Nøkkeltall fra NorCERT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall fra NorCERT"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med hvordan de skal håndtere hendelsen. Nettbanksvindel I november 2011 ble for første gang i Norge en person dømt for nettbanksvindel ved bruk av nettbanktrojanere. Vi har intervjuet DNBs IRT-leder Anders Hardangen. Nøkkeltall fra NorCERT NorCERT opplevde en kraftig økning i antall saker i fjerde kvartal NorCERT har håndtert femten alvorlige saker i fjerde kvartal, hvorav syv var nye for kvartalet. Vi skal også se nærmere på omfanget av saker med ulik prioritering. Innhold Sammendrag av kvartalet SIDE 3 Nøkkeltall fra NorCERT SIDE 4 Digital spionasje Side 8 Cyber Kill Chain Side 12 Duqu Side 16 Exploit-kits og infeksjonsbestillinger Side 18 Nettbanksvindel Side 20 NorCERT sikkerhetsforum Side 24 Kvartalets skråblikk Side 27

2 2 KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NorCERT Nordisk samarbeid Enighet om nordisk solidaritet ved digitale angrep, etter utenriksministermøte mellom de nordiske landene. November i fjor var en milepæl i Norge, da det for første gang ble dømt en person for internettkriminalitet mot nettbanker. Samtidig er det et betydelig omfang av industrispionasje mot Norge. Internettkriminaliteten øker, og IT-sikkerhetsarbeidet burde prioriteres høyere har vært litt av et år. Da jeg tok over som leder av NorCERT i fjor høst, var tempoet allerede høyt, men antall hendelser og saker bare økte utover høsten. Det har vært en bratt start, men samtidig er det utrolig gøy og meningsfullt å jobbe med. Som leder ser jeg da også at vi i høst har tøyd vår yteevne til det maksimale. Forrige kvartalsrapport ble godt mottatt av mange, og vi forsøker å holde koken, forhåpentligvis med relevante og nyttige artikler. Mye har skjedd de siste tre månedene og vi forsøker å oppsummere noe av det i denne rapporten. Både NSM og NorCERT har jobbet hardt de siste månedene og ukene for å produsere NSMs årlige rapport om sikkerhetstilstanden. Denne kommer ut i løpet av første halvdel av 2012 og vil fortelle om hvordan helsetilstanden på sikkerhetsarbeidet i landet er. Den baserer seg på et bredt spekter kilder, herunder hele NSM virksomhet som tilsyn, inspeksjoner, kontroller, pentester etc. For NorCERT sin del, oppsummerer vi 2011 med følgende tre hovedtrender: Vi ser betydelig industrispionasje mot Norge, og er bekymret siden det er vanskelig å få oversikt over omfanget. Vi ser at IT-sikkerhetsarbeidet burde prioriteres høyere i virksomhetene. Vi ser at internettkriminalitet øker, og at det er krevende å gi dette nok prioritet. Disse trendene er underbygget av de sakene vi har sett og håndtert i November 2011 var også en milepæl i Norge, da det for første gang ble dømt en person for bruk av nettbanktrojanere til å svindle nettbankkunder i Norge. Fra et NorCERT-ståsted er det svært positivt å se at de som bedriver slik aktivitet stilles til ansvar gjennom rettsvesenet. Dette er et viktig signal. Når det gjelder internasjonalt arbeid er det viktig for NorCERT med informasjonsutveksling og relasjonsbygging mot internasjonale samarbeidspartnere, også i denne rapporteringsperioden. Den kanskje viktigste nyheten var at de nordiske utenriksministrene ble enige om å etablere et nordisk samarbeid om digital sikkerhet. Dette innebærer at de nordiske landene, i første omgang, vil etablere et sikkert kommunikasjonsnettverk mellom de nasjonale myndighetsorganene som varsler og analyserer digitale angrep. Høsten har også vært preget av et betydelig fokus fra media mot NorCERT og problemstillinger rundt cybersikkerhet. Våre svar til pressen er i mange tilfeller lite spesifikke. Dette skyldes at norske firma kan tape viktige konkurransemessige og finansielle fortrinn hvis vi går ut og forteller at de er rammet av dataangrep. Samtidig er det viktig å kommunisere hva som faktisk foregår slik at vi skaper bevissthet og fokus på IT-sikkerhet i samfunssviktige norske etater og bedrifter. Vi vil fortsatt ha høyt fokus på å finne den rette balansen her. NorCERTs primærfokus er å varsle om angrep, bidra til gjenoppretting og hindre nye angrep. Å avdekke hvilken informasjon som er stjålet eller hvilken aktør som står bak er ikke vår hovedoppgave. Jeg håper dere finner artiklene nyttige, og vi vil som alltid gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan vi kan gjøre denne rapporten enda bedre og mer nyttig! Ved nordisk utenriksministermøte 2. november 2011 ble det enighet om å etablere et felles nordisk samarbeid om digital sikkerhet. Dette samarbeidet er en følge av den nordiske solidaritetserklæringen som ble vedtatt i april og som er et resultat fra Torvald Stoltenbergs rapport fra Dette vil blant annet innebære solidariet fra alle nordiske land knyttet til digitale angrep. Solidaritetserklæringen spesifiserer at de «Dette vil blant annet innebære solidariet fra alle nordiske land knyttet til digitale angrep» andre landene i slike tilfeller vil bistå med midler om de blir bedt om det. Samarbeidet om digital sikkerhet må utvikles i praksis, og som første skritt vil det i løpet av 2012 etableres et sikkert kommunikasjonsnettverk mellom de nasjonale myndighetsorganene for varsel og analyser av digitale angrep. Med vennlig hilsen, Eiliv Ofigsbø

3 NorCERT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL Sammendrag av kvartalet Fjerde kvartal 2011 er det mest hektiske NorCERT har opplevd. November måned hadde da også rekord i antall saker. Hendelsene som er håndterte faller inn under hele spekteret av trusler på Internett. Målrettede angrep Førstesiden på Aftenposten 16. november 2011 kunne fortelle at NorCERT hadde avdekket dataspionasje mot flere norske selskaper, og at disse hendelsene kunne knyttes sammen. Etter å ha satt flere målrettede angrep i sammenheng så NorCERT stadig tydeligere likheter teknisk og metodisk, noe som gjorde at vi med høy sikkerhet kunne si at samme aktør stod bak. Medie oppmerksomheten ble større enn forventet, også langt utover Norges grenser, noe som førte til en strøm av henvendelser til oss. Fjerde kvartal omfattet også flere andre målrettede angrep mot norsk industri. Det mest komplekse innbefatter et teknologifirma som tilfeldig oppdaget noen «ukjente» brukere på sentrale systemer (Active Directory). Etter omfattende undersøkelser viste det seg at angriper har hatt et stort fotfeste i bedriftens nettverk i over et år. Skadeomfanget, da spesielt kunnskap om hva som eventuelt er stjålet, er ukjent grunnet mangelfull logging. I dette kvartalen har NorCERT også hjulpet et firma i håndtering av skadevare som ble kjent i rapport fra eksternt antivirusfirma (Symantecs Nitro-attacks rapport). Rapporten omhandler kompromitteringer hos en rekke bedrifter innen kjemisk industri. Nettaktivisme NorCERT ser at tyveri og offentliggjøring av data er en økende trend. Motivet til hackerne kan variere fra politisk aktivisme til «rampestreker». Konsekvensene kan imidlertid bli alvorlige i form av identitetstyveri og ytterligere informasjonstyveri. Sistnevnte er et problem da mange gjenbruker sine passord på flere ulike tjenester. Norske medier meldte 14. desember om at 5 norske ungdommer fra et norsk hackermiljø var arrestert etter å ha hacket sosiale medier og eposttjenester. I romjula ble det amerikanske firmaet STRATFOR hacket og kundedatabasen (med navn, adresse, e-postadresse, usaltet MD5 av passord, kredittkortnummer, utløpsdato og CVV-kode etc.) ble lagt ut offentlig. Firmaet leverer sikkerhetspolitiske analyser, og viste seg å ha mange kunder også i Norge, da spesielt innen norsk offentlig forvaltning. NorCERT vars- let tidlig de mest sentrale som var berørte, NorSIS varslet de resterende. Det norske nettstedet hemmelig.com opplevde også lignende kompromittering rett før jul hvor brukerdatabasen ble offentlig gjort. Kompromitteringen fikk grunnet nettstedets profil (erotikk) en del medieoppmerksomhet. NorCERT har ikke håndtert hendelsen mot hemmelig.com. Kriminalitet med finansielle motiv Norske banker har hatt en hektisk høst. Nettbanktrojaneren SpyEye brukes fortsatt i forsøk på å hacke seg inn på nettbankkontoer og stjele penger. Dette kvartalet har det imidlertid blitt skrevet norsk rettshistorie: For første gang er en mann dømt for dette. Det har også vært flere forsøk på å lure norske bankkunder gjennom falske websider via såkalt phishing. Kundene blir ledet til falske websider, som enten fører til at brukernes PC-er blir infisert, eller at kundene legger igjen brukernavn og passord som bakmennene får full kontroll over. Sakene har fått bred medieoppmerksomhet dette kvartalet. I høst har NorCERT også håndtert flere forsøk på å manipulere eller omdirigere trafikken fra flere norske websider, blant annet via siden til et kjent norsk klesmerke. Noen sider har også fått injisert ondsinnede javascripts. Slike drive-byangrep hvor brukeren blir infisert ved å surfe på tilsynelatende ufarlige websider. Dette er en vanlig måte å spre skadevare på, som i neste skritt gjør det mulig å nå norske brukere med eksempelvis nettbanktrojanere eller falsk antivirus programvare. Vi har sett flere tilfeller av hacking av IP-telefoniservere. Hensikten er ofte å viderekoble IP-telefonnumre til dyre premium-rate telefonnumre for økonomisk vinning. Det er viktig å huske at når man først har hacket en slik server, er det relativt enkelt å også drive overvåking av telefonsamtaler. Industriprosesskontrollsystemer NorCERT har hatt et noe større fokus på industriprosesskontrollsystemer (SCADA) denne perioden. Gjennom samarbeidspartnere har vi fått varsel om flere norske SCADA-systemer som står åpne tilgjengelige på Internett, gjerne bare sikret med standardpassord. Vi har varslet de respektive internettleverandører (ISPer) om dette, og de har igjen kontaktet sine kunder. I mange tilfeller har systemene vært mindre kritiske, eksempelvis melkemaskiner og værstasjoner, men NorCERT er kjent med at også kraftselskaper har vært berørt. Siden slike varsler går gjennom ISPer er det viktig at de etablerer dialog med sine kunder slik at kunden kan iverksette nødvendige tiltak for å få sikret systemene sine. Mange ISPer er svært dyktige på dette, mens andre ikke følger opp i samme grad. Denne problemstillingen vil NorCERT søke å bedre i Sårbarheter I begynnelsen av desember avdekket Lockheed Martin et målrettet angrep mot sine nettverk, og fant infeksjonsvektoren i en sårbarhet (zeroday) i Adobe Reader. Sårbar heten ble senere brukt mot et norsk firma i et målrettet angrep. En oppdatering (patch) ble publisert noen dager etter at det norske firmaet ble angrepet. Duqu, en skadevare oppdaget i Ungarn, avdekket gjenbruk av metodikk fra Stuxnet, og fikk mye oppmerksomhet i høst. Knyttet til denne saken ble det oppdaget en sårbarhet (zeroday) som klarer å kjøre kode på Windows kjernenivå. DNS-changer FBI og estiske myndigheter har gjennom «Operation Ghost Click» foretatt arrestasjoner for å ta ned et botnett med millioner av maskiner som er infisert med med trojaneren DNSChanger. I forbindelse med denne operasjonen har NorCERT mottatt rapporter om norske infeksjoner som har blitt varslet videre til de norske internettleverandørene slik at sluttbrukere kan bli gjort oppmerksom på problemet. Annet Viruset Xpaj har blitt håndtert i et par norske firmaer dette kvartalet. Dette er et virus som bygger botnets for click-fraud. Slike gamle teknikker er ofte ikke så mye omtalt lengre, men mange har fått dyrekjøpt erfaring rundt virusutbrudd som ofte tar ned IT-systemene og er svært kostbare å rydde opp i. Conficker-utbruddet i politi-norge i 2009 står som et godt eksempel på dette.

4 4 KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NorCERT Nøkkeltall fra NorCERT NorCERT opplevde en kraftig økning i antall saker i fjerde kvartal Mye av økningen kom i kjølvannet av «Operation Ghost Click». I tillegg har NorCERT håndtert seksten alvorlige saker i fjerde kvartal, hvorar syv var nye for kvartalet. Vi skal også se nærmere på omfanget av saker med ulik prioritering, og spesielt på hvor mye arbeid som blir lagt ned per sak i de ulike kategoriene. Kraftig økning Vi begynner med den kraftige økningen i antall saker. NorCERT opplevde en økning på 24% i antall saker fra forrige kvartal, og en total økning på 22% i antall saksoppdateringer, se figur 3 og faktaboks. Mye av økningen skyldes opprydningsarbeidet i kjølvannet av «Operation Ghost «NorCERT opplevde en økning på 24% i antall saker i fjerde kvartal » Click», hvor FBI og flere andre organisasjoner rullet opp datakrimgruppen bak skadevaren og svindeloperasjonen «DNSChanger». Opprydningsarbeidet har gått ut på å informere norske internettilbydere om kunder som har vært kompromittert med «DNSChanger», og i fjerde kvartal formidlet NorCERT informasjon om rundt IP-adresser som trolig var kompromittert. En effekt av dette er blant annet at kategorien «varsel om kompromitterte systemer til internettilbyder eller hostingleverandør» har gått noe opp fra forrige kvartal, se tabell 1. Forrige gang NorCERT opplevde en lignende økning i antall saker i løpet av ett kvartal var ved utbruddet av Conficker i 2008 og Ser vi ett år tilbake, er økningen fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011 på 44% for antall saker og 42% for antall saksoppdateringer. Behandlingstid For behandlingstid ser vi også effekten av økningen i antall saker som følge av «Operation Ghost Click». Figur 1: Behandlingstid for saker i fjerde kvartal. De fleste varsler fra NorCERT til norske internettilbydere har kort behandlingstid. De fleste varslene knyttet til «DNSChanger» er behandlet i løpet av én dag, og i fjerde kvartal ble 1565 saker behandlet i løpet av én dag, mot 1272 i tredje kvartal. Samtidig ser vi at flere saker har gått over to dager i forhold til tredje kvartal. Dette er en naturlig konsekvens av at vi har hatt flere varselsaker, da en viss andel alltid medfører litt mer oppfølging enn resten. For saker med lengre behandlingstid er det også en viss økning, men det store flertallet saker er fremdeles avsluttet innen én til to uker. Når det gjelder de alvorligste sakene stiller det seg annerledes. Der er det riktignok stor variasjon i hvor lang tid en sak tar, men i snitt viser det seg at de alvorligste sakene tar godt over to måneder å håndtere. Prioritet på nye saker I forrige kvartalsrapport presenterte vi tall for prioritet på nye saker. Da rapporterte vi fem nye saker med høy prioritet. Basert på ny informasjon har vi i ettertid omprioritert to saker, slik at vi nå opererer med syv nye «... i fjerde kvartal formidlet NorCERT informasjon om rundt IP-adresser som var kompromittert med DNSChanger...» saker med høy prioritet for tredje kvartal. Også i fjerde kvartal opprettet vi syv nye saker med prioritet fire, se figur 2. Tallene for saker med prioritet tre er relativt like for tredje og fjerde kvartal. Derimot er det vesentlig flere saker med prioritet én og to i fjerde kvartal, mye på grunn av «Operation Ghost Click». Tabell 1: Saker per hovedkategori: Sakskategori Saksantall Per dag Andel Varsel om kompromitterte kundemaskiner til ISP eller hostingleverandør ,0 83,1% Deling av informasjon med samarbeidspartnere, inkludert VDI-deltakere 186 2,0 9,9% Varsler til deltakere i VDI 83 0,9 4,4% Annet 49 0,5 2,6% Totalt antall saker ,5 100%

5 NorCERT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL Prioritet på behandlede saker Dersom man ikke kun ser på nye saker for fjerde kvartal, men ser på alle saker som har vært håndtert i perioden, ser bildet litt annerledes ut. For de mindre alvorlige sakene er ikke den prosentmessige forskjellen på nye og behandlede saker stor, men for de alvorligste sakene stiller det seg annerledes. NorCERT behandlet syv nye saker med høy prioritet forrige kvartal, men i tillegg arbeidet vi videre med ni alvorlige saker fra tidligere kvartal, totalt seksten, se figur 3. Dette er en naturlig konsekvens av at den gjennomsnittlige behandlingstiden på de alvorligste sakene er over to måneder. Disse tallene gir også et mer riktig bilde av arbeidet knyttet til alvorlige saker enn bare å se på nye saker. Alvorlige saker En alvorlig sak er dessuten ofte opphav til flere nye saker. For eksempel medførte en alvorlig hendelse i fjerde kvartal hele tolv relaterte saker, med rundt 300 saksoppdateringer. I tillegg kom vesentlig ressursbruk på analyse og annen bistand. NorCERT har brukt flere månedsverk bare Figur 2: Prioritering nye saker i fjerde kvartal. Figur 3: Prioritering behandlede saker i fjerde kvartal. «... medførte en alvorlig hendelse i fjerde kvartal hele tolv relaterte saker...» på dette ene sakskomplekset i fjerde kvartal. Dette er en trend vi har sett over tid. NorCERT bruker stadig mer ressurser på å håndtere de alvorligste sakene. Selv om antall saksoppdateringer per alvorlige sak varierer veldig, har gjennomsnittet per sak mer enn doblet seg de siste årene, se figur 5. Dette gjelder også for den analysejobben som gjøres i forbindelse med hver alvorlige sak. Vi ser også at det gjennomsnittlige antall saksoppdateringer for mellomprioriterte saker øker, mens vi klarer å holde arbeidsmengden per lavt prioriterte sak på et minimum. Nøkkeltall I hver kvartalsrapport vil NorCERT presentere statistikk basert på egne data eller på analyse av andres. Formålet er å formidle kunnskap om NorCERTs arbeid og om det generelle IKT-risikobildet. På sikt er det mulig artikkelserien vil stabilisere seg rundt utvalgte målepunkter, men i starten kommer vi til å eksperimentere en del både med format og innhold. Saksbehandling NorCERT behandler alle saker mot eksterne parter i vårt interne saksbehandlingssystem. Når vi rapporterer på antall saker vi håndterer, prøver vi samtidig å illustrere omfanget av de ulike sakene ved å rapportere antall oppdateringer vi har per sak. En oppdatering er enten innkommende eller utgående kommunikasjon, eller interne notater i saken. Vi rapporterer dessuten kun på operative saker tilknyttet operasjonssenteret vårt. De fleste saker vil derfor være knyttet til hendelser NorCERT er involvert i å håndtere. Antall saker og saksoppdateringer gir er relativt godt bilde av antall hendelser vi håndterer, men håndtering av hendelser mot eksterne parter er i utgangspunktet kun én av mange oppgaver NorCERT er satt til å løse. Abuse-håndtering Ordet «abuse» brukes av internettilbydere og sikkerhetsfolk for å beskrive misbruk av digitale tjenester, som for eksempel å sende ut spam eller angripe nettverk. I dag har de fleste internettilbydere en såkalt «abuse-avdeling» som håndterer denne typen saker opp mot kunder, og det er til disse menneskene eller avdelingene NorCERT sender sine varsel om virus og svindel og annen uønsket aktivitet. Tabell 2:Saker og saksoppdateringer i fjerde kvartal fordelt på prioritet Prioritet Saker Oppdateringer Lav 1741 (+25%) 4779 (+22%) Normal 134 (+2%) 1011 (+14%) Høy 7 (0%) 366 (+57%) Totalt 1882 (+24%) 6126 (+22%)

6 6 KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NorCERT Conficker «Conficker» er navnet på et virus som begynte å spre seg i 2008, og som spesielt slo kraftig ut i Da var flere norske virksomheter slått ut på grunn av massive utbrudd på sine intranett. Viruset har fortsatt å spre seg siden den gang, men ikke på langt nær så ukontrollert som i Figur 4: Antall saker og saksoppdateringer i vårt saksbehandlingssystem per kvartal. Utvikling Ser vi på utviklingen over tid går det klart frem at den typen saker som øker mest i omfang, er saker vi kategoriserer som lavt prioritert. Siden 2008 har den nesten femdoblet seg, se figut 6. Nedgangen i normalt prioriterte saker ser stor ut i overgangen fra 2009 til 2010, men den reelle veksten i antall lavt prioriterte saker i samme periode er faktisk større. I 2008 og 2009 endret vi kriteriene for hvilke saker vi anser for å ha normal prioritet. Dette medførte en tid et fall i den type saker. Etter omleggingen har kategorien likevel fortsatt å vokse, og omtrent doblet seg siden første kvartal «NorCERT bruker stadig mer ressurser på å håndtere alvorlige saker» DNSChanger «DNSChanger» er navnet på en familie av skadevare som har blitt brukt til svindel knyttet til annonsering på internett siden I følge FBI har den vært installert på rundt fire millioner datamaskiner i over hundre land, og gjengen bak botnettet har tjent minst fjorten millioner dollar på svindelen, noe som med dagens dollarkurs er over 80 millioner kroner. «DNSChanger» installerer seg på systemet på en måte som gjør den svært vanskelig å fjerne. Den har deretter endret innstillingene for oppslag av domenenavn på internett (DNS), som har blitt endret til å peke til servere styrt av gjengen bak «DNSChanger». Dette har gjort det mulig for gjengen å styre hvilke sider på internett kompromitterte maskiner har kontaktet, noe de har brukt til å gjennomføre annonsesvindelen. I tillegg har de hatt muligheten til å kapitalisere ytterligere på det enorme botnettet sitt ved å installere annen skadevare på de kompromitterte maskinene. Figur 5: Antall oppdateringer per sak per prioritet 4. kvartal 2011 (Merk: Logaritmisk y-akse.) Operation Ghost Click «Operation Ghost Click» er navnet på en internasjonalt koordinert aksjon, ledet av FBI, for å rulle opp den kriminelle gjengen bak datakrimnettverket «DNSChanger». Det foreløpige resultatet av operasjonen er at seks personer fra Estland er arrestert, og at servere kontrollert av dem er overtatt av FBI og Internet System Consortium (ISC). Dette har gjort ISC i stand til å identifisere kompromitterte klienter over hele verden, og det pågår nå en massiv innsats for å informere eierne av rundt fire millioner kompromitterte klienter. Navneserverne til «DNSChanger» vil bli skrudd av 8. mars. Kompromitterte brukere som ikke har fått fjernet viruset innen den tid vil ikke lenger få gjort domeneoppslag, og vil oppleve at de ikke får brukt internett. NorCERT videreformidlet informasjon om rundt IP-adresser til norske internettilbydere i november

7 NorCERT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL Andelen høyt prioriterte saker varierer en del, men har i snitt økt. Samtidig har arbeidsmengden for hver alvorlige sak økt klart, se figur 5. Totalt sett vokser fremdeles saksmengden NorCERT håndterer jevnt over tid, se figur 4. «Totalt sett vokser fremdeles saksmengden NorCERT håndterer jevnt over tid» Det er flere grunner til at antall saker øker. Én viktig grunn er at VDI-samarbeidet stadig utvider seg, slik at NorCERT får flere deltakere i det nasjonale sensornettverket. I tillegg implementerer vi over tid også ny sensorteknologi, som gradvis blir rullet ut. Vi opplever samtidig at et stadig økende fokus internasjonalt på å bekjempe datakrim og ta ned store botnet, medfører at vi blir mer involvert i å varsle ISPer og brukere av kompromittert utstyr. Dette er en viktig jobb for å bekjempe misbruk, svindel og angrep på nettet. I tillegg til dette knytter vi dessuten stadig nye kontakter i det nasjonale og internasjonale sikkerhetsmiljøet, noe som bidrar til et økt informasjonstilfang som i mange tilfeller medfører at vi oppretter nye saker. Denne utviklingen tror vi fortsetter, og den gjør NorCERT i stand til å oppdage og starte håndteringen av stadig flere alvorlige hendelser hos samfunnsviktige og -kritiske virksomheter. «Denne utviklingen tror vi fortsetter, og den gjør NorCERT i stand til å oppdage og starte håndteringen av stadig flere alvorlige hendelser hos samfunnsviktige og -kritiske virksomheter» Prioritering NorCERT prioriterer saker på en skala fra én til fem, hvor fem er høyest. Denne prioriteringen avgjør hvor mye arbeid vi legger i sakene, og hvor raskt vi følger dem opp. I visse sammenhenger deler vi skalaen inn i tre, fra lav til høy. Da er prioritet én og to «lav», tre er «normal» og fire og fem er «høy». I tillegg til dette har vi en generell prioritet på hovedområder innenfor vårt virksomhetsområde, som sier hvilke typer saker vi overhode skal følge opp. Hendelser eller informasjon som faller utenfor prioriterte områder legges ofte bort uten at det blir opprettet en formell sak av det. Operativ håndtering NorCERT prioriterer å håndterer saker innen to hovedområder. Det første er det vi forstår som typisk CERT-arbeid, nemlig å sørge for varsling og i noen grad oppfølging av «abuse»-relaterte saker. Dette dreier seg typisk om å varsle internettilbydere om virusinfeksjoner, og om sider som sprer virus eller medvirker til svindel. Disse sakene står for størsteparten av volumet, og er som oftest lavt prioriterte. De følges også i liten grad opp når varsel er sendt. Grunnen til at vi velger å bruke ressurser på dette arbeidsområdet er at det er viktig for å holde den norske delen av internett så trygt som mulig, altså så fri for virus og svindel som mulig. Arbeidet er en dugnad med ISPen. Selv om hver enkelt sak er svært lavt prioritert, gjør det samlede volumet av slike saker det viktig å følge opp selve området. Uten denne dugnaden ville langt flere norske maskiner og brukere blitt og forblitt kompromittert, og dette hadde skapt store sikkerhetsutfordringer. Det andre hovedområde er oppfølging av alvorlige hendelser hos kritiske og samfunnsviktige virksomheter, herunder deltakere i VDI-samarbeidet. De største og mest alvorligste sakene i denne hovedkategorien dreier seg ofte om en eller annen form for digital spionasje. Det er dette området som legger beslag på mest ressurser hos NorCERT. Figur 6: Antall saker per prioritet. (Merk: Logaritmisk y-akse.)

8 8 KVARTALSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NorCERT Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med hvordan de skal håndtere hendelsen. NorCERT bistår mange av de virksomhetene som blir rammet med kartlegging av omfanget av hendelsen, ved analyse av kompromitterte maskiner og analyse av skadevaren som blir benyttet. I denne artikkelen ønsker vi å sette fokus på dataspionasje. Dataspionasje Målrettede operasjoner, målrettede trojanere, «Advanced Persistent Threat (APT)», «targeted attacks», informasjoninnhentingsoperasjoner, er alle navn for det samme: dataspionasje, utført mot det offentlige eller det private næringsliv for å stjele informasjon. Media nevner stadig saker relatert til «zero-day»-sårbarheter (sårbarheter det ikke finnes sikkerhetsoppdateringer til). Disse blir utnyttet sammen med trojanere og skadevare til industrispionasje og stjeling av sensitiv informasjon. NSM ga i 2008 ut en egen rapport om målrettede trojanere. Rapporten finnes tilgjengelig på NSM sine hjemmesider. «Dataspionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor» Angrepsmål Hvem er målet for dataspionasje? Store selskap som Google, Adobe, og RSA er noen av de som har innrømmet at de har vært offer for dette, men vi ser at også norske virksomheter rammes av det samme. Personer som er spesielt utsatt er toppledere eller nøkkelpersoner i bedriftene. NSM gikk ut til media i november og fortalte om 10 alvorlige tilfeller av dataspionasje mot norske bedrifter. I NSMs årsmelding for 2010 ble også flere av sakene som NorCERT har håndtert nevnt. På grunn av omstendigheten rundt hendelsene og de berørte partene, er sakene ofte svært sensitive. Detaljer rundt hvem som er målet og på hvilken måte operasjonene er utført, ønsker vi derfor ikke å gå ut med. Hvorfor angår dataspionasje deg og din virksomhet? Hovedmotivet for dataspionasje er på lik linje med annen spionasje, å innhente verdifull og ofte sensitiv informasjon. Det kan for eksempel være ønske om å hente informasjon om budsjett og økonomiske forhold som kan ha innvirkninger for børsnoteringer. Det kan også være innhenting av fortrolige personopplysninger, kartlegging av nøkkelpersoner, kundedatabasen eller finne virksomhetskritiske installasjoner. Konsekvensene av dataspionasje kan derfor være store for bedrifter. Hvis en bedrift er i kontraktsforhandlinger, kan lekket informasjon potensielt føre til tapte kontrakter eller mindre inntjening. Andre mål for en trusselaktør kan være å få kjennskap til informasjon omkring produktutvikling og patenter. Dette kan gjøre at bedriften mister konkurransefortrinn. En «Hovedmotivet for dataspionasje er, på lik linje med annen spionasje, å innhente verdifull og ofte sensitiv informasjon» ytterste konsekvens av datainnbrudd og spionasje kan være store økonomiske tap eller konkurs. Sertifikatutstederen Digi- Notar, som nevnt i forrige kvartalsrapport, er et eksempel på dette. DigiNotar gikk konkurs etter at de hadde datainnbrudd med påfølgende utstedelse av falske sertifikater. Etter at saken ble kjent, forsvant tilliten til deres kjerneprodukt og de mistet rettet til å utstede sertifikater. Dermed forsvant også kundene og DigiNotars livsgrunnlag. Metode Hvordan blir bedrifter og det offentlige utsatt for spionasjeangrep? En trend de siste årene er at sårbarheter i klientapplikasjoner eller sosial manipulering av sluttbrukere, er inngangsporten for kompromittering av datasystemer. Det er ikke nødvendigvis slik at de angrepene som benyttes trenger å være veldig sofistikerte. Ofte vil trusselaktøren kun benytte de metodene som er høyst nødvendige for å få tilgang. I mange av angrepstilfellene benyttes sosial manipulering for å få e-postmottakere til å åpne et vedlegg eller følge en lenke som er inkludert i e-posten. E-postene som sendes vil ofte være skreddersydd for mottakerne. Temaet eller avsender er ofte relevant for mottakeren, slik at sjansen for at vedlegg «Det er ikke nødvendigvis slik at de angrepene som benyttes trenger å være veldig sofistikerte» blir åpnet er større. Se illustrasjon 1 for et eksempel på hvordan en slik e-post kan se ut. I noen tilfeller er det sårbarheter i håndtering av dokumentformater utnyttes for å få tilgang, men like ofte kan det være kjørbare skadevarefiler forkledd som dokumenter. Skadevarefiler sørger som regel for å opprette et dokument på systemet, som så blir åpnet, slik at brukeren ikke skal bli mistenksom. Samtidig som dette skjer, vil en trojaner installeres på systemet. Vedleggene med skadevaren er ofte nøye sjekket på forhånd, slik at de ikke skal detekteres av antivirusløsninger. Skadevaren vil dneeretter gi angriperen full kontroll over systemet og kan for eksempel brukes til å hente ut dokumenter og annen informasjon som finnes på systemet. Har angriperen først fått kompromittert én maskin i en bedrift, så har de én fot innenfor. Det vil ofte være lettere å angripe andre maskiner i bedriften fra denne og dermed få et større fotfeste, som vil kunne gjøre det vanskeligere å fjerne inntrengeren. Deteksjon Målrettet dataspionasje kan være vanskelig å oppdage. Hvis trusselaktøren som står

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Innhold Aktiviteter fremmover 2 NorCERT har fått nye moderne lokaler Nå som NorCERT er etablert i toppmoderne lokaler øker våre forutsetninger for å håndtere alvorlige

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE INNHOLD Hva er digital spionasje 2 Hvordan kommer de seg inn i systemet 3 Forebyggende tiltak

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

INFORMATION QUARTERLY

INFORMATION QUARTERLY INFORMATION QUARTERLY ET MAGASIN FRA ATEA 2 2015 Konsernsjefen om organisasjonskultur Cyberangrep: En kontinuerlig fare LEDER Er du helt sikker og forsikret? Vi leser nesten daglig om cyberangrep. Cybertrusselen

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2012 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer