4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side side 5. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013"

Transkript

1 4Nr juni 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Frp modererer seg side 6-7 Her kommer prisinfoen Oslo-forskrift vedtatt side side 5

2 2 < TAXI TAXI > 3 Hvem skal eie løyvene? Forbrukerrådets taxiutredning, behandlingen av ny drosjeforskrift i Oslo og de borgerlige stortingspartienes budsjettmerknader tar alle opp forslag om at løyver skal tildeles store aksjeselskaper. Det er en debatt vi gjerne skal ta. Én ting er paradokset i at det offentlige tildeler løyver til en rekke personer de mener er inkompetente, for deretter å si at hele systemet med enkeltmannsløyver bør oppheves. Hva med å følge våre forslag om å skjerpe kravene til kompetanse, i stedet for å la en rapport om dette støve ned i departementsskuffene? Det andre er om forslagsstillerne egentlig vet hva de vil, og har tenkt gjennom konsekvensene. Er det nå sikkert at store selskaper er bedre egnet til å ta seg av en svær flåte med biler, ansatte og turnuser, enn personlige, stolte drosjeeiere som passer på sin bil, sine vakter og som hovedregel også sine ansatte? Hvordan skal dette kunne gi bedre og billigere taxi i hovedstaden? skal love å bite fra oss i den debatten. Årsmøtene er nå vel avviklet i fylkesavdelingene. Vi ønsker velkommen til tre nye fylkesledere, alle med lang erfaring i sine styrer. Mange fylkeslag har hatt gode faglige og politiske møter i tilknytning til årsmøtene. Det varierer fra år til år. I år har spesielt Hordaland og Møre og Romsdal tatt tak i den viktige politiske debatten om våre rammevilkår og lovgivningen. Det gir gode debatter, bedre kunnskap og forpliktende utsagn og samarbeid videre, som hele næringen kan dra nytte av. I september er det landsmøte, og informasjon om dette finner du på neste side og på hovedsiden vår på nettet: God sommer ønskes alle våre lesere! Lykke til! Lars Hjelmeng Direktør innhold Nå lanseres Taxikalkulator.no...5 Frp modererer seg Taust om storselskaper...7 Partiprogrammene vedtatt...8 Diskrimineres rullestolbrukere?...9 Oslo-forskrift vedtatt Forbrukerrådet spriker Fylkeskommunens dobbeltrolle Vellykket bransjetreff...16 Vi prøvekjører B-klasse...18 NT-årsmøtene avviklet Her går noen til angrep på drosjenæringas sjel, og vi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 81. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 1. august, og går i posten den 15. august. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI TAXI > 5 Velkommen til landsmøte Landsmøtet 2013 går av stabelen i Svolvær 6. og 7. september på Thon Hotel Lofoten og Rica Hotel Svolvær. Landsmøtet 2013 Svolvær Nå lanseres Taxikalkulator.no I disse dager lanserer Norges Taxiforbund og Forum for Taxisentraler prisopplysningstjenesten Taxikalkulator.no. Med den skal kundene kunne sjekke taxipris på alle mulige strekninger i Norge, med alle mulige sentraler. Taxikalkulator.no kan benyttes på pc, smarttelefon eller nettbrett. Legg inn henteadresse, destinasjonsadresse og hvilket tidspunkt reisen starter, så regner Taxikalkulator ut estimert pris fra tilgjengelige taxisentraler i området. Gateadresser, bedriftsnavn, GPS-posisjon og kartvalg kan benyttes for å angi hvilke punkter man ønsker å reise fra og til. Til utstillere Vi ønsker nye og gamle utstillere velkommen til å vise seg fram for et samlet taxi-norge. Stand inne: ,- Bilplass ute: 8.000,- Fyll ut påmeldingsskjema som du finner på og send samtidig en mail om standplassønsker til: Flytider og transport Vi anbefaler disse flytidene fra Gardermoen pga. oppsatte busser fra Evenes til Svolvær: 4/ eller / eller Vi anbefaler disse flytidene fra Evenes pga. oppsatte busser fra hotellet til flyplassen: 8/ , 15.45, eller Hvis dette ikke passer går det egne rutebusser. Ledsagerutflukt lørdag 7. september Utflukten vil bestå av en kulturtur til Henningsvær inkludert transport, fiskebruk, tran-steaming, kaviarsmaking, lokal omvisning med vert, fersk hjemmelaget gjærbakst m/kaffe/te og 2 retters lunsj. Påmeldingsskjema finner du på Det er Prioritet Norge som har utviklet tjenesten, på oppdrag fra forbundet. - En av de største utfordringene har vært å kartlegge alle tilbyderne av drosjetjenester i hele landet, sier fagsjef Jon- Kristian Hovland. Forbundet har gjort sitt beste for at alle blir oppgitt på riktige steder i landet. Hvis det viser seg å være enkelte feil, kan de enkelt rettes opp. Forbundets administrasjon håndterer tilbakemeldingene, og gjør endringer dersom det er nødvendig. Forum for taxisentraler har tatt initiativ til og har finansiert tjenesten. Løsningen vil tilfredsstille kundenes behov for å orientere seg rundt prisnivå, både i regulerte og konkurranseutsatte områder. - Undersøkelser viser at forutsigbarhet og enkelthet er viktigst for drosjekundene: At bilen kommer til avtalt tid, og at det er enkelt å bestille. Pris er ikke avgjørende for valg av selskap, men det er likevel viktig at kundene kan sjekke prisnivåer på en enkel måte, sier Jan Valeur. Jan Valeur i Forum for taxisentraler (th) og fagsjef Jon-Kristian Hovland i NT kan stolt presentere den nye priskalkulatoren for taxi. Konkurransetilsynet, forbrukermyndigheter og løyvemyndigheter har etterlyst bedre prisopplysning fra næringen. Senest for en måneds tid siden gikk Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet ut med et ønske om et tilsvarende verktøy, og søkte Barne- og Likestillingsdepartementet om penger til utvikling. Også samferdselspolitikere i Oslo har etterlyst en «pris-app» for bedre konkurranse mellom sentralene i byen. Taxikalkulatoren er næringens svar på markedets ønske om bedre prisopplysning. Styreleder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen, sier det er viktig at bransjen fremstår som offensiv og fremoverlent. Vi ønsker å bli oppfattet som pålitelige og åpne, og i så måte er dette et viktig tiltak fra forbundet, sier Thomassen. Prisene i kalkulatoren er kun retningsgivende og det tas forbehold om at priser på reelle turer kan avvike fra estimatet. Kalkulatoren tar utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps. Kø, omkjøringer og evt. tillegg for bompenger og fergebilletter blir ikke tatt hensyn til i beregningen av prisene. Jon- Kristian Hovland sier at han vil følge nøye med på prisendringer, og sørge for at kalkulatoren er oppdatert så godt som mulig. Ved feil eller mangler, ta kontakt, sier Hovland. Planen er å lansere Taxikalkulator for markedet i nær fremtid.

4 6 < TAXI TAXI > 7 Frp modererer sin taxipolitikk - Taxi er en del av kollektivtrafikken, tilbudet skal være overalt alltid, og vi skal ha en seriøs næring man kan leve av. Kvalitetskrav skal hindre overetablering når behovsprøvingen fjernes. Kan Bård Hoksrud bli samferdselsminister? I så fall vil han og Ingebjørg Godskesen ha fortsatt god dialog med taxinæringen, her ved NT-leder Knut Thomassen. Det sier Bård Hoksrud og Ingebjørg Godskesen i Fremskrittspartiets samferdselsfraksjon på Stortinget i en samtale med TAXI og forbundsleder Knut Thomassen. Godskesen mener bestemt at Hoksrud kan bli ny samferdselsminister etter valget i høst. Hoksrud selv ler beskjedent, men er ikke mer fremmed for tanken enn at han i så fall lover en gradvis prosess i dialog med næringen. Jeg kommer ikke til å hoppe på et frislipp, men ta ting i riktig rekkefølge. Først må vi få bort useriøse aktører, sier Hoksrud. Frp vil altså fortsatt fjerne behovsprøvingen, men er opptatt av å dempe næringens frykt for konsekvensene. De mener høyere terskel i form av kvalifikasjonskrav vil gjøre at det ikke blir overetablering i byene. Fortsatt løyver Programmet ble moderert av redaksjonskomiteen, slik lederen Per Sandberg lovte etter et møte NT hadde med han nylig. Posten om å fjerne alle løyver i transportsektoren er dermed tatt bort. I stedet står at løyveordningene skal liberaliseres, herunder fjerne antallsbegrensningene i den såkalte behovsprøvingen. Det innebærer at løyvene beholdes for drosjene, blant annet for å hjemle krav til dem som skal inn i næringen. Frp mener prisnivået skal settes av markedet, og dermed må maksimalprisforskriften fjernes, om partiet får det som de vil. I tillegg har landsmøtet vedtatt følgende: Fremskrittspartiet vil åpne for at bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som vanlige bedrifter, ved at den enkelte drosjesentral/drosjebedrift får lov til å anskaffe drosjer og selv ansette de sjåførene de selv ønsker, under forutsetning av tilstrekkelige norskkunnskaper, lokalkunnskaper og vandel. Siste ledd kom inn i sluttfasen, men er de samme krav som stilles til kjøreseddel i dag. Hovedsaken er at det blir fri etableringsrett for sentraler, også med egne løyver. Høyere terskel? På direkte spørsmål erkjenner Hoksrud og Godskesen at drosjemarkedet ikke fungerer som andre markeder, slik det på ny ble dokumentert i Forbrukerrådets rapport. De erkjenner også at frislipp vil skape problemer, men at strenge kvalitetskrav og kontroll med at de følges, kan bidra til å holde antallet nede på et fornuftig nivå, og dermed unngå for lav inntjening og lav kvalitet. Hoksrud sier det ligger i Frps ryggmarg at folk fritt skal kunne etablere seg i et yrke. Folk må få løyve hvis de tilfredsstiller kriteriene. Men kriteriene kan vi diskutere, sier han. Norsk språk, lokalkunnskap og evnen til å kjøre trygt er det viktigste. Godskesen sier hun generelt er godt fornøyd som drosjepassasjer, som hun har blitt i stor grad etter at hun ble stortingsrepresentant. Samtidig sier hun at utviklingen går i gal retning i Oslo: Stadig oftere må man fortelle sjåførene hvor de skal kjøre. Hoksrud peker på at dagens system gir lite handlingsrom for å håndtere useriøse eiere og sjåfører og at det må utvides for å få en næring der ikke et mindretall kan ødelegge hele næringens renommé. Han støtter offentlige eksamener for kjøreseddel og løyvekurs. Overalt, alltid! Hoksrud er kritisk til at offentlige kjøpere av taxitjenester er ensidig opptatt av pris, i liten grad kvalitet. Og han mener det offentlige kan stille krav i avtaler om tilgjengelighet 24/7, slik at også tilbudet på ulønnsomme tider og steder kan opprettholdes. På direktespørsmål om det skal være taxi overalt, alltid er svaret: Ja, definitivt! Han mener det noen steder kan føre til løyver med tilskudd til driften for å holde tilbudet åpent på døgnbasis. Partiet er også helt klar på at drosjer er en del av kollektivtransporten, og tror at fritak fra bompenger kan gi lavere priser og dermed flere passasjerer. Frp vil legge ned både helseregionene og fylkeskommunene. De ser derfor for seg at det er velferdsforvaltningen NAV som skal stå for bestilling av transporttjenester i framtiden. Betalt kjøreplikt? Hoksrud erkjenner at det er behovsprøvingen som skiller partiet mest fra næringens syn. Vi minner igjen om at for mange aktører presser prisene opp, lønninger og kvalitet ned. Begrepet sosial dumping nevnes. Forbrukerrådet har vist til Irland som eksempel. - Jeg ser farene. Derfor må vi ha kvalitetskriterier. Det må også være tilknytningsplikt til en sentral, men det er ikke så viktig om det er sentralen eller en drosjeeier som har løyvet. Det er ikke noe mål for oss å få løyvene inn i sentralen, men det bør være en mulighet. Kjøreplikt kan også knyttes til løyvet, mener Hoksrud, og tror ikke så mange vil etablere seg med de kravene han vil ha. - Vi er ikke ute etter taxidød, men vil ha en ryddig bransje som er til å stole på. Trygghet for passasjerene er avgjørende. NT peker på at for mange drosjer i byene gir mye ventetid, lav inntjening og vanskeligere rekruttering av folk som vil satse på yrket. Hoksrud viser tall på at løyvetallet i Oslo ikke har økt, men erkjenner at det er for mange og for mye venting på turer. I møte med praktiske argumenter understreker han nødvendigheten av god dialog, og er villig til å ta diskusjonen også om antallsbegrensningen, selv om det strider mot partiets ryggmargsrefleks. - Vi må gå gradvis fram. Det blir ikke noe frislipp fra dag 1 om vi får makt. Så lenge useriøse kan være med i dagens system må vi først se hvordan vi kan kvitte oss med dem. Kvalitet vil være en sperre mot så mye frislipp som dere frykter, mener Bård Hoksrud og Ingebjørg Godskesen. AH Jeg leste aldri noe positivt om lastebilsjåfører. Alt jeg leste hadde et ensidig negativt fokus på bransjen. Det var sånn det begynte. Arild W. Johansen, avtroppende redaktør i Bladet Norsk Transport (BNT) Taust om AS-løyver Verken Høyre, Venstre eller Krf vil utdype forslaget om å la aksjeselskaper få løyver, jfr saken på side 4 og 5 i forrige TAXI. TAXI sendte de tre partiene en mail, med en ukes svarfrist, hvor vi viste til forslaget som ble nedstemt i Stortinget i april 2011, og gjentatt som mindretallsmerknad i statsbudsjettet for 2013: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å åpne for tildeling av løyver også direkte til profesjonelle aktører organisert som en ordinær bedrift.» I saken skrev vi at partiene ville bli bedt om å kommentere saken, og vi stilte derfor fire spørsmål til H, Krf og V. (Frp fikk vi i tale i form av intervjuet ved siden av): 1: Hva er bakgrunnen for forslaget og hvilket problem skal det primært løse? 2: Hvem tenker man på med begrepet profesjonelle aktører organisert som en ordinær bedrift, i eventuell kontrast til dagens taxisentraler (som jo har ulike selskapsformer og eierskap) 3: Er forslaget et signal om at den personlige løyvehaver skal fases ut til fordel for selskaper som eier løyvene? 4: Har ditt parti tenkt hvordan ledige løyver evt skal fordeles mellom slike selskaper og søkere på ordinær ansiennitetsliste? Ingen av partiene har svart. Bare Venstre har gjennom en rådgiver svart at de ikke kan svare nå. NT-leder Knut Thomassen sier han ikke er spesielt overrasket over at svarene er uteblitt. - Jeg tror dette bekrefter at forslaget som fremmes i utgangspunktet ikke er utredet. Når partiene går grundigere inn i saken kommer andre problemstillinger opp, som de ikke var klar over i utgangspunktet. På grunn av dette blir nok saken lagt til side, eller de innser at den må utredes mer før en kan ta endelig standpunkt. Da er det bra at vi nå er i dialog med partiene og får fremmet våre synspunkter, sier Thomassen. Hvis partiene vil, er det mulig å svare på dette og gi eventuelle andre signaler til taxinæringen i vårt augustnummer, som også kommer ut før valget. Det tilbudet gjelder også tilleggsspørsmålet vi sendte til Venstre og Krf: Hvordan skal næringen oppfatte at det ikke sies noe om drosjer i programmets kapitler om samferdselspolitikk og kollektivtrafikk?

5 8 < TAXI TAXI > 9 Alle partiprogrammer vedtatt Alle de politiske partiene har nå holdt sine landsmøter og vedtatt programmer for kommende stortingsperiode. Her er det de sier om taxi: Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud sikre drosjenes plass i en helhetlig kollektivtransport. Veksten i persontrafikken i de største byområdene skal opptas av buss, bane, tog, sykkel og gange. Derfor vil partiet gjennomføre et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Ap vil fortsette å bruke endringer i bilavgiftene for å redusere utslippene fra transportsektoren. Sosialistisk Venstreparti (SV) I distriktene er det viktig å beholde drosjene som en sentral del av kollektivtilbudet. SV vil arbeide for økt bruk av utslippsfrie kjøretøy i kollektivtransport og drosjenæring. Partiet er uklart om drosjenes rolle i byene, siden kollektivtransport defineres som buss, trikk, bane og båt. Senterpartiet Senterpartiet vil sikre driftsgrunnlaget til den lokale drosjenæringa ved offentlege transportoppdrag. Prioritere kollektivtilbodet, buss og bane, i tettbygde strøk og samordne og styrkje kollektivtilbodet i distrikta gjennom betre samordning og styrking av buss-, båt- og drosjetenestene. stille krav til miljøvennleg drivstoff ved innkjøp og tilbod i det offentlege og gjere prosjektet Kollektivtransport i distrikta til ei varig og landsdekkjande ordning. Høyre Høyre vil evaluere og utforme løyvepolitikk og rammebetingelser for drosjenæringen med tanke på best mulig service for forbrukeren og forutsigbare rammebetingelser for næringen. Fremskrittspartiet Transportnæringens rammebetingelser må liberaliseres. Vi mener at kvantitative begrensninger skal bort og at prisnivået skal settes av markedet. Fremskrittspartiet vil åpne for at bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som vanlige bedrifter, ved at den enkelte drosjesentral/ drosjebedrift får lov til å anskaffe drosjer og selv ansette de sjåførene de selv ønsker, under forutsetning av tilstrekkelige norskkunnskaper, lokalkunnskaper og vandel. Fremskrittspartiet vil: liberalisere alle løyveordninger innen transportsektoren, herunder fjerne antallsbegrensningene i den såkalte behovsprøvingen Venstre Ingenting under Transport / kollektivtransport. Følgende under Lokal miljøforvaltning : Venstre vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å stille miljøkrav til taxinæringen Kristelig Folkeparti Ingenting Rødt Ingenting Miljøpartiet de grønne Ingenting Oslo Taxi diskriminerer Oslo Taxi diskriminerer folk som bruker rullestol, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Når maxitaxi brukes, er det den prisen som gjelder, svarer Oslo Taxi. Ombudet mener at Oslo Taxis prisreglement for passasjerer som må sitte i rullestol under transport, er lovbrudd. - Sentralen må bruke maxitaxi for å frakte passasjerer som må sitte i rullestol, og har praktisert samme pris som for å frakte 9-12 personer. Dette er opptil tre ganger så mye som andre reisende, som tar vanlig taxi over samme tid og strekning, betaler. Formålet i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven om likeverdig samfunnsdeltagelse for alle, er ikke ivaretatt når noen må betale tre ganger så mye for en drosjetur, skriver ombudet på sin hjemmeside, og hevder at transport av rullestolbrukere som må bruke stor bil, kun utgjør to prosent av inntekten til løyvene til de store bilene. - Oslo Taxi har argumentert med at prisforskjellen er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig økonomisk drift for disse løyvene. Sentralen erkjenner samtidig at det ikke er eneste måten disse merkostnadene kan fordeles på. De er så små at en omfordeling ikke gjør nevneverdig inngrep i inntektene til drosjeeierne, mener ombudet, og oppfordrer Oslo Taxi på det sterkeste til å rydde opp, endre prisfastsettelsen og sikre likeverdig adgang til drosjetjenestene. Ingen løyvehavere hos oss har funnet det økonomisk å investere i andre biler for rullestoler enn maxitaxi, og da er det kostnadene med dem som bestemmer prisen, sier Oslo Taxi. Andre biler ikke lønnsomme Oslo Taxi har i brev til ombudet forklart bakgrunnen for den prisen og de takster som gjelder. - Det er fri prissetting i Oslo, og vi kan forstå at det for utenforstående virker rart at prisen skal være langt høyere for rullestolpassasjerer enn for gående passasjerer - men dette er relatert til hva slags kjøretøy som benyttes, sier Lars Dolva i Oslo Taxi til bladet TAXI. - I Norge er det primært maxitaxier som benyttes til transport av passasjer sittende i rullestol, og da blir det takstene for disse kjøretøyene som gjelder. Det finnes andre kjøretøy som kan frakte passasjerer sittende i rullestoler, men få eller ingen løyvehavere hos oss har sett seg økonomisk tjent med å anskaffe en slik mindre bil som må tilpasses gjeldende regler og forskrifter. Usikkerheten om bruktbilverdien ved salg blir stor, i tillegg til at service og vedlikehold blir mer usikkert og ustabilt for disse kjøretøyene. Sikrer tilbudet Oslo Taxi minner også ombudet om at den prisen som Oslo Taxi i dag krever for rullestoltransport, gjør at mange løyvehavere har valgt å ta investeringen med å bygge om maxitaxiene slik at disse også kan frakte rullestoler. - Dette har medført at vi sikrer god geografisk dekning og kan tilby døgndrift på biler som kan frakte denne kundegruppen, sier Lars Dolva. Avgiftene ødelegger NT-leder Knut Thomassen sier denne saken godt illustrerer konsekvensene av regjeringens avgiftspolitikk, som skviser ut de mindre bilene med plass til en rullestol. - Vi har tatt opp dette med finanspolitikerne på Stortinget og med Finansdepartementet gang på gang, men ingenting skjer. Bilene blir for dyre til at det lønner seg å kjøpe dem, og resultatet er dårligere og dyrere tilbud til rullestolbrukere. Vi inviterer gjerne både ombudet og de funksjonshemmedes organisasjoner til mer samarbeid om dette, for å presse fram bedre løsninger, sier Thomassen. Om noen sier de vil bli taxisjåfør fordi de elsker å kjøre bil, sier jeg: Utmerket. Men viktigst av alt er at du liker mennesker og vil gi god service. I servicebegrepet ligger lokalkjennskap. At vi finner fram, er en tjeneste kunden betaler for.. Marie Gustavsson, sjef for TFU Taxiutbildningen

6 10 < TAXI TAXI > 11 Drosjeforskrift for Oslo vedtatt Bystyret i Oslo vedtok 15. mai enstemmig ny drosjeforskrift for byen. Magisk enighet sa saksordføreren, men det spriker i alle retninger når det gjelder ønske om lovendringer. Oslo-politikerne er tverrpolitisk enige, fra Frp til SV, om at drosjelovgivningen er gammeldags. At loven ble vedtatt av de samme partiene i et enstemmig storting i 2002 er ikke så nøye, når man kan more seg med at systemet egentlig er fra hestedrosjenes tid. Bystyret vil ha tre forsøksordninger, som de mener skal lede til en endret lovgivning: 1: Tildeling av løyver til aksjeselskap 2: Godkjenningsordning i næringen, 3: Økte fullmakter til sentralene. (Se egen sak). Leder for arbeidsgruppen som forberedte saken for Miljø- og Samferdselskomiteen, Abdullah Alsabeehg (A), tok både Norges Taxiforbund, Forbrukerrådet og alle partiene fra Frp til SV til inntekt for en magisk enighet. Det har han rett i på noen punkter, men debatten i bystyret viser stor forvirring og at mange fortsatt ikke gjør hjemmeleksa før de har sterke meninger om en viktig næring. For eksempel kunne Høyrerepresentanten Herman Alexander Kopp advare mot tilstandene i Stockholm, der han og noen kamerater nylig ble lurt av en overpriset taxi, uten å forstå at det var nettopp slike tilstander hans partifeller Per-Trygve Hoff og Annelise Høegh rett før hadde talt for. De kan fortsatt ikke forstå hvorfor drosjene skal begrenses i antall. Det kan heller ikke Mazyar Keshvari fra Frp. Nok en gang fikk vi høre sammenligninger med elektrikere, rørleggere (ikke frisører denne gang). Svaret kunne de ha lest seg til i alle tilgjengelige drosjerapporter; fra Menon Economics (bestilt av nettopp Oslo kommune), Forbrukerrådet og TØI. Men hvem leser rapporter for å forstå det saksfeltet de vil bestemme over? Leser de sakspapirene sine? De ønsker kvalitet i drosjenæringen, men hvilken kvalitet kan drosjenæringen forvente av politikere? Ikke noe frislipp Byrådet følger imidlertid ikke disse liberalistenes holdning, og har sagt klart at de vil respektere loven gjennom en årlig faglig basert behovsprøving. Heller ikke på noe annet plan bærer forskriften bud om noe frislipp, snarere en detaljstyring som næringen synes går vel langt. Norges Taxiforbund, ved Oslo-leder Glenn Tuxen og undertegnede skrev positivt om mye av forskriften og komiteens innstilling før bystyrebehandlingen, noe som ble trukket fram av Alsabeehg i debatten. Komiteen samlet seg om noen visjoner, som NT gir sin tilslutning: En moderne og miljøvennlig leverandør av et trygt, rimelig og godt tilbud... en viktig del av kollektivtrafikken. Gode arbeidsvilkår for sjåførene og rimelige priser for kundene. Gode og forutsigbare rammevilkår... fri for useriøse aktører. I innlegget påpeker vi at prisene henger sammen med kostnader, kombinert med inntjeningsmulighet. Når mer enn 60 prosent av arbeidstiden går til venting, svekker det alle gode mål. Uten en seriøs løyvepolitikk oppnås ingen av de andre målene. Taxiforbundet ser Oslo kommune som en alliert overfor Samferdselsdepartementet når det gjelder sentralenes styringsrett og økte krav til utdanning og kontroll i næringen, slik at færre ukvalifiserte kommer på veien. Vi mener begrunnelsen for forslaget om AS-eide løyver er svært svak, og imøteser diskusjonen om organiseringen av næringen. NT har også innvendinger mot deler av forskriften, blant annet utfasingen av reservedrosjer, men ser den alt i alt som uttrykk for drosjenæringens viktige plass i kollektivtransporten i Oslo og en politisk vilje til en bedre politikk enn den som har vært ført til nå. Sprikende synsing I bystyredebatten trakk AbdullahAlsabeehg (A) fram som uakseptabelt at en turist kunne risikere å betale kroner i taxi fra Gardermoen. Han fant det også ugreit at noen må arbeide timer for å tjene en vanlig lønn. Keshvari (Frp) mente uryddigheter vil pågå så lenge antallet taxier begrenses. Han inviteres herved til å fortelle om alle avregulerte og ryddige taximarkeder han kjenner i neste TAXI. Per-Trygve Hoff (H) mente 1700-tallets privilegier måtte være forbi og har åpenbart ikke fått med seg at loven ble vedtatt i 2002 med Høyres stemmer, og er til for forbrukerne, ikke for næringen. Odd Einar Dørum (V) syntes drosjelovgivningen er like krevende som tomtefestesaken. Han ba byråden bruke all sin kreativitet og skaperkraft, og betegnet vedtaket som et intelligent opprør mot en gal lovgivning, som likevel er såpass bra at endringer påkaller forsiktighet. SVs Trine Dønhaug kastet seg på retorikken om regler fra en forgangen tid og ville ha helt nødvendige reformer, til tross for at hennes parti på nasjonalt nivå støtter dagens lovgivning. Byråd Ola Elvestuen (V) understreket at forskriften er innenfor gjeldende lovverk. Den skjerper kravene til sentralene, til prisopplysning og til norsk språk og lokalkjennskap hos sjåførene. Miljøkrav kommer Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg betegnet enigheten om drosjeforskriften som magisk. Høyres Per-Trygve Hoff og hans partifeller i Oslo forstår ikke det Menon, Forbrukerrådet, TØI og alle andre med kunnskap om taxinæringen forstår. som egen sak til høsten, og de skal utformes i tett samarbeid med aktørene i drosjenæringen og være innenfor det de kan leve med, sa byråden. AH Antall drosjeturer i København har sunket med hele de første fem månedene i år, melder danske TAXI. Antall bestilte turer økte med , men gateturene falt med Forbrukerrådets grunnkurs for Oslo Høyre og Oslo Frp: Forskningen og erfaringene fra land der behovsprøvingen er opphevet, viser at et frislipp i antall løyver gir risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering av tjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon av taxitilbud på visse tider av døgnet. (Fra Forbrukerrådets taxiutredning). Forsøk i Oslo? Bystyret vil ha tre forsøk i Oslo. Alle bryter mer eller mindre med dagens lovgivning og må derfor baseres på frivillighet eller godkjennes av Samferdselsdepartementet. AS med mange løyver Miljø- og samferdselskomiteen knytter dette direkte til de mange saker om misligheter i drosjenæringen i Oslo, og mener dette i stor grad har sammenheng med at næringen består av et stort antall enkeltmannsforetak med mangelfull kompetanse innen regnskap, personalforvaltning og forretningsdrift generelt. Siden løyvehaverne er beskyttet av sine rettigheter, må et forsøk i denne retning skje på frivillig grunnlag, med hjemmel i Forsøksloven. Interesserte kan søke om å få delta i selskap som opprettes for formålet. Flertallet av H, A, V og SV anbefaler at forsøket gjennomføres av en sameiemodell, altså eid av løyvehaverne. Deltagende selskaper må ha en viss størrelse, minst 30 løyvehavere hver. De skal også ha funksjon som sentral, og løyvehaverne skal inngå som ansatte i selskapet. Godkjenningsordning Det andre forsøket går ut på å opprette et eget kontrollorgan av bransjen selv, slik for eksempel NEMKO er det for el-bransjen. Det skal kontrollere kjøreseddel, sjåførenes kvalifikasjoner og sentralenes forpliktelser. Blant annet kjentmannsprøven. Styringsrett for sentralene Bystyret (som sluttet seg til alle forslag fra komiteen) De vil gi sentralene mer makt til å gripe inn overfor løyvehavere og sjåfører, for eksempel suspendere kjøresedler ved brudd på regler. Endelig inndragning kan bare skje fra politiet. Friåkere på app? Oslo-politikerne mener tilknytningsplikten til sentral skal opprettholdes. Komiteen foreslår likevel et fjerde forsøk der et mindre antall løyvetakere/sjåfører gis mulighet til å ikke være tilknyttet noen sentral, kun tilgjengelig for publikum via App-løsninger. Byrådet bes komme tilbake med en orientering om fordeler og ulemper ved en slik modell før bystyret endelig tar stilling til et eventuelt forsøk.

7 12 < TAXI TAXI > 13 Forbrukerrådets retorikk i kontrast til egen rapport Forbrukerrådets taxirapport gir bedre grunnlag for å skjerpe inn dagens system enn til å forkaste det, slik Forbrukerrådets ledelse sa under presentasjonen. Direktørene i Forbrukerrådet gikk igjen hardt ut mot drosjenæringen. Rapporten er mer nyansert. (Faksimile fra Dagbladet.no) Det sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun i NT, og mener at det er sterk kontrast mellom rapportens innhold og Forbrukerrådets retorikk i mediene. - De må lese sin egen rapport bedre. - Selve rapporten kan brukes konstruktivt og vi kan samarbeide med Forbrukerrådet om det meste, sier Hagtun, som mener drosjenæringen og forbrukerne har grunnleggende felles interesse av et system som sikrer god tilgjengelighet, høy kvalitet og kontroll med prisutviklingen. - Det mest gledelige er at også Forbrukerrådet nå dokumenterer at drosjemarkedene ikke fungerer som andre markeder, og at flere aktører og mer konkurranse derfor ikke gir lavere priser og bedre kvalitet, men det motsatte. At direktørene ikke tar det helt inn over seg, er en annen sak. Forbrukerrådet har oversendt rapporten til Samferdselsdepartementet og ber om en helhetlig gjennomgang av taxipolitikken. Samferdselsdepartementet har svart med å invitere både Forbrukerrådet og Norges Taxiforbund til et møte den 26. juni. Misforhold Direktør Randi Flesland frontet lanseringen av taxiutredningen, og ga grunnlag for følgende oppslag i mediene: Taximarkedet fungerer ikke, Forbrukerrådet vil rydde opp i taximarkedet. Dagens organisering er utdatert. Vil kaste dagens taxisystem. Samtidig står følgende å lese i selve rapporten: I Norge ser det foreløpig ut til at vi har lykkes med å finne en balanse i antall taxier i forhold til enkeltkunders behov under dagens system, til tross for manglende konkurranse Forskningen og erfaringene fra land der behovsprøvingen er opphevet, viser at et frislipp i antall løyver gir risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering av tjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon av taxitilbud på visse tider av døgnet. Dette må tas i betraktning når man vurderer alternative former for organisering av markedet. Feilslutning - Dette viser jo at det er stor enighet om den grunnleggende analysen, og også at det ikke er hold i de sterke Taximarkedet fungerer ikke påstår Forbrukerrådet, men i følge rapporten er tilgjengeligheten som er forbrukernes førsteprioritet svært god, påpeker kommunikasjonssjef Atle Hagtun. påstandene i rådets presseuttalelser, sier Atle Hagtun. - Utredningen viser jo at det er den alternative politikken, med frislipp av løyver og ensidig fokus på priskonkurranse som har vist seg ikke å fungere. De store ordene er heller ikke relatert til et helhetsbilde, slik en leser må tro. Det de egentlig snakker om er priskonkurransen i Oslo sentrum, som altså ikke fører til lavere priser og høyere kvalitet. - Dette beskrev jo vi nøye og med faglig belegg i vår høringsuttalelse. Likevel framstiller Forbrukerrådet det som en overraskelse, og som grunnlag for å skulle omorganisere hele næringen. Men i rapporten konkluderes det slik: Vi mener (derfor) at man må ha begrensede forventninger om konkurranse på pris i markedet for enkeltkunder. Når Taxiforbundet nå kommer med sin priskalkulator, må vi forvente at fokuset på en påstått ikke fungerende priskonkurranse forstummer, sier Hagtun. Med den får kundene et godt redskap til å vurdere prisene, og diskusjonen kan konsentreres om de reelle problemene: For mange drosjer som gir dårligere og dyrere tilbud i storbyene, og en anbudspolitikk som gir drosjedød i distriktene. Forbrukerrådet må forstå forbrukernes interesser bedre, mener Hagtun. Misnøye? Et annet punkt hvor fagligheten svikter, er påstandene om stor misnøye med drosjetjenestene i Norge. Dette skal jo begrunne reformiveren, men er basert på ikke dokumenterte premisser. Det vises til en SIFO-rapport fra 2008, som sier svært lite om tilfredshet med drosjetjenester som sådanne. I tillegg vises til Norges Taxiforbunds egen undersøkelse, som heller gir motsatt konklusjon. I rapporten går det tydelig fram at eksempler på dårlig service og høringssvar om at det finnes utfordringer plutselig blir til en generell påstand om dårlig kvalitet i hele næringen. Dette er rapportens svakeste punkt, sier Hagtun. Organisering De overdrevne og til dels feilaktige påstandene brukes så som grunnlag for å kreve drastiske reformer. Det uttales mistillit til løyvehaverne som egne foretak og også på samarbeidet i drosjeeiereide sentraler på en svært fortegnet måte. I samme gate som bystyret i Oslo. - Her kommer det sterkeste angrepet på drosjenæringen nå fra flere hold, og det er en kamp jeg synes hele næringen skal glede seg til, sier Hagtun. Han viser blant annet til Lars Hjelmengs utsagn på lederplass om drosjenæringens sjel. Det er jo dagens system som sikrer drosjetilbudet til rimelige priser for forbrukere overalt, alltid, mens det er politikerne i Oslo og Sitater fra rapporten: enkelte andre steder som undergraver det og gir forbrukerne både dyrere og dårligere løsninger. Forbrukerrådets rapport gir derfor bedre ammunisjon til oss enn til de som har konkurranse som ideologi koste hva det koste vil for forbrukerne, sier Atle Hagtun. - På områder som prisopplysning, utdanning og kvalitetskrav kan Forbrukerrådet og taxiforbundet samarbeide godt. Jeg tror også et nærmere dypdykk vil få rådet til å forstå mer av drosjemarkedenes funksjon og systemets fordel for forbrukerne. Taximarkedet er lett å uttale seg om, men vanskelig å forstå. Det snakkes mye om konkurranse og regulering i taximarkedet. Diskusjoner som ofte preges av både ideologi og markedsteori. Det er et paradoks at økt tilbud ofte resulterer i økte priser. Flere taxier betyr færre turer på hver sjåfør, som igjen må ta bedre betalt for å opprettholde inntjeningen. Dette viser erfaringer fra Norge og våre naboland, sier Flesland. (Fra Fbs pressemelding). Taximarkedet er ikke som andre markeder. Et av de mest oppsiktsvekkende trekkene ved markedet er at prisene stiger når tilbudet øker. Vi kan altså ikke forvente at et frislipp av antallet løyver vil føre til en positiv endring på prisen i spotmarkedet fra et kundeperspektiv. Vi mener (derfor) at man må ha begrensede forventninger om konkurranse på pris i markedet for enkeltkunder. Vi må ta vare på det som fungerer godt.

8 14 < TAXI TAXI > 15 Bukk og havresekk-problematikk: Fylkeskommunens vanskelige dobbeltrolle i drosjepolitikken Fylkeskommunen har en viktig rolle i dagens regulering av drosjenæringen, blant annet gjennom å regulere antallet drosjeløyver. Samtidig er fylkeskommunen en svært viktig aktør som kjøper av tjenester i drosjemarkedene. Til tross for dette virker det som om reguleringen og mekanismene i drosjemarkedene er lite kjent blant beslutningstakerne i fylkeskommunen. Muligheter for rolleblanding og for manglende politisk styring er derfor i stor grad til stede. Av Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Artikkel fra bladet Samferdsel, mai Denne artikkelen belyser noen av forholdene som gjør seg gjeldene i drosjemarkedet og tydeliggjør noen av avveiningene man står overfor i reguleringen av markedet. Artikkelen er basert på erfaringer fra et utvalg utredninger som forfatterne har gjort for ulike fylkeskommuner i perioden Pris- og adgangsregulering Pris- og adgangsreguleringen for drosjemarkedene blir i dag håndhevet av Konkurransetilsynet og den enkelte fylkeskommune. Prisreguleringen ivaretas av Konkurransetilsynet gjennom maksimalprisforskriften, mens adgangsreguleringen håndheves av den enkelte fylkeskommune gjennom behovsprøving av antall drosjeløyver. Regulering av pris og adgang har ikke vært noe særskilt for drosjenæringen, men har vært praktisert også i andre transportsektorer i Norge. Disse virkemidlene er heller ikke noe eget for Norge. Den største endringen i reguleringen etter andre verdenskrig har vært å åpne for oppheving av maksimalprisordningen i områder der Konkurransetilsynet mener forholdene ligger til rette for konkurranse. Siden mai 1999 er prisregulering av drosjenæringen delt mellom områder hvor maksimalprisforskriften gjelder og områder med fritak fra forskriften. I tillegg til å være prisregulert i bestemte områder, er drosjenæringen adgangsregulert, og Yrkestransportforskriften stiller krav til hovederverv for løyvehavere ( 45). Det er fylkeskommunen som har ansvar for å behovsprøve og dele ut det antall løyver den finner hensiktsmessig. Målet er å finne frem til det antall løyver som gir den enkelte løyvehaver tilstrekkelig inntjening, slik at drosjevirksomheten kan drives som hovederverv slik lovverket krever. Et viktig spørsmål fylkeskommunen må ta stilling til som ansvarlig løyvemyndighet, er hvor stor inntjening som gir grunnlag for hovederverv. Dette er en utfordrende oppgave, spesielt i områder som er fritatt fra maksimalprisforskriften. Flere fylkeskommuner etterstreber konkurranse i drosjenæringen. I hovedsak med referanse til lov om offentlige anskaffelser. Det er ikke enkelt å kombinere behovsprøving og konkurranse. Det er ikke enkelt i Norge og heller ikke når en ser på internasjonale erfaringer (se for eksempel Cooper mfl. 2010, Bekken og Longva 2003). Regulering av drosjemarkeder er et sammensatt felt som innebærer en rekke verdiorienterte valg. I den teoretiske debatten avhenger løsningene stort sett av hvilke(t) markedssegment og hvilke forhold som vektlegges når reguleringen forenkles i en modell. En internasjonal litteraturstudie gjennomført av Moore og Balaker (2006) viser at halvparten av de økonomiske studier som er gjennomført, anbefaler deregulering (altså ikke adgangsregulering), mens den andre halvparten konkluderer med at adgangsregulering er den beste løsningen. Basert på studier gjort i Norge, er det heller ikke én opplagt riktig løsning, og heller ingen konsensus på hvordan reguleringene bør være. Flere forhold, som er spesielle for drosjenæringen, spiller inn på konkurransesituasjonen i drosjemarkedene. Det dreier seg blant annet om nettverkseffekter, informasjonsskjevheter og monopolistisk konkurranse. Drosjene konkurrerer i delmarkeder som stiller ulike krav til sentralene med hensyn til kapasitet og tilgjengelighet: Små sentraler har vanskeligere for å konkurrere på lik linje med større sentraler når det gjelder anbud (krever forutsigbar kapasitet for å levere tjenesten) og bestillingsmarkedet (krever tilgjengelighet og rask responstid). På gatemarkedet har størrelse på sentralene mindre å si. Alt i alt er det altså vanskelig å si med sikkerhet hvilke former for regulering som er mest hensiktsmessige. Det kommer an på hvilke mål man ønsker å oppnå, og det kommer an på lokale forhold. Jørgen Aarhaug Oppsummert er det altså verken teoretisk eller empirisk enighet om hva som er gode svar på mange av spørsmålene rundt regulering av drosjenæringen. Det betyr ikke at alle løsninger er like gode. Dagens regulering har klart sterke sider, særlig knyttet til arbeidsforhold for løyvehaverne, men samtidig har den klare utfordringer knyttet til å sikre god konkurranse. Reguleringen vil være en avveining mellom ulike parters interesser, overordnede politiske målsettinger og økonomisk effektivitet. Pris og konkurranse En sammenlikning av prisene hos ulike drosjesentraler i prisregulerte og ikke prisregulerte områder (utført i 2012) peker på at prisene i områder med prisregulering jevnt over er lavere på enkeltreisemarkedene, enn i områder hvor prisene settes i markedet (se eksempel fra Aarhaug mfl. 2013). Maksimalprisforskriften gjelder kun på enkeltreisemarkedene, ikke på kontraktsmarkedene. I kontraktsmarkedene blir prisene alltid satt i markedet gjennom konkurranse om de enkelte kontraktene. Det vi har tilgang på av priser i kontraktsmarkedene, tyder på at kontraktsprisene er høyere i de prisregulerte områdene enn i områdene med fritak fra prisreguleringen. Det er ikke i seg selv overraskende. Både geografiske og konkurransemessige forhold peker i den retningen. Det er ikke tilfeldig hvilke områder som har fått fritak fra maksimalprisforskriften. Det viktigste kriteriet er at det er tilstrekkelig konkurranse i markedet til at prisene som settes der ikke er monopolpriser. Dette betyr blant annet at det må være en konkurranse mellom flere drosjesentraler i området. Disse kravene fører til at prisregulerte og ikke prisregulerte områder skiller seg fra hverandre. En kan forvente ulike kjøremønstre i de to områdene, og omsetningen per løyve er jevnt over lavere i områder som er underlagt maksimalprisforskriften, på tross av at disse løyvene ofte har en høyere enhetspris på kontraktsmarkedene. Fylkeskommunens utfordring er særlig knyttet til behovsreguleringen av drosjeløyver og antall drosjesentraler samt til dens rolle som reguleringsmyndighet og storkjøper av drosjetjenester i kontraktsmarkedet. Som reguleringsmyndighet kan fylkeskommunen sørge for at antall drosjeløyver og sentraler er slik at fylkeskommunen som kjøper av drosjetjenester kan få lavere priser, mens reisende på privatreisemarkedet må forventes å måtte betaler høyere pris. Tilsvarende kan fylkeskommunen sørge for at privatkundene betaler en lavere pris, men da vil fylkeskommunen antagelig selv måtte betale noe mer. Fylkeskommunen kan altså gjennom sin løyvepolitikk regulere eller påvirke prisene i de to markedssegmentene slik at privatreisene i enkeltreisemarkedet indirekte subsidiere den offentlige transporten, som i hovedsak foregår i kontraktsmarkedet. Den store utfordringen Etter yrkestransportforskriften skal fylkeskommunen, gjennom å være reguleringsmyndighet, balansere løyvehavernes og publikums interesser i sin behovsprøving. Etter lov om offentlige anskaffelser, skal fylkeskommunen også bidra til at det er konkurranse, eller grunnlag for konkurranse, om offentlige kontrakter. Altså skal fylkespolitikerne bestemme og administrasjonen iverksette et reguleringssystem som både ivaretar publikums, løyvehavernes og fylkeskommunens egne interesser, i hovedsak med løyvepolitikken som virkemiddel. Hierarkiet mellom disse til dels motstridene interessene er ikke juridisk avklart, selv om det påvirker hvordan slike prioriteringer skal gjøres. Samtidig henger alle disse forholdene sammen på en måte som gjør noen løsninger bedre enn andre. Grunnen til at det er vanskelig å komme fram til en entydig anbefaling på disse spørsmålene, ligger i at drosjenæringen er sammensatt. De ulike delmarkedene har ulike karakteristika og ulike besteløsninger: Mens det som gir best tilbud til publikum i markedet for telefonbestilling som regel er én eller få sentraler, er det for kjøperne på kontraktsmarkedet om å gjøre å få flest mulig sentraler med tilstrekkelig størrelse ut i markedet. På gatemarkedene er det lite eller ingen skalafordeler, og sentraltilknytning for løyvene er mindre viktig. Kåre Skollerud Det er også store problemer knyttet til informasjonsasymmetri: Hvordan skal publikum skille mellom god kvalitet og god pris, og dårlig kvalitet og dårlig pris? Og hva er det riktige pris- og kvalitetsnivået å iverksette sanksjoner på? Er det fylkets problem at turister som ikke kjenner det aktuelle drosjemarkedet møter en aktør som kombinerer høy pris med lav kvalitet, eller er det turistenens/ turoperatørenes ansvar at turistene får tilstrekkelig kjennskap til aktørene til å gjøre informerte valg? Dette for å ha nevnt noen av de dilemmaer som dukker opp ved regulering av drosjemarkedet. Vår oppfatning er at det viktigste er at beslutningstakerne er bevisste på de politiske valg som gjøres når en tar stilling til spørsmål som antall sentraler og antall løyver i et gitt område, og at de sørger for at valgene som tas er godt informerte også om de negative konsekvensene. Som forvalter er det også viktig for fylkeskommunen å skille mellom egne særinteresser og samfunnets fellesinteresser. 1 Fritak gjelder per i dag for Oslo og Akershus fylker, samt kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Råde, Rygge, Moss, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Kongsberg, Modum, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Bergen, Askøy, Fjell og Sund (se lovdata.no) Referanser: - Aarhaug, Krogstad og Skollerud 2013: Drosjer i Vestfold ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder. TØI-rapport1251/ Bekken, J-T og F. Longva (2003). Impact of Taxi Market Regulation. An International Comparison, TØI-rapport 658/ Cooper, J., R. Mundy and J. Nelson (2010). Taxi, Urban Economies and the Social and Transport Impacts of the Taxicab, Ashgate, Farnham. - Longva, F., O. Osland og M.D. Leiren (2010). Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene, TØIrapport 1054/ Moore, A.T. og T. Balaker (2006). Do Economists Reach a Conclusion on Taxi Deregulation?. Econ Journal Watch, volume 3, number 1, pp

9 16 < TAXI TAXI > 17 Nei til fritak for bomavgift Høy lojalitet for Oslo Taxi Samferdselsminister Marit Arnstad kan ikke se at det er grunnlag for å likestille drosjer med rutegående kollektivtransport når det gjelder fritak for betaling av bomavgift. Det framgår av svar på skriftlig spørsmål i Stortinget fra Bård Hoksrud (Frp): Er statsråden enig i at drosjene er en del av kollektivtilbudet, og burde ikke i så tilfellet drosjene likestilles med bussene og slippe å betale bompenger? I svaret skriver statsråden at bakgrunnen for fritaket TAXI 3 sliter Taxi 3 har fått fornyet arrest i eiendeler og selskaper tilhørende tidligere styremedlem Henning Holstad. Det opplyser styreleder Morten Strøm Enersen. Han dementerer opplysningen i forrige TAXI om at styret har politianmeldt Holstad. Det er ikke tilfelle. Striden fortsetter på rent privatrettslig grunnlag. TDS gikk inn på eiersiden i Taxi3, som har løyver i Klage i Bergen Norgestaxi ble slått av Bergen Taxi i kampen om å få kjøre helsepasienter i Bergen. Nå mener Norgestaxi at Helse Bergen brøt anbudsreglene. - Det å gå etter antall biler er et galt kriterium. Det sier ikke noe om hvilken kapasitet man har, sier daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi Bergen til BT. Norgestaxi reagerer på at konkurransevilkårene var uklare og dermed ikke ga er et ønske om å styrke kollektivtrafikken for å redusere miljøproblemene fra biltrafikken. - Selv om drosjene er en viktig del av det offentlige transporttilbudet, vil ikke fritak for bompengebetaling for drosjer bidra til å redusere miljøproblemene fra biltrafikken, skriver Arnstad. I takstretningslinjene som ligger til grunn for bompengeavgiftene, er det presisert at fritaket kun gjelder rutegående kollektivtransport, og at det ikke skal gis fritak for drosjer, reiseselskap, turbusser eller lignende. Akershus og Østfold. Det nye styret arbeider for å komme à jour økonomisk. - Vi har redusert kostnader, men er ikke i mål og er dessverre fortsatt litt bak med utbetaling av drosjeeiernes kredittomsetning. Men vi jobber med saken, sier Strøm Enersen. Taxi 3 mistet nylig kontraktskjøring i Østfold og har derfor også mistet en del løyvehavere der. dem den informasjon som de mener burde vært gitt fra Helse Bergen sin side. I konkurransen ble leveringssikkerhet og kapasitet vektet med 30 prosent, noe som gjorde at Bergen Taxi vant. Økonomidirektør Eivind Hansen i Helse Bergen mener de står på trygg rettslig grunn etter den siste anbudstildelingen. Oslo Taxi scorer høyt hos Norsk Kundebarometers (NKB) ranking av hvilke bedrifter som høster størst tilfredshet og lojalitet hos sine kunder. På målingen av lojalitet kommer drosjeselskapet på en 43.plass av totalt 186 selskaper - med ratingen 84,2. Det er i særklasse høyeste rangerte drosjeselskap, og foran kjente merkeselskaper som blant SAS, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Telenor, VG, One Call og Color Line. På tilfredshet scorer Oslo Taxi 72,2, noe som betyr en Oslo Taxi scorer godt på kundebarometeret 85.plass. Også her ligger selskapet best an av samtlige drosjeselskap, med Bergen Taxi som nærmeste utfordrer. Andre velkjente transportselskap, som Nettbuss, Oslotrikken, og NSB kommer også etter Oslo Taxi på rankingen. Norsk Kundebarometer er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI. NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Dagbladet kom dårligst ut på den siste rankingen. 11 millioner til bedre TT-transport Samferdselsdepartementet har bevilget drøyt 11 millioner kroner til forsøk med forbedret TT-transport i Østfold, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. De statlige midlene skal komme i tillegg til fylkeskommunenes egne midler til TT-ordningen Østfold får 3,2 mill til et prosjekt som gjelder alle TT-brukerne i Fredrikstad og Sarpsborg. I Nord-Trøndelag er fire mill avsatt til et forsøk for blinde/svaksynte og rullestolbrukere med behov for spesialbil i Steinkjer, Verdal, Frosta, Verran og Snåsa. Disse kommunene har etablert et fleksibelt system med samordning mellom TT-transport og bestillingstransport, og har redusert behovet for TT-transport generelt. Møre og Romsdal skal bruke nær fire mill til et prøveprosjekt med drosjetransport for rullestolbrukere og blinde/sterkt svaksynte i kommunene Averøy, Kristiansund, Molde, Rauma, Surnadal Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund. Fylkene deltar i et treårig prosjekt, som avsluttes i april Positivt indre liv gir godt omdømme Hvis du tar vare på innsiden, vil innsiden ta vare på utsiden, sa amerikanske Harold Burson (92). Sitatet ble brukt av Gro Elin Hansen overfor toppene i taxi-norge på Forum for taxisentralers årlige bransjetreff, det tredje i rekken. Hansen er leder for intern- og digitalkommunikasjon i Hydro Aluminium, med ansatte i 40 land. Hun sa at mange virksomheter undervurderer interninformasjon, med store følger for både resultat og omdømme. - Informerte ansatte er mer arbeidsomme, mer lojale og bidrar til bedre resultater. Motsatt vil ansatte som ikke vet hva som foregår og som ikke har ventiler for å lufte spørsmål eller misnøye internt, snakke negativt utad. Hun ga konkrete råd og viste blant annet til sin tidligere jobb i SAS, der et planmessig arbeid ga intern stolthet og engasjement med stor effekt også utad. FT-leder Jan Valeur sa at forumet bevisst valgte å fokusere på indremedisin denne gangen, etter to år med politisk fokus. Han orienterte om aktiviteten i forumet, og kunne med hjelp av Jon-Kristian Hovland presentere den nye priskalkulatoren for taxiturer i Norge. Empati og tillit Direktør Lars Hjelmeng snakket om næringens omdømme, rollen i kollektivtrafikken, diskusjonen om hvilket reguleringsregime vi ender opp med, medlemsavtaler og andre aktuelle saker for forbundet. Den juridiske kapasiteten er styrket og det samme er fylkeslagenes rolle. Professor emeritus, Øyvind Dahl var oppvokst med misjonærforeldre på Madagaskar og er ekspert på tverrkulturell kommunikasjon. Han viste mange eksempler på hvordan kommunikasjon kan skjære seg hvis en ikke er bevisst ulike erfaringer, språk og koder. Kulturer er abstrakte og snakker ikke sammen. Mennesker er konkrete og gjør det. Det handler om å forstå hvordan den andre tenker, og ikke forutsette at man har samme forståelsesramme. Det viktigste er å finne det fellesmenneskelige, ha empati og vise tillit, sa Dahl blant annet. Lære av Rosenborg Den tredje til å snakke om internkultur var tidligere fotballspiller Mini Jacobsen, som kunne fortelle at hans første jobb var å kjøre reservedrosje nr 48 for Trond Solås i Bodø Taxi i et halvt års tid i Han syntes først det var rart at idrettsfolk som kunne hoppe langt eller gå venstresvinger på en skøytebane kunne holde foredrag for næringslivet helt til han var med Nils A Eggen på et slikt møte. Da skjønte jeg sammenhengen mellom det vi drev med i Rosenborg og det andre organisasjoner og næringer gjør. Jacobsen fortalte om kulturen som ga slik suksess i Rosenborg, og understreket rendyrkingen av den enkeltes spisskompetanse, lagspillet på alle plan, og at man ikke er dyktig hvis man ikke bruker sin egen dyktighet til å gjøre andre dyktige. - Den viktigste forutsetning for suksess er å unne andre suksess. Å vise entusiasme, smile og være høflig er helt grunnleggende, ifølge Mini, som smittet alle de tilstedeværende med sin egen entusiasme. Bransjetreffet ble avsluttet med en debatt ledet av Atle Hagtun. Blant temaene var utfordringene med omdømmet i en næring som er fragmentert og ikke lar seg styre som en enhetlig bedrift. De flerkulturelle innslagene i drosjenæringen gir utfordringer, men også positive muligheter. Hvem skaper omdømmet? Er ett negativt VG-oppslag Sannheten om drosjene mens lokalavisers omtale av Georg fra Moss og andre gode representanter ikke er det? Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på konferansen. Godt omdømme bygges innenfra var hovedbudskapet.

10 18 < TAXI TAXI > 19 NT prøvekjører: Mercedes-Benz B-klasse NT har prøvekjørt bilen som i fjor var den fjerde mest solgte taximodellen. Vi fikk låne Erik Arnesens servicebil, som lånes ut til løyvehavere i Oslo Taxi dersom deres egen bil er til service. Bilen er derfor utstyrt som en typisk drosjemodell, med dieselmotor og automatgir. B-klassen egner seg best som bydrosje, mener NTs medarbeidere Jon-Kristian Hovland og Kristian Bjørnrud. B 180 CDI har en dieselmotor på 109 hk, som virker til å passe bilen godt. Vi savner egentlig ikke mer krefter, og effekten synes å være ganske jevnt fordelt over registeret. Dobbeltclutchgirkassen 7G-DCT girer mykt og behagelig, og lar motoren jobbe på lave turtall. ECO start-stoppfunksjonen stanser motoren i lyskryss og sørger for reduserte utslipp. Plass og komfort Førerplassen er ryddig og oversiktlig, og setene gir god støtte i korsryggen. I baksetet er det god plass til to voksne, men vi ville nok ikke plassert tre voksne mannfolk der. Baksetene er forholdsvis korte, noe som gir litt liten støtte under beina, men det er overraskende god avstand til framsetene. Det er forholdsvis god plass også i bagasjerommet, men vi mener B- klasse egner seg best som en bydrosje. B-klasse kan bestilles som drosjeutgave ferdig fra fabrikk. Da er den ekstra forsterket, noe vi antar testbilen også er. Det gjør at bilen oppleves som litt stivere enn normalt, men samtidig tåler den mer juling. Inne i kupeen er det lavt støynivå, og bilen er fin å håndtere i bytrafikken. Økonomi og forbruk Man får en Mercedes til relativt lav pris med B-klasse. Hvis man ikke trenger like mye plass som i E-klasse, er dette en bil man bør vurdere. B180 CDI med automatgir koster fra kr Fakta Mercedes Benz B180 CDI Motor 1,8 liter diesel Hk 109 hk Maks dreiemoment 250 Nm Gir 7G DCT, automat Drivhjul Forhjulsdrift km/t 10,7 sek Toppfart 190 km/t Forbruk blandet 0,44 l/mil CO2 utslipp 113 g/km Egenvekt 1430 kg Bagasjeromsvolum 488 liter eks mva. Ekstrautstyrslisten er ganske omfattende, så her er det fort gjort å svi av noen tusenlapper til. Fabrikken oppgir drivstofforbruk ved landeveiskjøring til rundt 0,4 l/mil og rundt 0,5 l/mil ved bykjøring. Ved NTs prøvekjøring i Oslo-trafikken oppnådde vi et forbruk på 0,6 l/mil. Testrunden var i tett trafikk, med mange start og stopp. Vi antar det er mulig å oppnå lavere forbrukstall ved bykjøring for denne bilen under andre forhold. Andres erfaringer Vi Menn Bil trekker i sin test fram kjøreegenskaper, motor, komfort og sikkerhet som spesielt sterke sider ved B-klasse. DinSideredaksjonen fremhever god plass, kvalitetsfølelse, komfort og en imponerende motor i sin test. De bemerker, som NT også observerte, at lengre personer vil kunne savne lårstøtte i baksetet. VG gir bilen full score i sin test, og roser bilens kjøreegenskaper og plass. Trøndertaxi er miljøfyrtårn Hele Trøndertaxi er nå miljøfyrtårn, skriver adm dir Hege Dahle i sentralens internavis. Med det viser vi at vi tar miljøet på alvor. Vi bryr oss om Miljøbyen Trondheim, og vi ønsker at hele vår region skal vises frem på en optimal måte. Sentralen har fokus på helse, miljø og sikkerhet i alt den gjør, støtter eieres engasjement for eltaxi og har en samkjøringsgrad i skoleskyss og flyplasskjøring som ligger på topp i landet, skriver Dahle. Drosjefolk i ny skattesak Ti drosjeeiere som tidligere er dømt i skattesaken i Oslo, er innblandet i en ny sak, der en kvinne på Romerike er tatt for svindel med skatteyteres selvangivelser. I tillegg er 72 drosjesjåfører involvert, og flere av dem kan også være gjengangere, sier leder for Skattekrimenheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen. Kvinnens virksomhet ble stoppet etter en razzia 1. februar. Dermed har hun Troms Taxi anker Troms Taxi anker dommen fra Nord-Troms tingrett, der selskapet ble dømt til å tilbakebetale Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) et millionbeløp. Drosjens tilstedeværelse i miljøet reduserer bruken av privatbil, framhever Dahle. - På tross av det blir drosjene belastet med bompenger, mens den største konkurrenten, busselskapene, slipper selv om de i en del tilfeller kjører med samme type transportmiddel. 13 eiere med 38 biler (inkludert reserve) er blitt med i Trøndertaxi fra 16. april i år, fra stedene Meldal, Orkdal, Skaun og Roan. Sentralene Holtålen og Røros har gått over til Sør-Trøndelag Taxi. ikke sørget for fradrag for klientene i 2012, men 600 av hennes klienter skal ha ført opp de samme fradragene på egen hånd. - På kvinnens kundeliste fant vi 13 drosjeeiere som ble tatt for skattejuks sist. Ti av disse ble også dømt. Vi har også funnet 72 drosjesjåfører som kan være gjengangere. Dette er jo egentlig helt vilt, og dette blir behandlet for seg, sier Kristiansen til Aftenposten.no. Troms Taxi ble dømt til å betale drøyt 1, 3 millioner kroner, pluss saksomkostninger på kroner. UNN stevnet selskapet for retten fordi de mente at en gjennomgang av tidligere fakturaer avdekket at Målselv Taxi hadde overfakturert pasienttransport til og fra Unn. Nord-Troms tingrett ga Unn medhold i sin påstand. Troms Taxi mente på sin side at Unn selv hadde medvirket til overfaktureringen ved manglende kontroll av fakturaene og at kravet var foreldet. Dette var retten ikke enig i, men det vil Troms Taxi prøve for en ny rett. (Folkebladet.no)

11 20 < TAXI En god måte å trygge dine nærmeste En livsforsikring gir en økonomisk trygghet for de som sitter igjen etter dødsfall Kollektiv gruppelivsforsikring for medlemmer av Norges Taxiforbund TAXI > 21 Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Hvem kan tegne forsikringen Forsikringen kan tegnes av medlemmer i Norges Taxiforbund under 70 år uten krav til helsevurdering, men krav til 100 % arbeidsdyktighet ved innmelding i avtalen. Hva omfatter forsikringen Engangsutbetaling ved død er 5G Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom medlemmet dør som følge av sykdom eller ulykke. Beløpet reduseres med 0,5G hvert år fra fylte år. Etter 67 år foretas ingen reduksjon i beløpet. 1G = kr, men blir regulert årlig i henhold til folketrygdens grunnbeløp. Barnetillegg 1G Det utbetales ett barnetillegg på 1G per barn under 20 år, dersom medlemmet dør Ektefelle/samboerforsikring 5G Forsikringen utbetales til medlemmet dersom ektefelle/samboer dør Premie Forsikringenspremie blir fastsatt hvert år i forbindelse med hovedforfall Utbetaling ved dødsfall Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden. Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp. Utbetaling fra dødsfallforsikring har kreditorvern. Beløpet inngår ikke i dødsboet. Utmelding Hvis medlemsskapet opphører, meldes medlemmet ut av gruppelivsordningen på utmeldingstidspunktet fra Norges Taxiforbund. Det utmeldte medlemmet vil motta tilbud fra Vardia Forsikring om videreføring av forsikringsdekningene på individuell basis, såkalt fortsettelsesforsikring. Fritatt skatt Alle utbetalinger er fritatt for inntektsskatt. Dersom andre enn ektefelle/samboer mottar erstatningssummen, vil utbetalingen inngå i beregningsgrunnlaget for arveavgift. Forsikringspremien er ikke fradragsberettiget i regnskapet. Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Originalbygget Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km. Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Caps Slips Skjerf Skjorter Prisen påvirkes av forhold mellom alderog kjønnsammensetning og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. Send oss en sms så kontakter vi deg for en gjennomgang av dine forsikringer Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Sprinter leveres også med 4-hjulsdriftsystem - en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Norges Taxiforbund Telefon: E-post: Vardia Forsikring Telefon: E-post: Sprinter, gj.snitt forbruk 0,82-0,87 l/mil, CO g/km. Importør Bertel O. Steen AS.

12 22 < TAXI Dialog gir resultater Norges Taxiforbund har vært i møte med administrasjonen i Samferdselsdepartementet. Et godt og fruktbart møte. Selv om ikke vi var enig om alt, fikk vi diskutert og luftet diverse problemer. Det var enighet om å følge opp med et arbeidsmøte senere. Den 26. juni er Norges Taxiforbund invitert til møte med samferdselsminister Marit Arnstad der også Forbrukerrådet deltar. Vi er glad for å bli invitert sammen med dem, og ser fram til en felles gjennomgang av næringens utfordringer. Møtet gir oss en god anledning til å påvise hva vi er uenig i og hva som er bra i deres taxirapport, og de konklusjonene vi mener er feil. Ikke minst fremme løsninger som taxinæringen kan leve med i fremtiden. Så får valget i høst vise om det er Arnstad eller andre som skal vurdere næringens rammebetingelser. Hvis det blir et skifte, vil nok flere forslag bli kastet opp i lufta, men den debatten har vi ingen grunn til å frykte. Tvert imot viser det seg at de som fremmer diverse løsningene for vår næring, blir enig med oss i våre forslag når de setter seg inn i sakene og får forklart hvordan næringen fungerer. Det viser også kontakten med de politiske partiene. Med få unntak har de møtt oss til dialog, og tatt hensyn til våre innspill. Det viser programformuleringene, som i sum er vesentlig bedre enn i inneværende stortingsperiode. Fortsatt slipper folk unna med de utroligste utsagn. Men det endrer seg, sakte men sikkert. Det er jo ikke slik at vi bare taler for vår egen syke mor. Det er taxiforbundet som står hardest på for å fremme samfunnsinteressen som yrkestransportloven bygger på. Mange av våre medlemmer kan nok tenke seg å slippe ulønnsomme nattevakter, hvis det er slik at politikerne ikke verdsetter samfunnskontrakten og løper fra sin del av den. Det store flertallet ser ut til å forstå sammenhengen, selv om vi kunne håpe på tydeligere tale fra flere av partiene. Også politikerne i Rogaland besinnet seg i denne omgang, og vil se nærmere på løyvepolitikken i kontakt med næringen. Med systematisk arbeid og gode argumenter når vi fram. Selv om vi synes det tar lovlig lang tid mange ganger. Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen Stortingspolitikere fra regjeringskoalisjonen har bedt om et snarlig møte med næringen om hva som skjer i anbudspolitikken rundt i landet, noe vi synes er bra. Noe må gjøres før taxi blir borte i distriktene. Ønsker alle en riktig god sommer. Akershus Strandenæs, Arne C1043R Bråthen, Rolf Nilsen, Arild Edgar C3112R Hageberg, Finn C1083R Shahid, Riaz C2199R Wiik, John Edin Aust-Agder I215 Lund, Anton Andreas I90 Gribbestad, Arnfinn Bergen Molvik, Arne R633 Mehl, Målfrid R446 Thomsen, Trond Ommedal, Kollbjørn R R614 Eriksen, Pia R534 Svane, Egil R577 Hjartøy, Bjarte Wilhelm Buskerud F127 Moen, Svein F354 Heggestad, Arne Harald F873 Torp, Widar Finnmark Y169 Paulsen, Jon Erik Y32 Salmila, Trude Y109 Wagelid, Thor-Arne Y23 Pedersen, Kenneth Hedmark D219 Tollan, Ellen Anne D229 Krokengen, Mona Hordaland R291 Aadland, Hans Kristian Infomøte om skatt Skatteetaten, Akershus fylkeskommune og Norges Taxiforbund inviterer sammen til informasjonsmøte for løyvehavere i Akershus den 12. juni. På programmet står informasjon om håndtering av Skogli i Sverige Det svenske Taxiforbundet hadde regionkonferanse i Falkenberg 17. og 18. mai. Bent Skogli fra Norges Taxiforbund avd Østfold var til stede som gjest. - Selv om norske og svenske drosjer på mange måter Møre og Romsdal T419 Tornes, Svein-Bjørn T260 Orseth, Reidar Bjørn Nordland W211 Paulsen, Arne W175 Taraldsen, Asbjørn Nord-Trøndelag V406 Ringen, Einar V330 Kristiansen, Kjell V430 Kinderås, Snorre V421 Lægran, Pål Oslo Øverli, Hartvig J A324 Hamborg, Wenche A1137 Storrød, Knut A107 Bønke, Torbjørn A10 Opakersund, Frank A934 Mohammed, Taj A1031 Lyseng, Werner Ghanzanfar, Ali A464 Bota, Jamil A A493 Ilyas, Mohammad Gulliksen, Leif A59 Spenningsby, Britt A270 Syrrist, Espen Jarmot, Arild A1122 Søgnen, Øyvind A629 Shahid, Mahmood Rogaland L894 Abrahamsen, Arild L844 Svendsen, Sopa L728 Hommersand, Halvard L2521 Myhre, Per kontanter, tips og kvitteringer. Hvordan man skal sikre seg alle fradrag man har rett til, og hvordan man skal skille mellom privatøkonomi og drosjeøkonomi. I tillegg er det orientering om aktuelle saker fra løyvemyndigheten og forbundet. lever i to forskjellige verdener har vi likevel mange felles problemstillinger, sier Skogli. Det var blant annet besøk av det svenske skatteverket, som tok opp problemet med unndragning av skatt på taxikjøring. TAXI > 23 Vi gratulerer Sogn og Fjordane S385 Blaalid, Bjørn S149 Osland, Bjarne Sør-Trøndelag U135 Aune, Solfrid Telemark Olsen, Sverre H88 Grønnerød, Inger Wenche Troms X29 Jørgensen, Finn Sveinulf X43 Laukslett, Kyrre Mikal X283 Nygård, Magne X72 Karlsen, Vera X50 Johansen, Frank H Vest-Agder K35 Selvaag, Unni K6 Gumpen, Ragna Vestfold Z415 Moe, Kåre Bent Z227 Wessel, Ivar Østfold B213 Ressler, Bjørn Wolfgang B237 Sørli, Jan Tore Fylkessekretær Steinar Nilsen i NT avd Møre og Romsdal, fylte 70 år den 8. mai. Han er også daglig leder i Nordvest Taxi AS, og har tidligere vært leder for Humanetisk Forbund og president i European Humanist Federation. Vi gratulerer. Samarbeid om diabetes Norges Taxiforbund og Diabetesforbundet starter samarbeid om å sette søkelyset på diabetes type 2, som har blitt en av vår tids største folkesykdommer. Årlig får mennesker i Norge diabetes, halvparten vet ikke om det. De store mørketallene er en av grunnene til at startskuddet for samarbeidet går i midten av august, samtidig med Diabetesforbundets kampanje om senkomplikasjoner. Forbundene vil ha noen felles aktiviteter i uke 34. I tillegg besøker Diabetesforbundet årsmøtet i Lofoten. - Diabetesforbundet setter stor pris på samarbeidet, og synes Norges Taxiforbund tar samfunnsansvar ved å sette fokus på folkehelsen, skriver forbundet i sitt medlemsblad, og varsler mer informasjon om samarbeidet i neste nummer.

13 24 < TAXI TAXI > 25 Forbundsnytt Tre nye fylkesledere Alle fylkeslag har holdt sine årsmøter, tre nye fylkesledere er valgt: Øystein Skoglund i Oppland, Svein Harry Martinsen i Troms og Frode Sørensen i Vest- Agder. Her er rapport fra årsmøtene som ikke ble omtalt i forrige TAXI: Nordland: NT avdeling Nordland holdt årsmøte i Narvik 19. og 20. april. Harald Flegstad ble utnevnt til æresmedlem. Årsberetningen forteller om stor aktivitet. Fylkesforeningen ser med uro på stadig frafall av løyvehavere distriktsløyver er forsvunnet de siste 10 årene uten at nye vil overta. Styrets oppfatning er at Helse Nords omlegging av pasientkjøringen er en stor del av årsaken. Det er god dialog med helseforetaket, men spenning for ny tildeling. Det er også god dialog med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen, der Steinar Sæterdal har overtatt som sjef etter Åshild Pettersen. Bjørn Ekrem fra Destinasjon Narvik presenterte byen som reiselivsdestinasjon. If forsikring redegjorde for NTI-avtalen. Skadeprosent i Nordland for 2012 var 51,5 %, noe som var en betydelig nedgang fra de to foregående år. Juridisk rådgiver ved Nordland fylkeskommune, Martin Grønnslett, presenterte hvilke saker som var prioritert ved samferdselsavdelingen i De hadde i løpet av året en gjennomgang av løyver i forhold til hovederverv, og noen løyver er inndratt som følge av dette. Han forklarte at regelverket er noe upresist, men som hovedregel kan man ikke ha mer enn 50 prosent stilling Fra årsmøtet i Nordland: Fra venstre Knut Thomassen, Erik Daasvatn og Trond Liland (begge med 30 års hederstegn), Jonny Sandmo, Inge Lysfjord, Leif Fjelde og leder Jon R. Nilsen utenom drosjekjøringen. Nytt drosjereglement ble innført. Løyvestatus er at det er litt flere løyver besatt i fylket enn året før, som følge av at drosjene har fått pasienttransporten tilbake. Det ble redegjort for hvorfor NFK hadde avslått søknad om høyere TT-takst for rullestoler. Dette er imidlertid påklaget og skal opp til ny behandling. Til slutt ble anbudet for pasienttransport kommentert. Konkurransen er for de fleste steder avlyst på grunn av for høy pris eller manglende konkurranse. Fylkeskommunen kan tenke seg å bidra med å få helseforetakene til å forstå prisingen på taxitjenester. Leder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen, redegjorde for det politiske arbeidet i forbundet sentralt. Telenor var representert ved Torbjørn Håkansson. Styreleder Jon R. Nilsen og nestleder Lars Lundquist ble begge gjenvalgt. Ny i styret ble Jan Myking, Bodø, mens styremedlemmene Kurt Nystad, Rita Fjeldavli, Trond Liland, Egon Svarttjønneng ikke var på valg. 30 års hederstegn er tildelt Kurt Vian, Trond Sverre Liland, Bjørn O. Flengstad, erik Daavatn og Arne Magnus Nilsen. 15 års hederstegn er tildelt Roy-Ove Olsen, Berit johnsen, Thon Sture Neverdal, Per Morten Hågensen, Geir Bjarne Hansen og Tomas Hast. Jonny Sandmo ble tildelt medlemskap i Den Store og Ærverdige Rallarklubben av malmbyen Narvik. Medlemmene ønsket på den måten å takke Jonny for hans innsats for næringen. Han har vært styremedlem i Nordland Taxi AS, varamedlem i Nt.avd. Nordland og styreleder i Bodø Taxi i mange år. Oslo: Årsmøtene i NT avd Oslo Taxi og NT avd Oslo gikk udramatisk for seg henholdsvis 19. mars og 17. april. Glenn Tuxen fortsetter som leder for begge, Ali Rafaqat som nestleder. Også de øvrige som var på valg i styrene ble gjenvalgt. Ved årsskiftet hadde avdelingen i Oslo Taxi 872 aktive og 152 passive medlemmer, mens Oslo-avdelingen i tillegg har 52 aktive medlemmer fra Norgestaxi, 28 fra Christiania taxi, 10 fra Bytaxi, seks fra Taxi 2 og fem fra City Taxi. Arbeidet med ny drosjeforskrift i Oslo har opptatt fylkesforeningen mye i året som gikk. Styret beklager i årsmeldingen at det ikke blir like regler for Oslo og Akershus. Operative løyver i Oslo influeres av løyvepolitikken i Akershus, siden mange kjører i Oslo. Fokus mot farene for sosial dumping ved overkapasitet er et av de prioriterte punktene i arbeidet framover. NT avdeling Oslo Taxi har vurdert å søke status som fylkesavdeling, men har funnet at det er bedre å ha en felles forening med medlemmer fra alle sentraler. I årsmeldingen berømmes Tore Løkkeberg for sitt gode arbeid for sjåførklubben og næringen generelt, og Per graff for godt arbeid med å skaffe sponsorinntekter. Et forslag om å kreve frammøte senest en time etter årsmøtets åpning for å kunne stemme, falt med 42 mot 41 stemmer. Foruten leder og nestleder er Zulfiqar Ahmed Gondal styremedlem i begge avdelingene. Jens Chr Myhre og Mary Hassel er varamedlemmer i Oslo Taxiavdelingen. I fylkeslaget er Anne Karlsen Hove, Oslo Taxi, og Kåre Sten, Bytaxi, styremedlemmer, mens Jens Chr Myhre, Oslo Taxi, og Waqas Aslam fra Taxi 2 er varamedlemmer. Fylkslaget valgte 36 utsendinger til NTs landsmøte i Svolvær. Nord-Trøndelag: Nesten 50 medlemmer deltok på årsmøtet i Nord- Trøndelag i Namsos 20. april. Dagen før var det generalforsamling i Taxi Midt- Norge AS. Ordføreren ønsket velkommen, og i fagdelen før årsmøtet var det innslag fra blant andre Aktimed og samferdselsavdelingen i fylket. Rafiq Dutt orienterte fra forbundet sentralt og var møteleder. Roger Kjønstad ble gjenvalgt som leder og Finn Åge Forås som nestleder. Unni Steig, Trond Sjeflo og Tore Nordfjellmark var ikke på valg i styret. Det er 120 medlemmer i foreningen, fire færre enn i 2011, på grunn av at ledige løyver ikke blir besatt. Kontigenten ble vedtatt redusert med kr 100 pr mnd. 30-års hederstegn er tildelt Per Stavrum og Arne Erik Steig, mens 15-års hederstegn gikk til Hildur Draghi Juliussen, Finn Åge Forås og Leif Skåle. Troms: Fylkesforeningen i Troms holdt årsmøtet i Harstad 13. april. Svein Harry Martinsen ble valgt til ny leder med 16 stemmer, mens 10 ble avgitt for Inge Jakobsen. Nestleder Arve Halvorsen representerte forbundsledelsen, var møteleder og orienterte om de politiske sakene og medlemsfordelene. Fire avdøde medlemmer ble minnet. Tre taksameterleverandører var representert: Halda, Cencom og TDS. Svein Helstrøm, Harstad, ble utnevnt som æresmedlem i fylkeslaget. Hederstegn for 30 år ble gitt Oddleif Hansen og Tore Karlsen, mens Randi Paulsen, Rayner Ervik, Roger Holmeslet, Geir Nyland, Bjørn Johannessen, Vidar Lind og Harald Eilertsen fikk hederstegnet for 15 års medlemskap i forbundet. Årsmøtet valgte Hugo Jensen og Hans B Kristensen som styremedlemmer. Lars Skog og Inge Jakobsen fortsetter i styret. Finnmark: NT avd Finnmark holdt årsmøte i Alta den 2. mars. Tre avdøde medlemmer ble minnet i starten. 22 medlemmer deltok. Knut Thomassen representerte forbundsledelsen. Ellers deltok representanter fra samferdselskontoret i Finnmark, fra Cencom, Halda og Telenor, foruten ansatte fra tre av sentralene og Finnmark Taxi AS. Torbjørn Hallan ver møtets dirigent. Jon-Erik Paulsen, Y 169, Hammerfest, ble utnevnt til årets sjåfør. En godt likt person blant kunder og kolleger, som tar sitt yrke på alvor, het det blant annet i begrunnelsen. Paulsen har vært drosjeeier i 30 år og sjåfør i til sammen 39 år. Hederstegn ble tildelt Trude Salmila for 15 års medlemskap og Thor Arne Wagelid for 30 år. I styret fortsetter Arvid Haddal som leder og Bjørn Dahl som nestleder. Styremedlemmer for øvrig er Svein Kåsereff, Geir Andersen, Bjørn-Eirik Mikkola, Lena Sørnes og Odd Harjo. Telemark: NT avd Telemark hold sitt årsmøte 13.april i Porsgrunn. Æresmedlem Halvor Herre ble spesielt ønsket velkommen. Avdøde medlemmer ble minnet med ett minutts stillhet. Før selve årsmøtet orienterte Knut Broby fra Pasientreiser om samarbeidet om syketransporten. Elin Busch Reitan holdt innlegg om Aktimed og deres tilbud. Telenor var også representert. 44 medlemmer deltok. Øystein Trevland fra sentralstyret var dirigent. Hederstegn 30 år ble tildelt Bjørn Grasmyr, Trond Børresen og Olav Kleppe. 15 års-tegnet ble tildelt Tom Joar Halvorskås, Jan Sørensen, Ole Halvor Pedersen, Åse Britt Hamre og Per A. Aasmundstad. Sistnevnte ble gjenvalgt for to nye år som fylkesleder. For to år ble også Olav Listul, Trond Sørensen, Jan T Aasen, Halvor Vrålstad og Magne Norskog valgt. Oppland: NT avdeling Oppland holdt sitt årsmøte april med 30 medlemmer til stede, på Kielbåten Color Magic. Taxi Oppland holdt samtidig sin generalforsamling. Med ledsagere, sjåfører og ansatte i Taxi Oppland var det i alt 79 personer med på turen. Telenor, Vardia, Auto- Cato, Falck og TDS var med fra leverandørsiden. Petter Karlsen fra Taxiskolen holdt også innlegg under fagdelen, blant annet om kontanthåndtering, tips og arbeidsgiverspørsmål. Simen Sterud fra Hov valgte å gå av som leder, men fortsetter i fylkesstyret som kasserer. Øystein Skoglund fra Gjøvik ble valgt som ny leder etter å ha vært nestleder i tre år. Harald Østheim fra Brandbu ble ny nestleder. De øvrige i styret er Halgeir Skrindsrud fra Fagernes, Tron Ivar Wangen fra Ringebu og Jan Tore Mathisen fra Lillehammer, som erstatter Morten Havn fra Otta som valgte å trekke seg. Øystein Skoglund er ny leder i NT avd Oppland Deltakerne var fornøyd med årsmøtestedet, og valgte at det også neste år skal holdes på Kielferga i april. Akershus: Akershus holdt årsmøte 15. april på Helsfyr hotell i Oslo, med 18 deltakere og Knut Thomassen som møteleder. I årsmeldingen bemerkes at dialogen med løyvemyndigheten i Akershus er bedre enn tidligere, med faste kontaktmøter. Det historiske felles medlemsmøtet med Oslo i januar 2013 er også omtalt. Det samlet 73 medlemmer og inspirerer til gjentagelse. Det er ved årsskiftet 490 medlemmer i fylkesforeningen. Etter forslag fra Nedre Romrike vedtok årsmøtet en uttalelse om kollektivtrafikken, blant annet fritak for bompenger. Som bynær sentral rammes vi sterkt av galopperende bomavgifter, skrev sentralen og fikk årsmøtet med på å be NT sentralt legge sterkt press på myndighetene i denne saken. Leder Tom Tysland var ikke på valg. Nestleder Ole Emil Johansen og styremedlemmene Erik Skjelbred og Rafiq Dutt ble gjenvalgt. Are Gunnar Sagen ble nytt styremedlem. Bjørn Hovland og Dag Bakke var ikke på valg. Flere årsmøter på side 28

14 26 < TAXI MINIBUSSER I ALLE VARIANTER Fra 8 24 personer Lengder fra 5,91 m 7,75 m REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Fra 3,5-5,5 tonn med COC Kontakt oss for et godt tilbud: Universell utforming Tlf Pris fra kr. eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Grenseveien 97A Oslo - Tlf Telefaks Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Grenseveien 97 A Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** "Nye" E 200 cdi TAXi st.v (facelift) E 200 cdi, TAXi, st.v. Tenorit met, 8000 km Reg. Juni-2013 ( lev. klar i sept.) 2014 mod, Aut. 7-tr, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker navi Parktronic, Xenon, Parameter, m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva E 220 cdi, Eleg, st.v, Palladinsølv, km Aug-2012, Aut. 7-tr. Xenon, Luke, Parktronic, Becker navi,parameter styring, CD-veksler, Speil pk. 80l tank Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Fakta - og reaksjoner Det må innrømmes - vi har visse vanskeligheter med å forstå enkelte medlemmers og tillitsvalgtes reaksjoner på en del av de forhold som har satt vår næring i en - tildels - ny stilling. En sak er motstand mot forandring, det er menneskelig. Man vet hva man har... En annen sak er aksjoner mot kollegaer, basert på mistanke og ikke på visshet, til skade både for vår egen og næringens sak. Det har skjedd endringer i våre arbeidsbetingelser, flere vil komme, vi trekker frem noen: FAKTA: Rikstrygdeverket er pålagt av Stortinget å redusere kostnader vedrørende syketransporten. FAKTA: Oppdragene skal samordnes: Skysskafferkontrakt med sentralene, som pålegger visse arbeidsbyrder, er innført. FAKTA: Det arbeides med planer om å opprette sykebuss-ruter på flere steder. I Luster er bussen allerede kommet, for å bli! FAKTA: Norges Rutebileier Forbund (NRF) har offentlig uttalt, at de går inn for en revisjon av løyveordningen og arbeider for at persontransporten skal omfattes av ETT løyve (TAXI 11/12-87) TAXI for 25 år siden FAKTA: Samferdselsdepartementet har varslet revisjon av lov og forskrifter i inneværende år - og signalisert en positiv reaksjon på NRF s forslag om ett løyve. (TAXI 1-88) FAKTA: I en middels stor by har det lokale ruteselskapet tilbudt trygdekontoret å koordinere/samordne all syketransport. FAKTA: I en tilsvarende by, ha NSB tilbudt seg det samme. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Med andre ord, vi står overfor både en konkurranse-tyngde som langt overstiger våre ressurser og forhold som vi må tilpasse oss. Hvis lovrevisjonen resulterer i ett løyve for persontransport, kommer vi til å oppleve virkelig konkurranse - den kan man ikke furte seg fra. Aksjoner fra enkelte grupperinger som kan resultere i et svekket forbund, det er ingen tjent med. Aksjoner splitter, splittelser gir sårbarhet - svake områder det er lett å angripe. Vi KAN tjene på nye arbeidsbetingelser, men vi kan også tape. det siste gjør vi helt sikkert når vi ved egen innsats spiller ballen rett i bena på våre konkurrenter. SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 3.800,- 1360,- frakt. Eks. mva. Vær obs på to-hjulingene TAXI > 27 Fra historien TAXI for 50 år siden Det er et sikkert vårtegn bår sykler, mopeder, scootere og motorsykler tas fram fra vinteropplaget og begynner å gjøre seg gjeldende i trafikken igjen. Like sikkert er det også at det blir en sterk stigning i ulykkesstatistikken når det gjelder uhell hvor 2-hjulede kjøretøy er innblandet. I april er det i Oslo blitt meldt om 7 slike ulykker. Ett av uhellene har medført døden, og flere av de andre vil føre til langvarige sykehusopphold. En av de skadede er en 4-åring, som var passasjer på en motorsykkel og satt bak på denne. Saken er ikke avgjort ennå, og skyldspørsmålet kan en foreløpig ikke si noe om, men ett er sikkert, og det er at det som oftest går ut over de som befinner seg på de 2-hjulede kjøretøyene. Skylden ligger gjerne hos førerne av disse. Nå på vårparten er de ikke så vant med kjøretøyet, de er ikke aktsomme nok og glemmer at de ikke er alen i gata. De tar ikke hensyn til den øvrige trafikken, men foretar hasardiøse forbikjøringer og skifte av kjørefelt uten å ta hensyn til trafikken bakfra. Det er likedan sjelden å se en tohjuling stille seg i kø ved et kryss. Han kjører ofte uforsiktig opp på siden av de ventende bilene, og derved kan ulykken lett være ute idet plassen blir for liten ved oppstartingen igjen. Det er forøvrig en kjent sak at uøvede kjørere heller viker unna en hindring enn å stoppe, og følgen har lett for å være påkjørsel av fotgjengere eller kollisjon. Noe mer kontroll fra foreldrenes side med sine tenåringers gjøren og laden ville absolutt være mer ønskelig. De lar dem ofte kjøpe motorkjøretøyer og lar dem også kjøre disse uten at de på noen måte er kvalifisert til det. Det er forøvrig gledelig at de høyere skolene etterhvert kommer med i trafikkundervisningen. Det er således mulig at undervisningen allerede fra høsten av blir obligatorisk. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no

15 28 < TAXI TAXI > 29 Møre og Romsdal: NT avdeling Møre og Romsdal holdt sitt årsmøte med 39 delegater i Kristiansund den 13. april. Leder Per- Morten Bjørlykke var ikke på valg. Et stort politikerpanel deltok på årsmøtets fagdel, der følgende spørsmål ble stilt: Skal løyvepolitikken styres av helseforetakene? E virkelig taxi en del av kollektivtilbudet? Skal vi fortsatt ha behovsprøving? Politikkerne som møtte var Lars Myraune (H), Åge Austrheim (Frp), Jenny Klinge (Sp) Kjell Nergaard (A), Oddbjørn Vatne (Sp) og Ola Betten (V). SV hadde sykdomsforfall. De svarte samlet nei på det første og ja på det andre spørsmpålet. Med unntak av Frp var det også samlet ja på det siste. Samferdselssjef Arild Fuglseth og konsulent Jan Eirik Søraas orienterte om kollektivtransport og drosjesaker fra fylkeskommunen. Trond Hansen fra Nordvest Taxi orienterte om anbudssituasjonen for pasienttransport. Hanna Karlson snakket om Aktimed. Simen Sterud var sentralstyrets utsending og møteleder under selve årsmøtet. Fylkesforeningen har 149 medlemmer ved årsskiftet, herav 12 passive. Det er nedgang på seks fra forrige år, tross innsats for å verve nye. Pasienttransporten har vært et viktig tema i året som gikk, og usikkerheten om framtiden fortsetter i Leder Per-Morten Bjørlykke var ikke på valg, det var heller ikke styremedlemmene Trond Hansen, Nils Farstad og Ed Maynor Sjølseth. Gjenvalgt ble nestleder Knut Magne Jektvik, Snorre Skogen og Inge Eidem for to nye år. Østfold: NT avdeling Østfold holdt sitt årsmøte i Taxisentralens lokaler på Rolfsøy den 20. april. Bent Skogli ble gjenvalgt som leder for to nye år. Øystein Trevland deltok fra sentralstyret og var møteleder. Æresmedlem Tor Molteberg deltok også. Gjester var Lars Husvik fra fylkeskommunen, Terje Raanås fra Taxisentralen og Tom Tysland fra NT avd Akershus. Telenor, CenCom og TDS var også representert. 38 medlemmer deltok. Foreningen har 172 medlemmer, en oppgang på 17 fra året før. I tillegg har det vært stor utskifting blant løyvehavere. Flere medlemmer fra Taxi 3 og kollektiv innmelding fra ØTT er grunn til økningen. Viktige fagmøter i Halden og på Mysen trekkes fram i årsmeldingen. Til det siste bemerkes at kommunene ikke stilte: Antagelig våkner de først når det ikke lenger er drosje å få tak i. Styret er fornøyd med samarbeidet med løyvemyndigheten. Nye vedtekter for sentraler i Østfold har gitt mulighet til å reagerer overfor drosjeeiere som ikke følger spillereglene overfor kunder og kolleger. Fylkeslaget fikk også holde innlegg for medlemmene i utvalg for miljø, energi og samferdsels, og politikerne kan mer om drosje etter dette. Taxi 3 har opptatt mye av tiden for foreningen i 2012 og problemene er omtalt i årsmeldingen. Leder Bent Skogli har ligget tett på for å hjelpe medlemmene i sentralen, og det er håp om at nye eiere og nytt styre vil gi en bedre framtid. Hederstegn for 30 år i forbundeter tildelt Åsmund Eriksen i Halden Taxi. 15- års hederstegn er tildelt Gunnar Rognerudengen, Odd Werner Andersen, Per Egil Lassen, Rolf Wesse og Freddy Jørgensen, alle Taxisentralen. Til styret ble det gjenvalg for to år på Bent Skogli (leder), Sigbjørn Julien, Tor Yngve Olsen, Lars Røed og Anni Raade Blindheim. Ny i styret ble Chris Kube i Taxi 3, for ett år. Bjørn Ressler, Kjell A. Iversen, Frank Alme og Thomas Jacobsen var ikke på valg. Vest-Agder: Frode Sørensen ble ny leder etter at Bente Stokkeland trakk seg i Vest-Agder. 26 medlemmer stilte på årsmøtet 16. mars. Lars Olav Stien ble nytt styremedlem, mens Endre Vennesland ble gjenvalgt. Ole Martin Olsson var ikke på valg. Frode Sørensen rykket opp som leder i Vest-Agder. Aust-Agder: NT avd Aust-Agder holdt årsmøtet på Lyngrillen på Brokelandsheia. Bente Stokkeland representerte sentralstyret og orienterte om forbundets arbeid. Leif Hogstad orienterte om Vardias forsikringstilbud i samarbeid med forbundet. Tom Østheim fra Chemsearch presenterte firmaets produkter i bil. Forbundsnytt 15-årsmerket ble tildelt Svein Olav Olsen, Lillesand, Torleif Normyr og Geir Skyttemyr fra Arendal. Signe Aaland, Tvedestrand, har også gjort seg fortjent til merket. 20 medlemmer deltok i møtet, som ble ledet av fylkesleder Oddrun Gjeruldsen Hun ble gjenvalgt for to nye år. Nestleder er Terje K. Th. Christensen og styremedlem Nils Olaf Frivoll. Rogaland: Frelsesarmeen i Rogaland fikk kroner fra NTs fylkesforening under årsmøtet på Ryfylkes Fjordhotell i Sand den 13. april. Dagen før ble kurset Stoltheten tilbake gjennomført. Sju utstillere fikk presentere seg før møtet: Cencom, Taxibutikken, ODI/NTI, TDS, Vardia, Toyota og Phonero. Direktør Lars Hjelmeng ledet årsmøtet, som hadde 53 stemmeberettigede tilstede. En vedtektsendring om at fylkesleder ikke kan ha styreverv i egen sentral, ble vedtatt med 44 mot 9 stemmer. Det ble debatt om fylkesleder måtte ha drosjeløyve, etter at lederen Ole Henrik Olsen leverer inn sine to. Det ble konkludert med at vedtektene ikke begrenser valget, og Olsen ble gjenvalgt med 33 stemmer, mot 20 for Arild Pettersen. Årsmøtet vedtok et forslag fra Lars Alsåker, Sandnes Taxi, om etiske retningslinjer for medlemmer i Norges Taxiforbund. Dette fremmes for landsmøtet. Løyvegarantien Det kommer en del henvendelser til forbundet om løyvegarantien, hva den dekker og hvorledes den fungerer. Etter sin ordlyd er garantien en selvskyldnerkausjon. Det vil si at garantisten har den samme plikt til å betale som det løyvehaveren har. Det blir på samme måte som om du kausjonerer for en venn ovenfor banken. Gjør ikke din venn opp for seg, må du gjøre det på hans vegne. Garantisten har dog en selvstendig rett til å vurdere om han har en selvstendig plikt til å utbetale under garantien, han skal med andre ord vurdere om kravet er berettiget. Mener garantisten at kravet er berettiget, vil han måtte utbetale beløpet som kreves, selv om løyvehaveren er uenig Hovedstyret fikk årsmøtet med på å ha samme syn på løyvepolitikken som forbundet sentralt, Årsmøtet i 2009 vedtok å arbeide for å fjerne behovsprøvingen, på grunn av forskjellsbehandling man mente næringens utøvere ble utsatt for fra diverse myndigheter. Årsmøtet forutsetter at det føres en reell behovsprøving og at løyvehaverne får lik behandling av løyvemyndigheter over hele landet. Fylkeskontingenten ble vedtatt økt med kr 100 pr år, til kroner. Fylkesforeningen har 341 medlemmer. Regioner og sentraler velger sine representanter til hovedstyret, og etter årsmøtet er disse med utenom lederen: Rasmus Lindtner fra Region nord, Atle Fossmark fra nord- Jæren, Ingar Naustvik fra Ryfylke, Rolf Mæhle fra sør- Jæren, Solveig Nærland, Leif Harald Rye og Metin Secilmis fra Stavanger Taxi, Helge Monsen fra Sandnes Taxi, Kjell M. Ommundsen fra Sola Taxi, Rune Stensland fra Haugaland Taxi. i dette. Skulle situasjonen oppstå, må altså løyvehaveren dokumentere ovenfor garantisten at kravet er uberettiget. Vær klar over at dersom garantisten utbetaler noe under garantien vil dette stort sett medføre at garantien blir sagt opp. Erfaring viser at det slett ikke er enkelt å få stillet en ny garanti i et slikt tilfelle. Dersom en kreditor mener å ha et uoppgjort krav mot en løyvehaver, vil han kunne kreve garantisten. Etter vilkårene må dette skje skriftlig og vedlegges dokumentasjon for kravet. Hvilke krav faller så inn under garantien? Buskerud: Årsmøtet ble holdt på Gol den 27. april. Foreningen har 115 medlemmer Hederstegn 30 år er tildelt Magne Lia, Henning Skjold og Per Egil Flaskerud. 15 år: Nils Slåtto Odden Fylkesleder Erik Galambos var ikke på valg. Det var heller ikke styremedlemmene Bjørn Holst og Per Egil Flaskerud. For to år ble styremedlemmene Ove Egon Skagen, Per Kristian Andreassen og Reidar Bakken valgt. Andre: Før bladet gikk i trykken manglet årsmøtereferater fra Sogn og Fjordane, Bergen, Hedmark og Vestfold. Alle fylkeslederne fortsetter i disse foreningene. Juristen har ordet Etter sin ordlyd dekker denne enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av løyvehavers virksomhet som persontransportør. Det vil med andre ord si at den dekker enhver kreditor man skylder penger til og som har tilknytning til drosjedriften. Et eksempel kan belyse dette: Det kommer en faktura for service på bil. Er det privatbilen gjelder garantien ikke, det gjør den derimot om det var drosjen som hadde vært på service. Det skilles heller ikke mellom offentlige og private kreditorer. Alle kan benytte seg av garantien. Det er dog viktig å presisere at garantien ikke gjelder for krav som er oppstått før garantien ble stillet. En fullstendig oversikt over Advokat Runar Kehlin hvem som har stilt garanti ovenfor løyvehaverne finnes på nettstedet www. transportloyve.no TAXI NM i SKYTING 2013 Dato: juli Bane: Levanger og Frol, Brekken sk.bane Kartref: WGS84 : EUREF89 : Arrangør: Kåre Leverås Det vil bli skyttercamp på banen. For de som ikke ønsker dette er det overnattingsmuligheter på Thon Hotel Backlund i Levanger. Tlf eller e-post: OPPFORDRER SAMTIDIG SENTRALER TIL OG GI EN GAVEPREMIE TIL MESTERSKAPET. For spørsmål vedrørende stevnet kan Kåre kontaktes på Nye og gamle skyttere ønskes velkomne til årets dyst i Nord-Trøndelag. Med skytterhilsen fra Landsutvalget

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Anne Hove Simon Darresvei 57, 0667 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Øystein Skoglund Stenslivegen 62, 2817 Gjøvik Mobil: BUSKERUD Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: VEST-AGDER Kjell Frode Sørensen Livegen 51 B, 4517 Mandal Mobil: ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: vara Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Svein Harry Martinsen Rypeveien 23, 9015 Tromsø Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har inngått avtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist FALCK Veihjelp for medlemmer TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 160 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo Nye Škoda octavia *Pris inkl. frakt-, leverings- og adm.kostnader levert oslo som hoveddrosje. Gj.snitt forbruk 4,1-5,4 l/100 km. Co 2 -utslipp 119 gr/km. Alle Skodas dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Škoda octavia Elegance 2.0l 150 hk CR dsg ,- * eks.mva Møller Bil Etterstad er Norges største Škoda-forhandler. Vi har meget dyktige mekanikere og teknikere, og sørger for rask og effektiv service til alle våre drosjekunder. Hos Møller Bil Etterstad får du som medlem av Norges Taxiforbund gode rabatter på verkstedet, prioritering ved service og reparasjoner og gode betingelser ved kjøp av ny bil. Utstyr omfatter bl.a.: BI-xenon m/led kjørelys Skinnseter Parkeringssensor bak Bluetooth handsfree Ekstra bakkeklaring Forsterket bunnplate Sommerhjul på alu.felg Metallic-lakk Nå får du den nye Škoda octavia Elegance fra kun kr ,-* eks mva. kontakt direkte: Emil Ude von Schantz - tlf Grenseveien 67. Tel

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013.

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Notat 9. september 2013 Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Sammendrag: Forbrukerrådets taxiutredning er generelt en god gjennomgang av drosjepolitikken og drosjemarkedene

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Bergen Taxi gis dispensasjon fra forbudene mot pris-

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-61 13.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Asker og Bærum Taxisentral BA gis

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO FYLKESADMINISTRASJONEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Anne Heggem 03.05.2017 2017/2417-3/77221/2017 EMNE 240 Telefon 22055000

Detaljer

Drosjer i Østfold et marked i utvikling

Drosjer i Østfold et marked i utvikling TØI rapport 1256/2013 Jørgen Aarhaug Kåre H. Skollerud Rolf Hagman Drosjer i Østfold et marked i utvikling TØI rapport 1256/2013 Drosjer i Østfold et marked i utvikling Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud,

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Uttalelse av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 1/2016-1 Sakens parter: A X taxi Uttalelse av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften.

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. N O T A T Fra: Norges Taxiforbund (NT) Til: Erik Lahnstein Dato: 12 april 2011 Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. 1.Innledning: Vi vil her gjennomgå våre standpunkter og synspunkter

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår?

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre H. Skollerud Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? Jørgen

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS V2001-04 21.12.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS Sammendrag: Norgestaxi Trondheim AS

Detaljer

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Kristiansand Taxisentral gis dispensasjon

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 58 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:135 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Stavanger Taxisentral BA gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

Drosjenæringen i et samfunnsperspektiv. Kollektivtransportforums årskonferanse 04.feb 2013 Jørgen Aarhaug, jaa@toi.no

Drosjenæringen i et samfunnsperspektiv. Kollektivtransportforums årskonferanse 04.feb 2013 Jørgen Aarhaug, jaa@toi.no Drosjenæringen i et samfunnsperspektiv Kollektivtransportforums årskonferanse 04.feb 2013 Jørgen Aarhaug, jaa@toi.no Gjennomgang av presentasjonen Bakgrunn Forskning på feltet Hva kjennetegner drosjemarkedene?

Detaljer

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre Skollerud Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Drosjer i Vestfold ett løyvedistrikt, mange

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Øvre Romerike Taxi BA gis dispensasjon fra

Detaljer

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår?

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre H. Skollerud Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? Jørgen

Detaljer

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak: Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 71047/17 Saknr.: 17/13108-3 Ark.nr.: N12SAKSARKIV Dato: 07.11.2017 HØRING - ENDRINGER I PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN,

Detaljer

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Fastsatt av Konkurransetilsynet XX.XX. 2010 med hjemmel i lov 11, juni 1993 nr. 66 om pristiltak IJf. delegeringsvedtak

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-54 20.06.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS` søknad om dispensasjon til å inngå prisforhandlinger

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE 07000 BergenTaxL Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 Bergen Ref: 200706922-16/832/KINY Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR 2008 Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Trønder Taxi AS gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol Vår ref.: Dato: 11/2094-21 27.03.2012 Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol En kvinne ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

V Konkurranseloven dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Stavanger AS

V Konkurranseloven dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Stavanger AS V2001-03 08.01.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Stavanger AS Sammendrag: Norgestaxi Stavanger AS har fått dispensasjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Høringssvar om organisering av drosjemarkedet

Høringssvar om organisering av drosjemarkedet Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0896-4 Dato: 14.02.2013 Høringssvar om organisering av drosjemarkedet Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Forbrukerrådet

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Kollektivkampanjens grunnsyn 1. Kollektivtrafikken må prioriteres i budsjettene.

Detaljer

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre:

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre: PFU-SAK 269/11 KLAGER: Ruter v/ informasjonssjef Gry Isberg ADRESSE: Postboks 1030 Sentrum TELEFON/TELEFAX: 46409304 REDAKSJON: Digi.no PUBLISERINGSDATO 30. 09.2011 (kl. 12.01) STOFFOMRÅDE: Næringsliv/samferdsel

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

V Konkurranseloven Randaberg Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Randaberg Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-48 05.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Randaberg Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Randaberg Taxisentral gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK 12.11. 2016 Kommunereform tidsplan 1. juli 2016 - frist for kommunale vedtak Høsten 2016: Fylkesmennenes anbefaling

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:24 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:24 ( ) Innst. S. nr. 123 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:24 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

V Konkurranseloven Sola Drosjesentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Sola Drosjesentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-78 30.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Sola Drosjesentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Sola Drosjesentral BA gis dispensasjon fra

Detaljer