Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni Foto: Svein Grindstuen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen"

Transkript

1 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen

2 Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS: Region Øst 6 Region Nord 8 Region Syd 10 KORPSSTAFETTEN: Hjelpekorps i strømmende vann 12 Presentasjon av kandidater til Landsrådet Trådløst bredbånd til alle Hjelpekorps 18 Hvem svarer på hva? 20 Korpsmusikant - meld deg! 22 Så står sommeren for døren og vi i Sør-Norge har merket den noen uker alt. Med høye temperaturer og skogbrannfare. Når dette skrives sitter jeg og ser på pressekonferanse med justisministeren fra Froland i Aust-Agder. I bakgrunnen skimtes D-rådsleder Siw i sin gule ledervest. Jeg kommer på teksten fra reklamespotten fra jubileet i fjor: Du finner oss over alt, vi stikker oss ikke fram, men vi er der for din skyld! Stort eller lite, så er vi der Hjelpekorpset. Vi har fått vedtatt vår strategi i Landsstyret, der står det blant annet at vi skal måle synligheten vår. I pressen og lokalmiljøet. Derfor er det kjempeflott at vi stikker oss litt fram i våre nye uniformer og med vestene med de firkantede Røde Kors-merkene. Det lyser opp i nyhetsbildet vi er der. Bruk media bevisst, med pressemeldinger og tips når noe skjer (etter gjeldende etiske regler). Det ble også lansert nye produkter fra Norrøna som kommer alle Røde Kors-medlemmer til gode, til meget hyggelige priser. Dette vil det komme info om i de infobrevene korpset ditt mottar hver måned. Wenaas 112 har også kommet med nye uniformprodukter som du finner i Da er det bare å sette bort skia, ta fram badebuksa og ønske hverandre GOD SOMMER! For noen uker siden var 80 nyvalgte korps- og D-rådsledere på samling sammen med Landsrådet på Hell i Nord-Trøndelag. Dette var kick-offen på «Gjøringa» ifm strategien videre. Dette vil du helt sikkert høre mer om i tiden framover, på samlinger, kurs og møter. På korpsledersamlingen ble den nye avtalen med Ice.net presentert. Regjeringen har lovet bredbånd til alle, og Landsrådet har tatt dem på ordet. Dette kom som et initiativ fra Ice gjennom korpsfolk i Akershus. Du kan lese mer om avtalen her i bladet. Lars-Otto Laukvik Redaktør 2 H

3 Leder Foto: Lars-Otto Laukvik Siden sist har det skjedd mye som kan påvirke fremtiden i organisasjonen vår. Sett fra min og Landsrådets side er nok det viktigste at Landsstyret har vedtatt Hjelpekorpsstrategien for Dermed er strategien hele organisasjonens verktøy for utviklingen av Hjelpekorpsene. Implementering står for tur oppstart av arbeidet er i gang på Korpsledersamlingen fikk deltakerne den første informasjon om hva som skal gjøres fremover. Alle vil før sommeren få den samme informasjon, samt noe mer om hvordan iverksette det arbeidet som skal danne grunnlag for gjennomføringen over tid skal utføres. Sommeren står for tur i flere landsdeler har vi opplevd godt vær med stor utfart allerede. I tilknytning til vannresponsprosjektet observerer vi at det er et stort fokus på dette innsatsområdet. Administrative og logistiske utfordringer mht utrulling/oppstart av pilotprosjektene har medført at vi ikke har kommet så langt som ønskelig, men det er nå tatt grep for å få dette til å fungere. Samtidig er de første instruktørene innen strømmende vann under utdanning for å kunne begynne med opplæring og utprøving av pilot i elv. Forebyggende tiltak er et viktig element innen vannrespons i Hordaland er piloten nå under oppstart med den nye båten, og opplegg for de unge målgruppene utføres. Lokalt iverksetter Hjelpekorpsene tiltak for å bedre kunne være en troverdig kompetent forsterkningsaktør i fbm vann-/sjøaktiviteter. Omfanget av fritidsaktivitet på sjøen øker og statistikken forteller at antall uønskede hendelser også øker. Det er derfor positivt at slike lokale tiltak iverksettes, tiltak som etter hvert også kan implementeres i og forsterker vannresponsprosjektet. Våren har vært preget av flere høringer, hvor jeg her kommenterer de saker som er under forberedelse til Landsmøtet. Det er betryggende å observere et så stort engasjement med innspill til de aktuelle dokumentene fra mange ledd. Ikke alle har fått sine innspill med videre, men mange innspill er tatt med i en annen språkformulering eller ivaretatt som inkludert i andre momenter. Prosessen er imidlertid ikke ferdig ennå det gjenstår behandling i Landsstyret som skal fremme det endelige forslaget til Landsmøtet og frem til 1. juli kan det meldes inn saker direkte for landsmøtet. Jeg er spent på resultatet av behandlingen av disse viktige sakene på Landsmøtet. I noen saker (spesielt HOP-en) mener jeg (og Landsrådet) at innstillingen til behandling er i tråd med det som vi mener er viktig for Hjelpekorpsene. I andre saker (lovendringsforslaget) frykter jeg en utydeliggjøring av hjelpekorpsenes rolle, et forhold som kan få den konsekvens at vi også blir anonyme som frivillig organisasjon i redningstjenesten. Dette gjelder spesielt hvordan vi tar tak i utfordringene rundt begrepsbruk betegnelsen Hjelpekorps som spesialavdelinger, både under lokalforening og som alenestående. For å oppnå den mest effektive organisering av denne del av Røde Kors-virksomheten er det opp til alle ledd å benytte muligheten til å påvirke de som skal beslutte utforming av endelig innstilling, samt å følge med når sakspapirene til landsmøtet kommer. Da må delegatene sette seg inn i saken og forberede seg på behandlingen under Landsmøtet, for å delta aktivt i debatten. Så skal vi selvsagt ha stor takhøyde i diskusjonene lytte til alle innspill, og så velge det som vi mener er best for å oppnå en fremtidig organisering av Hjelpekorpsene som gir oss mulighet til å være best på søk og redning fra fjord til fjell, inkludert vannredning. GOD SOMMER! HJELPEKORPS

4 Sentralt kurs i operativ l best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Tom Fagerhaug Av Arve Austad, fagleder Er vi der? Ja, sannsynligvis. Vi har som organisasjon lokal tilstedeværelse nesten overalt i landet og mannskap som er trent og utrustet for oppdrag i all slags vær og terreng. Det er få som kan måle seg med den styrken hjelpekorpset har utenfor vei. Det er ikke noe mål i seg selv å være best. Men det er ett mål å stadig jobbe for å bli bedre skikket til å redde pasienten eller den savnede. Det gjør vi gjennom øvelser og opplæring; av mannskapene våre, av laglederene og av lederene. Den viktigste jobben på en aksjon gjøres av mannskapene ute i felt. Men for å få til enn effektiv og god varsling, planlegging og gjennomføring av aksjonen kreves godt trente ledere. Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark (Sommer A) er sammen med Vinter A det høyeste kurset på vår operative kursstige og har som mål å utdanne aksjonsledere som kan lede korpset i innsats på barmark. 4 H

5 ledelse, barmark Hva er Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark? Kurset holdes hvert år uke 38 på Merket kurssenter på Golsfjellet. Det går over 9 dager fra lørdag til søndag uken etter, fra morgen til kveld (og litt om natten). Så det er et intenst kurs. Kurset har tre hovedfokus: Utvikle den enkeltes lederegenskaper Deltagere jobber og bor sammen som grupper gjennom hele kurset. Gjennom praktiske øvelser får man erfaring i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i den gitte situasjonen. Gruppen jobber sammen for å utvikle hverandre til å bli bedre ledere. Lære metodikk for å lage gode søksoppdrag der det er mest sansynlig å finne den savnede Ingen søksoppdrag er like og det er mye informasjon som skal bearbeides på kort tid. Da er det lett å overse viktig informasjon om den savnede, terrenget vi leter i eller ferdighetene til mannskapet. Og vi ender fort med å lete på feil sted med feil mannskaper. Vi trener på metodikk som hjelper lederen til å systematisere den tilgjengelige informasjonen og bruke den til å finne hvor vi bør starte å lete og hvordan vi bør utnytte mannskapsressursene. Dette gjør lederen i stand til raskere å få ut mannskapene i meningsfyllte søk. Trene samarbeid med andre Vi legger stor vekt på å trene samarbeid med andre: Samarbeid med de andre i KO, sammarbeid med lagene ute og samarbeid med politi og andre organisasjoner som NRH, NAK, FIG, 330 og NLA. Hvem bør ta kurset? Alle som leder aksjoner bør ha dette kurset (eller det tilsvarende kurset vinterstid). Det vil si minst alle operative ledere, men også andre som deltar i vaktordninger som askjonsleder eller vikarierer for operativ leder. Men for å få utbytte av kurset og for å ha mulighet for å bestå kurset er det viktig å ha på plass de grunnleggende ferdighetene som lagleder på søk. Minimumskravet er gjennomført Sommer B eller ha tilsvarende ferdigheter. I tillegg er det selvsagt ett krav å tilfredstille minimumskravet for å delta på søk som mannskap (kunne ta seg frem i ulendt terreng, bære sekk, lese kart og kompass, kjenne de ulike søksformene osv). Det finnes ingen fasit på hvor mye erfaring man bør ha for å delta på kurset. Det avhenger av hvor mange aksjoner og øvelser man er med på, personlig modenhet og erfaringer og kunnskaper fra arbeidsliv og andre organisasjoner. Men en tommelfingerregel er at det bør gå 2 3 år fra man gjennomfører Sommer B til man tar Sommer A. Kurset har ry på seg for å være fysisk tøft. Det er ikke tilfelle og vi legger ikke opp til noe Rambo-kurs. Målet vårt er å trene ledelse og vi legger oss på et fysisk nivå som tilsvarer vanlige søksaksjoner i norsk natur. De som består kurset vil være godt rustet til å lede aksjoner på barmark samtidig som de får generelle lederferdigheter som også kan brukes på andre typer aksjoner enn bamark. I sistnevnte tilfelle er det viktig å ha den nødvendige fagkunnskap selv eller knytte til seg ledere som har fagkunnskapen. Sentralt kurs i operativ ledelse, vinter, gir ferdigheter i å lede aksjoner på høyfjellet vinterstid, mens fagkurs skred/bratt/glatt/vannredning gir den nødvendige fagkunnskapene innenfor disse aksjonsformene. Er du leder og mangler Sommer A? Kurset gjennomføres uke 38 hvert år så det er bare å sette av uken i kalenderen. Til neste år, eller til året etter? HJELPEKORPS

6 REGION ØST Sommerkursene Av Karin L. Christiansen, kursleder Fra fjord til fjell landet rundt For lenge, lenge siden slik begynner alle eventyr og det er mye som er nesten eventyrlig med disse kursene som hadde sin start tidlig på 50-tallet. Den gangen kursene startet, ble de arrangert i sivilforsvarsleiren i Hof i Vestfold. Nå bedre kjent for en del som har kjørt med promille eller lignende og må sone i Hof fengsel eller «Costa del Hof». Kursene gikk den gangen i pinsehelgen og det var harde bud å gå på pinsekurs. Kursene gikk i leiren i Hof frem til De hadde deretter sitt opphold i Østfold et år og havnet så på Kulten i Skien. Mange er de som husker kursene derfra og fikk sin kompetanse gjennom det som på folkemunne gikk som «Kultenkursene». Disse kursene var et begrep frem til 1996 da Kulten ble solgt og region Øst-kursene hadde en litt omflakkende tilværelse i Østfold og Lier. Kurs-komitèen den gang bestod av Steinar Pettersen som var ansatt i Norges Røde Kors. Med seg hadde han Willi Berge fra Vestfold, Liv Fadum fra Oslo, Liv Anundsen fra Telemark og Thor Harald Smeby fra Akershus. I tillegg til disse var Per Jan Godaker fra Oslo med som depotleder og kioskinnehaver. Dette var den harde kjernen som gikk igjen år etter år. For oss som gikk på kurs og etter hvert deltok i stab, var disse menneskene solide og gode medspillere som var mestere på å arrangere kurs. Det var aldri noe som manglet eller ikke kunne ordnes. Servicebegrepet sto høyt og det var viktig å legge alle forhold til rette for at kursdeltagere skulle få et så godt tilbud som mulig. Kravene var litt annerledes enn i dag med brakkene med 6-mannsrom som overnattingsplass og garasjene som undervisningsrom, var det litt annen standard enn det elever presenteres for i dag. Det hendte det ikke var all verdens varme i garasjene i månedsskifte april/mai. Vi har en del av historien fra de tidligste kursene, men ønsker å få mer detaljert kunnskap. Så dersom noen sitter på informasjon fra regionkursenes barndom og ungdom, vil vi gjerne at det sendes til oss på mail-adresse: Etter kurset i 1997 ble det besluttet at kursene skulle opphøre i sin daværende form. Tanken var at distriktene selv skulle arrangere kursene. Slik var det et par år, men det var svært lite populært blant hjelpekorpsene i distriktene. Stor var gleden da det i 1999 ble region Øst-kurs på Eidene på Tjøme. Jeg overtok som kursleder da og hadde vel aldri klart det uten omfattende og tett kontakt med Steinar Pettersen som hadde gjort dette så mange ganger før. Jeg fikk med en fantastisk gjeng i kurskomitèen og sammen klarte vi å dra i gang kursene igjen. Den første komitèen besto av Tove Dimmoch, som NK-regionleder, Ragnhild Fahlstrøm Flunes som administrativ leder og meg selv. Etter et par år kom Tom Ivar Samland fra Vestfold og Lars Otto Laukvik fra Oslo inn isteden. Vi har nå drevet kursene siden 2001 og vi har vel sett viktigheten av å ha en stabil kursledelse som har gjort dette før. Det er store kurs vi kjører med opp mot 200 mennesker involvert. Slike kurs medfører en masse penger i omløp og avtaler med eksterne leverandører. Da er det viktig å ha en stab man kan stole 100 % på. Det har vært fantastisk mye moro og masse jobbing med kursene, men med så engasjerte og flinke fagledere og veiledere som deltar, har vi i all hovedsak hatt svært fornøyde deltagere. Evalueringene etter kursene viser dette. Det er mange gjengangere i elevmassen og elever blir ofte bekymret når de ser at de har gjennomgått hele kursmenyen vår. Vi har da også forsøkt å arrangere nye kurs som deltagere kan søke på. Det er mange som bør hedres for den innsatsen de utfører i forbindelse med kursene og vi har behov for masse hjelp for å få til et slikt arrangement. En stor takk til alle instruktører, markører, veiledere etc., etc. 6 H

7 Fra 2003 fikk vi avtale med Justissektorens øvingssenter i Stavern. Denne «leiren» hadde alt vi ønsket oss av undervisningsrom og øvingsområder. Den erfaringen vi har gjort gjennom å jobbe tett og holde en god dialog med leiren, er at vi håper å kunne fortsette der i mange år videre. JKØ er et fantastisk sted å holde kursene våre og med den besetningen leiren har, må vi si at vi ikke kunne fått et bedre sted å arrangere kurs. Olav Aasland som er ansatt i Norges Røde Kors og kjører sentrale kurs, har også valgt å kjøre sine kurs hos oss, hvilket vi har satt stor pris på. Vi har hatt deltagere fra hele landet og det har vært forholdsvis enkelt å komme seg til Stavern med fly, tog og buss. Vi stiller krav til elever og det har vært vellykket i f.t. tilbakemelding fra elever og ikke minst fra korps. Vi har på kursene i år også hatt med deltagere fra lokalforeninger, besøkstjeneste og ikke minst fra Norsk Folkehjelp. Det har vært svært vellykket og vi ønsker at flere utenfor hjelpekorps vil tilegne seg kompetanse hos oss, dog har vi satt en aldersgrense på 18 år for å delta på kurs. Informasjon om kursene finner man på hjelpkorpsportalen under «region, distrikt og lokale sider» og deretter «region Øst». Så som jeg alltid sier under kursåpning: Vi har også erfart at det å arrangere disse kursene med et slikt renomè vi har fått, fører til at flere ønsker å delta. Velkommen til Stavern! HJELPEKORPS

8 REGION NORD Regionskurs på kladdeføre Av Ann Ellen Karlsen og Rolf-Arne Nicolaisen Fra fjord til fjell landet rundt Årets pinsehelg ble som pinsehelger flest her i nord innviet med varsel om kuling, snø og stengte veioverganger. Til tross for dette valgte nærmere 70 personer å finne veien til Haraldvollan for å delta på regionskurshelg. Årets regionskurs hadde tilbud om b-samband, b-ettersøkning barmark, sminkør/markør-tjeneste, trinn 2 instruktør og «full pakke»-kursene. Instruktørkurset var det eneste kurset som gikk ut som et tilbud til nordregionen i sin helhet og ikke bare til hjelpkorpsene. Derfor var det ekstra synd at det måtte avlyses pga for få påmeldte. «Full pakke»-kurset inneholdt gps-kurs, digitale kart, voice broadkast og mediahåndteringskurs. (Den siste var et kurs som er beregnet for de som skal håndtere media under en aksjonssammenheng.) Denne kurspakken ble ikke annonsert før tre uker før kursstart, og til kursgruppas store glede så gikk det bare et par timer så var det mer enn nok påmeldte til å avholde disse. B-samband, sminkør/markør-tjenesten og b-ettersøkning barmark hadde et nært samarbeid under kurshelga og kjørte en del undervisning og øvelser i lag. Sambandskurset støttet mye opp mot b-barmarkskurset med ko-funksjoner og koordinerte innsatsen på et profesjonelt nivå, og i tillegg til dette var de også deltakere på både voice broadkast og digitale kart-kursene på «full pakke».. De fikk derfor en meget kompakt og lærerik helg. Deltagerne på b-kurset ble stort sett sendt rett til skogs da de ankom Haraldvollen. De lå i telt på Haraldvollen første natta, og etter en lang formiddag med teori så ble de kjørt ut i et for dem ukjent område. På kvelden i 9-tida hadde de slått leir ved et tjern og hadde noen lette øvelser innen ettersøkningsmetoder. På morgenen etter (søndag) så bar det ut i marka med dem på oppdrag, først fikk de et søksoppdrag, hvor de tre lagene fikk hver sine stisøk utdelt. Disse søk skulle ende ved hver sin tildelte topp. Like ved toppen hvor lag 1 skulle avslutte sitt oppdrag lå der en markør som de måtte ta hånd om. Markøren var svært så tilfreds med sine finnere og kunne ikke rose innsatsen nok. Oppdraget gikk da over i å etablere en lyttepost på sine tildelte topper med ca 2 kilometers mellomrom. Lunsj ble inntatt i det fri og heldigvis glimtet sola til og det ble en fin lunsj med en storslått utsikt. Etter en tid fikk lag 2 melding fra ko som ble betjent av samband-bkurset. Meldingen gikk på at forrige funn hadde etter hvert meldt fra om at der fantes en til like i nærheten av lag 2 med hjerteproblemer. Lytteposten ble avbrutt og søk iverksatt, funn ble gjort i løpet av 15 minutter, og de kom til en nedkjølt og kritisk pasient. Når øvingsledelsen syntes at de hadde «slitt» nok med denne litt vanskelige karen så ble oppdraget ansett som løst til fulle. Etter hvert fikk øvingsstab med hjelp av sambandsfolkene i ko gitt nye meldinger til lagene som nå fikk nytt søkeområde. For hver ny oppgave ble en ny på laget satt som leder for laget og måtte ta ledelsen og finne sin måte å løse sitt oppdrag på. Veiledning fra veilederne ble gitt underveis og for hver oppgave ble løsningen evaluert i gruppa/laget. Den nye oppgaven var planlagt av sminkekurset med 4 savnede, slik at alle lag skulle få testet seg, et lag var imidlertid så kjapp at de ble tatt ut av øvelsen en stund og måtte ta seg en ikke planlagt kaffepause. Alle lag løste sine oppgaver på en slik måte at markørene var storfornøyd, noen utradisjonelle metoder ble utprøvd med hell for vi vel si. 8 H

9 Middag i det fri fikk lagene ordnet seg, mens øvingsledelsen planla nye oppdrag. Instruktørkurset fremskaffet en ny pasient som hadde vært tosket nok til å falle ned fra et tre. Det så rimelig ille ut med deler av treet over seg, og godt sminket som hun var ble hun en tøff oppgave for lag 3 som var de som fant henne. Etter hvert ble dette til en samkjøringsøvelse med alle lag, da oppgaven med å bringe pasient til vei ble forstor for et 4-mannslag. Transporten gikk greit og deltakerne visste stor oppfinnsomhet i å forsere elva. Store deler av ettersøkningskurset gikk i over 30 cm nysnø. Men dersom deltakerne hadde noe de ville klage over så var det at været ikke ble så ille som værvarslinga hadde lovet. De var rett og slett skuffet at snøen bare lavet ned i stedet for å komme ned på ekte nordnorsk vis (vannrett). En av grunnene til at øvelsene til barmarkskurset ble så bra var at de hadde markører fra sminkekurset tilgjengelig, godt sminket og ved realistisk spill satte de barmarkskursets deltagere på en grundig test i førstehjelp i tillegg til det som er momentene for et b-barmarkskurs. Sminkør/markørtjenesten hadde deltakere helt ned i 13 års alderen. De yngste viste til fulle at selv om de er unge så er de engasjerte, ivrige og har meget de kan yte til et hjelpekorps på markør/sminkør-tjenesten. Selv om det er kontroverser med å ta med så unge folk på hjelpekorpskurs så beviste disse deltakerne til fulle at de har noe å tilføre den «eldre garde» og er et stort pluss å få med seg. «Full pakke»-kursene kom sent inn i kurspakken etter et ønske fra de forskjellige korpsene. De ønsker å lære seg bruken av de nye hjelpemidlene som er kommet og ikke er implementert i de tradisjonelle kursene ennå. Det er et behov for å få inn disse kursene på et eller annet nivå, og denne gangen passet det bra å samkjøre disse tingene med de andre kursene. De «tekniske» kursene ble ledet av folk internt fra Røde Kors, mens vi valgte å leie inn en journalist for å ta seg av mediahåndteringskurset. Men noen små justeringer så er denne kurspakken noe som vi kommer til å tilby på de neste regionskursene i nord. På tampen så må vi ta med noen ord om staben som var med og jobbet som helter i bakgrunnen. Uten disse så hadde ikke helga vært mulig å gjennomføre. Foruten regionskursgruppa med representanter fra alle tre distriktene så besto gruppa av ildsjeler fra både fjernt og nært. Staben bidro under hele kurshelga med å holde kontroll på utstyr, ta unna uventede behov, stille opp med transport, markørtjeneste og mye mer. Det var ingen oppgave som var umulig for de å gjennomføre og de stilte opp på hva det måtte være. HJELPEKORPS

10 REGION SYD Regionskurs for første gang Av Siw Kvam (D-rådsleder Aust-Agder RKH) og Hilde Lunde (administrativ leder Vest-Agder RKH). Fra fjord til fjell landet rundt Vi hadde i helgen juni kurs for ca. 70 hjelpekorpsere fra Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Kurset er avholdt på Evjemoen, militærleiren som nå er nedlagt. Værgudene var på vår side, kjempevarmt og nydelig sol. Temperaturmåleren viste på lørdag 28 grader. Vi har hatt 20 deltakere på kurs i operativ ledelse barmark sommer B. 16 deltakere på grunnkurs redning vann C. 16 deltakere på samband, GPS og digitalt kartverk og praktisk kombinasjonsbruk av GPS og OZI explorer. 9 deltakere på sminke/markør. 8 deltakere på instruktørkurs NGF for både voksne og barn. Vår regionleder, Nils Henrik Jensen, har fått utdelt hjelpekorpsets skjold fra hjelpekorpsene i region syd. Det var en rørende opplevelse. 10 H

11 HJELPEKORPS

12 Hjelpekorps i strømmende vann En ulykke i Gudbrandsdalslågen like ved elva Sjoa i 1989 ble et vendepunkt for Otta Røde Kors hjelpekorps. Ulykken krevde to menneskeliv. En tredje person berget livet. Søket etter de savnede pågikk over lang tid. Hjelpekorpset hadde en tid samarbeidet med de etablerte raftingselskapene i området og dykkerklubben på Dombås. Nå kom vendepunktet. Tekst: Yngve Tørrestad Foto: Svein Grindstuen Ulykken førte til at Otta Røde Kors hjelpekorps så at det var nødvendig å utvikle kompetansen på redning i strømmende vann. De gikk til anskaffelse av utstyr som ikke hører med i den vanlige utrustningen til et hjelpekorps. I 1991 og -92 fikk korpset viktige oppgaver med henholdsvis prøve-vm og VM for juniorer i elvepadling i området. Korpset fikk sikringsoppgaver under arrangementet. Nesten 50 aktive I dag teller korpset 49 aktive godkjente hjelpekorpsmedlemmer. Som alenestående spesialavdeling har Otta Røde Kors hjelpekorps rundt 500 medlemmer, medregnet Røde Kors ungdom. Rett før jul i fjor gjennomførte korpset førstehjelpskurs og hjelpekorpsprøve, noe som førte til at korpset fikk 12 nye godkjente medlemmer. Hvert år sender korpset medlemmer på sentrale kurs i vannredning for å styrke kompetansen i korpset. Gruppesamarbeid I dag foregår søk og redning i strømmende vann i området, kanskje først og fremst knuttet til rafting i Sjoa, gjennom et gruppesamarbeid med etablerte raftingselskaper og nabokorpset i Vågå. Gruppen har en egen varslingsliste. Når det skjer en hendelse som krever innsats, varsles gruppens leder av politiet som igjen iverksetter alarm. Det er ikke vanskelig å få folk til å møte, sier leder av Otta Røde Kores hjelpekorps, Svein Gridstuen. Rekrutteringen har vært meget bra den siste tiden. Fram til og med første uken i juni i år (når denne korpsstafetten skrives), har det vært tre ulykker i Sjoa. Korpsets medlemmer har vært i innsats. Vi opplever ulykker hvert år, sier Grindstuen, men er ikke bekymret for at det skal være mangel på redningsmannskap i sommerferien når det er høysesong for rafting. Vi har medlemmer som stiller nær sagt uansett, sier han. 12 H

13 Otta Røde Kors hjelpekorps har utstyret sine redningsmannskaper med personlig utrustning som er identisk med det raftingselskapene bruker. Det er spesialhjelmer, våtdrakter og spesialvester. I tillegg har korpset nødvendig lineutstyr, vannkikkerter etc., to båter med påhengsmotor, to mannskapsbiler og ambulanse. Andre oppgaver Men, det er ikke bare ulykker og uhell under rafting som korpset tar seg av. Det blir stadig flere og flere rene vaktog sanitetsoppdrag på korpset. Hvert år arrangeres «Rondane Multisport» som er et arrangement som kan minne om triatlon, men som inneholder sykling, løping og rappellering. I tillegg til ordinære sanitetsvakt, har korpset sikringsvakt under rappelleringen. Det er også stor aktivitet i korpset om vinteren. Korpsets tre snøscootere er mye i bruk, til blant annet ambulanseoppdrag utenfor vei. Men, korpset har også oppgaver med å stikke løyper. Innenfor området er det ca. 200 km løyper vi skal holde orden på, forteller Grindstuen. Nasjonalt ressurssenter Nå planlegges et sentralt ressurssenter for redning i strømmende vann i Røde Kors. Det skal etableres i Otta. Arbeidet er i startfasen, og i første omgang blir det trolig å benytte noe leide lokaler, sier Grindstuen, som er spent på utviklingen av dette viktige arbeidet for å sikre folks ferd ved og i vann som renner fort nedover i stryk. HJELPEKORPS

14 Presentasjon av kandidater t Valgkommiteen for landsråd hjelpekorps i perioden , presenterer nedenunder kandidatene som stiller til valg. Kandidatene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Som en opplysning ber vi dere merke at det er to kandidater som i skrivende stund er usikre på sitt kandidatur og er derfor ikke med i denne presentasjon. Valgkommiteen har begynt sitt arbeid med å sette sammen en innstilling på det vi mener vil være det rett landsrådet til å lede hjelpekorpsene videre. Innstilling vil være klar og vil bli presentert sammen landsmøtepapirene i begynnelsen av september. Av Tor Haugstad, leder av valgkomiteen Navn: Jahn Petter Berentsen Født: 1963 Distrikt: Hordaland Høyeste RKH-verv: Regionleder Utdanning: Salg/Markedsføring Yrke: Konsulent Begrunnelse for å stille til valg: Har vært medlem i LR siden 2001 og funnet dette interessant. Jeg føler samtidig at jeg har en del å bidra med for å styrke Hjelpekorpsene både nasjonalt og lokalt. Ønsket om å videreføre det arbeid som jeg gjør i LR samt påvirke utformingen av Hjelplekorpsene på nasjonalt plan slik at vi kan bekrefte vår stilling som den prefererte samarbeidspartneren i Redningstjenesten. Jeg tror at Hjelpekorpsene trenger en tydelig leder som klarer å sette fokus på de behov som hjelpekorpsene har på lokalt distrikt og nasjonalt plan. Og skal vi lykkes med det arbeid som vi har påbegynt, trenger vi et LR som er inkluderende og som kan være den spydspiss som trengs for samlet å kunne nå felles mål. Tid: Jeg har mulighet til å sette av den tiden som skal til for å delta aktivt i LRs arbeid i kommende periode. Landsmøtet avholdes i Tønsberg oktober 2008, i regi av Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors. Det er ventet ca delegater og gjester/observatører. Navn: Oddbjørn Bratthole Født: 1974 Distrikt: Hordaland Høyeste RKH-verv: Adm. leder lokalt, styremedlem i D-råd Hordaland Utdanning: Mekaniker, Yrkessjåfør, Agronom Begrunnelse for å stille til valg: Ønsker å gjøre en jobb på dette nivået fordi jeg ønsker å få til et bedre samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av distriktene. Samt være med på å få til framgangen i hjelpekorpsene i Norge. Tid: Ja. Navn: Arnstein Brochs Født: 1952 Distrikt: Nordland Høyeste RKH-verv: Regionleder Utdanning: Rørlegger, utdanning ved høyskolen i Volda innen lederutdanning, informasjon og prosjektledelse Yrke: Leder av frivillighetssentralen Fauske Begrunnelse for å stille til valg: Ønsker å utvikle Røde Kors Hjelpekorps som organisasjon, spesielt region nord. Ønsker å videreføre tiltaket rundt regionkurs nord. Tror jeg har fokus på lokale korps og de mulighetene vi gjennom LR kan bidra til å utvikle korpsene. Tror også at jeg kan bidra i forhold til lobbyvirksomhet opp mot sentrale myndigheter, direktorater etc. Utvikle region nord: Videreutvikle regionkurs nord. Fortsette arbeidet mot sentrale/regionale myndigheter i problemområder som hjelpekorpsene står overfor. Fokus på lokal virksomhet. 14 H

15 til Landsrådet Navn: Karin L. Christiansen Født: 1961 Distrikt: Vestfold Høyeste RKH-verv: Regionleder Øst Utdanning: Kokk, faglærer, spesialpedagog Yrke: Fagkoordinator Begrunnelse for å stille til valg: Jeg ønsker å bidra med det jeg har av engasjement, kompetanse og erfaring for å bidra til faglig utvikling og kvalitetssikring av organisasjonen. Tid: En samarbeidsvillig og samfunnsengasjert arbeidsgiver bidrar til at det er mulig å stille til et slikt verv. Navn: Tom Fagerhaug Født: 1968 Distrikt: Sør-Trøndelag Høyeste RKH-verv: Korpsleder Utdanning: Sivilingeniør og doktor ingeniør Yrke: Førsteamanuensis Interesser: Røde Kors er min store lidenskap. Ellers går tiden med til å følge opp guttene mine, friluftsliv og sosialisering. Prøver også å trene litt. Begrunnelse for å stille til valg: Jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan hjelpekorpsene utvikler seg i fremtiden. Jeg har tro på at vi skal beholde hjelpekorpsenes egenart, samtidig som vi må evne å se fremover. Jeg har deltatt i landsrådets strategiarbeid og synes dette har vært interessant. Jeg synes jeg har vært med å fått til mye lokalt og ønsker nå nye utfordringer nasjonalt. Tid: Ja. Navn: Wenche Litschi Fausa Født: 1960 Distrikt: Møre og Romsdal Høyeste RKH-verv: Vara regionleder Midt Utdanning/Yrke: Frisør Begrunnelse for å stille til valg: Det har vært tre interessante år som vara regionleder, og jeg synes det er mange utfordrende oppgaver å ta fatt på. Tid: Jeg synes det har gått geit de tre årene jeg har vært vara regionleder. Navn: Knut Einar Haug Født: 1964 Distrikt: Buskerud Høysete RKH-verv: Operativ leder i Vats Røde Kors Hjelpekorps Utdaning: Plate/sveisearbeider Ål Yrkesskole, Agronom, forretningsjus, kurs i Prosjektledelsesplan, eksamen fra BI i styrekompetanse. Yrke: Jobber som daglig leder ved Ål Skisenter AS. Driver gard med melkeproduksjon. Begrunnelse for å stille til valg: Ønske om at en også i framtiden skal kunne ha en fjellredningstjeneste som er basert på frivillighet. Etter mange år i reiselivet i Hallingdal ser jeg klart at hjelpekorpsene har sin plass i det totale bilde. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at de lover og regler som myndighetene pålegger oss som bor i fjellet, er med på å gjøre dette arbeidet vanskelig. Skulle Røde kors finne å kunne bruke meg vil nok min sterkeste side være arbeidet for å gi hjelpekorpsene en lettere hverdag i form av enklere regelverk fra myndighetene. Jeg tror jeg har evnen til å se hjelpekorpsene fra et «fugleperspektiv» i forhold til resten av samfunnet. Tid: Har normalt tid til det som må gjøres og mener å kunne sette av tid til en slik jobb. Navn: Martin Hauge Født: 1979 Distrikt: Vest-Agder Høyeste RKH-verv: Operativ leder i D-råd, korpsleder Utdanning: Sykepleier/Amb.arbeider Yrke: Sykepleier Begrunnelse for å stille til valg: Ønsker kontakt og erfaring i sentralt arbeid. Tid: Ja. HJELPEKORPS

16 Navn: Dag Thomas Sagen Johanesen Født: 1978 Distrikt: Vest-Agder Høyeste RKH-verv: Operativ leder Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps, førstehjelpsansvarlig VRK, utdannigsleder i Kristiansand RKH, lagleder i Kristiansand RKH, lagleder i URK. Utdanning: Pågående mastergrad i samfunnssikkerhet, videreutdanning i stabsledelse og krisehåndtering, videreutdanning i helserettet arbeid ved katastrofe og krig, sykepleieutdanning, VKI ambulansefag, videregående skole: allmenfag og kokk. Yrke: Sykepleier, Akuttmottak Sørlandet sykehus HF, fagkonsulent hjelpekorps, Norges Røde Kors, avd.leder skipatrulje Hovden skisenter, sykepleier, Hjemmetjenesten Nord-Aurdal kommune. Interesser: Går mye på tur i skogen hjemme og driver sporadisk med fjellklatring. Glad i å gå på ski. Forsøker å jakte litt og å ta opp igjen dykkingen. Utenom dette bruker jeg selvfølgelig det meste av tiden i Røde Kors Hjelpekorps. Begrunnelse for å stille til valg: Røde Kors er en organisasjon jeg har viet størstedelen av min fritid til siden jeg begynte her i Organisasjonen har en grunnleggende ideologi som jeg helt oppriktig kan stå inne for og representere, og jeg gleder meg til å få muligheten til det. Å representere regionen i LR krever ikke bare at man har en sterk faglig forankring, men det krever også at man har evner til å være en pådriver i organisatoriske prosesser, arbeide langsiktig, ha et overordnet blikk, ikke minst ha evner til å ta beslutninger. Muntlig formidling er en av mine sterke sider i ulike organisasjonsprosesser, og jeg mener at jeg kan representere regionen og organisasjonen på en god måte. Gjennom min formelle utdannelse har jeg fått god kjennskap til hvilke utfordringer de frivillige og samfunnet kan stå overfor i fremtiden. Jeg ønsker å bidra til å skape et godt grunnlag for de frivillige organisasjonene i redningstjenesten og ikke minst gjøre det «legitimt» å være frivillig. Arbeidet med den nye strategien er i denne sammenheng viktig. En vellykket beredskap og respons krever et kontinuerlig arbeid med menneske, teknologi, miljø og ikke minst organisasjon. Moderne kriser og redningsinnsatser karakteriseres i økende grad av kompleksitet, gjensidig avhengighet og politisering. I mitt arbeid vil det derfor være viktig med et klart fokus på helhet, samordning og fleksibilitet, og ikke minst hvordan dette kan overføres til praktisk handling. Beredskapsmessig er jeg en strateg heller enn en taktiker. Selv setter jeg tillitsfull som min mest verdifulle egenskap. Lett for å komme i kontakt med mennesker og et godt humør styrker meg i mitt arbeide. Tid: Jeg mener jeg har en helt normal mulighet til å bruke tid på dette vervet. Jeg er kjent med at landsrådsarbeid til tider kan ta mye tid, og at mange møter og samlinger må legges til helger. Navn: Ann Ellen Karlsen Født: 1971 Distrikt: Troms Høyeste RKH-verv: Operativ leder i D-råd Utdanning: Tekniker, teknisk tegner Yrke: Tekniker, hovedvernombud for Barlindhaugkonsernet Interesser: Røde Kors, bøker Begrunnelse for å stille til valg: Vil ikke at ting skal være bra, men kjempegodt. Utdannelse, kunsten å beholde medlemmer og å tilpasse beredskapen i forhold til dagens krav er ting som jeg ønsker å bruke mye av tiden på. Tid: Ingen mann eller barn gjør at forholdsvis mye av min tid brukes på Røde Kors Navn: Magnus Kvaal Født: 1972 Distrikt: Hedmark Høyeste RKH-verv: Vara regionleder Mjøs Yrke: Miljøterapeut Begrunnelse for å stille til valg: Har vært vara region i en halv periode nå, da tidligere vara trekte seg midt under perioden. Synes det er spennende jobb og et viktig verv for å representere korpsene fra denne regionen og si hva de mener. Bidra enda mer i prosessen videre med strategien for hjelpekorpsene samt hjelpe til med å skaffe til veie mer ressurser for hjelpekorpsene både sentralt og på distriktsplan. Stille opp aktivt på møter og si hva LR driver med og få utspill med tilbake på LR møter. Tid: Ja Navn: Lars-Otto Laukvik Født: 1957 Distrikt: Oslo Høyeste RKH-verv: Nestleder LR Hjelpekorps Utdanning: Div. innen IKT, prosjektledelse og ledelse Yrke: Krise og beredskapsansvarlig. Begrunnelse for å stille til valg: Ønsker å følge opp det arbeidet vi har startet i LR. Det er fortsatt mye å ta tak i: Sammen jobber vi som et meget bra team i LR og jeg håper det blir muligheter videre. Tid: Ja. 16 H

17 Navn: Stein Nilssen Født: 1977 Distrikt: Troms Høyeste RKH-verv: Operativ leder Yrke: Barnevernskurator Interesser: All min fritid går med til å drive med frivillig arbeid gjennom Norges Røde Kors. Begrunnelse for å stille til valg: Stiller til valg med bakgrunn av at jeg har et brennende ønske om å jobbe videre i Røde Kors-organisasjonen. Ønsker å tilføre og høste erfaringer gjennom noe jeg selv mener jeg er 110 % engasjert i. Ønsker å være med å videreutvikle hjelpekorpsene i landet de neste 4 årene og å være med på de viktige prosessene vi står overfor. Tid: Den tid som trengs. Navn: Asbjørn Sande Født: 1948 Distrikt: Sogn og Fjordane Høyeste RKH-verv: Korpsleder, valgmedlem distrikt, rettleder LOUP, rettleder grunnkurs, rettleder instruktør trinn2, rettleder distriktprosjekt Estland RK-kurs: Grunnopplæring hjelpekorps, videregående Førstehjelp, samband B, Vannredning B, Opr. B, barmark, Opr. A, barmark, LOUP, insruktør trinn 3, DM og NM erfaring fra og med , sertifisert NGF. Utdanning/Yrke: Jobber i transport/entrepenørfirma Begrunnelse for å stille til valg: Kan bidra med erfaring fra «grasrota». Vet hvor skoen trykker. Tid: Ja. Landsrådet velges for tre år. Landsrådsleder blir medlem av Landsstyret med nestleder som varamedlem. Landsrådet har ca fem møter pr år. I tillegg kommer deltagelse på samlinger sentralt, regionalt og i distriktene, samt andre møteaktiviteter i prosjekter og ressursgrupper. Navn: Gøran Simonsen Født: 1974 Distrikt: Telemark Høysete RKH-verv: Leder i Redning og Beredskapsutvalget i Telemark RK. Leder av den gruppen som skal organisere det nye distriktssamarbeidet Telemark Røde kors vil inngå med et distrikt i Sør-Afrika. Områdeleder i Telemark RKH fra Utdanning: Fagbrev ambulansearbeider, sykepleier. Jobbet flere år i prehospitale tjenester, både operativt som ambulansearbeider og på AMK sentral. Yrke: Fagkonsulent. Begrunnelse for å stille til valg: Jeg har siden 2002 vært med å utvikle Telemark RK sin satsning på Hjelpekorps og beredskap. Den kompetansen jeg har fått i dette arbeidet ønsker jeg å bruke til å utvikle Hjelpekorpsene i Norge. Jeg mener at hjelpekorpsene nå trenger personer som ser nye muligheter i utviklingen, men at denne utviklingen blir bygget på gamle Hjelpekorpsverdier som kvalitet og profesjonalitet. Tid: Har en fleksibel arbeidsgiver, så jeg kan bruke tid på Røde Kors aktiviteter. Navn: Unni Sletvold Født: 1960 Distrikt: Oppland Høyeste RKH-verv: Regionleder Utdanning: Off. godkjent sykepleier Yrke: AMK-spl/opplæringskoordinator, samt prosjektarbeider i HDO, nødnett Interesser: Organisasjonsarbeid, lederutvikling, data, litteratur fag og krim, friluftsliv og hund. Begrunnelse for å stille til valg: Med mangeårig aktiv tjeneste i org. de siste årene og som medlem i LR, er det mange ting jeg brenner for og føler jeg kan bidra med, både nasjonalt og lokalt. Ønsker å være med og videreføre arbeidet med Hjelpekorpsenes startegi og jobbe for at vi skal bli den foretrukne frivillige samarbeidspartner i den norske redningstjenesten. Det er de lokale ledd som er den utøvende enhet og jeg vil kjempe for at hjelpekorpsene i Norge skal få de best mulige vilkår for å gjennomføre sine oppgaver. Jeg er en person som tør å stå for, og argumentere for de meninger jeg har og jeg setter ærlighet og rettferdighet høyt. Tid: Jobber noe turnus, men det innebærer heller fordeler enn ulemper. Deler av min arbeidstid styrer jeg selv. Har den tid som trengs for LR de neste årene. HJELPEKORPS

18 Trådløst bredbånd til a Røde Kors Hjelpekorps har inngått en avtale med Ice.net om leveranse av modem og abonnement. Her er noen praktiske opplysninger rundt avtalen: Vi får 325 gratis modem, type: D20 inkl ett års fri bruk fram til 30. juni Ut over dette får vi inntil 600 gratis modem, type D20, men må betale 199, eks mva pr mnd i abonnements kostnader. Vi vil sjekke ut at det kun bestilles ett pr korps. Avtalen gir også muligheter for andre Hjelpekorps D-råd, ressursgrupper og lignende til å benytte dette tilbudet. For at fordelingen skal bli mest mulig rettferdig vil gratisabonnementene bli delt ut når vi ser hvor stor interessen er. Dvs de som har bestilt pr 1. september Etter denne dato, kan vi ikke garantere at man får fri bruk. Modem og abonnement bestilles via Røde Kors Butikken på Du finner mer informasjon om produktene på Avtalen åpner for andre Røde Kors avdelinger til å bestille, til sterkt reduserte priser: WLAN router D20: Vanlig listepris kr 1996, eks mva Samarbeidstilbud: Kr 495, eks mva Månedsabonnement: Vanlig listepris kr 499, eks mva/mnd Samarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199, eks mva/mnd Etableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 kr eks mva og settes til kr 0, i samarbeidsavtalen. Alle operativsystemer Trådløs sone Slå på strømmen og du er på nett Med backup-batteri Kan drives på 12VDC; 12V kabel følger med USB modem D50: Vanlig listepris kr 1196, eks mva Samarbeidstilbud: Kr 950, eks mva. Månedsabonnement: Vanlig listepris kr 399, eks mva./mnd Samarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199, eks mva/mnd Etableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 kr eks mva og settes til kr 0, i samarbeidsavtalen. Med innebygget 50MB bruksminne Automatisk installasjon for PC Driver for Mac og Linux på internminne Mulighet for ekstern antenne WLAN router D35: Vanlig listepris kr 1996, eks mva Samarbeidstilbud: Kr 1200, eks mva Månedsabonnement: Vanlig listepris kr 499, eks mva/mnd Samarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199, eks mva/mnd Etableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 eks mva og settes til kr 0, i samarbeidsavtalen. Alle operativsystemer Trådløs sone Slå på strømmen og du er på nett Med backup-batteri Kan drives på 12VDC; 12V kabel følger med Spesielle vilkår og begrensninger Røde Kors overtar ved leveransetidspunktet det økonomiske og juridiske ansvaret for modemene. Røde Kors er forpliktet å meddele uten opphold forhold som tap, tyveri av modem slik at Nordisk Mobiltelefon Norge kan sperre slike modem. Røde Kors bærer også ansvaret for at bruken av modemene utelukkende er basert på Røde Kors formål. Privat bruk av modem og tjenesten er ikke inkludert i avtalen. Røde Kors benyttelse av tjenesten forutsetter normal bruk. Dersom opp- og nedlastingsvolumet blir unormalt stort (større enn 5GB pr modem pr måned), eksempelvis ved server-hosting, fildelingstjenester og annen spesielt kapasitetskrevende bruk, kan dette påvirke tjenesten for andre kunder i nettet. Nordisk Mobiltelefon kan i slike tilfeller redusere hastigheten/prioriteten i nettet for enkelte trafikktyper og for kunder med unormalt bruksmønster/unormal høy bruk H

19 alle Hjelpekorps Røde Kors Hjelpekorps online med Ice.net: Verdifullt ved søk og redningsoppdrag Det mobile bredbåndsselskapet Ice.net er Røde Kors Hjelpekorps nye samarbeidsparter. Med avtalen får 325 Hjelpekorps og operativ distriktsledelse mobile bredbåndsløsninger som skal brukes for en enda mer effektiv utveksling av elektronisk informasjon. Dette er svært verdifullt når vi er på oppdrag, sier Lars-Otto Laukvik, nestleder i Røde Kors Hjelpekorps. Tanken bak avtalen med Ice.net er at det er svært nyttig for hjelpekorpsene å være online når de er ute på oppdrag. Med denne fleksible løsningen vil det være mulig å kople seg rett på nett med en bærbare PCen og laste ned ferske kart og værmelding for det ønskede området. Bare i løpet av 2007var Hjelpekorpset involvert i over 700 søk og redningsaksjoner. For oss er dekningsgraden helt avgjørende. De fleste oppdragene våre, være seg søk eller redning, skjer aldri midt i Oslo sentrum eller midt på E6-en. Selv mobiltelefon fungerer ofte dårlig der vi er, men Ice.net har en teknologi som har vist seg å fungere svært godt over store områder, sier Laukvik. Stolt og imponert Jeg er utrolig imponert over den fantastiske jobben alle de frivillige i Røde Kors Hjelpekorps gjør. Den jobben de gjør for å hjelpe andre er helt uvurderlig, og vi i Ice.net er stolte av å ha inngått en avtale med en slik organisasjon, sier Matthias Peter, administrerende direktør i Ice.net. Ice.net har lisensene til det tidligere NMT450-nettet og kombinerer dette med nyskapende bredbåndsteknologi. Dette egner seg veldig godt for Norges topografi og gir god dekning i både byer og mer perifere strøk av landet. I tillegg egner Ice-teknologien seg svært godt for å kunne tilby bredbånd til sjøs, og allerede har selskapet nesten sammenhengende kystdekning langs hele Norge. - Denne avtalen er en bekreftelse på at det vi leverer har høy nytteverdi og er driftsikker. Hjelpekorpset og Ice.net er et perfekt parforhold ved at begge har dekning i hele Norge, sier Peter. LANDSOMFATTENDE DEKNING: Vår mobile bredbåndsløsning kan bidra til å effektivisere og modernisere informasjonsarbeidet i Røde Kors Hjelpekorps, sier administrerende direktør i Ice.net Matthias Peter. Oppdrag eller hyttevegg Allerede i påsken tok enkelte Hjelpekors det mobile bredbåndet fra Ice.net i bruk. Flere firmaer har inngått avtale med Ice.net fordi de ser en nytteverdi av den fleksible bredbåndsløsningen. Enten ved hjelp av et lite brukervennlig USB-modem eller en trådløs ruter som enkelt kan koples rett i PCen. Ice.nets teknologi egner seg for alle som ønsker å være på nett uansett hvor de befinner seg. Alt du trenger er et modem, og du får tilgang til turbobredbånd på fjorden, på hytta eller hjemme. Ingen andre mobile bredbåndstilbydere kan i dag skilte med like landsomfattende dekning som Ice.net. Dersom noen hjelpekorps ønsker å se dekningen vår i sitt distrikt kan de bare gå inn på Der oppdaterer vi kartet fortløpende, sier Peter. Oppfordrer frivillige til flittig nettbruk: Lars-Otto Laukvik oppfordrer alle i Hjelpekorpset til å ta kontakt dersom de har spørsmål knyttet til bruk av Ice.net mobilt bredbånd. Avtalen med Ice.net innebærer at samtlige Hjelpekorps og distrikt har tilgang til hvert sin mobile bredbåndsløsning. Foreløpig kan Laukvik rapportere om mange positive tilbakemeldinger: Flere av våre medlemmer melder om at Ice-teknologien egnet seg veldig godt til vårt behov. Dersom noen er interessert i ytterligere informasjon kan de ta kontakt med meg, sier Lars-Otto Laukvik. HJELPEKORPS

20 Hvem svarer på hva? LANDSRÅD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL Landsrådsleder (AU rep) Ole Gladsø Lundamo (P): - (A): F Nestleder (AU rep) Lars-Otto Laukvik - Rosev 2, 3408 Tranby (P): - (A): F Medlem/regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) (AU Rep) Jahn Petter Berentsen - Høgafjellsveien 45, 5345 Knarrevik (P): Vara/region Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Hilde Hallerud - Aasen, 6800 Førde (P): Medlem/regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Nils Henrik Jenssen - Nesmarka 14, 4400 Flekkefjord (P): - (A): F Vara/region Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Janne Pettersen - Naveråsen 8, 4580 Lyngdal (P): Medlem/regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Karin L. Christiansen - Hanekleiva 159, 3090 Hof (P): F Vara/region Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Einar Gabrielsen - Villaveien 20, 3660 Rjukan (P): F Medlem/regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold - Skulhusvegen 48, 2836 Biri (P): - (A): F Vara/region Mjøs (Oppland, Hedmark) Magnus Kvaal - Ringsakervegen 950, 2380 Brumunddal (P): Medlem/regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) Karl Johan Gjævenes - Utgård, 6224 Hundeidvik (P): F Vara/region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag) Wenche Litschi Fausa - Lerheimveien 7, 6030 Langevåg (P): F Medlem/regionleder Nord (Nordland, Troms, Finnmark) Arnstein Brochs - Blålyngveien 19, 8200 Fauske (P): - (A): Vara/region Nord (Nordland, Troms, Finnmark) Knut J. Nilsen - Lamhaganvn. 20, Postboks 140, 9476 Borkenes (P): F H

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer