FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass"

Transkript

1 FURUFLATEN industriforum bedrifter med hjertet på rette plass

2 Når det satses på Furuflaten merker en hel verden det OM INDUSTRIINKUBATOREN For å verne om våre verdier etablerer vi en industriinkubator, som igjen skal gi liv til nye ambisjoner. Inkubatorens innstillinger er basert på lokale erfaringer, sammen med nasjonal og internasjonal kunnskap. Vi forventer å øke vår status som industrisamfunn, og gi grunnlag for vekst og arbeidsplasser til framtidige generasjoner. Furuflaten er på ingen måte noen verdensnavle - og vi er relativ liten som bygd i norsk skala. Turister reiser ikke mann av huse, og kommer heller ikke i busslass for å oppleve Furuflaten. Likevel er det noe som gjør oss til en aldri så liten supermakt i industriell sammenheng. I etterkrigstiden har innbyggerene i Furuflaten utviklet en egen evne til å ta tak i sitt eget lokalsamfunn, og bygget framtiden stein for stein. Dette har resultert i at bygda nå opplever en blomstrende industri hvor veksten ikke ser ut til å stoppe. Furuflaten har for lengst rukket å bli godt kjent og respektert i inn- og utland som et sunt og blomstrende industrisamfunn. Mye av suksessen bunner i god arbeidsmoral, kompetanseutvilkling, lojale medarbeidere og en god posjon idealisme. Dette er viktige ingredienser for solid økonomi og vekst, men også for tilhørigheten blant naboer og arbeidskollegaer. Næringslivet på Furuflaten virker å ha en medfødt filosofi hvor alle er inkludert. Vi bruker ikke energi og ressurser på å konkurere med hverandre, men heller skape relasjoner og samarbeid mot en felles vekst som alle skal høste av. På denne måten har det latt seg etablere flere hjørnesteinbedrifter som sammen skaper solide pilarer for framtidige ambisjoner. Index I denne presentasjonen vil vi fortelle litt mer om følgende bedrifter på Furuflaten: NØKKELTALL Furuflaten huser ca 250 innbyggere. Hovedtyngden av industrien består av vel 14 bedrifter, hvorav 5 betraktes som hjørnesteinbedrifter. Samlet omsetning beløper seg til ca 150 mill (NOK) - og sysselsetter personer. Dette utgjør ca 0,6 mill (NOK) per innbygger. INTRO...side 2/3 01 ALUPLAST...side 4 02 FURSTÅL...side 5 03 ECOTECH...side 6 04 HAPLAST...side 7 05 AKVA-REN...side 8 06 ARCTIC PLAST...side 9 07 WIIKS TRANSPORT...side 9 08 UPONOR...side AVDELING TROMSØ...side 10 INDUSTRIINKUBATOR...side 11 SAMFUNNSREGNSKAP...side 12 2

3 Historien som bygget framtiden Industrien på Furuflaten ble unnfanget like etter 2. verdenskrig. Før det var bygda et sjøsamisk samfunn der folk i stor grad levde av småbruk og fiske. Furuflaten har både i lokal og nasjonal målestokk rukket å bli unikt. Industrimiljøet har helt siden slutten av 2. verdenskrig hatt avgjørende betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Furuflatens industrihistorie starter i 1946 med etableringen av en steinstøperibedrift basert på naturgitte sandforekomster. Dette var forgjengeren til dagens lecablokker. Etableringen bidro til at flere bedrifter etter hvert ble startet, blant annet Furuflaten Jern og Metall som leverte varer og tjenester til steinstøperiet. Mangel på trevirke pga. utbrenning av områdene, ble kompensert med import fra Finland. Knoppskytingen siden den gang har vært stor og Furuflaten har nå en lang, bred og rik industriell tradisjon. Industrihistorien på Furuflaten er omfattende Vannrør av osp konfeksjonsfabrikk steinstøperi steinindustri snekkerfabrikk trelastutsalg maskinstasjon entreprenørforretning transportforretning pelsdyrfarm gjerdefabrikk sveiseindustri mekanisk industri plastfabrikker produksjon av fasadeelementer dører/ vinduer i plast og aluminium spesialfirma for montasje av fasadeelementer miljøbedrifter innenfor vannrensing, miljøtoaletter, bearbeiding og videreforedling av organisk produksjonsavfall fra marin sektor fiske og fangst. 3

4 Vinner når produksjonen går på skinner Alu-Plast AS ble etablert i Etablering var en videreføring av den solide kompetansen innen produksjon av aluminiumsdører og PVC vinduer som allerede befant seg på Furuflaten. Etter at Alu-Plast overtok stafettpinnen, har virksomheten fått et solid økonomisk- og kompetansegrunnlag. Forventet omsetning i 2007 beløper seg til 21 mill. Bedriften har satset tungt på automatisering av produksjonen, og har i dag opparbeidet en lønnsom produksjonslinje fra kalkulasjon og DAK tegninger til datastyrte maskinelle bearbeidinger. Produktene fra Alu-Plast omfatter blant annet glasstak og -fasader, aluminiumsdører og -vinduer, profilsystemer for rekkverk og innglassing av balkonger. Alu-Plast er en komplett leverandør, som prosjekterer, produserer og driver montasje av egne produkter. Alu-Plast leverer primært til de tre nordligste fylkene, og har deltatt i flere kjente prosjekter som f.eks. Sametinget (Karasjok), Fylkesbibl. (Vadsø), Tromsø Tinghus, Breivika Videregående Skole (Tromsø) Nissen 2 Kjøpesenter (Hammerfest), Svalbard Lufthavn, etc. Alu-Plast satser på teknologi og utvikling. Bedriften er godkjent lærlingebedrift i glassfaget. De innehar Sentral Godkjenning for Ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og er kvalifisert som leverandør i Start BANK, bygg og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning. Industriv. 2 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1988 Antall ansatte: 13 Daglig leder: Lars-Tore Larssen Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , , , ,8 01 4

5 Vi gjerder inn alt som betyr noe Furstål AS - slik det fremstår i dag - ble etablert i 1985, men bedriften innehar erfaringer som går helt tilbake til 50 tallet. I dag er Furstål en av Norges største produsenter av flettverksgjerder og gjerdemateriell. Det pågår fortsatt en omfattende sikring av havneanlegg (ISPS sikring) samt sikring av Avinors stasjoner rundt om i nord Norge. Utover dette har også bedriften lang og solid kunnskap omkring bearbeiding og sveising av stål. I tillegg til selve stålproduksjonen utfører Furstål også montering av konstruksjonene på anleggene. en bom - radiostyrt eller motorisert - er det stor sannsynlighet for at Furstål har produsert og levert denne. I en region hvor byggeaktiviteten er stor har mange byggherrer valgt Furstål som leverandør på alt fra byggegjerder rundt anlegg - til leveranser som omfatter trapper, gangbaner, rekkverk og andre ståldetaljer. Furstål har fleksibel produksjon og tilpasser løsninger for de mest komplekse konstruksjoner. Med administrasjon og produksjon på Furuflaten leverer Furstål primært til markedet i Nord-Norge inkludert Svalbard. Når du passerer Industriv. 5 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1985 Antall ansatte: 10 Direktør: Trond Arne Hoe Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , , , ,

6 Ingen har sagt det var lett å satse på toalett Ecotech AS ble etablert 1999 av og med lokale aksjonærer. Grunnlaget for Ecotech startet i USA hvor produktet har sitt opphav. Produksjon av forbrenningstoalett er ikke noe man starter med over natten, så derfor har prosessen vært lang og krevende. Produktet har gjennomgått omfattende utviklingsprosesser i Sverige og Norge basert på samarbeid og kompetanse. I dag er det Ecotech som har ansvaret for videre utvikling og produksjon av forbrenningstoalettet. Med riktig fokus på teknikk og økonomi har bedriften klart utfordringene som ligger omkring introdusering av nytenkende teknologi. Interessen for Ecotechs produkter øker fra år til år, noe som har resultert i en aldri så liten suksess historie. I dag har Ecotech AS et meget tilfredsstillende produkt, en solid organisasjon og sunn økonomi. Hovedvn 34 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1999 Antall ansatte: 18 Daglig leder: Asbjørn Lanes Styreleder: Asbjørn Lanes Økonomi Omsetning (mill NOK)

7 Det er vi som legger Norge i rør Historien startet ved etableringen i Bedriften vokste og ekspanderte også sør i Norge inntil bedriften i januar 1984 ble overtatt av det finske konsernet Uponor. Deretter fulgte en spennende 20 års periode med børsnoterte eiere inntil bedriften ble overtatt av lokale aksjonærer. Bedriften fortsetter da under navnet Haplast Technology AS. I perioden etter 2004 har bedriften gått gjennom et omfattende investeringsprogram hvor hovedforretningsområdene nevnt nedenfor er styrket. Bedriften har gjennom sin historie, vært med på å bygge opp store deler av Nord-Norges infrastruktur innenfor VA sektorene. Bedriften har i dag produksjon og salg innenfor følgende områder: 1. PE rør til bruk som trykkrør eller prosessrør i VA markedet, havbruk og industri. Dimensjonsområde Ø20mm til og med Ø1000mm. 2. Profilerte viklede rør for bruk som selvfallsledninger, ventilasjon i grunnen, kummer, tanker, stikkrenner, bekkelukking med mer. Dimensjonsområde er Ø500 til og med Ø2500mm. 3. En sveiseavdeling som butt og ekstruder sveiser bend og T-rør, tanker, kummer med mer etter behov. Avdelingen har sveiseutstyr som dekker begge prosessene ovenfor og hele dimensjons spekteret. Våre medarbeidere innehar høye kvalifikasjoner innenfor sine fagfelt. bedriften leverer sine produkter over hele Norge og ser på infrastruktur, industri samt olje og gass utvikling i barents som et naturlig satsningsområde Industriv. 6 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1962 Antall ansatte: 21 Direktør: Geir Hamnvik Styreleder: Ole Hamnvik Økonomi Omsetning (mill NOK) , ,0 04 7

8 Vi har alltid vært pliktig til å verne om miljøet Akva-Ren AS ble etablert Hovedproduktet er organiske marine biprodukter i flytende form, ensilasje, både fra fiskeoppdrett og konvensjonell fiskerinæring. Akva-Ren har i flere år hatt kunnskap og teknologi til å foredle marine råstoff, og ser gode ekspansjonsmuligheter innenfor disse sektorene. Vi ser at tiden er moden for produksjon av høykvalitets fiskeoljer, fiskemel, fiskebeinmel, fiskeenzymer etc. Bedriften er i stadig utvikling og satser høyt på ny teknologi for å være i forkant. Den siste tiden har bedriften arbeidet med å prosjektere en nyetablering i Nord Troms. Her tar Akva-Ren sikte på å mellomlagre dagens innsamlede råstoffer, bygge opp en prosess for viderebearbeiding av dette og innhente og bearbeide ferske marine råstoffer på nye måter. Fra 2009 kommer myndighetene til å kreve at organisk avfall, matavfall fra husholdning og storkjøkken, leveres til anlegg som er godkjent for gjenvinning. Akva-Ren bruker flere ressurser for å i møtekomme disse krav som skal ivareta miljø og forbedre gjenvinning. Gjennom lokal kompetanseutveksling og samarbeid vil Akva-Ren etablere en solid plattform for kunnskap og utvikling i regionen. Akva-Rens forretningsidé har fire hovedområder: Selge kunnskap om konservering av organiske marine biprodukter Selge utstyr for konserveringen, pumper/tanker/kverner/rør etc. Selge syrer og antioksidanter Innhente, stabilisere og videreomsette biproduktene, i inn og utland Industrivn 2 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 1992 Antall ansatte: 7 Daglig leder: Sissel Stenberg Styreleder: Kjell Andreassen Økonomi Omsetning (mill NOK) , , ,5 05 8

9 Vi former til vår egen framtid Arctic Plast AS ble etablert i mars 2006 av lokale aksjonærer, og er fortsatt i etableringsfasen. Med helt ny teknologi (RTM light) har selskapet mulighet til å tilvirke produkter til ulike formål og størrelser. I dag leverer Arctic Plast skallet til Ecotechs forbrenningstoaletter, men har flere produkter under utvikling. Som rimelig enerådende omkring sin teknologi i Norge, har Arctic Plast høye ambisjoner for framtiden. En omsetning på 5 mill med 4-5 ansatte er absolutt innenfor rekkevidde. Industriv. 5 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Grunnlagt år: 2006 Antall ansatte: 4 Daglig leder: Oddbjørn Skogvang 06 Transportkoordinator på Furuflaten Wiiks Transport AS har en service avdeling på Furuflaten hvor hovedoppgaven er å ta seg av alle logistikk behov som Haplast har. I tillegg gjøres logistikktjenester for øvrig næringsliv i området. Hovedkontoret til Wiiks er på Skibotn med underavdelinger i Alta, Luleå, Kalix samt Furuflaten. Wiiks Transport AS har en viktig funksjon for logistikken på Furuflaten. Med lang fartstid på norske veier vet vi at industriens lønnsomhet er avhengig av effektiv transport. Utover tradisjonell transporttjenester driver også Wiiks Transport AS med spedisjonstjenester, samt import og eksport. Industriv. 6 Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Org.nr.: NO MVA Daglig leder: Per Arne Wiik Leder avdeling Furuflaten: Rolf Vidar Olsen 07 9

10 Globale aktører med fotfeste i Furuflaten Etter at Uponor konsernet solgte sin produksjonsenhet på Furuflaten til lokale aksjonærer, inngikk Uponor en produksjonsavtale med Haplast for å sikre fortsatt tilgang på kvalitetsprodukter til VA markedet i nord. I tillegg opprettholdt Uponor et salgskontor i Haplast s lokaler på Furuflaten. Kontoret har ansvaret for alt salg av Uponors produkter i Nord Norge. Hovedkontoret for Uponor AS ligger på Vestby, og er nå en totalleverandør av rør og rørsystemer innenfor VA og VVS sektorene, og er markedsleder i Norden. Uponor AS er en del av Uponor konsernet som omsetter for rundt 10 milliarder og har 4300 ansatte. Uponor Group har salgskontorer og produksjonsenheter spredt rundt om i store deler av verden. Industriv. 6 Telefon dir (+47) Mobil (+47) Hovedkontor Vestby (+47) Kontaktperson: Johannes Grønvoll 08 Furuflaten - avdeling Tromsø Industrien på Furuflaten har gått sammen om å leie et felles kontor i Tromsø. Miljøet disponerer rundt 100 m 2 kontorlokaler med utbygget infrastruktur som IT, møterom fasiliteter og enkel kjøkken løsning. De enkelte firmaer fra industrimiljøet disponerer lokalene felles og hver for seg. Tromsøkontoret vil bli benyttet av de enkelte firmaer og vil være industriens vindu mot vekst senteret Tromsø. Industriinkubatoren vil benytte seg av kontoret. Kontoret er lokalisert i lokalene til Glassmester Eriksen som befinner seg tvers ovenfor forskningsparken/ NORUT i Terminalgata. Terminalgata Tromsø. Kontaktperson: Unni Steinlund (Alu Plast) Telefon (+47) Fax (+47)

11 Bildet er fra nordkalottmesse i Skellefteå i 1973 og viser daværende kronprins i samtale med Haplast gründeren Svein Hamnvik og Wiktor Sørensen Industriinkubator åpnet under besøket av kronprinsparet den 27. august Industriinkubatoren er etablert som et AS, eid av Haplast Technology som morbedrift, SIVA (selskapet for industrivekst) og den øvrige industrien på Furuflaten. Konseptet er etter en modell fra SIVA som første gang ble gjennomført i I dag er det igangsatt 14 industriinkubatorer og industriinkubatoren på Furuflaten er den 15. i rekken. Industriinkubatoren vil fokusere på industrielle ideer og konsepter som vil kunne styrke det industrielle miljøet og de grunnkompetanser som finnes. Målet er at det skal bli etablert nye industribedrifter, nye industriprosjekter og man skal nyttegjøre og videreutvikle nettverket rundt inkubatoren. Bedriften skal hjelpe gründere, etablerere og industriprosjekter fra hele regionen gjennom den vanskelige fødselsfasen - blodbadet - og til bedriften kan stå på egne bein. Industriinkubatoren tilbyr den gode ide/etablereren: Kontorlokaler med ferdig infrastruktur Coaching IT nettverk Telefoni/ sentralbord og sekretær tjenester Regnskapstjenester Konsulent tjenester Hjelp til å utvikle forretningsplan, ideer, finansieringssøknader etc. Kontakt til innovasjonsmiljøer, til eksterne kompetanse nettverk. Kontakt innenfor SIVA s nettverk Senior nettverk knyttet til industrien på Furuflaten. Kontakt med eksisterende industri på Furuflaten. Industrilokaler/ hjelp til å finne lokaler. Fordelene med å være i virkemiddelsonen. Nærhet til Tromsø Bruk av Tromsø kontoret. Kontakt til investeringsmiljøer, banker og private investorer. FAKTA Etablert 27. August 2007 Eiere: SIVA, Haplast Technology AS og øvrig industri på Furuflaten Budsjett: Omsetning rundt 1,2 til 2,0 mill årlig. Kunder: De gode ideene Kontakt info: Kommer følg med på 11

12 Industrien på Furuflaten skaper arbeidsplasser og tilfører samfunnet årlige skatteinntekter på 20 millioner NHO har laget et samlet samfunnsregnskap for de 5 største industribedriftene på Furuflaten. (Haplast, Ecotech, Akva-Ren, Alu-Plast og Furstål). Dette regnskapet tar utgangspunkt i bedriftenes regnskap og tar hensyn til effekten hos de norske underleverandørene basert på offentlige statistikker.. Samfunnsregnskapet fra disse fem bedriftene: Detaljene i samfunnsregnskapet kan finnes på Samfunnsregnskapet viser bedriftenes bidrag til offentlig sektor og til fellesskapet i form av arbeidsplasser, skatter og avgifter. Bedriftene er på sin side avhengig av offentlig sektors tilrettelegging av rammebetingelser for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Nedenfor er et forsiktig estimat gjort av NHO som viser bedriftenes samlede bidrag til samfunnet. Skatte og avgiftsbidraget kommer fra bedriftenes ansatte, overskudd og kjøp fra norske underleverandører (samfunnseffekt basert på offentlige statistikker). Det samlede bidraget er videre omgjort til hvor mye offentlig velferd dette tilsvarer innenfor 3 sentrale offentlige velferdsområder. Industrien på Furuflaten omsetter for 150 mill kr som igjen tilfører felleskapet/offentlig sektor skatter og avgifter i størrelse 20 millioner. Dette kan finansiere: 235 grunnskoleelever, eller 122 kommunale barnehageplasser, eller 19 sykehjemsplasser. Alu-Plast AS Furstål AS Ecotech AS Haplast Technology AS Akva-Ren AS Arctic Plast AS Wiiks Transport AS (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47) (+ 47)

Furuflaten Næringspark AS Presentasjon på miniseminar om næringsutvikling og virkemidler

Furuflaten Næringspark AS Presentasjon på miniseminar om næringsutvikling og virkemidler Furuflaten Næringspark AS Presentasjon på miniseminar om næringsutvikling og virkemidler Storfjord kommune 21. august 2013 Lyngen kommune Status: 109 selskaper med omsetning større enn 100.000, hovedsakelig

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010 Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa Roar Paulsen 15. desember 2010 Lerøy Hydrotech AS Lokalisering: Møre og Romsdal Hovedkontor på fiskeribasen i Kristiansund N Ansatte: ca 200 stk. Avl og rognproduksjon

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet 1 Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra er et ekspanderende skogsselskap som eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige. Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder, fra Ångermanland

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fra FoU til industriell virksomhet

Fra FoU til industriell virksomhet Fra FoU til industriell virksomhet Åge Holmestad Direktør innovasjon VERDIKJEDEN - FRA SKOG TIL MARKED Moelvens organisasjon Innovasjon i Moelven Strategi: - Skal foregå i de enkelte virksomhetsområder/

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland NORDLAND HELGELAND Mo i Rana 26 078 Mosjøen 13 399 Sandnessjøen 7 446 Brønnøysund 7 930 Helgeland 78 935 OM KANDIDAT HELGELAND 1 ÅR I SAMME BEDRIFT STORT TVERRFAGLIG NETTVERK EGEN FADDER KOMPETANSE- PROGRAM

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY!

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY! Metan er en ressurs på avveie Don t WASTE your ENERGY! Om BioWaz AS Hvem / hva er BioWaz? Nøkkelpersoner / team (6 pers) Bakgrunn /status Etablert i 2006, eid av gründer og private investorer Teknologi

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Verdiskapningsinitiativet

Verdiskapningsinitiativet Legge til rette for at Vestfold beholder, utvikler og vinner frem i konkurransen om virksomheter og arbeidsplasser som gir høy verdiskaping: Eksisterende og potensielle Vestfoldvirksomheter. Formidle relevante

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 15. April 2010 MIDT- NORSK BETONG MOSJØEN AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder www.torpmek.no Torp Mekaniske Verksted AS Torp Mekaniske Verksted AS, tidligere Karlstad & Johansen AS, er et allsidig mekanisk verksted med mer enn 30 års erfaring. Vi holder til i moderne lokaler ved

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

... Herøya Industripark har gode vekstvilkår

... Herøya Industripark har gode vekstvilkår Herøya Industripark har gode vekstvilkår Mangfoldig og robust En av Norges ledende industriparker Vår visjon: Vår visjon: Vinnende virksomheter VINNENDE VIRKSOMHETER Vårt bidrag er effektiv infrastruktur,

Detaljer

Fra industribedrift til kunnskapsbedrift. Erfaringer fra omstillingsprosesser i kunnskapsbyen Tromsø

Fra industribedrift til kunnskapsbedrift. Erfaringer fra omstillingsprosesser i kunnskapsbyen Tromsø Fra industribedrift til kunnskapsbedrift Erfaringer fra omstillingsprosesser i kunnskapsbyen Tromsø Innhold Odd Berg Gruppens virksomheter Tradisjon for Innovasjon i over 130 år Omdanning av gamle industritomter

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Utnytt vår kompetanse og kapasitet alt fra serieproduksjon til spesialprodukter Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

Styrets beretning - Oslotech

Styrets beretning - Oslotech Styrets beretning - Oslotech I 2012 ble det vedtatt å endre selskapets navn fra Forskningsparken AS til Oslotech AS. Navneskiftet er gjort ut fra ønsket om å tydeliggjøre at aktivitetene og ambisjonene

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD TJENESTER INNEN mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring 3 4 6 7 30 ÅRS ERFARING En presentasjon av oss og vårt team HVA VI KAN TILBY Vårt verksted og kompetanse MØT VÅRT TEAM Hvem er vi, og hva står

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie Denne presentasjonens lysbilder bl.a.: Kort om undertegnede Om nyetableringsvekst i Vestfold m/nabofylker Noen navn/betegnelser Antall potensielle vekstselskaper

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer