Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology"

Transkript

1 Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology Cider er Copyright TransGaming Inc. Cider C/C++ runtime components (msvcrt.dll, msvcr71.dll, msvcp71.dll, msvcr80.dll, msvcp80.dll, msvcr90.dll, and msvcp90.dlli) inkluderer deler av Visual C runtime components og deler av Dinkum Compleat C/C++ Libraries. Visual C++ 6,0 runtime-komponenter er Copyright 1999 Microsoft Corp. Dinkumware-komponenter er Copyright for P.J. Plauger og Dinkumware Ltd. Cider MFC & ATL-komponenter (MFC42.dll, MFC71.dll) inkluderer Visual C++ 6,0 MFC & ATL-komponenter. Visual C++ 6,0 MFC & ATL-komponenter er Copyright Microsoft Corp. Cider inkluderer libpng, Copyright opphavspersonene til libpng-prosjektet (se for å få en fullstendig liste) Denne programvaren er delvis basert på arbeidene til Independent JPEG Group. Cider inkluderer libjpeg, copyright , Thomas G. Lane. Cider bruker NVIDIAs Cg Toolkit, Copyright , NVIDIA Corporation. Cider inkluderer dmalloc, Copyright Wolfram Gloger Cider inkluderer CSRI malloc, Copyright 1988, 1989, 1993 University of Toronto Cider inkluderer The Better String Library (bstring) Copyright Paul Hsieh Cider inkluderer Unshield, Copyright 2003 David Eriksson Deler av denne programvaren er Copyright 2006, Industrial Light & Magic, en divisjon av Lucasfilm Entertainment Company Ltd. Andre deler er beskyttet av opphavsrett tilhørende andre, som beskrevet. Med enerett. iniparser Portions Copyright 2000 ved Nicolas Devillard, brukes under MIT-lisensen under. Deler av denne programvaren er copyright The FreeType Project ( Med enerett. Deler av denne programvaren er copyright 2006 Simon Brown og bidragsytere til Squish project ( Med enerett. Cider libquartz.dylib-komponenten inkluderer deler av ffmpeg, Copyright Fabrice Bellard, et al. Cider distribueres under vilkårene i lisensavtalen for Cider Technology, beskrevet under. Deler av Cider er Copyright ReWind project-forfatterne (se for å få en fullstendig liste). ReWind-komponenter er tilgjengelige under vilkårene i ReWind-lisensen du finner under.

2 Deler av Cider er Copyright forfatterne bak Wine-prosjektet (se for å få en fullstendig liste). Wine-komponenter er tilgjengelig under vilkårene i GNU Lesser General Public Licence (LGPL) som du finner under. Kildekode til LGPL-komponenter er tigjengelig via: Andre Cider-komponenter som er tilgjengelige via lisensieres separat under vilkårene som beskrives i LISENS-filene som følger med. TransGaming Inc. Cider Technology-lisens Denne lisensen dekker bare noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre komponenter du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. LISENSAVTALE OG ANSVARSFRASKRIVELSE FOR TRANSGAMING-KOMPONENTER. LES DENNE LISENSAVTALEN NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. DETTE DOKUMENTET ER EN AVTALE MELLOM DEG OG TRANSGAMING INC, ("SELSKAPET"). SELSKAPET ER VILLIG TIL Å LISENSIERE DEN MEDFØLGENDE PROGRAMVAREN TIL DEG, KUN HVIS DU GODTAR ALLE VILKÅRENE I AVTALEN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN ER DU BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSEN. 1. Eierskap og lisens. Dette er en lisensavtale, IKKE en salgsavtale. Cider-programvaren ("programvaren") tilhører selskapet og/eller selskapets lisenstilbydere. Selskapet og/eller selskapets lisenstilbydere beholder rettighetene i programvaren og tilhørende dokumentasjon. Din rett til å bruke programvaren er spesifisert av denne avtalen, og selskapet og/eller selskapets lisenstilbydere beholder alle rettighetene som ikke gis deg eksplisitt i denne avtalen. 2. Tillatte bruksområder. Du får følgende rettighet i programvaren: (a) Retten til å installere og bruke den. Du kan installere og bruke programvaren på en datamaskin. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn en datamaskin, må du kontakte selskapet for å få en oppgradert lisens som tillater at du bruker programvaren på flere datamaskiner. 3. Forbudt bruk. Følgende bruk av programvaren er forbudt. Hvis du ønsker å bruke programvaren på en måte som er beskrevet som forbudt under, kan du kontakte selskapet per e-post på for å få informasjon om anskaffelse av en "lisens for spesialbruk." Hvis ikke, skal du IKKE: (a) Fremstille eller distribuere kopier av programvaren eller dokumentasjonen, eller deler av noen av disse, bortsett fra på måter som er tillatt i følge denne avtalen, (b) Bruke sikkerhetskopier eller arkivkopier av programvaren (eller la andre bruke slike kopier) til andre formål enn å erstatte det opprinnelige eksemplaret når dette blir ødelagt eller defekt, (c) Endre, dekompilere, modifisere, ta fra hverandre eller drive baklengs utvikling på programvaren, lage avledede arbeider basert på programvaren eller gjøre forsøk på å omgå, låse opp eller deaktivere beskyttelsessystemer eller initialiseringssystemer i programvaren, (d) Leie ut, lease ut, underlisensiere eller overføre programvaren eller dokumentasjonen eller rettighetene dine under denne avtalen,

3 (e) Fjerne eller utydeliggjøre merknader om opphavsrett eller varemerker på programvaren eller dokumentasjonen, (f) Laste opp eller sende programvaren eller deler av den til elektroniske oppslagstavler, nettverk eller andre typer flerbrukerdatasystemer, uansett formål, (g) Inkludere programvaren i kommersielle produkter som er tiltenkt produksjon, distribusjon eller salg eller (h) Inkludere programvaren i produkter som inneholder amoralske, skandaløse, kontroversielle, nedsettende, obskøne eller støtende arbeider. 4. Samtykke til innsamling og bruk av data Du gir samtykke til at TransGaming og våre samarbeidspartnere kan hente, bruke, lagre og sende teknisk og annen relevant informasjon som identifiserer din datamaskin, ditt operativsystem, ekstern maskinvare, samt brukerstatistikk for spille- og programvare, uten videre underretning. Du gir også samtykke til at TransGaming og våre samarbeidspartnere kan benytte denne informasjonen i innsamlingsdata, på en måte som ikke identifiserer deg personlig, for å forbedre våre produkter og tjenester, og at vi kan dele anonyme innsamlingsdata med tredjeparts tjenesteytere. Data som indentifiserer deg personlig hentes, brukes, lagres og sendes i henhold til TransGamings regler for personvern, som kan leses på 5. Avslutning av avtalen. Denne lisensen er gyldig fra første gang du bruker, installerer, laster inn eller kopierer programvaren. Du kan bringe avtalen til opphør når du vil ved å ødelegge og fjerne programvaren og all relatert dokumentasjon. Denne lisensen blir automatisk brakt til opphør uten forvarsel fra selskapet hvis ikke du følger alle delene av denne lisensen. Når du bringer avtalen til opphør, skal du ødelegge alle eksemplarer du har av programvaren og all tilhørende dokumentasjon. Alle delene av denne avtalen som gjelder garantier, begrensning av erstatningsansvar, rettslige tvangsmidler eller skader skal gjelde etter avtalens opphør. 6. Merknad om opphavsrett. Selskapet og/eller lisenstilbyderne har juridisk eierskap i programvaren. Det er ingenting i denne avtalen som fraskriver selskapet noen rettigheter, i følge kanadiske lover om opphavsrett eller andre føderale eller lokale lover. Dette programmet er beskyttet av kanadiske føderale lover og internasjonale lover om opphavsrett. 7. Diverse. Denne avtalen skal reguleres av lovene i Canada og provinsen Ontario. Hvis et vilkår eller en del av denne avtalen skulle vise seg å være ulovlig eller ugyldig eller av en eller annen grunn skulle være umulig å håndheve, skal denne delen skilles ut fra avtalen, og ikke på noen måte påvirke gyldigheten eller evnen til å håndheve de resterende delene av avtalen. 8. Fraskrivelse av ansvar for garanti. Selskapet garanterer ikke at programvaren eller funksjonene i programvaren tilfredsstiller dine krav, og heller ikke at bruken av programvaren vil være uten feil eller avbrudd. BORTSETT FRA DE EKSPLISITTE GARANTIENE SOM ER BESKREVET OVER, SKRIVER TRANSGAMING INC. FRA SEG ALT ANSVAR FOR GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. BORTSETT FRA DEN EKSPLISITTE GARANTIEN SOM ER BESKREVET OVER, GIR IKKE SELSKAPET NOEN GARANTIER I FORHOLD TIL BRUKEN AV ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER KORREKTHET,

4 NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, GYLDIGHET ELLER NOE ANNET. IKKE I NOE TILFELLE SKAL SELSKAPET ELLER SELSKAPETS LISENSTILBYDERE BLI ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED LISENSEN SOM GIS I DENNE AVTALEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING TAP AV DATA, TAP AV INNTEKT ELLER ANDRE TAP SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV PERSONSKADE ELLER TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM ELLER KRAV FRA TREDJEPART, SELV HVIS SELSKAPET ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR SELSKAPET HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPETS ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT, HVIS DU HAR BETALT, FOR PROGRAMVAREN. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, SÅ DET KAN HENDE BEGRENSNINGENE OVER IKKE GJELDER DEG. BEKREFTELSE DU BEKREFTER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN OG SIER DEG ENIG I AT DU SKAL BINDES AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I AVTALEN. DU SIER DEG OGSÅ ENIG I AT DENNE AVTALEN ER HELE AVTALEN MELLOM DEG OG SELSKAPET OG AT DEN OVERPRØVER ALLE TIDLIGERE AVTALER, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, OG ALL ANNEN KOMMUNIKASJON MELLOM DEG OG SELSKAPET ELLER REPRESENTANTER FOR SELSKAPET I FORBINDELSE MED DET DENNE AVTALEN OMHANDLER. Lisens for LGPL-komponenter Følgende Cider-komponenter dekkes av GNU Lesser General Public License (LGPL), som du finner under: dlls/advpack (libadvpack.dylib) dlls/avicap32/ (libavicap32.dylib) dlls/bcrypt/ (libbcrypt.dylib) dlls/cabinet/ (libcabinet.dylib) dlls/crypt32/ (libcrypt32.dylib) dlls/dbghelp/ (libdbghelp.dylib) dlls/dnsapi/ (libdnsapi.dylib) dlls/dwmapi/ (libdwmapi.dylib) dlls/dxdiagn/ (libdxdiagn.dylib) dlls/gdiplus/ (libgdiplus.dylib) dlls/glu32/ (libglu32.dylib) dlls/hlink/ (libhlink.dylib) dlls/imagehlp/ (libimagehlp.dylib) dlls/iphlpapi/ (libiphlpapi.dylib) dlls/mlang/ (libmlang.dylib) dlls/msacm/winemp3 (libwinemp3.dylib) dlls/msdmo/ (libmsdmo.dylib) dlls/mshtml/ (libmshtml.dylib) dlls/msi/ (libmsi.dylib) dlls/msimg32/ (libmsimg32.dylib) dlls/odbccp32 (libodbccp32.dylib) dlls/powrprof/ (libpowrprof.dylib)

5 dlls/quartz/ (libquartz.dylib) dlls/riched20/ (libriched20.dylib) dlls/richedit/ (librichedit.dylib) dlls/rsaenh/ (librsaenh.dylib) dlls/schannel/ (libschannel.dylib) dlls/sensapi/ (libsensapi.dylib) dlls/setupapi/ (libsetupapi.dylib) dlls/sfc/ (libsfc.dylib) dlls/shdocvw/ (libshdocvw.dylib) dlls/urlmon/ (liburlmon.dylib) dlls/userenv/ (libuserenv.dylib) dlls/usp10/ (libusp10.dylib) dlls/windowscodecs/ (libwindowscodecs.dylib) dlls/winhttp/ (libwinhttp.dylib) dlls/wininet/ (libwininet.dylib) dlls/wintrust/ (libwintrust.dylib) dlls/wldap32/ (libwldap32.dylib) dlls/wtsapi32/ (libwtsapi32.dylib) libs/unicode/ (libwine_unicode.dylib) programs/regsvr32/ (libregsvr32.dylib) LGPL-lisensen gjelder *IKKE* andre komponenter du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Kildekoden til LGPL-komponentene er tilgjengelig via CVS-tilgangen på: GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Versjon 2.1, februar 1999 Dette er en uoffisiell oversettelse av GNU Library General Public License. Den er ikke publisert av Free Software Foundation, og beskriver ikke de juridiske distribusjonsvilkårene for programvare som bruker GNU LGPL dette er det kun den opprinnelige engelske teksten som gjør. Vi håper imidlertid at denne oversettelsen kan bidra til at du skjønner GNU LGPL bedre. Copyright 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA. Alle kan kopiere og distribuere eksakte kopier av dette lisensdokumentet, men det er ikke tillatt å endre det. [Dette er den første lanserte versjonen av Lesser GPL. Den gjelder også som etterfølger til GNU Library Public License, versjon 2, derav versjonsnummeret 2.1.] Innledning Lisensen til de fleste typer programvare er utformet for å fjerne rettigheten du har til å dele og endre programvaren. GNU General Public Licenses er utformet for å garantere deg frihet til å dele og endre fri programvare - for å sørge for at programvaren er fri for alle brukere. Denne lisensen, Lesser General Public License, gjelder noen spesielt utformede

6 programvarepakker - ofte biblioteker - fra Free Software Foundation og andre programforfattere som bestemmer seg for å bruke den. Du kan også bruke den, men vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom om denne lisensen for å vurdere om den eller en vanlig General Public License er best strategi å bruke i et bestemt tilfelle, basert på forklaringene under. Når vi snakker om fri programvare, snakker vi om frihet til å bruke den, ikke prisen. Vår General Public License er utformet for å sørge for at du har frihet til å distribuere eksemplarer av fri programvare (og ta betalt for det, om du ønsker), at du mottar kildekode eller kan motta det hvis du ønsker det, at du kan endre programvaren og bruke deler av den i nye frie programmer og at du er informert om at du kan gjøre dette. For å beskytte rettighetene dine, må vi innføre restriksjoner som forbyr distributører å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å gi fra deg disse rettighetene. Disse restriksjonene gjør at du får et visst ansvar hvis du distribuerer kopier av biblioteket eller hvis du modifiserer det. For eksempel, hvis du distribuerer kopier av biblioteket, gratis eller mot betaling, må du gi mottakerne alle rettighetene vi har gitt deg. Du må sørge for at også de mottar eller kan motta kildekoden. Hvis du kobler sammen annen kode med biblioteket, må du anskaffe fullstendige objektfiler til mottakerne, så de kan koble dem sammen med biblioteket etter å ha gjort endringer på biblioteket og kompilert det på nytt. Du må vise dem disse betingelsene så de kjenner rettighetene sine. Vi beskytter rettighetene dine gjennom en tostegsmetode: (1) vi kopierer biblioteket og (2) vi tilbyr deg denne lisensen, som gir deg tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller modifisere biblioteket. For å beskytte hver distributør, vil vi gjerne gjøre det klart at det ikke er noen garantier for det frie biblioteket. Hvis biblioteket modifiseres av noen andre og sendes videre, skal mottakerne få vite at de ikke har den opprinnelige versjonen, så den opprinnelige forfatterens rykte ikke påvirkes av problemer som kan være påført av andre. Programvarepatenter er hele tiden en trussel mot alle frie programmer. Vi ønsker å sørge for at ingen selskaper effektivt kan begrense brukerne av et fritt program ved å få tak i en restriktiv lisens fra en patentinnehaver. Derfor insisterer vi på at alle patentlisenser som anskaffes for versjoner av biblioteket må være overensstemmende med den fulle bruksfriheten som spesifiseres i denne lisensen. Det meste av GNU-programvare, inkludert enkelte biblioteker, dekkes av den vanlige GNU General Public License. Denne lisensen, GNU Lesser General Public License, gjelder bestemte biblioteker, og skiller seg på flere områder fra en vanlig General Public License. Vi bruker denne lisensen i forbindelse med bestemte biblioteker for å muliggjøre å koble disse bibliotekene til ikke-frie programmer. Når et program er koblet til et bibliotek, statisk eller ved å bruke et delt bibliotek, blir kombinasjonen av disse juridisk sett et kombinert åndsverk, et avledet produkt av det opprinnelige biblioteket. Den opprinnelige General Public License tillater derfor kun en slik kobling hvis hele kombinasjonen tilfredsstiller kriteriene for programfrihet. Lesser General Public License har mindre strenge kriterier for å koble annen kode til biblioteket.

7 Vi kaller denne lisensen for "Lesser" (mindre) General Public License fordi den gjør mindre for å beskytte brukerens frihet enn den vanlige General Public License. Den gir også andre utviklere av frie programmer mindre fordel over konkurrerende ikke-frie programmer. Disse ulempene er grunnen til at vi bruker den vanlige General Public License for mange biblioteker. Men "Lesser"-versjonen gir fordeler i bestemte tilfeller. For eksempel, i sjeldne tilfeller, kan det være et spesielt behov for å oppfordre til bredest mulig bruk av et bestemt bibliotek, så det blir de-facto-standarden. For å oppnå dette, må man la ikke-frie programmer bruke biblioteket. Et vanligere tilfelle er at et fritt bibliotek gjør samme jobben som et ikke-fritt bibliotek som er mye brukt. I dette tilfellet er det lite å tjene på å begrense det frie biblioteket til kun fri programvare, så da bruker vi isteden Lesser General Public License. I andre tilfeller, vil tillatelse til å bruke et bestemt bibliotek i ikke-frie programmer gi flere folk anledning til å bruke frie programmer. For eksempel, tillatelse til å bruke GNU C-biblioteket i ikke-frie programmer, gjør at mange flere kan bruke hele GNU-operativsystemet, i tillegg til varianten GNU/Linux. Selv om Lesser General Public License beskytter brukerens frihet i mindre grad, sørger den for at brukeren av et program som er koblet til biblioteket har frihet og mulighet til å kjøre programmet med en modifisert versjon av biblioteket. Disse presise vilkårene og betingelsene for kopiering, distribusjon og modifikasjon følger under. Få spesielt med deg forskjellen på "arbeid basert på bibliotek" og "arbeid som bruker bibliotek". Det første inneholder kode avledet fra biblioteket, mens det andre må kombineres med biblioteket for å kunne kjøre. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KOPIERING, DISTRIBUSJON OG MODIFIKASJON MED GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 0. Denne lisensavtalen gjelder alle programvarebiblioteker eller andre programmer som inneholder en merknad plassert av rettighetsinnehaver eller annen autorisert part som sier at de kan distribueres under vilkårene i denne Lesser General Public License (også kalt "denne lisensen"). Hver lisenstaker benevnes som "deg". Et "bibliotek" betyr en samling programvarefunksjoner og/eller data som er organisert på en måte så de er hensiktsmessig koblet sammen med programmer (som bruker bibliotekets funksjoner og data) for å utgjøre kjørbare filer. "Biblioteket" under, refererer til alle slike programvarebiblioteker eller arbeider som er distribuert under disse vilkårene. Et "arbeid basert på biblioteket" betyr at enten biblioteket eller arbeider som er avledet under lover om opphavsrett, det vil si et arbeid som inneholder biblioteket eller en del av det, enten ordrett med modifikasjoner og/eller oversatt direkte til et annet språk. (Heretter er oversettelse inkludert uten begrensning i begrepet "modifikasjon".) "Kildekode" for et arbeid betyr foretrukket form av arbeidet å gjøre modifikasjoner på. For et bibliotek, betyr fullstendig kildekode all kildekoden til alle modulene det inneholder, i tillegg til

8 eventuelle assosierte grensesnittassosiasjonsfiler og skript som kontrollerer samling og installasjon av biblioteket. Andre aktiviteter enn kopiering, distribusjon og modifikasjon dekkes ikke av denne lisensen, dette ligger utenfor lisensens virkeområde. Å kjøre et program ved hjelp av biblioteket er ikke begrenset, og det som kommer ut av et slikt program er kun dekket hvis innholdet består av et arbeid basert på biblioteket (uavhengig av om biblioteket brukes i et verktøy for å skrive programmet). Om dette er sant avhenger av hva biblioteket gjør og hva programmet som bruker biblioteket gjør. 1. Du kan kopiere og distribuere ordrette kopier av bibliotekets fullstendige kildekode når du mottar den, i et hvilket som helst medium, gitt at du demonstrativt og passende publiserer riktig merknad om opphavsrett og fraskrivelse av ansvar for garanti i hver kopi og at du beholder alle merknader som refererer til denne lisensen og til fraværet av garanti, og distribuerer en kopi av denne lisensen sammen med biblioteket. Du kan ta betalt for den fysiske handlingen å overføre en kopi, og du kan, hvis du vil, tilby garanti mot betaling. 2. Du kan modifisere kopien din eller kopiene av biblioteket eller deler av det, for på den måten å lage et arbeid basert på biblioteket, og kopiere og distribuere slike arbeider i henhold til vilkårene i avsnitt 1 over, gitt at du også tilfredsstiller alle disse forholdene: a) Det modifiserte arbeidet må selv være et programvarebibliotek. b) Du må sørge for at de modifiserte filene inneholder tydelige merknader som sier at du har endret filene, samt datoen for endringene. c) Du må sørge for at hele arbeidet blir lisensiert uten vederlag til alle tredjeparter under vilkårene i denne lisensen. d) Hvis en del av det modifiserte biblioteket referer til en funksjon eller en tabell med data som skal skaffes til rette av et program som bruker delen, på annen måte enn som et argument brukt når delen påkalles, må du gjøre ditt beste for å sørge for at i tilfelle et program ikke støtter en slik funksjon eller en slik tabell, vil delen av biblioteket fremdeles fungere og utføre det den skal gjøre. (For eksempel, en funksjon i et bibliotek som har som funksjon å kalkulere kvadratrot, er veldefinert og er uavhengig av programmet. Derfor krever underseksjon 2d at alle funksjoner eller tabeller som leveres av programmet og brukes av denne funksjonen skal være valgfrie: hvis programmet ikke støtter dette, må kvadratrotfunksjonen fremdeles regne ut kvadratrøtter.) Disse kravene støtter det modifiserte arbeidet som et hele. Hvis de identifiserbare delene av dette arbeidet ikke er avledet av biblioteket, og kan på enkelt vis regnes som uavhengig av arbeidene i seg selv, skal denne lisensen og vilkårene i den ikke gjelde disse delene når du distribuerer dem som separate arbeider. Men når du distribuerer de samme delene som del av et hele som er et arbeid basert på biblioteket, må distribusjonen av helheten være i tråd med denne lisensen, hvis tillatelse i forhold til andre lisenser gjelder helheten, og på den måten gjelder alle delene uansett hvem som skrev den.

9 Denne delen er derfor ikke ment å skille gjøre krav på rettigheter eller bestride dine rettigheter til arbeider skrevet av deg. Meningen er å utøve retten til å kontrollere distribusjon av avledede eller kollektive arbeider basert på biblioteket. I tillegg vil ren samling av annet arbeid som ikke er basert på biblioteket med biblioteket (eller med arbeid basert på biblioteket) på en lagringsenhet eller et distribusjonsmedium ikke gjøre at dette arbeidet blir liggende under denne lisensen. 3. Du kan velge å bruke vilkårene i en vanlig GNU General Public License istedenfor denne lisensen i forhold til en kopi av biblioteket. Hvis du vil gjøre dette, må du endre alle merknadene som refererer til lisensen, så de refererer til vanlig GNU General Public License, versjon 2, istedenfor denne lisensen. (Hvis det har kommet en nyere versjon enn versjon 2 av den vanlige GNU General Public License, kan du spesifisere at du bruker denne versjonen isteden, hvis du vil.) Ikke gjør andre endringer i disse merknadene. Når denne endringen er gjort i en kopi, er den irreversibel for den gjeldende kopien, så den vanlige GNU General Public License gjelder alle senere kopier og avledede arbeider fremstilt med basis i denne kopien. Denne muligheten er nyttig når du ønsker å kopiere en del av koden i biblioteket til et program som ikke er et bibliotek. 4. Du kan kopiere og distribuere biblioteket (eller en del av det eller noe som er avledet av det, i forhold til avsnitt 2) i objektkode eller kjørbar form i henhold til vilkårene i avsnitt 1 og 2 over så fremt du legger ved hele den tilhørende maskinlesbare kildekoden, som må distribueres i henhold til vilkårene i avsnitt 1 og 2 over på et medium som er vanlig i forbindelse med programvareutveksling. Hvis distribusjon av objektkode gjøres ved å tilby tilgang til å kopiere fra et bestemt sted, skal å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekoden fra samme sted tilfredsstille kravet om distribusjon av kildekode, selv om tredjepart ikke må kopiere kildekoden sammen med objektkoden. 5. Et program som ikke inneholder noe som er avledet av biblioteket, men som er laget for å fungere sammen med biblioteket ved å samles eller kobles sammen med det, kalles et "arbeid som bruker biblioteket". Et slikt arbeid, sett for seg selv, er ikke et avledet arbeid av biblioteket, og faller derfor utenfor det som faller innunder denne lisensen. Å koble et "arbeid som bruker biblioteket " til biblioteket skaper en kjørbar fil som er avledet av biblioteket (fordi den inneholder deler av biblioteket), og ikke "arbeid som bruker biblioteket". Den kjørbare filen dekkes derfor av denne lisensen. Avsnitt 6 beskriver vilkårene for distribusjon av slike kjørbare filer. Når et "arbeid som bruker biblioteket" bruker materiale fra en topptekst i biblioteket, kan objektkoden for arbeidet være et avledet arbeid av biblioteket selv om kildekoden ikke er det. Dette er spesielt viktig hvis arbeidet kan kobles uten biblioteket, eller hvis arbeidet i seg selv er et bibliotek. Terskelen for om dette gjelder er ikke bestemt presist ved lov.

10 Hvis en slik objektfil bruker kun numeriske parametre, datastruktur-layouts, accessors, små makroer og små inline-funksjoner (ti linjer eller færre), skal bruken av objektfilen være ubegrenset, uavhengig av om det juridisk sett er et avledet arbeid. (Kjørbare filer som inneholder denne objektkoden i tillegg til deler av biblioteket faller fremdeles under avsnitt 6.) Ellers, hvis arbeidet er avledet av biblioteket, kan du distribuere objektkoden for arbeidet under vilkårene i avsnitt 6. Kjørbare filer som inneholder disse arbeidene faller også under avsnitt 6, uavhengig av om de er koblet direkte til selve biblioteket. 6. Som et unntak til avsnittene over, kan du også kombinere eller koble sammen "arbeider som bruker biblioteket" med biblioteket for å skape et arbeid som inneholder deler av biblioteket og distribuere dette arbeidet med vilkår du bestemmer selv, gitt at vilkårene tillater modifikasjoner av arbeidet for kundens eget bruk og baklengs utvikling for å fikse programfeil i slike modifikasjoner. Du må gi tydelig beskjed i hver kopi av arbeidet om at biblioteket brukes i arbeidet og at biblioteket faller under denne lisensen. Du må legge ved en kopi av denne lisensen. Hvis arbeidet under bruk viser merknader om opphavsrett, må du inkludere disse opphavsrettsmerknadene for biblioteket sammen med disse, i tillegg til en referanse som dirigerer brukeren til kopien av denne lisensen. Du må også gjøre ett av følgende: a) Legge ved arbeidet fullstendig maskinleselig kildekode for biblioteket, inkludert endringer som er brukt i arbeidet (som må distribueres i henhold til avsnitt 1 og 2 over). Hvis arbeidet er en kjørbar fil koblet sammen med biblioteket, må du legge ved komplett maskinlesbart "arbeid som bruker biblioteket" som objektkode og/eller kildekode, så brukeren kan modifisere biblioteket og lage en ny tilkobling for å skape en modifisert kjørbar fil som inneholder det modifisert biblioteket. (Det er underforstått at brukeren som endrer innholdet av definisjonen i filer i biblioteket ikke nødvendigvis kan være i stand til å rekompilere programmet for å bruke modifiserte definisjoner.) b) Bruke en passende delt biblioteksmekanisme til å koble til biblioteket. En passende mekanisme er en som (1) under kjøring bruker en kopi av biblioteket som allerede er på brukerens datasystem, istedenfor å kopiere biblioteksfunksjoner inn i den kjørbare filen, og (2) fungerer på riktig måte med en modifisert versjon av biblioteket, hvis brukeren installerer det, så lenge den modifiserte versjonen er grensesnittkompatibel med versjonen som arbeidet er laget med. c) Legge ved arbeidet et skriftlig tilbud som gjelder i minst tre år, om å gi den samme brukeren materialene som er spesifisert i avsnitt 6a over, for en pris som ikke er høyere enn prisen for å utføre denne distribusjonen. d) Hvis distribusjonen av arbeidet er gjort ved å tilby tilgang til å kopiere fra et bestemt sted, skal du tilby tilsvarende tilgang til å kopiere materialene som er nevnt over fra samme sted. e) Verifisere at brukeren allerede har mottatt en kopi av disse materialene eller at du allerede har sendt brukeren en kopi.

11 Når det gjelder kjørbare filer, må påkrevd form av "arbeidet som bruker biblioteket" inkludere alle data og verktøyprogrammer man trenger for å gjenskape den kjørbare filen. Som et spesielt unntak, trenger ikke materialene som distribueres å inkludere noe som normalt distribueres (enten som kildekoder eller i binærform) sammen med hovedkomponentene (kompilator, kernel og så videre) til operativsystemet som den kjørbare filen bruker, hvis ikke denne komponenten selv følger med den kjørbare filen. Det kan hende at dette kravet motsier lisensbegrensningene til andre proprietære biblioteker som normalt ikke følger med operativsystemet. En slik motsigelse betyr at du ikke kan bruke både dem og biblioteket sammen i en kjørbar fil du distribuerer. 7. Du kan plassere bibliotekdeler som er basert på biblioteket side ved side i et enkelt bibliotek med andre bibliotekdeler som ikke dekkes av denne lisensen og distribuere et kombinert bibliotek, gitt at den separate distribusjonen av arbeidet basert på biblioteket og de andre biblioteksdelene er tillatt, og gitt at du gjør følgende: a) Legger en kopi av det samme arbeidet basert på biblioteket ved det kombinerte biblioteket, som ikke er koblet til noen andre bibliotekdeler. Dette må distribueres under vilkårene i avsnittene over. b) Gi tydelig beskjed sammen med det kombinerte biblioteket om at deler av det er et arbeid basert på biblioteket, og forklare hvor man kan finne den ukombinerte formen av det samme arbeidet. 8. Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensiere, koble til eller distribuere biblioteket hvis ikke dette er eksplisitt tillatt i denne lisensen. Alle forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere, tilkoble eller distribuere biblioteket gjør at alle rettighetene som gis med denne lisensen ugyldiggjøres. Parter som har mottatt kopier eller rettigheter fra deg i henhold til lisensen, får imidlertid ikke sin lisens trukket tilbake så lenge de følger alle vilkårene i denne lisensen. 9. Du behøver ikke å godta denne lisensen, siden du ikke har signert den. Men det er den eneste måten du kan innhente tillatelse til å modifisere eller distribuere biblioteket eller arbeider som er avledet av biblioteket på. Disse handlingene er forbudt ved lov, hvis ikke du godtar denne lisensen. Derfor, ved å modifisere eller distribuere biblioteket (eller arbeider basert på biblioteket), indikerer du at du godtar lisensen og alle vilkårene og betingelsene for å kopiere, distribuere eller modifisere biblioteket eller arbeider basert på biblioteket. 10. Hver gang du redistribuerer biblioteket (eller andre arbeider basert på biblioteket), mottar mottakerne automatisk en lisens fra den opprinnelige lisenstilbyderen til å kopiere, distribuere, tilkoble eller modifisere biblioteket i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Det kan hende du ikke kan pålegge flere restriksjoner på mottakerens bruk under rettighetene som er gitt i denne lisensen. Du er ikke ansvarlig for å sørge for at tredjepart følger regelverket i lisensen. 11. Hvis, som en konsekvens av dom eller brudd på patentlover eller av andre grunner (ikke begrenset til patentsaker), forhold pålegges deg (enten ved dom, etter avtale eller på andre måter) som motsier forholdene i denne lisensen, fritar ikke dette deg for vilkårene i denne lisensen. Hvis ikke du kan distribuere på en måte som samtidig tilfredsstiller forpliktelsene dine til denne lisensen og andre forpliktelser, skal du ikke distribuere biblioteket i det hele tatt. Hvis

12 for eksempel en patentlisens ikke tillater vederlagsfri redistribusjon av biblioteket for alle som mottar kopier direkte eller indirekte av deg, er den eneste måten du kan tilfredsstille begge lisensene på å ikke distribuere biblioteket i det helle tatt. Hvis en del av dette avsnittet viser seg å være lovstridig eller ikke lar seg håndheve under bestemte forhold, skal delene som fremdeles gjelder brukes. I andre tilfeller skal hele avsnittet brukes. Det er ikke formålet til dette avsnittet å forårsake at du bryter patentlover eller andre lover om opphavsrett, eller å bestride gyldigheten i slike krav. Dette avsnittet har som eneste formål å beskytte integriteten til det fire programvaredistribusjonssystemet som er implementert ved offentlig lisens-praksis. Mange har levert store bidrag til det rikholdige utvalget av programvare som distribueres gjennom dette systemet under forutsetning av at systemet fungerer og brukes. Det er opp til forfatter/donor å bestemme om han eller hun er villig til å distribuere programvare gjennom andre kanaler. Dette kan ikke en lisens regulere. Dette avsnittet er skrevet for å gjøre det klart hva man mener er en konsekvens av resten av lisensen. 12. Hvis distribusjonen og/eller bruken av biblioteket er begrenset i bestemte land, enten gjennom patenter eller grensesnitt beskyttet av opphavsrett, skal den opprinnelige eieren av opphavsretten som plasserer biblioteket under denne lisensen kunne legge til en eksplisitt geografisk distribusjonsbegrensning som ekskluderer disse landene, så distribusjonen kun tillates blant land som ikke er ekskludert. I slike tilfeller, skal denne lisensen inkorporere disse begrensningene som om de var skrevet i lisensteksten. 13. Free Software Foundation kan publisere reviderte og/eller nye versjoner av Lesser General Public License fra tid til annen. Slike revisjoner skal ha samme formål som den gjeldende versjonen, men kan skille seg ut på detaljnivå for å ta seg av nye problemer. Hver versjon får et eget versjonsnummer. Hvis biblioteket spesifiserer et versjonsnummer for denne lisensen som gjelder den og "senere versjoner", har du mulighet for å følge vilkårene og betingelsene i denne versjonen eller en senere versjon som publiseres av Free Software Foundation. Hvis biblioteket ikke spesifiserer et lisensversjonsnummer, kan du velge en annen versjon som er publisert av Free Software Foundation. 14. Hvis du vil inkorporere deler av biblioteket i andre frie programmer som har distribusjonsvilkår som ikke er forenlige med disse, kan du skrive til forfatteren for å be om tillatelse. Når det gjelder programvare som er beskyttet av opphavsrett eid av Free Software Foundation, kan du skrive til Free Software Foundation. Det hender vi gjør unntak. Våre avgjørelser styres av to mål, å opprettholde den frie statusen til alle de avledede produktene av programvaren vår og å promotere deling og gjenbruk av programvare generelt. INGEN GARANTI 15. I OG MED AT BIBLIOTEKET LISENSIERES UT UTEN VEDERLAG, ER DET INGEN GARANTI FOR BIBLIOTEKET, SÅ LANGT DETTE ER LOV UNDER GJELDENDE LOVVERK. UNNTATT I TILFELLER DER ANNET ER BESKREVET SKRIFTLIG, TILBYR EIERNE AV OPPHAVSRETTEN TIL

13 OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. HELE RISIKOEN FOR KVALITET OG YTELSER I FORHOLD TIL BIBLIOTEKET LIGGER HOS DEG. SKULLE BIBLIOTEKET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, ER DET DU SOM MÅ BÆRE ALLE KOSTNADER FOR SERVICE, REPARASJONER ELLER KORRIGERINGER. 16. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, HVIS IKKE DET ER PÅKREVD UNDER GJELDENDE LOV ELLER BESTEMT I SKRIFTLIGE AVTALER, SKAL NOEN OPPHAVSRETTINNEHAVER ELLER ANDRE PARTER SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER REDISTRIBUERE BIBLIOTEKET HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR SKADER, INKLUDERT GENERELLE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV BIBLIOTEKET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER AT DATA BLIR UKORREKTE ELLER TAP SOM PÅFØRES DEG ELLER TREDJEPART SOM RESULTAT AV AT BIBLIOTEKET IKKE FUNGERER SAMMEN MED ANNEN PROGRAMVARE), SELV OM DISSE OPPHAVSRETTSINNEHAVERNE ELLER ANDRE PARTER HAR BLITT FORTALT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SLUTT PÅ BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK Lisens for ReWind-komponenter Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. ReWind-komponenter finner du på: Deler Copyright forfatterne av Wine-prosjektet (se for å få en fullstendig liste) Deler Copyright forfatterne av ReWind-prosjektet (se for å få en fullstendig liste) Det gis herved tillatelse, helt gratis, til alle personer som får tak i et eksemplar av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger retten til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge eksemplarer av programvaren, hvis følgende betingelser er tilfredsstilt: Ovennevnte notat om opphavsrett og denne tillatelsen skal inkluderes i alle eksemplarer eller deler av programvaren. PROGRAMVAREN TILBYS SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, IMPLISITT ELLER EKSPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETT VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR KRAV, SKADER

14 ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER ANDRE FORHOLD SOM HAR MED PROGRAMVAREN Å GJØRE. dmalloc-lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Copyright Wolfram Gloger Det gis herved tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og tilhørende dokumentasjon uten vederlag, gitt at (i) merknadene om opphavsrett over og denne tillatelsen følger med alle kopier av programvaren og tilhørende dokumentasjon og at (ii) navnet Wolfram Gloger ikke skal brukes i markedsføring eller på annen måte forbindes med programvaren. PROGRAMMET TILBYS "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL WOLFRAM GLOGER HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, OG HELLER IKKE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV TAP AV DATA ELLER ANDRE VERDIER, UAVHENGIG AV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. WOLFRAM GLOGER SKAL OGSÅ HOLDES SKADELØS FOR ALLE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUKEN ELLER YTELSENE TIL DENNE PROGRAMVAREN. CSRI malloc-lisens Copyright University of Toronto 1988, 1989, Skrevet av Mark Moraes Det gis tillatelse til hvem som helst å bruke programvaren til ethvert formål, og til å endre den og distribuere den fritt, med følgende begrensninger: 1. Forfatteren og University of Toronto er ikke ansvarlige for konsekvenser etter bruk av denne programvaren, uansett hvor skrekkelige de måtte være, selv om de inntreffer på grunn av feil i programvaren. 2. Det skal ikke gis uriktig fremstilling av opprinnelsen til programvaren, verken ved å hevde noe eller å la være. Siden få brukere leser kildekode, må merknader om opphavsrett og medvirkende være med i dokumentasjonen. 3. Versjoner som er endret skal merkes som endret, og skal ikke oppfattes som den opprinnelige programvaren. Siden få brukere leser kildekode, må merknader om opphavsrett og medvirkende

15 være med i dokumentasjonen. 4. Denne merknaden skal ikke fjernes eller endres. The Better String Library (bstring)-lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Copyright Paul Hsieh. Med enerett. Redistribusjon og bruk i kildekode og binærform, med eller uten modifikasjon, tillates under forutsetning av at følgende krav er tilfredsstilt: Redistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under. Redistribusjon i binærform må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen. Verken navnet bstrlib eller navnene til bidragsyterne skal brukes til å promotere produkter som er avledet fra denne programvaren uten skriftlig forhåndstilsagn. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTINNEHAVERNE "SOM DEN ER" UTEN EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. OPPHAVSPERSONEN ELLER ANDRE BIDRAGSYTERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER TYPISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV SUBSTITUTTVARER ELLER SUBSTITUTTJENESTER, TAP AV DATA ELLER INNTEKTER ELLER AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT) FORÅRSAKET AV OG I FØLGE TEORIER OM ERSTATNINGSPLIKT, OM DETTE GJELDER KONTRAKTER, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET (INKLUDERT UAKTSOMHET) SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN VET OM MULIGHETEN FOR SKADER AV DENNE TYPEN. iniparser components-lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. iniparser er Copyright 2000 ved Nicolas Devillard. Det gis herved tillatelse, helt gratis, til alle personer som får tak i et eksemplar av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger retten til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen,

16 publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge eksemplarer av programvaren, hvis følgende betingelser er tilfredsstilt: Ovennevnte notat om opphavsrett og denne tillatelsen skal inkluderes i alle eksemplarer eller deler av programvaren. PROGRAMVAREN TILBYS SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, IMPLISITT ELLER EKSPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETT VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER ANDRE FORHOLD SOM HAR MED PROGRAMVAREN Å GJØRE. Squish components-lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Squish er Copyright 2006 ved Simon Brown og andre bidragsytere i Squish-prosjektet. Det gis herved tillatelse, helt gratis, til alle personer som får tak i et eksemplar av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger retten til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge eksemplarer av programvaren, hvis følgende betingelser er tilfredsstilt: Ovennevnte notat om opphavsrett og denne tillatelsen skal inkluderes i alle eksemplarer eller deler av programvaren. PROGRAMVAREN TILBYS SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, IMPLISITT ELLER EKSPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETT VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER ANDRE FORHOLD SOM HAR MED PROGRAMVAREN Å GJØRE. Cg-lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Copyright , NVIDIA Corporation. NVIDIA Corporation("NVIDIA") leverer denne programvaren til deg under forutsetning av at du sier deg enig i følgende vilkår, og at din bruk, installering, modifikasjon eller redistribusjon av

17 denne NVIDIA-programvaren er et tegn på at du godtar disse vilkårene. Hvis ikke du godtar disse vilkårene, må du ikke bruke, installere, modifisere eller redistribuere denne NVIDIA-programvaren. Hvis du sier deg enig i følgende vilkår og følger dem, gir NVIDIA deg en personlig, ikke-eksklusiv lisens, underlagt NVIDIAs opphavsrett i denne originale NVIDIA-programvaren ("NVIDIA-programvaren"), som gir deg rett til å bruke, reprodusere, modifisere og redistribuere NVIDIA-programvaren, med eller uten modifikasjoner, som kildekode og/eller binærform, gitt at hvis du redistribuerer NVIDIA-programvaren, må du beholde merknaden om NVIDIAs opphavsrett, denne merknaden og ansvarsfraskrivelser i alle former for redistribusjon av NVIDIA-programvaren. Verken navnet, varemerkene, tjenestemerkene eller logoene til NVIDIA Corporation skal brukes til å promotere produkter som er avledet av NVIDIA-programvaren uten spesifikk skriftlig forhåndstilsagn fra NVIDIA. Bortsett fra der det er eksplisitt beskrevet i denne notisen, gis det ingen andre rettigheter eller lisenser, eksplisitte eller implisitte, av NVIDIA, inkludert men ikke begrenset til patentlover som kan bli brutt som følge av dine avledede arbeider eller av andre arbeider der NVIDIA-programvaren kan være inkorporert. Ingen maskinvare faller under denne lisensen. NVIDIA-PROGRAMVAREN TILBYS "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET, BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL, BRUK OG OPERASJON, ENTEN ALENE ELLER I KOMBINASJON MED ANDRE PRODUKTER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL NVIDIA HOLDES ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV INNTEKT, ANSKAFFELSE AV VARER ELLER TJENESTER, TAP AV DATA ELLER AVBRUDD I VIRKSOMHET) ELLER SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK, REPRODUKSJON, MODIFIKASJON OG/ELLER DISTRIBUSJON AV NVIDIA-PROGRAMVAREN, SELV OM NVIDIA HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ilmbase lisens Denne lisensen dekker kun noen deler av programvaren, og gjelder *IKKE* andre deler du kan ha skaffet deg samtidig. Se over for å få vite mer. Copyright 2006, Industrial Light & Magic, en divisjon av Lucasfilm Entertainment Company Ltd. Deler av programvaren eies av andre, som indikert. Med enerett. Redistribusjon og bruk i kildekode og binærform, med eller uten modifikasjon, tillates under forutsetning av at følgende krav er tilfredsstilt. * Redistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under. * Redistribusjon i binærform må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.

18 * Verken navnet til Industrial Light & Magic eller navnene til andre bidragsytere til denne programvaren skal brukes til å promotere produkter som er avledet av denne programvaren uten spesifikt skriftlig forhåndstilsagn. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTINNEHAVERNE "SOM DEN ER" UTEN EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. OPPHAVSPERSONEN ELLER ANDRE BIDRAGSYTERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER TYPISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV SUBSTITUTTVARER ELLER SUBSTITUTTJENESTER, TAP AV DATA ELLER INNTEKTER ELLER AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT) FORÅRSAKET AV OG I FØLGE TEORIER OM ERSTATNINGSPLIKT, OM DETTE GJELDER KONTRAKTER, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET (INKLUDERT UAKTSOMHET) SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN VET OM MULIGHETEN FOR SKADER AV DENNE TYPEN. Unshield-lisens Copyright 2003 David Eriksson Det gis herved tillatelse, helt gratis, til alle personer som får tak i et eksemplar av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger retten til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge eksemplarer av programvaren, hvis følgende betingelser er tilfredsstilt: Ovennevnte notat om opphavsrett og denne tillatelsen skal inkluderes i alle eksemplarer eller deler av programvaren. PROGRAMVAREN TILBYS SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, IMPLISITT ELLER EKSPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETT VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUK AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER ANDRE FORHOLD SOM HAR MED PROGRAMVAREN Å GJØRE.

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589426

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med inspirasjon fra

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/589404

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/589404 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar 1.0 28.4.2015 Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Lisensavtale for norske DRG-definisjoner

Lisensavtale for norske DRG-definisjoner Lisensavtale for norske DRG-definisjoner Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Lisensavtalen er utviklet med utgangspunkt i lignende avtale for NPK, som igjen er utviklet med inspirasjon

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Mac 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER... 5 4

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG.

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE THE SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Ubuntu 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 SPRÅK... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok Bruksavtaler for AllPro-Faktura og AllPro-Kjørebok AllPro-Faktura bruksavtale AllPro-Faktura, heretter kalt programmet, kan kun brukes i henhold til følgende regler og retningslinjer. Dette gjelder også

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer