FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER"

Transkript

1 FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D.

2

3 INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ 20 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 22 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 26 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 46 DOKTORGRAD (PH.D.) 50 OPPTAK 53 UTDANNINGSBYEN BERGEN 56 NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics Helleveien 30, 5045 Bergen T / STUDIEINFORMASJON/STUDIEADMINISTRASJON Åpningstider: og NHHS STUDENTFORENINGEN Ta kontakt for råd og veiledning FOTO Maneuver, Helge Skodvin, Link arkitektur, Lurken Skilag, Anders Sakseid, Kai Erspamer, Hans Jørgen Brun, Isabella Lu, Hallvard Lyssand, UKEN Foto. NORGES HANDELSHØYSKOLE 1

4 «ØNSKER DU EN SOLID UTDANNING MED GODE MULIGHETER TIL SPESIALISERING OG SVÆRT ALLSIDIGE JOBB- OG KARRIEREMULIGHETER?» 2

5 OM NHH NHH NÅR KVALITET GJELDER Er du interessert i økonomi og ledelse? Ønsker du en solid utdanning med allsidige karrieremuligheter? Tiltrekkes du av et internasjonalt studiemiljø og gode utvekslingsordninger? Vil du være en del av landets beste studentmiljø? Da er NHH noe for deg. Er du i tillegg motivert, har gode resultater og ønsker å jobbe målrettet, er du definitivt noe for NHH. NHH står for kvalitet og faglig tyngde. Her undervises du av forelesere fra landets fremste økonomisk-administrative fagmiljø. På mange områder er vi også på topp internasjonalt. JAN I. HAALAND, REKTOR Kandidater fra NHH er attraktive i arbeidsmarkedet og kan velge blant mange interessante jobber etter studiet. Karriereutviklingen er ofte imponerende. NHH forbereder deg for arbeidslivet, og du får en plattform som du kan bygge videre på gjennom karrieren. Uansett karrierevalg kan du være sikker på at du etter studier ved NHH holder et høyt internasjonalt faglig nivå. NHH har en sterk internasjonal orientering. Over halvparten av studentene tilbringer minst ett semester i utlandet, og på NHH vil du treffe studenter fra hele verden. Vi er, som eneste norske institusjon, medlem av CEMS the Global Alliance in Management Education et samarbeid mellom de beste handelshøyskolene i Europa og utvalgte medlemmer fra resten av verden. CEMS-skolenes felles mastergrad rangeres som en av verdens beste mastergrader i økonomi og administrasjon. NHH er kjent for sitt aktive og gode studentmiljø. Uansett hvilke interesser du har, vil du trolig finne noe å engasjere deg i her. Studentforeningen bidrar sterkt til studentenes trivsel gjennom et allsidig og inkluderende miljø. La meg også legge til at Bergen har svært mye å by på som kultur, naturopplevelser og uteliv. Det er lett å trives som student i Bergen! NHHs visjon er å være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. Dette krever høy kvalitet i alt vi gjør: topp forskere, utmerkede forelesere og de beste studentene. Jeg håper du vil være med på laget og bidra til at vi når våre høye mål! Vennlig hilsen Jan I. Haaland, rektor NORGES HANDELSHØYSKOLE 3

6 4

7 OM NHH NORGES LEDENDE HANDELSHØYSKOLE NHH ble etablert i 1936 som Norges første handelshøyskole. Fra å være en liten skole med 60 studenter, er NHH i dag en moderne handelshøyskole med over 3000 studenter og nær 400 ansatte. Gjennom forskning, ansattes engasjement som rådgivere og styremedlemmer og ved at mange kandidater går inn i sentrale posisjoner i samfunns- og næringsliv, har NHH siden starten vært en betydelig bidragsyter til den norske samfunnsdebatten og en viktig premissleverandør for politikk og forvaltning. NHH er Norges mest prestisjetunge senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Norges forskningsråd har vurdert NHHs økonomiske fagmiljøer som de beste i landet, og som betydningsfulle i en internasjonal sammenheng. Også NHHs studenter holder høy kvalitet, og NHH har inntaksgrenser som er betydelig høyere enn andre økonomistudier i Norge. Konkurransen om studieplassene er stor, med fem søkere til hver studieplass. Høyskolen har sterke bånd til både næringsliv og offentlige instanser. Dette sikrer deg relevant undervisning som er oppdatert og anvendelig. Samarbeid med store norske bedrifter bidrar til å utvikle den kunnskapen og kompetansen som til enhver tid er etterspurt. NHH har som mål å være en av Europas ledende forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen økonomi og administrasjon. Medlemskap i CEMS - the Global Alliance in Management Education, Partnership in International Management (PIM) og andre avtaler innebærer at NHH inngår i et nettverk med verdens ledende utdanningsinstitusjoner innen økonomi og administrasjon. Som student ved NHH er du medlem av studentforeningen NHHS, en av de mest aktive studentforeningene i Norge. Engasjement i sosiale, faglige og yrkesrelevante aktiviteter i NHHS legger grunnlag for vennskap og nettverk for livet. Erfaring fra NHHS, kombinert med studiets faglige tyngde, har vært fundamentet for flere suksessrike karrierer. NORGES HANDELSHØYSKOLE 5

8 6

9 OM NHH KULTUR FOR LÆRING På NHH undervises du av landets fremste fagøkonomer, og vi har bevisst valgt å bruke noen av våre fremste forskere allerede i bachelordelen av studiet. Slik er du sikret en forskningsbasert undervisning, noe som betyr at du eksponeres for den nyeste kunnskapen innen fagfeltet også den som først kommer i lærebøker om flere år. Det internasjonale kvalitetsstempelet fra EQUIS (European Quality Improvement System) bekrefter at NHHs gode forskningskvalitet gir de rette forutsetningene for god undervisning. Høyskolens forskere er sterkt engasjert i næringsliv og forvaltning, blant annet som rådgivere, styremedlemmer og fageksperter. Dette arbeidet bidrar til at din utdanning er forankret i samfunnets til enhver tid aktuelle behov og problemstillinger. På NHH møter du flinke og motiverte studenter. Dette er viktig for din læring. Best utbytte av utdanning får du når du jobber sammen med andre gode studenter. Gjennom samarbeid og diskusjoner med medstudenter blir du utfordret faglig og motiveres til å strekke deg enda lenger. Gruppearbeid og kollokvier vil dessuten bidra til at du utvikler gode samarbeidsevner, noe som er en sentral kompetanse i arbeidslivet. Høsten 2013 åpnes NHHs nyeste undervisningsbygg, som legger til rette for ulike lærings- og arbeidssituasjoner. Her finner du blant annet grupperom tilpasset læringens ulike faser; ide-, oppstarts- og beslutningsrom. Undervisningsrommene er utstyrt med det nyeste innen teknologiske hjelpemidler til disposisjon for studentene. På NHH jobber vi kontinuerlig sammen med studentene våre for å forbedre oss. Gjennom dialog og evaluering gis studentene mulighet til å forme morgen - dagens kurs og sin egen studiehverdag. Studentenes engasjement er viktig for NHHs videre utvikling. «BEST UTBYTTE AV UTDANNING FÅR DU NÅR DU JOBBER SAMMEN MED ANDRE GODE STUDENTER.» NORGES HANDELSHØYSKOLE 7

10 8

11 KARRIEREMULIGHETER NHH FORBEREDER DEG TIL ARBEIDSLIVET Valg av høyere utdanning er viktig for ditt fremtidige yrkesliv, men det er forskjell på utdanninger. Velger du å studere ved NHH vil du stå i en spesiell posisjon, fordi du utdanner deg til en bestemt profesjon, samtidig som du får muligheter til en allsidig karriereutvikling etter egne ønsker og evner. Et studies relevans for arbeidslivet handler i hovedsak om to ting: Det må lære deg hvilke beslutninger som er de riktige å fatte i ulike arbeidssituasjoner (teori) og det må lære deg hvordan disse beslutningene best gjennomføres (praksis). NHH vektlegger begge disse aspektene. Teoretisk tyngde og praktisk relevans gjør deg godt rustet til å møte et krevende arbeidsmarked. I studiet lærer du det teoretiske grunnlaget for å kunne ta gode beslutninger. For å sikre studiets relevans har NHH et tett samarbeid med næringslivet, som bidrar med gjesteforelesere og til utvikling av kurs. Dette samarbeidet hjelper oss til å utvikle den kunnskapen og kompetansen som er etterspurt. Den praktiske tilnærmingen til fagene lærer du gjennom løsing av case om dagsaktuelle problemstillinger, seminarer i samarbeid med næringslivet, internships, samt det praktiske arbeidet med masteroppgaven. VISSTE DU AT prosent av NHHS sist utdannede kandidater fikk jobb før de var ferdig å studere? NHHs kandidater er ikke bare de beste teoretisk, men også praktisk. Dette blir blant annet demonstrert ved at de stadig går til topps i casekonkurranser, i kamp mot andre økonomi-, teknologi- og jusstudenter. NHHs studenter hevder seg også godt i internasjonale casekonkurranser. En annen kilde til praksiserfaring er arbeidet i studentforeningen NHHS. Engasjement her gir deg erfaring fra ulike funksjoner i en organisasjon. Det være seg som leder, økonomi-, arrangements-, markeds- eller informasjonsansvarlig for en av de mange gruppene i NHHS. «Utdanning fra NHH åpner mange dører og gir deg karrieremuligheter du ellers ikke ville fått. Kunnskapen man opparbeider på NHH gjør det lettere å møte utfordringene i arbeidslivet.» FREDRIK BRUSKELAND, Masterstudent Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE 9

12 10 Administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Idar Kreutzer foreleser for første års studenter ved NHH om bærekraftig utvikling i faget Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse.

13 KARRIEREMULIGHETER TETT KONTAKT MED NÆRINGSLIVET Som NHH-student er du svært ettertraktet på jobbmarkedet. Siste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 76 prosent av NHHs kandidater fikk jobb før avsluttede studier. Det er viktig for høyskolen å skape kontakt mellom studentene og næringslivet, og du vil oppleve en rekke slike møtepunkter gjennom studietiden. NHHS sitt underutvalg Næringslivsutvalget (NU) er et bindeledd mellom NHHs studenter og bedrifter. Hvert år har nær 100 bedrifter stand på høyskolen for å rekruttere studenter, og over 80 bedrifter deltar på Karrieredagen med samme formål. I tillegg arrangeres en internasjonal Karrieredag. «Karriere med mening» er en karrieredag for ideelle organisasjoner, og Karriere Vest er en særskilt karrieredag for Vestlandsbedrifter. Totalt samler disse fire hvert år mer enn 120 selskaper. Det er hard kamp om å sikre seg kandidater fra NHH. NHH har ulike arrangement sammen med bedrifter fra norsk og internasjonalt næringsliv. Et eksempel er NHH Forum som arrangeres av fagstaben og studenter ved høyskolen, i samarbeid med en eller flere store bedrifter. Siden 2008 har Statoil, Telenor, DnB, Orkla, PwC og Ernst & Young deltatt. På NHH Forum inviteres du til å diskutere dagsaktuelle spørsmål med bedriftenes ledelse. Et annet eksempel er NHH-symposiet, som er en stor næringslivskonferanse organisert av NHHstudenter. Som student på NHH er du medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). SiBs karrieresenter tilbyr karriereveiledning, jobbsøkerkurs og relaterte aktiviteter. NHH har også et eget internasjonalt rettet karrieresenter som bistår studenter som ønsker å arbeide utenfor Norge. NHH Alumni er et sosialt og faglig nettverk hvor tidligere NHH-studenter holder kontakt med venner fra studietiden. Nettverket holder deg oppdatert på hva som skjer på NHH og i NHHS. Når du er i gang med din yrkeskarriere vil du også kunne bruke alumninettverket til å holde deg orientert om mulighetene i arbeidsmarkedet. NORGES HANDELSHØYSKOLE 11

14 BRANSJEFORDELING KANDIDATER FRA MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM REVISJON 17% KONSULENT 15% BANK/FORSIKRING/FINANS 15% OLJE 8% OFFENTLIG ADMINISTRASJON 6% ENERGI 5% IT/TELE 4% INDUSTRI 4% TRANSPORT/SHIPPING 4% HANDEL 2% MEDIA 2% UNDERVISNING/FORSKNING 1% ANNET 7% 5% 6% 4% 17% 1% 7% 2% 15% 8% 15% 4% 2% 4% CASE Du lurer kanskje på hva en siviløkonom egentlig jobber med? Noe av dette har vi beskrevet på karrieresidene (side 9 15) i denne brosjyren. For at du skal forstå bredden i oppgaver og utfordringer du kan møte som fremtidig siviløkonom, har vi laget et case som illustrasjon. Her finner du innledningen til caset, mens fortsettelsen følger på side 28 (næringsøkonomi og konkurranse), 30 (finans), 32 (produksjon), 34 (økomomisk analyse), 36 (human resource), 38 (samfunnsansvar), 40 (interkulturell kommunikasjon), 42 (merkevareledelse) og 48 (revisjon). INNLEDNING Ole Hansen er siviløkonom og administrerende direktør i Norges ledende olje- og energiselskap, NorOil, som utvinner olje og gass i Nordsjøen. I olje- og energibransjen er det hard konkurranse fra USA og OPEC-landene, og Ole Hansen ønsker derfor å styrke NorOils konkurranseevne i det internasjonale markedet. NorKraft er en annen stor aktør i det nordiske olje- og energimarkedet. I tillegg til å utvinne olje og gass i Nordsjøen, er NorKraft også stor i Europa innen fornybar energi. NorKraft vurderer å rendyrke sin satsing på fornybar energi og har innledet samtaler med NorOil om en fusjon, som vil si å slå sammen hele eller deler av de to selskapene. Ole tror dette kan være en god mulighet for NorOil, spesielt med tanke på NorKrafts olje- og gassvirksomhet. Han er imidlertid mer skeptisk til å overta NorKrafts virksomhet innen fornybar energi, da dette ville være et ukjent forretningsområde for NorOil. Han kaller inn ledelsen for å diskutere idéen. Se for deg at du er et av styremedlemmene. Hvilke utfordringer tror du det er ved en slik fusjon? TIPS Hva skjer med de ansatte? Hvordan påvirkes produksjonen? Hvordan blir selskapets finansielle stilling? Påvirkes merkevaren? Hvordan virker dette inn på selskapets miljøprofil? 12

15 KARRIEREMULIGHETER ET MANGFOLD AV JOBBMULIGHETER Valg av utdanning handler ikke bare om hva du skal gjøre de neste tre til fem år. Det handler mest om hva du skal gjøre resten av livet. Det er viktig å velge et studium som ikke begrenser deg i arbeidslivet, men som åpner mange muligheter. Her står studier ved NHH i en særstilling. Med en grad fra NHH er du ettertraktet i både privat og offentlig sektor. Tidligere studenter jobber ikke bare innen finans, konsulentvirksomhet og revisjon, men også innen energibransjen, mediebransjen og i pr-byråer. De finner også arbeid i ideelle organisasjoner, departementer, diplomatiet, universiteter og høyskoler. Her jobber de blant annet med økonomisk rådgivning, strategi og ledelse, regnskap og revisjon, merkevarebygging og finans. De mange mulighetene gjenspeiles i det gode arbeidsmarkedet for siviløkonomer og revisorer. Studier ved NHH gir et godt grunnlag for å ta en doktorgrad, som åpner for å jobbe med forskning og undervisning på høyskoler og universitet. Stadig flere av NHHs doktorgradskandidater går inn i ledende jobber i næringslivet. Som NHH-kandidat besitter du ofte en nøkkelkompetanse i organisasjonen. Du starter gjerne karrieren med analysearbeid av den informasjonen ledelsen trenger for å fatte gode beslutninger. Ofte jobber man i team med andre yrkesgrupper for å sikre et tverrfaglig perspektiv på utfordringer man står overfor. Arbeidet krever gjerne at man kommuniserer tett med ledelsen og ut mot kunder og leverandører. Mange NHH-kandidater oppnår tidlig et stort ansvar og inntar ofte ledende posisjoner videre i karrieren. Med en grad fra NHH er du også ettertraktet på det internasjonale arbeidsmarkedet. CEMS MIM-graden vil gi deg et særskilt grunnlag for å satse på en internasjonal karriere. Internasjonal erfaring verdsettes høyt og kan gi et fortrinn i din karriereutvikling. For mer om hva du kan møte av arbeidsutfordringer med en grad fra NHH, se jobbcase på side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 og 48. NORGES HANDELSHØYSKOLE 13

16 NOEN ORGANISASJONER SOM ANSETTER NHH-KANDIDATER BANK, FORSIKRING OG FINANS DNB SPAREBANK 1 STOREBRAND HANDELSBANKEN GOLDMAN SACHS MORGAN STANLEY KONSULENT OG REVISJON KPMG DELOITTE ERNST & YOUNG PWC ACCENTURE MCKINSEY OFFENTLIG ADMINISTRASJON KONKURRANSETILSYNET UTENRIKSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET IDEELLE ORGANISASJONER RØDE KORS LEGER UTEN GRENSER REDD BARNA TRANSPORT OG SHIPPING SAS STX EUROPE POSTEN FRONTLINE BERGESEN WORLDWIDE INDUSTRI OG OLJE STATOIL HYDRO AKER SOLUTIONS SHELL ORKLA MEDIA OG KOMMUNIKASJON SCHIBSTED DAGENS NÆRINGSLIV GEELMYUDEN.KIESE TV2 IT OG TELEKOMMUNIKASJON MICROSOFT CHESS TELENOR SIEMENS 14

17 «Når vi rekrutterer fra NHH får vi gode hoder som er trent i å tenke, og som evner å omgjøre tankene til praktisk handling. Vi plukker dem som vil fortsette å tenke strategi og kommunikasjon.» HANS GEELMUYDEN, Seniorpartner og styreleder i Geelmuyden Kiese «Studiet ved NHH har gitt meg et veldig grundig fundament i forståelsen av næringslivet, økonomi og utvikling av organisasjoner. Kombinasjonen av en faglig solid økonomiutdanning sammen med nettverket jeg bygget i studietiden, har hjulpet meg mye i ettertid.» HELGE LUND, Konsernsjef i Statoil «Journalister skal gjøre kompliserte sammenhenger lettfattelige. Vi skal vise at de enkle sammenhengene kanskje ikke er så enkle likevel. Det krever forståelse for prosesser i politikk og næringsliv. Studier ved NHH har vært viktige for min forståelse av samfunnet jeg skriver om.» TRINE EILERTSEN, Tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende «Master i regnskap og revisjon er en langsiktig investering og en viktig karrieremessig satsing. Størst mulig varig verdi skapes gjennom økt innsikt og evne til refleksjon. På NHH oppnås dette gjennom vektlegging av grunnleggende faglig forståelse og god integrasjon mellom fagområdene.» ERIK MAMELUND, Administrerende direktør i Ernst & Young «Studiene ved NHH ga inspirasjon og perspektiver. Utdanningen ga meg både konkrete arbeidsverktøy som leder og innsikt i samfunnsspørsmål, maktrelasjoner og internasjonale forhold. Professor Thorolf Rafto var en glødende menneskerettighetsforkjemper, og Raftostiftelsen har et nært forhold til NHH.» THERESE JEBSEN, Daglig leder i Raftostiftelsen NORGES HANDELSHØYSKOLE 15

18 INTERNASJONALE NHH 50% 20% 20% CA. 20 PROSENT AV STUDENTENE REISER PÅ UTVEKSLING I BACHELORSTUDIET CA. 50 PROSENT AV STUDENTENE REISER PÅ UTVEKSLING I MASTERSTUDIET CA. 20 PROSENT AV ALLE NYE STUDENTER HVERT ÅR ER INTERNASJONALE 3 AV 8 HOVEDPROFILER I MASTERPROGRAMMET ER INTERNASJONALE, CEMS MASTER IN INTERNATIONAL MANAGEMENT, DOBBELGRAD OG GRÜNDERSKOLE 16

19 INTERNASJONALE MULIGHETER EN INTERNASJONALT ORIENTERT HØYSKOLE NHH er en internasjonalt orientert høyskole. Dette gjenspeiler seg i de nære relasjonene høyskolens forskere har til anerkjente forsknings- og undervisningsmiljø over hele verden, hvor mange er aktive gjesteforelesere. En stor andel av fagstaben ved NHH har sin doktorgradsutdanning fra anerkjente universiteter i utlandet, og flere er internasjonalt ansett som ledende fagpersoner innen sine felt. Hvert år er høyskolen vertskap for internasjonale workshops og seminarer, og NHHs kurs har med jevne mellomrom også gjesteforelesere fra utlandet. Deltakelse i felles internasjonale studieprogrammer og studentutveksling er viktig for NHH. På bachelornivå gjenspeiles det internasjonale både i utvekslingstilbudet og ved at språk- og kulturforståelse er et viktig supplement til de økonomiske fagene. Er du for eksempel interessert i de voksende markedene i Østen, tilbyr NHH språk- og kulturkurs i japansk. Studiene kan så videreføres med et utvekslingsopphold i Japan. Du tilbys i tillegg språk- og kulturkurs i engelsk, fransk, spansk og tysk. VISSTE DU AT... NHH er Norges klart mest internasjonale utdanningsinstitusjon? På masternivå gjenspeiles det internasjonale gjennom det gode utvekslingstilbudet, tre engelskspråklige masterprofiler og gjennom CEMS MIM, dobbelgrad og Gründerskolen. Du kan lese mer om dette på side NHHs solide internasjonale status har medvirket til at vi som eneste norske institusjon er tilknyttet prestisjetunge nettverk av samarbeidende institusjoner hvor CEMS - the Global Alliance in Management Education, og PIM - Partnership in International Management, er de mest betydningsfulle. Også studentforeningen bidrar til det internasjonale NHH. Gjennom NHH AIE- SEC får du muligheten til internships i utlandet både underveis og etter studiene. «Utveksling ga meg en unik mulighet til å praktisere språket jeg hadde som valgfag. Utveksling gir deg et annet perspektiv som vil være nyttig i et internasjonalt miljø, og en erfaring jeg ikke ville vært foruten.» HANNE HJELMUNGEN LORVIK, Bachelorstudent NORGES HANDELSHØYSKOLE 17

20 NOEN LÆRERSTEDER DU KAN REISE TIL HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (CBS), DANMARK UNIVERSITÄT ST.GALLEN (HSG), SVEITS LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE), ENGLAND CORNELL UNIVERSITY (JOHNSON), USA UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, CHAPEL HILL, USA HEC GROUPE HAUTES ETUDES COMMERCIALES, FRANKRIKE NANYANG TECH. UNIVERSITY, NANYANG BUSINESS SCHOOL, SINGAPORE UNIVERSITY OF SIDNEY, AUSTRALIA 18

21 INTERNASJONALE MULIGHETER SPENNENDE UTVEKSLINGSTILBUD På NHH legger vi til rette for at studentene kan få et spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. En stor andel av studentene benytter seg av denne muligheten. Du gis mulighet til å reise på utveksling ett semester i bachelorstudiet og ett semester i masterstudiet. Et utvekslingsopphold gir sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte både i studiene og når du skal ut å søke jobb. Utvekslingsoppholdet gir unike muligheter til å utvikle språkkunnskaper, skape internasjonale nettverk og oppleve nye kulturer. For NHH er det viktig at studentene får et godt faglig opplegg når de er på utveksling, og høyskolen tilbyr derfor kun utvekslingsalternativer som holder høy faglig standard. NHH er i en særstilling når det gjelder antall utvekslingsprogrammer og kan tilby et bredt og mangfoldig utvekslingstilbud for studentene. I alt har vi utvekslingsavtaler med mer enn 140 læresteder i mer enn 40 land over hele verden. På bachelornivå reiser du på utveksling i fjerde eller femte semester. På masternivå reiser de fleste på utveksling i andre eller tredje semester. Utvekslingsoppholdet innpasses som en del av det ordinære studiet ved NHH. Les mer på «I ALT HAR VI UTVEKSLINGS- AVTALER MED MER ENN 140 LÆRESTEDER I MER ENN 40 LAND OVER HELE VERDEN.» NORGES HANDELSHØYSKOLE 19

22 NHHS ledes av et styre på åtte personer som velges hver høst av studentene. 28 ulike underutvalg er direkte underlagt NHHS. Ellers består foreningen av mer enn 60 andre interessegrupper aktive medlemmer. NHHS har en årlig omsetning på ca. åtte millioner kroner. NHHS drives på frivillig basis. NHHS er selvdrevet ved at alle oppgaver utføres av studenter. Du kan lese mer på 20

23 NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING STUDENTMILJØ GODE VENNER FRA FØRSTE DAG Mange bekymrer seg for hva som venter dem når de skal begynne på et nytt lærested, og for hvordan deres nye hverdag vil bli. På NHH ønskes du velkommen med åpne armer fra første dag. For å gi deg en best mulig start på studietiden arrangerer studentforeningen NHHS Velkomstuken den første uken i semesteret. Her er inkludering nøkkelordet. I Velkomstuken blir du kjent med andre studenter, med høyskolen og med Bergen. Det er arrangementer hver dag og kveld den første uken. Nåværende studenter er faddere og sørger for at du blir tatt godt vare på. Mange finner gode venner i løpet av denne uken, og man knytter vennskapsbånd som varer livet ut. Uavhengige undersøkelser viser at NHH er det lærestedet hvor studentene trives best, og nær 95 prosent av studentene våre vil anbefale andre å studere på NHH. Vi lover å gjøre vårt beste for at du skal føle deg velkommen og trives hos oss. AKTIVT STUDENTMILJØ Som student ved NHH blir du medlem av studentforeningen NHHS, en av landets mest aktive studentforeninger. NHH har en mangfoldig studentmasse og NHHS tilbyr aktiviteter tilpasset mange interesseområder. Her får du gode muligheter til å bli kjent med andre studenter og drive med noe du liker. I NHHS finner du alt fra ulike idrettsgrupper som fotball, basketball og friluftsliv, til finansgruppen, entreprenørorganisasjonen, skoleavisen «Bulle», TVkanalen «K7 Minutter», investorgruppen, fotogruppen, dansegrupper og flere ulike kor for å nevne noen. Noe av det første du møter i studentforeningen er NHH Aid, hvor førsteårsstudenter på kreativt vis samler inn penger til samarbeidsprosjekter med UNICEF. Kulturfestivalen UKEN er Vestlandets største studentarrangement. Gjennom tre uker arrangeres revy og konserter, som sammen med en rekke andre tilbud trekker til seg tusenvis av besøkende til høyskolen. NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet. Hit kommer næringslivstopper og topp-politikere for å diskutere fremtidsrettede internasjonale tema. ALUMNI NHH Alumni er et sosialt og faglig nettverk hvor tidligere NHH-studenter holder kontakt med venner og kjente fra studietiden. Mange kull arrangerer kulljubileer og andre samlinger, og NHH Alumni er et naturlig utgangspunkt for å spre informasjon om slike arrangementer. NHH Alumni bidrar til medlemmenes faglige fornyelse ved å informere om og arrangere konferanser, kurs og seminarer. NORGES HANDELSHØYSKOLE 21

24 STUDIESTRUKTUR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 1. SEMESTER (HØST) STUDIEFORBEREDENE KURS INTRODUKSJON TIL ØKONOMISK- ADMINISTRATIV ANALYSE + INTRODUKSJONSKURS I ETIKK METODE MATEMATIKK FOR ØKONOMER BEDRIFTSØKONOMI KOSTNADS - OG INNTEKSTANALYSE METODE DATABEHANDLING 2. SEMESTER (VÅR) SAMFUNNSØKONOMI INTRODUKSJON TIL MIKROØKONOMI METODE STATISTIKK FOR ØKONOMER BEDRIFTSØKONOMI BEDRIFTSØKONOMISKE BESLUTNINGER VALGFAG 3. SEMESTER (HØST) SAMFUNNSØKONOMI VIDEREGÅENDE MIKROØKONOMI STRATEGI OG LEDELSE MARKEDSFØRING BEDRIFTSØKONOMI FINANSREGNSKAP VALGFAG 4. SEMESTER (VÅR) METODE ANVENDT METODE STRATEGI OG LEDELSE PSYKOLOGI OG LEDELSE BEDRIFTSØKONOMI INVESTERING OG FINANS VALGFAG 5. SEMESTER (HØST) SAMFUNNSØKONOMI INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK VEKST STRATEGI OG LEDELSE ORGANISASJONSLEDELSE VALGFAG VALGFAG 6. SEMESTER (VÅR) SAMFUNNSØKONOMI MAKROØKONOMI STRATEGI OG LEDELSE STRATEGISK LEDELSE BEDRIFTSØKONOMI ØKONOMISYSTEMER OG STYRING VALGFAG 22

25 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON BYGG FUNDAMENTET DU TRENGER Siviløkonomstudiet ved NHH er et femårig studium som består av et treårig bachelorstudium med rett til direkte overgang til et toårig masterstudium. Dette gir deg tittelen siviløkonom. OBLIGATORISKE FAG I bachelorstudiet skal du oppnå forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene. Studiet er orientert mot gjenkjenning og løsing av praktiske problemer. Du øves i kritisk bruk av de kunnskaper og metoder som tilegnes. Du lærer om årsaker til og virkninger av beslutninger som tas i organisasjoner, samtidig som etiske-, miljømessige- og andre samfunnshensyn skal ivaretas. Kommunikasjonsog samarbeidsevner er også viktige ferdighetsmål ved studiet. Hovedtyngden i studiet ligger på de tre økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, samt strategi og ledelse. Studiet gir også kompetanse i metodefagene matematikk, statistikk og databehandling. Disse gir deg grunnlag for å arbeide systematisk med emner innen økonomi. VALGFAG Videre skal du velge seks moduler med valgfag, hvorav minimum fire skal velges fra de valgfrie allmenne fagene og resten fra de valgfrie økonomisk-administrative fagene. Innen valgfrie allmenne fag tilbys det flere moduler innen hvert av fagene engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk, matematikk, rettslære, økonomisk geografi og økonomisk historie. Du vil ha stor fleksibilitet til å kombinere de ulike fagene. De valgfrie økonomisk-administrative fagene tilbys fra en rekke fagområder. En fullført bachelorgrad fra NHH gir deg muligheter på arbeidsmarkedet eller rett til overgang til masterstudier ved NHH. VISSTE DU AT... på NHH har bachelorstudentene rett til overgang til masterstudiet? NORGES HANDELSHØYSKOLE 23

26 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIETS FAGLIGE PILARER BEDRIFTSØKONOMISKE FAG Når du søker arbeid, vil din fremtidige arbeidsgiver forvente at du har en grunnleggende forståelse i bedriftsøkonomisk analyse. Med en grad fra NHH skal dine fremtidige ledere vite at du kan utarbeide og presentere et solid og velfundert grunnlag for noen av de viktigste beslutningene som skal fattes i bedriften. God drift og fornuftige disposisjoner er grunnlaget for lønnsomhet og vekst. Bedriftsøkonomisk analyse gir deg de verktøyene du trenger for å kunne foreta slike disposisjoner. Ved hjelp av denne faginnsikten kan du analysere bedriftens og konkurrentenes økonomiske utvikling og nåværende posisjon. Du kan identifisere og beskrive muligheter for forbedringer og analysere lønnsomheten i disse mulighetene. SAMFUNNSØKONOMISKE FAG I den samfunnsøkonomiske delen av bachelorstudiet vil du lære metoder og teorier som er viktige hvis du ønsker en lederposisjon nasjonalt eller internasjonalt. Du vil få innsikt i viktige økonomiske problemstillinger som studeres både fra bedriftens og samfunnets ståsted. Det legges stor vekt på å utvikle din evne til å analysere komplekse problemstillinger. Man studerer blant annet: hvordan internasjonal konkurranse påvirker en bedrifts valg av strategi hva som påvirker renteutviklingen i Norge og internasjonalt hvordan man kan forvalte den norske oljeformuen hvordan man kan løse miljø- og klimautfordringer hva som kan forklare at noen land er fattige og andre er rike «I DEN SAMFUNNSØKONOMISKE DELEN AV BACHELORSTUDIET VIL DU LÆRE METODER OG TEORIER SOM ER VIKTIGE HVIS DU ØNSKER EN LEDERPOSISJON NASJONALT ELLER INTERNASJONALT.» 24

27 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STRATEGI OG LEDELSESFAG I strategi- og ledelsesfag er det sentralt å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter. Verdiskapning avhenger av etterspørsel etter de produkter og tjenester som tilbys. Gjennom å lære om potensielle kunders atferdsmønster skal du i størst mulig grad forutse deres interesse for disse produktene og tjenestene. Å se potensialet for verdiskapning er sentralt for både investorer, rådgivere, gründere og markedsføringskonsulenter. Tanker, holdninger og atferd står sentralt når organisasjoner skal få det beste ut av sine ansatte. De ansatte er avgjørende for å nå mål både på kort og lang sikt. Derfor er det ledelsens oppgave å sørge for at en til enhver tid er organisert på en hensiktsmessig måte. Kunnskap om strategi og ledelse er viktig for beslutningstakere og deres rådgivere på alle nivå i organisasjoner. ØKONOMI OG ETIKK INGEN MOTSETNING Etikk og teorier om rettferdighet handler om hvordan man skal ta riktige beslutninger i ulike situasjoner. NHH utdanner mennesker som skal ta viktige beslutninger. Beslutningstakere må forholde seg til motstridende krav og ønsker, og veie ulike interesser mot hverandre. Ikke minst vil de ta beslutninger som har konsekvenser for samfunnet som helhet. I din fremtidige jobb kan du få ansvar for å motivere ansatte og for å ivareta omdømmet til virksomheten. Forståelse for de etiske verdiene hos ansatte, kunder og i samfunnet generelt er avgjørende for å kunne utføre disse oppgavene. Etikk er et gjennomgående tema i studiet ved NHH, både i form av egne kurs og som en integrert del i andre fag. Etisk bevisstgjøring av studentene er en del av NHHs samfunnsansvar. «Bachelorstudiet har gitt meg bred innsikt i ulike fagretninger, og derfor en god pekepinn på hvilket fagområde jeg ønsker å fortsette med på masterstudiet.» HENRIETTE RIEBER, Bachelorstudent «Bachelorstudiet gir meg et godt teoretisk fundament, og sammen med praktiske utfordringer i studentforeningen blir dette en veldig god verktøykasse.» HAAKON GLØERSEN, Bachelorstudent NORGES HANDELSHØYSKOLE 25

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger MastØk og ØSF inviterer til NÆRINGSLIVS- Design: Ingrid Tvedt-Gundersen MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger Tjodhallen 15. januar Næringslivet møter studentene. Mange spennende bedrifter på stand, konkurranser

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer