KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Egg-tabbe rettes opp Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt økes 12 sikret seg kjøttfag-diplom TEMA: Renhold/hygiene Smedstuen med årets pinnekjøtt

2 Trofast samarbeidspartner i 60 år Arne B. Corneliussen AS

3 INNHOLD N YHETER Norturas egg-tabbe rettes opp Nettbasert HMS-kurs for kjøttbransjen Vil skjerpe reglene for kjøttbeinmel «Nyt Norge» er lansert Nortura låner 500 millioner Sortland kommune kjøper slakteri Nær en million lam slaktet til nå Reineiere jubler for Helgeland Samvirkeslakteri NorgesGruppen vurderer eget pakkeri for kjøtt Har bygd ut for 400 millioner kroner Nortura solgte eiendommer for 45 millioner Høyere kjøttproduksjon = reduserte klimautslipp R E P O R T A S J E R Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt opp tre øre neste år Bruk ikke offentlige midler for å opprettholde overkapasitet Importvernet falskt inntrykk av trygghet Diplomfagutdanningen 2009 Vil ha vekk butikkslaktertittelen Stor oppslutning om «Årets Julemat 2009» T E M A : Renhold og hygiene Nytt konsept for ferdige middagsretter er utviklet Kjønn påvirker lammesmaken FAST STOFF Leder Gjestekommentaren Produktnytt Jushjørnet Litt om mangt 31 F O R S I D E N: Rune Olsson i Smedstuen Gård AS kan glede seg over at bedriftens pinnekjøtt har fått status som Årets Pinnekjøtt. F O T O: P E R A. S L E I P N E S KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1 K J Ø T T BRANSJEN

4 LEDER Årets Julemat-suksess Nær 30 prosent flere produkter i år enn for to år siden og enda flere deltagende bedrifter. Det ble den gledelige status for Årets Julemat. Og etter at de 12 dommerne hadde smakt seg gjennom nær 180 produkter, ble det delt ut 61 medaljer. Med andre ord en oppslutning og en medaljesanking det er all grunn til å la seg imponere av. At så mange bedrifter midt i en travel førjulstid, tar seg tid til å delta er svært oppløftende. Minst like gledelig er det at både den geografiske spredningen og spredningen hva bedriftenes størrelse angår, var stor. I årets konkurranse fikk vi vinnere både fra gårdsmatbedrifter og små kjøttutsalg. Det vitner om at denne type konkurranser frister hele spekteret av norske kjøttbedrifter. At man denne gang var nødt til å dele julepølseklassen opp i tre «avdelinger», tyder på at mangfoldet er tilstede i fullt monn. Og apropos mangfold: Hvor var fjørfeproduktene denne gang? Personlig hadde jeg regnet med å finne fjørfekjøtt i flere julepølser, og hva med en sylte basert på kalkunkjøtt? Med tanke på profilering av hvitt kjøtt i tradisjonelle produkter, burde en konkurranse som denne være en flott arena. Vi får håpe at produsenter av «hvite» kjøttprodukter kjenner sin besøkelsestid når det drar seg til NM i kjøttprodukter neste år. Det er ellers all grunn til å rose «bakkemannskapene» som legger grunnlaget for en slik konkurranse. Det kreves nemlig ikke bare kompetente personer rundt dommerbordene. Viktige er også alle de som sørger for at dommerne får de riktige produktene til bedømmelse. Undertegnede var tilstede en hel dag på kjøkkenet og fikk ved selvsyn bekreftet hvor viktig logistikken er når målet er en rettferdig konkurranse. På dette punkt må også bedriftene gjøre en god jobb før de sender produkter til bedømming. Vær tydelig på hvordan produktene skal brukes og tilberedes. Her er det forbedringspotensial. Det kreves ikke bare kompetente personer rundt dommerbordene. Viktige er også alle de som sørger for at dommerne får produktene til bedømmelse. Overfor alle de bedriftene som i år deltok med produkter, er det grunn til å understreke at produktene fikk den behandling og oppmerksomhet de fortjente. Etterstad videregående skole gjorde i så måte en veldig viktig jobb med å legge ting praktisk til rette. Og for de bedriftene som i denne omgang ikke oppnådde medaljer, er det bare å understreke følgende: Ikke gi opp. Kom tilbake ved neste korsvei. Det er viktig å få produktene saumfart av kyndige dommere. En slik grundig gjennomgang vet vi har utviklet kvaliteten hos mang en kjøttbedrift her i landet. Fred Olsens gate Oslo TLF: F A X: ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: M A R K E D S- O G PR O G N O S E S J E F Endre Myhr MOBILTELEFON: KOM M U N I K A S J O N S- OG ORGANISASJONSSJEF Hulda Tronstad Nydal MOBILTELEFON: ØKONOMISJEF Judith Granli MOBILTELEFON: M A T T R Y G G H E T S- O G KVALITETSSJEF Mette Juberg Varan MOBILTELEFON: K O N T O R S J E F Randi Spidsberg MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Per Magnus Breen MOBILTELEFON: L I N E.NO 2 ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: FAGSJEF EGG/FJØRFE Marlene Furnes Bagley MOBILTELEFON: FAGSJEF FIRBEINTE HUSDYR Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Rolf Aass MOBILTELEFON: K J Ø T T BRANSJEN

5 Er det rent nok? Enkle løsninger for mikrobiologisk hygiene- og produktkontroll. Petrifilm Effektiv Petrifilm. mikrobiologi. Effektiv mikrobiologi. Hurtig, akkreditert dyrkningsmetode ATP-måling. Hygienekontroll på direkten. Prøvetakingsutstyr Prøvetakingssvabere og hygienekluter Hygicult Kontakt oss og finn ut mer om våre løsninger Tlf: , Fax: Postboks 100, 2026 Skjetten

6 GJESTEKOMMENTAREN Grunnleggende enighet om omsetningsavgiften AV TOR ARNE RUUD, adm. direktør i Animalia En viktig del av omsetningsavgiften fra kjøtt og egg brukes til felles fag- og opplysningstiltak. Mens det for andre deler av markedsreguleringen har vært mange diskusjoner om både regelverk og gjennomføring, har det vært grunnleggende enighet mellom aktørene i kjøttbransjen om satsingen på disse felles fagog opplysningstiltakene. Det var derfor heller ingen tvil om at den felles fag- og opplysningsdelen skulle videreføres da markedsreguleringen for fjørfekjøtt ble avviklet. Mens «alle» vet om den generiske opplysningsvirksomheten gjennom Opplysningskontorene og Matprat, er det nok få utenom de med tilknytning til bransjen som kjenner til Animalias fagarbeid. Forskjellen i synlighet ligger i rollene; Opplysningskontorene skal drive utadrettet opplysning og formidle matglede til folk flest, fagtiltakene er rettet innad i bransjen. Finansiering med omsetningsavgift er et «spleiselag», der bøndene sammen betaler for tjenester som det lønner seg å løse i felleskap. Oppgavene vi løser skal være oppgaver som ikke er egnet å konkurrere på, og der suksess eller fiasko får følger for hele bransjen. Animalias mål er å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Forbrukertillit er grunnleggende, og er ofte knyttet til dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Animalia arbeider aktivt for bransjen på alle disse områdene. Vi har opplæringstilbud i hele verdikjeden, tilbyr etiske regnskap for slakteriene, bidrar i utviklingen av bransjeretningslinjer og regelverk f. eks for skitne slaktedyr. Vi arbeider tett sammen med bransjeorganisasjonene og myndighetene for å forebygge og hindre at norske husdyr får alvorlige smittsomme sjukdommer. Økt verdiskaping og reduserte kostnader er en forutsetning for at norsk kjøtt- og eggbransje skal overleve. I en næring som spenner over hele verdikjeden og favner vidt fra små håndverksbedrifter til store industrikonsern, er det utfordrende å finne løsninger som tilfredsstiller alle behov. Konkurransehensyn kan begrense bedriftenes vilje til å gjøre utviklingsarbeid sammen med andre. Men mye kan gjøres av flere bedrifter i felleskap, der utgangspunktet og målsetting er ganske lik, men tilnærming og vektlegging er forskjellig. Kunnskapen som kommer fram vil deles blant bedriftene som deltar, samtidig som den enkelte bedrift sitter igjen med best kunnskap om det den selv har jobbet med. Prosjektet «Fenafunn», der sju fenalårprodusenter deltar for å kartlegge råvarekvalitet og optimalisere produksjonsprosessen for fenalår er et godt eksempel på dette. Med denne tilnærmingen blir det ressursmessig enklere for bedriftene å delta i nødvendig utviklingsarbeid. Landbruket og landbruksbasert næringsmiddelindustri er gjensidig avhengige av hverandre. Bruken av omsetningsavgift til faglige tiltak er et viktig og riktig virkemiddel i så måte. I et lite land som Norge er spleiselaget over omsetningsavgiften med på å opprettholde kvalitet i alle ledd. Slik at næringen styrkes og forbrukerne får gode norske produkter. Mens det for andre deler av markedsreguleringen har vært mange diskusjoner om både regelverk og gjennomføring, har det vært grunnleggende enighet mellom aktørene i kjøttbransjen om satsingen på disse felles fag- og opplysningstiltakene. haavind vs vislie Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger. Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. Les mer på haavind.no Løsninger finnes. 4 Kontakt: Geir Steinberg Nina Melandsø Telefon: K J Ø T T BRANSJEN

7 NYHETER Norturas egg-tabbe rettes opp Det innføres styringspris på egg, etter at Nortura som markeds-regulator gjennom lang tid har feilrapportert engrospriser. Det var i forrige nummer av Kjøttbransjen at vi dokumenterte at markedsregulator i forbindelse med vårens jordbruksoppgjør ikke hadde tatt hensyn til pristillegget for frittgående høner og den merpris dette har gitt på engrosprisen på disse eggene. Dette ble av KLF ansett som en grov rapporteringsfeil og Statens Landbruksforvaltning (SLF) ble koblet inn i saken. Nå har SLF beregnet overnoteringen til 22 øre pr. kilo. Dermed blir det altså innført styringspris på egg for inneværende på 16, 43 kroner pr. kilo, det vil si 11 øre under dende målpris. Også for neste avtaleår blir sty- gjelringsprisen på 11 øre under målpris. Ikke hyggelig Innføring av styringspris på egg er ikke hyggelig, men en uunngåelig konsekvens av Nortura feil-rapportering over lengre tid. Vi må nå se framover og tro at avtalepartene får seg forelagt de riktige tallstørrelsene ved neste års jordbruksoppgjør, sier assisterende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen i en kommentar til at målprisen for egg justeres ned med 11 øre per kilo i to avtaleår. Ukorrekt tallmateriale Konsekvensen av den feil som har blitt begått var at den reelle engrosprisen på egg lå over målpris og de private bedrifters kjøp av egg i henhold til forsyningsplikten ble dermed priset for høyt. I tillegg ble avtalepartene forelagt ukorrekt tallmateriale for eggsektoren i forkant av jordbruksoppgjørene. En nedgang på 11 øre per kilo på målprisen vil begrense en samlet eggsektors prisuttak i markedet. Nødvendig Det er ikke en heldig situasjon med tanke på sektorens lønnsomhent, men det er viktig å huske at målprisen gjelder på engrosnivå og at det ikke er noen automatisk kobling verken mot produsentpris eller forbrukerpris, sier Juul-Hansen, som tror de fleste innser at det var nødvendig for jordbrukes avtaleparter å rydde opp i dette nå. «Unntakstilstand» Det er synd hvis produsentene får svi for markedsregulators tabbe; det er tøffe tider også for eggprodusentene nå. I KLF henstiller vi derfor til alle våre eggpakkeri-medlemmer om å fortsette å beregne avregningspris til produsentene med utgangspunkt i den ordinære målprisen resten av avtaleåret. Hva det enkelte pakkeri faktisk velger å gjøre avgjør de selvsagt selv, understreker Juul-Hansen. Han for gitt at avtalepartene neste avtaleår tar vil justere ordinær målpris til 11 øre per kilo høyere enn de ellers ville ha gjort. Holder dette stikk blir det bare åtte måneder med «unntakstilstand». 5 K J Ø T T BRANSJEN

8 NYHETER 6 Nettbasert HMS-kurs for kjøttbransjen I et samarbeidsprosjekt har kjøtt- og fjørfeindustrien utviklet et nettbasert HMS-kurs. Kurset som er kalt «Trygg på jobben», ble godkjent av gruppen nå i oktober. Formålet styringstryggere og mer helsefremmende arbeidsplass». Nettkurset er ment som et tillegg til den HMS-opplæ- med kurset er «å bidra til at kjøtt- og fjørfeindustrien blir en ringen som blir gitt i den enkelte bedrift, og er et åpent tilbud til alle bedrifter i bransjen mot en mindre lisensavgift per bruker. Kurset er utviklet i et tett samarbeid mellom NHO Mat og Bio, Animalia, KLF, Nortura, SPIS Grilstad og NNN. NHOs Arbeidsmiljøfond har finansiert prosjektet, mens bransjen har bidratt med Nyt Norge er lansert 55 prosent av norske forbrukere oppgir at de er villige til å betale 10 prosent mer for matvarer som de vet opprinnelsen på. Med dette utgangspunktet har nå KSL Matverk lansert den nye merkeordningen «Nyt Norge». Rundt 200 matprodukter har så langt fått godkjenning for bruk av Nyt Norge-merket. Toten Eggpakkeri er for øvrig en av landets syv godkjente merkevarebrukere, men det tallet vil øke framover. Lørdag 31. oktober var dato for den omfattende forbrukerlanseringen av ordningen. egeninnsats og selv stått for det faglige innholdet. Råvarer fra gårdsbruk med KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er sammen med norsk råvare og produksjon i Norge tre hovedkrav knyttet til godkjenning og bruk av Nyt Norge-merket. Nyt Norge skal være et bidrag til å sikre at vi klarer å opprettholde norsk matproduksjon. Mitt ønske er at Nyt Norge både skal bringe jordbruket og bonden nærmer forbrukerne, men også synliggjøre betydningen av å ha matproduksjon i Norge. Viktig er det også å dokumentere kvalitetsarbeidet i norsk matproduksjon. Det igjen vil bidra til at forbrukere velger norsk mat i kjøpsøyeblikket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Vil skjerpe regler for kjøttbeinmel Mattilsynet foreslår å forby produsenter med drøvtyggere å kjøpe og oppbevare kjøttbeinmel ment som jordforbedringsmiddel hvis det ikke er gjort uspiselig. Forslaget om å endre den såkalte biproduktforskriften er sendt på høring fra Mattilsynet på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Forbudet mot å benytte kjøttbeinmel som fôr til drøvtyggere ble i sin tid innført for å sikre at Nortura låner 500 millioner Nortura låner en halv milliard kroner i obligasjonsmarkedet og har fått bankene med på å lette lånebetingelsene frem til neste sommer, skriver Dagens Næringsliv. drøvtyggere ikke blir eksponert for smittestoffer til prionsykdommen kugalskap (bovin spongiform encephalopati) etter at det ble avdekket smitte av denne sykdommen gjennom fôr i Storbritannia. Sortland kommune vil etablere nytt slakteri Sortland kommune vil bruke forkjøpsretten til å etablere nytt slakteri når Nortura nå legger ned. Sortland kommune engasjerer seg nå for å få etablert et privat slakteri etter at Nortura har bestemt seg for å legge ned slakteriet på Sortland fra juni neste år. Sortland kommune har en forkjøpsavtale med Nortura om slakteriet. Ordfører i Sortland, Svein Roar Nortura har utstedt et obligasjonslån på 500 millioner kroner. Deler av disse penge skal ifølge Dagens Næringsliv brukes til å kjøpe tilbake andeler i utestående sertifikater og obligasjonslån. Nortura er hardt presset økonomisk, men nå har konsernet kjøpt seg tid. DnB Nor og Fokus Bank senker kravene til egenkapitalandel fra 30 til 27 prosent frem til 1. august neste år. Men vi vil også sitte igjen med netto 219 millioner kroner i nye penger, sier finansdirektør Kristian Sævik i Nortura til avisen. ILLUSTRASJONSFOTO: KNUT EKANGER Jacobsen, sier til NRK Nordland at han vil be formannskapet om fullmakt til å starte forhandlinger med Nortura om kjøp av slakteriet. Det betyr at vi må be om rettigheter for å kunne inngå forhandlinger. Det er viktig at et slikt slakteri har et bredt eierskap, sier Svein Roar Jacobsen. K J Ø T T BRANSJEN

9 Fyll strømpen med en som tåler alt! KLART DET VIRKER Allrounderen Samsung B2100 er en skikkelig tøffing. Telefonen er IP57-sertifisert, noe som betyr at den er motstandsdyktig mot både vann, støv og støt. Du kan holde telefonen en meter under vann i opptil 30 minutter! I tillegg er den testet til å tåle både høye og lave temperaturer. B2100 har blant annet FM-radio, kamera, Bluetooth og praktisk lykt. Samsung B2100 kr 1,- Med 18 mnd Bedrift Proff. Pris er eks. mva. En lyddempende funksjon gjør at du kan føre samtaler også på steder med mye bakgrunnsstøy. Foto: GettyImages Norsk Kjøtthandel har har gode avtaler med MobilData og Telenor både når det gjelder mobil, fasttelefon og bredbånd. Kontaktpersoner MobilData: Jan Erik Garberg, tlf Cedric Guttormsen, tlf Kontaktperson Telenor: Kaare Høiland, tlf Besøk mobildata.no eller ring

10 NYHETER Nær en million lam slaktet til nå Når lammesesongen nå praktisk talt er i havn, er i underkant av en million dyr slaktet ved norske slakterier. Gode tilførsler de siste ukene gjør at vi nå tar igjen etterslepet i forhold til Kvaliteten er fortsatt svært god. Kvalitetsmessig har 2009 vært et godt år for lammeproduksjonen. Vektmessig har vi hatt en svak nedgang som skyldes at beitekvaliteten har variert mye landet rundt ble et toppår i Troms og nordre deler av Nordland og et spesielt dårlig år i Sogn og Fjordane og Hordaland. Uke 42 ble den største slakteuka med over lam. Det er en klar tendens til større tilførsler mot slutten av sesongen i år enn i de foregående årene. Denne store slaktingen gjør at antall slaktede lam vil ende opp på samme nivå som tidligere år. Middel slaktevekt per uke 45 er 18,81 kg. Slaktevektene nådde sitt høyeste nivå i 2009 i uke 38 med 19,76 kg. I uke 45 hadde vi 17,45 kg i middelvekt, ned 0,21 kg i forhold til foregående uke. Dette er historisk sett høye slaktevekter ser ut til å bli et toppår i Troms. Det er middelvekten etter uke 45 19,94 kg, fram 0,42 kg sammenliknet med Buskerud ligger nå nest øverst med 19,76 kg. De har også ILLUSTRASJONSFOTO: OPPLYSNINGSKONTORET FOR KJØTT, BÅRD GUDIM fremgang i sine slaktevekter siden i fjor med 0,07 kg. Totalt har 5 fylker over 19 kg i middelvekt. Foruten de overnevnte har Nordland (19,52 kg), Finnmark (19,41 kg) og Oppland (19,14 kg). I tillegg til Nord Norge så har 2009 vært et godt år også på Østlandet, hvor spesielt Oppland og Østfold har økt sine slaktevekter med mer enn 0,3kg ser ut til å bli et dårlig år på Vestlandet og i Midt-Norge, med en gjennomsnittlig nedgang på over 0,5kg. Disse regionene har også de laveste middelvektene i landet med 18,47 kg for Vestlandet og 18,62 kg for Midt-Norge. Reineiere jubler for Helgeland Samvirkeslakteri Reineiere i Sør-Helgeland har hittil vært nødt til å kjøre over 40 mil for å slakte reinsdyr, men det nye slakteriet i Brønnøysund gir håp om en lettere hverdag for reindriftsutøverne. I denne regionen har det ikke vært et reinslakteri på over tyve år, og nå jubler reineierne. Dette er gledelig. I over tyve år har vi vært nødt til å kjøre til slakteriet Meråker Kjøtt i Nord-Trøndelag. Det er positivt at vi endelig har et slakteri i vår region, sier Svenn Are Kappfjell, som har vært en av initiativtakerne fra reindriftsnæringen for å få etablert et slakteri. Reineiere i regionen tok kontakt med det nyetablerte slakteriet NorgesGruppen vurderer eget pakkeri for kjøtt NorgesGruppens toppsjef, Sverre Leiro, bekrefter at kjeden har planer om et eget pakkeri for kjøtt. Vi har invitert fl ere kjøttbedrifter inn i prosjektet og velger antakelig en av dem, sier Leiro til Handelsbladet FK. I følge Leiro er eget kjøttpakkeri en del av arbeidet med matsikkerhet, kvalitet og kostnadsjakt. Kjøttpakkeriet skal forsyne NorgesGruppens dagligvarebutikker, og særlig supermarkeder med allerede i september, og i slutten av oktober var den første slaktingen allerede unnagjort. Men Helgeland Samvirkeslakteri AS hadde ingen planer om å slakte rein da slakteriet ble etablert. Intensjonen var å få i gang et slakteri for bøndene på Helgeland. Reinslakt var ikke i tankene våre engang, men det har gått veldig bra. Vi hadde nok ikke trodd at det skulle gå så bra som det har gjort, sier daglig leder Frode Pedersen. kjøttvarer. Vi har ingen ambisjoner om å drive det selv. Det handler selvsagt om kostnader, men også om matsikkerhet og lik kvalitet. Svenske Axfood har gjort det i vårt naboland, og vi ser også på hvordan modellen er organisert i utlandet, sier Leiro til Handelsbladet FK. Sealed Air Norge as, Cryovac Packaging & Cryovac Food Solutions tel er et innregistrert varemerke av Sealed Air Corporation 8 Besøk Packforum Sealed Air Cryovac s permanente udstillingssenter, Paris Nord 2, Roissy Charles-de-Gaulle Airport. K J Ø T T BRANSJEN

11 NYHETER Utbygginger for 400 millioner kroner Nordfjord Kjøtt har bygd ut anlegget for oppunder 400 millioner kroner, og etter planen skal bedriften i Loen ta i bruk nye kvadratmeter før jul. Vi skal være best i bransjen og ha det mest effektive anlegget som i Norge, sier Geir Egil Roksvåg (bildet), eier og daglig leder i Nordfjord Kjøtt til Sunnmørspostens nettutgave. Rema 1000 tar unna alle varene som Nordfjord Kjøtt produserer, og fabrikken i Loen produserer på spreng for tiden. I fjor kom omsetningen opp i nær 1,3 milliarder kroner, og for 2009 venter Roksvåg en omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner. Bedriften i Loen har omlag 300 ansatte. Nortura solgte eiendommer for 45 millioner kroner Nortura har solgt to boligblokker på Løren i Oslo for 45 millioner kroner. Vår holdning er å selge de eiendommene vi selv ikke har bruk for, og Nortura er fornøyd med prisen, kommenterer Kai Linnes, konserndirektør i Nortura SA. FOTO: NORTURA De to boligblokkene er på henholdsvis 897 og 850 kvadratmeter og er bygget på 1960-tallet. Ifølge selskapets nettside er blokkene solgt til Breidablikk Eiendom i Lillestrøm og Ragde Eiendom i Oslo. Ifølge selskapet er blokkene bokført til svært lave verdier slik at salget gir en bokført gevinst på rundt 39 millioner kroner. Nortura skriver på sine nettsider at de to boligblokkene i Lørenveien 31 og 33 på henholdsvis 897 og 850 kvadratmeter er fra 60-tallet, og at de er solgt til Breidablikk Eiendom Lillestrøm AS og Ragde Eiendom AS. Oslo kommune har fortrinnsrett til å tre inn i salget til oppnådd markedspris innen 2. februar Høyere produksjon av kjøtt per dyr kan redusere klimagassutslipp Høyere produksjon av kjøtt pr dyr med uendret samlet produktmengde vil under de fleste forhold redusere utslippet av klimagasser per enhet produsert. Dette skriver professor Odd Magne Harstad i temaartikkelen «Landbrukets miljøutfordringer» i den 15. utgaven av «Utsyn over norsk landbruk». For eksempel vil en økning av årsytelsen fra dagens nivå til 8000 kg med en totalproduksjon i Norge på 1518 mill. liter, bidra til å redusere utslippet av klimagasser fra landbruket med vel 3 %. Ved en ytterligere økning til 9000 kg, vil gevinsten bli nesten 5 %. Tiltaket kan være et av de mest effektfulle tiltakene for reduserte klimautslipp fra norsk jordbruk. Det er bruk av mer fett i fôrrasjonen som sannsynligvis er det mest realistiske og virkningsfulle metanreduserende tiltaket gjennom fôring. Slaktere Kjøttskjærere Pølsemakere Fagfolk som skaffer dine fagfolk Edv. Griegs vei 1, 1410 Kolbotn - Tlf K J Ø T T BRANSJEN

12 FJØrFE Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt opp tre øre neste år OSLO: Norske kyllingprodusenter må belage seg på å betale tre øre mer pr. kilo i omsetningsavgift neste år. I bransjestyret mente KLF at økningen burde begrenses til ett øre pr. kilo kylling levert til slakteri, men dette ble nedstemt av Norturas representanter. AV PER A. SLEIPNES Ettersom det nå ikke er markedsregulering på fjørfekjøtt, skal omsetningsavgiften kun dekke kostnadene ved faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Det forslag til omsetningsavgift som nå er lagt fram for Omsetningsrådet, innebærer at den norske fjørfebonden blir trukket 17 øre av hvert kilo fjørfekjøtt han leverer til slakteri. Slikt blir det mye penger ut av, og 10 millioner kroner går til Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, 3,7 millioner kroner kanaliseres til Animalia drøyt kr går til Matmerk. Totale kostnader neste år ligger dermed på vel 15,2 millioner kroner. 10 Økning neste år I år og i fjor har omsetningsavgiften vært 14 øre pr. kilo, mens de reelle kostnadene har vært på mellom 20 og 22 øre pr. kilo kjøtt. Underdekningen skyldes ønske om å bygge ned «fondet». Dette fondet har gjennom mange år fungert som en buffer mellom det som faktisk kommer inn i form av omsetningsavgift, og reelle kostnader knyttet til faglig arbeid og opplysningsvirksomhet. Neste år er det forventet en samlet fjørfekjøttproduksjon her i landet på godt og vel tonn, en økning på nær 6000 tonn i forhold til årets produksjon. Trinnvis opptrapping Vi mener en økning på ett øre pr. kilo er tilstrekkelig for å opprettholde aktivitetsnivået i Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Vi vet at forståelsen er liten blant våre leverandører for å øke omsetningsavgiften med så mye som tre øre pr. kilo i dagens situasjon. Fôrkostnadene har økt mye, og en del produsenter opplever økonomien som presset. I en slik situasjon mener KLF en trinnvis opptrapping hadde vært mye bedre; vi er opptatt av at det en sunn produsentøkonomi i bransjen En slik trinnvis opptrapping kunne for eksempel vært M E R KY L L I N G: Det vil bli produsert 6600 tonn mer kylling neste år økning med ett øre fra nyttår i år og deretter eventuelt øke mer når budsjettforutsetningene for 2011 er klare. KLF ser ingen grunn til at ikke fondet som ved utgangen av dette år vil være på ni millioner kroner, fortsatt kan bygges betydelig ned uten at dette skaper problemer, sier KLF-direktør Dag Henning Reksnes i en kommentar. Dobbeltstemme I bransjestyret var det Norturas dobbeltstemme som førte til at omsetningsavgiften ble på 17 øre pr. kilo og ikke 15 øre. I motsetning til KLF mener Nortura at fondet nå må stabiliseres og ved utgangen av neste år ligge på nær åtte millioner kroner. Med 17 øre pr. kilo i omsetningsavgif vil fondet bli redusert 1,3 millioner kroner og ligge på 7,7 millioner ved utgangen av neste år. Med 15 øre i omsetningsavgift som KLF mente var riktig, vil reduksjonen bli på tre millioner kroner, og fondet vil ligge på seks millioner kroner. Dette er en størrelse som vi mener er riktig. Det gir nødvendig handlekraft i tilfelle kriser/ hendelser. I en ekstraordinær situasjon med behov for ekstra midler til tiltak vil bransjen og myndighetene sammen finne løsninger. Det har skjedd på andre områder. Det å ha midler til å takle ekstraordinære situasjoner er ikke et argument for å beholde fondet på en viss størrelse, fastslår Dag Henning Reksnes. k j ø t t bransjen

13 FJØrFE Trygg mat begynner med GOD HYGIENE Bidrar til forverring av produsentøkonomien SKOGN: Økonomien hos mange kyllingprodusenter, særlig de nyetablerte, er helt i kjelleren og en økning i omsetningsavgiften på tre øre pr. kilo bidrar til at mange får store problemer. Dette sier kyllingprodusent Torbjørn Skei i Levanger. Han er kritisk til den økning som nå er foreslått og som blir vedtatt av Omsetningsrådet. Skei tenker først og fremst på de mange produsentene som sitter med nye kyllinghus. Disse sliter allerede. Jeg driver på konsesjonsgrensa, det vil si kylling, og for meg vil 17 øre pr. kilo i omsetningsavgift årlig «koste» nær kroner. Jeg er selvsagt ikke imot opplysningsvirksomhet og faglig arbeid i denne sektoren, men jeg mener økning i omsetningsavgiften ikke er veien å gå. Mer fleksibilitet i forbindelse med konsesjonsgrenene er langt bedre for den jevne produsent og skaper mye mer entusiasme. Det er og blir feil at man bestemmer seg for en grense på dette området og gjør det nærmest umulig å produsere mer enn denne grensen. Når vi ikke får produsere mer enn det politikerne bestemmer, samtidig som vi er pålagt å betale en stadig økende omsetningsavgift, blir det i mine øyne feil, sier Skei. Han leverte tidligere til Stjernekylling, men er nå Nortura-leverandør. Skei har dessuten i mange år vært tillitsvalgt i fjørfebransjen, bl.a. styremedlem i Norges Fjørfeavlslag. Det er ikke logisk at fjørfebondens penger skal brukes til fondsoppbygging i tider da økonomien langt fra er god, sier Skei. KRITISK: Fjørfeprodusent Torbjørn Skei stiller seg kritisk til den økning i omsetningsavgiften som nå er foreslått. Få steder er så avhengige av godt renhold og effektiv desinfeksjon som en næringsmiddelbedrift. Lilleborg Profesjonell har derfor utviklet rengjøringsmidler som sikrer hygienen i ditt produksjonslokale. Lilleborg Profesjonells Enduro-serie er rengjøringsprodukter basert på en unik gel-teknologi som gjør at de fester seg bedre og henger lengre enn ordinært skum. Dette gir en optimal virketid for kjemien, som er spesialutviklet for å fjerne fett, proteinbelegg og karbohydratholdig smuss. Du velger kvalitet, vi gir deg kontroll og trygghet! ADDI Enduro Chlor ADDI Enduro Super ADDI Enduro Force Ren logikk fa Lilleborg Proejonell 11 For spørsmål: k j ø t t bransjen

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen KJØ BRANSJEN 2 2010 F Kuraas med kebab Ny vår for Røroskua Vellykket Kiel-konferanse TEMA: Emballasje og produktdesign Garantister for kvalitet i grisebingen Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

Best i test. Her er magasinet som viser deg testvinnerne! www.bestitest.info. ANNONSEINNSTIKK utgitt av Publish Media AS

Best i test. Her er magasinet som viser deg testvinnerne! www.bestitest.info. ANNONSEINNSTIKK utgitt av Publish Media AS utgitt av Publish Media AS Best i test Her er magasinet som viser deg testvinnerne! www.bestitest.info Best Best Best Best i test ANNONSEINNSTIKK FRA INNHOLDET Trenden går mot grovere brød 4 En omfattende

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B.

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B. ABCcompendiet Et kundemagasin fra Arne B. Corneliussen UTGAVE NUMMER 2-09 Arne B. Corneliussen AS: 60 år Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold side 2-9 60 år Historien om en markedsleder Det er en

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer