STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5"

Transkript

1 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt møte med Martin Bratfos (Bratfos Eiendom & Akustikk AS). Rapporten og understående er også sent på epost til berørte andelseiere. - Martin Bratfos (MB) står inne for hele rapporten. Han mener at Borettslaget MÅ ta tak i rapportens innhold. - Etasjeskillene (både mellom SüdØst/2etg og grillterrassen/7etg) skal stoppe (dempe) 60desibel lyd. Det gjør de ikke. Den faktiske dempningen er dessverre vesentlig lavere. - Rapporten beskriver 2 typer støy (støy fra musikk, prat, hopping, gåing osv, og støy fra installasjoner som ventilasjon tilsvarende). - MB mener at den lavfrekvente støyen fra ventilasjon og installasjoner er den største helsemessige "trusselen", selv om ingen/få andelseiere har påpekt dette tidligere. - MB avtaler befaring på grillterrassen med Christian Berner AS (eksperter på viberasjonsdempning) den 3 eller 4 september. Dagfinn og Kjetil Andreas vil også delta. - Etter befaringen vil borettslaget få anbefaling på mulige tiltak. - Borettslaget vurderer anbefalingen, i samråd med de berørte andelseiere (om det kreves, grunnet feks store økonomiske utgifter, vii det bli ekstraordinær generalforsamling). - Etter utførte tiltak anbefaler MB ny måling for å få bekreftet at tiltakene har hjulpet, evt hva som gjenstår. MB ønsker kontrollmålinger mens ventilasjonsanlegget og andre installasjoner er avstengt). - Styret starter snarest med å samle inn informasjon om ventilasjonsanlegget (tekniske data, kanaldimensjoner, luftmengde, kapasitet, tegninger osv). - Det gjennomføres en mer detaljert befaring/måling etc av ventilasjonsanlegget, for å finne ut hva som kan gjøres for å dempe denne støykilden. - Anbefalinger med påfølgende vurderinger, vedtak og iverksettelse. Kontrollmåling... - Styret avtaler snarest et møte med eierne av SüdØst for å gi dem kopi av rapporten og se på mulige løsninger. Selv om SüdØst allerede har gjort mye, viser vår rapport at det er langt igjen. - Styret bør uttrykke at rapporten gir større bekymring enn hva vi hadde forventet, særlig på "lekkasjen" gjennom etasjeskille og fra faste installasjoner. Styret må legge press på SüdØst til å ta tak i denne typen støy også. SüdØst må forstå at Bylegen vil bli involvert av borettslaget. - Vi må finne gode løsninger som er gjennomførbare og som har støtte hos alle parter. - Med tanke på den begrensede dempningen i etasjeskille, må dette dermed også komme til uttrykk hvor høyt det faktisk kan spilles i restauranten (desibel). Styreleder har snakket med noen av de berørte andelseierne og varslet om et åpent møte mellom dem og styret. Dette var i utgangspunktet planlagt til 27 august. Jeg ber om forståelse for at dette utsettes til etter befaringen og til vi har mottatt anbefalte tiltak. (De anbefalte tiltakene vil bli sent på epost, så snart styret har mottatt dem). Styret vil også sende ut referater fra de kommende samtalene med SüdØst.

2 Opprettholder styret at grillterrassen er åpen for bruk? Vedtak: Styret stiller seg bak styreleders oppsummering. -Styret ser frem til befaring, forslag på anbefalte tiltak og åpent møte for andelseiere. - DL avtaler møte med SüdØst (gir dem kopi av rapporten digitalt i forkant av møte). Grillterrassen forholdes stengt inntil videre (Annullerer tidligere åpning). Sak 168. Vannlekkasjene i det nye bodområdet Borettslaget har hatt utfordringer med vannlekkasjer i det nye bodområdet siden det ble overtatt fra utbygger. Utbygger har gjennomført en rekke tiltak, men dessverre er lekkasjene ikke helt eliminert. Utbygger har de siste månedene hatt befaringer med eksperter på kondensering. Ekspertene mener at vannet som kommer ned gjennom taket, ikke skyldes lekkasjer, men kondensering. Temperatur-forskjeller gjør at det dannes kondensering inne i hulrommene i takelementene. Når kondenseringen blir stor nok omformes den til vann. Takdekket er lagt på tvers av korridoren i bodområdet. I begge endene er det originale luftehull (10-15mm dia) inn takelementets hulrom. Utbygger har tidligere laget noen større luftehull (40mm dia) i takelementene langs korridoren. Disse har hjulpet noe mot kondenseringen. Neste steg er nå å lage flere luftehull (inntil 5 pr takelement). Det monteres ventilasjonsrør med avtrekksvifte som skal trekke luft ut gjennom disse nye store luftehullene. Dette vil sørge for en større rotasjonen av luft i hulrommene og vil forhåpentligvis eliminere kondenseringen. Det er utbygger som leder arbeidet, og dekker alle utgiftene. Styreleder har overfor utbygger påpekt at det kan synes som om lekkasjene/kondenseringen ligger mellom takelementene og ikke inne i takelementet. Styret har stor forståelse for at andelseiere kan bli frustrert over at vi fremdeles har vann i bodområdet. Styret er informert om at det er meget vanskelig å finne den reelle grunnen til vannet. Utbygger har heldigvis tatt sitt ansvar og lagt ned mye resurser. Utbygger har gravd opp i bakgården og lagt ny membran. Utbygger at bedret luftrotasjonen med å montere ny innsugsvifte for luft innerst i bodområdet. Ja det har tatt tid. Vi har kommet langt, men vi er ikke ferdig enda. Hell i uhell - Vi har en utbygger som tar ansvar, og vil til bunns i dette problemet. Styret håper at disse siste tiltakene iverksettes snarest mulig, og at vi blir kvitt vannet engang for alle. Vedtak: Tatt til etterretning, styreleder følger opp

3 Sak 169. Heisene Heisene nærmer seg ferdigstilling. Midlertidig bruksrett på den lille heisen (heiskontrollen) påla borettslaget å utbedre lysforholdene i samtlige etasjer. Dette ble utført av elektriker i sommer. Arbeidet er kontrollert og godkjent av styreleder. DL/KAA legger frem fremdriftsplan og status på møtet. Momenter som må følges opp: - utbedring av skader etter befaring den lille heisen (skaderapport) - ingen skader i den stor heisen - maling osv i overgang mellom vegg og metaldeksler alle etasjer - ny metallist i taket oppe i 8etg - tilgang (nøkkel) til stikkontaktene (test av kontaktene) - kamera i den store heisen er feilinnstilt (det er ikke mulig å se hvor heisen stopper) - er det montert branndetektorer i heissjaktene (hva er ID nummerne på disse to)? - er avsugsviften sterkt nok (inne i det gamle heisrommet)? - bytte av lås på heisrommet (til vårt eget nøkkelsystem) - rydding/tømming av KONEs lagerrom i kjelleren, åpne for gjennomgang - oppkobling av heisen til brannalarmanlegget (når brannalarmen går, skal begge heisen ned til 1.etg, dørene skal åpne seg) - koding av heisene, slik at en heis er oppe i 4etg, og en heis i 1etg, når de ikke er i bruk (stor i 1etg, lille i 4etg) Vedtak: DL følger opp styrets overstående merknader Sak 170. Søppelrommet Det er montert kamera i og utenfor søppelrommet. Dette tilhører utbyggers kameranettverk. Styreleder har informert utbygger at T5 vil betale vår del av utgiftene, når vi mottar tilgang til nevnte 2 kamera. Faktura er mottatt, og avvist. Hva er reglene for rengjøring av avfallskontainerne (Bakgården Vel s ansvar)? Hvordan unngår vi at det samles så mye annet avfall (ikke husholdningsavfall). Dette gir borettslaget ekstra kostander ved hver tømming (1 gang pr måned) Vedtak: Saken legges frem for samarbeidsstyret i bakgården. Sak 171. Renhold Rene Trapper har vasket hos oss fra begynnelsen av sommeren. Det er tydelig forbedring av renholdet. Flere andelseiere har påpekt forbedringen. Det gjenstår enda noen justeringer: - Vask av vegger inne i heisene hver uke (ikke avfetting) har skjedd - Vask under mattene i inngangspartiene Nedvask, støvtørk av taklamper osv, har styreleder valgt å utsette til bygningsarbeidet ifm heisene er ferdig. Oppstart begynnelsen av september Aftenposten leverte (igjen) søppel foran andelseiernes leiligheter både 15aug og 19aug. Styreleder har tatt ut bilder fra kameraovervåkningen, og sent formell klage for begge overtrampene. Lukten i inngangsparti 5D mener forståsegpåere at skyldes lukt fra våre afrikanske venner (hjørnebutikken). Det er samme lukt i vårt inngangsparti, som de har på sitt bakrom (rett innenfor veggen). Eier av hjørnebutikken (ICA Eiendom) har sagt opp leieavtalen pr 31des Lokalet skal da renoveres (pålegg gitt av Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten) Styreleder anbefaler at vi ser hva som skjer med lukt i inngangspartiet etter at lokalet er fraflyttet. Flere andelseiere har utfordringer med inngangsdør til egen andel

4 GOS har fjernet betongklossen ved handicap-parkeringen i Heimdalsgata Lukter urin ++ utenfor hovedinngang 5D. Må få til en løsning med ukentlig høytrykkspyling av dette området Vedtak: Styret pålegger styreleder å avklare endringene med Rene Trapper og GOS. Sak 172. Dører og låser Borettslaget har dessverre enda jevnlige feil og skader på dører, særlig hovedinngang 5D. Styreleder bestiller låssmed så snart han/styret er klar over feilen. Det tar ofte litt tid fra en skade oppstår, til noen informerer styret. Har anmodet Aker Lås & nøkkel om tilbud på automatisk dør åpner/lukker. Låssystemet er ajour og fungerer tilfredsstillende. - skifte lås det gamle heismontor rommet - kode tidsur grillterrassen - ny sylinder i boks nr 2 grillterrassen (når denne kommer i retur fra Trioving) - 2 låsboks sylindere til rep hos Aker lås - montere ny fjær i dørlåsbryter baktrapp (har bestilt) - se på dørhåndtak bakdør (Aker Lås er bestilt) - 2 nye sylindre til heisrommet og reserve Vedtak: Styreleder følger opp låssystemet Sak 173. Skifte av termostater, fellesavtale for andelseierne Styret har ikke klart å få til en rimelig pris på skifte av termostater. Styreleder anbefaler at styret informerer de andelseierne som har meldt inn behov for bytte, om status, og at andelseierne bestiller selv. Vedtak: AC tar saken og undersøker videre. Sak 174. Dugnad terrassene Status og fremdriftsplan på høytrykkspyling og beising av terrassene. Flere askebeger til solterrassen (6 stk) bordmodel Feste av gressmatte: KAA Fargevalg: AC og EK Hva med nye møbler: AC, EK og IJS Hva med kamera: PM Hva med terrasse 2etg: KAA Utarbeide HMS sak på avløpsrørene solterrassen (hva med 2etg terrassen) Vedtak: Styret fortsetter dugnadsarbeidet. Når IJS er ferdig å høytrykk spyle 9etg, overtar KAA for 2etg. PM ser på kamera mulighetene. Sak 175. GET og ny avtale digital TV/internett ØH la frem saken. Hatt dialog mtp ny avtale med Get, Canal Digital og Alt i box. Verken Alt i box eller Canal Digital har vært villig til å gi oss tilbud. Ny kundebehandler i Get, Anders, har vært meget flink og imøtekommende. Flere har hatt problemer med at internett faller ut, og Tv-signaler detter ut. Get hevder at dette sannsynligvis skyldes gammelt utstyr i borettslagets TV anlegg (kabler osv). Dette anlegget eies av borettslaget. En oppdatering av vårt anlegg (avgrenere, oppsplittere og skap) koster ca kr eks mva.

5 I dag betaler en normal andelseier: 157kr Kollektiv analog TV pakke 149kr Digitale TV kanaler 359kr 10/2 Bredbånd Totalt 665kr (+ evt Get bokser) Status i dag er at 81andeler har bredbånd fra Get hvorav 65 har 10/2 eller høyere (De resterende har 4/1). Nytt tilbud 339kr Kollektiv digital TV og bredbåndsavtale - Digital TV pakke - Microboks - 10/2 bredbånd (ekstra microboks kr 49, ekstra HD PVR boks kr 69) Dette er samme tilbud som borettslag på 250+ (andeler). Dersom vi takker ja, vil Get også utbedre borettslagets interne TV/bredbåndsanlegg kostnadsfritt innen 4-8 uker etter inngått avtale. All bindingstid som den enkelte andelseier har overfor Get vil bli slettet. Vedtak: Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling, når det foreligger noe mer detaljert info fra Get: Borettslaget har betalt analog pakke ut hele 2013, hvordan løses dette. Hvordan slettes private bredbånd og TV avtaler hos andelseiere. Overgangsordning mellom analog og digital. Sak 176. Film på vinduet DL informerte D705 har fått montert solskjerming (opalfim) på vinduene. Dette har fungert over all forventing. Temperaturen i leiligheten har gått ned fra 28/29 varmegrader på morgenen til 21/22 grader, dette grunnet en morgensol som står rett inn. I tillegg så har eieren fjernet persiennene han hadde på soveromsvinduet, da Opalfim + gardiner er nok til å gjøre rommet "mørkt nok" om morgenen. Solskjermingen hjelper ikke bare mot strålevarme fra solen, men vil også hjelpe mot kulderas fra vinduene om vinteren. Hvis det er leiligheter som har problemer med innsyn så kan dette også hjelpe stort. Hele monterings jobben var gjort på knappe 90 minutter. Filmen er montert på utsiden. Vinduene ble vasket grundig man må bare rydde unna persienner, gardiner, møbler på forhånd slik at montør har litt arbeidsrom. For 3 vinduer betalte han 1850,- inkl mva ,- pr vindu + mva. Filmen finnes i 3 styrker, vanlig, medium og sterkt soldempning. Vedtak: Styret sprer denne info til andelseierne. Sak 177. Nettside AC informerte. Har ikke fått tilbakemelding fra USBL på deres hjemmesideløsning for borettslag (selv ikke etter gjentatte forespørsler). Styret må se på ny oppdatert brukervennlig hjemmeside, ny profil Vedtak: AC jobber videre med å fremskaffe eventuelle tilbud.

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese)

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese) Side 1 av 8 ABSPEIDERNE.NO Norges speiderforbund Wøien Gård, Gamle Lommedalsvei 33 1339 VØYENENGA Org.nr: 971429593 Tlf: 917 32 729 Hjemmeside: ABspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no Kontortid: Mandag:

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer