Master's thesis approved 28th May 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master's thesis approved 28th May 2011"

Transkript

1 Master's thesis approved 28th May 2011 First name Last name Title of thesis Supervisor Examiner Birhanu Addisu Adamie The interactions of foreign direct investment, economic growth, and export promotion in Ethiopia Karl Rich (NUPI) Fredrik Willumsen (ØI) Tadesse Demissie Balcha Sources of Economics Growth in Ethiopia: A Time Series Empirical Analysis, Ragnar Nymoen (ØI) Dag Kolsrud (SSB) Henrik Bering Biodrivstoff i en politisk økonomi-modell Mads Greaker (SSB) Kjell Arne Brekke (ØI) Mari Fossheim Betanzo Børsen kun for de store? En økonmisk analyse av valget om å børsnoteres. Tore Nilssen (ØI) Tore Leite (ØI) Dimitrina Kirilova Daskalova Forhandlingsbasert regulering av nettselskapene. En analyse av forhandlingsbaserte reguleringsmmodeller for fastsettelse av kraftselskapenes tillatte inntekter Fighting hunger through small- scale farming? Investigating the farm size-productivity relationship in Nils-Henrik von der Fehr (ØI) and Tore Langset (NVE) Dag Morten Dalen (BI) Silje Aslaksen (ØI) and Sunniva Pettersen Eidsvoll Zambian food production Halvor Melhum (ØI) Jon Reiersen (HiVe) En samfunnsøkonomisk analyse av deltagelsen i en Halvor Melhum (ØI) and Tina Victoria Engelsrud åpen arkitektkonkurranse Tore Nilssen (ØI) Christian Riis (BI) Erik Biørn (ØI) and Ragnar Jørgen Fritzner En økonometrisk anslyse av boligmarkedet i Oslo Farooq Akram (NB) Nymoen (ØI) Ulrik Skodje Gjersøe Finanskrisens påvirkning på NOK/euro valutakursen Håvard Hungnes (SSB) Steinar Holden (ØI) Estimering av rensekostnadsfunksjoner for norsk vegtransport. En økonometrisk studie av sammenhengen mellom rensekostnader, utslippsreduksjon og tid, for vegtransportsektoren i Bjørn Gran Norge Erik Biørn (ØI) Terje Skjerpen (SSB) Caroline Grimsgaard Hvilke økonomiske insentiver motiverer den gode lærer? En spørreundersøkelse blant lærere på videregående skoler i Osloregionen Geir Gudjónsson The Canary in the Mine Order flow and information transmission in Foreign Victoria Skjold Halstensen Exchange markets Kjetil Haukås Kjell Arne Brekke (ØI) Ragnar Nymoen (ØI) and Terje Skjerpe (SSB) Dagfinn Rime (NB) and Steinar Holden (ØI) Lars Johannessen Kirkebøen (SSB) Pål Boug (SSB) Geir Bjønnes (BI) Rentedifferanser på statsobligasjoner i eurosonen- En dekomponering av risikopremiene på statsgjeld i euroområdet for perioden august februar 2011 Ragnar Nymoen (ØI) Farooq Akram (NB)

2 Yim Hing Ho Analysis of a two country version of Eaton-Kortum Model of trade Alfonso Irarrazabal (ØI/NB) Arne Melchior (NUPI) Katinka Kristine Holtsmark Development Aid and Access to Commercial International Capital Markets Halvor Mehlum (ØI) Ragnar Torvik (ØI) Hanne Isdahl Norske husholdningers energiforbruk Nico Keilman (ØI) Erik H. Nymoen (SSB) Jørn-Mandius Jacobsen Hva må gjøres i norsk toppfotball? En samfunnsøkonomisk annalyse Tore Nilssen (ØI) Lars Sørgard (NHH) Xin Ji Scenario Analysis of a Local-scale Low Carbon Society in China. An Application of Shanghai Finn Førsund (ØI) Asbjørn Aaheim (CICERO) Ying Jiang The Georgraphic Distribution of Human Capital in China Finn Førsund (ØI) Bernt Bratsberg (Frisch) Ranjit Kaur A Panel Analysis of Microfinance s Relevance for Achievement of the Millennium Development Goals. Does Gender Matter? Marte Strøm (ØI) Nina Drange (UiS) Nina Kjelstrup Norsk vannkrafts rolle i et nordeuropeisk kraftmarked Geir B.Asheim (ØI) Tor Arnt Johnsen (NVE) The empirical relationship between democracy and Ole Andre Kjennerud economic growth in Hong Kong Ragnar Nymoen (ØI) Roger Bjørnstad (SSB) Sophie Kristoffersen Taxation and informal sector growth in Developing countries Halvor Mehlum (ØI) Ragnar Torvik (NTNU) Dior Kurta The financial accelerator in the housing market collateral effects, and the role of monetary policy in an estimated New Keynesian DSGE model. A Norwegian case study Tommy Sveen (NB) Steinar Holden (ØI) Mari Braaten Larssen Stresstesting av den norske velferdsstaten Rolf Aaberge (SSB) Tarjei Havnes (ØI) Heidi Thormodsen Lea Avlønning av investeringsrådgivere Et casestudie Kjell Arne Brekke (ØI) Eivind Berhnardsen (Finanstilsynet) Carl Anders Heilmann Lien Hvordan innfasing av vindkraft vil påvirke nordiske kraftpriser Finn Førsund (ØI) Torstein Arne Bye (SSB) Board Governance and Earnings Management of Tore Nilssen (ØI) and Atle Si Liu Chinese Listed Companies Seierstad (ØI) Arvid Raknerud (SSB) Ivan Lyubchik The Relationship between Consumption and Household Debt at Macro-level. An empirical investigation of US data Ragnar Nymoen (ØI) Eilev Jansen (SSB)

3 Jostein Tensay Hadush Løvås Meles Finansaktører i gassrør. Er regulering av gasseksportsystemet robust? Paradox of Plenty: Natural Resource Abundance or Dependence? Nils-Henrik M von der Fehr (ØI) Einar Hope (NHH) Silje Aslaksen (ØI) examiner: Tapas Kundu (ØI) Jørgen Juul Andersen (BI) Kristoffer Midttømme The likelihood of lock-in in the automotive market Mads Greaker (SSB) Kjell Arne Brekke (ØI) Teoretisk og empirisk vurderingsgrunnlag for Linda Midttømme beskatning av lønnsinntekt i Norge Vidar Christiansen (ØI) Sverre Mælhum (Fin.dep) Susanne Solberg Camilla Løchen Nilssen Nore Sparing eller skatt? -en analyse av skatteelementet i innbetalingene til folketrygdens alderspensjon Asbjørn Rødseth (ØI) Arne Magnus Christensen (Arbeids dep) Evaluation of the Norwegian NOx-Fund the Performance of tax compared to a fund A Theoretical and empirical analysis Cathrine Hagem (SSB) Michael Hoel (ØI) Naturressursenesforbannelse og korrupsjon versus Rebaz Osman demokrati. Økonomisk vekst og politiske forhold Jens Chr. Andvig (NUPI) Fredrik Willumsen (ØI) Lars Christian Otterbeck Det Smittsomme Sykefraværet Simen Markussen (Frisch) Tarjei Havnes (ØI) Anders Solvang Pedersen Fører konkurransen i dagligvare bransjen til spesialisering av de ulike butikkjedene? En teoretisk analyse av hvordan butikkjedene, karakterisert ved sine speialisering s segmenter, tilpasser seg hverandre og dagligvaremarkedet Geir B.Asheim (ØI) Lars Sørgard (NHH) Carol Lorena Perez Romay Constrains on the Empowerment of Women. Which constrains limit women s earnings opportunities in developing countries? And can the United Nations and the World Bank s strategies overcome these constrains? Marte Strøm (ØI) Nina Drange (UiS) Emily Spooner Potter Biofuel Policies and the Green Paradox Mads Greaker (SSB) Michael Hoel (ØI) Arne Oftedal Rossow Sky og samfunnsøkonomi Kjell Arne Brekke (ØI) Cathrine Hagem (SSB)

4 Marianne Fiedler Katia Rørvik Saggio Development Finance -Development through a Big Push and the Role of the Development Finance Institutions in Europe Tapas Kundu (ØI) Quamrul Ahsan (UiB) An Estimated DSGE Model for Norway: Does Norges Bank React to the Changes in the Nominal Exchange Rates? Ragnar Nymoen (ØI) Dag Kolsrud (SSB) Eli Lene Yang Sandberg Sandvik Sang Elektrifisering av sokkelen som klimatiltak Når hensynet til ksstnadseffetktivitet bkir lagt til side Nils-Henrik M von der Fehr (ØI) Brita Bye (SSB) Gender Differences in Risk Aversion - An Experimental Study from Peru Ragnhild Haugli Bråten (Frisch) Karine Nyborg (ØI) Is CSR Company more attractive to the green guys A research on personal contribution in pubic good game Kjell Arne Brekke (ØI) Karen Evelyn Hauge (TØI) Tizita Sileshi Large-scale Land Acquisitions in Ethiopia A survey of issues, challenges and how to overcome them Halvor Mehlum (ØI) Jon Reiersen (HiVe) Rune Soleng Arbeiderstyrte bedrifters finansiering Tone Ognedal (ØI) Jon Reiersen (HiVe) Langsiktige kontrakter En teoretisk analyse av Petter Osmundsen (UiS) Astrid Gunhild Stavseng kontrakter i det europeiske naturgassmarkedet Steinar Holden (ØI) Espen Bakke-Aas Steiro Advertising and Market Structure A Study in Norwegian Laundry Detergent Market Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI) Jan Yngve Sand (UiT) Stian Myren Simen Anders H Stenstvedt Sørlie Thorbjørnsen En analyse av kanalens betydning for lønnsomheten og prissettingen til et billån. En empirisk undersøkelse for et ledend finansieringsselskap i Norge Asbjørn Rødseth (ØI) Bent Vale (NB) Strømbrudd, hva koster det samfunnet? En vurdering av KILE-ordningen for å beregne samfunnsøkonomiske kostnader Diderik Lund (ØI) Dag Fjeld Edvardsen (Catenda AS) How cheap are Chnese goods An analysis of the exchange rate regime in China Håvard Hungnes (SSB) Steinar Holden (ØI)

5 Marte Eline Ulvestad Transportation of natural gas. The impact of rice variation on the choice between LNG and pipeline infrastructure Kjell Arne Brekke (ØI) Knut Einar Rosendahl (SSB) Nikka Husom Vonen A financial conditions index for Norway Steinar Holden (ØI) Roger Hammersland (SSB) Paal Brevik Wangsness Klima, Kalorier & Kulturlandskap - En jordbruks politikk konsistent med hensynet til fellesgoder og fellesonder Karine Nyborg (ØI) Ivar Gaasland (SNF) Ingrid-Anne Willumsen Hvorfor er ungdomsledigheten i Sverige høyere enn i Norge? Asbjørn Rødseth (ØI) Anna Aasen Godøy (Frisch) Hong Xu Liquidity and Uncertainty in Dependent Order Flow Effects in the Foreign Exchange Market: an Empirical Investigation. A Microstructure Approach to Exchange Rate Modeling Dagfinn Rime (NB) and Ragnar Nymoen (ØI) Eilev Jansen (SSB) Radioactivity and Its Adverse Health Effects: The Ole Rogeberg (Frisch) Elena Yatsenko Political Economy of Cost-Benefit Analysis Karine Nyborg (ØI) Jia Zhao A Two-Country Case: Eaton-Kortum Model with General Equilibrium Technology Changes and International Trade Alfonso Irarrazabal (ØI/NB) Arne Melchior (NUPI) Anette Ødegård CDM En miljømessig forbedring eller en kortsiktig snarvei? Michael Hoel (ØI) Cathrine Hagem (SSB) Kim André Åsheim Workers Cooperatives and the Financial Crisis A case study of Mondragon Corporation Kalle Moene (ØI) Jon Reiersen (HiVe)

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid 72 Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid Om forskningsarbeidet i 2005 Forskningen i Norges Bank er en del av grunnlaget for bankens beslutninger. Banken forsker innen feltene pengepolitikk, finansiell

Detaljer

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Joar Vittersø Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik Universitetet i Oslo Presentasjon ved Livstillfredsställelse och lycka. Nordisk Workshop om livskvalitetsforskning

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Working Paper Series 7/06

Working Paper Series 7/06 Working Paper Series 7/06 DEN KEYNESIANSKE REVOLUSJONEN 70 ÅR ETTER: ET TILBAKEBLIKK Erling Steigum CME/BI September 2006 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management DEN KEYNESIANSKE

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Working Paper Series 7/13. RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje. Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank

Working Paper Series 7/13. RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje. Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank Working Paper Series 7/13 RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank Leif Anders Thorsrud Handelshøyskolen BI og Norges Bank November 2013 Centre for Monetary

Detaljer

Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats?

Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats? 05/12 Arbeidsnotat Working Paper Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats? Morten Henningsen Torbjørn Hægeland Jarle Møen Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Working Paper Series 3/11

Working Paper Series 3/11 Working Paper Series 3/11 OM NYE VIRKEMIDLER I PENGE- POLITIKKEN AVGRENSNING MELLOM PENGEPOLITIKKEN OG FINANSPOLITIKKEN Ragna Alstadheim Norges Bank Mai 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 37/11 Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? av Jarle Møen Marina Rybalka SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE

NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE Working Paper Series 8/14 NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS

Detaljer

Nordisk tilsynskonferanse

Nordisk tilsynskonferanse Nordisk tilsynskonferanse innen barnevern, sosial- og helsetjenestene Tromsø, 25. 27. mai 2011 Program Oversikt parallelle sesjoner Deltagerliste Sammendrag av foredrag og innlegg Posters Informasjon om

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt www.nina.no NINA Temahefte 57 Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt John Odden, Jenny Mattisson, Vincenzo Gervasi og John Linnell Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

The CCCTB Proposal and Norway

The CCCTB Proposal and Norway The CCCTB Proposal and Norway Profit shifting, investments and implications for Norwegian Government behaviour Ingeborg Skjerpe Master Thesis Cand.Merc. International Business Department of International

Detaljer

NIBOR INTET MYSTERIUM

NIBOR INTET MYSTERIUM Working Paper Series 6/14 NIBOR INTET MYSTERIUM Kyrre Aamdal DNB Juli 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS NIBOR Intet mysterium

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Asylsøkeres rett til å ta arbeid

Asylsøkeres rett til å ta arbeid Asylsøkeres rett til å ta arbeid Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet Marko Valenta og Kristin Thorshaug i samarbeid med Kurt Elvegård og Gry Mette Haugen Det skapende universitet

Detaljer

Working Paper Series 2/11

Working Paper Series 2/11 Working Paper Series 2/11 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer