TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23"

Transkript

1 TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil: E-post: Vaktmester Olberg Eiendom, Thomas Olberg (innleid vaktmestertjeneste). Kontakt styret, mobil eller legg beskjed i postkasse ved vaktmesterbua. Styret og vaktmester har tilgang på Masternøkkel både til bolig og garasje og kan hjelpe i de aller fleste tilfellene, hvis problemer skulle oppstå. Ta kontakt. Canal Digital Kabel-TV I samtlige leiligheter er det digital TV-Dekoder og internetmodem som eies av borettslaget. Gjennom dekoderen inngår det et antall (p.t. 36) TV-kanaler pluss 15 valgfrie kanaler som er inkludert i husleien/felleskostnadene. Inkludert er også internett med hastighet 5/2. Ønsker du høyere hastighet, kan du selv bestille dette hos Canal Digital, Tlf 06090, mot at du får egen faktura på økningen.

2 VED UTFLYTTING SKAL FØLGENDE VÆRE IGJEN I LEILIGHETEN: TV-dekoder: Canal Digital HD-Dekoder med abonnementskort (liten modell) Strømkontakt Antennekabel HDMI kabel og SCART kabel Internett Modem: Internett modem (hvit modell) Strømkontakt og nettverkskabler tilhørende modemet COAX / antenne kabel Bruksanvisning, avtalevilkår og annet som tilhører HD-dekoder og internettmodem. Brannslukker, pulverapparat (Thermax Firesafe), 1 stk. Utstyr som beskrevet over som fjernes fra leiligheten ved utflytting er å anse som tyveri som igjen utløser erstatningsansvar.

3 ORDENSREGLER Gjeldende fra 1. juni 2015 Opprettet 1981 Org. nr.:

4 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet Lover og regler Dette dokumentet inneholder ordensregler for Skogtun Borettslag A/L gjeldende fra 1. desember 2012 og erstatter tidligere utstedt ordensreglement. Reguleringene i dette dokumentet gjelder i tillegg til Vedtekter for Skogtun Borettslag AL. Viser til Lov om burettslag (burettslagslova) av 15. august Bomiljø a) Vi skal trives i borettslaget vårt og derfor må vi ta hensyn til hverandre. For at beboerne skal sikres orden, hygge og ro i hjemmene er alle beboere ansvarlig for å sette seg inn i reglene og at disse overholdes. Meldinger fra styret og/eller forretningsfører til beboerne ved rundskriv og/eller oppslag gjelder på samme vis som husordensreglene. b) Andelseier er medansvarlig for at leietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten, eller eiendommen for øvrig, gjøres kjent med- og overholder gjeldende regler for eiendommen. 3 Felles sikkerhet Hver enkelt har ansvar for at ytterdørene holdes låst, også på dagtid. Ikke slipp inn folk uten å sjekke hvem det er, slik at vi ikke slipper inn uvedkommende. Dører til loft og kjeller skal alltid låses og lyset slukkes når rommet forlates. Bruk aldri levende lys i loft eller kjeller. 4 Ro Det skal være alminnelig ro i leiligheten fra kl til kl alle dager. Boring og snekring høres i hele blokka og skal derfor ikke forekomme etter kl lørdager og er forbudt søndager. Gi naboene beskjed i god tid før fester og tilsvarende støyende aktiviteter. Heng opp et oppslag i oppgangene i blokka. Da er det lettere for naboene å akseptere ekstraordinær støyende aktivitet for en kort periode. Lek eller unødvendig opphold i innvendige fellesarealer er ikke tillatt. 5 Leilighet a) Andelseier er nesten likestilt som selveier. I flg. Lov om burettslag (burettslagslova) av 15. august 2005 er alt inne i leiligheten er andelseier sitt ansvar. Beboer plikter å tegne egen innboforsikring da borettslagets forsikring ikke gjelder her. b) Vær spesielt oppmerksom på vannlekkasjer fra kjøkken/bad /toalett. Beboer er forpliktet til å vite hvor stoppekranen finnes. Skyll avløp med varmt klorvann av og til. Rens sluk på badet med jevne mellomrom. Kast ikke uvedkommende ting i toalettet, som sanitetsbind, sigarettsneiper, avispapir o.l. c) Leiligheten skal være utstyrt med brannslukker 6kg pulverapparat eller bedre, og minst 1 fungerende røykvarsler 1. Dette er borettslagets eiendom, men beboers ansvar å påse at dette er i orden og fungerer. 1. desember hvert år skal pulverapparat vendes, samtidig som batteri i røykvarsler byttes ut. d) Låsen i inngangsdøren er Skogtun Borettslags eiendom da dette er systemlås. Det skal til enhver tid være minst 3 funksjonelle nøkler til låsen. Kontakt styret eller KOBBL for bestilling av flere nøkler. Kontakt styret eller KOBBL hvis nøkkel blir brukket og/eller mistet/stjålet. e) Signalene i kabel-tv anlegget leveres p.t. av Canal Digital. Skogtun Borettslag eier det interne kabelnettet som er installert i blokkene. Kontakt Canal Digital ved signalbrudd, tlf f) Vinduer skal ikke brukes til lufting av klær, sengetøy eller risting av tepper, matter og ryer. Benytt tørkestativ på veranda eller tørkestativ ute. g) Leiligheten er utstyrt med HD-Dekoder (TV) uten opptaksmuligheter, tilhørende abonnementskort samt internettmodem (hvit modell), begge fra Canal Digital kabel-tv. Dette er utstyr som tilhører borettslaget og skal ikke fjernes fra leiligheten. 1 Se tips og råd på de siste sidene. 2 Se tips og råd på de siste sidene. Side 1 av 8 Revidert 2012

5 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet Dyrehold a) Dyrehold er kun tillatt etter søknad til styret hvis gode grunner taler for dette, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen jfr brl.lov 5-11 fjerde ledd. Begrunnelse for behov av dyrehold skal følge søknaden, sammen med egenerklæring om overholdelse av regler for dyrehold i borettslaget og godkjenning fra minst 2/3 av beboerne i oppgangen. b) Det er båndtvang på borettslagets område. Eier plikter umiddelbart å fjerne ekskrementer fra sitt husdyr fra alle fellesområder, og har ansvar for at dyret opptrer rolig og ikke truende på noen måte ovenfor beboere. Eier er erstatningspliktig for eventuelle skader husdyret påfører borettslagets eiendom. c) Medfører dyreholdet støy, ubehagelig lukt eller lignende, kan dyreholdet kunne være til ulempe/sjenanse. Det samme gjelder dersom noen beboere får fysisk ubehag som følge av dyreholdet, f. eks. allergireaksjoner. Dersom dyreholdet kan medføre allergiske reaksjoner for en familie i oppgangen, kan det gi grunnlag for et avslag. d) Ved berettigede klager eller dersom dyret er til sjenanse, trekkes tillatelsen tilbake og dyret må fjernes umiddelbart. Dette er da å anse som vesentlig mislighold og brudd på leieavtalen mellom borettslaget og andelseier/beboer. e) Det er tillatt å ha med seg husdyr ved innflytting. Ved innflytting skal styret informeres skriftlig om husdyret, samtidig som eier signerer egenerklæring for at gjeldende regler for dyrehold i borettslaget blir overholdt. Ved husdyrets død, blir punkt a) gjeldende. f) Dyrehold uten tillatelse fra styret er å anse som vesentlig mislighold, og brudd på leieavtalen mellom borettslaget og andelseier/beboer med de konsekvenser dette måtte medføre. g) Midlertidig oppbevaring av dyr skal søkes godkjent av styret, ved opphold lenger enn 2 uker. h) Dyr i bur eller akvarium er unntatt fra denne bestemmelsen. 7 Veranda a) Det er generelt ikke lov å sette opp/montere sjenerende ting på verandaen. Platene på rekkverket tåler ikke å bli montert på. Kontakt styret eller vaktmester hvis du er i tvil om noe. b) Parabolantenner skal alltid søkes godkjent styret. Antennen skal være av så liten dimensjon som mulig og monteres innenfor rekkverket. Kan fravikes noe pga mottakerforhold. c) Verandakasser til blomster skal være tette, slik at vanning ikke sjenerer naboen under. Velg planter med omhu, slik at dette ikke sjenerer naboene. d) Det skal ikke kastes sigaretter, fyrstikker, søppel, planter m.m. over rekkverket. e) Det er ikke tillatt å riste tepper, ryer, dyner og lignende over rekkverket. Tørkestativene ute er beregnet til dette. f) Balkongflagg er tillatt montert. Merk pkt a). g) Grilling med kull er strengt forbudt. Gass er tillatt, men elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer. Ha egnet slukkeutstyr lett tilgjengelig i tilfelle brann 3. h) Det er forbudt å male vinduer, karmer og vegger uten godkjenning fra styret. Borettslagets fargekoder skal benyttes 4. i) Utvendige persienner, utelamper og markiser er tillatt å montere og skal monteres av godkjent fagperson. Markiser skal søkes godkjent av styret, da dette virker inn på bygningens fasade. j) Fjern snø fra verandaen om vinteren. Når snøen tiner opp, kan smeltevann kan renne ned til naboen i etasjen under. k) Husholdningsavfall skal ikke oppbevares på verandaen, da dette vil tiltrekke seg skadedyr. Husholdningsavfall skal bæres ut og legges i egne avfallsbeholdere. Merk 9 b). l) Varmepumpe er ikke tillatt montert. 3 Se tips og råd på de siste sidene. 4 Se tips og råd på de siste sidene. Side 2 av 8 Revidert 2012

6 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet Fellesarealer inne a) Alle beboere har et felles ansvar for arealene inne. Dette gjelder vindfang (postkasserommet), trappeoppgang, loft og kjeller. Alle innredninger og utstyr må behandles med forsiktighet. b) Sykler, barnevogner, og større ting som er for stort til å plassere i boden, kan settes utenfor boden i kjeller eller loft, merket med navn og leilighetsnr., så lenge dette ikke er til hinder for andre. Det er forbudt å sette slike eiendeler i trappeavsatsene og vindfang. Sykler henvises til sykkelstativene ute men kan oppbevares i kjeller om vinteren. c) Oppbevaring av lett antennelige stoffer som drivstoff, gass under trykk, oljer o.l. er ikke tillatt i loft og/eller kjeller. d) Røyking er strengt forbudt i alle fellesarealer innendørs. Lov om vern mot tobakksskader 6: I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. e) Risting av tøy, tepper og annet i trappeoppgang er ikke tillatt. f) Uten styrets godkjenning er det forbudt å tegne på/male vinduer, vegger og annet i fellesarealer. g) Oppslag kan henges på eller i nærheten av glassdør i trappeoppgangen med tape. Ikke lim. h) Renhold av trappeoppgangen er satt bort til et renholdsfirma. Vennligst ta inn dørmatten på vaskedagen. 9 Fellesarealer ute a) Det skal ikke legges ut avfall, brød og lignende til fugler, da dette også tiltrekker rotter og mus. b) Vekster og beplantning skal vernes. c) Det er ikke tillatt å grille eller benytte plenområder til camping. d) Grilling skal foregå på eget grillområde. e) Forsøpling er forbudt. f) Tørkestativer skal brukes til tørk av klesvask og til lufting av tøy og sengeklær. g) Utendørs tørkestativer skal ikke benyttes etter kl lørdager samt alle søn- og helligdager. 10 Søppel a) All søppel pakkes godt inn og sorteres etter renovasjonsvesenets (GIR) anvisninger. Kast ikke glødende eller brennende ting i søpla. b) Sigarettstumper og annet avfall (Eksempel: tyggegummi, matrester, flasker o.l.) skal ikke kastes på fellesareal. c) Søppel bæres ut, ikke settes i trappeoppgang. Hold orden i søppelrommene er du uheldig, rydd opp etter deg! La ikke lokk stå åpne i søppelrommene da dette kan avgi lukt og tiltrekke seg dyr. Se også 6 k). d) Malingsspann, gamle møbler, tapeter og annet som ikke skal i ordinære søppelbeholdere, må den enkelte beboer selv levere inn/deponere på egne innsamlingssteder. Styret kan sende regning til beboer for fjerning av slikt avfall, dersom man finner slikt avfall på fellesarealer der det ikke hører hjemme. Nærmeste deponi er: Kongsvinger Gjenvinningsstasjon på Rasta. 11 Dugnad a) Alle beboere plikter å bidra til vasking og feiing av innendørs fellesrom i kjeller og loft ved den årlige dugnaden. Det skal også kastes søppel som måtte være plassert utenfor boder i fellesrommene. b) Umerkede gjenstander utenfor boder (loft og kjeller) skal fjernes og kastes ved hver dugnad. c) Beboere skal også bidra utendørs med å feie asfalt, fjerne søppel, løv o.l. d) Ved dugnad leies det inn større containere som kan benyttes av beboerne til å kaste større gjenstander, samt annen type søppel som ikke er lov å kaste i det ordinære husholdningsavfallet. Side 3 av 8 Revidert 2012

7 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet Utleie/Framleie a) Det er tillatt, uten styrets godkjenning, å leie ut deler av leiligheten (hybel) såfremt andelseier selv bor i leiligheten. b) Andelseier må selv ha bodd i leiligheten minst 1 år i løpet av de siste 2 år, før hele leiligheten kan leies ut til andre. Hele leiligheten kan leies ut inntil 3 år. Styret skal godkjenne utleieforhold som gjelder hele leiligheten. c) Andelseier er forpliktet til å informere styret om hvor man kan få tak i han/hun, så lenge utleieforholdet pågår. d) Andelseier har det fulle ansvar overfor borettslaget for enhver skade eller ulempe som måtte oppstå pga leietakeren. Andelseier kan utpeke en fullmektig som kan ta imot meldinger fra borettslaget om bruken av leiligheten. e) Leietaker har samme ansvar og plikter som andelseier. 13 Klage a) Dersom det er nødvendig å klage på nabo, kommuniser først med vedkommende. Dersom dette ikke fører frem, send en skriftlig klage til styret. b) Oppfører beboer av leiligheten seg på slik måte at det er fare for ødeleggelse og forringelse av eiendommen, eller er til plage og sjenanse for naboer, kan borettslaget kreve fravikelse fra leiligheten etter borettslagsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Krav om fravikelse fremsettes for tingsretten. 14 Veier a) Smørbukkvegen er definert som gang- og sykkelvei, med mulighet til fremkommelighet med motorisert kjøretøy. b) På grunn av de smale innfartsveiene til blokkene, er det derfor kun tillatt stans for av- og pålessing. Stans kjøretøy på en slik måte at andre kan komme forbi. c) Høyeste tillatte hastighet er 10 km/t. Gi plass til myke trafikanter! d) Unntak er kjøretøy under utrykning og maskiner i arbeid, jfr. Vegtrafikkloven Parkering av kjøretøy Parkering/hensetting av kjøretøy skal skje på en slik måte at det ikke er til hinder for andre. Som kjøretøy regnes moped, motorsykkel, bil og lastebil. Vis respekt for utrykningskjøretøy. a) Moped og motorsykkel som tilhører beboerne, skal parkeres i egen garasje. Besøkende henvises til gjesteparkering. Se 16 og 17. b) Biler og lastebiler/flyttebiler er kun tillatt stanset/parkert for kortere tidsrom, og kun for av- og pålessing. c) Det er ikke tillatt å parkere på veiskulder eller gressplen. 16 Gjesteparkeringsplasser a) Borettslaget har få utendørs gjesteparkeringsplasser i forhold til antall leiligheter, derfor skal disse kun benyttes til det formål de er tiltenkt. b) Parkering av kjøretøy lenger enn 3 dager er ikke tillatt. c) Avskiltede kjøretøy, tilhengere og campingvogner er ikke tillatt oppstilt uten avtale med styret eller vaktmester. Styret/Vaktmester kan anvise hensiktsmessig plass, hvis behov for å hensette slikt for en kortere periode. Styret/Vaktmester kan kreve dette fjernet igjen hvis nødvendig. d) Hvis oppstilte kjøretøyer/eiendeler ikke fjernes etter styrets anmodning, kan styret kreve dette fjernet for eiers regning og risiko. e) Beboers kjøretøy som er for stor til å parkere i garasje kan benytte gjesteparkeringsplass, etter søknad/avtale med styret. Kjøretøyet skal alltid ha synlig parkeringstillatelse, utstedt av styret, i frontrute. Side 4 av 8 Revidert 2012

8 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet Garasjer a) Beboerne skal benytte garasjene til parkering, ikke legge beslag på gjesteparkeringsplass. Det er en garasje til hver leilighet. Forsøk å leie ekstra garasje hvis behov for dette. b) Passasjen mellom garasjene er trang, vis nødvendig hensyn til andre. c) Garasjens port skal være lukket/låst, i den tiden garasjen ikke er under oppsyn. d) Fjernkontroll til garasje er definert som systemnøkkel. Kontakt styret hvis fjernkontrollen og/eller reservenøkkelen blir mistet eller stjålet. Styret kan bestille ny fjernkontroll og programmere denne, etter avtale med beboer. Kostnad for ny fjernkontroll faktureres beboer. Batteriskift i fjernkontroll må beboer gjøre selv. e) Oppbevaring av lett antennelige stoffer er ikke tillatt i garasjen. Dersom det oppstår brann eller andre skader på garasjeanlegget som et resultat av dette, er bruker eller andelseier av garasjen erstatningspliktig overfor borettslaget og forsikringsselskapet. f) Dobbeltkontakter og skjøtekabler av kvalitet som ikke er beregnet for utendørs bruk, skal ikke benyttes i garasjene. Følg forskrifter for elektriske anlegg. g) Når motorvarmer ikke er i bruk skal støpsel trekkes ut fra kontakten. Det tillates ikke bruk av kupevarmer pga fare for overbelastning i strømnettet. Bruk tidsur på motorvarmer! Normalt holder det at motorvarmer er i drift i ca 1-2 timer før kjøretøyet tas i bruk. h) Ved utleie/framleie av garasjeplass skal styret til enhver tid underrettes om hvem som disponerer plassen. Opplysningene skal være oppdaterte med navn, adresse og telefonnummer. i) Styret, Vaktmester og myndighetspersoner kan kreve inspeksjoner i den enkelte garasje for å påse at ordensregler blir fulgt, av hensyn til felles sikkerhet og andre sikkerhetsmessige årsaker. Styret kan pålegge fjerning av oppbevarte ting i garasjen som er i strid med reglene. j) Det er forbudt å foreta utvendig vask av bil på borettslagets fellesareal, benytt nærmeste bensinstasjon e.l. k) All hensetting av kjøretøy skal ikke være til sjenanse eller hinder for alminnelig ferdsel. Skogtun Borettslag A/L Juni 2015 Side 5 av 8 Revidert 2012

9 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet 1981 TIPS OG RÅD Bruk grillvett Grilling med familie og venner kan gi mange hyggelige minner. Dessverre glemmer mange å utøve nødvendig aktsomhet når de griller. Hvert år påføres mange barn og voksne alvorlige brannskader under grilling. For å bedre sikkerheten ved grilling har vi noen grunnleggende sikkerhetsråd: Grillvettreglene 1. Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale. 2. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. 3. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill. 4. Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling. 5. Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning. 6. Bruk ikke tennvæske på varm grill. 7. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. 8. Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted. 9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. 10. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Grill på felles uteareal Borettslaget har installert grill på fellesområde, ved snuplassen. Denne er til fri bruk for alle beboere. Beboere som bruker grillen har også ansvaret for at den brukes på en sikker måte og at den blir tømt for rester og avfall etter bruk. Gassgrill Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen. Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes. Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken. Flytt flasken til et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner og så videre). Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet. Grilling på balkong i borettslag På balkong er elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer. Skogbrannfare Dersom du griller ute i naturen, husk at skogbrannfaren er stor i tørre perioder. Sjekk skogbrannfare-indeksen hos Meteorologisk Institutt før du drar. Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Vedlikehold av brannslokkeapparater Du bør kontrollere brannslokkeapparater minst fire ganger i året. Slik gjør du det: 1. Sjekk apparatet utvendig Se til at apparatet ikke har synlige skader og at plomberingen ikke er brutt. Sjekk at slangen er hel og at det ikke er fremmedelementer i utløpsdysen. Sjekk at trykkmåleren peker på det grønne feltet. 2. Vend apparatet Gjelder særlig pulverapparater: For å unngå at pulveret klumper seg, bør apparatet vendes opp ned to til tre ganger Kontroll og service av apparater i boliger Etter fem år bør apparatet kontrolleres av en kompetent person, og etter ti år bør det foretas en mer omfattende service på apparatet. Kontakt brannvesenet for mer informasjon om hvem som kan utføre slik kontroll og service i ditt nærmiljø. Side 6 av 8 Revidert 2012

10 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet 1981 Røykvarsleren - montering og vedlikehold Undersøkelser viser at røykvarslere redder minst liv hvert år i Norge. For å være sikker på at røyk-varsleren fungerer, pass på at den monteres riktig, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig. Påbudt i alle boliger I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Dersom du ikke har røykvarsler, kan du risikere å få redusert forsikringsutbetalingen og eventuelt bot fra det offentlige. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig. Flere røykvarslere anbefales Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, bør du ha flere røykvarslere. Det anbefales minst en røykvarsler i hver etasje. Røykvarslerne bør være koblet sammen slik at de varsler samtidig. Alle i huset vil da kunne bli varslet om brann i en annen etasje. Dersom du vil koble sammen røykvarslerne, må du anskaffe varslere som er beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel, så dette kan du gjøre selv. Ionisk eller optisk? Det finnes to hovedtyper røykvarslere på markedet, ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på. Svært forenklet kan man si at den ioniske røykvarsleren "lukter" røyk, mens den optiske røykvarsleren "ser" røyk. Vi anbefaler at man har begge typene, fordi de har ulik reaksjonstid på flammebranner og ulmebranner. I det siste har det kommet røykvarslere på markedet som kombinerer de to teknikkene. Dette er den sikreste løsningen pr. i dag. Plassering Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg. I fleretasjes hus bør varslerne monteres nærme trappene slik tegningen ovenfor viser. Varslerne bør for øvrig monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen. Røykvarslerne skal kunne høres tydelig fra alle soverom, selv når alle dører er lukket. Vedlikehold Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Du kan bruke en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp. I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren. Det finnes også "røyk" på sprayboks, som du kan få kjøpt gjennom forhandlere av sikkerhetsutstyr. Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. En god løsning er å montere spesielle røykvarslere som kobles til strømnettet. Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss. For gamle røykvarslere? Så lenge røykvarsleren reagerer som den skal ved jevnlig testing med både testknapp og røyk, er den ikke for gammel og det er ingen grunn til å kvitte seg med den. 1. DESEMBER ER RØYKVARSLERENS DAG La denne datoen også være sikkerhetsdagen hvert år. Sjekk og test røykvarsleren, bytt batteri. Vend også brannslukker pulverapparatet slik at du kjenner at pulveret ikke har satt seg fast i bunnen. Se at måler viser grønt. Husk at pulverapparat skal kontrolleres av fagperson hvert 5. år og større service på apparatet hvert 10. år. Sjekk vannrør, toalett og kraner for lekkasjer. Sjekk at ingen sikringer er varme. Se også ekstra etter i loft og kjeller, meld fra til styret hvis du oppdager noe uordinært. Statistikk viser at 25 prosent av de omkomne i boligbranner ikke hadde røykvarsler eller at den ikke fungerte. Røykvarsleren er en billig livsforsikring. Side 7 av 8 Revidert 2012

11 ORDENSREGLER SKOGTUN BORETTSLAG A/L opprettet 1981 KOMPLETT MINI (HD-Dekoder + Internett/Bredbånd) Inngår i felleskostnadene fra Hva gjør jeg hvis jeg ikke har noen TV-signaler og har «snø» eller blå/sort skjerm? Ring feilmelding på tlf etter du har undersøkt dette: Om feilen kun er hos deg så kontroller følgende: Fungerer HD-Dekoder, video/dvd/bd-spiller? Kan bilder fra disse sees på tv-en? Finnes det flere TV-apparater? Undersøk om samme feil finnes på disse. Kontroller at antennekabler er riktig tilkoblet og uten skader. Kontroller om strømtilførsel er i orden. Forsøk å plugge kabel direkte fra veggkontakt til TV (utenom HD-Dekoder og andre apparater). Etter tordenvær er det viktig å kople bort videospiller og eventuell HD-Dekoder for å eliminere feil i disse (plugge kabel direkte fra veggkontakt til TV). Har du egen montert antenneforsterker så bør antennekabel plugges utenom den. Fortsatt ikke bilde? Det kan være grunn til å mistenke feil på selve tv-apparatet. Undersøk om naboen har TV-signaler. Sjekk evt om det er strømtilførsel til signalforsterker i kjelleren. Det er 1 skap i hver blokk. TIPS: For å beskytte til TV/Video/Stereo apparater bedre mot plutselige svingninger i strømnettet, anbefales å anskaffe en kontakt til strømledningen med innebygget overspenningsfilter/overspenningsvern samt også overspenningsvern for tilkobling på antennekabelen. Spesielt viktig på flat tv. CANAL DIGITAL LEVERER INTERNETTET. DU KAN SELV BESTILLE HØYERE HASTIGHET OG IP-TELEFONI PÅ TLF Skogtun Borettslag Maling/Beis som er benyttet ved rehabilitering 2004/2005 og vedlikeholdt trepanel Hvor Type Fargekode Trepanel veranda: Oljedekkbeis: Grå NCS 1502y Trelister veranda: Oljedekkbeis: Hvit NCS 0502y Betongvegger veranda: Pliolite eller Akryl basis, f.eks. Max for mur : Hvit Betonggulv veranda: Epoxybasert gulvmaling for betong: Grønn Betongtak veranda: Pustende maling for betong: Hvit Dør veranda: Pulverlakk fra fabrikk Hvit NCS 0502y Vinduer veranda: Pulverlakk fra fabrikk Hvit NCS 0502y Laminatplate rekkverk: Perstorp eksteriørplater Grønn PP 1202 EX / NCS S 4010-G10Y Inngangsdør til leilighet:pulverlakk fra fabrikk Grå NCS 2502y Listverk rundt dør: Pulverlakk fra fabrikk Hvit NCS 0502y Styret anbefaler på internett: Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund Kabel-TV (analog og digital), Internett og Telefoni Side 8 av 8 Revidert 2012

12 Mønsterdokument fra NBBL Vedtekter for SKOGTUN borettslag org nr tilknyttet KONGSVINGER OG OMEGNS boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den Innledende bestemmelser 1-1 Formål SKOGTUN borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i KONGSVINGER kommune og har forretningskontor i KONGSVINGER kommune. (2) Borettslaget er tilknyttet KONGSVINGER OG OMEGNS boligbyggelag som er forretningsfører. 2. Andeler og andelseiere 2-1 Andeler og andelseiere (1) Andelene skal være på kroner 100,00 (2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. I tillegg har Sykehuset Innlandet HF samtykke fra Kongelige Kommunal- og Arbeidsdepartement av til å eie inntil 34 andeler for fremleie til sine ansatte. (4) I tillegg har juridiske andelseiere rett til å eie inntil 10 % av andelene. (5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 2-2 Sameie i andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. (2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. 1

13 (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen. 3. Forkjøpsrett 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett (1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett. (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens 3. (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens 4-15 første ledd. 3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier. 3-3 Nærmere om forkjøpsretten (1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. (2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. (3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. (4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte. 2

14 4. Borett og bruksoverlating 4-1 Boretten (1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. (2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. (3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. (4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. 4-2 Bruksoverlating (1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. (2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: - andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år - andelseieren er en juridisk person - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner - et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen - det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens 68 eller husstandsfellesskapslovens 3 andre ledd. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent. (3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. (4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 5. Vedlikehold 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 3

15 (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. (3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. (4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. (5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. (6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget. (7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens 5-13 og Borettslagets vedlikeholdsplikt (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. (4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. (5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens Forandringer av bygning eller bolig Andelseierne må ikke foreta våtromsarbeider, sette opp parabolantenne, varmepumpe og innglassing av balkong uten på forhånd å ha innhentet samtykke fra styret. Særlige retningslinjer for div. tiltak Det er i borettslaget etablert særskilte retningslinjer for oppsetting av parabolantenne, varmepumpe og våtromsarbeider. Styret er tillagt fullmakt til å gi samtykke til søknader som er iht. disse retningslinjene. For parabolantenner og varmepumper er det stilt krav til søknad og plassering. For våtromsarbeider er det stilt krav til å melde fra til styret før planlagt oppstart etter gitte regler. For innglassing er det stilt krav til søknad til styret før planlagt oppstart etter gitte regler. 4

16 6. Pålegg om salg og fravikelse 6-1 Mislighold Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler. 6-2 Pålegg om salg (1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt. 6-3 Fravikelse Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel Felleskostnader og pantesikkerhet 7-1 Felleskostnader (1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. (2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr Borettslagets pantesikkerhet For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 8. Styret og dets vedtak 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. (2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. (3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 8-2 Styrets oppgaver (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. 5

17 8-3 Styrets vedtak (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene. (2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om: 1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens 3-2 andre ledd, 3. salg eller kjøp av fast eiendom, 4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene, 5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 8-4 Representasjon og fullmakt To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 9. Generalforsamlingen 9-1 Myndighet Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. 9-2 Tidspunkt for generalforsamling (1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. (2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. (2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget. (3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1). 9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling - Godkjenning av årsberetning fra styret - Godkjenning av årsregnskap - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer - Eventuelt valg av revisor - Fastsetting av godtgjørelse til styret - Andre saker som er nevnt i innkallingen 6

18 9-5 Møteledelse og protokoll Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. 9-6 Stemmerett og fullmakt Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 9-7 Vedtak på generalforsamlingen (1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. (2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. (3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 10-1 Inhabilitet (1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. (2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens 5-22 og Taushetsplikt Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet Mindretallsvern Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget. 11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 11-1 Vedtektsendringer (1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. (2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens 7-12: - vilkår for å være andelseier i borettslaget - bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget - denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 11-2 Forholdet til borettslovene For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato. 7

19 Retningslinjer for byggmessige tiltak Vedtaket på generalforsamlingen omfatter mer presise regler for våtromsarbeider samt andre aktuelle bygningsmessige tiltak i borettslaget. 1. Bakgrunn Mange andelseiere har i løpet av årene som er gått gjennomført bygningsmessige tiltak, men borettslaget har manglet klare retningslinjer for dette. Styret skal ivareta fellesskapets og berørte andelseieres interesser. Selv om den enkelte andelseier er ansvarlig for alle bygningmessige tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig håndverk i visse tilfeller kan bli borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet når boenheter skifter eier/selges. Styret har derfor utarbeidet retningslinjer, kontrollrutiner og standard kontrakt for å sikre at alle bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte og forhindre at borettslaget ikke løper unødvendig risiko ved å gi andelseiere fullmakt til å stå som tiltakshaver/byggherre. Andelseiere som planlegger bygningsmessige tiltak i boenhetene i borettslaget, må gjøre seg kjent med disse retningslinjene og plikter å følge fastsatte kontrollrutiner. Retningslinjene skal innarbeides i kontrakten mellom andelseier og entreprenør. 2. Våtromsarbeider 2.1. Melding til styret Andelseier som vil foreta arbeider på eksisterende våtrom (dusj, bad), må melde dette til styret i god tid før oppstart av arbeidet. Fra 1. januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadspliktig. Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. Er det tiltak som faller utenfor andelseiers/seksjonseieres vedlikeholdsansvar jfr. boligselskapets vedtekter, skal styret i boligselskapet kobles inn. Eksempel her kan være skifte av sluk og inngrep i bærende konstruksjoner. Styret må da ta stilling til om tiltaket kan gjennomføres som planlagt. I slike tilfeller vil tiltakshaver i tillegg til kommunens godkjennelse også være avhengig av styrets godkjennelse. Nærmere informasjon om eventuell byggesaksbehandling fås hos bygningsetaten i kommunen Ansvarsforhold Fordeling av ansvar for vedlikehold framgår av borettslagets vedtekter. Denne ansvarsfordelingen legges til grunn for alt arbeid, også i våtrom. Andelseier er ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretaket som utfører byggearbeidet vil ha privatrettslig ansvar for sitt arbeid. Det er en forutsetning at våtromsnormen og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven blir fulgt. Se for øvrig borettslagets vedtekter. Det må ikke gjøres ombygginger av våtrom som senere kan hindre borettslagets tilgang til sine anlegg eller pådra borettslaget unødvendige ekstrakostnader

20 2.3. Ferdigstillelse Komplett dokumentasjon (FDV dokumentasjon) på arbeidet skal foreligge hos andelseier og kunne utleveres til styret ved behov 3. Innglassing av balkong Innglassing av balkonger gir muligheter for utvidet bruk av balkongene, og det beskytter mot vær og vind. Innglassing medfører en synlig bygningsmessig konstruksjon som må holdes i forsvarlig stand, og konstruksjonen kan medføre skader på tredjeperson og på andre andelseieres eller borettslagets eiendom Melding til styret, søknadsplikt Andelseier som vil glasse inn balkongen sin må melde dette skriftlig til styret i god tid før planlagt oppstart av arbeidet. Arbeider med innglassing skal utføres av fagpersoner med offentlig godkjenning og i tråd med gjeldende tekniske krav. Styret skal ha skriftlig bekreftelse fra andelseier hvem som skal utføre arbeidet. Deretter gir styret skriftlig tillatelse når forannevnte krav er oppfylt. Utførende firma må så søke Plan og bygningsetaten om tillatelse til å utføre arbeidet. Kopi av tillatelsen fra Plan- og bygningsetaten leveres styret Økonomi og ansvarsforhold Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for innglassingen - så vel økonomisk som den faglige utførelsen. Andelseier skaffer selv ansvarshavende for innglassingen. Innglassing bekostes i sin helhet av den enkelte andelseier, men eiendomsretten til utbyggingen tilfaller borettslaget. Andelseier har ansvar for forsikring i byggeperioden. Alle utgifter som påløper borettslaget som følge av innglassing skal dekkes av den enkelte andelseier Drift og vedlikehold Andelseier skal for egen regning gjennomføre drift og vedlikehold av den innglassede balkong. Vedlikeholdsplikten omfatter følgende: - Regelmessig ettersyn av konstruksjonen - Ettersyn av fester og skinner skal gjennomføres fortløpende - Konstruksjonen skal holdes vedlike, blant annet slik at glassene ikke løsner ved eksempelvis sterk vind, og andelseier er ansvarlig for umiddelbart å varsle styret for å sikre skader på konstruksjonen og eventuelle utbedringer. - Innsiden av balkongen er å anse som innvendige overflater, som innvendige vegger og gulv/tak. Selve husveggen, i dette tilfellet innglassingen er borettslagets ansvar og skal vedlikeholdes av borettslaget i likhet med øvrige deler av fasaden. - Beboer er selv ansvarlig for å henvende seg til styret ved maling/vedlikehold av innvendige overflater. - Vask og renhold skal foretas slik at innglassingen ikke virker skjemmende.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer