NORSK FYSISK SELSKAP. Innkalling, Styremøte 2. februar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FYSISK SELSKAP. Innkalling, Styremøte 2. februar 2007"

Transkript

1 NORSK FYSISK SELSKAP Innkalling, Styremøte 2. februar 2007 Rom 139, Fysikkbygningens vestfløy Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, kl Agenda SAK 1 Referatsaker Godkjenning av nye medlemmer Vervingskampanje Selskapets priser Valgkomite og valg på Fysikermøtet 2007 Nye nettsider SAK 2 - Søknader Søknad om støtte til Norske Fysikkstudenters Konferanse 2007 Søknad om støtte til Astrofestivalen 2007 Søknad om støtte til faggruppemøte 2007, Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk SAK 3 - Foreløpig regnskap 2006 Regnskap/Budsjett 2006/2007 SAK 4 - Fysikermøtet 2007 SAK 5 - Nye prosjekter for NFS SAK 6 - Fra Fysikkens Verden, Temanummer SAK 7 - Oppfølging av resolusjoner fra IUPAP NFS har spesielt blitt bedt om å redegjøre for sitt arbeid for oppfølging av resolusjon 5 fra IUPAPs generalforsamling SAK 8 - Referansegruppe innenfor området "energi" SAK 9 - Neste møte April/mai 2007 (Telefon) August 2007 (FM, Tromsø) SAK 10 - Eventuelt Anne Borg Henning Frydenlund Hansen

2 SAK 1 Nye medlemmer 2. februar 2007 Jørgen Akselvoll, Overingeniør, Patentstyret Yngvild Linnea Andalsvik, Student, Fysisk institutt, UiO Grete Kvamme Ersland, Kontorsjef, Institutt for fysikk og teknologi Unni Fuskeland, Overingeniør, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO Borge Løvstad, lærer, Ås videregående skole Thomas Chr. Philibert, Lektor, Stabekk videregående skole Yvonne Rinne, Stipendiat, Fysisk institutt, UiO

3 SAK 2 Trond Bergh Nilssen Lars Onsagers veg 11, leilighet TRONDHEIM Norsk Fysisk Selskap Institutt for fysikk, NTNU 7491 TRONDHEIM SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI NFK 2007 Undertegnede søker herved om underskuddsgaranti for arrangementet Norske Fysikkstudenters Konferanse(NFK) 2007 på vegne av Norske Fysikkstudenters Forening (NoFFo). NFK 2007 arrangeres helgen 16. til 18. mars ved NTNU. Vi har en del foredragsholdere på plass allerede, og jobber blant annet med å få den østerrikske fysikeren Anton Zeilinger til å komme for å snakke litt om sitt arbeid innen kvanteinformatikk. Vedlagt er foreløpig budsjett for konferansen per 21. november. Vi har i etterkant av dette også fått tildelt kr i støtte fra kunnskapsdepartementet, disse er øremerket de rent faglige aktivitetene under konferansen. Siden mange av utgiftspostene ved arrangementet ikke er faglige av natur og er vanskelige å anslå størrelsen av på forhånd, søker vi likevel om underskuddsgaranti på kr Med vennlig hilsen Trond Bergh Nilssen, kasserer i NoFFo

4 FORELØPIG BUDSJETT FOR NORSKE FYSIKKSTUDENTERS KONFERANSE 2007 PER Inn: Støtte fra institutt for fysikk kr ,00 Støtte fra rektorpotten kr ,00 Støtte fra Frifond kr 9 000,00 Støtte fra fakultetet kr - Sum kr ,00 Ut: Gaver til forelesere kr 1 000,00 Kost, deltakere kr ,00 Losji, deltakere kr 4 000,00 Utenlandske gjester (reise, losji) kr 6 000,00 Åpnings-seremoni kr 5 000,00 kr ,00

5 Norsk Fysisk Selskap Oslo v/henning F. Hansen NTNU 7491 Trondheim ASTROFESTIVAL SØKNAD OM TILSKUDD Astrofestivalen er et kulturarrangement basert på astronomi, romfart og realfag, som henvender seg til både barn og voksne. Arrangementet har til hensikt å stimulere barn og unge til interesse for realfagene, og presentere naturvitenskapen for allmennpublikum gjennom opplevelse og undring. Årets festival går av stabelen søndag 18. november kl på universitetsområdet i Oslo. Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo er formell arrangør, mens en rekke samarbeidspartnere (blant annet Astrofysisk institutt, Norsk Astronautisk Forening og Fysikkforeningen) bidrar med funksjonærer og aktiviteter. Vi planlegger ut fra tidligere erfaringer med et besøkstall på Den store begivenheten på årets festival er at vi får besøk av Buzz Aldrin fra USA. Han landet på Månen sammen med Neil Armstrong under den første måneferden. Aldrin har, etter en lengre prosess, takket ja til vår invitasjon for å være æresgjest på arrangementet. Han vil delta i flere publikumsaktiviteter. Vi arrangerer også en festmiddag på Videnskapsakademiet kvelden før festivalen, i anledning av hans besøk, hvor vi inviterer representanter fra Norsk Romsenter, Universitetet, samt sponsorer og støttespillere. Vi kommer tilbake til dette. Utgiftene til middagen berører ikke festivalens budsjett. Andre nye tilbud som planlegges til årets festival (i tillegg til de fleste tilbudene fra 2006) vil være et Satellittverksted for barn, et gyroapparat med tastatur (som gir publikum muligheten til å konkurrere om hvem som best opprettholder kontrollen mens apparatet er i rotasjon), Måneportrettet (hvor ansiktet til den besøkende legges inn i et scenario av en astronaut på Månen), en konkurranse for barn der de skal lage den beste astronautdrakten i miniatyr, samt en billedutstilling med motiver fra Apollo-programmet. I tilknytning til astrofestivalen lages det årlig en skolekalender som sendes gratis til alle 8. klasser i landet, og alle 6. klasser i Oslo-området. Kalenderen inneholder flotte astronomi- og romfartsbilder, forslag til skoleaktiviteter, og astronomiske merkedager. Det er gratis adgang på selve arrangementet og vi er avhengige av å innhente midler både fra UiO og eksterne sponsorer/støttespillere for å kunne tilby en innholdsrik festival. Vi vil gjerne takke NFS for støtten til tidligere festivaler. Vi søker hermed Norsk Fysisk Selskap om en støtte på kr Astrofestival Til gjengjeld tilbyr vi dere plass til en månedsprofil i astrofestivalkalenderen, et antall gratiskalendere etter ønske (maks 100 stk) og profilering som delsponsor på trykksaker, annonser og nettsted (ikke med logo). Dere får dessuten disponere en plass på festmiddagen, samt tre gratisbilletter til opplegget med Buzz Aldrin i Universitetsbiblioteket under Astrofestivalen. I tillegg får muligheten til å være representert på arrangementet med en utstilling om dere ønsker. Beste hilsener, Michael Baziljevich, Prosjektleder Elektronisk vedlegg: Budsjett for 2007.

6 BUDSJETT: ASTROFESTIVAL 2007 INNTEKTER UTGIFTER Universitetet i Oslo, sentralt Plakater og stativer Universitetet i Oslo, Mat.nat.fak Gjerder/sperreutstyr Universitetet i Oslo, Tekn. avd Stenging av lys 6000 Universitetet i Oslo, Fysisk institutt * Renhold 5000 Oslo kommune Premier, salgs- og lotterimateriell Norsk Romsenter Programfolder (20000eks.) Utdanningsdirektoratet Kalender (9000 eks) T-skjorter m/trykk til guider etc Andre sponsorer Etiketter 7000 Aktiviteter Førstehjelpsteam 1500 Lønnskostnader Funksjonærer (120 personer) Vakter Foredragsholdere 3000 Annonsering Billetter (Aldrin, 150 x300) Astronautbesøk (Buzz Aldrin!) Kalendere(forsalg) Kalendersalg(utgifter) Teknisk utstyr (inkl. gyroapparat) Teleskopverksted Diverse Salgsbod/inkl.knekklys Balanse fra Lotteri Sort hull bod UTGIFTER Romjakten INNTEKTER: UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT * 60 % stilling-prosjektleder, lønnsmidl.timelønn, FoPU Resultat overføres til 2008-festivalen ** 60% stilling-prosjektleder, studenter på timelønn, rigglønn.

7 Blindern, Norsk fysisk selskap v/sekretær Henning Frydenlund Hansen Søknad om støtte til studentdeltagelse ved faggruppemøte, Kondenserte faser med atomfysikk, Norsk fysisk selskap Jeg søker med dette på vegne av styret i Faggruppe for kondenserte faser med atomfysikk om støtte til å finansiere masterstudenters deltagelse ved årets faggruppemøte i Kondenserte faser med atomfysikk. Vi søker om kr., noe som vil kunne finansiere 3 masterstudenter. Se vedlagte budsjett. Årets møte i faggruppen vil bli arrangert som en satelittkonferanse over én dag (5. juni) i tilknytning til NANOMAT-konferansen i Bergen juni Det vil være plass til færre foredrag enn under Wadahl-møtene, men vi håper likevel å få plass til noen studentforedrag. Vi håper også at noen studenter kan delta på møtet for å komme i kontakt med erfarne fysikere og delta på gode foredrag. Vi tror at dette vil være et viktig bidrag til å gi noen utvalgte studenter en større tilhørighet til faget og miljøet, og håper på en velvillig behandling av søknaden. Vennlig hilsen, Ole Martin Løvvik Leder for Faggruppe for kondenserte faser med atomfysikk i Norsk fysisk selskap

8 Budsjett for møte i Faggruppe for kondenserte faser med atomfysikk, Bergen, 5. juni 2007 Inntekter Utgifter Deltakeravgift 1, netto 230/stk Invitert foredrag, norsk fysiker (fra CAS?) 9000 Støtte fra Strukturfysikk, UiO Invitert foredrag, termoelektrisitet, USA (?) Støtte fra Fysikkavdelingen, IFE Invitert foredrag, Georg Kresse, Wien Støtte fra Institutt for fysikk og teknologi, UiB Invitert foredrag, quantum dots, Europa Støtte fra Norsk fysisk selskap Støtte til 3 masterstudenter Totalt inntekter Totalt utgifter Antatt antall deltakere: 50 Noter: 1 Deltakeravgift: Netto avgift (til disposisjon) % mva 57,5 Dagpakke, hotellet 425 Drikke til lunsj, hotellet 39 Brutto avgift 751,5 2 Utgifter per student Hotell 1 natt 1295 Brutto deltakeravgift Reise t/r Bergen 1290 Totalt 3335

9 SAK 3 Regnskap 2006, Norsk Fysisk Selskap PER Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Medlemskontingent, *) , , ,00 Kollektive medlemmer 0, , ,00 EPS kontingent , , ,00 Europhysics News 317,00 Fra Fysikkens Verden , , ,00 Fysikk OL , , , , , ,00 Møter i faggr , , ,00 Møter i utland 3 243, , ,00 Møter i arb.grupper/styrem. 960, , ,00 Fysikkåret , ,00 Fysikermøtet , , ,00 Synlighetsprosjekt , ,76 EU-prosjekt , ,56 Undervisningspris ,00 Simrad-prisen , ,00 Norsk Hydros Birkelandspris , ,00 Lønn (sekretær + innleid) , , ,00 Kontorutgifter 3 337, , ,00 Renter , , ,00 Gebyrer 1 583, , ,00 Diverse Totalt , , , , , ,00 Resultat 8 523, , ,00 Ekstraordinære inntekter. **) ,74 Resultat etter e.o inntekter ,80.*) Små endringer i "Medlemskontingenten" kan forekomme på grunn av forsinket registrering som følge av feil fra BBS..**) Ekstraordinære inntekter:.- Royaltyinntekter, "Naturens koder" 82000,00.- Overskudd, EP Letters 5028,74

10 SAK 7 25th General Assembly of IUPAP (2005) Resolutions of the 2005 General Assembly 1. It is resolved that the report of ICFA be adopted and the mandate of ICFA is continued to the 2008 General Assembly. 2. It is resolved that the statement International Guidelines for Ethical Conduct in Scientific Publishing be adopted in principle and the mandate of theworking Group on Communication in Physics be continued to the 2008 General Assembly. 3. It is resolved that the Working Group in Condensed Matter is terminated. 4. It is resolved that the mandate of PaNAGIC is continued to the 2008 General Assembly. 5. It is resolved that the Resolutions for the Conference on Women in Physics in Rio, as reported to the 2005 General Assembly, be adopted. The mandate of the Working Group on women in Physics is continued to the 2008 General Assembly. 6. It is resolved that the report of the Working Group on Energy be approved and the mandate of the Working Group is terminated. 7. It is resolved that the mandate of the Working Group on Ultrahigh Intensity Lasers (ICUIL) be continued until the 2008 General Assembly subject to approval of report by Council. 8. It is resolved that IUPAP adopts the report of the Working Group on Nanoscience and extends the mandate of the Working Group until the next General Assembly. 9. It is resolved that the Working Group on International Cooperation in Nuclear Physics be established with the proposed mandate. 10. It is resolved that the proposed IUPAP Young Scientist Prize be approved as outlined. 11. It is resolved that the International Organization of Medical Physicists (IOMP) be constituted as an Affiliated Commission of IUPAP (AC4). 12. It is resolved that Tunisia shall become a Member of IUPAP as soon as IUPAP has received the first year s membership dues. 13. It is resolved that IUPAP reaffirm its adherence to the policy on the Free Circulation of Scientists. 14. a. It is resolved that the slates of candidates for Commissions be adopted. b. It is resolved that the slates of candidates for Officers be adopted. 15. It is resolved that the IUPAP member fees will remain constant and will be 1850 euros per share for 2006,2007, Resolution of Appreciation of the 2005 General Assembly The 2005 General Assembly of IUPAP wishes to take note of and express its appreciation for the efforts of: UNESCO ithemba LABS director K. Baruth-Ram Naomi Haasboek, Ginny Stone, Audrey Sauls, Lindsay Davids The South Africa National Research Foundation, Department of Science and Energy Edmund Zingu Judy Franz APS Staff: Jackie Beamon-Kiene, Shirley Wilson, Sara Connors Bob Barber Council Members Burt Richter (Past President) Guests

11 Resolution for the IUPAP 25th General Assembly Submitted by the 2nd IUPAP International Conference on Women in Physics Rio de Janeiro, May 2005 Since the 1st IUPAP International Conference on Women in Physics (Paris, March 2002), more attention has been paid to including women in physics in many countries. Although some noticeable progress has been made, much more remains to be done before physics and its use in the countries of the world can benefit fully from the ideas and efforts of women. To promote the recruitment, retention, and advancement of women of all races and nationalities in physics, the representatives of the physics communities from 42 countries assembled in Rio de Janeiro unanimously recommend the following actions to the IUPAP 25th General Assembly in Cape Town, South Africa: 1. Request all IUPAP Liaison Committees to work toward catalyzing women's full participation in physics. 2. Write to the physical societies among its Members urging them to work harder to include women in their activities and reward systems. 3 Recognizing the efforts that IUPAP has already made to make sure that all IUPAP conference include women on program committees and among invited speakers, continue to work with conference organizers to promote the inclusion and encouragement of women. 4 Continue to work to increase the presence of women among its leadership. 5. Encourage the IUPAP Working Group on Women on Physics to consider developing training modules on gender and race equity in physics, on physics education pedagogies and curricula, and on the recruitment, retention, and advancement of women and on translating them into many languages. 6. Encourage the IUPAP Working Group on Women in Physics to oversee a thorough international survey of the status of women in physics in 2007, organize the 3rd International Conference on Women in Physics in 2008, and report at the 26th IUPAP General Assembly in Fall 2008.

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2015 12720/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet 04.03.2015 15/5 Komitè for levekår 03.03.2015 Behandling av søknader

Detaljer

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS?

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS? INFOMAT Februar 2008 Kjære leser! Siden sist har Stjernø-utvalget lagt fram sin innstilling, med blandet mottakelse i sektoren. Dette INFOMAT bringer utdrag av sammendraget. Det er høysesong for priser

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 1. INNLEDNING Årsrapporten omfatter kalender- og regnskapsåret 2014. På generalforsamlingen vil det også bli gitt en muntlig rapportering om aktiviteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Maring Forum NYTT juni 2010.

Maring Forum NYTT juni 2010. Maring Forum NYTT juni 2010. Denne utgaven dekker følgende tema: 1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 2. Ny biproduktforordning 3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA:

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Utenriksdepartementet St.prp. nr. 73 (2005 2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2.

Detaljer

Sats på VITENSENTRENE

Sats på VITENSENTRENE Sats på VITENSENTRENE Vi hadde besøk fra Karmsund rett før jul. Da kom en entusiastisk rektor og fortalte om en elev. Eleven var deprimert og det var første gang på ½ år de hadde sett han smile. Rektors

Detaljer

Sluttrapport 2005-2008

Sluttrapport 2005-2008 Sluttrapport 2005-2008 Nasjonalt kontaktpunkt for EUprogrammet econtentplus Februar 2009 Nasjonalt kontaktpunkt for econtentplus 2 INNHOLD Sammendrag...4 English summary...5 1 Innledning...6 2 Årsrapport

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

HAMAR.; - REGIONEN. pi+ t(, '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker

HAMAR.; - REGIONEN. pi+ t(, '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker CliWftllill&~llliT i= Ønske om kort reisevei til jobben? - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ nye kjedede eneboliger på Olstadmoen

Detaljer