LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel"

Transkript

1 . et mest fleksible hjemmenettverk med, tele og data i samme kabel TEKNISK KTLOG / PROSJEKTERING 2001:12 LEX22660

2 Et strukturert nettverk for private boliger er et fleksibelt og fremtidsrettet nettverk for boliger og leiligheter. Systemet inkluderer en universell og komplett installasjon for tele-, data- og - /radiotilkoblinger. kan f.eks. distribuere bredbånd i hjemmet, noe som gjør det mulig å utnytte alle tjenester som denne teknikken gir. kan tilpasses både små installasjoner i enkeltleiligheter og flere installasjoner i en hel bygning. Hver leilighet utstyres da med et eget -system som kobles til bygningens stamnett for tele//data. Kort sagt: er boligens nye hovednettverk for data, tele og /radio. Fleksibelt Nettverket forbinder flere uttak av samme type via kabler til en koblingssentral. lle uttakene i huset kobles til krysskoblingsmoduler, og uttakene kobles til ønsket innkommende signal via krysskoblingskabler. ette har stor fleksibilitet, da man enkelt kan koble om slik at et uttak som er brukt til f.eks. telefon i stedet kan brukes til o.s.v. Systemet er basert på åpne kommunikasjonsstandarder som bl.a. Ethernet, og er oppbygget av moduler som enkelt kan skiftes ut. ette gjør det enkelt å koble sammen systemet med andre nettverk og å legge til/ta bort funksjonsmoduler. Enkel installasjon er utviklet for høy ytelse og driftssikkerhet, og er svært enkelt å installere takket være gjennomtenkte monteringsmetoder. Lexel har utviklet og valgt ut markedets beste produkter. isse har gjennomgått omfattende testing slik at de garantert fungerer sammen. ette for å kunne tilby produkter av høy kvalitet som lett kan kombineres uten kompatibilitetsproblemer. Nettverket har en infrastruktur for tre funksjoner (data, tele og ) i en og samme kabel, noe som tidligere har krevd en spesiell type kabel for hver funksjon. Lexom Home inkluderer også et tydelig merkesystem, som gir enklere installasjon og lettere bruk. (For parabolsignaler, ca. 2,1 GHz, trekkes "kompletterende" koaksialkabel parallelt med hovedkabelen, se koblingseksempeler bakerst.) Høy kapasitet er bygget for å håndtere dagens og morgendagens krav til overføringshastigheter. Systemet har svært høy kapasitet med 862 MHz kabel, noe som i dag benyttes til f.eks. kabel-. atakomponenter i er godkjent i henhold til kravene for kategori 5e, og for å kunne håndtere fremtidige krav til hastighet i nettverket. Hastigheten for dataoverføring avhenger av hvilke dataenheter som kobles til systemet. Med grunnmodulene er hastigheten 10 Mbit/s. a systemet er modulbasert, er det enkelt å bytte ut deler for å få høyere hastigheter. Fremtidsrettet er fremtidsrettet takket være den høye fleksibiliteten og kapasiteten, kombinert med komponenter som er enkle å installere, samt standardisert åpen teknologi. Systemet håndterer de vanligste svakstrømsfunksjoner i hjemmet (tele, og data), og Lexom Home dekker stort sett alle behov innen kommunikasjon. et er lett å legge til nye funksjoner og tjenester. Fakta om byggestandard for ITinstallasjoner i boliger Norsk Standard (NS 3931) definerer plassering og antall uttak i bygget i henhold til følgende: Ett uttak for IKT monteres i alle rom. For større oppholdsrom monteres ytterligere ett uttak for IKT Når en bolig utstyres med et strukturert bygningsnett som, oppfyller det kravene til separate - og telefoninett i bygget. erstatter disse to separate nettene med et felles nett for både, tele- og datakommunikasjon. Fleksibel tilkobling av apparater På grunn av den fleksible tilkoblingen av apparater til nettverket er det lett å flytte utstyr i hjemmet. et gir til og med nye brukere stor frihet i å planlegge bruken av rommene. Tele ata Sentrale funksjoner i et bygg Med en utbygd infrastruktur for kommunikasjon i bygningen, er det enkelt å innføre systemer slik at leietagere kan få tilgang til felles funksjoner, som f.eks. bestilling av vaskerom, avlesning av strømog vannforbruk o.s.v. ette kan kreve integrering med f.eks. et EI- eller IHsystem. 2 /M1742NO/0112

3 Omkobling av -uttak til datauttak ata Tele LEX22030 LEX22060 LEX ak luken på koblingssentralen ser det ut omtrent som i en gammeldags telefonsentral. Hver kontakt i et rom har en tilsvarende kontakt i sentralen. isse kontaktene har samme siffermerking. 2. Med en krysskoblingskabel i sentralen forbindes uttaket i rommet med enten /radiomodulen, telemodulen eller datamodulen. Videodistribusjon Se favorittfilmen din (video/v o.s.v.) hvor som helst i boligen via det nye nettverket. 3. Hvis man f.eks. vil skifte funksjonen til en kontakt i et rom fra å være en -kontakt til å bli en datakontakt, flytter man krysskoblingskabelen fra -modulen til en ledig kontakt på datamodulen. I rommet kan man deretter koble til datamaskinen til det som før var en kontakt. P-Player Spill MP3 musikk i -kvalitet eller lytt til internettradio i det lydformatet du ønsker. redbåndtjenester i hjemmet Et høyhastighetsnett i hjemmet er en forutsetning for å kunne utnytte tjenestene som følger med en bredbåndstilkobling. /M1742NO/0112 3

4 Produktoversikt er bygget opp av separate IN-skinne monterte moduler for å forenkle vedlikehold og oppgraderinger i takt med at teknologien utvikles og nye standarder blir tilgjengelig på markedet. lle aktive Koblingssentralen 1 Koblingssentralen er selve hjertet i systemet. Her tilkobles ledningene som kommer inn i huset, og som via krysskoblingsmodulene viderekobles til alle uttakene i rommene. Sentralen utstyres med forskjellige moduler som håndterer innkommende signaler (tele, /radio og data). Ved å bytte ut moduler i koblingssentralen er det enkelt å oppgradere med nye funksjoner. Tydelig merking gjør det enkelt å se hvordan uttakene skal kobles. Koblingssentralen leveres for både påvegg- og innfeltmontasje. En koblingssentral har ni modulplasser som kan benyttes etter behov. Hver krysskoblingsmodul har fire uttak, noe som gir 24 uttaksporter dersom tre av plassene brukes til tele-, /radio- og datamoduler. Uttakene er alltid utstyrt med doble RJ45-kontakter, og to kabler trekkes frem til hvert uttak. Strømforsyning 2 Transformator (12 V-) for matespenning til data- og /radiomodul. Installeres i distribusjonssentralens øvre del. Krysskoblingsmodul 3 Krysskoblingsmodulen er et panel der alle uttak i rommene er tilkoblet. Ved hjelp av en krysskoblingskabel kobles uttakene i de forskjellige rommene til ønsket aktiv modul. Hver krysskoblingsmodul har fire porter. Krysskoblingsmodulen er utviklet slik at den skal håndtere både dagens og morgendagens krav til hastighet og funksjoner. en håndterer hele frekvensområdet MHz. atamodul 4 atamodulen sørger for datakommunikasjon i nettverket. Modulen er en hub med fire porter for tilkobling av datamaskiner, skrivere og annet utstyr med nettverkskort. Modulen har dessuten en såkalt ekspansjonsport for tilkobling til et eksternt nettverk som f.eks. et bredbåndsnett via uplinkmodul. Modulen støtter Ethernetprotokollen 10ase-T (10 Mbit/s). moduler drives fra strømforsyningsenheten i distribusjonssentralen, og oppfyller både nasjonale og europeiske krav til el-sikkerhet. atamodulen oppfyller kravene i IEEE , EN og EN atamodulen får sin strømforsyning via transformatoren. Telemodul 5 Innkommende telefonledninger kobles til i telemodulen. Modulen kan brukes til to analoge linjer, alternativt en analog og en ISN-linje. Modulen har åtte porter for viderekobling til telefonuttak, og leveres i parallell-, seriell- og ISN-versjon. Modulen har flere forskjellige innstillingsmuligheter for gruppering og prioritering av de forskjellige uttakene. Ettersom bygger på et fullt skjermet og jordet miljø, avkobles innkommende telefonledninger i telemodulen automatisk til jord og filtreres for å unngå støy. Hvis det er behov for overspenningsvern, må dette installeres separat. Telemodulen oppfyller kravene i IE-512-2, 1985 Test 3 metode. Telemodulen krever ingen strømforsyning. /radiomodul 6 /radiomodulen er en forsterker som overfører radioog -signaler til nettverket. Modulen har en inngang for innkommende antennekabel samt fire porter for viderekobling til rommene. et finnes ytterligere tre varianter som støtter returtrafikk. /radiomodulene oppfyller kravene i EN /radiomodulen får strøm fra transformatoren. Modulen har alltid én inngang (kvalitetsgrad 2) og leveres med flere forskjellige uttak. 7 Krysskoblingskabler Krysskoblingskabler benyttes kun i distribusjonssentralen til å koble de innkommende signalene til det ønskede uttaket. Kabel og kontakt er helskjermet, lysegrå (RJ45-RJ45). Leveres i sett med 3 forskjellige kabellengder i en pakke, 24,5 cm, 28 cm og 32 cm. Man skal bruke kortest mulige kabler i distribusjonssentralen, slik at lokket kan lukkes T TELE LEX22760 LEX22750 LEX25640 LEX25760 LEX22030 LEX25770 LEX22720 LEX /M1742NO/0112

5 Tilkoblingskabel, data 8 Kabelen brukes til å koble en P, skriver o.l. (med nettverkskort) til et uttak. Kabelen er skjermet i kategori 5e, RJ45-RJ45. Lengder på 0,5/1/2/3/5 m. Tilkoblingskabel, tele 9 Tilkoblingskabel for telefonapparater. rukes for tilkobling av analoge og digitale (ISN) telefoner, faks, modem o.l. til uttaket. Uskjermet kabel med modulærplugg (RJ11-RJ45). Leveres 1 per pakning i to alternative lengder, 2 m eller 5 m. Tilkoblingskabel, radio- 10 Tilkoblingskabel for radio- og -apparater til et uttak. Når kabelen skal kobles til en radio, benyttes det medfølgende hun-adapteret. Kabelen kan forlenges med vanlig tilkoblingskabel for antenner. Koaksialkabelen og kontaktene er skjermet (RJ45- koaks) med innebygd impedanseregulering fra 100 ohm balansert signal til 75 ohm ubalansert. Leveres i 2-meters lengde, 1 per pakning. Uplink-moduler 11 Uplink-modulene kobles til ekspansjonsporten på datamodulen for å koble datamodulen til et stamnett, eller for å koble sammen to datamoduler i en installasjon med to koblingssentraler. Ved sammenkobling av to datamoduler skal man bruke "krysset" tilkoblingskabel. Uplink-modulene finnes i to versjoner, 10 ase-t og 10 ase-f. Uplinkmodulen får strømforsyning via ekspansjonsporten på datamodulen. Modulen har skjermet uttak med mekanisk koding av plugg/jack (RJ45) mot ekspansjonsport på datamodul. Eksterngrensesnitt, 10ase-T: RJ45, 10ase-F: 2 ST fiberkontakter for Rx og Tx. egge modulene er utstyrt med lysdiode (LE) som indikerer etablert link. Leveres i pakninger på 1. Teleadapter 12 dapteret brukes til å returnere analoge telefonlinjer fra f.eks. en ISN-router med innebygget terminaladapter. ISN-routeren omformer den digitale S0 bussen fra teleadapteret og konverterer signalet til ethernettrafikk og analoge telefonlinjer. Teledapteret plasseres normalt ute ved en datamaskin der S0 bussen er koblet fram til routeren. e analoge telefonlinjene kobles tilbake via -uttaket til telemodulen i sentralen, og de analoge/isn ( & ) telefonlinjene blir på denne måten tilgjengelige for resten av anlegget. Nødvendig kabling mellom router og ISN-adapteret følger med. dapteret er en uskjermet enhet for bordplassering ved siden av ISN-routeren. Medfølgende kabling 1 RJ45-RJ11 0,5 m 2 RJ11-RJ11 0,5 m. Leveres i pakninger på 1. Installasjonskabel 13 rukes til fast installasjon i spredenettet. Kabelen forbinder uttakene med krysskoblingsmodulene i koblingssentralen. Kabelens høye båndbredde og signalkapasitet gjør at den klarer alle trafikktyper (tele, data, radio/). Kobberkabelen er partvunnet og individuelt parskjermet med felles kobberflate med en utvendig diameter på 7,5 mm. Maks bøyeradius 3 x diameter uten redusert ytelse. Leveres på tromler med 300 eller 500 meter. Uttak 14 Uttakene plasseres der det er behov. Normalt installeres flere uttak i hvert rom. Samme type uttak brukes i hele installasjonen, og tilhørende uttaksfunksjon styres fra sentralen og kan merkes på det fysiske uttaket ved hjelp av medfølgende symboler. For tilkobling av forskjellige apparater, brukes forskjellige tilkoblingskabler, avhengig av hvilken funksjon som er valgt for det aktuelle uttaket. Uttakene finnes i rtic design, slik at den passer sammen med brytere, el-uttak, dimmere o.l. Uttakene er alltid utstyrt med doble RJ45-kontakter, og to kabler trekkes fram til uttakene for å koble det til LEX25760 LEX22770 LEX30270 LEX22700 LEX29350 LEX /M1742NO/0112 5

6 Installasjon For å oppnå Lexels garanti (se side 12), skal installasjon av et -nettverk utføres av en autorisert installatør. ette avsnittet gir en oversikt over hvordan et -nettverk bør installeres. etaljerte opplysninger om komponentene og hvordan de skal installeres og konfigureres, finnes i den dokumentasjonen som følger med produktene ved levering. Før installering er det viktig at man har forberedt og planlagt installasjonen, slik at man vet hvor uttak og koblingssentralen skal monteres, og hvilke komponenter som skal være med i nettverket LEX4040 olignettverkets basiskomponenter 1. Universaluttak med to kontakter. 2. Skjermet installasjonskabel med 8 ledere. 3. Koblingssentral der innkommende kabler fra antenne, telefon og bygningsnettverk kobles til bolignettverket. 4. Krysskoblingskabler for enkel omkobling av signalene til vegguttakene. 5. Universelle krysskoblingsmoduler. 6. /radiomodul for 4 eller 6 /radiotilkob linger. 7. Telemodul med 8 tilkoblingspunkter for telefon/isn/telefaks/modem. 8. atamodul for datanettverk med 4 tilkoblinger. 6 /M1742NO/0112

7 Installasjonsprosedyre LEX Monter koblingssentralen inklusiv strømforsyningen. LEX Monter og koble modulæruttakene. Merk kontaktene med samme nummer som tilhørende posisjon på krysskoblingsmodul i koblingssentralen. 2. Trekk kabler fra koblingssentralen til uttakene, utenpåliggende i minikanaler eller skjult i rør. 5. Koble kablene fra uttakene til krysskoblingspanelets porter. 3. Monter krysskoblingsmodulene. 6. Merk koblingene med løpenummer på uttak i henhold til merking på krysskoblingsmodulene. Fyll i koblingsfortegnelse og plasser den i koblingssentralen. 7. Koble til innkommende ledninger på tele-, data- og /radiomodulene. 8. Koble til transformatoren og sett spenning på /radio- og datamodulene. Koble til jording på midterste IN-skinne. 9. Mål koblingene i installasjonen i henhold til kategori 5e. Rett eventuelle feil. For teknisk informasjon, se side 11. LEX25610 LEX25620 LEX25630 LEX25540 LEX25560 LEX25570 LEX25530 LEX25580 LEX25590 LEX Monter det indre dekselet på koblingssentralen. 11. Koble til krysskoblingskabler mellom krysskoblingsmoduler og /radio-, tele- og datamoduler. 12. Sertifikat, garantibevis og sluttbrukerens dokumentasjon plasseres i koblingssentralen. /M1742NO/0112 7

8 Planlegging Installasjon av et -nettverk skiller seg betydelig fra tradisjonelle el- og teleinstallasjoner. Hvis installasjonen ikke utføres på korrekt måte kan kapasiteten bli redusert. erfor er det viktig at installatører og montører har korrekt teoretisk og praktisk utdannelse. En autorisert installatør kan teste installasjonen og utstede sertifikat med godkjenning fra Lexel, noe som gir utvidet funksjons- og reservedelsgaranti. er et strukturert nettverk er utformet som et stjernenettverk som forbinder alle rom i en leilighet eller bolig. I sentrum av nettverket er det installert aktive moduler for tele, /radio og data med muligheter for tilkobling av eksterne signallinjer med grensesnitt i både fiber og kobber. isse forskjellige elementene kobles sammen i en spesialutviklet koblingssentralen. Fra sentralen distribueres signalene via nettverket til de enkelte vegguttakene i leiligheten etter behov. Uttakene kan forbindes til akkurat den signalkilden Med alle produkter i serien følger det utførlige bruksanvisninger. Med koblingssentralen følger det også en monteringsoversikt. isse bruksanvisningene forutsetter at man vet hvilke produkter som skal installeres og hvor de skal plasseres. Følgende avsnitt beskriver noen punkter som er viktige å passe på, og gir en veiledning om hvordan man bør planlegge nettverket. man trenger på den aktuelle plassen i leiligheten d.v.s. datanettverk, en eller flere telefonlinjer, radio/ eller andre typer audio- og videoutstyr. ette gir en betydelig fleksibilitet. Leilighetens vegguttak forbindes til en spesifikk signalkilde i sentralen ved hjelp av egenutviklede krysskoblingskabler. Sentralen tillater tilknytting av opp til 24 tilkoblingspunkter. Installasjonen kan naturligvis utvides med flere koblingssentralen etter behov. Telefon, ISN, SL redbåndstilgang ntenne, kabel- LEX29630 = Universaluttak med RJ45-kontakter er et stjernenettverk som forgrener seg ut til alle rom i leiligheten, og gir dermed mulighet til å etablere den ønskede forbindelsen. et er opp til brukeren å velge det signalet som skal ut til uttaket, om det er, telefon eller data. ehov et er viktig at man på et tidlig stadium definerer behovet sitt med hensyn på infrastruktur. I koblingssentralene er det mulig å koble inn 24 uttak. Hvis man ønsker flere, kan man koble sammen flere koblingssentraler. Kommunikasjonen mellom disse sentralene løser man for hver applikasjon. (HU- Uplink/ via splitter etc.) Framtidige behov for nye funksjoner/applikasjoner kan enkelt innføres ved å skifte en modul. Ledningslengder For å opprettholde full kapasitet mellom koblingssentral og uttak, må ingen kabler være lenger enn 40 meter. For å unngå overstyring av -signalene, bør ingen installasjonskabler være kortere enn 8 meter. Plassering av koblingssentral Monter en veggboks med doble rør i sentralen for at fremtidige innkommende signaler skal kunne innføres i sentralen uten å ta hull på kapslingen. Mat transformatoren med 230 V fra nærliggende stikkontakt. 8 /M1742NO/0112

9 Plassering av uttak Planlegg minst to uttak i hvert rom for å oppfylle fremtidige behov og sikre nødvendig fleksibilitet. En koblingssentral med tele-, data- og -modul har kapasitet for opp til 24 uttak, d.v.s. 12 bokser med to uttak i hver. Kabeltrekking/legging Kabler skal trekkes fra alle uttak til koblingssentralen. Ved installasjon i nye bygg brukes vanligvis skjulte rør for kabeltrekking. et skal trekkes to kabler per uttak. ruk 2x20 mm rør til hvert uttak, altså et rør for hver kabel. Ved installasjon i eksisterende bygg kan man med fordel benytte Thorsman minikanaler, type TMK 1020, og kanalhjørner til kabeltrekkingen, da disse gir en enkel og pen installasjon. Planlegg i så fall kabeltrekking i minikanaler etter gulv og taklister samt langs vinduskarmer på mest mulig estetisk måte. ruk Thorsman kanalhjørner for å unngå skarpe bøyer (kabelen skal ikke bøyes mer enn til en radius på 25 mm). eregn slik at det alltid er minst 0,5 meter kabellengder ved sentralen og uttakene slik at koblingen blir enkel. 25 mm LEX22730 LEX47590 oble 20 mm rør trekkes frem til hver veggboks. LEX24960 Maks bøyeradius for kabelen er 25 mm. Thorsmans minikanaler type TMK brukes for å skjule utenpåliggende kabel. /M1742NO/0112 9

10 Merking For å holde rede på hvordan uttakene er koblet til koblingssentralen, merkes portene i koblingssentralen og uttakene i leiligheten med nummer. For å gjøre uttakenes funksjon mer tydelig, kan de også utstyres med symboler. Prinsippene for merkingen er enkel. Sentralens porter nummereres fortløpende fra venstre mot høyre på de enkelte panelene og ovenfra og nedover. Uttakene i de forskjellige rommene, som er koblet til portene, merkes med samme nummer. Panel Oversikt LEX25040 For oppmerking av nettverket følger det en oversiktsblankett og selvklebende etiketter med sentralen ved levering. Nummeretikettene festes ved de tilsvarende uttakene til koblingssentralen. lle uttak dokumenteres deretter på oversiktsskjemaet ved å angi hvor hvert enkelt uttak er plassert. Oversiktsskjemaet skal deretter være tilgjengelig på innsiden av koblingssentralens lokk, noe som gjør det enkelt å finne frem ved omkoblinger i sentralen. LEX25060 LEX22900 LEX22890 Koblingssentralens porter nummereres fortløpende fra venstre til høyre, ovenfra og nedover. Ved installasjon av flere enn én sentral (f.eks. to sentraler sammenkoblet) erstattes den ferdige fortløpende nummereringen på den andre sentralen med nye medfølgende nummeretiketter (25-48). Uttak, innsats Symboler Uttakene merkes med samme nummer som porten i koblingssentralen som den er koblet til. ette gjøres som vist på bildet over, eller på baksiden av støvdekslet. Uttak, front LEX30270 Videre kan uttaket utstyres med en symboletikett som tydelig beskriver uttakets funksjon. ette gjøres ved å sette en symboletikett på støvdekselet. Vedlagt sentralen følger det også ett ark med symboletiketter. isse limes på uttakenes støvdeksler for å gjøre funksjonen til uttaket tydelig. Legg likevel merke til at hvis uttaket kobles om i koblingssentralen, må funksjonsmerkingen endres. Symbolene gjelder i så fall ikke lenger, og bør skiftes ut for å unngå feil tilkobling. 10 /M1742NO/0112

11 Når installasjonen av et -system er ferdig, skal den testes for å oppnå Lexels forlengede fem års garanti, samt verifisere at alle tilkoblinger er korrekt utført og at de oppfyller anleggskravene. Et -nettverk skal oppfylle kravene i henhold til et nettverk i kategori 5e, linkklasse +. For måling av nettverket brukes et måleinstrument som tilfredsstiller nevnte krav. Ved krav fra bestiller om protokoll for -nett, brukes et tradisjonelt måleinstrument for -installasjoner. Ved måling av frekvensbåndet for, kobles -signalet ut fra /radiomodulen via krysskoblingsmodulen i koblingssentralen til uttaket. Signalstyrken måles med instrumentet via tilkoblingskabelen for ved hvert målepunkt. Styrken på innkommende signal skal måles og dokumenteres (62-80 d mikrovolt). For å kunne sertifisere installasjonen og oppnå Lexels forlengede funksjons- og reservedelsgaranti på fem år, må installasjonen dokumenteres i henhold til spesifikasjonen under. Følgende målinger skal foretas: Testing og kontroll Tilkobling til eksterne nett Måling av samtlige koblinger i installasjonen. Målingen skal utføres med et instrument minst i Level II i henhold til TS 67. Målingen utføres i henhold til kravene for link klasse + i henhold til NS-EN50173/ Hvis bestilleren stiller krav til måling av -nett med feltstyrkemeter, skal disse protokollene vedlegges. For utsteding av sertifikat/garanti kreves: Navn- og adresseopplysninger for installatør og bruker (eier av bygning). Tegningsunderlag for anlegget (plassering av uttak, sentral samt kabler). lt materiell skal være levert av Lexel Electric S. Installasjonen skal være utført av autorisert montør. Underlaget sendes til Lexel Electric S, som utsteder sertifikat og garantibevis etter kontroll. Et -nettverk kan kobles til andre nettverk, f.eks. bygningens bredbåndsnett, via en tilkobling i koblingssentralen. ette kan kreve andre mellomtrinn som brannvegger eller såkalte routere for å sikre kommunikasjonen. enne anvisningen dekker ikke prosjektering av nettsammenkoblinger, som bør prosjekteres for seg. Flere aktører på markedet tilbyr tjenester for å integrere forskjellige nettverk med hverandre. lokk Leilighet ygningsnettverk som distribuerer, tele og data til hver leilighet. Koblingssentralen i Lexom Home er forbundet med kabler i et stjernenett til uttak for, telefon og datamaskiner i hvert rom. ata Tele LEX23040 Tele ata ata (bredbånd), telefoni og føres frem til huset fra selskap som bygger og eier bredbåndsnett, og kan kobles til Lexom Home-nettverket via bygningsnettverket. /M1742NO/

12 Support Installasjon av høyhastighetsnett er svært forskjellig fra tradisjonelle el- og teleinstallasjoner. Kapasiteten reduseres hvis ikke installasjonen utføres på korrekt måte; hjørner skal ligge i løse, myke bøyer, kabler skal ikke buntes for hardt o.s.v. et er derfor viktig at installatører og montører har tilstrekkelig teoretisk og praktisk kunnskap om nettverk. Lexel Training & ompetence Lexel Training & ompetence utdanner installatører, montører og konsulenter med målsetting om å spre og øke kunnskapen på systemer og produkter fra Lexel. Utdannelsen sikrer at installatører og montører er bedre kvalifisert til å gjennomføre denne type installasjoner, som stiller høye krav til kompetanse. Utdannelsen forsøker også å heve LEX27710 LEX27560 installatørenes og konsulentenes konkurranseevne, slik at de kan tilby sine kunder den nyeste teknologien på området. Utdannelsen er rettet mot alle som arbeider med nettverk. Kursene omfatter både teoretiske og praktiske øvelser. Etter gjennomført kurs får alle deltakere et bevis som dokumenterer at de er autorisert for installasjon av -anlegg. Kontakt oss for mer informasjon. LEX22620 LEX22650 Sertifikat Lexel tilbyr sertifisering av Lexom Home installasjoner. Sertifikatet er en kvittering på at installasjonen tilfredsstiller funksjonelle krav som gjelder for høyhastighetsnett til boliger. Sertifikater for de ulike installasjoner utstedes av Lexel Electric S når nødvendig dokumentasjon er sendt inn for kontroll og registrering. Garanti Når Lexel står for sertifiseringen av -nettverket tilbys Lexels forlengede funksjons- og reservedelsgaranti på opp til fem år. 12 /M1742NO/0112

13 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Koblingseksempeler istribusjon av tele, og data inkluderer en infrastruktur for flere svakstrømssystemer i ett nettverk. I dette eksemplet kobles innkommende signaler for data, tele og til koblingssentralens aktive moduler og krysskobles til ønsket uttak. Ekstern nettverkstilkobling (Fiber- eller kobberkabel) Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 ROM 2 12V 0V ROM 3 signaler Ethernetkommunikasjon Telefonkommunikasjon (analog) LEX27580 Enkel kabel-/antennedistribusjon lle -apparater er her oppkoblet mot kabel-, og i tillegg er en radio koblet opp mot antennesystemet. Når radioen kobles til antennesystemet benyttes medfølgende hun-adapter på radio- tilkoblingskabel. ntennetilkobling (Koaksialkabel) Hoved- 32" Wide Screen ROM 1 ROM 2 -signaler (inkl. radio) LEX27610 Radio /M1742NO/

14 Pwr RF input R / 100 Gain Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 istribusjon av ISN og analog telefoni Telemodulen i har tilkobling for ISN. I dette eksemplet kobles innkommende ISN til koblingssentralen og viderekobles til et uttak der man kobler til ISN-utstyret. I ISN-routeren fordeles innkommende ISN til to digitale porter for ROM 3 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) tilkobling av datamaskiner, samt to analoge porter for tilkobling av telefoner. I dette eksemplet kobles en av de to analoge portene tilbake via ISN-adapteret til telemodulen, og blir der tilgjengelig i telepanelets porter. NT- ox + ROM 1 Teledapter = ISN-port ISN (S0-bus) LEX27600 nalog linje fa ISN-T/ ISN-modem/router inkl. T/ Internettoppkobling via kabel- Eksemplet viser en internettoppkobling via kabel-. Her setter man inn et filter som deler opp antenne- og datasignalene. Fra henholdsvis filter og kabel-modemet føres signalene inn på via /radiomodul 100 og datamodul H100. Kabel- -modem og band-stop-filter er ikke inkludert i. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 and-stop Filter Uplink Modul 0V 12V 12V 0V UpLink Modul ROM 2 Kabel- + datasignaler ata i kabel- returbånd Ethernetkommunikasjon LEX /M1742NO/0112

15 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Internettoppkobling via kabel- med returtrafikk er her tilknyttet kabel- via /radiomodul 110. Passende versjon av /radiomodul tilpasses mot kabel--operatørens returbånd (5-30 MHz, 5-55 MHz eller 5-65 MHz). ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Port på /radiomodul som har returtrafikk ROM 2 Kabel- + datasignaler ata i kabel- returbånd Ethernetkommunikasjon LEX23870 Koble til flere datamoduler Eksemplet viser et nettverk med to sammenkoblede datamoduler via uplink-moduler. atamodulene kan plasseres i to forskjellige sentraler. Nettverket kan nå deles mellom åtte P/skrivere. Flere sentraler kan settes opp ved behov i større boliger. Krysskoblingskabel (krysset) ROM 1 ROM 2 UpLink Moduler 12V 0V 12V 0V ROM 3 Ethernetkommunikasjon LEX27640 /M1742NO/

16 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Nettverk med datamaskiner, skrivere og tilkobling til eksternt nettverk kan brukes til å bygge opp interne datanettverk. I dette eksemplet krysskobles uttakene til koblingssentralens datamodul. ette gir da kommunikasjon mellom alle uttak tilkoblet datamodulene. I eksemplet kobles også et eksternt nettverk inn via en uplink-modul, f.eks. bredbånd til en fast internettilkobling. enne blir også tilgjengelig for alle uttak tilkoblet datamodulen. Ekstern nettverkstilkobling (Fiber- eller kobberkabel) ROM 1 ROM 2 Krysskoblingskabel (krysset) Uplink-modul 12V 0V 12V 0V ROM 3 Ethernetkommunikasjon LEX27590 elt internettilkobling via ISN I dette eksemplet har alle P-er muligheten for internettoppkobling via en ISN-linje ved hjelp av en P som internettserver. en P-en som brukes som internettserver skal alltid være påslått når internett er i bruk. Til denne konfigurasjonen trenger du kun ett internettabonnement. ROM 1 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) 12V 0V ROM 3 ISN (S0-port) Ethernetkommunikasjon LEX /M1742NO/0112

17 ISN-distribusjon Eksemplet viser innkobling av ISN-utstyr til telemodul T110. enne modulen kan distribuere åtte samtidige ISN S0 bus tilknytninger. Ved å knytte til en ISN-router er det mulig å koble opp en P mot internett. Til denne konfigurasjonen trengs det ISN-telefonapparater. ROM 3 ROM 2 Teletilkobling (Partvunnet kobberkabel) NT- ox ISN-telefon ISN-telefon ROM 1 ISN (S0-port) ISN-modem/router V-link er koblet mot kabel- og flere satellittmottakere, samtidig som man benytter Vog videospiller. Kabel- kobles direkte inn på /radiomodul 110. Satellittmottakere og video/ V kobles opp mot en modulator som plasseres ved hoved-en. Hoved-en kobles direkte til satellittmottakere og/eller V/video via scartkabel for å oppnå stereolyd. V-link gjør det mulig å modulere og overføre disse signalene til alle uttak når Vmodulatoren kobles til V-link-porten på /radiomodulen. et er i tillegg mulig å styre ST/video, V og lignende fra alle -apparater via IR-link. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = V-port -signaler RF sat i V-link V fra composite video + V-signaler ROM 2 2:e LEX23910 LEX27660 /M1742NO/

18 Fjernkontroll (IR-link) Eksemplet viser kabel- inn på /radiomodul 110. I anlegget er det en V-modulator som kan ta i mot signaler fra 4 videokilder (video, V o.l.). isse videokildene kan styres fra alle rom via IR-mottakere. V-modulatoren må kobles til V-linkport på /radiomodul 110 via uttak og krysskoblingskabler. lle 6 utgangene på /radiomodulen kan ta imot IR-styresignaler. IRstyresignaler sendes alltid ut på /radiomodulens V-linkport og den spesielt forberedte IR-utgangen. ntennetilkobling (Koaksialkabel) IR-sender ROM 1 Kapsling Hoved- 32 Wide Screen IR-sender Max 4 ROM 2 IR-mottaker V-port -signaler IR mottakerens kontrollsignal ROM 3 IR-mottaker Satellitt- med sentralt plassert satellittmottaker Kabel- og parabol kobles sammen i et sammenkoblingsfilter (passiv diplexer) der satellitt- og kabel- -signaler settes sammen og kobles inn på Lexom ROM 1 ntennetilkobling (Koaksialkabel) Koaksialkabel Koaksialkabel Koaksialkabel Hoved- 32 Wide Screen Sat. mottaker -signaler ROM 2 + RF sat. signaler LEX23890 LEX23880 Homes /radiomodul. Hvis satellittmottakeren skal plasseres på et annet sted enn i rommet som -en er plassert, bør den kunne styres via IR-link. 18 /M1742NO/0112

19 Satellitt//videodistribusjon med de-sentralisert plassering Satellittmottakeren og videoen er her plassert ved hoved-en. Satellittmottakeren/videoen mottar signaler fra parabolen og sender disse videre til Lexom Home-systemet. Satellitt//videosignaler distribueres til alle tilkoblede -apparater. -antenne Parabol ROM 1 Ev. SRT-kontakt Hoved- 32" Wide Screen VIEO UT -signal Koaksialkabel Koaksialkabel Sat. inn Sat. mottaker Sat. + Video (RF-mono) + ST + Video ROM 2 2:e LEX27620 Satellitt- med de-sentralisert satellittmottaker er her koblet opp mot både kabel- og satellitt, der satellittsystemet er installert på en sentral plassering ved hoved-en. Ved å koble inn en modulator (som knyttes opp mot V-link-porten på 110 via uttak og krysskoblingsmodul) kan andre -apparater se både kabel- og den kanalen satellittmottakeren er stilt inn på. Satellittmottakeren kan betjenes og styres fra alle -apparater via IR-link i /radiomodul og modulatoren. ntennetilkobling (Koaksialkabel) Parabol ROM 1 Koaksialkabel Hoved- 32 Wide Screen Sat. mottaker = V-port -signaler RF sat. i V-link (Mono) + RF sat. signaler V fra composite video ROM 2 2:e LEX23900 /M1742NO/

20 Interaktiv kabel- kan også kobles opp mot digital-. Eksemplet under viser oppkobling med kabel- og digitalboks. Returtrafikken i dette eksemplet går fra digitalboksen via -systemet til systemoperatøren. Eksempel på returtrafikk er "pay pr. view". Via V-link kan man fra øvrige -apparater se fra digitalboksen. igitalboksen kan dessuten styres fra øvrige -apparater hvis IR-systemet til anvendes. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = Port på /radiomodul som har returtrafikk = V-port Kabel- + data signaler ata i returbånd igitalboks i V-link (Mono) ROM 2 2:e igitalboks + Kabel + datasignaler V fra composite video LEX23920 kameraovervåkning I eksemplet under bruker man -systemet til å overføre signaler fra ett overvåkningskamera til alle -apparater som er knyttet til systemet. Signalene fra videokameraet legges på en ledig kanal, og kan sees når kanalen velges på -apparatet. Kamera og modulator kan flyttes og kobles til et ledig uttak i systemet. Kameraet strømforsynes fra modulatoren. ntennetilkobling (Koaksialkabel) ROM X ROM 1 Hoved- 32 Wide Screen = V-port V fra composite video RF-signal i V link (Mono) signal + V-signal ROM 2 2:e LEX /M1742NO/0112

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk

Brukerveiledning ELKO Living System. Hjemmenettverk Brukerveiledning ELKO Living System Hjemmenettverk Brukerveiledning for spredning av TV, radio, bredbånd og telefon til alle aktuelle rom. Inkludert oppsett for digitalt bakkenett, digitalt kabel-tv, IP-telefoni,

Detaljer

Bestillingsdokument. Ett system som kobler sammen alt

Bestillingsdokument. Ett system som kobler sammen alt Bestillingsdokument Ett system som kobler sammen alt Styring og nettverk for hjemmet Lysstyring 2 3 4 5 6 RF Skumringsbryter som skrur av og på lyset Styrt av dimmer og kan slukkes fra alle brytere Kontakter

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Telemator 2010. Brukerhåndbok. Grunnmodul Trasémodul Nettdiagrammodul Prosjekteringsmodul Ordremodul Trunkmodul

Telemator 2010. Brukerhåndbok. Grunnmodul Trasémodul Nettdiagrammodul Prosjekteringsmodul Ordremodul Trunkmodul Brukerhåndbok Telemator 2010 Grunnmodul Trasémodul Nettdiagrammodul Prosjekteringsmodul Ordremodul Trunkmodul Programvare for prosjektering, dokumentasjon og drift av: Bredbånd-, telefoni-, data- og andre

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Oppgaver Elforlaget 1 1 Innledning 1.1 Gjennom praktiske øvinger i boka skal du lære å arbeide på ulike typer data- og kommunikasjonsanlegg. Etter at et anlegg er koblet

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer