HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK"

Transkript

1 HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com

2

3 Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst. Disse endringene gjenspeiles kanskje ikke i denne versjonen av brukerhåndboken. Kontakt din nærmeste leverandør hvis du trenger ytterligere hjelp. Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke instrumentet og svingere på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller skade på eiendom. Brukeren av dette produktet er ene og alene ansvarlig for å utøve sikker båtskikk. NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER ELLER SKADE, ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG. Gjeldende språk: Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller annen informasjon som er tilknyttet produktet (dokumentasjon), kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet språk (oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom en oversettelse av dokumentasjonen og den engelske versjonen av dokumentasjonen, er det den engelske versjonen av dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av dokumentasjonen. Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for trykking. Navico Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner uten varsel. Copyright Copyright 2014 Navico Holding AS. Garanti Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har noen spørsmål, kan du gå til nettstedet til skjermeller systemprodusenten: Samsvarserklæring Dette utstyret er ment for bruk i internasjonalt farvann samt vassdrag og kystområder som er administrert av land i USA, EU og EØS. 3

4 Erklæringer om overholdelse Lowrance HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3: Overholder CE i henhold til R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Oppfyller kravene for enheter på nivå 2 i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard Denne enheten overholder Del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig elektrisk støy, og (2) denne enheten må kunne fungere med eventuell støy som mottas, inkludert støy som kan forårsake uønsket drift. Du finner den relevante samsvarserklæringen i delen om modelldokumentasjon på følgende nettsted: Industry Canada IC RSS-GEN, del Advarsel (påkrevd for lisensfritatte enheter) Denne enheten overholder Industry Canadas RSS-standard(er) for lisensfritak. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake elektrisk støy, og (2) denne enheten må kunne fungere med eventuell støy som mottas, inkludert støy som kan forårsake uønsket drift. 4

5 Advarsel Brukeren advares om at eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for å overholde standarder, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i tråd med instruksjonene, kan forårsake skadelig støy i radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at støy ikke vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig støy på radio- eller tv-sendinger, som kan bekreftes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve ett eller flere av følgende tiltak for å fjerne støyen: snu eller flytt mottaksantennen øk avstanden mellom utstyret og mottakeren koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakerens snakk med forhandleren eller en kvalifisert tekniker for å få hjelp 5

6 Ment for bruk i følgende EU-/EØS-land: AT Østerrike BE Belgia BG Bulgaria CY Kypros CZ Tsjekkia DK Danmark EE Estland FI Finland FR Frankrike DE Tyskland GR Hellas HU Ungarn IS Island IE Irland IT Italia LI Liechtenstein LV Latvia LT Litauen LU Luxembourg MT Malta NL Nederland NO Norge PL Polen PT Portugal RO Romania SK Slovakia SI Slovenia ES Spania SE Sverige CH Sveits TR Tyrkia UK Storbritannia 6

7 Om denne håndboken Denne håndboken er en referanseveiledning for installasjon av Lowrance HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3-skjermer. Håndboken dekker ikke grunnleggende bakgrunnsinformasjon om hvordan utstyr slik som radar, ekkolodd og AIS fungerer. Informasjon om dette er tilgjengelig på nettstedet vårt: Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er understreket på følgende måte: ¼¼ Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en kommentar eller viktig informasjon.! Advarsel: Brukes når det er nødvendig å advare personale om at de må være forsiktige for å unngå risiko for skader på utstyr/personale. Varemerker NMEA 2000 er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Navionics er et registrert varemerke for Navionics SpA. C-MAP er et varemerke for Jeppesen. SIRIUS er et registrert varemerke for SIRIUS. HDS, StructureScan, Navico, Lowrance, SonicHub, SimNet og Skimmer er varemerker for Navico, registrert i USA og andre land. InsightHD, Broadband Radar og Broadband Sonar er varemerker for Navico. Simrad er et varemerke for Kongsberg Maritime AS, registrert i USA og andre land, og brukes på lisens. 7

8 Innhold 10 Oversikt over HDS Gen3 11 Foran kontroller 12 Bak koblinger 13 SD-kortspor 14 Sjekk innholdet 15 Installasjon av skjerm 15 Monteringsplass 16 Montering med brakett 17 Innfelt montering 18 Montere svingeren 18 Forberedelse 18 Velg en svingerplassering 19 Feste svingeren 20 Justere svingeren 21 Kabling 21 Retningslinjer 22 Strømtilkobling 24 Tilkobling av svinger 25 Tilkobling av Ethernet-enheter 26 Tilkobling av NMEA 2000-enheter 28 Tilkobling av NMEA 0183-enheter 29 Video inn 8 30 Programvareoppsett 30 Oppstart første gang 33 Tid og dato 33 Kildevalg 34 Enhetsliste 36 Diagnostikk 36 Demping 37 Oppsett av ekkolodd 38 StructureScan og SpotlightScan 39 Radaroppsett

9 40 Autopilotoppsett 41 Drivstoffoppsett 43 CZone-oppsett 45 NMEA 0183-oppsett 46 Ethernet-oppsett 48 WiFi-oppsett 51 Video inn-konfigurering 51 Mercury 51 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopiering av data 55 Dimensjonstegninger 55 HDS 7 Gen3 55 HDS 9 Gen3 55 HDS 12 Gen3 56 Tilbehør 56 NMEA Ethernet-kabler 56 Skjermtilbehør 57 Ekkoloddtilbehør 57 Annet tilbehør 58 Data som støttes 58 Liste over NMEA 2000-kompatible PGN-er 63 NMEA 0183-støttede meldinger 64 Spesifikasjoner 9

10 1 Oversikt over HDS Gen3 Alle HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3-multifunksjonsskjermer er utstyrt med innebygd CHIRP-/bredbåndsekkolodd og StructureScan, som kan fungere samtidig. Muligheten for nettverk via NMEA 2000 og Ethernet gir tilgang til data så vel som kontroll over en rekke typer ekstrautstyr for ekkolodd, radar, lydunderholdning, værmeldinger og til og med digital svitsjing. Alle skjermer er klare for navigasjon, med innebygd høyhastighets GPS-mottaker (10 Hz) og støtte for Insight-, Navionics - og C-MAP -kartografi. Skjermene kan monteres på fartøyet med den medfølgende monteringsbraketten, eller monteres innfelt i instrumentpanelet. Skjermene er ment for 12 V drift, men kan også brukes med V. 10 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok

11 Foran kontroller Multiberøringsskjerm 2 Hjem-skjerm 3 Markør (8-veis) 4 Zoom ut / zoom inn (kombinert trykk = MOB) 5 Avslutt (X) 6 Enter 7 Meny (kort trykk = meny, langt trykk = skjul menylinje, dobbelttrykk = Innstillinger-siden) 8 Aktivt panel 9 Nytt veipunkt (langt trykk = Finn-dialogboks) 10 Av/på-knapp (kort trykk = systemkontroller, langt trykk = slå av) 11 Dør til kortleser Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok 11

12 Bak koblinger HDS-9 / HDS NMEA 2000 datainngang/-utgang 2 ETHERNET data med høy båndbredde (radar, ekkolodd, kart) 3 STRØM 12 V inngang og NMEA Valgfri video inn via adapter 4 EKKOLODD CHIRP- og bredbåndsekkolodd 5 STRUKTUR StructureScan HD-ekkolodd 12 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok

13 SD-kortspor Brukes for detaljerte kartdata, programvareoppdateringer, overføring av brukerdata og sikkerhetskopiering av systemet. Alle skjermstørrelser har to kortleserspor. Døren til kortleseren åpnes ved å skyve døren til høyre (1) med en fingernegl og deretter føre hengselen frem (2) fra høyre side. 2 Døren til kortleseren skal alltid lukkes med en gang etter at et kort er satt inn eller tatt ut, for å unngå mulig vanninntrengning. 1 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok 13

14 2 Sjekk innholdet HDS Gen3-skjerm 2 Soldeksel 3 Brakett 4 Knotter 5 Festeskruer (4 x 6X1,5 stjernehode PH1) 6 Strømledning 7 Sikringsholder (ATC-blad) 8 Sikring (3 amp) 9 Hetter (3 stk. for HDS7, 4x for HDS9/12 - for Ethernet, NMEA 2000, StructureScan) 10 Dokumentasjonspakke (bruker- og installasjonshåndbok, hurtigveiledning, garantikort) 11 83/200 khz svinger (avhengig av modell) 12 StructureScan HD-svinger (avhengig av modell) 13 50/200 khz svinger (avhengig av modell) 14 Sjekk innholdet HDS Gen3 Installasjonshåndbok

15 3 Installasjon av skjerm Monteringsplass Vær nøye med å velge riktig monteringsplass før du borer eller skjærer. Skjermen skal monteres slik at brukeren lett kan betjene kontrollene og tydelig se det som vises på skjermen. Sørg for en direkte bane for alle kablene. Lowrance-skjermer har høy kontrast og er synbare i direkte sollys, men for best resultat bør skjermen installeres unna direkte sollys. Den valgte plassen skal ha minst mulig gjenskinn fra vinduer eller skinnende gjenstander. Kontroller at eventuelle hull som lages, er trygt plassert og ikke svekker båtens struktur. Hvis du er usikker, må du rådføre deg med en kvalifisert båtbygger eller installatør av båtelektronikk. Før du skjærer et hull i et panel, må du forsikre deg om at det ikke er skjulte elektriske ledninger eller andre deler bak panelet. Ikke monter noen del der den kan bli brukt som et håndtak, der den kan komme under vann, eller der den kan forstyrre driften, utsettingen eller innhentingen av båten. Hvis skjermen monteres med brakett, må du velge et sted der skjermen ikke utsettes for mye vibrasjon. Monteringsplassen kan påvirke den interne GPS-mottakeren. Test enheten på stedet der den skal brukes, for å sikre godt mottak. En ekstern GPS-kilde kan brukes for å oppnå bedre resultater i områder med dårlige mottaksforhold. La det være nok klaring til å koble til alle relevante kabler. God ventilasjon er nødvendig. Dårlig ventilasjon kan føre til at skjermen overopphetes. Lowrance-skjermer er laget for å fungere i temperaturområdet -15 til +55 C (+5 til +131 F). Generelle bredde- og høydekrav finner du i avsnittet om dimensjoner på side 55.! Advarsel: Når skjermene installeres, må du sørge for at riktig verneutstyr brukes, f.eks. øreklokker, vernebriller, hansker og støvmaske. Elektroverktøy kan overskride trygge støynivåer og kan kaste fra seg farlige prosjektiler. Støv fra mange av materialene som ofte brukes ved båtkonstruksjon, kan forårsake irritasjon eller skade på øyne, hud og lunger. Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok 15

16 Montering med brakett Plasser braketten på ønsket monteringsplass, og bruk en blyant eller merketusj til å markere borehullene. ¼¼ Merk: Kontroller at den valgte plassen har nok høyderom for skjermen når den er satt i braketten, og at skjermen kan settes i skråstilling. Det må også være rom på begge sidene til stramming og løsning av knottene. Bruk festeanordninger som passer til monteringsflatens materiale. Hvis materialet er for tynt for selvborende skruer, bør det forsterkes, eller monter braketten med maskinskruer og store skiver. Bruk kun festeanordninger i rustfritt stål, av typen 304 eller 316. Marker skruehullene ved å bruke braketten som mal, og bor pilothull. Skru fast braketten. Monter skjermen på braketten ved hjelp av knottene. Stram kun til for hånd. Tennene på braketten og skjermen sørger for et godt grep og opprettholder den ønskede vinkelen. 16 Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok

17 199.0 mm (7.83") mm (8.68") 12" mm (3.75") 99.5 mm (3.92") Innfelt montering Kontroller malen for nøyaktig skalering ved å bruke et målebånd eller en linjal mot linjalen som er trykt på malen. Skjær bort overskytende papir, og fest malen med teip. Kontroller at den er riktig innrettet med en vertikal eller horisontal referanse. Ikke bruk et vater, da fartøyet kan være ute av plan! Juster ved behov. Bor alle markerte pilothull, og bruk deretter en egnet sag til å skjære gjennom malen og monteringsflaten Check dimensions before cutting langs den prikkete linjen på kanten av malens skyggelagte midtparti. Fjern rammen fra skjermen ved å åpne døren til kortleseren og bruke en fingernegl eller et lite flatt skrujern til å trekke av rammen ved de avlange punktene rett over og under kortleseren. Trekk rammen rundt tastaturet forover til den skjulte tappen øverst til høyre kan kobles ut ved å trekke litt nedover. Vri lett på den øvre kanten av rammen for å koble ut den skjulte tappen øverst til venstre. Resten av rammen skal komme lett ut mm (7.50") MOUNTING SCREW SIZE IS #6 TAPPING SCREW C L mm (7.50") 95.3 mm (7.50") SUN COVER PRODUCT OUTLINE LC Kontroller passformen til skjermen, og bruk en fil til å fjerne eventuelle gjenværende hindringer. Hvis det skal være vanntett, påfører du en tynn, sammenhengende streng med tetningsmasse på baksiden av skjermen før endelig installasjon. Tetningsmassen skal være av nøytral herdetype for å unngå skade på plasten. Fest skjermen med de medfølgende skruene. Når skruene er helt tilstrammet, må du kontrollere at det er full kontakt med monteringsflaten. Til slutt setter du på rammen, med døren til kortleseren åpen: Sett de ytre tappene på rammen inn i sporene på skjermen, og trykk deretter forsiktig ned på rammen over og under døren til kortleseren til den klikker på plass. 17 Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok

18 4 Montere svingeren Valg av plassering og installasjon av svingeren er de to viktigste trinnene i ekkoloddinstallasjonen. For å kunne fungere riktig må svingeren være i vannet til enhver tid og på et sted med en jevn vannstrøm mens båten beveger seg. Forberedelse Før du starter installasjonen av svingeren, bør du kontrollere følgende: Finn ut om båtbyggeren har en anbefalt installeringsplass. Fastslå rotasjonsretningen til propellen(e). Sjekk ut den virkelige vannstrømmen når båten er i marsjfart, for å finne området på akterspeil med minimum av luftbobler og kavitasjon/støy. Velg en svingerplassering Det viktigste er å unngå turbulens som dannes av propellen og skroget, samtidig som svingeren monteres så nærme midten av fartøyet som mulig Unngå å montere nærmere enn 1 m (3,3 fot) fra babord (venstre) side av propellen. 2 Konvensjonell medurs rotasjon av propellen. 3 Unngå å montere nærmere enn 7,5 cm (3 tommer) fra styrbord side av propellen. 4 Beste monteringsplass uforstyrret vannstrøm. 5 Planingsbord unngå å montere bak her. 18 Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok

19 ¼¼ Merk: Gjør motsatt i avstandsveiledningen (1 og 3) ved moturs propellrotasjon (venstregående). ¼¼ Merk: Båter med planingsbord eller ribber på skroget kan danne mye turbulens ved høyere fart. En god svingerplassering på slike båter er mellom ribbene/steglistene og motoren. ¼¼ Merk: Hvis svingeren ikke plasseres i en jevn vannstrøm, kan støy som skyldes bobler og turbulens, dukke opp på skjermen i form av streker eller prikker. Enheten kan også miste bunnsignalet når båten er oppe i plan. ¼¼ Merk: Hvor mye turbulens trimplan danner, varierer etter hvert som de justeres. Unngå disse. Feste svingeren Svingeren skal installeres parallelt med akterspeilets vannlinje, ikke bunnen på båten (skrogvinkelen). ¼¼ Merk: Kontroller at hele bunnflaten av svingeren henger minst 3 mm (1/8 tomme) lavere enn bunnen på skroget. Hold svingeren med braketten opp mot akterspeilet på båten, og marker skruehullplasseringene (to på 83/200 KHz-svingeren og fire på 50/200 KHz-svingeren). Marker borepunkt i midten av hvert hullmerke for å tillate høydejustering av svingeren. Bor pilothull for festeanordninger. ¼ ¼ Merk: Kontroller at det ikke er noe på den andre siden av monteringsflaten som kan bli skadet av boring. Fest svingeren til akterspeilet ved hjelp av de medfølgende festeanordningene i rustfritt stål. Bor et hull på 25 mm (1 tomme) Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok 19

20 over vannlinjen, stort nok til å føre pluggen gjennom. Fest kabelen til skroget med jevne mellomrom ved hjelp av P-klips eller seteklemmer, og kontroller at bevegelige deler, f.eks. påhengsmotor eller ombordstigningsleidere, ikke kan hekte seg fast i kabelen. Justere svingeren Hvis ekkoloddbildet viser støy på skjermen når båten er i bevegelse, som blir verre ved større fart, kan disse forstyrrelsene muligens fjernes ved å justere svingervinkelen. ¼¼ Merk: En svinger som er vinklet for langt i en av retningene, vil ikke fungere godt, bomme på mål og/eller miste bunnen i fart. Hvis ytelsen ikke blir bedre med ny vinkling, må du prøve å justere høyden på svingeren i forhold til akterspeilet på båten. Hvis svingeren sitter for høyt, kan det hende at den ser kavitasjon forårsaket av bakkanten på akterspeilet. 20 Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok

21 5 Kabling Retningslinjer Ikke gjør dette Ikke lag skarpe bøyer på kablene Ikke legg kablene slik at vann strømmer inn i koblingene Ikke legg datakablene i områder ved siden av radarkabler, senderkabler eller store strømførende kabler Gjør dette Lag drypp- og servicesløyfer Strips alle kablene for å holde dem på plass Lodd/krymp og isoler alle ledningsforbindelser hvis du forlenger eller forkorter strømkabler eller NMEA 0183-kabler La det være rom bak til å installere og fjerne kabler! Advarsel: Før du starter installasjonen, må du sørge for å slå av den elektriske strømmen. Hvis strømmen står på eller blir slått på under installasjonen, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade. Sørg for at spenningen til strømforsyningen er kompatibel med HDS Gen3-skjermen.! Advarsel: HDS Gen3 har 12 V DC spenningsnivå, og kan derfor ikke benyttes i et 24 V-system.! Advarsel: Den positive forsyningsledningen (rød) skal alltid være tilkoblet (+) likestrøm med den medfølgende sikringen eller en effektbryter (nærmest mulig nominell verdi for sikring). Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 21

22 Strømtilkobling Pluggen på den medfølgende strømkabelen har to adskilte kabler som kommer ut av den. Den tykkeste av de to kablene sørger for følgende: strøm til systemet (rød og svart ledning) Auto-på-fjernstyring, til egne Navico-utvidelsesmoduler (gul ledning) _ + 1 HDS-skjermen bak (HDS9/12-koblingsoppstilling vises) 2 Strømledning 3 12 V positiv ledning (rød) vises med sikringsholder installert i ledningen 4 12 V negativ ledning (svart) 5 Strømkontroll på/av til utstyr/strømstyringskabel (gul) 6 Fartøyets 12 V likestrømforsyning Strømkontroll av moduler Den gule på/av-kabelen er en strømstyringskabel som benyttes for å kontrollere statusen på Navico-modulene, som SonicHub, StructureScan og bredbåndsradar osv. Dette betyr at modulen starter opp umiddelbart når skjermen slås på. For å koble til kombinerer du ganske enkelt alle gule ledninger på en felles samleskinne eller til ett enkelt termineringspunkt. ¼ ¼ Merk: Bredbåndsradar vil starte i standby-modus når den aktiveres via strømstyringens på/av-kabel (gul kabel). Følgende viser strømtilkoblingene for et typisk lite system. 22 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

23 _ 8 1 HDS-skjermer (HDS7-koblingsoppstilling vises) 2 HDS-strømkabel 3 Bredbåndsradar-interface 4 SonicHub 5 12 V likestrøm negativ (-) 6 12 V likestrøm positiv (+) 7 Strømkontroll på/av-utstyr 8 Fartøyets 12 V likestrømforsyning Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 23

24 Tilkobling av svinger Alle HDS Gen3-skjermer har internt CHIRP-, bredbånds- og StructureScan-ekkolodd. Navico-svingere som er utstyrt med 7-pinners blå kobling, kan plugges direkte inn i den tilhørende blå kontakten merket "Sonar". Den 9-pinners svarte StructureScankoblingen kan plugges inn i kontakten merket "Structure". Se avsnittet Oversikt i denne håndboken eller den inngraverte merkingen på enheten for å finne koblingsplassering. ¼¼ Merk: Koblingen som er festet til svingerkabelen, er nøklet og kan bare settes inn én vei. Når den er satt inn, vrir du låsekragen for å feste den. ¼¼ Merk: HDS StructureScan-porten er laget for bruk med LSS-2- svingeren. Tidligere LSS-1-svingere kan imidlertid kobles til ved bruk av en adapterkabel kontakt Lowrance-forhandleren hvis du vil ha mer informasjon. SpotlightScan SpotlightScan-svingeren bruker både Sonar- og Structurekontakten. Se SpotlightScan-håndboken for mer informasjon. 24 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

25 Tilkobling av Ethernet-enheter Ethernet brukes til å koble til enheter med høy båndbredde, f.eks. radar, ekkolodd og andre skjermer. HDS-7-skjermen har én Ethernetport, mens HDS-9- og 12-skjermen har to. Ethernet-kabler fra Navico har en låsekrage for pålitelig, vanntett tilkobling. Koble direkte til én enhet Ethernet-porten har en automatisk oppdagelsesfunksjon som gjør at enheten kan kobles til én nettverksenhet direkte, uten bruk av en adapterkabel eller -bryter. Koble til flere enheter Hvis du kobler flere enn én Ethernet-enhet til en HDS-7-skjerm, eller flere enn to enheter til en HDS-9- eller HDS-12-skjerm, må du bruke den valgfrie nettverksutvidelsesporten (NEP-2). Hvis antallet Ethernet-enheter overstiger antallet tilgjengelige porter på NEP-2, er det mulig å koble sammen to eller flere NEP-2-moduler for å få nok porter. NEP-2-moduler er utstyrt med 5 Ethernet-porter. ¼¼ Merk: Når du setter opp et system, må du ta høyde for portene som "går tapt" når de brukes til å koble sammen flere NEP-2-moduler. Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 25

26 Tilkobling av NMEA 2000-enheter Alle HDS Gen3-modeller er utstyrt med en NMEA 2000-kobling som gjør det mulig å motta og dele et mangfold av data fra ulike kilder. Viktig nettverksinformasjon Et NMEA-nettverk består av en linjeformet "nettverksbuss" (backbone) som utifra "droppkabler" tilkobles NMEA 2000-utstyr. En enkelt droppkabel har en maksimumslengde på 6 m (20 fot). Den samlede lengden på alle droppkablene kombinert må ikke overskride 78 m (256 fot). Et NMEA 2000-nettverk, med standard kabling, har en maksimal kabellengde på 100 m (328 fot) mellom to punkter. Et NMEA 2000-nettverk behøver en terminering med motstand i hver ende av nettverksbussen (backbone). Strøm til nettverket Nettverket krever sin egen 12 V likestrømforsyning beskyttet av en 3 A sikring eller effektbryter. I et mindre NMEA 2000-system, kan tilkoblingen til strøm gjøres hvor som helst i systemet. I større systemer bør tilkoblingen av spenning utføres sentralt i nettverksbussen for å utjevne spenningsfallet i nettverket. Bruk en strømkabel uten terminering. ¼¼ Merk: Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000-nettverk som allerede har egen strømforsyning, må du ikke foreta en annen strømtilkobling på et annet sted i nettverket. ¼¼ Merk: Ikke koble NMEA 2000-strømkabelen til de samme terminalene som startbatteriene, autopilotdatamaskinen, radaren, baugpropellen eller andre strømkrevende enheter. Det følgende diagrammet viser et typisk lite NMEA 2000-nettverk: 26 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

27 _ V DC T T GPS-antenne 2 HDS-skjerm 3 Bredbåndsradar-interface 4 SonicHub 5 Droppkabler (må ikke overstige 6 m (20 fot) hver) 6 Strømledning 7 Micro-C T-koblinger 8 Nettverksbuss 9 Terminatorer (én hann, én hunn) Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 27

28 Tilkobling av NMEA 0183-enheter HDS Gen3-skjermen har en NMEA 0183-serieport som fungerer som både inngang og utgang. Porten bruker standarden NMEA 0183 (seriebalansert) og kan konfigureres i programvaren for ulike overføringshastigheter opptil baud. NMEA 0183-kabelen deler samme plugg som strømkabelen NMEA 0183 TX_A (gul) 2 NMEA 0183 TX_B (blå) 3 NMEA 0183 RX_A (oransje) 4 NMEA 0183 RX_B (grønn) 5 Jording (skjerming) 28 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

29 Sende og motta Unngå å koble til flere enheters utgående datasetninger (Tx) til inngangen (Rx) på apparatet. Protokollen er ikke ment for denne typen tilkobling, og dataene blir ødelagt hvis mer enn én enhet sender samtidig. Utgangen kan drive flere mottakere (Rx). Antallet mottakere er begrenset og avhenger av mottaksmaskinvaren. Tre enheter er vanligvis mulig. Video inn Et videokamera kan tilføyes ved å installere den valgfrie videoadapterkabelen mellom strømkontakten på enheten og pluggen på strøm-/datakabelen. ¼¼ Merk: Videobildene blir ikke delt med en annen enhet via nettverket. Videoen kan bare vises på enheten som er koblet til videokilden Adapterkabel for videoinngang (valgfri del, se Skjermtilbehør på side 56) 2 RCA-plugg 3 12 V kamera (fra tredjepart, krever separat strømkilde) 4 HDS-strøm-/datakabel ¼¼ Merk: Koble bare til NTSC- og PAL-videokilder. Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 29

30 6 Programvareoppsett HDS Gen3 må konfigureres før bruk for å få mest mulig ut av produktet. De neste avsnittene fokuserer på innstillinger som vanligvis ikke må endres etter konfigurering. Brukerinnstillinger og betjening dekkes i brukerhåndboken. Trykk på Hjem-skjerm-knappen for å vise startsiden, som har tre adskilte områder. Rullefeltet til venstre har ikoner for tilgang til de fleste innstillinger som må konfigureres: Oppstart første gang Når HDS Gen3 startes for første gang, eller etter tilbakestilling til fabrikkoppsett, vises det ledetekster som ber brukeren om å velge noen grunnleggende oppsettsalternativer: Velg språk (bare på enheter utenfor USA-markedet). Bekreft valget. 30 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

31 Les og godta advarselen. Hopp over demonstrasjonsmodusen ved å velge No (Nei). Velg Konfigurer utstyret for å svare på noen spørsmål som vil bestemme et antall forhåndsinnstillinger som passer til typisk bruk. Velg måleenhet for verdier som f.eks. dybde og avstand. Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok 31

32 Velg fiskemodus. Ett av de to alternativene nedenfor vises, avhengig av valgene dine. Forhåndsinnstillinger for ekkolodd justeres for å passe best mulig til valgene som tas. Alle forhåndsinnstillinger kan justeres senere via menyen på ekkoloddsiden og under innstillinger/ekkolodd. Når enheten er ferdig konfigurert, kan det hende at følgende dialogboks vises. Velg OK for å velge datakilder, både interne og eksterne, for enheten. ¼ ¼ Merk: Dialogboksen for kildevalg vises kanskje ikke dersom skjermen er koblet til et eksisterende system (inkludert en annen Navico-skjerm) som allerede har datakilder tilordnet og er slått på. Kildelisten deles automatisk så lenge det er full nettverkstilkobling mellom skjermene. 32 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

33 Tid og dato Konfigurer lokal tidsforskyvning i henhold til bruksstedet. UTC-tid leveres via satellitt og behøver ikke å stilles inn manuelt. Velg ønsket tids- og datoformat. Kildevalg Datakilder leverer sanntidsdata, f.eks. GPS-posisjon, retning, vindhastighet og temperatur. Dataene kan komme fra interne moduler i enheten (f.eks. intern GPS i enkelte produkter) eller eksterne moduler som er koblet til via NMEA 2000 eller NMEA Interne kilder som vises på NMEA 2000 som "virtuelle" enheter, inkluderer vanligvis ekkolodd, MFD, Navigator, Pilot Controller og igps. Når en enhet er koblet til flere enn én kilde som leverer samme data, kan brukeren velge foretrukket kilde. Før du velger kilde, må du kontrollere at alle eksterne enheter og NMEA 2000-samleskinnen er koblet til og slått på. Hvis NMEA 0183 brukes, fullfører du NMEA 0183-oppsett på side 45 før du velger kilde. ¼¼ Merk: Eksterne moduler med høy båndbredde, f.eks. ekkolodd og radar, kobles til via Ethernet og håndteres ikke under valg av kilde. Bruk de enhetsspesifikke menyene til å velge hvilken enhet som skal være kilde. Dette er bare nødvendig når det finnes flere kilder, da Ethernet-moduler oppdages og blir tilgjengelige automatisk. Enhetsnavn Det er nyttig å tildele navn i systemer med mer enn én skjerm av samme type og størrelse. Når du ser på datakildene eller enhetslisten, vil det tildelte navnet være tilføyd standard produktnavn + virtuell enhetsfunksjon for enkel identifikasjon. Ved å bruke GoFree-appen på et nettbrett eller en telefon kan du se tilgjengelige enheter for tilkobling med kun det tildelte navnet. Automatisk konfigurering Med alternativet for automatisk konfigurering søkes det etter alle kilder som er koblet til enheten. Hvis flere kilder er tilgjengelige Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok 33

34 for hver datatype, velges det fra en intern prioritetsliste. Dette alternativet passer til de fleste installasjoner. ¼¼ Merk: Automatisk valg av datakilde er kanskje allerede valgt ved oppstart første gang, men det bør gjøres på nytt hvis nye enheter er lagt til i nettverket i ettertid. Datakilder manuelt valg av kilde Manuelt valg er som regel kun nødvendig når det finnes flere kilder for samme data og kilden som er valgt med automatisk konfigurering, ikke er ønsket kilde. Trykk på menytasten når ønsket kilde er merket, for å se flere alternativer: Konfigurer enhet Ytterligere enhetsalternativer kan konfigureres via datakildemenyen eller fra enhetslisten. Se Enhetsliste på side 34 for mer informasjon. Omfang Den aktive datakilden under en hvilken som helst kategori kan settes til Global eller Lokal. Når en kilde settes til Global, blir den brukt av alle skjermer i nettverket. Når en kilde settes til Lokal, blir den brukt av bare den skjermen som valgte den som kilde. ¼¼ Merk: Hvis du bytter en skjerm fra en global kilde til en annen lokal kilde, må du endre Omfang-innstillingen til Lokal før du endrer valgt kilde. Ellers blir alle andre skjermer byttet over til den nye kilden. ¼¼ Merk: Innstillinger for lokale og globale data gjelder kun for den valgte datakilden. Det er ikke mulig å diskret angi om en datakilde er global eller lokal hvis den ikke er den aktive kilden på skjermen som betjenes. Tilbakestill global/lokal Velg Global tilbakestilling for å kjøre et automatisk valg av kilde og overstyre alle tidligere manuelle kildevalg utført på alle enheter i nettverket. Lokal tilbakestilling tilbakestiller alle datakildevalg på skjermen som brukes, til de globale kildeinnstillingene som er tilgjengelige fra andre skjermer i nettverket. Enhetsliste Enhetslisten viser de fysiske og virtuelle enhetene som leverer data. Dette kan inkludere en modul i HDS Gen3, NMEA 0183-porten eller en ekstern NMEA 2000-enhet. 34 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK E5024 ECDIS System Brukerhåndbok NORSK Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer