KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Egg-tabbe rettes opp Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt økes 12 sikret seg kjøttfag-diplom TEMA: Renhold/hygiene Smedstuen med årets pinnekjøtt

2 Trofast samarbeidspartner i 60 år Arne B. Corneliussen AS

3 INNHOLD N YHETER Norturas egg-tabbe rettes opp Nettbasert HMS-kurs for kjøttbransjen Vil skjerpe reglene for kjøttbeinmel «Nyt Norge» er lansert Nortura låner 500 millioner Sortland kommune kjøper slakteri Nær en million lam slaktet til nå Reineiere jubler for Helgeland Samvirkeslakteri NorgesGruppen vurderer eget pakkeri for kjøtt Har bygd ut for 400 millioner kroner Nortura solgte eiendommer for 45 millioner Høyere kjøttproduksjon = reduserte klimautslipp R E P O R T A S J E R Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt opp tre øre neste år Bruk ikke offentlige midler for å opprettholde overkapasitet Importvernet falskt inntrykk av trygghet Diplomfagutdanningen 2009 Vil ha vekk butikkslaktertittelen Stor oppslutning om «Årets Julemat 2009» T E M A : Renhold og hygiene Nytt konsept for ferdige middagsretter er utviklet Kjønn påvirker lammesmaken FAST STOFF Leder Gjestekommentaren Produktnytt Jushjørnet Litt om mangt 31 F O R S I D E N: Rune Olsson i Smedstuen Gård AS kan glede seg over at bedriftens pinnekjøtt har fått status som Årets Pinnekjøtt. F O T O: P E R A. S L E I P N E S KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1 K J Ø T T BRANSJEN

4 LEDER Årets Julemat-suksess Nær 30 prosent flere produkter i år enn for to år siden og enda flere deltagende bedrifter. Det ble den gledelige status for Årets Julemat. Og etter at de 12 dommerne hadde smakt seg gjennom nær 180 produkter, ble det delt ut 61 medaljer. Med andre ord en oppslutning og en medaljesanking det er all grunn til å la seg imponere av. At så mange bedrifter midt i en travel førjulstid, tar seg tid til å delta er svært oppløftende. Minst like gledelig er det at både den geografiske spredningen og spredningen hva bedriftenes størrelse angår, var stor. I årets konkurranse fikk vi vinnere både fra gårdsmatbedrifter og små kjøttutsalg. Det vitner om at denne type konkurranser frister hele spekteret av norske kjøttbedrifter. At man denne gang var nødt til å dele julepølseklassen opp i tre «avdelinger», tyder på at mangfoldet er tilstede i fullt monn. Og apropos mangfold: Hvor var fjørfeproduktene denne gang? Personlig hadde jeg regnet med å finne fjørfekjøtt i flere julepølser, og hva med en sylte basert på kalkunkjøtt? Med tanke på profilering av hvitt kjøtt i tradisjonelle produkter, burde en konkurranse som denne være en flott arena. Vi får håpe at produsenter av «hvite» kjøttprodukter kjenner sin besøkelsestid når det drar seg til NM i kjøttprodukter neste år. Det er ellers all grunn til å rose «bakkemannskapene» som legger grunnlaget for en slik konkurranse. Det kreves nemlig ikke bare kompetente personer rundt dommerbordene. Viktige er også alle de som sørger for at dommerne får de riktige produktene til bedømmelse. Undertegnede var tilstede en hel dag på kjøkkenet og fikk ved selvsyn bekreftet hvor viktig logistikken er når målet er en rettferdig konkurranse. På dette punkt må også bedriftene gjøre en god jobb før de sender produkter til bedømming. Vær tydelig på hvordan produktene skal brukes og tilberedes. Her er det forbedringspotensial. Det kreves ikke bare kompetente personer rundt dommerbordene. Viktige er også alle de som sørger for at dommerne får produktene til bedømmelse. Overfor alle de bedriftene som i år deltok med produkter, er det grunn til å understreke at produktene fikk den behandling og oppmerksomhet de fortjente. Etterstad videregående skole gjorde i så måte en veldig viktig jobb med å legge ting praktisk til rette. Og for de bedriftene som i denne omgang ikke oppnådde medaljer, er det bare å understreke følgende: Ikke gi opp. Kom tilbake ved neste korsvei. Det er viktig å få produktene saumfart av kyndige dommere. En slik grundig gjennomgang vet vi har utviklet kvaliteten hos mang en kjøttbedrift her i landet. Fred Olsens gate Oslo TLF: F A X: ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: M A R K E D S- O G PR O G N O S E S J E F Endre Myhr MOBILTELEFON: KOM M U N I K A S J O N S- OG ORGANISASJONSSJEF Hulda Tronstad Nydal MOBILTELEFON: ØKONOMISJEF Judith Granli MOBILTELEFON: M A T T R Y G G H E T S- O G KVALITETSSJEF Mette Juberg Varan MOBILTELEFON: K O N T O R S J E F Randi Spidsberg MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Per Magnus Breen MOBILTELEFON: L I N E.NO 2 ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: FAGSJEF EGG/FJØRFE Marlene Furnes Bagley MOBILTELEFON: FAGSJEF FIRBEINTE HUSDYR Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Rolf Aass MOBILTELEFON: K J Ø T T BRANSJEN

5 Er det rent nok? Enkle løsninger for mikrobiologisk hygiene- og produktkontroll. Petrifilm Effektiv Petrifilm. mikrobiologi. Effektiv mikrobiologi. Hurtig, akkreditert dyrkningsmetode ATP-måling. Hygienekontroll på direkten. Prøvetakingsutstyr Prøvetakingssvabere og hygienekluter Hygicult Kontakt oss og finn ut mer om våre løsninger Tlf: , Fax: Postboks 100, 2026 Skjetten

6 GJESTEKOMMENTAREN Grunnleggende enighet om omsetningsavgiften AV TOR ARNE RUUD, adm. direktør i Animalia En viktig del av omsetningsavgiften fra kjøtt og egg brukes til felles fag- og opplysningstiltak. Mens det for andre deler av markedsreguleringen har vært mange diskusjoner om både regelverk og gjennomføring, har det vært grunnleggende enighet mellom aktørene i kjøttbransjen om satsingen på disse felles fagog opplysningstiltakene. Det var derfor heller ingen tvil om at den felles fag- og opplysningsdelen skulle videreføres da markedsreguleringen for fjørfekjøtt ble avviklet. Mens «alle» vet om den generiske opplysningsvirksomheten gjennom Opplysningskontorene og Matprat, er det nok få utenom de med tilknytning til bransjen som kjenner til Animalias fagarbeid. Forskjellen i synlighet ligger i rollene; Opplysningskontorene skal drive utadrettet opplysning og formidle matglede til folk flest, fagtiltakene er rettet innad i bransjen. Finansiering med omsetningsavgift er et «spleiselag», der bøndene sammen betaler for tjenester som det lønner seg å løse i felleskap. Oppgavene vi løser skal være oppgaver som ikke er egnet å konkurrere på, og der suksess eller fiasko får følger for hele bransjen. Animalias mål er å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Forbrukertillit er grunnleggende, og er ofte knyttet til dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Animalia arbeider aktivt for bransjen på alle disse områdene. Vi har opplæringstilbud i hele verdikjeden, tilbyr etiske regnskap for slakteriene, bidrar i utviklingen av bransjeretningslinjer og regelverk f. eks for skitne slaktedyr. Vi arbeider tett sammen med bransjeorganisasjonene og myndighetene for å forebygge og hindre at norske husdyr får alvorlige smittsomme sjukdommer. Økt verdiskaping og reduserte kostnader er en forutsetning for at norsk kjøtt- og eggbransje skal overleve. I en næring som spenner over hele verdikjeden og favner vidt fra små håndverksbedrifter til store industrikonsern, er det utfordrende å finne løsninger som tilfredsstiller alle behov. Konkurransehensyn kan begrense bedriftenes vilje til å gjøre utviklingsarbeid sammen med andre. Men mye kan gjøres av flere bedrifter i felleskap, der utgangspunktet og målsetting er ganske lik, men tilnærming og vektlegging er forskjellig. Kunnskapen som kommer fram vil deles blant bedriftene som deltar, samtidig som den enkelte bedrift sitter igjen med best kunnskap om det den selv har jobbet med. Prosjektet «Fenafunn», der sju fenalårprodusenter deltar for å kartlegge råvarekvalitet og optimalisere produksjonsprosessen for fenalår er et godt eksempel på dette. Med denne tilnærmingen blir det ressursmessig enklere for bedriftene å delta i nødvendig utviklingsarbeid. Landbruket og landbruksbasert næringsmiddelindustri er gjensidig avhengige av hverandre. Bruken av omsetningsavgift til faglige tiltak er et viktig og riktig virkemiddel i så måte. I et lite land som Norge er spleiselaget over omsetningsavgiften med på å opprettholde kvalitet i alle ledd. Slik at næringen styrkes og forbrukerne får gode norske produkter. Mens det for andre deler av markedsreguleringen har vært mange diskusjoner om både regelverk og gjennomføring, har det vært grunnleggende enighet mellom aktørene i kjøttbransjen om satsingen på disse felles fag- og opplysningstiltakene. haavind vs vislie Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger. Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. Les mer på haavind.no Løsninger finnes. 4 Kontakt: Geir Steinberg Nina Melandsø Telefon: K J Ø T T BRANSJEN

7 NYHETER Norturas egg-tabbe rettes opp Det innføres styringspris på egg, etter at Nortura som markeds-regulator gjennom lang tid har feilrapportert engrospriser. Det var i forrige nummer av Kjøttbransjen at vi dokumenterte at markedsregulator i forbindelse med vårens jordbruksoppgjør ikke hadde tatt hensyn til pristillegget for frittgående høner og den merpris dette har gitt på engrosprisen på disse eggene. Dette ble av KLF ansett som en grov rapporteringsfeil og Statens Landbruksforvaltning (SLF) ble koblet inn i saken. Nå har SLF beregnet overnoteringen til 22 øre pr. kilo. Dermed blir det altså innført styringspris på egg for inneværende på 16, 43 kroner pr. kilo, det vil si 11 øre under dende målpris. Også for neste avtaleår blir sty- gjelringsprisen på 11 øre under målpris. Ikke hyggelig Innføring av styringspris på egg er ikke hyggelig, men en uunngåelig konsekvens av Nortura feil-rapportering over lengre tid. Vi må nå se framover og tro at avtalepartene får seg forelagt de riktige tallstørrelsene ved neste års jordbruksoppgjør, sier assisterende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen i en kommentar til at målprisen for egg justeres ned med 11 øre per kilo i to avtaleår. Ukorrekt tallmateriale Konsekvensen av den feil som har blitt begått var at den reelle engrosprisen på egg lå over målpris og de private bedrifters kjøp av egg i henhold til forsyningsplikten ble dermed priset for høyt. I tillegg ble avtalepartene forelagt ukorrekt tallmateriale for eggsektoren i forkant av jordbruksoppgjørene. En nedgang på 11 øre per kilo på målprisen vil begrense en samlet eggsektors prisuttak i markedet. Nødvendig Det er ikke en heldig situasjon med tanke på sektorens lønnsomhent, men det er viktig å huske at målprisen gjelder på engrosnivå og at det ikke er noen automatisk kobling verken mot produsentpris eller forbrukerpris, sier Juul-Hansen, som tror de fleste innser at det var nødvendig for jordbrukes avtaleparter å rydde opp i dette nå. «Unntakstilstand» Det er synd hvis produsentene får svi for markedsregulators tabbe; det er tøffe tider også for eggprodusentene nå. I KLF henstiller vi derfor til alle våre eggpakkeri-medlemmer om å fortsette å beregne avregningspris til produsentene med utgangspunkt i den ordinære målprisen resten av avtaleåret. Hva det enkelte pakkeri faktisk velger å gjøre avgjør de selvsagt selv, understreker Juul-Hansen. Han for gitt at avtalepartene neste avtaleår tar vil justere ordinær målpris til 11 øre per kilo høyere enn de ellers ville ha gjort. Holder dette stikk blir det bare åtte måneder med «unntakstilstand». 5 K J Ø T T BRANSJEN

8 NYHETER 6 Nettbasert HMS-kurs for kjøttbransjen I et samarbeidsprosjekt har kjøtt- og fjørfeindustrien utviklet et nettbasert HMS-kurs. Kurset som er kalt «Trygg på jobben», ble godkjent av gruppen nå i oktober. Formålet styringstryggere og mer helsefremmende arbeidsplass». Nettkurset er ment som et tillegg til den HMS-opplæ- med kurset er «å bidra til at kjøtt- og fjørfeindustrien blir en ringen som blir gitt i den enkelte bedrift, og er et åpent tilbud til alle bedrifter i bransjen mot en mindre lisensavgift per bruker. Kurset er utviklet i et tett samarbeid mellom NHO Mat og Bio, Animalia, KLF, Nortura, SPIS Grilstad og NNN. NHOs Arbeidsmiljøfond har finansiert prosjektet, mens bransjen har bidratt med Nyt Norge er lansert 55 prosent av norske forbrukere oppgir at de er villige til å betale 10 prosent mer for matvarer som de vet opprinnelsen på. Med dette utgangspunktet har nå KSL Matverk lansert den nye merkeordningen «Nyt Norge». Rundt 200 matprodukter har så langt fått godkjenning for bruk av Nyt Norge-merket. Toten Eggpakkeri er for øvrig en av landets syv godkjente merkevarebrukere, men det tallet vil øke framover. Lørdag 31. oktober var dato for den omfattende forbrukerlanseringen av ordningen. egeninnsats og selv stått for det faglige innholdet. Råvarer fra gårdsbruk med KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er sammen med norsk råvare og produksjon i Norge tre hovedkrav knyttet til godkjenning og bruk av Nyt Norge-merket. Nyt Norge skal være et bidrag til å sikre at vi klarer å opprettholde norsk matproduksjon. Mitt ønske er at Nyt Norge både skal bringe jordbruket og bonden nærmer forbrukerne, men også synliggjøre betydningen av å ha matproduksjon i Norge. Viktig er det også å dokumentere kvalitetsarbeidet i norsk matproduksjon. Det igjen vil bidra til at forbrukere velger norsk mat i kjøpsøyeblikket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Vil skjerpe regler for kjøttbeinmel Mattilsynet foreslår å forby produsenter med drøvtyggere å kjøpe og oppbevare kjøttbeinmel ment som jordforbedringsmiddel hvis det ikke er gjort uspiselig. Forslaget om å endre den såkalte biproduktforskriften er sendt på høring fra Mattilsynet på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Forbudet mot å benytte kjøttbeinmel som fôr til drøvtyggere ble i sin tid innført for å sikre at Nortura låner 500 millioner Nortura låner en halv milliard kroner i obligasjonsmarkedet og har fått bankene med på å lette lånebetingelsene frem til neste sommer, skriver Dagens Næringsliv. drøvtyggere ikke blir eksponert for smittestoffer til prionsykdommen kugalskap (bovin spongiform encephalopati) etter at det ble avdekket smitte av denne sykdommen gjennom fôr i Storbritannia. Sortland kommune vil etablere nytt slakteri Sortland kommune vil bruke forkjøpsretten til å etablere nytt slakteri når Nortura nå legger ned. Sortland kommune engasjerer seg nå for å få etablert et privat slakteri etter at Nortura har bestemt seg for å legge ned slakteriet på Sortland fra juni neste år. Sortland kommune har en forkjøpsavtale med Nortura om slakteriet. Ordfører i Sortland, Svein Roar Nortura har utstedt et obligasjonslån på 500 millioner kroner. Deler av disse penge skal ifølge Dagens Næringsliv brukes til å kjøpe tilbake andeler i utestående sertifikater og obligasjonslån. Nortura er hardt presset økonomisk, men nå har konsernet kjøpt seg tid. DnB Nor og Fokus Bank senker kravene til egenkapitalandel fra 30 til 27 prosent frem til 1. august neste år. Men vi vil også sitte igjen med netto 219 millioner kroner i nye penger, sier finansdirektør Kristian Sævik i Nortura til avisen. ILLUSTRASJONSFOTO: KNUT EKANGER Jacobsen, sier til NRK Nordland at han vil be formannskapet om fullmakt til å starte forhandlinger med Nortura om kjøp av slakteriet. Det betyr at vi må be om rettigheter for å kunne inngå forhandlinger. Det er viktig at et slikt slakteri har et bredt eierskap, sier Svein Roar Jacobsen. K J Ø T T BRANSJEN

9 Fyll strømpen med en som tåler alt! KLART DET VIRKER Allrounderen Samsung B2100 er en skikkelig tøffing. Telefonen er IP57-sertifisert, noe som betyr at den er motstandsdyktig mot både vann, støv og støt. Du kan holde telefonen en meter under vann i opptil 30 minutter! I tillegg er den testet til å tåle både høye og lave temperaturer. B2100 har blant annet FM-radio, kamera, Bluetooth og praktisk lykt. Samsung B2100 kr 1,- Med 18 mnd Bedrift Proff. Pris er eks. mva. En lyddempende funksjon gjør at du kan føre samtaler også på steder med mye bakgrunnsstøy. Foto: GettyImages Norsk Kjøtthandel har har gode avtaler med MobilData og Telenor både når det gjelder mobil, fasttelefon og bredbånd. Kontaktpersoner MobilData: Jan Erik Garberg, tlf Cedric Guttormsen, tlf Kontaktperson Telenor: Kaare Høiland, tlf Besøk mobildata.no eller ring

10 NYHETER Nær en million lam slaktet til nå Når lammesesongen nå praktisk talt er i havn, er i underkant av en million dyr slaktet ved norske slakterier. Gode tilførsler de siste ukene gjør at vi nå tar igjen etterslepet i forhold til Kvaliteten er fortsatt svært god. Kvalitetsmessig har 2009 vært et godt år for lammeproduksjonen. Vektmessig har vi hatt en svak nedgang som skyldes at beitekvaliteten har variert mye landet rundt ble et toppår i Troms og nordre deler av Nordland og et spesielt dårlig år i Sogn og Fjordane og Hordaland. Uke 42 ble den største slakteuka med over lam. Det er en klar tendens til større tilførsler mot slutten av sesongen i år enn i de foregående årene. Denne store slaktingen gjør at antall slaktede lam vil ende opp på samme nivå som tidligere år. Middel slaktevekt per uke 45 er 18,81 kg. Slaktevektene nådde sitt høyeste nivå i 2009 i uke 38 med 19,76 kg. I uke 45 hadde vi 17,45 kg i middelvekt, ned 0,21 kg i forhold til foregående uke. Dette er historisk sett høye slaktevekter ser ut til å bli et toppår i Troms. Det er middelvekten etter uke 45 19,94 kg, fram 0,42 kg sammenliknet med Buskerud ligger nå nest øverst med 19,76 kg. De har også ILLUSTRASJONSFOTO: OPPLYSNINGSKONTORET FOR KJØTT, BÅRD GUDIM fremgang i sine slaktevekter siden i fjor med 0,07 kg. Totalt har 5 fylker over 19 kg i middelvekt. Foruten de overnevnte har Nordland (19,52 kg), Finnmark (19,41 kg) og Oppland (19,14 kg). I tillegg til Nord Norge så har 2009 vært et godt år også på Østlandet, hvor spesielt Oppland og Østfold har økt sine slaktevekter med mer enn 0,3kg ser ut til å bli et dårlig år på Vestlandet og i Midt-Norge, med en gjennomsnittlig nedgang på over 0,5kg. Disse regionene har også de laveste middelvektene i landet med 18,47 kg for Vestlandet og 18,62 kg for Midt-Norge. Reineiere jubler for Helgeland Samvirkeslakteri Reineiere i Sør-Helgeland har hittil vært nødt til å kjøre over 40 mil for å slakte reinsdyr, men det nye slakteriet i Brønnøysund gir håp om en lettere hverdag for reindriftsutøverne. I denne regionen har det ikke vært et reinslakteri på over tyve år, og nå jubler reineierne. Dette er gledelig. I over tyve år har vi vært nødt til å kjøre til slakteriet Meråker Kjøtt i Nord-Trøndelag. Det er positivt at vi endelig har et slakteri i vår region, sier Svenn Are Kappfjell, som har vært en av initiativtakerne fra reindriftsnæringen for å få etablert et slakteri. Reineiere i regionen tok kontakt med det nyetablerte slakteriet NorgesGruppen vurderer eget pakkeri for kjøtt NorgesGruppens toppsjef, Sverre Leiro, bekrefter at kjeden har planer om et eget pakkeri for kjøtt. Vi har invitert fl ere kjøttbedrifter inn i prosjektet og velger antakelig en av dem, sier Leiro til Handelsbladet FK. I følge Leiro er eget kjøttpakkeri en del av arbeidet med matsikkerhet, kvalitet og kostnadsjakt. Kjøttpakkeriet skal forsyne NorgesGruppens dagligvarebutikker, og særlig supermarkeder med allerede i september, og i slutten av oktober var den første slaktingen allerede unnagjort. Men Helgeland Samvirkeslakteri AS hadde ingen planer om å slakte rein da slakteriet ble etablert. Intensjonen var å få i gang et slakteri for bøndene på Helgeland. Reinslakt var ikke i tankene våre engang, men det har gått veldig bra. Vi hadde nok ikke trodd at det skulle gå så bra som det har gjort, sier daglig leder Frode Pedersen. kjøttvarer. Vi har ingen ambisjoner om å drive det selv. Det handler selvsagt om kostnader, men også om matsikkerhet og lik kvalitet. Svenske Axfood har gjort det i vårt naboland, og vi ser også på hvordan modellen er organisert i utlandet, sier Leiro til Handelsbladet FK. Sealed Air Norge as, Cryovac Packaging & Cryovac Food Solutions tel er et innregistrert varemerke av Sealed Air Corporation 8 Besøk Packforum Sealed Air Cryovac s permanente udstillingssenter, Paris Nord 2, Roissy Charles-de-Gaulle Airport. K J Ø T T BRANSJEN

11 NYHETER Utbygginger for 400 millioner kroner Nordfjord Kjøtt har bygd ut anlegget for oppunder 400 millioner kroner, og etter planen skal bedriften i Loen ta i bruk nye kvadratmeter før jul. Vi skal være best i bransjen og ha det mest effektive anlegget som i Norge, sier Geir Egil Roksvåg (bildet), eier og daglig leder i Nordfjord Kjøtt til Sunnmørspostens nettutgave. Rema 1000 tar unna alle varene som Nordfjord Kjøtt produserer, og fabrikken i Loen produserer på spreng for tiden. I fjor kom omsetningen opp i nær 1,3 milliarder kroner, og for 2009 venter Roksvåg en omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner. Bedriften i Loen har omlag 300 ansatte. Nortura solgte eiendommer for 45 millioner kroner Nortura har solgt to boligblokker på Løren i Oslo for 45 millioner kroner. Vår holdning er å selge de eiendommene vi selv ikke har bruk for, og Nortura er fornøyd med prisen, kommenterer Kai Linnes, konserndirektør i Nortura SA. FOTO: NORTURA De to boligblokkene er på henholdsvis 897 og 850 kvadratmeter og er bygget på 1960-tallet. Ifølge selskapets nettside er blokkene solgt til Breidablikk Eiendom i Lillestrøm og Ragde Eiendom i Oslo. Ifølge selskapet er blokkene bokført til svært lave verdier slik at salget gir en bokført gevinst på rundt 39 millioner kroner. Nortura skriver på sine nettsider at de to boligblokkene i Lørenveien 31 og 33 på henholdsvis 897 og 850 kvadratmeter er fra 60-tallet, og at de er solgt til Breidablikk Eiendom Lillestrøm AS og Ragde Eiendom AS. Oslo kommune har fortrinnsrett til å tre inn i salget til oppnådd markedspris innen 2. februar Høyere produksjon av kjøtt per dyr kan redusere klimagassutslipp Høyere produksjon av kjøtt pr dyr med uendret samlet produktmengde vil under de fleste forhold redusere utslippet av klimagasser per enhet produsert. Dette skriver professor Odd Magne Harstad i temaartikkelen «Landbrukets miljøutfordringer» i den 15. utgaven av «Utsyn over norsk landbruk». For eksempel vil en økning av årsytelsen fra dagens nivå til 8000 kg med en totalproduksjon i Norge på 1518 mill. liter, bidra til å redusere utslippet av klimagasser fra landbruket med vel 3 %. Ved en ytterligere økning til 9000 kg, vil gevinsten bli nesten 5 %. Tiltaket kan være et av de mest effektfulle tiltakene for reduserte klimautslipp fra norsk jordbruk. Det er bruk av mer fett i fôrrasjonen som sannsynligvis er det mest realistiske og virkningsfulle metanreduserende tiltaket gjennom fôring. Slaktere Kjøttskjærere Pølsemakere Fagfolk som skaffer dine fagfolk Edv. Griegs vei 1, 1410 Kolbotn - Tlf K J Ø T T BRANSJEN

12 FJØrFE Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt opp tre øre neste år OSLO: Norske kyllingprodusenter må belage seg på å betale tre øre mer pr. kilo i omsetningsavgift neste år. I bransjestyret mente KLF at økningen burde begrenses til ett øre pr. kilo kylling levert til slakteri, men dette ble nedstemt av Norturas representanter. AV PER A. SLEIPNES Ettersom det nå ikke er markedsregulering på fjørfekjøtt, skal omsetningsavgiften kun dekke kostnadene ved faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Det forslag til omsetningsavgift som nå er lagt fram for Omsetningsrådet, innebærer at den norske fjørfebonden blir trukket 17 øre av hvert kilo fjørfekjøtt han leverer til slakteri. Slikt blir det mye penger ut av, og 10 millioner kroner går til Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, 3,7 millioner kroner kanaliseres til Animalia drøyt kr går til Matmerk. Totale kostnader neste år ligger dermed på vel 15,2 millioner kroner. 10 Økning neste år I år og i fjor har omsetningsavgiften vært 14 øre pr. kilo, mens de reelle kostnadene har vært på mellom 20 og 22 øre pr. kilo kjøtt. Underdekningen skyldes ønske om å bygge ned «fondet». Dette fondet har gjennom mange år fungert som en buffer mellom det som faktisk kommer inn i form av omsetningsavgift, og reelle kostnader knyttet til faglig arbeid og opplysningsvirksomhet. Neste år er det forventet en samlet fjørfekjøttproduksjon her i landet på godt og vel tonn, en økning på nær 6000 tonn i forhold til årets produksjon. Trinnvis opptrapping Vi mener en økning på ett øre pr. kilo er tilstrekkelig for å opprettholde aktivitetsnivået i Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Vi vet at forståelsen er liten blant våre leverandører for å øke omsetningsavgiften med så mye som tre øre pr. kilo i dagens situasjon. Fôrkostnadene har økt mye, og en del produsenter opplever økonomien som presset. I en slik situasjon mener KLF en trinnvis opptrapping hadde vært mye bedre; vi er opptatt av at det en sunn produsentøkonomi i bransjen En slik trinnvis opptrapping kunne for eksempel vært M E R KY L L I N G: Det vil bli produsert 6600 tonn mer kylling neste år økning med ett øre fra nyttår i år og deretter eventuelt øke mer når budsjettforutsetningene for 2011 er klare. KLF ser ingen grunn til at ikke fondet som ved utgangen av dette år vil være på ni millioner kroner, fortsatt kan bygges betydelig ned uten at dette skaper problemer, sier KLF-direktør Dag Henning Reksnes i en kommentar. Dobbeltstemme I bransjestyret var det Norturas dobbeltstemme som førte til at omsetningsavgiften ble på 17 øre pr. kilo og ikke 15 øre. I motsetning til KLF mener Nortura at fondet nå må stabiliseres og ved utgangen av neste år ligge på nær åtte millioner kroner. Med 17 øre pr. kilo i omsetningsavgif vil fondet bli redusert 1,3 millioner kroner og ligge på 7,7 millioner ved utgangen av neste år. Med 15 øre i omsetningsavgift som KLF mente var riktig, vil reduksjonen bli på tre millioner kroner, og fondet vil ligge på seks millioner kroner. Dette er en størrelse som vi mener er riktig. Det gir nødvendig handlekraft i tilfelle kriser/ hendelser. I en ekstraordinær situasjon med behov for ekstra midler til tiltak vil bransjen og myndighetene sammen finne løsninger. Det har skjedd på andre områder. Det å ha midler til å takle ekstraordinære situasjoner er ikke et argument for å beholde fondet på en viss størrelse, fastslår Dag Henning Reksnes. k j ø t t bransjen

13 FJØrFE Trygg mat begynner med GOD HYGIENE Bidrar til forverring av produsentøkonomien SKOGN: Økonomien hos mange kyllingprodusenter, særlig de nyetablerte, er helt i kjelleren og en økning i omsetningsavgiften på tre øre pr. kilo bidrar til at mange får store problemer. Dette sier kyllingprodusent Torbjørn Skei i Levanger. Han er kritisk til den økning som nå er foreslått og som blir vedtatt av Omsetningsrådet. Skei tenker først og fremst på de mange produsentene som sitter med nye kyllinghus. Disse sliter allerede. Jeg driver på konsesjonsgrensa, det vil si kylling, og for meg vil 17 øre pr. kilo i omsetningsavgift årlig «koste» nær kroner. Jeg er selvsagt ikke imot opplysningsvirksomhet og faglig arbeid i denne sektoren, men jeg mener økning i omsetningsavgiften ikke er veien å gå. Mer fleksibilitet i forbindelse med konsesjonsgrenene er langt bedre for den jevne produsent og skaper mye mer entusiasme. Det er og blir feil at man bestemmer seg for en grense på dette området og gjør det nærmest umulig å produsere mer enn denne grensen. Når vi ikke får produsere mer enn det politikerne bestemmer, samtidig som vi er pålagt å betale en stadig økende omsetningsavgift, blir det i mine øyne feil, sier Skei. Han leverte tidligere til Stjernekylling, men er nå Nortura-leverandør. Skei har dessuten i mange år vært tillitsvalgt i fjørfebransjen, bl.a. styremedlem i Norges Fjørfeavlslag. Det er ikke logisk at fjørfebondens penger skal brukes til fondsoppbygging i tider da økonomien langt fra er god, sier Skei. KRITISK: Fjørfeprodusent Torbjørn Skei stiller seg kritisk til den økning i omsetningsavgiften som nå er foreslått. Få steder er så avhengige av godt renhold og effektiv desinfeksjon som en næringsmiddelbedrift. Lilleborg Profesjonell har derfor utviklet rengjøringsmidler som sikrer hygienen i ditt produksjonslokale. Lilleborg Profesjonells Enduro-serie er rengjøringsprodukter basert på en unik gel-teknologi som gjør at de fester seg bedre og henger lengre enn ordinært skum. Dette gir en optimal virketid for kjemien, som er spesialutviklet for å fjerne fett, proteinbelegg og karbohydratholdig smuss. Du velger kvalitet, vi gir deg kontroll og trygghet! ADDI Enduro Chlor ADDI Enduro Super ADDI Enduro Force Ren logikk fa Lilleborg Proejonell 11 For spørsmål: k j ø t t bransjen

RESULTATLISTE ÅRETS PRODUKTER. Årets ferdig stekte/kokte julemat

RESULTATLISTE ÅRETS PRODUKTER. Årets ferdig stekte/kokte julemat ÅRETS PRODUKTER Årets tradisjonsprodukt Årets ferdig stekte/kokte julemat Jens Eide AS Årets sylte Årets medisterkaker Lynum Gårdsmat AS Årets julepålegg AS Årets julepølse Årets julepølse Årets julepølse

Detaljer

Norgesmester. Pinnekjøtt. Pinnekjøtt med lange ben Spis Storkjøkken

Norgesmester. Pinnekjøtt. Pinnekjøtt med lange ben Spis Storkjøkken Resultatliste Norgesmester Pinnekjøtt Pinnekjøtt med lange ben Spis Storkjøkken Årets produkt Julepålegg Lammerull Ingebrigtsen Kjøtt AS Sylte Luksus sylte Pers kjøkken AS Julepostei/-paté Viltpate med

Detaljer

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien?

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? NILF-seminar 23.april 2010 Konsernsjef Odd Arne Dalsegg SPIS Grilstad 2010 En av Norges største private produsenter og markedsfører av kjøttvarer: Produksjonsanlegg

Detaljer

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008 Invitasjon NM i Kjøttprodukter 2008 Velkommen til NM i kjøttprodukter 2008! Norsk kjøttbransje har all grunn til å by på seg selv. Deltakelse i NM bidrar til økt fokus på bedriftene, produktene og bransjen

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014 Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon Kviamarka 4. april 2014 Agenda Avtalen og overordnet begrunnelse Arne Kristian Kolberg Prima Gruppens rasjonale for avtalen Anbjørn Øglend Norturas

Detaljer

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet NR 1 2009 Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet I forbindelse med den nye struktur - endringen i kjøttbransjen i Midt- Norge ønsker vi med denne informasjonen å gi deg en nærmere

Detaljer

produktkatalog www.perskjokken.no

produktkatalog www.perskjokken.no produktkatalog www.perskjokken.no Innhold Pålegg side 5 Spekemat side 9 Ferdige steker side 12 Andre produkter side 14 Pizzatopping side 16 Julesortiment side 20 Per s Kjøkken Vi har gleden av å presentere

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA

Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA Tom Chr. Johannessen og Oddvin Sørheim Nofima Innovasjonsseminar, Oslo, 12. februar 2013 Innhold i intervjuene Tre hovedtema ny teknologi

Detaljer

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg Bærekraftig norsk matvareproduksjon Arne Kristian Kolberg En krevende fremtid med mange muligheter I 2050 er det 6,5 millioner mennesker i Norge (+30%) og ni milliarder mennesker på Jorda (+28%) Samtidig

Detaljer

RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Røkt pinnekjøtt Nordfjord Kjøtt AS. Ferdig stekt/ kokt: Lammelår badsturøkt Smedstuen Gård AS

RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Røkt pinnekjøtt Nordfjord Kjøtt AS. Ferdig stekt/ kokt: Lammelår badsturøkt Smedstuen Gård AS RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Røkt pinnekjøtt Nordfjord Kjøtt AS Kake: Medisterkake Jens Eide AS Ferdig stekt/ kokt: Lammelår badsturøkt Smedstuen Gård AS Pålegg: Julesylte Leiv Vidar Slakterforretning

Detaljer

vi ønsker oss ditt birdag!

vi ønsker oss ditt birdag! vi ønsker oss ditt birdag! SEND OSS DITT BESTE BILDE HVOR ETT ELLER FLERE AV VÅRE PRODUKTER BENYTTES. LAGER DU NORGES FLOTTESTE PÅSMURTE BAGUETTE? LAGER DU ETT FANTASTISK SPEKEMAT FAT MED VÅR SPEKEMAT

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt)

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Medlemsorganisasjon 18 700 andelseiere Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Fagutvalg 5 utvalg Administrasjon Konsernråd Styret, ledere og nestledere I

Detaljer

sauekontrollen gir deg: god oversikt og bedre resultater

sauekontrollen gir deg: god oversikt og bedre resultater gir deg: god oversikt og bedre resultater gode resultater krever god oversik t Ønsker du bedre oversikt over dyrenes tilvekst, slaktekvalitet, lammetall og helsestatus? Sauekontrollen gir deg et verktøy

Detaljer

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Kylling/kalkun vs egg (1) Egg: Målpris fastsettes i Jordbruksforhandlingene Nortura gir innspill til avtaleparter Målpris er «engrospris i markedet»,

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

1 formål. 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker

1 formål. 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker STOLT OG ANSVARLIG 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker - nærbø: slakteri og produksjon fersk kylling - stokke: grillet kylling - ski: egg 1 formål FORMÅL: HVORFOR VI EKSISTERER

Detaljer

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Økt storfekjøttproduksjon i Norge Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Ekspertgruppen Tor Arne Ruud, leder (Animalia) Hans Thorn Wittussen (Nortura) Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt-

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

Seminaret koster 250 NOK per person, inkl. matservering og smaksprøver. Detaljert program vil bli utsendt straks dette foreligger ferdig!

Seminaret koster 250 NOK per person, inkl. matservering og smaksprøver. Detaljert program vil bli utsendt straks dette foreligger ferdig! Mange mener at det er mulig å kje enne på kjøttet at det er slaktet på gården, og ikke ett stresset dyr som har ventet mange timer i ukjente om mgivelser. Du inviteres herved til å væ ære med å teste dette

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Storhusholdning. Kvalitetssortiment til det profesjonelle kjøkken

Storhusholdning. Kvalitetssortiment til det profesjonelle kjøkken Storhusholdning Kvalitetssortiment til det profesjonelle kjøkken 1 De beste kjøttvarene, nå også til det profesjonelle kjøkken Gode kvalitetsprodukter har vært vårt mål helt fra starten for over 50 år

Detaljer

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentene Hvem er konsumentene? Oss alle? Har vi alle

Detaljer

Columbiegg nr kjøtt

Columbiegg nr kjøtt KLF Fjørfe Columbiegg nr. 1-2012 kjøtt E-kontroll slaktekylling *Ingen unnskyldning lenger * Resultater 2011og 2012 I dette Columbiegget er temaet E-kontroll slaktekylling. Alle produsenter oppfordres

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. hastemøte i Omsetningsrådet. onsdag 1. februar 2017 kl. 14:00

P R O T O K O L L. fra. hastemøte i Omsetningsrådet. onsdag 1. februar 2017 kl. 14:00 P R O T O K O L L fra hastemøte i Omsetningsrådet onsdag 1. februar 2017 kl. 14:00 Møtet ble holdt som telefonmøte. Møtet ble hevet kl. 14:45. Til stede: Bjørg Tørresdal (møtested Landbruksdirektoratet),

Detaljer

Hvordan skal eggprodusenten tjene penger etter 2012?

Hvordan skal eggprodusenten tjene penger etter 2012? Hvordan skal eggprodusenten tjene penger etter 2012? Agrovisjon 2007 av Per Magnus Breen Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) Innhold Bakgrunn Hva skal eller kan gjøres før 2012? Valg av driftsform

Detaljer

Nordnorske matspesialiteter. Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk

Nordnorske matspesialiteter. Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk Nordnorske matspesialiteter Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk Hvis det settes opp en 10 meter høy mur rundt Oslo, blir det da flest kloremerker på utsiden eller på innsiden? Publisert

Detaljer

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15 Strategi og økonomi i svineproduksjon Strategi Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Den beste i klassen Pulled er Pulled Pork fra Nordfjord Kjøtt AS

Den beste i klassen Pulled er Pulled Pork fra Nordfjord Kjøtt AS Pulled Dette er en ganske ny klasse - var første gang med i 2014. Klassemessig passer den etter arrangørenes mening inn i kategorien Ferdig stekt/kokt. Men deltakelsen er dessverre ganske lav i år. 2 produkter

Detaljer

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 18 januar : Moen Gård Bondens marked Matmangfold Kortreist mat,en vinner? Samarbeid Svaret Moen Gård, Klæbu Rødliste? Jord Skog

Detaljer

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter Slik blir jeg bedre Om å sette seg konkrete mål og oppnå dem - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter flere hoder tenker

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Slaktekylling. Disposisjon 29.10.2012. Steinkjer 18. oktober 2012

Slaktekylling. Disposisjon 29.10.2012. Steinkjer 18. oktober 2012 Slaktekylling Steinkjer 18. oktober 2012 Magne Trondmo Nortura SA Disposisjon «Kyllinglandskapet» Markedet Økonomien i kyllingproduksjonen «Jeg vil starte med kylling» Hvem lykkes i kyllingproduksjonen?

Detaljer

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gode resultater krever god over Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Vi har verktøyet som gir

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt

Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt Hilde Bjørkhaug, Jostein Vik, Sigvat Brustad og Reidar Almås Norsk senter for bygdeforskning Kviamarka

Detaljer

Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12. Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013

Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12. Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013 Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12 Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013 Pinnekjøtt fra Norge Animalia: Lede og delta i prosessen for å søke om beskyttelse

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Pinnekjøtt - røkt, hele sider Nordfjord Kjøtt AS

RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Pinnekjøtt - røkt, hele sider Nordfjord Kjøtt AS RESULTATLISTE NORGESMESTERE: Pinnekjøtt: Pinnekjøtt - røkt, hele sider Nordfjord Kjøtt AS Ferdig stekt eller kokt: Juleskinke - saltet, røkt Smedstuen Gård AS Kake: Grov medisterkake Gunnar Ruud Catering

Detaljer

Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget

Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget Respons på certificeringsoplæg ut fra erfaringer med kvalitetssystemer i landbruget Dansk Landbrugsmuseum den 4.05.09 Adm. direktør Gabriella Dånmark KSL Matmerk, Norge Visjon KSL Matmerk Vi bidrar til

Detaljer

Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA

Kan overgang fra siste forbruksdag til best før gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Først: Nortura på 30 sekunder 17.03.2015 2 Norge rundt med Nortura Nøkkeltall

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Mål med seminaret Skape en møtearena Bidra til helhetlig tenkning Bidra til bedre prioriteringer

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 18. juni kl. 13:00 (Møte nr. 8 2007) Møtet ble satt kl. 13:05 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Forprosjekt: Hvordan lykkes med økt omsetning og verdiskaping av viltkjøtt? Ole Erik Elsrud Onsdag 13 april 2011

Forprosjekt: Hvordan lykkes med økt omsetning og verdiskaping av viltkjøtt? Ole Erik Elsrud Onsdag 13 april 2011 Forprosjekt: Hvordan lykkes med økt omsetning og verdiskaping av viltkjøtt? Ole Erik Elsrud Onsdag 13 april 2011 Bakgrunn Vanskelig å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet innen kommersiell bearbeiding og omsetning

Detaljer

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag Økologisk 3.0 Røros 12.nov. 2015 Birte Usland, Norges Bondelag Kort presentasjon av Bondelaget 62 000 medlemmer 800 økobønder er medlem hos oss. Mange tillitsvalgte, både på fylkes og nasjonalt nivå, er

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 departementsråd Leif Forsell Matindustriens rolle og betydning? Avgjørende betydning i dag og framover Avgjørende

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Slaktekyllingdirektivet, 43/2007/EU. Konsekvenser og muligheter for bransjen Kristian Hoel, Animalia

Slaktekyllingdirektivet, 43/2007/EU. Konsekvenser og muligheter for bransjen Kristian Hoel, Animalia Slaktekyllingdirektivet, 43/2007/EU Konsekvenser og muligheter for bransjen Kristian Hoel, Animalia Disposisjon Rådsdirektiv 43/2007/EU Litt om Mattilsynets tilsynskampanje Gjennomføring av Slaktekyllingdirektivet

Detaljer

We Don t Talk Anymore

We Don t Talk Anymore We Don t Talk Anymore We Don t Talk Anymore Mitt navn er: Arvid Magnar Birkeland Min bakgrunn er fra: Frekhaug Vinduet AS. Men er nå daglig leder og aksjonær i MesterVindu AS. Gleder meg til hver dag!

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 03 SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 16 TEKST TEKST TEKST : KRISTIAN HOEL ANIMALIA Kristian Hoel har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges veterinærhøgskole (1991), Dr. scient. (1997).

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam 03.04.2017 Nortura markedsregulator på kjøtt og egg Hensikten med markedregulering Sikre avsetning for bonden sine produkt til en forutsigbar og stabil

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Ny Jordbruksmelding - Markedsordningene i jordbruket hva betyr de for å beholde maktbalansen i verdikjedene for mat?

Ny Jordbruksmelding - Markedsordningene i jordbruket hva betyr de for å beholde maktbalansen i verdikjedene for mat? Ny Jordbruksmelding - Markedsordningene i jordbruket hva betyr de for å beholde maktbalansen i verdikjedene for mat? Professor Per Ingvar Olsen, Senter for samvirkeforskning, Handelshøyskolen BI Velferdssamfunnets

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Klasseoppsett NM 2013

Klasseoppsett NM 2013 Årets arrangement Det skal kåres 4 NM titler / julestjerner (Pinnekjøtt, kaker, pålegg og ferdig stekt) Produktene er delt inn i 24 klasser der det kåres årets-vinnere På tvers av klassene deles det ut

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

dyrebilsjåfører på transportkurs hos Animalia i % Deltagere på dyrevelferdskurs i 2011

dyrebilsjåfører på transportkurs hos Animalia i % Deltagere på dyrevelferdskurs i 2011 4 KJØTTETS TILSTAND 212 INNLEDNING Nedgangen i antall kylling som dør under transport til slakteriet fortsetter fra 21 til 211. Det er også nedgang i antallet småfe og antallet gris som dør under transport.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Forskning og utvikling som strategisk verktøy. Ragnhild Solheim, direktør for nyskaping, kvalitet og trygg mat 7. mai 2008

Forskning og utvikling som strategisk verktøy. Ragnhild Solheim, direktør for nyskaping, kvalitet og trygg mat 7. mai 2008 Forskning og utvikling som strategisk verktøy Ragnhild Solheim, direktør for nyskaping, kvalitet og trygg mat 7. mai 2008 Kunnskap som konkurransefaktor Matbransjen er en kunnskapsintensivbransje Kunnskapsproduksjonen

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Nasjonalt diabetesforum 9.-10.juni 2011 Livsstilsprosjekt i Finnøy Hvordan påvirke til en varig livsstilsendring? Tilbud og erfaringer fra Finnøy kommune. Pilotprosjekt- Vital Rural

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Velkommen til Nortura Unge bønder 2017 Kåre Pedersen, rådgiver

Velkommen til Nortura Unge bønder 2017 Kåre Pedersen, rådgiver Velkommen til Nortura Unge bønder 2017 Kåre Pedersen, rådgiver Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud og priser

Detaljer