EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG"

Transkript

1 Side 1 av 18 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Frank Krämer Tlf.: (evt. LK ) Eksamensdato: 11. Desember 2004 Eksamenstid: 09:00-13:00 Studiepoeng: 7,5 SP Tillatte hjelpemidler: A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt Språkform: Bokmål Antall sider bokmål: 5 (sidene 2-6) Antall sider nynorsk: 0 Antall sider engelsk: 0 Antall sider vedlegg: 4 (sidene 7-10) Antall sider ekstra: 1 (side 11, ekstra kladdeark til oppgave 1) Sensurdato 1 : 11. Januar Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å oppsøke sensuroppslagene. Evt. telefoner om sensur må rettes til sensurtelefonene. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

2 Side 2 av 18 Generelt om poengberegning: For oppgave 1 gjelder: Alt rett vil gi 20 poeng, vill gjetning vil gi 0 poeng. Det vil altså bli trukket for feil svar. Det er lov å la være å svare på et delspørsmål. For de andre oppgavene gjelder at det er angitt max. poengsum for hver oppgave. Men det er opp til sensuren å sette fordelingen mellom de enkelte delpunkter innen oppgaven. Oppgave 1. (20poeng) Denne oppgaven kan løses uavhengig av de andre oppgavene. Det er angitt 3 eksempler på systemer (med varierende grad av distribusjon og sanntidskrav). Videre er det angitt noen påstander. De er enten merket med Si eller med generell Det er 1 rett svar pr. deloppgave. Nedenfor følger et eksempel på hvordan dere skal svare. Det neste arket skal rives ut og leveres med besvarelsen (kopi til egen bruk finner du bakerst) Angi for hver påstand merket Si om den er relevant eller irrelevant for det aktuelle systemet, og hvis den er relevant om den er sann eller gal. Hvis påstanden er irrelevant for det angitte systemet, så er det det du skal krysse av for. (Om påstanden i det tilfellet er sann eller gal spiller altså ingen rolle). Se spesielt svaret på påstand 0.z (om S0). De generelle påstandene skal besvares med sann eller gal. Det er anledning til å skrive kommentarer på svararket, evt. presisere antagelser du gjør. System0 (S0) skal faktorisere et heltall N>1 i sine enkelte primfaktorer. (F.eks. 500=2x2x5x5x5). Vi antar at tallet N ikke er superstort dvs at beregningen kan kjøre på en-1 vanlig server. Det er ikke strenge krav til skalering og ytelse. Input skal skje fra en lærer i et klasserom via et web-grensesnitt.. Påstand Irrelevant for Si. 0.x). 0.y). 0.z) S0: Kjennskap til primtall og faktoriseringsregler er viktig for å verifisere at algoritmen utfører det den skal. S0: SDL er et naturlig valg for å beskrive en slik algoritme som kjører på 1 server S0: SDL er et naturlig valg for å modellere endel systemer med store krav til skalering X (ikke skalerings -krav her) Relevant og sant X (ikke pensum i PDS) Relevant og galt X. Påstand Sant Galt. 0.æ) (Generell) Simula-67 var verdens første objektorienterte programmeringsspråk. Det blei laget i Oslo i 1960-åra av Nygaard og Dahl. Ikke i bruk Denne oppg. gir 2p pr rett svar og 1p pr. feil svar. 0 for blank. Forklaringene i () er ikke krevet X

3 Side 3 av 18 Studentnummer:... Studieprogram:... System 1 (S1) er et distribuert system slik at studenter kan få se (men ikke skrive) i ntnu sitt sentrale eksamenregister (database) fra sin egen PC. Både avlagte eksamener med karakterer og oppmeldte kurs skal vises. Kravet til responstid er ca. 1-3 minutter. Hvis serveren er nede/overbelasta, så skal studenten få beskjed om å prøve igjen neste dag. System 2 (S2) er et lokasjonsbasert call center for mobile pakkebud. (Sykkelbud eller bilbud). Et innkommende anrop (f.eks. om henting av pakke hos kunde) skal enten rutes rett til et bud, eller til et operasjonssenter. Kommunikasjonen med kunden kan være basert på GSM-telefoni, chat el.likn. Oppslag i den sentrale kartdatabasen fra budets terminal kan ta noe tid. Det er bl.a. følgende krav: 1) Rask etablering av samtalen. 2) Kartløsningen skal implementeres i Java. 3) Budene skal kunne kommunisere med hverandre. Det er 1 rett svar pr. deloppgave. Feil trekkes. Det er lov å la være å svare på et delspørsmål. Oppg.1 20p a) b) c) d) e) f) g) Påstand Hver påstand relaterer seg til ett av de 2 systemene S1 eller S2, bortsett fra de 2 siste, som er generelle. S1: SDL blokkstrukturer brukes for å vise relasjonene mellom informasjonselementene i den sentrale databasen (her: student, eksamen, karakter etc.) S1: Når det er store krav til responstider, så er det lurt å implementere med Java RMI. S2: Det er naturlig å modellere (deler av) systemet i SDL og implementere med asynkron kommunikasjon, da vi har flere uavhengige enheter som kan initiere nye initiativ. S2: Siden systemet er distribuert, og kartløsningen er i Java, så må også resten av løsningen være i Java. S2: Parlay/OSA er en teknologi som muliggjør å integrere dagens GSM-telefoni med dette nye systemet. S2: JMS er en teknologi for køer. JMS egner seg bra for å gi kunden beskjed mens han venter i telefonkø ( du er nå nummer 3 i køen etc.) S2: Oppslag i kartdatabasen fra pakkebudets terminal bør implementeres med RPC. Irrelevant for Si X (ikke slike krav) Relevan t og sant X Se appendi xet X (se oppg. 3) h) S2: Krav 1 til systemet er et funksjonelt krav. X Relevant og galt X X X trenger tel.kø, men ikke med JMS X (Se oppg. 6). i) Påstand Sant Galt (Generell): Tilstandsmaskiner kan implementeres på forskjellige måter. Måten med GOTO er den løsningen som skalerer best. Ikke i bruk X den skalerer dårligst j) (Generell): Interruptsemafor brukes til å transportere data til en inputprosess Ikke i bruk X generell semafor

4 Side 4 av 18 Resten av oppgavene referer til systemet som er beskrevet i vedlegget (les vedlegget /appendixet først) Hvis du finnes systembeskrivelsen ufullstendig på noen punkter, så klargjør de antagelsene du gjør. Bruk følgende konstanter i dine beregninger (både i oppg.2 og oppg. 3): Prosesseringstiden for å sende og motta et signal er: o innen en blokk tar sending og mottak hver tsi o eksternt mellom blokker tar sending og mottak hver tse Prosesseringstiden for en transisjon er tp, og lik for alle prosessene plassert i package centralpart. o Dvs. alle prosessene med unntak av databasen og prosessene i nursetransponder og pastransponder. Der har vi isteden følgende tall: o 10tp for nursetransponder o 5tp for pastransponder o td for oppslag i databasen Forsinkelsen ved å sende en melding over GPRS-nettet er tn Oppgave 2 (13 poeng) Ta utgangspunkt i Figur 3, og ta bare hensyn til dette tilfellet i dine beregninger i denne oppgaven a) Sett opp et uttrykk for responstiden fra hiprioreq sendes og til hiprioconfirm mottas. Ta bare hensyn til prosesseringstidene for transisjonene og for meldingsoverføringen, (ikke for evt forsinkelse i nett). K-NUA DB B-NUA Nurse- Transponder A X B C E X D InfoReq () InfoComes () InfoComes () UpdateWorkPlan Det er meldingene merket A,B,C D og E som er aktuelle for denne responstiden. Vi ser også at meldingene A,B, C og D går mellom blokker, mens melding E går internt i en blokk (merket med grått). Merk at dette er internt i en blokk, selv om den på et flatt ark i et MSC krysser streken for DB som er i en annen blokk, Dette er bare på tegningen.

5 Side 5 av 18 Vi har lagt på symboler for tidsbruk: 4-kant for meldingssending/mottak, og ovaler for prosessering av transisjon (og DB-oppslag). 4-kantene og ovalene er merket forskjellig etter hva slags tidbruk de representerer. Mellomregning: Responstiden består da av 14 ledd: tse + tse + td (sending ut av blokk, ditto mottak og DB-oppslag) + tse + tse + tp (sending ut av blokk, ditto mottak, transisjon i B-UA) + tse + tse + 10tp (sending ut av blokk, ditto mottak og transisjon i endepunktet) + tse +tse + tp (sending ut av blokk, ditto mottak transisjon i B-UA) + tsi + tsi (sending innen blokk, ditto mottak) Vi ser da at vi får: 8tse + td + 2tp +10 tp + 2 tsi = 8tse + td + 12 tp + 2 tsi Alt rett 8p Alternativ løsning: De som sier at de starter å regne tiden ved X(etter at melding A hiprioreq er sendt) og slutter å regne tiden ved X (før E hiprioconfirm mottas), kan få godkjent det. Dette fordi fra på norsk kan bety til fra og med men også etter. Da blir svaret: 7tse + td + 2tp +10 tp + 1 tsi = 7 tse + td + 12 tp + tsi Alt rett 8p b) Beregn antall transisjoner utført i blokka Nurses pr. utføring av dette sekvensdiagram. Det er instansene K-NUA og B-NUA som er i blokka Nurses. Vi behøver bare å se på transisjoner (ikke 4-kantene for meldingssending/mottak) Her må vi se på hele MSC et, NB også det som skjer etter at E er sendt, som vi ignorerte i forrige punkt. Her viser vi bare det arbeidet som utføres av K-UA og B-UA NB: Hver transisjon er her markert med en oval. Merk særlig tranisjon Tb som utfører sending av 2 meldinger Vi ser at #transisjoner i K-NUA er 1 (vi følger livslinja til K-UA nedover) Vi ser at #transisjoner i B-NUA er 3 (vi følger livslinja til B-UA nedover) Transisjonen T1 kan det diskuteres om vi skal telle med. T1 vil jo også inngå i det scenariet som trigger sending av melding A. Man kan også diskutere en transisjon T2 som startes ved konsumeringen av melding E. Den vurderes her å være utenfor dette scenariet, og blir ikke telt med. (den vil bli telt med i det scenariet der A sendes) Svaret settes til 3 transisjoner (alle i B-NUA). Et svar med 3 i B-NUA og 1 i K-NUA godtas også. Trekk for de som mener sending av E og F trenger 2 transisjoner. Alt rett 5p Vi ser også (men det er det ikke spurt etter!) at lasten i K-UA for en ekseskvering av dette MSC er : tse + tsi. Mens lasten i B-UA er + 3 tp + 6 tse + tsi. Total last i blokka nurses blir da 3 tp + 7 tse + 2 tsi

6 Side 6 av 18 K-NUA DB B-NUA Nurse- Transponder T1 A B Ta C E D F Tb G Tc H UpdateWorkPlan Oppgave 3 (30 Poeng) (Her vil det helt sikkert bli ulik fordeling av poengene på de enkelte delpunktene) Blokkene i CentralPart (med unntak av network) skal realiseres på hver sin prosessor. Det er videre oppgitt at GPRS/GSM skal brukes for realisering av det trådløse nettet, og at endepunktene for pleierne dermed skal være en mobiltelefon (med GPRS og Java-støtte). a) Tegn et HS diagram for dette systemet. Alt rett 10p patunit <1> NurseUnit <2> ServerSide <12> GSM/GPRS <7> C-DB <3> TeamUnit <4> SCS <11> Mobile Terminal <8> LAN <6> OSA GW <5> BB/ADSL <9> Screen Terminal <10> Av tekstbehandlingstekniske grunner er den følgende teksten plassert utenfor selve HS-diagrammet. Formelt sett skal det stå inni rammen. <1> impl. Patients <2> impl. Nurses <3> impl. DB <4> impl. teamcontroller <5> impl. NetworkResources <6> impl. Network <6> impl. Network <7> implements wireless network <8> impl. NurseTransponder, implements MMS-receiver <9> impl. fixed network <10> impl. patienttransponder <12> impl. Package CentralPart ( I.e. The server side of the application in the service network ) <11> implements the OSA APIs on the network side (This is not shown formally in the block structure, since the details are hidden behind the Network Resources). SCS acts as the link between the MMS-server, location server and other entities in the GSM/GPRS network and the OSA GW

7 Side 7 av 18 Det er viktig at man markerer <x> implements yyy, ellers har man ingen mapping fra SDL/MSC til Hardware strukturen, annet enn helt uformelt. Det er viktig å vise at NurseTransponder og MMS-receiver implementeres på samme hardware. Det trekkes selvsagt ikke om SCS ikke er vist her. Man kan også vise MMS-server og kart, men alt dette er skjult på MSC (Figur 4), og heller ikke vist i blokkstrukturen, og dermed ikke naturlig å ta med her. Det kan derimot godt taes med i svaret på pkt. c) b) Beregn nå pånytt responstiden som i oppgave2.a) fra hiprioreq sendes og til hiprioconfirm mottas, men ta nå hensyn til forsinkelsen i GPRS-nettet. Bruk fortsatt MSC i Figur 3. Forsinkelsen ved å sende en melding over de andre nettene kan ignoreres. Alt rett 4p Vi ser at det er meldingene ut til MobileTerminal som går over GPRS. Mobile Terminal implementeres NurseTransponder og MMS-receiver. Det er dermed meldingene C (popup) og D (Confirm) som går over GPRS. Svaret blir: <Svaret fra 2a> + 2 tn = 8tse + td + 12 tp + 2 tsi + 2 tn c) Vis ved et kollaborasjonsdiagram (piler på en figur) hvordan meldingsflyten går i det realiserte systemet for MSC et i Figur 4 (Teamlokasjon) med denne fordelingen av funksjonalitet som din HS struktur i punkt a) indikerer. Du skal vise både tjenestenettet (komponentene i ServiceFrame) og API-komponenter og det underliggende GSM/GPRS-nettet (uten detaljer). Det er en fordel om du tar utgangspunkt i layout fra figuren på neste side (fra foreleste foiler). (Dupliser gjerne terminalen på både høyre og venstre side i din figur) Services Services Terminals* soap http RMI,... Application Servers (Service Execution Environments) Execution nvironments) E Service deployment and execution Parlay, OSA, JAIN,... Service Enablers Access and transport network Service platforms * The terminal may as well be seen as a (simpler) service execution environment Alt rett 12p I figuren neste side: NUA-i er bare vist som 1, men er en for hver kollega (vist med 2 fjes ). Terminalen på høyre side skal egentlig dupliseres flere ganger, men det bare forvansker tegningen, og bør heller forklares i en slik tekst. Man bør ikke bare bruke nummer på meldingene, men relatere dem til meldingsnavn (som vist i margen ved siden av Figure 1, evt. gjenta MSC et og skrive nummer på meldingene der.

8 Side 8 av 18 N-Tr. MMS-rec. Application server(s) Execution E Parlay/OSA,... MMS-SCS LocSCS. Service Enablers 4-1-n MapS LocS. Access NW NUA 1 2 soap http RMI,... 7 TeamC NUA-i NR Transport nw 5 MapS2 soap http RMI,... Figure 1 collaboration diagram. Meldingene 4-1, 4-2 og 8-1 samt de tilhørende SCS (ServiceCap.Servers bør vises), da Parlay/OSA er pensum. Denne forespørselen vil forplante seg videre ned i GSM-nettet, først til Loc.Server (kanskje stoppe der, evt helt ut til VLR/BSC, vist som n). Den vil IKKE automatisk forplante seg helt ut til terminalen, vi bruker GSM-lokasjon. 1: getmyteam 2: getteamlocreq For each TeamMember loop: 3,4: getlocreq (GSMid,...) 4-1 og 4-2 viser hvordan man forespør nettet ned og retur med OSA osv se kommentarer 5,6: LocResult end loop 7: Calculate 8: Send MMS(...) 8-2 viser hvordan denne meldingen henter kart fra MapS (enten i nettet, eller over) 9: MMSComes Det er ikke nødvendig for dere å vise meldingen 8-2 og MapServer og meldingene n Det er her vist et kollaborasjonsdiagram på ca. samme detaljeringsnivå som MSC et. Siden alle NUA ene er i samme blokk, så er det ofte vanlig å vise det som en enhet (nærmere HSrealiseringen). Det trekkes ikke for de som bare viser Nurses, ikke hver enkelt NUA-instans Kommentarer: Her har jeg tegna MapS1 nede i nettoperatørdomenet. Man kan også tenke seg en 3dje part som leverer kart (illustrert som en MapS2 over Parlay/OSA f.eks. Bravida) Kartserveren kan også høre hjemme hos hjemmetjenesten (kommunen) selv. Flytt evt. MapS2 inn i det grønne. Meldingene 8-2 (osv.) og 9 er forenklede. Siden det her er snakk om store datamengder, bør man skille ut signalleringen og mediatransporten. (Ikke noe krav til dere om å gjøre det, da det ikke er vist i det tilhørende MSCet) Her har jeg også tegna MMSreceiver nede i selve terminalen (vi bruker plain MMS mottak slik det følger med innebygget i terminalen). Man kan også tegne en applikasjon MmsReceiver oppe som en applikasjon i terminalen. Begge deler er korrekt, men denne tegningen illustrerer best at man her kan bruke vanlig hyllevare for den biten.. Det var ikke meningen at dere skulle vise BSC, VLR osv. Hele vitsen med Parlay/OSA og vår bruk av en NetworkResource som modellerer nettet abstrakt, er jo nettopp at dere skal slippe å tenke på det. Siden dette systemet vil ha flere ikke-funksjonelle krav knytta til responstider og pris, så er det viktig at dere forstår bl.a. hva som sendes over GPRS, og hvordan standardkomponenter som vanlige terminaler kan brukes. Merk også at nettoperatøren trolig vil ta betalt for hver lokasjonsforespørsel over Parlay. Det kan derfor være aktuelt å la NUA være smart, og cache lokasjon. Det vil bety at meldingene 4 og 5 blir opsjonelle, og bare vil bli utført hvis dataene i NUA en er gamle. Dette er noe man kan foreslå i forbedringer i neste punkt end kommentarer Kommentar til sensor: Jeg ser at mange studenter tegner meldinger som f.eks. 1(getMyTeam) ikke direkte fra N-Tr til NUA, men tegner det nedom nettet. Det er selvsagt ikke galt, selv om det kan være mere naturlig å bruke MSC et direkte. Ofte i PDS synliggjøres nettet i blokkdiagrammer, men ikke i MSC ene. Det er egentlig litt ulogisk, men jeg har ikke kommentert det på forelesninger. Jeg vil derfor ikke trekke for de som viser 1 som 2

9 Side 9 av 18 meldinger 1a net til GPRS og 1b opp til NUA og tilsvarende for andre meldinger. end kommentarer til sensor d) Beregn ca. total datamengde sendt via GPRS til og fra de ansatte per dag i forbindelse med tjenesten Teamlokasjon. Anta hvert team består av N ansatte. Anta hver ansatt benytter seg av denne tjenesten M ganger per dag Det er nu antall ansatte pleiere (nurses) totalt Anta videre at hvert kart med røde prikker inneholder en datamengde på ca. Z kb som da blir ca. datamengde sendt i hver MMS. Alt rett 6p Vi ser av svaret i oppg 3.c) at de meldingene som går over GPRS er: (1) getmyteam og (9) MMSComes. Størrelsen på getmyteam kan ignoreres i forhold til innholdet i MMS en. Hver MMS er Z kb, og vil bli utført M x nu ganger. Svar: Ca. M x nu x Z kb. Vi ser også at det en en-1 MMS som sendes pr. utføring av dette scenariet. NB: Det er bare initiatoren som får en MMS. Kollegene blir tracet på sin lokasjon, men får her ingen melding om det og slettes ingen MMS pushet ut til seg selv. Noe signalleringstrafikk vil gå i GPRS for å holde terminalen i GPRSnett, attach, handover osv. (dette dekkes av vanlig månedsavgift, faktisk er det gratis for kontantkort) Dessuten noe trafikk for å lokalisere terminalen, men denne trafikken vil stort sett stoppe før endepunktet. Slik trafikk vil dessuten skje hele dagen, ikke avhengig av antall utføringer av tjenesten Teamlokasjon Kommentar som det ikke er ment at dere skal tenke på: Litt avhengig av hvordan man regner størrelsen på en MMS, så kan det være relevant å regne med noe overhead. Det kan dere se bort fra (dette er ikke et kurs i radiokommunikasjon). Bruk evt. Z KB isteden for Z kb. Det interessante her i følge neste oppgave hva prisen blir, og om prisen er oppgitt pr. kb netto eller brutto. Hvis overheaden er stor, kan dette faktisk ha litt interesse, for pris (og for hastighet). end kommentar Oppgave 4 (15 poeng) Det blir gitt beskjed fra ledelsen at denne løsningen for Teamlokasjon må forbedres på endel punkter. Et punkt gjelder å minske trafikken over GPRS ut til terminalene av kostnadsgrunner, og det er dette kravet du primært skal ta hensyn til. (Det kan hende du finner det nyttig å innføre LocalMap f.eks. som en egen blokk.) Forklar om du velger å bruke MMS som før, eller gjør endringer. (Hvilke endringer?) (Du kan evt. legge inn andre forbedringer i tillegg, men ikke legg mye vekt på dette. Hvis du gjør slike endringer: forklar dem!) a) Forklar dine forbedringer. Dvs. vis hovedpunktene i endringene fra den originale (SDL) spesifikasjonen og til den nye (SDL) beskrivelsen (description). Du kan bruke SDL eller tekstlig beskrivelse etter eget ønske. Alle MSCer fra systembeskrivelsen skal vises på nytt hvis det er foretatt endringer som påvirker meldingsflyten. Tekst + MSC er en fullverdig løsning.

10 Side 10 av 18 Alt rett 10p Som sagt kan man også forbedre andre ting (maks 2 p totalt for slike forslag hvis de er fornuftige) ved å cache noe lokasjonsinfo i NUA ene og bruke f.esk. timestamps. (1 p. for de som sier det) Vi ser også at det i den nåværende løsninger er tilfeller der arbeidsbeskrivelsene er usynkronisert mellom den enkelte pleier sin terminal, og den sentrale databasen. Dette ser vi fordi det er listet opp et scenario3. Dette kan man vurdere å endre på i scanario2. Vi antar at det her ikke er snakk om store datamengder, samtidig som vi antar at pleieren har bruk for nyeste data. Vi velger derfor å inkludere slik synkronisering pushet ut til B-NUA i scenario 2. Scenario3 blir dermed overflødig. Noen sier: La pleieren bruke pasientterminalen over fastnettet. Det er selvsagt høyst relevant, men skal man gjøre det bør man nok gjeninnføre TA (terminalagenter), dette for lett å håndtere en bruker med flere terminaler (pålogget samtidig) Det viktigste (8 p for alt rett) her blir å bruke LocalMap som skal ligge (deployes) på mobilterminalen (PDA en). Det blir en ny blokkstruktur (som man ikke er bedt om å vise). Hvis man tegner ny blokkstruktur, så kan man lage en LocalPart, som består av NurseTransponder og LocalMap Hver pleier jobber i en sone i Trondheim kommune, og vi antar det er plass til hele Trondheimskartet lokalt. Evt. kan man lagre de vanligste kartutsnitt, og hente fra server hvis man trenger mere kart (hvis man f.eks. skal følge en pasient til en øyelege utafor sin egen sone). Kartet kan lastes inn på terminalen hver dag om morgenen. Dette vil som oftest skje når pleieren er på kontoret, og terminalen er docket, dvs. at terminalen er et vanlig endepunkt på et fast bredbåndsnett. (Dette vil kreve mere funksjonalitet og ny blokkstruktur, som dere ikke skal vise i detalj) Vi velger også å ikke bruke MMS. (Litt trekk for de som bruker MMS til å sende en liste av lokasjoner, det er selvsagt mulig, men hvorfor bruke MMS til det?). Isteden sendes kollegenes lokasjon i en liste fra TeamController til NUA. Selve beregningen og visningen av røde prikker på kartet vil så skje lokalt på PDA en. (sending av lokasjonene i en SMS kan være en annen løsning, men enklere å bruke GPRS direkte, unngå størrelsesproblem på SMS osv) Trekk for de som sier at man skal fjerne helt den sentrale karttjeneren! Man bør nevne lokal-kopi av del-data, og sentral løsning med alle data. En dag bygges en ny vei i Trondheim, det må vi kunne få lasta opp til alle. NB: her er det ikke pga flaskehalser/ for stor belastning at vi lager en ny SDL-description, men pga. prismessige forhold. Se også mitt paper på 3G-2003 for tilsvarende vurderinger for rørleggere og deres databaser. Det blir nytt MSC er for scanario4. Scenario1 kan beholdes uendret. Jeg angir også ett nytt forslag til scanario2, men det var det altså ikke spurt om, og kreves derfor selvsagt ikke. Dette forslaget har tatt med synkroniseringsforbedringen

11 Side 11 av 18 (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder HiPrioReq (incl. pasid, add l info ) hiprioconfirm (..) HiPrioAlert (incl. pasid, K-NurseID) InfoReq InfoComes popupalert (pasid,...) Confirm ( ) InfoComes UpdateWorkPlan NewInfo (incl. pasid, add l info ) AutoConfirm ( ) NewInfoEvent InfoReq InfoComes AutoConfirm ( ) InfoComes AutoConfirm ( ) UpdateWorkPlan Figure 2 Uendret fra Figur 3 Figure 3 viser forbedret scanario2 med full MSC. (Dette er det ikke spurt om, men viser her for info) I dette tilfellet brukes en automatisk AutoConfirm, mens det i Figur 3 brukes manuell involvering i Confirm I Figure 4 har vi beholdt sendingen av den nye informasjonen som en egen melding. Dette sikrer rask tilbakemelding til kontakt-pleieren (som kanskje egentlig er opptatt med en annen pasient). Alternativt kan alle nye data om arbeidsbeskrivelsen sendes i HiPrioAlert. Dette vil sikre at pleieren veit hva hun sier ja til, men det viktigste er vel å begrefte at høyt priotitert oppdrag vil bli utført. Oppdrag ligger fortsatt (også) i den sentrale DB, selv om pleierens terminal nå er oppdatert. Figure 3 Kommentar til høyre figur. Vi skiller meldingen om nytt event fra selve dataene om brukerene (som kan være noe større datamangde), akkurat som i Figur 3 Vi kan da også gjenbruke meldinger og parametre fra InfoReq og InfoComes end kommentar Ny MSC for TeamLocation: Vi velger å ikke bruke MMS (ei heller SMS). Istedet brukes som i Figur 3 direkte melding tilbake til terminalen via NUA.

12 Side 12 av 18 Local Map My Nurse- Transp. GetMyTeam Calculate map area My Nurse UserAgent (My-NUA) GetTeamLocReq (incl. teamid) TeamLocRes (list of GPS-data, and names) NurseUser Agent-i (NUA-i) Team- Controller Netw.- resourc. (NR) GetLocReq Get LocReq (GsmId) LocResult (GPSdata, and more) LocResult (UserID, GPSdata, and more) DisplayMapArea (..) Figure 5 Oppdatert MSC for TeamLocation. Dette er normaltilfellet. Det kan være tilfeller der LocalMap ikke har tilstrekkelige kartdata, og der terminalen kan be om å få mere kart, eller få meldingen som før som en MMS. Det trenger dere ikke vise Det er ikke direkte spurt om endringer i parametre, men det er naturlig å trekke litt hvis det ikke er drøftet, da parametre er listet i de opprinnelige MSC ene. Merk at vi fortsatt bruker GsmId for teamkollegene for å spørre om deres lokasjon, men at My-NUA ikke trenger å sende min GsmID til TeamController lenger. Svaret vil nå gå fra My-NUA til My-NurseTransponder, og NUA veit selv det. Kommentar: Det er naturlig å flytte Calculate map area til terminalen, men ikke direkte feil å la den være på TeamController heller. Naturlig å modellere LoclMap som en egen blokk, separat fra NurseTransponder, slik at NurseTransponder håndterer signallering og enkle kontrollmeldinger som før, ikke de store datamengdene og GUI osv. end kommentar b) Lag et nytt HS diagram Alt rett 5p Her blir det svært lite endringer, da kart-tjeneren uansett ikke er synlig hverken i blokkdiagram, eller i det opprinnelige HS-diagrammet. En sentralt plasert Karttjener vil man uansett ha bruk for. Endringen blir: <8> impl. NurseTransponder, <8> implements Localmap (<8> implements MMSreceiver kan sløyfes, men siden MMS trolig følger med telefonen ved kjøp, så er det vel trolig at man fortsatt har MMS. Andre scanarier kan også fortsatt trenge MMSreceiver, så man kan velge om man fjerner den eller lar den stå) Det er selvsagt også mulig å vise hvor den sentrale karttjenerer ligger, f.eks. som en C- BD2 <13> som impl. MapServer inni serverside<12> (antar her at karttjeneren tilhører kommunen se også kommentarer til løsningen på oppg. 3.c). Denne C-DB2 viser i figuren,, men kreves ikke i en fullgod besvarelse.

13 Side 13 av 18 patunit <1> NurseUnit <2> ServerSide <12> GSM/GPRS <7> C-DB <3> TeamUnit <4> C-DB2 <13> SCS <11> Mobile Terminal <8> LAN <6> OSA GW <5> BB/ADSL <9> Screen Terminal <10> Oppgave 5 (12 poeng) I denne oppgaven ber vi deg bruke UML Testing Profile, men vi legger ikke avgjørende vekt på om du kan eksakt syntaks, men ønsker at du viser bruken av sentrale begreper. Det er Central Part som skal testes (se Figur 2). a) Lag en test konfigurering (test configuration) for testing av Central Part ved hjelp av UML 2.0 profilen UML Testing Profile. b) Skisser spesifikasjonen av et test case for å teste tildeling av arbeidsoppdrag i henhold til Figur 4. Her må jeg beklage at det var skjedd en glipp i oppgaveteksten. Opprinnelig skulle figur 4 her referere til et MSC for scenario 2 (men dette blei tatt ut, da vi vurderte det som viktig å få appendixet ned på 4 sider). Vi måtte derfor bare opplyse om dette som en trykkfeil og be dere se på figur 3, kvittering av oppdrag av høy prioritet Løsningsforslag vil komme seinere

14 Side 14 av 18 Oppgave 6 (10 poeng) a) Se på Figur 3. Bør meldingssendingen PopUpAlert og Confirm implementeres med RPC (remote procedure call)? Angi forskjellige momenter man bør ta hensyn til. Begrunn svaret, gjerne med flere momenter. 2p for å si nei 3p for hvert av de 2 momentene som taler for nei. 1p for hvert av de 2 siste momentene som også skal angis (selv om de her uproblematiske) De som bare lister kriteriene fra boka (eller fra fasit til eksamen 200x), får 2 poeng. Mere kan man ikke få for det når det er åpen bok eksamen. Nei! Her er det aktiv brukerinvolvering, og det vil derfor gå (relativt) lang tid (mange sekunder) før Confirm kommer. (Vel egentlig framkommer det ikke av systembeskrivelsen om det er automatisk confirm, eller brukerinvolvering, men meldingen PopUpAlert var ment å indikere manuell bekreftelse). Det er uansett distribuert over et trådløst nett, og dermed i alle fall problematisk med RPC. Ved RPC vil det låse B-NUA til Confirm kommer. (Og hindre NUA fra å prosessere noe annet før svaret kommer) Siden en pleier representert ved B-NUA også er kontakt-pleier (for andre pasienter), så er det uakseptabelt. Pleierende bør også kunne ringe til hverandre (men bare hvis de ikke er opptatt (kontekstsensitiv tjeneste)). En slik tjeneste vil også involvere NUA, og være utilgjengelig (forsinket) mens NUA en er låst (venter på confirm). Dessuten er det her distrubuert, (og til og med distribuert over et trådløst nett) noe som i seg selv er problematisk, faktisk nok aleine til å svare nei. (Og er en grunn for at heller ikke meldingene Infocomes og AutoConfirm i Figure 3 bør implementeres med RPC) Andre momenter man må se på er prosedyrekalltre, og enkle returmeldinger (boka side XXX). Dette er greit. Men alle kriteriene må være oppfylt, og det er de IKKE her.

15 Side 15 av 18 Appendix / Systembeskrivelse 1. Overordnet systembeskrivelse I denne eksamensoppgaven skal vi se på et system for kommunikasjon som skal brukes i hjemmehjelpstjenesten i Trondheim kommune. De ansatte kalles med en fellesbetegnelse for pleiere. Vi skal ikke se på detaljene i sykepleier og hjelpepleiers arbeidsfordeling. Vi skal ikke ha fokus på brukergrensesnitt Informasjon om hjemmehjelpstjenesten Hjemmehjepstjenesten er delt i 5 regioner. I hver region er det laget et antall team av ansatte. Hvert team har ansvar for en gitt gruppe av pasienter. På starten av dagen fordeler hvert team sine pasienter mellom seg. Dvs. de bestemmer hvem som skal besøke hvilken pasient idag. (For replanlegging, se mere seinere) Hver pasient har sin faste kontaktperson i pleierteamet (en fast person over lengre tid). Dette er ikke nødvendigvis den pleieren som skal foreta dagens besøk hos denne pasienten Funksjonalitet i systemet De ansatte skal kunne bruke sin mobile terminal både utendørs (mellom besøk) og innendørs (på pasientbesøk). De skal også bl.a. kunne kommunisere med hverandre. Hver pasient har en prioritet høy(1), eller vanlig(2). I tillegg har vi en arbeidsbeskrivelse til pleieren om hver pasient. Pasienten skal kunne kommunisere med sin kontaktperson. Dette vises ikke i detalj i denne beskrivelsen. Kontaktpersonen kan etter slik samtale med pasient endre prioritet på arbeidsoppgaven (og/eller på arbeidsbeskrivelsen for denne pasienten). Hvis prioriteten endres til høyest (1), så skal den aktuelle pleieren varsles, og skal kvittere ut at varsel er mottatt, og at oppgaven vil bli utført innen rimelig tid. Se forøvrig MSC i Figur 3. De ansatte i hjemmehjelpen skal bruke sin mobile terminal til å planlegge sine arbeidsoppgaver, samt evt. replanlegge ( f.eks. etter endret prioritering som beskrevet over). Detaljene i dette er ikke sentralt i denne oppgaven. Når systemet er i modus Teamlokasjon, så skal det vise lokasjonen til alle pleierne i teamet på denne pleier sin terminal (vist med prikker/navn på kartet). Se illustrasjon. Systemet kan også være i modus Mitt kart. Pleieren skal da se sin egen lokasjon og lokasjon til (husene til) pasientene hun/han skal besøke denne dagen. Hver pasient kan f.eks. vises med navn og prioritet. Olsen(1) kan vise huset til Olsen og høy prioritet Hansen (2) huset til Hansen (vanlig prioritet) Figur 1 Illustrasjon av pleiernes terminal og applikasjon

16 Side 16 av Infrastruktur og utstyr: Pasientene er antatt å være i sitt eget hjem, og har der en bredbåndstilknytning og en pasientterminal. Denne er per idag fastmontert. Denne terminalen kan brukes både til taletelefoni, data og multimedia mot hjemmehjelpstjenesten. Pleierene er utstyrt med terminaler med Java, GPRS og GSM-tale, samt en skjerm stor nok til å se kart. Pleiernes terminal har lagringskapasitet som en PDA (dvs. terminalen er en kombinasjon av PDA og en vanlig telefon, se figur 1) Det er muligheter for systemet for å hente lokasjonsdata fra GSM-nettet ved behov. Det er videre mulighet for å hente kart over et angitt areal fra en karttjener ved behov. Andre APIer fra nettet er også tilgjengelige. 3. Systemstruktur og blokktyper Systemstrukturen vises i Figur 2 med ukomplett SDL. Vi modellerer delvis inspirert av ServiceFrame. Hver pleier (nurse) er modellert med en NurseUserAgent (NUA) i blokka Nurses. Hver pasient er modellert som en PasUserAgent (PUA) i en annen blokk Patients. Vi bruker ikke terminalagent (TA). Her veit vi isteden at hver bruker bare har en terminal og hver NUA veit aktuelt GSM-nummer for sin pleier. Vi bruker blokka NetworkResources (NR) til å modellere forskjellig funksjonalitet i nettet, så som henting av GSM-basert lokasjon, sending av MMS til en mobiltelefon mm. System Type OutdoorHealthTelematics Package CentralPart TeamController Nurses Wire- less- Network ut(0,nu): Nurse- Transponder um(0,nu): MMSreceiver NurseReg nua(0,nu): NurseUserAgent Block type Nurses Patients DB Network Resources Network Fixed- Network pa(0,npa): Pasient- Transponder Figur 2 System struktur og deler av blokkstruktur. Blokken Patients følger tilsvarende indre struktur som blokken Nurses. Innmaten i de øvrige blokkene er ikke vist, da de har liten betydning for oppgaven.

17 Side 17 av Scenarier Her følger endel scenarier. For de viktigste scenariene og også de viktigste MSC ene tatt med. I alle MSC ene vises noen av de viktigste parametere (i mindre fontstørrelse). Besøkende-NUA (B-NUA) er agentinstansen til den pleieren som denne dagen er tildelt en gitt pasient. Vi bruker K-NUA, NUA-i og liknende for andre instanser av NUA (Kontakt-UA, og vilkårlig UA hhv). Scenario 1: Endring til høyeste prioritet Forbetingelse (precondition): Kontaktpersonen har snakket med pasienten og vurdert det slik at prioriteten må settes til høyeste prioritet (samt evt. også at arbeidsbeskrivelsen må endres). Aksjoner: En melding om det blir sendt ut til den aktuelle pleieren, som må kvittere for mottak av meldingen. Deretter henter pleieren den nye arbeidsbeskrivelsen og replanlegger. (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder HiPrioReq (incl. pasid, add l info ) hiprioconfirm (..) HiPrioAlert (incl. pasid, K-NurseID) InfoReq InfoComes popupalert (pasid,...) Confirm ( ) InfoComes UpdateWorkPlan Figur 3 MSC for å kvittere for tildelt arbeidsoppdrag av høyeste prioritet ( normaltilfelle). (Detaljene i hvordan arbeidslisten oppdateres er mindre relevant for denne oppgaven) MSC et viser normaltilfellet. Det kan være at de nye arbeidsoppgavene ikke kan utføres av denne pleieren, men må overføres til en annen pleier. Dette behøver du ikke ta hensyn til. Scenario 2 Endre arbeidsoppdrag (prioritet eller beskrivelse) Forbetingelse (precondition): Kontaktpersonen har snakket med pasienten og vurdert det slik at arbeidsbeskrivelsen må endres. Aksjoner: Kontaktpleier endrer beskrivelsen i databasen. For dette scenariet har vi utelatt MSC ene, da de har liten betydning for denne oppgaven. Scenario 3 Hente oppdatert arbeidsoppdrag (prioritet eller beskrivelse) Forbetingelse (precondition): Når som helst pleieren føler det er behov Aksjoner: Besøkende pleier ber på eget initiativ be om oppdatert info for en av sine pasienter. For dette scenariet har vi utelatt MSC, da de har liten betydning for denne oppgaven.

18 Side 18 av 18 Scenario 4 Teamlokasjon Forbetingelse (precondition): Pleieren har behov for å se hvor kollegene er. Dette er f.eks. aktuelt hvis pleiere planlegger en felles lunsj, eller av andre grunner. Aksjoner: Som vist i MSCet i Figur 4. Dette MSC et er ikke 100% syntaktisk korrekt (se også kommentar ved siden av figuren). My MMSreceiver My Nurse- Transp. GetMyTeam MMSComes My Nurse UserAgent (My-NUA) GetTeamLocReq (incl. MyGsmId, teamid) NurseUser Agent-i (NUA-i) Team- Controller Netw.- resourc. (NR) GetLocReq Get LocReq (GsmId) LocResult (GPSdata, and more) LocResult (UserID, GPSdata, and more) Calculate map area SendMMS (mygsmid, map-area, reddotlocations, Some details info,) hidden Det er for enkelhets skyld bare vist en kollega i diagrammet. De 4 meldingene GetLocReq GetLocReq LocResult LocResult skal bli repetert for hvert teammedlem. Dvs. for NUA-i1, NUAi2,...NUA-iNj. (Der Nj er antall i team nummer j) Figur 4 ( Teamlokasjon ) Finn posisjoner for (alle) arbeidskolleger i teamet. Send oppdatert kart med røde prikker til den initierende brukerens terminal via MMS. NB I motsetning til de tidligere MSC er, så brukes her IKKE direkte kommunikasjon tilbake til nursetransponder, men isteden brukes NetworkResources (NR). NR sender så resultatet som en MMS til initierende pleier. Dette skjer via et API til GSM/GPRS-nettet. Meldingen SendMMS har parametere som blandt annet angivelse av kart-arealet (og evt. ønsket oppløsning), samt posisjonene for alle teamkollegene. Det antas at kartdatabasen kommuniserer med (eller er en del av) NetworkResources, eller kommuniserer med de underliggende GSM/GPRS-komponentene. Detaljer her behøver du ikke ta hensyn til. Du behøver således f.eks. ikke ta stilling til om karttjeneren befinner seg under APIet, plassert sammen med MMS-tjeneren, eller over APIet (i tjenestenettet).

Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Jon Olav Hauglid Tlf.: 93 80 58 51 Eksamensdato: Onsdag

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. Fredag 25. mai 2001 kl

Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. Fredag 25. mai 2001 kl Side av 9 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:. juni Eksamen i fag SIF808

Detaljer

Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3

Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3 Institutt for konstruksjonsteknikk Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3 Faglig kontakt under eksamen: Aase Reyes Tlf.: 73 59 45 24 Eksamensdato: 14. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 09.00 13.00 Hjelpemiddelkode/

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland Tlf. 91851949 Eksamensdato 11. august 2014 Eksamenstid (fra til) 0900 1300 Hjelpemiddelkode D. Ingen

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Norvald Ryeng Tlf.: 97 17 49 80 Eksamensdato: Fredag 6. juni 2014

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland Tlf. 91851949 Eksamensdato 7. desember 2013 Eksamenstid (fra til) 0900 1300 Hjelpemiddelkode Målform/språk

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK

Detaljer

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Faglig kontakt under eksamen: Martin Strand Tlf: 970 27 848 Eksamensdato:. august 2014 Eksamenstid (fra

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 6. juni, 2006 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 6. juni, 2006 kl 0900-1300 Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 27. juni, 2006 Eksamen

Detaljer

EKSAMENSFORSIDE SKRIFTLIG EKSAMEN

EKSAMENSFORSIDE SKRIFTLIG EKSAMEN EKSAMENSFORSIDE SKRIFTLIG EKSAMEN Fag-/kurskode OBJ110 Fag/kurs Objektorientert systemutvikling 1 Ansvarlig faglærer Viggo Holmstedt Ansvarlig fakultet ØS Klasse(r)/gruppe(r) IS2 Dato 13.12.2010 Eksamenstid,

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 FRA LEVERANSE 1 (GRUPPE 2)...5 TILLEGG I FORUTSETNINGER... 5 REVIDERT UTGAVE AV SPESIFIKASJON FRA

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag Tid: Fredag 02.03.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator,

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk BOKMÅL EKSAMEN I EMNET INF 112 Systemkonstruksjon Torsdag 7. juni 2007 Tid: 09:00 12:00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Faglig kontakt under eksamen: Martin Strand Tlf: 970 7 848 Eksamensdato: 3. mai 014 Eksamenstid (fra

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA44 Diskret matematikk Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau Tlf: 7359755 Eksamensdato: 8 desember 25 Eksamenstid (fra til): 9:-3: Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver Struktur og eksempler Side 1 av 6 ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne

Detaljer

Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004

Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004 Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004 Oppgave 1 RMI-tjenerobjekt (databasewrapper) A Sentral tjenermaskin med database, RMi-register og RMI-tjenerprogram vis kart gjør bestilling

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Kontinuasjonseksamen

Eksamensoppgave i TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Kontinuasjonseksamen Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Kontinuasjonseksamen Faglig kontakt under eksamen: Kjell Bratbergsengen Tlf.: 906

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SIE5030 DISTRIBUERT PROSESSERING OG MOBILITET

EKSAMENSOPPGAVE I SIE5030 DISTRIBUERT PROSESSERING OG MOBILITET Side 1 av 7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I SIE030 DISTRIBUERT PROSESSERING OG MOBILITET Faglig kontakt under eksamen: Jan A. Audestad Tlf.: 90049817

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi,

Fakultet for informasjonsteknologi, Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontaktperson under eksamen:

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Kontinuasjonsløsning på SIF8037 Distribuerte systemer og ytelsesvurdering (Distribuerte systemer kun)

Fakultet for informasjonsteknologi, Kontinuasjonsløsning på SIF8037 Distribuerte systemer og ytelsesvurdering (Distribuerte systemer kun) Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontinuasjonsløsning

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk.

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk. Faglig kontakt under eksamen: Anders Gullhav Tlf.: 90 92 71 00 Eksamensdato: 05.08.2013 Eksamenstid

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler QMCe OFFENTLIG VEILEDNING, MILJØLEDER Dato: 01.07.13 Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Institutt for elektronikk og telekommunikasjon LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum - tlf. 73 59 20 23 / 920 87

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau Tlf: 73 59 17 55 Eksamensdato: 15. desember 2016 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 15. juni, 2008 Eksamen

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Løsning på kontinuasjonseksamen i TDT4190 Distribuerte systemer 19. august 2006,

Fakultet for informasjonsteknologi, Løsning på kontinuasjonseksamen i TDT4190 Distribuerte systemer 19. august 2006, Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsning på kontinuasjonseksamen

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Egne lokasjoner (lukkede områder)

Egne lokasjoner (lukkede områder) Egne lokasjoner (lukkede områder) For alarmmottaket er det viktig at korrekt informasjon når redningstjenesten så hurtig som mulig. Lukkede områder, f.eks. innenfor gjerder mangler ofte kartverket riktige

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer

Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer Faglig kontakt under eksamen: Asbjørn Djupdal Tlf.: 909 39452 Eksamensdato: 29. mai 2013

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2010 Tid for eksamen: 14.00 18.00

Detaljer

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Drosjesentralen I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Frist Mandag 20. November 2000 kl.10:00, i skuff merket I120 på UA. Krav Se seksjon 4 for kravene til innlevering. Merk krav om generisk løsning for

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Survival of the net est? Erfaringer med elektroniske tester i Bachelorkurs

Survival of the net est? Erfaringer med elektroniske tester i Bachelorkurs Survival of the net est? Erfaringer med elektroniske tester i Bachelorkurs Førsteamanuensis Kristin Dale, dr.oecon. NVU-konferansen Trondheim 11-12 mars 2008 Innhold Bakgrunn Kvalitetsreformen Flervalgstester

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side 1 av 12 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

Fra problem til program

Fra problem til program Fra problem til program Gitt et problem, hvordan går man fram for å programmere en løsning? UML klassediagrammer Enhetstesting Dokumentasjon Som student ønsker vi oss et program som kan holde oversikt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. : INF-1400 Objektorientert programmering. Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside

EKSAMENSOPPGAVE. : INF-1400 Objektorientert programmering. Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI! EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i : INF-1400 Objektorientert programmering Dato : Mandag 27. mai 2013 Tid : 0900 1300 Sted : Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler : Ingen

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland Tlf. 918 51 949 Eksamensdato 12. august, 2014 Eksamenstid (fra til) 0900 1300 Hjelpemiddelkode D.

Detaljer

EKSAMEN I TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS

EKSAMEN I TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Side 1 av 12 Faglig kontakt under eksamen: Magnus Jahre (952 22 309) EKSAMEN I TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS

Detaljer

består av 7 sider inklusiv denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

består av 7 sider inklusiv denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Dato: Emnenavn: Datateknikk Eksamenstid: 10.5.16 9.00 12.00, 3 timer Hjelpemidler: To A4-ark (fire sider) med egne notater Faglærer: Robert Roppestad "Ikke-kommuniserende"

Detaljer

Løsningsforslag til Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag til Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Jon Olav Hauglid Tlf.: 93 80 58 51 Eksamensdato: Lørdag

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Løsningsforslag for TDT4186 Operativsystemer

Løsningsforslag for TDT4186 Operativsystemer Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap Løsningsforslag for TDT4186 Operativsystemer Eksamensdato: 9. august 2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D:

Detaljer

Seksjon 1. INF2270-V16 Forside. Eksamen INF2270. Dato 1. juni 2016 Tid Alle trykte og skrevne hjelpemidler, og en kalkulator, er tillatt.

Seksjon 1. INF2270-V16 Forside. Eksamen INF2270. Dato 1. juni 2016 Tid Alle trykte og skrevne hjelpemidler, og en kalkulator, er tillatt. Seksjon 1 INF2270-V16 Forside Eksamen INF2270 Dato 1. juni 2016 Tid 14.30-18.30 Alle trykte og skrevne hjelpemidler, og en kalkulator, er tillatt. Dette oppgavesettet består av 14 oppgaver som kan løses

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 99539963 Roger Midtstraum: 99572420

Detaljer

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle Del - leveranse Del 2 Inf 2120 fredag 29.4 Gruppe 1 Knut Johannes Dahle AV Catrine Myhre (catrinem@ifi.uio.no) Mehdi Zare (mehdiz@ifi.uio.no) Odd Christer Brovig (oddcb@ifi.uio.no) Christer Aas (chrisva@ifi.uio.no)

Detaljer

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055 UKE 11 UML modellering og use case Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Analyse og design - kapittel 5 og 7 UML modellering Ukesoppgaver 3: Modellering av krav UML UML Kompetansemål Modellering av krav

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Torsdag 12. august 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikret av Svein Erik Bratsberg. Kontaktperson

Detaljer

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler OFFENTLIG VEILEDNING, QUALITY MANAGER Dato: 12.01.2016 Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen,

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SIE5025-PÅLITELIGE SYSTEMER

EKSAMENSOPPGAVE I SIE5025-PÅLITELIGE SYSTEMER Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I SIE5025-PÅLITELIGE SYSTEMER Faglig kontakt under eksamen: Bjarne E. Helvik Telefon.: 92667 Eksamensdato: 24. mai

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA414 Diskret matematikk Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau Tlf: 97 96 5 57 Eksamensdato: 15. desember 217 Eksamenstid (fra til): 9: 13: Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 10.desember 2008 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: LO346D Java EE og distribuerte systemer Klasse(r): NETT

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 %

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 % Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF2810 Eksamensdag: Fredag 5. juni 2015 Tid for eksamen: 14:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 4 sider (ikke medregnet denne siden)

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Side 1 av 13 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72 470 / 458 54 333

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland Tlf.!! 91851949 Eksamensdato! 15. august 2013 Eksamenstid (fra til)! 0900 1300 Hjelpemiddelkode D.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 Digital teknologi Eksamensdag: 5. desember 2005 Tid for eksamen: 9-12 Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: Oppgavesettet er

Detaljer

Lars Vidar Magnusson. October 11, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer October 11, / 28

Lars Vidar Magnusson. October 11, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer October 11, / 28 Tråder Lars Vidar Magnusson October 11, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 09.09.2011 October 11, 2011 1 / 28 Oversikt Tråder 1 Tråder Introduksjon Multithreading Prosesser og

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Obligatorisk oppgave 1 INF-3200 12. oktober 2003 Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Oppgavebeskrivelse: Designe og implementere en distribuert ray-tracing applikasjon, med basis i kontroller-

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer