Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter"

Transkript

1 2010 årsrapport

2 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har ordet 12 Samfunnsansvar 14 Kompetanseutvikling Virksomhetsområder 16 Terra Forsikring 18 Terra Finans 20 Terra Kortbank 22 Terra Aktiv Eiendomsmegling 24 Terra Forvaltning 26 Terra Markets 28 Terra BoligKreditt 30 Terra Alliansen Styring og organisering 34 Presentasjon av styret 36 Presentasjon av konsernledelsen 38 Eierstyring og selskapsledelse Terrabankens posisjon og resultater 40 Terra i bank-norge 42 Resultat og nøkkeltall 43 Balanse 44 Kontorer og filialer Årsberetning, resultat og noter 47 Årsberetning 57 Årsregnskap 57 Resultatregnskap 58 Balanse 60 Kontantstrømoppstilling 61 Noter til regnskapet 85 Kontrollkomitéens uttalelse 86 Revisors beretning English summary 89 Terra-Gruppen in brief 89 Highlights of Directors report 101 Consolidated financial statements 101 Income statement 102 Balance sheet 104 Divisions key figures 106 Corporate governance 108 Terra in Norway s banking system

3 3 Viktige hendelser i 2010 Januar Flytter inn i nytt hovedkontor, i Parkveien 61 i Oslo OBOS blir ny aksjonær og starter salg av forsikring og bilfinansiering Mars Orion Securities AS endrer navn til Terra Markets AS April Norsk Kundebarometer kårer Terra Forsikring til å ha de mest fornøyde forsikringskundene Fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund og langrennslandslaget inngås August OBOS inngår avtale om salg av kredittkort (salgsstart januar 2011) Ratingbyrået Moody`s Investor Services rater kvaliteten på Terra Boligkreditts sikkerhetsmasse til en av de ti beste i Europa Oktober Analysebyrået Epsi Norway kårer Terra-Gruppen AS til beste aktør på kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Lanserer første riksdekkende reklamekampanje på mer enn tre år November Terra inngår avtale med Voss Veksel- og Landmandsbank om forsikringssalg Terra Forsikring AS starter sin aktivitet på Helgeland (offisiell åpning mars 2011) Desember Gildeskål Sparebank tiltrer som alliansebank i Terra-Gruppen Terra Markets vinner Børsspeilet 2010 i Økonomisk Rapport åttende år på rad. Etablerer ny organisasjonsstruktur, operativ fra januar 2011 Dette er Terra 3 Viktige hendelser Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har ordet 12 Samfunnsansvar 14 Kompetanseutvikling Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

4 4 Dette er terra-gruppen Terra årsrapport 2010 Sterkt finanskonsern og ledende bankallianse Terra-Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er også hoveddistributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på om lag 1 million kunder. Stor og solid kundemasse Terra-Gruppen er Norges mest solide bankgruppe, med en kjernekapitaldekning på 17 prosent. Dette gir Terra og bankene nødvendig handlefrihet både til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt og samlet sett som en gruppe. I tillegg til distribusjon gjennom aksjonærene og andre banker, selges enkelte produkter og tjenester også direkte til private og institusjonelle kunder. Den lokale kompetansen og profilen til Terra-bankene og OBOS er viktige kvaliteter for Terra-Gruppens samlede markedskraft. Terra-bankene representerer en betydelig distribusjonskapasitet og bidrar til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Flere av produktselskapene i Terra- Gruppen har i tillegg til aksjonærene, distribusjonsavtaler med ytterligere 13 banker. Disse bankene har til sammen 87 filialer og en samlet forvaltningskapital på over 110 milliarder kroner. Totalleverandør av finansielle produkter Produktselskapene i Terra-Gruppen tilbyr en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksje- og obligasjonshandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg har Terra-Gruppen to eiendomsmeglerkjeder, som rendyrkes i hvert sitt konsept. Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, mens Terra Eiendomsmegling er lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 80 meglerkontorer, og formidlet omlag eiendommer i Konsernstruktur Stordriftsfordeler Terra-Gruppens forretningsidé er å tilby konsepter, produkter og infrastruktur for finansielle tjenester. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terra-Gruppen leverer tjenester og produkter som er for kostbare eller krevende for den enkelte sparebank og aksjonær å produsere eller drive selv. Effektive IKTløsninger, betalingsformidling, kompetanseutvikling, samt markedsinformasjon og samfunnskontakt bidrar sammen med de finansielle produktene til økt konkurransekraft både for den enkelte aksjonær og for Terra-Gruppen. Næringspolitisk gjennomslag Terra-Gruppen er en næringspolitisk aktør som i økende grad blir lyttet til og oppnår gjennomslag hos næringsorganisasjoner, politikere og myndigheter. Dette gjelder i viktige spørsmål som berører sparebankenes rammevilkår og struktur. Terra-Gruppen er godt representert i sentrale utvalg og styrer i bank- og finansnæringen. Konsernsjef Stein Ole Larsen Konsernadministrasjon S L U T T K U N D E R D I S T R I B U T Ø R E R Konserndirektør salg og service Hege Toft Karlsen Salg og service Terra Driftssenter Terra Kortbank AS Terra Finans AS Terra Forsikring AS Konserndirektør kapitalmarked Audun Bø Rådgivning Terra Markets AS Terra Forvaltning AS Konserndirektør bank Tom Høiberg Teknisk forbedr. og utvikl. Terra Alliansen AS Terra Boligkreditt AS Konserndirektør strategi-/ forretningsutvikling Sturla Beidel Marked og strategi Konserndirektør økonomi, finans, administrasjon Lise Vedde-Fjærestad Stab og administrsajon L E V E R A N D Ø R E R Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Konsernfunksjoner Resultatenheter Divisjoner

5 5 Historie 1997 Eika-Gruppen AS etableres som et innkjøpsog interessesamarbeid Sparebankenes Investeringsselskap etableres og Terra Finans AS opprettes som datterselskap 1999 Terra Forsikring AS etableres Fusjon av Eika-Gruppen AS og Sparebankenes Investeringsselskap 2000 Etablering av Enter Card AS sammen med Sparebank 1 Gruppen AS Eika-Gruppen AS endrer navn til Terra-Gruppen AS 2001 Terra Eiendomsmegling Norge AS etableres som en franchisekjede 2003 Terra-Gruppen AS kjøper Sparebank 1 Finans AS som endrer navn til Terra Finans AS Terra Boligkreditt AS etableres 2004 Terra-Gruppen AS kjøper Postbanken Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling 2005 Aktiv Eiendomsmegling reetableres Terra Boligkreditt AS blir operativt 2007 Terra Kort AS etableres Terra Securities ASA begjærer oppbud Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS etableres 2008 Terra Fondsforvaltning AS og WarrenWicklund Fondsforvaltning AS fusjonerer og blir til Terra Forvaltning AS Terra Driftspartner AS etableres for å overta oppgavene til Terra Bankdrift 2009 OBOS blir aksjonær i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen AS kjøper verdipapirforetaket Orion Securities AS 2010 Terra-Gruppen med datterselskaper flytter fra Munkedamsveien 35 til Parkveien 61 i Oslo. Orion Securities AS skifter navn til Terra Markets AS Terra-Gruppen inngår en fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund og langrennslandslaget Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

6 6 Resultat og nøkkeltall 2010 Terra årsrapport 2010 Resultat og nøkkeltall 2010 Netto driftsinntekter Per område Verdipaprihandel: 3,5 % Eiendom 3,5 % Forvaltnig 4,2 % Kortbank 9,1 % Finans 3,4 % Boligkreditt 4,1 % Forsikring 72,2 % Netto omsetning Millioner kroner Q1 Q2 Q3 Q Terra-Gruppen konsern Beløp i kroner Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån og fordringer Resultat før skattekostnad Årsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Terra Finans AS Beløp i kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Provisjonskostnader og banktjenester Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Terra Forsikring AS Beløp i kroner Forfalt bruttopremie Opptjent premie for egen regning Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Endring sikkerhetsavsetning Netto inntekt fra investering Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Terra Kortbank AS Beløp i kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Provisjonskostnader og banktjenester Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån Resultat før skattekostnad (9 858) Skattekostnad (2 894) Årsresultat (6 964) Sum egenkapital Sum totalkapital

7 7 Antall ansatte Brutto utlån Millioner kroner Q1 Q2 Q3 Q Terra Aktiv Eiendomsmegling Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (6 472) Netto finansinntekter (658) (810) Resutat før skattekostnad (7 283) Skattekostnad 978 (1 923) Årsresultat (5 360) Sum egenkapital Sum totalkapital Terra Markets AS Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (47 169) (13 478) Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad (46 999) (12 413) Skattekostnad (12 644) (2 928) Årsresultat (34 356) (9 485) Sum egenkapital Sum totalkapital Antall kunder Kapitaldekning Prosent Kjernekapital Kapitaldekning 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Terra Forvaltning AS Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (10 182) Netto finansinntekter (229) (452) Resultat før skattekostnad (10 634) Skattekostnad (2 372) Årsresultat (8 262) Sum egenkapital Sum totalkapital Terra BoligKreditt AS Beløp i kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Inntekter fra verdipapirer Provisjonskostnader og banktjenester Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån - - Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

8 8 Visjon, mål og strategi Terra årsrapport 2010 Vi utgjør forskjellen I 2010 har Terra-Gruppen jobbet strategisk for å styrke sin posisjon i det norske markedet. Terra-Gruppen skal være den positive forskjellen som gjør finans-norge bedre og mer mangfoldig. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder hvor Terra-bankene oppnår stordriftsfordeler og løsningsfordeler gjennom samarbeid. Terra-Gruppen arbeider for at eierbankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. Bankene får tilgang til hele bredden av konkurransedyktige løsninger, som IKTløsninger, betalingsformidling, kompetanseutvikling, samt finansielle produkter. Viktig aktør i finansnæringen Visjonen til Terra-Gruppen oppsummeres i at «Vi utgjør forskjellen». Dette kan Terra-Gruppen si, med røtter i sparebankene, fordi lokalbankene er en viktig del av mangfoldet i norsk finansnæring. Finanskrisen har vist hvor viktig det er å ha flere ulike typer banker. Lokale sparebanker bidrar til vekst og verdiskaping, også i krisetider når storbankene trekker seg tilbake. De bidrar til skjerpet konkurranse og tilfredse kunder. Den enkelte bank og andre partnere skal merke at Terra-Gruppen, for dem, utgjør en forskjell. Leveranser skal holde en standard som sikrer kvalitet og konkurransekraft. Terra-bankene var i 2010 de funksjonærbetjente bankene med de mest fornøyde kundene, i følge Norsk Kundebarometer. Terra-Gruppens verdier Tilgjengelig Offensiv Redelig Involverende Langsiktig Ønsket markedsposisjon Terra-Gruppen ønsker å inneha en markedsposisjon som kan oppsummeres med at «vi jobber hardt for din bank». Aksjonærer, distributører og andre skal vite at Terra-Gruppen gjør sitt ytterste hver dag for å bli enda bedre og utvikle seg i et samfunn og i en bransje preget av kontinuerlig innovasjon og utvikling. Fire strategiske satsingsområder Konsernstrategien for perioden har definert fire viktige satsingsområder: lønnsomhet og vekst tilfredse kunder sterk allianse dyktige og tilfredse ansatte Kjerneverdier Posisjon Strategi Forretningsidé Visjon Terra har satt seg klare mål for hva som skal oppnås innenfor hvert av disse områdene. Blant annet er det tallfestede krav til hva Terra skal oppnå i kundetilfredshet medarbeidertilfredshet og tilfredshet blant alliansebankene Hvert av datterselskapene har utarbeidet sine respektive strategier som understøter konsernstrategien. For det enkelte selskap innebærer det å fokusere på områder som tar ut den synergien som ligger i Terra-Gruppens unike felleskap både i finanskonsernet og bankalliansen. «Vi utgjør forskjellen» Tilby konsepter, produkter og infrastruktur for finansielle tjenester Lønnsom vekst gjennom helhetlige innholdsleveranser «Vi jobber hardt for din bank» Tilgjengelig Offensiv Redelig Involverende Langsiktig SATSINGSOMRÅDER Lønnsomhet og vekst Tilfredse kunder Sterk allianse Dyktige og tilfredse ansatte

9 9 Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

10 10 Konernsjefen har ordet Terra årsrapport 2010 Tilpasningsdyktig og slagkraftig Etter å ha nådd flere viktige milepæler i 2010, ble Terra-Gruppen omorganisert fra inngangen til 2011 for bedre å kunne styrke konsernets og distributørenes markedspotensial og samtidig bedre håndtere utfordringene fremover var et år med mange store begivenheter for Terra-Gruppen. Terra-bankene har levert sine beste resultater noensinne, Terra-Gruppen lanserte for første gang på mer enn tre år en stor riksdekkende reklamekampanje, og Terra Markets flyttet inn i hovedkontoret og ble integrert i gruppen. Terra-Gruppens årsresultat for 2010 var preget av relativt store forsikringsutbetalinger, hovedsakelig på grunn av brann- og vannskader på boliger. I 2010 hadde vi også høye kostnader og investeringer knyttet til oppbyggingen av Terra Markets. Øvrige virksomhetsområder viste imidlertid god vekst og økt lønnsomhet i Gruppens målsetting om en årlig omsetningsvekst på 17,5 prosent og konkurransedyktig avkastning på kapitalen til eierne, står fast. Slagkraftig organisasjonsstruktur Terra-Gruppen passerte 400 medarbeidere i For syv år siden hadde selskapet rundt hundre ansatte, og utviklingen siden den gang har vært enorm. Veksten i antall ansatte er et resultat av nye virksomhetsområder, sterk vekst innenfor eksisterende virksomhet og at fellesskapet i Terra Alliansen finner nye områder det er hensiktsmessig å samarbeide om. Den sterke veksten i konsernet er en av årsakene til kravet om endret organisering. Andre årsaker er en klarere oppgave- og ansvarsfordeling og et behov for å styrke ledelsen i henhold til stadig økende markedskrav. Ny organisering vil gjøre det enklere å samordne og å ta ut synergier i konsernets ulike enheter. Selskapets konsernledelse er nå på plass og vil levere viktige bidrag i arbeidet med å videreutvikle konsernet som en salgs- og markedsrettet produkt- og tjenesteleverandør. I den nye organisasjonsmodellen er produkter, tjenester og betjeningsformer som har mest til felles og som krever mest samordning, plassert i samme divisjon. Målet er å oppnå stordriftsfordeler, lavere kostnader og inntektssynergier, i kombinasjon med tilstrekkelig faglig kvalitet og tyngde. Tror på kunden Terras riksdekkende reklamekampanje høsten 2010 gav selskapet stor oppmerksomhet. Både ansatte, Terra-bankene og sluttkunder engasjerte seg i bud skapet «Før eller siden trenger du en bank som har tro på deg». Markedsføringen og sponsoratene knyttes sammen i kommunikasjonen ved at budskapet videreføres gjennom sponsingen av Norges Skiforbund og langrennslandslaget. I 2011 og i årene som kommer, skal Terra fokusere mer på salg og kundepleie. Økt satsing på forretningsutvikling og digitale kanaler skal bidra til å sikre Terra sin konkurransedyktighet fremover. Ved å være gode både i den digitale kanalen og ved fysisk tilstedeværelse, har Terra- Gruppen en unik mulighet til å gi kundene den gode kundeopplevelsen som de alltid har kunnet forvente av sparebankene og Terra. I tillegg skal Terra jobbe mer organisert og målrettet for å ivareta og utvikle medarbeidere og ledere. Gjennom dette arbeidet skal vi utnytte ressurser og kompetanse som finnes i konsernet på en enda bedre måte enn i dag. Vi skal utgjøre forskjellen Terra skal styrke posisjonen som den foretrukne partneren for våre alliansebanker og for selvstendige banker som er for små til å finne gode løsninger hver for seg. I tillegg skal vi arbeide for å finne gode løsninger for distribusjon også utenfor de områdene hvor vi har tilstedeværende distributører. Vår viktigste oppgave er å bidra til å styrke aksjonærenes konkurransekraft i markedet. Terra er sterkere som allianse enn noen gang tidligere, og vi jobber hver eneste dag for sparebankenes betydning og rolle i sine lokalsamfunn. Stein Ole Larsen Konsernsjef

11 11 Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

12 12 Samfunnsansvar Terra årsrapport 2010 Tar samfunnsansvar lokalt og nasjonalt Terra-Gruppen er en betydelig aktør i det norske finansmarkedet som skal bidra positivt i utviklingen av personer og lokalsamfunn, sikre kvalitet i investeringer og avlaste risiko. Gjennom sin unike eierstruktur gir Terra- Gruppen betydelige verdier tilbake til lokalsamfunnet via sparebankene, som distributører, kunder og eiere. Sparebankene er bygget på lokale kunders behov og Terra-Gruppen er igjen bygget på lokalbankenes behov. Utvikler distrikts-norge Eierskapet gjør Terra til et anner ledes finanskonsern. Overskuddet forsvinner ikke fra lokalsamfunn til et sentralt hovedkontor eller en utlandsk eier. De kommer tilbake til lokalsamfunnet, i form av provisjoner og utbytte fra Terra-Gruppen til de lokale sparebankene, fordi det er disse, sammen med OBOS, som eier Terra-Gruppen. I over 100 år har sparebankene i Terra-alliansen delt ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Terrabankene har nedfelt i sine strategier at de gjennom sin virksomhet skal bidra til verdiskaping og utvikling av sine respektive lokalsamfunn. Terra-Gruppen er derfor, gjennom sparebankene, en betydelig bidragsyter til norske lokalsamfunn. I Norge er det et politisk mål å opprettholde desentral bosetting og lokal utvikling. De lokale sparebankene har de beste forutsetninger for å vurdere både behov og risiko knyttet til lokale prosjekter som utvikler mindre sentrale deler av landet. Økende markedsandeler, sterk kundetilfredshet og kundelojalitet bekrefter lokalbankens posisjon og viktighet. Mange lokale bidrag noen eksempler Det kan være vanskelig for lag og foreninger å få økonomisk støtte og sponsormidler fra næringslivet. Sparebankene er aktive medspillere i å utvikle distrikts- Norge til et attraktivt bo- og arbeidssted. Et viktig bidrag til lokalsamfunnet for å få gjennomført prosjekter er derfor de midler som årlig deles ut av Terra-bankene til lag og foreninger. En betydelig andel av disse midlene er tilført bankene fra Terra- Gruppen, indirekte gjennom effektiv og konkurransedyktig drift i Terra-alliansen og direkte i form av provisjoner fra produktselskapene og utbytte fra Terra- Gruppen. Det er mange eksempler på bidrag fra lokalbankene i Som den største aksjonæren i Terra-Gruppen har eksempelvis Totens Sparebank delt ut 3,7 millioner kroner i Totens Sparebank delte for fjerde år på rad ut Gründerprisen, som har som formål å belønne en særlig fremstående gründerbedrift og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter i sin region. Prisen omfatter et stipend på kroner. Den samme sparebanken har siden 2006 bidratt med til sammen omkring 2,5 millioner kroner til etableringen av et Vitensenter på Gjøvik. Totens Sparebank gav også kroner til utbygging av et regionalt skiskytteranlegg, samt betydelige midler til Høgskolen og Fagskolen i Gjøvik. Flere Terra-banker bidrar årlig til å styrke høyskolene i sine områder. Et annet eksempel er Lillestrømbanken som i 2010 bidro til å bygge en skulpturpark. Til nå har Lillestrømbanken bidratt med om lag fem millioner kroner til parken, som skal være med å sette Lillestrøm på kartet samt å heve regionens status. I 2010 ble første skulptur avduket. Støtter idretten I 2010 inngikk Terra-Gruppen en fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund og langrennslandslaget. Skiidretten representerer verdier og norske tradisjoner som også Terra-Gruppen og Terra-bankene står for. Langrennslandslaget består av idrettsutøvere og støtteapparat fra hele Norge, som har fått utvikle seg gjennom det arbeidet som gjøres i lokale idrettslag ofte med støtte fra den lokale sparebanken. Sammen skaper de Norges mest attraktive og best profilerte landslag. Norges Skiforbund, langrennslandslaget med utøvere og støtteapparat har en nær tilknytning til lokalsamfunn der Terra-bankene har en sterk posisjon. Mange av Terra-bankene støtter nettopp arbeidet som gjøres i de lokale idretts lagene, med breddeidrett og aktive ut øvere under landslagsnivå. Terra og langrennslandslaget har dermed et fellesskap med rot i de samme miljøene. Terra-Gruppen har siden 2009 også en avtale med Birkebeineren AS som omfatter Birkebeinerrennet, -rittet og -løpet. Aktivitet og idrett er sentrale kulturbærere for Terra, og konsernet satser på profilering innen idrett og friluftsaktiviteter. Denne satsingen skal også være med å styrke organisasjonen gjennom økt trivsel og samhold ved at alle ansatte oppfordres til å delta i Birkebeineren og andre aktiviteter i tilknytning til arrangementene. Etisk forvaltning av fondene Ved utløpet av 2010 var 24 av Terra Forvaltnings totalt 26 fond underlagt et solid etisk grunnlag i forvaltningen. Disse 24 fondene representerer 98,1 prosent av forvaltningskapitalen i fondene. Terra følger Statens Petroleumsfond sine investeringsretningslinjer og avstår fra investeringer i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig klima og miljøskade, produksjon av landminer, klasevåpen, atomvåpen og salg av tobakk. Selskapet har som mål å arbeide for at også de to siste fondene, henholdsvis Terra Asia og Terra Asia II, skal bli underlagt et solid etisk grunnlag i forvaltningen i løpet av Terra Asia og Terra Asia II reinvesterer begge i Morgan Stanley sitt asiatiske aksjefond. Fremmer skadeforebyggende tiltak Som et betydelig forsikringsselskap, bidrar selskapet til å sikre liv og verdier samt å fremme skadeforebyggende tiltak. Terra bidrar også til å avdekke forsikringssvindel i samfunnet, og har egne utredere som jobber daglig med dette. Forsikring innebærer å avlaste Norges befolkning for risiko, ved skader og ulykker på bolig og bil men også dersom man er uheldig og er utfor personskade og ulykke.

13 13 Nærmere kjøretøy på norske veier er forsikret i Terra-Gruppen. Minst like viktig er ansvaret for førere, passasjerer og medtrafikanter. Nær bygninger, fra eneboliger og hytter til store industribygg, er forsikret i Terra. Terra arbeider med skadeforebyggende tiltak på flere måter. Alle kunder som utfører skadeforebyggende tiltak blir premiert. Ved gjennomføring av sikkerhetstiltak gis rabatter i forsikringspremien. Terra Forsikring har inngått en samarbeidsavtale med Boligsikring AS. Dette innebærer at alle kundene får ti prosent rabatt på produkter fra Boligsikring. Et annet eksempel er kontroll av det elektriske anlegget, av en godkjent installatør, som gir reduksjon i forsikringspremien. Sikkerhetsprodukter, som førstehjelpspute og refleksvester, selges til kunder med rabatterte priser. I tillegg har selskapet samarbeid med Trygg Trafikk om Trafikksikkerhet. Hensikten med avtalen er at Terra-Gruppen kan samarbeide på ulike nivåer om trafikksikkerhet sammen med aksjonærene. Terra arrangerer blant annet sikkerhetsdager for ungdom og kurs i skadeforebygging sammen med sparebankene. Miljøvennlig drift Terra-Gruppen stiller miljøkrav til sine leverandører. Dette innebærer at alle varer som Terra Gruppen kjøper er fra leverandører som er miljømerket og miljøsertifisert. Terra-Gruppen har et bevisst forhold til forbruk av papir og bruk av e-dokumenter. Det ble i 2010 påstartet et større prosjekt for å tilrettelegge for arbeidsprosesser for e-dokumenter. Både innenfor forretningsområdene Forsikring og Finans er bruk av e-dokumenter godt utviklet, og flere produktselskaper vil følge etter. Terra bidrar til begrenset papirforbruk, for eksempel ved at alle printere er stilt inn på tosidig utskrift og at personlig kode på printer må benyttes for å få utskrift. På kontorene benyttes ikke pappbeger og plastbestikk. Videokonferanser blir stadig mer benyttet, og det er lagt til rette for utstyr på kontorene. Dette fører til færre forretningsreiser, både med fly og bil, noe som øker effektiviteten og reduserer miljøutslippene. Hovedkontoret har dessuten tre el-biler som ansatte kan benytte til og fra møter. For å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift reduserer selskapet energiforbruket i kontorlokalene. Terra-Gruppens tre kontorer synliggjør alle sitt eget strømforbruk. Hovedbygget, med over 400 ansatte, er nytt og moderne og har energi og varmebesparende installasjoner som bidrar til å begrense strømforbruket. På hovedkontoret er åpne landskap prioritert, og på denne måten er arealeffektiviteten høy. Temperatur og inneklima har energiøkonomisk regulering. Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

14 14 Kompetanseutvikling Terra årsrapport 2010 Menneskene utgjør forskjellen Kulturprogrammet og det sentrale lederutviklingsprogrammet utgjorde hovedaktivitetene i Terra Gruppens kompetanse- og medarbeiderutviklingsarbeid i Kulturprogrammet er et nettbasert, interaktivt program som ble lansert i 2010 for alle ansatte i Terra-Gruppen. Programmet er laget for å styrke og videreutvikle kulturen og kunnskapen blant alle ansatte i Terra-Gruppen og bankene, som blant annet innebærer praktisk forståelse av viktige spørsmål. Sterk vekst og tydeligere organisering av konsernet forsterket behovet for å etablere og forankre lederprinsipper. Terra- Gruppen ser betydningen av å sette inn målrettede tiltak for å videreutvikle selskapets viktigste ressurser, nemlig medarbeiderne. Terra-Skolen er både bankenes og Terra-Gruppens egen skole og kompetansesenter for utvikling av humankapital. Terra-Skolen hadde i 2010 et bredt tilbud av relevante kurs, samlinger, læringsprogrammer, e-moduler, treninger og rådgivning til bankene i Terra-alliansen. Kompetansesatsingen er knyttet til både utvikling og endring i virksomheten og banken mer generelt eller organisasjon og humankapital mer spesifikt. Terra- Skolen vil fremover utvide sitt tilbud til ansatte i Terra-Gruppen, blant annet etablering av Terra-skolering av ledere på flere nivåer. Forståelse av verdier og mål Hensikten med kulturprogrammet er at alle ansatte i Terra-Gruppen og Terrabankene skal ha en praktisk forståelse av felles verdier og mål. Med dette menes hva som binder Terra-bankene sammen, hva som forener dem og Terra-Gruppen og hvordan ansatte i en av bankene eller i Terra-Gruppen kan påvirke samarbeidet og resultatet i alliansen. Programmet oppfordrer dessuten til refleksjon og diskusjon rundt ønskelig og ikke ønskelig atferd i ulike situasjoner, og danner et grunnlag for oppfølgingssamtaler. Programmet er utformet som en interaktiv gjennomgang av ulike temaer og problemstillinger knyttet til alliansens historie, eller til roller og oppgaver i verdikjeden i Terra og bankene i dag. Gjennomgangen foregår i et virtuelt banklokale, og man blir ledet gjennom programmet av to animerte guider. Underveis gis muligheten til å teste kunnskap med ulike spørsmål. Til slutt får man prøve seg i ulike simuleringer av situasjoner som kan oppstå i en bank, og som også er relevante på de fleste arbeidsplasser i Terra-konsernet. Vekst og lederprinsipper Høsten 2010 gjennomførte 56 ledere fra konsernet og 160 ledere i Terra-bankene Terra-Gruppens lederutviklingsprogram. Programmet er skreddersydd for Terra- Gruppen, og har som mål at konsernets ledere skal bli bedre rustet til å videreutvikle hver enkelt medarbeider slik at hele organisasjonen jobber i tråd med konsernets strategi. Lederprinsippene i selskapet står sentralt i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen. De gir konkrete retningslinjer for ønsket adferd og holdninger, og er et verktøy for å skape en gjengs oppfatning av felles kultur. Terra-Skolen tilbyr samtidig flere kurs, samlinger og metodiske verktøy innen ledelse og strategiarbeid. Lederprinsipper i Terra Gruppen: Jeg arbeider aktivt for helheten Jeg involverer for å forbedre Jeg er tydelig, forutsigbar og resultatorientert Kompetansesenter for bankene Året 2010 bestod i stor grad av faglig oppdatering, praktisk trening og andre forberedelser til Autorisasjonsprøvene i Terra-bankene. Mer enn 300 rådgivere i Terra-bankene har per 2010 bestått både kunnskapsprøven og praktisk prøve. Terra-Skolen har i 2010 også jobbet mye med kompetanseheving for næringslivsmedarbeidere som jobber for små og mellomstore bedrifter, for nyansatte og etablerte rådgivere. De gir også tilbud om utvikling av webbasert opplæringsog kvalitetssikringsprosjekt knyttet til bankenes arbeidsplattform, og tilbyr nye salgskurs for alle kunderelaterte funksjoner i bankene. I tillegg fasiliterer Terra- Skolen strategiarbeid i Terra-bankene og lager treningsmanualer for salgsledere og rådgivere på bedriftsmarkedet. Veien videre innenfor medarbeiderutvikling i Terra-Gruppen vil være tiltak for å gi enda flere medarbeidere muligheter på tvers i konsernet, samt å videreutvikle kurstilbudet til ansatte. Videre er Terra-Gruppen opptatt av å etablere en rekrutteringspolicy og være mer synlige på arenaer for rekruttering. Selskapet jobber også for likestilling i konsernet, som per i dag har en fordeling på cirka 40 prosent kvinner og 60 prosent menn. Det meste av opplærngen i regi av Terra er webbasert og foregår i arbeidstiden.

15 15 Virksomhetsområder 16 Terra Forsikring 18 Terra Finans 20 Terra Kortbank 22 Terra Aktiv Eiendomsmegling 24 Terra Forvaltning 26 Terra Markets 28 Terra BoligKreditt 30 Terra Alliansen Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

16 16 Terra Forsikring Terra årsrapport 2010 Har markedets mest fornøyde kunder Gode skadeforsikringsprodukter kombinert med tilgjengelighet og god, personlig service, bidrar til langsiktige relasjoner mellom kunde og distributør. Dette er viktige konkurransefortrinn for Terra Forsikring, og bidrar sammen med en effektiv organisasjon og korte beslutningsveier til å befeste selskapets posisjon som et av landets mest kostnadseffektive i sine markedssegmenter. Selskapet hadde ved utgangen av 2010 omkring skadeforsikringskunder og omkring personforsikringskunder. Forfalt brutto premieinntekt var ved utgangen av 2010 vel 1,9 milliarder kroner, en økning på 9 prosent fra året før. Kundevekst Norsk Kundebarometer kåret i 2010 Terra Forsikring til det forsikringsselskapet som har de mest fornøyde kundene. Kombinert med distributørenes høye kundelojalitet, bidrar dette til vesentlig lavere frafall av kunder enn det som er gjennomsnittet for bransjen. Samtidig befestet Terra Forsikring i 2010 sin stilling som det femte største selskapet innenfor skadeforsikring i Norge, med en markedsandel på fire prosent av samlet, landbasert skadeforsikring. Innenfor de markedssegmentene selskapet retter seg mot er markeds andelene betydelig høyere. På personforsik ringsområdet økte selskapet sin markedsandel, og står for om lag ti prosent av nye forsikringer som selges i Norge. Terra Forsikring tilbyr tilgjengelighet og god personlig service. Sammen med satsing på kompetansebygging sentralt og lokalt hos distributørene, sikret dette fortsatt kundevekst for selskapet i Store utbetalinger til brann- og vannskader Resultatet for 2010 ble sterkt påvirket av økte utbetalinger knyttet til brannog vannskader. Langvarig kulde vinteren 2010, samt streng kulde og barfrost allerede i oktober 2010 resulterte i en betydelig økning i skadeutbetalinger for forsikringsbransjen sammenlignet med tidligere år. Terra Forsikring fikk sin andel av disse. Økt konkurranse og skadeprosent Priskonkurransen på forsikringsmarkedet er sterk. Det skyldes blant annet flere nye ambisiøse aktører, Finansportalen.no, samt kundenes lovbestemte rett til å skifte forsikringsleverandør utenom hovedforfall. God kundeseleksjon og skadeforebyggende tiltak vil være stadig viktigere for å opprettholde lønnsomheten for Terra Forsikring fremover. Økte priser kombinert med ekstraordinære værforhold var de viktigste årsakene til økte skadeprosenter innenfor brann/kombinert-området i For de øvrige bransjene var skadeprosentene stabile. Vekstambisjoner OBOS ble distributør av selskapets forsikringer ved begynnelsen av På slutten av året ble det inngått distribusjonsavtaler med Voss Veksel- og Landmandsbank og Gildeskål Sparebank. Som følge av at samarbeidet med Helgeland Sparebank ble avsluttet ved årsskiftet 2010/11, har Terra Forsikring etablert eget avdelingskontor på Helgeland. Avdelingen har ansatt høyt kompetente medarbeidere med lang bransjeerfaring, og det stilles store forventninger til den videre utviklingen av kundegrunnlaget i landsdelen. Lansering av nye produktpakker innenfor næringslivssegmentet har gitt selskapet et enda mer komplett produkttilbud og styrket selskapets konkurransesituasjon. Samlet forventer selskapet en premieøkning på omkring åtte prosent i Nøkkeltall Terra Forsikring AS Beløp i kroner Personforsikring 7 % Næring 18 % Premieinntekt Fordelt på bransjer Motorvogn privat 37 % Landbruk 9 % Øvrig privat 29 % Forfalt premie brutto 1 865,7 mill 1 685,7 mill 1 544,2 mill Forfalt premie f.e.r ,3 mill 1 118,2 mill 988,7 mill Skadeprosent brutto 80,8 % 71,3 % 71,8 % Skadeprosent f.e.r. 80,7 % 74,4 % 73,2 % Kostnadsprosent brutto 16,4 % 17,0 % 16,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 13,9 % 15,0 % 15,3 % Combined ratio brutto 97,2 % 88,3 % 88,5 % Combined ratio - f.e.r. 94,6 % 89,4 % 88,5 % Finansavkastning 1,8 % 3,3 % 2,1 % Resultatgrad 9,9 % 17,7 % 15,3 % Egenkapitalavkastning 18,6 % 33,2 % 32,6 % Resultat før skatt 97,1 mill 164,5 mill 112,4 mill Antall kunder per 31. desember skadeforsikring Antall kunder per 31. desember personforsikring

17 17 Forfalt bruttopremie Millioner kroner FAKTA \ \ Produktene dekker privatper- privatpersoners, landbrukskunders og og småbedrifters behov behov \ \ Etablert i 1999 \ \ 108 ansatte \ \ Hovedkontor på Hamar VIKTIGE HENDELSER 2010 \ \ Norsk Kundebarometer kåret Terra Forsikring til selskapet med de mest fornøyde kundene \ \ Selskapet passerte skadeforsikringskunder \ \ Voss Veksel- og Landmandsbank og Gildeskål Sparebank inngikk distribusjonsavtale \ \ Terra Forsikring starter sin aktivitet på Helgeland (offisiell åpning mars 2011) Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

18 18 Terra Finans Terra årsrapport 2010 Vekst og innovasjon Terra Finans er en landsdekkende tilbyder av leasing- og salgspantprodukter, distribuert gjennom aksjonærene i Terra-Gruppen. Selskapet har sine største sluttkundesegmenter innen landbruk, bygg/anlegg og transport, der selskapets engasjementer har god spredning i små og mellomstore bedrifter. Satsing på billån via portal har ført til at også privatkunder er i ferd med å bli et vesentlig sluttkundesegment. Terra Finans spiller en viktig rolle for lokalbankene ved å sikre leveranser av etterspurte leasingprodukter til lokale næringskunder, slik at de får dekket alle behov for finansielle tjenester også for denne kundegruppen. For mange sparebanker oppleves dette som en styrke, både i forhold til rekruttering av nye næringskunder, og i forhold til å knytte eksisterende kunder tettere til banken. Styrket salgsapparat Terra Finans har gjennom 2010 etablert viktige forutsetninger for å nå selskapets langsiktige mål. For å nå målsettingen om vekst i porteføljen har flere satsingsområder vært definert som viktige. Salgsapparatet er styrket og delt inn i to hovedområder, bankdistribusjon og portaldistribusjon. Dette innebærer bedre kapasitet og servicegrad overfor distributører og kunder. I tillegg har selskapet økt og tilpasset intern kapasitet for å kunne betjene den forventede økningen i volum på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Dette arbeidet fortsetter i 2011 og målsettingen er å etablere systemstøttede løsninger for å optimalisere driften og minimalisere operasjonell risiko. Størrelsen på utlånsporteføljen i selskapet har steget jevnt siden våren Fra og med april ble det registrert en netto tilgang i totalt utlån, et resultat av satsingen på billån. Innovativ portalløsning Terra Finans ble første aktør med en elektronisk løsning for salgspantlån og billån. Løsningen er fundamentet for en vesentlig økning i selskapets totale utlånsportefølje. Portalen gir rask behandling av søknad om billån på nett. Den er innovativ og grensesprengende også bransjemessig, da signering av all dokumentasjon gjøres med BankID. Portalen ble lansert i samarbeid med OBOS som OBOS Billån. Løsningen ble i første halvdel av 2010 videreutviklet for aksjonærbankene og lansert høsten Ved utgangen av 2010 hadde 36 aksjonærbanker plassert tilgang til denne tjenesten på sin hjemmeside. I løpet av høsten 2010 har portalen blitt ytterligere tilpasset til å kunne krysselge Terra Gold kortprodukter som et integrert tilbud til de som blir billån-kunder. Mål om ytterligere vekst Målsettingene for 2011 er å fortsette veksten i utlån. Det satses på vekst innenfor næring gjennom leasingproduktet, og ved at salgskapasiteten skal økes gjennom større lokal tilstedeværelse. God distribusjon gjennom digitale løsninger innenfor både nærings- og privatmarkedet inngår i satsingen. Nøkkeltall Terra Finans AS Beløp i kroner Leasingportefølje 31. desember Portefølje salgspantlån 31. desember Netto rentemargin 4,00 % 3,78 % 3,32 % Kostnadsprosent 58,7 % 48,7 % 46,6 % Misligholdsprosent 1,92 % 3,69 % 3,09 % Tapsprosent 0,57 % 0,99 % 0,80 % Resultat før skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 6,5 % 5,8 % 5,6 % Kapitaldekning per 31. desember 16,0 % 15,9 % 15,5 % Transport og kommunikasjon: 20 % Varehandel: 5 % Tjenesteyting: 8 % Jordbruk: 19 % Omsetning per bransje Per Bygg og anlegg: 21 % Forbruker: 14 % Industri: 12 %

19 19 FAKTA Etablert i 1951 Leasing utgjør 83 prosent av porteføljen Nedbetalingslån utgjør de resterende 17 prosent Forvaltningskapital 1,3 milliarder kroner 17 ansatte VIKTIGE HENDELSER 2010 Distribusjonsavtale med OBOS \ \ Nyutviklet nettportalløsning for salgspantlån Dette er Terra Virksomhetsområder Styring og organisering Terrabankens posisjon og resultater Årsberetning, resultat og noter English summary

20 20 Terra Kortbank Terra årsrapport 2010 En kortutsteder å regne med Terra Kortbank har det siste året lagt etableringsfasen bak seg og er nå en helnorsk kortutsteder med sitt egenutviklede bonus- og lojalitetsprogram. Forretningskonseptet er å tilby attraktive debet og kredittkortkonsepter til utvalgte distributører og levere spesialtilpassede kortkonsepter. I tillegg til kort har selskapet Sparesmart.no, en innskuddsvirksomhet med fin vekst som nå nærmer seg kunder. Sparesmart. no fører til at selskapet har over hundre prosent innskuddsdekning. Nylanseringer 2010 har vært et hektisk år med flere nye lanseringer. Bankene i Terra-alliansen har fått sitt eget businesskort, og det tidligere Bank Norwegian-kortet er erstattet med konseptet Two Cards, da denne distribusjonsavtalen utløp. I tillegg har frittstående kortkonsepter som Birkebeinerkortet og Lillehammerkortet sett dagens lys. OBOS Mastercard ble også relansert i begynnelsen av 2011 med Terra Kortbank som kortutsteder. Bonus- og lojalitetsprogrammet, som ble lansert våren 2010 og nå er tilknyttet alle selskapets kortkonsepter, har blitt en suksess. Ved utgangen av året har hele kunder rukket å aktivere sin profil. Det kommuniseres med kundene regelmessig på e-post, SMS, telefon, e-faktura og fakturavedlegg. Mange gode tilbud og nyttige tips er kommunisert og omsetningen på Terra-produktene har økt. Dessuten har mange benyttet noen av de tilbudte kundeopplevelsene. I 2010 ble det laget en nettapplikasjon som sikrer at kunder som får billån gjennom Terra Finans sin portal også blir tilbudt kredittkort med kjøpsbonus på bensin. Videre er det inngått avtale om å utvikle et kortkonsept for boligkjøpere sammen med Terra Aktiv Eiendom og en ekstern samarbeidspartner. Fundingpartner Selskapets posisjon i konsernet har på bakgrunn av bankkonsesjonen og likviditeten, forandret seg til å bli en fundingpartner også for øvrige deler av virksomheten i konsernet. Selskapet har kjøpt aksjene i Terra Finans og etablert dette som et datterselskap slik at disse produktselskapene kan betraktes som en enhet likviditetsmessig. I tillegg er det inngått avtale med Terra Markets om å avlaste dette selskapet ved verdipapirfinansiering for større enkeltkunder. Fremtidsutsikter Vekst i eksisterende produkter blir fokusområder fremover. Selskapet har levert mye på kort tid, og må nå søke å optimalisere dialogen med samarbeidspartnere og distributører slik at forventet salg oppnås og markedets mest lojale og fornøyde kunder sikres. I tillegg vil selskapet vurdere muligheter for alene eller sammen Nøkkeltall Terra Kortbank AS Netto utlån til kunder Beløp i millioner kroner med andre å vokse nordisk basert på den teknologien og kompetansen som er bygget opp. Terra Kortbank inngikk avtale med et svensk kortselskap om kjøp av selskapets kortportefølje og drift av denne. Selskapet vil bli driftet av Terra Kortbank fra mai 2011 ved at selskapet etablerer en svensk filial. Det er kortporteføljen til The Travel Card og rettighetene til dette konseptet det er inngått avtale om. Terra Kortbank velger samtidig å kjøpe seg inn i søsterselskapet The Card Scandinavia AB, som drifter reisekonto for reisebyråer, flyselskaper og hotell i Sverige. Beløp i kroner Utlån kredittkortkunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Netto rentemargin 8,02 % 8,69 % 7,38 % Kostnadsprosent 62,9 % 71,8 % 91,6 % Misligholdsprosent 6,17 % 6,44 % 6,85 % Tapsprosent 3,28 % 4,73 % 2,74 % Resultat før skatt (9 858) (16 094) Kapitaldekning per 31. desember 21,9 % 25,0 % 17,0 % I resultatet før skatt ligger konsernbidrag fra datterselskapet Terra Finans AS på 16,4 millioner kroner. Resultat før skatt Beløp i millioner kroner

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary 09 årsrapport 2009 2 Innhold Viktige hendelser side 3 Dette er Terra-Gruppen side 4 Nøkkeltall side 6 Konsernsjefen har ordet side 9 Visjon og verdier side 10 Virksomhetsområder Terra Markets side 12 Terra

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 REGNSKAP 2014 Bank2 oppnådde i 2014 et resultat etter skatt på kr 36,7 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Banken har fortsatt høy etterspørsel

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

LillestrømBanken 3. kvartal Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28.

LillestrømBanken 3. kvartal Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28. LillestrømBanken 3. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28. oktober 2014 Hovedtrekk 3. kvartal 2014 God bankdrift og godt resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer