Bruksanvisning T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning T4-24 - 110"

Transkript

1 Bruksanvisning T Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2

3 Innledning I Kjære kunde, Gratulerer med å ha valgt et kvalitetsprodukt fra FROLING. FROLING T4 flisfyringsanlegg/fyrkjel har en topp moderne design som samsvarer med alle aktuelle gjeldende standarder og testretningslinjer. Vennligst les og overhold bruksanvisningene og oppbevar dem alltid nær anlegget for å kunne slå opp i dem. Ved å overholde kravene og sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken bidrar du til sikker, korrekt, miljøvennlig og økonomisk drift av systemet. Konstant videreutvikling av våre produkter innebærer at det kan forekomme små forskjeller mellom bildene og innholdet. Hvis du oppdager slik feil ber vi om at du melder fra til oss. Gjenstand for tekniske endringer. Garantivilkår Vår salgs- og leveringsvilkår gjelder. Disse vilkårene er gjort tilgjengelig for kundene og kundene er blitt gjort oppmerksom på dem ved sluttføringen av bestillingen. Du kan også finne garantivilkårene i det vedlagte garantisertifikatet. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 3

4 C Innhold 1 Generelt Produktoversikt 6 2 Sikkerhet Farenivå for advarselsmerkingen Symboler som brukes Sikkerhetsinformasjon Tillatt bruk Tillatt brensel Treflis Pellets Skifte av brensel Ikke tillatt brensel Kvalifisering av operatørstaben Verneutstyr for operatørene Informasjon om konstruksjonen Installasjon og godkjenning av varmesystemet Informasjon om installasjonsrommer (fyrrommet) Karakteristikker ved fyrrommet Ventilasjon av fyrrommet Krav til varmt vann Kombinasjon med lagertank Returtemperaturkontroll Sikkerhetsanordninger Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Sikkerhetsventil Restrisikoer Nødtiltak Overoppheting Lukt av røykgass Drift av systemet Merknader om installasjon Førstegangs oppstart Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Innlasting av treflis i en delvis tom lagertank (ikke under trykk) Innlasting av treflis i en tom lagertank (ikke under trykk) Innblåsing av brensel i en delvis tømt lagertank med omrører Innblåsing av brensel i en tømt lagertank med omrører Innblåsing av pellets i lagertanke med pelletsskrue Slik varmer du opp fyrkjelen Slå på systemet Slå på fyrkjelen Styirng av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av strømforsyningen page 4

5 Innhold C 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold Inspeksjon og rengjøring Kontroll av systemtrykket Kontroller de girede motorene Tømming av askebeholderen Rurinemessige kontroller og rengjøring Før inspeksjons- og rengjøringsarbeid Etter inspeksjons- og rengjøringsarbeid Rengjøring av brennkammeret Rengjør varmeveksleren og oppsamlingskammeret for røykgasser Rengjør røykgassensoren Rengjør røykgassrøret Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Kontrol av døren til brennkammeret Rengjør målelinjen til undertrykks-controlleren Instruksjoner for måling av utslipp Måling ved merkelast Aktiver pipefeiemodus Måling ved delvis last (hvis det er nødvendig) Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Reservedeler 35 5 Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen Systemprosedyre etter strømstans For høy temperatur Feil med feilmeldinger Prosedyre for feilmeldinger Kvittering for feilmelding Vedlegg Adresser Produsentens adresse Installatørens adresse SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 5

6 1 Generelt Produktoversikt 1 Generelt 1.1 Produktoversikt Bak fyrkjelen: Del 1 Flisfyringsanlegg/fyrkjel - Froling T4 Beskrivelse 2 Hovedbryter: slå på og av strømforsyningen til hele systemet 3 Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) 4 Kontrollpanelet for Lambdatronic H 3200 T4 controller-enheten 4.1 Status LED som indikerer driftsstatus - GRØNT konstant: ANLEGGET ER SLÅTT PÅ - GRØNT blinkende (Intervall: 5 sek. AV, 1 sek. PÅ): ANLEGGET ER SLÅTT AV - ORANSJE konstant: BUS feil - ORANSJE blinkende: ADVARSEL - RØDT blinkende: FEIL 4.2 Stort grafisk display som viser driftsstatus og parametre 4.3 Navigasjonsknapper for å bevege seg rundt i menyene og å endre parameterverdier 4.4 Funksjonsknapper for oppkalling av de enkelte fyrkjelfunksjonene eller modusene direkte 5 Isolasjonskappe 6 Varmevekslerkappe 7 Servicegrensesnitt page 6

7 Generelt Produktoversikt Del Beskrivelse 8 Transportenhet for brensel med roterende ventil som vern mot tilbakebrenning og mateskrue for brenseltransport 9 Automatisk tenning 10 Forbrenningsretort med forbrenningskammer i ildfast stein og automatisk tipperist 11 Askeskuffe for kombinert automatisk askeuttaksenhet for retorten og varmeveksleren. 12 Brennkammerdør med inspeksjonsvindu (skrudd på) 13 WOS-system med turbulatorer og automatisk drift for rengjøring av varmeveksleren 14 Lambda-sonde 15 Røykgassensor SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 7

8 2 Sikkerhet Farenivå for advarselsmerkingen 2 Sikkerhet 2.1 Farenivå for advarselsmerkingen Disse bruksanvisningene bruker advarselsmerkinger med følgende farenivåer for å angi direkte fare og viktige sikkerhetsregler: FARE Den farlige situasjonen er overhengende og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til alvorlig personskade eller død. Du må følge forholdsregelen! ADVARSEL Den farlige situasjonen kan oppstå og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til alvorlig personskade eller død. Arbeid med stor forsiktighet! FORSIKTIG Den farlige situasjonen kan oppstå og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til lette eller overfladiske personskader eller skade på eiendom. page 8

9 Sikkerhet Symboler som brukes Symboler som brukes De følgende symbolene brukes i dokumentasjonen for å gi ordre, forby handlinger og gi advarsler. I samsvar med maskindirektivene indikerer skilt som er montert på fareområdene overhengende fare eller sikkerhetsforholdsregler. Disse merkelappene må ikke fjernes eller tildekkes. Overhold bruksanvisningene Bruk vernesko Bruk beskyttelseshansker Slå av hovedbryteren Hold dørene lukket Uautorisert adgang forbudt Advarsel - varm flate Advarsel - farlig elektrisk spenning Advarsel - farlig eller irriterende materiale Advarsel - systemet starter automatisk Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, automatisk vifte Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, automatisk mateskrue Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, tannhjul/ kjededrev Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, skarp kant SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 9

10 2 Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon 2.3 Sikkerhetsinformasjon Ikke tillatt bruk: FARE Feil bruk av fyrkjelen kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom! Instruksjonene og informasjonen i disse bruksanvisningene må overholdes! Mer detaljert informasjon om drift, vedlikehold og rengjøring, så vel som feilsøkning for fyrkjelen finner du i de individuelle anvisningene. Alt ytterligere arbeid må bare utføres av autoriserte varmeteknikere eller av Frolings kundeservice. Eksterne påvirkninger: ADVARSEL Negative eksterne påvirkninger, som for eksempel for lite forbrenningsluft eller ikke tillatt brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning) som i sin tur kan føre til svært alvorlige ulykker. Instruksjoner og informasjon om versjoner og minimumsverdier, så vel som standarder og retningslinjer for oppvarmingskomponenter i anvisningene må overholdes! ADVARSEL Utilstrekkelig røykgasssystem kan føre til alvorlige personskader og skade på eiendom! Problemer med røykgassystemet, som for eksempel dårli rengjøring av avgassrøret eller utilstrekkelig trekk i pipa kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (som for eksempel spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning)! Du kan bare garanteres optimal ytelse fra fyrkjelen hvis avgassystemet fungerer korrekt! page 10

11 Sikkerhet Tillatt bruk Tillatt bruk Tillatt brensel Treflis Froling T4 flisfyringsanlegg er kun konstruert for å varme opp vann til sentralvarme. Bruk bare slikt brensel som er angitt under Fyrkjelen må bare brukes når den er i perfekt stand. Den skal bare brukes i samsvar med disse anvisningene, i overensstemmelse med sikkerhetsforholdsreglene, og du må sikre at du er klar over de mulige farene. Inspeksjons- og rengjøringsintervallene i disse bruksanvisningene må overholdes. Sikre at alle feil som kan forringe sikkerheten, rettes opp umiddelbart. Produsenten/leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av annet bruk. ÖNORM M 7133 Betegnelse som i ÖNORM/DIN CEN/TS Beskrivelse som i ÖNORM M 7133 Vanninnhold W20 M20 Lufttørket W30 M30 Egnet for lagring Størrelse G30 P16 Fin treflis G50 P45 Medium treflis (bare for T4-40/T4-50 med tilvalgs G50 automatisk fyringsanordning) Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M 7133 eller ÖNORM CEN/TS Tyskland: Treflis i samsvar med 3 (1) punkt 4 i 1. BImSchV i.d.g.f. Spesifikasjoner i henhold til DIN CEN/TS og/eller ÖNORM M 7133 Pellets Trepellets laget av treverk med en diameter på 6-10 mm. Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M HP 1 og/eller DINplus sertifiseringsprogram Tyskland: DIN HP 5, DINplus sertifiseringsprogram og/eller ÖNORM M HP 1 Generelt gjelder: Før du fyller lageret må du kontrollere for pelletsstøv og rengjøre ved behov. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 11

12 2 Sikkerhet Tillatt bruk Skifte av brensel FORSIKTIG Hvis brenselparameterne er feil innstilt: Feil parameterinnstilling har betydelig effekt på fyrkjelens funksjon og som resultat vil dette gjøre garantien ugyldig. Hvis brenseltypen endres (for eksempel fra flis til pellets) må systemet stilles om. Se bruksanvisningen for H 3200 T Ikke tillatt brensel Bruk av brensel som ikke er definert under og særlig brenning av avfall, er ikke tillatt. Hvis det benyttes ikke tillatt brensel: FORSIKTIG Brenning av ikke tillatt brensel øker rengjøringskravene og fører til oppbygging av aggressive sedimenter og kondensering, noe som kan føre til skade på fyrkjelen og som også gjør garantien ugyldig! Bruk av ikke standard brensel kan føre til alvorlige feil forbrenningen Kvalifisering av operatørstaben Kun operatører som har mottatt opplæring har tillatelse til å betjene fyrkjelen. Operatøren må også ha lest og forstått instruksjonene i dokumentasjonen. FORSIKTIG Hvis uautoriserte personer kommer inn i fyrrommet. Fare for personskade og skade på utstyret! Det er operatørens ansvar å sikre at uautoriserte personer, særlig barn, holdes borte fra fyrkjelen Verneutstyr for operatørene Du må sikre at de ansatte har slikt verneutstyr som er spesifisert av sikkerhetsreglene. Under drift, inspeksjon og rengjøring av fyrkjelen: - Solide sko - Beskyttelseshansker page 12

13 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen Informasjon om konstruksjonen Det er forbudt å utføre noen form for modifikasjoner av fyrkjelen eller å endre eller deaktivere sikkerhetsutstyr. Overhold alle brann- og bygningsregler samt regler for elektriske installasjoner når du installerer eller bruker fyrkjelsystemet, og følg alltid bruksanvisningene og det påbudte regelverket som gjelder i det landet der fyrkjelen brukes Installasjon og godkjenning av varmesystemet Fyrkjelen skal brukes i et lukket oppvarmingssystem. Følgende standarder styrer installasjonen: Gjeldende standarder: ÖNORM / DIN EN Heating systems in buildings (Oppvarmingssystemer i bygninger) Hvert oppvarmingssystem må være offentlig godkjent. De aktuelle tilsynsmyndighetene må alltid informeres når du installerer eller endrer et oppvarmingssystem og det må innhentes tillatelse fra bygningsmyndighetene: --Østerrike: Rapporter til bygningsmyndighetene hos kommunene eller magistraten --Tyskland: Rapporter nye installasjoner til en godkjent feier/ bygningsmyndighetene Informasjon om installasjonsrommer (fyrrommet) Karakteristikker ved fyrrommet Det må ikke være en potensiell eksplosiv atmosfære i fyrrommet i og med at fyringsanlegget ikke egner seg for bruk i potensielt eksplosive miljøer. Fyrrommet må være frostfritt. Fyringsanlegget er ikke utstyrt med lys, slik at kunden må skaffe til veie tilstrekkelig lys i fyrrommet i samsvar med de nasjonele reglene for utforming av arbeidsplasser. Når fyrngsanlegget skal brukes i over 2000 m høyde over havet bør du rådføre deg med produsenten. Brannfare på grunn av brennbare materialer! Brennbare materialer må ikke oppbevares nær fyringsanlegget. Brennbare gjenstander (for eksempel klær etc.) må ikke legges på fyringsanlegget for tørking. Skader på grunn av urenheter i forbrenningsluften! Ikke bruk noen løsemidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorin i rommet der fyringsanlegget er installert. Hold innsugsåpningen til fyringsanlegget friit for støv. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 13

14 2 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen Ventilasjon av fyrrommet Ventilasjonsluft til fyrrommet skal tas fra og sendes direkte ut til utsiden, og åpningene og luftekanalene skal være utformet slik at de forhindrer værforholdene (løvverk, snøfonner,...) mot å ha noen virkning på luftstrømmen. Såfremt intet annet er spesifisert i de gjeldende bygningsreglene for fyrrom gjelder følgende standarder for utforming og dimensjoner av luftekanalene: Gjeldende standarder: - TRVB H ÖNORM H Krav til varmt vann Det er ingen spesielle krav til vannkvalliteten på vannet i varmesystemet. Følgende standarder og retningslinjer gjelder: Gjeldende standarder og retningslinjer: Østerrike: ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Sveits: SWKI 97-1 Italia: D.R.P n 412 Merknad om fylling med etterfyllingsvann: Luft alltid ut fylleslangen før du kobler til for å unngå at det trenger luft inn i systemet Kombinasjon med lagertank MERK Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke en lagertank for at systemet skal fungere problemfritt. Likevel anbefaler vi at du bruker det med lagertank, da du med en slik løsning kan oppnå kontinuerlig reduksjon innenfor det ideelle ytelsesområdet for fyrkjelen. For korrekte dimensjoner for lagertanken og rørisolasjon (i samsvar med ÖNORM M 7510 eller retningslinje UZ37) ber vi deg ta kontakt med installatøren eller Froling. + + Side 38, 6.1 Adresser page 14

15 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen 2 Returtemperaturkontroll Hvis varmtvannsreturen er under minimums returtemperatur vil noe av varmvannsstrømmen bli blandet inn Tilkobling av skorstein FORSIKTIG Fare for å falle under duggpunkt/kondensering hvis anlegget brukes uten returtemperaturkontroll. Kondenseringsvann danner et aggresivt kondensat når det forbindes med forbrenningsrester, noe som fører til skade på fyrkjelen. Vi anbefaler at du bruker en returtemperaturkontroll. Minimums returtemperatur er 45 C. Vi anbefaler montering av en eller annen type kontrollanordning (for eksempel termometer). Ifølge EN skal hele røykgassanlegget uformes slik at hele skorsteinen kan feies og kondens forhindres. I denne sammenheng påpeker vi at kjelens røykgasstemperatur kan ligge lavere enn 160K over romtemperatur. Røykgasstemperaturen for en rengjort kjele og øvrige røykgassverdier er tilgjengelig i produktets tekniske datablader og monteringsinstruks. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 15

16 2 Sikkerhet Sikkerhetsanordninger 2.6 Sikkerhetsanordninger Standby-knapp Hvis fyrkjelen blir overopphetet: Trykk på standby-knappen ( ) Automatisk drift slås av og controlleren følger prosedyren for nedstenging av fyrkjelen Pumpene fortsetter å gå! Bruk aldri hovedbryteren! 2 Sikkerhetstemperaturbegrenser Side 16, Safety temperature limiter STL (Sikkerhetstemperaturbegrenser) 3 Hovedbryter For å slå av hele systemet Strømmen til alle komponentene slås av. Bare slå av hovedbryteren når fyrkjelen er kjølt ned og controlleren er slått av ("Boiler off" (Fyrkjel av) status). Ikke vist Ikke vist Glassikringer (under isolasjonsdekselet): Vannsprinklersystem De sikrer controlleren og de elektrisake komponentene. Når du skifter sikringene må du merke deg følgende: Få en autorisert elektriker til å skifte sikringene og strømforsyningen skal være slått av. Overhold merkestrømmen til sikringene. I tilfelle av tilbakebrenning åpner vannsprinklerventilen og vannet går inn fallrøret så vel som i røret bak mateskruen. Det er bare nødvendig å koble til dette når det kreves av myndighetene, men uansett anbefales det Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Stopper forbrenningen ved en maksimal fyrkjeltemperatur på 100 C. Pumpene fortsetter å gå. Så snart temperaturen har falt til under om lag 95 C, kan sikkerhetstemperaturbegrenseren låses opp mekanisk. + + Se 5.2 For høy temperatur Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen beskytter mot overoppheting og overtrykk i systemet og kunden må ha den installert av en varmetekniker: Når fyrkjelen når et trykk på 3 bar åpnes sikkerhetsventilen og varmvannet frigies i form av damp. page 16

17 Sikkerhet Andre risiki Andre risiki Om berøring av varme flater: ADVARSEL Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift ADVARSEL Når du åpner døren til forbrenningskammeret under drift: Dett kan føre til personskade, skade på eiendom og røykskade! Det er forbudt å åpne dørene bak den isolerte døren under drift! ADVARSEL Hvis det utføres rengjøring med hovedbryteren på: Det kan oppstå alvorlige personskader på grunn av automatisk aktivering av fyrkjelen! Før inspeksjon eller vedlikeholdarbeid på/i fyrkjelen: Trykk på standby-knappen ( ) Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) La fyrkjelen kjøle seg ned i minst 1 time Slå av hovedbryteren Hvis det benyttes ikke tillatt brensel: ADVARSEL Ikke standard brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (for eksempel spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) som kan føre til alvorlige ulykker! Bruk bare slikt brensel som er spesifisert i "Tillatt bruk" i disse bruksanvisningene. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 17

18 2 Sikkerhet Nødtiltak 2.8 Nødtiltak Overoppheting Hvis systemet blir overopphetet til tross for sikkerhetsanordningene går du fram som følger: Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) + + Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Åpne alle blandekraner og slå på alle pumpene. + + Frolings varmekretskontroll overtar denne funksjonen! + + Når du bruker en tredje parts controller setter du i verk de relevante tiltakene for å aktivere blanderen og pumpene manuelt. Gå ut av fyrrommet og lukk døren Åpne alle tilgjengelige radiatortermostatventiler Hvis temperaturen ikke faller må du informere insttalatøren eller Froling kundeservice: + + Side 38, 6.1 Adresser Lukt av røykgass Hvis du kan lukte røykgass: FARE Røykgasser kan forårsake livsfarlig forgiftning! Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Luft ut fyrrommet hvis det er en forbindelse til friluft Lukk dørene til beboelsesrommene for å forhindre at røykgassen kommer inn page 18

19 Drift av systemet Merknader om installasjon 3 3 Drift av systemet 3.1 Merknader om installasjon Montering, installasjon og førstegangs oppstart av fyrkjelen må bare utføres av kvalifisert person, og disse prosedyrene er beskrevet i monteringsanvisningene som følger med. + + Se T4 monteringsanvisninger 3.2 Førstegangs oppstart MERK Optimal effektivitet og effektiv drift med lavt utslipp kan bare garanteres hvis systemet settes opp av fagfolk med særlig opplæring og ved overholdelse av standard fabrikkinnstillinger. Sett i verk følgende forholdsregler: Førstegangs oppstart skal utføres av en autorisert installatør eller av Froling kundeservice. De enkelte stegene for førstegangs oppstart er forklart i bruksanvisningene for controlleren. + + Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T4 MERK Hvis det slipper ut kondens under førstegangs oppvarming, indikerer ikke dette noen feil. Tørk opp med en ren klut hvis det er nødvendig SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 19

20 3 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel 3.3 Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Når du fyller lagertanken må du alltid sikre at du bruker korrekt type brensel: + + Side 11, Tillatt brensel Innlasting av treflis i en delvis tom lagertank (ikke under trykk) Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles: Last inn brenselet ved påfyllingsåpningen Innlasting av treflis i en tom lagertank (ikke under trykk) FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen. Trykk og hold partiprogramknappen ( "Ekstra oppvarming" modus aktiveres ) i 5 sekunder. Last inn et lite kvantum trefliser og vent til at armene/fjærbladene berører hodet til omrøreren (om lag 2 omdreininger) Nå kan du laste inn det gjenværende brenselet page 20

21 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Innblåsing av brensel i en delvis tømt lagertank med omrører Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles opp på følgende måte: Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken Innblåsing av brensel i en tømt lagertank med omrører FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen, men fyrkjelen må være i "AV" status. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( seg ned i minst to timer. ) og la den kjøle Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 21

22 3 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Kall opp "Manual operation" (Manuell drift) menyen repeatedl Aktiver følgende enheter i rekkefølgen som vist: - Tiltemotor PÅ - Askeskrue PÅ - Avløpssystem fra lagertanken PÅ - Brenseltilførsel FRAMOVER Blås brenselet inn i lagertanken Etter om lag 5 minutter deaktiverer du mateskruen Vent til brenseltilførselen er helt tømt før du deaktiverer mateskruen + + Hvis det er brenselrester igjen i brenseltilførselen er det en fare for overtenning neste gang fyrkjelen startes opp på grunn av for stor innmatingsmengde. Vent til alt brenselet i retorten er transportert til aksebeholderen før du deaktiverer askeskruen + + Hvis det er brenselrester igjen i fyrkjelen kan kammeret bli skadet neste gang fyrkjelen startes. Tøm askebeholderen etter endt prosedyre + + Hvis det er brenselrester i akseskuffen er det en fare for brann Innblåsing av pellets i lagertanke med pelletsskrue For systemer med pelletsskrue må fyrkjelen være i "AV" status når lagertanken fylles. Undertrykket fra blåsingen kan føre røyk inn i lagertanken. Et eventuelt overtrykk som da oppstår kan føre til at det kommer røyk inn i installasjonsrommet. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( seg ned i minst to timer. ) og la den kjøle Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken page 22

23 Drift av systemet Slik varmer du opp fyrkjelen Slik varmer du opp fyrkjelen Slå på systemet OBSERVASJON + + Endringer av fabrikkinnstillinger kan påvirke virkningsgrad og miljøutslipp negativt! Slå hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen til "PÅ"-posisjon + + Etter systemsjekken som controlleren gjennomfører er systemet klart til drift + + "Boiler off" (Fyrkjel av) kommer opp på displayet Slå på fyrkjelen Trykk på standby-knappen ( ) + + Automatisk modus aktiveres + + Varmesystemet kontrolleres ved hjelp av controlleren i samsvar med valgt modus Styirng av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av strømforsyningen + + Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T4 Trykk på standby-knappen ( ) + + Fyrkjelen følger nedstangingsprogrammet og slår seg av til "Boiler OFF" (Fyrkjel AV) status. + + Forbrenningsenheten slås av, kammerets utløpsenhet og det aktive hydrauliske systemet er aktivt ADVARSEL Når du slår av hovedbryteren i automatisk modus: Det kan oppstå alvorlige forbrenningsfeil og disse kan forårsake svært alvorlige ulykker! Før du slår av hovedbryteren: Trykk på standby-knappen ( ) + + Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) FORSIKTIG! Bare når fyrkjelen er kald i "Boiler Off" status! Slå av hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen. + + Controlleren er slått av + + Komponentene som får strømforsyning via bryterpanelet mister strømforsyningen + + Det utvidede bryterskapet som har sin egen strømforsyning er enda strømførende! SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 23

24 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold 4 Vedlikehold av fyrkjelen 4.1 Generell informasjon om vedlikehold FARE Når du arbeider med elektriske komponenter: Fare for alvorlig personskade på grunn av elektriske støt Arbeid på elektriske komponenter må bare utføres av autoriserte teknikere Om berøring av varme flater: ADVARSEL Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift ADVARSEL I tilfelle ikke tillatt inspeksjon og rengjøring: Feil eller utilstrekkelig rengjøring og vedlikehold av fyrkjelen kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) og dette kan føre til alvorlige ulykker! Rengjør fyrkjelen i henhold til anvisningene. Følg bruksanvisningene for fyrkjelen. MERK Vi anbefaler at du oppbevarer vedlikeholdshåndboken i samsvar med ÖNORM M7510 eller Technical Directive for Fire Prevention (TRVB) (Teknisk direktiv for brannvern) page 24

25 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Inspeksjon og rengjøring + + Jevnlig rengjøring av fyrkjelen forlenger dens levetid og er et grunnleggende krav for problemfri drift. Så rengjør fyrkjelen jevnlig! + + Anbefalt: Når du rengjør bør du bruke en askestøvsuger Kontroll av systemtrykket Les av systemtrykket på trykkmåleren. + + Verdien må være over det forspente trykket i ekspansjonstanken med 20 % + + Bruksanvisning for ekspansjonstanken Hvis systemtrykket faller: Etterfyll med vann + + Hvis dette skjer ofte er pakningen i oppvarmingssystemet defekt! Informer din installatør! Hvis du opplever store trykkvariasjoner: Få ekspansjonstanken kontrollert av en kvalifisert tekniker + + Posisjoner manometeret og merketrykket i henhold til anvisningene til installatøren Kontroller de girede motorene Utfør en visuell inspeksjon av alle de girede motorene i systemet for å kontrollere pakningen + + Det må ikke komme ut store mengder smøremiddel. Hvis det kommer ut noen dråper smøremiddel kan dette være normalt. Hvis du taper mye smøremiddel må du informere din installatør eller frolings kundeservice. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 25

26 4 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Tømming av askebeholderen Askebeholderen må tømmes med korrekte mellomrom i samsvar med energikravene og kvaliteten på brenselet. Hvis askebeholdere fylles opp før kontroll av askenivået kommer advarselen "Ash box full, please empty" (Askebeholder full, vennligst tøm den) opp på displayet. ADVARSEL Når du tar av lokket til askebeholderen under drift: Feil lufttilførsel via askeskruen kan føre til ukontrollert forbrenning og dermed føre til ulykker. Før du kontrollere askenivået /tømmer askebeholderen: Trykk på standby-knappen ( ) Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) I driftsstatus, "Boiler off" (Fyrkjel av): Åpne den isolerende døren Vær oppmerksom på merkingen på lokket til askebeholderen! Åpne sideklemmene og ta av lokket på askebeholderen (1) Kontroller askenivået i begge kamrene + + Hvis ett av de to kamrene er mer enn to tredeler fullt bør askebeholderen tømmes Åpne askebeholderklemmen med festehåndtaket (2) Ta ut askebeholderen fra fyrkjelen (3) page 26

Bruksanvisning Fröling TX

Bruksanvisning Fröling TX Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Brukermanual. P4 Pellet 8-38. Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer.

Brukermanual. P4 Pellet 8-38. Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer. Brukermanual P4 Pellet 8-38 Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer. Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H, Industriestrasse 12, A-4710

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer