Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi."

Transkript

1 Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi. 0.1 Generelt VIKTIG! Følgende er bemerkninger som er tatt rett fra en forholdsvis ivrig brainstorming sesjon, men som blir stående inntill det passer å detalbeskrivepunktene for ikke å bli unødig utvannet under komprissenes kjevle. 1 Studiestrategi Studieveier Gjennom anbefalte sammensetninger av kurs er det mulig å bygge en rekke spesialiseringsretninger innfor faget: Theori Grundig teoretisk kunnskap om faget med spesiell vekt på iaktagelse, analyse og publikasjon. Videre akademisk studie? Designer / Informasjonsarkitekt Kunnskap og ferdighet for videre studier eller profesjon innen informasjonsformidling eller informasjonsbehandling. Formgiver, planlegger, og implementerer omgivelser for digital informasjonsformidling. Produsent / redaktør Kryssmedieprodusent / kryssmedieredaktør Programmerer / teknikker Veiledning Ferdigheter for programmering eller teknisk tilrettelegging av digitale omgivelser. Veiledningstjeneste som gir studentene råd og støtte til valg av studieretning, kurssammensetning, utplassering som passer til interesse, evner og ambisjon. 1 Dokumentet er i all hovedsak skrevet under våren og sommeren

2 Studieprogresjon / gjennomstrømning Alternative strategier for måltall og progresjon. Cascading catastrophe Lett og komme inn med stort opptak og lave krav. Vanskelig å komme ut, høye krev. Store tall kan likevel gi nok som blir ferdige og godt potensiale for mastergrad. Ensformet Moderat opptak med relativt stive krav, enheltige krav gjennom hele studier med stor relativ gjennomstrømning som mål. Eksklusivitet Høye krav til opptak, alle kommer gjennom og relativt stort antall fortsetter som master. Opptakskrav Alternative strategier for opptak som korresponderer med forlagene over for strategier i progresjon og gjennomstrømning. Alle med minimumskvalifikasjoner kommer inn. First come first served. Karaktervurdering Opptaksprøve (alle med minimumskvalifikasjoner) Undervisning og veiledning Undervisningsform Etter mye og nøye vurdering basert på egen erfaring fra en rekke forskjellige undervisningssteder og 20 års undervisning alene og i samarbeid med andre har jeg kommet til at det hverken er mulig eller riktig at alle driver prosjektbasert undervisning. Det beste er nok at enhver underviser på sin beste måte kombinert med et minimumskrav til prestasjon fra studentene. Obligger er ikke prosjekter for læring. Det er minimumsøvelser for å forstå materialet. Vi må ha frihet til å undervise og lære på den måten som frembringer det beste i oss og studentene. Kurs i tradisjonelt format med forelesninger og oppgaver. Seminarer med formelle innlegg, debatt og argumentasjon Prosjektbasert, prosjekteringsorientert veiledet læring Lesekurs (se side 3) Veiledet utplassering Selvstendige prosjekter 2

3 Tillegg til kurs Minst en ekstern foreleser pr. kurs Minst en ekskursjon pr. kurs eller studieemne / semester Belastning Undervisningsomfang avtales etter individuelle arbeidsplaner Evalueringsenheter begrenses til xx pr studiepoeng bestående av 1 eller flere studenter pr enhet. Læring Prestasjoner All skal delta i alle kurs med presentasjoner, debatt, plakater. Studentene skal kunne formidle sitt arbeid som RFC er, FAQ er, populære og vitenskapelige artikler. Format Det skal leses og forstås xxx sider pr. semester / studiepoeng. Det skal skrives xxxx ord prosa eller xxxx linjer kode pr. semester / studiepoeng. Minst 1 skriftlig innlevering basert på lesing hver 4 uke. Alle skal delta i alle kurs. Kurs Sammensetning av kurs med en serie obligatoriske innen grupper med minimum 2 semester i en kursserie i en emneretning. Utplassering I løpet av 6 semester skal det være ett semester i 2 eller 3 år med bifag eller utplassering. Bifag (se kursemner) Bedrift i Norge (NRK, Uninett, IFE) eller utland Utenlands lærested (India, USA, Holland, UK, Frankrike) eller annet norsk universitet Lesekurs Fordypningdemne valgt i samråd med veileder som omfatter lesing, programmering, praktiske øvelser ol.l. Prosjekt For de som bare tar bachelorgrad skal det gjennomføres minst ett komplekst prosjekt av minimum 1/2 semesters omfang i løpet av 3

4 de siste 2 semesterne. Prosjektet skal dokumenteres med minst 40 sider i vitenskapelig form. Evaluering Innleveringer Alle innleveringer evalueres og kommenteres. Studentene har krav på kommentar enten skriftlig som merknader til det innleverte, eller muntlig. Sluttevaluering Mappeevaluering av innlevering gjennom hvert kurs Tradisjonell eksamen Årsevaluering for hver studievei Evalueringen skjer i form av en 5-7 dagers konferanse. Konferansen organiseres i samarbeid med studentene. Det inviteres en ekstern foredragsholder på studievei som også deltar som ekstern sensor. Studentenes arbeid preesenteres som papers med innlegg, plakater med eller uten rapporter, alternative seminarer, demonstrasjoner. Det innleveres abstracts av alle som vurderes for å delta med presentasjon. Studenter kan søke og/eller utpekes til å presentere. 1 jury for hver studievei. Resultater gis til oppsummeringssesjon. Det gis plass til 10% gjester. Evalueringskonferansen inkluderer også presentasjon av spesialpensum og mastergradsoppgaver. 4

5 0.2 Kursoversikt Alle kurs Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur Læring 10/IT 10/IT 10/LU 10/IT 02V Databaser og datakom Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10 (5+5)/IT 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Dataformidling Digital estetikk Problemøsing, prosjektstyring Grafikk Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT 10/IT-MP 10/IT-SF 10/IT 10/IT 10/MP-LU 04V Databehandling Digitale verdener Maskiner, OS, emb. comp. 10/IT 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering Datakom. 05H Programmering Grensesnittdesign Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/IT 10/IT 10/IT 10/MP 10/LU 10/MP 06V Avanserte temaer Lesekurs Digital kunst Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Programmering Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT 10/SF 10/IT-SF 10/LU 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Avansert programmering Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/IT 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 5

6 Teori Bachelorstudium 1H Introkurs Historie og Kultur Læring 10/IT 10/LU 10/IT 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Dataformidling Digital estetikk Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT 10/IT-MP 10/IT 10/MP-LU 04V Digitale verdener 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/MP 10/LU 10/MP 06V Lesekurs Digital kunst Investigative metoder 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 5/div. Sang og foto Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT-SF 10/LU 08V Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer 10/SF 10/IT 10/SF 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking 10/SF Spesialpensum 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 6

7 Informasjonsarkitekt Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Digital estetikk Problemøsing, prosjektstyring 10/IT-MP 10/IT-SF 10/IT Digitale dokumenter 04V Databehandling Digitale verdener 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H 10/IT 10/MP 10/LU Grensesnittdesign Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama 06V Avanserte temaer Digital kunst Investigative metoder 10/IT. 10/IT 10/IT 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon 10/IT 10/SF 10/IT-SF 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 7

8 Digital mediaprodusent Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk Multimedia 10/IT 10/IT-LU 10/MP 03H Problemøsing, prosjektstyring Digitale dokumenter Medievitenskap 10/IT-SF 10/IT 10/MP-LU 04V Databehandling Digitale verdener 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 05H Formidlingsteknikker Formidlingsk.skap, drama Produksjon 10/MP 10/LU 10/MP 06V Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon 10/IT 10/SF 10/IT-SF 08V Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer 10/SF 10/IT 10/SF 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 8

9 Programmerer / teknikker Bachelorstudium 1H Introkurs Ressurser og ferdigheter 1 Historie og Kultur 10/IT 10/IT 10/LU 02V Databaser og datakom Ressurser og ferdigheter 2 Dokumentasjon og etikk 10 (5+5)/IT 10/IT 10/IT-LU 03H Dataformidling Problemøsing, prosjektstyring Grafikk 10/IT 10/IT-SF 10/IT 04V Databehandling Maskiner, OS, emb. comp. 10/IT 10/IT 10 Bifag, utplassering 10/IT 10/IT 10/MP 06V Avanserte temaer Lesekurs Digital kunst Investigative metoder Markedsføring 10/IT 10/IT m.fl. 10/IT 10/IT 10/SF 5/div. Sang og foto Selvstendig prosjekt (Bare bachelor) 20/IT Masterstudium 07H Programmering Forskning, presentasjon Organisasjon og ledelse Kritisk refleksjon Fortelling 10/IT 10/IT 10/SF 10/IT-SF 10/LU 08V Datakom Sosialøk. kritikk Lesekurs Drift av komplekse systemer Praktisk programmering 10/IT 10/SF 10/IT 10/SF 10/IT 5/div. Sang, musikk, foto. 09H Avansert programmering Kristisk journalistikk, strategisk polititsk tenking 05H Programmering Datakom. Formidlingsteknikker Bedriftsøkonomi Spesialpensum 10/IT 10/SF 10/SF 15/IT 10V Mastergradsoppgave 30/IT 9

10 0.3 Kursemner Bachelorstudie Forslag til en kursemner for et master of arts studie i Informasjonsarkitektur, Design av Digitale omgivelser eller Digital Informasjonsformidling. Emnene er ment som viktige temaer som bør dekkes og stikkordene for innhold er ikke uttømmende. Dette er annen bearbeiding av forslaget til kursinnhold som vil trenge videre bearbeiding. 1. SEMESTER HØST Introduksjonskurs Et grunnleggende kurs med strenge krav til skriving og innlevering som skal reflekter den enkelte students kunnskaps nivå i forhold til tidligere kunnskaper. Kurset består av forelesninger av lærere fra andre kurs. 15 studiepoeng (Felles med informatikk) Omgivelser Introduksjon til mangfoldighet av plattformer og maskiner. Konsentrert om plattformer en ikke forventer at studentene har vesentlig tidligere kjennskap til. Omfatter også konsepter som filer, program, data, shell, GUI, I/O. Media Forstelse av tall, text, bilder, lyd, video, etc. som grunnleggende ressurser i behandling og formisling av informasjon. Arbeidsvaner Om hvordan vi arbeider og konsekvensene derav, spesielt med hensyn til en utsvevende livsstil til fordel for rus og seksuell omgang på bekostning av oppmerksomhet til bøker og annen dannelse. Databehandling Operativsystemer, program, verktøy, programmering. Pedagogiske språk, shell scripting og markup som grunnleggende prosesser. IT og samfunn Politikk, digitale verdener, monopoler, faghistorie, teknologihistorie, kapital, samfunnsøkonomi, datasikkerhet. Ressurser og ferdigheter 1 10 studiepoeng ved IT-avd. Ferdigheter og teoretisk kunnskap om en del grunnleggende ressurser og verktøy for å kunne håndtere kryssmedia- og kryssplatform- formidling. Editorer Unix 10

11 Verktøy Faq er Billedredigering Digital fotografi og video Batchprosessering av store billedmengder Kjøkkenbords-scripting Historie og kultur 10 studiepoeng kurs ved IT-avd eller SF-avd. Kulturhistorie Idehistorie Teknologihistorie Faghistorie Digital læring 10 studiepoengs kurs om læring i digitale omgivelser. IT-avd. Pedagogikk Læringsomgivelser Pedagogisk programvare 11

12 2. SEMESTER VÅR Databaser og Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IT-avd. (5+5) Databaser: sql databaser <> httpd scripting, python, php Datakommunikasjon: TCP/IP - IPv6 Nett / Internet Basic Services Advanced Services Rfc re Praktiske Nett Ressurser og ferdigheter 2 10 studiepoeng ved IT-avd. Introduksjon til programmering med markupspråk og world-wide web. Markupspråk (SGML, XML, HTML, VRML) Hypertext transfer protocol Servere Dokumentasjon 10 (5+5) studiepoeng ved IT-avd. Dokumenter: Spesifikasjoner Veiledninger Manualer Dokumentering av kode Cvs GPL / GNU Etikk: Theori Opphavsrett Digitale samfunn 12

13 Samfunn og data Multimedia 5 studiepoeng introduksjon til multimedia teknologier og anvendelser. Ved Medieparken. Bilder, lyd, text, video Animasjon Formater Standarder 13

14 3. SEMESTER HØST Dataformidling 10 studiepoeng kurs ved IT i dataformidlingsteknologier. Filoverføring Streaming Komprimering Programmering / scripting Videokonferanser Digital Estetikk 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Kunstene (kort introduksjon til kunst og kunsthistorie) Musikk-, litteratur-, bilder- og films plass i digitale omgivelser. Grafisk design Estetikk i digitale omgivelser Grafikk 10 studiepoeng kurs i forståelse og anvendelse av grafisk databehandling ved IT-avd. Vektorgrafikk 3D / VRML SVG Open GL Postscript Digitale dokumenter 10 studiepoeng kurs som gir dypere forståelse såvel teoretisk som praktisk om dokumenters form og rolle i digital informasjonsformidling. Ved IT-avd. Formater Markup (xml, docbook, RDF, pdf/ps Dokumenters liv Dokumentbehandling Bibliotek, arkiver Problemløsing og prosjektstyring 10 (5+5) studiepoeng introduksjon til designmetoder, problemløsing og prosjektstyring ved IA, SF eller LU. Problemløsing: Kreativitet Abstraksjon 14

15 Kompleksitet Eksperimentering Designmetoder Forskning Ide-verktøy Dokumentasjon Samarbeidsverktøy Prosjektstyring: Prosjektledelse Kontrakter og kontraktsrett Ressursallokering Logistikk Beskrivelse, anbud/tilbud prosjektøkonomi Kvalitetskontroll Medievitenskap 10 studiepoeng ved Medieparken. Underholdningsindustrien Teater, radio, film, TV, mm 15

16 4. SEMESTER VÅR Databehandling 10 studiepoeng praktisk databehandling for informasjonsformidling - ved IT-avd. Programmering Scripting Språk Pedagogiske språk Digitale verdener 10 studiepoeng ved IT-avd. VR Simulering Digital kunst Muds/MOOs Spill Maskiner, OS og embedded computing 10 studiepoeng ved IT-avd. Maskiner og OS: Hva er en maskin Bygg en maskin Sett sammen en maskin 3 OS (oppgaver) Interoperability Server / client mellom 3 platformer Embedded computing: Små maskiner PDA Kontrollere Veldig små maskiner RFID Fotografiapparater, GPS, mobiltelefoner 16

17 Bifag og utplassering Valg av 10 studiepoeng liberal arts ved IA, LU, SF avd., et annet lærested i Norge eller utlandet, eller utplassering ved en bedrift eller forskningssted. (20 studiepoeng for theori studievei.) Bifag: Engelsk Engelsk for IT-fag Engelsk for mediefag Engelsk for japper. Mattematikk Mattematikk og geometri som abstraksjons-bærer, som anskueligjør logikk, anvendt i programmering. Budsjett og regnskap Budsjett, regnskap og økonomisk kontroll og oppfølging ved SFavd. Fransk (eller et annet språk) for de som ønsker å tilnærme seg det europeiske kontinent, eller kanskje litt lengre vekk. Psykologi Psykologihistorie, kognitiv psykologi, menneskets beteelse og holdninger Historie Designhistorie, kunsthistorie, europeisk historie, eller annen spesialisering innen historiefag. Utplassering: 1o studiepoeng utplassering ved en bedrift, organisasjon eller lærested utenfor HiØ og helst i utlandet. Dersom utplasseringen skjær på annet lærested enten i Norge eller utlandet, skal kursene som velges være temmelig like de som er beskrefet under Bifag over. 17

18 5. SEMESTER HØST Programmering 10 studiepoeng ved IT-avd. Programmering for media, animasjon, dirty tricks Grensesnitt 10 studiepoeng kurs i moderne grensesnittdesign ved IT-avd. Kurset skal legge vekt på at grensesnitt ikke bare er det som sees på en skjerm. Grensesnitt defineres som stedet der dataene endrer tilstand. HCI Maskin / maskin Nett Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IT-avd. Avansert datakommunikasjon for streaming og multimedia. Datakom etc. Formidlingsteknikker 10 studiepoeng ved Mediaparken. Formidling i medier. Formidlingskunnskap 10 studiepoeng fortelling, historie, sang, eventyr og dramaturgi ved LUavd. Dramaturgi Produksjon 10 studiepoeng produksjon og produksjonsteknologi ved Mediaparken. Print interaktive medier film radio TV Teknisk kvalitetsikring og testing 18

19 6. SEMESTER VÅR Avanserte temaer 10 studiepoeng ved IT-avd. av det som til enhver tid måtte være nytt, men praktisk og som kan bli kurs neste år. (f.eks. IPv6, Grid, Mpeg X, etc.) Lesekurs 15 studiepoeng ved IT-avd. Student(er) og lærer setter sammen et pensum innenfor et gitt emne som diskuteres og skrives om.dette kurset dekker opp spesialiseringsbehov for spesialiseringsretninger hvor det ikke er gitt eget kurs på dette nivå. Digital kunst 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Fordypningskurs i digitale kunstverdener. Investigative metoder 10 studiepoeng ved IT-avdelingen. Metoder for å forstå omgivelsene og de sammenhenger som det skal designes for og etterprøving/uttesting av digitale omgivelser: Brukerundersøkelser, interaktiv design, brukerorientert design, dialogbasert design, prototyping, testing, fokusgrupper, observasjon, intervju, spørreundersøkelser. Markedsføring 10 studiepoeng ved SF. Reklame og andre sleipe måter å få folk til å betale dyrt for noe de ikke trenger. Sang, musikk, literatur og foto 10 studiepoeng ved LU/SF/FT. Erfaring og evne til å opptre offentlig, gi plass for øvelse i kreative og sosialiserende evner og kunnskap. Fremme spontan dannelse av frivillige grupper i utøvende kunst innenfor høyskolemiljøet. Fotografering, uttrykk, busdkap, teknikk. Selvstendig prosjekt 20 studiepoengs prosjekt som gjennomføres av alle som ikke har til hensikt å gjennomføre mastergradsstudie. 19

20 Masterstudie Forslag til en kursemner for et master of arts studie i Informasjonsarkitektur, Design av Digitale omgivelser eller Digital Informasjonsformidling. Emnene er ment som viktige temaer som bør dekkes og stikkordene for innhold er ikke uttømmende. Dette er annen bearbeiding av forslaget til kursinnhold som vil trenge videre bearbeiding. 7. SEMESTER HØST Programmering 10 studiepoeng programmering for media, animasjon og dirty tricks ved IA-avd. Forskning, presentasjon og 3 viktige ting i faget. 7 studiepoeng ved SF. Metoder og lureri for å få noe ut av forskning. Presentasjonsmåter, hvordan tale til folk. 3 viktige ting i faget: 3 gratis middager mot å delta med fornuftige tanker om hva som er viktig i faget. (ett 30 minutters forberedt innlegg for hvert studiepoeng) Organisasjon og ledelse 15 studiepoeng organisasjon og ledelse for produsenter ved SF. Kritisk refleksjon 10 studiepoeng ved IA-avd. Vitenskapsteori teorier om læring og organisasjoner teorier om kunnskap og intelligenser aktivitetsteori Fortelling 10 studiepoeng om fortelling, fortellerkultur, teknikker og digital fortelling ved IT eler MP. 20

21 8. SEMESTER VÅR Datakommunikasjon 10 studiepoeng ved IA-avd. Avanserte temaer, klustering, quality of service, mobile tjenester, ubiqitous computing, bredbånd, sanntid Sosialøkonomisk kritikk 10 studiepoeng ved SF-avd. Kritisk analyse og forståelse av økonomiske systemer som politiske pådrivere. Lesekurs 10 studiepoeng. Student(er) og lærer setter sammen et pensum innenfor et gitt emne som diskuteres og skrives om. Drift av komplekse systemer Drift og vedlikehold av komplekse systemer og organisasjoner. Erfaringstilbakeføring, driftøkonomi, driftsdokumentasjon, vedlikehold, fornyelse. 10 studiepoeng SF-avd. Praktisk programmering 10 studiepoeng ved IT-avd. Praktisk programmering for planleggere. Forståelse av fordeler ved forskjellige programmeringsspråk, praktisk bruk av enklere språk for løsning av daglige oppgaver. (Kjøkkenbordsprogrammering.) Sang, musikk, literatur og foto 5 studiepoeng ved LU/SF/FT. Erfaring og evne til å opptre offentlig, gi plass for øvelse i kreative og sosialiserende evner og kunnskap. Fremme spontan dannelse av frivillige grupper i utøvende kunst innenfor høyskolemiljøet. Foto: billespråk, fotofortelling. 21

22 9. SEMESTER HØST Avansert programmering 10 studiepoeng ved IA-avd. Programmering i spesielle omgivelser med spesielle språk for spesielle løsninger. Organiseres som lesekurs hvor lærer/veileder hentes inn etter behov fra nærmiljøet. Bedriftsøkonomi 10 studiepoeng ved SF-avd. Økonomi for produsenter i media. Finansiering, bedrift, outsourcing, forsikring, bedriftsansvar, arbeidsgiveransvar, offentlig regulering. Kritisk journalistikk 5 studiepoeng ved IJ. Holdninger til kildekritikk, etikk i media, krysskulturell informasjonsformidling. Strategisk politisk tenking: 5 studiepoeng om hvordan å ta seg frem her i verden med Machiavelli (og noe nyere) som pensum. Ved SF-avd. Spesialpensum 15 studiepoeng. Spesialpensum tilhørende spesialisering og mastergradsoppgave. Literatur nødvendig for gjenomføring av mastergradsoppgave som ikke er dekket av det som allerede er lest. 10. SEMESTER VÅR Mastergradsoppgave 30 studiepoeng. Vi bør vel drøfte om oppgaven kan utvides til å omfatte 60 studiepoeng inklusive spesialpensum. - Børre Ludvigsen, 3. mai

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 1. ingeniør data Klasser: HING2011HA Studium: Bachelor/dataingeniør avsluttende 2011/2012 2012/2013 2013/2014 eksamen Emnenr.

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 1. ingeniør data Klasser: HING2009HA Studium: Bachelor/dataingeniør Eksamens 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Emnenr. Emne dato

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag

Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag Jens Kaasbøll, undervisningsleder, Institutt for Informatikk Foredrag på Faglig-pedagogisk dag Universitetet i Oslo, 4. januar 2000 1 Behov for

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

KPL. Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v

KPL. Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v KPL Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v moro å lære! Copyright 2006 Morrison Schwartz. Norsk språkversjon copyright 2006 Bjørn Hope (www.kat.no) og Torbjørn Skauli. Kopiering,

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet. Emnenavn (en) ICT and learning Emnenavn (nb) IKT og læring Omfang 30 Studiepoeng Studienivå Syklus 1 Undervisningsspråk Norsk Organisasjonstilhørighet GLU5-10 Emneansvarlig Jan Frode Haugseth Forkunnskapskrav

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 105 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi,

Detaljer

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer)

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) Harald Holone 2010-06-10 1 Tilstede Gunnar Misund (HiØ) Joakim Karlsen (HiØ) Børre Ludvigsen (HiØ) Viggo Holmstedt (HiVe) Håvard Tveite (UMB) Børre Stenseth

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

PPU 4223 IT fagdidaktikk

PPU 4223 IT fagdidaktikk PPU 4223 IT fagdidaktikk F a g l æ r e r e : T e r j e R y d l a n d ( t e r j e r y @ i d i. n t n u. n o ) H a n s P e t t e r U l v e n ( h a n s. p e t t e r @ u l v e n. b i z ) 1 Om oss Terje Rydland

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 28.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer