Lokallagsundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsundersøkelsen"

Transkript

1 Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen pågår i alle kommunene i Hordaland og i 20 utvalgte kommuner rundt i landet. Et spørreskjema vil gå ut til alle lag og foreninger i de aktuelle kommunene. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått kontaktinformasjon til lokale idrettsforeninger av Idrettsforbundet, og spørreskjemaene vil bli sendt til adresser og ledere registrert i Idrettsregistreringen I alle de aktuelle kommunene utgjør idrettslag og idrettsforeninger en betydelig andel av de registrerte organisasjonene. Idrettsforeninger er en viktig del av det lokale organisasjonslivet, og vi håper at så mange som mulig vil svare på spørreskjemaet, sier prosjektleder Karl Henrik Sivesind. Spørsmål Spørreskjemaet inneholder spørsmål om ulike sider ved foreningsarbeidet. Ikke minst er dette en unik mulighet for foreningene til å si sin mening om rammene de opererer innenfor, sier prosjektleder Sivesind. Spørsmålene handler blant annet om økonomi, om ledelse av foreningen og om medlemsmassen. Spørreskjemaet går også grundig inn på problemstillinger knyttet til frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Lignende undersøkelser har tidligere blitt gjennomført i Hordaland fylke. - Vi viderefører mange av de samme spørsmålene, slik at vi får kunnskap om hvordan organisasjonssamfunnet endrer seg. Nye spørsmål, for eksempel om bruk av internett i foreningsarbeidet er lagt til, slik at vi får med oss den nye utviklingen, forteller Sivesind. Informasjonen som samles inn skal kun brukes til å lage statistikk, personer og foreninger vil ikke senere kunne bli gjenkjent Frivillighetsforskning Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Rokkansenteret i Bergen. Lokallagsundersøkelsen vil danne grunnlag for forskning ved senteret i tiden fremover. Forskning er nyttig for organisasjonene Denne kartleggingen av lokale frivillige organisasjoner og forskningen ved senteret vil være nyttig for organisasjonene selv. - Vi vil få økt kunnskap om ulike sider ved organisasjonssamfunnet. Det har for eksempel i den senere tid vært et økt fokus på økonomien i lokale frivillige organisasjoner, blant annet på grunn av Grasrotandelen og diskusjonen rundt momskompensasjon. Mange viktige spørsmål har blitt reist av politikere, departementer og landsdekkende organisasjoner. Disse vil det nå bli enklere å svare på, sier Sivesind. Ønsker svar fra mange For å få et korrekt bilde av lokalt foreningsliv og organisasjonssamfunnet håper vi at så mange som mulig vil svare. På grunn av samarbeidet med Idrettsforbundet har vi stor tro på at skjemaene vil nå korrekte ledere og adresser, avslutter Sivesind. For lese mer om forskningsprosjektet og hvor undersøkelsen pågår, gå til nettsiden sivilsamfunn.no/lokallag. Her er det også informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med senteret og forskerne. Idrettsforbundet oppfordrer idrettsforeninger som mottar spørreskjemaet til å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen pågår i: Alle kommuner i Hordaland samt Spydeberg, Frogn, Åsnes, Lillehammer, Skjåk, Drammen, Fyresdal, Mandal, Lund, Finnøy, Vågsøy, Ørsta, Gjemnes, Ørland, Agdenes, Orkdal, Bindal, Hemnes, Vestvågøy, Bydelene Nordstrand og Grorud i Oslo.

2 Vedr e-post fra Grasrotbutikken.no Siste innspurt! Som vi tidligere har skrevet om i Hordaidrett, er Hordaland det fylket som har mottatt klart flest grasrotkroner. Samlet har frivillige organisasjoner i fylket mottatt 20,1 millioner pr. 30.november. Av dette beløpet har idrettslag fått 14,3 millioner kroner 30% av spillerne i Hordaland har valgt en grasrotmottaker. Det er med andre ord fortsatt et potensiale for idrettslag til å sikre seg grasrotmottakere og grasrotpenger før nyttår. Husk at ordningen har tilbakevirkende kraft ut Grasrotandelen fortsetter også i 2010, men da beregnes det grasrotandel fra det tidspunktet spilleren tilknytter seg. De fem største grasrotmottakerne pr er: GNEIST IDRETTSLAGET SMØRÅS IDRETTSLAG BRANN SPORTSKLUBBEN SPORTSKLUBBEN BAUNE FYLLINGEN FOTBALL Et geografisk utvalg over store grasrotmottakere ved siden av disse 5 er: OS TURNFORENING SOTRA SPORTSKLUBB Idrettsforbundet har fått henvendelser fra mottakere av en e-post fra grasrotbutikken.no, og de ønsker å presisere at denne bedriften IKKE har noen tilknytning til NIF eller Norsk Tipping. Dette har altså ingenting med grasrotandelen å gjøre, ei heller har selskapet noen samarbeidsavtale med Idrettsforbundet. Grasrotbutikken AS er et aksjeselskap helt uten tilknytning til idretten, og utsendelsen av e-posten er gjort uten noen form for medvirkning eller godkjenning fra Idrettsforbundet. Rapport Samspill mellom idrett og kommune Idrettsrådene - organisasjon, rolle og oppgaver av Ragnhild Holmen Waldahl Rapporten kan lastes ned ved å gå inn på og velg Publikasjoner, Rapporter og 2009 Vellykket anleggsseminar 115 deltakere og fulltegnet arrangement ga signaler om at det var et stort behov for et anleggsseminar. Hordaland Idrettskrets (HIK) og Hordaland fylkeskommune (HFK) stod som arrangør og det ble holdt på Thon Hotel, Bergen Airport på Kokstad onsdag 4. november. Innledere var Knut Songve, organisasjonssjef i HIK og Jens Harald Garden, rådgiver i HFK. ODDA FOTBALL KLUBB IL SKJERGARD IDRETTSLAGET SOLID TRIO IDRETTSLAG FOLLESE FOTBALLKLUBB AUSTRHEIM IDRETTSLAG FOTBALLKLUBBEN VOSS AUSTEVOLL IDRETTSKLUBB RONG IDRETTSLAG HORDABØ IDRETTSLAG ALVIDRA IL SKOGSVÅG IDRETTSLAG ØYSTESE IDRETTSLAG Presentasjonen på nett Presentasjonen som ble brukt finner du på våre nettsider under Anlegg i menyen til venstre.

3 Bergen kommunes idrettsplan på nett I oktober vedtok bystyret i Bergen Idrettsplan for Idrettsplanen gir visjoner, mål, strategier og tiltak for arbeidet med fysisk aktivitet i Bergen og bergensregionen fram til Idrettsplan legger føringer for Bergen kommunes virksomhet på feltet, og er retningsgivende for kommunal planlegging for hele idrettsfeltet. «Idrettsbyen Bergen et steg foran»denne visjonen gir uttrykk for idrettspolitiske og idrettsfaglige ambisjoner og prioriteringer. Formålet er å lage et nytt og oppdatert styringsverktøy for idrettspolitikken i Bergen kommune. Partnerskapsavtale for folkehelse Hordaland fylkeskommune koordinerer arbeidet med å fremme folkehelsearbeidet i fylket. Forpliktende partnerskap med kommuner, andre offentlige aktører, og frivillige lag og organisasjoner er nødvendig for å oppnå målene for folkehelsearbeidet. Hordaland fylkeskommune og Hordaland Idrettskrets har inngått avtale om partnerskap for å fremme folkehelsen i Hordaland. Satsingsområder: Fysisk aktivitet og idrett Psykisk helse Kosthold Rusmiddel Universell utforming Les mer om Partnerskapsavtalen på Utlysning av midler til idrett for funksjonshemmede 2010 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble oppløst Egenkapitalen ble da overført Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), med et ønske om at disse ble øremerket til å fremme idrett for funksjonshemmede. Støtteordningene er ment å være stimulerende i en overgangsfase etter at NFI er oppløst og særforbundene har tatt ansvar for funksjons hemmede utøvere innen sin idrett. Formålene vil derfor lyses ut for årene For 2010 lyses det ut midler til følgende formål: 1. Lag som tidligere har vært medlem i NFI - totalt kr ,- for Støtteordning for særskilte grupper - totalt kr ,- for 2010 Formål 1 og 2 søkes om på eget skjema innen 1. februar 2010, for tiltak som skal gjennomføres i NIF mottok over 80 søknader til disse formålene i 2009 og ønsker å presisere hvilke tiltak som er støtteberettiget. Dette fremkommer av utlysningsteksten. Det gis IKKE støtte til anlegg og fysisk tilrettelegging av fasiliteter, samt ordinær drift av lag. Utlysningsbrev og søknadsskjema finner du på nyhetssiden på IDRETTSREGISTRERINGEN Idrettsregistreringen i 2010 åpner 5. januar kl E-post med informasjon blir sendt til alle klubber, grupper og bedriftsidrettslag kvelden før registreringen åpner. Er din klubb satt opp med rett adresse? Vær klar over at adresseendring kan gjøres hele året i idrettsregistreringen. Idrettsregistreringen vil være åpen frem til 27. januar kl All nødvendig generell informasjon vil bli lagt ut på som tidligere år.

4 - av idretter For deltakerne et inspirerende og utfordrende seminar Lørdag 14.november fikk en håndfull deltagere oppleve et svært vellykket seminar med tittelen På Tvers Utfordringer og gleder med å engasjere ungdom i idretten. Deltagerne fikk glede av både foredrag og diskusjoner rundt sentrale problemstillinger tilknyttet ungdom og idrett. Det hele ble åpnet av Ulf Karlsson som blant annet er tidligere svensk landslagstrener i friidrett og som drøftet de viktigste faktorene som gjør at ungdom ønsker å være med i idretten. Karlsson advarte mot tendenser til ensretting innen idretten, spesielt innen et prestasjonsperspektiv hvor variasjon i grunntreningen viser seg som en forutsetning for å utvikles. Spørsmålet ble også etter hvert hvilken rolle idrettsklubbene kommer til å ha i fremtiden i et samfunn hvor organisert idrett tar ansvar for folkehelsen når uorganisert aktivitet er helt på vei ut. Fra dette perspektivet er det ikke sikkert at alle ungdommer skal beholdes for enhver pris til voksen alder, så lenge det er lagt et godt grunnlag for at ungdommene kan utvikles videre som gode mennesker og samfunnsborgere. Idrettslagenes rolle ble også veldig godt belyst gjennom de neste foredragene. Mette Fagerli seniorkonsulent innen merkevarebygging og aktiv tillitsvalgt i rytterklubb og krets fikk satt et svært godt fokus på klubbenes behov for å være synlige og å ha en klar profil. Gjennom tydelig visjonsutvikling og et bevisst forhold til kommunikasjon både internt og eksternt, var budskapet at klubben kan hindre rykter og mistillit innen miljøet. Kanskje burde også klubbene utvikle visjoner som også skiller seg tydelig fra andre klubber? Jan de Lange fra Antidoping Norge tok opp idrettslagets rolle med tanke på å forebygge rus- og dopingmisbruk blant ungdommer. Gjennom bevisstgjøring, kunnskapsheving og retningslinjer kan hver klubb gjøre et uvurderlig arbeid med å gi ungdommene et kritisk og sunt forhold til preparater, kosttilskudd og rusmidler. Ved å bli et Rent Idrettslag får klubben et sett med retningslinjer og kan signalisere tydelig til sine egne medlemmer og omverdenen at vi står for sunne verdier. Etter lunsjpausen gikk turen innom garderoben for klesskifte og så bar det videre til gymsalen. Her stod Kirvil Grini, instruktør i Bergens TF og Olympiatoppen Vest-Norge og Kjersti Moe, instruktør i Laksevåg T&IL og kurslærer i Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets klare for å ta deltakerne med på en svært variert basistreningsøkt. Deltakerne fikk virkelig utfordret både kropp og sinn og det ble både latter og tilløp til litt frustrasjon i salen! Her var det mange gode tips til å gjøre treningen både variert og morsom. Til slutt vil vi i arrangementskomiteen takke alle foreleserne for en svært god og inspirerende dag!

5 Tilbud om gratis klubbutvikling fra Idrettskretsen Hordaland Idrettskrets vil også i 2010 kunne tilby fleridrettslagene gratis klubbutvikling. Kort fortalt om vårt tilbud:en av våre klubbveiledere kommer ut i klubben og gjennomfører en Start-kveld med varighet 4 timer. Målgruppen er klubbens hovedstyre /gruppestyre(r) samt et tverrsnitt av medlemsmassen som ønsker å bidra i en positiv prosess. Innholdet i denne kvelden vil omfatte: 1. Status: Hvor står klubben i dag? 2. Definere klubbens innsatsområder 3. Starte arbeidet med å lage en tiltaksplan i lys av klubbens vedtatte planer 4. Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og forbund Etter dette har klubben mulighet for å gjennomføre ett til to oppfølgingsmøter. Innholdet i oppfølgingsmøtene vil være: 1. Evaluering og oppfølging av gjennomførte tiltak 2. Definere nye behov og ønsker i klubben 3. Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner Neste steg (Trinn 2) kan være at klubben plukker ut noen tema som en ønsker å fokusere mer på. Her kan klubben velge mellom ulike tema/moduler. Idrettskretsen har ansvar for gjennomføring av følgende tema/moduler: 1) Lover, regler 2) Møteledelse 3) Økonomistyring/regnskap 4) Idrettens rammebetingelser og 5) Anlegg generelt Hvis dette er av interesse ber om at klubben tar kontakt med Mette Rivelsrud i Hordaland Idrettskrets, telefon eller e-post: for nærmere informasjon og avtale om gjennomføring av tiltak. Vi ber videre om at klubben oppnevner 1 kontaktperson som vi kan forholde oss til. Vi gjennomfører tiltakene så langt økonomien og kapasiteten til våre klubbveiledere rekker. Engasjerte ungdommer på KickOff samling Lørdag 21. november samlet Hordaland Idrettskrets 35 ungdommer til KickOff i FYSAK-hallen på Landås. I hele ti klokketimer holdt ungdommene på med lekende læring og lærende leking i en sosial og hyggelig ramme sammen med dyktige innledere og instruktører. En utfyllende rapport med bilder finner du på våre nettsider

6 Nytt fleridrettsforbund stiftet Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund (NoAFF), Norges Frisbee Forbund (NFF) og Norges Lacrosse Forbund (NLF) har slått seg sammen til et nytt fleridrettsforbund kalt Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). Sammenslutningen skjedde i november. Det nye forbundet representerer noen av idrettene i Norge som vokser raskest, og totalt har de rundt medlemmer. Fleridrettsforbundet vil ha fire seksjoner, en for hver idrett: Amerikansk fotball, cheerleading, frisbee og lacrosse. Lacrosse blir tatt opp som ny idrett i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom denne sammenslåingen. Det er i dag to idrettslag i Hordaland som driver med lacrosse. Disse er Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) og BI-Bergen Studentidrettslag. Tre idrettslag har amerikansk fotball og cheerleading på programmet; Kvernbit IL, Åsane Amerikansk Fotballklubb (Seahawks) og Bergen Storm. To idrettslag i fylket har aktivitet innen frisbee; Stormkast - Bergen Frisbeeklubb og BSI. fotor: NM i Lacrosse 2008 Hordaland Idrettskrets avholder kretsting i 2010 Hordaland Idrettskrets avholder sitt kretsting lørdag 17. april 2010 i Bergen på Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad. og tinget gjennomføres på en dag. Det legges opp til et faglig seminar fredag 16. april. Innkalling sendes ut 3 måneder før Kretstinget gjennomføres. Forslag på kandidater Valgkomiteen har satt i gang arbeidet med å legge frem forslag til nytt kretsstyre og kontrollkomité til tinget i Valgkomiteen ønsker også å få Hordalandsidretten til å komme med forslag på kandidater til de forskjellige vervene. Det skal på tinget velges følgende: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Forslag sendes til valgkomiteens leder Knut Olaf Pedersen, Skarehaugene 36, 5174 Mathopen. Mobil privat epost: Øvrige medlemmer i valgkomiteen er Tore Alfstad og Liv Marie Stenvold. Varamedlem Marit Wæhle. Regnskap - 50% stilling ledig Hordaland Idrettskrets (HIK) fører i dag regnskap for flere særkretser og idrettslag i fylket. Pga. økende oppdragsmengde ønsker vi kontakt med en regnskapskyndig person som kan styrke denne tjenesten. Vi ønsker kontakt med person som kan arbeide i inntil 50% stilling på en midlertidig basis. Interesserte bes ta kontakt med organisasjonssjef i HIK Knut Songve, mobil , e-post:

7 LOVER Alle idrettslag må holde sine årsmøter i løpet av første halvår Av NIFs basis-lovnorm for idrettslag 10, Årsmøtet, fremgår det hvordan man skal innkalle til årsmøte, hvem som har adgang til møtet, vedtaksførhet og saksbehandling. Av 11, Ledelse av årsmøtet, kommer det frem at dirigenten/e ikke behøver å være medlem av idrettslaget. Av 12, Årsmøtets oppgaver, kommer det frem hva årsmøtet faktisk skal gjøre. Innholdet her kan brukes til standard agenda. Her kommer det bl.a. frem hva som må behandles/godkjennes og hvilke verv som må velges. Husk at alle valg må skje i samsvar med NIFs lov 2-4, Kjønnsfordeling, som er den samme som 7 i NIFs basis-lovnorm for idrettslag. Det er også viktig å sette seg inn i NIFs lov 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett. Av 13, Stemmegivning på årsmøtet, kommer det frem hvordan stemmegivning skal foregå. De lovpålagte verv Jfr. NIFs basis-lovnorm for idrettslag kommer det frem av 12, Årsmøtets oppgaver, at det er minimum 10 lovpålagte verv idrettslaget må velge. Disse vervene er: Styret med Leder, Nestleder, 1 styremedlem (jfr. fotnote 16 er 1 styremedlem minimum. Antallet fastsettes ved vedtakelse av loven). 1 varamedlem (jfr. fotnote 16 er 1 styremedlem minimum. Antallet fastsettes ved vedtakelse av loven). 2 revisorer Valgkomité med Leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem Hvis idrettslaget velger å ha flere styremedlemmer og/eller varamedlemmer øker antall lovpålagte tillitsverv tilsvarende. NIFs 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett. Vi får noen henvendelser vedrørende valgbarhet til ansatte i et idrettslag. Av NIFs lov 2-5 kommer det frem i 3. avsnitt: "Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ønsker du mer informasjon om hva dere bør passe på ved gjennomføringen av et årsmøte, evt. å få informasjon og diskutere andre forhold knyttet til basislovnormen for idrettslag? I så fall kan dere melde dere på nedenstående kurs. SEMINAR: Idrettens lover og retningslinjer Gjennomføring av et årsmøte Hvilke lover og bestemmelser må et idrettslag forholde seg til Laget som juridisk enhet Styrets ansvar IL s lov og organisasjonsplan Stemmerett og valgbarhet Medlemskap Straffesaker Seminaret er gratis og gjennomføres på Idrettens Hus i Bergen torsdag 28. januar kl Idrett Innledere: Knut Songve og Heidi Hatlen fra idrettskretsens administrasjon. Påmelding innen 25. januar til: Dersom det er ønske om å gjennomføre tilsvarende seminar i andre kommuner eller idrettslag ta kontakt med idrettskretsen. LINKER NIFs basis-lovnorm for idrettslag og maler til innkalling, årsberetning og protokoll til årsmøter finner du på under Lover og bestemmelser. Årsmøter i idrettsråd Idrettskretsen ønsker å delta på idrettsrådenes årsmøter og vi har behov for å få kjennskap til når og hvor dere vil gjennomføre dem. Årsmøtedato med tid og sted sendes

8 Hordaland Fylkeskommunes utviklingsstipend og fat til medaljevinnere 2009 Hordaland fylkeskommune sitt utviklingsstipend for 2009 på kroner ble delt ut tirsdag 8. desember til Trener Stein Arve Lone (fotball) Utøvere Torbjørn Aamelfot (håndball) Kåre Morken (volleyball), Hilde Fenne (Skiskyting) Håkon Westergård (orientering) Samme dag ble Fylkeskommunen sitt tinnfat delt ut til VM/ OL medaljevinnere: VM Bronse Stian Schjetlein (vannjet), VM sølv Trond Nymark (kappgang) og VM gull Eirin Dale (kickboksing) f.v. leder for Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune Helge Andre Njåstad, Stein Arve Lone, Torbjørn Aamelfot, Hilde Fenne, Kåre Morken, Håkon Westergård og fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg Nytt om lag NYE LAG I NOVEMBER 2009 Sveio Karateklubb (kampsport) Bergen Allfot IL (fotball) Sotra Judoklubb (judo) Hellen Ballklubb (fotball, håndball, basket og bandy) Nubben FK (fotball) Kvam Gym og Trampettklubb (turn) Vestkysten Sportsklubb Antall lag pr nye treningsøvelser Fagavdeling for Trening i Olympiatoppen har lagt ut 450 treningsøvelser på sin nettside innenfor styrke-, spenst-, hurtighets- og bevegelighetstrening. Gå inn og velg Trening i menyen til venstre. Video med treningsøvelser finner du under hvert enkelt emne. Takk for innsatsen i 2009 Hordaland Idrettskrets takker alle som har bidratt innen idretten i Hordaland i Takk til alle som bidrar med frivillig arbeid i idrettslagene. Vi ønsker alle en riktig god jul og ser frem til et spennende nytt år med nye utfordringer. Hordaland Idrettskrets Idrettens Hus, Brann Stadion - Kniksens Plass 3 Hjemmeside: e-post: telefon

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer