SVAKSTRØMSKATALOG. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo"

Transkript

1 SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf:

2 Kapittel Innhold Antennekontakter 5 Teknisk info 6 Produktliste 12 Modularkontakter 17 Teknisk info 18 Produktliste 22 ELKO Nettverk 29 Teknisk info 30 4 ELKO Kabel 45 Produktliste 46 5 ELKO Living Nett 51 Produktliste 52 6 ELKO Living Nett Tilbehør og Skap 57 Produktliste 58 7 ELKO 19 Patch Panel 63 Produktliste 64 8 ELKO Sound 67 Teknisk info 68 Produktliste 72 3

3

4 Antennekontakter 1 Teknisk info 6 Antennekontakt 1dB 12 Antennekontakt 8dB 12 Antennekontakt 14dB 12 Antennekontakt 1dB /DC 13 Antennekontakt 2xSAT 3dB 13 Antennekontakt Multimedia GS 8dB 13 Antennekontakt med SAT 14 Antennekontakt Multimedia 8dB 14

5 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER Teknisk informasjon Basisteori: db, dbμv, og dbmv db Decibel eller db angir et forhold mellom to likeartede størrelser, uttrykt som 10 ganger eller 10-er logaritmen (den Briggske logaritme) til forholdstallet. Innen antenneteknikk benyttes db til bl. a. å angi: Forsterkning Demping Isolasjon Intermodulasjonsavstand (IMA) Signal/støy avstand (SN / C/N) Beregning av forsterkning: Når en forsterker har lik inn- og utgangsimpedans kan forsterkningen i db finnes v.h.a. flg. formel: FdB = 10 x log (Put/Pinn) Når en forsterker har lik inn- og utgangsdemping kan for-sterkningen i db finnes v.h.a. flg. formel: FdB = 20 x log (Uut/Uinn) I og med at det kun benyttes 75 ohms impedans innen denne koaxial-baserte del av antenneteknikken er det derfor denne formelen benyttes. forholdet uttrykt i db lik -6dB, d.v.s demping. dbμv Mens db betegner forholdet mellom to helt vilkårlige spenninger og dermed ikke gir noen informasjon om hvor store spenningene er, benyttes dbμv til å angi den absolutte størrelsen på en spenning ved å angi forholdet mellom spenningen og 1μV. UdBμV = 20 x log (U/1μV) dbmv dbmv benyttes på samme måte som dbμv til å angi den absolutte størrelsen på en spenning, men i forhold til 1mV. LOGARITMER. (10-er logaritmer) Logaritmen til et tall som er større enn 0 og mindre enn 1 blir blir alltid negativ (demping). Logaritmen til et tall som er større enn 1 blir alltid positiv (forsterkning). Logaritmen til et tall som er negativt er ikke definert. Isolasjon oppgis som regel som XdB v/40mhz -1,5dB/oktav eller som bedre enn XdB innenfor et angitt frekvensområde. Årsaken til at det bør være en viss isolasjon mellom ulike utganger og enheter er for å forhindre reflekterte signaler fra å gå over fra en utgang over til en annen utgang, og for at feil i en enhet ikke skal kunne påvirke en annen enhet. I tillegg er det også nødvendig med isolasjon mellom to TV- eller radio-apparater for at evt. lokaloscillatorutstråling ikke skal kunne forstyrre et annet apparat. Fordelen ved å benytte db i stedet for antall ganger når det gjelder forsterkning i forsterkere, er at dersom man har to eller flere forsterkere i serie kan den totale forsterkningen i db finnes ved å addere alle forsterkningene i stedet for å multiplisere. Log 1 = 0 fordi 10 = 1 Log 10 = 1 fordi 10¹ = 10 Log 100 = 2 fordi 10² = 100 Log = 3 fordi 10³ = Log = 4 fordi 10 4 = Log = 5 fordi 10 5 = Log = 6 fordi 10 6 = Beregning av demping: Beregning av demping foregår på same måte som beregning av forsterkning. Pinn eller Uinn vil nå være større enn Put eller Uut og dermed fås en lavere db verdi. Tommelfingerregel ved bruk av db Når forholdet mellom utgangsspenningen og inngangs spenningen er lik 2, er forholdet uttrykt i db lik 6dB, d.v.s forsterkning. Når forholdet mellom utgangsspenningen og inngangs spenningen er lik 0,5, er SPENNINGER, μv V dbμv dbmv 1μV = 0, V = 0dBμV = -60dBmV 10μV = 0,000.01V = 10dBμV = -50dBmV 100μV = 0,000.1V = 20dBμV = -40dBmV 1000μV = 0,001V = 60dBμV = 0dBmV μV = 0,01V = 80dBμV = 20dBmV μV = 0,1V = 100dBμV = 40dBmV μV = 1V = 120dBμV = 60dBmV ISOLASJON Med isolasjon menes f. eks. dempingen mellom to antennekontakter. 6

6 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER BEREGNING AV NETT ANTENNEKONTAKTER Serienett, Stjernenett og Enkeltnett. Seriekontakter Seriekontakter kobles i serie ved at Serienett, dvs. antennekontakter kabelen fra stjernepunktet først føres frem til en kontakt og så videre i serie, er i flg. tekniske forskrifter for kabelnett/fellesantenneanlegg til neste hvor det termineres med en ikke tillatt, med det unntak at man 75 ohm s endemotstand. hos den enkelte abonnent kan seriekoble flere antennekontakter. Dette gir en god terminering av kursen, og dermed unngår man at det Dermed faller denne nettstrukturen bort. oppstår refleksjoner i internnettet hos den enkelte abonnent. Stjernenett går ut på at all signalfordeling er samlet i samme punkt som D3-forsterkeren (distribusjonsnett). Fra dette punkt føres en separat kabel frem til hver abonnent. Stjernenett gir meget god isolasjon mellom hver abonnent. Fordeler Fordeler Antennekontakter Det skal være mulig å installere to antennekontakter pr. abonnent. Disse kan enten monteres i serie eller parallell. 3db 3db 3db Antenne/satelittkontakter, en eller to abonnementer. Endekontakt, eller 1dB s kontakter parallellmonteres ved at signalet splittes opp i en to-veis fordeler inne hos abonnenten. Denne løsningen er minst å anbefale idet en endekontakt i realiteten er kun et filter som skiller FM-radiosignalene fra TV-signalene. Selve kontakten gir ingen 75 ohm s terminering av kursen den er tilkoblet. Termineringen skjer i hhv radio- og TV-apparatene dersom de er tilkoblet. Ingen av disse apparatene vil gi en god terminering av samtlige frekvenser, de gir stort sett kun terminering av den frekvensen de er innstilt på så lenge de ikke er avslått. Det er dermed store sjanser for at det kan oppstå refleksjoner i intern nettet hos den enkelte abonnent. Benyttes endekontakter i et nett vil det som regel være nødvendig å benytte avgrenere i stjernepunktene som har minst 40dB isolasjon mellom avgreningsuttakene. 1db 8db 8db Pr. abonnent (enkeltnett) for en husstand eller pr. leilighet i blokk. 8db 14/7db Fordeler 14/7db 8db Flere abonnenter (stjernenett) med felles antenne eller kabel-tv. 7

7 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER SIGNALNIVÅER Etter forskriften skal signalnivået i en antennekontakt være 63-72dBμV ± 3dB for TV-signaler og 52-67dBμV ± 3dB for FM signal-er. Når D3-nett planlegges er det vanlig at man velger å holde signalnivået i antennekontakten så lavt som mulig ved at man benytter avgrenere med høy avgreningsdemping. Jo høyere avgreningsdempingen er i en avgrener, dess mindre blir gjennomgangsdempingen. Det som spares i gjennomgangsdemping i en avgrener kan tas igjen i form av enten lengre kabler, eller flere abonnenter pr. forsterker SIGNALNIVÅER Minimum signalnivå inn på husvegg (første antennekontakt) hos en abonnent kan finnes ved å addere følgende: Minimum signalnivå ut av siste kontakt 63dBμV Utkoblingsdemping ut av siste kontakt 8,0dB ±1,5db Kabeldemping mellom første og siste kontakt 3,0dB (20m RG6 v/ mhz) Gjennomgangsdemping i første kontakt 3,0dB (8dB kontakt v MHz) Minimum signalnivå inn på husvegg 77 dbμv Antennekontakter Antenneløsninger for en eller flere boenheter. Stjernenett går ut på at all signalfordeling er samlet i ett punkt. Fra dette punkt føres en separat kabel frem til hver abonnent. Stjernenett gir meget god isolasjon mellom hver abonnent. Det skal være mulig å installere to antennekontakter pr. abonnent. 14/8db Fordeler 14/8db 8db 8db Fig.1: Flere abonnenter (stjernenett) med felles antenne eller kabel-tv. 1db 8db 8db Fig.2: Pr. abonnent (enkeltnett) for en husstand eller pr. leilighet i blokk. 8

8 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER Endekontakt m/dc gjennomgang Fordeler Fordeler Antennekontakt med gjennomgang for DC via TV uttaket (IEC Han) for strømforsyning av aktive antenner/antenneforsterker, typisk til Riks-TV antenner. 3db 3db 3db Fig.3: Antenne/satelittkontakter, en eller to abonnementer. KNISKE DATA DELL ENDEKONTAKT m/dc AKSDEmPINg mhz db - Fm 5 10 maks maks 3 - TV min min min 3 LEKSjONSDEmPINg mhz db - TV db min min 6 - Fm min 6 Fig.4: Kabel-TV med internett min db min LASjON mhz db Fm min min 12 EDANS ohm ut 75 OBLINgER IEC-Hann IEC-Hunn RmINg (EN , Klasse B) min min 6 R IN PRODuKTSORTImENT PRODUKTSORTIMENT: BETEgNELSE El-nr. RS16/Antenne 1 db DC (enk.anl.) PH NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) PH NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) Alu NY Plus antenne 1dB DC (enk.anl.) SO NY RS16/Antenne 8 db PH Plus Antenne 8dB PH Plus Antenne 8dB Alu Plus Antenne 8dB SO RS16/Antenne 14dB PH Plus Antenne 14 db PH Plus Antenne 14 db Alu Plus Antenne 14 db SO RS16/Antenne multim 8dB I PH Plus antenne multim 8dB PH Plus antenne multim 8dB Alu Plus antenne multim 8dB SO RS16/antenne gs multim 8dB I PH NY Plus antenne gs multim 8DB I PH NY Plus antenne gs multim 8DB I ALu NY Plus antenne gs multim 8DB I SO NY RS16/Antenne I m/sat 3dB PH Plus antenne m/sat 3dB PH Plus antenne m/sat 3dB Alu Plus antenne m/sat 3dB SO RS16/antenne I m/2sat 3dB PH NY Plus antenne m/2sat 3dB PH NY Plus antenne m/ 2sat 3dB ALu NY Plus Antenne m/ 2sat 3dB SO NY Avslutn. motstand 75 ohm Koaksialplugg han 75 ohm Koaksialplugg hun 75 ohm TV DC TIL SIGNAL 9

9 TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER 2 x satellitt + IEC Ved installasjon av 2 satellittkontakter må det benyttes 2 kontakter med 2 satellittutganger og en LNB med 4 utganger. 2xSAT kopling: Kontakt med 2 satellittutganger, benyttes ved oppkobling av parabol med PVR opptaker dekoderboks. Ved oppkobling må det også benyttes 1 LNB (satellitthode) med 2 utganger. Kontakten har også en IEC han-kontakt for tilkobling av bakkebasert TV (RiksTV). Da må også signalene fra parabol og RiksTV antennen samles i en combiner som monteres mellom antenner og antennekontakt. TV MHz INNG 2. 5 MHz - 2,4 GHz SAT1-950 MHz - 2,4 GHz INNG 1. 5 MHz - 2,4 GHz SAT2. 5 MHz - 2,4 GHz Koplingseks 1: 2 x satellitt Koplingseks 1: 2 x satellitt PARABOL PARABOL COMBINER TV RIKS TV TV SAT 2 SAT 1 SAT 2 SAT 1 HDMI PVR HDMI PVR Multimedia Galvanisk isolerte MM uttak klasse A skjerming dobbeltisolert på alle porter for å unngå brum og brannfare. Uttak med galvanisk skille der også portene er avskilte fra hverandre, hvilket gir økt sikkerhet for personer og tilkoblete apparater. Uttakene tilfredsstiller kravene til galvanisk skille i nye installasjoner. Således er man uavhengig om abonnenten benytter apparatkabler med galvanisk skille eller ei; sikkerheten er ivaretatt uansett. Meget lav innfellingsdybde på 26mm gjør at uttakene også passer inn i eldre veggbokser ved rehabilitering. Uttaket har innebygget endemotstand. Det kan derfor bare brukes i stjernenett og ikke seriekobles. Multimedia kopling: RADIO MULTIMEDIA/INTERNET TV 10

10 Koplingseks: Multimedia TEKNISK INFO ANTENNEKONTAKTER FORDELER PC RADIO MULTIMEDIA TV INTERNET Endekontakt med DC gjennomgang Antennekontakt med gjennomgang for DC via TV uttaket (IEC han) for strømforsyning av aktive antenner/antenneforsterker. Typisk brukt for RiksTV-antenne. R IN TV DC TIL ANTENNE SIGNAL DEKODER RIKS TV TV 11

11 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antennekontakt 1dB Antennekontakt 1dB El.nr: Art.nr: 4002 El.nr: Art.nr: 4003 Aluminium El.nr: Art.nr: 4004 Sort RS El.nr: Art.nr: 5266 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate for enkelt anlegg (1 db) Antennekontakt 8dB Antennekontakt 8dB El.nr: Art.nr: 4006 El.nr: Art.nr: 4007 Aluminium El.nr: Art.nr: 4008 Sort RS El.nr: Art.nr: 5268 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate. For enkelt anlegg og stjerneanlegg (8 db). Antennekontakt 14dB Antennekontakt 14dB El.nr: Art.nr: 4010 El.nr: Art.nr: 4011 Aluminium El.nr: Art.nr: 4012 Sort RS El.nr: Art.nr: 5270 Antennekontakt i Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate.for serie anlegg (14 db). 12

12 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antennekontakt 1dB m/dc gjennomgang Antennekontakt 1dB m/dc gjennomgang El.nr: Art.nr: 5379 El.nr: Art.nr: 5380 Aluminium El.nr: Art.nr: 5381 Sort RS El.nr: Art.nr: 5388 Antennekontakt i ELKO Plus utførelse. 1 db uttaksdempning ( endekontakt ) Benyttes til enkeltanlegg. Gjennomgang for DC via TV uttaket ( IEC Han ) for strømforsyning av aktive antenner / antenneforsterker, typisk til Riks-TV antenner. Antennekontakt 2 x Satellitt 3dB Antennekontakt 2 x Satellitt 3dB El.nr: Art.nr: 5382 El.nr: Art.nr: 5383 Aluminium El.nr: Art.nr: 5384 Sort RS El.nr: Art.nr: 5390 Antennekontakter i ELKO Plus utførelse. 3dB uttaksdempning ( endekontakt ) Benyttes til enkeltanlegg, 2 sat utganger gir mulighet for tilkobling av både sat TV og PVR opptakerboks samtidig. IEC-hann kontakt for tilkobling av bakkebasert TV (Riks-TV) Ved oppkobling må det benyttes en Twin-LNB (satelitthodet på parabolantennen) med 2 utganger. Kontakten har 2 tilkoblinger for inngående kabel. Ved oppkobling av både bakkebasert Riks-TV og parabolantenne må det benyttes en combiner mellom antennene og kontakten for å samle signalene inn til en kabel. Antennekontakt Multim. GS 8dB Antennekontakt Multim. GS 8dB El.nr: Art.nr: 5385 El.nr: Art.nr: 5386 Aluminium El.nr: Art.nr: 5387 Sort RS El.nr: Art.nr: 5389 Antennekontakt i ELKO Plus utførelse. Benyttes i stjernenett, 2 kontakter kan kobles i serie hos hver enkelt abonnent. Galvanisk avskilte uttak der også uttakene på kontakten er innbyrdes galvanisk avskilte, hvilket gir en øket sikkerhet for personer og tilkoblete apparater. Uttakene tilfredsstiller kravene til galvanisk skille i nyinnstallasjoner, således er man uavhengig om abonnenten benytter apparatkabler med galvanisk skille eller ei, sikkerheten er dermed ivaretatt uansett. Meget lav innfellingsdybde på 26mm gjør at uttakkene også passer inn i eldre veggbokser ved rehabilitering. 13

13 PRODUKTLISTE ANTENNEKONTAKTER Antennekontakter Antenneuttak med sat Antenneuttak med sat El.nr: Art.nr: 4013 El.nr: Art.nr: 4014 Aluminium El.nr: Art.nr: 4015 Sort RS El.nr: Art.nr: 6462 Kombinasjonskontakt 3 db (ende) for radio/tv/satelitt. Dermed kan signaler både for parabolantenne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaxialkabel. Antenneuttak multim. kontakt 8db Antenneuttak multim. kontakt 8db El.nr: Art.nr: 4905 El.nr: Art.nr: 4906 Aluminium El.nr: Art.nr: 4907 Sort RS El.nr: Art.nr: 4904 Multimediakontakt som benyttes der internett leveres over kabel-tv. Innfelt utførelse i ELKO Plus design, leveres i fargene, Aluminium, og Sort. 14

14 Antenneforsterker 10 4xRJ45 Riks-TV El.nr.: Antenneforsterker TV og radio for bakkebasert antenne, RiksTV Installasjoner med takantenne for mottak av radio- og TVsignaler (FM/VHF/UHF) via analogt eller digitalt bakkenett. Ved digitale mottak fra bakkenett skal digitale dekodere kobles til antennesignalet. Dersom det er ønske om å se forskjellige kanaler på flere TV-apparater må flere dekodere tilkobles. Antenneforsterker 10 4xRJ45 Riks-TV 10 Antenneforsterker for overføring av Riks-TV via 4 par nettverkskabel. Regulerbart utgangsnivå på alle 4 utganger. Uskjermet eller skjermet kabel. Det høye utgangsnivået muliggjør kabelstrekk opp til 50 meter. Passer inn 10 skap, eller for direkte veggmontasje. Ubenyttede utganger termineres med de medfølgende RJ45 termineringsmotstander. Separat strømforsyning og 3 stk RJ ohm s termineringsmotstander medfølger. For tilkobling av TV apparat benyttes balunkabler RJ45 / IEC-Han plugg, lengde 2m. El.nr.:

15

16 Modularkontakter 2 Teknisk info 18 Modularkontakt 2x8 LSA 22 Modularkontakt kat 5 UTP 22 Modularkontakt kat 6 UTP 23 Koblingsboks infelt LSA+ 23 Koblingsboks Påvegg LSA+ 24 Modularkontakt kat 6 1xUTP Rett 24 Modularkontakt kat 6A 1xSTP Rett 24 Modularkontakt kat 6 2xUTP Rett 24 Modularkontakt kat 6A 2xSTP Rett 25 Modularkontakt Kat 6 2xUTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6 A2xSTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6 1xUTP Skrå 25 Modularkontakt Kat 6A 1xSTP Skrå 25 Modularkontakt Plus kat 6A 2xSTP 26 Modularkontakt Plus kat 6 2xUTP 26 Modularkontakt Plus kat 6 1xUTP 26 Modularkontakt Plus kat 6A 1XSTP 26 Trippel Uttak 2xUTP/1xIEC Han 27 Trippel Uttak 2xUTP/1xF-F Hun 27

17 TEKNISK INFO Modularkontakter ELKONNEKT ELKO introduserer nå et nytt sortiment av data og TV modularkontakter som gjør at installasjonstid vil bli redusert. Koblingsteknikken heter ELKONNEKT og alle termineringer gjøres uten spesialverktøy. Valg av utstyr går i første omgang på det tekniske så det visuelle. Sortimentet av vegguttak og konnektorer består av 2 hovedgrupper; UTP eller STP (uskjermet/skjermet utførelse). UTP modularkontakter ELKO ELKONNEKT sine UTP modularkontaker brukes overalt der hvor man benytter enten Kat 5 eller Kat6 uskjermet UTP kabler. RS16 Design Enkel uttak rett Dobbel uttak rett Enkel uttak skrå Dobbel uttak skrå Dobbel uttak rett + TV uttak Dobbel uttak rett + Sat. uttak KABLER Flere kabel alternativer er tilgjengelig. Leveres på rull, boks, eller ferdigtrukket i rør. Det visuelle går på om det skal være det tradisjonelle RS16 designet eller PLUS. Det finnes både enkle PLUS Design Enkel uttak rett PH Enkel uttak rett ALU Enkel uttak rett SO Dobbel uttak rett PH Dobbel uttak rett ALU Dobbel uttak rett SO og doble uttak med hhv rett eller skrå utførelse. Samt multifunksjonelle uttak som støtter både data, TV, og multimedia, satellitt og høyttaler. STP modularkontakter ELKO ELKONNEKT sine STP modularkontaker brukes overalt der hvor man benytter Kat6 eller Kat 7 Ext. skjermet S/FTP kabler. RS16 Design Enkel uttak rett Dobbel uttak rett Enkel uttak skrå Dobbel uttak skrå El nr: PLUS Design Enkel uttak rett PH Enkel uttak rett ALU Enkel uttak rett SO Dobbel uttak rett PH Dobbel uttak rett ALU Dobbel uttak rett SO Dersom nettverket kun skal distribuere tele og data, eller riks TV, kan man benytte ferdigtrukket U/ UTP kabler som f. eks. 2xKat.5 eller 2xKat.6. Det betyr at det er kun et rørstrekk frem til hvert doble uttak. El nr: Skal man overføre TV signaler/ kabel-tv (koax) eller benytte HDMI forlengere / splittere, kreves det skjermede kabler med individuelt skjermede par S/FTP. Alle ELKONNET modular vegguttak er komplett bestykket med konnektorer, festering, kombinasjonsplate og sentralplate som et samlet sett. 18

18 TEKNISK INFO Modularkontakter BRUKERVEILEDNING ELKONNEKT STP Jordtråd Steg 1: Avisoler ytterkappen med minimum 25mm, brett den ytre fletteskjermen tilbake over ytterkappen og tvinn så jordtråden rundt fletteskjermen. Steg 4: Fikser bakstykke i konnektoren. Merk! Piler på konnektor og bakstykke skal peke i samme retning. Steg 2: Før kabelen gjennom de fire hullene i bakstykket og fikser kablene etter fargekodene slik som bildene viser. Steg 5: Klapp i igjen sidestykkene til de låser seg sammen Steg 3: Kapp av overskudds kabel med en avbiter. OBS: det skal max være 0.5mm kabel igjen ut fra bakstykket. 19

19 TEKNISK INFO Modularkontakter BRUKERVEILEDNING ELKONNEKT UTP Steg 1: Avisoler ytterkappen med minimum 25mm, Steg 4: Fikser bakstykke i konnektoren. Merk! Piler på konnektor og bakstykke skal peke i samme retning. Steg 2: Før kabelen gjennom bakstykket og fikser kablene etter fargekodene slik som bildene viser. Steg 5: Klapp i igjen sidestykkene til de låser seg sammen Steg 3: Kapp av overskudds kabel med en avbiter. OBS: det skal max være 0.5mm kabel igjen ut fra bakstykket. Steg 6:Konnektoren er ferdig terminert. 20

20 TEKNISK INFO Modularkontakter KABEL Bilde El.nr Lengde Overføringshastighet Connector Enkel rett vegguttak Dobbel rett vegguttak Enkel skrå vegguttak Dobbel skrå vegguttak Trippel vegguttak HURTIGGUIDE FOR ELKONNEKT 2xCAt 5e UTP, (prefix i 16mm rør) m 1 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP (på boks) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So 2xCat6 UTP (prefix 20mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP med kryss (på rull) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat6 UTP uten kryss (på boks) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (på rull) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (prefix 16 mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So Cat 6a STP (PIMF) (prefix 20 mm rør) m 10 Gbit/s RS Plus PH Plus Alu Plus So RS Plus PH Plus Alu Plus So ELKO AS Sandstuveien 68 NO-0680 Oslo Tlf: o RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS STP UTP 21

21 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter RS16/MOD I 2X8 par PH RS16/MOD I 2X8 par PH El.nr: Art.nr: 5942 Påvegg El.nr: Art.nr: 5944 Komplett modularkontakt innfelt i utførelsen 2x8 parallell. Leveres med LSA+ terminering med fargekode. Mod. kontakt kat.5 UTP Innfelt Mod. kontakt kat.5 UTP El.nr: Art.nr: 3398 El.nr: Art.nr: 3400 Innfelt med støvlokk El.nr: Art.nr: 3399 El.nr: Art.nr: 3401 Påvegg El.nr: Art.nr: 3402 El.nr: Art.nr: 3405 Påvegg med støvlokk El.nr: Art.nr: 3404 El.nr: Art.nr: 3406 Komplett modularkontakt innfelt. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link. 22 2

22 Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 4817 El.nr: Art.nr: 4818 Aluminium El.nr: Art.nr: 4819 Sort RS enkel El.nr: Art.nr: 4547 Plus dobbel El.nr: Art.nr: 4820 El.nr: Art.nr: 4821 Aluminium El.nr: Art.nr: 4822 Sort RS dobbel El.nr: Art.nr: 4548 Påvegg RS enkel El.nr: Art.nr: 4549 Påvegg RS dobbel El.nr: Art.nr: 4550 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Modularuttak uskjermet Kat.6 (generisk) Komplett 1x8 / 2x8 med kontakter. Innfelt utførelse i ELKO Plus design i fargene Aluminium, og Sort. Terminering utføres med LSA + verktøy direkte fra front etter fastmontering av uttaket. Tydelig fargemerkede kontaktplinter i henhold til TIA 568 A/B. Produktet er testet til Kat Mhz iht. NS-EN og IEC Ed 1.0. Tilpasset standard CC60 bokser, og i ELKO kombinasjons rammer. For utenpåliggende montasje benyttes påveggskapper, monteringsdybde er 17mm. Koblingsboks mod. innfelt 4 par Koblingsboks mod. innfelt El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: par med bryter og alarm El.nr: Art.nr: 5685 Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Kan leveres med alarm og skillebryter. ( ). Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering. 3 23

23 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter Koblingsboks mod. påvegg Koblingsboks mod. påvegg El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: par med bryter El.nr: Art.nr: 5842 Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer for påveggmontering. Fungerer som skjøteboks for uskjermet Kat.5 og Kat.6. Kan leveres med alarm og skillebryter. ( P/ I). Koblingsboks leveres med LSA+ terminering med fargekode T568A/B. Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5530 Rett modularuttak 1x8 UTP Kat.6, komplett med 1 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektor, polarhvit PC ABS Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5531 Rett modularuttak 1x8 STP Kat.6A, komplett med 1 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektor, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5533 Rett modularuttak 2x8 UTP Kat.6, komplett med 2 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer 24 4

24 Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5536 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Rett modularuttak 2x8 STP Kat.6A, komplett med 2 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5539 Vinklet modularuttak 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer, polarhvit utførelse Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5540 Vinklet modularuttak 2x8 STP Kat.6A, komplett med skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer. Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5554 Vinklet modularuttak 1x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5556 Vinklet modularuttak 1x8 STP Kat.6A, komplett med skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer 25 5

25 PRODUKTLISTE Modularkontakter Modularkontakter Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5549 El.nr: Art.nr: 5551 Aluminium El.nr: Art.nr: 5553 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 2x8 Kat.6A STP, komplett med 2 stk skjermet Kat.6A Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5546 El.nr: Art.nr: 5550 Aluminium El.nr: Art.nr: 5552 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 2x8 Kat.6 UTP, komplett med 2 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6 UTP Mod. kontakt kat.6 UTP El.nr: Art.nr: 5557 El.nr: Art.nr: 5565 Aluminium El.nr: Art.nr: 5567 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 1x8 Kat.6 UTP, komplett med 1 stk uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer Mod. kontakt kat.6a STP Mod. kontakt kat.6a STP El.nr: Art.nr: 5558 El.nr: Art.nr: 5566 Aluminium El.nr: Art.nr: 5568 Sort Vinklet ELKO Plus modularuttak 1x8 Kat.6A STP, komplett med 1 stk skjermet Kat.6A konnektorer 26

26 PRODUKTLISTE Modular kontakter Modularkontakter Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x IEC Han Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x IEC Han El.nr: Art.nr: 5583 Rett modularuttak med 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer og en antennekontakt F/IEC-Han Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x F-F Hun Trippel vegguttak 2xUTP/ 1x F-F Hun El.nr: Art.nr: 5588 Rett modularuttak med 2x8 UTP Kat.6, komplett med uskjermet Kat.6 Elkonnekt konnektorer og en antennekontakt F/F-Hun 27

27

28 Nettverk 3 Hjemmenettverk 30 HDMI 32 Kabler 33 STP 33 UTP 33 Analog telefon 34 IP telefon VoIP 35 Riks-TV 36 Datanettverk 37 Parabol 38 Koax 40 Fiber 41 Streaming 42 IP-CAM 43

29 TEKNISK INFO ELKO Nettverk Hjemmenettverk Hvordan er din og familiens bruk av digitale medier og internett? Bruksmønsteret vårt er dramatisk endret de siste årene. Forventningene til overføringshastighet likeså. Er du skodd for en like rask utvikling også fremover? Nettverk Folk flest er i ferd med å bli storbrukere og avhengige av et bredbånd av høy kvalitet og stor fart. Tilbudet av bredbåndstjenester som krever høy hastighet både inn og ut er sterkt økende, og setter krav til hvordan du bør koble deg til internett. Online spill, streaming tjenester som Netflix, HBO Nordic og Viaplay samt film leie fra TV- leverandører er på full fart inn i norske hjem. Stadig flere husholdninger benytter seg av innholdstjenestene på Smart-TVer så vel som at nedlasting av media og sentral lagring av alle familiens digitale bilder, dokumenter, filmer og musikk er blitt mer vanlig. Alle disse tjenestene setter krav til et bredbånd med høy kvalitet og stor fart. Men hva hjelper det med en Bredbåndsleveranse i særklasse når infrastrukturen i boligen ikke støtter bruken. Dagens trådløse standarder innfrir ofte ikke dette behovet alene, men med et godt og riktig forseggjort kablet hjemmenettverk kan man garantere raskere, sikrere og mer stabil overføring av data på nettverket. Det er derfor ELKO anbefaler kablet nettverk i alle typer boliger. ELKO Living Nett ELKO Living Nett er et enkelt og rimelig system for hjemmenettverk for spredning av høyhastighets Bredbånd, IPTV, IP-telefoni, HDMI -signaler, radio og tv signaler uavhengig om de kommer fra en fiber, koax, bakkebasert antenne (riks-tv) eller parabol installasjon. Hjemmenettverket egner seg meget godt til så vel hus, hytter, leiligheter og mindre kontorer. ELKO Living Nett Basic Basisinstallasjonen til ELKO Living Nett brukes primært til overføring av data og består av uskjermede (UTP) komponenter og kabler. Installasjonen bygges normalt opp I koblingssentralen velger du hvilke rom du vil sende signaler til. Signaltypen i det enkelte uttaket kan endres når som helst; TV én dag, internett og tilgang til felles printer den neste. av doble UTP vegguttak (modularkontakter) i hvert rom med ELKO signalkabel i rør til nettverkskap, typisk plassert i teknisk rom eller en bod i boligen. ELKO UTP nettverkskabel kommer i ferdig trukket k-rør med dobbel kabel i kat.5e (el nr ) eller kat.6 (el nr ) for enklere og kostnadsbesparende installasjon. Nettverket støtter typisk overføringshastigheter på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) og i tillegg til dataoverføring egner det seg for spredning av IP-baserte tjenester fra de fleste typer leverandører som f. eks. signaler fra Altibox, RiksTV, Get og Canal Digital. ELKO Living Nett Premium Premium installasjonen til ELKO Living Nett består av skjermede(stp) komponenter og kabler for overføring av data. Installasjonen bygges opp av doble STP vegguttak (modularkontakter) i hvert rom med ELKO signalkabel i rør til nettverkskap, typisk plassert i teknisk rom eller en bod i boligen. Nettverket støtter overføringshastigheter opp til 10 Gbit/s (10000 Mbit/s) og i tillegg til dataoverføring egner det seg svært godt for spredning av digitale signaler fra de fleste typer leverandører som f. eks. signaler fra Altibox, Viasat, RiksTV, Get og Canal Digital. ELKO Livng Nett Premium med sine skjermede egenskaper egner seg samtidig godt til distribusjon av HDMI-signaler over nettverket. Del ressurser stabilt, raskt og sikkert og uavhengig av plattform ELKO Living Nett hjemmenettverk er en leverandøruavhengig motorvei for stabil, rask og sikker signaloverføring på tvers av boligen din. Med et dobbelt modular RJ45 uttak i alle rom, kan du velge fritt mellom alle tilbydere av TV/ Bredbånd/Telefoni og fritt velge hvilken tjeneste du ønsker å hente ut av hvert enkelt uttak. Med en overføringskapasitet opp til 10Gbit/s i kablet nettverk, som er opp mot 100 ganger hastigheten til dagens trådløse internettforbindelser, er det hastigheten fra signalleverandøren som er begrensningen, og ikke det lokale nettverket. Selvfølgelig kan hjemmenettverket kombineres med trådløse komponenter for mobil bruk i huset, det er altså ikke et nettverk i stedet for, men et sikkert og pålitelig system i tillegg til det trådløse nettet. 30

ELKO nettverksguide. Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk. Rev. 02.06. 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk

ELKO nettverksguide. Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk. Rev. 02.06. 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk ELKO nettverksguide Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk Rev. 02.06 Kurs og sertifisering ELKO arrangerer introduksjons- og sertifiseringskurs

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Muligheter som gjør forskjell

Muligheter som gjør forskjell Muligheter som gjør forskjell RS GRUNNPAKKE Ikke stikk deg ut Stikkontakter har vært et lite designervennlig element inntil nå. Kraftige stikkontakter i hvit plast som står ut fra veggen kan i dag erstattes

Detaljer

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet.

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet. Telesafe har i over 30 år vært kjent for sine innovative løsninger innenfor strukturerte kablingssystemer. Etter at Telesafe AS i 2003 ble fusjonert med ELKO AS, har utviklingen av nye Telesafe produkter

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk Brukerveiledning ELKO Living System Hjemmenettverk Brukerveiledning for spredning av TV, radio, bredbånd og telefon til alle aktuelle rom. Inkludert oppsett for digitalt bakkenett, digitalt kabel-tv, IP-telefoni,

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Gratulerer med ELKO Link Home

Gratulerer med ELKO Link Home BRUKERVEILEDNING ELKO Link Home ELKO Link Home Brukerveiledning for spredning av TV, radio, bredbånd og telefon til alle aktuelle rom. Inkludert oppsett for digitalt bakkenett, digitalt kabel-tv, IP-telefoni,

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Altibox Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 2 GJØR EGENINNSATSEN I 7 TRINN: 1 2 3 4 5 6 7 Finn ut hvor du vil plassere hjemmesentralen. Mer informasjon

Detaljer

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner.

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner. Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er delt inn i 4 seksjoner og er beregnet for utbygger/byggherrer, EL-entreprenører, eier av telenettet, kabel- -leverandører og bruker av boligen. Side 2: Innhold

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Norske produkter og kompetanse satt i system

Norske produkter og kompetanse satt i system -Norwegian Cabling System Markedets mest fleksible og robuste system NCS er et kablingsystem utviklet av Lanse i samarbeid med norske produsenter med international spisskompetanse. Komponenter fra Telesafe

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk - DIN

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk - DIN Brukerveiledning ELKO Living System Hjemmenettverk - DIN Brukerveiledning for spredning av TV, radio, bredbånd og telefon til alle aktuelle rom. Inkludert oppsett for digitalt bakkenett, digitalt kabel-tv,

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 Takk for at du kjøpte Altibox Wifi Pluss Nå gjenstår kun få trinn før du har forbedret den trådløse opplevelsen i hjemmet ditt. Denne

Detaljer

Tips til installasjon

Tips til installasjon Tips til installasjon ADSL og VDSL leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni. Faktisk på samme kobbertrådpar. Dette gjør at hvis man i dag har et aktivt telefonabonnement

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser

CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser DS-GW-00001-1-NO-REV-B CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser Passivt optisk system som på en god og rimelig måte øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 6 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 TV-antenne

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0)

Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0) Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0) Bruksanvisning, versjon 1.00 1 Innhold Innhold i esken...3 Hvilken type kontaktpunkt har jeg?... 4 Tilkobling av modem og dekoder med en multimediakontakt...5

Detaljer

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG Dette er din nye hjemmesentral Altibox FMG Fremsiden av Altibox FMG Forside med statuslys. Mer informasjon

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Januar 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 1 2 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres Graving i hage

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett.

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Rundskriv 2 / 2017 Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Bakgrunn Vår avtale med Canal Digital (CD) som "låste" oss i to år utløp i november

Detaljer

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING GRATULERER MED NYTT TRÅDLØST MODEM! Ditt nye trådløse modem er klart til bruk og kobles enkelt opp. Det har støtte for både 2,4 og 5 Ghz som gir deg en god trådløs opplevelse.

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 BORING OG INNTREKKING AV KABEL S 7 4 TREKKING AV HVITT RØR TIL MEDIEKONVERTER

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Dette heftet vil gi deg litt informasjon om arbeidet som skal gjøres for å få lagt fiber inn i boligen din og

Detaljer

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel Oppbygging: Kabel med senterleder, isolasjon (dielektrikum) og ytre leder (skjerm) som består av en eller flere folier

Detaljer

For å kunne komme sterkere inn på det sydeuropeiske markedet er det investert i utvikling av nye produkter spesielt tilpasset disse markedene.

For å kunne komme sterkere inn på det sydeuropeiske markedet er det investert i utvikling av nye produkter spesielt tilpasset disse markedene. Telesafe AS utvikler og produserer komponenter til strukturerte kablingssystemer. Selskapet har vært i dette markedet i 25 år, og har hele tiden vært i fremste rekke innen produktutvikling av denne type

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

ELKO Plus Design og funksjon i harmoni

ELKO Plus Design og funksjon i harmoni ELKO Plus Design og funksjon i harmoni ELKO Plus viser din sans for design Ved å velge ELKO Plus viser du at detaljer er viktig. Stikkontakter, brytere og dimmere er med på å sette tonen for interiøret

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Nexans Cabling Solution

Nexans Cabling Solution Nexans Cabling Solution Velgerguide 2015 www.nexans.no Skap Hyller Spredenett e-ssential kategori 5 / Kategori 5 med LANmark produkter Patchpaneler & ZD Patchbokser Kabelføringspaneler Kabel Konnektor

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover.

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover. NÅ Har$du$muligheten$ Akkurat nå har du en sjelden mulighet. En du kanskje aldri får igjen. Du har kjøpt en ny bolig, men den er ennå ikke ferdig. Du kan fortsatt ta valg som gjør boligen enda litt stiligere,

Detaljer

Bright. LED Downlight Akse 5W. LED Downlight Tilt 5W. LED Downlight Fokus 5W

Bright. LED Downlight Akse 5W. LED Downlight Tilt 5W. LED Downlight Fokus 5W Bright LED Downlight Akse 5W Akse, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes 360 i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling JANUAR 2013 Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 1 1 2 3 4 5 6 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES GRAVING AV GRØFT OG LEGGING AV UTVENDIG KABEL BORING

Detaljer

- Lettvint - Gjennomtenkt - Økonomisk. SCALA Serien - 2014

- Lettvint - Gjennomtenkt - Økonomisk. SCALA Serien - 2014 - Lettvint - Gjennomtenkt - Økonomisk SCALA Serien - 2014 SCALA - Når elektrikeren selv får velge SCALA er Etmans proffserie, og stadig flere installatører og montører oppdager muligheten til å gjøre moderne

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Plus enda flere muligheter

Plus enda flere muligheter NYHET Plus enda flere muligheter med oppgradert design www.elko.no Ny rammeserie ELKO Plus -estetikk og praktiske løsninger NYHET ELKO Plus -rammeserie for doble stikkontakter ELKO AS har i samarbeid med

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

FIDS. Field Installable DWDM system

FIDS. Field Installable DWDM system FIDS Field Installable DWDM system DWDM er et passivt optisk system som øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på samme fiber. Systemet er uavhengig av protokoll

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. HDTV digital. Rev. 1236. Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. HDTV digital. Rev. 1236. Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS HDTV digital Rev. 1236 Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Overordnet systemoversikt... 4

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE 1001 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER ELEKTROFAG VG1 VÅREN 2011. Privatister. VG1 Data- og elektronikksystem

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE 1001 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER ELEKTROFAG VG1 VÅREN 2011. Privatister. VG1 Data- og elektronikksystem OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE 1001 DATA-

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag

Detaljer