for 1. utg. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for 1. utg. mars 2009"

Transkript

1 1 for 1. utg. mars 2009

2 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler, praktiske tips og annet som vi mener beboerne kan ha nytte av. Det er meningen at bo-guiden fortløpende skal oppdateres, bl.a. av hensyn til nye innflyttere. Vi ber derfor om at kommentarer, tillegg, forslag til endringer og forbedringer sendes til borettslagskontoret

3 3 Register 0 Å bo sammen 1. Hva er et borettslag Lov om Borettslag Burettslagsregister/Grunnboken Boligadresseprosjektet 2. Ringvegen Borettslag Beliggenhet Boligenheter Arealberegning 2.2. Styresett Generalforsamling Styre Administrasjon Utvalg 3. Leiligheter 3.1. Kjøp og salg Forkjøpsrett Overføring av leilighet/ Framleie/ Gebyrer Eiendomsmekling Verdivurdering Kontroll Statlige bostøtteordninger 4. Garasjer/Parkering 4.1. Kostnad Bestilling Priser Ansvar Parkering på borettslagets område 5. Forsikringsordninger 5.1. Borettslagets ansvar 5.2. Andelseierens ansvar Egenandeler 6. Bruk og vedlikehold 6.1. Borettslagets ansvar 6.2. Andelseiers ansvar Uteområde Innvendig vedlikehold 7. Bruk av leilighetene 7.1. Varmekilder Panelovner Olje- og varmeovner

4 Vedfyring Varmepumper 7.2. Ventilasjon Kjøkkenvifte Vindusventiler/ Avtrekksventiler Inneklima Oppvarming 7.3. Avløpsnett Kjøkkenvask/ Vaskerom Bad Toalett 7.4. Vann Vannkraner Avstenging 7.5. Brann Brannslukkingsapparat Slokking av brann Brannteppe Røyk- og brannvarslere Rømningsveier Gode råd 7.6. Andre bygningsmessig forhold Entrèdører/postkasser Betongoverflater 8. Søppel 8.1. Kildesortering Søppelcontainere Tømming Behandling av eget søppel Uteområder Forsøpling av hund og katt m.v. 9. Renhold 9.1. Vaskebyrå Deres område/instruks 9.2. Boligeiers ansvar Inngangsparti / oppgang Dugnad Bruk av sjaktrom Klesheng Dørlås 10. Vaktmestertjenester 10.1 Snøbrøyting/Strøing Uteområder ellers Plener og vegetasjon Sommerplanter Rydding

5 Bortkjøring av rask vår og høst Vedlikehold utvendig Kontrollrutiner 11. TV,Telefoni, internett Tjenester TV og radio Telefoni Bredbånd Bestilling / service Get Borettslagets informasjonskanal Driftsforstyrrelser 12. Ringvegen kontakt Betjening Postadresse Besøksadresse/åpningstid Telefon dagtid Vakttelefon Adresser: e-post og Hjemmeside 13. Nærmiljøguide 14. Vedlegg 1. Husordensregler for Ringvegen Borettslag 2. Vedtekter for Ringvegen Borettslag 3. Ordensregler på tyrkisk

6 6 0. Å bo i lag er en boform som blant annet krever : - at du følger de felles vedtatte vedtekter og regler - at du tar hensyn til andre som bor i samme oppgang/område - at du alltid tenker fellesskap - at du deltar i møter, orienteringer og dugnader 1. Hva er et borettslag Historikk Et borettslag hører med i den kooperative familien, sammen med bl.a. forbrukersamvirket (COOP) og Felleskjøpet. Den organiserte bevegelsen startet i England på midten av 1800-tallet, hvor veverne i Rochdale ble utnyttet av fabrikkeierne. Fabrikkeierne eide også butikkene og solgte varene dyrt. Løsningen ble å starte egne butikker, og slik skapte veverne et forbrukerdemokrati hvor alles stemme var like viktig. Akkurat som det er i et borettslag i dag (eller i Coop for den saks skyld). Vi har videre sakset følgende fra nbbl.no: "Det var gjennom den sterke utvikling av såkalte spare- og forbruksforeninger i slutten av og begynnelsen av 1870-årene at samvirkebevegelsen fikk skikkelig fotfeste her i landet. Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av 1800-tallet. Også før det var det mange eksempler på felles boligløsninger. Fra 1929 kom det moderne boligsamvirket i gang, med boligbyggelag og borettslag, utviklet etter svensk mønster. OBOS-modellen ble senere grunnlag for boligkooperativ virksomhet i det øvrige Norge. Boligmangelen var i tida etter krigen et av de mest brennende spørsmål for gjenreisningen av Norge. Gode boforhold for landets beboere ble ansett som avgjørende for hele samfunnets utvikling - dets økonomiske og sosiale situasjon. Sammen med den statlige Husbanken fikk boligsamvirket en svært viktig rolle i den nye boligpolitikken og det ble startet boligbyggelag over hele Norge for å ta seg av den sosiale boligbyggingen. NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) ble stiftet i Boligbyggelagene kom til som viktige redskap for å løse boligproblemene og med billige lån fra Husbanken, rimelige tomter fra kommunene og entusiasme fra medlemmene, skjøt boligbyggingen kraftig fart fra 50-tallet og framover. Tildeling av nye boliger skjedde etter strenge kriterier for boligbehov og ansiennitet, og det var streng prisregulering på omsetningen av brukte. Her skulle ingen snike i køen, og ingen skulle sko seg ved å ta høyere pris enn den lovlige. Endring i økonomiske rammevilkår, og oppheving av all prisregulering har i årenes løp gjort at markedet i dag styrer prisene for boliger i boligsamvirket, med fri prisdannelse og tilslag til den som betaler mest. Men medlemmene har fordel av forkjøpsrett og kan etter nærmere regler tre inn i høyeste bud." Et borettslag og dets indre liv reguleres i en egen lov "Lov om burettslag". Dette er en ganske fersk lov (av 6/6-03).

7 7 Sammenhengen i økonomien i et borettslag er slik: * Du betaler et kontantbeløp (oppsparte eller lånte penger), såkalt innskudd (kjøp). * I tillegg til dette må du rekne med din del av borettslagets fellesgjeld. * Av denne fellesgjelden må du betale renter og avdrag gjennom den månedlige felleskostnaden, også kalt husleie. * Denne utgiften kommer i tillegg til renter og avdrag på det du eventuelt har lånt til ditt innskudd. * Legg sammen kontantbeløpet du betaler for leiligheten med din andel av fellesgjelden. Det er summen du betaler for boligen. * Når Generalforsamlinga, borettslagets høyeste myndighet, der hver andelseier har forslags- og stemmerett, vedtar at det skal/må gjøres ting (for eks. rehabilitering), så må det tas opp nye lån. Dette igjen vil gi utslag på fellesgjelden og på de månedlige felleskostnadene Lov om Borettslag Lov Sist endret: Lov , gjeldende fra Loven er gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Her er lenken der du finner hele loven: Burettsregister / Grunnboken Andeler i borettslag skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. Innmeldingen skal omfatte: borettslaget og andelseiere, noterte panteretter og tvangsforretninger, samt hvem som besitter andelsbrevet For Ringvegens del blir all nødvendig informasjon oversendt. Etter at borettslagsandelene er registrert i Grunnboken vil rettserverv som knytter seg til en andel i et borettslag kunne registreres på andelen i Grunnboken. Andre opplysninger kan registreres dersom det er fastsatt i lov. Etter innmelding, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. Statens kartverk har en egen avdeling i Kinsarvik, som tar seg av dette Boligadresse alle leiligheter har egen adresse Se: Bakgrunn At alle boliger har en egen unik adresse er en forutsetning for at framtidige boligtellinger skal være registerbaserte. Tidligere var det bare eneboliger og rekkehus som hadde egen adresse.

8 8 Adressetildeling Kommunene, som har adressemyndighet i Norge, har ansvaret for å tildele adresser. Adressemerking Adressemerking av boligene, er gjennomført i Ringvegen. Merket er en huskelapp som skal hjelpe dem som bor i boligen med å oppgi boligens helt korrekte adresse når dette er nødvendig, for eksempel ved flytting. Adressemerket er klistret på innsiden av karmen på boligens inngangsdør. 2. Ringvegen borettslag Beliggenhet Saupstad bydel i Trondheim kommune, med en eiendomsgrunn på m2 og 911 boenheter. Betegnet i boligannonser som Trondheim sør Boligenheter 210 stk. 2-roms, ca 51m2 386 stk. 3-roms, ca 79 m2 244 stk. 4-roms, ca 94 m2 18 stk. 4-roms, ca 98 m2 53 stk. 5-roms, ca 112 m2 2-roms leilighet: Leilighetene ligger i blokker på 3 og 4 etasjer og er plassert i gavler som vender mot syd og mot vest. 3-roms leilighet type I : Normalleiligheter på begge sider av trapperom i 1. etasje og på den ene side av trapp i øvrige etasjer. 3-roms leilighet type II : Samme leilighet som Type I, men soverom på 12m2 er oppdelt i 2 soverom, hvert på 6m2 3-roms leilighet for bevegelseshemmede( 74m2):Leilighetene ligger i 1.etasje med adkomst fra kjøreside. Biinngang med rampe fra både kjøreveiside og gangveiside slik at det er adkomst til leiligheten med rullestol. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 4-roms leilighet type I og II: Normalleilighet på den ene siden av trapperommet i 2., 3., og 4. etasje. 4-roms leilighet for bevegelseshemmede( 94m2): Leiligheten ligger i 1. etasje i 3-etasjers blokk mot hovedgangvei. Den har adkomst via ramper både på kjøreside og gangveiside. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 5-roms leilighet: Større leilighet i 2., 3. og 4. etasje i 3- og 4-etasjers blokker. En 5-roms ligger i 1. etg. NB: Oversikten ovenfor er den opprinnelige inndeling av leilighetene. Romfordeling i noen av leilighetene kan være endret ved at for eksempel lettvegger er flyttet og/eller fjernet.

9 Arealberegning Fra 1/1-08 skal det brukes nye betegnelser for arealberegning. Det skilles mellom de forskjellige typer rom. Definisjonen er slik: Primære rom (P-rom) er de mer vitale rom i boligen slik som stue, kjøkken, soverom og bad. Sekundære rom (S-rom) er uinnredede rom, som for eksempel kott og boder. Betegnelser som også benyttes er bruksareal (S-rom) og primærareal (Prom) Styresett pr Generalforsamling Generalforsamlingen er øverste myndighet og holdes i mars hvert år. Her kan andelseierne fremme saker til behandling med frist fire uker i forveien. Se vedlegg: Vedtekter for Ringvegen Borettslag Styret Styret er valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling av valgkomiteen, og består av leder, 6 styremedlemmer og 6 varamedlemmer. 1. varamedlem møter på alle styremøter, uten stemmerett, dersom styret ellers er fulltallig. Styremøter holdes vanligvis en gang hver måned, noen ganger oftere. Det er tre medlemmer av styret som utgjør et arbeidsutvalg, med leder i spissen. Utvalget har vanligvis møter hver 14.dag, og alltid i forkant av styremøter Administrasjon Administrasjonen består av daglig leder, sekretær, foruten vaktmestere Utvalg Det er pr. i dag to faste utvalg: Informasjonsutvalget og Miljøutvalget. I disse utvalgene skal også alle vararepresentanter være med og bidra. Kalle: Bilde fra en Genfors. Fra generalforsamling

10 10 3. Leiligheter 3.1 Kjøp og salg Forkjøpsrett Andelseierne kan ha en forkjøpsrett når leilighetene i borettslaget omsettes. Den som ønsker forkjøpsrett må gjøre det på samme vilkår som kjøperen/budgiveren har, etter avtalen. Den forkjøpsberettigede trer altså inn i høyeste bud når det gjelder kjøpesummen. (Formelt sett er det borettslaget som må gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsretthaver, og det er borettslaget som skal ha skriftlig melding om overføring av borettsandel). Andelseier, som har benyttet seg av forkjøpsretten, må selge sin gamle leilighet. Det er oppslag på driftskontoret hver tirsdag ettermiddag med oversikt over leiligheter for salg, med frist for å melde forkjøpsrett torsdag kl i uka etter. Det er ikke noe spesielt skjema for registrering Overføring av leilighet. Bruksoverlating. Gebyrer (gjeldende pr ) Eierskifte (og godkjenning av ny andelseier) kr 3.440,-, (betales av selger). (Overføring slektning etc. samme som ordinært eierskifte). Avklaring av forkjøpsrett, 2 alternativer: a) Forhåndsvarsel ved oppstart av salget. Forkjøpsrett blir da utlyst parallelt med salgsprosessen. Gebyr 5 ganger rettsgebyret kr 4.300,- (selger). (Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, skal vederlaget betales tilbake). b) Blir forkjøpsretten gjort gjeldende er gebyr 5 ganger rettsgebyrer kr 4.300,- (kjøper). Bruksoverlating kr 500,- (tidligere framleie) Eiendomsmegling Salg av leiligheter: Borettslaget har ikke anledning til å foreta oppgjør etter salg av leiligheter. Vi har derfor inngått avtale med Heimdal Eiendomsmegling. Alt 1:Beboer selger leiligheten selv. Heimdal Eiendomsmegling foretar det økonomiske oppgjøret for kr. 2000,-, hvis de får hånd om salgssummen. I tillegg gebyr til borettslaget. (priser pr ) Alt. 2:Heimdal kan gjøre hele "meglerjobben" til et fast honorar. I tillegg kommer annonsering (minimum en annonse ) samt gebyr til borettslaget. Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling for priser. Telefon: NB: Andelseierne står selvsagt fritt til å velge annen eiendomsmegler, event. selge leiligheten selv.

11 Verdivurdering Banker og andre finansieringsinstitusjoner ønsker i blant en verdivurdering av boligene. På anmodning kan borettslagets kontor derfor bekrefte verdien på tilsvarende bolig. Dette gjøres ved at det beregnes et snitt for de 10 sist omsatte leiligheter av aktuell type Kontroll De fleste eiendomsmeglere vil gjerne at det foreligger en tilstandsrapport fra takstmann ved salg av leilighet. Dette skal være en trygghet både for kjøper og selger. Borettslaget gjennomfører i egen regi en kontroll av leiligheter som omsettes. Dette for å avdekke om det kan være skader der som borettslaget vil kreve utbedret, bl.a. for å hindre skader på bygget. Befaringa skal utføres når leiligheten er tømt, ryddet og rengjort. Er det ønskelig, så kan vaktmester også komme på en foreløpig befaring for eksempel før leiligheten legges ut for salg Statlige bostøtteordninger Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Månedlige vedtak og utbetalinger: Fra og med september 2007 ble det innført månedlige vedtak i bostøtten. Det er da mulig å søke bostøtte månedlig, og utbetaling vil skje måneden etter. Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Kvalifiseringsstønad: Mottakere av den nye kvalifiseringsstønaden kommer inn under gruppen som er berettiget bostøtte. Krav til finansiering av boligen: Det er ikke lenger krav til finansiering av privat leide boliger for husstander som mottar attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeserstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsbegrenset uførestønad, eller husstander som har sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad som eneste inntekt. Investeringstilskudd: Omsorgsboliger med investeringstilskudd fra Husbanken kommer inn under bostøtteordningen. (Kilde: Søknadsskjema kan du hente enten på internett eller på borettslagskontoret.

12 12 4. Garasjer og parkering 4.1 Kostnad Bestilling Borettslaget har 178 garasjeplasser og det er ventelister for å få plass. Ledig plasser tildeles etter ansiennitet på disse listene Priser Innskuddet er på kr 5.125,- (pr ) Garasjeleie har forfall 2 ganger i året, og halvårlig leie utgjør kr. 900,- fra og med Leien følger konsumprisindeksen, etter vedtak i Generalforsamlinga Ansvar Borettslaget har ansvar for bygningsmassen. Andelseier har ansvar for å ikke gjøre skade. Opplegg for motorvarmer inngår i garasjeleien. Garasjene skal kun brukes til oppbevaring av biler/motorsykler Parkering på borettslagets område Det er offentlig regulering med soneparkering i området. Følg skilting! Den som er tildelt garasje anmodes om å parkere bilen i garasjen. Tilkjøringsveier ved blokkene skal kun brukes til korte stopp for på- og avlessing. Parkering i disse områdene kan gi parkeringsbøter. Gjesteparkering skjer på oppstillingsplassene.

13 13 5. Forsikringsordninger 5.1. Borettslagets ansvar Borettslaget sørger for å holde forsikret selve bygningene og det som hører bygningene til Andelseierens ansvar Andelseier må, i egen regi, sørge for å holde innbo og løsøre forsikret Egenandeler Andelseier blir belastet for egenandel (pr. 1/1-09 kr 2.000,- for bruddskade i vindusglass, kr 6.000,- for øvrige skader) for forsikringsskader der hvor andelseieren etter vedtektene har vedlikeholdsplikten. 6. Bruk og vedlikehold - jfr. 5 i Vedtektene 6.1. Borettslagets ansvar Alle uteområder og bygningsmasser 6.2. Andelseiers ansvar Uteområde Holde det rent og ryddig rundt inngangspartiet. Unngå forsøpling i og utenfor søppelcontainerne. Ikke kast rask. Plukk heller rask når du er ute og går Innvendig vedlikehold Gulvbelegg, flis, plater og annet våtromsdekke (gulv, vegger, tak) Sikringsskapet: andelseier plikter å skru til alle sikringer 2 ganger i året for å unngå varmegang, som kan oppstå som følge av temperatursvingninger ute.

14 14 7. Bruk av leilighetene 7.1. Varmekilder Panelovner Bør være montert under vindu for å gi best effekt på inneluft. Ventilen over vinduet bør være åpen, for å gi bedre sirkulasjon av lufta. Gjennomstrømningsovner er best egnet da de avgir varme raskt, og er lett å regulere Olje- varmeovner Vær forsiktig med bruken. Dra ut kontakten når du forlater leiligheta. Flere av slike ovner har vært av dårlig kvalitet og kan sprekke i sveisingen. Det igjen vil gi lekkasje av olje Vedfyring Husk også at før nymontering av ildsted skal borettslaget søkes om tillatelse. Dette bl.a. fordi det i enkelte skorsteiner er montert ekstra røykrør. Ødelegges dette røret, vil beboeren bli ansvarlig for ei utbedring som kan komme opp i kr ,-. I tillegg må monteringen kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Dette kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Borettslaget krever dokumentasjon på utført kontroll. Hvis fyringsanlegget har forårsaket en brann, kan det være en fordel å kunne vise fram en slik bekreftelse til forsikringsselskapet. Borettslagets kontor ber om å få tilsendt en kopi. Noen gode regler for riktig fyring: 1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing. 2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Legg i små mengder brensel av gangen. 3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig skrudd igjen) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen og mye forurensing Varmepumper Borettslaget kan ikke godta at det monteres varmepumper i tilknytning til leilighetene ettersom pumpene lager mer støy enn hva som kan aksepteres Ventilasjon Kjøkkenvifte Beboerne skal ha fått utlevert produsentens bruksanvisning for kjøkkenventilatoren. Det er viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Dette for å opprettholde effekten. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskinen. Et filter fullt av fett kan, om uhellet er ute, spre en brann fra komfyren (eks. stekepanna, smultgryta) hurtig opp i ventilasjonskanalen Vindusventiler og Avtrekksventiler Med utgangspunkt i det eksisterende avtrekksanlegget i blokkene er det montert et anlegg med konstant-trykk-regulering. Dette vil sikre riktige avtrekksmengder hos alle beboere, slik at beboeren selv kan variere luftmengden i sin egen bolig uten at naboens avtrekksforhold påvirkes. I tillegg til at anlegget er innstilt slik at det trekker mindre luft ut av leiligheten

15 15 om natta, så er det etablert en funksjon som også sørger for redusert effekt når det er kaldt ute. Innregulering: Anlegget innreguleres slik at den mengde luft som trekkes ut fra den enkelte leilighet blir riktig, enten den ligger i 1. eller 4. etasje. Det er derfor viktig at beboerne ikke endrer de innstillinger som er gjort på fraluftsventilene på bad, WC, vaskerom eller kjøkkenvifte. Vindusventiler: Disse må rengjøres (gjør det vår og høst). Børst bort støv fra risten i overkant av vinduet. Ta en fille på en tynn kniv, eller lignende, for å vaske mellom ventil og vindusramme. Tette ventiler gir dårlig sirkulasjon av inneluften. Vær også oppmerksom på at dersom det er ettermontert dørstokker i leiligheten kan luftstrømmen endres. For eksempel kan dette gi vond lukt på badet, dersom det ikke blir montert ventiler i baderomsdøra som gir nok innluft Inneklima: Riktig ventilasjon fjerner lukt og overflødig fuktighet i inneluften. Resultatet gir godt og helseriktig inneklima. Dårlig luftkvalitet skyldes som regel forurensninger fra innemiljøet. Mye av det vi omgir oss med kan inneholde skadelige stoffer som avgir gasser, og påvirker inneluften Oppvarming: Det er nødvendig å ha riktig oppvarming av leiligheten: Den kalde lufta trekkes inn i leiligheten gjennom luftinntak, montert over vinduene. Det er derfor viktig å ha montert varmekilden rett under vinduene. Dette fordi det ellers etableres en kaldsone fra ytterveggen og fram til der varmekilden er plassert. I de leilighetene hvor det ikke er panelovner/varmelister under vinduene, oppfordrer vi beboerne til å montere slike. Dette sikrer en mye mer behagelig oppvarming enn f.eks. oljefylte varmeovner som plasseres i nærheten av der man sitter. Vedovn: I enkelte leiligheter har beboerne valgt å montere et ildsted. Det stilles krav til at brukerne sikrer god tilførsel av luft til leiligheten, for at vedovnen kan fungere tilfredstillende. Vær spesielt oppmerksom på at ildstedene må kunne lukkes skikkelig og at det kan holde tett, slik at det ikke kommer giftige røykgasser inn i leilighetene. Dette er spesielt viktig i de oppgangen hvor det er knyttet flere enn ett ildsted til skorsteinen. (Når naboen fyrer, kan det sive røyk inn til den som ikke fyrer i sin ovn!). Vær oppmerksom på at det kan skapes undertrykk i leiligheten ved fyring, dersom det ikke er nok innluft (åpne ventiler). Se også under pkt om vedfyring.

16 16 Oppussing: Når ventilasjonsanlegget kommer i veien under oppussing, slik at det må demonteres, må beboerne påse at anlegget blir riktig remontert. Videre må beboerne sørge for at hullet inn til ventilasjonskanalen ikke blir stående åpent når kontrollventilene er demontert. Sørg for å sette ei kraftig papp-plate etc. foran hullet! 7.3. Avløpsnett Kjøkkenvask /Vaskerom/Sluk Enkelte beboere plages av at avløpet fra kjøkken/vaskerom lett går tett. I 3-, 4- og 5-roms (normal-)leiligheter går avløpet fra kjøkkenet sammen med avløpet fra sluket på vaskerommet Renner vannet tregt unna i utslagsvasken på vaskerommet? Det kan skyldes at vannlåset er fullt av lo, rusk og såperester. Det du kan gjøre med visse mellomrom er å skru løs silen i vasken (med et bredt skrujern) og gjøre rent nedi. Men pass godt på at det blir tett når du skrur til igjen! For sikkerhets skyld kan du sjekke med litt vann, mens du kikker etter under vasken om du har fått den tett. (Dumt om du får alt vannet fra vaskemaskinen tømt i vasken og det fosser utover golvet). Demontering av vannlås. I Vasken eller i oppvaskbenken samles ofte skitt og småting i bunn på vannlåsen. Nyere vannlås av plast er lett å skru løs. Eldre vannlåser av stål er litt vanskeligere å åpne. Husk å sett en bøtte eller balje under når du skrur løs vannlåsen. Sjekk også grundig at vannlåsen er skrudd godt fast igjen når du er ferdig. Sluk og klemring: Beboere som ønsker å pusse opp bad og/eller vaskerom får ofte et krav fra rørlegger, maler eller flislegger om å skifte ut sluket. De henviser gjerne til den generelle våtromsnormen. Å skifte ut sluket er et omfattende arbeid, som ofte fører til skade på leiligheten under. I tillegg er borettslaget bekymret for at arbeidet kan påføre det rehabiliterte avløpsnettet skader. Borettslaget kan ikke godtar at beboerne skifter ut sluket. Ønsker noen å skifte ut et sluk MÅ styrets evt. samtykke innhentes på forhånd. Det er nå kommet et produkt på markedet som ivaretar behovet for klemfunksjon ved bruk sammen med eksisterende sluk. Produktet (se bildet) vil også bli vesentlig rimeligere i innkjøp enn kostnaden ved å skifte sluk. Ta kontakt med borettslaget for event. kjøp av klemring. Unngå fett i vaskene! På kjøkkenet er det lurt å ha en liten boks stående framme der du kan helle fett, fra for eks rengjøring av stekepanna, isteden for å skylle det ned i vasken. Når fettet er størknet kan du kaste det ut med vanlig søppel.

17 17 Er uhellet ute? På kontoret til borettslaget kan du få kjøpt et godt middel for å løse opp avløpene, om uhellet er ute og vaskene går tett. Mye kan unngås ved å ta enkle forhåndsregler Bad Det avleirer seg over tid såperester og smuss i sidene på rør og vannlås. Det kan gjøre at sluken på bad og vaskerom ikke blir effektive, og de kan gå helt tett om du er maksimalt uheldig. Det du kan gjøre for å forhindre at sluken tettes er å helle kokende vann i slukene, minst 3-4 ganger i året. NB: Det holder ikke med en liten skvett lunkent vann, nei det må være kokende varmt og minst en bøtte, gjerne i flere omganger. Dusjhoder og legionellabakterier: Unngå bakterier: Skru av dusjhodet, vask det i skikkelig hett vann, med klor i, flere ganger i året. Innimellom kan du skru opp temperaturen på vannet og la det renne godt gjennom dusjen i minst 5 minutter. Gjør det samme med alle varmtvannskraner Toalett Det er ikke tillatt å montere vegghengt toalett. Veggen bak kan være brannmur eller ha innstøpte rører og ledninger. Det er derfor ikke tillatt å montere på vegg. Ved montering av nye toalett anbefales det å feste disse i gulvet med silikon Vann Vannkraner Sjekk at kranene ikke står og drypper. Bytt pakning, eller bytt vannkran Avstenging av vann i leiligheten Steng vannet med BALLOFIX se bilde. For å være forberedt i tilfelle vannlekkasjer må du vite hvordan du stenger av vannet. Dette gjøres i luka på wc på 3-4 og 5- romsleiligheter. På kjøkkenet i 2-roms. I handicapleiligheter er den plassert bak luke i taket under badet, altså i kjellergangen under leiligheten. (Luka kan være fjernet). Det er veldig viktig at du prøver denne et par ganger i året. Bruk en umbrakonøkkel (eller den nøkkelen som fulgte med), drei den til du ser at vannet er stengt. Åpne en kran og se at vannet slutter å renne. Gjør du ikke dette, vil den gro igjen av alger og du får store problemer, om du en gang blir nødt til å ta den i bruk.

18 Brann Brannslukkingsapparat Kontroller at brannslokningsapparatets manometernål står på grønt. Et pulverapparat kan være ett på 6 kg. Sørg også for å riste/vende på apparatet jevnlig, slik at pulveret ikke klumper seg. Det anbefales at ett apparat oppbevares i soverom der voksne sover. Vedlikehold: Utfør kvartalsvis kontroll av apparatet om det er i orden. Ved kontrollen skal man påse at apparateter er lett tilgjengelig og synlig - og har en leselig bruksanvisning. Forsegling og plombering skal ikke være brutt. Trykkindikator skal angi tilfredsstillende trykk Slokking av brann: - Ta med pulverapparatet til brannstedet, og dra ut sikringen - Sørg alltid for å ha en rømningsvei, og ta med nøkler til døren om den skulle være låst. - Begynn slukkingen med å spraye en pulversky over flammene. Det demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere flammens kjerne. - Hold ytterst på slangen. Det gir bedre kontroll med hvor pulveret treffer. - Pump ut pulveret støtvis mot flammens kjerne. - Prøv å stå slik at flammene blåser bort fra deg. - Sitt på huk når du slukker, for å unngå å puste inn giftige gasser fra brannen og vanndamp. - Å låse dører under brann har ingen hensikt. - Vær sikker på at brannen er slukket, men ikke bruk mer pulver enn nødvendig. - Pulveret er ikke nedkjølende, så brannen kan blusse opp igjen. Pass på! Brannteppe skaff deg et. Nyttig ved brann på kjøkken for eksempel Røyk-/brannvarslere: Det finnes batterier med 10 års levetid litiumbatteri. Vanlige batterier får du på borettslagskontoret. Test batteriene på en fast dag. For eksempel på lønningsdagen. Det bør være minst to røykvarslere i leiligheten Rømningsveier trappeoppgangene må være fri for hinder Gode råd for å forhindre brann. Det er ikke så mye som skal til for å forhindre et branntilløp og gi høyere brannsikring Forlat aldri et rom med stearinlys tent. Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av fjernsynsapparatet med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen.

19 19 Ikke bruk sterkere lyskilder i lysarmatur enn det som er anbefalt fra produsenten. Lampeskjermer som blir mørke er et tegn på for høy wattstyrke på lyskilden. Kast gammelt elektrisk utstyr. Røyk aldri på senga. Tøm ikke askebeger i søppelkassen. Ovner er ikke ment som tørkestativ. Varm aske må fuktes og oppbevares brannsikkert før den kastes. Ikke bruk vaskemaskin/tørketrommmel og oppvaskmasin når du sover eller er ute av huset. Kilde: Andre bygningsmessig forhold Entrèdører/postkasser: Entrèdørene er av brannklasse, med kikkhull. Det kan derfor ikke bores i disse dørene for å montere for eks. navneskilt (det brannhemmende blir da ødelagt). Slike skilt skal monteres på tavla ved siden av døra Originale navneskilt til postkasser og ringeklokker lages av borettslaget. Det er ikke tillatt å skrive direkte på postkassene. Det utleveres 4 nøkler til hver leilighet. Dersom nøkkel brekkes, skal den leveres til driftskontoret. Nye nøkler kan også bestilles der.

20 Betongoverflater: Vegger og tak på verandaer er malt med spesialmaling. Beboerne må ikke male over, eller skade malingen på annen måte. Beboer er ansvarlig for utgiftene for å utbedre slike skader. Det er heller ikke anledning til å endre farge på vegger, dør eller innrammingen av vinduer. På gulvet på balkonger er det benyttet epoxymaling. Dette gjør at gulvet kan være svært glatt når det er regn eller snø. Minimum huskeliste gjennom året: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni:. Juli: August: Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres. Rengjør kjøkkenvifte Rens sluk, vannlås og avløp. Avtrekksventiler i våtrom rengjøres. Delta i vårpuss/dugnader ute. Rengjør spalteventiler i vinduer. Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres Rengjør kjøkkenvifte. September: Rens sluk, vannlås og avløp. Oktober: November: Desember: Avtrekksventiler i våtrom rengjøres. Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres. Rens filter i vaske- og oppvaskmaskin, samt tørketrommel. Rengjør spalteventiler i vinduer. Rens kjøkkenvifte. Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER for PUDDEFJORDEN BORETTSLAG. tilknyttet STOR-BERGEN BOLIGBYGGELAG

VEDTEKTER for PUDDEFJORDEN BORETTSLAG. tilknyttet STOR-BERGEN BOLIGBYGGELAG VEDTEKTER for PUDDEFJORDEN BORETTSLAG tilknyttet STOR-BERGEN BOLIGBYGGELAG Vedtatt på konstituerende generalforsamling 12.04.2005 med endringer den 30.08.2005, 22.05.2007 og 22.04.2008, siste endring på

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling , endret og , sist endret

Vedtatt på konstituerende generalforsamling , endret og , sist endret Vedtekter for Minde borettslag, org nr 942 553 447 tilknyttet OBOS boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 16.03.1987, endret 13.10.2004 og 25.04.2013, sist endret 29.04.2015. 1. Innledende

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for HAUGEN Borettslag

Vedtekter for HAUGEN Borettslag Vedtekter for HAUGEN Borettslag org nr 880893122 tilknyttet BORI BBL. Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.03.1999 og sist endret i ekstraordinær generalforsamling den 31. januar

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Vedtekter for B/L Tjensås III, org nr 951 412 201, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Innhold 1 Innledende bestemmelser... 2 1-1 Formål... 2 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr. 953 358 263 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 14.05.1980 sist endret 24.05.2005 (ikrafttredelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune.

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune. NBBL-dok nr 2.02 Vedtekter For Solkollen borettslag org nr 912351637 Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den 24.06.2013. * Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 07.05.2014.

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Storaneset borettslag org nr. 00950796316 tilknyttet Stor-Bergen boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.desember 1971, revidert den 11. mai 2002. Endringen gis virkning

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 Vedtekter for Fløenmarken Boliglag AS, org nr 930558664 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fløenmarken Boliglag

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Greina borettslag (under oppføring) tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøtet den

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr. 947 181 408 tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den 12.12.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) Einerhålå borettslag

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune.

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune. Vedtekter for borettslaget Auklend Vest org nr 955 044 894. Vedtatt på generalforsamling den 24.05.04. Sist endret 07.03.16. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brl. Auklend Vest er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Olsgård II Borettslag, org nr. 950221933 tilknyttet Tromsø BBL vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.juni 1969, sist endret den 28.04.11. Ikrafttredelse fra samme dato Lov om

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Nebbejordet Borettslag org nr 950 280 166 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28. desember 1982, med senere endringer og sist endret 27. mars 2012.

Detaljer

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag,

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag, Vedtekter for Tagtvedt II borettslag org. nr. 953 361 582 tilknyttet Larvik boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 05.021981, sist endret 29.08.2016 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Sletta Borettslag

Vedtekter for Sletta Borettslag Vedtekter for Sletta Borettslag org. nr 948534320. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike sist endret den 29.03.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Sletta Borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den NBBL-dok nr 2.03 Sist revidert 05.11.2015 Vedtekter for frittstående borettslag Vedtekter for Strømmen Studio borettslag org nr 991 075 941 vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.02.2007, sist endret den 05.11.2015.

Detaljer

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Ryenberget borettslag org nr 950 285 125 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.april 1978, sist endret den 22. mai 2008 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

skredbakka Vedtekter

skredbakka Vedtekter skredbakka BORETTSLAGET http://www.borettslag.net/skredbakka Vedtekter for B/L Skredbakka, org nr 951 271 470, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag, vedtatt på generalforsamling den 08.04.2010. (1) Innledende

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Svartås borettslag org nr 954 057 844. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.04.1971, sist endret den 26.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Riegelsbakken borettslag org nr 953 609 363. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.08.1963, sist endret den 12/4 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Neslia Borettslag

Vedtekter for Neslia Borettslag Vedtekter for Neslia Borettslag org nr 968 597 531. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike vedtatt på konstituerende generalforsamling 26.mars 1998, sist endret på ordinær generalforsamling den 13.mars 2012.

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den Vedtekter for Bekkjarvikveien borettslag org nr 951658502 tilknyttet Vestlandske boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, 20.6.78, 27.5.91, 14.6.93, 14.04.05, 22.04.14,

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3 VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR. 985 862 338 Vedtatt dato: 02.05.06 Endret dato: 27.06.06 10.06.09 pkt. 3 1. Innledende bestemmelser 1.1 Navn 1.2 Formål Borettslaget skal hete Vestre Hansmark

Detaljer

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr 984063350 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.12.2001, sist endret den 24.06.2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) B/L Frostaveien

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23.

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23. VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr 933 774 988 sist endret på ordinær generalforsamling den 23. mai 2016 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ringgaten Byggeselskap

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 Vedtekter for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hannestad Terrasse borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

V E D T E K T E R F O R

V E D T E K T E R F O R V E D T E K T E R F O R BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. II A Org. nr. 953475294 Endret på ordinær generalforsamling 28.04.1992 Endret på ordinær generalforsamling 04.05.2004 Endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr. 951921181 Endret på ordinær generalforsamling 15.04.2013 Vedtatt navneendring på generalforsamling den 20. mai 2008 Revidert på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Bøkkerløkka borettslag org nr 948 315 319 vedtatt på ordinær generalforsamling den 23.05.2006 endret på ordinær generalforsamling den 11.04.2013 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bøkkerløkka

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR. 990 469 369 Vedtatt på stiftelsesmøte den 22.09.2006. Endret på ekstraordinær generalforsamling 19.01.2007. Endret på ordinær generalforsamling 26.02.2008.

Detaljer

Lohøgda Borettslag s.312. Vedtekter

Lohøgda Borettslag s.312. Vedtekter 1. Innledende bestemmelser Vedtekter for Lohøgda borettslag org nr 850 429 162 vedtatt på ordinær generalforsamling den 10. mai 2006 med endringer 3. juni 2013, 2. juni 2014, 3.juni 2015 og 31.mai 2017.

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Nymoen borettslag org nr 965 763 406. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.12.1992, sist endret den 06.05.2015. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr. 955362128 Vedtatt på generalforsamling den 06.04.2006 Endret på generalforsamling 12.04.2007 Endret på generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling Vedtekter for Engelsborg borettslag Vedtatt på generalforsamling 20.05.2015 Vedtekter for Engelsborg borettslag Organisasjonsnummer 948 322 536, vedtatt på ordinær generalforsamling den 20.05.2015. 1.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter for Vega borettslag org nr 950 129 980 vedtatt på ordinær generalforsamling den 23.april 2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vega borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og Vedtekter For Fuglemyra borettslag org nr. 952358154. vedtatt på generalforsamling den 04.05.2006 og 02.05.2013 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fuglemyra borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr. 987979291 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.5.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2012 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ullern

Detaljer

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Utsikten borettslag org nr 954 112 705. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 21.03.2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Vika borettslag org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den

Vedtekter. for Vika borettslag org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Vedtekter for Vika borettslag org nr 977 350 735 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.03.97, sist endret den 10.05.07. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Vika borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Pynten borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den Endret og

Vedtekter for Pynten borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den Endret og Vedtekter for Pynten borettslag org nr 948976242 vedtatt på generalforsamling den 26.04.2006. Endret 19.04.2012 og 25.04.2013. 1. Innledende bestemmelser... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG Org nr 945 639 288 tilknyttet BORI (Boligbyggelaget Romerike), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.2.1975, sist endret den 19.03.2015. Innholdsfortegnelse

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013.

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. Vedtekter for Fagerholt Borettslag org nr 950266287 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer