En gullkantet fremtid 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En gullkantet fremtid 2015"

Transkript

1 En gullkantet fremtid 2015

2 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet i havet, og vi trenger flere nysgjerrige forskere. Marin forskning avdekker hemmeligheter under overflaten. Slik kunnskap kan gi oss bedre helse, trygg og god sjømat og klokere miljøvern. Dessuten kan kunnskapen gi deg en interessant og lønnsom karriere hvis du blir med på laget. Foto: Steve Bronstein, Getty Images 25 % av all fisk i Europa og Chile oppdrettes med BioMar fôr Vi leverer til mer enn 50 land Vi dekker alle stadier og behov for mer enn 25 ulike arter 750 ansatte, 180 i Norge Produksjon på Myre og Karmøy Hovedkontor på Myre FoU, innkjøp og markedsavdeling i Trondheim Bennett AS For mer informasjon: BioMar AS - Havnegata Trondheim

3 Utgitt av Findexa Forlag AS, avdeling Bergen Ansvarlig redaktør Edmund Mongstad Journalist Terje Engø Findexa Forlag AS, avd. Bergen Valkendorfsgaten 1A 5012 Bergen Tlf Et hav av muligheter uten å være mattenerd En spennende jobb i verdens reineste havområder. 4 Annonser Hilde Moe Tlf Kjersti Morvik Tlf AD Fernando del Valle Bravo Grafisk design Frode Falch Trykk Kroonpress, Estland Forsidefoto Dreamstime En gullkantet fremtid er et redaksjonelt uavhengig magasin som kommer ut i oktober hvert år. Første utgivelse var allerede for 13 år siden, og magasinet er derfor godt kjent i næringen. Innholdet har i sin helhet fokus på jobb- og utdanningsmuligheter i fiskeri- og oppdrettsnæringen og tilknyttede næringer, og målgruppen for En gullkantet fremtid er ungdom under utdanning. Magasinet sendes ut til skoler og opplæringskontorer for videre distribusjon, og det blir også delt ut på de viktigste utdanningsmessene i Norge. Er du en av de som sliter med realfagene, som ikke helt forstår hvorfor det er nødvendig å lære kompliserte brøker, ligninger med flere ukjente, derivering, trigonometri eller andre begreper innen dette vide faget som synes meningsløst å lære? La meg først si at det selvsagt ikke er meningsløst å tilegne seg gode kunnskaper i realfag. Men det er likevel bare å fastslå at dette ikke ligger like lett for alle å lære, i alle fall ikke når teorien er i fokus. Selv om du sliter med realfagene så finnes det likevel bokstavelig talt et hav av muligheter innen fiskeri- og oppdrettsnæringen, både når det gjelder utdanning og jobber. Du kan velge mange utdanningsveier der du ikke trenger veldig gode mattekunnskaper for å komme deg videre, og det er mange spennende jobber der du kan komme langt på karrierestigen uten spesielle kunnskaper i realfag. Du kan bli fisker, røkter på et oppdrettsanlegg eller fiskeindustriarbeider, bare for å nevne noe. Du kan også ta fagbrev i nevnte kategorier om du velger en kombinasjon av utdanning og praksis. Og så er det kanskje ofte slik med deg som kanskje ikke var den beste i klassen, som slet litt med skolen generelt, at når utdanningen blir litt mer praktisk rettet så kommer også interessen og forståelsen for fagene. Jeg har venner fra skoletiden som hatet realfag, som verken lærere eller andre hadde mye håp for verken når det gjaldt utdanning eller jobb, men som endte opp med å studere matematikk på universitetsnivå og ble lærer i faget de hatet. Så ikke gi opp om du kjenner det butter imot på skolen. Ting forandrer seg kjapt i ungdomstiden. Det er bare om å gjøre å finne noe man interesserer seg for og så gå for det. Du blir ikke lenger betraktet som noen taper om du velger utdanning eller jobb som ikke gir spesielt høy status i kameratflokken. Andre før deg, som kjente norske milliardærer, har vist at du kan komme langt i denne verden uten å være et skolelys eller satse på høyere utdanning. Det er også viktig å vite at du ikke nødvendigvis må treffe på første forsøk når det gjelder utdanning og jobb. Du kan skifte fag og utdanning når du er 50 år for den del. Det er bare du selv som setter begrensningene. Edmund Mongstad En gullkantet fremtid Sertifikatnummer: DNV-NOR-MSC-F DNV-NOR-MSC-F DNV-NOR-MSC-F DNV-NOR-MSC-F

4 71% OF EARTH S SURFACE IS OCEAN Vil din bedrift være med å vise frem næringen som en spennende og attraktiv arbeidsplass for neste generasjons medarbeidere? «En Gullkantet Fremtid» skal bidra til økt interesse for utdanning innen fiskeri- og oppdrettsnæringen blant ungdom i Norge. Opplag 6000 Distribueres via skoler, opplæringskontorer, utdannings-institusjoner og utdanningsmesser og via bedrifter osv. For priser og mer informasjon: Hilde V. Moe Tlf En gullkantet fremtid 2015 Kjersti Morvik Tlf Over 70% of the surface area of the Earth is Ocean 7% of food production comes from the sea In 2050 there will be 9 billion people THE FUTURE LIES IN THE OCEAN THE FUTURE IS AQUACULTURE FOTO: EKSPORTUTVALGET FOR FISK Vest-Lofoten videregående skole/ Lofoten maritime fagskole har følgende maritime tilbud: VG1 Naturbruk/ VG2 Fiske og fangst Første skritt til fagbrev som fisker/ kystskipper eller fagarbeider akvakultur VG2 Maritime fag Første skritt til fagbrev som matros eller motormann Lofoten maritime fagskole Nautiske fag: 1 år - D4 (styrmann) 2 år - D1 (sjøkaptein) Ta kontakt for en hyggelig utdanningsprat! Sentralbord tlf: , fax: Web: VIL DU JOBBE I FRAMTIDENS NÆRING? Ubegrensede globale karrieremuligheter! Vi jobber i framtidens næring og er et av landets ledende sjømatselskap med over 110 års erfaring. Vi står for sunne verdier og sunne produkter. Lerøy Seafood Group er børsnotert og verdens nest største produsent av laks og ørret, med en omsetning i fjor på 10,7 milliarder. Vi har ca 1300 ansatte med hovedkontor i Bergen og ellers lokalisert langs hele vår lange kyst forlenget med egne kontorer i Kina, Japan, Sverige, Finland, Frankrike, Nederland, Spania og USA. Vi er også tilknyttet selskaper i Skottland, Tyrkia og Portugal. For mer informasjon leroyseafood.com Veien videre: Vi tilbyr store muligheter for de rette kandidatene: Traineeprogram Praksisplass Utvekslingsprogram Støtte til videreutdanning

5 Den Den Den marine marine verdiskapingen marine i Norge i Norge antas i Norge antas å nå antas å nå 500 milliarder marine nå milliarder kroner verdiskapingen kroner kroner i overskuelig i i fremtid! i Norge fremtid! fremtid! Høsting antas å nå 500 milliarder kroner i overskuelig fremtid! Høsting Høsting Høsting av av fisk, av fisk, av oppdrett, fisk, fisk, oppdrett, oppdrett, fôrproduksjon, fôrproduksjon, fiskehelse, fiskehelse, fiskehelse, teknologi teknologi teknologi og og kompetanse og og kompetanse er er viktige er viktige er viktige viktige begreper begreper begreper begreper i fiskeri- i fiskeri- i i fiskeri- fiskeri- og og og og havbruksnæringen. havbruksnæringen. Ved Ved UiT Ved Ved UiT - UiT UiT Norges - Norges -- Norges Norges arktiske arktiske arktiske arktiske universitet universitet universitet tilbyr tilbyr tilbyr tilbyr vi vi en vi en vi rekke en en rekke spennende rekke rekke utdanninger spennende som utdanninger som gir som som gir deg gir gir deg deg deg kompetansen du kompetansen du trenger du du trenger - og trenger trenger - og gode -- og og gode muligheter gode gode for muligheter muligheter for karriere for for karriere i karriere karriere i i i norsk norsk næringsliv. norsk norsk næringsliv. næringsliv. uit.no uit.no uit.no uit.no FISKERI- FISKERI- FISKERI- FISKERI- og og og og HAVBRUKSVITENSKAP HAVBRUKSVITENSKAP (bachelor (bachelor (bachelor og og master) og og master) master) master) ARKTISK ARKTISK ARKTISK FORURENSNINGSBIOLOGI OG OG FORVALTNING OG OG FORVALTNING (bachelor) (bachelor) (bachelor) MARIN MARIN MARIN MARIN BIOTEKNOLOGI BIOTEKNOLOGI (bachelor (bachelor (bachelor og og master) og og master) master) master) 8 1. FISKEHELSE FISKEHELSE (integrert (integrert (integrert master) master) master) master) INTERNATIONAL INTERNATIONAL FISHERIES FISHERIES FISHERIES MANAGEMENT MANAGEMENT (master) (master) (master) (master) Din dør til verden BIOLOGI, BIOLOGI, BIOLOGI, KLIMA KLIMA KLIMA KLIMA og og MILJØ og og MILJØ MILJØ MILJØ (bachelor (bachelor (bachelor og og master) og og master) master) master) SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI (bachelor og (bachelor (bachelor og master) og og master) master) master) Av Terje Engø Norsk fiskeri-, oppdretts- og sjømatnæring er kanskje vår mest globale næring. Det spises norsk sjømat i de fleste av verdens land. Norsk fiskeriteknologi benyttes i alle verdensdeler både om bord i fiskefartøyer og på land. Og innen oppdrett er norsk eller norskutviklet utstyr og teknologi regnet som det beste som finnes. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat målt i verdi. Norsk fisk finner du i de fleste av verdens land. Den spises om bord i fly, store cruiseskip, private hjem, kantiner, restauranter, kafeer, sushibarer, - ja selv pizza kan inneholde norsk sjømat. Før fisken havner på middagstallerkener, sushibiter eller pizzaer er det et samspill mellom fiskere og oppdrettere som leverer fisken, de som foredler fisken, eksportørene og transportørene som finner markedene og frakter den dit. Men dette er ikke alt. Det kreves mange flere kloke hoder og flinke hender for at maten som kommer på bordet skal være god, trygg og komme fra et bærekraftig fiske eller oppdrett. Det krever at forskere følger med på at det ikke fiskes for mye, at det stadig utvikles mer miljøvennlige og effektive fiskemetoder, bedre transportløsninger, bedre helse hos oppdrettsfisk, bedre fôr som gjør oppdrettsfisk enda bedre og sunnere. Det forskes på nye arter som det nå ikke drives fiske på, eller ikke drives oppdrett av. Det er kunnskap ervervet gjennom forskning og utvikling som driver næringene fremover. Norge har et omfattende utdanningstilbud til de som vil være med å bringe norsk sjømatproduksjon inn i fremtiden. Mange av de som utdannes reiser ut i verden for å bidra. Noen fisker i fremmede farvann, noen lærer opp fiskere og oppdrettere i andre land, både i kommersielle prosjekter og som ledd i utviklingsland. Norske fiskefartøyer fisker fra Antarktis til iskanten i Nordishavet. Det norske forskningsskipet Frithjof Nansen driver forskning over store deler av verden på oppdrag for FN-organisasjonen FAO. I Malaysia er det et norsk selskap som har etablert landets største Fortsetter på side 10 > > LEDELSE, LEDELSE, LEDELSE, INNOVASJON INNOVASJON OG OG MARKED OG OG MARKED MARKED (bachelor (bachelor (bachelor og og master) og og master) master) master) ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI OG OG OG OG ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON (bachelor (bachelor (bachelor og og master) og og master) master) master) BEDRIFTSØKONOMI BEDRIFTSØKONOMI (årsstudium) (årsstudium) BUSINESS BUSINESS BUSINESS CREATION CREATION CREATION AND AND AND AND ENTREPRENEURSHIP ENTREPRENEURSHIP (master) (master) (master) (master) Les Les mer Les Les mer om mer mer om våre om om våre utdanningstilbud våre våre og utdanningstilbud og forskning og og på forskning forskning på på på bfe.uit.no Foto: Rudi Caeyers - BFE/UIT Foto: Rudi Caeyers - BFE/UIT Foto: Rudi Caeyers - BFE/UIT

6 oppdrett av fiskearten tilapia. I Vietnam og Belize har norske selskaper utviklet oppdrett av fiskearten cobia. Norsk laksenæring er ikke bare norsk, men viktig som eier og leverandør av kunnskap i Chile, Skottland, Shetland, Canada, USA, Irland og mange andre land. Satser du på en fremtid i norsk sjømatnæring, enten det er innen oppdrett eller fiskeri, foredling, forskning eller andre tilknyttede aktiviteter, åpner du også dørene til en fremtid hvor du kan få hele verden som arbeidsplass. Bak i dette magasinet finner du informasjon om skoler, høyskoler, universiteter og Opplæringskontorene i fiskeri og havbruksfag. Både ved å besøke hjemmesider og ved å ta kontakt direkte kan du få nyttig hjelp til å skape en spennende fremtid. n 1. I Malaysia har norske Genomar AS etablert oppdrett av fiskearten tilapia i en stor kunstig innsjø midt i regnskogen. 2. Nesten alle norsk fisk og norske fiskeprodukter er sertifisert av Marine Stewardship Council som fisk fra bærekraftige fiskerier. 3. Spør en portugiser hva han forbinder med Norge. Han snakker verken som ski, snø eller kulde, - men om klippfisk. 4. Sild og makrell på grillen i Thailand. 5. Straks fisk leveres over kaikanten forberedes den på en lang reise til forbrukere over hele verden. 6. Norsk tørrfisk er en delikatesse italienerne elsker. Visste du at: Hver dag eksporterer Norge i snitt mer enn 30 millioner sjømatmåltider. Norge er verdens største eksportør av blant annet laks, torsk, sild og makrell. Bare Kina er målt i verdi en større eksportør enn Norge. Fôr til mer enn 60 arter Visste du at verdens ledende fiskefôrprodusent har sitt hovedkontor i Norge? Med fôr fra Skretting kan oppdrettere over hele verden produsere sunn og delikat sjømat på en bærekraftig måte. Hos oss får du være del av en spennende industri i vekst og bidra til å mette millioner!

7 Tekst og foto Terje Engø Hightech sjøulk Det er lenge siden en fisker var en gammel mann med langt skjegg og sydvest som dro garn opp av havet med grove arbeidshender. Den moderne fiskeren, kvinne eller mann, må ha kunnskap om elektronikk, mekanikk, motorer, korrekt behandling av fangst og ikke minst kunnskap om fisk. En fisker er kapteinen eller styrmannen som står på broen, maskinisten som har ansvaret for hestekreftene som gir kraft til propeller og annet utstyr om bord. Andre tar seg av redskap og ser til at garnhalere, autolinemaskiner, nothalere, garngreiere, trålvinsjer, fiskepumper og andre tekniske innretninger funger. På ringnotbåter voktes fiskestimene på avanserte sonarer. Ved hjelp av avanserte dataprogrammer bearbeides ekkoene som sonarene skaper og på skjermene kan en med stor sikkerhet fastslå hva slags fisk det er i stimen, og til en viss grad hvor mye fisk det er og hvor stor fisken er. Det stilles stadig nye krav til fiskeriene. Stadig flere av de som spiser fisk vil vite at fisken kommer fra bærekraftige fiskerier. Det vil si at det ikke fiskes mer enn at fiskebestanden bevares for fremtidige generasjoner. Det er også krav til at en bunntrål skal ha rister og maskevidde som slipper ut fiskeyngel og mest mulig annen uønsket fangst. Det stilles også krav til kvalitet. Behandles fisken feil minker det på kjøpere, noe som betyr mindre lønn til fiskeren. Fiskes det med garn eller line skal fisken bløgges, sløyes og kjøles. På større båter blir fisken ofte sendt gjennom en fileteringsmaskin og fryst i kartonger. På moderne reketrålere begynner kokingen av rekene ti minutter etter at trålen er kommet opp. I moderne fabrikker blir rekene hurtig sortert og kokt, kjølt eller fryst. Perfekte reker betales best. Vil du ha en framtid om bord på en fiskebåt, enten det er en liten sjark, eller en nærmere hundre meter lang notbåt eller tråler, så vil du stå bedre rustet om du sørger for kunnskap. Denne får du gjennom å velge blant de videregående skolene, fagskolene og universitetene 1. Geir Leidland er skipper og reder på Norges nyeste reketråler. Han og de andre eierne har stor tro på fremtiden som fiskere. 2. Det er alltid like spennende når trålen tømmes. Hva består av fangsten av? 3. Her skal makrell pumpes om bord i båtens tanker hvor fisken oppbevares i nedkjølt sjøvann. Jostein Saltskår/ Havforskningsinstituttet. som du kan lese om i denne utgaven av En gullkantet fremtid. Så lenge det finnes fisk i havet og mennesker på jorden, vil det være behov for fiskere. Og skal fiskeressursene bevares for fremtiden trengs det kunnskapsrike og flinke fiskere. n Visste du at: Kvinner og katter var tabu om bord på fiskebåter i gamle tider. Begge brakte ulykke. Det er fiskere i Norge. Bare 286 av disse er kvinner. Det er plass til mange flere kvinner og ingen tror lengre at de bringer ulykke. Katter har derimot ingen ting om bord på en fiskebåt å gjøre. 13

8 felles HAVET en stor og gåtefull verden Vårt lille land har enorme hav områder, og under de vidstrakte flatene fins det en hel verden å utforske. Jo mer vi vet om havet, jo bedre kan vi ta vare på det. Vi trenger stadig nye forskere nye biologer, fysikere, kjemikere og matematikere som kan bidra til å sikre oss rike og rene hav. Kysten si viktigaste vekstnæring har bruk for din kunnskap! Veterinær, fiskemeklar, marknadsførar, ernæringsfysiolog, røktar, skipsførar, ingeniør eller programmerar? Norsk laksenæring er full av viktige oppgåver for kompetente menneske. Saman legg vi grunnlaget for vekst i norsk sjømatproduksjon. Salmon Group representerar gjennom 43 lokaleigde oppdrettsselskap om lag 10 % av norsk lakseproduksjon. Dette gjere oss til landets tredje største havbruksaktør. Vi ynskjer å bidra til at ungdom vel ei karriere i vår næring. Kontakt oss gjerne med spørsmål eller førespurnader. Lær meir om Salmon Group og laksenæringa på Salmon Blog- aktuelle kommentarar på Salmon Group samarbeider med Linjeforeningen for fiskehelse- og havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen.

9 Den globale Tekst Terje Engø oppdrettsrevolusjonen For femten år siden var den cubanske revolusjonshelten Enrique Oltuski på besøk til Norge. Han hadde tittel viseminister med ansvar for fiskeri. Han kom til Norge for å se på den store globale revolusjonen, fiskeoppdrett. En revolusjon han mente var viktig for å sikre verdens befolkning mat i fremtiden. Norge er landet som på mange områder leder den globale oppdrettsrevolusjonen. Laks er forbigått av fiskeslagene tilapia og karpe i produksjonsvolum. Men dette er rimelige fiskeslag som i ualminnelige tider har blitt oppdrettet med svært enkel teknologi. Norsk oppdrettsnæring har blitt en viktig leverandør av teknologi, utstyr og kunnskap til både oppdrett av tilapia og mange andre fiskearter. Den kubanske revolusjonshelten ville lære om norsk oppdrett. Han ville spre denne «neste revolusjonen», som han kalte næringen, til Cuba for å sikre befolkningen sunn og god mat. En annerledes revolusjon enn den han og andre revolusjonære som Fidel Castro og Che Guevara gjennomførte i sin ungdom. Det beste beviset på suksessen til norsk oppdrettsnæring får man om man reiser rundt i verden. Undertegnede journalist har til gode å komme til ett land hvor ikke norsk laks er tilgjengelig. Jeg har spist grillet laks på Koh Lipe, en liten øy i Andamansjøen utenfor Sør-Thailand. På den portugisiske øya Madeira utenfor Nordvest-Afrika ble jeg fortalt at laks var en av de mest spiste fiskeartene. Selv i India, som er en stor fiskeeksportør og hvor hele 40 prosent av befolkningen er vegetarer, spises det norsk laks. Jeg har ikke besøkt Butan eller Mongolia, men jeg tviler ikke på at laks står på restaurantmenyer der også. Norsk laks har revolusjonert verdens restaurantmenyer. Det må være lov til å spørre hvorfor laksen har blitt en slik suksess. Man kan gjerne si smaken - den smaker ikke som annen fisk. Farge og konsistens gjør den lekker og behagelig å spise. Selv om den mange steder er like billig som kylling, er den sett på som luksusmat. I år vil vi slakte langt rundt 1,3 millioner tonn laks. Et slikt kvantum ville ikke vært mulig om ikke norsk laks hadde tillit hos sultne mennesker over hele verden. Denne tilliten ville ikke eksistert om det ikke ble utdannet dyktige oppdrettere. Laksen trenger trivsel, godt fôr og godt tilsyn skal den bli slik kundene rundt om i verden ønsker at den skal være. Hvor mye lakseproduksjonen vil vokse i fremtiden er det mange spådommer om. De fleste peker mot vekst i mange år til. For få år siden var mangel på fiskemel til bruk i fôr sett på som en fremtidig begrensning. Nå har det blitt utviklet fôr med mindre fiskemel og mer vegetabilsk fett og proteiner enn noen trodde var mulig. Næringen trenger nye unge kvinner og menn med utdannelse. Lakseoppdrett er en næring basert på kunnskap, ikke feile og prøve, noe som kanskje skjedde i næringens spede begynnelse på 1970-tallet. En utdannelse innenfor akvakultur vil gi arbeid i en spennende og fremtidsrettet næring. Verdens befolkning vil trenge stadig mer mat. Og laks er i et miljøperspektiv et 1. Norsk lakseproduksjon går bare en vei, - oppover. 2. Det er slike lakser mine kunder vil ha, forklarte denne portugisiske fiskehandleren. 3. Slik elsker de norsk laks i Japan. Sashimi rå! De har tillit til at norske oppdrettere produserer god, sunn og trygg mat! 4. Norsk laks servert på Koh Lipe i Andamansjøen. 5. Fiskehandlere i Dubai med fisken de bare må ha norsk laks! langt bedre alternativ enn kjøttproduksjon, hvis ønsket er å begrense utslipp av klimagasser. Skap deg en fremtid i en av Norgeshistoriens største suksesser, - oppdrettsnæringen. n Visste du at: Norge produserte i fjor 56 prosent av all atlantisk oppdrettslaks. Hver dag ble det eksportert cirka 13 millioner laksemåltider. Norsk laks får du kjøpe i de aller fleste land i hele verden

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18 Master i akvakultur spennende utdannelse med gode jobbmuligheter! Å finne det rette studiet er for de fleste en vanskelig oppgave. Det syntes i hvert fall jeg. Man vil gjerne finne et studium som er spennende og interessant. Noe man virkelig er motivert for å lese på. Samtidig vil man jo ha muligheter for en god jobb når man er ferdig, en jobb som har gode framtidsutsikter! Her er min historie om veien fram til en utdannelse som oppfyller disse kravene. Første steg: Bachelor i biologi Jeg, som mange andre, hadde vanskeligheter med å bestemme meg for hva jeg ville studere etter videregående. Jeg ble bombardert av informasjon om alle mulige studieretninger. Valgmulighetene virket uendelige. Det første jeg bestemte meg for, var at jeg ville ha en utdannelse som jeg senere kunne bruke i jobbsammenheng. Samtidig måtte det være noe jeg var interessert i. Da jeg var ferdig med videregående, var det som nå mye oppmerksomhet rundt realfagene. Det eneste realfaget jeg hadde noe særlig interesse for, var biologi. Det var da også blant mine favorittfag på videregående. Det endte med at jeg søkte meg inn på bachelor i biologi i Tromsø. På bacheloren fikk vi kunnskap om et bredt spekter innen dyre- og planteriket, økologi, evolusjon og fysiologi. Det var et svært spennende og lærerikt studium. Det var også her jeg fattet interessen for marin biologi, og senere akvakultur. Det siste semesteret mitt på biologi bestemte jeg meg for å reise på utveksling til Skottland. Utvekslingssemester er noe jeg vil anbefale på det varmeste. Det er veldig sosialt og lærerikt, man får oppleve en helt annen kultur og møte mennesker fra hele verden som er i samme situasjon som en selv. Det var ikke alltid så lett å holde motivasjonen oppe gjennom bachelorstudiet. Vi fikk lite informasjon om hvilke jobber man kunne få etter en bachelor i biologi. Jeg tror dette var én av årsakene til at mange hoppet av studiet underveis. Jeg fant tidlig ut at hvis jeg senere ville ha en bra jobb, ville det være lurt å bygge på med en master. Da er en bachelor i biologi et flott utgangspunkt for en rekke spennende og aktuelle mastergrader! Andre steg: Feil studium, men nyttig lærdom Etter bacheloren i Tromsø begynte jeg å studere master i marin biologi ved Universitetet i Oslo. Dette var et spennende studium, men jeg fant fort ut at det er vanskelig å få seg en jobb etter en slik utdannelse. Jeg benyttet tiden ved Blindern til å snakke med tidligere elver og forelesere om eventuelle framtidsutsikter. Jeg lærte mye på Blindern, men det var ikke dette jeg ville jobbe med. Jeg fant ut at hvis jeg ville fortsette med noe i likhet med marin biologi, og samtidig ha muligheter for å få en god jobb, var akvakultur-studiet ved NMBU absolutt noe å satse på. Tredje steg: Kjempespennende NMBU-studie med gode jobbmuligheter Året etter begynte jeg å studere akvakultur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Jeg skjønte med en gang at dette var det rette for meg! En master i akvakultur er yrkesrettet. Det er mye praktisk arbeid på lab, med dissekering av fisk og en rekke spennende forsøk som er tett knyttet opp til forskning. Selv har jeg alltid vært opptatt av dyrevelferd. Og da føler jeg at den beste måten jeg kan bidra, er å komme meg inn industrien for å kunne påvirke hvordan dyrevelferd i oppdrettsnæringen skal være i fremtiden. Studiet er svært internasjonalt med samarbeid med skoler og firmaer i utlandet. Det er gode muligheter for å reise på utveksling, og også senere å jobbe utenlands. Akvakultur-linjen tar også opp en god del utvekslingsstudenter, noe som gir deg muligheten til å bli kjent med elever fra en rekke land rundt om i verden. De mange utvekslingsstudentene inspirerte meg til igjen å reise på utveksling. Denne gangen valgte jeg Australia. Hvis du vil reise på utveksling, finnes det en rekke land å velge mellom. Utvekling er en fin personlig erfaring. Dessuten vil du kunne vise for eksempel en framtidig arbeidsgiver at du har gode språkkunnskaper, kan jobbe selvstendig og behersker utfordringer. NMBU har god kontakt med næringslivet, noe som gjør det mulig å skrive masteroppgave for et firma. Dette var noe jeg selv gjorde. Oppgaven gjorde det mulig å knytte kontakter og få nyttig lærdom til yrkeslivet. Alt i alt er jeg kjempefornøyd med min studietid og da spesielt avslutningen her på NMBU, hvor jeg kunne ta en utdannelse som var mer direkte rettet mot arbeidslivet. Jeg anbefaler absolutt en utdannelse innenfor akvakulturnæringen! n Av: Lisa Furnesvik, masterstudent NMBU i akvakultur 19

11 «Stø kurs mot nye horisontar» Vidaregåande utdanning Vg1 Naturbruk Vg2 Fiske og fangst Vg2 Akvakultur Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Vg1 Elektro Vg2 Maritime fag Vg1 Studiespesialiserande program Vg1 Helse og oppvekst Søknadsfrist 1.mars For kystens verdier Mat til verden Linefiske er en miljøvennlig form for fiskeri. Linekrok og agn gjør det mulig å fiske selektivt i forhold til art og størrelse. Moderne havgående fartøy er energieffektive. De tar vare på fisken ved bearbeiding og innfrysing umiddelbart etter fangst. Slik at kundene i Norge eller ute i verden kan få best mulig fisk og matvare i butikken eller i restauranten. Havfrossen fisk er et kvalitetsbegrep. Ervik Havfiske er blant verdens fremste og mest moderne linebåtrederier. Selskapene i Ervik Havfiske Gruppen driver linefiske fra havgående fartøy og er førende på miljømerking og miljøbevissthet. Fiskeriet er sertifisert etter MSC (Marine Stewardship Council) KRAV og Debio regler. Fra Barentshavet i nord til Rosshavet i sør hentes mat til verden. Tlf.: Fax.: E-post: Meir informasjon på: Telefon:

12 Lærlingekvoter 22 (Over) Fiskeriministeren sammen med fiske og fangst-elever fra Senja vg. skole og Nord-Troms vg. skole, representanter fra opplæringskontoret for fiskerifag og lærlinger ombord på Arnøytind. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet beste for lærlinger, rederier og myndigheter. Formålet er å bidra til at flere rederier ønsker å ta ombord lærlinger og at det skal være enklere å få lærlingplass. at de vil fungere som en viktig kobling mellom skole og næringslivet. Det genererer jo også ressurser som er viktig for å gi en god utdannelse i faget, avslutter han. (Venstre side) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp nyheten om egne lærlingekvoter ovenfor Fiske og fangst-elever i Troms og lærlinger ombord på Arnøytind. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet Av Alf Fagerheim Får egne lærlingekvoter Når fisket starter opp i 2015 kan lærlinger på fiskebåter ta med seg egen kvote ut på båtene. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre ordning med lærlingekvoter, som trer i kraft allerede inneværende skoleår. Godt mottatt Sammen med Fiske- og fangstelever fra Senja videregående skole og Nord-Troms videregående skole, fiskerilærlinger og representanter fra opplæringskontoret for fiskerifag i Troms var fiskeriminister Elisabeth Aspaker om bord på Arnøytind i begynnelsen av september. Her slapp hun nyheten om egne lærlingekvoter, som ble godt mottatt av så vel elever og opplæringskontoret som båtreder Svein Roger Karlsen og lærlingene om bord. Styrke rekrutteringen Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg unge fiskere. Derfor innfører vi allerede for dette skoleåret en ordning der lærlinger kan ta med seg egne kvoter ut på fiskebåten. Dette vil gjøre det mer attraktivt for rederiene å ta imot lærlinger, samtidig som lærlingen får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Vi skal opprettholde arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden. Høringsrunden på lærlingekvoteordningen ble avsluttet i august, og Nærings- og fiskeridepartementet er i dialog med Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene og næringen for å få på plass detaljene i ordningen til det Er positiv Også prosjektleder for rekruttering til blå sektor i Troms, Leif Peder Jørgensen, er positivt til at det nå innføres lærlingekvoter. Jeg tror det vil bli lettere å få seg lærlingeplass, og jeg tror rederne også får mer fokus på det med lærlinger, sier han. Kvotene blir vel aldri store nok, men dette er en viktig start, svarer Jørgensen på spørsmålet om kvotene er høye nok til at det er attraktivt for rederne å ta inn lærlinger. Og fungerer det etter hensikten kan man eventuelt jobbe for å høyne kvotene. Han mener at kvoteverdien på kr ,- er mye bedre enn ingen ting, og legger til at mange heller ikke er klar over at elevene på VG 2 Fiske og fangst også kan velge å ta kystskippersertifikat (D5) på de fleste skolene. Dessuten har skolene fått tildelt skolekvoter. Det er viktig at de fortsatt eksisterer og Undervisningskvoter Det tildeles i dag undervisningskvoter i form av lærlingekvoter og skolekvoter. Sistnevnte kvoter blir tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket. Departementet kan også opplyse om at fiskeriministeren har signalisert at hun vil se på om det er mulig å foreta en økning på skolekvotene, men at det ikke vil bli tildelt skolekvoter for finansiering av drift eller undervisning. For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det imidlertid være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Derfor innføres en ordning med øremerkede lærlingekvoter som er knyttet til elever, som et supplement til skolekvotene som er avsatt til undervisningen i årene før man begynner som lærling. Felles for skolekvoter og lærlingekvoter er at de må tas av de ordinære totalkvotene. n Prosjektleder for rekruttering til blå fag i Troms, Leif Peder Jørgensen. Foto: Alf Fagerheim 23

13 Det er kjekt å tenkja på at me produserer sunn mat til folk. På anlegget har me smålaks, og det blir mange middagar, seier Anders Magnussen. 24 Tekst og foto: Lena Vermedal Havbruksnæringa Matfar til Anders Magnussen (23) driv matproduksjon i stor skala. Den unge oppdrettaren har ansvar for laks som etter kvart vil gje kring 20 millionar middagsporsjonar. Det er som å vera sjef i ein enorm barnehage, seier Anders Magnussen. Med eit vakent blikk går han rundt på merdkanten og handfôrar. Sjekkar appetitten. Speidar ned i det blå etter svoltne smålaks. Det er 13 bur sprell levande individ. Alle skal ha mat. Når fisken er så liten, er det viktig å gå rundt heile merden og sjekke at all fisken får mat. At ikkje nokon heng etter, seier Anders. Onarheimsfjorden ved Tysnes i Hordaland ligg blank og stille. Raske makrellar patruljerer merdkantane. Mobilen ringjer. Kjekk sommarjobb Ein båt med tre ungdomar varslar at dei er på veg inn til anlegget. Anders står allereie klar med oksygenmålaren og sjekkar at dei 500 leppefiskane som blir levert har hatt nok oksygen på turen. Det gjeld å få han levande ned i merden, slik at han kan hjelpa til med å halda lakselusa borte. Det er jo litt å tena på det, seier Sondre Magnussen (21). Saman med dei yngre brørne Erlend (14) og Vegard (17) har han stått tidleg opp denne junimorgonen for å trekkja ruser med leppefisk. Sommarjobben gjer at gutane kan tena inntil kroner på fisket. > > 25

14 500 leppefisk til mellom seks og ti kroner pr. stk. blei dagens fangst for brørne Sondre (21) med bøtta, Vegard (17) og Erlend (14) Magnussen. Anders tek imot. Havbruksnæringa 26 Ingen bilkø på veg heim etter jobb for Johannes Kretschmer og Anders Magnussen. Onarøy og vakre Hardangerfjorden i bakgrunnen. Leppefisk klare til oppdrag. > > Å vera yngst og samstundes sjef fungerer Internasjonalt besøk Lokaliteten Onarøy ligg like utanfor hovudkontoret til oppdrettskonsernet Alsaker Fjordbruk AS, der Gerhard Meidell Alsaker er eineeigar. Konsernet har kring 200 tilsette fordelt på 22 matfiskanlegg i Rogaland og Hordaland. Seks setjefiskanlegg og eit slakteri på Sunde i Kvinnherad. Til anlegget i Onarheimsfjorden kjem kundar frå heile verda for å sjå den flotte laksen. Revisjon frå til dømes internasjonale supermarknadskjeder som Carrefour er noko Anders taklar på strak arm. Det same gjeld offentlege styresmakter som kjem på revisjon. Då er det godt å ha fagbrev og solid erfaring i bakhand. Yngstemann er sjef Då Anders skulle velja utdanning, blei det Fiskarfagskulen i Austevoll med Naturbruk VG1 og Akvakultur VG2. Deretter fekk han læreplass på Onarøy i To år etter tok han fagbrev og jobba eit par år som vanleg driftsoperatør, før han i mai 2014 tok steget opp og blei lokalitetsansvarleg. heilt fint, ifølgje Anders. Eg arbeider saman med folk som har veldig god erfaring, så det gjeld å høyra på innspela dei kjem med, seier 23-åringen. Fôrbøtta er tom. Anders skundar seg vidare til neste gjeremål. Ein tamp skal festast. Eit skjema skal fyllast ut. Hovudkontoret vil ha rapportering av alt frå fôring, appetitt, daudfisk, oksygen, temperatur og miljømålingar. Eg ønskjer at alt skal vera på stell heile vegen. Det er travelt heile tida, men det er veldig kjekt, seier Anders idet mobilen ringjer på nytt. Ein ny fiskar kjem med leveranse av leppefisk. Anders må innom kontoret på flåten. Sjekkar kva merd som skal få leppefisk frå denne leverandøren. Me skil leverandørane frå kvarandre og let dei levera i kvart sitt bur. Slik kan me følgja opp kvaliteten på leppefisken. Alt skal dokumenterast, seier han. Reine nøter godt miljø På flåten ligg lange remser med svart plast. Det er leppefiskskjul som skal plasserast ut i merdane som ein tareskog under vatn. Det gjeld å laga eit godt miljø, slik at leppefisken trivst og gjer jobben sin. Kvar 14. dag blir nøtene tromla maskinelt ein operasjon som inneber at to nøter som er sydd i saman vekslar på å vera i sjøen. Me vil ha reine nøter og unngå groe. Slik skapar me eit godt miljø både for leppefisken og ikkje minst laksen, forklarer Anders. Kan du tilrå jobb innan havbruk til andre unge? Absolutt. Det er kjekt å få vera ute, men du må lika å ta i eit tak. Du kan også jobba med økonomi, helse-, miljø og sikkerheit eller IT i eit oppdrettsselskap. Det er mange moglegheiter, seier 23-åringen. Havbruksnæringa er rekna som Noreg sin framtidsnæring, det me skal leva av når olja tek slutt. For Anders er det meiningsfullt å jobba med matproduksjon på sjøen. Det er kjekt å tenke på at vi produserer sunn mat til folk. Det blir mange middager av smålaks, seier Anders. Når arbeidsdagen er over, slepp han å tenke på bilkø. Ein rask båttur og han er heime ved huset i sjøkanten. n Leppefisken blir slept rett ned i leppefiskskjulet - ein slags kunstig tareskog i laksemerden der leppefisken kan gøyma seg og beita lus av laksen. - Ein må lika å jobba ute og ta i eit tak, seier Anders Magnussen som her dreg ei not på plass saman med sommarvikar Simon Storetvedt Jordal (17). Gunnar Klo AS er en familieeid fiskeindustribedrift lokalisert på Myre og Stø i Øksnes kommune, Vesterålen. Bedriften driver filetproduksjon, slakting av laks, tørrfiskproduksjon og pakking av fersk fisk. Havnegaten 3 // Tlf // 27

15 Foto: Edvind Møgster Hver dag er de med på å mette rundt 10 millioner mennesker Strand Rederi Dyktige fi skere - bærekraftig forvaltning Flere tusen norske fiskere har som levevei å fiske sild, makrell og andre pelagiske fiskearter. Hver eneste dag leverer de nok fisk til å mette rundt 10 millioner mennesker. Sildelaget selger all fisken og bidrar til at fisket er bærekraftig også for de neste generasjonene. Til tjeneste sildelaget.no Studér Akvakultur ved NMBU Velg en fremtidsrettet yrkeskarriere innen havbruk! Vi tilbyr et spennende MSc studium som gir et solid og tverrfaglig fundament innen avl og genetikk, ernæring, fôrproduksjon, produktkvalitet og havbruksteknologi. Velg en utdanning som gir gode karrieremuligheter i en internasjonal bransje. Se for mer informasjon. Strand Rederi er et familieid fi skebåtrederi som i hovedsak driver fi skeri innenfor hvitfi sk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 fabrikktrålere og 2 ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og selges på markeder over hele verden.

16 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 30 Tekst: Høgskolelektor Nils V. Juul og høgskolelektor Hanne Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Foto: HiST. Konsistensmåling til ære for fotografen. Matnyttige studier! Mat er verdens viktigste ressurs, og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en best mulig måte. Matvaremarkedet er internasjonalt, ekstremt variert og møter stadig nye utfordringer. Med en bachelorgrad i MATteknologi kan du finne din plass i denne spennende bransjen. Du kan du jobbe i matbransjen, som for eksempel produksjonsleder eller kvalitetsansvarlig. Mange foretrekker laboratoriearbeid og foretar kvalitetsanalyser i produksjonsbedrifter eller ved offentlige og private mat- og miljøanalyselaboratorier. Mattilsynet er også en attraktiv arbeidsplass. Næringsmiddelvirksomhet finnes over hele landet, både i bygd og by. Det gir varierte muligheter til å finne seg en jobb. MATteknologene bidrar til at matproduksjonen fra tradisjonelt fiske og fra marint oppdrett blir enda mer etterspurt over hele verden. Program for MATteknologi Bachelorutdanning i MATteknologi får du ved Program for MATteknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Her lærer studentene produksjon av trygg mat (hygiene, kvalitetsstyring) basert på ulike råstoffer for industriell produksjon. Vi er opptatt av spisekvalitet; vår kompetanse i sensorisk analyse benyttes i forskning og oppdrag. På oppdrag fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har vi studenter og ansatte i flere år bidratt til gjennomføring av «NM i røkt og gravet laks» og «NM i Sjømatprodukter». Vi har to bachelorutdanninger, utdanning av MATteknologer og Yrkesfaglærere i restaurant- og matfag. I begge utdanningene legger vi vekt på samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter for å supplere de teoretiske fagene med praktisk bransjeinnsikt. MATteknologen er en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde. MATteknologisk utdanning omfatter alle aspekter ved industriell matproduksjon i stor og liten skala. I andre studieår tilbringer > > 31

17 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) > > studenten fem måneder som praktikant i industri, forskning eller matlaboratorium. Vi vil gjerne at flere får praksiserfaring med sjømat. Det uteksamineres omlag 30 matteknologer i året, så studiemiljøet er lite, men godt! Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du får vite mer her: no/matteknolog/ Bachelorutdanning for yrkesfaglærere i restaurant- og matfag er et studietilbud som HiST og NTNU tilbyr i fellesskap. NTNU har ansvar for pedagogikk og didaktikk, mens Program for MATteknologi har ansvar for det matfaglige. Studiet kvalifiserer for arbeid Bedømmelse av ulike fruktsafter på sensorisk laboratorium. 2. Teoretisk, praktisk og humørfyllt innfallsvinkel. 3. Ved hurtighakkeren på Prosesslabben. 4. Våre blide medarbeidere. som yrkesfaglærer i videregående skole, lærer i relevante fag i grunnskolen, opplæringsjobber i næringslivet og ved opplæringskontor. HiST for deg som vil bli noe! Du kan være godt egnet for mange spennende jobber innen marin sektor om du har en praktisk rettet utdanning fra HiST. Vi er en stor høgskole (nærmere 8000 studenter) som har svært mange utdanningsmuligheter innen teknologi, informatikk, økonomi og ledelse. Hos oss får du kunnskapen du trenger for å bidra til ytterligere verdiskaping i norsk foredling av marine råvarer; det har Norge gode forutsetninger for. HiST tilbyr yrkesrettede utdanninger innen svært mange fagområder; i mange av utdanningene får du også prøve deg i yrkespraksis. Med på kjøpet får du Norges beste studieby, Trondheim og Quak vår egen fadderordning! I Trondheim vil du være nær forskningsmiljøer og bransjeorganisasjoner som arbeider med å skape framtidas marine produksjon og produkter. HiST kan gi deg Kunnskapen du trenger! Har du lyst til å vite mer kan du gjerne besøke n Har DU lyst på en spennende og fremtidsrettet jobb? Innen fiskeri og oppdrettsnæringen vil du finne gode og utfordrende jobber. Vg1 Naturbruk blå linje På Vg1 Naturbruk vil du lære om produksjon knyttet til sjø og vann, som fiske, akvakultur og opplevelser. Friluftsliv og sjøliv er hverdag! Opplæringen skjer med veksling mellom teori og praksis på skolen og ved utplassering i bedrifter. Vi har læreplasser i fagene: Vg2 Akvakultur Elevene får erfaring i moderne Akvakultur fiskeoppdrett Fiske og fangst gjennom teori på skole og praksis Matros på skolen. Motormann Sjømat Vi samarbeider også her med næringen og har elever utplassert på moderne oppdrettsanlegg. Kristin Haver Sevheim - - Tlf Vg2 Fiske & fangst Følg oss på Et tilbud til deg som vil bli Facebook! fisker eller fiskeskipper. Skolen disponerer fiskebåter som brukes i opplæringen, og har et godt samarbeid med næringen om praksis-opplæring på moderne fiskefartøy. Alle elever får en praksisperiode i Nord-Norge. FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA. Kristin Haver Sevheim Tlf Kristin Haver Sevheim Telefon Avdeling Rygjabø Tlf:

18 Lisa Fredriksen(tv) nede i akvarium sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker og kollega Randi Bøkestad Glimt fra innsiden av anlegget. Meløy videregående skole 34 Tekst: Tore Laugsand - Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen Besøk hos Lisa på Salmon Senter Dagen før åpningen avlegger vi Lisa Fredriksen i Salmon Senter et besøk. Lisa står for den daglige drift av Salmon Senter sammen med sin kollega Randi Bøkestad. De er begge ansatt i 50 prosent, den resterende tiden er de ansatt i Gildeskål Forsøksstasjon(Gifas). Lisa, som er 22 år, har vært ansatt i Gifas i tre år og i Salmon Senter i ett år. Hun startet sin karriere som student ved Meløy videregående avd. Inndyr, før hun ble lærling på Gifas og tok sitt fagbrev der. Når vi møter henne er hun travelt opptatt med siste finpuss før åpningen. De siste ukene har vært travel og spennende, med mye planlegging for å få alt klart. Leveransen av det spektakulære sylindriske akvarium ble noe forsinket. Acrylveggen til karet er produsert i Kina, og montert av spesialister fra Australia. Det resterende er produsert i Norge. Montering av dette er gjort av et lokalt plast sveise selskap, Polar Plast. De har stått på natt og dag den siste tiden, og har vært en viktig brikke for at en ble klar i tide. På åpningsdagen tok Lisa, sammen med kollega Randi, i mot gjester og orienterte nede i selve akvariet, som er det eneste av sitt slag i verden der du kan observere fisk 360 grader. På utsiden av karet serverte lokale krefter, sammen med elever fra Meløy videregående skole, sushi og kaker til de besøkende. Det var stort frammøte av innbudte gjester og lokalbefolkning som kom for å se det ferdige praktbygget for første gang. Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole, næringsliv og det offentlige ble det holdt mange rosende taler. Den offisielle åpning av bygget ble gjort av fiskeriminister Elisabeth Aspaker. I sin tale poengterte hun at Norge måtte satse videre på sine sterke områder, der naturressurser og kompetanse skal bidra til at vi fortsatt skal ha et globalt fortrinn, spesielt knyttet til marine næringer. Dette vil være avgjørende for om vi skal klare og nå et uttalt mål om å seksdoble verdiskapningen fram mot Næringslivet blir stadig mer teknologisk, og vi trenger fagarbeider i verdensklasse. Hun mente at det nye bygget, som for øvrig er fylkeskommunens største satsing innen akvakultur utdanning, ville sikre nærhet mellom teori og praksis. Samtidig som det vil bidra til å gjøre utdanning mer attraktiv, øke status og redusere frafall fra utdanning. Alle som ønsket fikk deretter guidet omvisning i byggets alle tre avdelinger. Der fikk vi se ungdommer utfolde seg i lab og Newtonrom, og de demonstrerte ivrig alt fra robotprogrammering til funn av en rekke mikroorganismer, som ble vist på smart Board fra mikroskop. Disse var hentet fra vannprøver i fjæra like utenfor. n Fakta Navn på nybygget: Domus Pisces Størrelse: 1000 m2 Eier: Nordland Fylkeskommune Entreprenør: Moldjord Bygg og Anlegg Investert: 26 mill eks mva, kostnadsramme 28 mill Bygget består av tre avdelinger: - Praksisanlegg Meløy Videregående skole - Newton havbruksrom driftes av Gildeskål kommune og First Scandinavia - Visningsanlegg i regi av Salmon Senter. Det gjøres visning etter avtale. 35

19 Vi skaper muligheter for framtida n VG1 Naturbruk n VG2 Fiske og fangst n VG1 Teknikk og industriell produksjon n VG2 Maritime fag n VG1 Restaurant- og matfag n VG2 Kokk- og servitørfag n VG2 Matfag Ytre Namdal fagskole n Nautisk linje Hansvikveien 3A, 7900 Rørvik Tel.: Pelagisk Forening er en sammenslutning av fiskebåtredere hvis formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser utad, samt bistå de enkelte rederier i forhold som omhandler drift av redernes fartøy. Et Pelagisk godt Foreningen alternativ ble stiftet i februar 2011 og har et kontingentgrunnlag på omkring 1 milliard norske kroner. Foreningen har et ønske om et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten, for hvor fiskebåtredere deltageradganger og konsesjoner ikke blir samlet på unødvendig få aktører. I forbindelse med at Foreningen ønsker å styrke sin posisjon både for medlemmer med pelagiske rettigheter, samt for fartøyeiere som også oppebærer andre rettigheter søker foreningen etter: Ny medarbeider Kvalifikasjoner: - Stor fiskerifaglig innsikt. - Gode analytiske evner. - Evne til å arbeide selvstendig. - God kunnskap om samspillet mellom utøvelsen og reguleringen av fiskeri. - God kunnskap om de mange forhold som knytter seg til driften av moderne fiskefartøy. Vi tilbyr: - Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. - Konkurransedyktige betingelser; lønn etter avtale. - Arbeidsplass Bergen sentrum. - Stillingsbetegnelse etter avtale. Fiskeri berører mange fagfelt slik at Pelagisk forening ønsker velkommen søkere med forskjellig bakgrunn og utdannelse. Om ønskelig behandles søknader konfidensielt. Søknadsfrist: 1. September For ytterligere opplysninger kontakt Torstein Solem. Pelagisk Forening Slottsgaten 3, 5003 Bergen, N. Tlf: Mobil: E-post:

20 Universitetet i Nordland 38 For Liza-Mari er det viktig å få både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap. Da ser hun fantastiske muligheter for spennende og utfordrende arbeid. dykke i røyk, slukke store branner, hoppe ni meter ned fra kai i redningsdrakt, og vi ble kjørt ut på havet med livbåt når det var mørkt. Så ble vi en etter en heist opp i et redningshelikopter, forteller Liza-Mari ivrig. Siden har opplevelser og utfordringer fulgt tett. Etter naturbruk vg1 fortsatte Liza-Mari på akvakultur vg2. Dette året hadde hun praksisplass på ett av verdens største settefiskanlegg, Sundfjord Smolt, hvor de kan produsere opptil 15 millioner smolt i året. Det er her hun nå har ferie- og helgejobb. Så ble jeg lærling i to år. I løpet av de to årene ønsket jeg å ha praksis i utlandet. Planen var egentlig å søke noe som heter Leonardo Dicaprio-stipendet. Men da måtte jeg være minst tre måneder i utlandet. Det syntes både jeg og bedriften at var vel lenge. Men en dyktig færing, som jobber på Sundsfjord Smolt, fikset det slik at jeg fikk to uker med praksis i Danmark og to uker på Færøyene, sier Liza-Mari. I Danmark jobbet hun blant annet på Langesand Laks ved Hvide Sande. De holdt da på med å klargjøre ett av verdens største landanlegg for oppdrett av laks. Hun legger til at det å reise ut som ung helt alene uten noen man kjenner er litt skummelt, men mest gøy, og hun mener det er viktig å presse seg selv hele tiden for å bli bedre og våger å ta nye utfordringer. Det var fint å ta en del av lærlingetiden i utlandet. Flere burde gjøre det! Jeg tok fagbrevet som driftsoperatør i akvakultur i august i fjor. Nå studerer jeg andre året til en bachelor i havbruksdrift og ledelse ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur ved Universitetet i Nordland. Det er fint å bygge på fagbrevet, slik at jeg har både praktisk erfaring og teoretisk erfaring. Er du god på både praksis og teori innen akvakultur kommer du langt. Det er hva jeg vil, - rett og slett opp og frem, sier Liza-Mari entusiastisk og legger til at hun satser på å få både spennende og utfordrende stillinger etter endt studie. Er en flink til å jobbe hard, knytte kontakter og ta utfordringer er mulighetene store innen akvakultur, forteller hun. Allerede nå er Liza-Mari så kunnskapsrik at hun underviser i akvakultur hver tirsdag ved Meløy Vgs avd. Inndyr, samme skole hvor hun tok Vg2. I tillegg har hun et annet fag, prosjekt til fordypning, hvor elevene er ute i bedrifter hver fredag. Jeg sørger for at alle elevene har praksisplass, og at både elevene og bedriften funger sammen. Jeg besøker, i løpet av semesteret, alle elevene ute i bedriftene. Det er både utfordrende og spennende å være lærer for elever som ikke er så veldig mye yngre enn meg selv, sier den unge læreren i akvakultur. Programmet til Liza-Mari kan ta pusten fra noen og enhver. Og til tross for at hun er fulltidsstudent som jobber med en bachelor, forteller hun at hun både trenger, driver med friluftsliv og tar seg en fest i nye og ne. Er det lov å si at jobb også er en av interessene mine? For jeg er veldig glad i å jobbe, spesielt jobber som gir utfordringer, og der man må tenke seg litt om. Det er vel også derfor jeg har valgt å studere akvakultur, sier Liza- Mari til slutt! n Ledende leverandør av fangstredskap til fiskerinæringen Tekst Terje Engø - Foto Privat Topper praktisk erfaring med en bachelor Liza-Mari Widnes Isaksen fra Gildeskål rett sør for Bodø er fulltidsstudent ved Universitetet i Nordland. I tillegg underviser hun en dag i uka på Meløy VGS og har ekstra jobb på et settefiskanlegg og i en bar. Jeg elsker å jobbe, sier hun. Mest av alt elsker Liza-Mari å jobbe med alt som har med oppdrett. Hun fikk seg sommer- og helgejobb allerede som 13 åring på et forsøksanlegg tilhørende Gildeskål Forskningsstasjon. Interessen for akvakultur ble tent, og hun beholdt oppgavene på forskningsanlegget til hun var 17 år. Veien mot universitetsstudier ble raskt lagt. Etter ett år på studiespesialisering, noe jeg fort fant ut var veldig tørt og kjedelig, byttet jeg til naturbruk vg1, blå linje året. Det var mye mer spennende. Vi var mye ute på tur i kano og kajakk, på grotteturer og på lofotfiske med skolens øvingsbåt. Vi reiste til og med på en to ukers studietur til Skottland. I tillegg fikk vi delta på et sikkerhetskurs som vi måtte ha før vi kunne arbeide på båt. Dette kurset var utrolig spennende. Vi fikk lære å Finn din plass Egersund Group består blant annet av Egersund Trål og Egersund Net. Vi produserer spesialiserte fiskeredskaper og utstyr til oppdrettsnæringen. Konsernets hovedlokaler ligger i Svanavågen, Egersund, men er i de senere årene etablert med flere datterselskap både langs norskekysten og utenlands. Egersund Trål, Svanavågen, 4370 Egersund Tlf.: , Faks: , 39

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka matbransjen Jobb i Et smart valg Se alle mulighetene dine! Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka Lyst på et morsomt studiemiljø? Bli med til

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter

Detaljer

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer.

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer. hamarregionen hamarregionen utvikling februar 2011 utgave 1 Gir verden smaken av Norge Bio-engasjert friluftselsker Bioklyngen i Hedmark er av internasjonal standard. Bli bedre kjent med Graminors Idun

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Annonsebilag Thailand side 3 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Molde side 5 Bergen side 7 Stavanger side 11 Hardanger side 12 Bømlo side 15 Tema: REALFAG uhu.uib.no Sykkylven side 22 Egersund side 23 Bremanger

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING 19-22 AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Magasin fra n orges r åfisklag

Magasin fra n orges r åfisklag nr 1 2010 Magasin fra n orges r åfisklag Sol, fisk og en slags lofotstemning bildeglimt fra Lofoten Selv om skreien fortsatt synes å foretrekke Røst som yngleplass, så er det fortsatt liv og levned i det

Detaljer

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt

Detaljer

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 3 - OKTOBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget...

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer