Fra gardist Til grenader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra gardist Til grenader"

Transkript

1 Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden

2 Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere, enten du skal bli politi, vervet soldat, offiser, akademiker, heimevernssoldat, eller noe helt annet. Det er alltid like morsomt å være tilstede når vi har innrykk av nye rekrutter på Gardeskolen. De nye rekruttene er motiverte, utvalgt som de beste fra sitt årskull, og spente på hvordan året i Garden blir. Men de er også unge, ofte utrente, og har mye å lære før de kan kalle seg gardister. I løpet av førstegangstjenesten skjer det noe med deg. Man må yte maksimalt. Man får et stort ansvar. Man får utfordringer. Selvdisiplin. Man lærer å leve tett på andre folk. På et vis blir man voksen veldig fort. Forvandlingen som skjer fra innrykksdagen til dimisjonsdagen er intet mindre enn utrolig. 8 0 FULL DKNING PÅ COLD RSPONS Ansvarlig utgiver: Ole Anders Øie RedaksjonsSjeF: Lars Magne Hovtun Grafisk utforming: Mushir Hoda Redaksjon: Audun Braastad, Ida Marie ggen, Mushir Hoda, Jonas Halse Rygh Ansvarlig NGF-sider: gil Nilsen, Anders Bredesen Forsidefoto: Karl Rino Hellevann, grenader i Telemark bataljon. Foto: Lars Magne Hovtun Kontakt: Redaksjonen Avsluttet: 0. april 0 Opplag: 8000 Trykk: 07 Media Gardisten er en leiravis for Hans Majestet Kongens Garde, som utgis fire ganger i året. Hver utgave sendes blant annet til Det kongelige slott, Utenriksdepartementet, Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet, Hærstaben, utenlandske forsvarsattacheer og ambassader i Oslo, medlemmene i gardistforeningene, velferdskontorer, sesjonssteder, bibliotek i større byer, samt en rekke skoler og større bedrifter. Innhold 0 Gardistene som ble krigere tter å ha vært i Garden i et år, bestemte disse gardistene seg for å bli soldater i Telemark bataljon. Klar til innsats Anders Kallhovd er elektriker og innsatssoldat. 0 Lderutdanning på krigsskolen Peder Varpe Sjøtveit er kadett på Krigsskolen. Les mer om utdanning i Forsvaret. Fra garden til politiet Politihøgskolen vil ha flere søkere fra Garden. Gardisten var med to tidligere gardister på politipatrulje i Trondheim. 8 Full dekning på Cold Response Under ekstreme værforhold sørget Garden for sambandsdekning til de utenlandske avdelingene på øvelse Cold Response 0. T ÅR I GARDN Får gratis vekterkurs i garden Forsvaret har mange kurs- og studietilbud som kan bidra til å øke din sivile kompetanse. Se stor kursoversikt. 6 Gardens vaktparader Garden skal gå rundt 50 vaktparader til Slottet i sommer. Stor oversiktsplakat. 8 Gardens historie Hans Majestet Kongens Garde har opplevd krig, terror og tusenvis av hendelser. Lær mer om Gardens over 50 år lange historie. 0 T år I garden Hva skjer når du møter til innrykk i Garden? Se bilder og les om hvordan det er å tjenestegjøre i Gardens seks kompanier. AvdelingstillitsvalgT Visekorporal Astrid Vig jobber for at alle gardister skal få en god førstegangstjeneste. 7 Norges gardistforbund Les siste nytt fra Norges Gardistforbund. Nettopp disse erfaringene kommer din framtidige arbeidsgiver til å se etter, uansett hvilken jobb du kommer til å søke. genskapene vi prøver å dyrke fram hos gardistene, er nemlig høyt verdsatt hos enhver arbeidsgiver. Gardister er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet, og det kommer til å komme deg til gode når du er ferdig med førstegangstjenesten i Garden. Mange gardister ønsker å fortsette i Forsvaret etter førstegangstjenesten. Det er bra, for det har aldri tidligere vært flere karrieremuligheter i Forsvaret etter førstegangstjenesten, enn nå. Nå er det mulig å søke vervede soldatstillinger som grenader i alle Hærens avdelinger, ikke bare i Telemark bataljon. nten du er sanitetssoldat, sambandssoldat, skarpskytter eller vaktgardist: Det finnes muligheter for absolutt alle gardister i Hæren. Det er for øvrig interessant å merke seg at da Telemark bataljon nylig lyste ut åtte ledige grenaderstillinger, ble det ansatt gardister i syv av dem. Det er ikke tilfeldig! Også på Politihøgskolen tar de varmt imot tidligere gardister. I denne utgaven av «Gardisten» kan du lese om to politistudenter som gikk fra Garden til politiet, og som mener året i Garden ga dem et realt forsprang på de andre politistudentene. Selv hvis man har en akademisk ambisjon om å studere på et universitet eller en høyskole etter førstegangstjenesten, vil året i Garden være en nyttig erfaring. Selvdisiplin, evnen til kritisk refleksjon og modenhet er viktige dyder for alle studenter. Og, som dimittert gardist kan du søke på den beste ekstrajobben som finnes: Deltidssoldat i Heimevernets innsatsstyrker. Godt betalt, meningsfylt og veldig gøy! Alt dette viser at Garden er en god styrkebrønn for andre avdelinger i Forsvaret. Vi får inn de beste ungdommene i hvert årskull, og gjør dem enda bedre. Å være gardist er virkelig en hederstittel for de beste! Ole Anders Øie Gardesjef 0 GARDISTN GARDISTN 0

3 GARDISTN SOM BL KRIGR Gardist Karl Rino Hellevann var på vakt ved Slottet da terrorbomben eksploderte i Regjeringskvartalet den. juli 0. I dag er han fortsatt soldat, som grenader i Telemark bataljon. Tekst Ida Marie ggen Foto Lars Magne Hovtun OG JONAS HALS RYGH 0 GARDISTN GARDISTN 05

4 Gardistene som ble krigere Grenader Karl Rino Hellevann tjenestegjorde i Garden i 0. Nå er han grenader i Telemark bataljon. Fotsoldat Grenader rlend Oterholt er vanligvis vognfører på en CV90 stormpanservogn. Men alle grenaderer er også fotsoldater når det kreves. V i hadde akkurat gjennomført hovedavløsningen på Slottet. Jeg satt i vaktlokalet og ventet på at det skulle bli min tur til å gå ut på post. Så hørte vi plutselig et voldsomt drønn, sier Karl Rino Hellevann. I 0 avtjente han førstegangstjenesten i Garden, som vaktgardist i. gardekompani. Den. juli var han en del av vaktstyrken på Slottet, som ble ledet av fenrik gil Johannes Grønner. Sikret Slottet Like etter eksplosjonen husker jeg at fenrik Grønner fikk et svært alvorlig drag over ansiktet. «Det der var en bilbombe», husker jeg han sa. Vi fikk ordre om å gjøre klar våpen og skuddsikre vester, og forberedte oss på det verste, sier Hellevann. I løpet av minutter var vaktholdet rundt Slottet mer enn doblet. Paradehattene ble slengt i en krok inne i vaktlokalet, mens de væpnede gardistene løp ut i stilling rundt Slottet. Vi fryktet det verste, men var klare til å forsvare Slottet med alt vi hadde, sier Hellevann. Jeg er stolt over å ha vært i Garden, og særlig av å ha vært en del av styrken som reagerte så raskt og riktig under terrorangrepet, sier han. I dag har Karl Rine Hellevann fått fast jobb som grenader i Telemark bataljon. Stadig flere avdelinger i Hæren ansetter yrkessoldater, og gardister er ettertraktet i disse stillingene. Her i Telemark bataljon har mange av soldatene bakgrunn fra Garden, sier Hellevann. Som profesjonell soldat er han forberedt på å måtte rykke ut til konflikter i hele verden. Han legger ikke skjul på at den skarpe innsatsen han og kollegene gjorde under terrorangrepet bidro til at han søkte jobb som profesjonell soldat. Jeg har lyst til å bidra og være til nytte for folk, slik vi var da vi sikret Slottet den. juli, sier Hellevann. Fordel å ha vært gardist Det er nok en fordel å ha vært gardist når man skal bli vervet soldat. For det første har man mange grunnleggende soldatferdigheter i bunn, for det andre er man vant til disiplin og fokus på detaljer, sier Hellevann, og forklarer: Da jeg startet i Telemark bataljon var det selvsagt noen soldater fra andre avdelinger som hadde mer feltutdanning enn meg. Men takket være den dedikerte gardisten i meg, hadde jeg beinhard egendisiplin på å trene og å lære meg alle de nye tingene. Det å ta til seg læring fort, er noe man virkelig lærer i Garden, og noe 06 GARDISTN GARDISTN 07

5 Gardistene som ble krigere Gardistene som ble krigere Hærens største kampavdeling Opprettet i 99 Ca 50 soldater og befal Lokalisert i Rena leir Har deltatt i operasjoner i Bosnia, Kosovo, Irak og Afghanistan. HOVDVÅPN LOPARD A STRIDSVOGN M PANSRVOGN HR KAN DU BLI GRNADR Telemark bataljon Panserbataljonen. Bataljon H. M. Kongens Garde Artilleribataljonen Stridstrenbataljonen Ingeniørbataljonen Militærpolitikompaniet Sanitetsbataljonen Sambandsbataljonen Se ledige stillinger på og følg med på Hærens Facebook-sider. som teller veldig positivt når man skal søke en stilling som profesjonell soldat. Han ser tilbake på tiden i Garden med gode minner, og husker godt den første vakten på Slottet. Det er mitt beste minne. Den første slottsvakta, med våpen, ammunisjon og vissheten om at man gjennomfører et skarpt oppdrag for første gang. Kampavdeling Hverdagen som yrkessoldat i Telemark bataljon består i å trene, øve og å være ute på skarpe oppdrag. Helt fram til nylig har bataljonen hatt soldater på oppdrag i Afghanistan. Mekanisert infanterikompani, eller bare Mek som kompaniet kalles, har vært i en rekke kamphandlinger i Afghanistan. Kompaniet har sågar mistet en soldat av en veibombe som var lagt ut av Taliban. Vi vet ikke hvor vi skal eller hva vi skal gjøre på vårt neste skarpe oppdrag. Men vi vet at vi må være forberedt på det verste, og derfor øver vi realistisk og målrettet når vi er hjemme i leir på Rena, sier major Bjørnar Bragstad, sjef for Mek. Han har selv tjenestegjort på flere ulike oppdrag i Afghanistan, og vet hva som kreves av en soldat i kamp. I dag skal vi trene på å storme en by som er okkupert av en fiendtlig styrke, sier han. Forberedelsene er gjort, og yrkessoldatene er klare til strid. På ordre setter de ulike lagene i marsj inn i den våte og mørke skogen. Det er fremdeles litt snø igjen på bakken, selv om det meste har smeltet. For soldatene er det avgjørende å snike seg usett og ubemerket inn på fienden. I dag har vi støtte av blant annet skarpskyttere, sanitetssoldater og stormingeniører. Målet er å samarbeide best mulig, slik at vi får maksimal effekt ut av hver soldat, sier Bragstad. Soldatene i Telemark bataljon har gjerne flere års erfaring, og mange har også vært i internasjonale operasjoner. Det høye nivået gjør at man også har høye krav på øvelsene. Målet er å være blant verdens beste soldater. Høye krav Man må alltid være på, selv om det bare er en øvelse. Det kreves mye av grenaderene i denne avdelingen, sier John Ivar Freberg. Han var RFK-skytter i. gardekompani før han søkte seg inn i Telemark bataljon. Opptaket til Telemark bataljon var hardt, verre enn jeg hadde trodd, sier Freberg. De fiendtlige bygningene kan etter hvert skimtes fra skogen. Det er stille, alle overvåker sin egen skuddsektor. På radiosambandet koordinerer offiserene angrepet på den fiendtlige basen. Skjult under effektive kamuflasjeklær gir skarpskytterne gode observasjoner av hva som skjer inne i byen. Grenaderene i Mek åler seg inn i stilling, og gjør seg klar til å angripe med alt de har. Freberg og makkeren retter kanonen mot et vindu, og fyrer av. Ved hjelp av lasersystemet får de tilbakemelding med en gang: Fulltreffer. Kjører stormpanservogn Kompaniet er oppsatt på stormpanservogner, men i dag angriper yrkessoldatene til fots. Dermed må også grenader rlend Oterholt, som vanligvis er vognfører på en pansret CV90, ut i skogen og kjempe til fots. Dette er en normal dag for meg, i den forstand at ingen dager i Telemark bataljon er like, sier han, og smiler. For noen år siden var han i Vedlikeholdstroppen i Garden. Der trivdes jeg så godt at jeg ville fortsette i Forsvaret etter førstegangstjenesten. Jeg søkte meg til en stilling i Afghanistan, og jobbet sammen med Telemark bataljon der nede, sier han. Da han kom hjem fra Afghanistan fikk han tilbud om å bli vognfører i Mek. Det er jo klart at det har vært en ordentlig guttedrøm å få kjøre et så stort og tøft kjøretøy som stormpanservognen, sier han, og smiler bredt. CV90 STORMPANSRVOGN Stridsvogn n stridsvogn fra Telemark bataljon skyter med skarpt under en øvelse i Regionfelt Østlandet. Bystrid Soldatene i Telemark bataljon er forberedt på å krige under alle forhold. Her trener soldatene i Mek på militære operasjoner i bebygd områder. Kanonskytter Grenader John Ivar Freberg var RFK-skytter i. gardekompani. Det har han fortsatt med i Telemark bataljon. 08 GARDISTN GARDISTN 09

6 Innsatssoldat I heimevernet Lederutdanning på krigsskolen Anders valgte innsatstyrken Innsatsstyrkene er spydspissen av kampkraften i Heimevernet. Norge har innsatsstyrker på timers beredskap i hele Norge. Soldatene forplikter seg til inntil 0 dager på øvelse i året, men i praksis blir det bare rundt 5 til 0 dager. Innsatsstyrkesoldatene får lønn under tjenesten. 0 GARDISTN Anders Kallhovd sluttet i Garden i 99, og er familiefar og elektriker. Men han er også på beredskap for hovedstaden som troppssjef i Heimevernet. Tekst OG FOTO Lars Magne Hovtun Da jeg sluttet i. gardekompani etter plikttjenesten som sersjant, måtte jeg velge mellom en fortsatt militær karriere eller sivile studier. Jeg valgte å begynne på Universitetet i Oslo, sier Andreas Kallhovd. I dag er han serviceleder hos en elektroinstallatør i Oslo, med to barn, samboer og et «normalt» sivilt liv. Men hvis det oppstår en krise i Oslo, er han ikke lenger en vanlig sivilist. Da blir han løytnant og troppssjef i Innsatsstyrke Derby. I innsatsstyrken trener soldatene mellom 5 og 0 dager i året. For instruktører og støttebefal kan det bli enda mer. I tillegg er vi på beredskap for å støtte politiet i en krisesituasjon, sier Kallhovd. På samme måte som Garden ble mobilisert den. juli, ble også Heimevernets innsatsstyrker mobilisert. Innsatsstyrkesoldatene beskyttet for eksempel Stortinget og regjeringens ledelse på Akershus festning, samtidig som Garden beskyttet Slottet og Regjeringskvartalet. Samfunnsengasjementet ligger i bunn. Det var tilfredsstillende å kunne bidra med noe etter terrorangrepet, i stedet for bare å se det på TV. Innsatsstyrkene består av soldater fra mange fagfelt, blant annet samband, sanitet, hundetjeneste, jegertjeneste, militærpoliti og geværsoldater. Soldatene er mellom 0 og 0 år. Vi har alt fra ubåt-kokken til Afghanistanveteranen med mye kamperfaring. I tillegg har vi en mengde sivil kompetanse, alt fra elektrikere og håndtverkere til akademikere. Det gjør at vi aldri står fast når vi skal løse et oppdrag, sier han. Fin ekstrajobb Heimevernet har innsatsstyrker i hele landet, og de siste årene har stillingene blitt svært populære. Vi ønsker oss primært folk med infanteribakgrunn. Å ha vært gardist er et pluss, særlig fordi de har erfaring med væpnet vakthold som er veldig relevant også for oss, sier Kallhovd. Han anbefaler alle interesserte å gå inn på Forsvarets nettsider, finne fram til sin lokale innsatsstyrke, og kontakte dem for å finne ut når neste opptak er. For studenter er dette absolutt en fin ekstrajobb ved siden av studiene. Peder valgte krigsskolen Da Peder Varpe Sjøtveit startet i Forsvaret, ville han alt annet enn å bli der. tter et år i Garden endret han mening. Nå er han ferdig utdannet offiser. Tekst Ida marie ggen FOTO Torbjørn kjosvold Troppssjefen og det gode samholdet gjorde at jeg ville fortsette i Forsvaret etter å ha vært i Garden, sier Peder Varpe Sjøtveit. I dag er han kadett, det vil si student, ved Krigsskolen på Linderud utenfor Oslo. Man må være svært motivert for å søke seg inn på Krigsskolen. Det er et høyt nivå, men dagene er til gjengjeld varierte og spennende, forteller han. Annerledes studentliv Krigsskolen er ansett som Norges beste lederutdanning, der det både er felt og teori. Jeg ønsket å få en god utdannelse, men samtidig ha øvelser, fysiske utfordringer og ha det gøy, sier Sjøtveit. Selv om han er infanterist etter å ha tjenestegjort i en geværtropp i. gardekompani, åpner utdannelsen på Krigsskolen dørene til stillinger i hele Forsvaret. Som yrkessoffiser kan man få jobb i operative avdelinger og fagstaber over hele landet. Når det gjelder opptaket, er det lurt å trene nok til å klare de fysiske kravene med god margin, friske opp i kunnskaper til den psykologiske testen og være ærlig under intervjuet. På Krigsskolen er det bra læringsmiljø, det er sosialt og man utvikler seg som leder og person, sier Sjøtveit. Tilbake til Garden Til sommeren er Sjøtveit ferdig med sine tre år på Krigsskolen, og i høst vender han tilbake til Garden. Jeg har fått jobb som troppssjef i. gardekompani. Det blir gøy å vende tilbake til Gardeleiren, sier Sjøtveit. Forrige gang har arbeidet i Garden, var han en av mange gardister og gardeoffiserer som ble mobilisert forbindelse med terrorangrepet i 0. Den. juli var jeg på vei til hytta, men måtte raskt snu da vi skjønte omfanget av terroraksjonen. Vi var omtrent 60 soldater fra. gardekompani som tok over vaktpostene til politiet rundt det utbombede Regjeringskvartalet. Hele byen var tom, så jeg kjente virkelig på alvoret i situasjonen, sier han. Krigsskolen er lokalisert på Linderud i Oslo. Treårig lederutdanning for søkere med fullført befalsutdanning. Fire år for søkere som ikke er befal. Tre studielinjer: Ingeniør, operativ og logistikk. Opptak og seleksjon to ganger i året. Les mer om opptakskrav på: GARDISTN

7 Fra Garden Til Politiet Da de var i Garden lærte Lasse Forbord (5) og Bent-Håkon Hillestad () nærkamp, skyting, førstehjelp og å håndtere vanskelige situasjoner. Det har de stor nytte av som politistudenter. Tekst Ida Marie ggen Foto Audun Braastad GARDISTN GARDISTN

8 Fra Garden til politiet Politiyrket har vært en guttedrøm. Helt siden ungdomsskolen visste jeg at det var politi jeg ville bli, sier Bent-Håkon Hillestad () fra Drammen. Sammen med Lasse Forbord (5) fra Malvik er han i praksis ved Sør-Trøndelag politidistrikt, som en del av den treårige utdannelsen på Politihøgskolen. De to politistudentene er begge tidligere gardister, og ser tilbake på førstegangstjenesten med gode minner. Jeg har alltid likt tanken på politiyrket. Det å hjelpe mennesker i nød, gjøre en forskjell og å ha en variert hverdag, har betydd mye for meg. Det var det som var tiltrekkende med Forsvaret også, og det å ha vært i Garden er veldig positivt for den videre politijobben, sier Forbord. Politiet vil ha flere gardister Holdningene, disiplinen og modenheten er noe vi merker spesielt godt hos politistudenter med bakgrunn fra Garden, sier politioverbetjent Marit Rygvold, som er praksisansvarlig for politistudentene i Sør-Trøndelag politidistrikt. Mange tidligere gardister søker seg til politiet, og da Hillestad begynte på Politihøgskolen ble han overrasket over hvor mange av medstudentene som faktisk hadde tjenestegjort i Garden. Jeg merker at det teller positivt å ha vært i Garden. Vi har allerede grunnleggende ferdigheter innen førstehjelp, skyting og nærkamp, og vi vet hva det betyr å ha stort ansvar, sier Hillestad. For å komme inn på Politihøgskolen må man gjennom fysiske tester, personlighetstester, norsktest, gruppeøvelse og intervju. Søkere med erfaring fra Forsvaret har en stor fordel, og på Politihøgskolen ønsker de seg enda flere søkere fra Garden. Man trenger ikke ha supermannstyrke for å bestå opptakstestene. Men det lønner seg å være litt over gjennomsnittet trent. Det er mye viktigere at du er ærlig om dine sterke og svake sider i intervjuene, sier Forbord, og legger raskt til: For ikke å glemme svømmetesten! Den er det mange som ryker ut på. Mange likheter Vi fulgte de to politistudentene gjennom en hel dag på jobb, og fikk et innblikk i politihverdagen både på patrulje i Trondheims gater, og med etterforskningsarbeid på politistasjonen. Politistudent- ene mener at førstegangstjenesten i Garden har mange likheter med politiyrket. I førstegangstjenesten trente vi blant annet mye på nærkamp. Denne opplæringen ligner veldig på hvordan vi trener på politihøgskolen, sier Forbord. Han tjenestegjorde i den nå nedlagte jegertroppen i. gardekompani, og mener at også jegertjenesten kan ha overføringsverdi til politiet. tikkundervisningen vi hadde med feltpresten i Garden har også gitt viktig lærdom å ta med seg videre til Politihøgskolen, sier Hillestad. Vi var alltid klare Sambandsdisiplin og materiellkontroll er andre egenskaper de to politistudentene trekker fram som viktige. Vi benytter for eksempel det fonetiske alfabetet i politiet også, sier Hillestad, som var vaktgardist i. gardekompani. Han mener at også evnen til å være mentalt forberedt på alt, er noe han lærte under løsning av vaktoppdragene i Garden. Vi var alltid klare, og visste nøyaktig hvor vi hadde alt kritisk utstyr. Å ha alt på stell er en god gardeegenskap, sier han. Hillestad tjenestegjorde i Garden rett etter terroraksjonen mot Regjeringskvartalet og Utøya i 0. I min førstegangstjeneste var det stort fokus på det nye hovedstadsoppdraget, og vi trente på å være raskt klare til innsats hvis noe lignende skulle skje igjen. Garden fungerte den dagen da mye annet sviktet, sier han. På patrulje Å være ute på patrulje er en stor del av hverdagen til politiet og politistudentene. Det er viktig med synlig politi i samfunnet. Det skaper trygghet, sier Forbord. Samtidig er det viktig å være ute og klar til å bistå hvis noen har behov for rask hjelp. Når det ikke skjer noe alvorlig, bruker vi tiden til trafikkontroller og lignende. Vi er tilstede i trafikken og ser om noen bryter trafikkreglene eller kjører uten skilt og slikt, sier han. Mens «Gardisten» er med de to politistudentene på patrulje, får de øye på en bil som ikke har gyldige skilter. Politimannen bak rattet reagerer lynraskt, setter på blålyset og tar en u-sving. Bent-Håkon Hillestad () Tjenestegjorde i. gardekompani i 0/0 Lasse Forbord (5) Tjenestegjorde i. gardekompani i 009/00. Politimenn Politistudentene Bent- Håkon Hillestad og Lasse Forbord har fått mye nyttig lærdom fra Garden. På arresten Med unntak av væpnede aksjoner deltar politistudentene i alle de daglige gjøremålene på politistasjonen. Her er de på arresten. GARDISTN GARDISTN 5

9 Fra Garden til Politiet Fra Garden til politiet POLITITS OPPTAKSKRAV -årig bachelorutdanning på Politihøgskolen i Oslo, Bodø, Kongsvinger eller Stavern. Generell studiekompetanse Førerkort klasse B 0 år eller eldre Plettfri vandel Norsk statsborger God helse (legeerklæring) Minimum karakteren i norsk Være personlig egnet FYSISKKRAV SVØMMING Undervannssvømming Dykk 00 meter STYRK Høy bom, menn Lav bom, kvinner Benkpress KONDISJON Løping For mer detaljert informasjon om alle opptakskravene, og om søknadsprosessen, besøk: Søknadsfrist. mars hvert år. Han kjører hurtig etter bilen og lykkes med å få stoppet den. Politistudentene vurderer situasjonen, og ender opp med å avskilte bilen. Det hjelper alltid å snakke sammen for å finne den beste løsningen på alle situasjoner vi kommer opp i, sier Forbord. Farlige situasjoner Politiyrket innebærer stor risiko, i likhet med soldatyrket. Derfor er det viktig å ha gode kollegaer som man kan dele byrden med. I politiet har vi, som i Garden, faste makkere som vi løser oppdrag med. Det er veldig viktig å ha en makker man stoler helt og holdent på i en sårbar og farlig situasjon, sier Hillestad. Så lenge man er politistudent får man ikke delta på væpnede oppdrag. Men bortsett fra det er studentene med på alt annet operativt politiarbeid. Selv om vi ikke kan bistå under de væpnede oppdragene, kommer vi likevel opp i mange andre potensielt farlige situasjoner, sier Forbord. Selv opplevde han å bli overrasket av en mann med kniv som kom ut fra en dør bak han. Jeg ble redd og tok frem peppersprayen for å forsvare meg. Det viste seg heldigvis at gjerningsmannen bare var redd han også. Situasjonen lærte meg virkelig at det er viktig med en god situasjonsvurdering og at man alltid må passe på ryggen, sier Forbord. Store forventninger Befolkningen har store forventinger til politiet, og de to politistudentene er klar over hvordan dette ansvaret forplikter. Publikum forventer at vi skal ordne opp i en hver slags type situasjon, sier Hillestad. n gang gjennomførte Forbord et avhør angående en sak der noen hadde bulket inn i en bil. ieren av den bulkede bilen tvilte først på å kontakte politiet, fordi han ikke trodde de ville gjøre noe med saken. Men så løste vi saken likevel. Da sa bileieren at vi hadde forandret synet hans på politiet. Det var utrolig godt å høre! Man føler at man gjør en jobb som betyr noe for andre. Det er godt å kunne hjelpe, sier Forbord. Selv om de ikke legger skjul på at det blir en del rapportskriving og papirarbeid i løpet av en dag, er de alltid forberedt på å rykke ut. Vi må alltid være klare. Plutselig kan vi få et oppdrag på øret, og da må vi omstille oss raskt og rykke ut. Det er akkurat det som er så fint. Vi gjør noe viktig på jobb, og er til for å hjelpe andre mennesker. Derfor er jobben veldig bra, og jeg kan legge meg med god samvittighet, sier Hillestad. MISTNKLIG BIL Politipatruljen oppdager plutselig en mistenkelig bil. De reagerer lynraskt, setter på blålyset og tar en u-sving. Ugyldige Det viser seg at bilen har ugyldige skilter. Disse blir beslaglagt. Makker Politiyrket bringer risiko. Derfor er det viktig at politiet har faste makkere som de stoler helt og holdent på. Ansvar Befolkningen forventer at politiet ordner opp. Det er et stort ansvar som politistudentene tar på alvor. 6 GARDISTN GARDISTN 7

10 FULL DKNING PÅ COLD RSPONS Under øvelse Cold Response sørget Garden for at militære avdelinger fra Sverige, Storbritannia, Canada og USA fikk full dekning på det krypterte radiosambandet. Tekst Ida Marie ggen Foto Audun Braastad 8 GARDISTN GARDISTN 9

11 Full dekning på Cold Response Full dekning på Cold Response Vinterkrig Øvelse Cold Response er en av Nord-uropas største militære øvelser. Kongen Hans Majestet Kong Harald besøkte de utenlandske avdelingene på øvelsen. Ved hver avdeling møtte han en av sine gardister. Her er kongen sammen med løytnant mil Ottosen. kstremvær Til tross for en øvelse med ekstreme værforhold, var humøret til gardistene på topp. På vakt Gardistene måtte være på vakt for fiendtlige angrep mot sambandsinstallasjonene. På toppen av et fjell i Troms befinner det seg to patruljer fra Garden. Det er bekmørkt. Snø, sludd og en kraftig, iskald vind går gjennom marg og bein. Likevel presser gardistene seg til det ytterste for å skjule seg for fiendtlige styrker. For hvis de blir tatt ut, vil mange av de utenlandske styrkene på øvelse Cold Response miste det krypterte radiosambandet sitt. Stor vinterøvelse soldater fra 5 nasjoner deltok på øvelse Cold Response 0, som ble arrangert i Troms i midten av mars. Under øvelsen var Brigade Nord, det vil si størsteparten av den norske Hæren, i full krig mot en multinasjonal brigade med soldater fra blant annet Sverige, Canada, USA og Storbritannia. Og siden de ulike nasjonene vanligvis har separate sambandssystemer, ga soldater fra Garden, Grensevakta og Cyberforsvaret dem et felles kryptert samband under øvelsen. Det er krevende å gjennomføre militære operasjoner med soldater fra så mange ulike land. Alt fra ulikt utstyr og planverk, til tradisjoner og språk kan skape utfordringer. På vinterøvelsen trente de ulike nasjonene på å samarbeide best mulig, til tross for disse forskjellene. Og da er velfungerende sambandssystemer alfa og omega, sier oberstløytnant Ole Anders Øie, sjef for Hans Majestet Kongens Garde. På vakt for fienden Under øvelsen etablerte gardistene sambandsreléer på høye fjelltopper for å gi kampavdelingene best mulig dekning. Det store ansvaret gjorde oss ekstra skjerpet. Det er uten tvil den mest realistiske øvelsen jeg har deltatt på, sier gardist Jacob Hamre, skarpskytter i Patrulje- og skarpskyttertroppen. Godt samband er kritisk viktig for alle militære enheter, og derfor er alle egne sambandsinstallasjoner høyt oppe på listen over mål fienden ønsker å ramme. Dette er gardistene klar over, og under øvelsen holdt de hele tiden vakt etter fiendtlig aktivitet. Gamle historier om hvordan fiendtlige spesialsoldater plutselig hadde slått til mot viktige sambandsknutepunkter bidro også til at vaktholdet ble tatt alvorlig. Den største fienden for alle under øvelse Cold Response var imidlertid været. kstreme værvariasjoner, fra plussgrader og regn til under 0 minusgrader, gjorde det ekstremt krevende å oppholde seg i felt, og særlig på høye og værutsatte fjelltopper. Brigadesjefens kommandovogn For å gi de utenlandske militære sjefene tilgang til sambandssystemene ble de fulgt av en patrulje fra Garden under hele øvelsen. Gardistene ble raskt en tett integrert del av sjefenes kommandoplasser. Den svenske brigadesjefen ledet for eksempel store deler av kampene fra stridsrommet i Gardens pansrede kjøretøy. Vi var rett bak fremste linje i krigen. Vi måtte alltid være klar til å flytte på oss, hvis brigadesjefen ville til en annen posisjon, sier gardist Jan Inge Bjellerås Langmyr. I tillegg til å være vognmannskap på den pansrede SISU-en, satte gardistene opp antenner, dro kabler, og hjalp brigadestaben med å betjene sambandsutstyret. Tok krigsfanger Sjefen for den britiske kampavdelingen - Commandos fikk også med seg en patrulje fra Garden under øvelsen. Marineinfanteristene i avdelingen er vervede og svært erfarne soldater, som har deltatt i konflikter over store 0 GARDISTN GARDISTN

12 Full dekning på Cold Response deler av verden. Ved hjelp av beltevogner og ski gikk de inn i daler og områder som var uframkommelige for folk flest, for å forsøke å overraske motstanderen. I en egen beltevogn fulgte grenader Kim Gulbrandsen og gardistene rik Rudi og Amund Linnerud med. Da vi var sammen med britene gjorde vi noe helt annet enn det vi tidligere har gjort i Garden. Vi kjørte beltevogn, drev offensive operasjoner, og har blant annet sprengt en bro, sier gardistene. Da de britiske soldatene plutselig overrasket en fiendtlig styrke, havnet gardistene også i striden, skulder til skulder med sine britiske kollegaer. n av de virkelige veteranene, en britisk major, ledet angrepet, og sørget for at vi tok noen norske soldater fra. Bataljon som krigsfanger, sier Gulbrandsen. Det førte til nok en ny utfordring for gardistene: Plutselig var det vi som måtte håndtere krigsfangene, sier Rudi. Får mye ros Det har vært fantastisk å jobbe med de norske gardistene, sier major Stu Taylor i britiske - Commandos. Royal Marines, som avdelingen er en del av, har en lang historie med å komme til Norge for å trene på militære operasjoner i kaldt vær. De trives godt med de utfordrende forholdene. Vi deltar med 09 soldater og har vært her i to måneder. Været har vært utrolig utfordrende, men det er bare bra, sier Taylor. Han mener at de norske fjellene i Troms har bidratt til mye slit, men også mye glede. Ikke minst har de fått mange nye venner blant gardistene og de andre samarbeidende avdelingene. For oss har øvelsen vært en suksess. Vi har fått masse trening og håndtert mange prøvelser, sier han. Viktig rolle Det var hovedsakelig gardister og befal fra Pansret hjultropp, Patrulje- og skarpskyttertropp og Sambandstroppen som deltok på øvelse Cold Response. Gardesjefen mener at det er veldig fornuftig at det er nettopp disse troppene som deltar på øvelsen på Gardens vegne. Verken Garden eller Grensevakta er en del av kampsystemet til Brigade Nord. Vi har andre hovedoppdrag, som vi løser hver eneste dag. Derfor bruker vi også mindre tid på å trene på full krig, sånn som man gjør på vinterøvelsen. Slik må det være. Men i det siste har vi bygget opp en rekke meget gode spesialtropper i 5. gardekompani, og det er kjekt å se hvor etterspurt disse har blitt, sier Øie, og fortsetter: På øvelsen har gardistene gjort akkurat det disse troppene trener på til vanlig: Være i felt, beherske ekstremvær, sørge for sambandsdekning, og benytte de pansrede kjøretøyene. Han roser gardistene for å ha gjort en svært god jobb under øvelsen. Uten dem ville ikke sambandet til de utenlandske styrkene fungert. Gardistene spilte utvilsomt en veldig viktig rolle på øvelsen. Gardistene spilte utvilsomt en veldig viktig rolle på øvelsen. Samarbeid De britiske styrkene var godt fornøyde med å ha soldater fra Garden som samarbeidspartnere. Sisu To av Gardens pansrede kjøretøy ble benyttet som kommandoplasser under øvelsen. GARDISTN GARDISTN

13 Kurs OG UTDANNING KURS OG UTDANNING Får gratis vekterkurs Som vernepliktig gardist får Susann Hagen Rønning () gratis vekterkurs av Forsvaret. Det er bare ett av mange kurs du kan ta mens du er i førstegangstjenesten. Tekst Ida marie eggen Bilde JOnas Halse Rygh SUSANN HAGN RØNNING () Tjenestegjør som skytebaneassistent i 5. gardekompani. Teori Undervisningen foregår i Gardens klasserom i Huseby leir. Praksis Med fullført vekterkurs nivå, kan gardistene søke jobb som vekter etter førstegangstjenesten. Lik FOkus oslo på facebook! Dette er et supert tilbud! Vekterkurset har vært lærerikt. Man lærer mye enkel juss og etikk, i tillegg til konflikthåndtering, sier gardist Susann Hagen Rønning (). Hun har nettopp fullført vekterkurset som er arrangert og betalt av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus). Jeg har blitt mer selvsikker, og med de påfølgende kursene føler jeg meg trygg på å klare meg som vekter, sier hun. Bygger bro Fokus tilbyr vekterkurs som gir nivå. Dette er nok til å søke jobb som vekter, men da er arbeidsgiver pålagt å gi de resterende kursene. Jeg ser på vekteryrket som en fin studiejobb. Det er mye helg- og kveldsvakter hvis man ønsker det, sier Rønning. I tillegg til vekterkurset tilbyr Fokus blant annet yrkes- og studieveiledning, stipend til fag eller kurs som ikke holdes i leir og skolefag fra videregående. Vi ønsker å være en brobygger mellom tiden før, under og etter førstegangstjenesten. Målet vårt er at førstegangstjenesten ikke skal føre til at de som gjennomfører den henger etter når det gjelder høyere utdanning og yrker, sier Heidi Harviken, rektor ved Fokus Oslo. Har kurs for alle Fokus tilbyr mange forskjellige kurs, alt fra lastebillappen til praktisk ledelse. Alle kursene er gratis, og kurstilbudene våre bestemmes ut fra hvilke kurs de vernepliktige ønsker å ta, sier Harviken. Akkurat nå er det rekordmange jenter som velger å ta kurs under førstegangstjenesten. På vekterkurset var nesten halvparten av oss jenter. Jeg synes det er tøft at jenter ønsker å bli vektere, sier Rønning. Fokus har også merket seg dette, og ser på mulighetene for å utvide kurstilbudene ytterligere. Vi er opptatt av å ha et kurstilbud for alle. Derfor er vi interesserte i å vite hvilke kurs soldater av begge kjønn ønsker å ta, forteller Harviken. KURSOVRSIKT Yrkes- og studieveiledning Fokus tilbyr veiledning for deg som er usikker på slags arbeid du passer til, eller hvilken utdanning du bør velge. Videregående skolefag Du kan ta opp fag fra videregående skole om du vil forbedre, eller ønsker påbygging til generell studiekompetanse. Fokus tilbyr eksamensforberedende undervisning i følgende fag: Høgskolefag Du har mulighet til å samle 5 studiepoeng fra din tid i Forsvaret gjennom eksamen i «tikk og militærmakt», «Jus og militærmakt» og «Militær fysisk trening». Du kan melde deg på eksamen på Hvis du vurderer å ta x.phil / x.fac, kontakt Fokus. Stipend Du kan få stipend til kurs og kompetansegivende tiltak som Fokus ikke arrangerer. Da dekkes 50 til 80 prosent av kostnadene. Lese- OG Skrivevansker? Fokus hjelper deg til å kartlegge om du har lese- og skrivevansker, i tillegg tilbys det et 0 timers kurs som kan forbedre din situasjon. Anleggsmaskin Bartender Bedriftsetablering Førerkort klasse C Jobbsøkerkurs Ordensvakt Personlift Praktisk ledelse Studieteknikk Sveis Matte P, P Matte R, S, T, T Matte R, S Lese- og skriveteknikk (for dyslektikere) Ran- og svinnsforebyggende Salg og presentasjonsteknikk Grunnleggende sikkertkurs NOG/IM050 Treningsveiledning Truckfører Varmearbeider Vekter trinn Tilleggsundervisning, etikk og militærmakt Tilleggsundervisning, jus og militærmakt Naturfag Norsk (eksamenshjelp) Trenger du hjelp til andre fag, kontakt Fokus. GARDISTN GARDISTN 5

14 6 GARDISTN GARDISTN 7

15 GARDNS HISTORI GARDNS HISTORI ALT FOR KONGN! Siden opprettelsen har Garden håndtert krig, terror og tusenvis av mulige trusler mot kongehuset. I dag er over tusen gardister på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden. Tekst Lars Magne Hovtun Foto Torbjørn Kjosvold TRROR tter terrorangrepet i 0 mobiliserte Garden, og iverksatte blant annet et forsterket vakthold rundt Slottet. I stedet for paradeuniformen, brukte gardistene stridsutrustning. KRIG Gardister fra. gardekompani kom i kamp med tyske soldater på Midtskogen den 0. april 90. Seieren gjorde at kongen, stortinget og regjeringen klarte å unnslippe de tyske okkupantene. Som gardist må man alltid være forberedt på å måtte håndtere store og små hendelser, sier oberstløytnant Ole Anders Øie, sjef for Hans Majestet Kongens Garde. Bare i løpet av 0 måtte vaktgardistene håndtere over 70 større og mindre hendelser med steinkasting, voldtektsforsøk og ustabile personer. Det er viktig for oss at gardistene er forberedt på dette før de begynner å løse det skarpe vaktoppdraget. Men minst like viktig er det å gjøre potensielle fiender og folk flest klar over at gardistene er utstyrt med skarp ammunisjon, at de er godt trent i nærkamp, og at de når som helst kan gå ut av tinnsoldat-rollen for å beskytte kongehuset, sier Øie. Krig og terror Da terrorbomben i Regjeringskvartalet eksploderte den. juli 0, tok det bare minutter fra gardistene hørte drønnet og så røyken, til de gjorde en full mobilisering av vaktholdet rundt Slottet. Totalt hadde Garden rundt 700 gardister i skarp aksjon i dagene etter terrorangrepet. Først for å beskytte Slottet, og deretter for å sikre Regjeringskvartalet og andre viktige bygninger, sier Øie. Også da tyskerne angrep Norge i 90, spilte Garden en viktig rolle. Mens. gardekompani ble sendt til Drøbak for å ta tyske krigsfanger etter senkningen av Blücher, forberedte. gardekompani stillinger på Midtskogen utenfor lverum. Da de tyske fallskjermjegerne kom, møtte de så stor motstand at de måtte trekke seg tilbake med flere drepte og sårede. Seieren sørget for at kongen, regjeringen og stortinget unnslapp tyskerne, sier Øie. Vakt og beredskap Gardens historie fra krigstider og terror, samt den daglige erfaringen med større og mindre hendelser på vakt, gjør at all trening og øving foregår i største alvor. Fra innrykket på Gardeskolen drilles det på de grunnleggende soldatferdighetene. Og før man blir satt til å løse det skarpe vaktoppdraget må man gjennom en lang utdanning og godkjenning. n ting er å kunne skyte bra og å være god i nærkamp. Men den viktigste egenskapen til gard- istene er at de er selvstendige og selvsikre. De må kunne vurdere situasjonen fortløpende, og vite om de skal bruke makt eller holde igjen. Ofte står det om sekunder, og da kan man ikke vente på ordre, sier Øie, og fortsetter: Vi bruker derfor mye tid på å snakke om maktanvendelse, der målet alltid er å bruke så lite makt som mulig. Den etiske dimensjonen og Hærens kjerneverdier tillegges også stor vekt. Hovedstadsoppdraget Garden er delt opp i seks kompanier. Tre av dem er rene gevær- og vaktkompanier, som består av operative vaktgardister. t kompani utdanner rekrutter på Terningmoen, og et kompani består av Gardens drill- og musikkgardister. I tillegg til disse har vi 5. gardekompani, som er et stab- og støttekompani for hele Garden. Her har vi en rekke spesialtropper, som blant annet en sanitetstropp, en patrulje- og skarpskyttertropp, en transporttropp, og så videre. I dette kompaniet har vi også våre pansrede kjøretøy, som gir de operative vaktgardistene ekstra beskyttelse hvis de må rykke ut til et usikkert område, sier Øie. tter terrorangrepet i 0 fikk Garden formalisert hovedstadsoppdraget fra Stortinget, som innebærer at hele avdelingen skal være klar til å bistå politiet i en krisesituasjon. Vi aner ikke hvilken krise som blir den neste. Derfor forbereder vi oss på det verste. Vårt mål er at vi skal være klar til innsats når det gjelder, akkurat som vi var klar til innsats i 90 og under terrorangrepet i 0, sier Øie. GARDNS HISTORI Som en del av Grunnloven fra. november 8, slås det fast at «Kongen kan i Sverige have en Norsk Garde af Frivillige». 8 soldater og tre offiserer fra Agershusiske ridende Jægercorpses gevorbne scadron ankommer Stockholm den 8. november, for å være kronprins Carl Johans norske garde. Gardeavdelingen fra 86 forlater Stockholm i mai. n ny avdeling med rundt hundre gardister, kalt Det Norske Gardecompagnie, ankommer Stockholm den. november. Navnet på avdelingen endres til Hans Majestæt Kongens Norske Garde. Stortinget vedtar at Garden i Stockholm skal legges ned. I løpet av høsten etablerer Garden seg i Kristiania. Kong Oscar II dimitterer de siste norske gardistene i Stockholm den 5. desember. Garden utvides fra to til fire kompanier. Garden etablerer vakthold på Skaugum etter økseangrep. Garden spiller en viktig rolle under det tyske angrepet på Norge. Slaget på Midtskogen gir kongen, regjeringen og stortinget mulighet til å slippe unna de tyske soldatene. Garden gjenopptar vaktholdet rundt Slottet den. juni. Den nye drill- og musikkontingenten deltar i dinburgh for første gang. Garden aksjonerer etter terrorangrepet på Norge den. juli. 8 GARDISTN GARDISTN 9

16 INNRYKK Over 00 nye rekrutter kommer til Gardeskolen på hvert av de fire innrykkene i januar, april, august og oktober. På innrykket får man blant annet utlevert uniform, utstyr og våpen. Se bilder på side og. ANDR AVDLINGR tter rekruttperioden på Gardeskolen kan man også søke på en rekke ulike stillinger i blant annet Heimevernet, Hæren, Forsvarets operative hovedkvarter, Cyberforsvaret, og mange andre avdelinger. Over 500 soldater blir hvert år innkalt til førstegangstjeneste i Garden. tter rekruttperioden på Gardeskolen er det mulig å søke seg til mange hundre forskjellige stillinger. Sjekk hvordan et år i Garden kan se ut her! RKRUTTN Gjennom minst åtte uker på Gardeskolen får rekruttene opplæring i grunnleggende soldatferdigheter, som skyting, stridsteknikk og feltliv. God fysisk form er også viktig, og på Gardeskolen er det derfor mye hard fysisk trening. Se bilder på side og. SPSIALSTILLING 5. gardekompani har en rekke spennende spesialstillinger som skal støtte Garden på øvelser og oppdrag. Skarpskytter, sanitetssoldat, lastebilsjåfør, sambandssoldat, vedlikeholdssoldat, og mye mer. Se bilder på side og. FLTTJNST Gardistene har ulike militære øvelser i felt når de ikke er på vakt. Da øver de blant annet på skyting, nærkamp, forsvarsstrid og militære operasjoner i bebygde områder. Se bilder på side 6 og 7. MUSIKK Musikkgardistene er selektert blant vernepliktige musikanter i korps fra hele landet. I løpet av året i Gardemusikken trener de likevel mer enn mange toppidrettsutøvere. Se bilder på side og 5. GARDPRIOD tter rekruttperioden overføres man til Huseby leir. I løpet av en åtte uker lang gardeperiode lærer man blant annet nærkamp, vaktrutiner og sluttet orden. Gardeperioden avsluttes med et hardt lueløp, selve godkjenningen på at man er gardist. Se bilder på side 0 og. Gardens seks kompanier Gevær-/vaktkompani. Les mer på s. 6 Gevær-/vaktkompani. Les mer på s. 8 Musikk- og drillkompani. Les mer på s. Gevær-/vaktkompani. Les mer på s. 0 Stab- og støttekompani. Les mer på s. Gardeskolen. Les mer på s. DRILL Gardens drilltropp er blant verdens beste innen militær presisjonsdrill. Stikkord er rytme, presisjon og eleganse. Drillgardistene selekteres fra vanlige rekrutter på Gardens innrykk i oktober. Se bilder på side og 5. BRDSKAP tter terrorangrepet i 0 har Garden fått formalisert hovedstadsoppdraget. Det innebærer at hele Garden skal være på beredskap, klar til å støtte politiet med væpnet vakthold i en krisesituasjon. VAKTGARDIST Gardens operative vaktgardister er alltid på vakt ved de kongelige residensene. Med skarp ammunisjon og et reelt trusselbilde, har gardistene et langt større ansvar enn bare å være en seremoniell vaktstyrke. Se bilder på side 8 og 9. 0 GARDISTN GARDISTN

17 6. gardekompani 6. gardekompani INNRYKK Foto: Jonas Halse Rygh DPOT I løpet av innrykket får de nye rekruttene alt utstyret de skal bruke i resten av førstegangstjenesten. OPPSTILLING Den nye kontingentens første oppstilling. Foreløpig med sivile klær. MØNSTRING tter å ha vært på depotet kontrollerer man at alle har fått det utstyret de skal ha. 5 UNIFORM 6. GARDKOMPANI Alle gardister starter førstegangstjenesten på Gardeskolen, i 6. gardekompani. Her får man utlevert uniform, våpen og annet militært utstyr, og lærer alle grunnleggende soldatferdigheter. Gardeskolen ligger i Terningmoen leir, med kort avstand til skytebaner og gode øvingsområder. STILLINGR 6 Nye rekrutter i kongens klær. Håret er klippet, skjegget er barbert, og de sivile klærne er lagt på hylla for en god stund. 5 LANG DAGR På rekruttskolen blir det ofte undervisning til sent på kvelden. 6 INSPKSJON Hver morgen må rekruttene vaske rommet grundig, før det inspiseres av befalet. Rekrutter (- mnd) Stabssoldater ( år) Nestlagførere ( år) Vil du tjenestegjøre et helt år i 6. gardekompani? Si at du vil til Garden når du er på sesjon del, og søk deretter på stillingene i 6. gardekompani i rekruttperioden. GARDISTN GARDISTN

18 . Gardekompani. gardekompani VALURING Foto: Jonas Halse Rygh Detaljer I. gardekompani er det fokus på alle detaljer. Her kjemmes plymen på paradehatten. Pep-talk Befalet gir noen motiverende ord før gardistene skal gjennomføre gardesjefens evaluering. LANG TRNING Gardistene har øvd i over et halvt år før de opptrer utenfor leiren. 5 VALURING. GARDKOMPANI 6 Gardesjefen kommanderer kompaniet til å begynne evalueringen. 5 Geværkast Gæverkast er et av mange stunt drillgardistene gjennomfører. Hans Majestet Kongens Garde er verdenskjent for sin rytme, presisjon og eleganse. Musikk- og drillgardistene i. gardekompani setter sitt høytidelige preg på parader, seremonier, oppvisninger, konserter og festmarkeringer i Norge og utlandet. Kompaniet har innrykk i oktober. STILLINGR 6 NDLIG! Det har gått mange måneder med terping og utallige timer med øving. Til slutt godkjennes årets drillprogram. Musikkgardister Stabsgardister Drillgardister Vil du tjenestegjøre som musikk- eller drillgardist? Gå inn på og send inn en søknad i dag! GARDISTN GARDISTN 5

19 . Gardekompani. Gardekompani FLTTJNST Foto: Jonas Halse Rygh Klar til strid Gardistene marsjerer opp til områder hvor de skal øve. LAGFØRR I Garden er det vernepliktige soldater som fungerer som lagførere. Disste stillingene er svært populære. Skjul Det er viktig å ha skjul og dekning for fienden. 5 Fremrykning Gardistene rykker frem ved hjelp av ild og bevegelse.. GARDKOMPANI 6 5 MG Maskingeværet MG gir gardistene god ildstøttte under framrykning. Gardens eldste kompani, med røtter tilbake til Gardens opprettelse i 856. Var i harde kamper med tyske soldater i 90. Var på vakt på Slottet under terrorangrepet i 0. Består av om lag 75 soldater i fire geværtropper. r et av Gardens tre operative vaktkompanier, som rullerer på vakt og beredskap, feltøvelser og soldatutdanning. STILLINGR 6 Kontakt! Gardistene blir skutt på, men svarer med stor ildoverlegenhet. Lagfører Sanitetssoldat Maskingeværskytter Sambandssoldat Geværsoldat/vaktgardist Feltvognfører Lastebilsjåfør Stabssoldat Vil du tjenestegjøre i. gardekompani? Si at du vil innkalles til Gardens innrykk i august 0, april 05 eller januar 06 når du er på sesjon del. Søk stilling som operativ vaktgardist i rekruttperioden. 6 GARDISTN GARDISTN 7

20 . Gardekompani. Gardekompani VAKT OG BRDSKAP Foto: Jonas Halse Rygh SLOTTT Vaktbytte på Slottet foregår hver dag klokken.0. VAKTPOST Gardistene står ute på post i omlag to timer om gangen. Her løses en vaktpost av. SRMONI 5 Gardistene er et kjært syn i bybildet i Oslo. Vaktposten på Akershus festning er et yndet fotomotiv for turister. DØGNVAKT. GARDKOMPANI 6 Garden har sørget for væpnet vakthold rundt Slottet og kongefamilien hvert eneste minutt siden. verdenskrig. 5 BRDSKAP Kompaniet ble opprettet 889, etter at Garden hadde flyttet fra Stockholm til Kristiania. Består av om lag 75 soldater i fire geværtropper. r et av Gardens tre operative vaktkompanier, som rullerer på vakt og beredskap, feltøvelser og soldatutdanning. STILLINGR Lagfører Geværsoldat/vaktgardist Sanitetssoldat Feltvognfører Lastebilsjåfør Maskingeværskytter Sambandssoldat Stabssoldat I tillegg til vaktstyrkene som er ute på de kongelige residensene, er det til enhver tid en beredskapsstyrke på Huseby som er klar til å rykke ut i en krise. 6 KLAR Gardens beredskapsstyrke kan rykke ut på svært kort tid. Vil du tjenestegjøre i. gardekompani? Si at du vil innkalles til Gardens innrykk i januar 05, oktober 05 eller august 06 når du er på sesjon del. Søk stilling som operativ vaktgardist i rekruttperioden. 8 GARDISTN GARDISTN 9

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15 Foto: FREDRIK SOLSTAD nr. 8 7.mai 2003 24. årgang Hverdag i Kosovo Tema side 10-15 Ingen nynorsk i FO side 6 ISSN 0332-9062 ISSN 0332-9062 Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7 Seriestart i Trondheim

Detaljer

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? HÆRENS BEFALSSKOLE samlet på Rena Oberst Ingrid Gjerde tanker om krigsskolen FILMANMELDELSE:

Detaljer

bladet Vellykket Forsvarskonsert! Ett yrke én organisasjon Krigskirurgi på Sessvoll s.8-9 Luftkrigsskolekadetter på øvelse s.10-11

bladet Vellykket Forsvarskonsert! Ett yrke én organisasjon Krigskirurgi på Sessvoll s.8-9 Luftkrigsskolekadetter på øvelse s.10-11 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2009 årgang 62 Vellykket Forsvarskonsert! Ett yrke én organisasjon Krigskirurgi på Sessvoll s.8-9 Luftkrigsskolekadetter på øvelse s.10-11 Bæreia

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter.

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter. Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang vil modernisere førstegongstenesta 8 I Brutte Løfter 10 I 12IMye trening TMO RÅDET RÅR INNHOLD JANUAR/FEBRUAR Redaksjonelt 35 år

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR OKTOBER 25. ÅRGANG portrett 10 2004 Tomas Colin Archer 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR Tøff vei hjem 330-skvadronen har rundt

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20 Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2012 TIC: Krig eller julefeiring side 20 Rekondisjonering i Alpene side 30-34 Tematittel

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet LIVSFARLIG OPPDRAG for norsk politi i utlandet 13.01.2006 LØSSALG KR 45,- NR 1 Norsk politi har i all hemmelighet reddet hundrevis av menneskeliv i Kosovo mens de har utsatt seg selv for livsfare. Nå roser

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

Tour de Europe. «Lønnstaper» side 14. Forsvarslinjer side 15. I form til jakta. side 20-25. side 36

Tour de Europe. «Lønnstaper» side 14. Forsvarslinjer side 15. I form til jakta. side 20-25. side 36 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 3-2014 «Lønnstaper» side 14 Forsvarslinjer side 15 I form til jakta side 36 Tour de Europe 2014 side 20-25 Tematittel Dynamic Edition ekte kjøreglede

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer