Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier"

Transkript

1 Studieguide 2014

2

3 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU 17 Studentlivet 20 Uka i Ås Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Bachelor 31 Biologi 33 Bioteknologi 35 Energi- og miljøfysikk 37 Fornybar energi 39 Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering 41 Hestefag 43 Husdyrvitenskap 45 International Environment and Development Studies 47 Kjemi 49 Landskapsingeniør 51 Matvitenskap og ernæring 53 Miljø- og naturressurser 55 Plantevitenskap 57 Samfunnsøkonomi 59 Skogfag 61 Økologi og naturforvaltning 63 Økonomi og administrasjon Master 5-årig 67 By- og regionplanlegging 69 Eiendom 71 Landskapsarkitektur 73 Lektorutdanning i realfag - LUR 75 Husdyr 77 Plantevitenskap 79 Skogfag 81 Byggeteknikk og arkitektur 83 Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering 85 Industriell økonomi 87 Kjemi og bioteknologi 89 Maskin, prosess- og produktutvikling 91 Miljøfysikk og fornybar energi 93 Vann- og miljøteknikk Master 2-årig 97 Bioinformatikk og anvendt statistikk 99 Biologi 101 Bioteknologi 103 Eiendomsutvikling 105 Entreprenørskap og innovasjon 107 Folkehelsevitenskap 109 Fornybar energi 111 Husdyrvitenskap 113 Kjemi 115 Lektorutdanning i Naturbruk 117 Matvitenskap 119 Matvitenskap Mat og helse 121 Mikrobiologi 123 Miljø- og naturressurser 125 Miljøfysikk og beregningsorientert biologi 127 Naturbasert reiseliv 129 Naturforvaltning 131 Plantevitenskap 133 Samfunnsøkonomi Economics 135 Skogfag 137 Økonomi og administrasjon Siviløkonom Master engelsk 141 Agroecology 143 Animal Breeding and Genetics 145 Aquatic Food Safety and Quality 147 Aquaculture 149 Ecology 151 Feed Manufacturing Technology 153 International Development Studies 155 International Environmental Studies 157 International Relations 159 Radioecology Annen utdanning 163 Ettårig grunnstudium 165 Frie realfag 167 Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid/deltid

4 Kunnskap for livet Velkommen til NMBU, et helt nytt universitet med lange tradisjoner! 1.januar 2014 ble Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen med Norges veterinærhøgskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Det gir oss, og dere nye studenter mange fortrinn. På NMBUs to campuser, Ås og Adamstuen, vil du møte et faglig mangfold og forskning og utdanning som er som skreddersydd inn mot store globale utfordringene knyttet til klima, mat, miljø, helse for dyr og mennesker, bruk og vern av arealer og naturressurser og utvikling av en kunnskapsbasert bioøkonomi. Vårt mål er å bidra til å sikre vårt felles livsgrunnlag og nøkkelen til å løse disse utfordringene ligger innen og mellom fagområdene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi ser nye sammenhenger, og finner dermed nye løsninger. Vi vektlegger gode koblinger til samfunn og næringsliv. Våre utdanninger er kjent for å være veldig relevante for jobbmarkedet. Ved NMBU har vi tverrfaglighet, miljøkompetanse, innsikt i verdikjeder og internasjonalt perspektiv som særpreg ved alle utdanningene. Hos oss kan du være trygg på at vi gir deg den dybde og bredde du trenger for å bli en viktig bidragsyter for fremtidens løsninger. Vi utdanner kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Her vil du få være del av spennende forskningsmiljøer og delta i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. NMBU er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Du får venner og faglige kontakter fra hele verden. Som student blir du borger av universitetet og en del av det akademiske samfunnet. Jeg håper du vil engasjere deg både faglig og sosialt. Som student må du jobbe hardt, men ta deg også tid til delta aktivt i vårt mangfold av studentaktiviteter. Vi vil at dette skal bli de beste årene av ditt liv. Vær nysgjerrig, vær aktiv, ha det gøy. Vær med å gjøre NMBU enda bedre. Velkommen som ny student! Rektor Mari Sundli Tveit 5

5

6 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi, bærekraftig utvikling og bruk og vern av naturressurser. Fagområdene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er helt sentrale i møtet med disse utfordringene. NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Veterinærmedisin Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Våren 2013 hadde de to institusjonene som nå utgjør NMBU vel 5000 studenter, hvorav 18 prosent kom fra andre land enn Norge. Hvert år begynner rundt 1300 nye studenter ved universitetet. NMBU får ros for godt studiemiljø av tidligere studenter. Ved NMBU finner du mange studietilbud og vi har over 60 ulike studieprogram og to campuser, Campus Adamstuen og Campus Ås. 8 9

7 Oppbygning av studiene ved NMBU Bachelorgrad: For opptak til bachelorstudier må søkeren ha generell studiekompetanse. For de fleste studieprogrammene er det også krav til fordypning fra videregående. Bachelorgraden tilsvarer tre års heltidsstudier, eller minst 180 studiepoeng. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og noen valgfag. Noen av bachelorprogrammene avsluttes med en bacheloroppgave. Studieveilederen hjelper deg med å lage en utdanningsplan med den sammensetningen og fordypningen som passer deg. Du søker om opptak via nettsidene til Samordna opptak (samordnaopptak.no). Mastergrad 5-årig: For opptak til 5-årige masterstudier må søkeren ha generell studiekompetanse, og eventuelt oppfylle krav til fordypning- se beskrivelse av de enkelte programmer. NMBU tildeler 5-årige mastergrader i landskapsarkitektur, by- og regionalplanlegging, eiendom, teknologi (sivilingeniør) og lektorutdanning i realfag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i tilsammen 300 studiepoeng, som tilsvarer fem års heltidsstudier. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og spesialiseringer. Studiet avsluttes med en masteroppgave. Søknad for opptak til 5-årige masterstudier sendes gjennom Samordna opptak. Opptak til høyere årstrinn skjer lokalt ved NMBU. Se nettsidene nmbu.no/lokaleopptak for mer informasjon. Profesjonsutdanning: NMBU tilbyr profesjonsutdanninger i veterinærmedisin og dyrepleielære. Veterinærstudiet strekker seg over 5 1/2 til 6 år og gir 330 studiepoeng. For å bli tatt opp på studiet må du ha generell studiekompetanse og matematikk R1(S1+2) og kjemi 1+2. Studiet undervises på Campus Adamstuen, Oslo. Dyrepleierstudiet er normert til 2 år på heltid, og undervisningen foregår i 4 semestre. Studiet gir 120 studiepoeng. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Studiet undervises på Campus Adamstuen, Oslo. Søknad for opptak til veterinær- og dyrepleierstudiet sendes gjennom Samordna opptak. Mastergrad 2-årig: For opptak til masterstudier må søkeren ha bachelorgrad eller studieløp med minst 180 studiepoeng og karaktersnitt på minimum C. 2-årig mastergrad består av 120 studiepoeng, tilsvarende to års heltidsstudier. Den bygger på en bachelorgrad med fordypning innen fagområdet du skal ta mastergrad i. Mastergradsstudiet avsluttes med en masteroppgave. Du søker om opptak direkte til NMBU. Se side 13 eller nmbu.no/lokaleopptak for mer informasjon. Andre studier: Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier. Frie realfag: For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 8.trinn i grunnskolen

8 Delstudier i utlandet: Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved NMBU kan ta deler av studiet ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet. NMBU har samarbeidsavtaler mange steder i verden. Delstudier i utlandet gir nye faglige, kulturelle og språklige perspektiver. Delstudier er også en viktig investering i din fremtidige karriere. Lån og stipend: Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved NMBU. Ph.d: Etter fullført mastergrad er det mulig å studere videre i en 3-årig lønnet forskerutdanning, som vil gi deg graden philosophiae doctor (ph.d). Stipender lyses ut på Etter- og videreutdanning: NMBU tilbyr gode og relevante kurs som er tilpasset folk i arbeidslivet: Videreutdanning med studiepoeng, etterutdanning i form av kortere kurs, skreddersydde oppdrag og seminarer. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) hører gjerne fra deg dersom du har innspill eller spørsmål. Se nærmere på våre kurstilbud på nmbu.no/sevu eller ring Oslofjordalliansen (OFA) OFA er et utdanningssamarbeid mellom Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Ved de tre institusjonene er det rundt studenter, hvorav 1500 innen ingeniørfag, 1040 på bachelornivå, 410 på masternivå, 60 på ph.d. Se: oslofjordalliansen.no Opptakskrav Etter kunnskapsløftet er opptakskravene slik: Det er seks grupper av opptakskrav ved NMBU. GENS Generell studiekompetanse MATRS Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) REALFA Generell studiekompetanse + realfagskrav SIVING Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav LÆREAL Generell studiekompetanse + allmennlærer - og realfagskrav VETE Generell studiekompetanse + matematikk R1/ (S1+S2) og kjemi (1+2) 1. GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. 2. MATRS Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) (Matematikk) 3. REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2) 4. SIVING Generell studiekompetanse + (R1+R2) og FYS1. Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må vurderes individuelt. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. 5. LÆREAL Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 6. VETE Generell studiekompetanse + matematikk R1/(S1+S2) og kjemi (1+2). Opptakskrav 2-årig master Søkere må ha en bachlorgrad eller et studieløp av minst 180 studiepoeng, samt et karaktersnitt på C eller bedre. Krav til faglig fordypning er oppgitt under de enkelte masterprogram. Opptakskrav høyere årstrinn Master i teknologi sivilingeniør (Geomatikk) opptak til 3. studieår. Søkere med relevant utdanning av minst 120 stp. omfang skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Master i teknologi - sivilingeniør (Byggteknikk og arkitektur, Vann- og miløteknikk, Maskin-, prosess- og produktutvikling, Miljøfysikk og fornybar energi, Kjemi og bioteknologi) opptak til 4. studieår Søkere med relevant utdanning av minst 180 stp. omfang, med minimum 27 stp. matematikk og statistikk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Opptak til 3. studieår, andre 5-årige masterprogram. Det er mulig å søke opptak til 3. studieår på følgende 5-årige masterprogram, landskapsarkitektur, by- og regionalplanlegging, eiendom og lektorutdanning i realfag. Søker må da dokumentere minst 120 stp. relevant utdanning. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Lektorutdanning i realfag (LUR) Opptak til høyere årstrinn i Lektorutdanning i realfag er mulig for søkere med minst 120 stp. relevant utdanning derav minimum 60 stp. emner i realfag. Det stilles krav om nedre karaktergrense på C. Videre stilles det krav om minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig. Realfags-, ingeniør- og grunnskolelærerstudenter kan søke opptak til LUR og få godskrevet emner de har fra før. Søkere med relevant utdanning utover 120 stp. kan gjennomføre studiet på kortere tid. Erstatningsopptak veterinærstudiet Ved ledige studieplasser på veterinærstudiet i løpet av de 3 første år, kan ledige studieplasser bli lyst ut for veterinærstudenter som studerer i utlandet. Tilleggsutdannelse veterinærstudiet Veterinærer med utdannelse fra utlandet som ikke får autorisasjon av Mattilsynet i Norge, kan ta en tilleggsutdannelse ved NMBU som kvalifiserer til autorisasjon

9 Slik søker du opptak til studier ved NMBU Søknadsfrister: Studiestart høsten 2014 Bachelorprogrammer, 5-årige masterprogrammer, grunnstudiet, profesjonsutdanninger og frie realfag: Søknad via: Søknadsfrist: 15. april for ordinære søkere. Søknadsfrist: 1. mars for søkere med: Utenlandsk utdanning IB vitnemål Realkompetanse Spesiell vurdering Tidlig opptak 2-årige masterprogrammer og høyere årstrinn til 5-årige masterprogrammer: Søknad via lokalt opptak, se nmbu.no Søknadsfrist: 1. juni for ordinære søkere Søknadsfrist: 15. april - forhåndsopptak Gjelder for søkere som er studiekvalifisert på søknadstidspunktet og søker om forhåndsopptak på følgende bakgrunn: Er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke om permisjon. Er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole. Må flytte med familie. Har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Må søke om oppholdstillatelse for å studere. Spørsmål kan rettes til Studentenes informasjonstorg: epost: Telefon:

10 Studentlivet Studietiden er en herlig tid. Ved NMBU finner du det gode samholdet. Vi kan garantere at du blir kjent med nye spennende personer som sannsynligvis blir dine venner for livet. Studentmiljøet er oversiktlig og det er lett å bli kjent med andre studenter. NMBU har to campuser. Oslo: Studentmiljøet på campus Adamstuen har lang tradisjon for sosiale aktiviteter og velferdstilbud. I Oslo har vi egen barnehage for både barn av ansatte og studenter, kantine, bibliotek, gymnastikksal, studentgarderober og bokhandel (avd. av Akademika). Studentene har tilgang datarom og PCer. Det er lesesaler med bokskap til alle studentene. Studentene som studerer på campus Adamstuen blir tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som er en samskipnad for hele 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Studentene kan benytte seg av alle SiOs tilbud. SiO har mer enn 7500 studenthybler og leiligheter. Bare i Oslo finnes det over 450 studentforeninger! I tillegg finnes Norges største studentbokhandel - Akademika, treningsanlegg, kafeer og kaffebarer, studenthytter, helsetjeneste spesielt for studenter, gratis rådgivningstjeneste, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser. Mange av tilbudene er enten gratis eller til en studentvennlig pris. Gjør deg kjent med tilbudene og spar penger gjennom hele studietiden! Se mer her: Veterinærstudentenes forening (VSF) tar hånd om det indre studentmiljøet for studentene på campus Adamstuen. Veterinærhøgskolen har mange gamle tradisjoner, og VSF tar ansvar for å videreføre disse. Det eksisterer flere grupper for ulike typer aktiviteter: sangkor, korps, hundegruppe, hestegrupppe m.m. Studentene har en egen hytte som bærer navnet Streptokåken. Den ligger på Krokskogen. Ås: Campus Ås er kjent for sitt gode og aktive studentmiljø og studentene som studerer her blir ofte involvert i studentsamfunnet som fungerer som motoren i kulturlivet. På Campus Ås er det rundt 90 aktive lag og foreninger med over 1100 medlemmer. På de mange store og små scenene i Aud Max bys det på artister og konserter gjennom hele året. Hvert andre år går studentene sammen om å arrangere UKA i Ås. Kort fortalt en hel måned med konserter og kulturprogram hver eneste dag! Norges mest kjente studentfestival UKA, arrangeres i 2014 på Campus Ås. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra inn og utland kan være på besøk. Samfunnet er din garantist for en trivelig studietid på Ås! De som er interessert i idrett og mosjon finner mange muligheter. På Campus Ås er det eget fotball og friidrettsanlegg, idrettshall og lysløype. Like ved universitetet ligger det nasjonale roanlegget, Årungen. I tillegg finnes mange idrettstilbud både sommer- og vinteridrett gjennom lokale idrettslag og klubber

11 Mange nye studenter benytter studentboligene på campus Ås. Og det å bo på studenthybel er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås. Alle boliger administreres av SiÅs. Du må søke hybel, og du kan søke fra 1. mai. Skal du flytte til Ås sammen med kjæresten eller familien,er det også mulig å leie studentleilighet. Sjekk ut mulighetene og søk bolig fra nettsiden: Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): SiÅs er serviceorganisasjonen for studenter ved på Capmus Ås. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste og utleie av møteog festlokaler. Studentene betaler en semesteravgift til SiÅs. Studentprest: Studentprest Øystein Spilling er tilgjengelig på Campus to dager i uken. Med studentpresten kan du snakke om alt som hører livet til. Ingenting er for stort. Ingenting for lite. Presten har tid og taushetsplikt. Helsetjeneste: SiÅs har avtale om flere ulike tilbud med Ås helsestasjon. Skal du studere og bo enten i Oslo eller på Ås over tid bør du knytte deg til lokal fastlege. Idrett på NMBU: I Ås har universitetet idrettshallen, GGhallen. Her kan du trene håndball, innebandy og en mengde andre lagidretter, gruppetrening som spinning, step & styrke, klatring eller egentrening i form av styrke eller kondisjon. Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett og lysløyper, orienteringsløyper, ridevolte og stier. På NMBUs grunn ved innsjøen Årungen ligger riksanlegget for roing og padling. Studentidrettslaget arrangerer alt fra lett mosjon til seriespill og konkurranser. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp mellom studenter fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Mer info: sias.no/ idrett Mat og servering: Studentsamfunnet har kantine som tilbyr dagens middag. På Campus Ås finnes lunsjkantiner for studenter og ansatte. Som student har du studentrabatt i alle kantinene. Bokhandel og trykkeri: I Boksmia sentralt på campus får du kjøpt alt du trenger av faglitteratur og rekvisita til studiet. I samme hus ligger også Rotator - servicested for kopiering og innbinding. Boksmia er Ås-studentenes egen bokhandel

12 UKA i Ås 2014 Klar for den viktigste UKA i 2014? UKA i Ås er Norges lengste UKE og strekker seg over fire uker i oktober. I 2014 vil det være den første UKA i NMBU sin historie. UKA er en tradisjonsrik studentfestival som ble startet i 1924, og arrangeres annethvert år. Festivalen byr på aktiviteter hver dag, blant annet den tradisjonelle UKErevyen som har røtter helt tilbake i I tillegg kan du oppleve konserter, temabarer, øl-festival, sportslige eventer, debatter og foredrag, internasjonal dag, konkurranser og mye mer. UKA har noe for alle! Over en tredjedel av NMBU sine studenter tar i et tak for å få på plass årets happening i Ås. Med et sterkt samhold og felles innsats arbeides det for en bedre studiehverdag. Overskuddet fra UKA går med på å drifte Studentsamfunnet de neste to årene. Det er ikke bare NMBU-studenten som er i fokus når vi arrangerer UKA i Ås, vi bryr oss også om omverden og miljøet. UKA har en grønn profil, og vi er selvfølgelig miljøsertifisert. I tillegg har vi under hver UKE et solidaritetsprosjekt der vi samler inn penger til et godt formål, kjent som UKEhjelpa. Ringvirkningene av UKA i Ås når dermed lenger ut i verden. Vi gleder oss til å se deg, og ønsker deg velkommen til årets viktigste UKE! Følg oss på

13 Veterinær og dyrepleier Veterinær Dyrepleier <No intersecting link>

14 Veterinærmedisin Veterinær Det veterinærmedisinske studiet er en 5.5 årig profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær. Hva blir jeg? Om lag halvparten av veterinærene arbeider med forvaltning, matkontroll og dyrehelse. Andre arbeider på dyreklinikker eller med behandlig av syke dyr på gårder. Mattilsynet er en viktig arbeidsplass i denne sammenheng. Veterinærer finner du også på slakteri og som rådgivere som forebygger sykdommer hos produksjonsdyr. Andre er ansatt i for eksempel legemiddelfirmaer eller jobber ved NMBU Veterinærhøgskolen og andre relaterte forskningsinstitusjoner som forskere og undervisere. Hva lærer jeg? Utdanningen gir gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i veterinærmedisin slik at du kan arbeide for bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd. Du er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor veterinærmedisinske arbeidsfelt og forskning. I tillegg lærer du å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, allmennheten, kolleger og ansvarlige myndigheter. Veterinærstudentene lærer å bli gode diagnostikere og klinkere, og gjennom innsats i hele matkjeden vil veterinærene fortsatt ha en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig. Oppbyggingen av studiet: Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger: Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin Akvamedisin Hestemedisin Smådyrmedisin Prosjektrelatert retning Internasjonal utveksling Vi har samarbeidsavtaler med en rekke gode veterinærhøgskoler i Europa, Nord- Amerika, Afrika og Australia. Det gir mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studietiden. NMBU Veterinærhøgskolen skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær- og biomedisin og dyrepleie. Noen emner Dyrenes biologi Cellebiologi Populasjonsmedisin Anatomi og fysiologi Ernæringslære Allmenn sykdomslære Infeksjonslære Farmakologi og toksikologi Mattrygghet Veterinærmedisin og patologi Smådyr- og hestemedisin Produksjonsdyrmedisin Patologi Akvamedisin og fiskesykdommer Offentlig veterinærmedisin Opptakskrav Generell studiekompetanse + matematikk R1/(S1+S2) og kjemi (1+2) Livet som veterinærstudent er i hovedsak preget av to ting: Tradisjon og arbeid. Trolig kan en si at NMBU Veterinærhøgskolen også gir en god utdannelse i arbeidsmoral. Hanne L. Moberg Veterinær 24 25

15 To-årig høgskolekandidatutdanning Dyrepleier Dyrepleierutdanningen er en toårig høgskolekandidatutdanning som fører frem til en autorisasjon som dyrepleier. Hva blir jeg? Dyrepleiere arbeider i første rekke ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger, men det er en økende etterspørsel etter dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Arbeidsmarkedet for dyrepleiere er sammensatt og behovet for dyrepleiere har vært jevnt stigende. Yrket er i stor utvikling, noe som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere. Hva lærer jeg? Studiet skal utdanne selvstendige dyrepleiere som har en god forståelse for hva de jobber med, gode ferdigheter og gode holdninger. De skal kunne resonnere, kritisere og evaluere i en arbeidssituasjon og som utøver av et yrke. Studiet skal utdanne dyrepleiere som: Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor dyrepleiermedisinske kjerneområder. Kan så mye om veterinærens arbeid at de kan tilrettelegge og bistå veterinæren i dennes daglige virke. Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for god dyrepleie, kan videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt virke. Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring. Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker. Under alle disse arbeidsoppgavene skal dyrepleieren kunne ha forståelse av de fysiologiske, farmakologiske og anatomiske forhold i kroppen slik at hun/han selvstendig kan foreta en vurdering av det hun/han gjør. Eventuelt stille spørsmål til veterinæren om det er forsvarlig, eller kunne tilkalle veterinær hvis det er forhold som skulle tilsi at veterinæren må foreta en ny vurdering av en pasient. Dyrepleieren skal kunne utføre kjerneområdet innen yrket, nemlig stell og pleie av dyr på en profesjonell måte. Praksisperiode: Som en del av studiet må studenten gjennomføre intern praksis. Praksis er relatert til og knyttet opp mot undervisning i den foregående teoriblokka. Innen 4. semester skal studentene skrive en fordypningsoppgave gruppevis. Noen emner Kommunikasjon dyr og menneske Forsøksdyrlære Anatomi og fysiologi Infeksjonsbiologi og legemiddellære Dyrepleierlære og støttefag Fordypningsoppgave Praktisk klinisk eksamen Praksis Opptakskrav Generell studiekompetanse En dyrepleier er en som tar vare på dyrets ved og vel, assisterer veterinæren og har ansvaret rundt pasienten. Det er en krevende utdannelse og man må spesifikt arbeid med dyr. Astrid Hardie Rehabiliteringsterapeut og dyrepleier 26 27

16 Bachelor Biologi Bioteknologi Energi- og miljøfysikk Fornybar energi Geomatikk: Kart, satellitter og 3D-modellering Hestefag Husdyrvitenskap International environment and development studies Kjemi Landskapsingeniør Matvitenskap og ernæring Miljø- og naturressurser Plantevitenskap Samfunnsøkonomi Skogfag Økologi og naturforvaltning Økonomi og administrasjon

17 Bachelor Biologi Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskaper i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill. Hva blir jeg? Du får kompetanse til ulike stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og evt. andre læresteder. Tar du pedagogikk i tillegg får du undervisningskompetanse i biologi. Hva lærer jeg? Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker disse mekanismene. examen philosophicum, grunnleggende matematikk og andre emner fra naturvitenskapelige fag, inkludert mange grunnleggende biologiemner. Dermed får du en bredde i studiet å bygge videre på. Deretter kan du begynne på den biologispesialiseringen du ønsker. Aktuelle masterstudier ved NMBU er Biologi, Økologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning og Plantevitenskap. Noen emner Innføring i biologi Cellebiologi Genetikk introduksjonskurs Øvingsemne i genetikk Generell mikrobiologi Plantediversitet Grunnleggende plantefysiologi Grunnleggende økologi Generell zoologi Fysiologi Evolusjonsbiologi Generell kjemi Examen Philosophicum Statistikk Brukerkurs i matematikk Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger. Oppbygging av studiet: Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består av et innføringsemne i biologi, Jeg anbefaler på det sterkeste å velge bacherlostudiet i biologi, da dette er inspirerende, og ikke minst gir deg en masse muligheter i fremtiden. NMBU må oppleves! Silje S. Amundsen Student på bachelor i biologi 30 31

18 Bachelor Bioteknologi Bioteknologi gir deg forståelse for hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat og miljø. Noen emner Cellebiologi Genetikk Mikrobiologi Molekylærbiologi Kjemi Biokjemi Bioinformatikk Matematikk Statistikk Hva blir jeg? Bioteknologer arbeider blant annet innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Du kan ta masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Med relevante fagvalg kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi. Hva lærer jeg? I løpet av studiet får du kunnskap om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. I alle sentrale fag skjer mye av undervisningen på laboratoriet. Du undervises av forskere i temaer som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer inne i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan utvikle nye produkter og organismer: Planter kan gjøres mer hardføre, mikroorganismer kan lage antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre, og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage for eksempel ost, yoghurt, øl og spekemat. Oppbygging av studiet: Studiet har tre retninger. Første studieår er nesten likt for alle, med innføring i bioteknologi og kjemi, cellebiologi, genetikk, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår tar du mikrobiologi, statistikk og organisk kjemi, og påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning molekylærbiologi gir spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi. Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene. Retning bioinformatikk gir spesialisering i programmering, statistikk og matematikk. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste fortsetter med masterstudier. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir større valgfrihet enn en bachelorgrad alene. Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Jeg hadde biologi som valgfag på videregående og likte godt å lære om cellebiologi. Dette gjorde at jeg fattet interesse for bioteknologi. Etter å ha startet på studiet har jeg skjønt at det er mange jobbmuligheter innenfor bioteknologien. Kristiane Brathagen 2. år Bachelor i Bioteknologi 32 33

19 Bachelor Energi- og miljøfysikk For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene i naturen som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier i fysikk og i fornybar energi. Noen emner Fysikk Matematikk Informatikk Statistikk Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Hva blir jeg? Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Hva lærer jeg? Du får en bred realfaglig plattform innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk med hovedvekt på fysikk og matematikk. Avhenging av spesialisering, lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Oppbygging av studiet: Bachelor i energiog miljøfysikk er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Du får en bred og god utdanning i matematikk og fysikk. Studiet er godt egnet for å ta et semester eller to ved et utenlandsk universitet. Vi har avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler. Veien videre: Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, nevrofysikk, beregningsorientert biologi, biometeorologi og klimafysikk, miljømåleteknikk og bildeanalyse, anvendt matematikk og bioinformatikk ved NMBU. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universitet i Norge og verden over. Opptakskrav Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Studiemiljøet var veldig bra. Det er lett å komme i kontakt med folk og bra fester. I tillegg er det gode muligheter for å utfolde sine hobbyer. Det er mange ansatte per elev og en uhøytidelig tone mellom student og foreleser. Bernt Sørby Energirådgiver Enfo Norge og eget firma 34 35

20 Bachelor Fornybar energi Fornybar energi som vindkraft, vannkraft og bioenergi kan bidra både til lønnsom energiproduksjon og til reduserte klimagassutslipp. Samtidig kan det medfører inngrep i naturen og konflikter med andre naturverninteresser. Studiet gir deg bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser. Hva blir jeg? Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i fornybar energi, skogfag eller naturforvaltning. Andre studier ved UMB eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle. Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen. Hva lærer jeg? Du lærer om areal og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. Studiet fokuserer på planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til foredling av fornybar energi. Som ferdig kandidat skal du kunne se det store bildet, ta beslutninger på tvers av fagdisipliner og styre prosjekter. Studiet gir deg kompetanse til å være med å løse oppgaver i forbindelse med helhetlig analyse, planlegging, prosjektering og drift knyttet til fornybar energi. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder på problemer relatert til produksjon av fornybar energi. Oppbygging av studiet: Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Det legges stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Du får god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet. Noen emner Energi, miljø og naturressurser Energipolitikk og energimarkeder Energisystemer og teknologi Fysikk og natur Generell kjemi Grunnleggende bedriftsøkonomi Grunnleggende økologi Innføring i mikroøkonomi Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Miljø- og ressursøkonomi Miljørett Miljø og planlegging Innføring i skogforvaltning Vern og forvaltning av norsk natur Opptakskrav Generell studiekompetanse Vite mer Jeg har fått bred innsikt i hele prosessen med utvikling og produksjon av energi fra vind-, vannog bioressurser, og er klar for videre studier! Kristin Viko Rasmussen Masterstudent i fornybar energi 36 37

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås Studieguide 2015 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås 67 23 00 00 www.nmbu.no Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Har du lyst til å bli veterinær eller dyrepleier? Eller forske på smitte mellom dyr og mennesker, trygg mat og andre spennende

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget. US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 9 Studentlivet 13 UKA i Ås

Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 9 Studentlivet 13 UKA i Ås Studieguide 2016 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås 67 23 00 00 www.nmbu.no Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009 US-SAK NR: 180/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 180/2009

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB 1. Introside blodceller 2. Universitetet for miljø og biovitenskap Introdusere deg selv! Fortell hvem du er og hvor du kommer ifra. Hvorfor studerer du på Ås? Eks: Hei, jeg

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innledning 3 Det levende universitet 4 Om UMB 5 Oppbygning av studiene ved UMB 7 Slik søker du opptak til studier ved UMB 9 Studentliv Bachelor

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Øystein Johnsen NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Velkommen til Campus Ås NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no 150 år 1859-2009 Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Hvor mange typer antibiotika

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer