SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim mai 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005"

Transkript

1 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim mai 2005

2 Ø sikkerhet og sarbarhet 2005 Når kritisk IT-infrastruktur svikter Sikkerhet står ikke lenger øverst på listen over prioriterte satsningsområder verken i offentlig eller privat sektor. Frem mot 2007 sier Dataforeningens undersøkelse IT i praksis, at det offentlige ikke vil forbedre IT-sikkerheten og at sikkerhet i 2007 blir mindre viktig enn i dag. Privat sektor sier at de vil opprettholde samme nivå som i dag. Vår elektroniske hverdag handler nettopp om sikkerhet. Dataforeningen Trøndelag har sammen med sin samarbeidspartner, Næringsforeningen i Trondheim, derfor gleden av å ønske velkommen til vår tredje nasjonale sikkerhetskonferanse i Trondheim. I programmet finner du foredragsholdere fra sentrale departement og forvaltere av kritisk infrastruktur. Velkommen til Trondheim i mai! Daglig leder, Dataforeningen Trøndelag.

3 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Programkomité: Maria Bartnes Dahl, SINTEF IKT (leder) Lillian Røstad, SIS Bjarte Aksnes, KITH Terje Storvik, Abeo Aasmund Frøseth, Abeo Marit Collin, Næringsforeningen i Trondheim Olav Bjørnås, PricewaterhouseCoopers Britt Wang, Dataforeningen Trøndelag Sissel Kolvik, Dataforeningen Trøndelag (sekretær)

4 ONSDAG 11. mai Åpning og presentasjon av samarbeidspartnere Program mai Hallo... er det noen der? Hvilken rolle har telekomselskaper i samfunnets kritiske infrastruktur? Hvilke tjenester er kritiske, til hvilken tid og på hvilken måte? Har overgangen fra statsmonopol til fri konkurranse betydning for samfunnssikkerheten? Hvem har ansvaret - og for hva? Jan Erik Svensson, Sikkerhetsdirektør, Telenor ASA BAS5: IT-infrastruktur og samfunnsmessig sårbarhet Det moderne samfunnet er sårbart for brudd i IT-systemene. Stadig flere samfunnskritiske systemer knyttes til en sårbar global internettinfrastruktur, og norske virksomheter eksponeres for et bredt spekter av trusler. Foredraget retter søkelyset på utfordringene knyttet til trusler fra aktører med kapasitet og vilje til å ramme norske interesser. Janne Hagen, Forsker, FFI Pause Hvordan ser internett ut i Norge? Hva er internett og hvordan er det bygd opp i Norge? Hvilke sikkerhetsmekanismer finnes i internett for å garantere at det fungerer? Hvordan brukes disse mekanismene i Norge? Foredraget belyser også aspekter som er verdt å tenke på når en bedrift skal kople seg til internett. Kjetil Otter Olsen, Seksjonsleder i Nett- og Telefon-Seksjonen, USIT - Universitetet i Oslo Risikovurdering - hvordan finne ut hva virksomheten trenger å sikre De fleste virksomheter har iverksatt mange sikringstiltak, oftest som resultat av sikkerhetshendelser. Den mest effektive måten å redusere IT-risiko på, er å iverksette et styringssystem for informasjonssikkerhet - ISMS. Dette krever jevnlige risikovurderinger for å avdekke trusler og potensielle konsekvenser av disse. Foredraget vil gå gjennom de enkelte stadiene av en risikovurdering. Rune Ask, Rådgiver, informasjonssikkerhet, Det Norske Veritas Lunsj UTSTILLERNES TIME Felles infrastruktur for elektronisk ID og e-signatur Hva er mulig og hvor står vi nå?, Hva betyr "felles infrastruktur" i denne sammenhengen? Hvilke grep er gjort i privat sektor og i det offentlige for å få en slik infrastruktur på plass? Katarina de Brisis, Moderniseringsdepartementet Pause PKI-utfordringer i den norske virkeligheten Offentlig og privat sektor baserer i økende grad sine tjenester på tilgang til korrekt identitets- og personinformasjon. PKI-sertifikater, portaler og "baksystemer" kan øke brukervennlighet og effektivitet. Samtidig vil komplekse sammenhenger øke ekskponeringen, avhengigheten og sårbarheten. Hvilke policymessige og tekniske avveininger står vi overfor? Jon Ølnes, Seniorforsker, DNV Research Uten digital identitet stopper Helse-Norge! Single-Sign-On-tjenester (SSO) er basert på komplekse IDM-mekanismer i underliggende infrastruktur. Utmerket når det virker desto mer sårbart om noe svikter. Eksempler på løsninger fra helse-norge. Odd Martin Solem, Rådgiver, Abeo AS IKT infrastruktur i utvikling - utfordringer til informasjonssikring Utviklingen av nettverksbaserte løsninger, også innenfor for kjernevirksomheten, stiller store krav både til tekniske sikringsløsninger samt til organisasjonen og brukerne. Hvordan håndteres denne utfordringen i Statoil? Øyvind Davidsen, Sikkerhetssjef, Statoil Sikkerhetsutfordringer i et høytilgjengelig sanntids IT-miljø Et foredrag om hvordan Oslo Børs organiserer og følger opp sikkerhetsrisiko i et høyteknologisk integrert miljø. André Hellum, IT-Direktør, Oslo Børs Informasjonssikkerhet i kraftforsyningen Hvordan kraftforsyningen er bygget opp. Feilsituasjoner i den senere tid. Den nye beredskapsforskriften. Myndighetenes virkemidler. Carl Georg Abel, Seksjon for beredskap ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Spamfilter eller kommunikasjonsfilter? E-post er blitt en kritisk del av kommunikasjonen for de fleste bedrifter. Hvordan kan spam og spamfiltre forhindre ønskede og viktige meldinger fra å komme fram? Gustav Foseid, Customer Support Engineer, Scali Hvordan kan et nytt nødnett redusere sårbarheten i nødetatene? Stortinget vedtok 2. desember 2004 at det skal etableres et nytt, digitalt mobilkommunikasjonssystem for landets nødog beredskapsetater. Anskaffelsen av landsdekkende nødnett er blant de største statlige IKT-investeringene noensinne. Det gis en innføring i de viktigste målsettingene med nødnettet, hvilke funksjonelle krav som er satt og en gjennomgang av erfaringer så langt i prosessen. Tor Helge Lyngstøl, Prosjektleder Nødnett, Justisdepartementet Avreise sosialt arrangement

5 TORSDAG 12. mai Innblikk i Microsofts sine egne sikkerhetstiltak Microsoft er kanskje den virksomheten i verden som er mest utsatt for datainnbrudd. Derfor er selskapets sikkerhetsrutiner, valg av løsninger og drøfting av hvilket sikkerhetsnivå som passer uilke virksomheter og bransjer konferansens naturlige valg som case på temaet. Ole Tom Vi får et et innblikk i Microsoft's egne sikringstiltak og hvordan de best sikrer sine viktigste ressurser. Ole Tom Seierstad, CSA, Microsoft Norge "Liten tue kan velte stort lass" - om hendelsen i juni Natt til 12. juni 2003 mistet NetCom-abonnenter dekningen i Oslo Sentrum, Vest og Bærum. Selv om utfallet kun berørte 5 prosent av våre abonnenter i ca. 5 timer, skapte hendelsen en sterk reaksjon, både fra våre kunder, media, allmennheten og myndigheter. Hendelsen har understreket for oss hvilken sentral betyding mobil talekommunikasjon har i dagens samfunn. Vi har tatt konsekvensen av dette, og gjennomfører en rekke prosjekter og tiltak for å redusere sannsynligheten for at slikt skal kunne skje igjen. Dag Kleivan, Direktør Nett og Produksjon, Netcom ASA Pause Sikkerhetsutfordringer i Norsk Helsenett Vi ser på sikkerhetsutfordringer i et lukket bransjenett. Helsenett, ansvar, trusselbilde og katastrofeberedskap. Morten Celius, Leder sikkerhet og strategiske allianser, Norsk Helsenett AS Hvordan kan en felles regional IT-enhet bidra til å gjøre infrastrukturen mindre sårbar? Hva er sårbarhet i kritisk infrastruktur? Hva kjennetegner regionale IT-enheter, og hvordan kan sårbarheten reduseres gjennom disse. Kim Johnny Mathisen, Seksjonsleder IKT Utvikling, Helse Vest IKT AS Hvordan håndtere sikkerhetstrusler i små virksomheter med eksempler fra legekontor Foredraget vil kort presentere sentrale lovkrav som må oppfylles, samt trusler som mindre virksomheter utsettes for. Det vil vises hvordan man kan etablere et enkelt kvalitetssystem for å følge opp sikkerheten, med eksempler fra legekontor. Bjarte Aksnes, Avdelingssjef, KITH Norges nye nasjonale responsgruppe - NorCERT Samfunnskritiske systemer vil bli utsatt for alvorlige angrep i tiden fremover. De forebyggende og reaktive nasjonale tiltak må støtte virksomheter med kritisk infrastruktur både før, under og etter hendelsen. Foredraget introduserer NorCert, fokus og koordinerende oppgaver. Sofie Nystrøm, Leder NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) LOBSTER: Large-scale Monitoring of Broadband Internet Infrastructure LOBSTER er et EU-prosjekt for implementering av en europeisk infrastruktur for passiv monitorering av nettverkstrafikk på internett. Prosjektet skal bidra til å øke vår forståelse av internett, samt til å løse vanskelige ytelses- og sikkerhetsproblemer. Man har i dag manglende kunnskap om mange aspekter ved internett, og Denial-of-service-angrep, ormer og virus er fortsatt vanskelig å oppdage og bekjempe. Andre Årnes, PhD-student, NTNU. IP-telefoni og sårbarheter i den sammenheng Hva gjør PT innen IP-telefoni, og kort om aktuelt regelverk. Spesielle aspekter knyttet til sikkerhet og sårbarhet, for eksempel ved utfall ved strømbrudd Christian Nøkleby, Førstekonsulent, Post- og teletilsynet Lunsj IT i kritiske samfunnsfunksjoner Kritiske samfunnsfunksjoner er i dag helt avhengige av IT for å levere basale tjenester til befolkningen. Graden av IT-avhengighet har endret seg dramatisk i løpet av kort tid. Foredraget tar utgangspunkt i at utbredelsen av IT i kritiske samfunnsfunksjoner endrer hvordan myndighetene ser på og håndterer samfunnets sårbarhet. Kjetil Sørli, Rådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Analyse og utredning "Cyberspace som slagmark" I fremtiden kan de globale datanettverkene bli arenaer for utkjempelse av konflikter. Dette stiller oss overfor helt nye problemstillinger både konseptuelt og politisk. Hvordan skal vi forsvare oss mot en trussel som ikke har noen fysisk eksistens og hvor aktørene ikke kan identifiseres? Har vi de virkemidlene som skal til, og hvordan kan det internasjonale rettssystemet tilpasses denne nye situasjonen? Iver Johansen, Forsker, FFI Pause Når kritisk IT-infrastruktur svikter - hvem har ansvaret? Paneldebatt Deltagere: Bl.a. Sofie Nystrøm - NorCert, Jan Erik Svensson - Telenor, Ove Olsen - SIS, Kjetil Sørlie - DSB, Leder av paneldebatten, Terje Storvik - Abeo Kritisk IT-infrastruktur: utfordringer framover Hva må gjøres i den nærmeste fremtid for å sikre kritisk IT-infrastruktur inorge? Hvem har ansvaret? SIS oppsummerer. Ove Olsen, Daglig leder, SIS Avslutning

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER PÅMELDING Seminarprogrammet kan også hentes på Dataforeningens aktivitetskalender på nettet. Påmelding kan skje via e-post til eller via nettet på Påmeldingen må være Dataforeningen Trøndelag i hende innen 15. april Vi tar i mot påmeldinger etter denne dato dersom det er ledige plasser, men kan da ikke garantere hotell. HOTELL Seminaret holdes på Britannia Hotell, Trondheim. Pris pr. natt kr. 930 m/frokostbuffet. Oppgjør direkte med hotellet ved avreise. AVGIFTER For medlemmer av Dataforeningen kr For ikke- medlemmer kr Sosialt arrangement med middag 11. mai kr. 650 AVBESTILLING Ved avbestilling/forfall før påmeldingsfristens utløp, refunderes avgiften fratrukket et gebyr på kr Ved uteblivelse eller ved avbestilling senere enn 15. april refunderes ikke avgiften. Hvis ønskelig kan annen deltager møte i stedet. dialogue Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med: Dataforeningen Trøndelag, TMV-kaia 1, 7014 Trondheim, tlf: , faks , e-post: SAMARBEIDSPARTNERE: SAMARBEIDSPARTNERE: Returadresse: Dataforeningen Trøndelag TMV kaia Trondheim

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Innhold Aktiviteter fremmover 2 NorCERT har fått nye moderne lokaler Nå som NorCERT er etablert i toppmoderne lokaler øker våre forutsetninger for å håndtere alvorlige

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Medlemmenes organisasjon

Medlemmenes organisasjon 6 sikkerhetskonferansen 2012 Medlemmenes organisasjon NSR skal i alt sitt arbeide ha medlemmenes interesser som førsteprioritet. Som ny direktør i NSR er jeg inne i en sonderingsfase om NSRs virke fremover.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer