FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass"

Transkript

1 FURUFLATEN industriforum bedrifter med hjertet på rette plass

2 Når det satses på Furuflaten merker en hel verden det OM INDUSTRIINKUBATOREN For å verne om våre verdier etablerer vi en industriinkubator, som igjen skal gi liv til nye ambisjoner. Inkubatorens innstillinger er basert på lokale erfaringer, sammen med nasjonal og internasjonal kunnskap. Vi forventer å øke vår status som industrisamfunn, og gi grunnlag for vekst og arbeidsplasser til framtidige generasjoner. Furuflaten er på ingen måte noen verdensnavle - og vi er relativ liten som bygd i norsk skala. Turister reiser ikke mann av huse, og kommer heller ikke i busslass for å oppleve Furuflaten. Likevel er det noe som gjør oss til en aldri så liten supermakt i industriell sammenheng. I etterkrigstiden har innbyggerene i Furuflaten utviklet en egen evne til å ta tak i sitt eget lokalsamfunn, og bygget framtiden stein for stein. Dette har resultert i at bygda nå opplever en blomstrende industri hvor veksten ikke ser ut til å stoppe. Furuflaten har for lengst rukket å bli godt kjent og respektert i inn- og utland som et sunt og blomstrende industrisamfunn. Mye av suksessen bunner i god arbeidsmoral, kompetanseutvilkling, lojale medarbeidere og en god posjon idealisme. Dette er viktige ingredienser for solid økonomi og vekst, men også for tilhørigheten blant naboer og arbeidskollegaer. Næringslivet på Furuflaten virker å ha en medfødt filosofi hvor alle er inkludert. Vi bruker ikke energi og ressurser på å konkurere med hverandre, men heller skape relasjoner og samarbeid mot en felles vekst som alle skal høste av. På denne måten har det latt seg etablere flere hjørnesteinbedrifter som sammen skaper solide pilarer for framtidige ambisjoner. Index I denne presentasjonen vil vi fortelle litt mer om følgende bedrifter på Furuflaten: NØKKELTALL Furuflaten huser ca 250 innbyggere. Hovedtyngden av industrien består av vel 14 bedrifter, hvorav 5 betraktes som hjørnesteinbedrifter. Samlet omsetning beløper seg til ca 150 mill (NOK) - og sysselsetter personer. Dette utgjør ca 0,6 mill (NOK) per innbygger. INTRO...side 2/3 01 ALUPLAST...side 4 02 FURSTÅL...side 5 03 ECOTECH...side 6 04 HAPLAST...side 7 05 AKVA-REN...side 8 06 ARCTIC PLAST...side 9 07 WIIKS TRANSPORT...side 9 08 UPONOR...side AVDELING TROMSØ...side 10 INDUSTRIINKUBATOR...side 11 SAMFUNNSREGNSKAP...side 12 2

3 Historien som bygget framtiden Industrien på Furuflaten ble unnfanget like etter 2. verdenskrig. Før det var bygda et sjøsamisk samfunn der folk i stor grad levde av småbruk og fiske. Furuflaten har både i lokal og nasjonal målestokk rukket å bli unikt. Industrimiljøet har helt siden slutten av 2. verdenskrig hatt avgjørende betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Furuflatens industrihistorie starter i 1946 med etableringen av en steinstøperibedrift basert på naturgitte sandforekomster. Dette var forgjengeren til dagens lecablokker. Etableringen bidro til at flere bedrifter etter hvert ble startet, blant annet Furuflaten Jern og Metall som leverte varer og tjenester til steinstøperiet. Mangel på trevirke pga. utbrenning av områdene, ble kompensert med import fra Finland. Knoppskytingen siden den gang har vært stor og Furuflaten har nå en lang, bred og rik industriell tradisjon. Industrihistorien på Furuflaten er omfattende Vannrør av osp konfeksjonsfabrikk steinstøperi steinindustri snekkerfabrikk trelastutsalg maskinstasjon entreprenørforretning transportforretning pelsdyrfarm gjerdefabrikk sveiseindustri mekanisk industri plastfabrikker produksjon av fasadeelementer dører/ vinduer i plast og aluminium spesialfirma for montasje av fasadeelementer miljøbedrifter innenfor vannrensing, miljøtoaletter, bearbeiding og videreforedling av organisk produksjonsavfall fra marin sektor fiske og fangst. 3

4 Vinner når produksjonen går på skinner Alu-Plast AS ble etablert i Etablering var en videreføring av den solide kompetansen innen produksjon av aluminiumsdører og PVC vinduer som allerede befant seg på Furuflaten. Etter at Alu-Plast overtok stafettpinnen, har virksomheten fått et solid økonomisk- og kompetansegrunnlag. Forventet omsetning i 2007 beløper seg til 21 mill. Bedriften har satset tungt på automatisering av produksjonen, og har i dag opparbeidet en lønnsom produksjonslinje fra kalkulasjon og DAK tegninger til datastyrte maskinelle bearbeidinger. Produktene fra Alu-Plast omfatter blant annet glasstak og -fasader, aluminiumsdører og -vinduer, profilsystemer for rekkverk og innglassing av balkonger. Alu-Plast er en komplett leverandør, som prosjekterer, produserer og driver montasje av egne produkter. Alu-Plast leverer primært til de tre nordligste fylkene, og har deltatt i flere kjente prosjekter som f.eks. Sametinget (Karasjok), Fylkesbibl. (Vadsø), Tromsø Tinghus, Breivika Videregående Skole (Tromsø) Nissen 2 Kjøpesenter (Hammerfest), Svalbard Lufthavn, etc. Alu-Plast satser på teknologi og utvikling. Bedriften er godkjent lærlingebedrift i glassfaget. De innehar Sentral Godkjenning for Ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og er kvalifisert som leverandør i Start BANK, bygg og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning. Industriv. 2 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1988 Antall ansatte: 13 Daglig leder: Lars-Tore Larssen Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , , , ,8 01 4

5 Vi gjerder inn alt som betyr noe Furstål AS - slik det fremstår i dag - ble etablert i 1985, men bedriften innehar erfaringer som går helt tilbake til 50 tallet. I dag er Furstål en av Norges største produsenter av flettverksgjerder og gjerdemateriell. Det pågår fortsatt en omfattende sikring av havneanlegg (ISPS sikring) samt sikring av Avinors stasjoner rundt om i nord Norge. Utover dette har også bedriften lang og solid kunnskap omkring bearbeiding og sveising av stål. I tillegg til selve stålproduksjonen utfører Furstål også montering av konstruksjonene på anleggene. en bom - radiostyrt eller motorisert - er det stor sannsynlighet for at Furstål har produsert og levert denne. I en region hvor byggeaktiviteten er stor har mange byggherrer valgt Furstål som leverandør på alt fra byggegjerder rundt anlegg - til leveranser som omfatter trapper, gangbaner, rekkverk og andre ståldetaljer. Furstål har fleksibel produksjon og tilpasser løsninger for de mest komplekse konstruksjoner. Med administrasjon og produksjon på Furuflaten leverer Furstål primært til markedet i Nord-Norge inkludert Svalbard. Når du passerer Industriv. 5 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1985 Antall ansatte: 10 Direktør: Trond Arne Hoe Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , , , ,

6 Ingen har sagt det var lett å satse på toalett Ecotech AS ble etablert 1999 av og med lokale aksjonærer. Grunnlaget for Ecotech startet i USA hvor produktet har sitt opphav. Produksjon av forbrenningstoalett er ikke noe man starter med over natten, så derfor har prosessen vært lang og krevende. Produktet har gjennomgått omfattende utviklingsprosesser i Sverige og Norge basert på samarbeid og kompetanse. I dag er det Ecotech som har ansvaret for videre utvikling og produksjon av forbrenningstoalettet. Med riktig fokus på teknikk og økonomi har bedriften klart utfordringene som ligger omkring introdusering av nytenkende teknologi. Interessen for Ecotechs produkter øker fra år til år, noe som har resultert i en aldri så liten suksess historie. I dag har Ecotech AS et meget tilfredsstillende produkt, en solid organisasjon og sunn økonomi. Hovedvn 34 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1999 Antall ansatte: 18 Daglig leder: Asbjørn Lanes Styreleder: Asbjørn Lanes Økonomi Omsetning (mill NOK)

7 Det er vi som legger Norge i rør Historien startet ved etableringen i Bedriften vokste og ekspanderte også sør i Norge inntil bedriften i januar 1984 ble overtatt av det finske konsernet Uponor. Deretter fulgte en spennende 20 års periode med børsnoterte eiere inntil bedriften ble overtatt av lokale aksjonærer. Bedriften fortsetter da under navnet Haplast Technology AS. I perioden etter 2004 har bedriften gått gjennom et omfattende investeringsprogram hvor hovedforretningsområdene nevnt nedenfor er styrket. Bedriften har gjennom sin historie, vært med på å bygge opp store deler av Nord-Norges infrastruktur innenfor VA sektorene. Bedriften har i dag produksjon og salg innenfor følgende områder: 1. PE rør til bruk som trykkrør eller prosessrør i VA markedet, havbruk og industri. Dimensjonsområde Ø20mm til og med Ø1000mm. 2. Profilerte viklede rør for bruk som selvfallsledninger, ventilasjon i grunnen, kummer, tanker, stikkrenner, bekkelukking med mer. Dimensjonsområde er Ø500 til og med Ø2500mm. 3. En sveiseavdeling som butt og ekstruder sveiser bend og T-rør, tanker, kummer med mer etter behov. Avdelingen har sveiseutstyr som dekker begge prosessene ovenfor og hele dimensjons spekteret. Våre medarbeidere innehar høye kvalifikasjoner innenfor sine fagfelt. bedriften leverer sine produkter over hele Norge og ser på infrastruktur, industri samt olje og gass utvikling i barents som et naturlig satsningsområde Industriv. 6 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1962 Antall ansatte: 21 Direktør: Geir Hamnvik Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , ,0 04 7

8 Vi har alltid vært pliktig til å verne om miljøet Akva-Ren AS ble etablert Hovedproduktet er organiske marine biprodukter i flytende form, ensilasje, både fra fiskeoppdrett og konvensjonell fiskerinæring. Akva-Ren har i flere år hatt kunnskap og teknologi til å foredle marine råstoff, og ser gode ekspansjonsmuligheter innenfor disse sektorene. Vi ser at tiden er moden for produksjon av høykvalitets fiskeoljer, fiskemel, fiskebeinmel, fiskeenzymer etc. Bedriften er i stadig utvikling og satser høyt på ny teknologi for å være i forkant. Den siste tiden har bedriften arbeidet med å prosjektere en nyetablering i Nord Troms. Her tar Akva-Ren sikte på å mellomlagre dagens innsamlede råstoffer, bygge opp en prosess for viderebearbeiding av dette og innhente og bearbeide ferske marine råstoffer på nye måter. Fra 2009 kommer myndighetene til å kreve at organisk avfall, matavfall fra husholdning og storkjøkken, leveres til anlegg som er godkjent for gjenvinning. Akva-Ren bruker flere ressurser for å i møtekomme disse krav som skal ivareta miljø og forbedre gjenvinning. Gjennom lokal kompetanseutveksling og samarbeid vil Akva-Ren etablere en solid plattform for kunnskap og utvikling i regionen. Akva-Rens forretningsidé har fire hovedområder: Selge kunnskap om konservering av organiske marine biprodukter Selge utstyr for konserveringen, pumper/tanker/kverner/rør etc. Selge syrer og antioksidanter Innhente, stabilisere og videreomsette biproduktene, i inn og utland Industrivn 2 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1992 Antall ansatte: 7 Daglig leder: Sissel Stenberg Styreleder: Kjell Andreassen Økonomi Omsetning (mill NOK) , , ,5 05 8

9 Vi former til vår egen framtid Arctic Plast AS ble etablert i mars 2006 av lokale aksjonærer, og er fortsatt i etableringsfasen. Med helt ny teknologi (RTM light) har selskapet mulighet til å tilvirke produkter til ulike formål og størrelser. I dag leverer Arctic Plast skallet til Ecotechs forbrenningstoaletter, men har flere produkter under utvikling. Som rimelig enerådende omkring sin teknologi i Norge, har Arctic Plast høye ambisjoner for framtiden. En omsetning på 5 mill med 4-5 ansatte er absolutt innenfor rekkevidde. Industriv. 5 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 2006 Antall ansatte: 4 Daglig leder: Oddbjørn Skogvang 06 Transportkoordinator på Furuflaten Wiiks Transport AS har en service avdeling på Furuflaten hvor hovedoppgaven er å ta seg av alle logistikk behov som Haplast har. I tillegg gjøres logistikktjenester for øvrig næringsliv i området. Hovedkontoret til Wiiks er på Skibotn med underavdelinger i Alta, Luleå, Kalix samt Furuflaten. Wiiks Transport AS har en viktig funksjon for logistikken på Furuflaten. Med lang fartstid på norske veier vet vi at industriens lønnsomhet er avhengig av effektiv transport. Utover tradisjonell transporttjenester driver også Wiiks Transport AS med spedisjonstjenester, samt import og eksport. Industriv. 6 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Daglig leder: Per Arne Wiik Leder avdeling Furuflaten: Rolf Vidar Olsen 07 9

10 Globale aktører med fotfeste i Furuflaten Etter at Uponor konsernet solgte sin produksjonsenhet på Furuflaten til lokale aksjonærer, inngikk Uponor en produksjonsavtale med Haplast for å sikre fortsatt tilgang på kvalitetsprodukter til VA markedet i nord. I tillegg opprettholdt Uponor et salgskontor i Haplast s lokaler på Furuflaten. Kontoret har ansvaret for alt salg av Uponors produkter i Nord Norge. Hovedkontoret for Uponor AS ligger på Vestby, og er nå en totalleverandør av rør og rørsystemer innenfor VA og VVS sektorene, og er markedsleder i Norden. Uponor AS er en del av Uponor konsernet som omsetter for rundt 10 milliarder og har 4300 ansatte. Uponor Group har salgskontorer og produksjonsenheter spredt rundt om i store deler av verden. Industriv. 6 Telefon dir (+47) Mobil (+47) Hovedkontor Vestby (+47) Kontaktperson: Johannes Grønvoll 08 Furuflaten - avdeling Tromsø Industrien på Furuflaten har gått sammen om å leie et felles kontor i Tromsø. Miljøet disponerer rundt 100 m 2 kontorlokaler med utbygget infrastruktur som IT, møterom fasiliteter og enkel kjøkken løsning. De enkelte firmaer fra industrimiljøet disponerer lokalene felles og hver for seg. Tromsøkontoret vil bli benyttet av de enkelte firmaer og vil være industriens vindu mot vekst senteret Tromsø. Industriinkubatoren vil benytte seg av kontoret. Kontoret er lokalisert i lokalene til Glassmester Eriksen som befinner seg tvers ovenfor forskningsparken/ NORUT i Terminalgata. Terminalgata Tromsø. Kontaktperson: Unni Steinlund (Alu Plast) Telefon (+47) Fax (+47)

11 Bildet er fra nordkalottmesse i Skellefteå i 1973 og viser daværende kronprins i samtale med Haplast gründeren Svein Hamnvik og Wiktor Sørensen Industriinkubator åpnet under besøket av kronprinsparet den 27. august Industriinkubatoren er etablert som et AS, eid av Haplast Technology som morbedrift, SIVA (selskapet for industrivekst) og den øvrige industrien på Furuflaten. Konseptet er etter en modell fra SIVA som første gang ble gjennomført i I dag er det igangsatt 14 industriinkubatorer og industriinkubatoren på Furuflaten er den 15. i rekken. Industriinkubatoren vil fokusere på industrielle ideer og konsepter som vil kunne styrke det industrielle miljøet og de grunnkompetanser som finnes. Målet er at det skal bli etablert nye industribedrifter, nye industriprosjekter og man skal nyttegjøre og videreutvikle nettverket rundt inkubatoren. Bedriften skal hjelpe gründere, etablerere og industriprosjekter fra hele regionen gjennom den vanskelige fødselsfasen - blodbadet - og til bedriften kan stå på egne bein. Industriinkubatoren tilbyr den gode ide/etablereren: Kontorlokaler med ferdig infrastruktur Coaching IT nettverk Telefoni/ sentralbord og sekretær tjenester Regnskapstjenester Konsulent tjenester Hjelp til å utvikle forretningsplan, ideer, finansieringssøknader etc. Kontakt til innovasjonsmiljøer, til eksterne kompetanse nettverk. Kontakt innenfor SIVA s nettverk Senior nettverk knyttet til industrien på Furuflaten. Kontakt med eksisterende industri på Furuflaten. Industrilokaler/ hjelp til å finne lokaler. Fordelene med å være i virkemiddelsonen. Nærhet til Tromsø Bruk av Tromsø kontoret. Kontakt til investeringsmiljøer, banker og private investorer. FAKTA Etablert 27. August 2007 Eiere: SIVA, Haplast Technology AS og øvrig industri på Furuflaten Budsjett: Omsetning rundt 1,2 til 2,0 mill årlig. Kunder: De gode ideene Kontakt info: Kommer følg med på 11

12 Industrien på Furuflaten skaper arbeidsplasser og tilfører samfunnet årlige skatteinntekter på 20 millioner NHO har laget et samlet samfunnsregnskap for de 5 største industribedriftene på Furuflaten. (Haplast, Ecotech, Akva-Ren, Alu-Plast og Furstål). Dette regnskapet tar utgangspunkt i bedriftenes regnskap og tar hensyn til effekten hos de norske underleverandørene basert på offentlige statistikker.. Samfunnsregnskapet fra disse fem bedriftene: Detaljene i samfunnsregnskapet kan finnes på Samfunnsregnskapet viser bedriftenes bidrag til offentlig sektor og til fellesskapet i form av arbeidsplasser, skatter og avgifter. Bedriftene er på sin side avhengig av offentlig sektors tilrettelegging av rammebetingelser for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Nedenfor er et forsiktig estimat gjort av NHO som viser bedriftenes samlede bidrag til samfunnet. Skatte og avgiftsbidraget kommer fra bedriftenes ansatte, overskudd og kjøp fra norske underleverandører (samfunnseffekt basert på offentlige statistikker). Det samlede bidraget er videre omgjort til hvor mye offentlig velferd dette tilsvarer innenfor 3 sentrale offentlige velferdsområder. Industrien på Furuflaten omsetter for 150 mill kr som igjen tilfører felleskapet/offentlig sektor skatter og avgifter i størrelse 20 millioner. Dette kan finansiere: 235 grunnskoleelever, eller 122 kommunale barnehageplasser, eller 19 sykehjemsplasser. Alu-Plast AS Furstål AS Ecotech AS Haplast Technology AS Akva-Ren AS Arctic Plast AS Wiiks Transport AS (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47)

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Produksjonen skal dobles

Produksjonen skal dobles KraftTAKMELØY Oktober 2014 Utgave 2. Meløy løft er seg Produksjonen skal dobles Nå lykkes de, i lokalene der REC gav opp! Operatør Joachim Myrvang (t.v.) og fabrikksjef Børge Selstad i Norwegian Crystals

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer