Ledelse i skapende miljøer. Lær å lede de uledelige. Westerdals Kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse i skapende miljøer. Lær å lede de uledelige. Westerdals Kompetanse"

Transkript

1 Ledelse i skapende miljøer Lær å lede de uledelige Westerdals Kompetanse

2

3 Innhold Å lede de uledelige...4 Ledelse i skapende miljøer...5 Om fagpersonene...6 Modul 1: Ledelse og organisasjon...7 Modul 2: Kommunikasjon...7 Modul 3: Kommunikasjon i det offentlige rom...8 Modul 4: Strategi og innovasjon...9 Modul 5: Personlig lederskap...9 Velkommen til Westerdals...10

4 Å lede de uledelige Femti års erfaring innen kreativ ledelse Ved Westerdals har vi i snart femti år utdannet ledere i den kreative kommunikasjonsbransjen i Norge og Norden. Nå utvikler vi en master innen ledelse av kreative miljøer i samarbeid med European University, Barcelona, basert på våre erfaringer fra tidligere gjennomførte lederkurs ved Westerdals. Vi har selv erfart at ledelse i kreative og kunnskapsbaserte bedrifter krever en annen type lederkompetanse enn hva som fungerer i tradisjonelle produksjonsmiljøer. Vi har sammenfattet våre erfaringer, og presenterer et lederprogram utenom det vanlige. Kreative ansatte er verdiskapere Tilbakemeldingen etter tidligere lederkurs ved Westerdals har overbevist oss om at behovet er der nå og all forskning viser at behovet er der for å bli. Nye rapporter fra Abelia, Nordisk ministerråd og Adobe slår fast at de kreative og kunnskapsbaserte yrkene utgjør en stadig større del av den totale sysselsettingen. Kreative arbeidstakere er også Norges viktigste ressurs. Kreativitet er den nye oljen. Lær å lede de uledelige Ledelse i skapende miljøer er resultatet av dette opplevde behovet. I samarbeid med noen av Norges mest erfarne ledere og fagpersoner, ønsker vi å gi deg konkrete verktøy til ledelse, konflikthåndtering, endringsledelse, kommunikasjon internt og gjennom media, strategisk tenking og innovasjon. Pedagogikken er prosess- og refleksjonsbasert, og innebærer også individuell coaching opp mot egne utviklingsmål. Kurset avsluttes med et blikk på internasjonale ledermodeller. Studieturen til Barcelona inkluderer et fagseminar hos European University, Barcelona, vår samarbeidspartner i et fremtidig masterprogram innen ledelse av kreative miljøer. Riktig ledelse av kreative og skapende mennesker er framtidens viktigste lederegenskap. - Tom Kvisle, Adm. dir og rektor ved Westerdals I den moderne, kunnskapsbaserte organisasjonen er det ikke råvarer eller teknologi, men den menneskelige faktoren som er den sentrale verdiskaperen. Høy faglighet og antiautoritær holdning Med det har også arbeidstakerne og -prosessene forandret seg. Arbeidsprosessene domineres gjerne av elementer som skapende idéarbeid, det originale og intuitive, og blandingen av kommersiell og ideell tenkning. Vi finner arbeidstakere med stor faglighet og høy integritet. De er gjerne opptatt av selvrealisering og personlig motivasjon for å yte, og preges ofte av et sterkt synlighetsbehov og en antiautoritær holdning. Uformelle og flate strukturer er vanligere. Eierskap til resultatene står sterkt. Slikt fordrer en ny lederstil. 4

5 Ledelse i skapende miljøer Programmet består av fem moduler Modul 1 Ledelse og organisasjon januar Modul 2 Kommunikasjon februar Modul 3 Kommunikasjon i det offentlige rom mars Modul 4 Strategi og innovasjon mai Modul 5 Personlig lederskap juni Siste modul er lagt til Barcelona. Alle annen undervisning foregår i Westerdals lokaler. Hvem er programmet for? På tidligere kurs har vi hatt toppledere fra små bedrifter og mellom- og toppledere fra store. Fellesnevner for alle er at de kommer fra kunnskapsbedrifter. De har ansvar for kreative og kunnskapsbaserte prosesser, eller fra skapende miljøer innen for eksempel utdanning, kultur, media eller teknologi. Hvordan skiller dette programmet seg fra andre lederprogram? Westerdals har utdannet ledere innen den kreative kommunikasjonsbransjen i flere tiår, og ble i 2010 utnevnt til Top 10 Schools of the Decade av bransjeorganisasjonen Young Guns. Våre lederkurs er basert på individuell oppfølging, gruppearbeid med høyt aktivitetsnivå og noen av Nordens beste forelesere. Vi kan kreative prosesser. Vi kan ledelse. Og vi kan pedagogikk. Dét er Westerdals-forskjellen. Pedagogikk Westerdals anerkjente pedagogiske plattform baserer seg på individuell coaching, veiledning, gruppearbeid og foredrag fra våre fagpersoner og nordiske gjesteforelesere. I periodene mellom modulene får alle deltagerne individuell coaching, og arbeider med oppgaver og gruppearbeid. Deltagernes erfaringsbase og caser fra egen virksomhet trekkes aktivt inn i diskusjonene. I tråd med Westerdals pedagogiske plattform er Ledelse i skapende miljøer praktisk og prosessuelt, bransjenært og aktuelt. Etter endt lederprogram sitter du igjen med Bred kunnskap om: Tradisjonelle og moderne ledelsesmodeller Særtrekk ved kunnskapsorganisasjoner Bransjetilpassede ledelsesstrategier Å lede strategiprosesser HR og personal PR- og mediehåndtering Internasjonal ledelse Etikk og samfunnsansvar Verktøy og metoder for: Å utvikle strategi- og innovasjonsmodeller Å lede kreative prosesser og idéutvikling Konflikthåndtering Samtaler og personalutvikling Intern- og eksternkommunikasjon Krisehåndtering Å bruke coaching som ledelsesinstrument Å gjenkjenne styrker og svakheter ved din egen ledelsesstil 5

6 Om fagpersonene Faglig ansvarlige Tom Kvisle har vært rektor og administrerende direktør ved Westerdals de siste syv årene. Han er utdannet jurist, og har lang ledererfaring fra bl.a. Aschehoug og Geelmuyden Kiese. I tillegg har han arbeidet flere år med ledelse og kommunikasjon i forvaltningen. Han har lang erfaring med undervisning på høyere nivå. Laila Stange er bedriftsrådgiver, lederutvikler og sertifisert coach. Hun har lang arbeidserfaring fra ulike lederstillinger innen norsk bokbransje, og har bl.a. vært forlagsdirektør i Universitetsforlaget og organisasjonsdirektør i Forlagshuset Aschehoug. Hun arbeider særlig med utvikling av ledere, ledergrupper og arbeidsteam og interesserer seg spesielt for koblingen mellom forretningsmessige strategier og mål med menneskelige ressurser. Prosess- og metode Chamilla Natasha Skjelstad er utdannet KaosPilot fra Danmark og San Francisco. Hun er seniorrådgiver i pedagogikk og prosess ved Westerdals, og har i 13 år holdt kurs på Westerdals og for næringslivet i teambygging, kreativitet, idéutvikling, evaluering, prosessledelse og coaching. Hun har pedagogisk kompetanse på høyskolenivå og er utdannet coach. Hun underviser ved alle linjer på skolen. Gjesteforelesere Ellen Horn Eva Bratholm Lisa Wade Stephan Granhaug Marianne Mørk Larsen Preben Sander Mari Midtstigen Bjørge Stensbøl og Arne Jørstad Riise Presentasjon av gjesteforeleserne finner du i beskrivelsen av de forskjellige modulene. Anbefalt litteratur Richard Florida, The Rise of the Creative Class Revisited (2012) Chris Bilton, Management and Creativity (2006) Gervase R. Busche, Klart lederskap (2012) Richard Rumelt, Good Strategy/Bad Strategy (2012) Lisa Wade, Boss eller buddy (2009) B. Stensbøl, A. J. Riise og A. M. Pensgaard, Norske vinnerskaller (2013) 6

7 Modul 1: Ledelse og organisasjon januar Gjesteforelesere En innføring i ulike ledelsesmodeller og anvendt organisasjonsteori. Spesielt fokus er på ledelse i kreative og kunnskapsintensive organisasjoner. Hvordan lærer en organisasjon og hvordan kan du lede prosessen? Hvordan passer coach- og lederrollen sammen? Hvordan skape og lede en prestasjonskultur? Hva er sammenhengen mellom en god HR-strategi og god butikk? Hvordan skiller ledelse i kunnskapssamfunnet seg fra den tradisjonelle lederrollen? Deltagerne får en dypere forståelse av fagområdet kunnskapsledelse. Vi ser også på hva ledelses- og organisasjonsmodeller bør bety for egen praksis og for egen lederstil. Innhold Ledelses- og organisasjonsmodeller Læring i kunnskapsbaserte organisasjoner Teamforståelse Coachende lederstil Prestasjonskulturer Trender og utviklingstrekk HR og personal Egen lederpraksis Lisa Wade er konsulent, kursholder og fagbokforfatter, bl.a. av Boss eller Buddy: balansegang for dagens ledere. Hun vil forelese om lederroller og teamforståelse. Mari Midtstigen er redaktør i Det Nye og er nominert til Årets nye ledere. Hun vil forelese om tendenser og utviklingstrekk innen ledelse. Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen, og Arne Jørstad Riise, psykolog, har sammen utgitt boka Norske vinnerskaller. De vil snakke om hvordan man kan skape og lede en prestasjonskultur. Modul 2: Kommunikasjon februar Hvordan kan ledere møte konflikt konstruktivt og få resultater? Hvorfor er god internkommunikasjon viktig i en skapende bedrift? Faglig sterke medarbeidere ønsker ikke å bli styrt, så hvordan lede de uledelige? Kunnskapsbasert ledelse er kommunikasjonsbasert ledelse, og dårlig konflikthåndtering kan gi rusk i maskineriet. I denne modulen lærer deltagerne om dialogbasert ledelse og god internkommunikasjon. Gjennom enkle verktøy lærer deltagerne å bli bedre på å kommunisere med medarbeidere med bred kunnskap og sterke meninger. Ellen Horn er teatersjef på Riksteateret og tidligere kulturminister. Hennes spesialområde er ledelse av kreative miljøer og hvordan få primadonnaene med på laget! Innhold Internkommunikasjon Den vanskelige samtalen Konflikthåndtering Dialog og ledelse Kommunikasjon i kunnskapsbedrifter 7

8 Modul 3: Kommunikasjon i det offentlige rom mars Gjesteforelesere Hvordan bruke medier til å jobbe med deg og ikke mot deg? Deltagerne lærer teknikker for å kommunisere effektivt både i nye og tradisjonelle medier. Vi ser på hvordan man kan bruke god kommunikasjon for å bygge en merkevare og hvordan man best håndterer negativ publisitet og kriser. Kommunikasjon i det offentlige rom er en krevende øvelse vi på Westerdals er spesielt erfaren i. Vi har jobbet med medier og medietrening i mange år, og har spisskompetanse på feltet. Modulen inneholder praktisk medietrening, og vi skreddersyr mediecasene basert på deltagernes arbeidssituasjon. Innhold Eksternkommunikasjon PR- og mediearbeid Sosiale medier og merkevarebygging Kommunikasjonsstrategier og presentasjonsteknikk Historiefortelling Krisehåndtering Medietrening Eva Bratholm er informasjonsdirektør i Norad. Hun vil snakke om mediearbeid og eksternkommunikasjon. Marianne Mørk Larsen er skuespiller og foredragsholder. Hun vil snakke om et tema hun har lang erfaring med: hvordan man holder gode presentasjoner. 8

9 Modul 4: Strategi og innovasjon mai Gjesteforelesere Hvordan formulere en effektiv strategi som faktisk lar seg gjennomføre? Kan man planlegge for innovasjon? Nyere dansk forskning viser at innovative organisasjoner kjennetegnes av visjonært lederskap. Kursdeltagerne trenes i hvordan en organisasjon utvikler en kreativ og fremtidsrettet strategi, gode tiltaksplaner, en realistisk framdriftsplan, og hvordan man forankrer strategien i organisasjonen. Mens den tidlige innovasjonslitteraturen ofte dreide seg om teknologiutvikling, ser vi nå et fokus på innovasjon og teamarbeid i organiseringen av menneskelige ressurser. I denne modulen ser deltagerne på innovasjon i strategi- og HR-arbeid. Er organisasjonsstrukturen i din bedrift til hinder for innovasjon? Innhold Strategiprosesser Teamarbeid Konseptutvikling Idémetodikk Strategi og forankring Innovasjon og forretningsutvikling Etikk og samfunnsansvar Stephan Granhaug er administrerende direktør i Scandinavian Online. Han bidrar med foredrag om utvikling av digitale strategier. Preben Sander er leder for rådgiverne i Expology. Han vil snakke om idémetodikk og hvordan legge til rette for en kultur for innovasjon. Modul 5: Personlig lederskap juni i Barcelona Samarbeidspartner I den avsluttende modulen oppsummerer vi innsiktene deltagerne har fått gjennom kurset. Hvilke verktøy kan du bruke for å videreutvikle deg som leder? Hvilke endringer har du gjort i din kommunikasjon? Hvordan integrerer du organisasjonens strategi i din daglige ledelse? Modulen inkluderer et fagseminar med Westerdals samarbeidsinstitusjon European University, Barcelona, som er en av de ledende business schools i Europa. European University tilbyr mange utdanninger innen ledelse, økonomi, kommunikasjon og personal, bl.a. 12 forskjellige MBA-programmer. Innhold Hvem er du som leder? Refleksjon og oppsummering Fagseminar på European University, Barcelona Internasjonal ledelse: Finnes det en skandinavisk modell for ledelse? 9

10 Velkommen til Westerdals Vi holder til i moderne lokaler allerede nominert til et knippe arkitekturog interiørpriser. Den sagnomsuste Kantina serverer deilig, hjemmelaget mat alle kursdager, inkludert i kursavgiften. Om du trenger et sted å bo mens du går på kurs hos Westerdals Kompetanse, har vi gode rabattordninger ved de flotte, nye hotellene Scandic Vulkan og PS. Nabolaget vårt på Vulkan er en del av den nye kulturaksen langs Akerselva, som inkluderer Kunsthøyskolen, Arkitekthøgskolen, OCA, Blå, DogA og Kulturkirken Jacob, i tillegg til Westerdals og Dansens Hus på selve Vulkan. Like nedenfor kan du nyte et måltid eller en øl i den knallfine, nye Mathallen. Eller du kan kjøpe kunstartikler hos Torso, ta et slag squash eller se en basketballkamp med Centrum Tigers i Vulkanhallen, trene på SATS eller Oxigeno, spise burger hos våre naboer Dögnvill, eller nyte utsikten fra Bar Vulkan, bare for å nevne noe. Vi stortrives i vårt nye, kreative nabolag! Praktisk informasjon Westerdals er en del av det kreative Vulkan-området. Adressen er Maridalsveien 17D. Pris: kr ,- Inkluderer reise og opphold i Barcelona juni. I tillegg serveres det lunsj alle kursdager. Påmelding: Innen 15. desember til Spørsmål rettes til: Salg- og markedsansvarlig Sandra Sørholt E-post: Telefon: Westerdals Kompetanse 10

11

12 LISM Ledelse i skapende miljøer Jeg har innehatt ulike lederstillinger i mer enn 20 år og deltatt på mange lederkurs. Da jeg meldte meg på dette kurset, hadde jeg forventninger om at det skulle være annerledes og gi nye impulser. De forventningene er blitt innfridd, ikke minst ved å bli utfordret på egen lederstil. Kursets ledere har klart å skape involvering og engasjement blant deltagerne. Jan Duvaland, Administrasjonssjef, NITH Et annerledes lederkurs i positiv forstand! Måten kurset var lagt opp på, gjorde opplevelsen annerledes enn alle andre lederkurs jeg har vært på. Atmosfæren på Westerdals (i et skapende miljø) gjorde også sitt. Unni Grøndal, Fungerende informasjonssjef, Oslo Politidistrikt Westerdals Kompetanse har lang erfaring med kurs innen kreativitet, ledelse og kommunikasjon. Kurstilbudet vårt er basert på fagområdene og pedagogikken ved Westerdals Høyskole, en av Nordens ledende høyskoler innen kreativ kommunikasjon. Westerdals ble grunnlagt av Putti Westerdal i 1965, og tilbyr i dag seks bachelorprogrammer innen Art Direction, Tekst og Skribent, Film og TV, Retail Design, Experience and Event Management og Grafisk Design. Et nytt masterprogram innen ledelse av kreative miljøer er under oppseiling, i samarbeid med European University, Barcelona. Westerdals er kåret til blant de ti beste Schools of the Decade av bransjeorganisasjonen Young Guns. Westerdals Kompetanse Maridalsveien 17D 0178 Oslo Tlf:

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer