Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere"

Transkript

1 Nr Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert personell kan bli fristet til å rekruttere personer som ikke er tilstrekkelig utrustet til å gjøre en god jobb. Rekrutterings- og konsulentselskapet UpSource gleder seg over at norsk næringsliv går meget godt. Høy aktivitet skaper muligheter både for arbeidsgivere og arbeidstakere, men også utfordringer. For tre år siden var det enkelt å finne kvalifisert arbeidskraft. Det er det ikke lenger. Alle bransjer vokser kraftig, og dessverre går rekrutteringsprosesser ofte hurtigere enn de burde, sier Bjørn Alsterberg, en av UpSource sine tre gründere. En konsekvens av at man ikke raskt får tak i kvalifisert personell, er at selskaper ansatter medarbeidere som ikke er rustet for oppgavene. UpSource ønsker derfor å rope et varsko til selskaper som skal rekruttere. Bedrifter kan ikke fire på kravene selv om tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er lav. Åpner man for at rekrutteringsprosesser i dag tar lenger tid, er sjansene større for å finne den optimale nye medarbeideren, fastslår Svenn Olav Kalvø, medgründer i selskapet. Konsulenter med spisskompetanse UpSource har spesialisert seg på rekruttering og headhunting av spesialisert arbeidskraft innen IT, marked, finans, økonomi, olje og energi, og dekker hovedsaklig Oslo, Bergen og Stavanger. Selskapet forventer at arbeidsmarkedet vil fortsette som i dag frem til slutten av 2007, deretter forventes en svak nedgang. Hvis bedrifter ansetter for mange i dag, vil de ha et problem når veksten stagnerer og eventuelt avtar. Derfor bør selskaper tenke langsiktig og ikke ansette flere enn de klarer å ha i arbeid i en eventuell nedgangstid. Derfor Upsource Bergen og Stavanger: Bakfra fra venstre Anita Mannes, Bjørn Alsterberg, Hege Jacobsen, Finn J. Sævil, Tina Ødegård, Marianne Lie, Kjartan Hjortland, Svenn Olav Kalvø, Martha Røed og Silje Johnsen. kan i noen tilfeller lønne seg å leie inn konsulenter kontra å ansette, slik at man slipper etter et halvt år å måtte si opp nyansatte personer, sier Finn J. Sævil, den tredje av selskapets gründere. UpSource har i dag 52 konsulenter som leies ut til kunder. Enkelte av konsulentene arbeider som prosjektledere innenfor ledelse og bedriftsutvikling, men selskapet har også et bredt utvalg fagpersoner med spisskompetanse som det kan være vanskelig å finne i dagens arbeidsmarked. Selskapet har definert tre kjennetegn og styrker som preger Upsource: kvalitet, nøytralitet/integritet og rådgivernes faglige kompetanse. Dette er kvaliteter som har bidratt til vår sterke vekst. Vår oppgave er å koble kravstore kunder og dyktige kandidater. Upsource Oslo: Foran fra venstre Jannicke Johansen og Andreas Ø. Erichsen. Bak fra venstre Jørgen G. Wedøe (Leder Oslo) og Maja J. Malnes. Ingunn Indrekvam og Christine Hagen var ikke tilstede da bilde ble tatt. Både gjenkjøpsgraden og det at vi er vår bransjes raskest voksende selskap med en omsetningsvekst fra én million i vårt første år i 2003 til over tretti millioner i 2006 forteller oss at vi gjør noe riktig. Vi er godt rustet for fremtiden med et stort nettverk og et godt navn blant både selskaper og kandidater, avslutter Sævil. Telefon Oslo: Telefon Bergen: Telefon Stavanger: Generelle henvendelser: Søknader: Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Mattrygghet i høysetet Stadig flere er opptatt av mattrygghet, råvarers opprinnelse og hvordan mat tilberedes. Dette er en utvikling vi ser positivt på og en virkelighet vi forholder oss til med stort alvor, forteller markedssjef Linda Kvalheim i Fazer Amica. Trygghet i forhold til maten vi spiser har vært mye omtalt i media det siste året. Både e-coli, salmonella og Mattilsynets stenging av restauranter med sviktende mathygiene har skremt mange og setter matsikkerhet stadig høyere på agendaen, også hos Fazer Amicas kunder. Helse, kvalitet og sikkerhet er helt sentrale elementer i vår kantinedrift. Det gjennomsyrer hele vår virksomhet og er «top of mind» fra ledelsesnivå til de som drifter kantinene. Våre bedriftskunder kan være sikre på at de ansatte kommer tilbake fra et måltid både mette og med god helse. Det er helt avgjørende for oss å ha et proaktivt forhold til de regler og rutiner som gjelder for trygg kjøkkendrift, forteller Kvalheim. Kvalheim er markedssjef i Norges trolig raskest voksende leverandør av kantinetjenester, Fazer Amica. Det familieide selskapet, med røtter i Finland helt tilbake til 1891, har siden etableringen i Norge i 1998 opplevd rask vekst, og har idag 180 medarbeidere med et sterkt engasjement for et variert, sunt og godt kosthold i bedriftene de betjener. Vi føler at vi gjør en viktig jobb for våre kunder. En god kantineløsning med et innbydende og næringsrikt mattilbud er helt avgjørende for de ansattes trivsel, overskudd og yteevne, mener Kvalheim. Noe for alle Mattrygghet har også andre aspekter. Mange har matallergier og intoleranser mot ulike matvarer og ingredienser. Det legger føringer på menyutvalget til Fazer Amica, som opplever at de har et ansvar for kundenes helse. Vi tilbyr variert, sunn og innbydende meny til alle. Det inkluderer også de med allergier og intoleranser. Vi har kompetanse på dietter, merking av mat og tilpasning av menyer mot de ulike gruppene. Folk blir også stadig mer bevisste på å spise grønt, på oppbyggingen av sitt måltid og på et variert og sunt kosthold. Samtidig spiser flere varmmat i lunsjen. Det er spennende, og gjør det mulig for oss å inkludere et stort utvalg grønnsaker, fisk, kjøtt, ris og poteter i våre menyer, sier Kvalheim. Selskapet ivaretar matsikkerheten gjennom innarbeidede kvalitetsrutiner som alle ansatte kurses i og etterlever i sin hverdag. Vi har i løpet av våre åtte års virksomhet i Norge ennå ikke mistet en kunde. Det forteller oss at vi lykkes i å levere løsninger med høy kvalitet og servicegrad, og er et kvalitetsstempel vi er stolte av. Må være spesialist Stadig flere bedrifter outsourcer sin kantinedrift. Det kan skyldes økonomiske hensyn, men Fazer Amica peker på andre fordeler: Man må være spesialist på mat for å kunne ivareta alle de tilhørende viktige elementene. Dette omfatter kunnskap og evne til å gjennomføre kvalitet i alle ledd, en variert og sunn meny for alle og ikke minst hygiene. For oss er mat kjernevirksomhet. Dermed har vi helt andre forutsetninger for å levere en optimal kantineløsning enn en bedrift som har sin virksomhet innenfor andre bransjer, avslutter Kvalheim. Telefon:

3 Vi gjør IKT enkelt! IKT-systemene er pulsåren i enhver bedrift. Men både nyanskaffelser, drift og vedlikehold av slike systemer er komplekse oppgaver som fort kan gå galt om man ikke gjør ting på rett måte. Vår oppgave er å skape orden i en kaotisk IKT-hverdag, oppsummerer administrerende direktør i Umoe IKT, Svein Berntsen. Umoe IKT er blant landets største totalleverandører av IKT-løsninger og gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig for selskapets mer enn ulike bedriftskunder landet over. Det store tjenestespekteret muliggjør skreddersydde løsninger for alle bedrifter, uansett størrelse. Vi er store nok til å ha kompetanse på alle nødvendige IKT-felt, og tilbyr alt fra enkle lokalnettinstallasjoner til svært avanserte løsninger innenfor tale og data. Dermed trenger bedrifter kun å forholde seg til oss, så ordner vi resten. Vi analyserer bedriftens behov, og henter inn de prosjektleveransene og systemene som er nødvendige for å lage optimale løsninger, syr disse sammen og leverer en ferdig komplett pakke, forteller Berntsen. Fakta om Umoe IKT Umoe IKT leverer komplette tekniske løsninger med tilhørende tjenester innen tale, datakommunikasjon og visuell kommunikasjon. Selskapets viktigste satsingsområder er IP-kommunikasjon, drift og vedlikehold, nettverk, telefoni og applikasjoner, IT-sikkerhet, server og datalagring og visuell kommunikasjon. Selskapets tjenestetilbud omfatter rådgiving, løsningsdesign, prosjektledelse, installasjon og opplæring til nøkkelferdige løsninger. Selskapet har ca 800 ansatte, hvorav 550 IT konsulenter og 100 salgskonsulenter. Vi har et tjenestespekter og en kompetanse som gjør at vi kan skreddersy IKT-løsninger for bedriftsmarkedet, sier adm. dir Svein Berntsen (t.v.) og direktør for Business Solutions Lars Hagen i Umoe IKT. Unik tilstedeværelse Med avdelinger på 23 ulike steder i landet har Umoe IKT er særegen posisjon blant landets IKT-leverandører. Ingen av konkurrentene har like sterk geografisk tilstedeværelse. Det gir oss et unikt konkurransefortrinn. Dette, kombinert med vår store kundebase, gir oss et solid grunnlag i markedet, og en sterk plattform for videre drift og vekst, forteller direktør for Business Solutions, Lars Hagen. Komplett tjenestespekter Innenfor tradisjonell og IP-basert telefoni for bedriftsmarkedet er Umoe IKT landets største aktør, med en markedsandel på ca 40% på IP-telefoni og mer enn 50% av totalmarkedet for tradisjonelle telefoniløsninger. Systemintegrasjonsvirksomheten utgjør over en milliard i omsetning. Som driftspartner er selskapet blant de største med en avtaleportefølje på mer enn 300 millioner. Selskapets rådgivningsenhet er voksende og har en omsetning på over 150 millioner. Med oppkjøpet av Computerland i sommer har det nye Umoe IKT en total omsetning på 1,5 milliarder kroner. Oppkjøpet av Computerland gjør oss sterkere. Det nye Umoe IKT er en av de største totalleverandørene innenfor design, implementering og drift av IKT-infrastruktur og applikasjoner i det norske markedet. Oppkjøpet har medført en dreining i vår identitet og profil.tidligere hadde vi en 50/50 vekting på tale og data. Med oppkjøpet av Computerland har vi styrket vår profil på data og drift av kompliserte systemer. Dermed kan vi tilby et enda mer komplett tjenestespekter, avslutter Berntsen. Telefon:

4 Vidtrekkende endringer innen reglene for internprising: Er din bedrift forberedt? OECD anslår at mer enn 60 prosent av verdenshandelen i dag skjer mellom nærstående selskap. Nå foreslår Finansdepartementet særskilt oppgaveplikt og dokumentasjonskrav for internprising mellom nærstående parter. Å møte uforberedt kan få store konsekvenser. Finansdepartementet foreslår i et høringsnotat særskilt oppgaveplikt for skattytere i interessefellesskap og særskilt dokumentasjonskrav for internprising for skattytere som inngår i store konsern. Forslaget omfatter både transaksjoner over landegrensene og internt i Norge. Gjennom de foreslåtte reglene ønsker departementet å sikre det norske skattefundamentet. Ulik skattebelastning i forskjellige land kan føre til overføring av inntekter til et selskap i utlandet. Dersom Norge ikke har klare dokumentasjonskrav, kan det bli for lite skatteintekter til Norge, forklarer Svein G. Andresen som leder internprisingsgruppen i KPMG Law Advokatfirma DA. Dramatiske følger Dokumentasjonskravet er omfattende og bebyrdende, og skattytere som ikke på en tilfredsstillende måte kan dokumentere sine internpriser vil lettere kunne få fastsatt inntekten ved skjønn fra ligningsmyndighetene. Man kan ifølge forslaget også miste retten til å klage på skjønnsligningen. Resultatet kan være dramatisk for mange selskaper, mener Andresens kollega, Marius Basteviken, siviløkonom og advokatfullmektig. Internprisgruppen i KPMG Law Advokatfirma DA Svein G. Andresen, advokat og partner Marius Basteviken, siviløkonom og advokatfullmektig Nils Erik Krosvik, siviløkonom Ann-Kristin Stene, advokatfullmektig (Stavanger) Det kan få dramatiske følger å være uforberedt på de nye internprisingsreglene. Blant annet vil du kunne oppleve en skjønnsligning fra myndighetene med uventede og uberettigede utgifter på millioner av kroner til følge, opplyser Svein G. Andresen (t.v.) og Marius Basteviken i KPMG Law Advokatfirma. Du vil få kun 45 dagers frist på å fremlegge dokumentasjon etter anmodning fra myndighetene. Myndighetenes skjønnsligning kan medføre uventede og uberettigede utgifter på millioner av kroner. Å tape klageadgangen er alvorlig, og reiser en rekke spørsmål. I Finland og Danmark har de valgt en bot som sanksjonsmiddel ved mangelfull dokumentasjon i stedet for tap av klageadgang, og dette er åpenbart en mer fornuftig løsning, mener Andresen. Betydelige svakheter De nye dokumentasjonskravene bygger hovedsakelig på de danske reglene for internprising. Både Andresen og Basteviken påpeker imidlertid betydelige svakheter ved det norske forslaget. Det er flere måter å sammenligne de nærstående selskapene på for å fastsette internprisene. Problemet er at departementet er for teoretisk i sin tilnærming og tenker i henhold til tradisjonelle selskapsformer og metoder for internprising. Økonomien er mye mer global nå enn den var da OECDs retningslinjer ble utformet i 1995, sier Basteviken. Departementet burde, når de tilsynelatende er kritiske til nettomarginmetoden og benyttelse av overskuddsdeling, gitt noen konkrete eksempler på hvordan en kan gjennomføre en sammenlignbarhetsanalyse basert på bruttomarginmetodene, sier Andresen. Søk råd i tide Forslaget kan bli vedtatt gjeldende allerede fra 1. januar 2007 eller mest sannsynlig fra 1. januar Uansett krever det flere måneder å legge opp rapporteringsrutiner og utarbeide tilfredsstillende dokumentasjon. Du vil lett komme veldig uheldig ut om du ikke planlegger dette riktig. Ved omleggingen i Sverige, hvor de har nye regler fra 2007, fikk de nå i høst store problemer med rådgiverkapasiteten fordi alle trengte hjelp på samme tidspunkt, sier Andresen. Selskapet Andresen og Basteviken jobber i, er et frittstående advokatfirma med 60 ansatte, og de trekker veksler på et verdensomspennende KPMG-nettverk for internprising bestående av 750 personer. Utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon krever tverrfaglighet og internasjonal erfaring. Våre folk har både juridisk og økonomisk bakgrunn og kan gjøre sammenlignbarhetssøk og økonomiske analyser som angitt i høringsnotatet. Vi kan fungere som rådgivere og diskusjonspartnere, enten du vil ha oss til å utarbeide en komplett rapport eller at vi deltar som rådgiver i din prosjektgruppe, sier Andresen. Uansett er det tvingende nødvendig for norsk næringsliv å ta dette seriøst, avslutter Basteviken. Telefon: /

5 Toshiba i stadig vekst Tilbyr lønnsomme Toshiba gjør det bra i et tøft marked. Stadig flere har fått øynene opp for selskapets gode dokumentløsninger. dokumentløsninger De siste tre årene har det bare gått én vei oppover, sier administrerende direktør i Toshiba, Martin Frydeborg. Selskapet selger tre produktgrupper tilpasset private og offentlige virksomheter: dokumentløsninger, projektorer og LCD-TV-er. Blant disse er det først og fremst dokumentløsninger selskapet er store på. Samtidig har selskapet en sterk vekst i salget av LCD-TV-er. Vi tilbyr kostnadseffektive dokumentløsninger og gode serviceavtaler. Det er noe kundene setter pris på, sier Frydeborg. En kjent merkevare Toshiba TEC er et datterselskap av det japanske elektronikkselskapet Toshiba Corporation som er blant de seks største i sitt slag på verdensbasis. Datterselskapet er nordisk, med hovedkontor i Sverige. Toshiba TEC har markert seg innen dokumentløsninger med sine avanserte kopimaskiner, multifunksjonsmaskiner, printere, telefakser, data- og videoprojektorer og LCD-TV-er. At Toshiba blir forbundet med høy kvalitet, merker medarbeiderne i Toshiba godt i kampen om nye kunder. Norske virksomheter stiller høye krav. Produktene fra Toshiba er ikke de billigste på markedet, men representerer høy kvalitet. Dessuten er de fremtidsrettet. Det er noe norske kunder vektlegger når de skal investere i nye dokumentløsninger, sier Frydeborg. Kundene sparer penger Det er en erfaren og kompetent gruppe medarbeidere som står bak fremgangen til Toshiba de siste årene. Alle har til enhver tid oppdatert kompetanse på løsningene Toshiba tilbyr. Administrerende direktør i Toshiba, Martin Frydeborg, leder en bedrift i vekst. Stadig flere investerer i Toshibas kvalitetsløsninger. Medarbeiderne er stadig på farten. Tett kundekontakt er vi svært opptatte av, sier Frydeborg. Medarbeiderne hans tilbyr kurs og opplæring når de er ute på kundebesøk. Dessuten tilbyr vi serviceavtaler som kan gå over flere år. De har stor verdi for kunden. Det nytter ikke å tenke på dokumentløsninger som en engangsinvestering. Årlig serviceog vedlikehold må tas med i beregningen. Her er det penger å spare, slår Frydeborg fast. Servicekontraktene er utviklet i samarbeid med kundene. At løsningene byr på flere funksjoner, som scanner, printer og fax, er også god økonomi for kunden, legger han til. Nærhet til kundene Toshiba TEC har en bred distribusjonskanal. Toshiba-produktene er representert gjennom Office-kjeden, et bredt forhandlernett og via distributør i Norge. Bakgrunnen er målet om å være så nær kunden som mulig. Vi ønsker å være i nærheten av kundene våre slik at vi i fellesskap kan identifisere behov og løsninger for den enkelte. For hver enkelt kunde skreddersyr vi løsningene, fastslår Frydeborg. Telefon:

6 Oslo Patentkontor forberedt på norsk EPO-medlemskap: Må beskytte innovasjon bedre Norge er på vei mot medlemskap i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO). Oslo Patentkontor oppfordrer norske bedrifter til å bli mer bevisste på egne og andres intellektuelle rettigheter. Allerede til sommeren kan Norge slutte seg til den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlemmer av den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO) en europeisk organisasjon med over 30 medlemsland. Regjeringen uttalte tidligere i år at den går inn for norsk tilslutning i nær framtid. Norske bedrifter må nå bli flinkere til å beskytte sine investeringer i forskning og utvikling, sier patentrådgiver ved Oslo Patentkontor, Tone Dahl. Hun mener det er på tide at norske bedrifter blir mer bevisste rundt sin egen innovasjon. Oslo Patentkontor gir rådgivning innen alle former for immatrielle rettigheter. Kjerneområdene er tjenester knyttet til patenter, varemerker og design. Flere patenter i Norge Dahl forklarer at for norske bedrifter betyr et EPO-medlemskap at utenlandske patentagenter blir overflødige. Når en bedrift eller privatperson ønsker patent i flere land i Europa, vil en norsk fullmektig kunne håndtere en søknad direkte overfor EPO, hvor forhandlingene om patent i alle medlemslandene blir gjort på én gang. Når søknaden er godkjent, må patentet gjøres gyldig i de landene man ønsker patent. Hva er patent? Et patent er en nasjonal rettighet, som gir enerett til utnyttelse av en teknisk nyvinning i inntil 20 år. I denne perioden kan innehaveren hindre andre i å utnytte oppfinnelsen kommersielt. Det er et utfravikelig krav at en søknad om patent innleveres før oppfinnelsen gjøres kjent. Patent må man ha i hvert enkelt land hvor man ønsker beskyttelse. Norske bedrifter kan også i dag få europeisk patent. Snart slutter Norge seg til den Europeiske Patentkonvensjonen. Patentrådgiver Tone Dahl påpeker at norske bedrifter nå bør bli flinkere til å beskytte sin egen innovasjon. Samtidig betyr det at utenlandske bedrifter ikke lenger behøver å søke spesielt om å få patent i Norge, sier Dahl. Når bedrifter søker Europa-patent gjennom EPO, vil de slippe å levere en egen søknad i Norge slik de må i dag. Når vi blir medlem, holder det å sette et kryss for Norge i søknaden. Dermed vil flere utlendinger benytte muligheten til å få patentbeskyttelse også i Norge, sier patentrådgiveren. Antallet patentsøknader vil øke dramatisk etter EPCtilslutning og utenlandske bedrifter vil stå for denne økningen. Trolig vil andelen utenlandskeide norske patenter øke til over 95%. Kan føre til konflikter Dermed blir det ekstra viktig for norske aktører å undersøke om noen allerede har rettighetene til et produkt, før de sender sitt eget ut på markedet. Dersom andre har et gyldig patent på produktet ditt, må en tillatelse fra patentinnehaver hentes inn, sier Dahl, og legger til: Blir ikke det gjort, kan en risikere kostbare konflikter. Patentrådgiveren påpeker at det derfor blir enda viktigere å holde seg oppdatert om hva andre har beskyttet og sørge for selv å beskytte egen innovasjon gjennom patenter og designregistreringer. Vi kan hjelpe alle som vil søke om patent med søknader, oversettelser og rådgivning. De fleste av våre patentrådgivere vil få godkjenning som EPO-agenter. Det betyr at vi kan føre saken direkte i EPO for norske aktører, avslutter hun. Telefon:

7 Fremtiden innen personalhåndtering: Lønns- og personalkontoret på web Digitale personaltjenester er kommet for å bli, og har allerede spart store selskaper for betydelige beløp. Bluegarden har samlet all sin kompetanse fra storkundedrift og tilbyr nå også små og mellomstore bedrifter enklere tilgang til avansert bistand innenfor et kompleks område. Bluegarden håndterer lønnen til mer enn 1 million arbeidstakere i Skandinavia og har lenge levert lønns- og personaltjenester til store selskaper. Det skandinaviske konsernet har nå komprimert sin fagkompetanse fra storkundedriften, standardisert den og laget en digital tjeneste for SMB-markedet. Små og mellomstore bedrifter har også behov for velprøvde og kostnadsbesparende løsninger innen personalhåndtering. Digitale tjenester er fremtiden! Tjenesten vår gir effektiv saksflyt og enkel tilgang til avansert bistand fra et stort fagmiljø, forteller ansvarlig for SMB-markedet hos Bluegarden, Irene Westlie. Kompleks fagområde Lønn- og personal er et komplekst fagområde, og mange bedriftsledere sliter med å holde seg à jour. Mange opplysninger er sensitive, og i tillegg kan bedriften få uforutsette utfordringer dersom lønnsutbetaleren for eksempel blir sykmeldt. Bedriftslederne kan med få tastetrykk holde seg oppdatert om de ansatte, og trenger ikke lenger forholde seg til en mengde papirer. Opplysningene er digitalt lagret og blir ikke borte ved et lederskifte. Tjenesten er også tilpasset de ansatte, som kan gå inn på sine egne sider og holde seg oppdatert om alt fra resterende feriedager til lønnsutvikling. Tjenesten gir med andre ord selvbetjening, kontroll og innsyn for alle parter. Digitale tjenester er fremtiden. SMB-satsingen er en forlengelse av tjenestetilbudet vårt, og et resultat av den omfattende erfaringen vi har opparbeidet gjennom mange år med store kunder, sier Irene Westlie i Bluegarden. Forutsigbare omkostninger Bedriften kjøper et abonnement via web til fast månedspris pr. ansatt. Implementeringen er også fastpriset, og kostnadene er dermed oversiktlige og forutsigbare. Mange av Bluegardens kunder er nyetablerte selskaper som trenger en tjeneste som passer til 10 ansatte i dag og som kan utvides til 350 i morgen, uten at selskapet må investere i nye systemer. Siden tjenesten er webbasert, slipper kundene våre kjøp og vedlikehold av programvare. Dessuten innlemmes nytt regelverk løpende i brukergrensesnittet av våre fagpersoner. Dermed er tjenesten alltid oppdatert og brukervennlig, uansett hvor man befinner seg. Fornøyde kunder Bluegarden utvikler selv programvaren, og etter tilbakemeldingene å dømme, har de lykkes med å dekke et behov mange bedrifter har. Det ser ut til at vi har truffet rett i markedet. Responsen vi får fra kunder forteller at de har fått entydelighet i rutinene sine og effektivisering i form av opprydding. De ansatte får en rettferdig behandling og revisorer melder om at tjenesten gir god synbarhet samt riktige rapporter til offentlige myndigheter. Når det i tillegg gjør kostnadene forbundet med lønn- og personalarbeid lett å forutsi, er vi svært fornøyde med tjenesten vår, avslutter Westlie. Telefon:

8 Ny dimensjon innen megling med ework: IT-konsulentenes utstillingsvindu ework er Nordens førende konsulentmegler på IT-området. Firmaet er salgskanal for over spesialiserte IT-konsulenter overfor høyt profilerte selskaper og prosjekter. Samtidig dekker de store kunders behov for rask og rett IT-kompetanse. Det norske it-markedet har vært opphetet siden midten av 2005, og bare siden januar i år er det etablert mer enn 900 IT-selskaper i Oslo-området. Mange oppfatter markedet som kaotisk, og trenger en aktør som har oversikt over tilgjengelig kompetanse. Det er her vi har vår styrke, sier leder for forretningsutvikling i ework, og ansvarlig for etableringen av selskapet i Norge, Anders Skolleborg. Gratis markedskanal ework startet opp i 2000 og er Nordens største konsulentmegler innenfor IT. Forretningsmodellen bygger på et nært samarbeid med spesialiserte mindre konsulentselskap som har stor kompetanse og lang erfaring. Disse registrerer seg i eworks database, og blir dermed eksponert overfor oppdragsgivere i alle slags bransjer. Det er gratis å registrere seg i databasen vår, og gevinsten for konsulentene er stor. Gjennom ework får de mulighet til å ta oppdrag hos de store Nordiske selskapene, en mulighet de trolig ikke hadde fått på egenhånd. ework gjennomfører kvalitetskontroll av alle konsulenter som tilbys kundene. Mer enn 700 it-konsulenter er i dag ute på oppdrag gjennom ework. Stort utvalg, liten jobb For kundene er omfanget av databasen en stor fordel, nettopp fordi personantallet er så stort og spredningen på kompetansen dermed er god. Konsulentenes kompetanse I løpet av kort tid har over 500 it-konsulentselskaper registrert seg i eworks database. Gjennom ework får de mulighet til oppdrag hos store selskaper i hele Norden. Kundene på sin side får oversiktlighet, rask respons og gode priser, sier Kari Hanzek (i midten), her flankert av Anders Skolleborg og Heidi Tangnæs. dekker alle IT-disipliner, som eksempelvis systemutvikling, prosjektledelse, systemarkitektur og systemintegrasjon. Kundene våre er velrenommerte selskaper som har fokus på sine forretningsmål, og som ser verdien av å slippe å foreta konsulentsøkeprosessen selv. De får til enhver tid tilgang til et spekket utvalg av kompetente IT-konsulenter, uten selv å måtte administrere et stort antall personer. Rask respons Kundene har en dedikert salgsansvarlig i ework som kjenner til behovene deres og som kan sette i gang et søk så snart behovet melder seg. Vi satser mye på å gi kundene våre rask behandling. Behovet er ofte akutt, og alle vet hvor frustrerende og ikke minst lammende det kan være å mangle en viktig brikke, forteller Kari Hanzek, Key Account Manager i ework. Kraftig vekst ework er i kraftig vekst, og etter oppstarten i Norge i år, merker de nå for alvor at markedet er hett. Omsetningen i 2005 var 435 millioner svenske kroner. Forventet resultat for 2006 er omlag 700 millioner SEK, og en økning av staben til 48, mot 35 i Den markante veksten vi opplever kan hovedsakelig tilskrives vår suksess med å være en aktør som skaper oversikt og tydelighet for både kunder og konsulenter, avslutter Skolleborg. Telefon:

9 Tverrfaglig rådgivning hele veien Med sin sterke tverrfaglighet er COWI samarbeidspartner gjennom hele bygge- og anleggsprosessen for kunder i inn- og utland. Vi tenker helhet hele veien, forsikrer administrerende direktør i COWI AS, Christian Nørgaard Madsen. COWI representerer lokal tilstedeværelse samtidig som de har internasjonal kompetanse og kapasitet. Selskapet har cirka 550 medarbeidere fordelt på 19 kontorsteder i Norge. De er i hovedsak ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og økonomer. Deres kompetanse dekker avfall og miljø, tekniske installasjoner og byggrådgivning, samferdselsteknikk, vannog avløpsteknikk, prosjektadministrasjon og byggherrerådgivning. Oppgavene er i hovedsak relatert til infrastruktur, miljø, nybygg og eksisterende eiendom. Rådgivning og prosjektering i tilknytning til dette er vår kjernevirksomhet, sier Nørgaard Madsen. Han føyer til at COWIs strategi er å forene lokal tilstedeværelse med konsernets totale tjenestespekter og kapasitet. COWI konsern har cirka medarbeidere, spredt over hele verden. Både bredde- og spisskompetanse COWI er involvert i mange av de store byggeog anleggsprosjektene i Norge. Informasjonsog marketingsjef Torill Odden understreker at kombinasjonen av bredde- og spisskompetanse ofte er utslagsgivende for å vinne et oppdrag. Det virker som oppdragsgiverne er blitt mer bevisst verdien av den helhetsvurderingen vi kan gi, sier hun. Utbyggingen av gamle Fredrikstad Verksted, med blant annet nye Fredrikstad stadion, er et stort prosjekt hvor COWI er inne med mange fagdisipliner, mens nytt operahus i Bjørvika er et typisk spisskompetanse-prosjekt. Der er de engasjert av andre rådgivere for å ivareta elektroakustikk og brannrådgivning. Helsebygg, hvor COWI er ledende rådgiver i Norge, er et viktig satsingsområde. For tiden COWI er involvert i store bygge- og anleggsprosjekter i både inn- og utland, forteller administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen (t.v.), informasjons- og marketingsjef Torill Odden og sivilingeniør Bjørn H. Christensen. er de engasjert i utbygging av cirka m². St. Olavs Hospital og Nye Ahus er blant prosjektene. COWI konsernet har en betydelige internasjonal virksomhet. Når verdens største hengebro, Messina-broen i Italia, skal bygges mellom Sicilia og fastlandet, vil COWI bidra med planlegging og prosjektering. Et annet eksempel er Seeb Salalah-flyplassen i Oman. Viktig vurdering i forkant Før erverving av eiendom, eller igangsetting av et eiendomsprosjekt, er due diligence, eller å utvise nødvendig forsiktighet, viktig. COWI tilbyr alt fra enkle tilstandsvurderinger til helhetlig due diligence av store eiendomsporteføljer. Vi bidrar til kundenes verdiskaping ved å påvise muligheter og fordeler, samt avdekke risikoer, sier sivilingeniør innen bygg og konstruksjon i COWI, Bjørn Hillestad Christensen. COWIs tjenester innen due diligence omfatter alt fra økonomi og miljø, til konstruksjoner og installasjoner. I vekst COWI er i vekst, og selskapet er stadig på jakt etter kloke hoder. «Ung i COWI» er et program for unge medarbeidere. De som kommer til oss skal vite at vi har høy fagkompetanse og et inkluderende miljø med vekt på kompetanseoverføring og karrieremuligheter. Fordi vi har kontorer over hele verden, er det muligheter for å arbeide i både inn- og utland, avslutter Nørgaard Madsen. Telefon:

10 10 Systec suksess i 20 år: En virkelig komplett IT-leverandør Da Kongsberg våpenfabrikker kastet inn håndkleet i 1987, gikk tre ansatte i gang med Kongsberg Systec AS. IT-leverandøren har fokus på kundenes behov og at de skal få mest mulig ut av hver krone brukt på IT. Kontroll over hele verdikjeden er en del av grunnlaget for dette. Når Systec i 2007 blir 20 år, er det en ledende IT-bedrift som leverer komplette systemløsninger til næringsliv og offentlige virksomheter, som feires. Jeg tror en del av forklaringen på suksessen er at vi har bygget kunnskap og erfaring i så mange år uten å glemme konseptet vi tuftet det hele på; nemlig at vi driver en servicevirksomhet, vi er fleksible og tilpasningsdyktige for kunden, sier Runar Lia, daglig leder i Systec. Bedriften dekker hele næringskjeden innen IT, alt fra salg av maskiner, utstyr og rekvisita til avanserte løsninger og konsulenttjenester. Systec har også en stor serviceavdeling, eget kunde- og servicesenter og lager. HP-partner, men reparerer alt Systec serverer sine kunder en virkelig komplett pakke. Ikke bare skaffer de Servere, PC-er og printere, installerer nødvendig programvare og konfigurerer. De leverer også tilhørende konsulenttjenester og de reparerer utstyret. Vi lever i en bruk og kast-kultur, men det er bemerkelsesverdig hvor mye vi faktisk reparer. Av totalt 50 ansatte, har vi ti hoder som reparerer PC-er i året, forteller Frank Guneriussen, Systecs servicesjef. Han forteller at selskapet er en «HP Preferred Partner», og er en del av HPs «Next business day»-konsept. Det vil si at Systec inngår i serviceorganisasjonen til Hewlett Packard og daglig får oppdrag derfra. Oppdragene er hovedsakelig on-site oppdrag på servere og printere. Vi har sertifisert kompetanse som gir oss myndighet til å reparere både HP- og Fujitsu Siemens maskiner. Men det betyr ikke at vi ikke kan reparere utstyr fra andre leverandører. Vi reparerer det meste, presiser Guneriussen. Systecs kunder får et komplett IT-tjenestetilbud tuftet på god service og valuta for pengene. Bak fra venstre: Frank I. Guneriussen, Ole Sveinung Isaksen, Olav Lia. Foran fra venstre: Ole Anders Hegle, Runar Lia. Systec er dessuten, i samarbeid med HP, innkjøps- og logistikkpartner for flere store kunder. Vi hjelper kunden med å foreta kostnadseffektive innkjøp. I tillegg til å redusere alle ikkeverdiskapende aktiviteter i forsyningsprosessen, gir vi kunden råd om produktvalg og standarder. Gjennom en moderne innkjøpsportal sørger vi for mer strukturerte anskaffelsesprosesser og at antall manuelle oppgaver reduseres, sier Lia. Særlig effektiv logistikk En av fordelene ved å benytte Systecs tjenester, er at de selv eier hele verdikjeden fra innkjøp av utstyr til levering hos kunden. Slik får kundene deres kun ett kontaktpunkt dersom de lurer på noe, og slipper å bli kasteball mellom ulike selskaper som håndterer deler av prosessen. Kundene berømmer IT-leverandøren for spesielt god og effektiv logistikk. Det gjelder alt av logistikk. Også at vi tanker med image altså at vi legger inn programvaren kunden trenger for å kunne ta PC-en i bruk og at den er ferdig konfigurert og innmeldt i domenet når vi leverer den på pulten. Da er det bare å trykke på knappen og maskinen er garantert funksjonsvillig fra første stund, sier Lia. Deler suksessen med lokalmiljøet Systec har lojale kunder i bedriftsmarkedet over hele Norge. Med hovedkontor i Kongsberg og avdelinger i Oslo og Drammen, befinner de fleste av kundene seg naturlig nok i aksen mot hovedstadsområdet. I utgangspunktet finnes det ikke begrensninger for hvilke bransjer IT-bedriften leverer til, men Systec har store offentlige virksomheter og de fleste tungtveiende industribedrifter i nærområdet i sin portefølje. Og nærmiljøet er de opptatt av på flere måter. Vi har hatt hele 36 prosents vekst i år, og regner med å havne på 250 millioner kroner i omsetning. Vi ønsker å dele noe av vår suksess med lokalmiljøet i Kongsberg og Notodden. Systec sponser blant annet lokal idrett og er stolte over å være med på laget når Notodden fotballklubb NFK nå rykker inn i toppidretten, smiler Systecs daglige leder. Telefon:

11 11 Anticimex AS skiftet til ALD Automotive AS: Lønnsomt bilhold med Bilhold dreier seg om mer enn bare kjøp av biler. Et effektivt og kostnadsreduserende bilhold er så komplisert at det krever en profesjonell partner. Anticimex AS fant det best å skifte til ALD Automotive AS. service i høysetet Anticimex sørger for menneskers helse og livskvalitet gjennom skadedyrsbekjempelse, matsikkerhetskontroller og eierskifteforsikring. De er således en servicebedrift, og setter minst like store krav til leverandører de selv kjøper tjenester av, som til seg selv. Anticimex var misfornøyde med oppfølgingen fra sin forrige biladministrator. Derfor skrev de kontrakt med ALD Automotive i Det første jeg falt for var fleksibiliteten i konseptet deres. Tilfredsheten har bare økt i takt med servicen de yter og den personlige oppfølgingen de makter å vedlikeholde til tross for sterk vekst, sier Nick Wise, økonomisjef i Anticimex AS. Noen problemer vil alltid oppstå i sammenheng med firmabiler. Derfor er det viktig å ha en administrator som griper an og løser problemene på den rette måten, sier Wise. Hos ALD blir vi alltid meget godt ivaretatt både jeg som økonomisjef og hver enkelt bilbruker. Slipper papirarbeid og mas Anticimex har 140 ansatte fordelt på avdelinger i hele Norge. 100 av dem er helt avhengige av sin firmabil for å komme seg ut til kundene og få gjort jobben sin. Wise innså også fort at hos ALD ville arbeidsmengden som fulgte med bilholdet bli betraktelig mindre enn han tidligere hadde erfart. Jeg er verken ansatt for, eller har spesielt lyst til å bruke mye tid og ressurser på bilhold. ALD bilsalg ALD åpnet i 2006 et kundesenter for bruktbilsalg. Her selger ALD årlig nå 800 brukte leasingbiler av høy kvalitet. Bilene er kjørt av ALDs kunder og finnes i mange prisklasser og varianter. Alle biler leveres med garanti, dokumentert servicehistorikk, dokumentert skadehistorikk og så videre. Bilene ligger åpent for salg og besiktigelse på Lars Erik Norum (t.h.) har vært ALD Automotives kontakt mot Anticimex siden Tilfredsheten har bare økt i takt med servicen de yter og den personlige oppfølgingen de makter å vedlikeholde til tross for sterk vekst, sier Nick Wise, økonomisjef i Anticimex AS. ALD Automotive tar seg av alt fra finansieringsløsninger, innkjøp, avgifter, service og vedlikehold og frem til avhending av bilene når den tid kommer. Det vil si at jeg slipper papirarbeid og mas, forteller økonomisjefen. Han fremhever også sluttbrukernes mulighet til å ringe ALDs assistansenummer som er betjent 24 timer i døgnet. ALDs webløsning gjør dessuten at hver enkelt avdelingsleder selv holder orden på bilstatus og utgifter. Ved et enkelt museklikk kan de ta ut rapporter og legge inn alle relevante opplysninger når som helst på døgnet, uansett hvor de befinner seg. Særegen webløsning ALD er landets eneste biladministrasjonsselskap med en onlineløsning hvor weben ble laget først, og kjernesystemet ble modellert på det. Slik har de fått en enkelt betjent web og en sømløs kommunikasjon mellom de to systemene, samtidig som all informasjon til enhver tid er oppdatert og korrekt. Det vi er opptatt av er å forenkle hverdagen til våre kunder og sørge for effektiv drift. Bortsett fra lønn, er det ofte bilhold som utgjør selskapets største kostnader. Dermed blir detaljene i bilholdet meget viktig å ha kontroll over, uten å måtte anstrenge seg for mye, sier Lars Erik Norum, salgs- og markedsdirektør hos ALD Automotive AS. Rask suksess og stor vekst ALD Automotive AS er eid av den franske storbanken Société Générale. Selskapet startet opp i Norge med syv ansatte og 300 biler i Siden den gang har biladministratoren vokst til 30 ansatte og 6000 biler. Norum, som har vært med siden begynnelsen, har forklaringen på suksessen. Vi har vært tro mot konseptet vårt og vi selger det vi er gode på. ALD Automotive garanterer faste månedlige bilkostnader, og reduserer dermed risiko og totalkostnader for kundene, enten de selv vil eie bilene eller vi skal ta oss av hele verdikjeden for dem. Telefon:

12 1 Digitale dokumentløsninger fra innovativ samarbeidspartner Dokumenthuset AS er Norges største Xerox partner. Hovedaktiviteten er salg av Xerox multifunksjonsmaskiner, men virksomheten er fokusert rundt et helhetssyn på elektronisk dokumentbehandling med fokus på kundens arbeidsprosesser og dokumenthåndtering. dokit effektiv dokumentstyring som forenkler arbeidsprosessene Organisasjonen din bruker dokumenter i papirform eller i et elektronisk format (e post, pdf, Word, websider etc.) til å styre forretningsprosessene og for å kommunisere og dokumentere. Det er viktig å ha en samarbeidspartner som innser betydningen av å kunne kombinere mennesker, prosesser og teknologi i den hensikt å kunne innhente og dele kunnskap, sier daglig leder Henrik Jacobsen i Dokumenthuset. I tillegg er det viktig med en strategisk grunn å stå på, en klar visjon om fremtiden, og vilje til å investere tid og penger i mennesker og teknologi. Kort sagt er det viktig å ha en partner som fokuserer på dokumentet og hva det kan gjøre for deg. Digital arbeidsflyt I prosessen med digital arbeidsflyt inngår alt som gjøres med et dokument før det er klart til å skrives ut, og alt som inngår i bearbeidingen etter at det er skrevet ut. Noen stikkord er arkivløsninger, arbeidsflyt og versjonshåndtering. Dokumenthuset tilbyr løsninger som ivaretar hele arbeidsflyten innenfor den digitale prosessen. En viktig del av prosessen er at papirbaserte dokumenter og dokumentenes innhold kan importeres fullt ut i den digitale arbeidsflyten. Først da kan vi snakke om effektiv digital dokumentadministrasjon, sier Jacobsen. Med Dokumenthusets løsninger kan selskapet gå inn i bedrifter og effektivisere dokumentflyten slik at bedriften får både bedre kontroll og større effektivitet. Selskapet skreddersyr løsninger som utnytter den kapasiteten og fleksibiliteten som finnes i de avanserte løsningene fra Xerox, kombinerer dem med en rekke andre effektive dokumentløsninger, og på den måten sikres kundene en effektiv digital arbeidsflyt. Det er viktig å ha en samarbeidspartner som fokuserer på dokumentet og hva det kan gjøre for deg, sier Dokumenthusets daglige leder Henrik Jacobsen. ScanFlowStore presis og effektiv digital arkivering Digital arkivering med ScanFlowStore er like lett som å kopiere. Med et enkelt trykk på en tast produserer Xerox WorkCentre en digital kopi som lagres direkte i en Windows folder. «Etter at ScanFlowStore ble implementert kjøres flere og flere saker elektronisk, lagret direkte på saksnummer. Systemet er utrolig presist, og skanningen er effektiv og svært nøyaktig. Nå har vi alltid dokumentet tilgjengelig på saken, og vi kan klippe og lime direkte fra de søkbare pdffilene og inn i nye word dokumenter hvis vi trenger det. I tillegg har vi til enhver tid alle saksdokumenter tilgjengelig, uansett tid og sted.» Uttalelse fra kunde som har benyttet ScanFlowStore i ett år. ixware sentraliserer, digitaliserer og arkiverer faksbruken Digital faksbehandling med ixware og Xerox multifunksjonsløsninger skaper bedre mottagelighet og større brukervennlighet. Du får et elektronisk fakssystem som gjør at alle fakser, både de du mottar og de du sender blir arkivert elektronisk. «Løsningen med ixware og Xerox virket enkel da vi vurderte den, og noe av det viktigste var at den var testet godt ut mot Xerox maskinene. Vi er godt fornøyd med at det hele fungerte bra fra starten av, og at vi har én leverandør å forholde oss til. Vi har god erfaring både med leverandør, utstyr og løsninger.» Uttalelse fra kunde som har benyttet ixware siden desember Dokumenthuset har i dag 30 ansatte, og i samarbeid med Xerox og andre leverandører gjennomfører vi kontinuerlig trening og andre kompetansehevende aktiviteter for å sikre at våre medarbeidere har nødvendig kunnskap om digital dokumentbehandling. Dokumentene oppbevares i et arkivskap, de er lagret lokalt eller på en nettverksserver, de står i permer i hylla, eller de ligger på skrivebordet. Våre produkter og tjenester gir deg smarte og kostnadseffektive løsninger for arkivering, versjonshåndtering og tilgangskontroll, med søk og tilgjengeliggjøring av alle typer dokumenter. dokit er betegnelsen på Dokumenthusets totaltilbud som binder alle de digitale prosesser sammen. dokit omfatter alt fra avanserte digitale kontorløsninger og skreddersydd programvare til personlig opplæring og kurs, og omfatter opptil 24 timers support og service og nødvendig rekvisita og tilbehør. Telefon:

13 13 Programvare i verdensklasse Teleplan Globe er ekspert på geografiske informasjonssystemer (GIS) og programvare for radio- og frekvensplanlegging. Produktene er etterspurt over hele verden. Blant kundene er både NATO og US Navy. Her sitter noen av Norges beste programvareutviklere, sier daglig leder av Teleplan Globe, Eirik Tord Jensen. På Lysaker utvikles og testes selskapets programvare kontinuerlig. Teleplan Globe utvikler og leverer programvareløsninger og hyllevareprodukter innen radio- og frekvensplanlegging, nettverksplanlegging, samt geografiske informasjonssystemer (GIS). Teleplan Globe er et selskap i Teleplan Gruppen AS, og ble skilt ut som en egen enhet 1. januar i år. Selskapet har et internasjonalt fokus og leverer løsninger over hele verden. Produktene er i bruk hos norske kunder som Telenor, Netcom og Forsvaret, og utenlandske kunder som NATO, US Navy og Maritime and Coastguard Agency i Storbritannia. Tre typer programvare Selskapets tre hovedprodukter heter MARIA, ASTRIX og FRIDA. MARIA er et geografisk informasjonssystem som brukes både i sivil og militær sektor - for eksempel i forbindelse med mange militærøvelser i Europa. ASTRIX er et radioplanleggingssystem som brukes til å planlegge og vedlikeholde mobile nettverk. Network Norway er en av nykommerne på kundelisten her. ASTRIX er også blitt benyttet i planleggingsfasen av nytt nødnett. Det siste hovedproduktet FRIDA, er et frekvensplanleggingssystem, som blant annet brukes av det norske forsvaret. Flere utenlandske militære utstyrsleverandører selger MARIA og FRIDA som tilleggsprodukter til egne løsninger. Jensen er godt fornøyd med å ha store internasjonale kunder. Han forteller at US Navy har tatt i bruk selskapets web-baserte kartsystem. Løsningene vi har levert er imidlertid et resultat av hva vi har gjort i Norge. Daglig leder hos Teleplan Globe, Eirik Tord Jensen, sjonglerer med selskapets hovedprodukter ASTRIX, FRIDA og MARIA som er etterspurt over hele verden. Selv om kundene befinner seg overalt i verden, foregår all forskning og utvikling på Lysaker. At vi er i front på det vi utvikler, kan vi takke mange av kundene våre for. Selskaper som Telenor og Netcom og institusjoner som politiet og Forsvaret har sørget for at vi stadig har utviklet våre produkter i takt med kundenes behov, sier Jensen. Tett samspill Jensen understreker at de ansatte i selskapet er fokusert på å gjøre kunden bedre. Vi lytter til kunden og implementerer løsninger på kundens problemer i våre produkter. Her skjer innovasjonen i tett samspill med kunden, sier han. Blant mange fornøyde kunder er Ulf Støa i FLO/IKT: Siden vi implementerte MARIA i 1996 har vi opplevd Teleplan Globe som en god og fleksibel leverandør som ivaretar våre interesser på en profesjonell måte, sier han. Dersom det er noe som haster for kunden, er medarbeiderne i Teleplan Globe raske med å snu seg rundt. Jensen forteller om en kunde som hadde behov for et kartsystem, og som var i dialog med Teleplan Globe en fredag. Påfølgende mandag var kunden på oppdrag med tilpasset kartsystem i kofferten. Ambisiøse Produktene som nå ligger under Teleplan Globe har vært i vekst siden midten av 90-tallet. Antall ansatte er i dag 27, hvorav kvinneandelen er 20 prosent og på vei opp. Direktøren forteller at selskapet har planer om å få et enda bedre fotfeste både i og utenfor Norge. I Norge er vi nokså enerådende innenfor vår spisskompetanse, men i utlandet har vi store konkurrenter. Vi har ved flere anledninger vist at vi kan konkurrere med dem på store prosjekter, sier Jensen, og legger til: Det er gøy, motiverende og skjerpende for alle. Telefon:

14 14 InfoCare AS Vi kan bli din IT-vaktmester Fakta om InfoCare InfoCare er et leverandøruavhengig nordisk konsern med et rendyrket tjenestekonsept innen IT-service, reparasjoner, logistikk og support. Selskapet er autorisert servicepartner for alle kjente produsenter av merkevarer innen IKT. Sammen med utvalgte servicepartnere utfører selskapet service fra hele 43 steder i Norge og totalt dekker selskapet Norden med 69 servicepunkter og 6 sentrale verksteder. Gjennom den nordiske dekningen tilbyr selskapet svært rask responstid. Salgsdirektør Arild Nybø (midten) i selskapet InfoCare mener flere bedrifter bør følge i Oslo kommunes fotspor. Ved å sette oss på IT-vaktmesterjobben kan IT-sjefen konsentrere seg mer om den IKTstrategiske delen av jobben, forteller Nybø. Til venstre Eirik Børke og til høyre Tor Arild Sunnevåg. Moderne IT-drift krever så mye mer enn å beherske PC-er, servere og nettverk. Du må ha i tillegg ha inngående kunnskap om bedriftens strategi, god forretningsforståelse og kjenne til selskapets kommunikasjonsbehov en bortimot umulig oppgave for en IT sjef, mener salgsdirektør Arild Nybø i selskapet InfoCare. Nybø tror de fleste av dagens bedrifter er tjent med å splitte opp den gamle IT-stillingen i to deler, en IT-vaktmester og en IT-strateg. Mens kunden selv kan ta hånd om IT-strategien bør vaktmesterjobben settes ut til eksterne. Som eksempel trekker han frem Oslo kommune som nylig satte ut IKT-funksjonen på periferiutstyr til InfoCare. Oslo kommune skal først og fremst levere tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv, ikke holde på med IT. Nå som vi, og kommunens øvrige leverandører, skal hjelpe Oslo Kommune med dette regner kommunen å spare hele 50 millioner i året, forteller Nybø. Få tid til strategisk arbeid Å spare penger er bra, men vel så viktig er det i følge Nybø at kommunen kan fokusere desto mer på hvordan IT kan bli et viktig verktøy for å oppfylle kommunens overordnede mål. Han synes heller ikke det er merkelig at det stilles strengere krav til forretningsforståelse hos dagens IT-sjefer. Mens IKT tidligere ble ansett som en støttefunksjon, gjennomsyrer IKT i dag alle nivåer i bedriften. Skal IT-sjefen bidra mer i styrerommet må han slippe å fly rundt å fikse PC-er som har mistet forbindelsen med skriveren. Det bør derfor ikke være noen forskjell på å sette ut typiske vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver som utskifting av lyspærer, renhold osv. med det å sette ut det daglige IT-vedlikeholdet. Til syvende og sist handler det om hva bedriften skal drive med, og for de færreste er IT kjernevirksomheten, fastslår Nybø. Godt posisjonert Han mener InfoCare med sin leverandøruavhengige profil, sitt godt utbygde serviceapparat og sin gjennomføringsevne er særdeles godt posisjonert til å bli bedriftenes IT-vaktmester. Dette støttes også av selskapets konsernsjef Terje Gunnulfsen. At vi ble valgt som leverandør av tjenester på periferidelen til Oslo kommune bekrefter at vår satsing på å være en leverandøruavhengig aktør, med fokus på tjenestedelen er riktig. Vi ser nå frem til å videreutvikle og styrke allerede etablert samarbeid med de to andre leverandørene som er valgt og i fellesskap skal vi bidra til at Oslo får en best mulig IT-drift, sier konsernsjef Gunnulfsen. Kontrakten med Oslo Kommune innebærer at InfoCare får ansvaret for drift av kommunens IP-telefoner, PC-er, printere og annet periferiutstyr i Oslo Kommune, med over ansatte, 56 virksomheter og ca tjenestesteder. Totalt skal InfoCare overta driftsansvaret for mer enn arbeidsstasjoner, noe som blant annet innebærer følgende: Komplettere kartlegging av PC-relatert maskin- og programvare og annet datautstyr Overtakelse av driftsansvaret for PCer og annet datautstyr Idriftsette ny maskinvare og nye dataprogrammer Regulær drift av maskinvare og dataprogrammer, inklusive OS Konsolidering og optimalisering av maskinvare med OS Aktiv samhandling med tredjepartsleverandører og Oslo kommunes virksomheter Telefon:

15 15 Økende bevissthet Toppledere, investorer og styrerepresentanter er stadig mer opptatt av risikostyring, opplever Ernst & Young. Selskapets enhet for risikofokuserte tjenester hjelper kundene med å gjøre risikohåndtering til et konkurransefortrinn. rundt risikostyring Det globale revisor- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young har nylig sluttført en serie undersøkelser blant toppledere, investorer og styremedlemmer verden over om deres forhold til risk management, eller risikostyring. Resultatene viser at det er en økende bevissthet rundt emnet ikke minst blant toppledere. Også i Norge er interessen for risikorådgivning økende. Finansielle skandaler, nye lover og regler, samt standardiseringer er med på å sette risikostyring på dagsordenen hos norske virksomheter igjen, men nå med nytt fokus. Investorer og styrerepresentanter vil ha full oversikt, mens toppledelser har erkjent at de sitter med ansvaret for å etablere god risikostyring i foretakene. Selskapet registrerer også at spørsmål om styring og kontroll øker et klart tegn på at styrene følger nøye med. Spesialister på risiko Det er en økende forståelse for at risikostyring gir et bedre beslutningsgrunnlag. Dessuten innser stadig flere at dette må settes i sammenheng med virksomhetsstyring generelt, sier lederen for enheten Risk Advisory Services (RAS) og partner i Ernst & Young, Terje Klepp. Avdelingen han leder er en del av selskapets verdensomspennende enhet for risikobaserte tjenester en global markedsleder på feltet. I Norge har RAS-enheten, som er en del av Ernst & Youngs rådgivningsplattform, over 60 medarbeidere fordelt over hele landet. Enheten består av spesialister på helhetlig risikostyring i en rekke ulike bransjer, fra offentlig sektor til bank og finans. Vi opplever at etterspørselen etter risikorådgivning er stor, sier manager i Ernst & Young, Øystein Aulin. Han forklarer at selskapet møter etterspørselen med å levere en kombinasjon av tjenester fra selskapets spesialister, som Ernst & Young er ledende innen risikohåndtering. Norske virksomheter er i ferd med å få et stadig med bevisst forhold til dette, sier medarbeiderne i Ernst & Young (f.v.) manager Øystein Aulin, leder for Risk Advisory Services (RAS) og partner Terje Klepp og senior manager Max Østerlund. har spisskompetanse innen ulike felter fra finansiell modellering, HMS og internkontroll til IT-risiko og misligheter. I tillegg har de et eget metodeverk, som sikrer en koordinert tilnærming til risikorådgivning. I vår tilnærming har vi fokus på alle virksomhetsområder. Og vi kombinerer dyp bransjeforståelse med solid fagkunnskap, understreker Aulin. Ernst & Young deler risiko inn i fire ulike områder: strategisk, operasjonell, finansiell, og etterlevelse evne til å følge lover og regler. Vil investere Undersøkelsene til Ernst & Young avdekker at mange selskaper ikke håndterer vesentlige risikoer godt nok. Foretakene investerer derfor betydelig i å tilpasse risikoforvaltningen til forretningsstrategien og å koordinere dette mellom de ulike funksjonene og forretningsområdene. I tillegg har Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) i år fått en tilføyelse om styrets ansvar i relasjon til risikostyring og intern kontroll en bestemmelse som klart vil medføre økende behov for rådgivning. Stadig flere norske virksomheter får risikorådgivning av Ernst & Young. Også økende internasjonalisering er årsaken til at de søker bistand. Da er det en stor fordel at Ernst & Young har et internasjonalt nettverk å by på. Måten risikostyring blir håndtert er i stadig utvikling. Derfor er det viktig å være oppdatert til enhver tid. Våre kunder kan være trygge på at vi er i forkant, sier Klepp og legger til: Som en av konsernsjefene i et stort norsk forsikringsselskap sier det: «Vi er godt fornøyd med Ernst & Young. De hjelper oss med å finne frem til snubletrådene, slik at vi kan fjerne disse og dermed lettere nå våre mål». Telefon:

16 16 Intranett-suksess i Apotek1: Apotekkjedens hovedpulsåre Apotek1 investerte i ny portalløsning og innarbeidet nytt intranett. Like siden har selskapet opplevd bedre informasjonsflyt, økt kunnskapsformidling og et glødende engasjement hos de ansatte. Intranettet er selskapets hovedpulsåre, der alle viktige informasjonsfunksjoner er koblet sammen. Sammen med IT-selskapet NetPower tok Apotek1 utfordringen med å forbedre selskapets omfattende informasjons- og kommunikasjonsflyt. Blant annet ønsket de seg en ny intern informasjonskanal til bruk for sine 2500 ansatte, og resultatet er et velfungerende, involverende og effektivt intranett. Vi har til enhver tid svært mye informasjon som skal frem til de ansatte fra ulike hold. Med det nye intranettet vårt, er den tid forbi da de ansatte følte seg druknet i e-post, telefoner og uorden i informasjonslagringen, forteller Dag Helland, informasjonssjef i Apotek1. Mangesidig og brukervennlig Sammen med prosjektleder Atle Schei i NetPower er Helland ansvarlig for oppbygging av et intranett som skulle ta hensyn til en kompleks organisasjon. Først og fremst skulle nettet ha stor brukervennlighet og lav brukerterskel. Dernest skulle ønsker og behov hos apotekteknikere og farmasøyter oppfylles. Og til slutt skulle det være tilpasset den rådende nøyaktighetskulturen og en kravstor faghandel. Intranettet vårt er mangesidig; en informasjonskanal hvor man søker etter spesifikk informasjon om for eksempel legemidler; et diskusjonsforum for faglige problemstillinger; et strategisk verktøy hvor man overvåker salg og omsetning; og sist men ikke minst et kulturbyggende medium der ansatte legger inn bilder fra sosialt samvær i apotekene landet over. Gjennom intranettet deler vi gode erfaringer mellom apotekene, konkluderer Helland. Riktig satsning: Et velfungerende intranett gjør at informasjonsflyten, kunnskapsformidlingen og engasjementet har nådd nye høyder i Apotek1, forteller informasjonssjef Dag Helland i Apotek1 (t.v.) og prosjektleder i Netpower Atle Schei. Suksess ingen sovepute Apotekkjeden satser langsiktig og jobber kontinuerlig med videreutvikling og tilpasning til nye behov fra fagmiljøene. Nettet er kjedens viktigste kommunikasjonskanal og skal som del av kjededriften bidra til at kravene til lønnsomhet og utvikling imøtekommes. Derfor har Helland klare premisseer overfor portalleverandøren. Vi hadde ni tilbud og vurderte alle svært nøye. Norske NetPower kunne vise til en interessant kundeliste med blant annet Ullevål sykehus og andre helseforetak, noe som var en viktig indikator for oss. Vi valgte NetPower også fordi de viser stor folkelighet og vilje til å forstå våre behov. I ettertid har vi sett at de i tillegg var blant de billigste, og det er jo bare et pluss siden dette er et langsiktig prosjekt. Alltid i forkant NetPower er totalleverandør av kommunikasjonsløsninger med fokus på å videreutvikle nettet som informasjonsbank og markedsføringsmedium i alle bransjer. Hos Apotek1 leverte de sin standard portalløsning som ble tilpasset apotekkjedens mange krav. I etterkant jobber NetPower og apotekkjeden fortsatt sammen om kontinuerlig tilpassning og videreutvikling av IT-tjenestene. Vi sørger for å være i forkant av kunden hele tiden. Derfor er vi alltid parat som diskusjonspartner og rådgiver når nye problemstillinger melder seg, forklarer prosjektleder Atle Schei i NetPower. Telefon: Telefon:

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

En bedre IKT-hverdag

En bedre IKT-hverdag En bedre IKT-hverdag IKT er i dag et verktøy som de fleste bedrifter er helt avhengig av. Stabilitet og oppetid er viktig. Ingenting koster mer, eller er mer frustrerende enn når IKTsystemene er nede.

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI ELLE melle Foto: Den Norske Matfestivalen/Marius Rua VelkoMMeN Til work.11 Vi inviterer deg til seminar og messe på

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

- kommunikasjon for framtiden

- kommunikasjon for framtiden - kommunikasjon for framtiden Takk for tilliten! Det er med glede og stolthet vi kan se tilbake på 20 år som kvalitetsleverandør av produkter, systemer og kompetanse innen tele- og datakommunikasjon. Vi

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Historikk 1968 Merkantildata stiftes 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs 1989 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser via oppkjøp og fusjoner i Norge og Norden

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver 1 Kort om ErgoGroup 2 Et ledende nordisk IT-selskap med ca. 3 700 ansatte Omsatte for 6 milliarder

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

Trygge, gode og effektive dataløsninger

Trygge, gode og effektive dataløsninger Trygge, gode og effektive dataløsninger Halden Dataservice -din lokale samarbeidspartner når det gjelder dataløsninger Halden Dataservice as ble etablert i 1989 og er i dag en av de fremste i sin bransje

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Hanstholm Elektronik a/s... er totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner på det maritime området. Mer enn 35 år i bransjen

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder Suksesshistorie fra en kunde Vendelbo Cykler webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder CRM-SYSTEMET FØRTE TIL AT FORHANDLEREN BLE MER EFFEKTIV OG BEHOLDT FLERE KUNDER Den

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

emo butikk [maksimer ditt salgpotensiale]

emo butikk [maksimer ditt salgpotensiale] emo butikk m d s [maksimer ditt salgpotensiale] % [ Om å utnytte mulighetene! ] Salget av rekvisita, og da særlig printertilbehør har økt betraktelig. Veksten i markedet gir deg som forhandler helt nye

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

PRESSEMELDING Kategori: Griller

PRESSEMELDING Kategori: Griller PRESSEMELDING Kategori: Griller Landmann gassgriller utstyrt med det nye innovative PTS-systemet finnes tilgjengelig for grillsesongen 2015 Global unik teknologi som garanterer en jevn og kontrollert varmefordeling

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer