VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE"

Transkript

1 VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: Urb. Foya Blanca Telefaks: Alfas del Pi, Spania

2 Husk å sende/skanne svarskjema + bilde til behandlingsreiser innen svarfristen VIA Tours Via er vår reiseoperatør og kan kontaktes ved reisetekniske spørsmål. I tilsendte papirer ligger det ved et skjema fra dem. For at reisen skal kunne tilrettelegges på best mulig måte, må dette returneres til VIA Tours så snart som mulig, pr post eller elektronisk. Cirka en uke før avreise vil dere få tilsendt billetter for reise tur/retur fra nærmeste flyplass til Gardermoen sammen med flybillett til/fra behandlingsstedet. VIA Tours Helsereiser, Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo Tlf: , Telefaks: Transport og evt. overnatting i Oslo Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker billigste reisemåte med rutegående transport. Ved tidlig flyavgang på utreisen /sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Gardermoen Airport Hotel ordnes. Ta kontakt med VIA Tours for booking og eventuelle spørsmål om dette. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hele beløpet for overnatting og busstransport fra Gardermoen til hotellet (nye regler fra Pasientreiser som gjelder fra ). Refusjon gis i henhold til satser bestemt av Stortinget. Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise (betalt egenandel) og originalkvitteringer på transport og overnatting. Skjema finner du på eller på ditt legekontor. Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser: tlf Håndbagasje EU har regler som begrenser hva man kan ha med i håndbagasjen. Din innsjekkede bagasje omfattes ikke av reglene. I håndbagasjen kan dere ta med kun små mengder med flytende væske i beholdere som har en maksimum størrelse på 100ml (1dl). Alle beholderne må få plass i en gjennomsiktig pose som ikke rommer mer enn 1 liter. Dere kan ta med væske dere trenger av medisinske eller kostholdsmessige årsaker, men vi anbefaler å ha med legeerklæring på engelsk om behovet. Flytende væske som kjøpes etter sikkerhetskontrollen kan tas med ombord i flyet. Dersom dere etter ankomst Gardermoen skal reise videre med nytt fly i Norge er det ny sikkerhetskontroll. Eventuell handlepose fra flyplass må da være 1

3 forseglet. Den må også være utstyrt med en kvittering for at varene er kjøpt samme dag. Mer informasjon finnes på: Forsikring og europeisk helsetrygdkort Alle barn og ledsagere er kollektivt forsikret i Europeiske Reiseforsikring. I tillegg omfattes gruppen av Norsk Pasientskadeerstatning. Du kan lese mer om vilkårene i brosjyren fra Europeiske som er vedlagt billetten. Ved permisjoner med overnatting utenfor behandlingsstedet, leie av bil og utflukter i regi av andre enn Rikshospitalets reiseoperatør gjelder ikke den kollektive forsikringen. Du må selv undersøke hvilken type forsikring som kreves for teknisk utstyr som for eksempel PC, digitalt kamera, rullestol etc. For mer informasjon, se Telefon: Dere må i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdkort. Dette kortet kan du bestille på eller ved å ringe servicetelefonen Pass Sjekk at ditt og barnets pass er gyldige. Hvis ikke må du kontakte nærmeste passmyndighet på hjemstedet for å få nye pass. Har du utenlandsk pass må du ta kontakt med ditt lands ambassade for å sjekke om visum er nødvendig. Pass er den eneste form for identifikasjon som er gyldig i Spania. Vaksiner Det er ikke påbudt med vaksiner til Spania. Difteri og tetanusvaksine (stivkrampe) anbefales hvis det er gått mer enn 10 år siden siste dose. Eventuelle vaksiner må dere selv ordne og betale. Bilde Send 1 bilde av barnet i passbildestørrelse til Behandlingsreiser sammen med svarslippen. Bildet vil bidra til at personalet raskere lærer seg navnet på barnet. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager Folketrygdloven 9-13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for yrkesaktive foresatte som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Slik søker du: 1. Ved å fylle ut NAV blankett Del 1-2 skal være fylt ut av lege og blanketten fås av behandlende leger eller helseinstitusjon. 2

4 Blanketten skal være underskrevet av den som søker om opplæringspenger. 2. Ta ut en førsteside fra skjemaløsningen på På denne finner du adressen dit søknaden skal sendes. Legeerklæringen (NAV-blankett ) legges ved førstesiden. Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet er innvilget opphold vedlegges også. 3. Hvis du er arbeidstaker og din arbeidsgiver ikke forskutterer opplæringspenger, må du sende inn skjema for inntekstopplysninger (NAV blankett ) til ditt NAV kontor. Også her må det lastes ned en førsteside til saken på Send søknad med en gang dere har fått innvilget tur Søknad om opplæringspenger finnes på poliklinikk/sykehus Utover to uker med opplæringspenger må du evt. benytte din rett til utvidet antall stønadsdager med omsorgspenger (sykt -barn dager). Som forsørger for et kronisk sykt barn, jf. folketrygdloven 9-5 og 9-6, kan du søke om utvidet rett til dette. 1. Benytt skjema Krav om forhåndsgodkjenning av økt antall stønadsdager med omsorgspenger (NAV ) som finnes på Legg ved vedlegg og dokumentasjon 2. Du får også opp en førsteside fra skjemaløsningen på som skal også sendes inn og her finner du adressen søknad skal sendes til og hvilken dokumentasjon du trenger. Trenger du flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor. Egenbetaling Egenbetaling for ledsager er på kr Faktura blir tilsendt etter hjemkomst. Trekker barn/ledsager seg innenfor 6-4 uker før avreise uten legeerklæring må ledsager betale et gebyr på kr. 750,-. Ved trekk de siste 4 ukene (28 dager) før avreise uten legeerklæring må ledsager betale hele egenbetalingsbeløpet. Besøk under oppholdet Vi anbefaler ikke at dere får besøk av familie og/eller søsken under behandlingsoppholdet. Dette fordi det er viktig at barnet og ledsager har mulighet til å konsentrere seg om behandlingen, få tid til å være sammen 3

5 og delta fullt ut i gruppeprosessen med barn og voksne. Hvis familie velger å komme på besøk, er dette mulig bare på ettermiddagstid etter at behandling og skole/ barnehage er avsluttet. Dersom man får familiebesøk ser vi helst at de ikke bor på Reuma-Sol. Besøket kan ikke regne med å delta på fellesarrangementer for barnegruppa. Ta kontakt med Behandlingsreiser i forkant hvis du har spørsmål om dette. Ledsagerbytte under oppholdet Det er ikke ønskelig med bytte av ledsager i løpet av oppholdet. Ledsagerbytte etter behandlingsreisens oppstart godkjennes kun i spesielle tilfeller. Ønske om ledsagerbytte må sendes skriftlig til Seksjon for Behandlingsreiser for vurdering senest 2 måneder i forkant av reisen. Reise og opphold Flyreise Tverrfaglig helsepersonell fra Seksjon for Behandlingsreiser, Oslo Universitetssykehus følger barnegruppen under hele oppholdet. Personalet møter barn og ledsagere ved innsjekkingsskranken eller ved utgangen til flyet på Gardermoen. Personalet har navneskilt og gul button og reiser med samme fly. Det er viktig å gi opplysninger i forkant av reisen både til Via Tours og Behandlingsreiser hvis barnet har behov for rullestol under oppholdet eller trenger hjelp til å komme inn og ut av flyet. Dette gjøres på de 2 vedlagte hjelpebehovsskjemaene. Siste tid for fremmøte er 2 timer før flyavgang. Flyreisen tar ca. 3 timer og 45 minutter. Hvis du trenger å ha med vogn til barnet ditt, må du regne med å betale for å få den med. Dette må bestilles hos VIA. Mat er ikke alltid inkludert i flybilletten, men kan evt. kjøpes ombord. (Se informasjon fra VIA Tours) Ved ankomst Gruppen møtes av personalet fra Reuma-Sol ved bagasjebåndet i ankomsthallen på flyplassen. Alle må ta med egen bagasje gjennom tollen til bussen som står parkert utenfor. Alicante internasjonale flyplass ligger i underkant av en times kjøring fra senteret. Det holdes et informasjonsmøte etter ankomst og en omvisningsrunde på området. Mer informasjon gis påfølgende dag. Dagen etter ankomst skal dere til innkomstsamtale og undersøkelse hos sykepleier, fysioterapeut og lærer eller førskolelærer. 4

6 Personalet Norsk tverrfaglig helsepersonell fra Seksjon for Behandlingsreiser Oslo Universitetssykehus er sammen med gruppen under hele oppholdet. Personalet arbeider på dagtid, så det er dem dere forholder dere til. Men skulle det være noe på kveld eller natt som man ikke kan vente med til dagen etter er det Reuma-Sol s sykepleierne som dere kan kontakte ved å ringe resepsjonen. Denne beredskapen gir trygghet dersom det oppstår akutte situasjoner. Reuma-Sol samarbeider med en norsk lege som har egen praksis utenfor senteret. Ved behov for legehjelp kommer legen til Reuma-Sol. Vaktrom For personalet til behandlingsreiser er i hotellets underetasje, både sykepleier og fysioterapeuter har rom der. Sykepleier vil være der til faste tider, ellers rundt på området sammen med barna. Foreldremøte Det vil være et foreldremøte hver dag i ukedagene ved Fincan. Her vil dere få informasjon fra personalet og ellers kan dere ta opp ting dere lurer på. Barnets helsetistand Ved eventuelle endringer eller tilkommet sykdom i tiden fra innsendelse av søknad og frem til avreise, må dere gi beskjed til Behandlingsreiser. Dette er svært viktig, da endringene kan medføre at du ikke vil få behandling på behandlingsstedet. Manglende informasjon vedrørende endringer i barnets helsetilstand kan medføre hjemreise fra behandlingsstedet på egen bekostning. Skole for barnegruppen Under behandlingsoppholdet får barna undervisning fra lærere som er tilknyttet Den norske skole Costa Blanca (DnsCB). Undervisningen vil foregå på Reuma-Sol. Det er viktig at dere som foresatt tar kontakt med barnets skole for å få lærer til å lage en arbeidsplan med lekser for tre uker. Dette for at barnet ikke skal henge etter med skolearbeid på sin vanlige skole etter dette oppholdet. Hør om mulighet for å kopiere ark fra bøker som man ikke skriver i, så man slipper å ta med alle bøkene for tre uker. Husk sekk, skolesaker og egne skolebøker. 5

7 Barnehage for barnegruppen For de minste barna har vi barnehage med førskolelærer under behandlingsoppholdet. Tilbudet gis på Reuma-Sol sitt område, der det er noe begrenset tilgang til leker og materiell. Det vil bli lagt opp til lekpreget pedagogisk aktivitet både inne og ute. I tillegg vil barna få lære om sykdommen sin på et tilpasset nivå. Fritidsaktiviteter / utflukter Det vil bli arrangert obligatoriske utflukter og turer til stranden i behandlingstiden. Utgifter i forbindelse med dette vil i løpet av behandlingsoppholdet komme på ca. kr 500 for hver familie. Ledsagers forpliktelser under oppholdet Ledsager har det fulle ansvar for eget barn under hele behandlingsoppholdet (se ordensregler/kontrakt). Personalet vil delegere assistentoppgaver til ledsager i hverdagen. Det settes opp turnus for dette. Vi gjør oppmerksom på at ledsager til barn under skolealder og i 1.klasse må regne med å være sammen med barnet i bassenget under den daglige bassengtreningen. Regler under oppholdet Det henvises til vedlagte ordensreglement les dette nøye før du skriver under. Rommene Barn og ledsager får sitt eget rom på hotellet. Det er alarmsystem for tilkalling av sykepleier på alle rom. Alarmen er beregnet til å brukes kun ved akutt sykdom eller skade. Hvert rom inneholder bad m/dusj, oppvarming i gulvene, to senger, kjøleskap, kaffe-/vannkoker, hårføner, TV med norske kanaler. Hvert rom har terrasse. I hotellfløyen er det et fellesrom til sosialt bruk og en liten avdeling for fysikalsk behandling. Dette må du ha med deg Medisiner Nødvendige medisiner for hele oppholdet må tas med! Dette gjelder også injeksjonsmedisiner som Methotrexate (Mtx), Enbrel, Humira og lignende. Husk alltid å ha slik medisin egen kjølebag som håndbagasje. Dere vil få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet hvis det er ønskelig. Når dere tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må dere kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Normalt sett vil legeerklæring på engelsk, kopi av resept eller orginalembalasje fra 6

8 apoteket være god nok dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. Du finner også mer informasjon på: A/B preparater og andre sterke smertestillende medikamenter er svært vanskelig tilgjengelig i Spania. Dersom barnet regelmessig tar blodprøver og øyeundersøkelser, er det en fordel om disse planlegges slik at det ikke er nødvendig å gjøre dette under oppholdet. Øyeundersøkelser dekkes ikke av forsikring til Behandlingsreiser og må bekostes selv. Klær og sko Alle må ha med godt og riktig skotøy. Med det menes støtdempende joggesko til trening og sandaler med hælreim og gummisåler til fritidsbruk. Slippers er ikke tillatt på behandlingsreiser og Crocs har dårlig stabiliserende egenskaper. For øvrig er det nødvendig å ha med treningstøy, badetøy, sommerklær, badesko eller sokker p.g.a. ruglete bunn i bassengene(kan bli sårbeint), gode solbriller, solkrem og caps/hatt for å beskytte seg mot den varme sola. Obs: Været kan være kaldt og fuktig, spesielt om høsten, ta derfor med noe varmt tøy. Det kan være lurt å ta med regntøy. Annet utstyr kjekt å ha med? Kjekt med noen leker som biler/dukker, lesestoff, hobbyartikler som spill og lignende. Vekkerklokke og liten ryggsekk til skolesaker og tur, evt. en lommelykt. Gangsårplaster (Compeed) og vanlig plaster kan være kjekt å ha med. Hvis du er var for lyder kan det være lurt å ta med sov i ro. Behandlingsopplegget Første dagen etter ankomst skal alle barn med ledsager til samtale med sykepleier og lærer/førskolelærer samt undersøkes av fysioterapeut. Det vil på bakgrunn av denne undersøkelsen legges opp et behandlingstilbud basert på individuelt tilpasset gruppetrening. Behandlingstiden er i hovedsak fra kl (Kan bli en kortere dag for de minste barna). Det er ingen organisert behandling lørdag og søndag. Behandlingen består av daglig trening i grupper, på land og i basseng. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å tilby individuell behandling hvis personalet vurderer det som nødvendig. All trening er obligatorisk. Utflukter som inngår i behandlingen er også obligatorisk. Reuma-Sol har opparbeidet seg en dyktig stab med fysioterapeuter som alle er skandinavisk talende. 7

9 Noen av disse vil arbeide sammen med fysioterapeut fra Behandlingsreiser. Foreldre vil få arbeidsoppdrag som assistenter i barnas hverdag. All fritak fra behandling skal godkjennes av sykepleier fra Behandlingsreiser. Mål for behandlingsoppholdet er: Barnet Bidra til å bedre barnas livskvalitet og selvstendighetsutvikling gjennom: o Økt mestring av det sosiale samspillet med jevnaldrende barn o Økt bevegelsesglede og kunnskap om fysisk aktivitet o Økt innsikt i egen sykdom Ledsager / foreldre o Økt innsikt og trygghet i omsorgen for barn med kronisk revmatisk sykdom. o Økt kunnskap om sykdom, medisiner og behandling. Et annet mål er at behandlingsoppholdet skal bidra til utveksling av erfaring mellom gruppedeltakerne. Behandlingsavdelingen Treningen foregår stort sett på helsehuset. Her finnes treningssal, samt et oppvarmet basseng innendørs men dette er stengt på sommeren. I hotellfløyen finnes en mindre avdeling for fysikalsk behandling samt individuelle behandlings rom. Det finnes også to utendørsbasseng på området, hvor 1 er oppvarmet. Tverrfaglig undervisning for barna Det vil bli arrangert sykdomsrelatert undervisning i løpet av oppholdet. Det vil bli benyttet ulike undervisningsmetoder avhengig av barnas alder; fortellinger, lek og rollespill. Undervisningen vil foregå i skole/barnehagetiden. Tverrfaglig undervisning for ledsagere Det arrangeres undervisningstimer for ledsager under behandlingsoppholdet. Undervisningsform og innhold vil variere noe for de ulike oppholdene. Undervisningen vil i hovedsak foregå i behandlingstiden og er obligatorisk. 8

10 Epikrise Etter endt opphold blir det sendt en fysioterapi epikrise til hjemmet, så velger dere selv om dere gir en kopi til barnets fysioterapeut eller fastlege. Vi anbefaler at dere gjør det. Også får dere utdelt en skole rapport før hjemreise, som dere skal gi til lærer hjemme. Generell informasjon Reuma-Sol Reuma-Sol Senter ligger i et tilbaketrukket, vakkert villaområde blant appelsinlunder i Alfaz del Pi. Det 20 dekar store området består av 11 toetasjers småhus, med til sammen 44 leiligheter samt en hotellfløy med 32 rom fordelt på to etasjer. Hotellfløyen er tilrettelagt for bevegelseshemmede og 3 av husene har heis. I tillegg har senteret et helse- og aktivitetshus med fysioterapiavdeling og sykepleietjeneste. Det finnes minigolf og bocciabane på området. Området rundt Reuma-Sol er godt egnet til å gå turer. Reuma-Sol arrangerer ulike typer aktiviteter og underholdning for gjestene sine. Barn og foreldre oppfordres til å komme med forslag til fritidsaktiviteter som hele gruppen kan ta del i. Reuma-Sol arrangerer utflukter som alle deres gjester kan melde seg på. Denne utflukene/aktivitet må dere selv betale. Og må være utenom behandlingstiden til barnet. Reuma-Sol eies og drives av Norsk Revmatikerforbund. Telefon og internett Det er telefon i alle rom. Vi gjør oppmerksom på at det er dyrt å ringe fra Spania. Pris for bruk av mobiltelefonen i utlandet varierer ut fra hvilket abonnement du har. Husk at det koster penger også å motta samtaler når du befinner deg utenlands. Det er tilgang til internett på Reuma-Sol via trådløst nettverk, men nettverket kan være litt tregt og har begrenset kapasitet. Det er også 2 stasjonære PC`er på Reuma-Sol. Disse kan lånes, resepsjonen organiserer dette. Resepsjon Resepsjonen er bemannet med norsk- og spansktalende personell hele døgnet og er den sentrale plassen på senteret. Her selges postkort, frimerker, aviser, ukeblader, man kan leie sykkel, ringe etter taxi eller bruke minibankkort for å ta ut penger. I resepsjonen kan du også melde deg på senterets utflukter utenom behandlingstiden for behandlingsreiser. 9

11 Penger Valutaen i Spania er Euro. Reuma-Sol godtar visakort for betaling i resepsjonen og man kan mot et gebyr ta ut med kort 100 eller 200. Visakort/mastercard kan benyttes de fleste steder. Nærmeste minibankterminal er ca 3 km. fra Reuma-Sol. Det er mulig å leie safe i resepsjonen for oppbevaring av penger og verdisaker. Måltider Rett ved utebassenget på Reuma-Sol finner du senterets restaurant. Det serveres frokost, lunsj og middag på faste tider. Vann Det serveres vann som er kjøpt på flasker til måltidene. Barnet får i tillegg 4 flasker vann á 1,5 l pr. uke levert på rommet. Vann fra springen bør ikke drikkes, men kan trygt brukes til tannpuss, dusjing og oppvask. På grunn av varmen og fysisk aktivitet er det viktig å drikke mye. Landhandel Det finnes en landhandel på området som har et lite utvalg av kolonialvarer. Åpent man fred kl og lørdag kl Klesvask Senteret har 3 vaskemaskiner. Polletter kan kjøpes i resepsjonen. Det er tørkestativ på alle rom. Bibliotek I det gamle hovedhuset på Reuma-Sol, Fincaen finner du et lite bibliotek med en rekke norske bøker. Her kan alle gjester ved senteret låne bøker på dagtid. Strøm Strømforsyningen er 220 volt, samme strømstyrke som i Norge. Idretts- og aktivitetsutstyr Det finnes minigolf og bocciabane på området samt tilgang til tennisbane. Området rundt Reuma-Sol er godt egnet til å gå turer. Tekniske hjelpemidler Det finnes ulike typer hjelpemidler til utlån. Har du behov for dette, ber vi om at Behandlingsreiser kontaktes før avreise. Vi vil da ta kontakt med Reuma Sol vedrørende behovet. 10

12 Huskeliste Billetter Pass Medisiner for 3 uker Digitalt temperatur måler (kjekt å ha med hvis barnet pleier å ha feber) Trenings tøy, sommertøy, noe varmt tøy, joggsko og sandaler med hælreim. Badesko/sokker er kjekt å ha siden bunnen i bassenget er litt ru. Evt. badehette Vekkerklokke og evt. sov i ro Leker, hobbyting. 1 sekk for skole/barnehage og turer Skolebøker og pennal Lykke til med et læringsrikt behandlingsopphold Egen huskeliste/notater 11

13 Ordensreglement for ledsagere til barn som deltar på behandlingsreise 1. Jeg er innforstått med gjeldende regler for behandlingsreiser og at jeg må følge de rutiner og anvisninger som gis av Behandlingsreisers personalet. Brudd på kontrakten kan føre til hjemsendelse på egen kostnad. 2. Som ledsager er det en betingelse at jeg har alminnelig god fysisk og psykisk helse, og ikke misbruker alkohol eller andre rusmidler. 3. Det er ikke tillatt for ledsager å innta alkohol i ukedagene under behandlingsoppholdet (dvs. fra mandag til fredag kl.17.00). Det er 0 toleranse for misbruk av rusmidler under hele oppholdet. Det er heller ikke tillatt å være synlig beruset/påvirket i helgene. Reglementet gjelder fra avreise Gardermoen til ankomst Gardermoen på hjemreise. Brudd på dette punktet vil få konsekvenser og medføre hjemsendelse fra behandlingsstedet på egen bekostning med sitt barn. Det er ikke tillatt å røyke på fellesarrangementer inkludert utflukter, (evt. unntatt på anvist plass av personalet). 4. Det er ikke tillatt å legge ut bilder / film på sosiale medier uten skriftlig samtykke fra barnets pårørende samt av de voksne som det er tatt bilder av / filmet. 5. Som ledsager har jeg det fulle ansvar for eget barn under behandlingsreisen og spesielt når det gjelder: Følge til behandling/skole/barnehage, ved bassenget, medisinering, oppmøte til alle måltider og deltakelse på utflukter. Dersom mitt barn blir syk og sengeliggende krever dette, ekstra innsats fra min side. 6. Som ledsager følger jeg dagens program. Jeg er innforstått med at foreldreundervisningen og eventuelle gruppesamtaler er obligatorisk, og at jeg er ansvarlig for å gi beskjed om fravær p.g.a. sykdom. 7. Permisjoner i helgen med overnatting må på forhånd avtales med personalet. Før du reiser må du skrive et registreringsskjema som du får av personalet på behandlingsreise. Ønsker jeg å leie bil og ta med barnet, må jeg sørge for egen reiseforsikring. Behandlingsreisers fellesforsikring vil ikke være gjeldende. 8. Det er ledsagers ansvar at barnet får nok søvn og hvile under oppholdet. Dette er viktig for at barnet skal ha nok energi til å gjennomføre behandlingene (her må det tas hensyn til barnets alder). På hverdager skal det være ro senest kl Vi forventer at ledsager tar hensyn til egnet barn og ikke etterlater barnet alene på natten. Jeg tillater at Behandlingsreiser sender medisinske opplysninger vedrørende mitt barns sykdom til behandlingsstedet i utlandet og at barnets skole kan gi opplysninger vedrørende skolearbeid og evt. spesielle behov. Jeg som ledsager har lest og er inneforstått med overnevnte punkter og jeg er klar over at brudd på kontrakten vil få konsekvenser for meg og mitt barn. 12

14 Når vi reiser til et fremmed land skal vi tenke på at det ikke er laget etter våre normer Det er formet gjennom tusener av år for å kunne føde sin egen befolkning så de kan leve og for at de kan ha det godt Når vi reiser og kommer til nye steder må vi legge våre normale behov og krav på hyllen og oppføre oss som de gjester vi er i et annet land Disse forskjellige omgivelser fornyer oss og kanskje lærer vi oss noe nytt om livet Av Clifton Fadiman Adresse til Seksjon for Behandlingsreiser: Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO 13

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG COSTA BLANCA PHYSIOTHERAPY GROUP

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG COSTA BLANCA PHYSIOTHERAPY GROUP Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG COSTA BLANCA PHYSIOTHERAPY GROUP Adresse til Costa Blanca Physiotheraphy Group Calle de Narciso Yepes, 4 Telefon: 00 34 966 867 178 03581 El

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG SCANDINAVIAN REHAB CENTER

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG SCANDINAVIAN REHAB CENTER Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG SCANDINAVIAN REHAB CENTER Adresse til Scandinavian Rehab Center Royal Atlantis Spa & Resort Hotel telefon 0090 242 763 0505

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG BALÇOVA

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG BALÇOVA Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG BALÇOVA Adresse til Balçova Balçova Termal Tesisleri Vali Hüseyin Oĝutcen Caddesi No. 2 Balçova, Izmir Türkiye Resepsjon hotellet telefon 0090

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG IGALO

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG IGALO Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG IGALO Adresse til Igalo Institutt Igalo Sava Iliça 5 85347 Igalo Montenegro Resepsjonen hotellet telefon 00 382 31 65 81 12

Detaljer

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Seksjon for Behandlingsreiser INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Adresse til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria

Detaljer

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2

Detaljer

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria Telefon resepsjonen: 0034 928 15

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

SPRÅKREISER ABC HÅNDBOK

SPRÅKREISER ABC HÅNDBOK SPRÅKREISER Husk å ta ABC-Håndboken med på språkreisen! ABC HÅNDBOK Navn:... Innhold før OG UNDER din reise Avreisemøte... 5 Informasjon om innkvartering... 5 Viktige reisedokumenter... 5 Tilleggsbestillinger...

Detaljer

ABC SPRÅK REISENS SPRÅKREISER. Velkommen

ABC SPRÅK REISENS SPRÅKREISER. Velkommen SPRÅK REISENS ABC Velkommen Vi på STS ønsker deg velkommen til sommerens språkreiser. Vi håper at du har forberedt deg på en morsom og lærerik sommer. Dette dokumentet er skrevet for at du skal få informasjon

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006 Beijing Baoding Den kinesiske eske Kirkeveien 79B P.O.Box 5925 Majorstuen 0308 OSLO, Norway Phone: +47 23 33 28 80 Fax: +47 23 33 28 81 E-mail:kina@mittkina.no www.mittkina.no Til Kina med Grenda Beijing

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon Praktisk informasjon Avbestilling Du kan velge om du vil tegne en avbestillingsbeskyttelse gjennom oss (prisen er oppgitt i informasjon om reisen). Det er ikke obligatorisk; ofte vil du være dekket gjennom

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg.

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg. Side 1 av 5 Råd når du skal ut å reise Dette er en oversikt over generelle råd for lengre reiser til utlandet, basert på personlige erfaringer og med utgangspunkt i de råd jeg selv har fått fra mitt reisebyrå

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer