Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier"

Transkript

1 Studieguide 2014

2

3 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU 17 Studentlivet 20 Uka i Ås Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Bachelor 31 Biologi 33 Bioteknologi 35 Energi- og miljøfysikk 37 Fornybar energi 39 Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering 41 Hestefag 43 Husdyrvitenskap 45 International Environment and Development Studies 47 Kjemi 49 Landskapsingeniør 51 Matvitenskap og ernæring 53 Miljø- og naturressurser 55 Plantevitenskap 57 Samfunnsøkonomi 59 Skogfag 61 Økologi og naturforvaltning 63 Økonomi og administrasjon Master 5-årig 67 By- og regionplanlegging 69 Eiendom 71 Landskapsarkitektur 73 Lektorutdanning i realfag - LUR 75 Husdyr 77 Plantevitenskap 79 Skogfag 81 Byggeteknikk og arkitektur 83 Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering 85 Industriell økonomi 87 Kjemi og bioteknologi 89 Maskin, prosess- og produktutvikling 91 Miljøfysikk og fornybar energi 93 Vann- og miljøteknikk Master 2-årig 97 Bioinformatikk og anvendt statistikk 99 Biologi 101 Bioteknologi 103 Eiendomsutvikling 105 Entreprenørskap og innovasjon 107 Folkehelsevitenskap 109 Fornybar energi 111 Husdyrvitenskap 113 Kjemi 115 Lektorutdanning i Naturbruk 117 Matvitenskap 119 Matvitenskap Mat og helse 121 Mikrobiologi 123 Miljø- og naturressurser 125 Miljøfysikk og beregningsorientert biologi 127 Naturbasert reiseliv 129 Naturforvaltning 131 Plantevitenskap 133 Samfunnsøkonomi Economics 135 Skogfag 137 Økonomi og administrasjon Siviløkonom Master engelsk 141 Agroecology 143 Animal Breeding and Genetics 145 Aquatic Food Safety and Quality 147 Aquaculture 149 Ecology 151 Feed Manufacturing Technology 153 International Development Studies 155 International Environmental Studies 157 International Relations 159 Radioecology Annen utdanning 163 Ettårig grunnstudium 165 Frie realfag 167 Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid/deltid

4 Kunnskap for livet Velkommen til NMBU, et helt nytt universitet med lange tradisjoner! 1.januar 2014 ble Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen med Norges veterinærhøgskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Det gir oss, og dere nye studenter mange fortrinn. På NMBUs to campuser, Ås og Adamstuen, vil du møte et faglig mangfold og forskning og utdanning som er som skreddersydd inn mot store globale utfordringene knyttet til klima, mat, miljø, helse for dyr og mennesker, bruk og vern av arealer og naturressurser og utvikling av en kunnskapsbasert bioøkonomi. Vårt mål er å bidra til å sikre vårt felles livsgrunnlag og nøkkelen til å løse disse utfordringene ligger innen og mellom fagområdene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi ser nye sammenhenger, og finner dermed nye løsninger. Vi vektlegger gode koblinger til samfunn og næringsliv. Våre utdanninger er kjent for å være veldig relevante for jobbmarkedet. Ved NMBU har vi tverrfaglighet, miljøkompetanse, innsikt i verdikjeder og internasjonalt perspektiv som særpreg ved alle utdanningene. Hos oss kan du være trygg på at vi gir deg den dybde og bredde du trenger for å bli en viktig bidragsyter for fremtidens løsninger. Vi utdanner kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Her vil du få være del av spennende forskningsmiljøer og delta i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. NMBU er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Du får venner og faglige kontakter fra hele verden. Som student blir du borger av universitetet og en del av det akademiske samfunnet. Jeg håper du vil engasjere deg både faglig og sosialt. Som student må du jobbe hardt, men ta deg også tid til delta aktivt i vårt mangfold av studentaktiviteter. Vi vil at dette skal bli de beste årene av ditt liv. Vær nysgjerrig, vær aktiv, ha det gøy. Vær med å gjøre NMBU enda bedre. Velkommen som ny student! Rektor Mari Sundli Tveit 5

5

6 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi, bærekraftig utvikling og bruk og vern av naturressurser. Fagområdene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er helt sentrale i møtet med disse utfordringene. NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Veterinærmedisin Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Våren 2013 hadde de to institusjonene som nå utgjør NMBU vel 5000 studenter, hvorav 18 prosent kom fra andre land enn Norge. Hvert år begynner rundt 1300 nye studenter ved universitetet. NMBU får ros for godt studiemiljø av tidligere studenter. Ved NMBU finner du mange studietilbud og vi har over 60 ulike studieprogram og to campuser, Campus Adamstuen og Campus Ås. 8 9

7 Oppbygning av studiene ved NMBU Bachelorgrad: For opptak til bachelorstudier må søkeren ha generell studiekompetanse. For de fleste studieprogrammene er det også krav til fordypning fra videregående. Bachelorgraden tilsvarer tre års heltidsstudier, eller minst 180 studiepoeng. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og noen valgfag. Noen av bachelorprogrammene avsluttes med en bacheloroppgave. Studieveilederen hjelper deg med å lage en utdanningsplan med den sammensetningen og fordypningen som passer deg. Du søker om opptak via nettsidene til Samordna opptak (samordnaopptak.no). Mastergrad 5-årig: For opptak til 5-årige masterstudier må søkeren ha generell studiekompetanse, og eventuelt oppfylle krav til fordypning- se beskrivelse av de enkelte programmer. NMBU tildeler 5-årige mastergrader i landskapsarkitektur, by- og regionalplanlegging, eiendom, teknologi (sivilingeniør) og lektorutdanning i realfag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i tilsammen 300 studiepoeng, som tilsvarer fem års heltidsstudier. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og spesialiseringer. Studiet avsluttes med en masteroppgave. Søknad for opptak til 5-årige masterstudier sendes gjennom Samordna opptak. Opptak til høyere årstrinn skjer lokalt ved NMBU. Se nettsidene nmbu.no/lokaleopptak for mer informasjon. Profesjonsutdanning: NMBU tilbyr profesjonsutdanninger i veterinærmedisin og dyrepleielære. Veterinærstudiet strekker seg over 5 1/2 til 6 år og gir 330 studiepoeng. For å bli tatt opp på studiet må du ha generell studiekompetanse og matematikk R1(S1+2) og kjemi 1+2. Studiet undervises på Campus Adamstuen, Oslo. Dyrepleierstudiet er normert til 2 år på heltid, og undervisningen foregår i 4 semestre. Studiet gir 120 studiepoeng. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Studiet undervises på Campus Adamstuen, Oslo. Søknad for opptak til veterinær- og dyrepleierstudiet sendes gjennom Samordna opptak. Mastergrad 2-årig: For opptak til masterstudier må søkeren ha bachelorgrad eller studieløp med minst 180 studiepoeng og karaktersnitt på minimum C. 2-årig mastergrad består av 120 studiepoeng, tilsvarende to års heltidsstudier. Den bygger på en bachelorgrad med fordypning innen fagområdet du skal ta mastergrad i. Mastergradsstudiet avsluttes med en masteroppgave. Du søker om opptak direkte til NMBU. Se side 13 eller nmbu.no/lokaleopptak for mer informasjon. Andre studier: Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier. Frie realfag: For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 8.trinn i grunnskolen

8 Delstudier i utlandet: Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved NMBU kan ta deler av studiet ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet. NMBU har samarbeidsavtaler mange steder i verden. Delstudier i utlandet gir nye faglige, kulturelle og språklige perspektiver. Delstudier er også en viktig investering i din fremtidige karriere. Lån og stipend: Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved NMBU. Ph.d: Etter fullført mastergrad er det mulig å studere videre i en 3-årig lønnet forskerutdanning, som vil gi deg graden philosophiae doctor (ph.d). Stipender lyses ut på Etter- og videreutdanning: NMBU tilbyr gode og relevante kurs som er tilpasset folk i arbeidslivet: Videreutdanning med studiepoeng, etterutdanning i form av kortere kurs, skreddersydde oppdrag og seminarer. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) hører gjerne fra deg dersom du har innspill eller spørsmål. Se nærmere på våre kurstilbud på nmbu.no/sevu eller ring Oslofjordalliansen (OFA) OFA er et utdanningssamarbeid mellom Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Ved de tre institusjonene er det rundt studenter, hvorav 1500 innen ingeniørfag, 1040 på bachelornivå, 410 på masternivå, 60 på ph.d. Se: oslofjordalliansen.no Opptakskrav Etter kunnskapsløftet er opptakskravene slik: Det er seks grupper av opptakskrav ved NMBU. GENS Generell studiekompetanse MATRS Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) REALFA Generell studiekompetanse + realfagskrav SIVING Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav LÆREAL Generell studiekompetanse + allmennlærer - og realfagskrav VETE Generell studiekompetanse + matematikk R1/ (S1+S2) og kjemi (1+2) 1. GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. 2. MATRS Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) (Matematikk) 3. REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2) 4. SIVING Generell studiekompetanse + (R1+R2) og FYS1. Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må vurderes individuelt. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. 5. LÆREAL Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 6. VETE Generell studiekompetanse + matematikk R1/(S1+S2) og kjemi (1+2). Opptakskrav 2-årig master Søkere må ha en bachlorgrad eller et studieløp av minst 180 studiepoeng, samt et karaktersnitt på C eller bedre. Krav til faglig fordypning er oppgitt under de enkelte masterprogram. Opptakskrav høyere årstrinn Master i teknologi sivilingeniør (Geomatikk) opptak til 3. studieår. Søkere med relevant utdanning av minst 120 stp. omfang skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Master i teknologi - sivilingeniør (Byggteknikk og arkitektur, Vann- og miløteknikk, Maskin-, prosess- og produktutvikling, Miljøfysikk og fornybar energi, Kjemi og bioteknologi) opptak til 4. studieår Søkere med relevant utdanning av minst 180 stp. omfang, med minimum 27 stp. matematikk og statistikk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Opptak til 3. studieår, andre 5-årige masterprogram. Det er mulig å søke opptak til 3. studieår på følgende 5-årige masterprogram, landskapsarkitektur, by- og regionalplanlegging, eiendom og lektorutdanning i realfag. Søker må da dokumentere minst 120 stp. relevant utdanning. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Lektorutdanning i realfag (LUR) Opptak til høyere årstrinn i Lektorutdanning i realfag er mulig for søkere med minst 120 stp. relevant utdanning derav minimum 60 stp. emner i realfag. Det stilles krav om nedre karaktergrense på C. Videre stilles det krav om minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig. Realfags-, ingeniør- og grunnskolelærerstudenter kan søke opptak til LUR og få godskrevet emner de har fra før. Søkere med relevant utdanning utover 120 stp. kan gjennomføre studiet på kortere tid. Erstatningsopptak veterinærstudiet Ved ledige studieplasser på veterinærstudiet i løpet av de 3 første år, kan ledige studieplasser bli lyst ut for veterinærstudenter som studerer i utlandet. Tilleggsutdannelse veterinærstudiet Veterinærer med utdannelse fra utlandet som ikke får autorisasjon av Mattilsynet i Norge, kan ta en tilleggsutdannelse ved NMBU som kvalifiserer til autorisasjon

9 Slik søker du opptak til studier ved NMBU Søknadsfrister: Studiestart høsten 2014 Bachelorprogrammer, 5-årige masterprogrammer, grunnstudiet, profesjonsutdanninger og frie realfag: Søknad via: Søknadsfrist: 15. april for ordinære søkere. Søknadsfrist: 1. mars for søkere med: Utenlandsk utdanning IB vitnemål Realkompetanse Spesiell vurdering Tidlig opptak 2-årige masterprogrammer og høyere årstrinn til 5-årige masterprogrammer: Søknad via lokalt opptak, se nmbu.no Søknadsfrist: 1. juni for ordinære søkere Søknadsfrist: 15. april - forhåndsopptak Gjelder for søkere som er studiekvalifisert på søknadstidspunktet og søker om forhåndsopptak på følgende bakgrunn: Er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke om permisjon. Er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole. Må flytte med familie. Har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Må søke om oppholdstillatelse for å studere. Spørsmål kan rettes til Studentenes informasjonstorg: epost: Telefon:

10 Studentlivet Studietiden er en herlig tid. Ved NMBU finner du det gode samholdet. Vi kan garantere at du blir kjent med nye spennende personer som sannsynligvis blir dine venner for livet. Studentmiljøet er oversiktlig og det er lett å bli kjent med andre studenter. NMBU har to campuser. Oslo: Studentmiljøet på campus Adamstuen har lang tradisjon for sosiale aktiviteter og velferdstilbud. I Oslo har vi egen barnehage for både barn av ansatte og studenter, kantine, bibliotek, gymnastikksal, studentgarderober og bokhandel (avd. av Akademika). Studentene har tilgang datarom og PCer. Det er lesesaler med bokskap til alle studentene. Studentene som studerer på campus Adamstuen blir tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som er en samskipnad for hele 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Studentene kan benytte seg av alle SiOs tilbud. SiO har mer enn 7500 studenthybler og leiligheter. Bare i Oslo finnes det over 450 studentforeninger! I tillegg finnes Norges største studentbokhandel - Akademika, treningsanlegg, kafeer og kaffebarer, studenthytter, helsetjeneste spesielt for studenter, gratis rådgivningstjeneste, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser. Mange av tilbudene er enten gratis eller til en studentvennlig pris. Gjør deg kjent med tilbudene og spar penger gjennom hele studietiden! Se mer her: Veterinærstudentenes forening (VSF) tar hånd om det indre studentmiljøet for studentene på campus Adamstuen. Veterinærhøgskolen har mange gamle tradisjoner, og VSF tar ansvar for å videreføre disse. Det eksisterer flere grupper for ulike typer aktiviteter: sangkor, korps, hundegruppe, hestegrupppe m.m. Studentene har en egen hytte som bærer navnet Streptokåken. Den ligger på Krokskogen. Ås: Campus Ås er kjent for sitt gode og aktive studentmiljø og studentene som studerer her blir ofte involvert i studentsamfunnet som fungerer som motoren i kulturlivet. På Campus Ås er det rundt 90 aktive lag og foreninger med over 1100 medlemmer. På de mange store og små scenene i Aud Max bys det på artister og konserter gjennom hele året. Hvert andre år går studentene sammen om å arrangere UKA i Ås. Kort fortalt en hel måned med konserter og kulturprogram hver eneste dag! Norges mest kjente studentfestival UKA, arrangeres i 2014 på Campus Ås. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra inn og utland kan være på besøk. Samfunnet er din garantist for en trivelig studietid på Ås! De som er interessert i idrett og mosjon finner mange muligheter. På Campus Ås er det eget fotball og friidrettsanlegg, idrettshall og lysløype. Like ved universitetet ligger det nasjonale roanlegget, Årungen. I tillegg finnes mange idrettstilbud både sommer- og vinteridrett gjennom lokale idrettslag og klubber

11 Mange nye studenter benytter studentboligene på campus Ås. Og det å bo på studenthybel er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås. Alle boliger administreres av SiÅs. Du må søke hybel, og du kan søke fra 1. mai. Skal du flytte til Ås sammen med kjæresten eller familien,er det også mulig å leie studentleilighet. Sjekk ut mulighetene og søk bolig fra nettsiden: Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): SiÅs er serviceorganisasjonen for studenter ved på Capmus Ås. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste og utleie av møteog festlokaler. Studentene betaler en semesteravgift til SiÅs. Studentprest: Studentprest Øystein Spilling er tilgjengelig på Campus to dager i uken. Med studentpresten kan du snakke om alt som hører livet til. Ingenting er for stort. Ingenting for lite. Presten har tid og taushetsplikt. Helsetjeneste: SiÅs har avtale om flere ulike tilbud med Ås helsestasjon. Skal du studere og bo enten i Oslo eller på Ås over tid bør du knytte deg til lokal fastlege. Idrett på NMBU: I Ås har universitetet idrettshallen, GGhallen. Her kan du trene håndball, innebandy og en mengde andre lagidretter, gruppetrening som spinning, step & styrke, klatring eller egentrening i form av styrke eller kondisjon. Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett og lysløyper, orienteringsløyper, ridevolte og stier. På NMBUs grunn ved innsjøen Årungen ligger riksanlegget for roing og padling. Studentidrettslaget arrangerer alt fra lett mosjon til seriespill og konkurranser. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp mellom studenter fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Mer info: sias.no/ idrett Mat og servering: Studentsamfunnet har kantine som tilbyr dagens middag. På Campus Ås finnes lunsjkantiner for studenter og ansatte. Som student har du studentrabatt i alle kantinene. Bokhandel og trykkeri: I Boksmia sentralt på campus får du kjøpt alt du trenger av faglitteratur og rekvisita til studiet. I samme hus ligger også Rotator - servicested for kopiering og innbinding. Boksmia er Ås-studentenes egen bokhandel

12 UKA i Ås 2014 Klar for den viktigste UKA i 2014? UKA i Ås er Norges lengste UKE og strekker seg over fire uker i oktober. I 2014 vil det være den første UKA i NMBU sin historie. UKA er en tradisjonsrik studentfestival som ble startet i 1924, og arrangeres annethvert år. Festivalen byr på aktiviteter hver dag, blant annet den tradisjonelle UKErevyen som har røtter helt tilbake i I tillegg kan du oppleve konserter, temabarer, øl-festival, sportslige eventer, debatter og foredrag, internasjonal dag, konkurranser og mye mer. UKA har noe for alle! Over en tredjedel av NMBU sine studenter tar i et tak for å få på plass årets happening i Ås. Med et sterkt samhold og felles innsats arbeides det for en bedre studiehverdag. Overskuddet fra UKA går med på å drifte Studentsamfunnet de neste to årene. Det er ikke bare NMBU-studenten som er i fokus når vi arrangerer UKA i Ås, vi bryr oss også om omverden og miljøet. UKA har en grønn profil, og vi er selvfølgelig miljøsertifisert. I tillegg har vi under hver UKE et solidaritetsprosjekt der vi samler inn penger til et godt formål, kjent som UKEhjelpa. Ringvirkningene av UKA i Ås når dermed lenger ut i verden. Vi gleder oss til å se deg, og ønsker deg velkommen til årets viktigste UKE! Følg oss på

13 Veterinær og dyrepleier Veterinær Dyrepleier <No intersecting link>

14 Veterinærmedisin Veterinær Det veterinærmedisinske studiet er en 5.5 årig profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær. Hva blir jeg? Om lag halvparten av veterinærene arbeider med forvaltning, matkontroll og dyrehelse. Andre arbeider på dyreklinikker eller med behandlig av syke dyr på gårder. Mattilsynet er en viktig arbeidsplass i denne sammenheng. Veterinærer finner du også på slakteri og som rådgivere som forebygger sykdommer hos produksjonsdyr. Andre er ansatt i for eksempel legemiddelfirmaer eller jobber ved NMBU Veterinærhøgskolen og andre relaterte forskningsinstitusjoner som forskere og undervisere. Hva lærer jeg? Utdanningen gir gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i veterinærmedisin slik at du kan arbeide for bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd. Du er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor veterinærmedisinske arbeidsfelt og forskning. I tillegg lærer du å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, allmennheten, kolleger og ansvarlige myndigheter. Veterinærstudentene lærer å bli gode diagnostikere og klinkere, og gjennom innsats i hele matkjeden vil veterinærene fortsatt ha en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig. Oppbyggingen av studiet: Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger: Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin Akvamedisin Hestemedisin Smådyrmedisin Prosjektrelatert retning Internasjonal utveksling Vi har samarbeidsavtaler med en rekke gode veterinærhøgskoler i Europa, Nord- Amerika, Afrika og Australia. Det gir mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studietiden. NMBU Veterinærhøgskolen skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær- og biomedisin og dyrepleie. Noen emner Dyrenes biologi Cellebiologi Populasjonsmedisin Anatomi og fysiologi Ernæringslære Allmenn sykdomslære Infeksjonslære Farmakologi og toksikologi Mattrygghet Veterinærmedisin og patologi Smådyr- og hestemedisin Produksjonsdyrmedisin Patologi Akvamedisin og fiskesykdommer Offentlig veterinærmedisin Opptakskrav Generell studiekompetanse + matematikk R1/(S1+S2) og kjemi (1+2) Livet som veterinærstudent er i hovedsak preget av to ting: Tradisjon og arbeid. Trolig kan en si at NMBU Veterinærhøgskolen også gir en god utdannelse i arbeidsmoral. Hanne L. Moberg Veterinær 24 25

15 To-årig høgskolekandidatutdanning Dyrepleier Dyrepleierutdanningen er en toårig høgskolekandidatutdanning som fører frem til en autorisasjon som dyrepleier. Hva blir jeg? Dyrepleiere arbeider i første rekke ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger, men det er en økende etterspørsel etter dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Arbeidsmarkedet for dyrepleiere er sammensatt og behovet for dyrepleiere har vært jevnt stigende. Yrket er i stor utvikling, noe som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere. Hva lærer jeg? Studiet skal utdanne selvstendige dyrepleiere som har en god forståelse for hva de jobber med, gode ferdigheter og gode holdninger. De skal kunne resonnere, kritisere og evaluere i en arbeidssituasjon og som utøver av et yrke. Studiet skal utdanne dyrepleiere som: Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor dyrepleiermedisinske kjerneområder. Kan så mye om veterinærens arbeid at de kan tilrettelegge og bistå veterinæren i dennes daglige virke. Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for god dyrepleie, kan videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt virke. Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring. Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker. Under alle disse arbeidsoppgavene skal dyrepleieren kunne ha forståelse av de fysiologiske, farmakologiske og anatomiske forhold i kroppen slik at hun/han selvstendig kan foreta en vurdering av det hun/han gjør. Eventuelt stille spørsmål til veterinæren om det er forsvarlig, eller kunne tilkalle veterinær hvis det er forhold som skulle tilsi at veterinæren må foreta en ny vurdering av en pasient. Dyrepleieren skal kunne utføre kjerneområdet innen yrket, nemlig stell og pleie av dyr på en profesjonell måte. Praksisperiode: Som en del av studiet må studenten gjennomføre intern praksis. Praksis er relatert til og knyttet opp mot undervisning i den foregående teoriblokka. Innen 4. semester skal studentene skrive en fordypningsoppgave gruppevis. Noen emner Kommunikasjon dyr og menneske Forsøksdyrlære Anatomi og fysiologi Infeksjonsbiologi og legemiddellære Dyrepleierlære og støttefag Fordypningsoppgave Praktisk klinisk eksamen Praksis Opptakskrav Generell studiekompetanse En dyrepleier er en som tar vare på dyrets ved og vel, assisterer veterinæren og har ansvaret rundt pasienten. Det er en krevende utdannelse og man må spesifikt arbeid med dyr. Astrid Hardie Rehabiliteringsterapeut og dyrepleier 26 27

16 Bachelor Biologi Bioteknologi Energi- og miljøfysikk Fornybar energi Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering Hestefag Husdyrvitenskap International environment and development studies Kjemi Landskapsingeniør Matvitenskap og ernæring Miljø- og naturressurser Plantevitenskap Samfunnsøkonomi Skogfag Økologi og naturforvaltning Økonomi og administrasjon

17 Bachelor Biologi Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskaper i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill. Hva blir jeg? Du får kompetanse til ulike stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og evt. andre læresteder. Tar du pedagogikk i tillegg får du undervisningskompetanse i biologi. Hva lærer jeg? Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker disse mekanismene. examen philosophicum, grunnleggende matematikk og andre emner fra naturvitenskapelige fag, inkludert mange grunnleggende biologiemner. Dermed får du en bredde i studiet å bygge videre på. Deretter kan du begynne på den biologispesialiseringen du ønsker. Aktuelle masterstudier ved NMBU er Biologi, Økologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning og Plantevitenskap. Noen emner Innføring i biologi Cellebiologi Genetikk introduksjonskurs Øvingsemne i genetikk Generell mikrobiologi Plantediversitet Grunnleggende plantefysiologi Grunnleggende økologi Generell zoologi Fysiologi Evolusjonsbiologi Generell kjemi Examen Philosophicum Statistikk Brukerkurs i matematikk Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger. Oppbygging av studiet: Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består av et innføringsemne i biologi, Jeg anbefaler på det sterkeste å velge bacherlostudiet i biologi, da dette er inspirerende, og ikke minst gir deg en masse muligheter i fremtiden. NMBU må oppleves! Silje S. Amundsen Student på bachelor i biologi 30 31

18 Bachelor Bioteknologi Bioteknologi gir deg forståelse for hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat og miljø. Noen emner Cellebiologi Genetikk Mikrobiologi Molekylærbiologi Kjemi Biokjemi Bioinformatikk Matematikk Statistikk Hva blir jeg? Bioteknologer arbeider blant annet innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Du kan ta masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Med relevante fagvalg kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Hva lærer jeg? I løpet av studiet får du kunnskap om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. I alle sentrale fag skjer mye av undervisningen på laboratoriet. Du undervises av forskere i temaer som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer inne i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan utvikle nye produkter og organismer: Planter kan gjøres mer hardføre, mikroorganismer kan lage antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre, og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage for eksempel ost, yoghurt, øl og spekemat. Oppbygging av studiet: Studiet har tre retninger. Første studieår er nesten likt for alle, med innføring i bioteknologi og kjemi, cellebiologi, genetikk, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår tar du mikrobiologi, statistikk og organisk kjemi, og påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning molekylærbiologi gir spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi. Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene. Retning bioinformatikk gir spesialisering i programmering, statistikk og matematikk. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste fortsetter med masterstudier. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir større valgfrihet enn en bachelorgrad alene. Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Jeg hadde biologi som valgfag på videregående og likte godt å lære om cellebiologi. Dette gjorde at jeg fattet interesse for bioteknologi. Etter å ha startet på studiet har jeg skjønt at det er mange jobbmuligheter innenfor bioteknologien. Kristiane Brathagen 2. år Bachelor i Bioteknologi 32 33

19 Bachelor Energi- og miljøfysikk For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene i naturen som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier i fysikk og i fornybar energi. Noen emner Fysikk Matematikk Informatikk Statistikk Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Hva blir jeg? Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Hva lærer jeg? Du får en bred realfaglig plattform innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk med hovedvekt på fysikk og matematikk. Avhenging av spesialisering, lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Oppbygging av studiet: Bachelor i energiog miljøfysikk er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Du får en bred og god utdanning i matematikk og fysikk. Studiet er godt egnet for å ta et semester eller to ved et utenlandsk universitet. Vi har avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler. Veien videre: Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, nevrofysikk, beregningsorientert biologi, biometeorologi og klimafysikk, miljømåleteknikk og bildeanalyse, anvendt matematikk og bioinformatikk ved NMBU. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universitet i Norge og verden over. Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Studiemiljøet var veldig bra. Det er lett å komme i kontakt med folk og bra fester. I tillegg er det gode muligheter for å utfolde sine hobbyer. Det er mange ansatte per elev og en uhøytidelig tone mellom student og foreleser. Bernt Sørby Energirådgiver Enfo Norge og eget firma 34 35

20 Bachelor Fornybar energi Fornybar energi som vindkraft, vannkraft og bioenergi kan bidra både til lønnsom energiproduksjon og til reduserte klimagassutslipp. Samtidig kan det medfører inngrep i naturen og konflikter med andre naturverninteresser. Studiet gir deg bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser. Hva blir jeg? Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i fornybar energi, skogfag eller naturforvaltning. Andre studier ved UMB eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle. Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen. Hva lærer jeg? Du lærer om areal og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. Studiet fokuserer på planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til foredling av fornybar energi. Som ferdig kandidat skal du kunne se det store bildet, ta beslutninger på tvers av fagdisipliner og styre prosjekter. Studiet gir deg kompetanse til å være med å løse oppgaver i forbindelse med helhetlig analyse, planlegging, prosjektering og drift knyttet til fornybar energi. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder på problemer relatert til produksjon av fornybar energi. Oppbygging av studiet: Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Det legges stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Du får god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet. Noen emner Energi, miljø og naturressurser Energipolitikk og energimarkeder Energisystemer og teknologi Fysikk og natur Generell kjemi Grunnleggende bedriftsøkonomi Grunnleggende økologi Innføring i mikroøkonomi Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Miljø- og ressursøkonomi Miljørett Miljø og planlegging Innføring i skogforvaltning Vern og forvaltning av norsk natur Opptakskrav Generell studiekompetanse Vite mer Jeg har fått bred innsikt i hele prosessen med utvikling og produksjon av energi fra vind-, vannog bioressurser, og er klar for videre studier! Kristin Viko Rasmussen Masterstudent i fornybar energi 36 37

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Har du lyst til å bli veterinær eller dyrepleier? Eller forske på smitte mellom dyr og mennesker, trygg mat og andre spennende

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer