BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014"

Transkript

1 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

2 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen var i 2014 på I tillegg til klubbkonserter har BJF i 2014 også avviklet festivalen Finsejazz, konsertserien Jazzout, talentkonkurransen Jazz i Sikte og en rekke Bajazzarrangementer inkludert egen Bajazzfestival. BJF drives av daglig leder i tillegg til frivillig innsats fra rundt 70 personer. Bergen Jazzforum Bergen Jazzforum (BJF) ble etablert i 1972, og er en av Norges eldste jazzklubber. BJF har vært i kontinuerlig drift siden starten, og har som hovedformål å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt forestå jevnlig avvikling av konserter hele året. Foreningen er tilknyttet Norsk Jazzforum (NJF). Etter etablering av stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) i 1997, har BJF fungert som teknisk arrangør for VNJS hovedscene på Sardinen USF, i tillegg til arrangementer på Røkeriet USF. Føringer for det ordinære konsertprogrammet legges av Kunstnerisk Utvalg for VNJS hvor styret i BJF er representert, i tillegg til direkte kontakt mellom administrasjon/styret og bookingsansvarlig Tom Svendsgård. I tillegg til klubbkonserter, avvikler BJF en rekke egne arrangementer, som Finsejazz, Bajazzfestivalen og Bajazzkonserter for barn og familier. Talentkonkurransen Jazz i Sikte arrangeres årlig i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Virksomhet og arrangementer i 2014 Jazzout - eksperimentell konsertserie I konseptet Jazzout har BJF gjennom flere år arrangert gratiskonserter omlag en gang i måneden på Sardinen USF som en del av programmet for VNJS. Hensikten med konsertserien har vært å presenteres artister med en litt smalere og mer eksperimentell profil, og BJF avviklet våren 2014 tre Jazzout-konserter med Paal Nilssen-Love Large Unit, Story Water og Cirrus. Konsertene var vellykkede både publikumsmessig og musikalsk. BJF har likevel valgt å avslutte konsertserien, og som et ledd i arbeidet med å spisse profilen til Bergen Jazzforum ble det ikke arrangert konserter under Jazzout-fanen høsten Vi valgte istedenfor å integrere Jazzout-profilen i hovedprogrammet på mer attraktive konsertdager. Kortreist Som en prøveordning gjennomførte BJF 7 konserter under fanen Kortreist i Dette var et tiltak initiert av VNJS for å få engasjere jazzmusikere med lokal tilknyttning i en periode hvor jazzklubben Evans hadde liten aktivitet. Konsertene ble arrangert på torsdager en gang i måneden i vår- og høstsemesteret. Ellen Andrea Wang, Finsejazz, 25. januar 2014 Klubbkonserter Bergen Jazzforum har Sardinen USF som hovedscene for klubbkonserter. Det samlede programmet for 2014 holder en stabil, høy og fornuftig konsertfrekvens. Styret mener programmet holdt et høyt kvalitetsnivå og med en god presentasjon av både norske og utenlandske utøvere. BJF har en profil hvor vi ønsker å presentere nyskapende og til tider eksperimentell jazz, gjerne ved å fange opp nye band og konstellasjoner fra inn- og utland. Programmet skal gi en blanding av ulike retninger innen jazz og moderne musikk som reflekterer det mangfoldet som kjennetegner genren, og som har en høy kunstnerisk standard samt bra publikumsappell. I 2014 ble det også presentert en stor spennvidde av ulike artister som Moskus, Karl Seglem, Helge Lien Trio, Pat Metheny, Gregory Porter, Bill Frisell, Siwan, Kjetil Møster m.fl. Se vedlegg for fullt program. Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 2 Årsmelding 2014

3 Finsejazz Finsejazz er BJFs høyfjellsjazzfestival, og ble i 2014 avviklet for 19. gang 24. og 25. januar. Festivalen er et samarbeid mellom BJF og hotellet Finse 1222, og er blitt en svært populær og innarbeidet festival med fulle hus og gode musikalsk resultater. Festivalprogrammet holdt også i år høy kvalitet med artister som Jøkleba, Polkabjørn og Kleine Heine, Needlepoint og Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang. Bajazz Konserter for barn og unge er et viktig satsingsområde for BJF, og Bajazz har vært en fast aktivitet siden Bajazz er en jazzscene for barn og familier med konserter én søndag i måneden i semestrene. Bajazz drives selvstendig av BJF, som forestår booking, finansiering, og avvikling av konsertene. Bajazz-arrangementene har vært svært populære med god omtale i presse og media, og har i snitt 200 besøkende per konsert. BJF mottok også i 2014 en vesentlig støtte fra Kulturrådets Arrangørstøtteordning for drift av Bajazzprosjektet. Dette har sikret en god drift av prosjektet også for Bajazz-merkelappen deles med Nattjazz. Bajazzfestivalen I 2014 ble Bajazzfestivalen arrangert av BJF for femte gang den 13. og 14. september på Kulturhuset USF i Bergen. Arrangementet ble en suksess både musikalsk og publikumsmessig og i sammenheng med pressedekning. I løpet av to dager ble det gjennomført en rekke konserter, lydlaboratorium og tegneverksted. Bajazzfestivalen - Sardinen sept BJF mottok i hovedsak prosjektstøtte fra Arrangørstøtteordningen for gjennomføring av Bajazzfestivalen, samt noe sponsorstøtte fra BKK. Mottatt støtte har muliggjort å tilby et variert og spennende program med høy deltagelse, gode kunstneriske opplevelser, og beholde en overkommelig billettpris for de fleste. Bergen Big Band søndagsmatinéer Bergen Jazzforum var i 2014 arrangør av 3 søndagsmatinéer med Bergen Big Band og gjestemusikere som Jarle Storløkken, Karin Krog & John Surman, og Lars Jonsson. Konsertene hadde godt besøk. Bajazzfestivalen - USF september 2014 Bergen Jazzforum 3 Årsmelding 2014

4 Foto: Jan Tore Skråmestø Nattjazz Nattjazz er en separat organisasjon med eget styre, men med felles medlemmer med BJF. Samarbeidet mellom BJF og Nattjazz er tett gjennom hele året, og i 2014 som i tidligere år gjorde BJFs styre en stor innsats både før og under Nattjazz i form av vakthold, musikeransvar, arrangementsgjennomføring og forskjellig dugnadsarbeid. Styret i BJF er i tillegg sterkt involvert i driften av billett- og informasjonsskranken under festivalen og i avviklingen av Bajazz under Nattjazz. GIG-akademiet Thea Hjemleland, Finsejazz, 25. januar GIG-akademiet er et samarbeid mellom Griegakademiet i Bergen, Vestnorsk jazzsenter og Bergen Jazzforum, og skal sørge for at unge studenter på akademiet får gjøre konserter med etablerte musikere, etter eget valg. Det ble i 2014 arrangert fire konserter med GIG-akademiet. Jazz i Sikte talentkonkurranse BJF ønsker å stimulere jazzinteressen og rekruttering blant unge musikere på Vestlandet, og å gi dem mulighet til å vise seg frem på en etablert scene. Vi har derfor siden 2001 gjennomført prosjektet Jazz i Sikte i vårsemesteret i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Utvalgte unge og uetablerte musikere får presentert seg i forkant av klubbkonsertene, og får i tillegg musikkpedagogisk veiledning. Våren 2014 ble det avholdt konserter både i Bergen og Stavanger, hvor tilsammen 10 forhåndsutplukkede band deltok. Juryen i Bergen består hvert år av personer fra administrasjon og styrer i BJF/VNJS/NJ, samt musikere og musikkjennere fra lokalmiljøet. Jazz i Sikte har vist seg å være et viktig springbrett for flere artister, og har fungert som et første steg frem mot kontrakt og plateinnspilling. Vinner av Jazz i sikte 2014 i Bergen var Molecules og i Stavanger Sonder, og bandene ble premiert med spillejobber under Nattjazz i og Maijazz i mai. I tillegg ble trommeslager Cato Furdahl Lyngholm hedret som Årets Instrumentalist, og ble premiert med spillejobb under BJFs høstprogram. Musiker Bergmund Skaslien fungerte som mentor og underviser i tillegg til å lede selve konkurransekvelden. Gregory Porter, Røkeriet, 28. november Øvingsrom På grunn av utbygging av Arena USF ble de eksisterende øvingsrommene fra januar 2012 overført til AKKS, som mistet sine øvingsrom på grunn av ombyggingen av Røkeriet. BJF har avtalefestet opsjon på bruk av disse øvingsrommene på dagtid. Medlemmer og publikum Bergen Jazzforum solgte 350 medlemskap i 2014 (352 i 2013). BJF arrangerte i 2014 totalt 59 konserter (31 vår og 28 høst), hvorav 3 gratiskonserter under Jazzout, 4 konserter under Finsejazz, og 10 Bajazzkonserter (enkeltstående eller på Bajazzfestivalen). Antall besøkende var totalt 7260 (2013: 6839). I snitt var det 123 besøkende per konsert (2013: 129). Vi er godt fornøyd med aktivitetsnivået og publikumsoppslutningen til våre arrangementer i et marked med stadig sterkere konkurranse. Medlemmer i BJF får reduserte priser på alle våre arrangementer (25-35%), løpende info på e-post, gratis eksemplar av Jazznytt, rabatter på drikke i Kafé Kippers USF, og har stemmerett på årsmøtene for BJF og Nattjazz. I tillegg får en rabatt på andre jazzklubber. Konsertaktivitet BJF Konserter Snitt publikum Publikumsutvikling BJF Bergen Jazzforum 4 Årsmelding 2014

5 Økonomi Hovedoppgaven for BJF er å fungere som teknisk arrangør av hovedscenen for VNJS. Disse arrangementene har en total omsetning på omlag kr 1,6 mill/år og regnskapsføres av VNJS. BJF mottar godtgjørelse for sitt arbeid. Årsresultat for BJF for 2014 er på kr (2013: kr ). Det negative resultatet skyldes bl.a. en kraftig nedgang i forventet sponsorstøtte, samt vesentlig større utgifter til regnskapsføring enn forventet. Organisasjon og drift av BJF Bergen Jazzforum er organisert med et eget styre med 7 medlemmer, samt en daglig leder ansatt i 100% stilling. Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for BJF, og ser til at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. Styremedlemmene deltar i tillegg aktivt i foreningens praktiske oppgaver med gjennomføring av arrangementer. Styrearbeidet er frivillig og medlemmene mottar ikke honorarer. Styret velges av foreningens medlemmer på årsmøtet. Daglig leder forestår den daglig drift av foreningen, og har oppgaver som regnskapsføring, arrangementsgjennomføring, PR og annonsering og samarbeidsaktiviteter med VNJS og Nattjazz. Februar 2014 ble Mads Hatlevik ansatt som daglig leder i Bergen Jazzforum. Fra oktober 2014 utvidet Bergen Jazzforum med en stilling på 50% hvor Kristian Groth ble ansatt som produksjonsassistent. BJF arrangerer konsertene ved hjelp av frivillige medarbeidere organisert i vaktlag, styremedlemmer og andre aktive medlemmer. Konsertene blir gjort kjent med annonser i Bergens Tidende, plakater, info på våre nettsider, samt nyhetsbrev til våre medlemmer. I tillegg blir konsertene gjort kjent på diverse nettsider og sosiale medier. Vi gir også ut et trykt program hver måned i semesteret sammen med VNJS, som distribueres bredt i Bergen. Billetter til våre konserter selges via TicketCo, samt før konsertene i våre lokaler. Styre og administrasjon i 2014 Styret Styret for Bergen Jazzforum har i 2014 bestått av totalt 7 medlemmer, valgt av Årsmøtet 28. april 2014: Bjørnar Vasenden Styreleder ( ) Øyunn Viken Nestleder ( ) Ingvard Mjelde Olsen Medlem ( ) Edvard Mjanger Medlem ( ) Marit Heimstad TønnesenMedlem ( ) Emelinn Bråtane Medlem ( ) Anita Skibenes Medlem ( ) I løpet av perioden har Marit Heimstad Tønnesen trukket seg og Øyunn Viken gått ut i fødselspermisjon. Charlotte Todnem og Jan Tore Skråmestø er valgt inn som vara av styret frem til årsmøtet ihht. til vedtektene. Styremedlemmer velges for 2 år, og styret har ingen faste varamedlemmer. Styret avholdt totalt 11 møter i Valgkomité Valgkomiteen for 2014 har bestått av følgende representanter: Åse Humberset May Øvregård Øystein Eriksen Regnskapsfører Leder valgkomité Medlem Medlem PricewaterhouseCoopers Accounting AS (NO ) Revisor KPMG Frivillige medarbeidere Bergen Jazzforum er helt avhengig av frivillig innsats for å fungere, og også i 2014 har styret, vaktlag og andre aktive medlemmer gjort en stor innsats for å gjennomføre et omfattende program. Bergen Jazzforum 5 Årsmelding 2014

6 arrangementene. Utover dette er det tilknyttet en PRgruppe av 5 frivillige som sørger for jevnlig distribuering av plakater og programhefter i løpet av året, og en gruppe andre, frivillige, ressurspersoner som deltar i konsertavviklingen som musikeransvarlige, sjåfører eller arrangementsansvarlige. Et godt sosialt miljø og trivsel blant våre medarbeidere er viktig for å sikre kontinuitet og videre rekruttering. BJF arrangerer egne sosiale samlinger for de frivillige medarbeiderne i form av infomøter, medarbeiderfester, julebord, innkvartering under Finsejazz, m.m. BJF har en svært god kontinuitet av frivillige medarbeidere. Antall frivillige per semester var ca. 70 personer, og den frivillige innsatsen for 2014 regnes til ca timer. Samarbeid og representasjon BJF er samlokalisert med administrasjonen for Nattjazz og VNJS, og dette gir en god utnyttelse av midler og samlet kompetanse for å presentere et bredt jazztilbud på et høyt kvalitetsnivå. Vi har også et godt samarbeid med USF administrasjonen og Kafé Kippers på USF. BJF har god dialog med de andre jazzklubbene i Bergen og festivalene i regionen. Styremedlemmer har det overordnede ansvar for arrangementer og musikere. BJF har også en gruppe på ca. 40 frivillige medarbeidere organisert i flere vaktlag, som tar seg av billettsalg, vakthold, garderobe, rydding, og andre oppgaver før, under og etter Mats Gustavsson, Sardinen, Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 6 Årsmelding 2014

7 BJF hadde i 2014 representanter i følgende fora: Kunstnerisk utvalg VNJS: Bjørnar Vasenden Styret VNJS: Øyunn Viken (for BJF) Ingvard Mjelde Olsen (vara) Representantskapet USF: Bjørnar Vasenden Ingvard Mjelde Olsen Styret Norsk Jazzforum: Bjørnar Vasenden Styret Nasjonal Jazzscene: Bjørnar Vasenden NJF utvalg barn og unge: Anita Skibenes Styreleder SURF: Mads Hatlevik Offentlig støtte og sponsorer Mottatt støtte i 2014 fordeler seg slik: Norsk Kulturråd kr (Arr. støtte) Bergen Kommune kr (Driftsstøtte) BKK kr (Bajazzfestival) Samlet støtte 2014: kr BJF er i tillegg støttet gjennom Bergens Tidende med prisreduksjon på annonser, og First Hotel Marin med reduksjon i rompriser til våre artister. Vi vil rette en stor takk til dem som har støttet oss i 2014 og dermed gjort det mulig å drive en av Norges mest aktive jazzklubber. Drift Arbeidsmiljø og HMS Samlokalisering og ressursdeling mellom de tre jazzorganisasjonene er en ressurseffektiv modell som har fungert godt over mange år. Dette skaper også trivsel og et godt arbeidsmiljø. Ytre miljø BJFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Videre drift BJFs økonomi er under kontroll og forutsetningene for videre drift er tilstede. Likestilling BJF har samlet god representasjon av begge kjønn i styre og administrasjon. I administrasjonen for de Etter styrets oppfatning ligger forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Bergen 31. desember 2014 / 13. april 2015 Åpning av Bajazzfestivalen v/nora Svendsgård, 13. september 2014 Foto: Jan Tore Skråmestø Bjørnar Vasenden Styreleder Charlotte Todnem Edvard Mjanger Jan Tore Skråmestø Anita Skibenes Emelinn Bråtane Ingvard Mjelde Olsen Bergen Jazzforum 7 Årsmelding 2014

8 Resultatregnskap 2014 Bergen Jazzforum - Org. nr Driftsinntekter Tilskudd Medlemsskap og arrangementinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Prosjektkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER Finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Bergen Jazzforum 8 Årsmelding 2014

9 Balanse per Bergen Jazzforum - Org. nr Eiendeler ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Jazzforum 9 Årsmelding 2014

10 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Våren Bajazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Jøkleba Finsejazz Polkabjørn og Kleine Heine Finsejazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Needlepoint Hovedscene Knut Reiersrud Jazzout Paal Nilssen-Love Large Unit Kortreist Ole Amund Gjersvik Hovedscene George Garzone Hovedscene Black Motor feat Verneri Pohjola GiG GiG med Dag Arnesen Hovedscene The Thing Bergen Big Band BBB Jarle Storløkken Hovedscene Tigran Hamasyan / Bang / Aarset / Henriksen Bajazz Jens Brun & De Hattmakers Jazzout Story Water Kortreist Kjetil Møster Hovedscene Kris Davis GiG GIG Hovedscene BMX feat Per Jørgensen Hovedscene Don Byron Hovedscene Helge Lien Trio Kortreist ReBirth of Cool Hovedscene Jazz i Sikte Bajazz Not on the guestlist Jazzout Cirrus Hovedscene Motif & Kit Kortreist Martin Vinje Trio feat Dahle & Dahle Bajazz Miss Tati Hovedscene Pat Metheny Unity Group 914 SUM vår Bergen Jazzforum 10 Årsmelding 2014

11 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Høsten Hovedscene GriegAkademiet 10 årsjubileum Hovedscene Eivind Austad Hovedscene Bugge Wesseltoft Hovedscene Siwan Bajazzfestivalen Balke / Eike / Nordbakken Bajazzfestivalen Meg og kameraten min Bajazzfestivalen Christine Sandtorv Bajazzfestivalen The Vossa rebels Hovedscene Møster! Hovedscene Karl Seglem Kortreist Jørgenen isungset Apeland Hovedscene Carmen Souza Hovedscene Mathias Eick Bajazz Good Time Charlie Hovedscene Al Foster Hovedscene Jan Erik Vold Kortreist Sigurd Uleseth Kvartett Hovedscene Moskus Bergen Big Band BBB med Krog og Surman Hovedscene HBC Hovedscene Bill Frisell Hovedscene Chrstina Dahl Hovedscene John Escreet Trio Østre (BJF) Nils Bech Bajazz Bajazz: Nils Bech Hovedscene Gregory Porter Hovedscene Ingebrigt Flaten Chicago Sextet Bergen Big Band BBB med Lars Jonsson Kortreist Knut Kristiansen Kvartet 49 Konsertbesøk gjennom året SUM høst Pat Metheny Solgt Gratis/gjest Finsejazz Totalt Vår 2014 Høst 2014 Gregory Porter Bajazz: Nils Bech Bajazzfestivalen Bajazz Bergen Jazzforum 11 Årsmelding 2014

12 Vedtekter Bergen Jazzforum Vedtatt av årsmøtet 26. april Navn og formål 1) Foreningens navn er Bergen Jazzforum og har sitt sete i Bergen. Foreningen ble stiftet 3. oktober ) Foreningens formål er å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt avvikle konserter jevnlig. 3) Foreningen skal være medlem av Norsk Jazzforum. 2 Medlemsskap 1) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemsskapet er gyldig når kontingent er betalt. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbens virksomhet og har rett til å delta på årsmøtet og bestemme foreningens form og virksomhet. 2) Medlemskontingenten fastsettes av styret. 3) Medlemsskapet er personlig og gir rimeligere adgang til de fleste av foreningens arrangement. 4) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en periode. 3 Organisasjon 1) Årsmøtet er foreningens øverste organ og består av foreningens medlemmer. 2) Styret leder foreningen, og utfører også praktiske oppgaver knyttet til foreningens virksomhet. 3) Daglig leder forestår den daglige driften av foreningen. Daglig leder tilsettes av styret, og er styrets sekretær. Styret tilsetter også eventuell øvrig administrasjon. 4) Ytterligere arbeid som kreves for å gjennomføre foreningens oppgaver baseres hovedsakelig på frivillig arbeid. 4 Årsmøtet Årsmøtet skal avholdes hvert år før 1.mai. Årsmøtet skal: 1) Velge møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll. 2) Godkjenne innkalling og sakspapirer. 3) Behandle styrets årsberetning. 4) Behandle foreningens regnskap og revisors beretning. 5) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 6) Velge styremedlemmer. 7) Velge styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg. 8) Velge revisor. Styret skal fremlegge forslag til revisor. 9) Velge valgkomité. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det vil si ved kunngjøring minimum 3 uker før avholdelse. Saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende periode. Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer, som krever to tredjedels flertall. 5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minimum 10% av foreningens medlemmer krever det. Det skal innkalles med minimum 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 6 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 personer. Valgkomiteen innhenter, vurderer og fremmer forslag til styremedlemmer samt styreleder når denne er på valg. Valgkomiteen gir sin innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen plikter å gjøre sine forslag tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Styret legger frem forslag til valgkomité. 7 Styret Styret velges av årsmøtet. Det skal være sju styremedlemmer inkludert styreleder. Årsmøtet velger styreleder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Leder og 3 styremedlemmer velges for 2 år. Ved frafall i perioden har styret rett til å utpeke vararepresentanter fram til neste årsmøte. Styrets oppgaver: - Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. - Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for foreningens virksomhet. Styret skal føre tilsyn med denne, og påse at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. - Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske oppgaver. - Styret ansetter daglig leder og evt. annet personell, samt fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår. Styret utarbeider instruks for stillingene. - Styret innkaller til årsmøte og evt. andre medlemsmøter. Daglig leder og evt. annen administrasjon har møteplikt, samt tale- og forslagsrett på styrets møter. 8 Vedtak Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede, etter at innkallelse er sendt alle. Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme. 9 Regnskap Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk. Foreningens regnskap skal avsluttes per Styret og foreningens revisor skal til enhver tid kunne få innsyn i foreningens regnskap. 10 Vedtektsendringer En vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. 11 Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med fire femtedels flertall bestemmer dette, og videre at vedtaket blir stadfestet på ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt skal foreningens midler disponeres til musikkformål. Bergen Jazzforum 12 Årsmelding 2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer