Systemleveranser av fibernett. Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur. Planlegging og teknikkvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemleveranser av fibernett. Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur. Planlegging og teknikkvalg"

Transkript

1 Idéfasen Planlegging og teknikkvalg Utdanning Oppstartshjelp Unik prosjektoppfølging Systemleveranser av fibernett Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur

2 Melbye gir trygghet for utbyggere og netteiere av nettverksløsninger Dere som skal bygge ut fiber infrastruktur for å tilby ekte bredbånd: Velg et samarbeid med Melbye Skandinavia, en av markedslederne på systemleveranser av fibernett.

3 Melbye Skandinavia bruker sin erfaring til å anbefale det mest optimale fibernettet ut i fra oppdragsgivers kravspesifikasjon. Eksemplet her viser et komplett fibernettverk. Kan en nettverksløsning designes på ulike måter? Hvilke konsekvenser får de ulike alternativene? Hvordan vet du hva som er optimalt? Husk at framtidens tjenester skal kunne benyttes i det nettet som legges i dag. Løsningen som velges har stor konsekvens for kostnader og overføringskapasitet. Det finnes flere ulike måter å designe fibernett på, og det er ingen fasit. Hvert enkelt prosjekt må vurderes individuelt. Ved å samarbeide med Melbye optimaliseres materiell og metode etter de lokale forutsetningene. Referanser Melbye Skandinavia har en meget komplett referanseliste. Høyst sannsynlig har Melbye stått bak et lignende prosjekt som det du skal i gang med. Det betyr at du kan nyttiggjøre deg av Melbyes helt unike erfaring som en del av samarbeidet. Se også siste side. Unik prosjektoppfølging: En forutsetning for et vellykket prosjekt er at alle komponenter og utstyr leveres til avtalt tid og til avtalt sted. Derfor har Melbye en helt unik prosjektoppfølging som garanterer leveransen. Hva er de viktigste elementene som personalet må forberedes på før et fiberprosjekt settes i gang? Sørg for at involverte har oppdatert kunnskap om alle kritiske deler av prosjektet. Her inngår teknologivalg, installasjonsteknikk og måleteknikk. Ved å bygge opp kompetanse tidlig i prosessen unngås kostbare endringer og forsinkelser senere under prosjektets gang. Anleggsstart Overlevering Idéfase Prosjektering Teknikkvalg Leveranse 1 Leveranse 3 Leveranse 2 Skjøting/terminering Legging av rør Blåsing Test Unik prosjektoppfølging Opplæring Dokumentasjon Kvalitetskontroll Verifisering Tid

4 Unngå fellene, spar betydelige beløp Ved utbygging av fibernett står utfordringene i kø, og Melbye Skandinavia sørger for at du ikke gjør kostbare feil. Hva er de viktigste årsakene til kostnadssprekk og utsettelser i et prosjekt? Dårlig planlegging må ta det meste av skylden. Deretter kommer en uheldig produktmiks med dårlig funksjonalitet: Slurv og mangelfull kunnskap om legging av fiberrør. De vanligste feilene er for små bøyediametre, ujevn legging, skader og uforsiktig gjenfylling. Produkter som ikke er optimale sammen gir lav blåsehastighet, eller kanskje til og med for korte blåseavstander så det må graves en gang til. Dårlig opplæring har stor konsekvens. Personalet får ikke kompetanse til å løse problemer i forkant. Resultatet er at problemer utsettes til senere i prosessen hvor løsningene blir mer kostbare. Maskinene og personalet er på plass, men materiellet er forsinket. Et gravemaskinlag med maskin og to mann koster en liten formue når de ikke har noe å gjøre. Løsningen er Melbye Skandinavia Alt dette unngås med systemleveranser fra Melbye Skandinavia. Her får du et system som inkluderer planlegging i en tidlig fase, kvalifisert teknologivalg, grundig opplæring under ulike faser av prosjektet og dermed en helt unik kostnadskontroll. Verdi Anleggsstart Verdi av samarbeidet med Melbye Overlevering Kostnader ved feil tidlig i prosessen Følg den blå streken Jo tidligere Melbye Skandinavia kommer inn i prosjektet, jo mer har du å vinne. Da får du unik prosjektoppfølging fra dag én med de besparelser det innebærer. Idéfase Prosjektering Teknikkvalg Leveranse 1 Leveranse 2 Legging av rør Blåsing Leveranse 3 Skjøting/terminering Unik prosjektoppfølging Opplæring Test Dokumentasjon Tid Unngå den røde streken Den røde streken viser hvilke problemer du kan forvente ved mangelfull planlegging og dårlig oppfølging. Husk at jo senere i prosessen et problem må løses, jo mer kostbar blir løsningen.

5 I samarbeid med Melbye Skandinavia løses problemer på forhånd. Det er langt rimeligere enn å drive problemløsing under tids- og kostnadspress ute i felten senere i prosjektet.

6 Komplett produktspekter for moderne fiberinstallasjoner. I sortimentet inngår en serie med aktive komponenter. Forsterker og splitterutstyr for FTTx.

7 Komponenter satt i system Ved at Melbye tester alle produktene i systemer er oppdragsgiver garantert 100 % funksjonalitet. Testene gjøres på egne prøveinstallasjoner og i samarbeid med ledende installatørbedrifter. Er det mulig å garantere funksjonen i et system? Melbye tester egne produkter mot hverandre for å dokumentere samspill og kvalitet. Dette sikrer funksjonaliteten i systemene. Oppdragsgiver vil merke utfordringer når flere leverandører er inne i bildet, og hver leverandør garanterer sine produkter, men ingen ivaretar helheten og systemløsningen. Eventuelle problemer viser seg gjerne etter noen år og er derfor meget kostbare å løse. Hvorfor skal en forholde seg til færrest mulig leverandører? For det første er det kundens sikkerhet for at komponentene fungerer optimalt sammen. For det andre så er det én partner som er ansvarlig for funksjonen, og dette forenkler ansvarsforholdet. Komplett produktspekter Ved å velge et samarbeid med Melbye Skandinavia får kundene tilgang til et komplett produktspekter og kan holde seg til én leverandør. Med pålitelig levering og sikkerhet for at systemene fungerer etter avtale, er oppdragsgiver i trygge hender. Hos Melbye Skandinavia er komponenter satt i system enten de skal graves ned eller gå i luft. Du får sikkerhet for at funksjonen er den best mulige og at det er et avklart ansvarsforhold om noe går galt.

8 Kunnskap er nøkkelen til suksess Utdanningen skjer i to faser. Først holdes opplæring for de som skal utvikle prosjektet. Her legges det fokus på god planlegging og å utnytte Melbyes teknologi best mulig. I tiden rett før legging av rør, og senere ved blåsing av fiber, avholdes kurs for operatører. Hvem trenger økt kompetanse? Det er vesentlig at økonomi-, drifts- og administrasjonsavdelingen hos oppdragsgiver får opplæring i teknologi og prosjekt slik at alle faktorer tas med i planleggingen av fiberbasert infrastruktur. Teknisk personell må ha opplæring i planlegging, legge- og blåseteknikk, skjøting o.l. for å kunne ta de rette avgjørelsene før og under prosjektets gang. Montører og underleverandører må ha opplæring i installasjonsteknikk og måleteknikk. Kursene holdes enten hos Melbye Skandinavia eller ute hos kunden. Det er meget viktig at kursene legges rett opp til det tidspunktet hvor kunnskapen skal benyttes. Derfor er det vanlig med flere kursomganger under et prosjekt. Når skjer opplæringen? All opplæring bør skje straks før det er bruk for kunnskapene. Derfor avholdes ofte opplæringen i flere faser etter en avtalt fremdriftsplan. Kan Melbye Skandinavia sertifisere personell? Det avholdes sertifiseringskurs både i Melby Skandinavias moderne kurslokaler og hos oppdragsgiver. Sertifiseringskursene er praktisk innrettet og gir grundig opplæring innen alle faser av fiberblåsing, skjøting, terminering, måling og dokumentasjon.

9 Grundig planlegging kan bety at antall brønner og noder kan reduseres. På denne måten kan Melbye Skandinavia spare kunder for millionbeløp. Planlegging i samarbeid med Melbye Skandinavia sikrer full utnyttelse av maskinparken. Melbye Skandinavia, en lønnsom partner Du vil spare penger på å velge Melbye Skandinavia til din partner på fiberprosjekter. Totalprisen består av mer enn komponentpriser og rabatter. Minst like viktig er det at tidsfrister overholdes, at overtidsarbeid unngås og at arbeidet kun gjøres én gang. «Produkter fra Melbye gjør at vi kan gjøre jobben smartere, raskere og rimeligere» For hvor mye koster det at en gravemaskin står og venter på materiell? Det er nettopp mangelen på materiell som er en av de aller vanligste grunnene til forsinkelser. Gjennom et samarbeid om prosjekt- og leveringsplan kan Melbye garantere at materiellet er på plass til avtalt tid. Hva skjer om fiberen ikke kan blåses med forventet hastighet? Hvordan kan du garantere at blåsing starter til avtalt tid? Ved at Melbye er til stede med sine eksperter under planlegging og oppstart av blåsing unngås problemer. Du må selv gjøre jobben, men du har hjelp og støtte fra fagfolk med lang erfaring fra andre og lignende prosjekter. Anleggsleder Kim Ivan Holmen, Vassbakk & Stol. Anleggsleder Kim Ivan Holmen hevder at Melbye Skandinavias plastbrønner frigjør en gravemaskin. Betongbrønner må transporteres og monteres med gravemaskin. Plastbrønnene derimot transporteres på bilhenger og monteres for hånd. Dermed kan gravemaskinen frigjøres til nettopp graving

10 Unik prosjektoppfølging Melbyes prosjektoppfølging gjør at levering skjer i rett tid, på rett sted og i riktig antall. Når Melbye Skandinavia er med i prosjektet er oppfølgingen meget høyt prioritert. Denne består blant annet av: Planleggingsassistanse Kurs Egen key account hos Melbye Fleksible og pålitelige logistikkløsninger Levering på kundespesifisert adresse (grøftekant) Leveringsgaranti etter avtale Vedlikehold og feilsøkning Vi kan tilby måleutstyr for effektiv feilsøkning samt utstyr for feilretting. Vi har kyndig personale som kan hjelpe til med tolkningen av måleresultater og gi råd ved feilretting. I tillegg tilbyr vi utstyr som på et tidlig tidspunkt kan indikere at anlegget trenger vedlikehold. Stort og velfylt lager sikrer rask levering og god beredskap.

11 Date of issue: 4. juni 2007 Valid until: 4. juni 2010 Import, produksjon, markedsføring og distribusjon av komponenter, produkt løsninger og kompetanse relatert til bygging av infrastruktur innen områdene Energi og Telekommunikasjon. Sikkerhetskontroll og servicevirksomhet. Certificate number: 197 «Real access» er tilgang til et støtteapparat som alltid er parat til å hjelpe, og et 100 % komplett produktspekter. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og miljø ISO standarder. Vi tilbyr blant annet: Utstyr for fiberblåsing Opphengsutstyr Patchesnor Melbye Skandinavia Norge AS Sertifikatets innehaver har demonstrert et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i: NS-EN ISO 9001:2000 Sertifisert virksomhetsområde er: Sveisemaskin Aktivt utstyr Rør Optisk måleutstyr Brønner Skjøtehylser Renseutstyr Kanalisasjon Termineringsenhet

12 Besøk Melbye Skandinavia på internett Du finner mer informasjon om bla. Melbye Skandinavias referanseprosjekt og kurs på hjemmesidene: Hovedkontor: Melbye Skandinavia, Prost Stabelsvei 22, NO-2019 SKEDSMOKORSET Postadresse: Postboks 160, NO-2021 SKEDSMOKORSET - Tlf: Fax:

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

En bedre IKT-hverdag

En bedre IKT-hverdag En bedre IKT-hverdag IKT er i dag et verktøy som de fleste bedrifter er helt avhengig av. Stabilitet og oppetid er viktig. Ingenting koster mer, eller er mer frustrerende enn når IKTsystemene er nede.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap Når alle brikkene stemmer, blir resultatet bra For å legge press på oss selv til alltid å være i en god utvikling

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

De beste resultatene nås gjennom samarbeid

De beste resultatene nås gjennom samarbeid www.efa.no De beste resultatene nås gjennom samarbeid Efa - leverandøren til dine prosjekter Ansvar for å levere som avtalt Kunnskapsrik med riktig kompetanse Fleksibel for å tilpasse løsninger Nytenkende

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer