Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001"

Transkript

1 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD! Løssalg kr. 20,- NR.6,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Godt Næringslivsår ønskes fra Emisjonær på heltid Hans Olav Karde, Sparebank1 Nord- Arvid Jensen, Bedriftskompetansegruppen. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Norge. Gemini. Lederne om 2001 Atter engang står gründeren Leif Erik Knutsen i Tromsø fram og forkynner at "mitt liv er ødelagt". Det er de ansatte i Produkt Databasen as som ikke lengre vil tygge verdi-løse aksjer til middag, og derfor har gått til skifteretten og begjært selskapet konkurs. s. 23 Kamp om frikjenning Ole Lund Rieber, Nordtrafikk-.gruppen. Harald Mellerud, Salten Kraftsamband. Jens Kr. Lundeland, Troms Kraft. Kåre Bjørn Kongsnes, Itet. rangerer Nord-Norges største bedrifter Det er ikke lett å komme videre etter at en har kommet på kant med påtalemyndighetene. Det har Bjørn Martinsen smertelig fått erfare. s.26

2 2 LESERINNLEGG Vi leverer masser til: Vegbygging Drenering Ballbaner Hagepukk Betongtilslag Åpningstider: Man-Tors: kl Fre: kl Tlf.: Fax: Artikkel i Næringsrapport nr 5 vedr. REFA Det vises til artikkel i Næringsrapport nr "Nye Refa-eiere etter millionunderskudd". Vi beklager at det i artikkelen fremstilles som at Helgeland HoldingAS er gått inn på eiersiden i Refa AS. Dette er direkte feil og har aldri vært tema i de forhandlinger som foregår mellom Refa Holding AS og Helgeland Holding AS. Forhandlingene baseres på at vi skiller ut våre respektive havbruksaktiviteter som legges inn i et nytt selskap. Produksjonsvirksomheten mot havbruk vil fortsatt ligge igjen hos hhv. HH og RH. Aktiviteten ved Helgeland Betong AS, PolarCirkel Boat AS og basisaktiviteten ved Helgeland Plast AS berøres derfor ikke. Videre peker artikkelen på at Helgeland Holding AS hadde millionunderskudd i Underskuddet relaterer seg til ekstraordinære avskrivinger av fordringer og kunne med en kort telefonsamtale til oss vært vinklet på en mere positiv måte. Vi ber om at det i senere artikler tas kontakt med oss i saker som berører oss så direkte som tilfellet er i overnenvte artikkel. Vennlig hilsen Johan Roger Smith-Nilsen KURS KONTROLL TRUCKER Truckførerkurs (påbudt) Sakkyndig kontroll (påbudt) Service, reservedeler, utstyr Alle typer trucker Brukttrucker Jekketraller TA KONTAKT! Tlf , faks Evjenvn. 138, Boks 5225 Tr.d., 9285 Tromsø JÆGER TRUCKIMPORT AS Info: Alt innen asfaltering/grunnarbeid Kvalitet til faste priser Postboks 345, 8601 Mo i Rana Telefon Telefaks Spekulasjon - ikke påstand Næringsrapport har aldri hevdet at Helgeland Holding AS har gått inn på eiersidenirefaas.menvitillot å spekulere da store eierposter i Refa AS skiftet eier kort tid før samarbeidet mellom Refa/Helgeland ble kjent, og at Refa ikke ville opplyse hvem de nye eierne var. Refas konserndirektør uttalte nemlig til Troms Folkeblad følgende: "...de nye investorene i sterkere grad enn de gamle vil ha hovedfokus på strategisk tenking innafor fiskeredskaper og teknologi til havbruk både nasjonalt og globalt." Det gikk klart fram av artikkelen at dette var en spekulasjon! Forøvrig bestrider ikke Smidt-Nilsen underskuddet fra 1999, men gir oss en forklaring på hva det skyldes. Vi ønsker forøvrig både Refa Holding AS og Helgeland Holding AS tillykke med samarbeidet. Nord-Norge trenger selskaper med tyngde som ka n hevde seg som teknologileverandører til en voksende havbruksnæring både nasjonalt og internasjonalt. Red. Nr

3 LEDERSIDEN 3 Kraftbransjens ledere: Motvillige krigsherrer Visjonært og entusiastisk var det lagt et løp for et tett samarbeid mellom Salten Kraftsamband og Troms Kraft ett samarbeid basert på likeverd og parter som passet meget godt sammen. Men navlebeskuende politikere har gjort kraftlederne til kraftgeneraler i kamp. De kjemper mot hverandre i markedet fremfor å jobbe frem de visjonære og fremtidsrettede løsninger basert på gode forretningsmessige avgjørelser med dannelsen av et nord-norsk selskap som kunne hatt nasjonal betydning. Det kom som et sjokk på de fleste da politikerne blandet seg inn i prosessen Salten kraftsamband og TromsKraft hadde påbegynt. Selskapenes ledere hadde staket ut et løp og en kurs som de fleste som har fulgt utviklingen i kraftbransjen, regnet med ville ende i en fusjon. Styrene i de to selskapene applauderte intensjonsavtalen og gikk enstemmig inn for at en skulle gå videre. Det var til å begynne med. Så fikk de som representerte den største eieren i Salten Kraftsamband kalde føtter, Bodø kommune eier 42 prosent. De snudde på hælen og ønsket i stedet at Salten Kraftsamband innledet samtaler med Bodø Energi. PÅ IS: Politisk innblanding har foreløpig hindret det mest spennende og visjonære prosjektet i nord-norsk næringsliv å bli en realitet. Politikerne ansvarlig Nå har det politiske miljøet i Bodø blandet seg inn i forretningsordenen. De påtar seg dermed også et meget stort ansvar ved å endre retningen på det to meget oppegående ledere hadde lagt et grunnlag for. I første rekke har de knust en visjon om å få til en nord-norsk selskap med nasjonal betydning. - Jeg synes det er vanskelig å ha visjoner når utenforstående med vikarierende motiver blander seg inn i en prosess, sier administrerende direktør Harald Mellerud i Salten Kraftsamband. Vi var fullstendig uforberedt på at dette skulle skje. Styret hadde allerede besluttet en kurs som vi arbeidet etter. Så måtte dette arbeidet legges på is. Hvordan går med samtalene med Bodø Energi? - Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Mellerud. Vi skal ha en utredning klar innen første juli neste år. Det finnes dessuten også andre kraftselskap i midtregionen Salten/Midt-Nordland som har vist interesse for et nærmere samarbeid med oss. Et nærmere samarbeid med Troms Kraft er heller ikke uaktuelt, men det kan først taes frem igjen etter at forholdet til Bodø Energi er ferdig utredet og behandlet. INNHOLD NR : Leserinnlegg...2 Motvillige krigsherrer...3 Kraftig vekst...4/5 Fisk - en taper...6/7 Eierne tar mer...8 En vinner...9 Tall og tull i Brønnøysund...10 Mest til Nord-Norge...11 Ledere om 2001: Hans Olav Karde...14 Oppdrett - en vinner...14 Ledere om 2001: Arvid Jensen...15 Ledere om 2001: Nils Moe...16 Ledere om 2001: Jon Øverås...17 Ledere om 2001: Ole Lund Riber...18 Ledere om 2001: Harald Mellerud...19 Ledere om 2001: Jens Kr. Lundeland...20 Ledere om 2001: Kåre Bjørn Kongsnes...21 Rolla+Andørja landfast med resten av verden...21 Bogen vil ha færre kommuner...22 Industrisatsning betyr færre industriarbeidsplasser...22 Emisjonær på heltid...23 Partner for fremtiden...24 Serviceløft for innbyggerne...25 Dømt til det motsatte er bevist...26 Bjørn Martinsen i gang...26 Tusenårs-rike?...27 REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver:, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : internett: Markedskonsulent: Dag Danielsen, Bidragsytere: Guttorm Lindquist, Knut Ørjasæter, Odd Nikalsen, Jonas Ellingsen, Geir Gisnås, Arnt Ryvold Grafisk produksjon: BokstavHuset AS, Tromsø Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 400,- pr. år Nr

4 4 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER De 500 største bedriftene i Nord-Norge: Kraftig vekst Samlede tall for de 500 største bedriftene i Nord-Norge viser at det går fremover med stormskritt. Det er kraftig vekst i alle nøkkeltall; omsetning, driftsresultat, resultat før skatt og resultat etter skatt. Disse driver best Driftsmargin i prosent for 1999 av 500 største Bedriftene i Nord-Norge (Inntjening i øre per omsatt krone ) SELSKAP LOKALISERING D R.MARGIN RASMUSSEN HOLDING AS Napp 99,8 PYRAMIDEN AS Tromsø 87,7 TROMSLAND AS Finnsnes 76,7 EASTERN NORGE KOBBELV AS Bodø 61,1 EASTERN NORGE SVARTISEN AS Bodø 56,6 CHRISMA AS Tromsø 56,3 EIENDOMSDRIFT AS Tromsø 49,4 FINNMARK ENERGIVERK AS Alta 49,3 SELVÅG SENIOR AS Halsa 48,1 NORDKRAFT AS Storjord 38,7 NORD-SALTEN KRAFTLAG AL Ulvsvåg 34,0 LOFOTKRAFT AS Svolvær 33,2 TROMS KRAFT NETT AS Tromsø 32,3 SL-FJORD AQUA AS Leifjord 29,9 NORDKAPP SJØFARM AS Honningsvåg 27,1 FINNMARK STAMFISKSTASJON AS Korsfjorden 26,7 SISOMAR AS Straumen 24,9 ALTA KRAFTLAG AL Alta 24,9 KVÆNANGEN KRAFTVERK AS Kvænangen 24,7 LANGFJORDLAKS AS Talvik 24,3 Nå vil det normalt være slik at bedriftene som representerer de 500 største viser gode tall sammenliknet med tilsvarende tall om alle bedrifter i regionen hadde vært inkludert. Men likevel er dette klart i overkant av det en kan forvente. Les bare; Vekst fra 1998 til 1999 Omsetning 7 % Driftsresultat 13 % Res. før ekstraord. poster og skatt 26 % Resultat etter skatt 13 % I våre store tabelloversikter har vi valgt å ikke ta med alle 500 bedrifter. Vi har gjort det av hensyn til leserne. Skulle alle bedriftene vært inkludert ville det knapt vært annet enn tabeller i denne utgaven av. For øvrig er rankeringstabellene også laget med utgangspunkt i de 500 største bedriftene. Kort oppsummert omsatte de 500 største bedriftene i Nord-Norge for til sammen millioner kroner i 1999 mot millioner kroner året før. Selskapene hadde et samlet driftresultat på henholdsvis millioner kroner og millioner. Resultatet før skatt gikk opp fra millioner kroner i 1998 til millioner kroner i Etter skatt gikk det samlede resultatet opp fra til millioner kroner. Det kommer neppe som en overraskelse at Norges Råfisklag er den største bedriften i Nord- Norge målt etter omsetning. Bedriften troner suverent på toppen av listen med mer enn 6,6 milliarder kroner i omsetning. Det er nesten tre ganger mer enn Sparebank1 Nord-Norge som er på en solid andre plass. Plassene deretter med Nordlandsbanken, OVDS og TFDS er heller ikke særlig overraskende. Ellers er det handel, fisk og kraft som dominerer listen over de største selskapene i Nord- Norge. Forskjeller Sparebanken Nord-Norge har nylig har offentliggjort tall i forbindelse med en undersøkelse de har gjort av nord-norske bedrifter. De har sett på i alt aksjeselskaper i landsdelen. Tallene fra Sparebanken viser en reduksjon i omsetning på 2,6 prosent fra 1998 til1999 hvis en tar med alle bedriftene. Vi finner tallene noe merkverdige og de står i motsetning til våre tall. De 225 største bedriftene i Nord-Norge D RIFTSINNTETER D RIFTSRESULTAT O RD RES F/ SKATT RSRESULTAT UTBYTTE N R. FIRMA LOKALISERING D AGLIG LEDER TELEFON VIRKSOMHET 1 Norges Råfisklag Tromsø Trygve S. Myrvang Andre Interesse-Organisasjoner 2 Sparebank1 nord-norge (morbank) Tromsø Hans Olav Karde Sparebank 3 Nordlandsbanken Asa Bodø Nils Moe Forretningsbank 4 Ovds Asa Narvik Jan Skaar Sjøfart og kysttrafikk 5 Tfds Asa Tromsø Bjørn Kaldhol Innenlandske kystruter 6 Tine Nord-Norge Ba Harstad Kåre A. Markussen Produksjon av meierivarer 7 Forbrukersamvirket Nord Tromsø Kjell O. Pettersen Dagligvare, detalj 8 Biomar As Myre Svein A. Abelsen Produksjon av for til husdyrhold 9 Elkem Rana As Mo I Rana Trond Sæterstad Prod. av Ferrolegeringer og halvfabrikata av jern og stål ellers 10 Nergård As Tromsø Truls R. Fredriksen Engroshandel med fisk og skalldyr 11 Sambo - Samvirkelaget, Bodø Bodø Per H. Danielsen Butikkh. 12 Macks Ølbryggeri As Tromsø Harald Bredrup Produksjon av øl 13 Asko Nord As Tromsø Jim H. J. Møllnes Engrosh. med br. utvalg av nær.- og nytelsesmidler 14 Helgeland Kraftlag A/L Mosjøen Ove A. Brattbakk Produksjon og distribusjon av elektrisitet 15 As Salten Kraftsamband Fauske Harald Mellerud Produksjon og distribusjon av elektrisitet 16 Fundia Profiler As Mo I Rana Hans P. Jæger Produksjon av jern og stål 17 North Cape Minerals As Rud Birger Solberg Bryting og utv. av kjem. min. og gjødselsmineraler 18 Troms Kraft Nett As Tromsø Eivind J. Steinholt Distribusjon Av Elektrisitet 19 Troms Kraft Marked As Tromsø Knut E. Olsen Energimegling 20 Scanfish As Hammerfest Kjell G. Mikalsen Engroshandel med fisk og skalldyr 21 Finnfjord Smelteverk As Finnsnes Edgar A. Bjørkbom Prod. av Ferrolegeringer og halvfabrikata av jern og stål ellers 22 Helgelandske As Sandnessjøen Frode H. Nilsen Godstransport på vei 23 Arvid Nergård As Senjahopen Gunnar Hansen Management-holdingselskap 24 Kinnarps Kontormøbler As Stokmarknes Kai Sjøvold Engroshandelmed kontormøbler 25 Finnmark Fylkes. og Rutes.As Hammerfest Stig Solheim Innenlandske kystruter 26 Northern Seafood As Myre Kjell T. Ramberg Engroshandel med fisk og skalldyr 27 Uniprawns As Tromsø Bjørnar J. Karlsen Engroshandel med fisk og skalldyr 28 As Melbu Fiskeindustri Melbu Claus J. Schive Bearbeiding Og Konservering Av Fisk Og Fiskevarer 29 Norfra Eksport As Tromsø Steinar Eliassen Engroshandel med fisk og skalldyr 30 Atlantis Group As Herøy Steinar Furu Produksjon av matfisk og skalldyr 31 Dåfjord Laks As Tromsø Harald A.Hansen Fiskeoppdrett og klekkeri 32 Hålogaland Kraft As Harstad Svein K. Heide Management-Holdingselskap 33 Bjørn Bygg As Tromsø Johnny Albertsen Oppf. av bygninger og andre konstruksjoner 34 Vanna Mar As Vannvåg Wiggo Pettersen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 35 Seafood Service As Tromsø Hilde Elvik Forr.messig tj.yting ikke nevnt annet sted 36 Havprodukter As Båtsfjord Øystein Jørgensen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 37 Varanger Kraft As Vadsø Johannes Sønstebø Produksjon og distribusjon av elektrisitet 38 Hr Tromsø Sea Products As Tromsø Tor-Harry Marthinsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 39 Bodø Energi As Bodø Leif W. Finsveen Produksjon og distribusjon av wlektrisitet 40 Storbukt Fiskeindustri As Honningsvåg Bjørn R.Olsen Bearbeiding og konservering av fisk og fskevarer 41 Fiskeprodusentenes Fellessalg As Tromsø Steinar Hansen Engroshandel med fisk og skalldyr 42 Refa As Finnsnes Alf E. Andersen Engroshandel med fiskeredskap 43 Lofoten Fish Export As Ballstad Randi Bolstad Engroshandel med fisk og skalldyr 44 Seafarm Invest As Lovund Yngve Myhre Management-holdingselskap 45 As Nilsson Vvs Bodø Ragnar H. Johansen Butikkhandel med interiører og tilbehør Nr

5 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER 5 Forskjellen er merkverdig fordi de største bedriftene veier så mye mer enn små. Det skal med andre ord veldig mange små til for å veie opp for utviklingen i de store. En bedring i omsetning og resultat i de store vil derfor vanligvis dominere. Med de 500 største bedriftene i Nord-Norge kommer en ned til bedrifter med mellom 32 og 33 millioner kroner i omsetning. En forklaring kan være at enkelte av de store bedriftene vi har med ikke er kommet med i beregningene gjort av Økonor på vegne av Sparebank1 Nord- Norge. Vi har inkludert bedrifter som ikke er aksjeselskaper som for eksempel Norges Råfisklag og Sparebank1 Nord-Norge. Økonor har bare tatt med aksjeselskaper. Når store virksomheter som Norges Råfisklag og Sparebank1 Nord-Norge som begge har kraftig vekst ikke er med, får underskogen av små selskaper større betydning. Disse to bedriftene alene har en omsetningsvekst på mellom 800 og 900 millioner kroner. I tillegg har vi tatt med Tine Nord-Norge BA og Forbrukersamvirket som heller ikke er aksjeselskaper. Vi anser imidlertid dette som viktige virksomheter og ønsker å ha dem med i våre oversikter. I fiske og oppdrett er de fleste virksomhetene aksjeselskaper. Det er derfor meget interessant at oppdrettsnæringen i Nord-Norge i følge Økonor hadde en vekst på vel 30 prosent i Videre hadde fiskeflåten en vekst på 20 prosent. Det er høyere vekst rate enn disse bransjene hadde i resten av landet. n Disse driver dårligst Driftsmargin i prosent for 1999 av 500 største bedriftene i Nord-Norge (Tap i øre per omsatt krone ) VEKST OG UTVIKLING: Pilene peker oppover både for omsetning, driftsresultat og årsresultat i Nord-Norge. SELSKAP LOKALISERING D R.MARGIN EIDET FISK AS Tromsø -34,3 SYDVARANGER ASA Kirkenes -25,9 SAMSKIP AS Bodø -20,5 BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS Berlevåg -19,1 MEHAMN FISKEINDUSTRI AS Mehamn -18,1 AARNES BÅTSFJORD AS Båtsfjord -17,8 HR SØRVÆR SEA PRODUCTS AS Sørvær -13,1 MYRE FISKEINDUSTRI AS Myre -11,4 HAGB KRÆMER AS Tromsø -10,7 VARDØFISK NORWAY AS Vardø -9,7 AS MELBU FISKEINDUSTRI Melbu -9,2 RICA HOTEL KIRKENES AS Kirkenes -9,2 GUNNAR KLO AS Myre -9,1 BERNT HANSENS EFTF AS Sommarøy -8,5 SKJERVØYFISK AS Skjervøy -8,3 AS NILSSON EFTF. Bodø -8,3 JUL NØTNES AS Stokmarknes -8,2 ARCTIC LAST OG BUSS AS Svolvær -8,1 LOPPA FISK AS Tromsø -7,8 DÅFJORD LAKS AS Tromsø -7,1 BOHUS INTERIØRSENTER AS Bodø -6,9 De 225 største bedriftene i Nord-Norge D RIFTSINNTETER D RIFTSRESULTAT O RD RES F/ SKATT RSRESULTAT UTBYTTE N R. FIRMA LOKALISERING D AGLIG LEDER TELEFON VIRKSOMHET 46 Arne Mathisen As Værøy Arne N. Mathisen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 47 Myre Fiskeindustri As Myre Ken S.Schønningsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 48 Trenor Gruppen As Hemnesberget Arne Østlie Produksjon av bygningsartikler 49 Aarsæther Båtsfjord As Båtsfjord Jan Roger Eriksen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 50 Atlantis Filetfabrikk As Herøy Per Kristian Nordøy Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 51 Ishavskraft As Alta Harriet Hagan Produksjon og distribusjon av elektrisitet 52 Nordkraft As Storj. i Tysfj. Anders Sæter Produksjon og distribusjon av elektrisitet 53 Bodø Sildoljefabrikk As Bodø Johannes Torrissen Produksjon av raffinerte oljer og fett 54 Rapp Hydema As Bodø Thor Andersen Produksjon av skipsmotorer 55 As Normotor Tromsø Alf Kåre Gerhardsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 56 Karsten J. Ellingsen A/S Skrova Ulf Ellingsen Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 57 Teknisk Bureau As Tromsø Oddvar S. Antonsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 58 Mosjøen Veveri As Mosjøen Jørgen Weel Veving av tekstiler 59 Nord Norsk Hotelldrift As Alta Knut Sigurd Pettersen Hotellvirksomhet 60 Tromsø Reker As Kvaløysletta Hermod Steinar Berg Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 61 Eka Chemicals Rana As Mo I Rana Thore Michalsen Produksjon av andre kjemiske produkter 62 Nordnorsk Engros As Sortland Rune Steiro Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 63 Fjord Seafood Leines As Leirfjord Matthias Gardarsson Bearbeiding og kons. av fisk og fiskevarer ellers 64 Troms Kraft Produksjon As Tromsø Odd Andreas Haldorsen Produksjon og distribusjon av elektrisitet 65 M.Nordvik A/S Bodø Morten Mikalsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 66 Fauske Samvirkelag Fauske Arne Magne Jensen Butikkh. m/ br. vareutv. m/ h.vekt på nærings- og nytelsesmidler 67 As Bilco Tromsø Rune Kufaas Detaljhandel Med Motorkjøretøyer 68 Mo Industripark As Mo I Rana Bjørn Bjørkmo Damp- Og Varmtvanns-Forsyning 69 Bladet Nordlys As Tromsø Kjell N. Marin Olsen Forlegging av aviser 70 Kraftinor As Narvik Kristian A. Johansen Distribusjon av elektrisitet 71 Farvemiljø Nord As Bodø Jon Øyvin Larsen Engroshandel med fargevarer 72 Aarsæther Kjøllefjord As Kjøllefjord Arild Olsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 73 Nordic Last Og Buss As Svolvær Svein Erik Drechsler Agentur- og wngroshandel med motorkjøretøyer 74 Per Strand As Harstad Per Halvard Strand Engrosh. med tømmer, trel., byggev. og sanitærutstyr 75 Sisomar As Straumen Per Jørgen Haugan Fiskeoppdrett og klekkeri 76 Tromsbuss As Tromsø Alfred Aksnes Rutebiltransport 77 Narvik Energi As Narvik Olaf Andreas Larsen Produksjon og distribusjon av elektrisitet 78 Eastern Norge Svartisen As Bodø Adv. Jon Sten Holm Produksjon og distribusjon av elektrisitet 79 Norwegian Russian Trade As Myre Ståle Ovald Nilsen Engroshandel mednærings- og nytelsesmidler 80 Nordic Management As Harstad Sverre Christian Utvåg Hotellvirksomhet 81 As Havfisk Melbu Jan Steffensen Hav- Og kystfiske 82 Uniprawns Industrier As Nord-Lenangen Roger Nilsen Fiskeoppdrett og klekkeri 83 Lofoten Trålerrederi As Stamsund Henry Odd Sletten Rederivirksomhet 84 J M Johansen As Stamsund Claus Jacob Schive Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 85 Byggmester Gunvald Johansen As Bodø Gunnar Hugo Johansen Oppføring av bygninger 86 As Nilsson Eftf Bodø Edvard Jarl Jakobsen Vvs-arbeid 87 Havøysund Fisk & Industri As Havøysund Torleif J.Mathisen Utleie av egen fast eiendom 88 Lenvik Fiskeindustri As Finnsnes Hans-Ove Semmingsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 89 Torghatten Trafikkselskap Asa Brønnøysund Bjørn Johansen Management-holdingselskap 90 Chr Falch As Svolvær Erling Santi Falch Engroshandel med fisk og skalldyr Nr

6 6 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER Fisk - en taper Det er spesielt interessant å se hvilke grupper bedrifter som ligger på toppen av de ulike rankerings-tabellene. Det gir klare indikasjoner over hvilke bransjer som er i vekst De tjener og hvilke som sliter. Fiskeforedling var en taperbransje i 1999 og bransjen sliter fortsatt. Av de 10 bedriftene som topper taperlisten, det vil si bedrifter som har dårligst driftsmargin, er åtte mest Netto fortjenestemargin i prosent i 1999 av 500 største bedriftene i Nord-Norge (Resultat etter skatt per omsatt krone) fiskeribedrifter som driver med foredling av fisk. Dette viser med all tydelighet hvilke problemer bransjen sliter med. Lave kvoter og dårlig tilgang på råvarer, er en viktig faktor. Tilgang på russer fisk hjelper på råstofftilgangen, men det er likevel vanskelig å få marginer som gir lønnsomhet for det arbeidet som gjøres. I det siste har i tillegg juks med rapportering av mottatt fisk bidratt til å svekke hele bransjens rennomé. Det kan jo være slik at all juksingen nettopp er en årsak til problemene. Islendinger rømmer SELSKAP LOKALISERING FORTJENESTE MARGIN. TROMS KRAFT AS Tromsø 166,8 RASMUSSEN HOLDING AS Napp 76,8 BÅTSFJORD HAVFISKESELSKAP AS Båtsfjord 69,4 PYRAMIDEN AS Tromsø 57,9 TROMSLAND AS Finnsnes 55,6 CHRISMA AS Tromsø 37,0 LOFOTKRAFT AS Svolvær 33,1 SELVÅG SENIOR AS Halsa 31,1 VESTERÅLSKRAFT NETT AS Sortland 31,0 ANDØYA RAKETTSKYTEFELT AS Andenes 26,3 FINNMARK ENERGIVERK AS Alta 26,1 NORD TROMS KRAFTLAG AS Storslett 24,9 ALTA KRAFTLAG AL Alta 22,7 TFDS OFFSHORE AS Tromsø 19,6 AS RØDØY-LURØY KRAFTVERK Tjungsfjorden 18,9 TROMS KRAFT NETT AS Tromsø 17,4 NORD-SALTEN KRAFTLAG AL Ulvsvåg 17,2 VARANGER KRAFT AS Krikenes 17,1 GÅR GODT: Kraftselskapene er en årlig vinner. De 225 største bedriftene i Nord-Norge D RIFTSINNTETER D RIFTSRESULTAT O RD RES F/ SKATT RSRESULTAT UTBYTTE N R. FIRMA LOKALISERING D AGLIG LEDER TELEFON VIRKSOMHET 91 Joh H Pettersen As Kvaløysletta Steinar Johan Pettersen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 92 Elektro As Bodø Ivar Karl Jørgensen Butikkhandel med elektriske og elektroniske artikler 93 Aarsæther Vardø As Vardø Willy Wilhelmsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 94 Nils H Nilsen As Båtsfjord Hagbart Henry Nilsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 95 Troms Sjøfarmer As Florø Steinar H. Midtbø Fiskeoppdrett og klekkeri 96 J M Hansen As Tromsø Odd Erik Hansen Butikkh. medel. hush.app., radio og fjernsyn 97 Leonhard Nilsen & Sønner As Risøyhamn Malvin Meyer Nilsen Maskinentreprenør 98 Dåva As Hansnes Roy Arne Pettersen Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 99 Vanna Fiskeindustri As Vannvåg Per Åsmund Pettersen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 100 Polarfeed As Tromsø Ole Sevald Hansen Produksjon av for til husdyrhold 101 Arktisk Marin As Tromsø Trond S. Mathisen Rederivirksomhet 102 Nikkel Og Olivin A/S Ballangen Vidkun Henriksen Bryting og utv. av kjem. min. og gjødselsmineraler 103 Sif Norway As Tromsø Robert Ottesen Engroshandel med fisk og skalldyr 104 As Båtsfjordbruket Båtsfjord Kjell-Olaf Larsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 105 Tobø Fisk As Havøysund Tor-Bjarne Stabell Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 106 Gigante Sild As Bodø Kjell Lorentsen Fiskeengros, oppkjøp, pakking 107 Paul Arne Anthonsen As Harstad Paul Arne Anthonsen Dagligvare, detalj 108 Nikita Frisør As Bodø Ellen Nicolaisen Frisør 109 As Tirb-Rutene Finnsnes Einar Sverre Seljevoll Rutebiltransport 110 Skjervøy Rekeindustri As Skjervøy Per Magne Johansen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 111 Lofotkraft As Svolvær Arnt Marelius Winther Management-holdingselskap 112 Senja Sjøfarm As Finnsnes Fiskeoppdrett og llekkeri 113 Gryllefjord Fryseri As Gryllefjord Oskar Herulf Høgstad Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 114 Kuraas & Sønner As Narvik Kjell Oddmund Kuraas Pølsefabrikker, -makere, røkerier 115 Prestfjord Seafood As Sortland Utleie av egenfast eiendom ellers 116 Kjell Arnesen As Tromsø Ketil Arnesen Datamaskiner og utstyr 117 Nordtrafikk As Sortland Ole Lund Riber Transport med rutebil, sporvei og forstadsbane 118 Rana Gruber As Mo I Rana Egil Nordvik Bryting av jernmalm 119 Euro-Pharma As Leknes Jim Roger Nordly Management-holdingselskap 120 Automarin Personbiler As Svolvær Karl E. Aagaard-Nilsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 121 Sas Royal Hotel A/S Tromsø Lars Ola Solstad Hotellvirksomhet 122 Bilhuset As Mo I Rana Per Gunnar Hjorthen Detaljhandel med motorkjøretøyer 123 North Export As Gjesvær Engroshandel med fisk og skalldyr 124 Vifra As Vannvåg Frank Harry Pettersen Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 125 Sas Royal Hotel As Bodø Knut Næsvold Hotellvirksomhet 126 Olav Aakre As Tromsø Jan Egil Sørbøe Engroshandel med frukt og grønnsaker 127 Harstad Tidende Gruppen As Harstad Rolf Asgeir Erstad Management-holdingselskap 128 Tfds Offshore As Tromsø Bjørn Kaldhol Sjøtransport 129 Seafood Vardø A/S Vardø Ole Klaudiussen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 130 Hagb Kræmer As Tromsø Helge Alfon Kræmer Management-Holdingselskap 131 Saltens Bilruter As Bodø Wilhelm G. Hunstad Rutebiltransport 132 Høllalaks As Skrova Line Ellingsen Fiskeoppdrett og klekkeri 133 Finnmark Energiverk As Alta Tor Arne Pedersen Produksjon av elektrisitet 134 Brødr Harila Tromsø As Tromsø Tormod Harila Detaljhandel med motorkjøretøyer 135 Viking Sjøfarm As Nordfold Martin Sivertsen Fiskeoppdrett og klekkeri Nr

7 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER 7 Det islandsk SIF konsernet er blant de som har tapt stort på engasjementet i norsk fiske industri Eidet Fisk som topper taperlisten er ett av selskapene til SIF. Islendingene er for øvrig i ferd med å trekke seg ut av Norge etter gigant tap. Samlede tap på Norges eventyret til islendingene er anslått il et sted mellom 50 og 100 millioner kroner og nærmere 100 enn 50. Loppa Fisk som også er å finne på taperlisten er også en del av SIF konsernet. Salgsgevinster på vinnerlisten På den annen side viser listen over de som driver best, at det stort sett er spesielle situasjoner som bidrar til at bedriftene topper listen. For det første er det salgsgevinster som bidrar til å trekke drifts- og fortjenestemarginene opp. Dette gjelder alle de tre som topper listen over de som driver best. Rasmussen Holding solgte eksempelvis eierandelen selskapet hadde i Lofoten Trafikklag og fikk en kjempe gevinst i Videre solgte bedriften også andre verdipapirer som også bidro til å trekke resultatene opp. Pyramiden og Tromsland tjente også stort på salgsgevinster i henholdsvis eiendom og fartøy. Eastern kommer høyt opp på listen gjennom regnskapstekniske forhold etter at selskapet har leid Kobbelv for 50 år. Ser er en på bedrifter der det ikke ligger spesielle forhold bak de gode tallene er det kraft- /energiselskapene som driver med best lønnsomhet. Holdingselskapet til Troms Kraft hadde sogar høyere resultat enn omsetning. Dette skyldes gevinster og regnskaps-tekniske forhold. I tilleggsnikerenogannenlakseprodusent seg inn på listen over de mest lønnsomme selskapene. n Abonnér på De taper mest Netto fortjenestemargin i prosent for 1999 av 500 største bedriftene i Nord-Norge (Tap etter skatt per omsatt krone ) SLITER: For øyeblikket er det lite penger å tjene på foredling av fisk SELSKAP LOKALISERING FORTJENESTE MARGIN. EIDET FISK AS Tromsø -35,3 SIF NORWAY AS Tromsø -29,9 BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS Berlevåg -28,9 EASTERN NORGE SVARTISEN AS Bodø -23,0 MEHAMN FISKEINDUSTRI AS Mehamn -22,8 SAMSKIP AS Bodø -21,5 VARDØFISK NORWAY AS Vardø -20,7 AARNES BÅTSFJORD AS Båtsfjord -20,2 BERNT HANSENS EFTF AS Sommarøy -16,1 HR SØRVÆR SEA PRODUCTS AS Sørvær -11,5 LOPPA FISK AS Tromsø -11,3 JUL NØTNES AS Stokmarknes -10,7 ARCTIC LAST OG BUSS AS Svolvær -9,5 SKJERVØYFISK AS Skjervøy -9,4 DÅFJORD LAKS AS Tromsø -9,0 ELVENES TRANSPORT & MASKIN AS Elvenes -7,2 RANA GRUBER AS Mo i Rana -6,7 TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Tromsø -6,6 De 225 største bedriftene i Nord-Norge D RIFTSINNTETER D RIFTSRESULTAT O RD RES F/ SKATT RSRESULTAT UTBYTTE N R. FIRMA LOKALISERING D AGLIG LEDER TELEFON VIRKSOMHET 136 Norsk Inst. for fiskeri og havbruksf Tromsø Ola Rasmus Valvåg Forskning og utviklingsarbeid 137 Uni-Bygg As Harstad Kåre Dale Oppf. av bygninger og andre konstruksjoner 138 Balder Utbygging As Tromsø John Arne Johnsen Produksjon av monteringsferdige hus 139 Byggtorget As Vadsø Jon Harald Oldernes Butikkhandel med trelast 140 E A Smith Harstad As Harstad Bjørnar Dragøy Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 141 Kaarbøverkstedet As Harstad Jan Oddvar Olsen Bygging og rep. av skip og skrog over 100 bruttotonn 142 Lofotentreprenør A/S Leknes Alf Lie Oppf. av bygninger og andre konstruksjoner 143 Torris Products Ltd As Halsa Einar Arne Torrissen Fiskeoppdrett og klekkeri 144 Arne Johnsens Bilverksted As Harstad Jan Alfons Johnsen Detaljhandel Med Motorkjøretøyer 145 Torgnes Fiskefarm As Brønnøysund Arnfinn Torgnes Fiskeoppdrett og klekkeri 146 Modolv Sjøset Pelagic As Træna Geir Anders Sjøset Engroshandel med fisk og skalldyr 147 Øijord & Aanes Entrprenr.forr. As Grubhei Odd Steinar Pedersen Maskinentreprenør 148 Malmtrafikk As Narvik Halvdan A. Eliassen Jernbanetransport 149 Gunnar Klo As Myre Gunnar Henry Jarl Klo Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 150 Gigante Fiskekroken As Bodø Johan E. Andreassen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 151 Loppa Fisk As Tromsø Björgvin Gestsson Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 152 Jakhelln Bil As Bodø Morten Chr. Jakhelln Detaljhandel med motorkjøretøyer 153 Julius Jakhelln As Bodø Carl Johan Jakhelln Engrosh. med jernv., rørl.-artikler og oppvarmingsutstyr 154 Arbor-Trading As Hattfjelldal Anders K. Jarmund Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 155 Odd Berg As Tromsø Tore O. Andreassen Sjøfart og kysttrafikk 156 Torleif Steiro As Sortland Terje Steiro Butikkhandel med fargevarer 157 Arctic Last Og Buss As Svolvær Svein Erik Drechsler Agentur- og engroshandel med motorkjøretøyer 158 Norsk Marmor As Elnesvågen Stein Sturla Steinsvik Bryting av kalkstein, gips og kritt 159 Multimaskin As Mo I Rana Atle Arctander Mekanisk verksted 160 Forsølfisk As Hammerfest Ketil Johnsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 161 Bodø Bil As Bodø Tony Gunnar Pedersen Detaljhandel med motorkjøretøyer 162 Widding Bil As Tromsø Jan Arne Martinsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 163 Nordlands Framtid As Bodø Thor Olav Woje Forlegging av aviser 164 Jan Tore Sørensen As Tromsø Jan Tore Sørensen Dagligvare, detalj 165 A/S Bindalsbruket Terråk Bjørn Inge Sørhøy Produksjon av bygningsartikler 166 Mo Industritransport As Mo I Rana Nils Harald Øyjord Godstransport på vei 167 Sortland Entreprenør As Sortland Helge Edvin Jensen Oppføring av bygninger 168 Byggspesialisten As Brønnøysund Walter Kristian Monsen Oppf. av bygninger og andre konstruksjoner 169 Rapp Bomek As Bodø Geir Thuv Prod. av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 170 Nord-Salten Kraftlag Al Ulvsvåg Asbjørn E J Hansen Produksjon og distribusjon av elektrisitet 171 Johs. H. Giæver A/S Havnnes Einar Giæver Fiskeengros, oppkjøp, pakking 172 Rana Trevarefabrikk As Hemnesberget Odd Erik Larsen Produksjon av bygningsartikler 173 Alsvåg Fiskeprodukter As Alsvåg Torstein Jarl Karlsen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 174 Benjamin Jensen As Napp Jørn Arne Benjaminsen Engroshandel med fisk og skalldyr 175 Elkem Tana As Tana Rune Martinussen Annen bryting og utvinning 176 Brødrene Harila As Vestre Jakobselv Dag Håkon Evjen Management-holdingselskap 177 Asbjørn Pedersen Engros As Harstad Jørn Knut Johansen Engrosh. med br. utvalg av nær.- og nytelsesmidler 178 Voldens Fiskeoppdrett As Alta Håkon Volden Fiskeoppdrett og klekkeri 179 Rema 1000 Ranenget Selfors Torild Normann Dagligvare, detalj 180 Polar Gruppen As Rognan Jørn Hermann Johansen Produksjon av plastemballasje Nr

8 8 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER Eierne tar mer Når det går godt tar eierne gjerne ut mer penger fra selskapene. Det skjedde også i Nord-Norge der eierne av de 500 største bedriftene tok ut til sammen 676 millioner kroner i utbytte. Penger de fikk utbetalt i år Utbytteutbetalingene gikk opp med 14,9 prosent sammenliknet med året før da eierne tok ut 588 millioner kroner. Det overrasker neppe mange at listen helt domineres av banker og kraftselskaper. Kraftselskapene har stort sett fattige kommuner eller fylkeskommuner som eiere. Disse benytter anledningen til å spe på en slunken lommebok med så store utbytter som mulig fra eierandelene i kraftselskaper. Det som er betenkelig med dette er at utbyttefastsettelsen skjer ut fra eiernes behov for midler. Normalt ville utbytte bli bestemt også ut fra hva som er best for kraftselskapet det dreier seg om og/eller ut fra en strategi for hvordan en skal utvikle kraftselskapet fremover. Kommunene opptrer på denne måten verre enn det noen super kapitalist ville gjort. n Utbytte toppen Utbytte i 1000 NOK for 1999 av 500 største bedriftene i Nord-Norge SELSKAP LOKALISERING UTBYTTE SPAREBANK1 NORD NORGE Tromsø NORDLANDSBANKEN ASA Bodø NORDKRAFT AS Storjod HELGELAND KRAFTLAG A/L Mosjøen AS SALTEN KRAFTSAMBAND Fauske L A MEYER HOLDING AS Mo i Rana TROMS KRAFT AS Tromsø FORBRUKERSAMVIRKET NORD Bodø FINNMARK ENERGIVERK AS Alta LOFOTKRAFT AS Svolvær TFDS ASA Tromsø NORSK JERN EIENDOM AS Mosjøen VARANGER KRAFT AS Kirkenes FJORD SEAFOOD ASA Sortland HÅLOGALAND KRAFT AS Harstad OVDS ASA Narvik BODØ ENERGI AS Bodø ELKEM TANA AS Tana SEAFARM INVEST AS Lovund 9931 SAMBO - SAMVIRKELAGET Bodø 9103 GA MEST: Det ble betalt ut 110 millioner kroner til grunnfondsbevis eierne i Sparebank1 Nord-Norge. holder deg informert om Nord-Norge. Nyttig informasjon for kun kr. 400,- pr. år. Bli abonnent du også De 225 største bedriftene i Nord-Norge D RIFTSINNTETER D RIFTSRESULTAT O RD RES F/ SKATT RSRESULTAT UTBYTTE N R. FIRMA LOKALISERING D AGLIG LEDER TELEFON VIRKSOMHET 181 Olaf Olsens Snekkerfabrikk As Grubhei Edel Lønnum Produksjon av bygningsartikler 182 Tromsø Trevare As Tromsø Butikkh. med byggevarer ikke nevnt annet sted 183 Rica Ishavshotel Tromsø As Tromsø Fredrik Utheim Hotellvirksomhet 184 Lians Caravan & Fritid As Bardufoss Arild Lian Camping og biltilhengere 185 Hepro As Rognan Per Arne Amundsen Produksjon av sittemøbler 186 Hydro Seafood Bolga As Bolga Yngve Myhre Produksjon av matfisk og skalldyr 187 Alta Motor As Alta Rolf Gunvald Pedersen Detaljhandel med motorkjøretøyer 188 Alta Kraftlag Al Alta Tor Emaus Produksjon og distribusjon av elektrisitet 189 Hammerfest Industrifiske As Hammerfest Jan Audun Fredriksen Sjøfart og kysttrafikk 190 Norfish As Tromsø Stig Inge Johansen Engroshandel med fisk og skalldyr 191 Nettbuss Helgeland As Mosjøen Arve Lein Rutebiltransport 192 Skjervøyfisk As Skjervøy Ingolf Johan Skallebø Hav- og kystfiske 193 Balder Sjøfarm As Nordfold Martin Sivertsen Fiskeoppdrett og klekkeri 194 As Sjøbruk Bø I Vesterålen Jon Aanesen Fiskeengros, oppkjøp, pakking 195 Troms Stamfiskstasjon As Stonglandseidet Jonny Nikolaisen Fiskeoppdrett og klekkeri 196 Saltdal Samvirkelag Rognan Ludvig Alfred Olsen Butikkh. med br. vareutv. med h.vekt på nær. og.nytelsesm. 197 Altinex Asa Harstad Nils Olav Digre Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 198 Brødr Harila Alta As Alta Odd Inge Harila Detaljhandel med motorkjøretøyer 199 Media Nor As Bodø Oddleif Hågensen Annonseekspedisjon 200 Båtsfjord Havfiskeselskap As Ålesund Einar Dag Standal Hav- og kystfiske 201 Antonsen & Krutå As Mo I Rana Asgeir Krutå Detaljhandel med motorkjøretøyer 202 Pyramiden As Tromsø Kjell Pettersen Omsetning og drift av egen fast eiendom 203 Tromsland As Finnsnes Svein-Tore Jørgensen Rederivirksomhet 204 Aarsæther Supply As Ålesund Jan Roger Eriksen Fiskeengros, oppkjøp, pakking 205 Arbor-Eiendom As Hattfjelldal Bjørn Michael Jarmund Prod. av finer,lamelltre, spon-, fiber- og andre plater av tre 206 Framnes Fiskeindustri As Andenes Rolf Eliot Røsnes Fiskeengros, oppkjøp, pakking 207 Horns Slakteri As Leknes Ernst Kay Horn Slakting og produksjon av kjøtt 208 Nova Sea As Lovund Torleif Arne Olaisen Fiskeoppdrett og klekkeri 209 Berlevåg Fiskeindustri As Berlevåg Kjell Arne Andersen Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 210 Brødrene Karlsen As Husøy I Senja Roar Karlsen Engroshandel med fisk og skalldyr 211 Tromsø Bilpartner As Tromsø Frank Otto Gjerdrum Detaljhandel med motorkjøretøyer 212 Bodø Industri As Bodø Claus Arvid Johansen Sosialtjenester utenfor institusjon ellers 213 Nordasfalt As Bodø Ove Gunnar Andreassen Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 214 Nordbohus Bodø As Bodø Hans Beyer Oppføring av bygninger 215 Nordlaks Oppdrett As Stokmarknes Tor Anders Elvegård Fiskeoppdrett og klekkeri 216 Lofoten Fisk As Ballstad Rune Simon Stokvold Engroshandel med fisk og skalldyr 217 Tromsø Skipsverft As Tromsø Åge Jonny Hansen Bygging og rep. av skip og skrog over 100 bruttotonn 218 Fokus Bil As Tromsø Inge Sjøvik Detaljhandel med motorkjøretøyer 219 Vesterålskraft Nett As Sortland Willy Max Bowitz Management-holdingselskap 220 As Andenes Havfiskeselskap Andenes Arnljot Haugen Management-holdingselskap 221 As Tirb Bilservice Finnsnes Jan Terje Jakobsen Detaljhandel med motorkjøretøyer 222 Reidar Wulfsberg As Mo I Rana Johan Erik Wulfsberg Butikkh. med bredt utv. av jernv.,fargev.og andre byggevarer 223 Rica Hotel Hammerfest A/S Hammerfest Ørjan Ketil Bock Hotellvirksomhet 224 As Fauske Lysverk Fauske Hans Henrik Holmvik Produksjon og distribusjon av elektrisitet 225 Fagerthun Bil As Narvik Thor Fagerthun Detaljhandel med motorkjøretøyer Nr

9 NORD NORGES STØRSTE BEDRIFTER 9 Roger Rasmussen: En vinner Rasmussen Holding topper suverent listen over vinnere i våre rankingtabeller. - Det som ga en topp i 1999 var salg av flere aksjeposter, sier Roger Rasmussen til. Vi solgte våre 60 prosent i Lofoten Trafikklag med en hyggelig gevinst. Videre ble andeler i flere fond også solgt. Til daglig leder Roger Rasmussen godsvirksomhetene til Nordtrafikk gruppen. Dette var en jobb han har hatt etter at Lofoten Trafikklag ble overtatt av Nordtrafikk. Hva han fikk for eierandelen vil verken han eller ledelsen i Nordtrafikk ut med. Begge parter virker fornøyd med handelen som er gjort. - Jeg kan si at summen på 35 millioner kroner som har stått enkelte steder er feil, sier Rasmussen. Dette er imidlertid bare en liten del av det han driver med. I tillegg eier han Rasmussen Holding. I dette selskapet finnes det en rekke mindre virksomheter samt store summer som er investert i ulike fond og verdipapirer. I porteføljen til Rasmussen Holding finner en; - Lofoten Terminalen som er eid 100 prosent. Dette selskapet har driftansvaret for Lofoten sentralfryseri. Årlig omsetninger mellom 5 og 6 millioner kroner. - Rasmussen Holding eier for øvrig 52 prosent av Lofoten Sentralfryseri. - Napp Fisk er eid 100 prosent og vil i løpet av januar åpne et nytt og topp moderne fiskerimottak i Napp. Det er investert i overkant av 20 millioner kroner i mottaket. - Rasmussen Anlegg som er et heleid entreprenørselskap. Årlig omsetning er på mellom 5 og 6 millioner kroner prosent av Lofoten Golf - 40 prosent i et kystfiskefartøy - Diverse investeringer i fond og verdipapirer. Roger Rasmussen er eksempelvis den 10. største eieren av grunnfondsbevis i Sparebak1 Nord-Norge. Eierandelen i disse grunnfondsbevisene ga alene utbytte på vel 2 millioner kroner. Det er med et nødskrik Rasmussen Holding kommer med på våre oversikter. Selskapet lå på 494. plass målt etter omsetning i Nord-Norge. Satser lokalt Millioner av kroner i banken til tross, Roger Rasmussen har et meget edruelig forhold til pengene han og hans familie disponerer. Formuen er plassert i det som betegnes som sikre rentebærende papirer eller i ulike fond med begrenset risiko. - Jeg ser helst at jeg kan være med på å utvikle næringslivet her i Lofoten, sier Roger Rasmussen. - Vi har investert i Lofoten Golf og Napp Fisk for å bidra til at det lokale næringslivet skal kunne overleve og utvikle seg. Jeg var i sin tid redd for at de som konkurrerte om å overta Napp Fisk ville gjøre dette for å legge ned virksomheten. Det ønsket ikke jeg skulle skje. Om kort tid vil et topp moderne mottak stå klart. Flere av virksomhetene Roger Rasmussen har kjøpt seg inn i har vært i krisesituasjoner der han har kommet med hardt tiltrengt kapital. Senere har han kunnet selge med god gevinst. Dette gjelder eksempelvis for eierandelen i Lofoten Trafikklag som nå er blitt en del av Nordtrafikk gruppen. Gir ikke råd gir råd likevel Roger Rasmussen lar seg ikke Ramussen Holding i tall (i MNOK) Omsetning 33,4 0,15 Driftsresultat 33,3 0,05 Resultat før skatt 34,4 0,7 Årsresultat 25,7 0,7 imponere over finans og aksje meglere i Oslo. Jeg har fra min utpost her i Lofoten gjort bedre investeringer der jeg har tatt selvstendige beslutninger enn jeg ville gjort basert på råden fra meglere, sier Rasmussen. Kan du gi noen gode råd til våre lesere om hvor de skal plassere pengene sine i disse turbulente tider på verdens børser? - Jeg gir ikke anbefalinger, sier Rasmussen. Etter litt tid sier han imidlertid. - Det er spesielt to papirer jeg finner interessante på Oslo Børs. Det ene er Sparebanken Nor. Denne banken blir den første sparebanken som vil bli omgjort til aksjeselskap. Det vil i neste omgang bety større interesse fra utlandske investorer som i dag har problemer med å forstå hva grunnfondsbevis er. Dernest finner jeg Orkla som en rimelig aksje det er verd å plassere noe penger i. n Nord-norske konsern med omsetning FIRMANAVN O MSETNING DRIFTSRES. O RD RES RS- SUM EGEN - KOMMENTAR FflR SKATT RESULTAT EIENDELER KAPITAL IMPONERENDE: Det er Roger Rasmussen har fått til fra sitt tilholdsted i Napp er imponerende. De som øker mest i Nord-Norge Vekst i omsetningen av de 500 største bedriftene i Nord-Norge i prosent fra 1998 til 1999 SELSKAP LOKALISERING VEKST I % RASMUSSEN HOLDING AS Napp 22164,0 EURO-PHARMA AS Leknes 1477,3 EASTERN NORGE SVARTISEN AS Bodø 1444,6 PRIMA NOR AS Tromsø 1220,4 MYRE HAVFISKE AS Myre 1142,3 AS OPPEGAARD & MOE Tromsø 1081,3 EUROSPAR BODØ AS Bodø 491,0 BLOMSØ HAVBRUK AS Leirfjord 474,3 SEAFOOD SERVICE AS Tromsø 450,1 HERØY SJØFARM AS Herøy 430,7 KURAAS AS Narvik 422,2 TORGNES FISKEFARM AS Brønnøysund 421,0 SELØY SJØFARM AS Herøy 399,9 BALDER UTBYGGING AS Tromsø 344,1 BRØDR. JOHANSEN BILVERKST. AS Bodø 331,8 NORDKAPP SJØFARM AS Honningsvåg 306,0 NIKITA FRISØR AS Bodø 271,8 JOH H PETTERSEN AS Kvaløysletta 266,5 PYRAMIDEN AS Tromsø 232,6 over 60 mill.kroner 1 Norges Råfisklag Sparebank 1 nord-norge Nordlandsbanken Asa Ofotens Og Vesteraalens Dampskibsselsk. Asa Troms Fylkes Dampskibsselskap Asa Gadus As Holdingsselskapet til Nergård gruppen 7 Torghatten Trafikkselskap Asa Troms Kraft As Asko Nord As Nordic Sea Holding As As Salten Kraftsamband North Cape Minerals As Fjord Seafood Asa Bernhard Wedding As Kinnarps Gruppen 15 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap As Scanfish Holding As Dåfjord Laks As Del av Pettersen gruupen, overtatt av Roy Arne Pettersen 18 Wigo As Eier og driver Finnfjord smelteverk 19 Helgelandske As Atlantis Group As Overtatt av Fjord seafood per Rapp Marine As Myregruppen As Eies av Nordic Sea Holding 23 Uniprawns As Hr Sea Products Group As Ludwig Mack As Norfra As Harstad Tidende Gruppen As Schibsted eier vel 40 % 28 Bjørn-Gruppen As Varanger Kraft As Hålogaland Kraft As Langøen As Eier Nordtrafikk gruppen 32 Brødrene Harila As Toyota forhandler 33 Gigante Holding As Domstein er i ferd å overta sildeproduksjonen i Bodø 34 Aarsæther Båtsfjord As Eid av Westfish i Ålesund 35 Per Strand As Driver Byggmakker i Harstad 36 As Tirb Nr

10 10 NORD-NORGES STØRSTE BEDRIFTER Tall og tull i Brønnøysund Hvert år er alle norske selskaper pålagt å sende inn sine årsrapporter og årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Men det er store mangler og mye meningløs informasjon som havner i arkivene. Og vi lurer på hvilken nytte villedende informasjon har? Det er et møysommelig arbeid hvert år å lageoversikt over de største bedriftene i Nord-Norge. Til dette arbeidet baserer vi oss i det alt vesentligste på informasjon som selskapene sender inn til Brønnøysund-registrene. Men disse registrene gir ikke alltid det offentlige det innsyn i norsk næringsliv og i enkelt selskaper som er intensjonen bak opprettelsen av registrene. Eksempel 1 - Vel 40 prosent av alle selskapene som sender inn informasjon oppgir ikke daglig leders lønn og godtgjørelse, noe de etter norsk lov er pålagt, sier Andres Rønningen hos Dun & Bradstreet som er Nærings-Rapports samarbeidspartner ved utarbeidelsen av tabellmaterialet i denne utgaven av. Det er derfor vanskelig å lage meningsfulle oversikt over utviklingen lederlønningene i stor skala basert på Brønnøysund materiale. Eksempel 2 For egen del vil vi påpeke at det hersker full forvirring om hva de enkelte selskapene sender inn av informasjon vedrørende antall ansatte. Eksemplene nedenunder sier i grunn det meste: de etter vår oppfatning ikke burde. Vi har likevel tatt dem med for å illustrere nettopp mangelen i Brønnøysundregistrene. n De grådigste eierne Utbytte i prosent av overskudd etter skatt for 1999 av 500 største bedriftene i Nord-Norge SELSKAP LOKALISERING UTBYTTE I % AV OVERSK. NARVIK ENERGI AS Narvik 556,8 BILSENTER AS Storkmarknes 485,4 HAVNA SERVICE AS Sortland 485,1 MULTIMASKIN AS Mo i Rana 380,4 PER GUNNAR ELLEFSEN AS Harstad 301,0 ROAR OLSEN AS Tromsø 285,7 SAMA MAT AS Harstad 239,0 STORMYRA BILISTSENTER AS Bodø 208,3 ANTONSEN & KRUTÅ AS Mo i Rana 187,8 TVERLANDET VEISERVICE AS Tverlandet 177,6 NORDKRAFT AS Storjord 173,7 BAKEHUSET AS Tromsø 173,3 YNGVE STEIRO AS Sortland 170,4 BYGG - GROS AS Brønnøysund 165,8 RUNE NILSEN AS Narvik 161,0 J M HANSEN AS Tromsø 148,4 HR TROMSØ SEA PRODUCTS AS Tromsø 148,3 Selskap Ant.ans.rapp Faktisk ant. Br.øysund ansatte OVDS TFDS Troms Kraft Konsern? Helgeland Kr.lag I Norge er antallet konsern er gått ned fra over i 1998 til vel i Likevel er det mye dobbelt regning av konserner. I oversikten basert kun på Brønnøysund-registrene vil Rapp-gruppen eksempelvis være registrert med to nærmest identiske konsern. Som det fremgår av vår tabell over de største nord-norske konsernene blir delkonsern i Westfish gruppen fra Ålesund regnet med, noe FORVIRRER: I OVDS årsberetning er antall ansatte i konsernet oppgitt til I Brønnøysund er tilsvarende tall oppgitt til 69. Nord-norske konsern med omsetning over 60 mill.kroner FIRMANAVN O MSETNING DRIFTSRES. O RD RES RS- SUM EGEN - KOMMENTAR FflR SKATT RESULTAT EIENDELER KAPITAL Dyno Nobel leverer et komplett spekter av sprengstoff, lade- og tennsystemer samt nødvendig tilbehør for fjellsprengning. Vi arbeider kontinuerlig for å kunne tilby optimale løsninger for fjellsprengningsbransjen. Ingeniørene i Teknisk Avdeling bistår daglig våre kunder med tekniske konsultasjoner. I dette arbeidet inngår bl.a.veiledning i bruk og valg av produkter, utarbeidelse av salve- og tennplaner, retningskontroll av borehull og rystelsesmålinger. Det nære samarbeidet med kundene skaper engasjement. Vår kunnskap står til din disposisjon. Dyno Nobel Europe Marked Norge Postboks 614, 3412 Lierstranda Tlf: ,Fax: Fiskeprodusentenes Fellessalg As Teknisk Bureau Engros As Merchedes forhandler 39 Refa Holding As Nylig fusj. m/ Helgeland Holding 40 Seafarm Invest As Hagb Kræmer As Storbukt Fiskeindustri As Sif Norway As Follalaks Holding As Norsk Jern Eiendom As M.Nordvik A/S Toyta forhandler 47 Dagligvare Gruppen Tromsø As Aarsæther Kjøllefjord As Eid av Westfish i Ålesund 49 Øijord & Aanes As Saltens Bilruter As As Tromsø Automobilcomp. - As Taco Volvo forha.og eiend.drift 52 Elektro As Se Eiendom As Nord Norsk Hotelldrift As M C Jakhelln As Volvo forhandler 56 Nordic-Hotellene As Harstad Skipsindustri As Cetho Eiendom As Norut Gruppen As Bladet Nordlys As Leonh. Nilsen & Sønner - Eiendom As Tromsbuss As Narvik Energi As Lofotkraft As Joh Løvold As Rana Invest A/S Miras As Nordnorsk Sjømat As Aarsæther Vardø As Eid av Westfish i Ålesund 70 Kjell Arnesen As Rana Gruber As Nr

11 NORD-NORGES STØRSTE BEDRIFTER 11 Øremerkede SND midler: Mest til Nord-Norge SND gir milliardstøtte til utviklingen av norsk næringsliv en vesentlig del av midlene er øremerket til distriktsutviklingsformål. Av en total ramme inneværende år 2000 på 4,8 milliarder kroner er mellom 20 og 25 prosent øremerket. Mottakertoppen av øremerkede distriktstilskudd og risiko lån (1999) Fylke Distr. tilskudd Risiko l ntotalt per innbyggerper innb.per innb. Finnmark Sogn og Fjordane Troms Nordland Nord Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Sør Trøndelag Oppland Telemark Aust Agder Buskerud Hordaland Østfold Rogaland Vest Agder Nord-norske konsern med omsetning Dette betyr ikke at også andre midler SND disponerer brukes til utvikling av næringslivet i distriktene. Snarer tvert om. SND har distriktsutvikling som overordnet formål. Det er de såkalte distriktsutviklingstilskuddene og risiko lånene som er øremerket. Tall for 1999 viser at vel 13,5 prosent av samlede distriktsutviklingstilskudd og risiko lån gikk til utkantkommuner med kraftig befolkningsnedgang. Til sammenlikning utgjorde befolkningen i disse områdene ca. åtte prosent av Norges befolkning. Vi har satt opp hvor mye hvert fylke har fått per innbygger og vi lar tallene tale for seg selv. n over 60 mill.kroner FIRMANAVN O MSETNING D RIFTSRES. O RD RES RS- SUM EGEN - KOMMENTAR FflR SKATT RESULTAT EIENDELER KAPITAL OFFENTLIG: Odelstingsproposisjon nr. 2 har passert justiskomité, odelsting og lagting, og øyeblikkelig er positive SND-vedtak ikke unndratt fra offentlighet. Se nr. 5, side 2. De som krymper mest Selskaper i Nord-Norge av de 500 største bedriftene som har størst reduksjon i omsetningen i prosent fra 1998 til 1999 SELSKAP LOKALISERING TAPT OMSETN. I % NORSK LOTTERIDRIFT N.-NORGE AS Harstad -71,6 TROMS FISKEEKSPORT AS Tromsø -60,2 HARSTADVERFTET AS Harstad -58,8 BARLINDHAUG UTBYGGING AS Tromsø -45,1 ROLF JENTOFT AS Ballstad -43,7 BENJAMIN JENSEN AS Napp -41,7 NORDVÅGEN AS Tromsø -40,9 NORDHAV AS Tromsø -40,8 FUNDIA PROFILER AS Mo i Rana -39,4 GUNNAR KLO AS Myre -37,6 AARNES BÅTSFJORD AS Båtsfjord -36,8 ARBOR-EIENDOM AS Hattfjelldal -34,3 ARCTIC LAST OG BUSS AS Svolvær -33,9 SIF NORWAY AS Tromsø -33,5 KIMEK AS Kirkenes -33,1 ARNE MATHISEN AS Værøy -33,1 SCANBRIDGE AS Sandnessjøen -32,7 HAGB KRÆMER AS Tromsø -32,0 LOFOTEN FISK AS Ballstad -31,1 73 As Andenes Havfiskeselskap Bygg Gruppen As Brødr Harila Tromsø As Toyota forhandler 76 Itet Bodø As Tidligere NordlandsData 77 Helgeland Holding As Fusjonert med Refa 78 Nikita Gruppen As Barlindhaug As Gunnar Klo As Itet Tromsø As Arne Johnsens Bilverksted As Bilhuset Eiendom As Seafood Vardø A/S Nordlaks Holding As Kuraas & Sønner As Martin Nilsen As Le-Gruppen As Modolv Sjøset As Berg & Co As Terje Steiro Eiendom As Bilinvest As A/S Bindalsbruket Jarel As Odd Berg As Johansen Eiendom As Vico Holding As Sande & Monsen As Brødrene Johansen Bilverksted As Altinex Asa Berlevåg Fiskeindustri As Tromsfisk As Bernt Hansens Eftf As Kristian Holst As Hjalmar Johansen & Co As Pyramiden As Alta Kraftlag Al Bernhard Olsen Eiendom A/S Natech As As Sjøbruk Hansen Dahl Holding As Ytre Rolløya As Nr

12 BRUK DAGEN TIL DET DU KAN OG DET DU TJENER PENGER PA! Oversiktlig økonomi er en forutsetning for sunn næringsvirksomhet. Ikke minst er det viktig å ha et fast grep om likviditet og lønnsomhet. La profesjonelle ta hånd om dette slik at du kan konsentrere deg om den daglige driften. Lov om autorisasjon av regnskapsførere Autorisasjon av regnskapsførere setter krav til utdannelse, erfaring og ajour-føring innen faget. Bare autoriserte regnskapsførere tas opp som medlemmer i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - N.A.R.F bedrifter benytter N.A.R.F. - medlemmer Nesten norske små og mellomstore bedrifter har valgt å overlate regnskapsføringen til autorisert N.A.R.F.- medlem. Det gir trygghet. Fra må alle regnskapsførere være autoriserte. Alle i N.A.R.F. har denne kompetansen. Er din regnskapsfører autorisert og medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening? UTVALG AV MEDLEMMER I NORD-NORGE Vil du vite mer om N.A.R.F kan du gå inn på Båtsfjord Regnskapsbyrå AS 9991 Båtsfjord Tlf: Fax: Havøysund Samdrift AS 9690 Havøysund Tlf: Fax: Regnskap og Kontorservice 9811 Vadsø Tlf: Fax: TL-Regnskap AS 9503 Alta Tlf: Fax: Økonomiservice Hammerfest AS 9615 Hammerfest Tlf: Fax: Consis Båtsfjord 9991 Båtsfjord Tlf: Fax: Jakobsens Regnskapskontor 9915 Kirkenes Tlf: Fax: Finnmark Regnskapsbyrået Pluss AS 9915 Kirkenes Tlf: Fax: Trygve Iversen 9800 Vadsø Tlf: Fax: Økonor Hammerfest AS 9616 Hammerfest Tlf: Fax: Freda v. Tore Turi 9525/9520 Maze/Kautokeino Tlf: / Fax: / John Sigv. Henriksen AS 9730 Karasjok Tlf: Fax: Regnskapsservice Alta AS 9503 Alta Tlf: Fax: Wiik's Regnskapskontor AS 9790 Kjøllefjord Tlf: Fax: Økonor Kirkenes AS 9915 Kirkenes Tlf: Fax: Hammerfest Regnskapstjenester AS 9615 Hammerfest Tlf: Fax: Kontor- & Regnskapstjenester AS 9616 Hammerfest Tlf: Fax: SABO Regnskap og Økonomitjenester AS 9811 Vadsø Tlf: Fax: Økonomiservice AS 9990 Båtsfjord Tlf: Fax: Bratteng Regnskap & Økonomi AS 9404 Harstad Tlf: Fax: H. Solheim AS 9189 Skjervøy Tlf: Fax: JH-REGNSKAP AS 9060 Lyngseidet Tlf: Fax: Merkantil-Konsult A/S 9404 Harstad Tlf: Fax: Moens Regnskapskontor AS 9008 Tromsø Tlf: Fax: Rederikontoret Nord AS 9305 Finnsnes Tlf: Fax: Senja Maritime Kompetanse AS 9386 Senjahopen Tlf: Fax: Tromsø Regnskapslag AS 9257 Tromsø Tlf: Fax: ØkonomiConsult AS 9498 Harstad Tlf: Fax: Consis Tromsø - Økonomihuset AS 9292 Tromsø Tlf: Fax: Harstad Regnskapskontor 9483 Harstad Tlf: Fax: KA Regnskapsservice AS 9305 Finnsnes Tlf: Fax: Troms Merkantilservice AS 9010 Tromsø Tlf: Fax: Nor Regnskap Tromsø AS 9008 Tromsø Tlf: Fax: Regnskapscentralen Nord AS 9482 Harstad Tlf: Fax: Stein Bergan AS 9251 Tromsø Tlf: Fax: Trygg Økonomi AS 9016 Tromsø Tlf: Internett: Økonor Bardufoss AS 9326 Bardufoss Tlf: Fax: Dønlands Regnskapsservice AS 9256 Tromsø Tlf: Fax: IBA Økonomiservice 9270 Tromsø Tlf: Fax: Lieng Økonomi og Regnskap 9259 Tromsø Tlf: Fax: Midt-Troms Data AS 9305 Finnsnes Tlf: Fax: Norco AS 9486 Harstad Tlf: Fax: Reisa Regnskap AS 9152 Sørkjosen Tlf: Fax: Sundstrøms Økonomi & Regnskap 9355 Sjøvegan Tlf: Fax: Tøco AS 9486 Harstad Tlf: Fax: Økonor Tromsø AS 9265 Tromsø Tlf: Mail: EDB Regnskap AS 9485 Harstad Tlf: Fax: Inko AS 9487 Harstad Tlf: Fax: Mari-Ann's Regnskapskontor 9365 Bardu Tlf: Fax: Mikalsens Regnskapsbyrå AS 9262 Tromsø Tlf: Fax: Nor-Regnskap AS 9189 Skjervøy Tlf: Fax: RE-KO AS 9489 Harstad Tlf: Fax: Trofi Kontor & Edb-Tjeneste 9404 Harstad Tlf: Fax: Vigdis Regnskap AS 9316 Brøstadbotn Tlf: Fax: Nr

13 Abacus Regnskap AS 8503 Narvik Tlf: Fax: Bedriftsrådgiver I. E. Gjerstad 8376 Leknes Tlf: Fax: Consis Narvik - EDB & Regnskapsservice AS 8508 Narvik Tlf: Fax: Hobas Økonomisenter AS 8502 Narvik Tlf: Fax: Larsen Victor M Alsvåg Tlf: Fax: Mercantilia AS 8370 Leknes Tlf: Fax: Regnskap & Kontorservice 8285 Leines i Steigen Tlf: Fax: Saltdal Økonomiservice AS 8250 Rognan Tlf: Fax: Vassbotn Regnskap 8378 Stamsund Tlf: Fax: Økonor Fauske AS 8201 Fauske Tlf: Fax: Ajour AS 8610 Grubhei Tlf: Fax: Bokholderiet Bodø AS 8001 Bodø Tlf: Mail: Gladstad Regnskapsbyrå 8981 Vega Tlf: Fax: Nordland K.S. Finans AS 8001 Bodø Tlf: Fax: Leknes Regnskap AS 8376 Leknes Tlf: Fax: Nord Økonomi AS 8038 Bodø Tlf: Fax: Regnskapsservice AS 8648 Korgen Tlf: Internet: Sentrum Regnskap AS 8651 Mosjøen Tlf: Fax: Waages Regnskapskontor 8001 Bodø Tlf: Fax: Økonor Meløy AS 8151 Ørnes Tlf: Fax: Andøy Regnskapsservice AS 8484 Risøyhamn Tlf: Fax: Consis Bodø AS 8001 Bodø Tlf: Fax: Handelens Regnskapskontor AS 8508 Narvik Tlf: Fax: Kjerstad Regnskapskontor ANS 8551 Lødingen Tlf: Fax: Madsen Regnskapskontor AS 8251 Rognan Tlf: Fax: Paulsens Regnskapsservice 8591 Kjøpsvik Tlf: Fax: Regnskapsservice, J. Pettersen 8508 Narvik Tlf: Slettvolls Regnskapskontor AS 8281 Leinesfjord Tlf: Fax: Ytterstad Magnus 8550 Lødingen Tlf: Fax: Økonor Rana AS 8601 Mo i Rana Tlf: Fax: Antonsen Regnskapsbyrå AS 8140 Inndyr Tlf: Fax: Consis Brønnøysund AS 890 Brønnøysund Tlf: Fax: Henningsvær Regnskapsservice AS 8312 Henningsvær Tlf: Fax: Knudsen Regnskap AS 8022 Bodø Tlf: Fax: MB Regnskap Skutvik AS 8290 Skutvik Tlf: Fax: Regnskap & Forretningsførsel AS 8001 Bodø Tlf: Fax: Rystad Råd & Regnskap AS 8089 Bodø Tlf: Fax: Total-Regnskap AS, Tore Johansen 8752 Konsvikosen Tlf: Fax: Økonor Bodø AS 8001 Bodø Tlf: Fax: Økonor Svolvær AS 8301 Svolvær Tlf: Fax: Økopartner AS 8901 Brønnøysund Tlf: Fax: Øko-Senteret Vika AS 8622 Mo i Rana Tlf: Fax: Mo i Rana Tlf Faks Besøksadresse; Sørlandsveien 26/28 Postadresse: Postboks 1233, 8602 Mo i Rana Tromsø Tlf: Faks Besøksadresse: Kløverveien 17 Postadresse: Postboks 2166, 9267 Tromsø PricewaterhouseCoopers DA Revisjon og rådgivning Styring og kontroll Omstillingsprosesser Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA Selskapsrett og kontraktrett Skatt og avgift Bistand innenfor det forretningsjuridiske området Kontaktpersoner Mo i Rana: Statsautorisert revisor Per-Erik Pedersen Statsautorisert revisor Morten Helseth Kontaktpersoner Tromsø Statsautorisert revisor John Giæver Statsautorisert revisor Bjørn Sælen Statsautorisert revisor Ronny Moan Kontaktpersoner Tromsø Advokat/dr.juris Ole-Martin Andreassen Advokat Espen Johannessen Advokat Dagfinn Strønstad Datterselskap av NordlandsBanken Moloveien 16, 8002 Bodø Nr

14 14 NORD-NORSKE LEDERE OM 2001 Hans Olav Karde: Sparebank1 Nord -Norge Hans Olav karde er toppleder i Sparebank1 Nord-Norge 1.Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Generelt sett er utsiktene meget gode. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vilhastørstvekst?oghvorstor? - Oppdretts næringen vil fortsatt ha en meget god utvikling. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste veksten i prosent. Jeg har dessuten store forventninger til veksten i oppdrett av nye marine arter. Det investeres mye i denne delen av oppdrettsnæringen for øyelikket og utviklingen kan gå raskere enn mange regner med. 3.Hvilkebransjer risikerer tilbakegang? - Det har vært tøffe år for fiskeindustrien. Jeg ser fortsatt problemer for bedrifter som ensidig er basert på fiske kvoter og pris. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - Vi må være oppmerksom på effekten av konjunkturavgiften. Eiendom er for eksempel mer marginal i Nord-Norge enn ellers i landet. Alternativ verdien av forretningseiendommer er derfor ofte liten. Sammen med høy rente kan konjunkturavgiften bidra til en svekkelse av hele eiendomsmarkedet. 5.Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Kysten er vår viktigste ressurs. Fisk er en ren og ettertraktet matvare som bare vil få større verdi. Nord-Norge er dessuten et område som har ledig kapasitet for økt produksjon. Videre vil utbyggingen av Snehvit-feltet bidra til å trekke ny og viktig kompetanse til Nord-Norge. Denne utbyggingen vil gi store ringvirkninger. Det har vi sett tidligere på sør-vestlandet. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? Økonomiske utsikter - Meget gode, men vi har utfordringer i fiske industriene vi må bidra til å løse. Konkurranseforhold - Konkurransen blir bare hardere, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og gjennom nye distribusjonskanaler av finanstjenester som internett. Strukturelle forhold -Det vil ikke skje store strukturelle endringer i nord-norsk finansnæring. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord-Norge) i løpet av året? - I vår bransje må vi fortsatt regne med at det blir færre, men ingen dramatiske endringer. Igjen er det teknologiutviklingen som bidrar til at kundene selv gjør mer av jobben våre ansatte tidligere utførte. Oppgavene for våre ansatte endres.n Du får også kjøpt hos Narvesen År 2001: Oppdrett - en vinner Vi har spurt en rekke næringslivsledere i Nord-Norge om hva de mener om året som kommer. Konklusjonene er entydig. Oppdrett blir vinnerbransjen i Nord- Norge neste år. Ledere i nord-norsk næringsliv er meget optimistiske til utviklingen av næringslivet i landsdelen neste år. Det kommer neppe som en stor overraskelse at det fortsatt eksisterer en sterk tro på oppdrettsnæringen i landsdelen. En viktig årsak er at det skal deles ut nye konsesjoner som vil bidra til vekst. Nord-Norge er for øvrig den landsdelen som har størst potensial for videre vekst i produksjon av oppdrettsfisk. Dessuten er oppdrett av andre marine arter i en startsfase og næringslederne i vår enquête forventer at dette er noe som vil ta seg kraftig opp selv om effekten i 2001 ikke gir de store utslag i statistikkene. Omstruktureringen i oppdrettbransjen med større grupperinger og mer rasjonell logistikk, bidrar også til at produsentene får en sterkere posisjon i markedet. Det betyr i neste omgang at det investeres mer i utstyr. Det gir ringvirkninger til andre deler av industrien i landsdelen. Mulig oppstart med utbyggingen av Snøhvit-feltet er en annen begivenhet de fleste mener vil få stor betydning fremover. Det gir mange arbeidsplasser og store penger vil strømme inn i landsdelen. Blant taperbransjene er det mer tradisjonell industri som verft, og kraftintensiv industri som peker seg ut. Dette er det nord-norske leder ser i sin glasskule for året som kommer. Nå vil virkeligheten om få dager begynne og de fleste nordlendinger har grunn til å se lyst på det neste året. n TRO PA OPPDRETT: Blir oppdretts-martin til venstre og Tarald Sivertsen å finne i vinnerbransjen i Nord-Norge neste år? Nr

15 NORD-NORSKE LEDERE OM Arvid Jensen Bedriftskompetanse Arvid Jensen er toppleder i Bedriftskompetanse-gruppen 1. Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Generelt er utsiktene for nord-norsk næringsliv bra. Det blir spennende å se om problemene i filet industrien og hvitfisk sektoren fortsetter eller om de er over det verste. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvor stor? - Oppdrett. Jeg håper myndighetene får fart på tildeling av nye konsesjoner, næringen trenger dette. Jeg tør imidlertid ikke tallfeste veksten. Videre er det en spennende utvikling innen oppdrett av nye arter. De kystnære områdene har fått igjen verdi. Oljeindustrien vil også oppleve sterk vekst med en gjennomføring av Snøhvit utbygging. 3. Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - Vi risikerer at det innføres en kunstig særavgift på bygg. Det kan kanskje være riktig i enkelte sentrale strøk, men slår helt feil i distriktene. Byggebransjen er utsatt for myndighetenes særtiltak. Dessuten er filet industrien sterkt utsatt for konkurranse fra lavkostland. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - Blir Snøhvit bygget ut blir det den største investeringen som noensinne er gjennomført i Nord-Norge. Til sammen skal det investeres vel 30 milliarder kroner og etter at anlegget står ferdig vil det representere en omsetning på mellom 6 og 7 milliarder kroner årlig. 5. Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Ressursene en har tilgjengelig ved å være et kystnært område. I tillegg vil jeg trekke frem de menneskelige ressursene. Folk er fleksible og er villige til å ta i et tak når det gjelder. Nå er befolkningen nordpå også i ferd med å bli godt utdannet og gir landsdelen en unik ressurs posisjon. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? - Jeg venter ikke større endringer i min bransje sammenliknet med i år. Det er konkurranse fra store internasjonale konsulentselskaper. Vi som et sterkt lokalt alternativ vil likevel klare oss godt i denne konkurransen. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord-Norge) i løpet av året? - Det vil bli gradvis flere, men uten de store hopp.n Nr

16 16 NORD-NORSKE LEDERE OM 2001 Nils Moe NordlandsBanken Nils Moe er toppleder i Nordlands- Banken 1. Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Generelt vil det gå godt for nordnorsk næringsliv neste år. Jeg er imidlertid litt bekymret for fiskeriene på grunn av den vanskelige situasjonen de har hatt og usikkerheten også neste år. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvor stor? - Oppdrettsbransjen har vært inne i en fin periode. Det er likevel ikke gudegitt at vi skal fortsette å ha laksepriser på mellom 35 og 39 kroner kiloen. Vi må ikke være historieløse. Det er under 10 år siden oppdrettsnæringen var i krise. Utsiktene ser bra ut også neste år, men bransjen bør gjøre som Josef sa i det gamle testamentet og legge til side i de sju fete år. 3. Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - Verftene har slitt og svikter fisket så gir det ringvirkninger for hele bransjen. Fiskerne tjener mindre, det blir mindre til mottakene og mindre til eksportørene. Det gir mindre penger til folk flest. Fisket er en viktig næring for landsdelen. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - Snøhvit og utviklingen av en oljenæring i nord. Ellers er infrastrukturen i landsdelen som veier og jernbanen nedslitt. Dette er rammevilkår der en er prisgitt politikerne. 5. Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Fiskeriene, et rent hav, ren luft og menneskene. Naturen har gitt store muligheter til å produsere fornybar og høyt verdsatt mat. Videre har den også gitt oss fornybar energi. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? - Det vil være en hard konkurranse om kunder og marginer fra dag til dag. Denne konkurransen blir ikke mindre. Likevel regner jeg ikke med at det skjer de store endringene i min bransje og vi skal klare oss godt. I Norge er eksempelvis rentemarginen til bankene ca. to prosent. I Sverige er den vel fire. - Det blir fortsatt to store nord-norske banker. Vi vil i hvert fall kjempe mot det jeg kaller matrosisering, eller fjernstyring i fra en sørnorsk kommandosentral. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord- Norge) i løpet av året? - Det går i retning av stadig færre ansatte som forvalter stadig mer penger. Eksempelvis var det i vår bank 100 flere ansatte da vi forvaltet 10 milliarder kroner enn det er nå når vi forvalter 24 milliarder kroner.n Nr

17 NORD-NORSKE LEDERE OM Jon Øverås Cap Gemini, Bodø Jon Øverås er partner i Ernst & Young/Cap Gemini 1) Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Jeg tror vi går inn i et år som ikke vil bli særlig forskjellig fra år Presset mot renten synes å ha avtatt og vi kan få rentenedsettelse. Det vil i så fall også komme Nord-Norge til gode. Optimismen er tilbake, og aksjemarkedet "glemmer" utbytteskatten med ny oppgang. Dette vil bety at mange i Nord-Norge vil investere i eksisterende og ny virksomhet. Industrimiljøet i Glomfjord kan fremstå som et eksempel på en "juvel" i denne forbindelse. - Men vi kan ikke overse skyene i horisonten. Noen næringer og sektorer kan møte en usikker utvikling. Med debatt om kvoter, opprydding i "fiskejuks", og fallende laksepriser, kan fiskerinæringen være en av disse. Innenfor typisk industri ser vi at den mekaniske verkstedindustrien sliter. Behovet for effektivisering av offentlig sektor med forsvar m.m. kjenner vi også. 2) Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvorfor? - Mitt tips her er at IT-næringen som en ny næring med høy gründer-aktivitet vil være en av disse. Videre vil bank og finansnæringen vise solid vekst, sannsynligvis med 5 10%iøktforvaltningskapital. Oppdrettsnæringen som de siste ukene har opplevd fallende priser, vil nok også i 2001 vise vekst. De fallende prisene er spådd å være kortsiktige svingninger. Veksten vil likevel bli lavere enn de siste årenes vekst på 5-10 %. 3)Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - Jeg vil være veldig forsiktig med å spå noens begynnende død. 4) Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på (strukturendringer og liknende)? - Vi ser at næringer som laks, transport, el-kraft og handel kan bli utsatt for betydelig strukturendringer. Også enkelte industribransjer er utsatt, f.eks innenfor næringsmiddel. Det pågår utredningsarbeid og sonderinger innenfor alle disse næringene for å søke lokale løsninger før eksterne kjøpere melder seg konkret på banen. - Når oppkjøpene kommer, kan det være vanskelig å vurdere konsekvensene for de lokalsamfunn det dreier seg om. Oppkjøp med nye eiere kan også ha positive virkninger, skaper innovasjon og fornyelse med økt aktivitet. 5) Hva er de viktigste ressursene du mener du finner i Nord-Norge - og hvorfor? - Fisk, reiseliv og el-kraft er de viktigste for meg - de alle er fornybare. De er samtlige også distriktsorientert og viktig for mange kommuner i vår landsdel. - Olje og gass vil i fremtiden bety mer for landsdelen enn hva vi hittil har sett. Dette blir mer synlig når utviklingen utenfor Helgeland og Nordland utvikler seg videre og utbyggingen av Snøhvit blir i gangsatt. Gasskraftverket på Skogn bør også medtas i denne sammenheng. Det kan gi ringvirkninger til industrien på Helgeland. Men vi vil aldri se de forventningene til olje- og gassindustrien som ble skapt på 1970 og 80-tallet bli realisert. Det er likevel viktig å sørge for å organisere virksomheten slik at de områder som utsettes for belastning, også kan høste av godene. Den dårligste løsningen for landsdelen vil være at oljeindustrien i nord fjernstyres fra sør. - Jeg har ikke satt kompetanse på topp. Kompetanse er viktig og det har Nord- Norge masse av, men landsdelen må "slite og slåss" for å holde på de kandidater som utdanner seg i landsdelen. Nord-Norge kan neppe påberope seg å ha en kompetanse som er særegen i forhold til andre. 6) Hvordan er utsiktene for 2000 i din bransje? - De økonomiske utsiktene for vår bransje anser jeg som gode. Vi arbeider med støtte til strategiske utviklings- og endringsprosesser, et behov vår verden er full av. Her trenges bistand over hele spekteret. Vi ser dog en endring i konkurranseforholdene i bransjen. De nasjonale og internasjonale miljøene er mer til stede også lokalt. Fordelen ved å være etablert lokalt kan synes å avta. Markedet er mer innstilt på å betale høye timerater for den beste kompetansen, og ekstra kostnader til "innflyging" av denne kompetansen på toppen. Pris per tidsenhet for innleie av rådgivere vil gå opp. På den annen side vil markedet og kundene bli nådeløs dersom resultatet ikke står i forhold til forventningene. - Strukturelt vil de store bli større. Kontorene vil også øke i størrelse hver for seg. Parallelt vil tilgangen på mindre firma (ofte enkeltpersoner/grundere) øke, og derved legge grunnlag for nye utviklingsmuligheter. 7) Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje(i Nord-Norge) i løpet av året? - Det vil bli flere når vi kobler typisk Management Consulting med IT-rådgivning. n Ta kontakt på telefon Nr

18 18 LEDERE OM 2001 Ole Lund Rieber Nordtrafikk 1. Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Det vil ikke bli de store endringene neste år sammenliknet med år 2000, men jeg ser likevel generelt en forsiktig vekst. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvor stor? - Havbruk vil bli en vinner der vi fortsatt får vekst. noe som har bidratt til å svekke inntjeningen i vår bransje. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - Snøhvit er viktig. Videre vil politiske vedtak vedrørende forsvaret på sikt kunne slå kraftig ut for økonomien i deler av Nord-Norge. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? Med stort press på lønnsomheten i bransjen er det fortsatt behov for omstilling i rutebilnæringen.. Jeg forventer flere sammenslåinger, eventuelt overtakelser, som kan være med på å gjøre transportbedriftene mer effektive og samtidig gi disse større konkurransekraft. Ole Lund Rieber er toppleder i Nordtrafikk-.gruppen 3. Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - I rutebilbransjen satses det lite fra det offentlige. Det får selskapene til å holde igjen på egne investeringer. Nå har høye driftstoffpriser belastet økonomien år 2000, 5. Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Kompetanse og naturgitte forutsetninger for enkelte næringsgrener som havbruk og fiske. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord-Norge) i løpet av året? - Sannsynligvis en svak nedgang, men uten at det skjer dramatiske endringer. Bedriftsprofil De færreste av oss har tatt det helt på alvor, men bredbånd vil revolusjonere måten vi arbeider og gjør forretninger på. Bodø selskapet Catch Communi-cations tilbyr tjenesten i 32 byer gjennom Telenors nett, og satser på å bli Nordens ledende tilbyder av bredbånds IP-tjenester til bedriftsmarkedet. SDSL-teknologien som selskapet tilbyr baserer seg på Telenors eksisterende og stabile kobberlinjer. Med en hastighet på opptil 2,3 megabit per sekund er en SDLS-linje 35 ganger raskere enn dagens ISDN-linjer. Høy hastighet er en betingelse for å utnytte nye muligheter som videokonferanser, e-handel og såkalte ASP- tjenester. Sistnevnte innebærer at bedriften leier programvare og IT-tjenester via internett og slipper investeringer og egne ansatte til dette formålet. Det sier forretningsutvikler og medgründer Trond Larsen i Catch Communications. Han tror imidlertid det er andre sider av teknologien som vil sikre etterspørsel og omsetning i starten. FASTE KOSTNADER Døgnåpen linje til faste, budsjettbare kostnader vil nok tiltale bedriftsledere og økonomisjefer som har opplevd at kostnadene løper løpsk med dagens løsninger. Og i motsetning til ISDN gjør vår teknologi det enkelt å få infrastrukturen på arbeidsplassen til å fungere. I mange tilfeller er heller ikke ISDN tilstrekkelig for å møte bedriftens behov, understreker Larsen. Catch Communications gjør Telenors kobber om til gull: Bredbånd blir «turbo» for næringslivet NETTVERK Catch tilbyr en rekke forskjellige bredbåndstjenester, der døgnåpen tilknytning mot Internett bare er ett av tilbudene. Fast nettverkstilnytning mellom kontorer i samme by eller døgnåpne linjer mellom avdelinger i ulike byer gir bedrifter nye og kostnadseffektive muligheter. Med-arbeideres hjemmekontor kan selvsagt knyttes opp i slike nettverk, med tilnærmet samme hastighet som på kontoret. Prisene på tjenestene vil ligge betraktelig under nivået til Telenor. Eksempelvis vil det koste ca 1000 kroner per installasjon for hjemmekontorer som tilknyttes bedriftens nettverk. BAKGRUNN Catch Communications ble stiftet i 1999 av tidligere ansatte i Telenor, og de første tjenestene ble lansert i mai Selskapet har 23 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bodø og en avdeling I Oslo. Kistefos Venture Capital (Christen Sveaas) og selskapets gründere er hovedaksjonærer. Catch har tatt mål av seg til å bli en av Nordens/Nord Europas ledende leverandører av bredbånds IP tjenester til SMBmarkedet. Selskapet leier seg inn i Telenors nett og installerer teknisk utstyr i telefonsentraler landet rundt. STRATEGI Med representasjon i 32 norske byer har allerede 70 prosent av SMB-markedet tilgang til tjenestene i dag. Catch Communications har investert ca 7 millioner kroner i år, og har satt av millioner kroner til investeringer i året som kommer. Dette betinger en vellykket emisjon første kvartal Selskapets mål er å ha 2000 kunder ved utgangen av Forretningsutvikler Trond Larsen lover fortløpende lansering av nye og spennende tjenester basert på IP (Internet protocol) som plattform. - IP-telefoni er en tjeneste som kommer for fullt, men vi mener teknologien er for lite utviklet til å forsvare en satsing nå. Vi legger stor vekt på at våre tjenester er pålitelige og av høy kvalitet, samtidig som de skal være lette å forstå og bruke, avslutter Larsen. kundeservice: e-post: Nr

19 NORD-NORSKE LEDERE OM Harald Mellerud Salten Kraftsamband Harald Mellerud er toppleder i Salten Kraftsamband og styreleder i NordlandsBanken 1. Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Landsdelen vil oppleve hyggelig vekst også neste år. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvor stor? - Selve bærebjelken i nord-norsk økonomi er kraft og havbruk. Det ligger godt til rette for å høste fra disse ressursene i år Jeg forventer betydelig vekst i havbruks næringen neste år, men det er vanskelig å kvantifisere. Det krever også stor innsats fra næringen selv for å følge opp muligheten som ligger i å kunne tilby rene matvarer av høy kvalitet. 3. Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - Kraftintensiv industri vil være utsatt på grunn av rammebetingelsene bransjen har fått fra politiske myndigheter. Det legges opp til en stadig reduksjon av bransjen. Gruve industrien var eksempelvis en gang en betydelig basisnæring. Denne industrien er nå knapt nok eksisterende i Norge. Kraftintensiv industri risikerer det samme om ikke skatte trykk og avgifter reduseres. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - Vi må evne å samordne ressursene for ikke å miste kompetanse i Nord-Norge. Det må etableres kompetanse baser og ressursbaser under nord-norsk kontroll. Det er blant annet derfor jeg har ivret for å få til en samordning av kraftressursene i landsdelen. En samordning av de store kraftselskapene vil gi et grunnlag som også resten av næringslivet i landsdelen vil nyte godt av. 5. Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Kraft, havbruk, natur og humankapitalen. Det er meget ressurssterke folk i Nord-Norge som er vant til å ta i et tak når det er nødvendig. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? -Kraftprodusentene vil oppleve prispress. For egen del vil vi komme gjennom på anstendig vis, men en rekke kraftselskaper kan få det vanskelig. Marginene på salg til kunder blir mindre og konkurransen hardere. Da blir det lite å leve av for kraftselskaper som må basere seg på å kjøpe kraft fra andre. - Vi må for øvrig få til en strukturendring i nord-norsk kraftbransje dersom kontrollen med de store kraftselskapene fortsatt skal forbli i landsdelen. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord-Norge) i løpet av året? - Det er fortsatt l et rasjonaliserings potensial i kraftbransjen. Det betyr at antallet ansatte går ned, men ikke dramatisk. Dessuten finnes det alternative oppgaver i flere kraftselskaper siden flere selskaper har utvidet virksomhetsområdene sine. n Landsdelsutvalget (LU) er et regionalpolitisk organ for de fire nordligste fylkeskommunene. De 22 medlemmene er oppnevnt av de fire fylkestingene blant fylkestingenes medlemmer og eventuelle fylkesrådsmedlemmer.lus overordnede formål er å identisere, samordne og løse oppgaver av fellesinteresse i nord. Regionalpolitikk er Landsdelsutvalgets hovedarbeidsområdesammen med regionalt basert næringsutvikling. EUROARKTISK PETROLEUMS KONFERANSE Rica Arctic Hotell, Kirkenes - 5. og 6. februar 2001 Arrangert av Landsdelsutvalget med Storvik & Co. AS som teknisk tilrettelegger. Visjoner for utvikling av Euroarktisk område Russisk olje- og gassindustri Ressursgrunnlag, funn og utbyggingsplaner Erfaringer fra feltutbyggingen og drift Miljøutfordringer, risiko og beredskap Leveranser av varer og tjenester Det foreligger planer om store investeringer innen olje- og gass på russisk side i Euroarktisk område, produksjonsanlegg, rørledninger, terminaler m.m. På konferansen vil du møte fremtredende representanter fra russiske og internasjonale oljeselskaper, samt fra myndigheter og tjenesteytere både fra norsk og russisk side. Gjennom foredrag, debatter og sosialt samvær vil du få en unik sjanse til å være med på starten av en ny epoke når det gjelder utbygging av infrastrukturen i nordområdene. Statsminister Jens Stoltenberg og den russiske visestatsminister V.B.Khristenko samt politikere, forskere, byråkrater og næringslivsfolk kommer. Kommer du? Begrenset antall plasser. Program fås hos, og påmelding gjøres til: Storvik & Co.AS, tlf: , Nr

20 20 NORD-NORSKE LEDERE OM 2001 Jens Kr. Lundeland Troms Kraft Jens Kr. Lundeland, toppleder i Troms Kraft. 1. Hvordan er de økonomiske utsiktene for Nord-Norge for 2001? - Meget gode. 2. Hvilke bransje i Nord-Norge mener du vil ha størst vekst? Og hvor stor? - Oppdrett står i en særstilling og nye konsesjoner vil kunne bidra til ytterligere vekst og utvikling av bransjen. Jeg tør ikke å tallfeste veksten. Videre vil utbygging av Snøhvit bidra til vekst og utvikling av en nord-norsk oljeindustri. 3. Hvilke bransjer risikerer tilbakegang? - Jeg har ingen sterke oppfatninger om hvilke bransjer som vil få problemer neste år. Jeg ser imidlertid at rammebetingelsene for flyplasser og flytransport er under vurdering. Effektiv transport er viktig for næringslivet og for en positiv utvikling i Nord- Norge. 4. Er det spesielle begivenheter eller forhold en skal være spesielt oppmerksom på? (strukturendringer og liknende) - For vår del gjelder det eiernes vurdering av sitt eierskap. Eierne setter rammer for hvordan vi kan drive fremover. Samtidig er vi hele tiden ute og kjemper i et stadig mer konkurranseutsatt kraftmarked. - For øvrig følger vi den generelle næringslivsutviklingen nøye. Utviklingen har stor betydning for oss. Økt aktivitet betyr økt forbruk av strøm. Den generelle utviklingen smitter dermed over på oss. For eksempel blir det fast arbeid til vel 150 etter at Snøhvit er bygget. Videre bidrar Snøhvit til i alt nærmere 500 nye arbeidsplasser om leverandør industriene også inkluderes. Alle disse trenger strøm og det har betydning for kraftbransjen. 5. Hva er de viktigste ressursene du mener en finner i Nord-Norge og hvorfor? - Vi har en rekke ressurser i landsdelen. Kysten med mulighetene for fiske/oppdrett er en viktig ressurs. Det gir mat som smaker godt og som samtidig er sunt. Videre har vi fornybare ressurser i kraftbransjen og olje/gass som står foran en spennende fremtid med Snøhvit. Innenfor turisme har vår landsdel muligheter om kreativiteten brukes. For eksempel kommer det mange japanere i mørketiden midt på vinteren. De er her for å se nordlyset. 6. Hvordan er utsiktene for 2001 i din bransje? - Marginene mellom ulike markedspriser vil krympe på samme vis som rentemarginene har krympet i finansmarkedene. Dette skjerper konkurransen. Det er derfor viktig at den helt nødvendige strukturelle prosessen i nord-norsk kraftbransje kommer gang. For eget selskap har vi lagt opp en intern strategi og gjennomført flere tiltak for å bli mer kostnadseffektive. Effekten vil vi se i løpet av de neste 2 til 3 årene gjennom lavere driftsutgifter. Vi trenger å få til en bedre struktur i nordnorsk kraftbransje generelt for å kunne stå i mot konkurransen både nasjonalt og internasjonalt - For egen del operer vi med et utvidet næringsbegrep i Troms Kraft. Vi har investert og vært aktive i forbindelse med etableringen av selskaper som Enitel, Nord Invest og etablering av avfallshåndteringsselskap. Dette er fordi at skal vi ønsker å bidra til en positiv næringsutvikling i regionen. Vi har dessuten finansielle muligheter til å delta. 7. Vil det bli flere eller færre ansatte i din bransje (i Nord-Norge) i løpet av året? - Det vil ikke skje dramatiske endringer. Men vi må nok regne med at det i kjernevirksomheten blir noe reduksjon. Vi kan imidlertid utvikle annen virksomhet som kan bidra til å opprettsholde antall ansatt. Telekommunikasjon er eksempelvis et slikt området vi allerede er inne i. Nr

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

! " # " $ $ ) $ * " $" * " " ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

!  #  $ $ ) $ *  $ *   ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ! # % & 450000 400000 ' Tonn rund fisk 350000 300000 250000 200000 150000 100000 & 50000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 Premiering Nyttårstreffen 27-28.01.2012 Arr. Sandnessund Skytterlag 1. Anniken Lorentzen Tromsø 47 48 49 144 70,- 2. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 47 47 47 141 0,- Pengepremier

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark)

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STORFISKFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 97 Eva Elgerud D Oslo Havfiskeklubb 18,800 2 96 Martin J. F. Koppe H???

Detaljer

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005 Dato Type fisk Vekt Sone Fiskehøl Nr. Redskap Navn fiskar 15.07.2005 Laks 4,0 1 Saghølen 11 Sluk Robert Duinker 15.07.2005 Laks 3,5 1 Saghølen 11 Fluge Torleif Riple 15.07.2005 Laks 2,7 1 Hotelhølen 2

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: Utvalg: FSK Formannskap 11/1434 03.11.2011 DS 42/11 TEK//ENI Finn Erik Skagen FINN ERIK SKAGEN - KAROLINEVEIEN 6 - GNR. 5 BNR. 233 11/1431 03.11.2011 DS 44/11 TEK//ENI Gunvald Pettersen GUNVALD PETTERSEN - KAROLINEVEIEN 5 - GNR.

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 5.5.2015 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Odin Eikeland 1:28:09 115 4 2 Trond Kristoffersen 182 2 3 Hans-Are Ovanger 245 1 4 Snorre Sollid 241 Helljar Juliussen 342 Morten Jensen 124 Pål R.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

F O R S T A N D E R S K A P E T

F O R S T A N D E R S K A P E T F O R S T A N D E R S K A P E T Dato: 25. mars 2015 Sak 4 Valg 2015 Valgkomiteenes innstilling til valgene i konstituerende møte i Helgeland Sparebanks Forstanderskap 25. mars 2015 Innstilling fra Forstanderskapets

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer