1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014"

Transkript

1 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7

2 2 < TAXI Medlemsfordeler Norges Taxiforbund Norges beste taxiforsikring! Vardia Forsikring er like gode på privatforsikring som taxiforsikring! * Privatforsikring Taxiforsikring Et spennende år... Vi er allerede godt inne i den andre måneden i 2014 når dette bladet gikk i trykken. Mange forhold kan prege taxibransjen i løpet av dette året. Bransjen er konjunkturfølsom, og rammebetingelsene er under stadig press fra ulike hold. Hold av den 29. og 30.oktober i høst! Da skal det avholdes fagkonferanse i Sandvika. Men først skal det avvikles 20 årsmøter i fylkesforeningene, og mange generalforsamlinger i bransjens selskaper. INNHOLD TAXI > 3 Press på løyvehaverne Protest mot miljøkrav Dine fordeler som ansatt/medlem 15 % samlerabatt Kollektiv hjemforsikring Månedlig avtalegiro, uten tillegg i pris Send gratis sms med Vardia taxi til 2065, eller send en e-post til så kontakter vi deg for en gjennomgang av dine forsikringer. Dine fordeler som medlem Ubegrenset kjørelengde Fast pris kun differensiering på stor og liten bil Valgfri glass- og veihjelsdekning Fører- og passasjerulykke Fastmontert utstyr kr Bagasjeforsikring kr Avbrudd 40 dager, kr 3500 pr dag Bedriftsansvar 10 millioner Begrenset identifikasjon Individuell fakturering med månedlig avtalegiro, uten tillegg i pris Kollektiv yrkesskadeforsikring Forsikringen omfatter deg og alle dine ansatte En pris pr. løyve uavhengig av antall ansatte Ønsker du uforpliktende tilbud på taxi- eller privatforsikring? Sms Vardia taxi til 2065 Telefon E-post: Under Norges Taxiforbunds fylkeslederkonferanse nylig, meldte fylkeslederne fra noen fylker om stort trykk på miljøkravene til bransjen, mens i andre fylker er miljøkravene helt fraværende. I Oslo kommune har symbolpolitikere foreslått så urealistiske miljøkrav mot bransjen, at selv bilbransjen nå er kommet på arenaen for å påpeke at kravene er langt i forkant av den tekniske utviklingen. I Norges Taxiforbund vil en stor del av arbeidet dette året gå med til politisk dialog om rammebetingelsene, offentlig anbudspraksis, lønnsforhandlinger, arbeidstidsbestemmelsene for næringen, kompetanseutvikling, kamp mot piratvirksomhet og arbeid for å styrke forbundet til fordel for våre medlemmer. Godt år! Lars Hjelmeng Direktør Taxisjåfører som turistverter...9 Christiania vil vokse Stadig frekkere pirater Erfaringer med eltaxi...16 Fyrtårn og samarbeid i Østfold...17 E-klasse holder teten...18 Stadig lavere utslipp...19 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Vardia Forsikring er et sterkt voksende skandinavisk forsikringsselskap med kontorer i Norge og Sverige. Vi selger skadeforsikringer til privat- og SMB-markedet og teller rundt 200 ansatte. Vardia er distribusjonsspesialister med fokus på proaktivt salg og tilpassete forsikringer. *Vi vant prisen for beste skadeforsikringsselskap under Insurance Awards 2012 i Sverige. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 82. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Trykk: 07 Media AS Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) Neste utgave har deadline 20. februar, og går i posten den 5. mars. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI TAXI > 5 Politisk press mot løyvehaverne - Det blir neppe noen støtte for oppheving av behovsprøvingen, men vi må være forberedt på press for å gi løyver til sentraler. Dialog, kunnskap og samarbeid er bedre enn å prate næringen ned i mediene, sier Knut Thomassen. Det sier forbundsleder Knut Thomassen om den politiske situasjonen inn i et nytt år. Forslaget om å fjerne den selvstendige drosjeeieren til fordel for sentraleide løyver er ikke nytt, men de som ønsker dette, vil muligens fremme det på nytt. Det er i regjeringspartienes kretser disse tankene har vært lansert, spesielt i Oslo, men på den annen side skrev Høyres daværende drosjetalsmann Lars Myraune, på vegne av partiets stortingsgruppe sist vår at den personlige løyvehaveren overhodet ikke skal fases ut. Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av en formulering fra Frp, Høyre og Kr.F i Stortinget i 2011, gjentatt i budsjettinnstillingen for 2013: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å åpne for tildeling av løyver også direkte til profesjonelle aktører organisert som en ordinær bedrift.» Forbrukerrådet Forbrukerrådet kom med lignende uttalelser lenge før deres taxiutredning, og har hatt det som en av sine konklusjoner etterpå. Dårlig priskonkurranse var hovedproblemet. Thomassen har tro på at Forbrukerrådet har moderert seg etter sin taxikonferanse og et dialogmøte forbundet hadde med dem i januar. - Der ble det enighet om at de skulle teste taxikalkulatoren, og at vi kan stå sammen om forslag vi er enige om kan gjøre taxinæringen bedre, sier Thomassen. Oslo kommune Også på venstresiden kommer enkeltutsagn om omorganisering av drosjenæringen. Dels fra Transportarbeiderforbundet, dels fra politikere i Oslo. Et enstemmig bystyre ba om en prøveordning der sentraler skal drifte løyver, men den er avhengig av frivillighet fra et antall løyvehavere. Oslo kommune begrunner sitt forslag med at mange av løyvehaverne er for dårlig kvalifiserte. Forbrukerrådet har uttrykt at drosjeeierne har for stor innflytelse på sentralene, og motarbeider en sterkere konkurranse på pris og kvalitet. Hovedsak - Dette er jo å snu saken helt på hodet, sier Knut Thomassen. Ikke minst politikerne i Oslo har jo erfaring fra sentraler som selv eide løyver. City Taxi, der eieren nå står tiltalt for en rekke kriminelle forhold, fikk 20 egne løyver fra kommunen og var den dyreste sentralen før den gikk kon- kurs i fjor. I Bergen fikk Taxi 1 ca 70 egne løyver, og har ikke blitt noen sterk konkurrent på pris. Hva er det med disse erfaringene som tilsier at det er en bedre løsning enn det store antallet drosjeeierstyrte sentraler rundt i hele landet, spør Thomassen. Han reagerer også på det underliggende standpunktet for at den økonomiske makten skal forflyttes fra utøverne til eksterne eiere, med andre økonomiske interesser enn drosjeeierne og sjåførene. Ikke billigere Det er vanskelig å tro at dette vil gi lavere priser til forbrukere, og i alle fall ikke uten at betalingen til dem som gjør jobben blir enda mindre enn i dag. Hvordan skal det forenes med høyere kvalitet, som de samme instansene sier er deres hovedanliggende, spør Thomassen. Når Transportarbeiderforbundet tar samme standpunkt, er det på motsatte premisser nemlig at organiserte sjåfører skal tjene bedre, helst fastlønn. Derfor vil de at det er offentlige kollektivselskaper som skal drive drosjene, og ikke private kapitaleiere. Angriper sjelen Løyver til sentralene er angrep på selve sjelen i drosjenæringen, og med potensielt store skadevirkninger som forslagsstillerne selv neppe er klar over, mener Thomassen. - Det er nettopp den selvstendige drosjeeieren og samarbeidet i sentralene som sørger for at næringen er så god og effektiv som den er i hele landet. I innlegget på Forbrukerrådets konferanse pekte Thomassen på ansvarsfølelsen, stoltheten og ærekjærheten hos en drosjeeier med ansvar for egen bil og medansvar for sentralen. - Det er drosjeeieren som stiller opp når det er vanskelig å få sjåfør. Det er eieren som passer på sin bil som en smed. Det er de som fordeler vaktene gjennom sentralen, slik at det er drosjer tilgjengelig - overalt, alltid. Det er også drømmen om å bli drosjeeier som rekrutterer mange dyktige folk som sjåfører og beholder dem i et yrke som byr på karrieremuligheter. Rasjonell drift At alle sentralens inntekter kommer fra drosjeeieren er en garanti for rasjonell drift, mot sløsing og for at mest mulig av inntekten kommer til den som utøver yrket, sier Thomassen, og mener den innflytelsen drosjeeierne har i sentralene de er medeier i, er prisdempende. Ikke det motsatte, som noen påstår. - Er det billigere for en stor sentral å drifte store bilflåter og personalavdelinger der den enkelte drosjeeier i dag passer sin bil og tar vare på sine sjåfører, spør Thomassen retorisk. Han stiller også spørsmålet om hva som skjer med drosjetilbudet hvis en sentral som eier mange av løyvene i en mindre by går konkurs. - Og hva skjer når løyvene i praksis blir omsettelige? Det kan bli som i USA der de store pengene går til inaktive løyvehavere og finansfolk, og småpenger til dem som gjør jobben. Dialog og samarbeid - Stadige medieutspill fører ikke til noe annet enn å snakke næringen ned på overdrevet og feilaktig grunnlag. Fokuset på å snu hele næringen på hodet avsporer også presset for raske og mer konstruktive løsninger. Derfor utfordrer taxiforbundet til dialog og samarbeid. - Norsk drosjenæring fungerer generelt godt. Alle som kjenner næringen vet at forslagene som kommer om frislipp og/eller omorganisering vil skape mange flere problemer enn de vil løse, sier Thomassen, og sier han stoler på den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet. - Som Bård Hoksrud sa på vårt landsstyremøte i vår; rydde opp i de faktiske problemene raskt, og la diskusjoner og utredninger om de store reformene vente. Det samme gjentok han på Forbrukerrådets konferanse. - Jeg synes den nye regjeringen har tatt tak i taxisakene, og er mer positiv etter møtet med statssekretær Bård Hoksrud. Der hadde vi en god dialog om sakene og fremdrift og avtalte et nytt møte, sier Knut Thomassen. AH

4 6 < TAXI TAXI > 7 Oslo-protest mot urealistiske miljøkrav Taxinæringen i hovedstaden protesterer både på prosess og innhold i byrådets forslag til nye miljøkrav. Mangel på lovhjemmel og praktisk umulig er blant argumentene. Norges Taxiforbunds Oslo-avdeling og sentralene i byen unntatt Norgestaxi - har sendt en felles høringsuttalelse der de protesterer mot forslag om at nye biler alt i år må ha mindre enn 100 grams CO 2 -utslipp, totalforbud mot piggdekk og inngrep i hva ulike drosjeeiere skal betale i sentralavgift. I dag er det ingen lov som gir kommunen adgang til å bestemme hva slags bil drosjeeiere skal kjøpe, eller hvilke biler som skal ha lov og ikke lov å kjøre i kommunen. - Slike ting må bestemmes nasjonalt, mener Norges Taxiforbund. Den skarpe reaksjonen skyldes også at byrådet hever seg over den ellers gode dialogen som er opprettet med Bymiljøetaten, og ikke samarbeider med næringen før den kommer med sine utspill og forslag. Det vises jo tydelig i forslagene, som ikke holder den kvalitet vi burde forvente, sier NTs fylkesleder, Glenn Tuxen. Direktør Lars Hjelmeng peker på at forbundet i tre år nå har bedt politikerne om samarbeid og felles strategier for gradvis lavere utslipp. Det er beklagelig at ikke Oslo-politikerne respekterer dette, men driver egen symbolpolitikk på næringens bekostning. Vi kan ikke ha lokale særbestemmelser for hvilke biler som skal tillates og ikke, men en bred strategi for hele landet basert på utviklingen i bilbransjen, sier Hjelmeng. Trekk tilbake I et eget brev til byrådsleder Stian Berger Røsland (H) ba NT avd Oslo om at saken trekkes tilbake, og spør om byrådet ønsker samarbeid med næringen. En artikkel om saken kom inn i Aftenposten, og der tas også byrådslederens stadige utspill om frislipp og omorganisering av næringen opp, som eksempler på saker der byrådet ikke tar til seg kunnskap og snakker med næringen. Prius-paragrafen NRK Østlandssendingen har døpt forslaget for Priusparagrafen. Innskrenkingen av løyvehavernes valg av bil er det som har skapt sterkest reaksjoner. Selv ikke nye Prius +7 holder mål, med utslipp på 101 gram. Hvis forslaget til utslipp skulle bli vedtatt, vil det i praksis bli forbud mot nye biler med 5-7 seter, som brukes mye i skoleskyssen i byen. Kommunen setter selv krav til firehjulsdrift til kjøring for legevakten, men ingen slike biler vil komme under 100 grams utslipp enda. Ladestasjoner for elbiler er heller ikke bygd ut i et omfang som drosjenæringen kan benytte. Favoritten Mercedes E-klasse ville bli forbudt umiddelbart å kjøpe som drosje hvis dette skulle bli vedtatt og godkjent. NTs Oslo-leder Glenn Tuxen blir intervjuet av Olav Juven i NRK, Østlandssendingen om Priusparagrafen, som ikke en gang vil tillate Prius + 7. Slett håndverk Uten lovhjemmel har imidlertid et vedtak liten verdi. Kommunen har heller ingenting med å bestemme hvilken sentralavgift drosjeeierne skal betale. I tillegg vil byrådet ha totalforbud mot tomgangskjøring inn i sin lokale forskrift, selv om dette allerede er dekket av veitrafikkloven. - Summen viser slett politisk håndverk og liten respekt for næringen, sier Oslo-leder i NT, Glenn Tuxen. Han ber byrådet snakke med næringen og sette seg inn i de praktiske forholdene før de fremmer forslag med store konsekvenser. Enig i målet I alle fora understreker næringen at den er enig i målene om nullutslipp fra Nettopp derfor burde det legges opp til en praktisk gjennomførbar strategi i samarbeid, slik vi fikk inntrykk av at kommunen ville, sier Glenn Tuxen. I høringsuttalelsen heter det at næringen skal møte alle typer oppdrag med riktig bilmateriell. I dagens marked finnes knapt hybridbiler under utslippskravet som tilfredsstiller kravene til 24-timers drift og seks passasjerer. Erfaringsmessig velger næringen biler som er driftssikre, med lave driftskostnader, og har en dele- Her er nedtrappingsplanen for CO 2 -utslipp for drosjene i Oslo, slik byrådet vil ha det. Her er det nullutslipp for nye biler fra 2020 og total fra Har byrådet spurt om bilprodusentene kan levere biler i henhold til dette, spør Glenn Tuxen. tilgang som ikke gir risiko for lang ståtid på verksted. Transport av sammenleggbare rullestoler, flere barneseter og bagasje for 4 personer tilsier at næringen ikke kan benytte de minste bilene. at drosjenæringen ikke har denne muligheten, og ikke minst: Det er sjåføren som til en hver tid er ansvarlig for at vognmateriellet har en slik utrustning at den kan møte ekstreme føreforhold. Ved trafikkuhell/skade kan sjåføren bli gjort ansvarlig for ikke å ha utstyrt taxi med nødvendig utstyr som kunne ha hindret uhellet/ skaden. Regresskrav fra forsikringsselskap er heller ikke en uaktuell problemstilling, heter det i uttalelsen. fremmes egne bestemmelser for Oslo-drosjene, mens de samme ikke vil gjelde Akershus-drosjene som også kjører i byen. - Vi reagerer også på at det overlates til drosjeselskapene å påse at enkeltmannsbedrifter følger forskriften og at de kan få reaksjoner mot seg når løyvehaver ikke oppfyller kravene, heter det i uttalelsen, som er undertegnet NT avdeling Oslo, Oslo Taxi, Christiania Taxi, Bytaxi og Taxi 2. Norgestaxi var også med på å utforme uttalelsen, men trakk seg etter at den nye direktøren i det landsdekkende selskapet, Lars Dolva, kom på banen og overprøvde Oslo-direktør Erlend Eidsvoll. - Det er beklagelig at Norgestaxi driver solospill for å innynde seg hos politikerne, og jeg tviler sterkt på at de har løyvehaverne sine med på det, sier Glenn Tuxen. Dolva gikk ut i media med at kravet kan settes til 110 gram, men det kan de andre sentralene ikke gå god for. Sentralen vil fremme en egen høringsuttalelse. (Se side 24) Arbeidsmiljø Næringen mener politiet ivaretar forbudet mot tomgangskjørings på en fornuftig måte, og minner også om Arbeidsmiljøloven. - Arbeidstilsynet har til oppgave å håndheve dette lovverket. På deres nettsider står det om temperaturen inne på arbeidsplassen at under 19 og over 26 grader skal unngås, heter det i høringsuttalelsen. Byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V) sier til NRK, Østlandssendingen at hun er villig til å se på næringens innvendinger: Målet om nullutslipp innen 2023, det må vi holde på. Men vi må vurdere om de målene vi setter de nærmeste årene, kan jenkes noe for å sikre at vi har med oss næringa på dette viktige skiftet. Glenn Tuxen sier seg glad for det, men mener dialogen burde ha kommet i forkant. Ekstremvær Totalforbud mot piggdekk vekker også reaksjoner. - Oslos befolkning benytter taxi spesielt mye på de dager det er ekstremvær i byen. Da skal taxinæringen overta transportbehovet for alle som selv har anledning Ikke Akershus til å kjøre med piggdekk Oslo-sentralene reagerer også på at det på ny AH mot avgift. Det blir urimelig Urealistisk og urimelig Slik forslaget fremstår nå, er Oslo kommune foran den teknologiske utviklingen. Det sier Bilimportørenes Landsforening (BIL) i sin høringsuttalelse, og kaller ambisjonsnivået for urealistisk og urimelig. Det er viktig at det offentlige og drosjenæringen spiller på lag mot et felles mål mot nullutslippskjøretøy, men innskjerpinger av utslippskrav må følge bilbransjens teknologiske utvikling, skriver direktør Erik Andresen på vegne av BIL. Han mener at en grense på 130 gram CO 2 i 2014 er mer i pakt med dagens situasjon, og den kan trappes ned mot Vi er positive til kommunens engasjement, men det må skje innenfor rammene av den internasjonale bilbransjens utvikling, skriver BIL, og peker på at Norge har én prosent av bilsalget i Europa. Det er for lite til at noen bilprodusent vil tilpasse bilparken til våre særkrav. Uttalelsen inneholder også en konkret gjennomgang av situasjonen innenfor ulike typer drivstoff. Det vises til at 75 prosent av NO x -utslippene i transportsektoren kommer fra tunge kjøretøy, og at den nye EURO 6-standarden som innføres til høsten, vil sikre en markant reduksjon av lokal forurensning med NO x. I utgangspunktet burde det være et tilstrekkelig krav om at nye drosjer følger denne standarden. Hvis det skal innføres strengere regler enn de mål som er satt nasjonalt i klimaforliket, må disse vurderes og vedtas nasjonalt, mener også BIL. Lokale vedtak om dette er sterkt konkurransevridende.

5 8 < TAXI Sa opp skoleskyss, subsidierer taxi TAXI > 9 Taxisjåfører som turistverter - Det er absolutt nødvendig for en by å ha taxiservice. Vi kan ikke ta imot millioner fra staten for å utvikle et internasjonalt reisemål og deretter ikke ha taxi! Dette sa den svenske høyrepolitikeren Micael Glennfalk (Moderaterna) til lokalavisa Vimmerby Tidning 7. januar, etter at kommunestyret Provosert forlenget en avtale om å subsidiere drosjetilbud på kveldstid. Drosjetilbudet på kveldstid, både på hverdager og i helgene, falt bort etter at kommunen i 2012 selv overlot skoleskyssen til det regionale kollektivselskapet Kalmar Länstrafik (KLT). De har på sin side lagt skyssene ut på anbud, og Vimmerby av henleggelse Henleggelse av en voldssak mot en drosjesjåfør har skapt harme i næringen på Ørland. Før jul ble en taxisjåfør angrepet av en passasjer under en drosjetur på Brekstad. Episoden endte i et basketak der passasjeren ble lagt i bakken, skriver Fosna-Folket. Det mulige straffbare forholdet er henlagt av politiets jurist, Monica Grøtte Estenstad. Henleggelsen er gjort etter straffelovens paragraf 228, 3. ledd, som sier at en sak kan henlegges dersom det straffbare forholdet er gjengjeldt. - Den bestemmelsen skal dekke situasjoner med provokasjoner og gjengjeldelse. Selv om taxisjåføren ble provosert og fysisk antastet, så er dette en situasjon taxisjåfører må regne med å takle i jobben sin. I dette tilfellet la sjåføren passasjeren i bakken og jeg vurderte derfor de to som like gode. Saken er oversendt til konfliktrådet slik de begge var innstilte på, sier politijurist Grøtte Estenstad. Leder i Ørland Taxi, Øyvind Bykvist, er kraftig provosert over at saken nå er henlagt. - Hva mener politiet vi skal foreta oss når slike ting oppstår, og hva ville skjedd dersom en politimann ble antastet på en slik måte, lurer Bykvist på. Taxilederen minner om at en drosje er et offentlig transportmiddel, og at sjåføren er på jobb i uniform. Sjåføren og passasjeren er dermed ikke like parter. - Hadde dette vært knuffing mellom to berusede personer på byen ville situasjonen vært andereledes, men når en passasjer angriper en sjåfør må han eller hun kunne forsvare seg. Da blir det feil å si at de to er like gode, hevder Øyvind Bykvist, som forøvrig mener det er bra at saken skal behandles i konfliktrådet. taxi fikk bare beholde en liten del. Det ble så magert at sentralen fra august 2012 la ned drosjetilbudet på kveldene. Et halvt år etter vedtok kommunen å subisidiere dette tilbudet med kroner for ett år, fram til mars Nå i januar ble denne avtalen forlenget med ytterligere ett år. Det viser seg at antall reiser på kveldstid er ganske få. I vinterhalvåret bare en i gjennomsnitt hver annen kveld. Om sommeren to per kveld. Da blir subsidieringen 198 svenske kroner pr tur. På vinteren koster tilbudet 792 kroner pr tur. Alle kan lære seg small talk, og det er faktisk ikke så vanskelig som mange tror. Et nøkkelord er nysgjerrighet. Tenk på en samtale som en mulighet til å lære noe nytt og til å utveksle erfaringer. For et par måneder siden tok jeg taxi fra Bergen til Flesland. Drosjesjåføren var en kurder fra Tyrkia, og på 25 minutter lærte jeg mer om kurderenes situasjon, enn jeg har lært på 25 år. Det var helt tilfeldig at vi kom inn på dette, men det var et tema jeg var nysgjerrig på og som han mer enn gjerne snakket om. Dette viser jo også at small talk på ingen måte trenger å være overfladisk. Erling Arvola, forfatter av boka «Small talk hvordan snakke om det meste med de fleste», sammen med Thomas Leikvoll 15 sjåfører hos Taxi Hedmark er valgt ut til å fronte reiselivet, og blir landets første «Hjertelig velkommen-sjåfører», skriver Hamar Arbeiderblad. - Taxi er en viktig del av reiselivet. Sjåførene er ofte de første gjestene våre møter, og vi vil at de skal bli gode selgere av Hamarregionen, sier vertskapsansvarlig Monica Blikstad Grønbakken i Hamarregionen Reiseliv. Som del av deres hittil tre år lange prosjekt «Hjertelig velkommen», som skal få turistene til å ønske å vende tilbake til Hedmarken fordi de føler seg oppriktig velkomne, skal nå også taxisjåførene innlemmes i vertskapsprogrammet. Flere aktører i næringslivet er allerede er sertifisert i programmet. - Jeg håper vi lærer bedre å tilpasse service til forskjellige typer mennesker og grupper, sier taxisjåfør Truls Austdal, mens de mer erfarne kollegene Stig Ola Asplund og Vegar Bratlie higer etter å lære mer om attraksjonene, spisestedene og overnattingsmulighetene Hamar og omegn har å tilby. Og det skal de. Vertskapsprogrammet skal hjelpe sjåførene til å bli bedre kjent med resten av reiselivet. - Vi skal ta dem med innenfor dørene der de ofte står utenfor, sier Grønbakken. Fikk tips for å holde kjeft Det var på et møte i Hamar i januar at saken var tema. Arrangøren hadde hentet VIKTIGE FOR REISELIVET: Taxisjåførene Stig Ola Asplund (f.v.), Truls Austdal og Vegar Bratlie (NTs fylkesleder i Hedmark). Bak står Harstad-sjåfør Jan Rune Lorentzen og til høyre butikksjef Tor Ole Kirknes, begge prisvinnende servicehelter. Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN inn drosjeeier Jan-Rune Lorentzen fra Harstad, som i fjor vant en nasjonal servicepris fra nettopp reiselivsnæringen. - Jeg har blant annet skiftet lyspærer og måkt snø for eldre damer. På den annen side fikk jeg en gang 100 kroner i tips for å ha holdt kjeft under hele kjøreturen. Jeg så at kunden var trøtt og ville duppe av, og fikk en takk og noen ekstra kroner fordi jeg lot ham få lov til det. Service er lønnsomt - og det koster så lite, påpekte Lorentzen. Tor Ole Kirknes fra Bunnpris-butikken på Ridabu ble Hamar-regionens servicehelt, og deltok også. - Kundene kommer igjen hvis de går med et smil om munnen. Så åpne nevene i stedet for å lukke dem, og glem fotballtapet som gjorde deg gretten i går kveld. Du gir noe, og så får du så mye tilbake, påpekte Kirknes, som også et kjent ansikt for taxisjåførene. - Men det viktigste og enkleste er å si hei og ha det og være blide og hyggelige. Det er selvfølgeligheter, Grovt taxiran i Trondheim aftenposten.no 17 des men mange glemmer det, er de to enige om. - Vi skal øke sjåførenes bevissthet rundt det å gi det lille ekstra, som ikke koster noe. For gjensalget er viktig. Og kanskje tar vi med flere taxisjåfører i vertskapsprogrammet senere, slutter Grønbakken i Hamar Arbeiderblad.

6 10 < TAXI TAXI > 11 Christiania Taxi vil bli større Christiania Taxi har siden starten i 2006 bygd seg opp til nr tre i Oslo. Nå vil sentralen bli større, og får trolig klarsignal i Bergen. Christiania Taxi er på offensiven. Her med drosjeeier Ansar Iqbal, som har vært med fra starten i 2006, og direktør Ståle Krabset. Christiania Taxi har også søkt om å få etablere seg i Kristiansand (avslag), Tønsberg og Stavanger. De to siste er ikke avklart. Sentralen forholder seg til behovsprøvingen. - Vi ønsker ikke at det skal være for lite å gjøre for hver enkelt, det skaper bare negativitet og problemer, sier direktør Ståle Krabset, som ved siden av adm direktør Munawar Nabi leder sentralen med nærmere 300 løyvehavere i Oslo. Han mener det er nok løyver i Bergen, så det satses på overganger fra de andre konkurrentene til Bergen Taxi. Christiania Taxi ønsker å vokse gradvis videre, og konkurrerer bevisst for å få flere løyvehavere over til seg. Krabset ser ingen motsetning mellom å konkurrere om løyvehaverne og kundene. Våre løyvehavere er opptatt av å få flere turer, og støtter fullt ut vår merkevarebygging og konkurranse på pris og service overfor kundene, sier han. Billigst på bestilling På hjemmesiden leser vi denne visjonen: Vi skal være den ledende taxisentralen i Oslo, med best tilgjengelighet, lavest pris og best service for Oslos taxikunder. Vi skal være førstevalget til de som bruker taxi i Oslo og ha de mest fornøyde medarbeiderne i bransjen. Christiania Taxi skal nå sine mål ved å bygge videre vekst på eiernes og sjåførenes kompetanse. Christiania Taxi fikk stryk av Forbrukerombudet for et par år siden for plakaten Billigst i byen på drosjene, men satser sterkt på å være billigst på bestillingsturer. På hjemmesiden er det en egen priskalkulator, og kunder kan også bestille enkeltturer med fast pris, basert på denne. Utfordringer Krabset mener både politi og løyvemyndighet bør skjerpe sine krav før de utsteder kjøreseddel og løyver, og dermed ta et større ansvar for kvaliteten i næringen. Vi ser at en del trenger ekstra opplæring, og det tilbyr vi. Vårt nye opplegg går ut på at nye sjåfører får to dagers kurs i kjøring av vanlige kunder og TT, deretter et ukeskurs for anbudskjøring og mer avanserte turer. En egen kvalitetssjef sjekker også at alle kan kjøre bil godt nok. De aller fleste har norsk førerkort, så det er ikke noe stort problem med folk som kan kjøre på for eksempel vinterføre, sier Krabset. Alle som skal gå servicekurset må først passere en språktest. Nye løyvehavere får kurs av sjefen sjøl, Munawar Nabi om økonomi og alt som har med drift av løyvet å gjøre. Sentralen bistår ellers med god service overfor løyvehaverne, slik at de kan konsentrere seg mest om å kjøre så profesjonelt som mulig, sier Krabset. Det arbeides bevisst med de språklige og kulturelle utfordringene som nye medarbeidere med kort botid i Norge tidvis kan gi. CT tilbyr også kurs for kjentmannnsprøven, men overlater eksamen til Taxiskolen. Vi ønsker ikke selv å fremme kandidater til kjøreseddel, sier Krabset. Norgesdekkende Christiania Taxi håper etter hvert å bli landsdekkende. Krabset ser ikke bort fra at de med navnet sitt vil slite litt med lokalpatriotismen i Bergen. Allerede legges det i lokalpressen stor vekt på at det er Oslo-sentral som vil inn på markedet. Vi satser på å få et godt rykte fra starten. Miljøprofil og stordriftsfordeler ved bruk av Oslo-avdelingen, skal gi en god start, tror han. Alt før søknaden ble behandlert i slutten av januar, hadde over 30 løyvehavere sagt skriftlig at de ønsket å slutte seg til. Ros fra kundene Etter høstens mediesak om trakassering av kvinnelige drosjesjåfører, ville Christiania senke terskelen for å melde klager, og annonserer på bilene at kunder kan sende ros eller ris på sms med en gang turen er slutt. Det har gitt god respons, mest positive. De sender vi til sjåføren med takk. De negative lager vi ordinær klagesak av, og de legger vi stor vekt på å behandle raskt. Krabset kjenner seg ikke igjen i bildet av at det er stor misnøye med kvaliteten i drosjenæringen i Oslo. Antall klager er få i forhold til antall turer, og i en del tilfeller er klager også svakt begrunnet. De reelle tar vi svært alvorlig, sier Krabset, som ser dette som et viktig ledd i profilbyggingen. En kundeundersøkelse viste at kvittering og forutsigbar pris kom høyt på lista over deres ønsker. - Derfor skriver vi alltid ut kvittering, og tilbyr fastpris på turene. Kundene skal velge oss fordi de vet vi er til å stole på, har god service og god pris. Krabset tror det er grunnlag for å få flere til å ta taxi i Oslo. Ny app Om ikke lenge får Christiania Taxi også sin egen app for bestilling. I dag er det avtaler med Taxistation og Click A Taxi. Bestillingene går gjennom Taxus Akershus, der også Asker og Knapt ja i Bergen Bærum og Nedre Romerike er med. For tiden pågår ombygging i lokalene på Tveita i Oslo, der sentralen holder til. Samferdselsutvalet i Hordaland fylkeskommune anbefalte med knappest mulig flertall å si ja til Christiania Taxis søknad om etablering i Bergen. H, V og Frp har flertall, mens Ap, SV, Sp og Kr. F stemte i mot, i utvalgets møte den 22. januar. Saken ble avgjort av Fylkesutvalget i møte den 30. januar, etter at bladet gikk i trykken. Fylkesrådmannen er klar på at det ikke er plass til flere løyver: Det er på det reine at det per i dag ikkje er marknad for å auka løyvetalet utover 750 løyve i Bergen køyreområde. Dersom ein aukar løyvetalet vil dette truleg føra til redusert antal turar per løyve. Basert på pris- og trafikkutvikling dei seinare åra, er det grunn til å tru at næringa vil svara med å auka prisane for å kompensera inntektstapet, heter det i innstillingen. Om konkurransen sier rådmannen: Slik køyreområdet er organisert i dag, fungerer ikkje konkurransesituasjonen mellom dei eksisterande fem sentralane tilfredsstillande. Etableringa av dei to siste sentralane har ikkje betra konkurransesituasjonen slikføresetnadene var då konsesjonen vart gitt. Etablering av ytterlegare ein sentral i Bergen køyreområde, kan visa seg å vera konkurransevridande sentralane imellom ved at ein får ein stor og fem mindre sentralar Når det likevel ble innstilt på ja, begrunnes det med at en del løyvehavere har meldt at de ønsker å gå over, og at Christiania Taxi derfor kan komme opp på et konkurransedyktig antall løyver innen rimelig tid. Bergen Taxi, Norgestaxi og Taxi 1 mener alle det er mer enn nok sentraler i Bergen og anbefalte et nei. Bryggen Taxi og A-taxi uttalte seg ikke i høringen. Bergen kommune anbefalte ja fordi søkeren la vekt på å bruke miljøvennlige biler. Fylkesrådmannen avviste dette som et argument, da alle sentraler jobber med å oppgradere flåten i den retningen. Utsleppa frå drosjenæringa går stadig ned. Ei eventuell etablering av CT som ny sentral i Bergen køyreområde vil på denne AH bakgrunn neppe gje reell miljøvinst eller bringa noko nytt inn i miljøsatsinga i drosjenæringa i Bergen. Fylkesrådmannen er også skeptisk til CTs argument om at de er spesielt kompetente til å forstå kulturforskjeller med sin tyngde i ikke-vestlige løyvehavere. Han viser til at det er en god integrering i Bergens drosjesentraler, og at profilering av etnisitet eller kulturell bakgrunn kan virke uønsket segrerende. Trygghet er ikke lenger noe man kan ta for gitt

7 12 < TAXI TAXI > 13 Stadig frekkere piratvirksomhet Organisert piratkjøring brer seg i stor fart med Facebook-grupper i alle deler av landet. Norges Taxiforbund vil ha en offensiv, med hjelp av politiet og skatteetaten. NRK Østlandssendingen kunne fortelle om Faceboooksiden Cabs are here, Follo med medlemmer, og stadig flere. Flere facebooksider er nå anmeldt til politi og varslet til skattemyndighetene. Foreløpig er det ikke meldt om noen sak, men noen sider er stengt etter pågang fra sentraler og lokalt politi. - Det som skjer er alvorlig for drosjebransjen, men også hele samfunnet. Vi har vekst i en svart næringsvirksomhet, men også en utvikling der mange ungdommer ser enkelt på det å tjene penger svart og bruke svarte tjenester. Ingen har over tusen kompiser, sier Knut Thomassen. Han vil ta initiativ til møter med Politiet og Skatteetaten på sentralt hold, for å få en samlet offensiv mot piratkjøringen. Sentralstyret behandlet også saken i sitt januarmøte. Bra med omtale Mange aviser og nettsteder har gitt problematikken stor oppmerksomhet i det siste. Det er positivt at mediene skriver om det. Virksomheten avsløres og drosjenæringen får peke på trusselen mot drosjetilbudet og regelverket som gjelder, sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun i NT. Han ser ikke bort fra at oppmerksomhet på kort sikt kan avle ny interesse fra så vel sjåfører som brukere, men informasjon og åpenhet er likevel nødvendig for å bekjempe fenomenet. Næringens syn får støtte fra de avisene som har skrevet om saken på lederplass. Politiet bør ringe - Ungdommen i dag er generelt mer lovlydig enn noen gang, og jeg tror vi når fram med saklig argumentasjon og informasjon. De fleste vil forstå hvor grensen går mellom vennekjøring og organisert skysstilbud. Vi må selv bidra til kunnskapen om dette, samtidig som politi og skatteetaten må vise at de ikke aksepterer lovløshet, sier Hagtun. Med organisatorer og sjåfører som står fram med navn, bilde og telefonnummer, er det ikke så krevende å ta noen bekymringssamtaler, i det minste. Han har mindre forståelse for voksne som under fullt navn i kommentarfeltene forsvarer piratkjøringen, ofte med angrep på drosjer om dårlig service og høy pris. Jeg bruker å spørre om de vil akseptere at folk som ikke betaler skatt og moms tar over deres egen jobb. Alt kan selvsagt gjøres billigere på den måten. Da blir det som regel taust. Store penger En annen organisert piratside på Facebook har Østlandets Blad (Ski) og NRK skrevet om. Administrator Andrea Chanaelle Jonasdal fra Kolbotn forteller stolt at siden Cabs are here, Follo har over medlemmer og vokser stadig. Også hun forsøker å forklare at det ikke er piratkjøring. Dyre drosjer og dårlig kollektivtilbud brukes som argumenter for virksomheten, som retter seg spesielt mot ungdom. Grenland, Fredrikstad, Hadeland, Lofoten, Asker og Bærum er andre områder der fenomenet er utbredt og gitt omtale i lokalmedier den siste måneden. Det handler om store penger hadde Fredrikstad Blad som tittel i januar, og fortsatte: «Alle» gjør det, taxi-næringen taper store penger, mens ungdom tjener godt. Politiet har få virkemidler overfor «Facebook-piratene». For taxinæringen er det snakk om store summer som går tapt når folk kjører venner, bekjente og etter hvert en stor utvidet krets av venners bekjente eller fremmede. Kommet for å bli Vi har en løpende dialog med politiet. For en tid siden ble en av sidene på Facebook tatt ned. Det er vi godt fornøyd med, men nå er det en ny gruppe vi følger med på, sa daglig leder Terje Raanås i Taxisentralen til FB. Næringen dokumenterer gjengangere med utskrifter og overvåking. Raanås har likevel ingen illusjon om å bli kvitt det han ser på som en reell konkurrent. Det betyr ikke at næringen ikke prøver å stanse dem de kan, med de virkemidlene de har, skriver avisen. De fleste som kjører har lik oppfatning: Det er lett å tjene godt med penger, mer enn på en del andre deltidsjobber. Noen er redde for å bli tatt av politiet, men det hindrer dem ikke i å kjøre. Og sjansen for å bli tatt er fortsatt relativt liten. Der står de fortsatt, ifølge førstebetjent Helge Guldbrandsen i Fredrikstadpolitiet: Vi har prøvd å avdekke en del via sosiale medier, men ikke fått de store resultatene. Det ene er at det er vanskelig å bevise. Samtidig pågår det meste av dette på de tidspunktene hvor vi har mest å gjøre med for eksempel voldsforebygging i sentrum, påpeker han. Ett av tiltakene for å gjøre det vanskeligere for pirater, er å spre drosjeholdeplassene. Men med nye sosiale kanaler trenger ikke aktørene fysiske møteplasser. Det er bare å ringe for å bli plukket opp der du er. Gråsoner Ungdommene FB snakker med forteller om prisskiller mellom nære venner og ukjente.også på samme tur kan prisen variere. En nær venn av sjåføren kan bli avkrevd en femtilapp eller bli kjørt gratis, mens en fremmed som sitter på ofte betaler mer. En del sjåfører tar, i likhet med taxiselskapene, høyere pris på helligdager enn andre dager. Noen har bygd seg opp så stort nettverk at de ikke trenger å legge ut meldinger, folk ringer dem likevel, sier en kilde til FB. Samme person innrømmer selv å ha fått kvaler fordi det etter hvert handler om så store penger: Det er jo ikke bra, når du tenker på at det skulle ha vært betalt skatt og sånn. Jeg kommer ikke til å kjøre mer. De vi snakker med bekrefter at sjåførene også kjører fremmede, så de med andre ord ikke kan si at det bare dreier seg om vennetjenester, skriver Fredrikstad Blad. Tre tatt i Grenland Før julebordssesongen varslet politiet i Grenland en offensiv mot pirattaxisjåfører. Ved månedens slutt viser oppsummeringen at tre personer er tatt og politianmeldt, skriver lokalavisen i Skien, Varden. En av dem som ble tatt skal være av Ring CenCom AS for tilbud på kameraovervåkning Tlf.: (+47)

8 14 < TAXI TAXI > 15 utenlands opprinnelse, og samtlige er menn. Jeg tror at vi fikk statuert noen eksempler slik vi ønsket, i tillegg til at vi gikk ut i mediene først og fikk advart. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det har fungert avskrekkende, men vi har fått lite tilbakemeldinger på taxinæringen når det gjelder pirattaxier, så hinter det i hvert fall om at det har vært en effekt, sier politiets talsperson. 30 personer en grense På lederplass pekte Fredrikstad Blad på lovens begrensning av å selge et tilbud på offentlig plass: For hva er det «å ytre et tilbud på offentlig plass»? I mai i fjor ble straffelovens bestemmelser om ytringer endret, den sier nå at ytringen er offentlig når den er fremsatt på en måte som gjør den egnet til ånå et større antall personer. I henhold til rettspraksis er cirka 30 personer tilstrekkelig for å anses som «større antall personer». Det springende punkt blir dermed hva som er å kjøre «på samme måte som drosje». I hvilken grad er virksomheten rettet mot allmennheten når noen kringkaster for 600 venner at man er tilgjengelig sjåfør mellom klokken 21 og 04? Avisen konkluderer slik: Noen hevder at problemet blir borte av seg selv dersom drosjene blir billigere. Vi har ikke inntrykk av at drosjesjåfører tjener unormalt mye, så det høres ut som en altfor forenklet tilnærming. Denne nye formen for «vennekjøring» må sidestilles med pirattaxikjøring, og bekjempes på samme måte. Sjåfører bekymret I et leserinnlegg i Lofot-Tidende, skriver tillitsvalgt for leiesjåførene ved Vestvågøy Taxi, Kim M. Stenrud i et innlegg at sjåførene frykter nedgang i antall lovlige drosjer som følge av piratvirksomheten. - I løpet av hele året (2013) har vi som taxisjåfører sett en jevn økning i antall biler som kjører folk til og fra utesteder og private fester. At dette som oftest er pirattaxier er det ingen tvil om. Ofte er det også slik at folk ringer etter taxi, og når vi kommer til den oppgitte adressen ser vi en bil kjøre derfra og huset er tomt. Pirattaxiene tar også så store deler av trafikken i helgene at det ikke lenger er lett å finne motivasjon til å være på jobb. Mange av de leiesjåførene som kjører taxi i helgene gjør dette for å spe på sin ordinære inntekt. En leiesjåfør har kun provisjonslønn, og med andre ord ingen inntekt hvis det ikke er noen kunder å kjøre. Lørdag den var jeg på fra (åtte timer), og hvis jeg regner om det jeg tjente på den vakta vil jeg ha 35 kroner brutto per time! Jeg vet at enkelte sjåfører har gitt taxieieren beskjed om at de ikke lenger ønsker å jobbe i helgene. Og enkelte av taxieierne sliter med å finne folk til å kjøre i helgene, mest sannsynligvis fordi det er for lite å gjøre (med unntak av klokken natt til søndag), skriver Stenrud. Han peker på kostnadene ved å drive drosje, og avslutter innlegget slik: Mitt poeng er at det blir flere pirattaxier/ flere som kjører med pirattaxi, vil det bli færre taxier. Så kanskje du som tar pirattaxi hjem lørdagskveldene selv må ta fri fra jobb uken etter for å kjøre din mor til fysioterapeut eller lignende siden det ikke lenger vil være taxier å få tak i.. Skatt henviser til politiet Skatt Vest toer sine hender og henviser til Politiet, etter at Stavanger Taxi meldte fra om en Facebook-gruppe. Sentralen navnga seks administratorer og sjåfører bak det den mener er piratkjøring. I svaret skriver Skatt Vest at bare Politiet har kompetanse til å sanksjonere overtredelser av Yrkestransportloven, og at lovligheten ikke reguleres av skatte- og avgiftsregler. Skatt Vest kan kun se hvilke inntekter de navngitte aktørene eventuelt har innberettet og om skatt er betalt, og for øvrig er vi underlagt taushetsplikt vedrørende slike forhold. Vi har ikke hjemmel til å stoppe eventuell ulovlig taxikjøring, skriver seniorskattejurist Yvonne Momeini, og legger til på generelt grunnlag at også inntekter fra straffbare handlinger kan være skattepliktige. Direktør Svein Svimbil sier han vet godt hva som er politiets og skattevesenets oppgave, og tolker svaret slik at Skatt Vest ikke har til hensikt å forfølge saken skattemessig. Han mener derfor det er viktig at forbundet følger opp saken med Skattedirektoratet. NRK, Dagsrevyen, hadde 26. januar et innslag om pirattaxi, og der uttalte skattedirektør Hans Christian Holte seg på en måte som gir håp om at de vil ta tak i saken. NT vil be om møte med direktoratet. Har dere bestilt drosje? Dere kommer ikke frem på telefonen? Nei, det er ofte kø på linja. Har du lastet ned den siste appen da? Taxifix! Drosjen kommer med en gang. Du bare trykker her! Vips, nå er den på vei, står det. Taxifix er gull, altså. Komiker Jon Niklas Rønning, artikkel i diverse regionaviser. HAXI.no anmeldt av Stavanger Taxi Et av de frekkeste framstøtene for piratkjøring så langt er en egen nettside Haxi.no, som har laget bestillingsopplegg for Sandnes- Stavanger-området. Stavanger Taxi meldte siden til politiet i slutten av desember, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding. Sentralen har også anmeldt en facebookside for kompiskjøring i området med over medlemmer. Ifølge Haxi selv er det en sammenheng mellom disse sidene. Slik presenterer de seg på sin hjemmeside: Haxi springer ut fra konseptet kompiskjøring fra Stavanger, hvor venner og kjente samkjører transport via Facebook. Med Haxi kan du ordne transport sammen med venner hjem fra byen, eller hvis du har bil kan du være han eller hun som kjører vennene dine til fest i helgene. Haxi kan også brukes til vanlig pendling til og fra jobb. Tjenesten består foreløpig av en nettside, men vi forventer å lansere støtte for mobiltelefoner i starten av Etter oppmerksomhet i lokale medier, er de åpenbart redde for beskyldningene om piratvirksomhet, og la ut følgende melding: Vi i Haxi ønsker å presisere at bruken av tjeneste er men som en del av kompiskjøring- konseptet.vår anbefaling er at sjåfør og passasjer deler 50/50 på utgifter som drivstoff, slitasje og bompenger. Passasjeren har i tillegg sin fulle rett til å tipse sjåføren etter eget ønske. Vi presiserer også at vi på ingen måte støtter Pirattaxi virksomhet på noen måte. Haxi har nulltoleranse mot pirattaxier. Norges Taxiforbund mener dette åpenbart er lovstridig piratvirksomhet, uansett hva de forsøker å si. Det finnes ikke maken til ordinær bestillingstjeneste på nett, og det er åpenbart at de som kjører ikke gjør det gratis. På en tilfeldig da, onsdag 22. januar, lå 23 sjåfører inne på siden. Ikke én oppga en bestemt strekning vedkommende skulle i alle fall. Samtlige tilbyr kjøring til hvem som helst innenfor et overkommelig geografisk område. Blant tilbudene kunne vi lese: Henter overalt, Kjører i Stavanger/ Sandnes, plass til fire, ledig på Klepp.. tar kort og kontant, kjører så lenge det trengs. Det har ikke lykkes oss å få svar på spørsmål fra folkene bak, men organiseringen viser at de neppe driver veldedighet. Sjåførene som melder seg må nok trolig betale for de tjenester som ligger bak. Fire personer er oppgitt som Team Haxi, prosjektleder Aleksander Soender, og utviklerne Emile Sadria, Simon Lund, Robert Nagy. Jobber de gratis? Aleksander Kirsebom Salling Soender er norsk statsborger bosatt i København, og står også bak aksjeselskapet Ants som har egen Nettsiden HAXI.no er det hittil mest åpenbare forsøk på organisert piratvirksomhet i Norge. Siden er anmeldt til politiet av Stavanger Taxi. nettsideog app for betalt kompiskjøring i flere land, med baser i Danmark og Norge. I en presentasjonsvideo reklameres det med et eksempel der en dansk sjåfør tilbyr skyss fra Århus til København for 150 kroner hver. Soender har sidejobb som rådgiver for Nokia i København. Ved siden av ham som daglig leder er det oppgitt fire medarbeidere, herunder en teknisk direktør. To av dem med norsk bakgrunn og base i Oslo. Ants operer med offisielle samarbeidspartnere, blant Aleksander Soender står bak HAXI.no, sammen med andre ingeniører og designere. dem Statoil og Red Bull, foruten flere festivaler i Danmark og Norge. Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, Hovefestivalen ved Arendal og Ekstremveko på Voss er blant disse. Alexander Soender sier til TAXI at HAXI er et testprosjekt og 100 prosent gratis for alle parter. - Vårt fokus i dag er å eksperimentere og skape det perfekte sosiale transportsystem, ikke på penger. - Vi ønsker ikke noen konfrontasjon med taxibransjen og er mildt sagt overrasket over oppmerksomheten, sier han. - Vi har undersøkt markedet nøye og mer enn mennesker bare i Norge er allerede organisert i tilsvarende transportdelingsnettverk via Facebook, hvor de deler transport med venner og kjente. Vi anbefaler at brukerne deler transportomkostninger, noe som er fullt lovlig, hevder han.

9 16 < TAXI TAXI > 17 Innlegg: Ideell for alenekjøring Etter å ha lest i desembernummeret om erfaringene med Nissan Leaf fra Trondheim har jeg lyst til å fortelle om mine erfaringer etter over ett års drift med samme bil brukt som taxi i Asker og Bærum Taxisentral. Det første jeg gjorde var å sette inn et ekstra varmeapparat som går på diesel. Uten dette vil jeg si at bilen ikke er brukbar som taxi, men med så går det sånn noenlunde. Etter mange år med utmattelse fra det offentlige, klarte jeg ikke, og mange med meg, og holde liv i distriktsdrosjeløyvene. Som dødsårsak vil jeg skylde på helseforetaket, fylkestrafikksjefen og Norges Taxiforbund, som var med på leken uten å gjøre noe. Ikke alle distriktene ble like hardt rammet, men Velfjord lå vel slik til geografisk, at det gikk ut over dem. Jeg har tilgang til gratis hurtigladestasjon og det har gjort at jeg kan lade mens jeg venter på tur. Prøver å lade mest mulig fordi jeg ikke vet hvor neste tur går. I tilfelle en lengre tur er det greit å ha mest mulig å gå på. Jeg har hatt tur fra Tranby til Gardermoen, en strekning på ca ni mil. Det går greit hvis ikke kunden har det travelt og jeg kan holde fartsgrensene omtrent. Til vanlige turer på 200 til 300 kroner er det ingen problem. På grunn av stadig hurtiglading så holder batteriene seg varme nok til at jeg ikke tapte noe særlig kjørelengde i kulda som var sist vinter. Alle kundene synes dette er helt fantastisk og derfor er det veldig positivt å kjøre den. Litt trang for tre storvokste personer bak, men det er det andre biler som er også. I forhold til størrelsen er det et utrolig stort bagasjerom, og mange blir overasket der. Det er positivt å passere bomstasjoner gratis og bare kjøre forbi bensinstasjoner. I Oslo-området er besparelsen fra fem til åtte tusen i måneden i drivstoff og bompenger. Jeg har med meg en 16 ampèrs ladeledning og den gjør at jeg får litt ut av å stå med en vanlig stikkontakt mens jeg venter på tur. Med den nye Leafen Innlegg: Nekrolog over mine drosjeløyver W-74 og W-1019 Hvordan denne omleggingen oppsto vet jeg ikke, men jeg kom til å tenke på en snekker for flere tiår siden. Han brukte sjelden eller aldri vater i sitt arbeid. En gang la han vateret på mesterverket, og da han så resultatet kommenterte han: da vart så æ tænkt. Man kan selvfølgelig ikke tro at myndighetene gjorde denne omleggingen med overlegg for å fjerne distriktsdrosjene. Skal tro om ikke helseforetaket og samferdselssjefen skulle hatt Alf Gunnestad er fornøyd med Nissan Leaf som taxi etter ett års drift. (Foto: Dag Tufte, Asker og Bærum Budstikke). kan man som ekstrautstyr få med 32 ampèrs ladning. Da blir den full på to-tre timer og enda mer attraktiv som taxi. både vater og lodd i bruk litt oftere så de kunne ha oppdaget konsekvensene av sitt arbeid. Hadde distriktsdrosjene fått kjøre sine sambygdinger (som var meningen), og ikke som nå, bare en vei, hadde løyvene vært levedyktige både økonomisk og sosialt. Jeg vet ikke hvordan helseforetaket fikk ideen om å kjøre to turer for å få en pasient til legen, men jeg har hørt om en tildragelse på en fest på gimle på 50-tallet, at en av festdeltakerne ble så beruset at kompisene ble redd for at han ikke skulle komme seg hjem. Da svarte han at det skulle han gjøre om han så måtte gjøre det i to turer. Jeg taper omsetning de få gangene det er mye å gjøre, men ikke så mye som jeg sparer ved å kjøre den. Det er også vanskelig å få sjåfører til å kjøre den, men for en taxieier som kjører alene vil jeg si den er ganske ideell. Men den krever nok at en har spesiell interesse for utgiftene. Hilsen en fornøyd eier av elektrisk taxi, Alf Gunnestad, C-520 Vedkommende var 60 år foran sin tid da helseforetaket ikke hadde kommet på den tanken ennå, muligens de også var i beruset tilstand. Dersom helseforetaket hadde startet denne praksisen tidligere, så hadde de klart å fjerne distriktsdrosjene mye hurtigere. Jeg har forstått det slik at helseforetaket har brukt mange millioner på konsulenthjelp. Får håpe at konsulentene kan tenke i andre baner slik at distriktsdrosjene våkner til liv igjen. Hvis ikke er det enda et tilbakeskritt for distriktene. Svein Strand tidligere drosjeeier Taxisentralen AS som miljøfyrtårn På en tilstelning 9. januar overrakte ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård beviset på at Taxisentralen as (Fredrikstad og Sarpsborg Taxi) nå er godkjent som Miljøfyrtårn. Taxisentralen as er den første taxisentralen i Østfold som har fått denne og fylkesleder i taxiforbunde,t Bent Skogli, gratulerte sentralen som nå best på miljø innen taxi i Østfold. Til stede var ledelsen i samferdselsavdelingen i Østfold, lederne av de andre sentralene og mange av Taxisentralens egne ansatte og løyvehavere. Stolte fyrtårnledere, styreleder Thomas Jacobseb (t.v) og daglig leder Terje Rånaas med ordfører Jon-Ivar Nygård. Utredningsarbeid i gang i Østfold En arbeidsgruppe med fylkeskommunen og næringen skal forberede politisk behandling av drosjesituasjonen i Østfold. Etter at politikerne i fjor fikk rapporten om taxi i Østfold fra TØI, vedtok de å sette ned denne arbeidsgruppen for å vurdere rapporten, og utrede fremtidige rammevilkår og vedtekter for drosjedriften i fylket. Komiteen består av (fra høyre på bildet) saksbehandler i fylkeskommunen på drosje, Lars Husvik, politikerne fra hovedutvalg for samferdsel, Tor Prøitz (H) og Andreas Lervik (A,) og to representanter for Norges Taxiforbund i Østfold, nestleder Thomas Jacobsen og leder Bent Skogli. Bildet er tatt av samferdselssjef Jostein Haug. Arbeidet er godt i gang, og forventes å kunne legges frem for politisk behandling i juni. - Som bildet viser er det et godt forhandlingsklima, hvor ønsket resultat er en god drosjedekning med god kvalitet for befolkningen i Østfold, og et godt levebrød for dem som driver med drosje, sier Bent Skogli til TAXI. Demp lukter En astmatiker har sendt oss en påminnelse om at sterke lukter kan være til sjenanse og skade for folk med astma og allergi: I det siste har det skjedd at taxier har kommet med oppheng av parfymeampuller i taxiene. Disse har en veldig sterk lukt. Noen er festet på luftinntaket. Vi som har astma/allergi eller andre lungesykdommer får ikke puste. Vi blir ikke bare tette og sliter mens vi er i parfymelukta,( eller røyklukt), men store plager fortsetter lenge etterpå, i timesvis når sykdommen først har blitt utløst. Har opplevd at sjåfører har forsøk fjerne luktampullene, pakket det i plast og lagt det bak i bagasjerommet, uten at det hjalp. Utlufting hjalp veldig lite. Videre ble det prøvd en liten kjøretur med vinduene oppe,- lukta hang likevel tungt igjen i bilen. Sjåføren så at jeg ble tett i pusten, og måtte tilkalle ny bil. Alle typer luftrensere som avgir parfyme, er veldig plagsomme for oss med astma/allergi eller andre lungesykdommer. Dessverre oppleves det fortsatt også at noen taxier har røyklukt. Sjåfører sitter i bilene og prøver å blåse røyken ut gjennom et vindu. Det er da alltid noe lukt i taxien, men den som røyker kjenner det ikke selv! Kanskje blir parfymelukten hengt opp for å skjule røyklukt, hos noen? Det vet jeg ikke. Men vi er en stor gruppe som har lungesykdommer og plages veldig.

10 18 < TAXI Bilstatistikken 2013: Mercedes E-klasse holder teten Mercedes-Benz E-klasse troner fortsatt på toppen som den klart mest populære drosjemodellen. Det viser statistikken fra Opplysningsrådet for Vegrafikken (OFV) for E-klasse økte sin markedsandel fra forrige år, og har 28 prosent av nybilsalget til drosjenæringen i Ny modell i fjor, som vi omtalte i TAXI nr 7/13, har nok bidratt til å løfte E- klasse ytterligere på taxistatistikken. Det økte salget av E-klasse gjør at Mercedes-Benz også øker sin andel blant merkene. Hele 36 prosent av nye taxier i personbilklassen var i fjor en Mercedes. B-klasse solgte noe mindre enn i fjor, men er fortsatt nummer 4 på listen. Toyota har tatt et solid grep om andreplassen i statistikken, og hver femte nye taxi i fjor var en Toyota. Det er fortsatt Prius som er Toyotas volummodell til drosjenæringen, med omtrent samme andel av nybilsalget som i Prius +Seven, som vi omtalte i forrige nummer av TAXI, utgjør størstedelen av Prius-salget. Fortsatt selges Avensis som drosje, og nye Rav4 økte salget til drosjenæringen sammenliknet med I tillegg har den nye Auris Touring Sports begynt å dukke opp i statistikken. Volvo fortsetter sin nedtur i salget til drosjenæringen, men innehar likevel en Kilde: OFV Endring MA % viser endring i markedsandel sammenliknet med Topp 10 bilmerker til drosjenæringen i 2013 Markedsandel Endring MA Merke Antall % Mercedes-Benz ,2 % 4,15 % Toyota ,0 % 4,08 % Volvo 152 9,3 % -15,47 % Volkswagen 120 7,4 % -19,91 % Skoda 109 6,7 % -15,22 % Ford 79 4,9 % 29,72 % Peugeot 55 3,4 % 58,04 % BMW 47 2,9 % -2,76 % Mitsubishi 30 1,8 % 158,61 % Opel 22 1,4 % -44,49 % Topp 10 bilmodeller til drosjenæringen i 2013 Markedsandel Endring MA Modell Antall % Mercedes-Benz E-klasse ,0 % 18,86 % Toyota Prius ,1 % -1,75 % Volvo V ,3 % -14,33 % Mercedes-Benz B-klasse 63 3,9 % -18,54 % Skoda Superb 62 3,8 % -12,14 % Skoda Octavia 45 2,8 % -18,33 % Toyota Avensis 39 2,4 % -14,16 % Volkswagen Touran 38 2,3 % -29,81 % Peugeot ,0 % 106,89 % Ford Mondeo 30 1,8 % -13,80 % Kilde: OFV Endring MA % viser endring i markedsandel sammenliknet med tredjeplass. V70/XC70 er den tredje mest populære taximodellen, men tapte relativt til andre modeller sammenliknet med salget i XC60, som vi også har omtalt i TAXI, endte opp med omtrent like mange solgte biler som i Volvo har nylig lansert en ny og mer utslippsvennlig firesylindret dieselmotor, som gjør at bilene deres kommer bedre ut i det norske avgiftssystemet. Det blir interessant å se om dette vil ha betydning for Volvosalget til drosjenæringen i Vinnere og tapere Foruten Mercedes-Benz, er det merkene Mitsubishi, Peugeot og Ford som øker sin andel av drosjesalget sammenliknet med For Mitsubishi sin del er det modellen Outlander som selges til drosjeeiere. Outlander kommer også som en ladbar hybrid, og TAXI vil se nærmere på denne modellen i Peugeot har levert flere 508 til drosjenæringen i 2013, men har også andre modeller representert i statistikken. Ford har flere strenger å spille på, og selv om Mondeo fortsatt er merkets mest populære modell blant drosjeeierne, er det modellene S-Max, nye Tourneo Custom og Kuga som løfter Ford på merkestatistikken. Vi legger også merke til at Tesla har kommet inn i statistikken, med fire Model S. I tillegg til Volvo, tapte Opel, Volkswagen og Skoda markedsandeler i taximarkedet i Opels Insignia sank på listen, men det kan være at den nye Insignia Country Tourer løfter Opel igjen i For Volkswagen sin del ble det spesielt solgt færre Touran og Transporter/Caravelle til drosjenæringen i fjor. Med endringen av engangsavgiften fra vil drosjer med utslipp over 160 g/km få en avgiftsreduksjon. Vi forventer derfor at salget av Transporter/Caravelle, men også Vito/Viano, vil ta seg opp i Mest overraskende var det at Skoda tapte terreng i Med nye utgaver av både Superb og Octavia i 2013, trodde vi at Skoda skulle øke sitt salg til drosjenæringen. Men selv med en salgsnedgang er likevel Superb og Octavia henholdsvis nummer 5 og 6 på listen. TAXI har tidligere testet den forrige utgaven av Superb, og mener fortsatt at man får mye for pengene i denne plasskongen nye drosjer Totalt ble nye personbiler registrert som taxi i 2013, en nedgang på 3,3 prosent sammenliknet med personbiler ble bruktimportert, som er en økning på 14 prosent. Andelen bruktimport til drosjenæringen økte dermed i Det er fortsatt Mercedes E-klasse som dominerer også på bruktimport. Anskaffelsen av minibusser holdt seg omtrent uendret på et lavt nivå. 39 nye busser og én bruktimportert, nesten bare Sprinter, ble fasiten i Med samme nivå som i 2012, ble i tillegg 24 Sprintere registrert i personbilklassen. Salget av kassebiler i personbilklassen ble likevel redusert i 2013, spesielt modellene Viano/Vito og Transporter/ Caravelle, som allerede nevnt. Vi håper at NTs seier i avgiftspolitikken fører til en bedring av denne situasjonen i 2014, slik at vi bevarer et viktig tilbud. JKH Stadig lavere utslipp Reduksjonen i CO 2 -utslippet fra nye taxier fortsetter, men ikke i like raskt tempo som for andre personbiler. Tall fra OFV viser at mens det gjennomsnittlige CO 2 -utslippet fra alle nye personbiler sank med over 5 prosent, var reduksjonen fra nye taxier på 3,5 prosent. Den sterke nedgangen i personbilmarkedet kan i stor grad forklares med elbilboomen vi registrerte i fjor. Det ble registrert dobbelt så mange elbiler i 2013 sammenliknet med Bruken av elbil som drosje er fortsatt begrenset, selv om fire Tesla Model S ble registrert som taxi i fjor. Drosjeeierne har byttet ut den vanlige Toyota Prius med den noe større Prius +Seven. Dette har ført til en synkende andel biler med CO 2 -utslipp under 95 g/km, mens andelen mellom 96 og 115 g/km har økt kraftig. Omtrent hver fjerde nye taxi i fjor hadde et utslipp under 115 g/km. Går vi fem år tilbake, gjaldt dette bare én av tjue. Den største andelen av nye taxier i 2013 finner vi mellom 130 og 150 g/km. Andelen av nye taxier med CO 2 -utslipp innenfor ulike intervaller, Kilde: OFV Andelen dieselbiler sank marginalt i 2013, og ligger på rundt 80 prosent av bilene. De øvrige er i all hovedsak hybridbiler med bensinmotor, med Toyota Prius som den dominerende, men også noen Avensis ble anskaffet med ren bensinmotor. Engangsavgiften NT fikk gjennomslag for sitt ønske om redusert engangsavgift for store personbiler, og vi er godt fornøyd med det. Avgiftsendringen er utformet på en slik måte at det er biler med CO 2 -utslipp over 165 g/km som får reduksjon i avgiften. Vi håper at denne avgiftsreduksjonen fører til at flere, i tråd med intensjonen, kan satse på biler egnet til å frakte bevegelseshemmede og større grupper av personer, og ikke til overmotoriserte sedaner. Uansett vil denne avgiftsendringen isolert sett føre til flere anskaffelser av biler med CO 2 -utslipp over 165 g/km. JKH TAXI > 19 Høy og lav kjører like mye taxi i Danmark. Husstander med over en million i inntekt kjører taxi for gjennomsnittlig 653 kroner i året, mens de med inntekt under bruker 705 kroner. Oppland fylkeskommune skriver nok en gang i en anbudsinnbydelse at den som får anbud vil bli tildelt løyver. NT avd Oppland har bedt om svar på hva slags løyver det er snakk om. NT har tidligere påpekt at det er i strid med behovsprøvingen å tildele nye drosjeløyver i forbindelse med anbud. Halvparten av kontrollerte drosjesjåfører i en kontroll i Västerås i Sverige, hadde brutt hviletiden, skriver Magasin24.se. Ti ble kontrollert, fem hadde ikke hvilt lenge nok. Politiet mener det er en fare for sikkerheten for så vel sjåfør som passasjerer. Oslo sentrum skal få flere holdeplasser, sier kommunen, men de kommer ikke der drosjenæringen helst vil ha dem. Situasjonen er prekær etter stenging av Akersgata bak Stortinget. Det er nå ca 130 plasser i sentrum til over drosjer i byen, sier Glenn Tuxen til NRK. Bymiljøetaten har funnet sju mulige steder for nye holdeplasser i sentrum.

11 20 < TAXI Må rydde opp i arbeidstid og overtid Sentralstyret i NT har vedtatt at det skal søkes om varig dispensasjon fra bestemmelsene om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven på vegne av næringen. Inntil det eventuell kan bli en realitet, er det sterk oppfordring til næringen om å rydde opp i dokumentasjonen av sjåførers arbeidstid og overtid. Arbeidstilsynet vil gjennomføre nye kontroller, og drosjeeierne risikerer store gebyrer hvis det ikke er orden i sakene. Flere må logge seg ut når de har fritid innenfor en vakt. Taxisentralen AS i Fredrikstad og Sarpsborg er ufrivillig blitt frontkjempere for næringen i denne saken, etter å ha stridd med den i drøye to år. I 2011 fikk sentralen storkontrollen av ulike etater. Arbeidstilsynet påla 14 løyvehavere store Sentralstyremedlem Vi presenterer forbundets fremste tillitsvalgte. Roger Kjønstad er medlem av sentralstyret, fylkesleder i Nord- Trøndelag og drosjeeier i Levanger. Sivil status: Roger er gift med drosjeeier Tove, har tre voksne barn, fem barnebarn og ett oldebarn. Tid i yrket: Startet som sjåfør hos sin far i Eget løyve fra Verv: Leder i lokal sentral i 26 år fra 1985, fortsatt i styret. Fylkesleder fra 2003 og i sentralstyret fra Er som fylkesleder styremedlem i forretningsselskapet Taxi Midt-Norge AS. Er også styremedlem i Indre Namdal Trafikk AS og Levanger Maxitaxi. Viktigste saker: - Jeg står bak de målene vi har i handlingsprogrammet. Om jeg skal nevne én av dem, er vi jo lokalt direkte berørt av anbudspolitikken og påfølgende bortfall av syketransporten i egen kommune. Det er store problemer med å få besatt løyver der den er tapt. Vi har mistet 60 biler på kort tid. Det er en meget vesentlig sak. Interesser for øvrig: - Det er det ikke tid til. Jeg har halv stilling som fylkesleder og en annen halv i forretningsselskapet, foruten å drifte ett ordinært og ett reserveløyve. Med hus ved sjøen i utkanten av byen, er det heller ikke behov for noen hytte, sier Roger Kjønstad, Nord-Trøndelags mann i NTs sentrale organer. bøter for overtredelse av arbeidstidsbestemmelsene, sammen med strenge krav til dokumentasjon av arbeidstid og overtid, og hvordan overtid beregnes. Store konsekvenser Direktør Terje Raanås orienterte NTs fylkesledere om saken 23. januar. Etter to år fram og tilbake, nærmer det seg en avgjørende fase som kan få store konsekvenser for hele næringen. Raanås innrømmet at han og styreleder Thomas Jacobsen tidvis har følt det som en ensom kamp, som i realiteten angår hele næringen. Signalene fra fylkesledermøtet og forbundsledelsen var at forbundet i større grad vil engasjere seg i saken. Det var på et sentralstyremøte dagen før at en søknad om dispensasjon ble vedtatt utarbeidet. Det er på det rene at drosjenæringen ikke kan leve med en situasjon der arbeids- og overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven anvendes uten å ta hensyn til næringens spesielle situasjon. Dersom all ventetid på turer blir regnet som arbeidstid, og overtid skal betales etter lovens regler, vil økonomien for svært mange løyvehavere falle sammen. Resultatet vil bli at mange flere kun vil kjøre selv og si opp ansatte sjåfører. Det er en utvikling ingen kan være tjent med, er næringens oppfatning. Forbundsnytt Terje Raanås i Taxisentralen AS fronter hele næringens interesser i deres forhandlinger med Arbeidstilsynet, som en følge av kontrollen for drøye to år siden. Forståelse Raanås sa han hadde inntrykk av at Arbeidstilsynet forstår dette, og de betegner det derfor som en vanskelig sak. Håpet er derfor at man kan finne mellomløsninger som tar hensyn til de spesielle betingelsene som bransjen har. Det er noe fleksibilitet i dagens lov. Definisjon av hva som er passiv ventetid, gjennomsnittsberegninger, tariffavtale med mer er momenter som taler for spesielle beregninger. Et møte mellom Taxisentralen og Arbeidstilsynet den 4. februar vil kunne bringe saken noe nærmere en konklusjon fra tilsynets side. Sentralen håper at de 14 foreleggene kan trekkes tilbake, og at det kan utarbeides spesielle regler for hvordan loven skal praktiseres for næringen. Må registrere Terje Raanås oppfordret alle løyvehavere og sentraler til å registrere arbeidstid og overtid på en ordentlig måte, legge kjøreplaner og plan for bruk av overtid, samt sikre arbeidsavtaler med sjåførene som omtaler hvordan arbeidstid og overtid skal beregnes. Det er viktig å ha dette i orden når tilsynet dukker uanmeldt opp en tidlig morgen og forlanger å se hvordan ting praktiseres. Fengsel for Clausen? Aktor ville ha to og et halvt års fengsel, halvparten betinget, for tidligere leder av City Taxi i Oslo, Wilhelm Clausen. Saken gikk for Øvre Romerike tingrett i januar. Aktor ønsket domfellelse for alle poster i tiltalen som omfatter grov utroskap samt brudd på revisorloven, bokføringsloven merverdiavgiftsloven og en rekke bestemmelser i ligningsloven. Clausen har erkjent straffskyld for samtlige punkter i tiltalen bortsett fra et punkt som gjelder manglende innsendelse av et næringsskjema. Clausens forsvarer, Petter Bonde, mener hele straffen bør være betinget. Dagen før den startet, ble han politianmeldt på nytt av skatteetaten, for årene Det er den sjette politianmeldelsen mot ham fra skatteetaten i løpet av åtte år, skriver Aftenposten. Wilhelm Clausen startet opp drosjesentralen Citytaxi i 2004 etter at han fikk 20 drosjeløyver. Dette skjedde til tross for at han nylig var dømt for økonomisk kriminalitet. I ettertid har Oslo kommune betalt ut flere millioner i erstatninger fordi Clausen fikk løyver og drosjesentral Rettssaken omhandler de ti årene fra Egen skoleskyss Skoler i distriktene leaser minibusser og lar egne ansatte utføre skoleskyss. NHO Transport mener dette kan gå utover sikkerheten til elevene. Er sjåførene lønnet direkte av skolene, trenger ikke de ansatte spesiell godkjenning i form av kjøreseddel og yrkeskompetansebevis, slik som buss- og drosjesjåfører. Tranevågen ungdomsskole i Fjell kommune utenfor Bergen ga opp å bruke drosjer og buss til skoleskyss for elever utenfor de ordinære bussrutene. De valgte å lease sin egen sju-seter for å få gjennomført transporten til og fra skolen. - Med geografien vi har her i Fjell kommune, med store avstander og få bussavganger, er dette den beste løsningen for at elevlogistikken skal gå opp, sier rektor Johnny Eide til Bergens Tidende. - Vi hadde dårlige erfaringer med drosjetransport for seks av våre elever. Det var dyrt, og ofte kom ikke drosjene til avtalt tid, sier han. - Vi sparer mye penger på å kjøre selv. Totalt har min skole et transportbudsjett på rundt 1,7 millioner kroner i året. Dette gjelder vanlige rute- og skolebusser og leasing av vår egen bil. Skulle vi benyttet drosje i tillegg, ville dette kostet kroner i måneden fordelt på seks elever. Nå henter vi og bringer elevene som har krav på spesialtransport med vår egen bil, sier Eide. - Hvem kjører disse bilene? - Det er ansatte hos oss. Vi har to skoleassistenter som tar rutene. De kjører også elever til ulike aktiviteter og alternative tilbud utenfor skolen. Dette er helt vanlig praksis på mange skoler rundt om i landet, sier rektoren. Samferdselsdepartementet sier til BT dette er en gråsone, og skolene kan risikere å bryte loven ved å kjøre selv. - Får skolene refusjon for utført kjøreoppdrag i etterkant, skal sjåførene ha kjøreseddel. Dette havner innenfor det som kalles kjøring mot vederlag, sier Arnfinn Øen, avdelingsdirektør i kollektiv- og yrkestransportseksjonen i Samferdselsdepartementet. - Kjøres det minibuss, skal sjåføren i tillegg ha yrkeskompetansebevis, sier han. - Jeg mener vi utfører skoleskyss innenfor loven. Vi tar ikke refusjon, eller betaler ansatte bare for selve kjøringen. De får alle vanlig lønn over skolebudsjettet, sier Eide. NHO transport mener det er feil å la skoleassistenter og vaktmestre ta slike oppdrag. - Dette kan gå utover sikkerheten for elevene som blir transportert i skolens regi, sier Terje Sundfjord, næringspolitisk ansvarlig i NHO Transport. TAXI > 21 på feil grunnlag. I 2010 slo lagmannsretten fast at vedtaket om å opprette Citytaxi var ugyldig, fordi Clausen hadde et nært forhold til den daværende leder for drosjeforvaltningen i Oslo. Likevel har han fått fortsette. Underveis har det vært en rekke rettstvister mellom Citytaxi og deres ansatte og drosjeeiere. Drosjesentralen Citytaxi har vinglet videre inntil Clausen gikk personlig konkurs i fjor vinter etter lønnskrav fra en ansatt. Til sammen er det 94 krav på over 25 millioner i boet. - Taper dine medlemmer store beløp når skoler og institusjoner kjører selv? - Selvfølgelig taper de penger når skolene kjører selv. Skoleskyssen er viktig for kollektivtilbudet i distriktene. Dersom skoleskyssen faller bort, kan dette svekke kollektivtilbudet for alle, fordi skoleskyssen ofte er det eneste tilbudet mange steder. Det vil ramme muligheten for å opprettholde en levedyktig drosjenæring. Men det er først og fremst sikkerhet vi er opptatt av. NHO vil kontakte Samferdselsdepartementet for å få en klargjøring av regelverket.- Slik det er nå, kan jo i prinsippet hvem om helst frakte barn og ungdom rundt på veiene, uten noe som helst form for offentlig godkjenning. Alt man trenger er vanlig førerkort. Det er dette vi reagerer på, sier Sundfjord til Bergens Tidende.

12 22 < TAXI TAXI > 23 Dialog er veien å gå Kanskje tenker noen at de har sett overskriften før, men en god ting kan ikke sies for ofte. Siden forrige TAXI har vi hatt positive møter med den nye statssekretæren i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, og med Forbrukerrådet. I begge tilfeller fortsetter dialogen. Da kan vi forhåpentligvis få gjort noe med sakene vi er enige om som økt styringsrett for sentraler og at løyvehaverne får velge sentral. Offentlig kontroll med løyveeksamen. Dialog har vi lenge bedt om også når det gjelder miljøspørsmålene. Vi håper byrådet i Oslo hører etter når fylkesforeningen og sentralene i Oslo ber om møte og samtaler. Miljøstandarder må ta hensyn til drosjenes oppgaver så vel som faktiske tilbud. Utviklingen går med stormskritt og vi trenger ikke symbolpolitikk som uansett ikke virker, før infrastruktur og nye tekniske løsninger er bedre på plass. Piratkjøring Et annet viktig tema i dette TAXI er den økte piratvirksomheten. Myndigheter, næring og lokalsamfunn må sammen ta oppgjør med svart arbeid. Det handler om mer enn inntektsgrunnlaget for drosjene. NT vil ta initiativ til møter med sentrale politi- og skattemyndigheter for å få lagt økt trykk på dette. Det er ikke så arbeidskrevende å ta tak i de lokale facebookgruppene. Forebyggende arbeid er alltid det beste, og sjelden er det så enkelt som her med navn og tlf nr åpent på nettet. Det er flott at noen har lykkes med å stenge ned slike sider og at lokalmedier setter søkelys på dem. Om kort tid er det nordnorsk taxikonferanse i Tromsø der distriktsdrosjene er tema. Til høsten skal forbundet nasjonalt ha sin fagkonferanse i Sandvika. Vi arbeider systematisk for økt kunnskap og bedring av næringens rammevilkår. Samfunnets forståelse for vår viktige rolle i transportsystemet har nå overtatt som premiss i stedet for gamle skattesaker, og det gir gode utsikter for rett fokus framover. Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen Akershus Westrum, Kjell C3156R Sandem, Arne C1045R Johnsrud, Stig Andre Bergen Clausen, Jan R436 Røed, Steinar R590 Lauritzen, Øystein R612 Bjørkeli, Jon Arne R681 Swensson, Karsten Buskerud Hvaale, Gunhild Jenny Finnmark Simensen, Håkon Roald Y24 Haddal, Arvid Y5 Hætta, Ellen Kristine Y53 Nedrejord, Kai Åge Hordaland R206 Børven, Frode R166 Risa, Nils Arne R214 Øvrehus, Diane Nordland W31 Mentzoni, Knut Oppland Fossehagen, Bjørn John Oslo Larsen, Bjarne Johan Knapkøien, Aage B Møller, Erik Rønning, Tore Nilsen, Alf Hellerud, Bjørn A979 Hille, Per A249 Khan, Noor Dad Kloster, Lars A691 Malvang, Ingar A439 Nilsen, Dan Vidar Rogaland L702 Jacobsen, Roar Sogn og Fjordane Bjørlykke, Øystein S436 Fløtre, Aud Margun Vi gratulerer Telemark H128 Bredesen, Svein Ove H249 Sørensen, Jan Troms X254 Hansen, Johnny Vest-Agder K41 Peersen, Bente Østfold B163 Nilsen, Roy Tore B110 Larsen, Thorbjørn B228 Holta, Trond B248 Fattahi, Hamid sparebøsse Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. Toyota Prius + Hybrid / Nr. 2 i Taximarkedet Taxigaranti: 5 år START I DAG! Les mer på nki.no eller ring 08999

13 24 < TAXI TAXI > 25 Norgestaxi med egen uttalelse Norgestaxi har sendt egen høringsuttalelse til Oslo byråds forslag til miljøbestemmelser, etter at de trakk seg fra den felles uttalelsen (se side 6-7). Der sier selskapet at det er flere forhold som vanskeliggjør innføring av foreslåtte endringer i forskriftene. Derfor foreslår vi at det gis 10 prosent dispensasjon fra miljøprofilen for inneværende år for sentralens biler. Norgestaxi mener også det vil være hensiktsmessig å ha firehjulsdrift på enkelte biler siden det kan være utfordrende vær og kjøreforhold ved enkelte transportoppdrag. Det er ingen biler som i dag kan leveres med dette som ligger under miljøprofilen for 2014, og som er hensiktsmessige å ta i bruk som taxi. Også piggforbudet vil Norgestaxi ha bort: - De fleste løyvehavere kjører alt piggfritt, men for noen er det nødvendig med piggdekk siden de bor på steder utenfor Oslo der det er behov for dette. I tillegg kommer også faste kjøreoppdrag (TT-arb, skolekjøring og lignende.) der passasjerer bor på steder der det er utfordrende å komme frem. Norgestaxi uttaler seg også i utgangspunkt skeptisk til sentralen som utførende myndighet for kontroll der offentlige pålegg og regler skal håndheves. - Dette bør egnet offentlig myndighet selv utføre da disse besitter rett kompetanse og gjennomføringsevne, skriver Norgestaxi i sin høringsuttalelse. Også Bytaxi Også Bytaxi har sendt en egen høringsuttalelse, i tillegg til at de er med på fellesuttalelsen. Denne er mer å oppfatte som en supplering, og legger særlig vekt på å gjennomgå Drosjeforskriftens juridiske svakheter. Daglig leder Jarle Kanaris siterer blant annet flere uttalelser fra Samferdselsdepartementet, som viser at byrådet er på kollisjonskurset med lovverket. Blant annet i brev til Oslo kommune om drosjeforskriften i 2010 og I det siste heter det blant annet: Departementet anser det.. som meget tvilsomt at løyvemyndigheten har hjemmel i yrkestransportlovgivningen 11 til å kunne bestemme hvilke kjøretøy den enkelte løyvehaver ønsker å benytte som drosje, så lenge kjøretøyet oppfyller de utslippskrav som er regulert i kjøretøyforskriften. Sektorutvalg Direktør Bjørn Rebne i Oslo Taxi sitter som medlem av Sektorutvalget for transport i Oslo kommune og representerer drosjesegmentet der. I tillegg har Oslo Taxi bidratt med data og annen informasjon til Bellonarapporten om innfasing av elbiler som taxi i Oslo, som kom i desember. Han sier til TAXI at Oslo Taxi ønsker å bidra til en miljøvennlig hovedstad basert på en praktisk tilnærming til utslippskrav i dialog med kommunen og bilprodusentene. Han mener kravene i høringsnotatet er for ambisiøse ut ifra der vi er i dag - men at mye er mulig hvis interessentene drar sammen. NYHET Falck Bil Taxi Veihjelp til taxi uansett årsak Kun kr.100,- pr mnd. Årspris: 1200,- Veiledende pris Falck taxi er kr Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Som Falck Bil Taxi medlem er du sikret: Ingen egenandel ved assistanse fra Falck. Ubegrenset antall assistanser pr år. Du får veihjelp både hjemme hos deg og ute på veien. Hjelp uansett hvem som kjører. Medlemskapet følger bilen. Fri transport til nærmeste verksted eller til det verksted du selv ønsker. Vi kan også frakte bilen hjem for deg. Norges Taxiforbund anbefaler Falck Når uhellet er ute har Falck en 100 år gammel beredskapskultur vi er handlekraftige. Vi har operert i Danmark siden 1906 og i Norge siden Gjennom årene har vi opparbeidet en solid kompetanse innenfor berging og det å drive et nettverk. Vi setter derfor en stor ære i å være kompetente og å levere god kvalitet og serviceopplevelse. Trenger du assistanse ringer du Fortell at du er medlem i Norges Taxiforbund og gjennom forbundet har tegnet en Falck avtale. Oppgi ditt løyvenummer. Vi hjelper deg uansett årsak. Slik melder du deg inn: E-post: Telefon: Adresse: Postboks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Caps Slips Skjerf Skjorter

14 26 < TAXI Advokatfirmaet Hulaas yter juridiske tjenester og advokatbistand til både nærings drivende og private. Vi kan bl.a. gi bistand innen skatte- og avgiftsspørsmål, løyvesaker, konkursog arbeidsrett. REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Advokatfirmaet Hulaas AS Grenseveien 97 A Postboks 6488 Etterstad 0663 Oslo Tlf Medlem av Den Norske Advokatforening Pris fra kr. På hardkjørt snø viste det seg at forbruket sammenlignet med en varm sommerdag steg med nær 50%, mens forbruket økte med hele 82% da det falt 3cm nysnø. Bilene hadde stått ute om natten og ble startet opp på vanlig måte. Selv biler som hadde stått i oppvarmet garasje fikk betydelig større bensinforbruk, idet det på 3cm nysnø øket med 50% sammenlignet med forbruket om sommeren ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Over 1000 sjåfører bruker våre uniformer! Priseksempler inkl. MVA: Alle skjorter 250,- Vindjakke 300,- CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi TAXI st.v (facelift) 6500 km Avtg. 10/ seter Sort, Aut, Kunstskinn m/int. barneseter, Parktronic, Parameter, Becker navi Ordinær taxi: kr ,- + mva E 220 cdi St.v. Iridiumsølv, km Avantgarde 04/13, 2014 mod. Facelift Aut, Xenon, Becker navi, Pts, Hengerfeste, Speilpakke, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva Taxi har Canbus montert. Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf DROSJEKJØRTE BILER av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Du kan også bestille direkte på nettet TAXIutstyr.no Nye gevinster Man behøver ikke lese lenge i forbundets gamle medlemsblader for å finne ut at næringen til alle tider har hatt det ganske spennende. Spørsmålet er om ikke kommende år vil slå alle tidligere hva spenning angår. Vi kan komme til å se mulige endringer ikke bare i løyvesystemet, men kanskje også av det lovverk som setter rammebetingelsene for all samferdsel i landet. I denne situasjonen ble en ny stor konkurrent på rutesiden presentert på årets første dag. En organisasjon som også har sine utfordringer, ifølge en artikkel i Aftenposten med overskriften Rutetilbud som raseres. Det er en konsekvens av omleggingen i finansieringsreformen som bl.a. slår ut i reduserte rutetilbud. Det har allerede fått en viss betydning for oss, i fremtiden vil dette kunne få enda større betydning. Ikke minst ved at det kan gi åpning for nye samarbeidsformer og arbeidsoppgaver som kan bli av stor betydning. Samferdselsminister William Engseth har i flere avisintervjuer hevdet, at - det må til en kraftig ombygging av, og samordning av samferdselsnorge. I den grad dette kolliderer med dagens samferdselslov, må denne tilpasses forholdene. - -det kan f.eks bli aktuelt å trekke inn endringer i løyvesystemet. Spenningen for vår del er ikke minst knyttet til hvorledes vi på utøverplan skal kunne hanskes med en slik mulig ny situasjon. Målsettingen må være at vi skal kunne trekke gevinst ut av den, endringer behøver nødvendigvis ikke bety at vi TAXI for 25 år siden kommer til å tape. Forbundets handlingsprogram og den etterfølgende konsekvensanalyse, vedtatt av Landsmøtet 1987, har vært retningsgivende for den strategiske delen av vårt arbeide. I lys av de endringer vi kan forvente vil komme, må vi foreta de justeringer som er nødvendige for å nå våre mål - en sikrere næring for våre medlemmer. Det er et arbeide vi vil sluttføre i løpet av kort tid. Vi tar bl.a. sikte på å kunne gi anvisninger for sentralens arbeide med de nye utfordringene og de samarbeidsreformene det kan bli nødvendig å iverksette for å kunne hanskes med dem. Det er ingen grunn til å miste motet; men vi skal ikke se bort fra at det kan ligge et visst arbeide som venter på å måtte bli utført før gevinstene er klare. Men utfordringer er noe vi som næring er vant til å bli stilt ovenfor, de kan vi takle hvis viljen er til stede. Godt nytt år! Dyrt å kjøre bil om vinteren Alle biler bruker langt mer bensin om vinteren enn om sommeren. Her nytter det ikke lenger å holde seg til det fabrikken har oppgitt, og det lønner seg heller ikke å be verkstedet foreta en nøyaktig undersøkelse. Faktum er at en bil, spesielt om den parkeres ute, må sluke atskillig mer bensin om vinteren. Forklaringen er forsåvidt enkel: Motor og girkasse blir nærmest nedfryst på de kalde dagene og trenger mer tid og energi for å komme opp i vanlig driftstemperatur. Kulden har gjort oljen nærmest til lim, og den smører ikke skikkelig til å begynne med. Også den større friksjonen mellom veibanen og hjulene krever mer energi, og at det er noe glatt, slik at dekkene ikke griper hundre prosent, gjør også at bensinforbruket øker. En såkalt økonomisk bil må derfor også oppsøke bensinstasjonene lanbt hyppigere om vinteren enn om sommeren. Og dette er ingenting å gjøre med, det ER bare slik. Dette dystre faktum er imidlertid et forhold bilindustrien gjerne vil glemme. Men en tysk bilfabrikk har gitt sine kunder beskjed også om dette, og kanskje var det en ide til etterfølgelse. Den omfattende testen ble lagt opp omtrent TAXI > 27 Fra historien TAXI for 50 år siden slik: Bensinforbruket ble målt på kortere strekninger, noe som jo er karakteristisk for våre dagers kjøring. De fleste tar seg en tur i byen, og slik som trafikken har utviklet seg blir det en masse stopp og kjør uten at motoren for skikkelig driftstemperatur. Teststrekningen var på 9 km, med stopplys og køer.

15 28 < TAXI Uenighet om kontant motregning Akershusmøte om kjøreseddel TAXI > 29 Fra et rettslig synspunkt om kontantregelen; er det riktig at innrapportert lønn ikke skal gi fradragsrett? Med virkning fra januar 2011 kom det en ny bestemmelse i skatteloven. Bestemmelsen sier etter sin ordlyd at man ikke får fradrag for kostnader som betales kontant i løpet av inntektsåret dersom beløpet overstiger kr Vi har nå flere bokettersyn ved vårt kontor, hvor skattemyndighetene nekter fradrag for «hvit» lønn, med bakgrunn i den nye bestemmelsen. Etter mange år med bokettersyn som avdekker svart omsetning og avlønning i bransjen, opplever vi nå at skattemyndighetene nekter fradrag for store beløp selv om det ikke foreligger noen form for svart omsetning. Blir myndighetene aldri fornøyd? Denne artikkel drøfter de rettslige spørsmål vi har stilt for tolkningen av den nye bestemmelsen. Den nye bestemmelsens ordlyd Bestemmelsen gjeldende fra 1. januar 2011 første punktum lyder som følger: «6-51. Betaling via bank som vilkår for fradragsrett (1) Fradrag gis bare for kostnader etter dette kapittel når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn kroner.» Med «kostnader etter dette kapittel» omfattes således også lønnskostnader. Dette er bakgrunnen for skattemyndighetens forståelse av regelen. Etter vår oppfatning samsvarer ikke den direkte fortolkning av ordlyden alene med hva som er rettsregelen. For å komme frem til rettsregelen må man også se på andre rettskildefaktorer. Praksis i bransjen - motregning I drosjebransjen er det sjåførene som har den første tilgang på virksomhetens kontantomsetning. Praksis har i en årrekke vært at sjåførene avregner sin lønn etter endt skift i kontantomsetningen. Dersom kontantomsetningen ikke har vært tilstrekkelig, overføres resterende pr. bank fra eier. Drosjeeier motregner således sitt krav på kontantomsetningen i sjåførens krav om lønn. Det fremgår klart av forarbeidene at motregning ikke omfattes av bestemmelsen. Motregning er ikke kontant betaling, og således godkjent som «betaling via bank». Etter vår forståelse omfattes således kun de tilfellene hvor eier rent faktisk utbetaler sjåførene lønn kontant, og ikke i form av motregning. Skattekontoret er så langt uenig i vår forståelse av bestemmelsen på dette punkt. Bestemmelsens formål Forarbeidenes tittel er «Tiltak mot skatteunndragelser». Det synes som om lønn mottatt kontant, men hvor lønnen er innberettet og fremgår på den forhåndsutfylte selvangivelsen til sjåføren, er en lite egnet metode til å gjennomføre skatteunndragelse på. Dette når forskuddstrekk samtidig er innberettet og innbetalt av arbeidsgiver. I forarbeidene nevnes kun forholdet til «svart avlønning». Av forarbeidene fremgår: «Utvalget er ikke er (antatt skrivefeil for «i») tvil om at slike begrensninger vil ha en positiv og kriminalitetsforebyggende effekt innenfor det området utvalget har fått i mandat til å vurdere. Som eksempler kan nevnes svart avlønning og fiktiv fakturering.. Etter utvalgets vurdering vil begrensninger i bruken av kontanter kunne forebygge og gjøre det lettere å avdekke en del typer transaksjoner som har skatteunndragelser som formål». Kontant betaling av «hvit lønn» er etter vår oppfatning ikke en type transaksjon som har skatteunndragelse som formål. Behovet for innrettelse Skattekontoret uttalte i epost til et regnskapskontor i desember 2010, at den nye bestemmelsen ikke omfattet «hvit lønn» som er utbetalt kontant. Skattedirektoratet gikk i februar 2011 ut med en presisering, hvoretter de understreket at også «hvit lønn» omfattes av den nye bestemmelsen. I forhold til virksomhetens behov for innrettelse framgår det av forarbeidene før vedtakelsen av den nye lovbestemmelsen i 2009: «Departementet ser det som hensiktsmessig at det gis en viss tid fra vedtakelsen til endringen trer i kraft, slik at næringslivet og andre berørte kan få tid til å tilpasse seg den nye ordningen med fradragsnekt ved andre betalingsformer enn via bank. På denne bakgrunn er departementet kommet til at regelen ikke bør trå i kraft før fra 1. januar 2011.» Skattemyndighetenes bokettersyn og vedtak nekter likevel fradrag for hvit lønn fra 1. januar Dette til tross for at de selv mente at bestemmelsen ikke omfattet hvit lønn før slutten av februar 2011, i tillegg til at lovgivers oppfatning er at virksomhetene skal ha mer enn ett år til å innrette seg etter den nye bestemmelsen. Veien videre Sakene er tilsynelatende av ren rettslig karakter. Lovens ordlyd omfatter også innrapporterte lønnskostnader, mens forarbeidene viser klart at hvit innrapportert lønn ikke er ment å skulle omfattes. Heller ikke en del av formålet med den nye bestemmelsen taler for en slik tolkning. Vi antar således at skattemyndighetene ikke endrer sitt standpunkt i sakene før domstolene eventuelt kommer til at deres syn og forståelse av bestemmelsen ikke medfører riktighet. Anders Christensen er advokat/partner i Advokatfirmaet Hulaas AS. Les mer på eller kontakt dem pr. telefon , epost: Akershus fylkeskommune arrangerer seminar om kjøreseddelordningen nå i februar. - Hensikten med samlingen er å øke kunnskapen om kjøreseddelordningen og finne former for best mulig samarbeid. Det er mange Endring for taklampe Norges Taxiforbund støtter endringene i taklampeforskriften som nå er fremmet av Vegdirektoratet. Forslaget er i tråd med de synspunkter NT har hatt på saken, og gjør slutt på at manges praksis med lampa bak på taket, er ulovlig. Det viktige nå blir ikke plasseringen i takets lengderetning, aktører som har ulikt ansvar for å bidra til å ivareta passasjerenes sikkerhet. Vi tror derfor det vil være hensiktsmessig å samles for å få en helhetlig forståelse av både regelverk, system og muligheter for bedre samarbeid. Kanskje vi også kan få klarhet i om det er sider ved men at den er synlig både forfra og bakfra på 20 meters avstand, i synshøyde 1,5 meter over bakken. Lampa skal plasseres symmetrisk på bilens midtlinje. Høringsfristen er 8. februar og endringen skal tre i kraft så snart den er besluttet etter høringen. Fylkesstyrer som kollegastøtte? Kan NTs fylkesstyrer fungere som kollegastøttegrupper ved ulykker og andre hendelser? Spørsmålet ble stilt av Petter Karlsen i Taxiskolen på fylkesledermøtet i januar. Han ba styrene ta dette opp til vurdering. Store sentraler har etablerte kollegastøttegrupper, mens en del forsøk på fylkesplan og distrikter har rent ut i sanden på grunn av manglende rekruttering. Det kreves en del ressurser til kurs og samlinger hvis de skal holdes ved like, og det har vist seg vanskelig. I praksis vil tillitsapparatet bli mobilisert i slike saker uansett, og Karlsen mener det bør formaliseres et ansvar hos fylkesstyrene, slik at alle vet hvor de skal henvende seg. ordningen som kan bedres, sier Therese Tuft i Samferdselsavdelingen. Vi fikk ikke sympati, men viste styrke. Det sa fylkesleder i NT avd Rogaland, Ole Henrik Olsen, om taxiaksjonen i Stavanger før jul. Aksjonen gikk ikke i regi av NT, men en egen aksjonsgruppe som har sett seg lei på politikernes lemfeldige holdning til løyvetallet. Også NT deltok aktivt i forsøket på å stanse utstedelsen av 67 ledige løyver, men dette lyktes ikke i Samferdselsutvalgets møte. Dette utløste en kjør saktaksjon som irriterte mange bilister, men som også ga svært mye medieoppmerksomhet. Noe av bakgrunnen for møtet er en politisk sak i fylkeskommunen om passasjersikkerhet i drosjene, i kjølvannet av mediesakene om trakassering av kvinnelige passasjerer sist høst. Inviterte deltagere er Pollitidirektoratet og politidistriktene, aktører fra drosjenæringen i Akershus, Samferdselsdepartementet, Forbrukerrådet og løyvemyndighetene i Oslo og Akershus. Lite sympati for Stavanger-aksjonen Der ble det dokumentert at drosjesjåførene får økt arbeidstid og mindre lønn. Folk som jobber helkontinuerlig skift i Norge har en arbeidstid på 37,5 timer. Jeg jobber 60 timer og tjener mindre pr time enn betjeningen på McDonalds, sa en sjåfør til Stavangeravisen. Det borgerlige flertallet i Samferdselsutvalget avviste å ta utdelingen av ledige løyver opp til ny vurdering, noe Arbeiderpartiet foreslo. Til våren skal det være en gjennomgang av løyvetallet og drosjepolitikken i Rogaland.

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Isebakkeveien 44, 1788 Halden Mobil: OSLO Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Anne Hove Simon Darresvei 57, 0667 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Øystein Skoglund Stenslivegen 62, 2817 Gjøvik Mobil: BUSKERUD Bjørn Holst Pettersløkka 38 A, 3040 Drammen Mobil: VESTFOLD Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Kjell Frode Sørensen Livegen 51 B, 4517 Mandal Mobil: ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: vara Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Svein Harry Martinsen Rypeveien 23, 9015 Tromsø Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND TELENOR Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har inngått avtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring. SPAREBANK 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. VERTIKAL HELSEFORSIKRING Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist FALCK Veihjelp for medlemmer TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. VOLVO PERSONBILER NORGE Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS DEKK PARTNER Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. HOTELLAVTALER Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! THE ONLINE BACKUP COMPANY AS tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. STORENG, BECK & DUE LUND ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett TAXISKOLEN Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI NETTSTUDIER Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. SJÅFØRKOMPETANSE AS Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AKTIMED Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. ESSO-AVTALEN Nye avtalebetingelser trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel og bensin. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 60 øre/l 45 øre/l Diesel 87 øre/l 162 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONOR Regnskapstjenester for din drosjebedrift. ELKJØP BUSINESS Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo B Vi leverer: - Stor personbil - Minibusser - Midibusser To-Jo Buss AS leverer flotte minibusser og busser. Alle våre modeller er meget godt utstyrt, og er designet med både sikkerhet, komfort og kvalitet i fokus. Våre modeller er meget driftssikre og egner seg ypperlig som drosjer og turbiler. De dekker alle forventninger både sjåfør og passasjerer har til et moderne transportmiddel. Sjekk våre hjemmesider, eller ring, for priser og kampanjer. Vi har også utleie av minibusser, stor personbil og varebil/volumskap. To-Jo Bussenter er lokalisert på Ørebekk, rett utenfor Fredrikstad, ca 1 time fra Oslo. Ta turen innom for å se på våre utstilte modeller, og for en hyggelig prat om buss. Telefon: Internett: Lik oss på Facebook T o - J o B u s s A S - P a n c o v e i e n G r e s s v i k f i r m a p o s t o - j o. n o

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

NYHETER TIPS OSS. 3.12.2015 Finansprofessor om Fjord1: Det lukter ikke bra Bergens Tidende ANNONSE

NYHETER TIPS OSS. 3.12.2015 Finansprofessor om Fjord1: Det lukter ikke bra Bergens Tidende ANNONSE ANNONSE NYHETER TIPS OSS VET IKKE: Jeg kan ikke skjønne at fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane har forstått innholdet i avtalen om salg av Fjord1. Å påstå at salgt http://www.bt.no/nyheter/okonomi/finansprofessor

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer