INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER"

Transkript

1

2 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32 PLASSERING AV VARSELSMERKER

3 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Merk: Det er viktig å lese gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen, samt alle varselsmerker på treningssykkelen før du benytter deg av denne. 1. Før du påbegynner dette eller et hvilket som helst annet treningsprogram, er det viktig at du snakker med en lege. Dette er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel eller har kjente helseproblemer. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukerene av apparatet er kjent med forholdsregler og instruksjoner. 3. Bruk treningssykkelen kun som beskrevet i denne brukerveiledningen. 4. Oppbevar produktet innendørs, og ikke utsett den for fuktighet og støv. Ikke plasser apparatet i garasje, nær vann, eller utendørs selv om det er under tak. 5. Plasser produktet på et jevnt underlag med minst 0,5 meter klaring på hver side. Beskytt gulv eller teppe ved å plassere en matte under apparatet. 6. Hold kjæledyr og barn under 12 år unna apparatet til enhver tid. 7. Produktets maksvekt er 159 kilo. 8. Ikle deg passende treningstøy når du benytter deg av apparatet. Ikke ikle deg løssittende klær som kan vikles inn i produktet. Bruk alltid rene joggesko ikke benytt apparatet med bare ben, iført sokker eller sandaler. 9. Inspiser apparatet regelmessig, og stram alle deler. Bytt umiddelbart ut slitte deler. 10. Dette apparatet er kun ment for hjemmebruk. Ikke benytt produktet i en kommersiell, utleie, eller institusjonell situasjon. 11. Hold ryggen rett når du benytter deg av treningssykkelen; ikke bøy ryggen. 12. Overtrening kan virke mot sin hensikt, og kan være helsefarlig. Dersom du føler svimmelhet eller annen form for ubehag, avslutt treningen umiddelbart, og start nedkjølingsprosessen.

4 FØR DU BEGYNNER Takk for at du valgte den revolusjonerende PROFORM LE TOUR DE FRANCE. Denne treningssykkelen tilbyr et unikt stigningssystem som automatisk simulerer terreng, vindmotstand, og et bredt utvalg andre funksjoner. Det anbefales at du setter deg inn i denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Dersom du fremdeles har spørsmål etterpå, så vil du finne kontaktinformasjonen til Mylna Sports Servicesenter på baksiden av denne brukerveiledningen.

5 SMÅDELER

6 MONTERING Monteringen krever to personer. Plasser alle delene på et åpent område og fjern alt pakningsmatriale. Ikke kast pakningsmatrialet før monteringen er fullført. Til monteringen vil du trenge følgende verktøy: Stjernetrekker Skiftenøkkel Ikke benytt elektriske verktøy til monteringen. 1. Plasser den fremre stabilisatoren (22) som vist på illustrasjonen. Få hjelp av en annen person til å holde basen (1), og fest den fremre stabilisatoren (22) til basen med to 3/8 x 2 ¼ skruer (74).

7 2. Få hjelp av en annen person til å løfte bakre del av basen (1), og fest så den bakre stabilisatoren (23) til basen med to 3/8 x 2 ¼ skruer (74). 3. Posisjonér setestammen (3) som vist på illustrasjonen. Løsne justeringsskruen (47) og dra den utover. Plassér så setestammen (3) inn i rammen (2). Beveg setestammen (3) opp eller ned til ønsket posisjon, og slipp justeringsskruen (47) inn i justeringshullet i setestammen. Stram så justeringsskruen. Forsikre deg om at justeringsskruen er strammet inn i et av justeringshullene.

8 4. Posisjonér setesporet (4) som vist på illustrasjonen. Løsne seteskruen (29) og dra den nedover. Før så setesporet (4) inn i setestammen (3). Plassér setesporet (4) i ønsket posisjon, og slipp seteskruen (29) inn i et av justeringshullene i setesporet. Stram så seteskruen. Forsikre deg om at justeringsskruen er strammet inn i et av justeringshullene. Stram så en #8 x ¼ skrue (92) inn i bunnen av setesporet (4). 5. Før setet (5) på stangen på setesporet (4). Forsikre deg om at setet sitter vannrett, og peker rett fremover. Stram så de to mutterene (A) under setet.

9 6. Posisjonér styrestammen (6) som vist på illustrasjonen. Få hjelp av en annen person til å holde styrestammen (6) nær rammen (2). Finn ledningbåndet inne i styrestammen, og bind nedre del av ledningbåndet til ned nedre ledningen (69). Dra så i øvre del av ledningbåndet til den nedre ledningen er ført gjennom styrestammen. Pass på å ikke legge den nedre ledningen (69) i klem. Løsne justeringsskruen (47) og dra den utover. Før så styrestammen (6) inn i rammen (2). Beveg styrestammen (6) opp eller ned til ønsket posisjon, og slipp justeringsskruen (47) inn i et av justeringshullene i styrestammen. Stram så justeringsskruen. Forsikre deg om at justeringsskruen er strammet inn i et av justeringshullene. 7. Posisjonér håndtaket (7) som vist på illustrasjonen. Få hjelp av en annen person til å holde håndtaket (7) nær styrestammen (6). Koble så øvre ledning (68) til nedre ledning (69). Før så ledningene inn i styrestammen. Pass på å ikke legge ledningene i klem. Fest håndtaket (7) til styrestammen (6) med en 5/16 x ¾ skrue (91) og en 5/16 x 2 ¼ skrue (105).

10 8. Posisjonér håndtaksdekslet (67) som vist på illustrasjonen og hold det nære håndtaket (7). Koble mottakerledningen (B) til skjøteledningen (102). Før overflødig ledningslakk forsiktig inn i håndtaket (7). Pass på å ikke legge ledningene i klem. Før en #8 x 5/8 skrue (94) opp og inn det fremre hullet i håndtaket (7). Plassér håndtaksdekslet (67) på håndtaket, og stram skruen inn i håndtaksdekslet. Før så en #8 x 5/8 skrue (94) inn i bakre hull i håndtaket (7), og stram skruen inn i håndtaksdekslet (67). 9. Se den lille tegningen: Fjern de to indikerte skruene (C) fra baksiden av konsollet (9), og fjern baksiden. Ikke kast skruene; disse vil bli brukt senere. Fest konsollet (9) til håndtaket (7) med fire #8 x 5/8 skruer (94).

11 10. Koble venstre og høyre gir-ledninger (70, 81) i håndtaket (7) inn i mottakene som er merket R og L på konsollet (9). Koble så skjøteledningen (102) inn i mottaket som er market med ordet PULSE. Koble den øvre ledningen (68) til det gjenværende mottaket. 11. Fest baksiden av konsollet (9) til konsollet med de to skruene (C) som ble fjernet i steg 9. Fest så kurven (8) til baksiden av konsollet (9) med fire #8 x 5/8 skruer (94).

12 12. Finn venstre pedal (61) som er merket med en L. Bruk en skiftenøkkel til å stramme venstre pedal (61) godt i retning mot klokken på venstre krankarm (63). Stram høyre pedal (ikke vist) godt i retning med klokken på høyre krankarm (ikke vist). 13. Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før du benytter deg av apparatet. Merk, ekstra smådeler kan være inkludert i pakningen. Det anbefales at du plasserer en matte under treningssykkelen for å bekytte gulv eller teppe.

13 DRIFT STRØMKABEL Apparatet må være jordet. Dersom det skulle svikte eller bryte sammen, så vil jording sørge for å minske faren for elektrisk sjokk ved å føre strømmen via en bane med minst mulig motstand. Produktet er utstyrt med strømkabel som har jordledning og jordstøpsel. VIKTIG: Dersom strømkabelen er skadet, MÅ det bli erstattet med en strømkabel som er godkjent av produsenten. Se tegningen: Koble den indikerte enden av strømledningen inn i apparatet som vist på tegningen.

14 SETEVINKEL Du kan justere setevinkelen på apparatet til den posisjonen som er mest komfortabel for deg. Du kan også føre setet bakover eller forover for å sitte mer komfortabelet eller for å justere avstanden til håndtaket. Juster setet ved å løsne de to mutterene under setet noen runder. Dytt så setet oppover eller nedover, eller før setet fremover eller bakover til ønsket posisjon. Stram deretter mutterene tilbake igjen. HORISONTAL JUSTERING AV SETEPOSISJON juster den horisontale stillingen til setet ved å først løsne seteskruen, og dra den nedover. Beveg så setesporet forover eller bakover. Slipp seteskruen når du har funnet den posisjonen som passer best, og stram skruen. JUSTERING AV SETESTAMMEN Ønsker du en effektiv treningsøkt, bør setehøyden være riktig. Når du tråkker på pedalene, bør det være en svak knekk i knærne dine når pedalene er i lavest posisjon. Juster høyden på setestammen ved å løsne justeringsskruen og dra den utover. Beveg så setestammen opp eller ned, og slipp justeringsskruen når du er fornøyd. Pass på at justeringsskruen er sluppet inn i et justeringshull, og stram godt. STYRESTAMME Høyden på styrestammen kan justeres ved å først løsne justeringsskruen og dra den utover. Beveg så styrestammen opp eller ned, og slipp justeringsskruen når du er fornøyd. Pass på at justeringsskruen er sluppet inn i et justeringshull, og stram godt. PEDALER Bruk pedalene ved å føre føttene dine inn i stroppene, og stram dem. Juster stroppene ved å trykke og holde tappene på spennene, juster stroppene til ønsket posisjon, og slipp tappene. NIVÅJUSTERING Dersom en av føttene på sykkelen ikke virker å være på samme nivå som resten, kan du justere en eller begge justeringsføtter på bakre stabilisator, til sykkelen står sikkert på underlaget.

15 KONSOLL Konsollet kan tilby et bredt utvalg funksjoner som er utviklet for å gjøre treningen din både effektiv og fornøyelig. Konsollet tilbyr blant annet ifit Live, som lar treningssykkelen kommunisere med ditt trådløse nettverk. Med ifit kan du laste ned personlige treningsøkter, lage dine egne økter, holde oversikt over dine treningsresultater, og få tilgang til mange andre funksjoner. Se for mer informasjon. I tillegg til dette tilbyr konsollet 24 treningsprogrammer, hvor hvert program automatisk forandrer motstanden på treningssykkelen for å stemme overens med en forhåndsvalgt terrengprofil, og hvor du kan forandre gir for å opprettholde din pedalhastighet. Konsollet tilbyr også et Watt-program, hvor motstanden i pedalene forandres for å holde din watt-verdi nær en forhåndsvalgt målverdi. Når du trener i manuell modus, kan du forandre motstanden i pedalene, og forandre gir ved hjelp av et knappetrykk. Under treningsøkten, vil konsollet vise fortløpende tilbakemeldinger angående din økt. Du kan også måle hjerterytmen din ved hjelp av et valgfritt pulsbelte. Du kan til og med koble din mp3- eller CD-spiller til konsollet og lytte til din favorittmusikk eller en lydbok mens du trener. Skru på strømmen, se side 16. Menynavigasjon, se side 16. Konsolloppsett, se side 17. Manuell modus, se side 17. Treningsprogram, se side 19. Watt-økt, se side 20. ifit-økt, se side 21. Innstillingsmodus, se side 22. Vedlikeholdsmodus, se side 24. Lydsystemet, se side 25. Konsollet kan vise hastighet og distanse i enten engelske mil eller metriske kilometer. Ønsker du å se hvilken måleenhet som er valgt, se steg 5 på side 23. Merk: Dersom skjermen er dekket av klar plastikk, kan du nå fjerne denne.

16 HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN Merk: Dersom apparatet har blitt usatt for lave temperaturer, bør du la det varmes opp til romtemperature før du skrur på strømmen. Dersom du ikke gjør dette, risikerer du å skade konsollet eller andre elektroniske komponenter. Koble til strømledningen (se side 13). Finn så strømbryteren på rammen nær strømledningen, og skru denne på. Skjermen vil så aktiveres, og konsollet er klart til bruk. Merk: Når du skrur på strømmen for første gang, vil stigningssystemet (motstanden) kalibreres automatisk. Treningssykkelen vil bevege seg opp og ned mens den kalibrerer. Når sykkelen slutter å bevege seg, er systemet ferdig kalibrert. Merk: Dersom stigningssystemet ikke kalibrerer seg automatisk, se steg 7 på side 24, og kalibrer det manuelt. Merk: Konsollet har en demomodus som er utviklet for bruk mens apparatet er på display i butikken. Dersom demomodus er skrudd på, vil ikke konsollet skrus av, og skjermen vil ikke bli nullstilt når du er ferdig med å trene. Se steg 6 på side 23 for å skru av demomodus. MENYNAVIGASJON Du kan bruke HOME, VENSTRE, HØYRE, OPP, NED og ENTER-knappene for å navigere gjennom menyene på skjermen, forandre innstillinger, og se konsollinformasjon. Trykk HOME for å gå tilbake til hovedmenyen, for å avslutte en treningsøkt, eller for å gå tilbake til en tidligere meny. Trykk OPP og NED for å rullere mellom menyvalg. Trykk VENSTRE for å gå tilbake til en tidligere meny. Trykk HØYRE for å velge menyvalg. Trykk ENTER for å velge et menyvalg, eller for å bekrefte en innstilling.

17 KONSOLLOPPSETT Sett opp innstillingene for konsollet før første gang du benytter deg av apparatet. 1. Koble til et trådløst nettverk. Se steg 1 og 2 på side 22 for å koble til et trådløst nettverk. Trykk så HOME for å returnere til innstillingsmodus. 2. Kalibrer stigningssystemet. Velg først vedlikeholdsmodus (se steg 1 og 2 på side 24). Se så steg 7 på side 24 og kalibrer stigningssystemet på treningssykkelen. 3. Sjekk for program-oppdateringer. Velg først vedlikeholdsmodus (se steg 1 og 2 på side 24) dersom dette er nødvendig. Se så steg 3 på side 24 og sjekk for oppdateringer. 4. Lag deg en ifit-konto. Gå til for å lage deg en ifit-konto, eller for mer informasjon. 5. Påbegynn treningsøkten. Se ifit-økter på side 21. MANUELL MODUS 1. Trykk på hvilken som helst knapp på konsollet, eller begynn å tråkk på pedalene. Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side Velg hovedmenyen. Når du skrur på strømmen, vil hovedmenyen automatisk bli valgt. Dersom du allerede har valgt en ifit-økt, kan du trykke HOME for å gå tilbake til hovedmenyen. 3. Velg manuell modus. Trykk MANUAL-knappen på konsollet for å velge manuell modus. Fra hovedmenyen kan du også velge ifit LIVE, og deretter velge manuell modus. 4. Skift stigning (motstand) etter ønske. Du kan skifte motstanden i pedalene mens du tråkker, ved å trykke på INCLINE+ og INCLINE-. Merk: Sykkelen har et bredt stigningsspekter. Hold tak i håndtaket og forbered deg når du forandrer stigningen. 5. Forandre gir etter ønske. Oppretthold en stødig pedalhastighet ved å forandre gir. Dette gjør du ved å trykke GEARS+ og GEARS- på konsollet eller ved å trykke på knappene på håndtakets gir.

18 6. Følg med på din egen økt på skjermen. Trykk DISPLAY, VENSTRE, HØYRE, OPP eller NED for å se ønsket skjerminformasjon. Skjermen kan vise følgende treningsinformasjon. Calories (Cals kalorier): Denne skjermmodusen vil vise et omtrentlig antall kalorier du har forbrent under økten. Distance (distanse): Denne skjermmodusen vil vise hvor langt du har syklet i enten engelske mil eller metriske kilometer. Ønsker du å forandre måleenhet, se steg 5 på side 23. Gear (gir): Denne skjermmodusen vil vise hvilke for- og bakgir som er valgt. Incline (stigning): Denne skjermmodusen viser stigningsnivået på sykkelen. Map (kart): Når du trener med en av de forhåndsinnstilte programmene, vil denne skjermmodusen vise et kart over det virtuelle terrenget, og en indikator som viser hvor på kartet du befinner deg. Profile (profil): Når du trener med en av de forhåndsinnstilte programmene, vil denne skjermmodusen vise en profil av stigningsinnstillingene i programmet. Pulse (puls): Denne skjermmodusen vil vise hjerterytmen din når du har på deg det valgfrie pulsbeltet (se side 25). RPM (rotasjoner pr minutt): Denne skjermmodusen vil vise hvor mange runder pedalene roterer pr minutt. Speed (Spd hastighet): Denne skjermmodusen vil vise din pedalhastighet i engelske mil pr time, eller km pr time. Ønsker du å forandre måleenhet, se steg 5 på side 23. TIME (klokke): Denne skjermmodusen vil vise hvor lang tid som har gått av økten. Watt: Denne skjermmodusen vil vise omtrentlig antall watt som brukes under økten. Trådløs-symbolet på toppen av skjermen vil vise koblingsstatusen til konsollet. Dersom symbolet er grønt, så er konsollet koblet til ditt trådløse nettverk, og du er koblet til ifit.com. Dersom signalet er oransje, så er konsollet koblet til ditt trådløse nettverk. Dersom symbolet er grått, så er konsollet ikke koblet til et trådløst nettverk. Forandre volum på konsollet ved å trykke på VOLUM+ og VOLUM-. Ønsker du å sette den manuelle modus på pause, kan du ganske enkelt slutte å tråkke på pedalene. Begynn å tråkke på pedalene når du ønsker å gjenoppta treningsøkten. Gå ut av manuell modus eller et program ved å trykke HOME, velg END WORKOUT, og trykk ENTER. 7. Mål hjerterytmen med det valgfrie pulsbeltet dersom ønskelig. Se side 25 for mer informasjon om pulsbeltet. Når konsollet oppdager pulsen din, vil hjerterytmen vises i pulsskjermen. 8. Koble fra strømledningen når du er ferdig med å trene. Dersom konsollet ikke mottar signaler fra pedalene i noen sekunder, vil konsollet gå i dvalemodus. Dersom konsollet ikke mottar signaler fra pedalene i noen minutter og ingen knapper trykkes, vil konsollet slå seg av, og skjermene vil bli nullstilt. Når du er ferdig med å trene, slå av strømbryteren, og koble fra strømledningen. Merk: Dersom du ikke gjør dette, risikerer du at de elektriske komponentene i treningssykkelen slites ut før tiden.

19 TRENINGSPROGRAMMER 1. Trykk på hvilken som helst knapp på konsollet, eller begynn å tråkk på pedalene. Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side Velg hovedmenyen. Se steg 2 på side Velg et program. Velg TOUR DE FRANCE fra hovedmenyen, eller trykk LE TOUR DE FRANCE-knappen på konsollet. Velg så ønsket treningsøkt. Skjermen vil vise navnet på økten, varigheten og distansen, i tillegg til et omtrentlig antall kalorier det forventes at du forbrenner iløpet av økten. 4. Påbegynn treningsøkten. Begynn å tråkke på pedalene eller trykk ENTER for å starte økten. Hver treningsøkt er delt inn i flere segmenter. Ett stigningsnivå (motstand) er programmert for hvert segment. Merk: Samme stigningsnivå kan forekomme i flere segmenter etter hverandre. Under treningsøkten vil programmets profil vise deg din fremgang. Trykk DISPLAY-knappen gjentatte ganger for å se profilen. Den fargede linjen på toppen av profilen indikerer inneværende segment, og den fargede profilen representerer stigningsnivået på det inneværende segmentet. Skjermen vil også vise et kart over den virtuelle løypen du sykler, og et indikator på kartet for å vise hvor i løypen du befinner deg. Trykk DISPLAY gjentatte ganger for å se kartet. På slutten av hvert segment vil stigningsnivået automatisk justere seg til stigningsnivået i det neste segmentet. Når stigningen forandres, vil også motstanden i pedalene forandres. Oppretthold en stødig rytme ved å forandre gir ved hjelp av GEAR+ OG GEAR-. Merk: Antallet kalorier du forventes å forbrenne er et omtrentlig antall. Det faktiske antallet avhenger av forskjellige faktorer som brukerens vekt og pedalrotasjoner pr minutt. Treningsøkten vil fortsette slik til det siste segmentet er over. Et sammendrag av din treningsøkt vil så vises på skjermen. Når du har sett på sammendraget, trykker du ENTER. 5. Følg med på din egen økt på skjermen. Se steg 6 på side Mål hjerterytmen med det valgfrie pulsbeltet dersom ønskelig. Se steg 7 på side Koble fra strømledningen når du er ferdig med å trene. Se steg 8 på side 18.

20 WATT-PROGRAMMER 1. Trykk på hvilken som helst knapp på konsollet, eller begynn å tråkk på pedalene. Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side Velg hovedmenyen. Se steg 2 på side Velg Watt-økten. Velg WATTS WORKOUT fra hovedmenyen. Målverdien i økten vil så vises på skjermen. 4. Velg en målverdi. Bruk OPP og NED-knappene for å velge en målverdi. 5. Påbegynn treningsøkten. Begynn å tråkke på pedalene eller trykk ENTER for å starte økten. Både målverdien for Watt-økten, og din egen Watt-verdi vil vises på skejrmen, og konsollet vil regelmessig sammenlikne disse to verdiene. Målet med økten er å holde din egen Watt-verdi så nære målverdien som mulig ved å justere hastigheten du tråkker på pedalene. Motstanden i pedalene vil forandre seg automatisk under denne økten. Ikke skift gir mens du trener i dette programmet da dette ikke vil ha noen effekt på din watt-verdi. Skjermen vil vise din Watt-verdi i forhold til målverdien. Når pilen på skjermen er i den grønne sonen, betyr det at verdien din er nære målverdien. Dersom pilen befinner seg i den røde sonen, så er verdien din lenger unna målverdien. Dersom din Watt-verdi er for langt over eller under målverdiene, vil konsollet automatisk justere motstanden for å bringe din verdi nærmere målverdien. Du kan når som helst forandre målverdien under økten ved å trykke OPP og NEDknappene. Treningsøkten har ingen tidsgrense, og vil fortsette til du bestemmer deg for å avslutte økten. Slutter du å tråkke på pedalene, vil programmet settes på pause. Ønsker du å starte treningsøkten igjen, kan du begynne å tråkke på pedalene igjen. Gå ut av programmet ved å trykke på HOME-knappen, velg END WORKOUT, og trykk ENTER. 6. Følg med på din egen økt på skjermen. Se steg 6 på side Mål hjerterytmen med det valgfrie pulsbeltet dersom ønskelig. Se steg 7 på side Koble fra strømledningen når du er ferdig med å trene. Se steg 8 på side 18.

21 ifit-økter 1. Trykk på hvilken som helst knapp på konsollet, eller begynn å tråkk på pedalene. Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side Logg inn på din ifit-konto. Se steg 3 på side Velg hovedmenyen. Se steg 2 på side Velg en ifit-øk. Velg ifit LIVE fra menyen på skjermen, og velg TODAY S WORKOUT MAP, TRAIN, WORLD TOUR eller EVENT TRAINING for å laste ned neste treningsøkt av sin type i din timeplan. Velg COMPETE for å konkurrere i et planlagt løp. Skift brukeren av ifit Live-kontoen ved å trykke SELECT USER, og velg ønsket bruker. Du kan også velge MANUAL WORKOUT fra ifit Live-menyen dersom du ønsker å trene i manuell modus (se side 17), eller TOUR DE FRANCE dersom du ønsker å trene i et av apparatets innebygde programmer (se side 19). Noen treningsøker krever at du legger dem til din timeplan på før de lar seg lastes ned. Når du har valgt en ifit-økt, vil skjermen vise øktens navn, varighet og distanse på skjermen, i tillegg til et omtrentlig antall kalorier det er forventet at du forbrenner under økten. Skjermen kan også vise en profil eller et kart over treningsøkten. Dersom du velger konkurranse-modus, vil skjermen telle ned til løpet begynner. Gå til for mer informasjon. 5. Påbegynn treningsøkten. Se steg 4 på side 19. I noen av øktene vil stemmen til en personlig trener hjelpe deg gjennom økten. 6. Følg med på din egen økt på skjermen. Se steg 6 på side 18. I konkurranse-modus, vil skjermen vise din plassering i løpet i forhold til de andre deltagerene. 7. Mål hjerterytmen med det valgfrie pulsbeltet dersom ønskelig. Se steg 7 på side Koble fra strømledningen når du er ferdig med å trene. Se steg 8 på side 18. Gå til for mer informasjon.

22 INSTILLINGSMODUS Konsollet har en innstillingsmodus som lar deg koble konsollet til ditt trådløse nettverk, og logge deg på din ifit-konto. Innstillingsmodusen lar deg også velge standard måleenhet, i tillegg til å la deg skru demo-modus av eller på. Du kan også velge innstillinger for stigning og gir i denne modusen. 1. Velg innstillingsmodus. Skru på konsollet og velg hovedmenyen (se steg 1 og 2 på side 17). Velg så SETTINGS. 2. Koble til ditt trådløse nettverk. Velg WIFI fra SETTINGS-menyen. Velg så STANDARD WIFI-SETUP, ADVANCED WIFI SETUP eller WPS SETUP. Merk: Et trådløst nettverk må være tilgjengelig, og du må ha en b/n ruter med SSIDkringkasting skrudd på. Skjulte nettverk støttes ikke. ifit Live-modusen støtter usikrede og sikrede (WEP, WPA og WPA2) inkrypsjoner. Bredbånd anbefales ettersom ytelsen er avhengig av oppkoblingshastigheten. Dersom du velger STANDARD WIFI-SETUP vil en liste over trådløse nettverk vises på skjermen, og du kan velge ønsket nettverk. Merk: Det kan ta noen sekunder før listen over de trådløse nettverkene vil vises på skjermen. Du må vite navnet på ditt nettverk (SSID) for denne typen setup. Dersom nettverket ditt har et passord, må du vite dette. Et tastatur vil så vises på skjermen. Bruk VENSTRE, HØYRE, OPP, NED og ENTER for å skrive inn ditt passord, og velg DONE. Dersom nettverket ditt ikke er passordbeskyttet, velger du ganske enkelt DONE. Dersom du har problemer med å koble til ønsket nettverk, forsikre deg om at du har riktig passord (Passordene kan være følsom for store og små bokstaver). Dersom du velger ADVANCED WIFI-SETUP vil en liste over trådløse nettverk vises på skjermen, og du kan velge ønsket nettverk. Merk: Det kan ta noen sekunder før listen over de trådløse nettverkene vil vises på skjermen. Du må vite navnet på ditt nettverk (SSID), ditt nettverkspassord, din IP-adresse, din netmask, din gateway-adresse og din globale DNS-server for denne typen setup. Et tastatur vil så vises på skjermen. Bruk VENSTRE, HØYRE, OPP, NED og ENTER for å skrive inn ditt passord, og velg DONE. Gjenta dette for å skrive inn din IP-adresse din netmask, din gateway-adresse og din globale DNS-server. Dersom du har problemer med å koble til ønsket nettverk, forsikre deg om at du har riktig passord (Passordene kan være følsom for store og små bokstaver). Skjermen vil si ifra når konsollet har koblet seg til ditt trådløse nettverk. Trykk ENTER for å gå ut av ADVANCED SETUP. Dersom du velger WPS-SETUP følg instruksjonene på skjermen. Merk: Dersom du fremdeles har spørsmål etter disse instruksjonene, gå til support.ifit.com for mer hjelp.

23 3. Logg inn på din ifit-live-konto. I SETTINGS-menyen, velg WIFI, og deretter ifit LIVE LOGIN. Et tastatur vil så vises på skjermen. Bruk VENSTRE, HØYRE, OPP, NED og ENTER for å skrive inn ditt passord, og velg DONE. Skift brukeren av ifit Live-kontoen ved å trykke SELECT USER, og velg ønsket bruker. Gå til for mer informasjon eller for å opprette en ifit-konto. 4. Velg språk. I SETTINGS-menyen, velg INTERNATIONAL, og velg deretter LANGUAGE. Språket som allerede er valgt vil være i fokus. Skift deretter til ønsket språk (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle produkter). 5. Velg måleenhet. I SETTINGS-menyen, velg INTERNATIONAL, og velg deretter DISPLAY UNITS. Måleenheten som allerede er valgt vil være i fokus. Skift deretter mellom METRIC (kilometer) og US (engelske mil). 6. Skru demo-modus av eller på. Konsollet har en demo-modus som er ment for bruk når apparatet står i butikken. Dersom demo-modus er skrudd på, vil konsollet ikke skru seg av, og skjermen vil ikke nullstilles når du er ferdig med treningsøkten. Du kan skru demo-modus av eller på i SETTINGS-menyen ved å velge DEMO MODE. Skjermen vil vise om demo-modus er skrudd av eller på. 7. Skru stigning av eller på. Du kan velge om apparatet skal benytte seg av stigning under treningsøktene ved å gå til SETTINGS-menyen, og velge INCLINE LOCKOUT. Skjermen vil så vise deg om denne funksjonen er skrudd av eller på. Dersom du benytter deg av programmer som vanligvis bruker stigning, så vil motstanden i pedalene forandres for å kompensere for mangelen på stigning. 8. Still inn gir-valg. I SETTINGS-menyen, velg GEARING. Velg så ønsket gir-valg for treningssykkelen. 9. Gå ut av innstillingsmodus. Trykk HOME.

24 VEDLIKEHOLDSMODUS Konsollet tilbyr en vedlikeholdsmodus som lar deg oppdatere konsollets programvare, stille konsollet tilbake til standard-instillinger, se teknisk informasjon, utføre en nettverkstest, kalibrere stigningen og kalibrere strømmåleren. 1. Velg innstillingsmodus. Se steg 1 på side Velg vedlikeholdsmodus. I SETTING-menyen, velg MAINTENANCE. En ny meny vil nå vises på skjermen. Følgende informasjon vil ha egne menyvalg i MAINTENANCE-menyen: Dersom konsollet er koblet til en kontroll av treningssykkelen, vil kontroll-prikken være grønn. Dersom den ikke er det, vil prikken blinke. Dersom treningssykkelen er koblet til et trådløst nettverk, vil nettverks-prikken være grønn. Dersom den ikke er det, vil prikken være rød. 3. Oppdater konsollets programvare. For best resultater, lønner det seg å sjekke regelmessig etter oppdateringer. I MAINTENANCE-menyen, velg FIRMWARE UPDATE. Trykk ENTER for å laste ned de seneste oppdateringene til ditt konsoll. Merk: Ikke skru av strømmen under oppdatering, da dette kan skade konsollet. Skjermen vil vise fremgangen i oppdateringen. Når oppdateringen er fullført, vil konsollet skru seg av og deretter på igjen. Dersom konsollet ikke gjør dette, skru av manuelt med strømbryteren, vent i 10 sekunder, og skru strømbryteren på igjen. Det vil kanskje ta noen minutter før konsollet er klart til bruk. 4. Gjenopptrett standard-innstillinger. I MAINTENANCE-menyen, velg RESTORE DEFAULTS. Trykk så ENTER for å gjenopprette konsollets innstillinger til slik det opprinnelig var da du mottok produktet. 5. Se teknisk informasjon. I MAINTENANCE-menyen, velg TECHNICAL INFO. I denne funksjonen, kan du se det totale antall timer som treningssykkelen har vært i bruk, den totale distansen som pedalene har blitt tråkket, og annen informasjon. Trykk ENTER for å gå ut av denne funksjonen. 6. Utfør en nettverkstest. I MAINTENANCE-menyen, velg NETWORK TEST. Konsollet vil nå kjøre en nettverkstest, og sjekke oppkoblingsstatusen til konsollet. Trykk ENTER for å gå ut av denne funksjonen. 7. Kalibrer stigningssystemet. I MAINTENANCE-menyen, velg CALIBRATE INCLINE. Trykk ENTER for å bekrefte. Sykkelen vil automatisk heve seg til høyeste stigningspunkt, deretter senke seg til det laveste punktet, før det returnerer til startsposisjonen. Dette vil kalibrere stigningssystemet. Merk: Hold kjæledyr, føtter og andre objekter unna treningssykkelen når systemet kalibreres. I en nødssituasjon, trykk ENTER for å avbryte kalibreringen. Trykk ENTER for å gå ut av denne funksjonen.

25 8. Kalibrer strømmåleren på sykkelen. Merk: Ikke alle treningssykler har denne funksjonen tilgjengelig. Kalibrer strømmåleren kun dersom du har blitt instruert i å gjøre dette av en autorisert service-person. I MAINTENANCE-menyen, velg CALIBRATE WATTS. Tastaturet vil nå vises på skjermen. Bruk OPP, NED, VENSTRE, HØYRE og ENTER for å skrive inn fjær-konstanten i strømmåleren. 9. Gå ut av vedlikeholdsmodus. Trykk HOME. LYDSYSTEMET Ønsker du å spille musikk eller lydbøker over konsollets høytalere, må du koble din musikkspiller til lydporten på konsollet,finn den inkluderte lydkabelen og koble den til MP3-porten. Koble så den andre enden inn i din musikkspiller. Forsikre deg om at lydkabelen er koblet fullstendig inn. Trykk så PLAY på din musikkspiller. Du kan justere volumet enten via musikkspilleren eller direkte på konsollet ved hjelp av VOLUM-knappene. Dersom du benytter deg av en discman, bør du plassere denne på gulvet eller en annen flate i stedet for konsollet for å hindre at cd-en hopper. PULSBELTET Uansett om målet ditt er å forbrenne fett eller styrke ditt kardiovaskulære system, ligger nøkkelen til å oppnå best resultater i å opprettholde riktig hjerterytme under treningen. Et pulsbelte lar deg kontinuerlig holde et øye med hjerterytmen din under trening, og dermed hjelpe deg med å nå dine personlige mål. Ønsker du å kjøpe et pulsbelte, se siste side for kontaktinformasjon.

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer