Master # indd :40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40"

Transkript

1 Master # indd :40

2 Master # indd :40

3 Master # indd :40

4 Brigader Leif Schanke 19. september februar 2014 Master # indd :40

5 Det var med sorg Hæren mottok meldingen om at Leif Schanche gikk bort 3. februar 97 år gammel. Leif Schanche var født 19. september 1916 på Kolahalvøya i Russland. Han flyttet senere til Norge og tok handelsutdannelse før han tok sin befalsutdannelse. Ved krigsutbruddet i 1940 var Leif Schanche fenrik og tjenestegjorde i Trønderbataljonen hvor han deltok i de dramatiske kampene i Gratangen. Senere i krigen gjorde han tjeneste som kurer, men etter hvert som fienden kom på sporet av han, måtte han rømme til England. I England fortsatte han sin militære trening og ble tidlig i mai 1945 sluppet ned i fallskjerm over Rognan øst for Bodø- Der ble han tatt til fange av tyskerne og unngikk så vidt å bli henrettet. For sin deltagelse i krigen mottok han blant annet både den norske og britiske deltagermedaljen, samt den amerikanske frihetsmedaljen. Etter krigen fortsatte han sin tjeneste i Hæren og Forsvaret. Han gjorde blant annet tjeneste som sjef for Hans Majestet Kongens Garde, Forsvarsattache i Helsingfors, sjef for Brigaden i Sør-Norge og infanteriinspektør. Leif Schanche oppnådde graden oberst I som tilsvarer graden brigader. Leif Schanche var en offiser med stort engasjement og stor påvirkning. Han utviklet og perfeksjonerte musikk og drilltroppen til Hans Majestets Kongens Garde og han startet også et eget skiløperkompani for toppidrettsutøvere. Som infanteriinspektør forbedret han kvalitets og rapporteringssystemene i infanteriet og spesielt skyteutdannelsen fikk et stort løft under hans ledelse. Krigsskolen ønsker å takke for et tett samarbeid og for all støtte opp i gjennom årene for å fremme oss som en utdanningsinstitusjon og tradisjonsbærer i samfunnet. Med Leif Schanches bortgang har Hæren mistet en stor offiser med en imponerende historie. Det lyses fred over Leif Schanches minne. Master # indd :40

6 Innhold AKTUELT - Åpenhet og Ytringsfrihet 14 Forsvarets åpenhet 16 Åpenhet og ytringfrihet 20 Koma. 22 Kultur for å tie. 26 KS åpneste 28 Freedom of speech 30 Kritisk tenkning 34 Forposten tar tempen på Krigsskolen ting du ikke gjør eller sier i media Meninger Kronprinsen på Krigsskolen 46 Håndtering av krigens påkjenninger 50 Tremilas fall - hva så? 54 Nasjonens ideal og krigshelt E.E.T. 58 Hjemme hos Tor-Erik Hanssen 60 Tradisjonsbærerne 64 Tanker rundt mine frivillige feltuker 66 De gamle dage 68 TDG #7 Open flank policy 70 I stridssekken 72 Sersjant Steiner i Syria 74 TTT 75 Vil du bli major? 76 Presentasjon Kadettsamfundet 84 Kadettsamfundet informerer 85 Skilt ved fødselen? 86 ILKS: Klar, ild! 88 NAKA 90 Hva skjuler seg bak #Krigsskolen? 92 Skolens løsning #1 Master # indd :40

7 Leder F Da var det på tide å takke for seg og uhøytidelig overrekke redaktørstolen til ny redaktør. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de som har bidratt gjennom det siste året, alt fra redaksjonsmedlemmer til kadetter, instruktører og eksterne. Det har vært en sann glede og en personlig utfordring å få lede Forposten gjennom denne tiden. Med de siste utgavene har vi fått mange gode tilbakemeldinger, som også rekker langt utenfor leirgjerdet, hvilket gjør at det er med stolthet og litt vemodighet jeg nå overlater roret til den unge og lovende Kari Maritza Kollbotn. Kari er virkelig rett kvinne til rett jobb, og at Forposten vil utvikles gjennom henne som leder, er jeg ikke i tvil om. Med dette vil jeg ønske den nye redaksjonen lykke til! Med (en grammatisk korrekt og) vennlig hilsen, Rine Veberg, Tidligere redaktør Forposten Hei alle sammen, - og takk for tilliten! Jeg har satt sammen en ny redaksjon, og sammen ønsker vi å fortsette det gode arbeidet med Forposten. Jeg ønsker velkommen til ny redaksjon og ny assisterende redaktør Oddar Kristiansen! Denne utgaven diskuterer vi temaet «Åpenhet og ytringsfrihet i Forsvaret». Dette er et tema som engasjerer mange, men som alt for sjelden blir diskutert andre steder enn i korridorene. Jeg håper denne utgaven kan gjøre debatten om til noe mer. Spørsmål vi stiller i denne utgaven er: hvor høyt er det egentlig under taket? Har vi en uklar høyre- og venstrebegrensning? Hvem lager begrensningene oss selv, kulturen eller ledelsen? Har vi egentlig begrensninger eller er det myter som legger demper på debattene? Hvilke temaer er vanskeligere å diskutere offentlig? Det er ikke alltid like lett å sette ord på hva som gjør det vanskelig å ytre seg i denne utgaven er det kanskje noen som klarer å sette ord på dine tanker? Er du enig eller uenig gjerne skriv tilsvar i neste nummer. Etter god opplæring fra Rine Veberg, er det nå med litt stolthet jeg legger frem denne første utgaven i 2014! Jeg håper den blir lest flere ganger opp og ned - og av mange! Vi har ansvaret nå ikke la debatten dø ut! Da ønsker jeg alle god lesing, og gode debatter utover våren. Neste deadline er 15. mai! REDAKTØR Kari Maritza Kollbotn ASS. REDAKTØR Oddar Kristiansen REDAKSJON Ruben Getz/Sjef foto Bjørnar Riley/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Daniel Haugom/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent Vigdis Svanholm/Skribent Runar Bauge/Skribent Annbjørg M. Elvebakke/Skribent Silje Willassen/Skribent Simen Berge Størkersen/Skribent Rine Veberg/Illustrasjon BIDRAG I tillegg bidrar flere eksterne til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med så send dette til: NESTE DEADLINE 15. mai FORSIDEFOTO Ruben Getz Forposten distribueres også på nett under Krigsskolens hjemmesider. Kair Maritza Kollbotn Ny redaktør Forposten krigsskolen/student-ved-krigsskolen/forposten/sider/default.aspx UTGIVER Krigsskolen ANSVARLIG REDAKTØR Ingrid Margrethe Gjerde Trykket ved Merkur Trykk Master # indd :40

8 meninger SJEFEN Har ordet Kadetter! Dette nummeret av Forposten er viet offiserenes deltakelse i debatter i det offentlige rom. Det er et tema som engasjerer meg og jeg håper fokuset på saken bidrar til at kadetter og offiserer forøvrig ønsker å være mer synlige utenfor også Forsvaret... Fjorårest Dialogkonferanse i Forsvaret var viet temaet «åpenhet og vidsyn». Vår forsvarminister, Ine Marie Eriksen Søreide, talte varmt om mer åpenhet i forsvarssektoren. Hun stilte sågar spørsmålet: «Hvem kan ha tillit til Forsvaret dersom vi ikke er åpne både om det som er positivt og negativt?» Forsvarssjef Bruun Hansen talte også på den samme konferansen og støttet opp under statsrådens budskap. Forsvaret er helt avhengig av tillit i befolkningen. Det norske folk skal være trygge på at vi er i stand til å løse våre oppgaver når det er krevet. Denne tilliten krever at folk har kjennskap til Forsvaret, og derfor må vi sørge for at det stadig er fokus på Forsvaret. Vi bør også sette pris på kritiske spørsmål og diskusjon rundt Forsvarets oppgaver, struktur og ikke minst hvordan vi løser våre oppgaver hjemme og ute. Slike diskusjoner er viktige i et demokrati og bidrar til interesse for Forsvaret. Ikke minst bidrar det også til at både politikere, fagekspertise og vi som er en del av Forsvaret utfordres til å tenke grundig gjennom hvordan vi best kan løse våre oppgaver. og riktig å snakke om ut fra hvilken rolle vi har. Den enkelte av oss er selvsagt også ansvarlige for våre uttalelser. Det er derfor viktig å ha kjennskap til media, samfunn og politikk når man uttaler seg, for å unngå at uttalelser tas ut av sin sammenheng eller misforstås. Jeg vil at utdanningen på KS skal bidra til å gi en slik ballast og gjøre kadetter og ansatte trygge i sin deltakelse i det offentlig ordskifte. Når jeg hører på dere kadetters refleksjoner i og utenfor undervisning er jeg helt trygg på at dere har mye å bidra med i det offentlige rom, så lykke til! Ingrid M. Gjerde Oberst Sjef Krigsskolen Jeg mener derfor at vi som offiserer har et ansvar for å bidra til folkeopplysning og debatt rundt Forsvaret, særlig i en tid hvor en begrenset andel av årskullene gjennomfører førstegangstjeneste og på denne måten blir kjent med sektoren. Vi må være med på å sette agenda i det offentlige rom - og vi må sørge for at vi bidrar med vår kompetanse. Dersom ikke offiserene deltar, hvem skal da sikre at alle aspekter ved vårt fagfelt belyses på en innsiktsfull måte? Det finnes saker vi ikke skal uttale oss om av for eksempel hensyn til operasjonssikkerhet eller personell, og vi må være i stand til å vurdere hva som er naturlig 8 forposten Master # indd :40

9 PREsidenten Har ordet Kadetter! Perioden jeg har hatt i Kadettsamfundet har gitt meg mulighet til å bidra til det unike fellesskapet på Krigsskolen, samtidig som jeg har lært mye om meg selv og mine egenskaper som person og leder. Tusen takk til alle kadettene som er med og bidrar til Kadettsamfundet, en slik dugnadsånd har jeg aldri sett maken til. Til styret jeg har hatt som privilegium å lede, det har vært en fornøyelse. Jeg takker for all den innsatsen dere har lagt ned. Det har sørget for at vi har klart å levere som vi har gjort. Jeg vil også takke alle de «usynlige hjelperne» som alltid er der og rigger, rydder, vasker og arrangerer, det er deres fortjeneste at vi får det til. Videre ønsker jeg og gratulerer det nye styret. Dere går en spennende tid i møte som jeg håper dere tar godt vare på. Det vil bli utfordrende og lærerikt, samtidig vil det gi dere erfaringer som vil hjelpe dere i fremtiden som offiserer. Jeg oppfordrer alle kadetter til å være med å bidra til Kadettsamfundet, slik at det i fremtiden blir et enda bedre sosialt miljø på Krigsskolen. Kadettsamfundet; av kadetter, for kadetter! Tom-Erik Holmen Tidligere president Kadettsamfundet Kjære kollegaer! Først og fremst vil jeg på vegne av det nye styret takke for tilliten vi ble vist på generalforsamlingen. Første inntrykket mitt av det nye styret er at dette er en gjeng med mange gode ideer, mye initiativ og en iver etter å starte arbeidet i Kadettsamfundet. Arbeidet i de forskjellige undergruppene er godt i gang og det mye å se frem til før sommeren. Jeg vil benytte sjansen til å berømme den innsatsen som er lagt ned i denne utgaven av Forposten. Kadett Kollbotn og hennes redaksjon har kanskje levert den beste utgaven noensinne (?), og virkelig funnet balansen mellom saklige og gode artikler og humoristiske betraktinger vedrørende vår skolehverdag. Temaet i dette nummeret kunne ikke vært mer aktuelt, og det er gøy å se at kadettene bidrar med sine meninger om hvordan kulturen for åpenhet er i vår organisasjon. Vi må huske på at vi er i en unik situasjon mens vi er på Krigsskolen hvor vi kan mene mye om alt - uten at det får konsekvenser! Til slutt vil jeg takke forrige styret og president Holmen for den jobben dere har gjort. Det krever mye av hver enkelt å ha verv i Kadettsamfundet ved siden av studier. Dere har lagt et solid grunnlag for oss som har tatt over og vært helt avgjørende for at det nye styret kunne få en flying start. Takk for innsatsen, og lykke til videre! Espen Høilund Ny president Kadettsamfundet forposten 9 Master # indd :40

10 Foto: R W meninger Åpenhet og ytringsfrihet Har vi en uklar høyre - og venstrebegrensning? Forposten ønsker å ta tak i de temaene som kadetten diskuterer. Til denne utgaven har vi valgt å fokusere på ytringsrommet i Forsvaret. Er det så høyt under taket som vi vil ha det til? Hvor klar er høyre- og venstrebegrensningen? Legger vi begrensningene på oss selv, eller er det kulturen? Vi håper denne utgaven kan gi nye perspektiver på hvorfor det er viktig å mene noe og kunne formidle det - ansvaret ligger på oss, i den profesjonen vi har valgt. Forposten utfordrer deg til å bidra i neste nummer! 10 forposten Master # indd :40

11 Foto: Ruben Getz forposten 11 Master # indd :40

12 Aktuelt Illustrasjon: Rine Veberg 12 forposten Master # indd :41

13 forposten 13 Master # indd :41

14 Aktuelt Forsvarets åpenhet Thor Bjarne Bore er tidligere sjefsredaktør for Stavanger Aftenblad, han er nå ivrig blogger, og står bak en av Norges mest leste. Bore har og har hatt mange andre verv opp igjennom årene og har mye kunnskap om samfunnslivet. Han er også tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull. Forposten har fått tillatelse til å trykke en av hans artikler som han skrev i 2011, den omhandler Forsvarets åpenhet. Tekst: Thor Bjarne Bore Foto: Aftenbladet.no/Jon Ingemundsen Jeg ønsker en åpenhetskultur i Forsvaret internt, så vel som eksternt. Det skal være gode muligheter for våre ansatte til å fremføre synspunkter på saker eller arbeidsmiljøet. (Forsvarssjef Harald Sunde i Dagbladet). Det er så riktig at det burde rammes inn med eikeløv og henge rett under bildet av Kong Harald i alle forsvarets messer. Det er så vakkert at det kunne vært lest av Liv Ullmann med Griegs Morgenstemning som kontentum. Og det er i praksis så falskt at Henrik Ibsen ville reist seg fra cafébordet på Grand, løftet opp avisen og ropt høyt: I Forsvaret gjelder maktspråk, er rettferdighet, den edle står av velden overskygget. Den edle er i dette tilfelle generalmajor Leif Sverre Rosén som ofret sin egen karriere for å redde liv i Afghanistan. Han hadde gjort alt riktig: Som forsvarets sanitetssjef gikk han tjenestevei og advarte i årevis sine overordnede om at den dårlige sanitetsdekningen i Afghanistan var livsfarlig og under enhver kritikk. Ingen reaksjon. Så gikk han ut offentlig med sitt alvorlige varsko. Det skapte et press som gjorde at regjeringen ble presset til 14 forposten Master # indd :41

15 Både i Forsvaret og på andre offentlige arbeidsplasser er det ofte ikke noe i veien med regelverkene, men med kulturen. å bygge feltsykehus og å sende kirurger og sanitetshelikoptre. I Afghanistan ble norske, allierte og afghanske liv reddet. I Norge kostet åpenheten Rosén jobben og en god helse. Forsvaret skal beskytte demokratiet. I ytterste konsekvens skal vi påtvinghe våre demokratiske verdier overfor andre stater. Hvordan kan det da ha seg at vi ikke klarer å etterleve de samme prinsippene i egne korridorer? spør Thomas Norman Hansen, offiser, og tillitstvalgt verneombud i en kronikk i Dagbladet. Både i Forsvaret og på andre offentlige arbeidsplasser er det ofte ikke noe i veien med regelverkene, men med kulturen. Paternalistiske bekymringer og kontrollbehov trives. Ønsket om et godt image i offentligheten skaper kontroll med form og vinkling på de informasjoner som kommer ut, det legges lokk på visse saker, holdes tilbake informasjon. Kritikk mot ledelse er sjelden velsett. Men ikke mange føler at vel kan du aller nådigst få lov til å ytre deg, men egentlig vil man helst at du holder kjeft. I slike tilfeller etableres det gjerne en selvsensur. I saker der ledelsen har tatt sin beslutning, gjelder lojalitetsplikten som beskrevet i våre etiske grunnregler. Innenfor disse rammene oppfordres Forsvarets ansatte til å uttale seg om sitt fag- og ansvarsområde, skriver Forsvarssjefen. Lojalitet er et begrep som brukes ofte, der avsender egentlig mener lydighet, men lydighet og lojalitet er to forskjellige begrep. Lydigheten er blind mens lojaliteten er kritisk, seende og verdiladet, sier professor Paul Leer- Salvesen. Forsvarsminister Grete Faremo vet noe om hva dårlig behandling fra en ledelse innebærer. For 15 år siden ble hun syndebukk og mistet stillingen som justisminister da statsminister Thorbjørn Jagland håndterte skandalen rundt overvåkingen av Berge Furre mens han satt i Lundkommisjonen og gransket POTs overgrep. Hun av alle burde sørge for skikkelig kompensasjon og ros til Rosén. Hun bør minne forsvarsledelsen om at ytringsfrihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre. forposten 15 Master # indd :41

16 Aktuelt Åpenhet og ytringsfrihet Avgjørende for Forsvaret? Tekst: Thomas Norman Hansen, HVO Hæren Foto: Ruben Getz Åpenhet og ytringsfrihet er kjerneverdier i vårt 200 år gamle demokrati. Nedfestet i grunnloven i Som offiser er man ikke bare klar over dette, men man har i ytterste konsekvens en selvstendig plikt til å ta opp våpen og forsvare oss dersom vårt demokrati er angrepet. At dette er kjerneverdier i samfunnet gjenspeiles i det mediafokus slike saker ofte får. Samfunnet ønsker gjennomsiktige offentlige organer, og Forsvaret er intet unntak. Noen tror at åpenhet betyr å være ærlig når man blir stilt kritiske spørsmål. Noen tror også at åpenhet betyr å sminke virkeligheten ved å utelukkende fokusere på positive saker. Nettopp dette siste har den tiltredende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kritisert den tidligere politiske ledelsen for. Hun mener at åpenhet betyr å tilby et korrekt bilde av virksomheten. Da må de gode og dårlige sidene løftes frem i offentlighetens lys. Effekten av tidligere ledelsesfokus har vært at nivåene under Forsvarsdepartementet undertrykker en god åpenhetskultur. Trolig ikke først og fremst fordi man ikke ønsker åpenhet, men fordi man ønsker å stå frem i godt lys for statsråden. Når Forsvarsledelsen og Forsvarsdepartementet har felles kommunikasjonsavdeling forsterkes effekten. Det er jo nettopp kommunikasjonsavdelingen som på vegne av lederne forvalter informasjon og åpenhet. Da jeg selv kritiserte mangelen på åpenhet i en kronikk i Dagbladet i 2011 ble jeg i ettertid innkalt til ett møte med daværende forsvarssjef Harald Sunde. Her fikk jeg helt klare formaninger om å ta opp kritikkverdige forhold på interne linjer. Samtidig forsvarte Sunde at han hadde gått ut i media og refset en høytstående offiser som hadde vært kritisk til at kongen ikke fikk dele ut tapperhetsmedaljer. Sunde hevdet at han måtte svare på samme «nivå». Problemet var bare at dette kneblet all videre mulighet for offiserer til å delta i en offentlig debatt om saken. Når Sunde i ettertid hevder han sto for åpenhet vil jeg si at det er i beste fall noe han ønsket å gjøre, 16 forposten Master # indd :41

17 men som han ved handling satte en effektiv stopper for. Til tross for dette har det blitt tatt noen kvantesprang de siste årene. Situasjonen i 2010 var at man hjemme i Norge hadde ett bilde av at norske soldater var på et vakt-og sikringsoppdrag i Afghanistan. Sannheten var at PRT hadde fått i oppdrag å «åpne opp» Gwormach. Dette betydde at man måtte inn i opprørskontrollerte områder, jage vekk opprørerne og midlertidig befeste landsbyer og andre knutepunkter. Med andre ord ett offensivt oppdrag der norske avdelinger daglig havnet i skuddvekslinger med opprørere. Nordmenn er opptatt av ærlighet og kanskje var det folkesjela som viste seg frem? Var man villig til å underslå det faktum at man var i aktiv krig? Politisk var man villig til nettopp dette og forsvarsledelsen var lydige. Men noen modige soldater ville det annerledes. Rune Solberg tok TV-seerne med på en reise i PRT en sitt arbeid i Afghanistan. På godt og vondt fikk det norske folk oppleve hva det vil si å være på oppdrag for Norge, lite var skjult og ingenting unndratt. Serien ble meget godt mottatt av seerne og ble en suksess. TV media var for første gang med under huden på en norsk militær avdeling i krig. Jeg har blitt fortalt at forsvarsledelsen var svært kritisk til programmet. Jeg vet også at det ved flere anledninger ble problemer av at informasjon om hendelser ble sendt direkte til media fra PRT og ikke via politisk sensur. Kompanisjefen i mekanisert kompani 4 i Telemark bataljon, Rune Wenneberg og hans menn brøt lydmuren i norsk samfunnsdebatt da bladet Alfa fikk fortelle de innerste hemmelighetene til soldaten. Myndighetspersoner gikk av skaftet, statsråd Grete Faremo var i harnisk. Her skulle hoder rulle. Ordene som vi alle husker er: «krig er bedre enn sex» og «til Vallhall». Fryktbasert ledelse ble tatt frem fra skapet og i fortvilelsen reiste sjefen for forposten 17 Master # indd :41

18 Aktuelt Hvis man har arenaer med takhøyde vil sjelden sterke meninger nå ut i det offentlige rom, likevel er det flere debatter som bør føres der. Forsvarets operative Hovedkvarter (FOH) generalløytnant Brovold ned til Afghanistan og malte over det han trodde var uakseptable symboler i form av hodeskaller. Mange på grasrota måtte flire da han stolt sto frem og viste handlekraft. Med sprayboksen i handa malte han over det internasjonale minesymbolet på en Sisu. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har uttalt at han utviste godt lederskap i denne situasjonen. Men i virkeligheten var det en heksejakt. Da Wenneberg ble invitert på Skavlan for å fortelle om krigerkulturen og det faktum at det å drepe var en del av profesjonen, ville forsvarsledelsen stoppe dette. Det var ikke ønskelig at soldaten skulle stå frem med sin versjon. Daværende Generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal ville det annerledes og la i praksis hodet på huggestabben da han sørget for at Wenneberg fikk fortalt soldatens versjon i beste sendetid på NRK. Kanskje var virkeligheten hardere enn ledelsen kunne tåle. Man kan også ha en viss forståelse for at ledere som ikke har sett fienden i øynene og ikke sett sine kamerater drept av deres ild har vanskelig for å sette seg inn i denne typen adferd. Krig er og blir skittent og får frem både det beste og det verste i et menneske. Dette vet politikerne, men synes ofte at det er dristig å formidle dette til samfunnet. For her snakker vi om å eksponere våre soldater for umenneskelighet. Noe som kan fremstå som kritikkverdig når det ikke engang handler om å forsvare nasjonens territorium. Hvordan skal moderne militære ledere takle sterke meninger? Etter mitt syn må meningene omfavnes og undersøkes. Gjør man dette på en inkluderende måte vil man enten få øynene opp for alvorlige feil, eller man vil få en felles erkjennelse av at det er greit som det er. Hvis man har arenaer med takhøyde vil sjelden sterke meninger nå ut i det offentlige rom, likevel er det flere debatter som bør føres der. Debatt om åpenhet er eksempel på dette, samme med debatt om hvordan Forsvaret skal brukes internasjonalt. Debatt om hvilken struktur vi skal ha på spesialstyrkene derimot er en debatt som med fordel kan kjøres internt. Man må tørre å ha åpenhet fordi det forankrer Forsvarets virke i befolkningen og man får lettere aksept for konsekvensene av jobben vår. Enten det er å ta liv i Afghanistan eller å anerkjenne og ivareta de soldatene som har gjort det. De som kun gjør jobben sin på vegne av landet. 18 forposten Master # indd :41

19 forposten 19 Master # indd :41

20 Aktuelt Koma. Krigens krav. Det står som en poetisk frase for å minne oss på hva som kreves av en kriger. I motsetning til mange som leser dette, har jeg aldri blitt skutt på, aldri stått mot en fiende som ønsker å drepe meg. Min erfaring er annerledes, og siden temaet for denne utgaven er åpenhet ønsker jeg å være nettopp det. André Auke Da jeg våknet på intensiven på Ullevaal Sykehus i starten av februar i fjor visste jeg akkurat hvor jeg var, jeg visste hva som hadde skjedd, og at menneskene rundt meg var sykepleiere. Jeg hadde sett dem før, i drømmene jeg drømte da jeg lå i koma. Følelsen satt dypt i meg, selv den dag i dag kan jeg gjenfortelle nøyaktig hva jeg drømte. I starten var drømmen noe vag. Jeg var ikke en kropp, kun en form for eksistens, og jeg snakket med en eller annen kvinneskikkelse som kunne minne om moren min. Hun fortalte meg at jeg var syk, og den eneste måten jeg kunne bli bra på var å spinne. Som en sentrifuge, altså. Jeg skjønte ikke hvorfor, men jeg tok til å spinne. Jeg følte at jeg spant rundt med flere tusen omdreininger i minuttet, men kan ikke huske når det tok slutt. Det neste jeg husker er en følelse av å våkne opp. Jeg kommer mer til hektene og merker at jeg befinner meg på et fryktelig grått og trist sted. Jeg er mangler fortsatt kropp, men nå får jeg en følelse av hvor jeg er. Jeg tenker at jeg er på skytebanen på Terningmoen. Det går opp for meg at jeg kanskje er død. Skytebanen føles kun som et bakteppe. Den er grå og ensom, men jeg får en vag følelse av mange andre ensomme sjeler som befinner seg der, noe som sikkert bare var en forsterkning av ensomheten jeg følte. Jeg tenker at jeg er et gjenferd som går igjen på skytefeltet. Ca meter foran meg ser jeg det mine virkelige øyne ser. Jeg ser det som om det skulle vært en TV, rektangulært med tydelige avgrensede sider og kanter. Bildet er tydelig vinklet 90 grader med klokka, så det var en virkelig krevende posisjon å se dette fra, bare tenk deg å se på TV der skjermbildet er vinklet 90 grader med klokka. Foran mine virkelige øyne ser jeg tydelig hva som foregår. Jeg ser mange sykepleiere, alle kledd i de klare, hvite t-skjortene og buksene. Arbeidstempoet deres er høyt, men ansiktene deres er rolige og fokuserte, og de fremstår profesjonelle. Sykepleieren som sitter nærmest ansiktet mitt prøver å få kontakt med meg (Den samme mannen som var nærmest meg da jeg våknet på ordentlig). Det er en skallet mann, med et tynt ansikt, 20 forposten Master # indd :41

21 og røff stemme. Etter mange forsøk ser jeg at han gir opp. Alle sykepleierne rundt der ser også ut til å slutte å jobbe, og en ung kvinnelig sykepleier med brunt hår (som jeg ikke kan huske å ha sett i virkeligheten) sier uten å lage en mine «Pasienten ble erklært død klokka seks». Ingen av sykepleierne gjør noe nummer ut av det. Jeg var kun en traumepasient som døde. De har sett det før. Følelsen av å ha dødd forsterkes. Den samme sekvensen går igjen mange ganger, og avslutter alltid med at jeg blir erklært død. Nå blir jeg virkelig redd, redd for at jeg skal være låst i denne tilstanden for evig. Jeg nekter å akseptere at jeg er død, og presser meg selv mot «bildet» foran meg. Det føles som om jeg svømmer mot det, og før jeg vet ordet av det er jeg der. Jeg kjenner igjen sykepleieren som tar ut tuben fra halsen min, det er han som snakket til meg i drømmene. I hodet mitt hører jeg en gammel og koselig dame rope ut «Det er et mirakel!» i glede. Jeg var sikker på at jeg hadde våknet fra de døde mot alle odds. Det tok veldig mange dager før jeg fant ut at jeg aldri ble erklært død. Det var visst meningen at jeg skulle våkne den dagen, det eneste som var overraskende var at jeg våknet nærmest momentant. Jeg er klar over at mye rart skjer i hjernen når man ligger i koma. Det er stor sannsynlighet for at når lyset virkelig slukker i deg slutter du å eksistere. Da vil du heller ikke føle dødsangst, men jeg klarer ikke å se det for meg. Jeg klarer heller ikke å se for meg at døden er noe positivt, i og med at de eneste følelsene jeg relaterer til den er negative. Derfor er det noe som river i meg. Helt siden jeg våknet har mitt ønske vært å fullføre Krigsskolen for å komme meg ut og lede mine krigere til seier. Seier i sin ytterste konsekvenser å drepe de menneskene som er definert som fienden. Dette er mennesker, med det samme håpet, og de samme bekymringene som meg selv. For å seire krever min profesjon at jeg utsetter dem for det samme helvetet som jeg selv opplevde. Samvittigheten min blir satt på prøve, men instinktene mine driver meg fremover. Ansvarsfølelsen og min profesjonelle identitet holder meg sterk. Balansen er hårfin. Dette er krigens krav. forposten 21 Master # indd :41

22 Aktuelt Kultur for å tie. Den militære profesjon kan i dag være et sensitivt tema å uttale seg om i det offentlige rom, spesielt hvis man selv er en del av profesjonen. Det kan virke som om offiserer i dag er motvillige til å uttale seg i frykt for et karrierestopp eller represalier. Selv her på Krigsskolen, hvor kadetter blir oppfordret til å ytre seg, er det likevel få som velger å gjøre det overfor et større publikum. Når vi føler vi må være to stykker for å beskrive vår subjektive følelse av åpenhet og ytring i Forsvaret, mener vi det er et symptom. Hva er det som forårsaker dette? Tekst: Silje Willassen og Bjørnar Riley Foto/Illustrasjon: Ruben Getz/Rine Veberg Når soldater og avdelinger som opplever krig, krise og konflikt som en del av sin daglige jobbrutine møter et samfunn i dyp fred uten eksistensielle trusler, kan dette tilsynelatende føre til et verdikrasj. Forsvaret deler de samme verdiene som samfunnet det er satt til å forsvare, men disse verdiene kan oppfattes som noe annet i det sivile samfunn på grunn av manglende forståelse for det ekstreme ved vår profesjon. Her har Forsvaret en viktig oppgave foran seg med å skape større forståelse i befolkningen for hva Forsvaret er til for og hva den norske soldat møter i hverdagen. Vi oppfatter at mange nordmenn ikke ser hvordan det å ha styrker i internasjonale operasjoner bidrar til økt sikkerhet hjemme eller har tillit til at norske soldater ikke handler på vegne av seg selv. Men man kan ikke forvente at et folk som lever i et av verdens fredeligste samfunn automatisk forstår en profesjon og en kultur som er rettet mot et ytterpunkt som ikke er opplevd siden andre verdenskrig. Og selv ikke da bevitnet store deler av den norske befolkningen krigens forferdeligheter slik mange andre nasjoner gjorde det. Mangel på åpenhet utad har mange konsekvenser. Det kan virke som om den tidligere regjeringen og forsvarsledelsen over lengre tid frarøvet den norske befolkningen informasjon om hva norske styrker foretok seg og således skapt et feilaktig inntrykk. Ikke bare mener vi dette skaper forskjellige virkelighetsoppfatninger hos den sivile og den militære borger, men også at det plasserer en kile mellom dem. Forsvarsledelsens skjønnmaling av situasjonen har vært lett gjennomskuelig og er også med på å senke vår troverdighet i samfunnet. Også for soldaten, som av regjeringen har blitt sendt ut i strid kan det være vanskelig og lite tillitsvekkende dersom man føler at ledelsen vegrer seg for å være ærlige med dem hjemme. Ved å være ærlig og oppriktig, innenfor visse rammer, ivaretar man soldaten og offiseren slik at man kommer hjem til et samfunn som vet hva man har opplevd, og Forsvaret bygger tillit i befolkningen gjennom å vise krigens virkelighet og fortelle om oppdrag som har blitt løst. Det er viktig å ivareta de som sloss, men det er kanskje like viktig å ivareta de man sloss for. Dette er et ansvar politikere og spesielt forsvarsledelsen må ta alvorlig. Når Forsvaret har åpnet døren på gløtt og virkelighetsbeskrivelsene som har kommet ut ikke har vært i tråd med hva som er blitt servert den norske be- 22 forposten Master # indd :41

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN Norges kristne råds skriftserie, nr 6, Oslo 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-016-3 Innhold Forord 3 Budskapet fra lanseringen av DOV 5 ARTIKLER

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse.

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. «I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. Image not shown Kjartan Andersen Belseth Masteroppgave i barnehagepedagogikk

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer