Lokallagsundersøkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsundersøkelsen"

Transkript

1 Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen pågår i alle kommunene i Hordaland og i 20 utvalgte kommuner rundt i landet. Et spørreskjema vil gå ut til alle lag og foreninger i de aktuelle kommunene. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått kontaktinformasjon til lokale idrettsforeninger av Idrettsforbundet, og spørreskjemaene vil bli sendt til adresser og ledere registrert i Idrettsregistreringen I alle de aktuelle kommunene utgjør idrettslag og idrettsforeninger en betydelig andel av de registrerte organisasjonene. Idrettsforeninger er en viktig del av det lokale organisasjonslivet, og vi håper at så mange som mulig vil svare på spørreskjemaet, sier prosjektleder Karl Henrik Sivesind. Spørsmål Spørreskjemaet inneholder spørsmål om ulike sider ved foreningsarbeidet. Ikke minst er dette en unik mulighet for foreningene til å si sin mening om rammene de opererer innenfor, sier prosjektleder Sivesind. Spørsmålene handler blant annet om økonomi, om ledelse av foreningen og om medlemsmassen. Spørreskjemaet går også grundig inn på problemstillinger knyttet til frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Lignende undersøkelser har tidligere blitt gjennomført i Hordaland fylke. - Vi viderefører mange av de samme spørsmålene, slik at vi får kunnskap om hvordan organisasjonssamfunnet endrer seg. Nye spørsmål, for eksempel om bruk av internett i foreningsarbeidet er lagt til, slik at vi får med oss den nye utviklingen, forteller Sivesind. Informasjonen som samles inn skal kun brukes til å lage statistikk, personer og foreninger vil ikke senere kunne bli gjenkjent Frivillighetsforskning Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Rokkansenteret i Bergen. Lokallagsundersøkelsen vil danne grunnlag for forskning ved senteret i tiden fremover. Forskning er nyttig for organisasjonene Denne kartleggingen av lokale frivillige organisasjoner og forskningen ved senteret vil være nyttig for organisasjonene selv. - Vi vil få økt kunnskap om ulike sider ved organisasjonssamfunnet. Det har for eksempel i den senere tid vært et økt fokus på økonomien i lokale frivillige organisasjoner, blant annet på grunn av Grasrotandelen og diskusjonen rundt momskompensasjon. Mange viktige spørsmål har blitt reist av politikere, departementer og landsdekkende organisasjoner. Disse vil det nå bli enklere å svare på, sier Sivesind. Ønsker svar fra mange For å få et korrekt bilde av lokalt foreningsliv og organisasjonssamfunnet håper vi at så mange som mulig vil svare. På grunn av samarbeidet med Idrettsforbundet har vi stor tro på at skjemaene vil nå korrekte ledere og adresser, avslutter Sivesind. For lese mer om forskningsprosjektet og hvor undersøkelsen pågår, gå til nettsiden sivilsamfunn.no/lokallag. Her er det også informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med senteret og forskerne. Idrettsforbundet oppfordrer idrettsforeninger som mottar spørreskjemaet til å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen pågår i: Alle kommuner i Hordaland samt Spydeberg, Frogn, Åsnes, Lillehammer, Skjåk, Drammen, Fyresdal, Mandal, Lund, Finnøy, Vågsøy, Ørsta, Gjemnes, Ørland, Agdenes, Orkdal, Bindal, Hemnes, Vestvågøy, Bydelene Nordstrand og Grorud i Oslo.

2 Vedr e-post fra Grasrotbutikken.no Siste innspurt! Som vi tidligere har skrevet om i Hordaidrett, er Hordaland det fylket som har mottatt klart flest grasrotkroner. Samlet har frivillige organisasjoner i fylket mottatt 20,1 millioner pr. 30.november. Av dette beløpet har idrettslag fått 14,3 millioner kroner 30% av spillerne i Hordaland har valgt en grasrotmottaker. Det er med andre ord fortsatt et potensiale for idrettslag til å sikre seg grasrotmottakere og grasrotpenger før nyttår. Husk at ordningen har tilbakevirkende kraft ut Grasrotandelen fortsetter også i 2010, men da beregnes det grasrotandel fra det tidspunktet spilleren tilknytter seg. De fem største grasrotmottakerne pr er: GNEIST IDRETTSLAGET SMØRÅS IDRETTSLAG BRANN SPORTSKLUBBEN SPORTSKLUBBEN BAUNE FYLLINGEN FOTBALL Et geografisk utvalg over store grasrotmottakere ved siden av disse 5 er: OS TURNFORENING SOTRA SPORTSKLUBB Idrettsforbundet har fått henvendelser fra mottakere av en e-post fra grasrotbutikken.no, og de ønsker å presisere at denne bedriften IKKE har noen tilknytning til NIF eller Norsk Tipping. Dette har altså ingenting med grasrotandelen å gjøre, ei heller har selskapet noen samarbeidsavtale med Idrettsforbundet. Grasrotbutikken AS er et aksjeselskap helt uten tilknytning til idretten, og utsendelsen av e-posten er gjort uten noen form for medvirkning eller godkjenning fra Idrettsforbundet. Rapport Samspill mellom idrett og kommune Idrettsrådene - organisasjon, rolle og oppgaver av Ragnhild Holmen Waldahl Rapporten kan lastes ned ved å gå inn på og velg Publikasjoner, Rapporter og 2009 Vellykket anleggsseminar 115 deltakere og fulltegnet arrangement ga signaler om at det var et stort behov for et anleggsseminar. Hordaland Idrettskrets (HIK) og Hordaland fylkeskommune (HFK) stod som arrangør og det ble holdt på Thon Hotel, Bergen Airport på Kokstad onsdag 4. november. Innledere var Knut Songve, organisasjonssjef i HIK og Jens Harald Garden, rådgiver i HFK. ODDA FOTBALL KLUBB IL SKJERGARD IDRETTSLAGET SOLID TRIO IDRETTSLAG FOLLESE FOTBALLKLUBB AUSTRHEIM IDRETTSLAG FOTBALLKLUBBEN VOSS AUSTEVOLL IDRETTSKLUBB RONG IDRETTSLAG HORDABØ IDRETTSLAG ALVIDRA IL SKOGSVÅG IDRETTSLAG ØYSTESE IDRETTSLAG Presentasjonen på nett Presentasjonen som ble brukt finner du på våre nettsider under Anlegg i menyen til venstre.

3 Bergen kommunes idrettsplan på nett I oktober vedtok bystyret i Bergen Idrettsplan for Idrettsplanen gir visjoner, mål, strategier og tiltak for arbeidet med fysisk aktivitet i Bergen og bergensregionen fram til Idrettsplan legger føringer for Bergen kommunes virksomhet på feltet, og er retningsgivende for kommunal planlegging for hele idrettsfeltet. «Idrettsbyen Bergen et steg foran»denne visjonen gir uttrykk for idrettspolitiske og idrettsfaglige ambisjoner og prioriteringer. Formålet er å lage et nytt og oppdatert styringsverktøy for idrettspolitikken i Bergen kommune. Partnerskapsavtale for folkehelse Hordaland fylkeskommune koordinerer arbeidet med å fremme folkehelsearbeidet i fylket. Forpliktende partnerskap med kommuner, andre offentlige aktører, og frivillige lag og organisasjoner er nødvendig for å oppnå målene for folkehelsearbeidet. Hordaland fylkeskommune og Hordaland Idrettskrets har inngått avtale om partnerskap for å fremme folkehelsen i Hordaland. Satsingsområder: Fysisk aktivitet og idrett Psykisk helse Kosthold Rusmiddel Universell utforming Les mer om Partnerskapsavtalen på Utlysning av midler til idrett for funksjonshemmede 2010 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble oppløst Egenkapitalen ble da overført Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), med et ønske om at disse ble øremerket til å fremme idrett for funksjonshemmede. Støtteordningene er ment å være stimulerende i en overgangsfase etter at NFI er oppløst og særforbundene har tatt ansvar for funksjons hemmede utøvere innen sin idrett. Formålene vil derfor lyses ut for årene For 2010 lyses det ut midler til følgende formål: 1. Lag som tidligere har vært medlem i NFI - totalt kr ,- for Støtteordning for særskilte grupper - totalt kr ,- for 2010 Formål 1 og 2 søkes om på eget skjema innen 1. februar 2010, for tiltak som skal gjennomføres i NIF mottok over 80 søknader til disse formålene i 2009 og ønsker å presisere hvilke tiltak som er støtteberettiget. Dette fremkommer av utlysningsteksten. Det gis IKKE støtte til anlegg og fysisk tilrettelegging av fasiliteter, samt ordinær drift av lag. Utlysningsbrev og søknadsskjema finner du på nyhetssiden på IDRETTSREGISTRERINGEN Idrettsregistreringen i 2010 åpner 5. januar kl E-post med informasjon blir sendt til alle klubber, grupper og bedriftsidrettslag kvelden før registreringen åpner. Er din klubb satt opp med rett adresse? Vær klar over at adresseendring kan gjøres hele året i idrettsregistreringen. Idrettsregistreringen vil være åpen frem til 27. januar kl All nødvendig generell informasjon vil bli lagt ut på som tidligere år.

4 - av idretter For deltakerne et inspirerende og utfordrende seminar Lørdag 14.november fikk en håndfull deltagere oppleve et svært vellykket seminar med tittelen På Tvers Utfordringer og gleder med å engasjere ungdom i idretten. Deltagerne fikk glede av både foredrag og diskusjoner rundt sentrale problemstillinger tilknyttet ungdom og idrett. Det hele ble åpnet av Ulf Karlsson som blant annet er tidligere svensk landslagstrener i friidrett og som drøftet de viktigste faktorene som gjør at ungdom ønsker å være med i idretten. Karlsson advarte mot tendenser til ensretting innen idretten, spesielt innen et prestasjonsperspektiv hvor variasjon i grunntreningen viser seg som en forutsetning for å utvikles. Spørsmålet ble også etter hvert hvilken rolle idrettsklubbene kommer til å ha i fremtiden i et samfunn hvor organisert idrett tar ansvar for folkehelsen når uorganisert aktivitet er helt på vei ut. Fra dette perspektivet er det ikke sikkert at alle ungdommer skal beholdes for enhver pris til voksen alder, så lenge det er lagt et godt grunnlag for at ungdommene kan utvikles videre som gode mennesker og samfunnsborgere. Idrettslagenes rolle ble også veldig godt belyst gjennom de neste foredragene. Mette Fagerli seniorkonsulent innen merkevarebygging og aktiv tillitsvalgt i rytterklubb og krets fikk satt et svært godt fokus på klubbenes behov for å være synlige og å ha en klar profil. Gjennom tydelig visjonsutvikling og et bevisst forhold til kommunikasjon både internt og eksternt, var budskapet at klubben kan hindre rykter og mistillit innen miljøet. Kanskje burde også klubbene utvikle visjoner som også skiller seg tydelig fra andre klubber? Jan de Lange fra Antidoping Norge tok opp idrettslagets rolle med tanke på å forebygge rus- og dopingmisbruk blant ungdommer. Gjennom bevisstgjøring, kunnskapsheving og retningslinjer kan hver klubb gjøre et uvurderlig arbeid med å gi ungdommene et kritisk og sunt forhold til preparater, kosttilskudd og rusmidler. Ved å bli et Rent Idrettslag får klubben et sett med retningslinjer og kan signalisere tydelig til sine egne medlemmer og omverdenen at vi står for sunne verdier. Etter lunsjpausen gikk turen innom garderoben for klesskifte og så bar det videre til gymsalen. Her stod Kirvil Grini, instruktør i Bergens TF og Olympiatoppen Vest-Norge og Kjersti Moe, instruktør i Laksevåg T&IL og kurslærer i Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets klare for å ta deltakerne med på en svært variert basistreningsøkt. Deltakerne fikk virkelig utfordret både kropp og sinn og det ble både latter og tilløp til litt frustrasjon i salen! Her var det mange gode tips til å gjøre treningen både variert og morsom. Til slutt vil vi i arrangementskomiteen takke alle foreleserne for en svært god og inspirerende dag!

5 Tilbud om gratis klubbutvikling fra Idrettskretsen Hordaland Idrettskrets vil også i 2010 kunne tilby fleridrettslagene gratis klubbutvikling. Kort fortalt om vårt tilbud:en av våre klubbveiledere kommer ut i klubben og gjennomfører en Start-kveld med varighet 4 timer. Målgruppen er klubbens hovedstyre /gruppestyre(r) samt et tverrsnitt av medlemsmassen som ønsker å bidra i en positiv prosess. Innholdet i denne kvelden vil omfatte: 1. Status: Hvor står klubben i dag? 2. Definere klubbens innsatsområder 3. Starte arbeidet med å lage en tiltaksplan i lys av klubbens vedtatte planer 4. Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og forbund Etter dette har klubben mulighet for å gjennomføre ett til to oppfølgingsmøter. Innholdet i oppfølgingsmøtene vil være: 1. Evaluering og oppfølging av gjennomførte tiltak 2. Definere nye behov og ønsker i klubben 3. Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner Neste steg (Trinn 2) kan være at klubben plukker ut noen tema som en ønsker å fokusere mer på. Her kan klubben velge mellom ulike tema/moduler. Idrettskretsen har ansvar for gjennomføring av følgende tema/moduler: 1) Lover, regler 2) Møteledelse 3) Økonomistyring/regnskap 4) Idrettens rammebetingelser og 5) Anlegg generelt Hvis dette er av interesse ber om at klubben tar kontakt med Mette Rivelsrud i Hordaland Idrettskrets, telefon eller e-post: for nærmere informasjon og avtale om gjennomføring av tiltak. Vi ber videre om at klubben oppnevner 1 kontaktperson som vi kan forholde oss til. Vi gjennomfører tiltakene så langt økonomien og kapasiteten til våre klubbveiledere rekker. Engasjerte ungdommer på KickOff samling Lørdag 21. november samlet Hordaland Idrettskrets 35 ungdommer til KickOff i FYSAK-hallen på Landås. I hele ti klokketimer holdt ungdommene på med lekende læring og lærende leking i en sosial og hyggelig ramme sammen med dyktige innledere og instruktører. En utfyllende rapport med bilder finner du på våre nettsider

6 Nytt fleridrettsforbund stiftet Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund (NoAFF), Norges Frisbee Forbund (NFF) og Norges Lacrosse Forbund (NLF) har slått seg sammen til et nytt fleridrettsforbund kalt Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). Sammenslutningen skjedde i november. Det nye forbundet representerer noen av idrettene i Norge som vokser raskest, og totalt har de rundt medlemmer. Fleridrettsforbundet vil ha fire seksjoner, en for hver idrett: Amerikansk fotball, cheerleading, frisbee og lacrosse. Lacrosse blir tatt opp som ny idrett i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom denne sammenslåingen. Det er i dag to idrettslag i Hordaland som driver med lacrosse. Disse er Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) og BI-Bergen Studentidrettslag. Tre idrettslag har amerikansk fotball og cheerleading på programmet; Kvernbit IL, Åsane Amerikansk Fotballklubb (Seahawks) og Bergen Storm. To idrettslag i fylket har aktivitet innen frisbee; Stormkast - Bergen Frisbeeklubb og BSI. fotor: NM i Lacrosse 2008 Hordaland Idrettskrets avholder kretsting i 2010 Hordaland Idrettskrets avholder sitt kretsting lørdag 17. april 2010 i Bergen på Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad. og tinget gjennomføres på en dag. Det legges opp til et faglig seminar fredag 16. april. Innkalling sendes ut 3 måneder før Kretstinget gjennomføres. Forslag på kandidater Valgkomiteen har satt i gang arbeidet med å legge frem forslag til nytt kretsstyre og kontrollkomité til tinget i Valgkomiteen ønsker også å få Hordalandsidretten til å komme med forslag på kandidater til de forskjellige vervene. Det skal på tinget velges følgende: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Forslag sendes til valgkomiteens leder Knut Olaf Pedersen, Skarehaugene 36, 5174 Mathopen. Mobil privat epost: Øvrige medlemmer i valgkomiteen er Tore Alfstad og Liv Marie Stenvold. Varamedlem Marit Wæhle. Regnskap - 50% stilling ledig Hordaland Idrettskrets (HIK) fører i dag regnskap for flere særkretser og idrettslag i fylket. Pga. økende oppdragsmengde ønsker vi kontakt med en regnskapskyndig person som kan styrke denne tjenesten. Vi ønsker kontakt med person som kan arbeide i inntil 50% stilling på en midlertidig basis. Interesserte bes ta kontakt med organisasjonssjef i HIK Knut Songve, mobil , e-post:

7 LOVER Alle idrettslag må holde sine årsmøter i løpet av første halvår Av NIFs basis-lovnorm for idrettslag 10, Årsmøtet, fremgår det hvordan man skal innkalle til årsmøte, hvem som har adgang til møtet, vedtaksførhet og saksbehandling. Av 11, Ledelse av årsmøtet, kommer det frem at dirigenten/e ikke behøver å være medlem av idrettslaget. Av 12, Årsmøtets oppgaver, kommer det frem hva årsmøtet faktisk skal gjøre. Innholdet her kan brukes til standard agenda. Her kommer det bl.a. frem hva som må behandles/godkjennes og hvilke verv som må velges. Husk at alle valg må skje i samsvar med NIFs lov 2-4, Kjønnsfordeling, som er den samme som 7 i NIFs basis-lovnorm for idrettslag. Det er også viktig å sette seg inn i NIFs lov 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett. Av 13, Stemmegivning på årsmøtet, kommer det frem hvordan stemmegivning skal foregå. De lovpålagte verv Jfr. NIFs basis-lovnorm for idrettslag kommer det frem av 12, Årsmøtets oppgaver, at det er minimum 10 lovpålagte verv idrettslaget må velge. Disse vervene er: Styret med Leder, Nestleder, 1 styremedlem (jfr. fotnote 16 er 1 styremedlem minimum. Antallet fastsettes ved vedtakelse av loven). 1 varamedlem (jfr. fotnote 16 er 1 styremedlem minimum. Antallet fastsettes ved vedtakelse av loven). 2 revisorer Valgkomité med Leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem Hvis idrettslaget velger å ha flere styremedlemmer og/eller varamedlemmer øker antall lovpålagte tillitsverv tilsvarende. NIFs 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett. Vi får noen henvendelser vedrørende valgbarhet til ansatte i et idrettslag. Av NIFs lov 2-5 kommer det frem i 3. avsnitt: "Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ønsker du mer informasjon om hva dere bør passe på ved gjennomføringen av et årsmøte, evt. å få informasjon og diskutere andre forhold knyttet til basislovnormen for idrettslag? I så fall kan dere melde dere på nedenstående kurs. SEMINAR: Idrettens lover og retningslinjer Gjennomføring av et årsmøte Hvilke lover og bestemmelser må et idrettslag forholde seg til Laget som juridisk enhet Styrets ansvar IL s lov og organisasjonsplan Stemmerett og valgbarhet Medlemskap Straffesaker Seminaret er gratis og gjennomføres på Idrettens Hus i Bergen torsdag 28. januar kl Idrett Innledere: Knut Songve og Heidi Hatlen fra idrettskretsens administrasjon. Påmelding innen 25. januar til: Dersom det er ønske om å gjennomføre tilsvarende seminar i andre kommuner eller idrettslag ta kontakt med idrettskretsen. LINKER NIFs basis-lovnorm for idrettslag og maler til innkalling, årsberetning og protokoll til årsmøter finner du på under Lover og bestemmelser. Årsmøter i idrettsråd Idrettskretsen ønsker å delta på idrettsrådenes årsmøter og vi har behov for å få kjennskap til når og hvor dere vil gjennomføre dem. Årsmøtedato med tid og sted sendes

8 Hordaland Fylkeskommunes utviklingsstipend og fat til medaljevinnere 2009 Hordaland fylkeskommune sitt utviklingsstipend for 2009 på kroner ble delt ut tirsdag 8. desember til Trener Stein Arve Lone (fotball) Utøvere Torbjørn Aamelfot (håndball) Kåre Morken (volleyball), Hilde Fenne (Skiskyting) Håkon Westergård (orientering) Samme dag ble Fylkeskommunen sitt tinnfat delt ut til VM/ OL medaljevinnere: VM Bronse Stian Schjetlein (vannjet), VM sølv Trond Nymark (kappgang) og VM gull Eirin Dale (kickboksing) f.v. leder for Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune Helge Andre Njåstad, Stein Arve Lone, Torbjørn Aamelfot, Hilde Fenne, Kåre Morken, Håkon Westergård og fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg Nytt om lag NYE LAG I NOVEMBER 2009 Sveio Karateklubb (kampsport) Bergen Allfot IL (fotball) Sotra Judoklubb (judo) Hellen Ballklubb (fotball, håndball, basket og bandy) Nubben FK (fotball) Kvam Gym og Trampettklubb (turn) Vestkysten Sportsklubb Antall lag pr nye treningsøvelser Fagavdeling for Trening i Olympiatoppen har lagt ut 450 treningsøvelser på sin nettside innenfor styrke-, spenst-, hurtighets- og bevegelighetstrening. Gå inn og velg Trening i menyen til venstre. Video med treningsøvelser finner du under hvert enkelt emne. Takk for innsatsen i 2009 Hordaland Idrettskrets takker alle som har bidratt innen idretten i Hordaland i Takk til alle som bidrar med frivillig arbeid i idrettslagene. Vi ønsker alle en riktig god jul og ser frem til et spennende nytt år med nye utfordringer. Hordaland Idrettskrets Idrettens Hus, Brann Stadion - Kniksens Plass 3 Hjemmeside: e-post: telefon

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige. idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21.

Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige. idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21. Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige universitets idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21. april 1998 Vedtatt den 7. november 1910 med senere endringer

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Barneidrett Kurs: Aktivitetsiederkurs barneidrett, 16 timer Temakvelder: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett Allsidig ballaktivitet Aktivitet

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 Med senere endringer, senest av 14.mars 2013 og 30.mars 2016 Godkjent av Akershus Idrettskrets xx.xx.

Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 Med senere endringer, senest av 14.mars 2013 og 30.mars 2016 Godkjent av Akershus Idrettskrets xx.xx. Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 Med senere endringer, senest av 14.mars 2013 og 30.mars 2016 Godkjent av Akershus Idrettskrets xx.xx.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lagets kjennetegn: Laget

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen).

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2) Lov for I.L. Holeværingen idrettslag, stiftet 31. mars 1895 Vedtatt den 1. november 1982 med senere endringer senest av 15.03.2011 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Sverresborg idrettsforening 1, stiftet 30. oktober 1931, med senere endringer, senest av 30.04.2013, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 06.05.2013. Loven er basert på lovnorm for idrettslag,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret. Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 med senere endringer, senest av14. mars 2013 godkjent av Akershus Idrettskrets den 21.mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lagets kjennetegn: Laget har grønt

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

Lillehammer Skiklub LOVER

Lillehammer Skiklub LOVER Lillehammer Skiklub LOVER Klubbens lover ble vedtatt 3. februar 1883. Lovene ble sist endret og vedtatt i ekstraordinært årsmøte 20. oktober 1992, og godkjent av NIF i brev av 25. november 1992. Lovene

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Skien Taekwon-Do klubb skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 Page 1 of 9 1 Innholdsfortegnelse LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund Ajourført etter vedtak

Detaljer

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Generell presentasjon Steder å søke midler Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Se www.idrett.no - Temasider

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946

Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946 Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946 Vedtatt den 22.02.2011 med senere endringer senest av 22.02.2011 1 Redaksjonelle forklaringer Alt i denne lov som er skrevet i kursiv er

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato].

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato]. Ny lov for Golia Tennisklubb Idrettstinget har gjennom årene vedtatt omfattende lovendringer som har betydning for idrettslag/-klubber. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det utarbeidet en lovnorm,

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV/VEDTEKTER FOR AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB

LOV/VEDTEKTER FOR AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB LOV/VEDTEKTER FOR AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB Lov for AIL Skjetten Sportsklubb 1, stiftet 03.05.1967, med senere endringer, senest av 12.04.2012, godkjent av Akershus idrettskrets den 08.08.2012. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen). Foreningen

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer