Søknad om boligfinansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om boligfinansiering"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: eller /28 FAKS: Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring av bolig Refinansiering Opplysninger om husstanden Søkers navn: Andre tiltak: Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd til tilpasning Endring av debitoransvar Overføring av lån / tilskudd til ny bolig Fødselsnummer (11 siffer): Medsøkers navn: Fødselsnummer (11 siffer): Gateadresse: Postnummer: Poststed: Telefon: Epost: Sivilstand: Gift / registrert partner Skilt / separert Samboerbrudd Enslig Samboer Barn, eventuelt andre medlemmer i husstanden: Navn: Fødselsdato (dd.mm.åå) Tilknytning til søker Dersom barn ventes, oppgi termin (dd.mm.åå) Har noen i husstanden mottatt etableringslån/boligtilskudd før? Nei Ja Hvis ja, oppgi i hvilken kommune: Er noen i husstanden funksjonshemmet? Nei Ja Hvis ja, opplys hvem i husstanden som er funksjonshemmet, og hva slags funksjonshemming det dreier seg om: Har søker hjelpeverge? Hvis ja, kontaktinformasjon: Dersom det er flyktninger i husstanden med opphold i Norge i kortere tid enn 5 år, oppgi: Mottakstidspunkt (dd.mm.åå) Mottakskommune: Nasjonalitet: Har søker/søkere finansiering i bank? Hvis ja, kontaktinformasjon: Nei Ja Har husstanden bil? Nei Ja, oppgi antall: Innvilget låneramme : 1

2 Økonomiske forhold Inntektskilder: Fast arbeidsinntekt Midlertidig arbeidsinntekt Varig trygd Arbeidsavklaringspenger Overgangsstønad :. Varighet:. Sosial stønad Studielån Stipend Nåværende bruttoinntekt per måned/formue: Søkers inntekt Medsøkers inntekt Barns/andre husstandsmedlemmers inntekt Nåværende faste utgifter: Stønad barnepass Barnetrygd Barnebidrag : Annet, besiv: Oppsparte midler Annen formue BSU Lånetype / utgiftsart Restgjeld: Månedlig utgift: Boliglån Studielån Studielån Forbrukslån Billån Andre gjeldsposter/lån Andre gjeldsposter/lån Andre gjeldsposter/lån Bidragsforpliktelse Barnepassutgifter Nåværende boforhold Hvorfor søkes finansiering? Uten egen leid eller eid bolig Står i fare for å miste bolig innen 3 måneder Boligen er uegnet med hensyn til størrelse, standard eller tilgjengelighet Boligen er uegnet i forhold til å motta omsorgstjenester (dersom det er aktuelt) Ønsker å eie egen bolig Annet Hvordan bor du/dere i dag? Leier privat bolig Leier kommunal bolig Eier egen bolig Bor hos foreldre Annet, besiv: 2

3 Utdype hvorfor husholdningen har behov for bolig/boligbytte: Er konet bolig funnet? Nei Ja Vedrørende søknad om finansiering før konet bolig er funnet: Dersom du/dere ikke har funnet den boligen som du/dere ønsker å kjøpe, vil søknaden bli vurdert ut fra husstandens økonomiske situasjon. Dette vil enten resultere i et tilsagn om finansiering med angitt prisramme for boligkjøpet, eller i et begrunnet avslag. Opplysninger om konet/ ønsket bolig Eiendomstype og prisantydninger ved søknad om lån/tilskudd til kjøp/oppføring av bolig: Borettslag Innskuddets størrelse Fellesutgifter per måned Selveier Kjøpesum Fellesutgifter per måned Boligens størrelse: Antall rom: Merknader: Antall kvadratmeter: Gateadresse: Opplysninger om tilpasning av nåværende bolig Er det helsemessige årsaker til søknaden om lån/tilskudd til tilpasning? Nei Ja Hvis ja, legg med dokumentasjon fra ergoterapeut/lege eller lignende. Hvilket arbeid skal utføres, besiv kort: Prisoverslag på utbedringen Må dokumenteres! 3

4 Nedbetalingstid Ønsket nedbetalingstid på lån 15 år 20 år 25 år 30 år Undersift av søknaden Undertegnede lånesøker(e) beefter at ovenstående opplysninger er riktige, og gir herved kommunen fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger om mine/våre økonomiske forhold. Opplysningene i denne søknaden er gitt etter beste skjønn. Jeg/vi er kjent med at uriktige og/eller ufullstendige opplysninger kan føre til avslag eller annullering av vedtak. Jeg/vi samtykker i at Tildelingskontoret bruker elektronisk post/telefax/ til å sende økonomiske opplysninger til kommunens låneforvalter og min/vår eiendomsmegler/bankforbindelse. Sted: Dato (dd.mm.åå): Undersift søker: Sted: Dato (dd.mm.åå) Undersift medsøker: Merknader : Besiv særlige forhold som kan ha betydning for søknaden Dokumentasjon: Dokumentasjon som må vedlegges: Utsift av ligning eller selvangivelse for siste ligningsår Ansettelseskontrakt/arbeidsavtale (som viser lønns- og ansettelsesvilkår) Dokumentasjon på alle løpende inntekter (lønnsslipp, trygdeutbetaling, privat/kommunal pensjon, forsiingsutbetalinger, økonomisk sosialstønad, bidrag, barnetrygd etc) Bidragstrekk (ordinært trekk, samt nedbetaling av eventuell bidragsgjeld) Utgifter til barnepass (SFO, barnehage, dagmamma) Nedbetalingsplan/kvittering for siste innbetaling (for de enkelte gjeldsposter og lån som løper per i dag, med oppgitt restgjeld og rentesats) Ved skilsmisse/samlivsbrudd - Separasjons-/skilsmissebevilling fra Fylkesmannen - Skifteavtale/fordelingsavtale (gjelder både samboerbrudd og separasjon/skilsmisse) Ved utbedring skal kostnadsoverslag på utbedringen foreligge 4

5 5

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Orgnr. (9 siffer) Søknad om boligtilskudd Søknaden med vedlegg sendes boligkontoret i kommunen Søker 1 etternavn og fornavn eller komuner. stiftelse o.l. Telefon på dagtid

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

grunnlån personlige søkere 1. Søker

grunnlån personlige søkere 1. Søker Søknad om grunnlån personlige søkere 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Vi trenger flere opplysninger fra deg

Vi trenger flere opplysninger fra deg Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 KIRKENES (502P) Deres ref: Vår ref: 141240 Vår dato: 11.02.13 Saksbehandler: Julianne Rolstad Vi trenger flere opplysninger fra deg Vi viser til din henvendelse

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat Lånsøker Søknad om åfåoverta lån i Husbanken Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)

Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet) Skien kommune Postboks 158 3701 Skien Telefon: 35 58 10 00 E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no Hjemmeside: http://www.skien.kommune.no Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og

Detaljer