Master # indd :40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40"

Transkript

1 Master # indd :40

2 Master # indd :40

3 Master # indd :40

4 Brigader Leif Schanke 19. september februar 2014 Master # indd :40

5 Det var med sorg Hæren mottok meldingen om at Leif Schanche gikk bort 3. februar 97 år gammel. Leif Schanche var født 19. september 1916 på Kolahalvøya i Russland. Han flyttet senere til Norge og tok handelsutdannelse før han tok sin befalsutdannelse. Ved krigsutbruddet i 1940 var Leif Schanche fenrik og tjenestegjorde i Trønderbataljonen hvor han deltok i de dramatiske kampene i Gratangen. Senere i krigen gjorde han tjeneste som kurer, men etter hvert som fienden kom på sporet av han, måtte han rømme til England. I England fortsatte han sin militære trening og ble tidlig i mai 1945 sluppet ned i fallskjerm over Rognan øst for Bodø- Der ble han tatt til fange av tyskerne og unngikk så vidt å bli henrettet. For sin deltagelse i krigen mottok han blant annet både den norske og britiske deltagermedaljen, samt den amerikanske frihetsmedaljen. Etter krigen fortsatte han sin tjeneste i Hæren og Forsvaret. Han gjorde blant annet tjeneste som sjef for Hans Majestet Kongens Garde, Forsvarsattache i Helsingfors, sjef for Brigaden i Sør-Norge og infanteriinspektør. Leif Schanche oppnådde graden oberst I som tilsvarer graden brigader. Leif Schanche var en offiser med stort engasjement og stor påvirkning. Han utviklet og perfeksjonerte musikk og drilltroppen til Hans Majestets Kongens Garde og han startet også et eget skiløperkompani for toppidrettsutøvere. Som infanteriinspektør forbedret han kvalitets og rapporteringssystemene i infanteriet og spesielt skyteutdannelsen fikk et stort løft under hans ledelse. Krigsskolen ønsker å takke for et tett samarbeid og for all støtte opp i gjennom årene for å fremme oss som en utdanningsinstitusjon og tradisjonsbærer i samfunnet. Med Leif Schanches bortgang har Hæren mistet en stor offiser med en imponerende historie. Det lyses fred over Leif Schanches minne. Master # indd :40

6 Innhold AKTUELT - Åpenhet og Ytringsfrihet 14 Forsvarets åpenhet 16 Åpenhet og ytringfrihet 20 Koma. 22 Kultur for å tie. 26 KS åpneste 28 Freedom of speech 30 Kritisk tenkning 34 Forposten tar tempen på Krigsskolen ting du ikke gjør eller sier i media Meninger Kronprinsen på Krigsskolen 46 Håndtering av krigens påkjenninger 50 Tremilas fall - hva så? 54 Nasjonens ideal og krigshelt E.E.T. 58 Hjemme hos Tor-Erik Hanssen 60 Tradisjonsbærerne 64 Tanker rundt mine frivillige feltuker 66 De gamle dage 68 TDG #7 Open flank policy 70 I stridssekken 72 Sersjant Steiner i Syria 74 TTT 75 Vil du bli major? 76 Presentasjon Kadettsamfundet 84 Kadettsamfundet informerer 85 Skilt ved fødselen? 86 ILKS: Klar, ild! 88 NAKA 90 Hva skjuler seg bak #Krigsskolen? 92 Skolens løsning #1 Master # indd :40

7 Leder F Da var det på tide å takke for seg og uhøytidelig overrekke redaktørstolen til ny redaktør. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de som har bidratt gjennom det siste året, alt fra redaksjonsmedlemmer til kadetter, instruktører og eksterne. Det har vært en sann glede og en personlig utfordring å få lede Forposten gjennom denne tiden. Med de siste utgavene har vi fått mange gode tilbakemeldinger, som også rekker langt utenfor leirgjerdet, hvilket gjør at det er med stolthet og litt vemodighet jeg nå overlater roret til den unge og lovende Kari Maritza Kollbotn. Kari er virkelig rett kvinne til rett jobb, og at Forposten vil utvikles gjennom henne som leder, er jeg ikke i tvil om. Med dette vil jeg ønske den nye redaksjonen lykke til! Med (en grammatisk korrekt og) vennlig hilsen, Rine Veberg, Tidligere redaktør Forposten Hei alle sammen, - og takk for tilliten! Jeg har satt sammen en ny redaksjon, og sammen ønsker vi å fortsette det gode arbeidet med Forposten. Jeg ønsker velkommen til ny redaksjon og ny assisterende redaktør Oddar Kristiansen! Denne utgaven diskuterer vi temaet «Åpenhet og ytringsfrihet i Forsvaret». Dette er et tema som engasjerer mange, men som alt for sjelden blir diskutert andre steder enn i korridorene. Jeg håper denne utgaven kan gjøre debatten om til noe mer. Spørsmål vi stiller i denne utgaven er: hvor høyt er det egentlig under taket? Har vi en uklar høyre- og venstrebegrensning? Hvem lager begrensningene oss selv, kulturen eller ledelsen? Har vi egentlig begrensninger eller er det myter som legger demper på debattene? Hvilke temaer er vanskeligere å diskutere offentlig? Det er ikke alltid like lett å sette ord på hva som gjør det vanskelig å ytre seg i denne utgaven er det kanskje noen som klarer å sette ord på dine tanker? Er du enig eller uenig gjerne skriv tilsvar i neste nummer. Etter god opplæring fra Rine Veberg, er det nå med litt stolthet jeg legger frem denne første utgaven i 2014! Jeg håper den blir lest flere ganger opp og ned - og av mange! Vi har ansvaret nå ikke la debatten dø ut! Da ønsker jeg alle god lesing, og gode debatter utover våren. Neste deadline er 15. mai! REDAKTØR Kari Maritza Kollbotn ASS. REDAKTØR Oddar Kristiansen REDAKSJON Ruben Getz/Sjef foto Bjørnar Riley/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Daniel Haugom/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent Vigdis Svanholm/Skribent Runar Bauge/Skribent Annbjørg M. Elvebakke/Skribent Silje Willassen/Skribent Simen Berge Størkersen/Skribent Rine Veberg/Illustrasjon BIDRAG I tillegg bidrar flere eksterne til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med så send dette til: NESTE DEADLINE 15. mai FORSIDEFOTO Ruben Getz Forposten distribueres også på nett under Krigsskolens hjemmesider. Kair Maritza Kollbotn Ny redaktør Forposten krigsskolen/student-ved-krigsskolen/forposten/sider/default.aspx UTGIVER Krigsskolen ANSVARLIG REDAKTØR Ingrid Margrethe Gjerde Trykket ved Merkur Trykk Master # indd :40

8 meninger SJEFEN Har ordet Kadetter! Dette nummeret av Forposten er viet offiserenes deltakelse i debatter i det offentlige rom. Det er et tema som engasjerer meg og jeg håper fokuset på saken bidrar til at kadetter og offiserer forøvrig ønsker å være mer synlige utenfor også Forsvaret... Fjorårest Dialogkonferanse i Forsvaret var viet temaet «åpenhet og vidsyn». Vår forsvarminister, Ine Marie Eriksen Søreide, talte varmt om mer åpenhet i forsvarssektoren. Hun stilte sågar spørsmålet: «Hvem kan ha tillit til Forsvaret dersom vi ikke er åpne både om det som er positivt og negativt?» Forsvarssjef Bruun Hansen talte også på den samme konferansen og støttet opp under statsrådens budskap. Forsvaret er helt avhengig av tillit i befolkningen. Det norske folk skal være trygge på at vi er i stand til å løse våre oppgaver når det er krevet. Denne tilliten krever at folk har kjennskap til Forsvaret, og derfor må vi sørge for at det stadig er fokus på Forsvaret. Vi bør også sette pris på kritiske spørsmål og diskusjon rundt Forsvarets oppgaver, struktur og ikke minst hvordan vi løser våre oppgaver hjemme og ute. Slike diskusjoner er viktige i et demokrati og bidrar til interesse for Forsvaret. Ikke minst bidrar det også til at både politikere, fagekspertise og vi som er en del av Forsvaret utfordres til å tenke grundig gjennom hvordan vi best kan løse våre oppgaver. og riktig å snakke om ut fra hvilken rolle vi har. Den enkelte av oss er selvsagt også ansvarlige for våre uttalelser. Det er derfor viktig å ha kjennskap til media, samfunn og politikk når man uttaler seg, for å unngå at uttalelser tas ut av sin sammenheng eller misforstås. Jeg vil at utdanningen på KS skal bidra til å gi en slik ballast og gjøre kadetter og ansatte trygge i sin deltakelse i det offentlig ordskifte. Når jeg hører på dere kadetters refleksjoner i og utenfor undervisning er jeg helt trygg på at dere har mye å bidra med i det offentlige rom, så lykke til! Ingrid M. Gjerde Oberst Sjef Krigsskolen Jeg mener derfor at vi som offiserer har et ansvar for å bidra til folkeopplysning og debatt rundt Forsvaret, særlig i en tid hvor en begrenset andel av årskullene gjennomfører førstegangstjeneste og på denne måten blir kjent med sektoren. Vi må være med på å sette agenda i det offentlige rom - og vi må sørge for at vi bidrar med vår kompetanse. Dersom ikke offiserene deltar, hvem skal da sikre at alle aspekter ved vårt fagfelt belyses på en innsiktsfull måte? Det finnes saker vi ikke skal uttale oss om av for eksempel hensyn til operasjonssikkerhet eller personell, og vi må være i stand til å vurdere hva som er naturlig 8 forposten Master # indd :40

9 PREsidenten Har ordet Kadetter! Perioden jeg har hatt i Kadettsamfundet har gitt meg mulighet til å bidra til det unike fellesskapet på Krigsskolen, samtidig som jeg har lært mye om meg selv og mine egenskaper som person og leder. Tusen takk til alle kadettene som er med og bidrar til Kadettsamfundet, en slik dugnadsånd har jeg aldri sett maken til. Til styret jeg har hatt som privilegium å lede, det har vært en fornøyelse. Jeg takker for all den innsatsen dere har lagt ned. Det har sørget for at vi har klart å levere som vi har gjort. Jeg vil også takke alle de «usynlige hjelperne» som alltid er der og rigger, rydder, vasker og arrangerer, det er deres fortjeneste at vi får det til. Videre ønsker jeg og gratulerer det nye styret. Dere går en spennende tid i møte som jeg håper dere tar godt vare på. Det vil bli utfordrende og lærerikt, samtidig vil det gi dere erfaringer som vil hjelpe dere i fremtiden som offiserer. Jeg oppfordrer alle kadetter til å være med å bidra til Kadettsamfundet, slik at det i fremtiden blir et enda bedre sosialt miljø på Krigsskolen. Kadettsamfundet; av kadetter, for kadetter! Tom-Erik Holmen Tidligere president Kadettsamfundet Kjære kollegaer! Først og fremst vil jeg på vegne av det nye styret takke for tilliten vi ble vist på generalforsamlingen. Første inntrykket mitt av det nye styret er at dette er en gjeng med mange gode ideer, mye initiativ og en iver etter å starte arbeidet i Kadettsamfundet. Arbeidet i de forskjellige undergruppene er godt i gang og det mye å se frem til før sommeren. Jeg vil benytte sjansen til å berømme den innsatsen som er lagt ned i denne utgaven av Forposten. Kadett Kollbotn og hennes redaksjon har kanskje levert den beste utgaven noensinne (?), og virkelig funnet balansen mellom saklige og gode artikler og humoristiske betraktinger vedrørende vår skolehverdag. Temaet i dette nummeret kunne ikke vært mer aktuelt, og det er gøy å se at kadettene bidrar med sine meninger om hvordan kulturen for åpenhet er i vår organisasjon. Vi må huske på at vi er i en unik situasjon mens vi er på Krigsskolen hvor vi kan mene mye om alt - uten at det får konsekvenser! Til slutt vil jeg takke forrige styret og president Holmen for den jobben dere har gjort. Det krever mye av hver enkelt å ha verv i Kadettsamfundet ved siden av studier. Dere har lagt et solid grunnlag for oss som har tatt over og vært helt avgjørende for at det nye styret kunne få en flying start. Takk for innsatsen, og lykke til videre! Espen Høilund Ny president Kadettsamfundet forposten 9 Master # indd :40

10 Foto: R W meninger Åpenhet og ytringsfrihet Har vi en uklar høyre - og venstrebegrensning? Forposten ønsker å ta tak i de temaene som kadetten diskuterer. Til denne utgaven har vi valgt å fokusere på ytringsrommet i Forsvaret. Er det så høyt under taket som vi vil ha det til? Hvor klar er høyre- og venstrebegrensningen? Legger vi begrensningene på oss selv, eller er det kulturen? Vi håper denne utgaven kan gi nye perspektiver på hvorfor det er viktig å mene noe og kunne formidle det - ansvaret ligger på oss, i den profesjonen vi har valgt. Forposten utfordrer deg til å bidra i neste nummer! 10 forposten Master # indd :40

11 Foto: Ruben Getz forposten 11 Master # indd :40

12 Aktuelt Illustrasjon: Rine Veberg 12 forposten Master # indd :41

13 forposten 13 Master # indd :41

14 Aktuelt Forsvarets åpenhet Thor Bjarne Bore er tidligere sjefsredaktør for Stavanger Aftenblad, han er nå ivrig blogger, og står bak en av Norges mest leste. Bore har og har hatt mange andre verv opp igjennom årene og har mye kunnskap om samfunnslivet. Han er også tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull. Forposten har fått tillatelse til å trykke en av hans artikler som han skrev i 2011, den omhandler Forsvarets åpenhet. Tekst: Thor Bjarne Bore Foto: Aftenbladet.no/Jon Ingemundsen Jeg ønsker en åpenhetskultur i Forsvaret internt, så vel som eksternt. Det skal være gode muligheter for våre ansatte til å fremføre synspunkter på saker eller arbeidsmiljøet. (Forsvarssjef Harald Sunde i Dagbladet). Det er så riktig at det burde rammes inn med eikeløv og henge rett under bildet av Kong Harald i alle forsvarets messer. Det er så vakkert at det kunne vært lest av Liv Ullmann med Griegs Morgenstemning som kontentum. Og det er i praksis så falskt at Henrik Ibsen ville reist seg fra cafébordet på Grand, løftet opp avisen og ropt høyt: I Forsvaret gjelder maktspråk, er rettferdighet, den edle står av velden overskygget. Den edle er i dette tilfelle generalmajor Leif Sverre Rosén som ofret sin egen karriere for å redde liv i Afghanistan. Han hadde gjort alt riktig: Som forsvarets sanitetssjef gikk han tjenestevei og advarte i årevis sine overordnede om at den dårlige sanitetsdekningen i Afghanistan var livsfarlig og under enhver kritikk. Ingen reaksjon. Så gikk han ut offentlig med sitt alvorlige varsko. Det skapte et press som gjorde at regjeringen ble presset til 14 forposten Master # indd :41

15 Både i Forsvaret og på andre offentlige arbeidsplasser er det ofte ikke noe i veien med regelverkene, men med kulturen. å bygge feltsykehus og å sende kirurger og sanitetshelikoptre. I Afghanistan ble norske, allierte og afghanske liv reddet. I Norge kostet åpenheten Rosén jobben og en god helse. Forsvaret skal beskytte demokratiet. I ytterste konsekvens skal vi påtvinghe våre demokratiske verdier overfor andre stater. Hvordan kan det da ha seg at vi ikke klarer å etterleve de samme prinsippene i egne korridorer? spør Thomas Norman Hansen, offiser, og tillitstvalgt verneombud i en kronikk i Dagbladet. Både i Forsvaret og på andre offentlige arbeidsplasser er det ofte ikke noe i veien med regelverkene, men med kulturen. Paternalistiske bekymringer og kontrollbehov trives. Ønsket om et godt image i offentligheten skaper kontroll med form og vinkling på de informasjoner som kommer ut, det legges lokk på visse saker, holdes tilbake informasjon. Kritikk mot ledelse er sjelden velsett. Men ikke mange føler at vel kan du aller nådigst få lov til å ytre deg, men egentlig vil man helst at du holder kjeft. I slike tilfeller etableres det gjerne en selvsensur. I saker der ledelsen har tatt sin beslutning, gjelder lojalitetsplikten som beskrevet i våre etiske grunnregler. Innenfor disse rammene oppfordres Forsvarets ansatte til å uttale seg om sitt fag- og ansvarsområde, skriver Forsvarssjefen. Lojalitet er et begrep som brukes ofte, der avsender egentlig mener lydighet, men lydighet og lojalitet er to forskjellige begrep. Lydigheten er blind mens lojaliteten er kritisk, seende og verdiladet, sier professor Paul Leer- Salvesen. Forsvarsminister Grete Faremo vet noe om hva dårlig behandling fra en ledelse innebærer. For 15 år siden ble hun syndebukk og mistet stillingen som justisminister da statsminister Thorbjørn Jagland håndterte skandalen rundt overvåkingen av Berge Furre mens han satt i Lundkommisjonen og gransket POTs overgrep. Hun av alle burde sørge for skikkelig kompensasjon og ros til Rosén. Hun bør minne forsvarsledelsen om at ytringsfrihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre. forposten 15 Master # indd :41

16 Aktuelt Åpenhet og ytringsfrihet Avgjørende for Forsvaret? Tekst: Thomas Norman Hansen, HVO Hæren Foto: Ruben Getz Åpenhet og ytringsfrihet er kjerneverdier i vårt 200 år gamle demokrati. Nedfestet i grunnloven i Som offiser er man ikke bare klar over dette, men man har i ytterste konsekvens en selvstendig plikt til å ta opp våpen og forsvare oss dersom vårt demokrati er angrepet. At dette er kjerneverdier i samfunnet gjenspeiles i det mediafokus slike saker ofte får. Samfunnet ønsker gjennomsiktige offentlige organer, og Forsvaret er intet unntak. Noen tror at åpenhet betyr å være ærlig når man blir stilt kritiske spørsmål. Noen tror også at åpenhet betyr å sminke virkeligheten ved å utelukkende fokusere på positive saker. Nettopp dette siste har den tiltredende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kritisert den tidligere politiske ledelsen for. Hun mener at åpenhet betyr å tilby et korrekt bilde av virksomheten. Da må de gode og dårlige sidene løftes frem i offentlighetens lys. Effekten av tidligere ledelsesfokus har vært at nivåene under Forsvarsdepartementet undertrykker en god åpenhetskultur. Trolig ikke først og fremst fordi man ikke ønsker åpenhet, men fordi man ønsker å stå frem i godt lys for statsråden. Når Forsvarsledelsen og Forsvarsdepartementet har felles kommunikasjonsavdeling forsterkes effekten. Det er jo nettopp kommunikasjonsavdelingen som på vegne av lederne forvalter informasjon og åpenhet. Da jeg selv kritiserte mangelen på åpenhet i en kronikk i Dagbladet i 2011 ble jeg i ettertid innkalt til ett møte med daværende forsvarssjef Harald Sunde. Her fikk jeg helt klare formaninger om å ta opp kritikkverdige forhold på interne linjer. Samtidig forsvarte Sunde at han hadde gått ut i media og refset en høytstående offiser som hadde vært kritisk til at kongen ikke fikk dele ut tapperhetsmedaljer. Sunde hevdet at han måtte svare på samme «nivå». Problemet var bare at dette kneblet all videre mulighet for offiserer til å delta i en offentlig debatt om saken. Når Sunde i ettertid hevder han sto for åpenhet vil jeg si at det er i beste fall noe han ønsket å gjøre, 16 forposten Master # indd :41

17 men som han ved handling satte en effektiv stopper for. Til tross for dette har det blitt tatt noen kvantesprang de siste årene. Situasjonen i 2010 var at man hjemme i Norge hadde ett bilde av at norske soldater var på et vakt-og sikringsoppdrag i Afghanistan. Sannheten var at PRT hadde fått i oppdrag å «åpne opp» Gwormach. Dette betydde at man måtte inn i opprørskontrollerte områder, jage vekk opprørerne og midlertidig befeste landsbyer og andre knutepunkter. Med andre ord ett offensivt oppdrag der norske avdelinger daglig havnet i skuddvekslinger med opprørere. Nordmenn er opptatt av ærlighet og kanskje var det folkesjela som viste seg frem? Var man villig til å underslå det faktum at man var i aktiv krig? Politisk var man villig til nettopp dette og forsvarsledelsen var lydige. Men noen modige soldater ville det annerledes. Rune Solberg tok TV-seerne med på en reise i PRT en sitt arbeid i Afghanistan. På godt og vondt fikk det norske folk oppleve hva det vil si å være på oppdrag for Norge, lite var skjult og ingenting unndratt. Serien ble meget godt mottatt av seerne og ble en suksess. TV media var for første gang med under huden på en norsk militær avdeling i krig. Jeg har blitt fortalt at forsvarsledelsen var svært kritisk til programmet. Jeg vet også at det ved flere anledninger ble problemer av at informasjon om hendelser ble sendt direkte til media fra PRT og ikke via politisk sensur. Kompanisjefen i mekanisert kompani 4 i Telemark bataljon, Rune Wenneberg og hans menn brøt lydmuren i norsk samfunnsdebatt da bladet Alfa fikk fortelle de innerste hemmelighetene til soldaten. Myndighetspersoner gikk av skaftet, statsråd Grete Faremo var i harnisk. Her skulle hoder rulle. Ordene som vi alle husker er: «krig er bedre enn sex» og «til Vallhall». Fryktbasert ledelse ble tatt frem fra skapet og i fortvilelsen reiste sjefen for forposten 17 Master # indd :41

18 Aktuelt Hvis man har arenaer med takhøyde vil sjelden sterke meninger nå ut i det offentlige rom, likevel er det flere debatter som bør føres der. Forsvarets operative Hovedkvarter (FOH) generalløytnant Brovold ned til Afghanistan og malte over det han trodde var uakseptable symboler i form av hodeskaller. Mange på grasrota måtte flire da han stolt sto frem og viste handlekraft. Med sprayboksen i handa malte han over det internasjonale minesymbolet på en Sisu. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har uttalt at han utviste godt lederskap i denne situasjonen. Men i virkeligheten var det en heksejakt. Da Wenneberg ble invitert på Skavlan for å fortelle om krigerkulturen og det faktum at det å drepe var en del av profesjonen, ville forsvarsledelsen stoppe dette. Det var ikke ønskelig at soldaten skulle stå frem med sin versjon. Daværende Generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal ville det annerledes og la i praksis hodet på huggestabben da han sørget for at Wenneberg fikk fortalt soldatens versjon i beste sendetid på NRK. Kanskje var virkeligheten hardere enn ledelsen kunne tåle. Man kan også ha en viss forståelse for at ledere som ikke har sett fienden i øynene og ikke sett sine kamerater drept av deres ild har vanskelig for å sette seg inn i denne typen adferd. Krig er og blir skittent og får frem både det beste og det verste i et menneske. Dette vet politikerne, men synes ofte at det er dristig å formidle dette til samfunnet. For her snakker vi om å eksponere våre soldater for umenneskelighet. Noe som kan fremstå som kritikkverdig når det ikke engang handler om å forsvare nasjonens territorium. Hvordan skal moderne militære ledere takle sterke meninger? Etter mitt syn må meningene omfavnes og undersøkes. Gjør man dette på en inkluderende måte vil man enten få øynene opp for alvorlige feil, eller man vil få en felles erkjennelse av at det er greit som det er. Hvis man har arenaer med takhøyde vil sjelden sterke meninger nå ut i det offentlige rom, likevel er det flere debatter som bør føres der. Debatt om åpenhet er eksempel på dette, samme med debatt om hvordan Forsvaret skal brukes internasjonalt. Debatt om hvilken struktur vi skal ha på spesialstyrkene derimot er en debatt som med fordel kan kjøres internt. Man må tørre å ha åpenhet fordi det forankrer Forsvarets virke i befolkningen og man får lettere aksept for konsekvensene av jobben vår. Enten det er å ta liv i Afghanistan eller å anerkjenne og ivareta de soldatene som har gjort det. De som kun gjør jobben sin på vegne av landet. 18 forposten Master # indd :41

19 forposten 19 Master # indd :41

20 Aktuelt Koma. Krigens krav. Det står som en poetisk frase for å minne oss på hva som kreves av en kriger. I motsetning til mange som leser dette, har jeg aldri blitt skutt på, aldri stått mot en fiende som ønsker å drepe meg. Min erfaring er annerledes, og siden temaet for denne utgaven er åpenhet ønsker jeg å være nettopp det. André Auke Da jeg våknet på intensiven på Ullevaal Sykehus i starten av februar i fjor visste jeg akkurat hvor jeg var, jeg visste hva som hadde skjedd, og at menneskene rundt meg var sykepleiere. Jeg hadde sett dem før, i drømmene jeg drømte da jeg lå i koma. Følelsen satt dypt i meg, selv den dag i dag kan jeg gjenfortelle nøyaktig hva jeg drømte. I starten var drømmen noe vag. Jeg var ikke en kropp, kun en form for eksistens, og jeg snakket med en eller annen kvinneskikkelse som kunne minne om moren min. Hun fortalte meg at jeg var syk, og den eneste måten jeg kunne bli bra på var å spinne. Som en sentrifuge, altså. Jeg skjønte ikke hvorfor, men jeg tok til å spinne. Jeg følte at jeg spant rundt med flere tusen omdreininger i minuttet, men kan ikke huske når det tok slutt. Det neste jeg husker er en følelse av å våkne opp. Jeg kommer mer til hektene og merker at jeg befinner meg på et fryktelig grått og trist sted. Jeg er mangler fortsatt kropp, men nå får jeg en følelse av hvor jeg er. Jeg tenker at jeg er på skytebanen på Terningmoen. Det går opp for meg at jeg kanskje er død. Skytebanen føles kun som et bakteppe. Den er grå og ensom, men jeg får en vag følelse av mange andre ensomme sjeler som befinner seg der, noe som sikkert bare var en forsterkning av ensomheten jeg følte. Jeg tenker at jeg er et gjenferd som går igjen på skytefeltet. Ca meter foran meg ser jeg det mine virkelige øyne ser. Jeg ser det som om det skulle vært en TV, rektangulært med tydelige avgrensede sider og kanter. Bildet er tydelig vinklet 90 grader med klokka, så det var en virkelig krevende posisjon å se dette fra, bare tenk deg å se på TV der skjermbildet er vinklet 90 grader med klokka. Foran mine virkelige øyne ser jeg tydelig hva som foregår. Jeg ser mange sykepleiere, alle kledd i de klare, hvite t-skjortene og buksene. Arbeidstempoet deres er høyt, men ansiktene deres er rolige og fokuserte, og de fremstår profesjonelle. Sykepleieren som sitter nærmest ansiktet mitt prøver å få kontakt med meg (Den samme mannen som var nærmest meg da jeg våknet på ordentlig). Det er en skallet mann, med et tynt ansikt, 20 forposten Master # indd :41

21 og røff stemme. Etter mange forsøk ser jeg at han gir opp. Alle sykepleierne rundt der ser også ut til å slutte å jobbe, og en ung kvinnelig sykepleier med brunt hår (som jeg ikke kan huske å ha sett i virkeligheten) sier uten å lage en mine «Pasienten ble erklært død klokka seks». Ingen av sykepleierne gjør noe nummer ut av det. Jeg var kun en traumepasient som døde. De har sett det før. Følelsen av å ha dødd forsterkes. Den samme sekvensen går igjen mange ganger, og avslutter alltid med at jeg blir erklært død. Nå blir jeg virkelig redd, redd for at jeg skal være låst i denne tilstanden for evig. Jeg nekter å akseptere at jeg er død, og presser meg selv mot «bildet» foran meg. Det føles som om jeg svømmer mot det, og før jeg vet ordet av det er jeg der. Jeg kjenner igjen sykepleieren som tar ut tuben fra halsen min, det er han som snakket til meg i drømmene. I hodet mitt hører jeg en gammel og koselig dame rope ut «Det er et mirakel!» i glede. Jeg var sikker på at jeg hadde våknet fra de døde mot alle odds. Det tok veldig mange dager før jeg fant ut at jeg aldri ble erklært død. Det var visst meningen at jeg skulle våkne den dagen, det eneste som var overraskende var at jeg våknet nærmest momentant. Jeg er klar over at mye rart skjer i hjernen når man ligger i koma. Det er stor sannsynlighet for at når lyset virkelig slukker i deg slutter du å eksistere. Da vil du heller ikke føle dødsangst, men jeg klarer ikke å se det for meg. Jeg klarer heller ikke å se for meg at døden er noe positivt, i og med at de eneste følelsene jeg relaterer til den er negative. Derfor er det noe som river i meg. Helt siden jeg våknet har mitt ønske vært å fullføre Krigsskolen for å komme meg ut og lede mine krigere til seier. Seier i sin ytterste konsekvenser å drepe de menneskene som er definert som fienden. Dette er mennesker, med det samme håpet, og de samme bekymringene som meg selv. For å seire krever min profesjon at jeg utsetter dem for det samme helvetet som jeg selv opplevde. Samvittigheten min blir satt på prøve, men instinktene mine driver meg fremover. Ansvarsfølelsen og min profesjonelle identitet holder meg sterk. Balansen er hårfin. Dette er krigens krav. forposten 21 Master # indd :41

22 Aktuelt Kultur for å tie. Den militære profesjon kan i dag være et sensitivt tema å uttale seg om i det offentlige rom, spesielt hvis man selv er en del av profesjonen. Det kan virke som om offiserer i dag er motvillige til å uttale seg i frykt for et karrierestopp eller represalier. Selv her på Krigsskolen, hvor kadetter blir oppfordret til å ytre seg, er det likevel få som velger å gjøre det overfor et større publikum. Når vi føler vi må være to stykker for å beskrive vår subjektive følelse av åpenhet og ytring i Forsvaret, mener vi det er et symptom. Hva er det som forårsaker dette? Tekst: Silje Willassen og Bjørnar Riley Foto/Illustrasjon: Ruben Getz/Rine Veberg Når soldater og avdelinger som opplever krig, krise og konflikt som en del av sin daglige jobbrutine møter et samfunn i dyp fred uten eksistensielle trusler, kan dette tilsynelatende føre til et verdikrasj. Forsvaret deler de samme verdiene som samfunnet det er satt til å forsvare, men disse verdiene kan oppfattes som noe annet i det sivile samfunn på grunn av manglende forståelse for det ekstreme ved vår profesjon. Her har Forsvaret en viktig oppgave foran seg med å skape større forståelse i befolkningen for hva Forsvaret er til for og hva den norske soldat møter i hverdagen. Vi oppfatter at mange nordmenn ikke ser hvordan det å ha styrker i internasjonale operasjoner bidrar til økt sikkerhet hjemme eller har tillit til at norske soldater ikke handler på vegne av seg selv. Men man kan ikke forvente at et folk som lever i et av verdens fredeligste samfunn automatisk forstår en profesjon og en kultur som er rettet mot et ytterpunkt som ikke er opplevd siden andre verdenskrig. Og selv ikke da bevitnet store deler av den norske befolkningen krigens forferdeligheter slik mange andre nasjoner gjorde det. Mangel på åpenhet utad har mange konsekvenser. Det kan virke som om den tidligere regjeringen og forsvarsledelsen over lengre tid frarøvet den norske befolkningen informasjon om hva norske styrker foretok seg og således skapt et feilaktig inntrykk. Ikke bare mener vi dette skaper forskjellige virkelighetsoppfatninger hos den sivile og den militære borger, men også at det plasserer en kile mellom dem. Forsvarsledelsens skjønnmaling av situasjonen har vært lett gjennomskuelig og er også med på å senke vår troverdighet i samfunnet. Også for soldaten, som av regjeringen har blitt sendt ut i strid kan det være vanskelig og lite tillitsvekkende dersom man føler at ledelsen vegrer seg for å være ærlige med dem hjemme. Ved å være ærlig og oppriktig, innenfor visse rammer, ivaretar man soldaten og offiseren slik at man kommer hjem til et samfunn som vet hva man har opplevd, og Forsvaret bygger tillit i befolkningen gjennom å vise krigens virkelighet og fortelle om oppdrag som har blitt løst. Det er viktig å ivareta de som sloss, men det er kanskje like viktig å ivareta de man sloss for. Dette er et ansvar politikere og spesielt forsvarsledelsen må ta alvorlig. Når Forsvaret har åpnet døren på gløtt og virkelighetsbeskrivelsene som har kommet ut ikke har vært i tråd med hva som er blitt servert den norske be- 22 forposten Master # indd :41

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Studien er en del av en PhD -avhandling og har til hensikt å belyse nyutdannede sykepleieres erfaringer

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Lojalitet og ytringsfrihet. Dilemmaer i profesjonsetikken. Paul Leer-Salvesen

Lojalitet og ytringsfrihet. Dilemmaer i profesjonsetikken. Paul Leer-Salvesen Lojalitet og ytringsfrihet Dilemmaer i profesjonsetikken Paul Leer-Salvesen 07.12-17 Autonomi En utvikling mot mindre autonomi i profesjonene? En utvikling mot mindre autonomi i skolen? En utvikling fra

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella?

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella? RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer