SVAKSTRØMSKATALOG. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo"

Transkript

1 SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf:

2 Kapittel Innhold Antennekontakter 5 Teknisk info 6 Produktliste 12 Modularkontakter 17 Teknisk info 18 Produktliste 22 ELKO Nettverk 29 Teknisk info 30 4 ELKO Kabel 45 Produktliste 46 5 ELKO Living Nett 51 Produktliste 52 6 ELKO Living Nett Tilbehør og Skap 57 Produktliste 58 7 ELKO 19 Patch Panel 63 Produktliste 64 8 ELKO Sound 67 Teknisk info 68 Produktliste 72 3

3

4 Antennekontakter 1 Teknisk info 6 Antennekontakt 1dB 12 Antennekontakt 8dB 12 Antennekontakt 14dB 12 Antennekontakt 1dB /DC 13 Antennekontakt 2xSAT 3dB 13 Antennekontakt Multimedia GS 8dB 13 Antennekontakt med SAT 14 Antennekontakt Multimedia 8dB 14

5 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER Teknisk informasjon Basisteori: db, dbμv, og dbmv db Decibel eller db angir et forhold mellom to likeartede størrelser, uttrykt som 10 ganger eller 10-er logaritmen (den Briggske logaritme) til forholdstallet. Innen antenneteknikk benyttes db til bl. a. å angi: Forsterkning Demping Isolasjon Intermodulasjonsavstand (IMA) Signal/støy avstand (SN / C/N) Beregning av forsterkning: Når en forsterker har lik inn- og utgangsimpedans kan forsterkningen i db finnes v.h.a. flg. formel: FdB = 10 x log (Put/Pinn) Når en forsterker har lik inn- og utgangsdemping kan for-sterkningen i db finnes v.h.a. flg. formel: FdB = 20 x log (Uut/Uinn) I og med at det kun benyttes 75 ohms impedans innen denne koaxial-baserte del av antenneteknikken er det derfor denne formelen benyttes. forholdet uttrykt i db lik -6dB, d.v.s demping. dbμv Mens db betegner forholdet mellom to helt vilkårlige spenninger og dermed ikke gir noen informasjon om hvor store spenningene er, benyttes dbμv til å angi den absolutte størrelsen på en spenning ved å angi forholdet mellom spenningen og 1μV. UdBμV = 20 x log (U/1μV) dbmv dbmv benyttes på samme måte som dbμv til å angi den absolutte størrelsen på en spenning, men i forhold til 1mV. LOGARITMER. (10-er logaritmer) Logaritmen til et tall som er større enn 0 og mindre enn 1 blir blir alltid negativ (demping). Logaritmen til et tall som er større enn 1 blir alltid positiv (forsterkning). Logaritmen til et tall som er negativt er ikke definert. Isolasjon oppgis som regel som XdB v/40mhz -1,5dB/oktav eller som bedre enn XdB innenfor et angitt frekvensområde. Årsaken til at det bør være en viss isolasjon mellom ulike utganger og enheter er for å forhindre reflekterte signaler fra å gå over fra en utgang over til en annen utgang, og for at feil i en enhet ikke skal kunne påvirke en annen enhet. I tillegg er det også nødvendig med isolasjon mellom to TV- eller radio-apparater for at evt. lokaloscillatorutstråling ikke skal kunne forstyrre et annet apparat. Fordelen ved å benytte db i stedet for antall ganger når det gjelder forsterkning i forsterkere, er at dersom man har to eller flere forsterkere i serie kan den totale forsterkningen i db finnes ved å addere alle forsterkningene i stedet for å multiplisere. Log 1 = 0 fordi 10 = 1 Log 10 = 1 fordi 10¹ = 10 Log 100 = 2 fordi 10² = 100 Log = 3 fordi 10³ = Log = 4 fordi 10 4 = Log = 5 fordi 10 5 = Log = 6 fordi 10 6 = Beregning av demping: Beregning av demping foregår på same måte som beregning av forsterkning. Pinn eller Uinn vil nå være større enn Put eller Uut og dermed fås en lavere db verdi. Tommelfingerregel ved bruk av db Når forholdet mellom utgangsspenningen og inngangs spenningen er lik 2, er forholdet uttrykt i db lik 6dB, d.v.s forsterkning. Når forholdet mellom utgangsspenningen og inngangs spenningen er lik 0,5, er SPENNINGER, μv V dbμv dbmv 1μV = 0, V = 0dBμV = -60dBmV 10μV = 0,000.01V = 10dBμV = -50dBmV 100μV = 0,000.1V = 20dBμV = -40dBmV 1000μV = 0,001V = 60dBμV = 0dBmV μV = 0,01V = 80dBμV = 20dBmV μV = 0,1V = 100dBμV = 40dBmV μV = 1V = 120dBμV = 60dBmV ISOLASJON Med isolasjon menes f. eks. dempingen mellom to antennekontakter. 6

6 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER BEREGNING AV NETT ANTENNEKONTAKTER Serienett, Stjernenett og Enkeltnett. Seriekontakter Seriekontakter kobles i serie ved at Serienett, dvs. antennekontakter kabelen fra stjernepunktet først føres frem til en kontakt og så videre i serie, er i flg. tekniske forskrifter for kabelnett/fellesantenneanlegg til neste hvor det termineres med en ikke tillatt, med det unntak at man 75 ohm s endemotstand. hos den enkelte abonnent kan seriekoble flere antennekontakter. Dette gir en god terminering av kursen, og dermed unngår man at det Dermed faller denne nettstrukturen bort. oppstår refleksjoner i internnettet hos den enkelte abonnent. Stjernenett går ut på at all signalfordeling er samlet i samme punkt som D3-forsterkeren (distribusjonsnett). Fra dette punkt føres en separat kabel frem til hver abonnent. Stjernenett gir meget god isolasjon mellom hver abonnent. Fordeler Fordeler Antennekontakter Det skal være mulig å installere to antennekontakter pr. abonnent. Disse kan enten monteres i serie eller parallell. 3db 3db 3db Antenne/satelittkontakter, en eller to abonnementer. Endekontakt, eller 1dB s kontakter parallellmonteres ved at signalet splittes opp i en to-veis fordeler inne hos abonnenten. Denne løsningen er minst å anbefale idet en endekontakt i realiteten er kun et filter som skiller FM-radiosignalene fra TV-signalene. Selve kontakten gir ingen 75 ohm s terminering av kursen den er tilkoblet. Termineringen skjer i hhv radio- og TV-apparatene dersom de er tilkoblet. Ingen av disse apparatene vil gi en god terminering av samtlige frekvenser, de gir stort sett kun terminering av den frekvensen de er innstilt på så lenge de ikke er avslått. Det er dermed store sjanser for at det kan oppstå refleksjoner i intern nettet hos den enkelte abonnent. Benyttes endekontakter i et nett vil det som regel være nødvendig å benytte avgrenere i stjernepunktene som har minst 40dB isolasjon mellom avgreningsuttakene. 1db 8db 8db Pr. abonnent (enkeltnett) for en husstand eller pr. leilighet i blokk. 8db 14/7db Fordeler 14/7db 8db Flere abonnenter (stjernenett) med felles antenne eller kabel-tv. 7

7 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER SIGNALNIVÅER Etter forskriften skal signalnivået i en antennekontakt være 63-72dBμV ± 3dB for TV-signaler og 52-67dBμV ± 3dB for FM signal-er. Når D3-nett planlegges er det vanlig at man velger å holde signalnivået i antennekontakten så lavt som mulig ved at man benytter avgrenere med høy avgreningsdemping. Jo høyere avgreningsdempingen er i en avgrener, dess mindre blir gjennomgangsdempingen. Det som spares i gjennomgangsdemping i en avgrener kan tas igjen i form av enten lengre kabler, eller flere abonnenter pr. forsterker SIGNALNIVÅER Minimum signalnivå inn på husvegg (første antennekontakt) hos en abonnent kan finnes ved å addere følgende: Minimum signalnivå ut av siste kontakt 63dBμV Utkoblingsdemping ut av siste kontakt 8,0dB ±1,5db Kabeldemping mellom første og siste kontakt 3,0dB (20m RG6 v/ mhz) Gjennomgangsdemping i første kontakt 3,0dB (8dB kontakt v MHz) Minimum signalnivå inn på husvegg 77 dbμv Antennekontakter Antenneløsninger for en eller flere boenheter. Stjernenett går ut på at all signalfordeling er samlet i ett punkt. Fra dette punkt føres en separat kabel frem til hver abonnent. Stjernenett gir meget god isolasjon mellom hver abonnent. Det skal være mulig å installere to antennekontakter pr. abonnent. 14/8db Fordeler 14/8db 8db 8db Fig.1: Flere abonnenter (stjernenett) med felles antenne eller kabel-tv. 1db 8db 8db Fig.2: Pr. abonnent (enkeltnett) for en husstand eller pr. leilighet i blokk. 8

8 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER Endekontakt m/dc gjennomgang Fordeler Fordeler Antennekontakt med gjennomgang for DC via TV uttaket (IEC Han) for strømforsyning av aktive antenner/antenneforsterker, typisk til Riks-TV antenner. 3db 3db 3db Fig.3: Antenne/satelittkontakter, en eller to abonnementer. KNISKE DATA DELL ENDEKONTAKT m/dc AKSDEmPINg mhz db - Fm 5 10 maks maks 3 - TV min min min 3 LEKSjONSDEmPINg mhz db - TV db min min 6 - Fm min 6 Fig.4: Kabel-TV med internett min db min LASjON mhz db Fm min min 12 EDANS ohm ut 75 OBLINgER IEC-Hann IEC-Hunn RmINg (EN , Klasse B) min min 6 R IN PRODuKTSORTImENT PRODUKTSORTIMENT: BETEgNELSE El-nr. RS16/Antenne 1 db DC (enk.anl.) PH NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) PH NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) Alu NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) SO NY RS16/Antenne 8 db PH Plus Antenne 8dB PH Plus Antenne 8dB Alu Plus Antenne 8dB SO RS16/Antenne 14dB PH Plus Antenne 14 db PH Plus Antenne 14 db Alu Plus Antenne 14 db SO RS16/Antenne multim 8dB I PH Plus antenne multim 8dB PH Plus antenne multim 8dB Alu Plus antenne multim 8dB SO RS16/antenne gs multim 8dB I PH NY Plus antenne gs multim 8DB I PH NY Plus antenne gs multim 8DB I ALu NY Plus antenne gs multim 8DB I SO NY RS16/Antenne I m/sat 3dB PH Plus antenne m/sat 3dB PH Plus antenne m/sat 3dB Alu Plus antenne m/sat 3dB SO RS16/antenne I m/2sat 3dB PH NY Plus antenne m/2sat 3dB PH NY Plus antenne m/ 2sat 3dB ALu NY Plus Antenne m/ 2sat 3dB SO NY Avslutn. motstand 75 ohm Koaksialplugg han 75 ohm Koaksialplugg hun 75 ohm TV DC TIL SIGNAL 9

9 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER 2 x satellitt + IEC Ved installasjon av 2 satellittkontakter må det benyttes 2 kontakter med 2 satellittutganger og en LNB med 4 utganger. 2xSAT kopling: Kontakt med 2 satellittutganger, benyttes ved oppkobling av parabol med PVR opptaker dekoderboks. Ved oppkobling må det også benyttes 1 LNB (satellitthode) med 2 utganger. Kontakten har også en IEC han-kontakt for tilkobling av bakkebasert TV (RiksTV). Da må også signalene fra parabol og RiksTV antennen samles i en combiner som monteres mellom antenner og antennekontakt. TV MHz INNG 2. 5 MHz - 2,4 GHz SAT1-950 MHz - 2,4 GHz INNG 1. 5 MHz - 2,4 GHz SAT2. 5 MHz - 2,4 GHz Koplingseks 1: 2 x satellitt Koplingseks 1: 2 x satellitt PARABOL PARABOL COMBINER TV RIKS TV TV SAT 2 SAT 1 SAT 2 SAT 1 HDMI PVR HDMI PVR Multimedia Galvanisk isolerte MM uttak klasse A skjerming dobbeltisolert på alle porter for å unngå brum og brannfare. Uttak med galvanisk skille der også portene er avskilte fra hverandre, hvilket gir økt sikkerhet for personer og tilkoblete apparater. Uttakene tilfredsstiller kravene til galvanisk skille i nye installasjoner. Således er man uavhengig om abonnenten benytter apparatkabler med galvanisk skille eller ei; sikkerheten er ivaretatt uansett. Meget lav innfellingsdybde på 26mm gjør at uttakene også passer inn i eldre veggbokser ved rehabilitering. Uttaket har innebygget endemotstand. Det kan derfor bare brukes i stjernenett og ikke seriekobles. Multimedia kopling: RADIO MULTIMEDIA/INTERNET TV 10

10 Koplingseks: Multimedia TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER FORDELER PC RADIO MULTIMEDIA TV INTERNET Endekontakt med DC gjennomgang Antennekontakt med gjennomgang for DC via TV uttaket (IEC han) for strømforsyning av aktive antenner/antenneforsterker. Typisk brukt for RiksTV-antenne. R IN TV DC TIL ANTENNE SIGNAL DEKODER RIKS TV TV 11

11 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antennekontakt 1dB Antennekontakt 1dB El.nr: Art.nr: 4002 El.nr: Art.nr: 4003 Aluminium El.nr: Art.nr: 4004 Sort RS El.nr: Art.nr: 5266 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate for enkelt anlegg (1 db) Antennekontakt 8dB Antennekontakt 8dB El.nr: Art.nr: 4006 El.nr: Art.nr: 4007 Aluminium El.nr: Art.nr: 4008 Sort RS El.nr: Art.nr: 5268 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate. For enkelt anlegg og stjerneanlegg (8 db). Antennekontakt 14dB Antennekontakt 14dB El.nr: Art.nr: 4010 El.nr: Art.nr: 4011 Aluminium El.nr: Art.nr: 4012 Sort RS El.nr: Art.nr: 5270 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate.for serie anlegg (14 db). 12

12 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antennekontakt 1dB m/dc gjennomgang Antennekontakt 1dB m/dc gjennomgang El.nr: Art.nr: 5379 El.nr: Art.nr: 5380 Aluminium El.nr: Art.nr: 5381 Sort RS El.nr: Art.nr: 5388 Antennekontakt i ELKO Plus utførelse. 1 db uttaksdempning ( endekontakt ) Benyttes til enkeltanlegg. Gjennomgang for DC via TV uttaket ( IEC Han ) for strømforsyning av aktive antenner / antenneforsterker, typisk til Riks-TV antenner. Antennekontakt 2 x Satellitt 3dB Antennekontakt 2 x Satellitt 3dB El.nr: Art.nr: 5382 El.nr: Art.nr: 5383 Aluminium El.nr: Art.nr: 5384 Sort RS El.nr: Art.nr: 5390 Antennekontakter i ELKO Plus utførelse. 3dB uttaksdempning ( endekontakt ) Benyttes til enkeltanlegg, 2 sat utganger gir mulighet for tilkobling av både sat TV og PVR opptakerboks samtidig. IEC-hann kontakt for tilkobling av bakkebasert TV (Riks-TV) Ved oppkobling må det benyttes en Twin-LNB (satelitthodet på parabolantennen) med 2 utganger. Kontakten har 2 tilkoblinger for inngående kabel. Ved oppkobling av både bakkebasert Riks-TV og parabolantenne må det benyttes en combiner mellom antennene og kontakten for å samle signalene inn til en kabel. Antennekontakt Multim. GS 8dB Antennekontakt Multim. GS 8dB El.nr: Art.nr: 5385 El.nr: Art.nr: 5386 Aluminium El.nr: Art.nr: 5387 Sort RS El.nr: Art.nr: 5389 Antennekontakt i ELKO Plus utførelse. Benyttes i stjernenett, 2 kontakter kan kobles i serie hos hver enkelt abonnent. Galvanisk avskilte uttak der også uttakene på kontakten er innbyrdes galvanisk avskilte, hvilket gir en øket sikkerhet for personer og tilkoblete apparater. Uttakene tilfredsstiller kravene til galvanisk skille i nyinnstallasjoner, således er man uavhengig om abonnenten benytter apparatkabler med galvanisk skille eller ei, sikkerheten er dermed ivaretatt uansett. Meget lav innfellingsdybde på 26mm gjør at uttakkene også passer inn i eldre veggbokser ved rehabilitering. 13

13 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antenneuttak med sat Antenneuttak med sat El.nr: Art.nr: 4013 El.nr: Art.nr: 4014 Aluminium El.nr: Art.nr: 4015 Sort RS El.nr: Art.nr: 6462 Kombinasjonskontakt 3 db (ende) for radio/tv/satelitt. Dermed kan signaler både for parabolantenne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaxialkabel. Antenneuttak multim. kontakt 8db Antenneuttak multim. kontakt 8db El.nr: Art.nr: 4905 El.nr: Art.nr: 4906 Aluminium El.nr: Art.nr: 4907 Sort RS El.nr: Art.nr: 4904 Multimediakontakt som benyttes der internett leveres over kabel-tv. Innfelt utførelse i ELKO Plus design, leveres i fargene, Aluminium, og Sort. 14

14 Antenneforsterker 10 4xRJ45 Riks-TV El.nr.: Antenneforsterker TV og radio for bakkebasert antenne, RiksTV Installasjoner med takantenne for mottak av radio- og TVsignaler (FM/VHF/UHF) via analogt eller digitalt bakkenett. Ved digitale mottak fra bakkenett skal digitale dekodere kobles til antennesignalet. Dersom det er ønske om å se forskjellige kanaler på flere TV-apparater må flere dekodere tilkobles. Antenneforsterker 10 4xRJ45 Riks-TV 10 Antenneforsterker for overføring av Riks-TV via 4 par nettverkskabel. Regulerbart utgangsnivå på alle 4 utganger. Uskjermet eller skjermet kabel. Det høye utgangsnivået muliggjør kabelstrekk opp til 50 meter. Passer inn 10 skap, eller for direkte veggmontasje. Ubenyttede utganger termineres med de medfølgende RJ45 termineringsmotstander. Separat strømforsyning og 3 stk RJ ohm s termineringsmotstander medfølger. For tilkobling av TV apparat benyttes balunkabler RJ45 / IEC-Han plugg, lengde 2m. El.nr.:

15

16 Modularkontakter 2 Teknisk info 18 Modularkontakt 2x8 LSA 22 Modularkontakt kat 5 UTP 22 Modularkontakt kat 6 UTP 23 Koblingsboks infelt LSA+ 23 Koblingsboks Påvegg LSA+ 24 Modularkontakt kat 6 1xUTP Rett 24 Modularkontakt kat 6A 1xSTP Rett 24 Modularkontakt kat 6 2xUTP Rett 24 Modularkontakt kat 6A 2xSTP Rett 25 Modularkontakt Kat 6 2xUTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6 A2xSTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6 1xUTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6A 1xSTP Skrå 25 Modularkontakt Plus kat 6A 2xSTP 26 Modularkontakt Plus kat 6 2xUTP 26 Modularkontakt Plus kat 6 1xUTP 26 Modularkontakt Plus kat 6A 1XSTP 26 Trippel Uttak 2xUTP/1xIEC Han 27 Trippel Uttak 2xUTP/1xF-F Hun 27

17 TEKNISK INFO Modularkontakter ELKONNEKT ELKO introduserer nå et nytt sortiment av data og TV modularkontakter som gjør at installasjonstid vil bli redusert. Koblingsteknikken heter ELKONNEKT og alle termineringer gjøres uten spesialverktøy. Valg av utstyr går i første omgang på det tekniske så det visuelle. Sortimentet av vegguttak og konnektorer består av 2 hovedgrupper; UTP eller STP (uskjermet/skjermet utførelse). UTP modularkontakter ELKO ELKONNEKT sine UTP modularkontaker brukes overalt der hvor man benytter enten Kat 5 eller Kat6 uskjermet UTP kabler. RS16 Design Enkel uttak rett Dobbel uttak rett Enkel uttak skrå Dobbel uttak skrå Dobbel uttak rett + TV uttak Dobbel uttak rett + Sat. uttak KABLER Flere kabel alternativer er tilgjengelig. Leveres på rull, boks, eller ferdigtrukket i rør. Det visuelle går på om det skal være det tradisjonelle RS16 designet eller PLUS. Det finnes både enkle PLUS Design Enkel uttak rett PH Enkel uttak rett ALU Enkel uttak rett SO Dobbel uttak rett PH Dobbel uttak rett ALU Dobbel uttak rett SO og doble uttak med hhv rett eller skrå utførelse. Samt multifunksjonelle uttak som støtter både data, TV, og multimedia, satellitt og høyttaler. STP modularkontakter ELKO ELKONNEKT sine STP modularkontaker brukes overalt der hvor man benytter Kat6 eller Kat 7 Ext. skjermet S/FTP kabler. RS16 Design Enkel uttak rett Dobbel uttak rett Enkel uttak skrå Dobbel uttak skrå El nr: PLUS Design Enkel uttak rett PH Enkel uttak rett ALU Enkel uttak rett SO Dobbel uttak rett PH Dobbel uttak rett ALU Dobbel uttak rett SO Dersom nettverket kun skal distribuere tele og data, eller riks TV, kan man benytte ferdigtrukket U/ UTP kabler som f. eks. 2xKat.5 eller 2xKat.6. Det betyr at det er kun et rørstrekk frem til hvert doble uttak. El nr: Skal man overføre TV signaler/ kabel-tv (koax) eller benytte HDMI forlengere / splittere, kreves det skjermede kabler med individuelt skjermede par S/FTP. Alle ELKONNET modular vegguttak er komplett bestykket med konnektorer, festering, kombinasjonsplate og sentralplate som et samlet sett. 18

18 TEKNISK INFO Modularkontakter BRUKERVEILEDNING ELKONNEKT STP Jordtråd Steg 1: Avisoler ytterkappen med minimum 25mm, brett den ytre fletteskjermen tilbake over ytterkappen og tvinn så jordtråden rundt fletteskjermen. Steg 4: Fikser bakstykke i konnektoren. Merk! Piler på konnektor og bakstykke skal peke i samme retning. Steg 2: Før kabelen gjennom de fire hullene i bakstykket og fikser kablene etter fargekodene slik som bildene viser. Steg 5: Klapp i igjen sidestykkene til de låser seg sammen Steg 3: Kapp av overskudds kabel med en avbiter. OBS: det skal max være 0.5mm kabel igjen ut fra bakstykket. 19

19 TEKNISK INFO Modularkontakter BRUKERVEILEDNING ELKONNEKT UTP Steg 1: Avisoler ytterkappen med minimum 25mm, Steg 4: Fikser bakstykke i konnektoren. Merk! Piler på konnektor og bakstykke skal peke i samme retning. Steg 2: Før kabelen gjennom bakstykket og fikser kablene etter fargekodene slik som bildene viser. Steg 5: Klapp i igjen sidestykkene til de låser seg sammen Steg 3: Kapp av overskudds kabel med en avbiter. OBS: det skal max være 0.5mm kabel igjen ut fra bakstykket. Steg 6:Konnektoren er ferdig terminert. 20

20 TEKNISK INFO Modularkontakter KABEL Bilde El.nr Lengde Overføringshastighet Connector Enkel rett vegguttak Dobbel rett vegguttak Enkel skrå vegguttak Dobbel skrå vegguttak Trippel vegguttak HURTIGGUIDE FOR ELKONNEKT 2xCAt 5e UTP, (prefix i 16mm rør) m 1 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP (på boks) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So 2xCat6 UTP (prefix 20mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP med kryss (på rull) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP uten kryss (på boks) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (på rull) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (prefix 16 mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (prefix 20 mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So ELKO AS Sandstuveien 68 NO-0680 Oslo Tlf: o RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS STP UTP 21

21 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter RS16/MOD I 2X8 par PH RS16/MOD I 2X8 par PH El.nr: Art.nr: 5942 Påvegg El.nr: Art.nr: 5944 Komplett modularkontakt innfelt i utførelsen 2x8 parallell. Leveres med LSA+ terminering med fargekode. Mod. kontakt kat.5 UTP Innfelt Mod. kontakt kat.5 UTP El.nr: Art.nr: 3398 El.nr: Art.nr: 3400 Innfelt med støvlokk El.nr: Art.nr: 3399 El.nr: Art.nr: 3401 Påvegg El.nr: Art.nr: 3402 El.nr: Art.nr: 3405 Påvegg med støvlokk El.nr: Art.nr: 3404 El.nr: Art.nr: 3406 Komplett modularkontakt innfelt. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link. 22 2

22 Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 4817 El.nr: Art.nr: 4818 Aluminium El.nr: Art.nr: 4819 Sort RS enkel El.nr: Art.nr: 4547 Plus dobbel El.nr: Art.nr: 4820 El.nr: Art.nr: 4821 Aluminium El.nr: Art.nr: 4822 Sort RS dobbel El.nr: Art.nr: 4548 Påvegg RS enkel El.nr: Art.nr: 4549 Påvegg RS dobbel El.nr: Art.nr: 4550 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Modularuttak uskjermet Kat.6 (generisk) Komplett 1x8 / 2x8 med kontakter. Innfelt utførelse i ELKO Plus design i fargene Aluminium, og Sort. Terminering utføres med LSA + verktøy direkte fra front etter fastmontering av uttaket. Tydelig fargemerkede kontaktplinter i henhold til TIA 568 A/B. Produktet er testet til Kat Mhz iht. NS-EN og IEC Ed 1.0. Tilpasset standard CC60 bokser, og i ELKO kombinasjons rammer. For utenpåliggende montasje benyttes påveggskapper, monteringsdybde er 17mm. Koblingsboks mod. innfelt 4 par Koblingsboks mod. innfelt El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: par med bryter og alarm El.nr: Art.nr: 5685 Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Kan leveres med alarm og skillebryter. ( ). Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering. 3 23

23 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter Koblingsboks mod. påvegg Koblingsboks mod. påvegg El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: 5842 Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer for påveggmontering. Fungerer som skjøteboks for uskjermet Kat.5 og Kat.6. Kan leveres med alarm og skillebryter. ( P/ I). Koblingsboks leveres med LSA+ terminering med fargekode T568A/B. Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5530 Rett modularuttak 1x8 UTP Kat.6, komplett med 1 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektor, polarhvit PC ABS Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5531 Rett modularuttak 1x8 STP Kat.6A, komplett med 1 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektor, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5533 Rett modularuttak 2x8 UTP Kat.6, komplett med 2 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer 24 4

24 Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5536 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Rett modularuttak 2x8 STP Kat.6A, komplett med 2 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5539 Vinklet modularuttak 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5540 Vinklet modularuttak 2x8 STP Kat.6A, komplett med skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer. Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5554 Vinklet modularuttak 1x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5556 Vinklet modularuttak 1x8 STP Kat.6A, komplett med skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer 25 5

25 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5549 El.nr: Art.nr: 5551 Aluminium El.nr: Art.nr: 5553 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 2x8 Kat.6A STP, komplett med 2 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5546 El.nr: Art.nr: 5550 Aluminium El.nr: Art.nr: 5552 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 2x8 Kat.6 UTP, komplett med 2 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5557 El.nr: Art.nr: 5565 Aluminium El.nr: Art.nr: 5567 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 1x8 Kat.6 UTP, komplett med 1 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5558 El.nr: Art.nr: 5566 Aluminium El.nr: Art.nr: 5568 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 1x8 Kat.6A STP, komplett med 1 stk skjermet Kat.6A konnektorer 26

26 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x IEC Han Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x IEC Han El.nr: Art.nr: 5583 Rett modularuttak med 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer og en antennekontakt F/IEC-Han Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x F-F Hun Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x F-F Hun El.nr: Art.nr: 5588 Rett modularuttak med 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer og en antennekontakt F/F-Hun 27

27

28 Nettverk 3 Hjemmenettverk 30 HDMI 32 Kabler 33 STP 33 UTP 33 Analog telefon 34 IP telefon VoIP 35 Riks-TV 36 Datanettverk 37 Parabol 38 Koax 40 Fiber 41 Streaming 42 IP-CAM 43

29 TEKNISK INFO ELKO Nettverk Hjemmenettverk Hvordan er din og familiens bruk av digitale medier og internett? Bruksmønsteret vårt er dramatisk endret de siste årene. Forventningene til overføringshastighet likeså. Er du skodd for en like rask utvikling også fremover? Nettverk Folk flest er i ferd med å bli storbrukere og avhengige av et bredbånd av høy kvalitet og stor fart. Tilbudet av bredbåndstjenester som krever høy hastighet både inn og ut er sterkt økende, og setter krav til hvordan du bør koble deg til internett. Online spill, streaming tjenester som Netflix, HBO Nordic og Viaplay samt film leie fra TV- leverandører er på full fart inn i norske hjem. Stadig flere husholdninger benytter seg av innholdstjenestene på Smart-TVer så vel som at nedlasting av media og sentral lagring av alle familiens digitale bilder, dokumenter, filmer og musikk er blitt mer vanlig. Alle disse tjenestene setter krav til et bredbånd med høy kvalitet og stor fart. Men hva hjelper det med en Bredbåndsleveranse i særklasse når infrastrukturen i boligen ikke støtter bruken. Dagens trådløse standarder innfrir ofte ikke dette behovet alene, men med et godt og riktig forseggjort kablet hjemmenettverk kan man garantere raskere, sikrere og mer stabil overføring av data på nettverket. Det er derfor ELKO anbefaler kablet nettverk i alle typer boliger. ELKO Living Nett ELKO Living Nett er et enkelt og rimelig system for hjemmenettverk for spredning av høyhastighets Bredbånd, IPTV, IP-telefoni, HDMI -signaler, radio og tv signaler uavhengig om de kommer fra en fiber, koax, bakkebasert antenne (riks-tv) eller parabol installasjon. Hjemmenettverket egner seg meget godt til så vel hus, hytter, leiligheter og mindre kontorer. ELKO Living Nett Basic Basisinstallasjonen til ELKO Living Nett brukes primært til overføring av data og består av uskjermede (UTP) komponenter og kabler. Installasjonen bygges normalt opp I koblingssentralen velger du hvilke rom du vil sende signaler til. Signaltypen i det enkelte uttaket kan endres når som helst; TV én dag, internett og tilgang til felles printer den neste. av doble UTP vegguttak (modularkontakter) i hvert rom med ELKO signalkabel i rør til nettverkskap, typisk plassert i teknisk rom eller en bod i boligen. ELKO UTP nettverkskabel kommer i ferdig trukket k-rør med dobbel kabel i kat.5e (el nr ) eller kat.6 (el nr ) for enklere og kostnadsbesparende installasjon. Nettverket støtter typisk overføringshastigheter på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) og i tillegg til dataoverføring egner det seg for spredning av IP-baserte tjenester fra de fleste typer leverandører som f. eks. signaler fra Altibox, RiksTV, Get og Canal Digital. ELKO Living Nett Premium Premium installasjonen til ELKO Living Nett består av skjermede(stp) komponenter og kabler for overføring av data. Installasjonen bygges opp av doble STP vegguttak (modularkontakter) i hvert rom med ELKO signalkabel i rør til nettverkskap, typisk plassert i teknisk rom eller en bod i boligen. Nettverket støtter overføringshastigheter opp til 10 Gbit/s (10000 Mbit/s) og i tillegg til dataoverføring egner det seg svært godt for spredning av digitale signaler fra de fleste typer leverandører som f. eks. signaler fra Altibox, Viasat, RiksTV, Get og Canal Digital. ELKO Livng Nett Premium med sine skjermede egenskaper egner seg samtidig godt til distribusjon av HDMI-signaler over nettverket. Del ressurser stabilt, raskt og sikkert og uavhengig av plattform ELKO Living Nett hjemmenettverk er en leverandøruavhengig motorvei for stabil, rask og sikker signaloverføring på tvers av boligen din. Med et dobbelt modular RJ45 uttak i alle rom, kan du velge fritt mellom alle tilbydere av TV/ Bredbånd/Telefoni og fritt velge hvilken tjeneste du ønsker å hente ut av hvert enkelt uttak. Med en overføringskapasitet opp til 10Gbit/s i kablet nettverk, som er opp mot 100 ganger hastigheten til dagens trådløse internettforbindelser, er det hastigheten fra signalleverandøren som er begrensningen, og ikke det lokale nettverket. Selvfølgelig kan hjemmenettverket kombineres med trådløse komponenter for mobil bruk i huset, det er altså ikke et nettverk i stedet for, men et sikkert og pålitelig system i tillegg til det trådløse nettet. 30

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk Brukerveiledning ELKO Living System Hjemmenettverk Brukerveiledning for spredning av TV, radio, bredbånd og telefon til alle aktuelle rom. Inkludert oppsett for digitalt bakkenett, digitalt kabel-tv, IP-telefoni,

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer

Bestillingsdokument. Ett system som kobler sammen alt

Bestillingsdokument. Ett system som kobler sammen alt Bestillingsdokument Ett system som kobler sammen alt Styring og nettverk for hjemmet Lysstyring 2 3 4 5 6 RF Skumringsbryter som skrur av og på lyset Styrt av dimmer og kan slukkes fra alle brytere Kontakter

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Oppgaver Elforlaget 1 1 Innledning 1.1 Gjennom praktiske øvinger i boka skal du lære å arbeide på ulike typer data- og kommunikasjonsanlegg. Etter at et anlegg er koblet

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

ELKO Sound Streamer - et integrert radio og musikkanlegg for strømming via internet

ELKO Sound Streamer - et integrert radio og musikkanlegg for strømming via internet Løsningshefte: ELKO Sound Streamerer et integrert lydsystem hvor høyttalerne felles inn i tak og vegger. Betjeningsenheten monteres i standard veggboks. ELKO Sound Streamer - et integrert radio og musikkanlegg

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Plus. Mer enn bare funksjon

Plus. Mer enn bare funksjon Plus Mer enn bare funksjon 2 Innholdsfortegnelse Side 4 Den bevisste sluttbruker Side 6 ELKO Plus mer enn bare funksjon Side 8 Brukervennlig teknologi Side 10 Plus for nybygg og ved rehabilitering Side

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 Dag Slettemeås SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 SIFO 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1 NEC Infrontia Nordic Produktinformasjon Revisjon A Side 1 Side 2 Aspire Produktinformasjon: Innholdsfortegnelse Side 1 Aspire, den nye generasjon IP telefoni...4 2 Innkommende anrop. Du velger alternativene

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer