Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi."

Transkript

1 Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi. 0.1 Generelt VIKTIG! Følgende er bemerkninger som er tatt rett fra en forholdsvis ivrig brainstorming sesjon, men som blir stående inntill det passer å detalbeskrivepunktene for ikke å bli unødig utvannet under komprissenes kjevle. 1 Studiestrategi Studieveier Gjennom anbefalte sammensetninger av kurs er det mulig å bygge en rekke spesialiseringsretninger innfor faget: Theori Grundig teoretisk kunnskap om faget med spesiell vekt på iaktagelse, analyse og publikasjon. Videre akademisk studie? Designer / Informasjonsarkitekt Kunnskap og ferdighet for videre studier eller profesjon innen informasjonsformidling eller informasjonsbehandling. Formgiver, planlegger, og implementerer omgivelser for digital informasjonsformidling. Produsent / redaktør Kryssmedieprodusent / kryssmedieredaktør Programmerer / teknikker Veiledning Ferdigheter for programmering eller teknisk tilrettelegging av digitale omgivelser. Veiledningstjeneste som gir studentene råd og støtte til valg av studieretning, kurssammensetning, utplassering som passer til interesse, evner og ambisjon. 1 Dokumentet er i all hovedsak skrevet under våren og sommeren

2 Studieprogresjon / gjennomstrømning Alternative strategier for måltall og progresjon. Cascading catastrophe Lett og komme inn med stort opptak og lave krav. Vanskelig å komme ut, høye krev. Store tall kan likevel gi nok som blir ferdige og godt potensiale for mastergrad. Ensformet Moderat opptak med relativt stive krav, enheltige krav gjennom hele studier med stor relativ gjennomstrømning som mål. Eksklusivitet Høye krav til opptak, alle kommer gjennom og relativt stort antall fortsetter som master. Opptakskrav Alternative strategier for opptak som korresponderer med forlagene over for strategier i progresjon og gjennomstrømning. Alle med minimumskvalifikasjoner kommer inn. First come first served. Karaktervurdering Opptaksprøve (alle med minimumskvalifikasjoner) Undervisning og veiledning Undervisningsform Etter mye og nøye vurdering basert på egen erfaring fra en rekke forskjellige undervisningssteder og 20 års undervisning alene og i samarbeid med andre har jeg kommet til at det hverken er mulig eller riktig at alle driver prosjektbasert undervisning. Det beste er nok at enhver underviser på sin beste måte kombinert med et minimumskrav til prestasjon fra studentene. Obligger er ikke prosjekter for læring. Det er minimumsøvelser for å forstå materialet. Vi må ha frihet til å undervise og lære på den måten som frembringer det beste i oss og studentene. Kurs i tradisjonelt format med forelesninger og oppgaver. Seminarer med formelle innlegg, debatt og argumentasjon Prosjektbasert, prosjekteringsorientert veiledet læring Lesekurs (se side 3) Veiledet utplassering Selvstendige prosjekter 2

3 Tillegg til kurs Minst en ekstern foreleser pr. kurs Minst en ekskursjon pr. kurs eller studieemne / semester Belastning Undervisningsomfang avtales etter individuelle arbeidsplaner Evalueringsenheter begrenses til xx pr studiepoeng bestående av 1 eller flere studenter pr enhet. Læring Prestasjoner All skal delta i alle kurs med presentasjoner, debatt, plakater. Studentene skal kunne formidle sitt arbeid som RFC er, FAQ er, populære og vitenskapelige artikler. Format Det skal leses og forstås xxx sider pr. semester / studiepoeng. Det skal skrives xxxx ord prosa eller xxxx linjer kode pr. semester / studiepoeng. Minst 1 skriftlig innlevering basert på lesing hver 4 uke. Alle skal delta i alle kurs. Kurs Sammensetning av kurs med en serie obligatoriske innen grupper med minimum 2 semester i en kursserie i en emneretning. Utplassering I løpet av 6 semester skal det være ett semester i 2 eller 3 år med bifag eller utplassering. Bifag (se kursemner) Bedrift i Norge (NRK, Uninett, IFE) eller utland Utenlands lærested (India, USA, Holland, UK, Frankrike) eller annet norsk universitet Lesekurs Fordypningdemne valgt i samråd med veileder som omfatter lesing, programmering, praktiske øvelser ol.l. Prosjekt For de som bare tar bachelorgrad skal det gjennomføres minst ett komplekst prosjekt av minimum 1/2 semesters omfang i løpet av 3

4 de siste 2 semesterne. Prosjektet skal dokumenteres med minst 40 sider i vitenskapelig form. Evaluering Innleveringer Alle innleveringer evalueres og kommenteres. Studentene har krav på kommentar enten skriftlig som merknader til det innleverte, eller muntlig. Sluttevaluering Mappeevaluering av innlevering gjennom hvert kurs Tradisjonell eksamen Årsevaluering for hver studievei Evalueringen skjer i form av en 5-7 dagers konferanse. Konferansen organiseres i samarbeid med studentene. Det inviteres en ekstern foredragsholder på studievei som også deltar som ekstern sensor. Studentenes arbeid preesenteres som papers med innlegg, plakater med eller uten rapporter, alternative seminarer, demonstrasjoner. Det innleveres abstracts av alle som vurderes for å delta med presentasjon. Studenter kan søke og/eller utpekes til å presentere. 1 jury for hver studievei. Resultater gis til oppsummeringssesjon. Det gis plass til 10% gjester. Evalueringskonferansen inkluderer også presentasjon av spesialpensum og mastergradsoppgaver. 4

5 0.2 Kursoversikt Alle kurs Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur Læring 10/IT 10/IT 10/LU 10/IT 02V Databaser og datakom Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10 (5+5)/IT 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Dataformidling Digital estetikk Problemøsing, prosjektstyring Grafikk Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT 10/IT-MP 10/IT-SF 10/IT 10/IT 10/MP-LU 04V Databehandling Digitale verdener Maskiner, OS, emb. comp. 10/IT 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering Datakom. 05H Programmering Grensesnittdesign Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/IT 10/IT 10/IT 10/MP 10/LU 10/MP 06V Avanserte temaer Lesekurs Digital kunst Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Programmering Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT 10/SF 10/IT-SF 10/LU 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Avansert programmering Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/IT 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 5

6 Teori Bachelorstudium 1H Introkurs Historie og Kultur Læring 10/IT 10/LU 10/IT 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Dataformidling Digital estetikk Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT 10/IT-MP 10/IT 10/MP-LU 04V Digitale verdener 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/MP 10/LU 10/MP 06V Lesekurs Digital kunst Investigative metoder 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 5/div. Sang og foto Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT-SF 10/LU 08V Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer 10/SF 10/IT 10/SF 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking 10/SF Spesialpensum 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 6

7 Informasjonsarkitekt Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Digital estetikk Problemøsing, prosjektstyring 10/IT-MP 10/IT-SF 10/IT Digitale dokumenter 04V Databehandling Digitale verdener 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H 10/IT 10/MP 10/LU Grensesnittdesign Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama 06V Avanserte temaer Digital kunst Investigative metoder 10/IT. 10/IT 10/IT 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon 10/IT 10/SF 10/IT-SF 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 7

8 Digital mediaprodusent Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Problemøsing, prosjektstyring Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT-SF 10/IT 10/MP-LU 04V Databehandling Digitale verdener 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/MP 10/LU 10/MP 06V Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon 10/IT 10/SF 10/IT-SF 08V Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer 10/SF 10/IT 10/SF 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 8

9 Programmerer / teknikker Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Databaser og datakom Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk 10 (5+5)/IT 10/IT 10/IT-LU 03H Dataformidling Problemøsing, prosjektstyring Grafikk 10/IT 10/IT-SF 10/IT 04V Databehandling Maskiner, OS, emb. comp. 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 10/IT 10/IT 10/MP 06V Avanserte temaer Lesekurs Digital kunst Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Programmering Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT 10/SF 10/IT-SF 10/LU 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Avansert programmering Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking 05H Programmering Datakom. Formidlingsteknikker Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/IT 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 9

10 0.3 Kursemner Bachelorstudie Forslag til en kursemner for et master of arts studie i Informasjonsarkitektur, Design av Digitale omgivelser eller Digital Informasjonsformidling. Emnene er ment som viktige temaer som bør dekkes og stikkordene for innhold er ikke uttømmende. Dette er annen bearbeiding av forslaget til kursinnhold som vil trenge videre bearbeiding. 1. SEMESTER HØST Introduksjonskurs Et grunnleggende kurs med strenge krav til skriving og innlevering som skal reflekter den enkelte students kunnskaps nivå i forhold til tidligere kunnskaper. Kurset består av forelesninger av lærere fra andre kurs. 15 studiepoeng (Felles med informatikk) Omgivelser Introduksjon til mangfoldighet av plattformer og maskiner. Konsentrert om plattformer en ikke forventer at studentene har vesentlig tidligere kjennskap til. Omfatter også konsepter som filer, program, data, shell, GUI, I/O. Media Forstelse av tall, text, bilder, lyd, video, etc. som grunnleggende ressurser i behandling og formisling av informasjon. Arbeidsvaner Om hvordan vi arbeider og konsekvensene derav, spesielt med hensyn til en utsvevende livsstil til fordel for rus og seksuell omgang på bekostning av oppmerksomhet til bøker og annen dannelse. Databehandling Operativsystemer, program, verktøy, programmering. Pedagogiske språk, shell scripting og markup som grunnleggende prosesser. IT og samfunn Politikk, digitale verdener, monopoler, faghistorie, teknologihistorie, kapital, samfunnsøkonomi, datasikkerhet. Ressurser og ferdigheter 1 10 studiepoeng ved IT-avd. Ferdigheter og teoretisk kunnskap om en del grunnleggende ressurser og verktøy for å kunne håndtere kryssmedia- og kryssplatform- formidling. Editorer Unix 10

11 Verktøy Faq er Billedredigering Digital fotografi og video Batchprosessering av store billedmengder Kjøkkenbords-scripting Historie og kultur 10 studiepoeng kurs ved IT-avd eller SF-avd. Kulturhistorie Idehistorie Teknologihistorie Faghistorie Digital læring 10 studiepoengs kurs om læring i digitale omgivelser. IT-avd. Pedagogikk Læringsomgivelser Pedagogisk programvare 11

12 2. SEMESTER VÅR Databaser og Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IT-avd. (5+5) Databaser: sql databaser <> httpd scripting, python, php Datakommunikasjon: TCP/IP - IPv6 Nett / Internet Basic Services Advanced Services Rfc re Praktiske Nett Ressurser og ferdigheter 2 10 studiepoeng ved IT-avd. Introduksjon til programmering med markupspråk og world-wide web. Markupspråk (SGML, XML, HTML, VRML) Hypertext transfer protocol Servere Dokumentasjon 10 (5+5) studiepoeng ved IT-avd. Dokumenter: Spesifikasjoner Veiledninger Manualer Dokumentering av kode Cvs GPL / GNU Etikk: Theori Opphavsrett Digitale samfunn 12

13 Samfunn og data Multimedia 5 studiepoeng introduksjon til multimedia teknologier og anvendelser. Ved Medieparken. Bilder, lyd, text, video Animasjon Formater Standarder 13

14 3. SEMESTER HØST Dataformidling 10 studiepoeng kurs ved IT i dataformidlingsteknologier. Filoverføring Streaming Komprimering Programmering / scripting Videokonferanser Digital Estetikk 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Kunstene (kort introduksjon til kunst og kunsthistorie) Musikk-, litteratur-, bilder- og films plass i digitale omgivelser. Grafisk design Estetikk i digitale omgivelser Grafikk 10 studiepoeng kurs i forståelse og anvendelse av grafisk databehandling ved IT-avd. Vektorgrafikk 3D / VRML SVG Open GL Postscript Digitale dokumenter 10 studiepoeng kurs som gir dypere forståelse såvel teoretisk som praktisk om dokumenters form og rolle i digital informasjonsformidling. Ved IT-avd. Formater Markup (xml, docbook, RDF, pdf/ps Dokumenters liv Dokumentbehandling Bibliotek, arkiver Problemløsing og prosjektstyring 10 (5+5) studiepoeng introduksjon til designmetoder, problemløsing og prosjektstyring ved IA, SF eller LU. Problemløsing: Kreativitet Abstraksjon 14

15 Kompleksitet Eksperimentering Designmetoder Forskning Ide-verktøy Dokumentasjon Samarbeidsverktøy Prosjektstyring: Prosjektledelse Kontrakter og kontraktsrett Ressursallokering Logistikk Beskrivelse, anbud/tilbud prosjektøkonomi Kvalitetskontroll Medievitenskap 10 studiepoeng ved Medieparken. Underholdningsindustrien Teater, radio, film, TV, mm 15

16 4. SEMESTER VÅR Databehandling 10 studiepoeng praktisk databehandling for informasjonsformidling - ved IT-avd. Programmering Scripting Språk Pedagogiske språk Digitale verdener 10 studiepoeng ved IT-avd. VR Simulering Digital kunst Muds/MOOs Spill Maskiner, OS og embedded computing 10 studiepoeng ved IT-avd. Maskiner og OS: Hva er en maskin Bygg en maskin Sett sammen en maskin 3 OS (oppgaver) Interoperability Server / client mellom 3 platformer Embedded computing: Små maskiner PDA Kontrollere Veldig små maskiner RFID Fotografiapparater, GPS, mobiltelefoner 16

17 Bifag og utplassering Valg av 10 studiepoeng liberal arts ved IA, LU, SF avd., et annet lærested i Norge eller utlandet, eller utplassering ved en bedrift eller forskningssted. (20 studiepoeng for theori studievei.) Bifag: Engelsk Engelsk for IT-fag Engelsk for mediefag Engelsk for japper. Mattematikk Mattematikk og geometri som abstraksjons-bærer, som anskueligjør logikk, anvendt i programmering. Budsjett og regnskap Budsjett, regnskap og økonomisk kontroll og oppfølging ved SFavd. Fransk (eller et annet språk) for de som ønsker å tilnærme seg det europeiske kontinent, eller kanskje litt lengre vekk. Psykologi Psykologihistorie, kognitiv psykologi, menneskets beteelse og holdninger Historie Designhistorie, kunsthistorie, europeisk historie, eller annen spesialisering innen historiefag. Utplassering: 1o studiepoeng utplassering ved en bedrift, organisasjon eller lærested utenfor HiØ og helst i utlandet. Dersom utplasseringen skjær på annet lærested enten i Norge eller utlandet, skal kursene som velges være temmelig like de som er beskrefet under Bifag over. 17

18 5. SEMESTER HØST Programmering 10 studiepoeng ved IT-avd. Programmering for media, animasjon, dirty tricks Grensesnitt 10 studiepoeng kurs i moderne grensesnittdesign ved IT-avd. Kurset skal legge vekt på at grensesnitt ikke bare er det som sees på en skjerm. Grensesnitt defineres som stedet der dataene endrer tilstand. HCI Maskin / maskin Nett Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IT-avd. Avansert datakommunikasjon for streaming og multimedia. Datakom etc. Formidlingsteknikker 10 studiepoeng ved Mediaparken. Formidling i medier. Formidlingskunnskap 10 studiepoeng fortelling, historie, sang, eventyr og dramaturgi ved LUavd. Dramaturgi Produksjon 10 studiepoeng produksjon og produksjonsteknologi ved Mediaparken. Print interaktive medier film radio TV Teknisk kvalitetsikring og testing 18

19 6. SEMESTER VÅR Avanserte temaer 10 studiepoeng ved IT-avd. av det som til enhver tid måtte være nytt, men praktisk og som kan bli kurs neste år. (f.eks. IPv6, Grid, Mpeg X, etc.) Lesekurs 15 studiepoeng ved IT-avd. Student(er) og lærer setter sammen et pensum innenfor et gitt emne som diskuteres og skrives om.dette kurset dekker opp spesialiseringsbehov for spesialiseringsretninger hvor det ikke er gitt eget kurs på dette nivå. Digital kunst 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Fordypningskurs i digitale kunstverdener. Investigative metoder 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Metoder for å forstå omgivelsene og de sammenhenger som det skal designes for og etterprøving/uttesting av digitale omgivelser: Brukerundersøkelser, interaktiv design, brukerorientert design, dialogbasert design, prototyping, testing, fokusgrupper, observasjon, intervju, spørreundersøkelser. Markedsføring 10 studiepoeng ved SF. Reklame og andre sleipe måter å få folk til å betale dyrt for noe de ikke trenger. Sang, musikk, literatur og foto 10 studiepoeng ved LU/SF/FT. Erfaring og evne til å opptre offentlig, gi plass for øvelse i kreative og sosialiserende evner og kunnskap. Fremme spontan dannelse av frivillige grupper i utøvende kunst innenfor høyskolemiljøet. Fotografering, uttrykk, busdkap, teknikk. Selvstendig prosjekt 20 studiepoengs prosjekt som gjennomføres av alle som ikke har til hensikt å gjennomføre mastergradsstudie. 19

20 Masterstudie Forslag til en kursemner for et master of arts studie i Informasjonsarkitektur, Design av Digitale omgivelser eller Digital Informasjonsformidling. Emnene er ment som viktige temaer som bør dekkes og stikkordene for innhold er ikke uttømmende. Dette er annen bearbeiding av forslaget til kursinnhold som vil trenge videre bearbeiding. 7. SEMESTER HØST Programmering 10 studiepoeng programmering for media, animasjon og dirty tricks ved IA-avd. Forskning, presentasjon og 3 viktige ting i faget. 7 studiepoeng ved SF. Metoder og lureri for å få noe ut av forskning. Presentasjonsmåter, hvordan tale til folk. 3 viktige ting i faget: 3 gratis middager mot å delta med fornuftige tanker om hva som er viktig i faget. (ett 30 minutters forberedt innlegg for hvert studiepoeng) Organisasjon og ledelse 15 studiepoeng organisasjon og ledelse for produsenter ved SF. Kritisk refleksjon 10 studiepoeng ved IA-avd. Vitenskapsteori teorier om læring og organisasjoner teorier om kunnskap og intelligenser aktivitetsteori Fortelling 10 studiepoeng om fortelling, fortellerkultur, teknikker og digital fortelling ved IT eler MP. 20

21 8. SEMESTER VÅR Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IA-avd. Avanserte temaer, klustering, quality of service, mobile tjenester, ubiqitous computing, bredbånd, sanntid Sosialøkonomisk kritikk 10 studiepoeng ved SF-avd. Kritisk analyse og forståelse av økonomiske systemer som politiske pådrivere. Lesekurs 10 studiepoeng. Student(er) og lærer setter sammen et pensum innenfor et gitt emne som diskuteres og skrives om. Drift av komplekse systemer Drift og vedlikehold av komplekse systemer og organisasjoner. Erfaringstilbakeføring, driftøkonomi, driftsdokumentasjon, vedlikehold, fornyelse. 10 studiepoeng SF-avd. Praktisk programmering 10 studiepoeng ved IT-avd. Praktisk programmering for planleggere. Forståelse av fordeler ved forskjellige programmeringsspråk, praktisk bruk av enklere språk for løsning av daglige oppgaver. (Kjøkkenbordsprogrammering.) Sang, musikk, literatur og foto 5 studiepoeng ved LU/SF/FT. Erfaring og evne til å opptre offentlig, gi plass for øvelse i kreative og sosialiserende evner og kunnskap. Fremme spontan dannelse av frivillige grupper i utøvende kunst innenfor høyskolemiljøet. Foto: billespråk, fotofortelling. 21

22 9. SEMESTER HØST Avansert programmering 10 studiepoeng ved IA-avd. Programmering i spesielle omgivelser med spesielle språk for spesielle løsninger. Organiseres som lesekurs hvor lærer/veileder hentes inn etter behov fra nærmiljøet. Bedriftsøkonomi 10 studiepoeng ved SF-avd. Økonomi for produsenter i media. Finansiering, bedrift, outsourcing, forsikring, bedriftsansvar, arbeidsgiveransvar, offentlig regulering. Kritisk journalistikk 5 studiepoeng ved IJ. Holdninger til kildekritikk, etikk i media, krysskulturell informasjonsformidling. Strategisk politisk tenking: 5 studiepoeng om hvordan å ta seg frem her i verden med Machiavelli (og noe nyere) som pensum. Ved SF-avd. Spesialpensum 15 studiepoeng. Spesialpensum tilhørende spesialisering og mastergradsoppgave. Literatur nødvendig for gjenomføring av mastergradsoppgave som ikke er dekket av det som allerede er lest. 10. SEMESTER VÅR Mastergradsoppgave 30 studiepoeng. Vi bør vel drøfte om oppgaven kan utvides til å omfatte 60 studiepoeng inklusive spesialpensum. - Børre Ludvigsen, 3. mai

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014 IT Spillprogrammering 2013 2014 Innhold Dataspillbransjen har blitt en stor, internasjonal industri. Blant de best utdannede ansatte er programmererne. Disse har likevel sjelden en skreddersydd utdannelse

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

HiO-notat 20000 nr 11

HiO-notat 20000 nr 11 HiO-notat 20000 nr 11 Generelle prinsipper for design og tilrettelegging av nettsider for undervisning Av Magid Al-Araki Høgskolen i Oslo Avdeling for økonomi- kommunal- og sosialfag 2000 1 Høgskolen i

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer