for 1. utg. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for 1. utg. mars 2009"

Transkript

1 1 for 1. utg. mars 2009

2 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler, praktiske tips og annet som vi mener beboerne kan ha nytte av. Det er meningen at bo-guiden fortløpende skal oppdateres, bl.a. av hensyn til nye innflyttere. Vi ber derfor om at kommentarer, tillegg, forslag til endringer og forbedringer sendes til borettslagskontoret

3 3 Register 0 Å bo sammen 1. Hva er et borettslag Lov om Borettslag Burettslagsregister/Grunnboken Boligadresseprosjektet 2. Ringvegen Borettslag Beliggenhet Boligenheter Arealberegning 2.2. Styresett Generalforsamling Styre Administrasjon Utvalg 3. Leiligheter 3.1. Kjøp og salg Forkjøpsrett Overføring av leilighet/ Framleie/ Gebyrer Eiendomsmekling Verdivurdering Kontroll Statlige bostøtteordninger 4. Garasjer/Parkering 4.1. Kostnad Bestilling Priser Ansvar Parkering på borettslagets område 5. Forsikringsordninger 5.1. Borettslagets ansvar 5.2. Andelseierens ansvar Egenandeler 6. Bruk og vedlikehold 6.1. Borettslagets ansvar 6.2. Andelseiers ansvar Uteområde Innvendig vedlikehold 7. Bruk av leilighetene 7.1. Varmekilder Panelovner Olje- og varmeovner

4 Vedfyring Varmepumper 7.2. Ventilasjon Kjøkkenvifte Vindusventiler/ Avtrekksventiler Inneklima Oppvarming 7.3. Avløpsnett Kjøkkenvask/ Vaskerom Bad Toalett 7.4. Vann Vannkraner Avstenging 7.5. Brann Brannslukkingsapparat Slokking av brann Brannteppe Røyk- og brannvarslere Rømningsveier Gode råd 7.6. Andre bygningsmessig forhold Entrèdører/postkasser Betongoverflater 8. Søppel 8.1. Kildesortering Søppelcontainere Tømming Behandling av eget søppel Uteområder Forsøpling av hund og katt m.v. 9. Renhold 9.1. Vaskebyrå Deres område/instruks 9.2. Boligeiers ansvar Inngangsparti / oppgang Dugnad Bruk av sjaktrom Klesheng Dørlås 10. Vaktmestertjenester 10.1 Snøbrøyting/Strøing Uteområder ellers Plener og vegetasjon Sommerplanter Rydding

5 Bortkjøring av rask vår og høst Vedlikehold utvendig Kontrollrutiner 11. TV,Telefoni, internett Tjenester TV og radio Telefoni Bredbånd Bestilling / service Get Borettslagets informasjonskanal Driftsforstyrrelser 12. Ringvegen kontakt Betjening Postadresse Besøksadresse/åpningstid Telefon dagtid Vakttelefon Adresser: e-post og Hjemmeside 13. Nærmiljøguide 14. Vedlegg 1. Husordensregler for Ringvegen Borettslag 2. Vedtekter for Ringvegen Borettslag 3. Ordensregler på tyrkisk

6 6 0. Å bo i lag er en boform som blant annet krever : - at du følger de felles vedtatte vedtekter og regler - at du tar hensyn til andre som bor i samme oppgang/område - at du alltid tenker fellesskap - at du deltar i møter, orienteringer og dugnader 1. Hva er et borettslag Historikk Et borettslag hører med i den kooperative familien, sammen med bl.a. forbrukersamvirket (COOP) og Felleskjøpet. Den organiserte bevegelsen startet i England på midten av 1800-tallet, hvor veverne i Rochdale ble utnyttet av fabrikkeierne. Fabrikkeierne eide også butikkene og solgte varene dyrt. Løsningen ble å starte egne butikker, og slik skapte veverne et forbrukerdemokrati hvor alles stemme var like viktig. Akkurat som det er i et borettslag i dag (eller i Coop for den saks skyld). Vi har videre sakset følgende fra nbbl.no: "Det var gjennom den sterke utvikling av såkalte spare- og forbruksforeninger i slutten av og begynnelsen av 1870-årene at samvirkebevegelsen fikk skikkelig fotfeste her i landet. Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av 1800-tallet. Også før det var det mange eksempler på felles boligløsninger. Fra 1929 kom det moderne boligsamvirket i gang, med boligbyggelag og borettslag, utviklet etter svensk mønster. OBOS-modellen ble senere grunnlag for boligkooperativ virksomhet i det øvrige Norge. Boligmangelen var i tida etter krigen et av de mest brennende spørsmål for gjenreisningen av Norge. Gode boforhold for landets beboere ble ansett som avgjørende for hele samfunnets utvikling - dets økonomiske og sosiale situasjon. Sammen med den statlige Husbanken fikk boligsamvirket en svært viktig rolle i den nye boligpolitikken og det ble startet boligbyggelag over hele Norge for å ta seg av den sosiale boligbyggingen. NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) ble stiftet i Boligbyggelagene kom til som viktige redskap for å løse boligproblemene og med billige lån fra Husbanken, rimelige tomter fra kommunene og entusiasme fra medlemmene, skjøt boligbyggingen kraftig fart fra 50-tallet og framover. Tildeling av nye boliger skjedde etter strenge kriterier for boligbehov og ansiennitet, og det var streng prisregulering på omsetningen av brukte. Her skulle ingen snike i køen, og ingen skulle sko seg ved å ta høyere pris enn den lovlige. Endring i økonomiske rammevilkår, og oppheving av all prisregulering har i årenes løp gjort at markedet i dag styrer prisene for boliger i boligsamvirket, med fri prisdannelse og tilslag til den som betaler mest. Men medlemmene har fordel av forkjøpsrett og kan etter nærmere regler tre inn i høyeste bud." Et borettslag og dets indre liv reguleres i en egen lov "Lov om burettslag". Dette er en ganske fersk lov (av 6/6-03).

7 7 Sammenhengen i økonomien i et borettslag er slik: * Du betaler et kontantbeløp (oppsparte eller lånte penger), såkalt innskudd (kjøp). * I tillegg til dette må du rekne med din del av borettslagets fellesgjeld. * Av denne fellesgjelden må du betale renter og avdrag gjennom den månedlige felleskostnaden, også kalt husleie. * Denne utgiften kommer i tillegg til renter og avdrag på det du eventuelt har lånt til ditt innskudd. * Legg sammen kontantbeløpet du betaler for leiligheten med din andel av fellesgjelden. Det er summen du betaler for boligen. * Når Generalforsamlinga, borettslagets høyeste myndighet, der hver andelseier har forslags- og stemmerett, vedtar at det skal/må gjøres ting (for eks. rehabilitering), så må det tas opp nye lån. Dette igjen vil gi utslag på fellesgjelden og på de månedlige felleskostnadene Lov om Borettslag Lov Sist endret: Lov , gjeldende fra Loven er gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Her er lenken der du finner hele loven: Burettsregister / Grunnboken Andeler i borettslag skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. Innmeldingen skal omfatte: borettslaget og andelseiere, noterte panteretter og tvangsforretninger, samt hvem som besitter andelsbrevet For Ringvegens del blir all nødvendig informasjon oversendt. Etter at borettslagsandelene er registrert i Grunnboken vil rettserverv som knytter seg til en andel i et borettslag kunne registreres på andelen i Grunnboken. Andre opplysninger kan registreres dersom det er fastsatt i lov. Etter innmelding, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. Statens kartverk har en egen avdeling i Kinsarvik, som tar seg av dette Boligadresse alle leiligheter har egen adresse Se: Bakgrunn At alle boliger har en egen unik adresse er en forutsetning for at framtidige boligtellinger skal være registerbaserte. Tidligere var det bare eneboliger og rekkehus som hadde egen adresse.

8 8 Adressetildeling Kommunene, som har adressemyndighet i Norge, har ansvaret for å tildele adresser. Adressemerking Adressemerking av boligene, er gjennomført i Ringvegen. Merket er en huskelapp som skal hjelpe dem som bor i boligen med å oppgi boligens helt korrekte adresse når dette er nødvendig, for eksempel ved flytting. Adressemerket er klistret på innsiden av karmen på boligens inngangsdør. 2. Ringvegen borettslag Beliggenhet Saupstad bydel i Trondheim kommune, med en eiendomsgrunn på m2 og 911 boenheter. Betegnet i boligannonser som Trondheim sør Boligenheter 210 stk. 2-roms, ca 51m2 386 stk. 3-roms, ca 79 m2 244 stk. 4-roms, ca 94 m2 18 stk. 4-roms, ca 98 m2 53 stk. 5-roms, ca 112 m2 2-roms leilighet: Leilighetene ligger i blokker på 3 og 4 etasjer og er plassert i gavler som vender mot syd og mot vest. 3-roms leilighet type I : Normalleiligheter på begge sider av trapperom i 1. etasje og på den ene side av trapp i øvrige etasjer. 3-roms leilighet type II : Samme leilighet som Type I, men soverom på 12m2 er oppdelt i 2 soverom, hvert på 6m2 3-roms leilighet for bevegelseshemmede( 74m2):Leilighetene ligger i 1.etasje med adkomst fra kjøreside. Biinngang med rampe fra både kjøreveiside og gangveiside slik at det er adkomst til leiligheten med rullestol. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 4-roms leilighet type I og II: Normalleilighet på den ene siden av trapperommet i 2., 3., og 4. etasje. 4-roms leilighet for bevegelseshemmede( 94m2): Leiligheten ligger i 1. etasje i 3-etasjers blokk mot hovedgangvei. Den har adkomst via ramper både på kjøreside og gangveiside. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 5-roms leilighet: Større leilighet i 2., 3. og 4. etasje i 3- og 4-etasjers blokker. En 5-roms ligger i 1. etg. NB: Oversikten ovenfor er den opprinnelige inndeling av leilighetene. Romfordeling i noen av leilighetene kan være endret ved at for eksempel lettvegger er flyttet og/eller fjernet.

9 Arealberegning Fra 1/1-08 skal det brukes nye betegnelser for arealberegning. Det skilles mellom de forskjellige typer rom. Definisjonen er slik: Primære rom (P-rom) er de mer vitale rom i boligen slik som stue, kjøkken, soverom og bad. Sekundære rom (S-rom) er uinnredede rom, som for eksempel kott og boder. Betegnelser som også benyttes er bruksareal (S-rom) og primærareal (Prom) Styresett pr Generalforsamling Generalforsamlingen er øverste myndighet og holdes i mars hvert år. Her kan andelseierne fremme saker til behandling med frist fire uker i forveien. Se vedlegg: Vedtekter for Ringvegen Borettslag Styret Styret er valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling av valgkomiteen, og består av leder, 6 styremedlemmer og 6 varamedlemmer. 1. varamedlem møter på alle styremøter, uten stemmerett, dersom styret ellers er fulltallig. Styremøter holdes vanligvis en gang hver måned, noen ganger oftere. Det er tre medlemmer av styret som utgjør et arbeidsutvalg, med leder i spissen. Utvalget har vanligvis møter hver 14.dag, og alltid i forkant av styremøter Administrasjon Administrasjonen består av daglig leder, sekretær, foruten vaktmestere Utvalg Det er pr. i dag to faste utvalg: Informasjonsutvalget og Miljøutvalget. I disse utvalgene skal også alle vararepresentanter være med og bidra. Kalle: Bilde fra en Genfors. Fra generalforsamling

10 10 3. Leiligheter 3.1 Kjøp og salg Forkjøpsrett Andelseierne kan ha en forkjøpsrett når leilighetene i borettslaget omsettes. Den som ønsker forkjøpsrett må gjøre det på samme vilkår som kjøperen/budgiveren har, etter avtalen. Den forkjøpsberettigede trer altså inn i høyeste bud når det gjelder kjøpesummen. (Formelt sett er det borettslaget som må gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsretthaver, og det er borettslaget som skal ha skriftlig melding om overføring av borettsandel). Andelseier, som har benyttet seg av forkjøpsretten, må selge sin gamle leilighet. Det er oppslag på driftskontoret hver tirsdag ettermiddag med oversikt over leiligheter for salg, med frist for å melde forkjøpsrett torsdag kl i uka etter. Det er ikke noe spesielt skjema for registrering Overføring av leilighet. Bruksoverlating. Gebyrer (gjeldende pr ) Eierskifte (og godkjenning av ny andelseier) kr 3.440,-, (betales av selger). (Overføring slektning etc. samme som ordinært eierskifte). Avklaring av forkjøpsrett, 2 alternativer: a) Forhåndsvarsel ved oppstart av salget. Forkjøpsrett blir da utlyst parallelt med salgsprosessen. Gebyr 5 ganger rettsgebyret kr 4.300,- (selger). (Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, skal vederlaget betales tilbake). b) Blir forkjøpsretten gjort gjeldende er gebyr 5 ganger rettsgebyrer kr 4.300,- (kjøper). Bruksoverlating kr 500,- (tidligere framleie) Eiendomsmegling Salg av leiligheter: Borettslaget har ikke anledning til å foreta oppgjør etter salg av leiligheter. Vi har derfor inngått avtale med Heimdal Eiendomsmegling. Alt 1:Beboer selger leiligheten selv. Heimdal Eiendomsmegling foretar det økonomiske oppgjøret for kr. 2000,-, hvis de får hånd om salgssummen. I tillegg gebyr til borettslaget. (priser pr ) Alt. 2:Heimdal kan gjøre hele "meglerjobben" til et fast honorar. I tillegg kommer annonsering (minimum en annonse ) samt gebyr til borettslaget. Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling for priser. Telefon: NB: Andelseierne står selvsagt fritt til å velge annen eiendomsmegler, event. selge leiligheten selv.

11 Verdivurdering Banker og andre finansieringsinstitusjoner ønsker i blant en verdivurdering av boligene. På anmodning kan borettslagets kontor derfor bekrefte verdien på tilsvarende bolig. Dette gjøres ved at det beregnes et snitt for de 10 sist omsatte leiligheter av aktuell type Kontroll De fleste eiendomsmeglere vil gjerne at det foreligger en tilstandsrapport fra takstmann ved salg av leilighet. Dette skal være en trygghet både for kjøper og selger. Borettslaget gjennomfører i egen regi en kontroll av leiligheter som omsettes. Dette for å avdekke om det kan være skader der som borettslaget vil kreve utbedret, bl.a. for å hindre skader på bygget. Befaringa skal utføres når leiligheten er tømt, ryddet og rengjort. Er det ønskelig, så kan vaktmester også komme på en foreløpig befaring for eksempel før leiligheten legges ut for salg Statlige bostøtteordninger Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Månedlige vedtak og utbetalinger: Fra og med september 2007 ble det innført månedlige vedtak i bostøtten. Det er da mulig å søke bostøtte månedlig, og utbetaling vil skje måneden etter. Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Kvalifiseringsstønad: Mottakere av den nye kvalifiseringsstønaden kommer inn under gruppen som er berettiget bostøtte. Krav til finansiering av boligen: Det er ikke lenger krav til finansiering av privat leide boliger for husstander som mottar attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeserstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsbegrenset uførestønad, eller husstander som har sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad som eneste inntekt. Investeringstilskudd: Omsorgsboliger med investeringstilskudd fra Husbanken kommer inn under bostøtteordningen. (Kilde: Søknadsskjema kan du hente enten på internett eller på borettslagskontoret.

12 12 4. Garasjer og parkering 4.1 Kostnad Bestilling Borettslaget har 178 garasjeplasser og det er ventelister for å få plass. Ledig plasser tildeles etter ansiennitet på disse listene Priser Innskuddet er på kr 5.125,- (pr ) Garasjeleie har forfall 2 ganger i året, og halvårlig leie utgjør kr. 900,- fra og med Leien følger konsumprisindeksen, etter vedtak i Generalforsamlinga Ansvar Borettslaget har ansvar for bygningsmassen. Andelseier har ansvar for å ikke gjøre skade. Opplegg for motorvarmer inngår i garasjeleien. Garasjene skal kun brukes til oppbevaring av biler/motorsykler Parkering på borettslagets område Det er offentlig regulering med soneparkering i området. Følg skilting! Den som er tildelt garasje anmodes om å parkere bilen i garasjen. Tilkjøringsveier ved blokkene skal kun brukes til korte stopp for på- og avlessing. Parkering i disse områdene kan gi parkeringsbøter. Gjesteparkering skjer på oppstillingsplassene.

13 13 5. Forsikringsordninger 5.1. Borettslagets ansvar Borettslaget sørger for å holde forsikret selve bygningene og det som hører bygningene til Andelseierens ansvar Andelseier må, i egen regi, sørge for å holde innbo og løsøre forsikret Egenandeler Andelseier blir belastet for egenandel (pr. 1/1-09 kr 2.000,- for bruddskade i vindusglass, kr 6.000,- for øvrige skader) for forsikringsskader der hvor andelseieren etter vedtektene har vedlikeholdsplikten. 6. Bruk og vedlikehold - jfr. 5 i Vedtektene 6.1. Borettslagets ansvar Alle uteområder og bygningsmasser 6.2. Andelseiers ansvar Uteområde Holde det rent og ryddig rundt inngangspartiet. Unngå forsøpling i og utenfor søppelcontainerne. Ikke kast rask. Plukk heller rask når du er ute og går Innvendig vedlikehold Gulvbelegg, flis, plater og annet våtromsdekke (gulv, vegger, tak) Sikringsskapet: andelseier plikter å skru til alle sikringer 2 ganger i året for å unngå varmegang, som kan oppstå som følge av temperatursvingninger ute.

14 14 7. Bruk av leilighetene 7.1. Varmekilder Panelovner Bør være montert under vindu for å gi best effekt på inneluft. Ventilen over vinduet bør være åpen, for å gi bedre sirkulasjon av lufta. Gjennomstrømningsovner er best egnet da de avgir varme raskt, og er lett å regulere Olje- varmeovner Vær forsiktig med bruken. Dra ut kontakten når du forlater leiligheta. Flere av slike ovner har vært av dårlig kvalitet og kan sprekke i sveisingen. Det igjen vil gi lekkasje av olje Vedfyring Husk også at før nymontering av ildsted skal borettslaget søkes om tillatelse. Dette bl.a. fordi det i enkelte skorsteiner er montert ekstra røykrør. Ødelegges dette røret, vil beboeren bli ansvarlig for ei utbedring som kan komme opp i kr ,-. I tillegg må monteringen kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Dette kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Borettslaget krever dokumentasjon på utført kontroll. Hvis fyringsanlegget har forårsaket en brann, kan det være en fordel å kunne vise fram en slik bekreftelse til forsikringsselskapet. Borettslagets kontor ber om å få tilsendt en kopi. Noen gode regler for riktig fyring: 1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing. 2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Legg i små mengder brensel av gangen. 3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig skrudd igjen) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen og mye forurensing Varmepumper Borettslaget kan ikke godta at det monteres varmepumper i tilknytning til leilighetene ettersom pumpene lager mer støy enn hva som kan aksepteres Ventilasjon Kjøkkenvifte Beboerne skal ha fått utlevert produsentens bruksanvisning for kjøkkenventilatoren. Det er viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Dette for å opprettholde effekten. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskinen. Et filter fullt av fett kan, om uhellet er ute, spre en brann fra komfyren (eks. stekepanna, smultgryta) hurtig opp i ventilasjonskanalen Vindusventiler og Avtrekksventiler Med utgangspunkt i det eksisterende avtrekksanlegget i blokkene er det montert et anlegg med konstant-trykk-regulering. Dette vil sikre riktige avtrekksmengder hos alle beboere, slik at beboeren selv kan variere luftmengden i sin egen bolig uten at naboens avtrekksforhold påvirkes. I tillegg til at anlegget er innstilt slik at det trekker mindre luft ut av leiligheten

15 15 om natta, så er det etablert en funksjon som også sørger for redusert effekt når det er kaldt ute. Innregulering: Anlegget innreguleres slik at den mengde luft som trekkes ut fra den enkelte leilighet blir riktig, enten den ligger i 1. eller 4. etasje. Det er derfor viktig at beboerne ikke endrer de innstillinger som er gjort på fraluftsventilene på bad, WC, vaskerom eller kjøkkenvifte. Vindusventiler: Disse må rengjøres (gjør det vår og høst). Børst bort støv fra risten i overkant av vinduet. Ta en fille på en tynn kniv, eller lignende, for å vaske mellom ventil og vindusramme. Tette ventiler gir dårlig sirkulasjon av inneluften. Vær også oppmerksom på at dersom det er ettermontert dørstokker i leiligheten kan luftstrømmen endres. For eksempel kan dette gi vond lukt på badet, dersom det ikke blir montert ventiler i baderomsdøra som gir nok innluft Inneklima: Riktig ventilasjon fjerner lukt og overflødig fuktighet i inneluften. Resultatet gir godt og helseriktig inneklima. Dårlig luftkvalitet skyldes som regel forurensninger fra innemiljøet. Mye av det vi omgir oss med kan inneholde skadelige stoffer som avgir gasser, og påvirker inneluften Oppvarming: Det er nødvendig å ha riktig oppvarming av leiligheten: Den kalde lufta trekkes inn i leiligheten gjennom luftinntak, montert over vinduene. Det er derfor viktig å ha montert varmekilden rett under vinduene. Dette fordi det ellers etableres en kaldsone fra ytterveggen og fram til der varmekilden er plassert. I de leilighetene hvor det ikke er panelovner/varmelister under vinduene, oppfordrer vi beboerne til å montere slike. Dette sikrer en mye mer behagelig oppvarming enn f.eks. oljefylte varmeovner som plasseres i nærheten av der man sitter. Vedovn: I enkelte leiligheter har beboerne valgt å montere et ildsted. Det stilles krav til at brukerne sikrer god tilførsel av luft til leiligheten, for at vedovnen kan fungere tilfredstillende. Vær spesielt oppmerksom på at ildstedene må kunne lukkes skikkelig og at det kan holde tett, slik at det ikke kommer giftige røykgasser inn i leilighetene. Dette er spesielt viktig i de oppgangen hvor det er knyttet flere enn ett ildsted til skorsteinen. (Når naboen fyrer, kan det sive røyk inn til den som ikke fyrer i sin ovn!). Vær oppmerksom på at det kan skapes undertrykk i leiligheten ved fyring, dersom det ikke er nok innluft (åpne ventiler). Se også under pkt om vedfyring.

16 16 Oppussing: Når ventilasjonsanlegget kommer i veien under oppussing, slik at det må demonteres, må beboerne påse at anlegget blir riktig remontert. Videre må beboerne sørge for at hullet inn til ventilasjonskanalen ikke blir stående åpent når kontrollventilene er demontert. Sørg for å sette ei kraftig papp-plate etc. foran hullet! 7.3. Avløpsnett Kjøkkenvask /Vaskerom/Sluk Enkelte beboere plages av at avløpet fra kjøkken/vaskerom lett går tett. I 3-, 4- og 5-roms (normal-)leiligheter går avløpet fra kjøkkenet sammen med avløpet fra sluket på vaskerommet Renner vannet tregt unna i utslagsvasken på vaskerommet? Det kan skyldes at vannlåset er fullt av lo, rusk og såperester. Det du kan gjøre med visse mellomrom er å skru løs silen i vasken (med et bredt skrujern) og gjøre rent nedi. Men pass godt på at det blir tett når du skrur til igjen! For sikkerhets skyld kan du sjekke med litt vann, mens du kikker etter under vasken om du har fått den tett. (Dumt om du får alt vannet fra vaskemaskinen tømt i vasken og det fosser utover golvet). Demontering av vannlås. I Vasken eller i oppvaskbenken samles ofte skitt og småting i bunn på vannlåsen. Nyere vannlås av plast er lett å skru løs. Eldre vannlåser av stål er litt vanskeligere å åpne. Husk å sett en bøtte eller balje under når du skrur løs vannlåsen. Sjekk også grundig at vannlåsen er skrudd godt fast igjen når du er ferdig. Sluk og klemring: Beboere som ønsker å pusse opp bad og/eller vaskerom får ofte et krav fra rørlegger, maler eller flislegger om å skifte ut sluket. De henviser gjerne til den generelle våtromsnormen. Å skifte ut sluket er et omfattende arbeid, som ofte fører til skade på leiligheten under. I tillegg er borettslaget bekymret for at arbeidet kan påføre det rehabiliterte avløpsnettet skader. Borettslaget kan ikke godtar at beboerne skifter ut sluket. Ønsker noen å skifte ut et sluk MÅ styrets evt. samtykke innhentes på forhånd. Det er nå kommet et produkt på markedet som ivaretar behovet for klemfunksjon ved bruk sammen med eksisterende sluk. Produktet (se bildet) vil også bli vesentlig rimeligere i innkjøp enn kostnaden ved å skifte sluk. Ta kontakt med borettslaget for event. kjøp av klemring. Unngå fett i vaskene! På kjøkkenet er det lurt å ha en liten boks stående framme der du kan helle fett, fra for eks rengjøring av stekepanna, isteden for å skylle det ned i vasken. Når fettet er størknet kan du kaste det ut med vanlig søppel.

17 17 Er uhellet ute? På kontoret til borettslaget kan du få kjøpt et godt middel for å løse opp avløpene, om uhellet er ute og vaskene går tett. Mye kan unngås ved å ta enkle forhåndsregler Bad Det avleirer seg over tid såperester og smuss i sidene på rør og vannlås. Det kan gjøre at sluken på bad og vaskerom ikke blir effektive, og de kan gå helt tett om du er maksimalt uheldig. Det du kan gjøre for å forhindre at sluken tettes er å helle kokende vann i slukene, minst 3-4 ganger i året. NB: Det holder ikke med en liten skvett lunkent vann, nei det må være kokende varmt og minst en bøtte, gjerne i flere omganger. Dusjhoder og legionellabakterier: Unngå bakterier: Skru av dusjhodet, vask det i skikkelig hett vann, med klor i, flere ganger i året. Innimellom kan du skru opp temperaturen på vannet og la det renne godt gjennom dusjen i minst 5 minutter. Gjør det samme med alle varmtvannskraner Toalett Det er ikke tillatt å montere vegghengt toalett. Veggen bak kan være brannmur eller ha innstøpte rører og ledninger. Det er derfor ikke tillatt å montere på vegg. Ved montering av nye toalett anbefales det å feste disse i gulvet med silikon Vann Vannkraner Sjekk at kranene ikke står og drypper. Bytt pakning, eller bytt vannkran Avstenging av vann i leiligheten Steng vannet med BALLOFIX se bilde. For å være forberedt i tilfelle vannlekkasjer må du vite hvordan du stenger av vannet. Dette gjøres i luka på wc på 3-4 og 5- romsleiligheter. På kjøkkenet i 2-roms. I handicapleiligheter er den plassert bak luke i taket under badet, altså i kjellergangen under leiligheten. (Luka kan være fjernet). Det er veldig viktig at du prøver denne et par ganger i året. Bruk en umbrakonøkkel (eller den nøkkelen som fulgte med), drei den til du ser at vannet er stengt. Åpne en kran og se at vannet slutter å renne. Gjør du ikke dette, vil den gro igjen av alger og du får store problemer, om du en gang blir nødt til å ta den i bruk.

18 Brann Brannslukkingsapparat Kontroller at brannslokningsapparatets manometernål står på grønt. Et pulverapparat kan være ett på 6 kg. Sørg også for å riste/vende på apparatet jevnlig, slik at pulveret ikke klumper seg. Det anbefales at ett apparat oppbevares i soverom der voksne sover. Vedlikehold: Utfør kvartalsvis kontroll av apparatet om det er i orden. Ved kontrollen skal man påse at apparateter er lett tilgjengelig og synlig - og har en leselig bruksanvisning. Forsegling og plombering skal ikke være brutt. Trykkindikator skal angi tilfredsstillende trykk Slokking av brann: - Ta med pulverapparatet til brannstedet, og dra ut sikringen - Sørg alltid for å ha en rømningsvei, og ta med nøkler til døren om den skulle være låst. - Begynn slukkingen med å spraye en pulversky over flammene. Det demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere flammens kjerne. - Hold ytterst på slangen. Det gir bedre kontroll med hvor pulveret treffer. - Pump ut pulveret støtvis mot flammens kjerne. - Prøv å stå slik at flammene blåser bort fra deg. - Sitt på huk når du slukker, for å unngå å puste inn giftige gasser fra brannen og vanndamp. - Å låse dører under brann har ingen hensikt. - Vær sikker på at brannen er slukket, men ikke bruk mer pulver enn nødvendig. - Pulveret er ikke nedkjølende, så brannen kan blusse opp igjen. Pass på! Brannteppe skaff deg et. Nyttig ved brann på kjøkken for eksempel Røyk-/brannvarslere: Det finnes batterier med 10 års levetid litiumbatteri. Vanlige batterier får du på borettslagskontoret. Test batteriene på en fast dag. For eksempel på lønningsdagen. Det bør være minst to røykvarslere i leiligheten Rømningsveier trappeoppgangene må være fri for hinder Gode råd for å forhindre brann. Det er ikke så mye som skal til for å forhindre et branntilløp og gi høyere brannsikring Forlat aldri et rom med stearinlys tent. Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av fjernsynsapparatet med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen.

19 19 Ikke bruk sterkere lyskilder i lysarmatur enn det som er anbefalt fra produsenten. Lampeskjermer som blir mørke er et tegn på for høy wattstyrke på lyskilden. Kast gammelt elektrisk utstyr. Røyk aldri på senga. Tøm ikke askebeger i søppelkassen. Ovner er ikke ment som tørkestativ. Varm aske må fuktes og oppbevares brannsikkert før den kastes. Ikke bruk vaskemaskin/tørketrommmel og oppvaskmasin når du sover eller er ute av huset. Kilde: Andre bygningsmessig forhold Entrèdører/postkasser: Entrèdørene er av brannklasse, med kikkhull. Det kan derfor ikke bores i disse dørene for å montere for eks. navneskilt (det brannhemmende blir da ødelagt). Slike skilt skal monteres på tavla ved siden av døra Originale navneskilt til postkasser og ringeklokker lages av borettslaget. Det er ikke tillatt å skrive direkte på postkassene. Det utleveres 4 nøkler til hver leilighet. Dersom nøkkel brekkes, skal den leveres til driftskontoret. Nye nøkler kan også bestilles der.

20 Betongoverflater: Vegger og tak på verandaer er malt med spesialmaling. Beboerne må ikke male over, eller skade malingen på annen måte. Beboer er ansvarlig for utgiftene for å utbedre slike skader. Det er heller ikke anledning til å endre farge på vegger, dør eller innrammingen av vinduer. På gulvet på balkonger er det benyttet epoxymaling. Dette gjør at gulvet kan være svært glatt når det er regn eller snø. Minimum huskeliste gjennom året: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni:. Juli: August: Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres. Rengjør kjøkkenvifte Rens sluk, vannlås og avløp. Avtrekksventiler i våtrom rengjøres. Delta i vårpuss/dugnader ute. Rengjør spalteventiler i vinduer. Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres Rengjør kjøkkenvifte. September: Rens sluk, vannlås og avløp. Oktober: November: Desember: Avtrekksventiler i våtrom rengjøres. Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres. Rens filter i vaske- og oppvaskmaskin, samt tørketrommel. Rengjør spalteventiler i vinduer. Rens kjøkkenvifte. Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer