HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK"

Transkript

1 HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com

2

3 Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst. Disse endringene gjenspeiles kanskje ikke i denne versjonen av brukerhåndboken. Kontakt din nærmeste leverandør hvis du trenger ytterligere hjelp. Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke instrumentet og svingere på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller skade på eiendom. Brukeren av dette produktet er ene og alene ansvarlig for å utøve sikker båtskikk. NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER ELLER SKADE, ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG. Gjeldende språk: Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller annen informasjon som er tilknyttet produktet (dokumentasjon), kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet språk (oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom en oversettelse av dokumentasjonen og den engelske versjonen av dokumentasjonen, er det den engelske versjonen av dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av dokumentasjonen. Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for trykking. Navico Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner uten varsel. Copyright Copyright 2014 Navico Holding AS. Garanti Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har noen spørsmål, kan du gå til nettstedet til skjermeller systemprodusenten: Samsvarserklæring Dette utstyret er ment for bruk i internasjonalt farvann samt vassdrag og kystområder som er administrert av land i USA, EU og EØS. 3

4 Erklæringer om overholdelse Lowrance HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3: Overholder CE i henhold til R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Oppfyller kravene for enheter på nivå 2 i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard Denne enheten overholder Del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig elektrisk støy, og (2) denne enheten må kunne fungere med eventuell støy som mottas, inkludert støy som kan forårsake uønsket drift. Du finner den relevante samsvarserklæringen i delen om modelldokumentasjon på følgende nettsted: Industry Canada IC RSS-GEN, del Advarsel (påkrevd for lisensfritatte enheter) Denne enheten overholder Industry Canadas RSS-standard(er) for lisensfritak. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake elektrisk støy, og (2) denne enheten må kunne fungere med eventuell støy som mottas, inkludert støy som kan forårsake uønsket drift. 4

5 Advarsel Brukeren advares om at eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for å overholde standarder, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i tråd med instruksjonene, kan forårsake skadelig støy i radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at støy ikke vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig støy på radio- eller tv-sendinger, som kan bekreftes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve ett eller flere av følgende tiltak for å fjerne støyen: snu eller flytt mottaksantennen øk avstanden mellom utstyret og mottakeren koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakerens snakk med forhandleren eller en kvalifisert tekniker for å få hjelp 5

6 Ment for bruk i følgende EU-/EØS-land: AT Østerrike BE Belgia BG Bulgaria CY Kypros CZ Tsjekkia DK Danmark EE Estland FI Finland FR Frankrike DE Tyskland GR Hellas HU Ungarn IS Island IE Irland IT Italia LI Liechtenstein LV Latvia LT Litauen LU Luxembourg MT Malta NL Nederland NO Norge PL Polen PT Portugal RO Romania SK Slovakia SI Slovenia ES Spania SE Sverige CH Sveits TR Tyrkia UK Storbritannia 6

7 Om denne håndboken Denne håndboken er en referanseveiledning for installasjon av Lowrance HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3-skjermer. Håndboken dekker ikke grunnleggende bakgrunnsinformasjon om hvordan utstyr slik som radar, ekkolodd og AIS fungerer. Informasjon om dette er tilgjengelig på nettstedet vårt: Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er understreket på følgende måte: ¼¼ Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en kommentar eller viktig informasjon.! Advarsel: Brukes når det er nødvendig å advare personale om at de må være forsiktige for å unngå risiko for skader på utstyr/personale. Varemerker NMEA 2000 er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Navionics er et registrert varemerke for Navionics SpA. C-MAP er et varemerke for Jeppesen. SIRIUS er et registrert varemerke for SIRIUS. HDS, StructureScan, Navico, Lowrance, SonicHub, SimNet og Skimmer er varemerker for Navico, registrert i USA og andre land. InsightHD, Broadband Radar og Broadband Sonar er varemerker for Navico. Simrad er et varemerke for Kongsberg Maritime AS, registrert i USA og andre land, og brukes på lisens. 7

8 Innhold 10 Oversikt over HDS Gen3 11 Foran kontroller 12 Bak koblinger 13 SD-kortspor 14 Sjekk innholdet 15 Installasjon av skjerm 15 Monteringsplass 16 Montering med brakett 17 Innfelt montering 18 Montere svingeren 18 Forberedelse 18 Velg en svingerplassering 19 Feste svingeren 20 Justere svingeren 21 Kabling 21 Retningslinjer 22 Strømtilkobling 24 Tilkobling av svinger 25 Tilkobling av Ethernet-enheter 26 Tilkobling av NMEA 2000-enheter 28 Tilkobling av NMEA 0183-enheter 29 Video inn 8 30 Programvareoppsett 30 Oppstart første gang 33 Tid og dato 33 Kildevalg 34 Enhetsliste 36 Diagnostikk 36 Demping 37 Oppsett av ekkolodd 38 StructureScan og SpotlightScan 39 Radaroppsett

9 40 Autopilotoppsett 41 Drivstoffoppsett 43 CZone-oppsett 45 NMEA 0183-oppsett 46 Ethernet-oppsett 48 WiFi-oppsett 51 Video inn-konfigurering 51 Mercury 51 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopiering av data 55 Dimensjonstegninger 55 HDS 7 Gen3 55 HDS 9 Gen3 55 HDS 12 Gen3 56 Tilbehør 56 NMEA Ethernet-kabler 56 Skjermtilbehør 57 Ekkoloddtilbehør 57 Annet tilbehør 58 Data som støttes 58 Liste over NMEA 2000-kompatible PGN-er 63 NMEA 0183-støttede meldinger 64 Spesifikasjoner 9

10 1 Oversikt over HDS Gen3 Alle HDS-7, HDS-9 og HDS-12 Gen3-multifunksjonsskjermer er utstyrt med innebygd CHIRP-/bredbåndsekkolodd og StructureScan, som kan fungere samtidig. Muligheten for nettverk via NMEA 2000 og Ethernet gir tilgang til data så vel som kontroll over en rekke typer ekstrautstyr for ekkolodd, radar, lydunderholdning, værmeldinger og til og med digital svitsjing. Alle skjermer er klare for navigasjon, med innebygd høyhastighets GPS-mottaker (10 Hz) og støtte for Insight-, Navionics - og C-MAP -kartografi. Skjermene kan monteres på fartøyet med den medfølgende monteringsbraketten, eller monteres innfelt i instrumentpanelet. Skjermene er ment for 12 V drift, men kan også brukes med V. 10 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok

11 Foran kontroller Multiberøringsskjerm 2 Hjem-skjerm 3 Markør (8-veis) 4 Zoom ut / zoom inn (kombinert trykk = MOB) 5 Avslutt (X) 6 Enter 7 Meny (kort trykk = meny, langt trykk = skjul menylinje, dobbelttrykk = Innstillinger-siden) 8 Aktivt panel 9 Nytt veipunkt (langt trykk = Finn-dialogboks) 10 Av/på-knapp (kort trykk = systemkontroller, langt trykk = slå av) 11 Dør til kortleser Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok 11

12 Bak koblinger HDS-9 / HDS NMEA 2000 datainngang/-utgang 2 ETHERNET data med høy båndbredde (radar, ekkolodd, kart) 3 STRØM 12 V inngang og NMEA Valgfri video inn via adapter 4 EKKOLODD CHIRP- og bredbåndsekkolodd 5 STRUKTUR StructureScan HD-ekkolodd 12 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok

13 SD-kortspor Brukes for detaljerte kartdata, programvareoppdateringer, overføring av brukerdata og sikkerhetskopiering av systemet. Alle skjermstørrelser har to kortleserspor. Døren til kortleseren åpnes ved å skyve døren til høyre (1) med en fingernegl og deretter føre hengselen frem (2) fra høyre side. 2 Døren til kortleseren skal alltid lukkes med en gang etter at et kort er satt inn eller tatt ut, for å unngå mulig vanninntrengning. 1 Oversikt over HDS Gen3 HDS Gen3 Installasjonshåndbok 13

14 2 Sjekk innholdet HDS Gen3-skjerm 2 Soldeksel 3 Brakett 4 Knotter 5 Festeskruer (4 x 6X1,5 stjernehode PH1) 6 Strømledning 7 Sikringsholder (ATC-blad) 8 Sikring (3 amp) 9 Hetter (3 stk. for HDS7, 4x for HDS9/12 - for Ethernet, NMEA 2000, StructureScan) 10 Dokumentasjonspakke (bruker- og installasjonshåndbok, hurtigveiledning, garantikort) 11 83/200 khz svinger (avhengig av modell) 12 StructureScan HD-svinger (avhengig av modell) 13 50/200 khz svinger (avhengig av modell) 14 Sjekk innholdet HDS Gen3 Installasjonshåndbok

15 3 Installasjon av skjerm Monteringsplass Vær nøye med å velge riktig monteringsplass før du borer eller skjærer. Skjermen skal monteres slik at brukeren lett kan betjene kontrollene og tydelig se det som vises på skjermen. Sørg for en direkte bane for alle kablene. Lowrance-skjermer har høy kontrast og er synbare i direkte sollys, men for best resultat bør skjermen installeres unna direkte sollys. Den valgte plassen skal ha minst mulig gjenskinn fra vinduer eller skinnende gjenstander. Kontroller at eventuelle hull som lages, er trygt plassert og ikke svekker båtens struktur. Hvis du er usikker, må du rådføre deg med en kvalifisert båtbygger eller installatør av båtelektronikk. Før du skjærer et hull i et panel, må du forsikre deg om at det ikke er skjulte elektriske ledninger eller andre deler bak panelet. Ikke monter noen del der den kan bli brukt som et håndtak, der den kan komme under vann, eller der den kan forstyrre driften, utsettingen eller innhentingen av båten. Hvis skjermen monteres med brakett, må du velge et sted der skjermen ikke utsettes for mye vibrasjon. Monteringsplassen kan påvirke den interne GPS-mottakeren. Test enheten på stedet der den skal brukes, for å sikre godt mottak. En ekstern GPS-kilde kan brukes for å oppnå bedre resultater i områder med dårlige mottaksforhold. La det være nok klaring til å koble til alle relevante kabler. God ventilasjon er nødvendig. Dårlig ventilasjon kan føre til at skjermen overopphetes. Lowrance-skjermer er laget for å fungere i temperaturområdet -15 til +55 C (+5 til +131 F). Generelle bredde- og høydekrav finner du i avsnittet om dimensjoner på side 55.! Advarsel: Når skjermene installeres, må du sørge for at riktig verneutstyr brukes, f.eks. øreklokker, vernebriller, hansker og støvmaske. Elektroverktøy kan overskride trygge støynivåer og kan kaste fra seg farlige prosjektiler. Støv fra mange av materialene som ofte brukes ved båtkonstruksjon, kan forårsake irritasjon eller skade på øyne, hud og lunger. Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok 15

16 Montering med brakett Plasser braketten på ønsket monteringsplass, og bruk en blyant eller merketusj til å markere borehullene. ¼¼ Merk: Kontroller at den valgte plassen har nok høyderom for skjermen når den er satt i braketten, og at skjermen kan settes i skråstilling. Det må også være rom på begge sidene til stramming og løsning av knottene. Bruk festeanordninger som passer til monteringsflatens materiale. Hvis materialet er for tynt for selvborende skruer, bør det forsterkes, eller monter braketten med maskinskruer og store skiver. Bruk kun festeanordninger i rustfritt stål, av typen 304 eller 316. Marker skruehullene ved å bruke braketten som mal, og bor pilothull. Skru fast braketten. Monter skjermen på braketten ved hjelp av knottene. Stram kun til for hånd. Tennene på braketten og skjermen sørger for et godt grep og opprettholder den ønskede vinkelen. 16 Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok

17 199.0 mm (7.83") mm (8.68") 12" mm (3.75") 99.5 mm (3.92") Innfelt montering Kontroller malen for nøyaktig skalering ved å bruke et målebånd eller en linjal mot linjalen som er trykt på malen. Skjær bort overskytende papir, og fest malen med teip. Kontroller at den er riktig innrettet med en vertikal eller horisontal referanse. Ikke bruk et vater, da fartøyet kan være ute av plan! Juster ved behov. Bor alle markerte pilothull, og bruk deretter en egnet sag til å skjære gjennom malen og monteringsflaten Check dimensions before cutting langs den prikkete linjen på kanten av malens skyggelagte midtparti. Fjern rammen fra skjermen ved å åpne døren til kortleseren og bruke en fingernegl eller et lite flatt skrujern til å trekke av rammen ved de avlange punktene rett over og under kortleseren. Trekk rammen rundt tastaturet forover til den skjulte tappen øverst til høyre kan kobles ut ved å trekke litt nedover. Vri lett på den øvre kanten av rammen for å koble ut den skjulte tappen øverst til venstre. Resten av rammen skal komme lett ut mm (7.50") MOUNTING SCREW SIZE IS #6 TAPPING SCREW C L mm (7.50") 95.3 mm (7.50") SUN COVER PRODUCT OUTLINE LC Kontroller passformen til skjermen, og bruk en fil til å fjerne eventuelle gjenværende hindringer. Hvis det skal være vanntett, påfører du en tynn, sammenhengende streng med tetningsmasse på baksiden av skjermen før endelig installasjon. Tetningsmassen skal være av nøytral herdetype for å unngå skade på plasten. Fest skjermen med de medfølgende skruene. Når skruene er helt tilstrammet, må du kontrollere at det er full kontakt med monteringsflaten. Til slutt setter du på rammen, med døren til kortleseren åpen: Sett de ytre tappene på rammen inn i sporene på skjermen, og trykk deretter forsiktig ned på rammen over og under døren til kortleseren til den klikker på plass. 17 Installasjon av skjerm HDS Gen3 Installasjonshåndbok

18 4 Montere svingeren Valg av plassering og installasjon av svingeren er de to viktigste trinnene i ekkoloddinstallasjonen. For å kunne fungere riktig må svingeren være i vannet til enhver tid og på et sted med en jevn vannstrøm mens båten beveger seg. Forberedelse Før du starter installasjonen av svingeren, bør du kontrollere følgende: Finn ut om båtbyggeren har en anbefalt installeringsplass. Fastslå rotasjonsretningen til propellen(e). Sjekk ut den virkelige vannstrømmen når båten er i marsjfart, for å finne området på akterspeil med minimum av luftbobler og kavitasjon/støy. Velg en svingerplassering Det viktigste er å unngå turbulens som dannes av propellen og skroget, samtidig som svingeren monteres så nærme midten av fartøyet som mulig Unngå å montere nærmere enn 1 m (3,3 fot) fra babord (venstre) side av propellen. 2 Konvensjonell medurs rotasjon av propellen. 3 Unngå å montere nærmere enn 7,5 cm (3 tommer) fra styrbord side av propellen. 4 Beste monteringsplass uforstyrret vannstrøm. 5 Planingsbord unngå å montere bak her. 18 Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok

19 ¼¼ Merk: Gjør motsatt i avstandsveiledningen (1 og 3) ved moturs propellrotasjon (venstregående). ¼¼ Merk: Båter med planingsbord eller ribber på skroget kan danne mye turbulens ved høyere fart. En god svingerplassering på slike båter er mellom ribbene/steglistene og motoren. ¼¼ Merk: Hvis svingeren ikke plasseres i en jevn vannstrøm, kan støy som skyldes bobler og turbulens, dukke opp på skjermen i form av streker eller prikker. Enheten kan også miste bunnsignalet når båten er oppe i plan. ¼¼ Merk: Hvor mye turbulens trimplan danner, varierer etter hvert som de justeres. Unngå disse. Feste svingeren Svingeren skal installeres parallelt med akterspeilets vannlinje, ikke bunnen på båten (skrogvinkelen). ¼¼ Merk: Kontroller at hele bunnflaten av svingeren henger minst 3 mm (1/8 tomme) lavere enn bunnen på skroget. Hold svingeren med braketten opp mot akterspeilet på båten, og marker skruehullplasseringene (to på 83/200 KHz-svingeren og fire på 50/200 KHz-svingeren). Marker borepunkt i midten av hvert hullmerke for å tillate høydejustering av svingeren. Bor pilothull for festeanordninger. ¼ ¼ Merk: Kontroller at det ikke er noe på den andre siden av monteringsflaten som kan bli skadet av boring. Fest svingeren til akterspeilet ved hjelp av de medfølgende festeanordningene i rustfritt stål. Bor et hull på 25 mm (1 tomme) Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok 19

20 over vannlinjen, stort nok til å føre pluggen gjennom. Fest kabelen til skroget med jevne mellomrom ved hjelp av P-klips eller seteklemmer, og kontroller at bevegelige deler, f.eks. påhengsmotor eller ombordstigningsleidere, ikke kan hekte seg fast i kabelen. Justere svingeren Hvis ekkoloddbildet viser støy på skjermen når båten er i bevegelse, som blir verre ved større fart, kan disse forstyrrelsene muligens fjernes ved å justere svingervinkelen. ¼¼ Merk: En svinger som er vinklet for langt i en av retningene, vil ikke fungere godt, bomme på mål og/eller miste bunnen i fart. Hvis ytelsen ikke blir bedre med ny vinkling, må du prøve å justere høyden på svingeren i forhold til akterspeilet på båten. Hvis svingeren sitter for høyt, kan det hende at den ser kavitasjon forårsaket av bakkanten på akterspeilet. 20 Montere svingeren HDS Gen3 Installasjonshåndbok

21 5 Kabling Retningslinjer Ikke gjør dette Ikke lag skarpe bøyer på kablene Ikke legg kablene slik at vann strømmer inn i koblingene Ikke legg datakablene i områder ved siden av radarkabler, senderkabler eller store strømførende kabler Gjør dette Lag drypp- og servicesløyfer Strips alle kablene for å holde dem på plass Lodd/krymp og isoler alle ledningsforbindelser hvis du forlenger eller forkorter strømkabler eller NMEA 0183-kabler La det være rom bak til å installere og fjerne kabler! Advarsel: Før du starter installasjonen, må du sørge for å slå av den elektriske strømmen. Hvis strømmen står på eller blir slått på under installasjonen, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade. Sørg for at spenningen til strømforsyningen er kompatibel med HDS Gen3-skjermen.! Advarsel: HDS Gen3 har 12 V DC spenningsnivå, og kan derfor ikke benyttes i et 24 V-system.! Advarsel: Den positive forsyningsledningen (rød) skal alltid være tilkoblet (+) likestrøm med den medfølgende sikringen eller en effektbryter (nærmest mulig nominell verdi for sikring). Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 21

22 Strømtilkobling Pluggen på den medfølgende strømkabelen har to adskilte kabler som kommer ut av den. Den tykkeste av de to kablene sørger for følgende: strøm til systemet (rød og svart ledning) Auto-på-fjernstyring, til egne Navico-utvidelsesmoduler (gul ledning) _ + 1 HDS-skjermen bak (HDS9/12-koblingsoppstilling vises) 2 Strømledning 3 12 V positiv ledning (rød) vises med sikringsholder installert i ledningen 4 12 V negativ ledning (svart) 5 Strømkontroll på/av til utstyr/strømstyringskabel (gul) 6 Fartøyets 12 V likestrømforsyning Strømkontroll av moduler Den gule på/av-kabelen er en strømstyringskabel som benyttes for å kontrollere statusen på Navico-modulene, som SonicHub, StructureScan og bredbåndsradar osv. Dette betyr at modulen starter opp umiddelbart når skjermen slås på. For å koble til kombinerer du ganske enkelt alle gule ledninger på en felles samleskinne eller til ett enkelt termineringspunkt. ¼ ¼ Merk: Bredbåndsradar vil starte i standby-modus når den aktiveres via strømstyringens på/av-kabel (gul kabel). Følgende viser strømtilkoblingene for et typisk lite system. 22 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

23 _ 8 1 HDS-skjermer (HDS7-koblingsoppstilling vises) 2 HDS-strømkabel 3 Bredbåndsradar-interface 4 SonicHub 5 12 V likestrøm negativ (-) 6 12 V likestrøm positiv (+) 7 Strømkontroll på/av-utstyr 8 Fartøyets 12 V likestrømforsyning Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 23

24 Tilkobling av svinger Alle HDS Gen3-skjermer har internt CHIRP-, bredbånds- og StructureScan-ekkolodd. Navico-svingere som er utstyrt med 7-pinners blå kobling, kan plugges direkte inn i den tilhørende blå kontakten merket "Sonar". Den 9-pinners svarte StructureScankoblingen kan plugges inn i kontakten merket "Structure". Se avsnittet Oversikt i denne håndboken eller den inngraverte merkingen på enheten for å finne koblingsplassering. ¼¼ Merk: Koblingen som er festet til svingerkabelen, er nøklet og kan bare settes inn én vei. Når den er satt inn, vrir du låsekragen for å feste den. ¼¼ Merk: HDS StructureScan-porten er laget for bruk med LSS-2- svingeren. Tidligere LSS-1-svingere kan imidlertid kobles til ved bruk av en adapterkabel kontakt Lowrance-forhandleren hvis du vil ha mer informasjon. SpotlightScan SpotlightScan-svingeren bruker både Sonar- og Structurekontakten. Se SpotlightScan-håndboken for mer informasjon. 24 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

25 Tilkobling av Ethernet-enheter Ethernet brukes til å koble til enheter med høy båndbredde, f.eks. radar, ekkolodd og andre skjermer. HDS-7-skjermen har én Ethernetport, mens HDS-9- og 12-skjermen har to. Ethernet-kabler fra Navico har en låsekrage for pålitelig, vanntett tilkobling. Koble direkte til én enhet Ethernet-porten har en automatisk oppdagelsesfunksjon som gjør at enheten kan kobles til én nettverksenhet direkte, uten bruk av en adapterkabel eller -bryter. Koble til flere enheter Hvis du kobler flere enn én Ethernet-enhet til en HDS-7-skjerm, eller flere enn to enheter til en HDS-9- eller HDS-12-skjerm, må du bruke den valgfrie nettverksutvidelsesporten (NEP-2). Hvis antallet Ethernet-enheter overstiger antallet tilgjengelige porter på NEP-2, er det mulig å koble sammen to eller flere NEP-2-moduler for å få nok porter. NEP-2-moduler er utstyrt med 5 Ethernet-porter. ¼¼ Merk: Når du setter opp et system, må du ta høyde for portene som "går tapt" når de brukes til å koble sammen flere NEP-2-moduler. Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 25

26 Tilkobling av NMEA 2000-enheter Alle HDS Gen3-modeller er utstyrt med en NMEA 2000-kobling som gjør det mulig å motta og dele et mangfold av data fra ulike kilder. Viktig nettverksinformasjon Et NMEA-nettverk består av en linjeformet "nettverksbuss" (backbone) som utifra "droppkabler" tilkobles NMEA 2000-utstyr. En enkelt droppkabel har en maksimumslengde på 6 m (20 fot). Den samlede lengden på alle droppkablene kombinert må ikke overskride 78 m (256 fot). Et NMEA 2000-nettverk, med standard kabling, har en maksimal kabellengde på 100 m (328 fot) mellom to punkter. Et NMEA 2000-nettverk behøver en terminering med motstand i hver ende av nettverksbussen (backbone). Strøm til nettverket Nettverket krever sin egen 12 V likestrømforsyning beskyttet av en 3 A sikring eller effektbryter. I et mindre NMEA 2000-system, kan tilkoblingen til strøm gjøres hvor som helst i systemet. I større systemer bør tilkoblingen av spenning utføres sentralt i nettverksbussen for å utjevne spenningsfallet i nettverket. Bruk en strømkabel uten terminering. ¼¼ Merk: Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000-nettverk som allerede har egen strømforsyning, må du ikke foreta en annen strømtilkobling på et annet sted i nettverket. ¼¼ Merk: Ikke koble NMEA 2000-strømkabelen til de samme terminalene som startbatteriene, autopilotdatamaskinen, radaren, baugpropellen eller andre strømkrevende enheter. Det følgende diagrammet viser et typisk lite NMEA 2000-nettverk: 26 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

27 _ V DC T T GPS-antenne 2 HDS-skjerm 3 Bredbåndsradar-interface 4 SonicHub 5 Droppkabler (må ikke overstige 6 m (20 fot) hver) 6 Strømledning 7 Micro-C T-koblinger 8 Nettverksbuss 9 Terminatorer (én hann, én hunn) Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 27

28 Tilkobling av NMEA 0183-enheter HDS Gen3-skjermen har en NMEA 0183-serieport som fungerer som både inngang og utgang. Porten bruker standarden NMEA 0183 (seriebalansert) og kan konfigureres i programvaren for ulike overføringshastigheter opptil baud. NMEA 0183-kabelen deler samme plugg som strømkabelen NMEA 0183 TX_A (gul) 2 NMEA 0183 TX_B (blå) 3 NMEA 0183 RX_A (oransje) 4 NMEA 0183 RX_B (grønn) 5 Jording (skjerming) 28 Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok

29 Sende og motta Unngå å koble til flere enheters utgående datasetninger (Tx) til inngangen (Rx) på apparatet. Protokollen er ikke ment for denne typen tilkobling, og dataene blir ødelagt hvis mer enn én enhet sender samtidig. Utgangen kan drive flere mottakere (Rx). Antallet mottakere er begrenset og avhenger av mottaksmaskinvaren. Tre enheter er vanligvis mulig. Video inn Et videokamera kan tilføyes ved å installere den valgfrie videoadapterkabelen mellom strømkontakten på enheten og pluggen på strøm-/datakabelen. ¼¼ Merk: Videobildene blir ikke delt med en annen enhet via nettverket. Videoen kan bare vises på enheten som er koblet til videokilden Adapterkabel for videoinngang (valgfri del, se Skjermtilbehør på side 56) 2 RCA-plugg 3 12 V kamera (fra tredjepart, krever separat strømkilde) 4 HDS-strøm-/datakabel ¼¼ Merk: Koble bare til NTSC- og PAL-videokilder. Kabling HDS Gen3 Installasjonshåndbok 29

30 6 Programvareoppsett HDS Gen3 må konfigureres før bruk for å få mest mulig ut av produktet. De neste avsnittene fokuserer på innstillinger som vanligvis ikke må endres etter konfigurering. Brukerinnstillinger og betjening dekkes i brukerhåndboken. Trykk på Hjem-skjerm-knappen for å vise startsiden, som har tre adskilte områder. Rullefeltet til venstre har ikoner for tilgang til de fleste innstillinger som må konfigureres: Oppstart første gang Når HDS Gen3 startes for første gang, eller etter tilbakestilling til fabrikkoppsett, vises det ledetekster som ber brukeren om å velge noen grunnleggende oppsettsalternativer: Velg språk (bare på enheter utenfor USA-markedet). Bekreft valget. 30 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

31 Les og godta advarselen. Hopp over demonstrasjonsmodusen ved å velge No (Nei). Velg Konfigurer utstyret for å svare på noen spørsmål som vil bestemme et antall forhåndsinnstillinger som passer til typisk bruk. Velg måleenhet for verdier som f.eks. dybde og avstand. Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok 31

32 Velg fiskemodus. Ett av de to alternativene nedenfor vises, avhengig av valgene dine. Forhåndsinnstillinger for ekkolodd justeres for å passe best mulig til valgene som tas. Alle forhåndsinnstillinger kan justeres senere via menyen på ekkoloddsiden og under innstillinger/ekkolodd. Når enheten er ferdig konfigurert, kan det hende at følgende dialogboks vises. Velg OK for å velge datakilder, både interne og eksterne, for enheten. ¼ ¼ Merk: Dialogboksen for kildevalg vises kanskje ikke dersom skjermen er koblet til et eksisterende system (inkludert en annen Navico-skjerm) som allerede har datakilder tilordnet og er slått på. Kildelisten deles automatisk så lenge det er full nettverkstilkobling mellom skjermene. 32 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

33 Tid og dato Konfigurer lokal tidsforskyvning i henhold til bruksstedet. UTC-tid leveres via satellitt og behøver ikke å stilles inn manuelt. Velg ønsket tids- og datoformat. Kildevalg Datakilder leverer sanntidsdata, f.eks. GPS-posisjon, retning, vindhastighet og temperatur. Dataene kan komme fra interne moduler i enheten (f.eks. intern GPS i enkelte produkter) eller eksterne moduler som er koblet til via NMEA 2000 eller NMEA Interne kilder som vises på NMEA 2000 som "virtuelle" enheter, inkluderer vanligvis ekkolodd, MFD, Navigator, Pilot Controller og igps. Når en enhet er koblet til flere enn én kilde som leverer samme data, kan brukeren velge foretrukket kilde. Før du velger kilde, må du kontrollere at alle eksterne enheter og NMEA 2000-samleskinnen er koblet til og slått på. Hvis NMEA 0183 brukes, fullfører du NMEA 0183-oppsett på side 45 før du velger kilde. ¼¼ Merk: Eksterne moduler med høy båndbredde, f.eks. ekkolodd og radar, kobles til via Ethernet og håndteres ikke under valg av kilde. Bruk de enhetsspesifikke menyene til å velge hvilken enhet som skal være kilde. Dette er bare nødvendig når det finnes flere kilder, da Ethernet-moduler oppdages og blir tilgjengelige automatisk. Enhetsnavn Det er nyttig å tildele navn i systemer med mer enn én skjerm av samme type og størrelse. Når du ser på datakildene eller enhetslisten, vil det tildelte navnet være tilføyd standard produktnavn + virtuell enhetsfunksjon for enkel identifikasjon. Ved å bruke GoFree-appen på et nettbrett eller en telefon kan du se tilgjengelige enheter for tilkobling med kun det tildelte navnet. Automatisk konfigurering Med alternativet for automatisk konfigurering søkes det etter alle kilder som er koblet til enheten. Hvis flere kilder er tilgjengelige Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok 33

34 for hver datatype, velges det fra en intern prioritetsliste. Dette alternativet passer til de fleste installasjoner. ¼¼ Merk: Automatisk valg av datakilde er kanskje allerede valgt ved oppstart første gang, men det bør gjøres på nytt hvis nye enheter er lagt til i nettverket i ettertid. Datakilder manuelt valg av kilde Manuelt valg er som regel kun nødvendig når det finnes flere kilder for samme data og kilden som er valgt med automatisk konfigurering, ikke er ønsket kilde. Trykk på menytasten når ønsket kilde er merket, for å se flere alternativer: Konfigurer enhet Ytterligere enhetsalternativer kan konfigureres via datakildemenyen eller fra enhetslisten. Se Enhetsliste på side 34 for mer informasjon. Omfang Den aktive datakilden under en hvilken som helst kategori kan settes til Global eller Lokal. Når en kilde settes til Global, blir den brukt av alle skjermer i nettverket. Når en kilde settes til Lokal, blir den brukt av bare den skjermen som valgte den som kilde. ¼¼ Merk: Hvis du bytter en skjerm fra en global kilde til en annen lokal kilde, må du endre Omfang-innstillingen til Lokal før du endrer valgt kilde. Ellers blir alle andre skjermer byttet over til den nye kilden. ¼¼ Merk: Innstillinger for lokale og globale data gjelder kun for den valgte datakilden. Det er ikke mulig å diskret angi om en datakilde er global eller lokal hvis den ikke er den aktive kilden på skjermen som betjenes. Tilbakestill global/lokal Velg Global tilbakestilling for å kjøre et automatisk valg av kilde og overstyre alle tidligere manuelle kildevalg utført på alle enheter i nettverket. Lokal tilbakestilling tilbakestiller alle datakildevalg på skjermen som brukes, til de globale kildeinnstillingene som er tilgjengelige fra andre skjermer i nettverket. Enhetsliste Enhetslisten viser de fysiske og virtuelle enhetene som leverer data. Dette kan inkludere en modul i HDS Gen3, NMEA 0183-porten eller en ekstern NMEA 2000-enhet. 34 Programvareoppsett HDS Gen3 Installasjonshåndbok

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x HOOK-X-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Vulcan. Installasjonshåndbok. bandg.com NORSK

Vulcan. Installasjonshåndbok. bandg.com NORSK Vulcan Installasjonshåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com O2000-kontroller Brukerveiledning NORSK navico-commercial.com Introduksjon O2000-kontrolleren er laget for å fjernstyre opptil 4 kontrollenheter for radar. Du kan bruke flere enn én O2000-kontroller på

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE VERKTØY Boremaskin Borebits Hullsag Skruebits Ø 2,5 mm (3/32") Ø 3 mm (1/8") Ø 3,5 mm (9/64") Ø 4 mm (5/32") Ø 5 mm (3/16") Tetningsmasse SIKA Ø 19 mm

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HDS Gen2 Touch. Installasjonsmanual NORSK. lowrance.com

HDS Gen2 Touch. Installasjonsmanual NORSK. lowrance.com HDS Gen2 Touch Installasjonsmanual NORSK lowrance.com Innhold 6 HDS Gen2 Touch oversikt 7 Forside - oversikt 8 Bakside - kontakter og tilkobling 9 SD kartleserspor 10 Kontroll av innhold 11 Innstallering

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P)

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Installeringsveiledning Lampebeskrivelser Element Strømlampe Ytelseslampe Ethernetlampe Beskrivelse Lyser grønt. Strømmen er på.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer