PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK ,- Tegningsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09."

Transkript

1 PROSPEKT til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Kapitalforhøyelse inntil NOK ,- Tegningsperiode Org.nr ISIN NO

2 1. Erklæring fra selskapets styre Prospektet er utarbeidet av Wireless Reading Systems Holding ASA. Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Kapitalforhøyelsen, for å gi aksjonærene best mulig grunnlag forut for tegning av aksjer. Vi bekrefter at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er korrekte og at prospektet ikke utelater informasjon som kan gjøre dets innhold misvisende. Wireless Reading Systems Holding ASAs revisor for årene 2002 og 2003 har vært Ernst & Young AS. Det er ikke tatt forbehold eller gjort særlige merknader i revisjonsberetningene for nevnte år. Selskapet er etter styrets bekjentskap ikke involvert i rettssaker eller tvister som har betydning for selskapet. Moss, den 13. september 2004 Petter Oppegaard (sign.) Styreformann Jan Stylo (sign.) Styremedlem Bjørn Einar Kihl (sign.) Styremedlem Kjell Christensen (sign.) Styremedlem Arvid Karstad (sign.) Styremedlem - 2 -

3 2. Alminnelige opplysninger Selskapets firma er Wireless Reading Systems Holding ASA, org. nr , med forretningsadresse Skredderveien 9, 1537 Moss. Wireless Reading Systems Holding ASA er et allmennaksjeselskap stiftet i henhold til og underlagt norsk lov. Wireless Reading Systems Holding ASA ble stiftet den av Jan-Gunnar Mathisen med en annen aktivitet og annet navn. Selskapets nåværende virksomhet ble iverksatt sommeren Selskapets daglige leder er Jan-Gunnar Mathisen. På den ordinære generalforsamlingen avholdt den ble følgende styre valgt: Petter Oppegaard (styrets formann) Arvid Karstad Kjell Christensen Bjørn Einar Kihl Jan Erik Stylo 3. Beskrivelse av virksomheten 3.1 Forretningskonsept og produkter Forretningskonsept WRS forretningskonsept er å utvikle og levere markedets mest kostnadseffektive og fleksible tjenestenett for fjernavlesning av målere ved hjelp av toveis trådløs kommunikasjon. Som en konsekvens av denne utviklingen har selskapet etablert en komplett produktportefølje for leveranse og etablering av trådløst bredbånd. Systemene for fjernavlesning av målere og bredbåndssystemene kan leveres helt uavhengig av hverandre eller sammen som ett integrert system. Selskapets visjon slik den fremstår i dag er: WRS skal gjennom kontinuerlig forretningsmessig og teknologisk nytenkning være det beste alternativet for å løse komplekse problemstillinger innen områdene toveiskommunikasjon for automatisk måleravlesning, effektstyring og radiobasert bredbånd. Produkt- og tjenestelinjer Høsten 2003 lanserte WRS begrepet 2 Nett i Ett. Det går ut på at man utnytter infrastrukturen for innhenting av måleverdier også til å kunne tilby sluttbrukeren bredbåndsaksess. Resultatet er to komplette produktlinjer: Recaps Nett - løsning for automatisk måleravlesning og nærliggende energirelaterte tjenester. Air2El Access - løsning for utbygging av trådløst bredbåndsnett Formålet med dette har vært å kunne knytte to anvendelsesområder sammen i ett og samme nett innenfor én og samme bransje - energibransjen. 2 Nett i Ett. Dette betyr at WRS har et komplett tilbud til energiselskapene, enten de skal bygge et måleravlesningsnettverk, et bredbåndsnett eller en kombinasjon av disse

4 Det teknologiske fundamentet er det samme for begge produktlinjene, noe som medfører en enklere og mer rasjonell metodikk for å hente ut forretningsmessige synergier i kundens eget forsyningsområde. Det er viktig å merke seg at selskapets løsninger baserer seg på standard TCP/IP protokoller og er således fullt ut kompatibel med andre kjente kommunikasjonsmedium, hvilket selskapet anser som et særdeles viktig konkurransefortrinn. Et annet viktig moment, i denne sammenheng, er at WRS har søkt å finne løsninger som i størst mulig grad utnytter energiverkets eksisterende infrastruktur. Dette betyr bruk av egne stolper og føringsveier hos energiverket, samt sluttbrukerens egen infrastruktur i form av 230Vs nettet. Produktlinjene er også bygget for å redusere behovet for kostbar tredjeparts kommunikasjon til nærmest lik null. Illustrasjon: 2 Nett i Ett Energiverket KIS Illustrasjon: Hjemme hos kunden 2 Nett i Ett virker og viser god stabilitet (sitat: Driftssjef Terje Dyrhaug, Neas) Antenne tilknyttet El-nettet elnettet Kabelfritt Internett Bredbånd fra stikkontakten (eller WLAN) Antenne? Husets 230V anlegg - 4 -

5 3.2 Konkurransefortrinn Selskapet anser sine konkurransefortrinn som følgende: Forenklet installasjon på målepunkt All konfigurasjon skjer på operatørnivå Ingen eksterne kommunikasjonskostnader Standardisert og moderne brukergrensesnitt Moduloppbygget programvare som enkelt lar seg oppgradere med nye funksjoner og tjenester Integrerbart med alle andre standardiserte grensesnitt ifm tilknytning av eksterne systemer Teknologien gjør det i større grad mulig å øke kost/nytte verdien i forhold til de mer tradisjonelle systemene i markedet Ingen krav til fri sikt mellom målepunktene Ingen synlige antenner på målepunktet Ubegrenset skalerbarhet (bygget for masseutbygging) Stresstester har vist meget god stabilitet og nøyaktighet 3.3 Organisasjon Daglig leder Økonomi/adm. Markedsledelse Logistikk Utvikling Salg Support Hardware Software TVK Bredbånd 3.4 Kunder Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Nordmøre Energiverk AS (heretter kalt NEAS), har vært, og er fortsatt en viktig pådriver og premissgiver til WRS i forbindelse med selskapets utvikling av tjenester og produkter. NEAS er et energiverk med hovedkontor i Kristiansund og dekker 7 kommuner med i alt kunder. NEAS er et mellomstort energiverk i norsk målestokk, men er trolig en av de fremste energiverk i Norge hva gjelder å ta i bruk nye produkter, tjenester og metoder for å bli en enda bedre bidragsyter i sitt lokale forsyningsområde. NEAS arbeider etter målet om det de kaller det fullautomatiserte energiverk NEAS hadde på et tidlig tidspunkt diskutert muligheten og fornuften i å implementere et fullautomatisert måleravlesningssystem i stor skala (les: til alle sine strømkunder). I nærmere ett år, gjennomførte NEAS detaljerte evalueringer av alternative leverandører ut fra kriteria som skalérbarhet, pris per punkt, integrasjonsmuligheter mot - 5 -

6 eksisterende systemer, installasjonsvennlighet, logistikk, samt driftskostnader eksempelvis i form av kommunikasjonskostnader. Parallelt med disse evalueringene gikk diskusjonene på hvorvidt NEAS skulle satse innen andre kommunikasjonstjenester basert på bredbåndsteknologi til de samme kundene i sitt forsyningsområde. Dette for å bli en fullservice leverandør innen kommunikasjonstjenester og energirelaterte tjenester. I perioden 2002/2003 konkluderte styret i NEAS med at selskapet skulle satse i det lokale bredbåndsmarkedet, samt bygge ut måleverdisystem til alle sine kunder over en periode på 3 år. Forutsetningen var at den opprinnelige kost/nytte-vurderingen ikke endret i negativ retning etter hvert som utviklingen pågikk. Før påsken 2004 ble det signert en kontrakt mellom WRS og NEAS med varighet på tre år som omfattet både trådløst bredbånd (Air2El Access) og måleverdisystem (RECAPS). Kontrakten inneholder program- og maskinvare omfattende drift- og overvåkingssystemer, rapporteringssystemer, grensesnitt mot KIS (GS2-basert), radiolinker inkl. aksessystemer, samt endeterminaler og konsentratorer for måleverdiinnsamling. Installasjonene har pågått kontinuerlig siden kontraktsinngåelsen og ved utgangen av året 2004 skal minimum 750 Recaps være installert og idriftssatt. Verdien som følge av samarbeidet mellom WRS og NEAS har ikke kun vært selve kontrakten, men også det mulighetsrommet WRS har hatt til å utvikle produkter og tjenester i tråd med markedsbehov, og tilsvarende; mulighetene til å gjennomføre stresstester i felt før kommersialisering. Dette har vært av uvurderlig verdi for WRS og som vi er sikre på at andre kunder vil dra fordeler av. - vi var de første, men - vi har fått et produkt etter våre ønsker og smak (sitat: Driftssjef Terje Dyrhaug, Neas) DETTE ER TROLIG ETT AV DE STØRSTE WLAN NETT I NORD-EUROPA (nå også med toveiskommunikasjon) Stryn Energi AS Stryn Energi AS inngikk 30. juni 2004 en avtale med WRS om levering av et komplett 2 Nett i Ett. Det skal bygges en bredbånds infrastruktur i Stryn Kommune hvor det også inngår et samarbeid med Enivest AS, som vil levere tjenestene inn på bredbåndsnettet. Samtidig skal det leveres toveiskommunikasjon til alle målepunkter som inngår i grensen for 100 kwh. Systemet er delt i 2 faser: En 2 måneders testfase med oppstart 1. september med et gitt antall bredbåndsabonnenter og målepunkter for timeinnsamling. Når testperioden er over og godkjent etter avtalte kriterier, vil Stryn Energi bygge ut full dekning av samtlige kunder for toveiskommunikasjon og tilby bredbånd til alle kommunens innbyggere

7 3.5 Teknisk status og mål dd Teknisk status toveiskommunikasjon / måleravlesning Kommunikasjon Utviklet en patentert ruting-protokoll ifm transport av data. Utviklet patentert antennefunksjon basert på 230V-internkurs. Utviklet et samlingspunkt (konsentrator) for konvertering av radiokommunikasjon til TCP/IP. Utviklet et samlingspunkt (konsentrator) for konvertering av radiokommunikasjon til GPRS. Utviklet en punkt til punkt TCP/IP forbindelse fra konsentrator til sentral. Drift Utviklet en egen sentral (basert på SQL/MS) for innsamling, overvåking og eksport av innkommende data, kalt C3I. Utviklet nødvendige brukergrensesnitt for installasjon og vedlikehold, kalt ICE. Utviklet en modul for radionettverksanalyse i felt, kalt SNIFFER. Utviklet metodikk og rutiner for planlegging, design og utrulling av radionettverk i felt. Funksjonalitet Automatisk timesmåling Registrering av spenningsbortfall (KILE) R0-funksjon for måling av reaktiv effekt Eksport av data over standard grensesnitt, GS/2 Import av kunde/målertype fra KIS Import geodata fra GAB Grafisk nettanalyse Installasjon Utviklet en forenklet installasjonsmetodikk uten bruk av andre hjelpemidler for montør enn vanlig håndverktøy. Utviklet en sentralisert konfigurerings- og idriftsettelses funksjon (til bruk for utbyggingskoordinator) Utviklet egne installasjons og konfigureringsrutiner for montør/utbyggingskoordinator Muligheter for teknisk utvikling Kommunikasjon Øke hastigheten mellom målepunkt og konsentrator, samt mellom konsentrator til konsentrator (krever ingen fysiske endringer i eksisterende nett (2005). Dynamisk hastighet inntil 100Kbs hvor enhetene selv velger hastighet basert enhetens funksjon i nettet. Tilsvarende økning i rekkevidde målepunkt til målepunkt og konsentrator til konsentrator (2005) Utvide frekvensspekteret til fremtidig EU-direktiv Drift Automatisk overvåkingsmodul for avviksrapportering (under testing). Ytterligere forenkling av brukergrensesnitt for driftsoperatører (2004) Ny rapportmodul (WRS-dataviewer) Nye versjoner av kurs / opplæring av driftspersonell (CD-ROM, online) (2004) - 7 -

8 Funksjonalitet Utvidelse av måleterminalens (Recaps) anvendelsesområder til å omfatte andre målemedium (eks. gass, vann, varme) ( ) Ferdigutvikle foto-løsningen for direkte avfotografering av målerstand (2006) Effektstyring (2004) Spenningsdetektering (2005) Nye rapporter (dag/uke/mnd osv). Er under test Avviksrapport (manglende avlesninger/spenningsbortfall mv) Er under test Installasjon Forenklet modul for utbyggingskoordinator automatisert installasjonsprosedyre) Er under test Automatisk generering av arbeidsordrer for montør (WRS Planner) Er under test Teknisk status bredbånd (WLAN-infrastruktur) Det er viktig å merke seg hva gjelder bredbåndsinfrastruktur at utviklingen nettopp er knyttet til teknisk infrastruktur og oppbygging. Hva gjelder funksjonalitet styres det primært av kunden selv (energiselskapet) som er sin egen innholdsleverandør til sine kunder. Kommunikasjon Utviklet en utendørs klientantenne som er knutepunktet mellom trådløst bredbånd og sluttbrukers eget 230V nett Utviklet en multifunksjonell antennestasjon o Back bone o Sluttbrukeraksess o Konsentrator for innsamling av måleverdier Drift Utviklet et eget drifts- og overvåkingsverktøy for nettdrift Utviklet et eget verktøy for kundeadministrasjon Utviklet et system for real time trafikkovervåking (helt ut til klienten) Funksjonalitet Båndbreddekontroll og styringsfunksjoner Autentiseringsfunksjonalitet Sikkerhetskontrollrutiner Hot Spot funksjonalitet Installasjon Montasjesystem for enkel og problemfri installasjon (på stedet) Bredbåndskundene står i kø for å tilslutte seg (sitat: Jan Arve Korsfur, salgssjef, Neas Bredbånd) Muligheter for teknisk utvikling Kommunikasjon Økning av punkt til punkt hastigheten, samt tilsvarende fra punkt til multipunkt Støtte for frekvenser utenom ISM bånd Støtte for andre aksessmetoder (XDSL, Fiber mv) basert på samme plattform - 8 -

9 Drift Samkjøring av TVK og Bredbånd inn i ett felles SW-miljø Bestillingssystem med produktdatabase Modul for dekningskontroll Modul for planlegging av nettinfrastruktur Leveransemodul som styrer logistikken fra bestilling, montasje til overlevering Bestillingsmodul fra Kunde (les: WRS sin kunde) til ordremottak WRS Utvidet online supportmodul for kundestøtte på nivå 1, 2 og 3 (les: servicenivå) Ovennevnte utviklingsmuligheter, både innenfor måleravlesning og bredbånd, er basert på antagelser rundt markedets generelle krav og behov. En teknisk utviklingsplan blir ikke endelig fastlagt før styret og administrasjonen er ferdig med en strategi diskusjon høsten En utviklingsplan avhenger også av tilgjengelig likviditet. Illustrasjon: Eksempel på nettets logiske oppbygging hos Nordmøre Energiverk AS 3.6 Markedsmessig status Selskapet har siden avtalen med NEAS arbeidet kontinuerlig i det norske markedet i form av direkte besøk, seminardeltagelse med egne ustillinger og annen profilering. Selskapets primærmarked er norske energiselskap, som det finnes nærmere 155 av. Selskapets største konkurrenter på måleverdiinnsamlingssiden anses å være Enermet (Finland), Kamstrup (Danmark) og til dels Policom (Norge). Samtlige av disse selskapene har vært i markedet gjennom en årrekke og er følgelig de som også skal overvinnes i kampen om kundene. Innen bredbånd finnes det isolert sett en rekke leverandører, men ingen, verken på målersiden eller bredbåndssiden, kan presentere kombinasjonsløsninger som WRS kan. I 2004 har selskapet en signert avtale med to selskaper, henholdsvis NEAS og Stryn Energi. For nærmere detaljer refereres det til avsnitt som omfatter Kunder

10 Selskapet har i dag 3 salgspersoner i full stilling hvor alle besitter lang erfaring både hva gjelder bransje og løsninger. Det gjennomføres fortløpende kundebesøk uke for uke, samt mindre lokale punktseminarer. Målet er at alle energiselskaper i Norge skal treffes innen utgangen av Selskapet er i diskusjoner med flere potensielle samarbeidspartnere for bl.a. videre distribusjon av selskapets produkter og tjenester. Selskapets hovedutfordring sett fra et markedsperspektiv, er å overbevise kundene om at selskapet har/eller vil få en finansiell styrke som gjør at selskapet vil kunne være en samarbeidspartner for fremtiden. Med andre ord, det går på finansiell tillit og troverdighet. Det er selskapets målsetting at man ved årets slutt betjener mellom 5 og 10 kunder. 4. Finansieringsplan 4.1 Kapitalbehov Styret i Wireless Reading Systems Holding ASA er av den oppfatning at selskapet i perioden frem til vil ha et samlet kapitalbehov på anslagsvis minimum NOK 3 millioner og maksimum NOK 6 millioner. Minimumskapitalen er nødvendig for å rydde opp i selskapets gjeldssituasjon, mens den kapital som hentes inn utover dette beløp vil finansiere noe av kommersialiseringen mot selskapets visjon. Hastigheten selskapets visjon og ambisjoner vil bli realisert med, avhenger av tilgjengelig kapital. Det vises her til vedlagte likviditetsbudsjett. Styret vil samtidig ha kontinuerlig fokus på selskapets utgifter og vil løpende vurdere muligheten for kostnadsbesparelser. Styret skal i løpet av høsten 2004 gjennom en diskusjon rundt videre strategi og visjoner for selskapet. Utfallet av disse vil være avgjørende for et eventuelt kapitalbehov i For å dekke kapitalbehovet er selskapets aksjonærer invitert til å delta i kapitalforhøyelser som er nærmere beskrevet under. Ved en fulltegning av maksimumbeløpet på NOK 10 millioner i kapitalforhøyelsene er det ikke behov for ytterligere tilførsel av kapital i Det vises her til vedlagte likviditetsbudsjett. Dette forutsetter at ikke nevnte strategidiskusjoner i styret og administrasjonen avdekker endringer. Dersom det ikke tegnes et tilstrekkelig beløp i kapitalforhøyelsene, dvs. mindre enn NOK 6 millioner, vil styret sette i gang et arbeid for å finne eksterne investorer som kan bidra med ytterligere kapital. Dersom en slik kapitalforhøyelse medfører lavere tegningskurs enn NOK 1,- per aksje vil kapitalforhøyelsen bli forelagt selskapets aksjonærer for avgjørelse på en ekstraordinær generalforsamling. 4.2 Aksjekapitalforhøyelse For å dekke kapitalbehovet i 2004 inviteres selskapets aksjonærer til å delta i en kapitalforhøyelse. Denne kapitalforhøyelsen søkes gjennomført i 2 trinn: Kapitalforhøyelse 1 Denne kapitalforhøyelsen søkes gjennomført som en rettet kapitalforhøyelse mot Karstad & Co AS, Karstad Eigedom AS og Hafslund Venture AS. Disse investorene inviteres til å tegne seg for aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes den 13. september då. Tegnet beløp vil bli minimum NOK 2 millioner og

11 maksimum NOK 3 millioner mot utstedelse av minimum 20 millioner aksjer og maksimum 30 millioner aksjer til tegningskurs 10 øre per aksje. Det tegnede beløp vil bli innbetalt og registrert umiddelbart etter avholdt ekstraordinær generalforsamling. Årsaken til at disse investorene tegner seg i en egen kapitalforhøyelse, er selskapets umiddelbare behov for tilførsel av likviditet i størrelsesorden NOK 3 millioner. Øvrige vilkår for tegningen er ellers de samme som i kapitalforhøyelsen omhandlet i dette prospekt. Kapitalforhøyelse 2 Alle eksisterende aksjonærer per 13. september som ikke ble invitert til å tegne seg under kapitalforhøyelse 1 er av ekstraordinær generalforsamling avholdt den 13. september då. invitert til å delta i en rettet kapitalforhøyelse som beskrevet nedenfor. Denne kapitalforhøyelsen har som formål å dekke opp det resterende av kapitalbehovet som kapitalforhøyelse 1 ikke dekker. De aksjonærer som er invitert til å tegne seg under kapitalforhøyelse 1 vil ikke ha mulighet til å tegne seg i kapitalforhøyelse 2. Årsaken til dette at kapitalforhøyelse 2 i stor grad er ment å fungere som en reparasjonsøvelse i forhold til de aksjonærer som ikke fikk anledning til tegne aksjer i kapitalforhøyelse 1. Årsaken til at styret setter rammen for forslaget til kapitalutvidelsen under dette punkt høyere enn de NOK 3 millioner som er nødvendig for å dekke selskapets anslåtte kapitalbehov i 2004 på NOK 6 millioner, er ønsket om i best mulig grad å likebehandle selskapets aksjonærer. Ved at rammen for denne kapitalforhøyelsen settes til NOK 7 millioner gis de aksjonærer som ikke fikk anledning til å tegne aksjer i kapitalforhøyelse 1, mulighet til å redusere den utvanningseffekt som den rettede kapitalforhøyelse 1 medfører. Årsaken til at rammen for kapitalforhøyelse 2 ikke settes høyere enn NOK 7 millioner, slik at den enkelte aksjonær kunne eliminert utvanningseffekten av kapitalforhøyelse 1, er at Karstad Eigedom AS og Karstad & Co som tegner seg i kapitalforhøyelse 1 har satt som vilkår for sin tegning at maksimalrammen i kapitalforhøyelse 2 ikke settes høyere enn NOK 7 millioner. Styret er av den oppfatning at gitt den vanskelige økonomiske situasjon som selskapet befinner seg i, representerer kapitalforhøyelse 1 og kapitalforhøyelse 2 samlet sett en behandling av aksjonærene i selskapet i overensstemmelse med allmennaksjelovens regler. Aksjonærene har en rett til en begrenset overtegning av aksjer. De eksisterende aksjonærer som denne kapitalforhøyelsen rettes mot, har rett til å tegne og få tildelt nye 2,5 aksjer per aksje registrert i VPS den 13. september då. Det er anledning til å tegne totalt 10 nye aksjer per aksje registrert i VPS den 13. september då., men tildeling utover 2,5 aksjer per aksje registrert i VPS den 13. september då. vil kun skje i den grad kapitalforhøyelsen ikke fulltegnes, eksklusiv overtegning. Ved fulltegning, inklusiv overtegning, vil de aksjer det gjelder fordeles forholdsmessig etter antall tegnede aksjer. Vedtaket som ble fattet av ekstraordinær generalforsamling 13. september lyder slik: 1. "Selskapets aksjekapital besluttes forhøyet med minimum NOK 1,- og maksimum NOK ,50 ved utstedelse av minimum 10 og maksimum nye aksjer hver pålydende NOK 0,10 til tegningskurs NOK 0,10 pr. aksje. 2. Tegningsperioden starter 14. september 2004 og avsluttes 21. september 2004 kl Tegning skjer på særskilt tegningsformular utarbeidet for dette formål

12 3. Aksjeinnskuddet skal være innbetalt til selskapets bankkonto særskilt opprettet for dette formål senest 29. september Wireless Reading Systems AS og Enex AS kan gjøre sine innskuddsforpliktelser ved motregning, jfr allmennaksjeloven 10-2, i den grad de har fordringer mot selskapet på tidspunktet for dette vedtak. 4. Kapitalforhøyelsen gjennomføres som en rettet emisjon mot VPS- registrerte aksjeeiere i selskapet per dato for dette vedtak, med unntak av Karstad & Co AS, Karstad Eigedom AS og Hafslund Venture AS. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven 10-4 fravikes. Hver aksje registrert i VPS på vedtaksdato gir rett til 2,5 nye aksjer. Det er anledning til overtegning, dog begrenset oppad til totalt 10 nye aksjer per aksje registrert i VPS på vedtakstidspunkt. 5. Dersom ikke kapitalforhøyelsen blir fulltegnet innen tegningsfristens utløp, eksklusiv overtegning, skal overskytende aksjer tildeles eksisterende aksjonærer i den utstrekning disse har tegnet for mer enn 2,5 aksjer per aksje registrert i VPS på vedtakstidspunkt. Tildeling skal skje forholdsmessig etter antall eide aksjer slik som registrert i VPS på vedtakstidspunktet, dog skal ingen tildeles mer en 10 nye aksjer per aksje som registrert i VPS på vedtakstidspunktet. 6. De nye aksjene skal være utbytteberettiget fra og med regnskapsåret Kapitalbehov I forbindelse med strategidiskusjonen som styret og administrasjonen skal foreta høsten 2004, vil det bli satt opp budsjetter for årene 2005 og I den grad budsjettene viser et udekket kapitalbehov for å realisere selskapets visjoner, vil det umiddelbart bli satt i gang en prosess rettet mot institusjonelle investorer for å få dekket dette kapitalbehovet ved en kapitalforhøyelse. Dette er en kapitalforhøyelse selskapets aksjonærer må ta stilling til på en ekstraordinær generalforsamling. 5. Tekniske data i forbindelse med kapitalforhøyelse Formål for Aksjekapitalforhøyelsen Formålet med aksjekapitalforhøyelsen er beskrevet nærmere under punkt Tegningskurs Tegningskurs i Kapitalforhøyelsen er NOK 0,10 pr. aksje. 5.3 Minimum og maksimum kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelse 2 er på minimum NOK 1, tilsvarende 10 aksjer og maksimum NOK 7 millioner, tilsvarende 70 millioner aksjer. Dette betyr en økning i antall aksjer med minimum ca. 0%, og maksimum ca. 48%. 5.4 Tegningsperiode Tegning av aksjer i kapitalforhøyelsen vil finne sted i perioden fra og med 14. september 2004 til og med 21. september Tegning av aksjer må skje på egen tegningsblankett utarbeidet for dette formål. Korrekt utfylt tegningsblankett må være mottatt av tegningsstedet senest 21. september 2004 kl

13 5.5 Tegningssted Tegningssted er Wireless Reading Systems Holding ASA, Skreddervn. 9, 1537 Moss, faks nr En investor må ha en VPS-konto og en norsk bankkonto for å få tildelt aksjer. Dersom investoren ikke har en VPS-konto kan de fleste banker, postkontorer og verdipapirforetak opprette en slik konto. 5.7 Tildelingstidspunkt Melding om tildeling i kapitalforhøyelsen forventes å bli sendt fra Selskapet umiddelbart etter tegningsperiodens utløp. 5.8 Betaling for tildelte aksjer Tegningsbeløp betales til konto særskilt opprettet for dette formål, kontonummer Frist for betaling er 29. september Dersom betaling ikke er skjedd senest 29. september 2004, forbeholder Selskapet og Selskapets styre seg retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte aksjene for tegners regning og risiko. Av for sent innbetalt beløp svares etterskuddsrente med 9,25% p.a. 5.9 De tilbydde aksjers rettigheter Aksjene som tilbys i forbindelse med kapitalforhøyelsen gir på linje med de øvrige aksjer rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2004, og vil også ellers være likestilt med de øvrige aksjer fra og med det tidspunkt aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke adgang til å overdra tildelte aksjer før de er fullt innbetalt, kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret og de nye aksjene er registrert på den enkelte tegners konto i VPS Registrering i Verdipapirsentralen, samt kontofører Etter at kapitalforhøyelsesbeløpet er innbetalt til Selskapet, skal kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. Slik registrering forventes å finne sted primo oktober Aksjene i Selskapet er registrert i VPS med verdipapirnummer ISIN NO Kontofører er Den norske Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 OSLO. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert, vil de nye aksjene registreres på verdipapirkonto til den enkelte investor i VPS. Registrering i VPS forventes å finne sted innen en uke etter at Kapitalforhøyelsen er bekreftet registrert i Foretaksregisteret. 6. Årsoppgjør 2003 samt mellombalanse per Årsoppgjør 2003 samt mellombalanse per kan fås ved henvendelse til selskapets kontor. Det anses ikke hensiktsmessig å vedlegge dette i prospektet. Dette da alle selskapets aksjonærer pr. 30. august har mottatt selskapets regnskap og mellombalanse pr , avlagt etter reglene om årsregnskap, i uke 37 då. Forøvrig vises til at årsoppgjør 2003 samt mellombalansen pr ligger tilgjengelig både på selskapets hjemmeside og på Norges Fondsmeglerforbunds sider vedr. selskapsmeldinger. 7. Aksjekapital og aksjonærforhold 7.1 Aksjekapital Aksjekapitalen i WRS ASA er pr. 13. september 2004 NOK ,30 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt. Selskapet har én aksjeklasse og hver aksje har én stemme

14 7.2 Aksjonærstruktur De 10 største aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA ihht. VPS er pr. 10. september 2004: Antall aksjer Eierandel Aksjonær ,60 HAFSLUND VENTURE AS ,56 IVERSEN HOLDING AS ,80 JOHANSEN JØRN ROGER ,14 KARSTAD & CO AS ,18 KARSTAD EIGEDOM AS ,59 MATHISEN SVEN ERIK ,12 THOMASSEN JAN MAGNE SOLHEIM ,53 GRØNNERN CATO ,47 ØSTFOLD INVEST AS ,23 WIDDING OLAV 7.3 Omsettelighet Det er ingen omsetningsbegrensninger i Selskapets vedtekter. Aksjer som er utstedt eller som skal utstedes i henhold til opsjoner er ikke underlagt omsetningsbegrensninger. Selskapet er ikke børsnotert. Aksjene omsettes i det norske OTCmarkedet med ticker WIRE, og omsetningskurser noteres til en viss grad på den norske OTC-listen. WRS har inngått en avtale med Norges Fondsmeglerforbund som pålegger Selskapet blant annet en utvidet informasjonsplikt. Selskapet tilhører derfor A-listen. 7.4 Stemmerettsbegrensninger Det foreligger ingen generell vedtektsfestet begrensning av aksjonærenes stemmerett. 8. Tegningsdokumentasjon Vedlegg til dette prospekt, og kapitalforhøyelsens tegningsmateriale i tillegg til dette prospekt: I) Selskapets vedtekter II) Likviditetsbudsjett III) Tegningsblankett

15 Vedlegg I Vedtekter for Wireless Reading Systems Holding ASA 1. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap. 2. Selskapets firma er Wireless Reading Systems Holding ASA. 3. Selskapets forretningskontor er i Moss kommune. 4. Selskapets formål er levering av fjernavlesningstjenester, kommunikasjon av tjenester gjennom nettverk, drifting av databasesystemer samt utvikling og salg av løsninger og tjenester til energisektoren og annet som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapet kan også eie fast eiendom, delta som aksjeeier i selskap med tilsvarende formål og/eller opptre som holdingselskap for selskap med tilsvarende formål. 5. Selskapets aksjekapital er på NOK ,30,- fordelt på aksjer. 6. Aksjenes pålydende er kr 1,-. 7. Selskapets styre skal bestå av 3 7 medlemmer. 8. Selskapet skal ha en daglig leder. Selskapets firma tegnes av styrets formann og daglig leder i fellesskap. 9. Den ordinære generalforsamling skal behandle: a) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. b) Andre saker som etter lov hører under generalforsamlingen. 10. For øvrig vises det til enhver tid gjeldende allmennaksjelovgivning. 13. september

16 Vedlegg 2 Likviditetsbudsjett Cash Flow prognose 2004 WIRELESS READING SYSTEMS HOLDING ASA Kapitalbehov sep.04 okt.04 nov.04 des IB Bank Innbetalinger Varekjøp Lønnsrelaterte utbetalinger Investeringer og underlev Øvrige utbetalinger Finans Kapitalbehov per mnd Akkumulert kapitalbehov UB Bank KAPITALBEHOV MELLOM OG

17 Wireless Reading Systems Holding ASA TEGNINGSBLANKETT Kapitalforhøyelse Tegning finner sted fra og med 14. september til og med 21. september 2004 kl Tegningsblanketten sendes: Wireless Reading Systems Holding ASA v/ Edith Bergan, Skreddervn. 9, 1537 Moss, faks nr NB! Aksjene skal gjøres opp omgående og senest 29. september Oppgjør skjer til særskilt innbetalingskonto opprettet for dette formål med kontonummer Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente. VEILEDNING FOR TEGNEREN Tegningsblanketten er ufullstendig. For nærmere opplysninger vises det til innkalling av 30. august 2004 til ekstraordinær generalforsamling med styrets forslag til kapitalutvidelse, generalforsamlingens beslutning om kapitalutvidelse av 13. september 2004, selskapets vedtekter, årsoppgjør 2003, mellombalanse per , samt prospekt iht vphl kap 5. Kopi av samtlige av disse dokumenter kan fås ved henvendelse til selskapet. Tegningskursen pr. aksje er kr 0,10. Undertegnede eier... aksjer i Wireless Reading Systems Holding ASA. Tegnerens VPS-kontonr. *) Tegner antall aksjer (For megler: Løpenr.) Innbetalingsbeløp pr. aksje NOK 0,10. Beløp å betale ved full tildeling = NOK I henhold til Tegningsinnbydelsen tegnes herved aksjer som angitt ovenfor. Tegningssted og dato Må være datert i tegningsperioden Forpliktende underskrift Kjøperen må være myndig 1) NB! For å kunne tegne aksjer må De ha verdipapirkonto (VPS-konto) *) Opprettelse av VPS-konto må under henvisning til nye forskrifter foretas med personlig fremmøte med legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller et autorisert fondsmeglerforetak. Opplysninger om tegneren (Ved endring i faste opplysninger må kontofører kontaktes.) Tegnerens VPS-kontonr. 1) Kontofører: Tegnerens fornavn Tegnerens etternavn/firma e.l. Postadresse e.l. (for private: Boligadresse) Postnummer og poststed Fødselsnummer (11 sifre) MÅ FYLLES UT Rente godskrives kontonummer Skattekommune Statsborgerskap Telefon dagtid

Tegningsperiode på generalforsamlingen Org.nr ISIN NO

Tegningsperiode på generalforsamlingen Org.nr ISIN NO PROSPEKT til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA EMISJON minimum NOK 4 000 000 Maksimum NOK 8 000 000 Tegningsperiode på generalforsamlingen 9.2.2005 Org.nr. 979 498 748 ISIN NO. 001 0077449

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Kapitalforhøyelse Innhold

Kapitalforhøyelse Innhold Kapitalforhøyelse Innhold 1. Protokoll fra styremøte i Mot Dag AS 2. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Mot Dag AS 3. Tegningsdokument for tegning av aksjer i Mot Dag AS Protokoll fra styremøte

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 11. februar 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 15. januar 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Vitaminveien 1A i Oslo. Dagsorden

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00 Til aksjeeiere i Client Computing Europe AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer