LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel"

Transkript

1 . et mest fleksible hjemmenettverk med, tele og data i samme kabel TEKNISK KTLOG / PROSJEKTERING 2001:12 LEX22660

2 Et strukturert nettverk for private boliger er et fleksibelt og fremtidsrettet nettverk for boliger og leiligheter. Systemet inkluderer en universell og komplett installasjon for tele-, data- og - /radiotilkoblinger. kan f.eks. distribuere bredbånd i hjemmet, noe som gjør det mulig å utnytte alle tjenester som denne teknikken gir. kan tilpasses både små installasjoner i enkeltleiligheter og flere installasjoner i en hel bygning. Hver leilighet utstyres da med et eget -system som kobles til bygningens stamnett for tele//data. Kort sagt: er boligens nye hovednettverk for data, tele og /radio. Fleksibelt Nettverket forbinder flere uttak av samme type via kabler til en koblingssentral. lle uttakene i huset kobles til krysskoblingsmoduler, og uttakene kobles til ønsket innkommende signal via krysskoblingskabler. ette har stor fleksibilitet, da man enkelt kan koble om slik at et uttak som er brukt til f.eks. telefon i stedet kan brukes til o.s.v. Systemet er basert på åpne kommunikasjonsstandarder som bl.a. Ethernet, og er oppbygget av moduler som enkelt kan skiftes ut. ette gjør det enkelt å koble sammen systemet med andre nettverk og å legge til/ta bort funksjonsmoduler. Enkel installasjon er utviklet for høy ytelse og driftssikkerhet, og er svært enkelt å installere takket være gjennomtenkte monteringsmetoder. Lexel har utviklet og valgt ut markedets beste produkter. isse har gjennomgått omfattende testing slik at de garantert fungerer sammen. ette for å kunne tilby produkter av høy kvalitet som lett kan kombineres uten kompatibilitetsproblemer. Nettverket har en infrastruktur for tre funksjoner (data, tele og ) i en og samme kabel, noe som tidligere har krevd en spesiell type kabel for hver funksjon. Lexom Home inkluderer også et tydelig merkesystem, som gir enklere installasjon og lettere bruk. (For parabolsignaler, ca. 2,1 GHz, trekkes "kompletterende" koaksialkabel parallelt med hovedkabelen, se koblingseksempeler bakerst.) Høy kapasitet er bygget for å håndtere dagens og morgendagens krav til overføringshastigheter. Systemet har svært høy kapasitet med 862 MHz kabel, noe som i dag benyttes til f.eks. kabel-. atakomponenter i er godkjent i henhold til kravene for kategori 5e, og for å kunne håndtere fremtidige krav til hastighet i nettverket. Hastigheten for dataoverføring avhenger av hvilke dataenheter som kobles til systemet. Med grunnmodulene er hastigheten 10 Mbit/s. a systemet er modulbasert, er det enkelt å bytte ut deler for å få høyere hastigheter. Fremtidsrettet er fremtidsrettet takket være den høye fleksibiliteten og kapasiteten, kombinert med komponenter som er enkle å installere, samt standardisert åpen teknologi. Systemet håndterer de vanligste svakstrømsfunksjoner i hjemmet (tele, og data), og Lexom Home dekker stort sett alle behov innen kommunikasjon. et er lett å legge til nye funksjoner og tjenester. Fakta om byggestandard for ITinstallasjoner i boliger Norsk Standard (NS 3931) definerer plassering og antall uttak i bygget i henhold til følgende: Ett uttak for IKT monteres i alle rom. For større oppholdsrom monteres ytterligere ett uttak for IKT Når en bolig utstyres med et strukturert bygningsnett som, oppfyller det kravene til separate - og telefoninett i bygget. erstatter disse to separate nettene med et felles nett for både, tele- og datakommunikasjon. Fleksibel tilkobling av apparater På grunn av den fleksible tilkoblingen av apparater til nettverket er det lett å flytte utstyr i hjemmet. et gir til og med nye brukere stor frihet i å planlegge bruken av rommene. Tele ata Sentrale funksjoner i et bygg Med en utbygd infrastruktur for kommunikasjon i bygningen, er det enkelt å innføre systemer slik at leietagere kan få tilgang til felles funksjoner, som f.eks. bestilling av vaskerom, avlesning av strømog vannforbruk o.s.v. ette kan kreve integrering med f.eks. et EI- eller IHsystem. 2 /M1742NO/0112

3 Omkobling av -uttak til datauttak ata Tele LEX22030 LEX22060 LEX ak luken på koblingssentralen ser det ut omtrent som i en gammeldags telefonsentral. Hver kontakt i et rom har en tilsvarende kontakt i sentralen. isse kontaktene har samme siffermerking. 2. Med en krysskoblingskabel i sentralen forbindes uttaket i rommet med enten /radiomodulen, telemodulen eller datamodulen. Videodistribusjon Se favorittfilmen din (video/v o.s.v.) hvor som helst i boligen via det nye nettverket. 3. Hvis man f.eks. vil skifte funksjonen til en kontakt i et rom fra å være en -kontakt til å bli en datakontakt, flytter man krysskoblingskabelen fra -modulen til en ledig kontakt på datamodulen. I rommet kan man deretter koble til datamaskinen til det som før var en kontakt. P-Player Spill MP3 musikk i -kvalitet eller lytt til internettradio i det lydformatet du ønsker. redbåndtjenester i hjemmet Et høyhastighetsnett i hjemmet er en forutsetning for å kunne utnytte tjenestene som følger med en bredbåndstilkobling. /M1742NO/0112 3

4 Produktoversikt er bygget opp av separate IN-skinne monterte moduler for å forenkle vedlikehold og oppgraderinger i takt med at teknologien utvikles og nye standarder blir tilgjengelig på markedet. lle aktive Koblingssentralen 1 Koblingssentralen er selve hjertet i systemet. Her tilkobles ledningene som kommer inn i huset, og som via krysskoblingsmodulene viderekobles til alle uttakene i rommene. Sentralen utstyres med forskjellige moduler som håndterer innkommende signaler (tele, /radio og data). Ved å bytte ut moduler i koblingssentralen er det enkelt å oppgradere med nye funksjoner. Tydelig merking gjør det enkelt å se hvordan uttakene skal kobles. Koblingssentralen leveres for både påvegg- og innfeltmontasje. En koblingssentral har ni modulplasser som kan benyttes etter behov. Hver krysskoblingsmodul har fire uttak, noe som gir 24 uttaksporter dersom tre av plassene brukes til tele-, /radio- og datamoduler. Uttakene er alltid utstyrt med doble RJ45-kontakter, og to kabler trekkes frem til hvert uttak. Strømforsyning 2 Transformator (12 V-) for matespenning til data- og /radiomodul. Installeres i distribusjonssentralens øvre del. Krysskoblingsmodul 3 Krysskoblingsmodulen er et panel der alle uttak i rommene er tilkoblet. Ved hjelp av en krysskoblingskabel kobles uttakene i de forskjellige rommene til ønsket aktiv modul. Hver krysskoblingsmodul har fire porter. Krysskoblingsmodulen er utviklet slik at den skal håndtere både dagens og morgendagens krav til hastighet og funksjoner. en håndterer hele frekvensområdet MHz. atamodul 4 atamodulen sørger for datakommunikasjon i nettverket. Modulen er en hub med fire porter for tilkobling av datamaskiner, skrivere og annet utstyr med nettverkskort. Modulen har dessuten en såkalt ekspansjonsport for tilkobling til et eksternt nettverk som f.eks. et bredbåndsnett via uplinkmodul. Modulen støtter Ethernetprotokollen 10ase-T (10 Mbit/s). moduler drives fra strømforsyningsenheten i distribusjonssentralen, og oppfyller både nasjonale og europeiske krav til el-sikkerhet. atamodulen oppfyller kravene i IEEE , EN og EN atamodulen får sin strømforsyning via transformatoren. Telemodul 5 Innkommende telefonledninger kobles til i telemodulen. Modulen kan brukes til to analoge linjer, alternativt en analog og en ISN-linje. Modulen har åtte porter for viderekobling til telefonuttak, og leveres i parallell-, seriell- og ISN-versjon. Modulen har flere forskjellige innstillingsmuligheter for gruppering og prioritering av de forskjellige uttakene. Ettersom bygger på et fullt skjermet og jordet miljø, avkobles innkommende telefonledninger i telemodulen automatisk til jord og filtreres for å unngå støy. Hvis det er behov for overspenningsvern, må dette installeres separat. Telemodulen oppfyller kravene i IE-512-2, 1985 Test 3 metode. Telemodulen krever ingen strømforsyning. /radiomodul 6 /radiomodulen er en forsterker som overfører radioog -signaler til nettverket. Modulen har en inngang for innkommende antennekabel samt fire porter for viderekobling til rommene. et finnes ytterligere tre varianter som støtter returtrafikk. /radiomodulene oppfyller kravene i EN /radiomodulen får strøm fra transformatoren. Modulen har alltid én inngang (kvalitetsgrad 2) og leveres med flere forskjellige uttak. 7 Krysskoblingskabler Krysskoblingskabler benyttes kun i distribusjonssentralen til å koble de innkommende signalene til det ønskede uttaket. Kabel og kontakt er helskjermet, lysegrå (RJ45-RJ45). Leveres i sett med 3 forskjellige kabellengder i en pakke, 24,5 cm, 28 cm og 32 cm. Man skal bruke kortest mulige kabler i distribusjonssentralen, slik at lokket kan lukkes T TELE LEX22760 LEX22750 LEX25640 LEX25760 LEX22030 LEX25770 LEX22720 LEX /M1742NO/0112

5 Tilkoblingskabel, data 8 Kabelen brukes til å koble en P, skriver o.l. (med nettverkskort) til et uttak. Kabelen er skjermet i kategori 5e, RJ45-RJ45. Lengder på 0,5/1/2/3/5 m. Tilkoblingskabel, tele 9 Tilkoblingskabel for telefonapparater. rukes for tilkobling av analoge og digitale (ISN) telefoner, faks, modem o.l. til uttaket. Uskjermet kabel med modulærplugg (RJ11-RJ45). Leveres 1 per pakning i to alternative lengder, 2 m eller 5 m. Tilkoblingskabel, radio- 10 Tilkoblingskabel for radio- og -apparater til et uttak. Når kabelen skal kobles til en radio, benyttes det medfølgende hun-adapteret. Kabelen kan forlenges med vanlig tilkoblingskabel for antenner. Koaksialkabelen og kontaktene er skjermet (RJ45- koaks) med innebygd impedanseregulering fra 100 ohm balansert signal til 75 ohm ubalansert. Leveres i 2-meters lengde, 1 per pakning. Uplink-moduler 11 Uplink-modulene kobles til ekspansjonsporten på datamodulen for å koble datamodulen til et stamnett, eller for å koble sammen to datamoduler i en installasjon med to koblingssentraler. Ved sammenkobling av to datamoduler skal man bruke "krysset" tilkoblingskabel. Uplink-modulene finnes i to versjoner, 10 ase-t og 10 ase-f. Uplinkmodulen får strømforsyning via ekspansjonsporten på datamodulen. Modulen har skjermet uttak med mekanisk koding av plugg/jack (RJ45) mot ekspansjonsport på datamodul. Eksterngrensesnitt, 10ase-T: RJ45, 10ase-F: 2 ST fiberkontakter for Rx og Tx. egge modulene er utstyrt med lysdiode (LE) som indikerer etablert link. Leveres i pakninger på 1. Teleadapter 12 dapteret brukes til å returnere analoge telefonlinjer fra f.eks. en ISN-router med innebygget terminaladapter. ISN-routeren omformer den digitale S0 bussen fra teleadapteret og konverterer signalet til ethernettrafikk og analoge telefonlinjer. Teledapteret plasseres normalt ute ved en datamaskin der S0 bussen er koblet fram til routeren. e analoge telefonlinjene kobles tilbake via -uttaket til telemodulen i sentralen, og de analoge/isn ( & ) telefonlinjene blir på denne måten tilgjengelige for resten av anlegget. Nødvendig kabling mellom router og ISN-adapteret følger med. dapteret er en uskjermet enhet for bordplassering ved siden av ISN-routeren. Medfølgende kabling 1 RJ45-RJ11 0,5 m 2 RJ11-RJ11 0,5 m. Leveres i pakninger på 1. Installasjonskabel 13 rukes til fast installasjon i spredenettet. Kabelen forbinder uttakene med krysskoblingsmodulene i koblingssentralen. Kabelens høye båndbredde og signalkapasitet gjør at den klarer alle trafikktyper (tele, data, radio/). Kobberkabelen er partvunnet og individuelt parskjermet med felles kobberflate med en utvendig diameter på 7,5 mm. Maks bøyeradius 3 x diameter uten redusert ytelse. Leveres på tromler med 300 eller 500 meter. Uttak 14 Uttakene plasseres der det er behov. Normalt installeres flere uttak i hvert rom. Samme type uttak brukes i hele installasjonen, og tilhørende uttaksfunksjon styres fra sentralen og kan merkes på det fysiske uttaket ved hjelp av medfølgende symboler. For tilkobling av forskjellige apparater, brukes forskjellige tilkoblingskabler, avhengig av hvilken funksjon som er valgt for det aktuelle uttaket. Uttakene finnes i rtic design, slik at den passer sammen med brytere, el-uttak, dimmere o.l. Uttakene er alltid utstyrt med doble RJ45-kontakter, og to kabler trekkes fram til uttakene for å koble det til LEX25760 LEX22770 LEX30270 LEX22700 LEX29350 LEX /M1742NO/0112 5

6 Installasjon For å oppnå Lexels garanti (se side 12), skal installasjon av et -nettverk utføres av en autorisert installatør. ette avsnittet gir en oversikt over hvordan et -nettverk bør installeres. etaljerte opplysninger om komponentene og hvordan de skal installeres og konfigureres, finnes i den dokumentasjonen som følger med produktene ved levering. Før installering er det viktig at man har forberedt og planlagt installasjonen, slik at man vet hvor uttak og koblingssentralen skal monteres, og hvilke komponenter som skal være med i nettverket LEX4040 olignettverkets basiskomponenter 1. Universaluttak med to kontakter. 2. Skjermet installasjonskabel med 8 ledere. 3. Koblingssentral der innkommende kabler fra antenne, telefon og bygningsnettverk kobles til bolignettverket. 4. Krysskoblingskabler for enkel omkobling av signalene til vegguttakene. 5. Universelle krysskoblingsmoduler. 6. /radiomodul for 4 eller 6 /radiotilkob linger. 7. Telemodul med 8 tilkoblingspunkter for telefon/isn/telefaks/modem. 8. atamodul for datanettverk med 4 tilkoblinger. 6 /M1742NO/0112

7 Installasjonsprosedyre LEX Monter koblingssentralen inklusiv strømforsyningen. LEX Monter og koble modulæruttakene. Merk kontaktene med samme nummer som tilhørende posisjon på krysskoblingsmodul i koblingssentralen. 2. Trekk kabler fra koblingssentralen til uttakene, utenpåliggende i minikanaler eller skjult i rør. 5. Koble kablene fra uttakene til krysskoblingspanelets porter. 3. Monter krysskoblingsmodulene. 6. Merk koblingene med løpenummer på uttak i henhold til merking på krysskoblingsmodulene. Fyll i koblingsfortegnelse og plasser den i koblingssentralen. 7. Koble til innkommende ledninger på tele-, data- og /radiomodulene. 8. Koble til transformatoren og sett spenning på /radio- og datamodulene. Koble til jording på midterste IN-skinne. 9. Mål koblingene i installasjonen i henhold til kategori 5e. Rett eventuelle feil. For teknisk informasjon, se side 11. LEX25610 LEX25620 LEX25630 LEX25540 LEX25560 LEX25570 LEX25530 LEX25580 LEX25590 LEX Monter det indre dekselet på koblingssentralen. 11. Koble til krysskoblingskabler mellom krysskoblingsmoduler og /radio-, tele- og datamoduler. 12. Sertifikat, garantibevis og sluttbrukerens dokumentasjon plasseres i koblingssentralen. /M1742NO/0112 7

8 Planlegging Installasjon av et -nettverk skiller seg betydelig fra tradisjonelle el- og teleinstallasjoner. Hvis installasjonen ikke utføres på korrekt måte kan kapasiteten bli redusert. erfor er det viktig at installatører og montører har korrekt teoretisk og praktisk utdannelse. En autorisert installatør kan teste installasjonen og utstede sertifikat med godkjenning fra Lexel, noe som gir utvidet funksjons- og reservedelsgaranti. er et strukturert nettverk er utformet som et stjernenettverk som forbinder alle rom i en leilighet eller bolig. I sentrum av nettverket er det installert aktive moduler for tele, /radio og data med muligheter for tilkobling av eksterne signallinjer med grensesnitt i både fiber og kobber. isse forskjellige elementene kobles sammen i en spesialutviklet koblingssentralen. Fra sentralen distribueres signalene via nettverket til de enkelte vegguttakene i leiligheten etter behov. Uttakene kan forbindes til akkurat den signalkilden Med alle produkter i serien følger det utførlige bruksanvisninger. Med koblingssentralen følger det også en monteringsoversikt. isse bruksanvisningene forutsetter at man vet hvilke produkter som skal installeres og hvor de skal plasseres. Følgende avsnitt beskriver noen punkter som er viktige å passe på, og gir en veiledning om hvordan man bør planlegge nettverket. man trenger på den aktuelle plassen i leiligheten d.v.s. datanettverk, en eller flere telefonlinjer, radio/ eller andre typer audio- og videoutstyr. ette gir en betydelig fleksibilitet. Leilighetens vegguttak forbindes til en spesifikk signalkilde i sentralen ved hjelp av egenutviklede krysskoblingskabler. Sentralen tillater tilknytting av opp til 24 tilkoblingspunkter. Installasjonen kan naturligvis utvides med flere koblingssentralen etter behov. Telefon, ISN, SL redbåndstilgang ntenne, kabel- LEX29630 = Universaluttak med RJ45-kontakter er et stjernenettverk som forgrener seg ut til alle rom i leiligheten, og gir dermed mulighet til å etablere den ønskede forbindelsen. et er opp til brukeren å velge det signalet som skal ut til uttaket, om det er, telefon eller data. ehov et er viktig at man på et tidlig stadium definerer behovet sitt med hensyn på infrastruktur. I koblingssentralene er det mulig å koble inn 24 uttak. Hvis man ønsker flere, kan man koble sammen flere koblingssentraler. Kommunikasjonen mellom disse sentralene løser man for hver applikasjon. (HU- Uplink/ via splitter etc.) Framtidige behov for nye funksjoner/applikasjoner kan enkelt innføres ved å skifte en modul. Ledningslengder For å opprettholde full kapasitet mellom koblingssentral og uttak, må ingen kabler være lenger enn 40 meter. For å unngå overstyring av -signalene, bør ingen installasjonskabler være kortere enn 8 meter. Plassering av koblingssentral Monter en veggboks med doble rør i sentralen for at fremtidige innkommende signaler skal kunne innføres i sentralen uten å ta hull på kapslingen. Mat transformatoren med 230 V fra nærliggende stikkontakt. 8 /M1742NO/0112

9 Plassering av uttak Planlegg minst to uttak i hvert rom for å oppfylle fremtidige behov og sikre nødvendig fleksibilitet. En koblingssentral med tele-, data- og -modul har kapasitet for opp til 24 uttak, d.v.s. 12 bokser med to uttak i hver. Kabeltrekking/legging Kabler skal trekkes fra alle uttak til koblingssentralen. Ved installasjon i nye bygg brukes vanligvis skjulte rør for kabeltrekking. et skal trekkes to kabler per uttak. ruk 2x20 mm rør til hvert uttak, altså et rør for hver kabel. Ved installasjon i eksisterende bygg kan man med fordel benytte Thorsman minikanaler, type TMK 1020, og kanalhjørner til kabeltrekkingen, da disse gir en enkel og pen installasjon. Planlegg i så fall kabeltrekking i minikanaler etter gulv og taklister samt langs vinduskarmer på mest mulig estetisk måte. ruk Thorsman kanalhjørner for å unngå skarpe bøyer (kabelen skal ikke bøyes mer enn til en radius på 25 mm). eregn slik at det alltid er minst 0,5 meter kabellengder ved sentralen og uttakene slik at koblingen blir enkel. 25 mm LEX22730 LEX47590 oble 20 mm rør trekkes frem til hver veggboks. LEX24960 Maks bøyeradius for kabelen er 25 mm. Thorsmans minikanaler type TMK brukes for å skjule utenpåliggende kabel. /M1742NO/0112 9

10 Merking For å holde rede på hvordan uttakene er koblet til koblingssentralen, merkes portene i koblingssentralen og uttakene i leiligheten med nummer. For å gjøre uttakenes funksjon mer tydelig, kan de også utstyres med symboler. Prinsippene for merkingen er enkel. Sentralens porter nummereres fortløpende fra venstre mot høyre på de enkelte panelene og ovenfra og nedover. Uttakene i de forskjellige rommene, som er koblet til portene, merkes med samme nummer. Panel Oversikt LEX25040 For oppmerking av nettverket følger det en oversiktsblankett og selvklebende etiketter med sentralen ved levering. Nummeretikettene festes ved de tilsvarende uttakene til koblingssentralen. lle uttak dokumenteres deretter på oversiktsskjemaet ved å angi hvor hvert enkelt uttak er plassert. Oversiktsskjemaet skal deretter være tilgjengelig på innsiden av koblingssentralens lokk, noe som gjør det enkelt å finne frem ved omkoblinger i sentralen. LEX25060 LEX22900 LEX22890 Koblingssentralens porter nummereres fortløpende fra venstre til høyre, ovenfra og nedover. Ved installasjon av flere enn én sentral (f.eks. to sentraler sammenkoblet) erstattes den ferdige fortløpende nummereringen på den andre sentralen med nye medfølgende nummeretiketter (25-48). Uttak, innsats Symboler Uttakene merkes med samme nummer som porten i koblingssentralen som den er koblet til. ette gjøres som vist på bildet over, eller på baksiden av støvdekslet. Uttak, front LEX30270 Videre kan uttaket utstyres med en symboletikett som tydelig beskriver uttakets funksjon. ette gjøres ved å sette en symboletikett på støvdekselet. Vedlagt sentralen følger det også ett ark med symboletiketter. isse limes på uttakenes støvdeksler for å gjøre funksjonen til uttaket tydelig. Legg likevel merke til at hvis uttaket kobles om i koblingssentralen, må funksjonsmerkingen endres. Symbolene gjelder i så fall ikke lenger, og bør skiftes ut for å unngå feil tilkobling. 10 /M1742NO/0112

11 Når installasjonen av et -system er ferdig, skal den testes for å oppnå Lexels forlengede fem års garanti, samt verifisere at alle tilkoblinger er korrekt utført og at de oppfyller anleggskravene. Et -nettverk skal oppfylle kravene i henhold til et nettverk i kategori 5e, linkklasse +. For måling av nettverket brukes et måleinstrument som tilfredsstiller nevnte krav. Ved krav fra bestiller om protokoll for -nett, brukes et tradisjonelt måleinstrument for -installasjoner. Ved måling av frekvensbåndet for, kobles -signalet ut fra /radiomodulen via krysskoblingsmodulen i koblingssentralen til uttaket. Signalstyrken måles med instrumentet via tilkoblingskabelen for ved hvert målepunkt. Styrken på innkommende signal skal måles og dokumenteres (62-80 d mikrovolt). For å kunne sertifisere installasjonen og oppnå Lexels forlengede funksjons- og reservedelsgaranti på fem år, må installasjonen dokumenteres i henhold til spesifikasjonen under. Følgende målinger skal foretas: Testing og kontroll Tilkobling til eksterne nett Måling av samtlige koblinger i installasjonen. Målingen skal utføres med et instrument minst i Level II i henhold til TS 67. Målingen utføres i henhold til kravene for link klasse + i henhold til NS-EN50173/ Hvis bestilleren stiller krav til måling av -nett med feltstyrkemeter, skal disse protokollene vedlegges. For utsteding av sertifikat/garanti kreves: Navn- og adresseopplysninger for installatør og bruker (eier av bygning). Tegningsunderlag for anlegget (plassering av uttak, sentral samt kabler). lt materiell skal være levert av Lexel Electric S. Installasjonen skal være utført av autorisert montør. Underlaget sendes til Lexel Electric S, som utsteder sertifikat og garantibevis etter kontroll. Et -nettverk kan kobles til andre nettverk, f.eks. bygningens bredbåndsnett, via en tilkobling i koblingssentralen. ette kan kreve andre mellomtrinn som brannvegger eller såkalte routere for å sikre kommunikasjonen. enne anvisningen dekker ikke prosjektering av nettsammenkoblinger, som bør prosjekteres for seg. Flere aktører på markedet tilbyr tjenester for å integrere forskjellige nettverk med hverandre. lokk Leilighet ygningsnettverk som distribuerer, tele og data til hver leilighet. Koblingssentralen i Lexom Home er forbundet med kabler i et stjernenett til uttak for, telefon og datamaskiner i hvert rom. ata Tele LEX23040 Tele ata ata (bredbånd), telefoni og føres frem til huset fra selskap som bygger og eier bredbåndsnett, og kan kobles til Lexom Home-nettverket via bygningsnettverket. /M1742NO/

12 Support Installasjon av høyhastighetsnett er svært forskjellig fra tradisjonelle el- og teleinstallasjoner. Kapasiteten reduseres hvis ikke installasjonen utføres på korrekt måte; hjørner skal ligge i løse, myke bøyer, kabler skal ikke buntes for hardt o.s.v. et er derfor viktig at installatører og montører har tilstrekkelig teoretisk og praktisk kunnskap om nettverk. Lexel Training & ompetence Lexel Training & ompetence utdanner installatører, montører og konsulenter med målsetting om å spre og øke kunnskapen på systemer og produkter fra Lexel. Utdannelsen sikrer at installatører og montører er bedre kvalifisert til å gjennomføre denne type installasjoner, som stiller høye krav til kompetanse. Utdannelsen forsøker også å heve LEX27710 LEX27560 installatørenes og konsulentenes konkurranseevne, slik at de kan tilby sine kunder den nyeste teknologien på området. Utdannelsen er rettet mot alle som arbeider med nettverk. Kursene omfatter både teoretiske og praktiske øvelser. Etter gjennomført kurs får alle deltakere et bevis som dokumenterer at de er autorisert for installasjon av -anlegg. Kontakt oss for mer informasjon. LEX22620 LEX22650 Sertifikat Lexel tilbyr sertifisering av Lexom Home installasjoner. Sertifikatet er en kvittering på at installasjonen tilfredsstiller funksjonelle krav som gjelder for høyhastighetsnett til boliger. Sertifikater for de ulike installasjoner utstedes av Lexel Electric S når nødvendig dokumentasjon er sendt inn for kontroll og registrering. Garanti Når Lexel står for sertifiseringen av -nettverket tilbys Lexels forlengede funksjons- og reservedelsgaranti på opp til fem år. 12 /M1742NO/0112

13 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Koblingseksempeler istribusjon av tele, og data inkluderer en infrastruktur for flere svakstrømssystemer i ett nettverk. I dette eksemplet kobles innkommende signaler for data, tele og til koblingssentralens aktive moduler og krysskobles til ønsket uttak. Ekstern nettverkstilkobling (Fiber- eller kobberkabel) Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 ROM 2 12V 0V ROM 3 signaler Ethernetkommunikasjon Telefonkommunikasjon (analog) LEX27580 Enkel kabel-/antennedistribusjon lle -apparater er her oppkoblet mot kabel-, og i tillegg er en radio koblet opp mot antennesystemet. Når radioen kobles til antennesystemet benyttes medfølgende hun-adapter på radio- tilkoblingskabel. ntennetilkobling (Koaksialkabel) Hoved- 32" Wide Screen ROM 1 ROM 2 -signaler (inkl. radio) LEX27610 Radio /M1742NO/

14 Pwr RF input R / 100 Gain Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 istribusjon av ISN og analog telefoni Telemodulen i har tilkobling for ISN. I dette eksemplet kobles innkommende ISN til koblingssentralen og viderekobles til et uttak der man kobler til ISN-utstyret. I ISN-routeren fordeles innkommende ISN til to digitale porter for ROM 3 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) tilkobling av datamaskiner, samt to analoge porter for tilkobling av telefoner. I dette eksemplet kobles en av de to analoge portene tilbake via ISN-adapteret til telemodulen, og blir der tilgjengelig i telepanelets porter. NT- ox + ROM 1 Teledapter = ISN-port ISN (S0-bus) LEX27600 nalog linje fa ISN-T/ ISN-modem/router inkl. T/ Internettoppkobling via kabel- Eksemplet viser en internettoppkobling via kabel-. Her setter man inn et filter som deler opp antenne- og datasignalene. Fra henholdsvis filter og kabel-modemet føres signalene inn på via /radiomodul 100 og datamodul H100. Kabel- -modem og band-stop-filter er ikke inkludert i. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 and-stop Filter Uplink Modul 0V 12V 12V 0V UpLink Modul ROM 2 Kabel- + datasignaler ata i kabel- returbånd Ethernetkommunikasjon LEX /M1742NO/0112

15 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Internettoppkobling via kabel- med returtrafikk er her tilknyttet kabel- via /radiomodul 110. Passende versjon av /radiomodul tilpasses mot kabel--operatørens returbånd (5-30 MHz, 5-55 MHz eller 5-65 MHz). ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Port på /radiomodul som har returtrafikk ROM 2 Kabel- + datasignaler ata i kabel- returbånd Ethernetkommunikasjon LEX23870 Koble til flere datamoduler Eksemplet viser et nettverk med to sammenkoblede datamoduler via uplink-moduler. atamodulene kan plasseres i to forskjellige sentraler. Nettverket kan nå deles mellom åtte P/skrivere. Flere sentraler kan settes opp ved behov i større boliger. Krysskoblingskabel (krysset) ROM 1 ROM 2 UpLink Moduler 12V 0V 12V 0V ROM 3 Ethernetkommunikasjon LEX27640 /M1742NO/

16 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Nettverk med datamaskiner, skrivere og tilkobling til eksternt nettverk kan brukes til å bygge opp interne datanettverk. I dette eksemplet krysskobles uttakene til koblingssentralens datamodul. ette gir da kommunikasjon mellom alle uttak tilkoblet datamodulene. I eksemplet kobles også et eksternt nettverk inn via en uplink-modul, f.eks. bredbånd til en fast internettilkobling. enne blir også tilgjengelig for alle uttak tilkoblet datamodulen. Ekstern nettverkstilkobling (Fiber- eller kobberkabel) ROM 1 ROM 2 Krysskoblingskabel (krysset) Uplink-modul 12V 0V 12V 0V ROM 3 Ethernetkommunikasjon LEX27590 elt internettilkobling via ISN I dette eksemplet har alle P-er muligheten for internettoppkobling via en ISN-linje ved hjelp av en P som internettserver. en P-en som brukes som internettserver skal alltid være påslått når internett er i bruk. Til denne konfigurasjonen trenger du kun ett internettabonnement. ROM 1 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) 12V 0V ROM 3 ISN (S0-port) Ethernetkommunikasjon LEX /M1742NO/0112

17 ISN-distribusjon Eksemplet viser innkobling av ISN-utstyr til telemodul T110. enne modulen kan distribuere åtte samtidige ISN S0 bus tilknytninger. Ved å knytte til en ISN-router er det mulig å koble opp en P mot internett. Til denne konfigurasjonen trengs det ISN-telefonapparater. ROM 3 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) NT- ox ISN-telefon ISN-telefon ROM 1 ISN (S0-port) ISN-modem/router V-link er koblet mot kabel- og flere satellittmottakere, samtidig som man benytter Vog videospiller. Kabel- kobles direkte inn på /radiomodul 110. Satellittmottakere og video/ V kobles opp mot en modulator som plasseres ved hoved-en. Hoved-en kobles direkte til satellittmottakere og/eller V/video via scartkabel for å oppnå stereolyd. V-link gjør det mulig å modulere og overføre disse signalene til alle uttak når Vmodulatoren kobles til V-link-porten på /radiomodulen. et er i tillegg mulig å styre ST/video, V og lignende fra alle -apparater via IR-link. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = V-port -signaler RF sat i V-link V fra composite video + V-signaler ROM 2 2:e LEX23910 LEX27660 /M1742NO/

18 Fjernkontroll (IR-link) Eksemplet viser kabel- inn på /radiomodul 110. I anlegget er det en V-modulator som kan ta i mot signaler fra 4 videokilder (video, V o.l.). isse videokildene kan styres fra alle rom via IR-mottakere. V-modulatoren må kobles til V-linkport på /radiomodul 110 via uttak og krysskoblingskabler. lle 6 utgangene på /radiomodulen kan ta imot IR-styresignaler. IRstyresignaler sendes alltid ut på /radiomodulens V-linkport og den spesielt forberedte IR-utgangen. ntennetilkobling (Koaksialkabel) IR-sender ROM 1 Kapsling Hoved- 32 Wide Screen IR-sender Max 4 ROM 2 IR-mottaker V-port -signaler IR mottakerens kontrollsignal ROM 3 IR-mottaker Satellitt- med sentralt plassert satellittmottaker Kabel- og parabol kobles sammen i et sammenkoblingsfilter (passiv diplexer) der satellitt- og kabel- -signaler settes sammen og kobles inn på Lexom ROM 1 ntennetilkobling (Koaksialkabel) Koaksialkabel Koaksialkabel Koaksialkabel Hoved- 32 Wide Screen Sat. mottaker -signaler ROM 2 + RF sat. signaler LEX23890 LEX23880 Homes /radiomodul. Hvis satellittmottakeren skal plasseres på et annet sted enn i rommet som -en er plassert, bør den kunne styres via IR-link. 18 /M1742NO/0112

19 Satellitt//videodistribusjon med de-sentralisert plassering Satellittmottakeren og videoen er her plassert ved hoved-en. Satellittmottakeren/videoen mottar signaler fra parabolen og sender disse videre til Lexom Home-systemet. Satellitt//videosignaler distribueres til alle tilkoblede -apparater. -antenne Parabol ROM 1 Ev. SRT-kontakt Hoved- 32" Wide Screen VIEO UT -signal Koaksialkabel Koaksialkabel Sat. inn Sat. mottaker Sat. + Video (RF-mono) + ST + Video ROM 2 2:e LEX27620 Satellitt- med de-sentralisert satellittmottaker er her koblet opp mot både kabel- og satellitt, der satellittsystemet er installert på en sentral plassering ved hoved-en. Ved å koble inn en modulator (som knyttes opp mot V-link-porten på 110 via uttak og krysskoblingsmodul) kan andre -apparater se både kabel- og den kanalen satellittmottakeren er stilt inn på. Satellittmottakeren kan betjenes og styres fra alle -apparater via IR-link i /radiomodul og modulatoren. ntennetilkobling (Koaksialkabel) Parabol ROM 1 Koaksialkabel Hoved- 32 Wide Screen Sat. mottaker = V-port -signaler RF sat. i V-link (Mono) + RF sat. signaler V fra composite video ROM 2 2:e LEX23900 /M1742NO/

20 Interaktiv kabel- kan også kobles opp mot digital-. Eksemplet under viser oppkobling med kabel- og digitalboks. Returtrafikken i dette eksemplet går fra digitalboksen via -systemet til systemoperatøren. Eksempel på returtrafikk er "pay pr. view". Via V-link kan man fra øvrige -apparater se fra digitalboksen. igitalboksen kan dessuten styres fra øvrige -apparater hvis IR-systemet til anvendes. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = Port på /radiomodul som har returtrafikk = V-port Kabel- + data signaler ata i returbånd igitalboks i V-link (Mono) ROM 2 2:e igitalboks + Kabel + datasignaler V fra composite video LEX23920 kameraovervåkning I eksemplet under bruker man -systemet til å overføre signaler fra ett overvåkningskamera til alle -apparater som er knyttet til systemet. Signalene fra videokameraet legges på en ledig kanal, og kan sees når kanalen velges på -apparatet. Kamera og modulator kan flyttes og kobles til et ledig uttak i systemet. Kameraet strømforsynes fra modulatoren. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM X ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = V-port V fra composite video RF-signal i V link (Mono) signal + V-signal ROM 2 2:e LEX /M1742NO/0112

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel Kompletter Lexel IHC med LexCom Home-nettverk LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel LEX22660 Med LexCom Home-nettverk installert i boligen blir det meget enkelt

Detaljer

LEX22330. LexCom Office Det komplette nettverk for profesjonell bruk

LEX22330. LexCom Office Det komplette nettverk for profesjonell bruk LEX22330 LexCom Office Det komplette nettverk for profesjonell bruk LexCom Office Strukturerte nettverk for analog og digital kommunikasjon Fast telefoni, som er analog, overføres vanligvis på kobberkabel.

Detaljer

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverket med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverket med TV, tele og data i samme kabel LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverket med TV, tele og data i samme kabel LEX22660 Lex22660 Lex23150 Innebygd fleksibilitet Når et LexCom Home nettverk er installert i boligen, er det veldig

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner.

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner. Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er delt inn i 4 seksjoner og er beregnet for utbygger/byggherrer, EL-entreprenører, eier av telenettet, kabel- -leverandører og bruker av boligen. Side 2: Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er

Detaljer

Norske produkter og kompetanse satt i system

Norske produkter og kompetanse satt i system -Norwegian Cabling System Markedets mest fleksible og robuste system NCS er et kablingsystem utviklet av Lanse i samarbeid med norske produsenter med international spisskompetanse. Komponenter fra Telesafe

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN. Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler

TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN. Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler LYD & BILDE Januar 2017 ssssst Tiny Audio C5 Denne toppmodellen har alt! Du kan streame

Detaljer

Thorsman Fordelingsboks Knutepunktet i det fleksible kontoret

Thorsman Fordelingsboks Knutepunktet i det fleksible kontoret Thorsman Fordelingsboks Knutepunktet i det fleksible kontoret En gjennomtenkt infrastruktur er viktig i fleksible installasjoner Installasjoner av el, tele og data skal naturligvis gjøres på brukerens

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING GRATULERER MED NYTT TRÅDLØST MODEM! Ditt nye trådløse modem er klart til bruk og kobles enkelt opp. Det har støtte for både 2,4 og 5 Ghz som gir deg en god trådløs opplevelse.

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

LAS-1 brannalarmtablå

LAS-1 brannalarmtablå LAS-1 brannalarmtablå Brannalarm Brosjyre 27.04/2016 http://www.schneider-electric.no LAS-1 Presentasjon Diode tennes ved lokal alarm. Funksjon Feilalarmer forårsaket av f.eks. matos eller vanndamp fører

Detaljer

Tips til installasjon

Tips til installasjon Tips til installasjon ADSL og VDSL leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni. Faktisk på samme kobbertrådpar. Dette gjør at hvis man i dag har et aktivt telefonabonnement

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

LAS-1 brannalarmtablå

LAS-1 brannalarmtablå LAS-1 brannalarmtablå Brannalarm Brosjyre 02.03/2016 www.schneider-electric.no LAS-1 Presentasjon Diode tennes ved lokal alarm. Funksjon Feilalarmer forårsaket av f.eks. matos eller vanndamp fører til

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Dette heftet vil gi deg litt informasjon om arbeidet som skal gjøres for å få lagt fiber inn i boligen din og

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as LSEN - VERDRAG TELEFN VER SKILLETRANSFRMATRER I HYSPENT- G FAREMRÅDER! VERSJN 6M.! Skytterveien 14D Tlf. 71 58 70 60 Fax. 71 58 70 61 For analoge telefoner og nyere modem! LSEN-overdrag, Versjon 6M. SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet.

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet. Telesafe har i over 30 år vært kjent for sine innovative løsninger innenfor strukturerte kablingssystemer. Etter at Telesafe AS i 2003 ble fusjonert med ELKO AS, har utviklingen av nye Telesafe produkter

Detaljer

Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil

Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Ver 1.1 26.03.2017 Radio.no Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Montering av DAB-radio er i utgansgpunktet like enkelt som å montere

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Glydea Motoriser dine gardiner.

Glydea Motoriser dine gardiner. Glydea Motoriser dine gardiner www.somfy.no KONFERANSEROM SOVEROM, OPPHOLDSROM OG HOTELLROM HJEMMEKINO Motoriser dine gardiner me d Glydea og det blir en nytels e hver gang du trekker fra gardinene! Det

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem TECHNICOLOR TC7200 Docsis 3.0 IAD multimodem Oppdatert 29.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling...

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners Kurt Vatnvåg Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid 1 Vår basis 2 Opticonsult omfatter 145 ansatte Hovedkontor med over 120 ansatte i Bergen Lokalkontorer i Stavanger, Stord, Odda, Førde,

Detaljer

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet.

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet. DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I løpet av 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digital radio. DAB digital kringkasting innebære flere fordeler for båtfolket, først

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI

NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI SYSTEMGARANTI FOR NCS 125D OG NCS 250E 1.0 Generelt om systemgaranti Garantibestemmelsene for bygningsinterne NCS kablingssystemer gjelder for : I Kanal, klasse D ll Kanal,

Detaljer

Dette finner du i esken.

Dette finner du i esken. Dette finner du i esken. Ruter Strømkabel Nettverkskabel (Ethernetkabel) DSL-kabel Splitter Slik installerer du din nye ruter. 1 2 3 DSL-kabel kobles fra telefonkontakten til den grå porten på ruter, merket

Detaljer

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden.

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden. IKT kabling i Vestby kommune Generelt: Kommunens datanettverk dekker alle bygninger og er basert på fiberkabelforbindelse mellom byggene og CAT6 stjernenett lokalt i byggene. Alle nye installasjoner skal

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2 -sikringsskap Klemmer PE- og N-FIXCONNECT - klemme Klemmekapasitet for PE- og N-klemmer Strømføringsevne: 80 A Utstyr og antall ledere som skal kobles PE-skinne N-skinne Klemme Skruklemme 25 mm 2 Stikkbar

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Kablingsinstruks for Post i Butikk

Kablingsinstruks for Post i Butikk Kablingsinstruks for Post i Butikk NB! Sørg for at din el-installatør får en kopi av denne kablingsinstruksen. Kablingsinstruks for Post i Butikk, versjon 15, side 1 av 5 INNHOLD 1 Innredninger til Post

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG Dette er din nye hjemmesentral Altibox FMG Fremsiden av Altibox FMG Forside med statuslys. Mer informasjon

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Kurt-Even Kristensen kkn@cowi.no 1 Referansemodell OF Områdefordeler BF Bygningsfordeler EF Etasjefordeler CP Konsolideringspunkt,

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Januar 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 1 2 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres Graving i hage

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 12, august 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-08-20 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram.

Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram. www.foss-as.no Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram. INNLEDNING Verden går bare en vei når det gjelder elektronisk kommunikasjon: mot høyere og høyere datarater. 10Gbit/s

Detaljer