Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen"

Transkript

1 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler skolenes hverdag Berre lækkert To markedsledere sikrer totaltilbud med finansiering Nyttig selgerdag for grafisk bransje Norge foregangslandet innen utvikling av serviceteknikere Erik Solheim

2 REDAKTØRENS SPALTE Noe stort er på gang! Livet er fullt av endringer som gjør at veldig mange er klar for et nytt skritt Både Kunsthøgskolen i Oslo og en vi stadig må ta en kikk på hvordan vi mot modernisering, effektivisering av Norges mest kjente fotografer utfører mer eller mindre faste opp- og økt lønnsomhet. Lasse Berre bruker nå Canons gaver. I denne utgaven av Update storformatskrivere og noen av våre har vi satt søkelyset på noen som har Myter rundt modernisering er ofte så patenter for å løfte sine arbeider til funnet nye veier til suksess. overbevisende og til tider så skade- helt nye høyder. Dette er en utvikling lig for virksomheten at vi kunne som vi selvfølgelig setter stor pris på Det er mange årsaker til at vi både brukt hele kundemagasinet vårt til og gleder oss til å følge i utstillinger, privat og i forretningslivet prøver å å avdekke disse. Vi velger heller å gallerier og i de mange tusen hjem Utgitt av unngå endringer. Stadig står vi foran det tøffe spørsmålet: Skal vi moderni- fokusere på det noen av våre kunder gjør med ny teknologi for å få bedre fremover. Dette blir stort! Canon Norge as sere eller ikke? I Canon søker vi hele resultater og sørge for en forenklet og Avslutningvis håper jeg årets siste Hallagerbakken 110 PB 33 Holmlia 1201 Oslo Tlf.: Fax: Web: tiden å levere de konsultative råd og anbefalinger som beslutningstakere trenger, samtidig med en slags psykisk støtte. Uansett, etter at vi har ryddet misforståelser av veien og dokumentert bort ubegrunnet frykt møter vi ofte blikk av lettelse, og bedre hverdag. En potensiell ny og kanskje mindre oversiktlig økonomisk situasjon er et logisk stoppested for mange med naturlig skepsis i ryggmargen. 85% av våre kunder velger et finansie- utgave av Update tilfører deg kunnskap som gjør din hverdag lettere og at du tar vare på utgaven fremover som en ressurs for inspirasjon og informasjon. Jeg ønsker også alle våre lesere en riktig god jul og et innholdsrikt nytt år. ringssamarbeid med oss. Dette er det Redaktør selvfølgelig flere årsaker til, men å ha Og du, hvis du leser en lånt utgave Vidar Vorpenes ett kontaktpunkt og høy fleksibilitet av Update hos en kollega eller en i når neste endring skal gjøres, er noe intern sirkulasjon kan du jo huske å Redaksjon Johan Haugen Tom Witt Line Brenfelt Tanja Østerberg kunder setter stor pris på. Enkelheten er med på å sørge for at dominoeffekter ikke oppstår som følge av at endringer ikke kan finne sted til rett tidspunkt. Lite optimale løsninger fører ofte til ekstraarbeid, for høye sende en epost til og be om å få egne eksemplarer av Update i God fornøyelse gjennom de neste 14 sidene! kostnader og slankere bunnlinjer. Redaksjonssekretær Hvem ønsker vel det? Tone Wolmersen Modernisering i den kunstneriske Design Kaj Konrad Clausen verden og på servicefronten er noe av det du kan lese om denne gangen. Vidar Vorpenes Trykk Kampen Grafisk, Print as 2

3 Grafisk bransje skaper nye verdier Grafisk bransje har som mange andre, behov for økt kunnskap om tjenesteinnovasjon. Behovet for nye, bedre og kunnskapsbaserte tjenester i tilknytning til de tradisjonelle grafiske produktene, er stort. Her ligger det muligheter som bedriftene må gripe og utnytte. Bransjen har i lang tid fokusert på bruk av teknologi for å effektivisere produksjonsprosessene og redusere kostnaden. Nå erkjennes imidlertid behovet for å bli bedre til å utvikle nye tjenester for å skape økte verdier Nina Kristin Amdahl er kommunikasjonsrådgiver i Visuell Kommunikasjon Norge (VISKOM) og har ansvar for organisasjonens intern- og eksternkommunikasjon. for kundene. Vil skape økte kundeverdier Som bransjens arbeidsgiver- og pig relativt uutnyttet i denne sektoren. Det taler for at tjenesteinnovasjoner kan gjøre det mulig å følge en diffe- bransjeorganisasjon, vil Visuell rensieringsstrategi for økt verdiskap- Kommunikasjon Norge (VISKOM) nå ning. satse på å utvikle tiltak og metoder VISKOM er opptatt av å påvirke som skal bidra til å til å bedre mulig- bedriftene i vår bransje til å rette hetene for bedriftene, kundene og sitt hovedfokus bort fra produkt- og markedet på dette området. til å konkurrere og bedre sin økonomi. sysselsettingen i prosessinnovasjon, som nesten ute- Målet er å differensiere virksom- Dette har utvilsomt bydd på utfordrin- Tjenesteinnovasjon er generelt lukkende har hatt et kostnadseffekti- hetene, skape økte kundeverdier og ger, men her ligger også mange og sett en krevende form for innovasjon. viserende fokus. Sammen med sine økt internasjonal konkurranseevne. store muligheter for de som våger å Spesielt krevende er det for en bransje kunder og samarbeidspartnere må Både kunnskapsnivået, fortjeneste- være innovative. som har opplevd store forandringer bedriftene bli bedre til å identifisere marginene og bedriftsstørrelsene En av konklusjonene fra et omfat- i forutsetninger, rammebetingelser og utnytte tjenestepotensialet i slike tilsier at dette er et viktig satsingsom- tende prosjekt som VISKOM gjen- og muligheter, og som samtidig er relasjoner. råde hvor forbedringspotensialet er nomførte i samarbeid med vår en næring med lang historikk for VISKOM benytter for øvrig denne stort. svenske søsterorganisasjon Grafiska prosessinnovasjoner. Her skal det anledningen til å appellere sterkt til Radikalt endrede forutsetninger - behov for å tenke nytt Teknologiutvikling, globalisering og Företagens Förbund (GFF) i 2001, er at grafiske produkters relative andel i informasjonsprosessen har avtatt. Bedriftenes evne til å tilby tjenester i tilknytning til de grafiske produk- betydelige endringer til i virksomhetenes strategiske tenkning. Potensialet for krevende innovasjonstyper er imidlertid stort og forelø- at leverandørene til grafisk bransje på sin side tar tak i dette og bidrar til en positiv utvikling for gjensidig verdifull nytteeffekt. bransjeglidninger er velkjente faktorer som har medført radikalt endrede forutsetninger for grafiske bedrifter. Mens bedriftene tidligere først og fremst tok hånd om produksjon av trykksaker, har de nå mulighet til å konkurrere innen en betydelig større del av medieområdet. Overgangen til digital representasjon av informasjon har ført til en høy grad av fleksibilitet. Tekniske innovasjoner og forandringer har skapt nye forutsetninger for den grafiske industrien og dens evne tene er derfor en vesentlig faktor for å lykkes. Overgangen fra å beherske produkt- og prosessinnovasjoner til å beherske tjenesteinnovasjoner står dermed sentralt. Et stort potensial - men lite utnyttet Tjenesteproduksjon har i dag stor betydning for økonomien. Beregninger basert på Statistisk sentralbyrås statistikkbank, viser at tjenestenæringene i Norge sto for hele 78 prosent av VISKOM Visuell Kommunikasjon Norge (VISKOM) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i visualiseringssektoren. Vi har i dag cirka 250 medlemsbedrifter, som leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap. VISKOM bistår medlemsbedriftene med å utvikle sin konkurran- pådriver for deres interesser og bransjens utvikling. Våre medlemmer tar del i et aktivt nettverk som fremmer verdifullt samarbeid for den enkelte bedrift og for bransjen som helhet. VISKOM er opptatt av å være en troverdig organisasjon, en engasjert medspiller, en løsningsorientert støttespiller og en tilbyder av et sekraft og er en sterk og effektiv inkluderende nettverk. 3

4 Relasjonsbygging og Canon Business Center Østfold kjemper daglig om kundenes gunst. Aktive selgere og servicemedarbeidere har god kontakt med markedet gjennom sine mer enn hundre kundebesøk per uke. Selskapet øker stadig antall kunder og markedsandeler, og befester dermed stillingen som markedsleder i Østfold. Hans-Fredrik torp - Leder for Canon Business Center Østfold. Stig Lander Totalkvalitet avgjørende På direkte spørsmål om hvilke suksessfaktorer som gjør utslaget, blir daglig leder Hans-Fredrik Torp ettertenksom. - Jeg mener at vi er blitt relativt flinke til å bygge gode relasjoner med våre kunder, sier han. - Det viktige er hvordan våre kunder opplever oss som leverandør og samarbeidspartner, ikke hvordan vi opplever oss selv. Vi kaller det kundeopplevd totalkvalitet, og den forteller oss blant annet i hvilken grad våre kunder er villige til å gjøre gjenkjøp hos oss. Skal vi som organisasjon lykkes i vårt marked er vi helt avhengig av at våre kunder prefererer oss gang på gang. Markedet har heldigvis ikke plass til leverandører med hit and run filosofi, sier Torp. - Ansvarlighet, trygghet og forutsigbarhet er gode uttrykk som vi setter pris på at våre kunder benytter om oss, sier han. Nicki Twang Voksende marked i år. Etter flere år uten generell markedsvekst, ser vi at markedet nå er voksende, forteller Torp. Svært mange bedrifter, både private og offentlige virksomheter søker å effektivisere og kostnadsoptimalisere sin måte å håndtere sine dokumenter på ved hjelp av ny teknologi. Men selv om markedet vokser, vokser Canon Business Center i Østfold raskere. - Jeg er allikevel langt mer opptatt av å bli oppfattet som den beste, og ikke den største aktøren i vårt marked. Størrelsen, enten den måles i markedsandeler, omsetning eller på annen måte, kommer som en konsekvens eller funksjon av vår dyktig- 4

5 tillit bak suksessen JEG ER LANGT MER OPPTATT AV Å BLI OPPFATTET SOM DEN BESTE, OG IKKE DEN STØRSTE AKTØREN I VÅRT MARKED. STØRRELSEN, ENTEN DEN MÅLES I MARKEDSANDELER, OMSETNING ELLER PÅ ANNEN MÅTE, KOMMER SOM EN KONSEKVENS AV VÅR DYKTIGHET PÅ MANGE FORSKJELLIGE OMRÅDER. Hans-Fredrik Torp het på mange forskjellige områder. kontinuerlig temperaturen ute hos Canon Business Center Østfolds kunden, og gjør oss bl.a. i stand til å styrke er blant annet nærheten til forbedre oss der hvor kunden opplever forbedring som nødvendig. Det markedet. De har langt over 100 kundekontakter ute per uke av selgere er liten vits i å arbeide med kvalitetsforbedring i egen organisasjon og servicemedarbeidere. - De måler dersom ikke våre kunder opplever forbedringen som viktig, sier han. Utfordringen gull, ikke sølv - Målet vårt er naturlig nok, i tillegg til å ta vare på våre eksisterende kunder, også å øke antallet kunder. Men i kampen om kontraktene deles det ikke ut sølvmedaljer, bare gull. Vi går derfor bare for gull! Ellers har den teknologiske utviklingen gjort det mulig for oss å bidra med mer komplette løsninger for avansert papirbehandling og arbeidsflyt. Gjennom sterk fokus på løsninger, ser vi at vi arbeider sammen med kunden høyere opp i kundens verdikjede, og vi må således være langt mer orientert om deres kritiske forretningsprosesser, fortsetter han har så langt vært et svært fremgangsrikt år for Canon Business Center i Østfold. Solid vekst i antall kunder, omsetning og lønnsomhet preger året så langt. - Vi mister selvsagt også enkelte kunder. Men når vi taper en kontrakt, er det viktig for oss å erkjenne at vi har gjort en for dårlig jobb sammenlignet med konkurrenten. Dette medfører at vi også må være ydmyke og analysere årsakene til tapet for å være ytterligere skjerpet til neste gang, avslutter Torp. PHOTOSHOP 5

6 Nicki Nicki Twang Twang Nicki Twang Innovativ visuell kunst Å tenke utenfor tradisjonelle rammer oppfattes av mange som en kunstners liv og hverdag. På Kunsthøgskolen i Oslo gjennomføres dette nå i praksis ved utnyttelse av nye digitale fremstillingsmetoder for grafikk og visuell kunst. Vidar Vorpenes Gamle tradisjoner og nye teknikker De tradisjonsrike byggene sentralt i Oslo oser av historie, kunstnerisk utfoldelse og kreativitet. Et utvalg av Norges kunststudenter holder til her og de får stadig også besøk av de veldig godt etablerte kunstnerne i landet. Kontakt med eksterne kunstnere og næringsliv er noe Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) setter pris på. Dette prioriteres for å gi studentene et best mulig utbytte av studiene og forutsetninger for fremtiden. På KHIO møter vi høgskolelærer Erik Solheim som akkurat har avsluttet en workshop hvor ti studenter, 6

7 Nicki Twang SAMMEN MED VÅR FORETRUKNE PAPIRLEVERANDØR MØT TE VI EN ORGA- NISASJON MED RETT KOMPETANSE OG INNSTILLING TIL KVALITET SOM VI HADDE SANSEN FOR. CANON SNUDDE SEG VEL- DIG RASKT, FOR WORKSHOPEN VAR NÆRT FORESTÅENDE OG DE SØRGET FOR EN EFFEKTIV INSTALLASJON Erik Solheim - høgskolelærer KHIO Nicki Twang Hovedfagstudent Anja Tveiterås studerer det ferdige resultatet samt en rekke interne og eksterne ressurser har bidratt. Hovedfokus har vært sammenhengen mellom tradisjonelle fremstillingsmetoder og de nye kunstneriske verktøy og digitale fremstillingsmetoder. Hele prosessen redefineres - Bakgrunnen for dette var rett og slett et ønske om å belyse de logiske sammenhengene mellom tradisjonelle Jan Kristiansen fra Canon instruerer i fargestyring kunstneriske fagområder grafikk, metall, keramikk og tekstil og de teknologiene som er tilgjengelig i dag for morgendagens kunstnere, sier Erik Solheim. Skanning gjør at vi kan legge nye dimensjoner til det kunstneriske. Tilgjengelig programvare inneholder de tradisjonelle verktøyene fra grafikkfaget og gjør sammen med utskriftsløsningen at hele prosessen fra idé til utstilling i galleri redefineres. Dette er veldig spennende og fører nok til en debatt rundt tema, fag og muligheter, men den ønsker vi velkommen, fortsetter Solheim. - Hvordan kom dere inn på det digitale sporet her ved KHIO, og hva var hovedutfordringene i studentarbeidene som nå henger her ferdige? - Jeg synes den digitale hverdagen er veldig spennende og opplever at den jevnlig åpner nye dører. Etter et besøk på den nordiske messen for grafisk bransje, Grafex, i Stockholm i september tok jeg selv kontakt med Canon Norge. Sammen med vår foretrukne papirleverandør møtte vi en organisasjon med rett kompetanse og innstilling til kvalitet som vi hadde sansen for. Canon snudde seg veldig raskt, for workshopen var nært forestående og de sørget for en effektiv installasjon. Utfordringene stod i kø, men den viktigste var å sørge for at de spesielle papirtypene vi ønsket å bruke faktisk viste nøyaktig de fargene på sluttresultatet som studentene hadde jobbet med og ønsket. Avslutningsvis må jeg si at dette har vært en utfordrende og veldig lærerik erfaring som vil fortsette her på skolen, oppsummerer høgskolelæreren og fortsetter sitt arbeid med konsentrerte studenter i sitt nyetablerte, men noe provisoriske printstudio. KHIO har nemlig flytteplaner og tar med seg sine gode erfaringer i den videre planleggingen for dette. Hovedfagstudent Anja Tveiterås var spent og en av dem som brukte god tid med de nye digitale verktøyene mens vi besøkte KHIO. Vi ba om en kommentar da hun fikk et av sine grafiske arbeider rykende fersk ut av storformatskriveren. - Dette ser utrolig bra ut og jeg er imponert over fargene som kommer ut korrekte selv i denne størrelsen, utbryter hun. Vi merker oss navnet og håper å se og høre mer fra henne i tiden som kommer. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) I 1996 ble Statens teaterhøgskole, Statens kunstakademi, Statens Håndverksog Kunstindustriskole, Statens balletthøgskole og Statens operahøgskole til Kunsthøgskolen i Oslo. KHiO er en av to statlige kunsthøgskoler som gir undervisningstilbud som leder frem til Bachelorgrader og Mastergrader. 7

8 Forenkler skolens Rektorene på landets tusenvis av skoler må dekke et vidt felt. De må kunne økonomi, personalbehandling, elevsaker m.m. Når det i tillegg er et meget sammensatt lovverk på flere områder; arbeidsmiljøloven, personalopplysningsloven, forvaltningsloven, tariffavtaler bare for å nevne noe så er det ikke vanskelig å forstå at de trenger hjelp. MASKINEN HAR GÅTT UPÅKLAGELIG I TRE ÅR MED EN IMPONERENDE DRIFTSSIKKERHET OG JEVNT HØYT KVALITET Bjørge S. Hansen Nicki Twang 8

9 hverdag Nicki Twang Stig Lander Sikker tilgang til forståelig informasjon Her kommer Info Consensus inn som den reddende engel for overarbeidede rektorer. Selskapet har funnet og utviklet sin egen nisje med hjelpemidler for skolene. - Hva er bedriftsidéen bak selskapet, daglig leder Bjørge S. Hansen? Rent generelt bearbeider vi informasjon innen lov og avtaler. Vi analyserer, henter inn nødvendig informasjon og tolkning fra relevante myndigheter, organisasjoner m. fl. og presenterer resultatene for skoleverket i en lett forståelig form. - Klarer ikke skoleverket dette selv? Ikke slik systemet fungerer i dag. Hvis for eksempel en skole i en kommune forespør fylkesmannen om en lovtolkning eller annet problemområde, vil de normalt få et godt svar. Men som regel vil få andre skoler få vite dette svaret, som kanskje er vesentlig for mange. Vi, derimot, sender informasjonen til alle våre abonnementskunder. En av dem har sammenlignet oss med en informasjonsedderkopp som samler inn informasjon fra hele nettet sitt. Der bildet svikter logisk er at vi riktignok henter informasjon fra det offentlige og fordøyer den, men vi sender den også ut igjen til hele vårt abonnementsnett i en praktisk, lett forståelig versjon. Det gjør ikke en edderkopp. Internett veiet og funnet for lett - Bruker dere Internett til dette? Vi publiserer naturligvis noen nyheter på Internett, men hovedtyngden av informasjonen leveres i perm, med papiroppdateringer. Vi vurderte Internett som hovedkanal, men fant raskt ut at den ikke passet vår informasjon og våre kunder. Det viser seg at når dokumenter på Internett er på mer enn to sider, så skriver nesten alle ut hele dokumentet på papir før gjennomlesning. Da kan de like godt få papirversjonen med en gang. Det er også langt enklere å bruke en emnesortert perm enn å klikke seg rundt for å finne frem. Ingen trenger heller brukerveiledning og manual for å lese en bok. Med oppdateringer på papir og medfølgende utbytting blir også kundene mer oppmerksomme på hva som er nytt og viktig. Kanskje representerer vi stadiet etter Internett, ikke før! Våre kundeundersøkelser viser også at vår permløsning virker best. - Hva mener du er spesielt med Info Consensus? Vi er først og fremst en kunnskapsbedrift. Vi har kontinuerlig satset på videreutvikling og kunnskapsoppbygging av de ansatte. Jeg tror ikke det finnes noen annen organisasjon med vår dype kunnskap om skolesektoren innen de fagfelt vi dekker. Våre mange tusen kunder skal være trygge på at de tolkninger vi innhenter, bearbeider og sender ut til hele nettet, er korrekte. Det krever kompetanse og kunnskap. Driftssikker og kostnadseffektiv papirproduksjon - Hvordan produserer dere permer og oppdateringer? Vi startet i det stille og trykket hos en ekstern leverandør. Men vi ble stadig Espen Gundersen fra Canon og Bjørge S. Hansen, daglig leder i Info Consensus AS forstyrret av produksjonssvikt, samtidig som maskinleverandøren hadde svak servicedekning i vårt område. Etter en tid besluttet vi å anskaffe egen multifunksjonsprinter og valgte Canon. I løpet av denne tiden har antall kunder og dermed papirproduksjonen, økt kraftig. Totalt har maskinen printet over 5 millioner sider siden den ble anskaffet. Vi har i dag bare ca. halvparten av kostnadene per side mot hva vi hadde med ekstern løsning. Enda bedre for oss er den høye driftssikkerheten. I starten hadde vi sommerfugler i magen var redd for å få de samme driftsproblemene med eget utstyr som vår eksterne leverandør hadde. Men det har gått over all forventning. Maskinen har gått upåklagelig i tre år med en imponerende driftssikkerhet og jevnt høyt kvalitet. Vi har i tillegg til lave kostnader og driftssikkerhet spart langt mer tid enn ventet. Vi kan starte utskrift på ettermiddagen eller kveld og gå trygt hjem. Neste morgen ligger alt klart og ferdig helt uten blinking av feillys. Vi vil ikke drømme om å sette bort produksjonen igjen med denne erfaringen, sier Bjørge S. Hansen fornøyd. - Hvordan ser du på Canon Østfold som leverandør? De har et godt nivå på sin kundebehandling, et nivå som burde være standard. Vår erfaring er at generelt er norske leverandører elendige på kundebehandling og service. Bare 2 av 10 får godkjent. Uten å diskreditere Canon vil jeg si for spøk at i de blindes rike er den enøyde konge! Dette er Info Consensus AS Selskapet ble startet i 2001 som enkeltmannsforetak, og gikk over til aksjeselskap i Det har gått med overskudd hvert år siden starten, og vil nå en omsetning på ca. 6,3 millioner i år (2005) med omtrent 1,5 millioner i overskudd før skatt. Det er nå 5 ansatte i selskapet. Info Consensus AS er en nisjebedrift som konsentrerer seg utelukkende mot skoleverket. Selskapet selger abonnement på oppslagsverk. I dag har de ca abonnenter på sin Personal 1 som er et verktøy som tar for seg problemstillinger og lovverk knyttet til Men for all del, vi er meget fornøyd. lønns- og personalområdet. I april i år lanserte de Elev som dekker lover, vedtekter m.m. i forhold til elever i grunnskolen og videregående skole. Her har de allerede nesten 1200 abonnenter. Kundene får et emnebasert oppslagsverk, løpende ajourhold og support via telefon eller E-post. Abonnentene henviser spørsmål og problemstillinger til Info Consensus som kontakter departement eller andre relevante aktører, får svar eller tolkning av paragrafene og sørger for at alle abonnentene i nettverket blir tilsendt resultatet. 9

10 Fotografen Lasse Berres første separatutstilling i Norge ble til ved hjelp av Canons storformatskrivere. Jeg er meget godt fornøyd med resultatet, sier trønderen. Berre lækkert foto: Lasse Berre

11 JEG KJENNER PRODUKTENE OG ER VELDIG GODT FORNØYD. DET ER GODT Å VITE AT DEN TEKNISKE, SÅ VEL SOM DEN KUNSTNERISKE KVALITETEN, BLIR GODT IVARETAT T Lasse Berre Jørgen Stenseth sier han. Bildene har en utsalgspris på mellom og kroner. Utstillingen Female har gått for fulle hus i Trondheim og nå står resten av landet for tur. Av totalt 39 bilder er 31 av dem tatt digitalt. Etter at bildene ble ferdigstilt i Photoshop skrev Berre dem ut på sin storformatskriver, godkjente fargene og signerte fotografiet. Hvert enkelt bilde er nummerert i serier og i et begrenset antall. Lang levetid Bildene er skrevet ut på aldringsbestandig Hanemülepapir for så å bli spraylakkert med en akrylbasert parkettlakk. Deretter er bildene montert på en 3mm tykk aluminiumsplate. Tanken er å stenge all oksygen ute. - Et fotografi sies å ha en levetid på rundt 75 år. Ved å gjøre dette på denne måten kan vi forlenge levetiden åtte ganger, forklarer Berre, som har hatt Canon som samarbeidspartner siden Jeg kjenner produktene og er veldig godt fornøyd. Det er godt å vite at den tekniske, så vel som den kunstneriske kvaliteten, blir godt ivaretatt, Rendyrker kvinnen Det første bildet til utstillingen ble tatt allerede i 2000, men det var ikke før i 2002 Berre startet aktivt med prosjektet. De siste seks månedene har han vært hektisk opptatt med Female. - Jeg liker meg best når jeg har masse å gjøre. I rolige perioder blir jeg stressa, smiler han. - Hvorfor har du satt fokus på kvinnen? - Jeg er veldig fascinert av kvinnen. Kvinnen er fremdeles et uløst mysterium og jeg betrakter dem med undring. I tillegg er det jo ingenting som er så vakkert som en kvinnekropp, ramser han opp. - Utstillingen er en hyllest til kvinnen. - Kjempeartig Berre skryter hemningsløst av prosessen fram mot åpningen av utstillingen i Trondheim. - Det har vært kjempeartig. Og når resultatet blir så bra og folk strømmer til for å se mine bilder er det selvfølgelig en god følelse, sier han. Besøket i Trondheim har vært godt og Berre selv er fornøyd med salget så langt. Erfaringene er rett og slett så gode at han lover å gjenta bedriften. Bildene til utstillingen Female er skrevet ut på Canon storformatskriver. - Jeg skal gjøre et lignende prosjekt igjen. Når og hvor vet jeg ikke helt, avslutter Lasse Berre. Female skal stilles ut landet over. Sted og dato er foreløpig ikke avklart. Dette Lasse Berre: Lasse Berre er født og oppvokst i Trondheim, og har drevet med foto i snart 20 år. Sin fotografiske utdannelse har han fra Brooks Institute of Photography i Santa Barbara, California. Han jobbet som motefotograf i USA med base i Los Angeles i seks år før han i 1996 etablerte studio i hjembyen Trondheim. Lasse har i de siste 10 årene jobbet for både norske og internasjonale oppdragsgivere og reist på oppdrag over stort sett hele verden. I tillegg arbeider Lasse med egne bok- og utstillingsprosjekter. Hans private arbeider har vært utstilt i en rekke sammenhenger. Studio Lasse Berre holder til i store, moderne lokaler på Ila i Trondheim. Mer info: 11

12 Nicki Twang To markedsledere sikrer totaltilbud med finansiering Canon Financial Services er et finansieringssamarbeid mellom Canon Norge as og DnB NOR Finans AS. Samarbeidet går ut på å levere integrerte finansieringsløsninger på Canons produkter. Stig Lander DnB NOR Finans er markedsleder i Norge på finansiering av IKT-utstyr til bedrifter og organisasjoner. Canon Norge er på sin side markedsleder innen kjerneområdene kopi- og utskriftsløsninger. Sammen sørger de for fleksible totalpakker for Canons kunder hvor produkt, service og finansiering går hånd i hånd. Mange års samarbeid Det er to solide bedrifter med et mangeårig samarbeid om leveranser og finansiering vi møter. DnB NOR Finans er en del av finanskonsernet DnB NOR med 110 milliarder i forvaltningskapital. Canon Norge har ca 25% av totalmarkedet for print/kopi. De to samarbeidende bedriftene representeres av Bjørn Martin Sørensen, partner manager i DnB NOR Finans og kredittsjef Svein Erik Salthe i Canon Norge. - Gir deres mange års samarbeid fordeler for kundene? - Fordelene kommer på mange områder. For det første har vi kjørt, endret og forbedret prosesser over flere år og utviklet samarbeidsrutiner som dekker alle eventualiteter. Dette er viktig for kunden, som får et gjennomarbeidet avtale- og debiteringssystem. I tillegg slipper han å komme i en vanskelig situasjon mellom finansieringskilde og leverandør, f.eks hvis han mener det er svikt i leveransen. Hos oss har kunden ett kontaktpunkt Canon. Vi lærer kontinuerlig av hverandre Canon på finansiering og DnB NOR Finans på markedsutvikling. Grunnlaget mellom oss er for lengst lagt slik at vi sammen kan utvikle nye finansieringsprodukter. Vi ligger begge i tet på dette området, DnB NOR Finans på grunn av sin forankring i finansieringsmarkedet og Canon med sin kjente innovativitet på produkt/service. - Er det andre områder dere samarbeider på? Bjørn Martin Sørensen holder kurs for salgsstaben i Canon hvor han går gjennom finansieringsmodeller og felles produktpakker samt hvorfor det ofte lønner seg for kunden å leie fremfor å kjøpe. Samarbeidet har også et driftsutvalg som har fokus på daglige rutiner og effektivisering av samarbeidet. Markedet mot kortere leieperioder - Hvilke trender ser dere i markedet? - Kundene går i retning av kortere og kortere leieperioder. Tre års leie er nå langt mer vanlig enn 4-5 år. De er klar over at det kommer ny teknologi i stadig raskere tempo, og vil derfor sikre seg at oppgraderinger er enkle og raske å foreta. Ny teknologi og løsninger vil jo hjelpe dem å forbedre forretningsprosessene. - Men hvis kunden midt i en leieperiode ønsker å oppgradere eller skifte til nyere utstyr, er han så låst fast i hele leieperioden? - Nei da. Vi kalkulerer inn differansen og presenterer en ny leiekontrakt med eventuelt noe høyere leiepriser per måned i en ny - f. eks. 3-års periode. Fleksibilitet er vårt motto for å bistå kundene med oppgraderinger. - Noen har opplevd å få iskalde avslag på finansiering fra bank eller finansieringsinstitusjon. Er dere like rigide? Vi har en stor fordel i at DnB NOR Finans har eiendomsrett til utstyret ved leie, og dermed kan vi være mer fleksible. Vi har opplevd at DnB NOR har sagt nei grunnet kundens svake økonomi. Vi har så reist til kunden for å få innsyn i vedkommendes situasjon og planer ansikt til ansikt. Hvilke personer står bak, hva er den menneskelige kapital og kompetanse? Vi vil vurdere saken på en forsvarlig, grundig måte. Ofte er en kredittopplysning og regnskap ikke nok. Vi er ellers fleksible på mange felt. Oppstartsdato for leien, månedlig eller kvartalsvis, sesongbasert leie alt kan vi diskutere. Vi to provoserer hverandre, sparrer mot hverandre for å få frem flere sider ved vanskelige 12

13 saker og blir som regel enige til slutt. førsel blir enklere. - Hvor mange leier utstyr? Leie frigjør også kapital som i stedet kan brukes til bedriftens kjernevirk- DnB NOR Finans: - Hele 85% av Canons kunder leier fremfor å kjøpe. Kopibransjen innførte i sin tid leie av kopimaskiner og har egentlig laget en industristandard. Dette tilbudet har bare utviklet seg videre med mange varianter. Det er mange gode grunner til å leie. De viktigste er: Fordelene med å leie Leie av moderne teknologi med enkel og rask mulighet for oppgradering/utskifting, gjør at bedriften lettere vil kunne beholde sin konkurransekraft ved å benytte den beste teknologien i sin virksomhet. Kostnadene er i tillegg forutsigbare, slik at budsjettering og regnskaps- somhet. I tillegg til selve utstyret kan avtalen også omfatte programvare og installasjon. Ved å leie gjennom Canon Financial Services er kunden sikret markedets beste kompetanse innen finansiering. - Rent generelt kan vi si at utvikling og endring innen data- og kommunikasjons-teknologi går raskere enn de fleste investeringsbudsjetter klarer å følge. Vil du være oppdatert, bør du overlate eierskapet til oss, og bare beholde konkurransekraften via bruksrett, avslutter duoen. DnB NOR Finans er en del av finanskonsernet DnB NOR. Det er Norges største finanskonsern med en forvaltet kapital på milliarder kroner. Konsernet består blant annet av sterke merkenavn som DnB NOR, Vital, Nordlandsbanken, Cresco og Postbanken. DnB NOR Finans tilbyr et bredt spekter av finansieringsprodukter og tilknyttede tjenester. Produkter og tjenester DnB NOR Finans tilbyr produkter til privatpersoner, bedrifter, og offentlig virksomhet. For privatmarkedet er tilbudet konsentrert om bilfinansiering med produktene Sikret Billån og Billån. Til bedriftsmarkedet og offentlig sektor tilbys leie, leasing, Autolease (biladministrasjon), næringslån og factoring. I tillegg tilbyr selskapet ulike former for salgsfinansiering. Distribusjon og tilgjengelighet Selskapet har et stort distribusjonsapparat med bl. annet egne kontorer i 14 av landets byer. I tillegg distribueres selskapets produkter gjennom DnB NOR, Nordlandsbanken, Postbanken og ulike leverandører av kapitalvarer. Eget Canon-team DnB NOR Finans har en gruppe på 3 personer ledet av Bjørn Martin Sørensen. Gruppen er dedikert for Canons kunder og tar seg av alt papirarbeidet med fakturering, purring m.m. De har jevnlige møter med Canons ansvarlige i et eget driftsutvalg. Nyttig selgerdag for grafisk bransje Bjørn Frantsen er først og fremst drevet av kundene. bakgrunn, bl.a som Statens tryk- i langt større grad enn hva som er Trykksaker blir sett på som ferskvare ningssjef i en årrekke, stilte hun seg i tilfelle i dag. Under tittelen Selger eller ekspeditør? arrangerte Canon sin Grafisk tilgjengelig fra mange leverandører og flere personer hos grafiske leverandører kan bidra til at ordrer vinnes trykksakskjøperens situasjon. Med en rekke utfordrende utsagn og kritiske vinklinger til den grafiske bransjen Canon som partner For oss i Canon var dette arrange- Selgerdag den 15. september. eller tapes. satt de fleste i salen som tente lys. mentet et element i vår satsning på Arrangementet, som ble avholdt i UBCs konferansesenter på Ullevål Stadion, samlet rundt 40 kunder og Konkrete tips Er du i stand til å selge din porte- Konklusjonen hennes var krystallklar i forhold til at den grafiske bransjen i fremtiden må lære å lytte til sine kun- et nært partnerskap med våre kunder som kunnskapsformidler og ikke kun en leverandør av maskiner og skal vi dømme etter de tilbakemeldin- følje av tilbud til nye og eksisterende ders behov og opptre som rådgiver programvare. gene vi mottok etter arrangementet, kunder? Styres salgsapparatet på var dette noe som ble betraktet som en effektiv måte? Har du riktige både svært nyttig og interessant Andre endringer enn teknologiske Teknologi har fått mye fokus for end- verdier å tilføre kunder anno 2005? Kan du faget: Profesjonell kundebehandling? Disse og mange andre spørsmål ble besvart på konferansen da den grafiske selgerens hverdag sto Nicki Twang ringer i den grafiske bransjen de siste i sentrum. Det ble en dag med kon- årene. Det er også klokt å se på andre krete tips og idéer til ledere, selgere mindre håndgripelige endringer som og andre leverandører av grafiske påvirker bransjen. Fundamentale end- løsninger. ringer er skjedd i forholdet mellom Hanne Hægh fra VISKOM var en kjøper og selger, og disse endringene av innlederne og med sin allsidige 13

14 Norge foregangslandet innen utvikling av serviceteknikere Den norske serviceorganisasjonen har skapt bølger i det europeiske Canon-systemet med en innovativ kompetanseutvikling av serviceteknikere. Ikke nok med at teknikerne har fått ansvar for brukeropplæring og mindre oppdateringssalg, men Norge er det første landet som har en egen belønningsplan for teknikerne. Etter de positive resultatene i Norge, rulles dette nå ut i alle Canon-land i Europa. Stig Lander Bakgrunn fra salg og markedsføring Kim Henriksen er direktør for service og support i Canon Norge. Han er ansvarlig for feltapparatet med ca. 100 serviceteknikere i de 10 Canon Business Centere omkring i landet, samt 150 Canonutdannede teknikere hos forhandlere og samarbeidspartnere. I tillegg har han ansvaret for Canons kundesenter som styrer teknikerne i felten pluss en avdeling for andre-linjes support. Henriksen har bakgrunn fra salg og markedsføring. Han mener selv at dette reflekterer en ny trend innen IKT. Serviceteknikere er de som kundene har mest kontakt med. Ved å oppgradere deres kompetanse på personlig kommunikasjon og kundebehandling forsterkes relasjonene ovenfor kundene. Det forstår en erfaren salgsleder kanskje bedre enn en teknisk orientert leder. Dette styrkes også av en pågående diskusjon bl.a. i Computerworld om at IT-bransjen taper store verdier og salg ved ikke å utvikle serviceorganisasjonen i denne retning. Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder - Vår visjon er at kundenes erfaring med vår service og support skal være en av de viktigste grunnene for å velge oss på nytt, sier Henriksen. - En av de beste virkemidlene er å ha fornøyde medarbeidere. Undersøkelser i Canon for hele Europa viser at de fire landene med høyest medarbeidertilfredshet også hadde høyest kundetilfredshet. Ett av de fire er Norge. - Teknikerstaben i Canon Norge viser en nesten utrolig stabilitet med en årlig turnover på bare 2%. Det er det ikke mange andre leverandører som kan matche, sier Henriksen fornøyd. - Hemmeligheten er antagelig en kontinuerlig oppgradering av kompetansen. I tillegg blir teknikerne målt på antall kundebesøk, arbeidets kvalitet og kundens tilfredshet med teknikeren. Vi har målt dette i flere år, og både måleprosessen og de faktorene som måles har en høy aksept blant teknikerne. Målinger er grunnlag for bonus Canon måler hele serviceapparatet Nicki Twang 14

15 Nicki Twang TEKNIKERSTABEN I CANON NORGE VISER EN NESTEN UTROLIG STABILITET MED EN ÅRLIG TURNOVER PÅ BARE 2%. DET ER DET IKKE MANGE ANDRE LEVERANDØRER SOM KAN MATCHE. Kim Henriksen ute. Hver eneste av servicebesøk i året registeres. - Jo raskere vi gjør en jobb ferdig, jo fortere er kunden i produksjon igjen. Det reduserer både kundens og våre kostnader. Men vi måler også kvaliteten på arbeidet. Maskinene skal gå uforstyrret så lenge som mulig. Det gir også kunden kostnadsfordeler med driftssikkerhet. Hvis teknikeren balanserer riktig mellom kvalitet/driftssikkerhet på maskin og kvantitet antall besøk blir vedkommende belønnet. I tillegg måler vi kundens tilfredshet. Hvis det har vært teknikerbesøk, spør vi kunden etter maks 14 dager om han er fornøyd med resultatet. Alle teknikere på kommunikasjonskurs Samtlige 100 teknikere i feltapparatet har vært på kommunikasjonskurs I og II i løpet av de siste årene. Der har de lært kundebehandling, kommunikasjon med brukere og hvordan takle opplæringen. Canon har nemlig tatt opplæring av brukerne vekk fra salgsavdelingen og gitt teknikerne ansvaret for det. - I begynnelsen når kundene gikk over fra enkeltstående kopimaskiner og skrivere til nettverksløsninger, så vi at de fortsatt skrev ut på sine tradisjonelle printere og brukte de avanserte Canonmaskinene som rene kopimaskiner, forteller Henriksen. - Dermed fikk ikke kunden effekt av sin nyinvestering, og gamle arbeidsrutiner ble opprettholdt.vi mobiliserte serviceteknikerne som raskt lærte brukerne å benytte våre multifunksjonsmaskiner til både utskrift og Direktør for service og support i Canon Norge, Kim Henriksen kopi. Nå har de snudd bildet slik at 96 prosent av nettverksbrukerne benytter våre maskiner fullt ut. En annen effekt av dette er at vi har erobret store deler av utskriftsmarkedet fra tradisjonelle skrivere. Vi har f. eks. 10% økning i antall sider produsert, mens snittet i Canon Europa er på 6%. Det er serviceteknikernes bragd! Vår innsats via teknisk avdeling for å selge ekstratjenester har ellers gitt vår avdeling for service og support en vekst på 16%, mens Europa forøvrig bare vokser med 4%. En avansert leverandør av dokumentbehandling - I dag er alle maskiner vi setter ut i markedet digitale, forteller Henriksen. Overgang fra analoge til digitale maskiner har tatt 6-7 år. Vi leverer i dag avanserte dokumentløsninger som styrker kundens forretningsprosesser. Fra tidligere å være ansvarlig for implementering av dokumentløsninger, er vi nå også inne i analysefasen sammen med konsulent og kunde. Over de to siste årene har vi bygget opp et eget team på Service & Support som driver med systemintegrasjon og systemdesign. Slik jeg kjenner markedet, ligger vi her et hestehode foran våre konkurrenter. Også på teknisk service utnytter Canon moderne teknologi. Større nettverksinstallasjoner overvåkes via Internett. - Vi sender ut teknisk personell lenge før kunden aner at noe blir galt, fordi vi får diagnostikk direkte fra maskinen. Premie for de beste teknikerne - Rosinen i pølsen for belønningsprogrammet for teknikerne er at de beste kvalifiserer til vår hundre prosent klubb. - De som vinner har vært spesielt gode til å få kundene til å utnytte maskinene til dokumenthåndtering i tillegg til å yte høy standard på kundebesøk og kvalitet fra sitt tekniske arbeid, sier direktør Henriksen. Det er fortjent. 15

16 Returadresse: Canon Norge as, Hallagerbakken 110, PB 33 Holmlia, 1201 Oslo Visste du at... Canon tar seg godt ut service til 400 profesjonelle fotografer under festivalen. Canon hadde også en utlåns- og reparasjonsservice Begge arrangementene var støttet med Canon bedrfitsutstyr som multifunksjonelle printer og fakser. Teknisk var et der hovedhensikten var å kommunisere kvaliteten man får på bilder fra PowerShot, uten vekt på teknolo- tilgjengelig, i tillegg til å tilby skan- støtte var også tilstede og var med på gien bak. Canon Inc oppnådde en impone- ning og printing. Alt i alt lånte Canon å sørge for vellykket gjennomføring. - Signalene vi fikk fra undersø- rende tredjeplass i dette årets Brand ut 252 utstyrsenheter og utførte 164 Før Turneringen startet Canon kelsen var at brukerne av kompakt- Perception Rankings fra Nikkei reparasjoner for å hjelpe festivalen til et prosjekt sammen med UEFA kalt kamera blir positivt overrasket når de Research Inc. Dette er en undersø- å fungere knirkefritt. Ettersom 85% Footballers Lives. Alle lagene fikk et tar bilder som gir en WOW-følelse, kelse om hvordan kunder vurde- av fotografene brukte Canons digi- IXUS 40 kamera for å ta bilder av sine sier Tobias. - Med denne reklamekam- rer forskjellige merkevarer tale kameraer og våre berømte hvite forberedelser til turneringen. Disse panjen fokuserer vi på fordelene med ledere og kunder besvarte linser, ble festivalen en stor suksess flotte bildene ble vist på alle fotball- PowerShot A-serien for å skape mer av et online sprørreskjema om hvordan for Canon. stadionene, på F.A. s National Football denne WOW-følelsen. de oppfattet 510 ledene firmaer. Museum i Preston og på UEFAs hjem- På Europas ski-steder kan man Spørreskjemaet dekket områder som forbrukernes vilje til å kjøpe produktene selv om prisene er høye, forbrukernes tilknytning til produktene originalitet og brukervennlighet. Den UEFA Women s championships 2005 meside. Canon PowerShot i sporet japanske avdelingen til Microsoft toppet listen, mens Toyota kom på Kommende skisesong vil man kunne andre plass. se PowerShot reklame på de mest kjente vintersportsstedene rundt om i Canon var i Cannes Europa. Canon fokuserer på reklamekanaler som TV, presse og utendørsreklame. For tiden legges siste hånd Den 58. internasjonale filmfestivalen på en ny kampanje for PowerShot der i Cannes fant sted 11. til 22. mai. temaet er snø. Canons tilstedeværelse var nok en - Vi merket at det var behov for å øke på en økonomisk måte nå mange gang med på å gjøre arrangementet bevisstheten om PowerShot A-serien av PowerShot A-seriens potensi- til den flotte mediahendelsen vi alle Canon sponset UEFA Women s cham- i markedet for kompaktkameraer, sier elle brukere, for eksempel familier, kjenner. Canon arbeidet sammen pionships 2005 som gikk av stabelen Tobias Engel, ansvarlig for reklame- feriefotografer og unge førstegangs- med EPI Photo Pro Laboratory og i England. Fra 5-19 juni konkurrerte aktiviteter for konsumentmarkedet i kjøpere. Skibakkene gir også en ideell mobiltelefongigianten Orange med lag fra åtte land på fem stadioner. Europa. - Den nye kampanjen legger bakgrunn for gode bilder. Kampanjen ny Wifi (trådløs) teknologi for å yte Arrangementet ble sendt live på vekt på hvor godt PowerShot oppfyller vil bestå av store boards som plas- Eurosport i 54 land, og hele 3 mil- brukernes behov. seres der det er fullt av mennesker. I lioner mennesker så åpningskampen Tidligere i år ble det gjennomført heisene på vei oppover vil man også på BBC. I finalen så tilsku- undersøkelser i enkelte kundegrup- finne fargerike plakater plassert på ere Tyskland mot Norge. Tyskland ble per for å få et inntrykk av hvordan mastene. mestere for fjerde gang på rad. målgruppen oppfatter PowerShot A- Kampanjen kjøres på mer enn 25 serien. Det man lærte fra disse testene vintersportssteder i Frankrike, Sveits, Canon sponset også Women s Euro ga en ide om hvilket budskap som Østerrike og Italia der alle nasjonali Legacy Programme, som opp- skulle formidles. teter fra Europa møtes. Man beregner muntrer kvinner i alle aldre å bli aktive. Etter en todagers idéutveksling at totalt opp til 41 millioner reisende Deltakerne ble invitert til å designe der også et eksternt byrå deltok, kom vil bruke skiheisene på disse stedene postere, skrive dikt eller ta bilder av det frem flere forslag om hvordan i løpet av sesongen fra desember til turneringen, og Canon delte ut priser A-serien skulle markedsføres. En test april og se reklamen for PowerShot til vinnerne. viste at det mest populære forslaget A-serien. Ønsker du å gi oss tilbakemelding, eller vil du ha mer informasjon? Kontakt oss gjerne på Tlf.: Faks: Web:

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon!

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2006 KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! Canon-samarbeid styrker Microsofts strategi IPEX 2006 en stor suksess for Canon! CBC Ålesund -

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Norges første private postkontor

Norges første private postkontor Nr.6-2002 Canon leverer til Norges første private postkontor Kompetanseutvikling Veien til suksess Høyteknologi bak etablering av hjemmebedrift Canon Systems tegner viktig avtale med Linjegods Om forandringer

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - NOVEMBER 2009. Nobels Fredssenter krever god informasjonsflyt. Dagbladet svaret ligger i søppeldunken

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - NOVEMBER 2009. Nobels Fredssenter krever god informasjonsflyt. Dagbladet svaret ligger i søppeldunken Update ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - NOVEMBER 2009 Nobels Fredssenter krever god informasjonsflyt Dagbladet svaret ligger i søppeldunken I N N H O L D 4 6 Dokumenthåndteringen i Nobels Fredssenter i Oslo

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer