Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS"

Transkript

1 . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1

2 2

3 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni F.v: Per Olav Løken, Knut Einar Fjerdingstad, Ole Olsen (styreleder), Marianne Fuglestveit og Ola I. Solem 3

4 Styreleder: Ole Olsen Thor Melings Trevarefabrikk AS Styremedlem: Marianne Fuglestveit Esset AS Styremedlem: Ola L. Solem Storås Trevare AS Styremedlem: Knut Einar Fjerdingstad H-Vinduet Fjerdingstad AS Styremedlem: Per Olav Løken AS Jømna Brug 1. Varamedlem: Kjersti Gulliksrud Design & 3 interiør AS 2. Varamedlem: Herjolfur Johannsson Tradisjon Håndverk AS 3. Varamedlem: Jonny Almenning Nordvestvinduet AS Valgkomite Leder: Medlemmer: Eilef Bjerk, Gapo AS Jorulf Mosand, Lian Trevarefabrikk AS Jan Erik Bråten, Østlandske Vindu AS I fjor sommer ble jeg spurt om å gå inn i rollen som styreleder i Norsk Trevare, og etter at jeg ble valgt inn på landsmøtet i Loen, tok jeg fatt på denne spennende utfordringen. Styret bestemte tidlig på høsten at vi skulle legge spesielt stor vekt på å komme ut blant medlemsbedriftene for å få større kjennskap til hvilke utfordringer de ulike bedriftene har, og for å få innspill til hva Norsk Trevare skal jobbe med. På høsten holdt vi derfor styremøte i Rogaland, og fikk med oss møtet i Rogaland Trevareforening samtidig. Vi ønsker å gjøre det til fast praksis å kombinere noen av styremøtene på denne måten. Jeg har også reist rundt til mange bedrifter i ulike deler av landet, og fått se og høre om hva som rører seg av både positivt og negativt rundt om. Bro fra Aanesland Fabrikker AS Jeg har møtt mange dyktige folk i hjørnesteinsbedrifter ute i distriktene, og vi må jobbe for at disse bedriftene med gode arbeidsplasser består. Hele byggevarebransjen er preget av mye import og jeg mener staten bør gå foran 4

5 med et godt eksempel, både ved å bruke norske bedrifter, men også ved å bruke tre i det offentlige. Jeg brenner for at bransjen skal ha gode rammevilkår, og har engasjert meg blant annet i kampen mot formuesskatt, som jeg oppfatter som svært konkurransevridende for norske bedrifter. Da jeg ga meg som ordfører i Kvitsøy, var jeg egentlig ferdig med politikk, men det ligger nok ikke helt for meg å bare godta. For meg ligger det mye politikk i å være styreleder i Norsk Trevare også. Vi må stille krav. Vi må synliggjøre de praktiske konsekvenser av politiske vedtak. Vi må sørge for at politikerne forstår. Og vi må påvirke slik at bransjen får best mulig rammevilkår, så vi overlever på sikt. Rekruttering er en stor utfordring for mange. For å sikre fremtiden, tror jeg vi må gjøre arbeidsplassene attraktive for ungdom og "selge inn" bransjen. Jeg har sett flotte eksempler på bedrifter som engasjerer seg lokalt, åpner bedriften og samarbeider med skolene og har fått dyktige, engasjerte ungdommer i jobb. Vi trenger ungdom og vi trenger gode læreplasser. Videre fremover skal vi fortsette å synliggjøre og påvirke. Vi må fortsette å sette lys på de utfordringene bransjen har. Men vi må også få frem hva vi er gode på. Vi skal være stolte av å være en del av norsk trevareindustri, og vi må synliggjøre at ved å handle norske kortreise produkter, så dreier det seg ikke bare om miljø. Det handler like mye om produkter som er tilpasset norsk klima og om snekkere som ser kundens behov og leverer akkurat det kunden ønsker, til avtalt tid. Jeg har møtt mange beskjedne bransjefolk. Vær stolt av den jobben dere har og det dere produserer! Det har dere all grunn til. Jeg vil gjerne takke de ansatte i Norsk Trevare for et glødende engasjement. Jeg setter stor pris på dyktige og samarbeidsvillige styremedlemmer, og min forgjenger Birger Førre som har gjort en god jobb før meg. Takk også til alle de bedriftsledere og andre bransjefolk for alle gode innspill jeg har fått, og takk for alle nyttige diskusjoner og samtaler i løpet av året. Vinduer fra Lillerønning Snekkerifabrikk AS Jeg skal prøve så godt jeg kan å ta med meg alle forslag, ønsker og innspill når styret snart skal vedta ny strategi for Norsk Trevare og jeg vil gjøre mitt ytterste for å gjøre en god jobb for medlemmene fremover. Med ønske om en fremgangsrik fremtid og en riktig god sommer. Hilsen Ole Olsen styreleder i Norsk Trevare 5

6 Fra venstre: Bedriftsrådgiver Tone H. Ruud Adm. sekr. Randi Moltke-Hansen Markedsansvarlig Kari. S. Wilsgård Direktør Ivar H. Hansen 2012 har vært et år med flere endringer i foreningen. Mangeårig frontfigur, Tore Gran, gikk av med pensjon på starten av året. Kari Wilsgård ble ansatt som markedsansvarlig på slutten av 2011, og 2012 har således vært første år med ny bemanning. Ny styreleder ble valgt i juni, og vi kan se at nye mennesker er med på å prege foreningens arbeid, og skape fornyelse. Administrasjonen i Norsk Trevare jobber for det meste ut mot medlemmene, men det går også med en del tid internt i huset både i dialog med NHO, og ikke minst BNL (Byggenæringens Landsforening). BNL ivaretar våre interesser når det gjelder tarifforhandlinger og næringspolitikk, og vi har det siste året jobbet tett sammen med BNL og de andre foreningene med forslag til endringer i utdanningssystemet for yrkesfag. Den økonomiske situasjonen er langt bedre i Norge i forhold til andre europeiske land, og vi ser at mange retter fokus mot Norge. Det merkes i form av økt arbeidsinnvandring og økt import av produkter som konkurrerer med det som våre medlemmer produserer. Utfordringene kan sammenlignes med at man før måtte være best i et lokalt marked, mens man nå har konkurranse fra aktører langt utenfor landets grenser. Innrednings- og trevarebransjen har mange gode bedrifter som evner å fornye seg, og det er godt å se at mange satser friskt for å være attraktive leverandører også i fremtiden. 6

7 Norsk Trevare hadde 342 medlemsbedrifter og 86 assosierte per Det ble opptatt 9 nye medlemsbedrifter, mens 24 bedrifter ble utmeldt i løpet av året. 10 assosierte ble opptatt som medlemmer og 4 assosierte bedrifter meldte seg ut. Av de nye 10 assosierte bedriftene, var 6 tidligere medlemsbedrifter som ikke lenger hadde produksjon. Av de utmeldte medlemsbedriftene var det 3 bedrifter som fusjonerte, 2 bedrifter hadde meldt oppbud, 2 bedrifter grunnet dårlig økonomi, 2 bedrifter gikk konkurs, 8 bedrifter hadde lagt ned produksjonen, 1 bedrift ble ekskludert, noen trappet ned mens andre hadde vanlig utmelding. Benker fra Bosvik AS til Akershus universitetssykehus 2012 startet med stor ordreinngang og svært høy aktivitet, samt en dramatisk økning i importen. Annet halvår var rolig, ikke bare for norske produsenter, men også for importørene. Store forskjeller Mange av de norske trevareprodusentene opplevde en rolig høst med stort prispress. Dette gjaldt spesielt de som lever av ny-bolig markedet. Det ser ut til at dette ikke skyldes økende import, da importen også gikk ned andre halvår innen de fleste produktkategorier. Vindussalget i Norge hadde hele 14 % vekst etter første kvartal, men endte opp med 1 % vekst fra året før. Andre produsenter bl.a. innen dør, kjøkken og trapp forteller om historisk gode tall, og en ordreinngang også annet halvår som gjorde at de var nødt til å si fra seg flere ordre pga. kapasitetsmangel. Etter første kvartal 2012 hadde vi 37 % økning i importen fra året før. I første halvår endte vi opp på hele 52 %, og ved årets slutt, kunne vi konkludere med at vi i hele 2012 importerte trevarer for litt over 3 mrd kroner. Det var en økning på 25 % fra året før. 7

8 I følge Prognosesenteret var det de svært mange igangsettingene på slutten av 2011 som var utslagsgivende for den store aktiviteten første halvår. Boligprodusentene kan også bekrefte denne trenden. De siste månedene i 2012 så vi en god økning i igangsettingstillatelser. Import Produkt Eksport Endring Endring Innerdører kr kr % kr kr % Ytterdører kr kr % kr kr % Vinduer kr kr % kr kr % Garasjeporter kr kr % kr kr % Karm/terskel kr kr % kr kr % Kjøkken kr kr % kr kr % Garderobe kr kr % kr kr % Baderom kr kr % kr kr % Trapper kr kr % kr kr % Sum kr kr % kr kr % PVC-vinduer kr ,00 kr % Salget av trevinduer med aluminiumsbeslag økte med 27 % i 2012 mot året før. Andelen med 3 lags vindu gikk imidlertid ned fra 15,6 % markedsandel i 2011 til 10,6 % i Dette finner vi noe underlig. Den største økningen i bygging skjer innen leiligheter. Småhus- og eneboligbyggingen holder seg mer stabilt. Per 1. januar 2012 besto husholdninger kun av en person i følge SSB. Det tilsvarer rundt 40 prosent av de 2,2 millioner privathusholdningene i Norge Antall solgte vinduer Innerdør Ytterdør Innen salg av innerdører ser vi en svak nedgang fra 2011 til 2012 i antall solgte dører (ned 2 %), mens ytterdører har hatt en økning på 8 %. Salget av ytterdører i Norge holder seg svært stabilt, mens innerdører kan svinge litt mer. Ser vi på omsetningen derimot, i grafen til høyre, så har denne økt med henholdsvis 6 % (innerdører) og 5 % (ytterdører) mot Vi tolker det dithen at nå som nordmenn har god råd, investerer de i mer eksklusive innerdører også, slik at prisen per dør går opp. Etter en periode med stagnasjon fra 2007 etter finanskrisen, viser bransjens egne tall at antall solgte skap skjøt i været fra 2010, og økte ytterligere 11 % i Omsetningen av kjøkken gikk betydelig ned i 2006, og hadde også en svak nedgang fra 2010 til 2011, men økte igjen med 11 % fra 2011 til I løpet av de ti siste årene har antall solgte skap økt med 105 %, mens omsetningen har økt med 65 %. Ut fra dette, ser det ut som det selges flere rimelige kjøkken nå enn tidligere. 8

9 Det arrangeres årlig to store arrangementer for medlemmene i Norsk Trevare. Trevaredagene og Landsmøtet. Disse to møteplassene har gjennom sitt innhold vist seg å være arenaer som mange ønsker å delta på. Lokalforeningene Aktiviteter og arrangementer i lokalforeningene er også viktige møteplasser. Aktiviteten er svært varierende i de forskjellige distriktene. Det arrangeres medlemsmøter gjerne kombinert med bedriftsbesøk, temamøter og studieturer. Formannsmøte Dagen før Trevaredagene ble det arrangert Formannsmøte/rekrutteringsmøte med representanter fra nesten alle lokalforeningene, opplæringskontor, Norsk Trevares styre og administrasjon. Jørgen Leegaard fra BNL kom og informerte om hvordan fagutdanningen skal se ut i fremtiden Trevaredagene som er et fast årlig arrangement ble i 2012 arrangert på Scandic Hotel Gardermoen, februar. Temaet her var utvikling og vekst. Arrangementet samlet 160 personer fra bransjen. Opplæringskonferanse 15. juni ble alle opplæringskontorene invitert til opplæringskonferanse på Gardermoen. 7 opplæringskontor var til stede. Status for opplæringskontorene, status i fylkene og ulike rekrutteringstiltak ble diskutert. Vi gjennomgikk hva Norsk Trevare skal bidra med og kontorene dro nytte av hverandres innspill om gode erfaringer. Landsmøtet i juni ble avholdt på Alexandra Hotel i Loen. Flere lokale bedrifter deltok aktivt i planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet. Arrangementet samlet 169 personer inkl. ledsagere. 9

10 Tekniske fagdager som arrangeres hvert annet år, ble i august holdt på Thon Hotel Opera i Oslo. Dette arrangementet arrangeres vanligvis senere på høsten, men vi valgte å slå det sammen med en tur til Trä och Teknik Messan i Gøteborg. Aktuelle temaer her var bla. nytt kvalitetssikringssystem, CE-merking av byggevarer, støveksplosjoner, verktøy og tjenester og kjøp og installasjon av maskiner. Arrangementet samlet 70 personer fra bransjen. Fensterbau Studieturen mars gikk til Fensterbau i Tyskland, verdens største fagmesse for bransjen, der et besøk på Audi-fabrikken også sto på programmet. Det var 40 personer som deltok. FEMIB Norsk Trevare deltar i et europeisk samarbeid for trevindusprodusentene, kalt FEMIB. Her får vi informasjon om europeisk regelverk, samt utveksling av markedsinfo og annet. FEMIB arrangerer studieturer hvert annet år, og i 2012 deltok 4 nordmenn på en studietur med to dagers bedriftsbesøk i Sveits. Medlemsfordelene som Norsk Trevare tilbyr, kan gir mulighet for å spare penger for bedriftene på en rekke områder. I løpet av året ble avtalene på forsikring, drivstoff, hotell, arbeidstøy, termografering, inkasso og telefoni reforhandlet og fornyet. I tillegg forhandlet vi frem nye medlemsfordeler på nettsideløsninger og kvalitetssystem i

11 Forsikring Så godt som alle medlemsbedriftene benytter tilbudet om yrkesskadeforsikring, og stadig flere har også tegnet avtale om forsikring av bygninger, maskiner og utstyr, samt gruppelivsforsikring og OTP. På våren i 2012 inngikk vi avtale med et nytt forsikringsselskap og et nytt meglerkontor og har i dag avtale med Pareto forsikringsmeglerfirma og Landsbruksforsikring. Juridisk rådgivning Medlemmene kan benytte advokatene i BNL og NHO når det gjelder arbeidsgiver- og tariffspørsmål. Og fortsatt få fri juridisk bistand av Norsk Trevares eksterne advokat Pekeberg, men timetallet for fri rådgivning er redusert fra 10 til 6 timer. Idium Det ble på vårparten forhandlet frem en avtale med Norges største leverandør av nettsider Idium. De tilbyr brukervennlig nettside-løsninger. Våre medlemmer tilbys 25 % på ordinære priser. Landax Kvalitetssystem Flere og flere bedrifter ser behovet for å ha et kvalitetssystem og i løpet av 2012 forhandlet vi frem en avtale med Landax. Dette systemet er bygget opp på bakgrunn av ISO medlemsbedrifter har knyttet seg til Norsk Trevares kvalitetssystem i løpet av Landax deltok med foredrag under tekniske fagdager og var til stede under Trevaredagene og tilgjengelige for spørsmål fra publikum. Tilbakemeldingene fra bedriftene som har satt i gang, er at systemet er enkelt og lettfattelig, men det tar tid å komme i gang med, og det er vanskelig å sette av tid for å drive med kvalitetsstyring I løpet av 2013 vil det bli avholdt kvalitetsforum der alle Landax/Norsk Trevare bedrifter vil : bli invitert, der formålet er å utveksle erfaring og diskutere barrierer, slik at kvalitetssystemet kan videreutvikles. Følgende bedrifter ble med i Landax i 2012: Fagtrapp AS Torsvik Trevare AS Bjørns Trevare AS Design & 3 Interiør AS Snekkermester Per Bjerke AS. 11

12 I løpet av 2012 var det ca. 30 personer som fullførte fjernundervisning med tanke på teoriundervisning som forberedelse til svenneprøve som trevaresnekker. Trygve Raen i Agder Tresenter har hatt ansvar for oppfølging av disse. Påmeldingen av nye kandidater har gått noe ned i løpet av Vi er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal være en trygg arbeidsplass og vi har hatt stor fokus på det daglige HMS-arbeidet i bedriftene. Ifølge Arbeidsmiljøloven har daglig leder/arbeidsgiver ansvaret for at dette er i orden til en hver tid, men alle ansatte skal delta i arbeidet. Mange av bedriftene har hatt besøk av Arbeidstilsynet eller andre institusjoner og en del har fått pålegg om å opprette et HMS-opplegg. Vi bistår medlemsbedriftene med dette arbeidet og det gjøres i samarbeid med daglig leder/arbeidsgiver og de ansatte i bedriften. Etter en kartlegging og en risikovurdering av bedriften, blir det satt opp en tiltaksplan for å gjøre arbeidsplassene /områdene så sikre som mulig. Dokumentasjon av opplæring, arbeidsinstrukser, bruk av verneutstyr, samt rutiner og handlingsplaner er noen av de tingene som kommer på plass. Flere og flere av våre medlemsbedrifter erfarer at kompetanseheving er en lønnsom investering og vi har gjennom året jobbet med å oppdatere og fornye en del av kursene. Etter tips fra medlemmene har vi også tilrettelagt nye og spennende kurs. På slutten av året hadde vi en ny og innholdsrik kurskatalog ferdig med kurs innen områdene HMS, arbeidsrett, salg, markedsføring, ledelse kvalitetsstyringssystem, forhandlingsteknikk, overflatebehandling, CNC opplæring, byggeforskrifter og offentlige anskaffelser. 12

13 Prosjekt for å fornye websidene ble igangsatt høsten Ett av målene med å fonye websidene var at det skulle bli enklere for medlemmene å finne frem til informasjon de søkte etter. Et annet mål var å synliggjøre bransjen bedre. Dette gjøres bl.a. på "finn bedrift" siden, der medlemmene har anledning til å legge ut bilde og tekst selv. For andre utenfor bransjen skal denne siden gjøre det enklere å finne aktuell bedrift. Og for ungdom skal det være lettere å orientere seg om hva bransjen går ut på. Vi ønsket også å synliggjøre alle årets arrangementer og kurstilbud bedre, samt å tydeliggjøre hva Norsk Trevare er og står for. I 2012 fikk Norsk Trevare sin egen Facebook side, Siden brukes for å synliggjøre bransjen og for å publisere relevant informasjon om bransjen og for medlemsbedriftene våre. Antall følgere vokser jevnt og trutt, men vi ser at det i hovedsak er medlemmer som følger oss. Kari har også en twitter-profil der hun twitrer om bransjen. I løpet av 2012 ble det holdt ett foredrag samt et heldagskurs om bedrifters bruk av sosiale medier. 13

14 H-Vinduet Fjerdingstad AS på Hokksund ble tildelt Det Gylne Sagblad, som bevis på at de ble Årets bedrift Juryens begrunnelse: H-Vinduet Fjerdingstad AS har fra 2009 til 2011 gjennomført en rekke store endringer i bedriften som har ført til mer effektiv produksjon og forbedret økonomi. Bl.a. har bedriften innført konkrete målinger som er synlige for alle i bedriften til enhver tid. Både ledelse og ansatte har vist stor omstillingsevne gjennom en tøff og krevende prosess. Videreutvikling av de ansatte er i fokus og bedriften har iverksatt flere tiltak som bidrar til godt samhold. H-Vinduet Fjerdingstad AS viser også et stort engasjement for lærlinger. De setter av tid og ressurser til å følge opp hver enkelt og med 8 lærlinger i bedriften i dag, er de en inspirasjonskilde for hele bransjen. For første gang i historien ble det arrangert felles Norgesmesterskap for trevare, industri og møbelsnekkere. Oppgaven var å utforme et skap, men ut fra utdanning skulle skapet utføres med ulike metoder, verktøy og sammenføyninger. Syv deltakere fra hele landet konkurrerte om å bli Norges beste snekker. Nivået var høyt og svært jevnt. Håkon, Heidi, Kasper, Mathias, Jon, Adrian og Vegard utviste høy presisjon og alle hadde et stort engasjement! Måloppnåelse: Økt rekruttering, økt synlighet Vi var svært synlig for besøkende til messa, for politikere og for andre i bransjen. Kristin Halvorsen brukte lang til på vår stand, snakket med både utøvere, arrangør og opplæringskontor og har sågar lagt ut bilde av oss på sin Twitterkonto. Vi hadde også god medieomtale. Vi har oppnådd å være mer synlige, og å skape stolthet i bransjen ved å løfte frem de dyktige. Nivået i konkurransen var så høyt at vinneren Håkon Sødal går videre til VM i Leipzig i juli

15 Resultatliste: 1. plass Håkon Sødal, Os Trekultur AS, Røros 2. plass Heidi Lossius, SJ Innredning AS, Bærum 3. plass Kasper Sveen, Bache-Wiig & Reitan, Oslo Morten Hiorth fra Oslo Snekkermesterlaug, Hans Øren fra Opplæringskontoret Tresenter Øst og Gry Haukås, Supervisor i STX OSV Accomodation AS satt i dommerpanelet. Selv om det var første gang det ble avholdt felles konkurranse med tre ulike "grener", gikk bedømmingen greit allikevel. Dommerne brukte et internasjonalt oppsett i dømmingen som var delt inn i 8 ulike deler. Skrog, oppmerking for sammensetninger, kvalitet for liming, beslag og bevegelige deler, overflater og likhet med tegningen, HMS og materialforbruk fikk ulike poengsummer. 15

16 Fra åpningskonserten i Stavanger Konserthus v/orgelet fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS v/kristofer, negative.no 16

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 %

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 % Markedet skyter fart igjen Vindusprodusentene kan rapportere om 10 økning i salgstallene i forhold til januar i fjor. Dette er en god start på året. Importen følger i stor grad svingningene i det norske

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt.

God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt. God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt. Omsetningen av vinduer har økt med 2% målt mot samme periode i fjor. Dette til tross for

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket Trender Mars 2015 Nordmenn - kjøkkenfolket I første kvartal har vi eksportert trevarer for 68 mill. kroner. Dette er en økning på 25 % fra samme periode i fjor, og etter flere år med tilbakegang i eksporten,

Detaljer

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik.

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik. En tid for ettertanke Det nærmer seg jul og årets slutt, og det er tid for å gjøre opp status. Ennå har ikke alle tallene komme inn, men for de mange av trevareprodusentene ble nok ikke året helt slik

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Trender mai Den bratte utviklingen flater ut!

Trender mai Den bratte utviklingen flater ut! Mai 2016 Trender mai 2016 Den bratte utviklingen flater ut! Importen av trevarer i årets fem første måneder beløper seg til 1,67 mrd kr. Dette er 9 % mer enn på samme tid i fjor, men utviklingen har roet

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI

MØBEL TREVARE INDUSTRI MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Trelastfaget Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Møbelsnekkerfaget

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar. Trygve Stølan 20% eier og daglig leder

Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar. Trygve Stølan 20% eier og daglig leder Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar Trygve Stølan 20% eier og daglig leder A/S Jømna Brug Produserer spesial dører og vanlige dører til skoler, barnehaver, sykehus, offentlige

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

Fargemagasinets kjedestatistikk 2012

Fargemagasinets kjedestatistikk 2012 Fargemagasinets kjedestatistikk 2012 Det er endringer i kjedene som påvirker tallene vi bruker som nøkkeltall hvert år enkelte ønsker ikke opplyse omsetningstall og noen endrer produktsortiment. Noen glidninger

Detaljer

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Aktuelle saker fra Servicemarked12, generell informasjon og prioriterte saker fra foreningen dialog/diskusjon Vinnende strategier / suksesskriteria ettermarked (kunder

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010 Pressemelding 14. april 2010 Rørkjøps årmøte 2010 Rørkjøps årsmøte ble avholdt i Stavanger den 9. og 10. april 2010. Mer enn 250 deltagere hadde funnet veien til Clarion Hotell midt i sentrum av Stavanger,

Detaljer

Foto: Shutterstock. Fordeler ved å. være medlem. i Norges Bilbransjeforbund

Foto: Shutterstock. Fordeler ved å. være medlem. i Norges Bilbransjeforbund Fordeler ved å være medlem i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet personal- og

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017 Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse 21.-22. april 2017 Bakgrunn Inspirasjon fra Stavanger Symfoniorkester «Best of» ulike foredrag Tilpasset korps Korpsets interessenter

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund Møre og Romsdal Trevareforening består av 15 bedrifter med totalt 130 ansatte. De representerer et bredt spekter av produkter med vinduer, dører, trapper, hyttekjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, skap,

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Bestill kurs av NBF-advokatene!

Bestill kurs av NBF-advokatene! Bestill kurs av NBF-advokatene! KURSKATALOG 2017/2018 NBF-advokatene arrangerer kurs i juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015

Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015 Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015 Lillestrøm Sportsdansklubb (LSKdans) ble stiftet 4. mai 2011. Klubbens hovedaktivitet er undervisning i sportsdans for barn og ungdom på nivåene: barnedans,

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak: Merknad:

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak: Merknad: En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, og deres sekretariat MØTEPROTOKOLL Tid: 18. august 2015, kl. 11.00 15.30 Sted: Oslo NKRFs møterom Deltakere fra styret: Per Rune Vereide, Benedikte

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer