Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS"

Transkript

1 . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1

2 2

3 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni F.v: Per Olav Løken, Knut Einar Fjerdingstad, Ole Olsen (styreleder), Marianne Fuglestveit og Ola I. Solem 3

4 Styreleder: Ole Olsen Thor Melings Trevarefabrikk AS Styremedlem: Marianne Fuglestveit Esset AS Styremedlem: Ola L. Solem Storås Trevare AS Styremedlem: Knut Einar Fjerdingstad H-Vinduet Fjerdingstad AS Styremedlem: Per Olav Løken AS Jømna Brug 1. Varamedlem: Kjersti Gulliksrud Design & 3 interiør AS 2. Varamedlem: Herjolfur Johannsson Tradisjon Håndverk AS 3. Varamedlem: Jonny Almenning Nordvestvinduet AS Valgkomite Leder: Medlemmer: Eilef Bjerk, Gapo AS Jorulf Mosand, Lian Trevarefabrikk AS Jan Erik Bråten, Østlandske Vindu AS I fjor sommer ble jeg spurt om å gå inn i rollen som styreleder i Norsk Trevare, og etter at jeg ble valgt inn på landsmøtet i Loen, tok jeg fatt på denne spennende utfordringen. Styret bestemte tidlig på høsten at vi skulle legge spesielt stor vekt på å komme ut blant medlemsbedriftene for å få større kjennskap til hvilke utfordringer de ulike bedriftene har, og for å få innspill til hva Norsk Trevare skal jobbe med. På høsten holdt vi derfor styremøte i Rogaland, og fikk med oss møtet i Rogaland Trevareforening samtidig. Vi ønsker å gjøre det til fast praksis å kombinere noen av styremøtene på denne måten. Jeg har også reist rundt til mange bedrifter i ulike deler av landet, og fått se og høre om hva som rører seg av både positivt og negativt rundt om. Bro fra Aanesland Fabrikker AS Jeg har møtt mange dyktige folk i hjørnesteinsbedrifter ute i distriktene, og vi må jobbe for at disse bedriftene med gode arbeidsplasser består. Hele byggevarebransjen er preget av mye import og jeg mener staten bør gå foran 4

5 med et godt eksempel, både ved å bruke norske bedrifter, men også ved å bruke tre i det offentlige. Jeg brenner for at bransjen skal ha gode rammevilkår, og har engasjert meg blant annet i kampen mot formuesskatt, som jeg oppfatter som svært konkurransevridende for norske bedrifter. Da jeg ga meg som ordfører i Kvitsøy, var jeg egentlig ferdig med politikk, men det ligger nok ikke helt for meg å bare godta. For meg ligger det mye politikk i å være styreleder i Norsk Trevare også. Vi må stille krav. Vi må synliggjøre de praktiske konsekvenser av politiske vedtak. Vi må sørge for at politikerne forstår. Og vi må påvirke slik at bransjen får best mulig rammevilkår, så vi overlever på sikt. Rekruttering er en stor utfordring for mange. For å sikre fremtiden, tror jeg vi må gjøre arbeidsplassene attraktive for ungdom og "selge inn" bransjen. Jeg har sett flotte eksempler på bedrifter som engasjerer seg lokalt, åpner bedriften og samarbeider med skolene og har fått dyktige, engasjerte ungdommer i jobb. Vi trenger ungdom og vi trenger gode læreplasser. Videre fremover skal vi fortsette å synliggjøre og påvirke. Vi må fortsette å sette lys på de utfordringene bransjen har. Men vi må også få frem hva vi er gode på. Vi skal være stolte av å være en del av norsk trevareindustri, og vi må synliggjøre at ved å handle norske kortreise produkter, så dreier det seg ikke bare om miljø. Det handler like mye om produkter som er tilpasset norsk klima og om snekkere som ser kundens behov og leverer akkurat det kunden ønsker, til avtalt tid. Jeg har møtt mange beskjedne bransjefolk. Vær stolt av den jobben dere har og det dere produserer! Det har dere all grunn til. Jeg vil gjerne takke de ansatte i Norsk Trevare for et glødende engasjement. Jeg setter stor pris på dyktige og samarbeidsvillige styremedlemmer, og min forgjenger Birger Førre som har gjort en god jobb før meg. Takk også til alle de bedriftsledere og andre bransjefolk for alle gode innspill jeg har fått, og takk for alle nyttige diskusjoner og samtaler i løpet av året. Vinduer fra Lillerønning Snekkerifabrikk AS Jeg skal prøve så godt jeg kan å ta med meg alle forslag, ønsker og innspill når styret snart skal vedta ny strategi for Norsk Trevare og jeg vil gjøre mitt ytterste for å gjøre en god jobb for medlemmene fremover. Med ønske om en fremgangsrik fremtid og en riktig god sommer. Hilsen Ole Olsen styreleder i Norsk Trevare 5

6 Fra venstre: Bedriftsrådgiver Tone H. Ruud Adm. sekr. Randi Moltke-Hansen Markedsansvarlig Kari. S. Wilsgård Direktør Ivar H. Hansen 2012 har vært et år med flere endringer i foreningen. Mangeårig frontfigur, Tore Gran, gikk av med pensjon på starten av året. Kari Wilsgård ble ansatt som markedsansvarlig på slutten av 2011, og 2012 har således vært første år med ny bemanning. Ny styreleder ble valgt i juni, og vi kan se at nye mennesker er med på å prege foreningens arbeid, og skape fornyelse. Administrasjonen i Norsk Trevare jobber for det meste ut mot medlemmene, men det går også med en del tid internt i huset både i dialog med NHO, og ikke minst BNL (Byggenæringens Landsforening). BNL ivaretar våre interesser når det gjelder tarifforhandlinger og næringspolitikk, og vi har det siste året jobbet tett sammen med BNL og de andre foreningene med forslag til endringer i utdanningssystemet for yrkesfag. Den økonomiske situasjonen er langt bedre i Norge i forhold til andre europeiske land, og vi ser at mange retter fokus mot Norge. Det merkes i form av økt arbeidsinnvandring og økt import av produkter som konkurrerer med det som våre medlemmer produserer. Utfordringene kan sammenlignes med at man før måtte være best i et lokalt marked, mens man nå har konkurranse fra aktører langt utenfor landets grenser. Innrednings- og trevarebransjen har mange gode bedrifter som evner å fornye seg, og det er godt å se at mange satser friskt for å være attraktive leverandører også i fremtiden. 6

7 Norsk Trevare hadde 342 medlemsbedrifter og 86 assosierte per Det ble opptatt 9 nye medlemsbedrifter, mens 24 bedrifter ble utmeldt i løpet av året. 10 assosierte ble opptatt som medlemmer og 4 assosierte bedrifter meldte seg ut. Av de nye 10 assosierte bedriftene, var 6 tidligere medlemsbedrifter som ikke lenger hadde produksjon. Av de utmeldte medlemsbedriftene var det 3 bedrifter som fusjonerte, 2 bedrifter hadde meldt oppbud, 2 bedrifter grunnet dårlig økonomi, 2 bedrifter gikk konkurs, 8 bedrifter hadde lagt ned produksjonen, 1 bedrift ble ekskludert, noen trappet ned mens andre hadde vanlig utmelding. Benker fra Bosvik AS til Akershus universitetssykehus 2012 startet med stor ordreinngang og svært høy aktivitet, samt en dramatisk økning i importen. Annet halvår var rolig, ikke bare for norske produsenter, men også for importørene. Store forskjeller Mange av de norske trevareprodusentene opplevde en rolig høst med stort prispress. Dette gjaldt spesielt de som lever av ny-bolig markedet. Det ser ut til at dette ikke skyldes økende import, da importen også gikk ned andre halvår innen de fleste produktkategorier. Vindussalget i Norge hadde hele 14 % vekst etter første kvartal, men endte opp med 1 % vekst fra året før. Andre produsenter bl.a. innen dør, kjøkken og trapp forteller om historisk gode tall, og en ordreinngang også annet halvår som gjorde at de var nødt til å si fra seg flere ordre pga. kapasitetsmangel. Etter første kvartal 2012 hadde vi 37 % økning i importen fra året før. I første halvår endte vi opp på hele 52 %, og ved årets slutt, kunne vi konkludere med at vi i hele 2012 importerte trevarer for litt over 3 mrd kroner. Det var en økning på 25 % fra året før. 7

8 I følge Prognosesenteret var det de svært mange igangsettingene på slutten av 2011 som var utslagsgivende for den store aktiviteten første halvår. Boligprodusentene kan også bekrefte denne trenden. De siste månedene i 2012 så vi en god økning i igangsettingstillatelser. Import Produkt Eksport Endring Endring Innerdører kr kr % kr kr % Ytterdører kr kr % kr kr % Vinduer kr kr % kr kr % Garasjeporter kr kr % kr kr % Karm/terskel kr kr % kr kr % Kjøkken kr kr % kr kr % Garderobe kr kr % kr kr % Baderom kr kr % kr kr % Trapper kr kr % kr kr % Sum kr kr % kr kr % PVC-vinduer kr ,00 kr % Salget av trevinduer med aluminiumsbeslag økte med 27 % i 2012 mot året før. Andelen med 3 lags vindu gikk imidlertid ned fra 15,6 % markedsandel i 2011 til 10,6 % i Dette finner vi noe underlig. Den største økningen i bygging skjer innen leiligheter. Småhus- og eneboligbyggingen holder seg mer stabilt. Per 1. januar 2012 besto husholdninger kun av en person i følge SSB. Det tilsvarer rundt 40 prosent av de 2,2 millioner privathusholdningene i Norge Antall solgte vinduer Innerdør Ytterdør Innen salg av innerdører ser vi en svak nedgang fra 2011 til 2012 i antall solgte dører (ned 2 %), mens ytterdører har hatt en økning på 8 %. Salget av ytterdører i Norge holder seg svært stabilt, mens innerdører kan svinge litt mer. Ser vi på omsetningen derimot, i grafen til høyre, så har denne økt med henholdsvis 6 % (innerdører) og 5 % (ytterdører) mot Vi tolker det dithen at nå som nordmenn har god råd, investerer de i mer eksklusive innerdører også, slik at prisen per dør går opp. Etter en periode med stagnasjon fra 2007 etter finanskrisen, viser bransjens egne tall at antall solgte skap skjøt i været fra 2010, og økte ytterligere 11 % i Omsetningen av kjøkken gikk betydelig ned i 2006, og hadde også en svak nedgang fra 2010 til 2011, men økte igjen med 11 % fra 2011 til I løpet av de ti siste årene har antall solgte skap økt med 105 %, mens omsetningen har økt med 65 %. Ut fra dette, ser det ut som det selges flere rimelige kjøkken nå enn tidligere. 8

9 Det arrangeres årlig to store arrangementer for medlemmene i Norsk Trevare. Trevaredagene og Landsmøtet. Disse to møteplassene har gjennom sitt innhold vist seg å være arenaer som mange ønsker å delta på. Lokalforeningene Aktiviteter og arrangementer i lokalforeningene er også viktige møteplasser. Aktiviteten er svært varierende i de forskjellige distriktene. Det arrangeres medlemsmøter gjerne kombinert med bedriftsbesøk, temamøter og studieturer. Formannsmøte Dagen før Trevaredagene ble det arrangert Formannsmøte/rekrutteringsmøte med representanter fra nesten alle lokalforeningene, opplæringskontor, Norsk Trevares styre og administrasjon. Jørgen Leegaard fra BNL kom og informerte om hvordan fagutdanningen skal se ut i fremtiden Trevaredagene som er et fast årlig arrangement ble i 2012 arrangert på Scandic Hotel Gardermoen, februar. Temaet her var utvikling og vekst. Arrangementet samlet 160 personer fra bransjen. Opplæringskonferanse 15. juni ble alle opplæringskontorene invitert til opplæringskonferanse på Gardermoen. 7 opplæringskontor var til stede. Status for opplæringskontorene, status i fylkene og ulike rekrutteringstiltak ble diskutert. Vi gjennomgikk hva Norsk Trevare skal bidra med og kontorene dro nytte av hverandres innspill om gode erfaringer. Landsmøtet i juni ble avholdt på Alexandra Hotel i Loen. Flere lokale bedrifter deltok aktivt i planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet. Arrangementet samlet 169 personer inkl. ledsagere. 9

10 Tekniske fagdager som arrangeres hvert annet år, ble i august holdt på Thon Hotel Opera i Oslo. Dette arrangementet arrangeres vanligvis senere på høsten, men vi valgte å slå det sammen med en tur til Trä och Teknik Messan i Gøteborg. Aktuelle temaer her var bla. nytt kvalitetssikringssystem, CE-merking av byggevarer, støveksplosjoner, verktøy og tjenester og kjøp og installasjon av maskiner. Arrangementet samlet 70 personer fra bransjen. Fensterbau Studieturen mars gikk til Fensterbau i Tyskland, verdens største fagmesse for bransjen, der et besøk på Audi-fabrikken også sto på programmet. Det var 40 personer som deltok. FEMIB Norsk Trevare deltar i et europeisk samarbeid for trevindusprodusentene, kalt FEMIB. Her får vi informasjon om europeisk regelverk, samt utveksling av markedsinfo og annet. FEMIB arrangerer studieturer hvert annet år, og i 2012 deltok 4 nordmenn på en studietur med to dagers bedriftsbesøk i Sveits. Medlemsfordelene som Norsk Trevare tilbyr, kan gir mulighet for å spare penger for bedriftene på en rekke områder. I løpet av året ble avtalene på forsikring, drivstoff, hotell, arbeidstøy, termografering, inkasso og telefoni reforhandlet og fornyet. I tillegg forhandlet vi frem nye medlemsfordeler på nettsideløsninger og kvalitetssystem i

11 Forsikring Så godt som alle medlemsbedriftene benytter tilbudet om yrkesskadeforsikring, og stadig flere har også tegnet avtale om forsikring av bygninger, maskiner og utstyr, samt gruppelivsforsikring og OTP. På våren i 2012 inngikk vi avtale med et nytt forsikringsselskap og et nytt meglerkontor og har i dag avtale med Pareto forsikringsmeglerfirma og Landsbruksforsikring. Juridisk rådgivning Medlemmene kan benytte advokatene i BNL og NHO når det gjelder arbeidsgiver- og tariffspørsmål. Og fortsatt få fri juridisk bistand av Norsk Trevares eksterne advokat Pekeberg, men timetallet for fri rådgivning er redusert fra 10 til 6 timer. Idium Det ble på vårparten forhandlet frem en avtale med Norges største leverandør av nettsider Idium. De tilbyr brukervennlig nettside-løsninger. Våre medlemmer tilbys 25 % på ordinære priser. Landax Kvalitetssystem Flere og flere bedrifter ser behovet for å ha et kvalitetssystem og i løpet av 2012 forhandlet vi frem en avtale med Landax. Dette systemet er bygget opp på bakgrunn av ISO medlemsbedrifter har knyttet seg til Norsk Trevares kvalitetssystem i løpet av Landax deltok med foredrag under tekniske fagdager og var til stede under Trevaredagene og tilgjengelige for spørsmål fra publikum. Tilbakemeldingene fra bedriftene som har satt i gang, er at systemet er enkelt og lettfattelig, men det tar tid å komme i gang med, og det er vanskelig å sette av tid for å drive med kvalitetsstyring I løpet av 2013 vil det bli avholdt kvalitetsforum der alle Landax/Norsk Trevare bedrifter vil : bli invitert, der formålet er å utveksle erfaring og diskutere barrierer, slik at kvalitetssystemet kan videreutvikles. Følgende bedrifter ble med i Landax i 2012: Fagtrapp AS Torsvik Trevare AS Bjørns Trevare AS Design & 3 Interiør AS Snekkermester Per Bjerke AS. 11

12 I løpet av 2012 var det ca. 30 personer som fullførte fjernundervisning med tanke på teoriundervisning som forberedelse til svenneprøve som trevaresnekker. Trygve Raen i Agder Tresenter har hatt ansvar for oppfølging av disse. Påmeldingen av nye kandidater har gått noe ned i løpet av Vi er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal være en trygg arbeidsplass og vi har hatt stor fokus på det daglige HMS-arbeidet i bedriftene. Ifølge Arbeidsmiljøloven har daglig leder/arbeidsgiver ansvaret for at dette er i orden til en hver tid, men alle ansatte skal delta i arbeidet. Mange av bedriftene har hatt besøk av Arbeidstilsynet eller andre institusjoner og en del har fått pålegg om å opprette et HMS-opplegg. Vi bistår medlemsbedriftene med dette arbeidet og det gjøres i samarbeid med daglig leder/arbeidsgiver og de ansatte i bedriften. Etter en kartlegging og en risikovurdering av bedriften, blir det satt opp en tiltaksplan for å gjøre arbeidsplassene /områdene så sikre som mulig. Dokumentasjon av opplæring, arbeidsinstrukser, bruk av verneutstyr, samt rutiner og handlingsplaner er noen av de tingene som kommer på plass. Flere og flere av våre medlemsbedrifter erfarer at kompetanseheving er en lønnsom investering og vi har gjennom året jobbet med å oppdatere og fornye en del av kursene. Etter tips fra medlemmene har vi også tilrettelagt nye og spennende kurs. På slutten av året hadde vi en ny og innholdsrik kurskatalog ferdig med kurs innen områdene HMS, arbeidsrett, salg, markedsføring, ledelse kvalitetsstyringssystem, forhandlingsteknikk, overflatebehandling, CNC opplæring, byggeforskrifter og offentlige anskaffelser. 12

13 Prosjekt for å fornye websidene ble igangsatt høsten Ett av målene med å fonye websidene var at det skulle bli enklere for medlemmene å finne frem til informasjon de søkte etter. Et annet mål var å synliggjøre bransjen bedre. Dette gjøres bl.a. på "finn bedrift" siden, der medlemmene har anledning til å legge ut bilde og tekst selv. For andre utenfor bransjen skal denne siden gjøre det enklere å finne aktuell bedrift. Og for ungdom skal det være lettere å orientere seg om hva bransjen går ut på. Vi ønsket også å synliggjøre alle årets arrangementer og kurstilbud bedre, samt å tydeliggjøre hva Norsk Trevare er og står for. I 2012 fikk Norsk Trevare sin egen Facebook side, Siden brukes for å synliggjøre bransjen og for å publisere relevant informasjon om bransjen og for medlemsbedriftene våre. Antall følgere vokser jevnt og trutt, men vi ser at det i hovedsak er medlemmer som følger oss. Kari har også en twitter-profil der hun twitrer om bransjen. I løpet av 2012 ble det holdt ett foredrag samt et heldagskurs om bedrifters bruk av sosiale medier. 13

14 H-Vinduet Fjerdingstad AS på Hokksund ble tildelt Det Gylne Sagblad, som bevis på at de ble Årets bedrift Juryens begrunnelse: H-Vinduet Fjerdingstad AS har fra 2009 til 2011 gjennomført en rekke store endringer i bedriften som har ført til mer effektiv produksjon og forbedret økonomi. Bl.a. har bedriften innført konkrete målinger som er synlige for alle i bedriften til enhver tid. Både ledelse og ansatte har vist stor omstillingsevne gjennom en tøff og krevende prosess. Videreutvikling av de ansatte er i fokus og bedriften har iverksatt flere tiltak som bidrar til godt samhold. H-Vinduet Fjerdingstad AS viser også et stort engasjement for lærlinger. De setter av tid og ressurser til å følge opp hver enkelt og med 8 lærlinger i bedriften i dag, er de en inspirasjonskilde for hele bransjen. For første gang i historien ble det arrangert felles Norgesmesterskap for trevare, industri og møbelsnekkere. Oppgaven var å utforme et skap, men ut fra utdanning skulle skapet utføres med ulike metoder, verktøy og sammenføyninger. Syv deltakere fra hele landet konkurrerte om å bli Norges beste snekker. Nivået var høyt og svært jevnt. Håkon, Heidi, Kasper, Mathias, Jon, Adrian og Vegard utviste høy presisjon og alle hadde et stort engasjement! Måloppnåelse: Økt rekruttering, økt synlighet Vi var svært synlig for besøkende til messa, for politikere og for andre i bransjen. Kristin Halvorsen brukte lang til på vår stand, snakket med både utøvere, arrangør og opplæringskontor og har sågar lagt ut bilde av oss på sin Twitterkonto. Vi hadde også god medieomtale. Vi har oppnådd å være mer synlige, og å skape stolthet i bransjen ved å løfte frem de dyktige. Nivået i konkurransen var så høyt at vinneren Håkon Sødal går videre til VM i Leipzig i juli

15 Resultatliste: 1. plass Håkon Sødal, Os Trekultur AS, Røros 2. plass Heidi Lossius, SJ Innredning AS, Bærum 3. plass Kasper Sveen, Bache-Wiig & Reitan, Oslo Morten Hiorth fra Oslo Snekkermesterlaug, Hans Øren fra Opplæringskontoret Tresenter Øst og Gry Haukås, Supervisor i STX OSV Accomodation AS satt i dommerpanelet. Selv om det var første gang det ble avholdt felles konkurranse med tre ulike "grener", gikk bedømmingen greit allikevel. Dommerne brukte et internasjonalt oppsett i dømmingen som var delt inn i 8 ulike deler. Skrog, oppmerking for sammensetninger, kvalitet for liming, beslag og bevegelige deler, overflater og likhet med tegningen, HMS og materialforbruk fikk ulike poengsummer. 15

16 Fra åpningskonserten i Stavanger Konserthus v/orgelet fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS v/kristofer, negative.no 16

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer