HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: Onsdag 11. mai 2005 Varighet: 3 timer, Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av lokalnettverk IT-kurs Studiepoeng 6 Faglærer(e): Arne B. Mikalsen Geir Ove Rosvold Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Vedlegg består av: Godkjent kalkulator, Ingen skriftlige hjelpemidler 2 oppgaver, 40 flervalgsoppgaver, totalt 13 sider 0 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. Lykke til!

2 Oppgave 1 Nettverksteknologi (25 %) a) Hva er port-svitsjing, og hva er segment-svitsjing? Dette står beskrevet i læreboka på side 202. Port-svitsjing vil si å kople hver enkelt arbeidsstasjon/server direkte til en port på svitsjen, mens man i segment-svitsjing kopler et helt segment av arbeidsstasjoner til en port på svitjsen via en hub. Dette gjorde man (for noen år siden) for å spare penger. En port på en svitsj var da betydelig dyrere enn en port på en hub. I dag er dette motsatt, og segment-svitsjing vil derfor ikke noe noen effekt i praksis. b) Et problem med de aller fleste løsninger for lokalnett er at informasjonen - blant annet passord - sendes ukryptert i nettverkets kabler. Ved å avlytte kablene kan man dermed finne frem til passord, eller få tak i annen informasjon. Det er fullt mulig å avlytte en kabel, for eksempel ved å kjøre et "lytteprogram" (sniffing på engelsk) på en arbeidsstasjon som er tilkoblet kabelen. Et slikt lytteprogram vil kunne avlytte all trafikk på nettverkskabelen der arbeidsstasjonen er tilkoblet. - Ut i fra sikkerhetsbetrakninger regnes port-svitsjet Ethernet som bedre enn segment-svitsjet Ethernet i denne forbindelse. Hvorfor regnes port-svitsjet Ethernet som bedre? - Tror du gammeldagse Ethernet basert på busstopologi regnes som bedre eller verre enn segment-svitsjet Ethernet på dette området? Port-svitsjet Ethernet er sikrere enn segment-svjitsjet Ethernet fordi all kommunikasjon går direkte mellom de (to) kommuniserende parter (via svitsjen). Det er ikke tilfelle i et segment-svitsjet Ethernet. Da vil hele segmentet (alle enheter som er koplet til huben) være koplet sammen slik at alle kan avlytte det som går på segmentet. Gammeldagse buss-baserte Ethernet har akkurat samme sikkerhet som et segment-svitsjet Ethernet dersom vi sier at størrelsen på segmentene er like store. Dersom buss-segmentet er lagt opp større en hub-segmentet vil naturlig nok sikkerheten i buss-nett være dårligere (eller motsatt). c) Trådløse nettverk blir stadig mer utbredt. I kurset har vi diskutert noen mekanismer for sikkerhet i trådløse nettverk. Beskriv disse mekanismene. (Dersom du ikke husker navn på begreper eller standarder beskriver du bare virkemåten.) Vi har vært inne på følgende sikkerhetsmekanismer: Kryptering av data med WEP, som gir relativt dårlig sikkerhet Kryptering av data med WPA/WPA2 (IEEE i), som gir god sikkerhet, og er vanskelig å avlytte/knekke Ikke kringkaste ESSID (for å gjøre war-driving noe vanskeligere) Filtrere på MAC-adresser slik at bare de med godkjente (registrerte) MACadresser slipper inn til basestasjon I tillegg har vi vært inne på mer logiske tiltak som å plassere basestasjoner på steder for å begrense stråling ut, ikke bruke default-id eller passord, aldri sette servere på trådløse nett, ikke tillate trådløs konfigurering av baser, bruke VPN oppå WEP/WPA og generell god sikkerhetspolicy i nettverket (dersom en skulle komme inn). Side 2 av 14

3 Oppgave 2 Drift av datasystemer (25 %) a) I et nettverk kan man enten tilstrebe en mest mulig homogen utstyrspark (mest mulig lik maskin- og programvare) eller man kan ha utstyr av mange ulike fabrikat og fra mange leverandører. Hva er de driftsmessige fordelene og ulempene med disse to drifts-strategiene? På denne oppgaven kan en skrive mye og langt. Her kommer jeg bare med noen stikkord (som jeg mener er blant de viktigste momentene): Fordeler med homogen programvare-/utstyrspark: o En kan oppnå gode priser på innkjøp o God service siden en velger få leverandører o Det er enkelt, sett ut fra et driftsmessig synspunkt, siden en da ikke trenger å ha god kompetanse på mye forskjellig utstyr o En kan ha et standardisert oppsett som kan brukes på alle maskiner for gjenoppretting, for eksempel ved hjelp av ghost Ulemper med homogen programvare-/utstyrspark: o En homogen utstyrspark er vanskelig å holde homogen. Dersom en skal ha en ny maskin to år etter at en har standardisert ett oppsett, vil det være dumt å kjøpe ny gammel maskin bare for å holde utstyrsparken homogen o Vanskeligere å tilpasse arbeidsstasjoner ut fra behovet o En blir litt mer sårbar for feil/disfunksjonalitet i utstyret b) Den klart vanligste autentiseringsmetoden i dagens datasystemer er bruk av passord. Autentisering vil si at brukerne beviser (eller sannsynliggjør) at de er den de gir seg ut for å være. Å knekke passordene er da også den vanligste måten å urettmessig skaffe seg tilgang til datasystemet på. Dårlige passord er altså et av de største sikkerhetshullene i dataanleggene. Følgelig er det viktig med gode rutiner for passordbruken på systemet. Hvilke krav bør du som driftsansvarlig sette til passordene og til passordrutinene? Vær nøye med å begrunne kravene. Her forventes (av en god student) en besvarelse som har følgende tre elementer i seg: 1) Motivasjon av brukerne Det er viktig å informere brukerne om viktigheten av gode passord, og hva som kan skje dersom de ikke er det (og hvor enkelt det er å knekke dårlige passord) Informasjon om hva et godt passord er (ord som ikke finnes i ordlister, for eksempel ord som baseres på fraser) 2) Regler for passord Her tenker jeg på alle mulige regler, som minimum lengde, intervall for bytte, krav om spesialtegn, etc 3) Test opp mot ordlister En god passordstrategi bør ha rutiner for å sjekke om passordene følger reglene og er gode. Dette kan gjerne gjøres med crackernes egne metoder, ved å kjøre crack mot passordfilene. Side 3 av 14

4 c) Hva er en UPS? Har det noen hensikt å utstyre en tjenermaskin med UPS dersom man ikke samtidig utstyrer alle klientene med en? UPS står for Uninterruptible Power Supply, og er en innretning som spesielt sørger for to ting: 1) Den gir strøm til enhet dersom strømmen blir borte. Den har et batteri, og størrelsen på dette bestemmer hvor lenge maskin kan kjøre. Dersom strømmen blir vedvarende borte vil en god UPS sørge for at maskinen tas ned kontrollert. 2) Den utjevner variasjoner i strømnettet vi kan gjerne si at den filtrerer nettet. Det har definitivt en hensikt å utstyre tjenermaskiner med UPS selv om en ikke setter arbeidsstasjonene på UPS. En server har mange prosesser gående samtidig, og er selvsagt en mye mer kritisk komponent enn en arbeidsstasjon. Operativsystemet eller programmene som kjører i det vil kunne ta skade av et plutselig strømbrudd. Her kommer UPS en inn og tar serveren ned kontrollert dersom strømbruddet varer ut over den tiden UPS kan holde den gående. Dessuten kan det ligge data i cache som ikke er skrevet til disk, og som vil bli mistet ved en plutselig stans. Side 4 av 14

5 Del 1 Introduksjonsspørsmål 2 oppgaver Oppgave 1 Hva er et internettverk? a) Internettverk er det samme som Internett, bare at Internett er en ja nei raskere måte å skrive det på. b) Internettverk er en norsk oversettelse av WAN (Wide Area Network). ja nei c) Internettverk er et nettverk som vanligvis knytter sammen ulike avdelinger i en bedrift (dersom disse ligger langt fra hverandre geografisk). ja nei d) En bruker ofte offentlige teleselskapers datalinjer til å kjøre en bedrifts internettverk på. ja nei Oppgave 2 Hvilke av følgende påstander er riktige å si om Ethernet? a) Ethernet kjører enten 11 eller 54 Mbps. ja nei b) I delte Ethernet kan alle som sitter på samme segment avlytte all trafikk (om de vil). ja nei c) Når en bruker Ethernet, brukes alltid delte nettverk. ja nei d) Når du kjøper nettverkskort, trenger du ikke vite om du bruker Ethernet eller en annen nettverksstandard. Nettverkskortene støtter alle ja nei tilsvarende standarder. Del 2 Maskinvarekomponenter 5 oppgaver Oppgave 3 Hvorfor bruker vi praktisk talt alltid SCSI i tjenermaskiner? a) SCSI avlaster prosessoren i tjenermaskinen. ja nei b) SCSI er billigere enn alternativene. ja nei c) SCSI er en teknologi som alltid sørger for at data lagres redundant (slik at de kan gjenskapes dersom en disk krasjer). ja nei d) SCSI er en standard som gir rask I/O. ja nei Oppgave 4 Hvilke av følgende begrep brukes i SCSI-standardene? a) Ultra ja nei b) S-ATA ja nei c) Ultra 3 ja nei d) Ultra 320 ja nei Oppgave 5 Hvilke av følgende utsagn er sanne om harddisker i tjenermaskiner? a) I tjenermaskiner bør harddisker være av SCSI type. ja nei b) Dersom en har flere harddisker i en tjenermaskin kan vi få både høyere lagringskapasitet og raskere lesing fra disk. ja nei c) I den siste tiden har IDE-disker blitt så raske at de like godt kan brukes i tjenermaskiner som SCSI-disker. ja nei d) Dersom du skal ha tolv SCSI-harddisker i en tjenermaskin, må du alltid ha minst to SCSI-kontrollere. ja nei Side 5 av 14

6 Oppgave 6 Hva er forskjellen på en rack-server og en bladserver? a) Det er ingen vesentlige forskjeller, bladserver er en norsk oversettelse av ja nei rack-server. b) En bladserver er fysisk større enn et rack ja nei c) En bladserver er en komplett samling servere som inneholder både strømforsyning, hovedkort og ellers alt det som finnes i servere, mens ja nei en rack bare er et skap du kan plassere servere inn i. d) Bladservere brukes sjeldens ved få servere (det blir for kostbart), mens ja nei rackservere gjerne kan brukes med et fåtall servere i nettverket. Oppgave 7 Ta stilling til følgende påstander om minne (RAM): a) DDR SDRAM er raskere enn tradisjonell SDRAM. ja nei b) SDRAM PC133 forteller at minnebrikken støtter en busshastighet på 133MHz ja nei c) En kan bruke PC133 SDRAM i maskiner med lavere hastighet på databussen enn 133MHz (for eksempel 100MHz). ja nei d) Overføringshastigheten på en minnebrikke av typen SDRAM PC133 er 8512 Mbps (1064 MBps). ja nei Side 6 av 14

7 Del 3 Lokalnettverk design/trådløse nettverk 6 oppgaver Oppgave 8 Kategori 5e og 6 er ofte i bruk i moderne nettverk. Hvilken type kabel er dette / kan dette være? a) Trådparkabler ja nei b) Koaksialkabler ja nei c) Fiberkabler ja nei d) UTP ja nei Oppgave 9 Hvilke av følgende topologier finnes i et lokalnettverk? a) Fiber ja nei b) Buss ja nei c) Stjerne ja nei d) Svitsj ja nei Oppgave 10 Hvilke av følgende utsagn er sanne om svitsjer? a) En svitsj gir et sikrere nettverk i forhold til avlytting enn om en bruker hub. ja nei b) En cut-through svitsj er raskere enn en store-and-forward svitsj dersom det er mange feil/kollisjoner på nettverket. ja nei c) Et port-svitsjet nettverk er raskere og sikrere enn et segment-svitsjet nettverk. ja nei d) Det er mulig å kjøre 10, 100 eller 1000 Mbps i samme svitsjede nettverk. ja nei Oppgave 11 Hvilke av følgende standarder representerer en standard for trådløs kommunikasjon i nettverk, og sier noe om hvilken hastighet/frekvens WLAN-nettet kan kjøre? a) a ja nei b) b ja nei c) f ja nei d) g ja nei Oppgave 12 Ta stilling til følgende utsagn om trådløse nettverk: a) Det er mulig å sette opp trådløse nettverk som er større enn ja nei dekningsområdet til en basestasjon. b) Roaming aksess betyr at en kan bevege seg fritt innenfor området til ja nei en basestasjon uten avbrudd. c) Det er utviklet en standard for roaming aksess i trådløse netverk. ja nei d) WPA2 tilbyr dårligere sikkerhet enn WEP. ja nei Oppgave 13 Den nye i Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) is sterkere og bedre enn den opprinnelige WEP fordi: a) Den bruker ikke én nøkkel slik WEP gjør ja nei b) Den bruker lengre (større) krypteringsnøkler ja nei c) Den sørger for at SSID ikke sendes ut i nettverket ja nei d) Ingen av disse, fordi TKIP ikke har noe med sikkerhet i trådløse nettvkerk ja nei å gjøre Side 7 av 14

8 Del 4 Lokalnettverk Operativsystem 4 oppgaver Oppgave 14 Hvor brukes vanligvis peer-to-peer nettverk? a) Hjemme (i hjemmenettverk). ja nei b) I vanlige bedrifter med rundt 200 brukere. ja nei c) I nettverk der kravene til sikkerhet er spesielt store. ja nei d) I nettverk med dupliserte tjenermaskiner. ja nei Oppgave 15 Hvorfor er I/O-optimaliering så viktig i nettverk? a) Fordi det gir større sikkerhet for at filene ikke havner hos uvedkommende. ja nei b) Fordi en vanlig filtjener jobber så mye med I/O. ja nei c) Fordi en tjenermaskin jobber med tunge beregninger. ja nei d) I/O-optimalisering er ikke noe viktigere enn andre ting i vanlige nettverk. ja nei Oppgave 16 Hvilke av følgende tiltak gir økt feiltoleranse i nettverket? a) Rask SCSI-disk ja nei b) RAID 1 ja nei c) RAID 5 ja nei d) Striping av data ja nei Oppgave 17 Hva er en katalogtjeneste? a) En katalogtjeneste er en database som holder oversikt over alle nettverkets ja nei objekter/ressurser. b) LDAP er en standard for katalogtjenester. ja nei c) Katalogtjenesten angir hvor nettverkets kataloger er plassert på disken, og holder oversikt over hvem som har rettigheter til disse. ja nei d) Katalogtjeneste kalles gjerne også ressursdatabase. ja nei Del 5 Utskriftsmiljøet 1 oppgave Oppgave 18 Hvilke av følgende påstander er sanne om skriverspråk/dialekter? a) Skriverspråk av typen Page Description Language (PDL) er tradisjonelt regnet som mer avansert/sofistikert enn skriverspråk av typen ja nei Escape Code Language (ECL) b) PostScript er en implementasjon av ECL. ja nei c) Begrepet Outline Fonts ble introdusert i en HP PCL-variant (Printer Command Language). ja nei d) Kvalitetsforskjellen på de nyeste versjonene av PCL og PostScript har blitt betydelig mindre de siste årene, nesten ikke merkbar. ja nei Side 8 av 14

9 Del 6 Sikkerhet/backup 5 oppgaver Oppgave 19 Hvilke av følgende elementer er med i sikkerhetstriangelet? a) Integritet ja nei b) Passordsikkerhet ja nei c) Brannmurteknologi ja nei d) Tilgjengelighet ja nei Oppgave 20 Hvilke av følgende sikkerhetstiltak kan regnes som fysisk sikkerhet? a) Alarmer og innbruddsdetektorer på serverrom ja nei b) Regler for gode passord ja nei c) Adgangsbegrensning på rom med sentralt utstyr (for eksempel servere) ja nei d) Filsikkerhet ja nei Oppgave 21 Hvilke av følgende momenter (farer) er viktige argumenter for å ta backup? a) Diskkrasj ja nei b) Brukere som sletter filer ved et uhell ja nei c) Virus ja nei d) Tyveri ja nei Oppgave 22 Full, inkrementell og differensiell backup er tre ulike strategier for sikkerhetskopiering. Ta stilling til følgende utsagn i forhold til dette: a) Dersom en har mange differensielle backup etter hverandre, fører det til at det blir betydelig mer arbeid å legge tilbake data enn om en hadde en ja nei tilsvarende rekke med inkrementelle backup. b) Hvis innholdet i serveren endres, vil datamengden med differensiell ja nei backup øke for hver dag i rekka, helt til det kommer en full backup. c) Dersom en bruker inkrementell eller differensiell backup, er en nødt til ja nei å ha en full backup som en tar utgangspunkt i. d) Grandfather/father/son er et annet navn på henholdsvis full, inkrementell ja nei og differensiell backup. Oppgave 23 Hva er retention policy? a) Retention policy er strategien som bestemmer hvem som skal ha ja nei rettigheter til hva i nettverket. b) Retention policy er strategien som forteller hvor lenge en skal beholde ja nei backup medium (for eksempel tape). c) Grandfather/father/son-backup er et eksempel på retention policy. ja nei d) Retention policy er et annet navn på passordpolitikken. ja nei Side 9 av 14

10 Del 7 Novell NetWare 5 oppgaver I denne oppgaven handler de første fire oppgavene om et case, der vi skal regne trusteerettigheter. Her er det ett riktig alternativ på hver oppgave, og du setter kryss ved det alternativet du mener er riktig. Da blir også poengberegningen annerledes. Riktig svar gir 4 poeng, mens feil svar gir minus ett poeng. Dersom du er i tvil mellom noen av alternativene er det mulig å sette flere kryss. Du vil i så tilfelle få fire poeng for riktig alternativ og ett minuspoeng for hver feil. Det er fem alternativer på hver av disse fire oppgavene. Gitt følgende figur: Rot FlowerPower IT HK Nett Butikk DATA e-butikk adm Forklaringer: audhild alf iris ivar tor web regnskap struktur.sxw kv0105.xls Organisation Organisational unit Bruker Volum Katalog Fil Vi har her følgende trustee-tilordninger: 1) FlowerPower er trustee til e-butikk med filrettighetene RF 2) Nett er trustee til e-butikk med filrettighetene WCEM 3) ivar er trustee til web med filrettighetene SRWCEMFA 4) tor er trustee til adm med filrettighetene RWCEM 5) audhild er trustee til FlowerPower med objektrettighetene BCEI og egenskapsrettighetene RWI Følgende arvefiltre (IRF) er satt: 1) Arvefilteret på OU-objektet HK er S (dette filteret innebærer at bare S slipper gjennom) 2) Arvefilteret på katalogen web er SF (dette filteret innebærer at bare S og F slipper gjennom) 3) Arvefilteret på katalogen regnskap er S (dette filteret innebærer at bare S slipper gjennom) Oppgavene følger på neste side. Side 10 av 14

11 Oppgave 24 Hva er Ivars effektive rettigheter til fila kv0105.doc? a) Ingen filrettigheter x b) RF c) WCEM d) S e) RWCEM Oppgave 25 Hva er Ivars effektive rettigheter til fila struktur.sxw? a) Ingen filrettigheter b) SF c) SRWCEMFA x d) WCEM e) RWCEM Oppgave 26 Hva er Tors effektive rettigheter til fila struktur.sxw? a) Ingen filrettigheter b) WCEM c) RF d) F x e) SF Oppgave 27 Hvilke objektrettigheter har Audhild til OU-objektet HK? a) Ingen objektrettigheter x b) S c) BCE d) RW e) SB Oppgave 28 Hvilke containerobjekter finnes i Novell? a) Gruppe-objektet ja nei b) Organisation ja nei c) Organisational Unit ja nei d) Volum ja nei Side 11 av 14

12 Del 8 Windows 2000/ oppgaver Oppgave 29 Hvilke av følgende utgaver finnes av Windows Server 2003? a) Windows 2003 Professional ja nei b) Windows 2003 Consumer Edition ja nei c) Windows Server 2003 Enterprise Edition ja nei d) Windows Server 2003 Web Edition ja nei Oppgave 30 Hvilke påstander er riktige om Active Directory (AD)? a) Active Directory er Windows 2000 sitt filsystem. ja nei b) Active Directory er en Windows 2000 sin ressursdatabase. ja nei c) En container i AD er det samme som et gruppeobjekt. ja nei d) OU-objekter (Organisational Unit) brukes for å danne en trestruktur, og OU-objektene utgjør grenene i treet. ja nei Oppgave 31 Hva er et domene? a) Et domene er definert av at det er en minst en domenekontroller som ja nei holder styr på brukere og grupper. b) Et domene er definert av at det er minst en member server som ja nei holder styr på brukere og grupper. c) Alle maskiner som er medlem i et domene må være på samme ja nei IP-segment (ha samme default gateway og nettmaske). d) Et domene er et annet navn på en server i Windows nettverk. ja nei Oppgave 32 Hvilke filsystemer er det mulig å sette opp for en Windows server? a) NTFS, som er det filsystemet som anbefales. ja nei b) FAT, NTFS anbefales. ja nei c) FAT, som er regnet som like sikkert som NTFS. ja nei d) Secure File System. ja nei Oppgave 33 Hva er det som kjennetegner en roaming brukerprofil? a) En profil som bare systemansvarlig (Administrator) kan endre ja nei b) En profil som bruker kan endre selv. ja nei c) En profil som følger brukeren uavhengig av hvilken arbeidsstasjon ja nei brukeren logger seg på. d) En profil som bare er tilgjengelig fra en spesiell arbeidsstasjon i nettverket. ja nei Side 12 av 14

13 Del 9 Driftsfilosofi/nettverksadministrasjon 3 oppgaver Oppgave 34 Hvilke av følgende metoder er typiske for forebyggende drift? a) Kapasitetsplanlegging ja nei b) Feilsøking ja nei c) System tuning ja nei d) Spanning ja nei Oppgave 35 BigBrother er mer enn et TV-program.. Hva brukes BigBrother til i forbindelse med nettverksadministrasjon? a) Til administrasjon av rettigheter ja nei b) Til å ta backup ja nei c) Til å se om tjenester fungerer slik de skal ja nei d) Til å overvåke trafikk ja nei Oppgave 36 Hva er de viktigste forskjellene på SNMP-1 og SNMP-2? a) Med SNMP-2 er det mulig med automatiserte backup. ja nei b) Med SNMP-2 er det mulig å ha flere agenter tilknyttet en ja nei nettverkskomponent c) Med SNMP-2 er det mulig for en agent å ta kontakt med ja nei monitor (NMS) dersom eksempelvis en terskelverdi overstiges. d) Med SNMP-2 er det mulig å drive fjernadministrasjon og ja nei fjerninstallasjon av programvare. Del 10 Hjemmenettverk/WAN 2 oppgaver Oppgave 37 Hva er forskjellen på ADSL og SDSL? a) Den viktigste forskjellen er at SDSL er mye raskere enn ADSL. ja nei b) Den viktigste forskjellen er at ADSL er mye raskere enn SDSL. ja nei c) SDSL har samme hastighet begge veier (ut og inn), mens ADSL er raskere den ene veien. ja nei d) SDSL er en mer fullverdig nettverkstjeneste, og tilbyr også tjenester som backup og virussikring. ja nei Oppgave 38 Hva brukes VPN (Virtual Private Networking) til? a) Det er en form for bredbåndstilknytning (som ADSL eller SDSL). ja nei b) Det er en tjeneste som gjør det mulig å sette opp en sikker, kryptert forbindelse mellom to parter i et offentlig nettverk. ja nei c) Det er et annet ord på VLAN (Virtual Local Area Network). ja nei d) Det er et system for sikring mot virus i bredbånd. ja nei Side 13 av 14

14 Del 11 Terminaltjenester/Tynne klienter 2 oppgaver Oppgave 39 Hvordan er egentlig arbeidsstasjonene i nettverk med tynne klienter/terminaltjenester? a) Arbeidsstasjonene må ha et eget operativsystem beregnet på ja nei tynne klienter. b) Arbeidsstsasjonene er terminaler, helt uten CPU, disk eller minne. ja nei c) Arbeidsstasjonene kan være vanlige PC-er, men de har et program som er i stand til å kommunisere skjermbilder/tastetrykk/musbevegelser med ja nei terminaltjener. d) Arbeidsstasjoner kan være billige/gamle maskiner med treg CPU, ja nei lite disk og minne. Oppgave 40 Hva er ASP (Application Service Provider)? a) Det vil si et firma som leverer Internett (bredbånd). ja nei b) Det vil si en tjeneste der hele nettverket (for eksempel filtjener, applikasjoner og backup) tas hånd om av et eksternt firma. ja nei c) Med ASP slipper kunden å ha server hos seg i det hele tatt. ja nei d) ASP vil si at et eksternt firma fjerninstallerer programvare hos kunden, altså på kundens arbeidsstasjoner eller servere. ja nei Side 14 av 14

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Torsdag 15. mai 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: L Ø S N I N G S F O R S L A G Eksamensdato: Onsdag 10. desember 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r):

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Mandag 10. desember 2007 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2008

1. Introduksjon Windows server 2008 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2008 Jostein Lund 02.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2000

1. Introduksjon Windows server 2000 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2000 Jostein Lund 30.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan:

Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan: Kjenn din Pc Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan: http://www.dinside.no/data/multicom-kunshan-p651s/61188056 1. Maskinen har en Intel core I7-6820HK prosessor med en hastighet på 2.70 GHz.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Eksamensdato: 22. mai 2002 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 4 timer LO245D Datateknikk Klasse(r): 1D FU Vekttall: 3 Faglærer(e): Geir Maribu

Detaljer

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 =

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 = 1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 b) 17 c) 34 =0100 d) 128 e) 255 = 0001 0001 = 0001 0010 =1000 0000 =1111 1111 2) Gjør om de binære tallene til desimal og heksadesimal. a) 1010 b) 101011001 c)

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2003

1. Introduksjon Windows server 2003 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2003 Jostein Lund 30.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS Innledning Den mellomstore bedriften Futt og Fart, med cirka 30 ansatte, har funnet ut at deres lokalnettverk ikke lenger har de kvalitetene som bedriften nå har behov for. På grunn av stor etterspørsel

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Her velger dere først System and Security og deretter System.

Her velger dere først System and Security og deretter System. Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

1. Installasjon av Windows server 2003

1. Installasjon av Windows server 2003 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av Windows server 2003 Jostein Lund 10.09.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 10)

Kjenn din PC (Windows 10) Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

Phu Pham Laboppgave 29. September 2015

Phu Pham Laboppgave 29. September 2015 Del 1 Setup BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen kan identifisere

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) 1. Hva slags prosessor har maskinen. Maskinen har en Intel Core i7 som har 4 kjerner med klokkehastighet på 1,60 GHz 2. Hvor mye minne har den. Den har har 4 Gb DDR3 minne

Detaljer

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Oppgave lab Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 800MHz

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 12b Lagring og sikkerhetskopiering Sikkerhetskopiering Lagring og backup i skyen Lagring og backup utenfor skyen Maskinvare for sikkerhetskopiering Lagringsnettverk,

Detaljer

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgaver, GrIT - gruppe 9. Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz Den har en dual core ( som betyr

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: 9.mai 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LV 252 D Internett og sikkerhet Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e):

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 22.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2og3) ROM Cache-minne 22.09.2014 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet. Vi

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

1. Installasjon av Novell Netware 6 server

1. Installasjon av Novell Netware 6 server Stein Meisingseth 21.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO465 Novell Netware for systemansvarlige 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på installasjon

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet

1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet 1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet Figur 1: Kabling 1 2. Prinsippskisse over et lite lokalnett Figur 2: Prinsippskisse over et lokalnett Arbeidsstasjoner 3.Hva menes med standardoppsett og originaloppsett?

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 2. Hvor mye Internminne har den? 3. Hvor

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater.

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken A Practical Guide to Red Hat Linux av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater. EKSAMEN Emnekode: ITF22506 Emne: Operativsystemer Dato: 12. desember 2007 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre

Detaljer

INF2270. Input / Output (I/O)

INF2270. Input / Output (I/O) INF2270 Input / Output (I/O) Hovedpunkter Innledning til Input / Output Ulike typer I/O I/O internt i datamaskinen I/O eksternt Omid Mirmotahari 3 Input / Output En datamaskin kommuniserer med omverdenen

Detaljer

Skisse over det Fysiske Nettverket Skisse av MTU Logisk Nettverksskisse Oversikt over Active Directory Spesifikasjon på Hardware / Software for hver

Skisse over det Fysiske Nettverket Skisse av MTU Logisk Nettverksskisse Oversikt over Active Directory Spesifikasjon på Hardware / Software for hver Skisse over det Fysiske Nettverket Skisse av MTU Logisk Nettverksskisse Oversikt over Active Directory Spesifikasjon på Hardware / Software for hver maskin Oversikt over Domene Brukerkonti Oversikt over

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15.desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 26.09.2017 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2, 3, 4, 5) ROM Cache-minne 26.09.2017 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet.

Detaljer

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2 Del1: Setup: BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. CPUen er en Intel Pentium D, og har følgende tekniske egenskaper: Clock-speed = 3GHz Bus-speed = 800MHz ID =

Detaljer

GigaCampus Mobilitetskurs Del 2. Sesjon 4. Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Mobilitetskurs Del 2. Sesjon 4. Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Mobilitetskurs Del 2 Sesjon 4 Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no IEEE 802.1X En relativt gammel standard (godkjent 14. juni 2001) Definerer en standard for portbasert nettverks aksesskontroll

Detaljer