BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014"

Transkript

1 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

2 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen var i 2014 på I tillegg til klubbkonserter har BJF i 2014 også avviklet festivalen Finsejazz, konsertserien Jazzout, talentkonkurransen Jazz i Sikte og en rekke Bajazzarrangementer inkludert egen Bajazzfestival. BJF drives av daglig leder i tillegg til frivillig innsats fra rundt 70 personer. Bergen Jazzforum Bergen Jazzforum (BJF) ble etablert i 1972, og er en av Norges eldste jazzklubber. BJF har vært i kontinuerlig drift siden starten, og har som hovedformål å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt forestå jevnlig avvikling av konserter hele året. Foreningen er tilknyttet Norsk Jazzforum (NJF). Etter etablering av stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) i 1997, har BJF fungert som teknisk arrangør for VNJS hovedscene på Sardinen USF, i tillegg til arrangementer på Røkeriet USF. Føringer for det ordinære konsertprogrammet legges av Kunstnerisk Utvalg for VNJS hvor styret i BJF er representert, i tillegg til direkte kontakt mellom administrasjon/styret og bookingsansvarlig Tom Svendsgård. I tillegg til klubbkonserter, avvikler BJF en rekke egne arrangementer, som Finsejazz, Bajazzfestivalen og Bajazzkonserter for barn og familier. Talentkonkurransen Jazz i Sikte arrangeres årlig i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Virksomhet og arrangementer i 2014 Jazzout - eksperimentell konsertserie I konseptet Jazzout har BJF gjennom flere år arrangert gratiskonserter omlag en gang i måneden på Sardinen USF som en del av programmet for VNJS. Hensikten med konsertserien har vært å presenteres artister med en litt smalere og mer eksperimentell profil, og BJF avviklet våren 2014 tre Jazzout-konserter med Paal Nilssen-Love Large Unit, Story Water og Cirrus. Konsertene var vellykkede både publikumsmessig og musikalsk. BJF har likevel valgt å avslutte konsertserien, og som et ledd i arbeidet med å spisse profilen til Bergen Jazzforum ble det ikke arrangert konserter under Jazzout-fanen høsten Vi valgte istedenfor å integrere Jazzout-profilen i hovedprogrammet på mer attraktive konsertdager. Kortreist Som en prøveordning gjennomførte BJF 7 konserter under fanen Kortreist i Dette var et tiltak initiert av VNJS for å få engasjere jazzmusikere med lokal tilknyttning i en periode hvor jazzklubben Evans hadde liten aktivitet. Konsertene ble arrangert på torsdager en gang i måneden i vår- og høstsemesteret. Ellen Andrea Wang, Finsejazz, 25. januar 2014 Klubbkonserter Bergen Jazzforum har Sardinen USF som hovedscene for klubbkonserter. Det samlede programmet for 2014 holder en stabil, høy og fornuftig konsertfrekvens. Styret mener programmet holdt et høyt kvalitetsnivå og med en god presentasjon av både norske og utenlandske utøvere. BJF har en profil hvor vi ønsker å presentere nyskapende og til tider eksperimentell jazz, gjerne ved å fange opp nye band og konstellasjoner fra inn- og utland. Programmet skal gi en blanding av ulike retninger innen jazz og moderne musikk som reflekterer det mangfoldet som kjennetegner genren, og som har en høy kunstnerisk standard samt bra publikumsappell. I 2014 ble det også presentert en stor spennvidde av ulike artister som Moskus, Karl Seglem, Helge Lien Trio, Pat Metheny, Gregory Porter, Bill Frisell, Siwan, Kjetil Møster m.fl. Se vedlegg for fullt program. Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 2 Årsmelding 2014

3 Finsejazz Finsejazz er BJFs høyfjellsjazzfestival, og ble i 2014 avviklet for 19. gang 24. og 25. januar. Festivalen er et samarbeid mellom BJF og hotellet Finse 1222, og er blitt en svært populær og innarbeidet festival med fulle hus og gode musikalsk resultater. Festivalprogrammet holdt også i år høy kvalitet med artister som Jøkleba, Polkabjørn og Kleine Heine, Needlepoint og Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang. Bajazz Konserter for barn og unge er et viktig satsingsområde for BJF, og Bajazz har vært en fast aktivitet siden Bajazz er en jazzscene for barn og familier med konserter én søndag i måneden i semestrene. Bajazz drives selvstendig av BJF, som forestår booking, finansiering, og avvikling av konsertene. Bajazz-arrangementene har vært svært populære med god omtale i presse og media, og har i snitt 200 besøkende per konsert. BJF mottok også i 2014 en vesentlig støtte fra Kulturrådets Arrangørstøtteordning for drift av Bajazzprosjektet. Dette har sikret en god drift av prosjektet også for Bajazz-merkelappen deles med Nattjazz. Bajazzfestivalen I 2014 ble Bajazzfestivalen arrangert av BJF for femte gang den 13. og 14. september på Kulturhuset USF i Bergen. Arrangementet ble en suksess både musikalsk og publikumsmessig og i sammenheng med pressedekning. I løpet av to dager ble det gjennomført en rekke konserter, lydlaboratorium og tegneverksted. Bajazzfestivalen - Sardinen sept BJF mottok i hovedsak prosjektstøtte fra Arrangørstøtteordningen for gjennomføring av Bajazzfestivalen, samt noe sponsorstøtte fra BKK. Mottatt støtte har muliggjort å tilby et variert og spennende program med høy deltagelse, gode kunstneriske opplevelser, og beholde en overkommelig billettpris for de fleste. Bergen Big Band søndagsmatinéer Bergen Jazzforum var i 2014 arrangør av 3 søndagsmatinéer med Bergen Big Band og gjestemusikere som Jarle Storløkken, Karin Krog & John Surman, og Lars Jonsson. Konsertene hadde godt besøk. Bajazzfestivalen - USF september 2014 Bergen Jazzforum 3 Årsmelding 2014

4 Foto: Jan Tore Skråmestø Nattjazz Nattjazz er en separat organisasjon med eget styre, men med felles medlemmer med BJF. Samarbeidet mellom BJF og Nattjazz er tett gjennom hele året, og i 2014 som i tidligere år gjorde BJFs styre en stor innsats både før og under Nattjazz i form av vakthold, musikeransvar, arrangementsgjennomføring og forskjellig dugnadsarbeid. Styret i BJF er i tillegg sterkt involvert i driften av billett- og informasjonsskranken under festivalen og i avviklingen av Bajazz under Nattjazz. GIG-akademiet Thea Hjemleland, Finsejazz, 25. januar GIG-akademiet er et samarbeid mellom Griegakademiet i Bergen, Vestnorsk jazzsenter og Bergen Jazzforum, og skal sørge for at unge studenter på akademiet får gjøre konserter med etablerte musikere, etter eget valg. Det ble i 2014 arrangert fire konserter med GIG-akademiet. Jazz i Sikte talentkonkurranse BJF ønsker å stimulere jazzinteressen og rekruttering blant unge musikere på Vestlandet, og å gi dem mulighet til å vise seg frem på en etablert scene. Vi har derfor siden 2001 gjennomført prosjektet Jazz i Sikte i vårsemesteret i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Utvalgte unge og uetablerte musikere får presentert seg i forkant av klubbkonsertene, og får i tillegg musikkpedagogisk veiledning. Våren 2014 ble det avholdt konserter både i Bergen og Stavanger, hvor tilsammen 10 forhåndsutplukkede band deltok. Juryen i Bergen består hvert år av personer fra administrasjon og styrer i BJF/VNJS/NJ, samt musikere og musikkjennere fra lokalmiljøet. Jazz i Sikte har vist seg å være et viktig springbrett for flere artister, og har fungert som et første steg frem mot kontrakt og plateinnspilling. Vinner av Jazz i sikte 2014 i Bergen var Molecules og i Stavanger Sonder, og bandene ble premiert med spillejobber under Nattjazz i og Maijazz i mai. I tillegg ble trommeslager Cato Furdahl Lyngholm hedret som Årets Instrumentalist, og ble premiert med spillejobb under BJFs høstprogram. Musiker Bergmund Skaslien fungerte som mentor og underviser i tillegg til å lede selve konkurransekvelden. Gregory Porter, Røkeriet, 28. november Øvingsrom På grunn av utbygging av Arena USF ble de eksisterende øvingsrommene fra januar 2012 overført til AKKS, som mistet sine øvingsrom på grunn av ombyggingen av Røkeriet. BJF har avtalefestet opsjon på bruk av disse øvingsrommene på dagtid. Medlemmer og publikum Bergen Jazzforum solgte 350 medlemskap i 2014 (352 i 2013). BJF arrangerte i 2014 totalt 59 konserter (31 vår og 28 høst), hvorav 3 gratiskonserter under Jazzout, 4 konserter under Finsejazz, og 10 Bajazzkonserter (enkeltstående eller på Bajazzfestivalen). Antall besøkende var totalt 7260 (2013: 6839). I snitt var det 123 besøkende per konsert (2013: 129). Vi er godt fornøyd med aktivitetsnivået og publikumsoppslutningen til våre arrangementer i et marked med stadig sterkere konkurranse. Medlemmer i BJF får reduserte priser på alle våre arrangementer (25-35%), løpende info på e-post, gratis eksemplar av Jazznytt, rabatter på drikke i Kafé Kippers USF, og har stemmerett på årsmøtene for BJF og Nattjazz. I tillegg får en rabatt på andre jazzklubber. Konsertaktivitet BJF Konserter Snitt publikum Publikumsutvikling BJF Bergen Jazzforum 4 Årsmelding 2014

5 Økonomi Hovedoppgaven for BJF er å fungere som teknisk arrangør av hovedscenen for VNJS. Disse arrangementene har en total omsetning på omlag kr 1,6 mill/år og regnskapsføres av VNJS. BJF mottar godtgjørelse for sitt arbeid. Årsresultat for BJF for 2014 er på kr (2013: kr ). Det negative resultatet skyldes bl.a. en kraftig nedgang i forventet sponsorstøtte, samt vesentlig større utgifter til regnskapsføring enn forventet. Organisasjon og drift av BJF Bergen Jazzforum er organisert med et eget styre med 7 medlemmer, samt en daglig leder ansatt i 100% stilling. Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for BJF, og ser til at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. Styremedlemmene deltar i tillegg aktivt i foreningens praktiske oppgaver med gjennomføring av arrangementer. Styrearbeidet er frivillig og medlemmene mottar ikke honorarer. Styret velges av foreningens medlemmer på årsmøtet. Daglig leder forestår den daglig drift av foreningen, og har oppgaver som regnskapsføring, arrangementsgjennomføring, PR og annonsering og samarbeidsaktiviteter med VNJS og Nattjazz. Februar 2014 ble Mads Hatlevik ansatt som daglig leder i Bergen Jazzforum. Fra oktober 2014 utvidet Bergen Jazzforum med en stilling på 50% hvor Kristian Groth ble ansatt som produksjonsassistent. BJF arrangerer konsertene ved hjelp av frivillige medarbeidere organisert i vaktlag, styremedlemmer og andre aktive medlemmer. Konsertene blir gjort kjent med annonser i Bergens Tidende, plakater, info på våre nettsider, samt nyhetsbrev til våre medlemmer. I tillegg blir konsertene gjort kjent på diverse nettsider og sosiale medier. Vi gir også ut et trykt program hver måned i semesteret sammen med VNJS, som distribueres bredt i Bergen. Billetter til våre konserter selges via TicketCo, samt før konsertene i våre lokaler. Styre og administrasjon i 2014 Styret Styret for Bergen Jazzforum har i 2014 bestått av totalt 7 medlemmer, valgt av Årsmøtet 28. april 2014: Bjørnar Vasenden Styreleder ( ) Øyunn Viken Nestleder ( ) Ingvard Mjelde Olsen Medlem ( ) Edvard Mjanger Medlem ( ) Marit Heimstad TønnesenMedlem ( ) Emelinn Bråtane Medlem ( ) Anita Skibenes Medlem ( ) I løpet av perioden har Marit Heimstad Tønnesen trukket seg og Øyunn Viken gått ut i fødselspermisjon. Charlotte Todnem og Jan Tore Skråmestø er valgt inn som vara av styret frem til årsmøtet ihht. til vedtektene. Styremedlemmer velges for 2 år, og styret har ingen faste varamedlemmer. Styret avholdt totalt 11 møter i Valgkomité Valgkomiteen for 2014 har bestått av følgende representanter: Åse Humberset May Øvregård Øystein Eriksen Regnskapsfører Leder valgkomité Medlem Medlem PricewaterhouseCoopers Accounting AS (NO ) Revisor KPMG Frivillige medarbeidere Bergen Jazzforum er helt avhengig av frivillig innsats for å fungere, og også i 2014 har styret, vaktlag og andre aktive medlemmer gjort en stor innsats for å gjennomføre et omfattende program. Bergen Jazzforum 5 Årsmelding 2014

6 arrangementene. Utover dette er det tilknyttet en PRgruppe av 5 frivillige som sørger for jevnlig distribuering av plakater og programhefter i løpet av året, og en gruppe andre, frivillige, ressurspersoner som deltar i konsertavviklingen som musikeransvarlige, sjåfører eller arrangementsansvarlige. Et godt sosialt miljø og trivsel blant våre medarbeidere er viktig for å sikre kontinuitet og videre rekruttering. BJF arrangerer egne sosiale samlinger for de frivillige medarbeiderne i form av infomøter, medarbeiderfester, julebord, innkvartering under Finsejazz, m.m. BJF har en svært god kontinuitet av frivillige medarbeidere. Antall frivillige per semester var ca. 70 personer, og den frivillige innsatsen for 2014 regnes til ca timer. Samarbeid og representasjon BJF er samlokalisert med administrasjonen for Nattjazz og VNJS, og dette gir en god utnyttelse av midler og samlet kompetanse for å presentere et bredt jazztilbud på et høyt kvalitetsnivå. Vi har også et godt samarbeid med USF administrasjonen og Kafé Kippers på USF. BJF har god dialog med de andre jazzklubbene i Bergen og festivalene i regionen. Styremedlemmer har det overordnede ansvar for arrangementer og musikere. BJF har også en gruppe på ca. 40 frivillige medarbeidere organisert i flere vaktlag, som tar seg av billettsalg, vakthold, garderobe, rydding, og andre oppgaver før, under og etter Mats Gustavsson, Sardinen, Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 6 Årsmelding 2014

7 BJF hadde i 2014 representanter i følgende fora: Kunstnerisk utvalg VNJS: Bjørnar Vasenden Styret VNJS: Øyunn Viken (for BJF) Ingvard Mjelde Olsen (vara) Representantskapet USF: Bjørnar Vasenden Ingvard Mjelde Olsen Styret Norsk Jazzforum: Bjørnar Vasenden Styret Nasjonal Jazzscene: Bjørnar Vasenden NJF utvalg barn og unge: Anita Skibenes Styreleder SURF: Mads Hatlevik Offentlig støtte og sponsorer Mottatt støtte i 2014 fordeler seg slik: Norsk Kulturråd kr (Arr. støtte) Bergen Kommune kr (Driftsstøtte) BKK kr (Bajazzfestival) Samlet støtte 2014: kr BJF er i tillegg støttet gjennom Bergens Tidende med prisreduksjon på annonser, og First Hotel Marin med reduksjon i rompriser til våre artister. Vi vil rette en stor takk til dem som har støttet oss i 2014 og dermed gjort det mulig å drive en av Norges mest aktive jazzklubber. Drift Arbeidsmiljø og HMS Samlokalisering og ressursdeling mellom de tre jazzorganisasjonene er en ressurseffektiv modell som har fungert godt over mange år. Dette skaper også trivsel og et godt arbeidsmiljø. Ytre miljø BJFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Videre drift BJFs økonomi er under kontroll og forutsetningene for videre drift er tilstede. Likestilling BJF har samlet god representasjon av begge kjønn i styre og administrasjon. I administrasjonen for de Etter styrets oppfatning ligger forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Bergen 31. desember 2014 / 13. april 2015 Åpning av Bajazzfestivalen v/nora Svendsgård, 13. september 2014 Foto: Jan Tore Skråmestø Bjørnar Vasenden Styreleder Charlotte Todnem Edvard Mjanger Jan Tore Skråmestø Anita Skibenes Emelinn Bråtane Ingvard Mjelde Olsen Bergen Jazzforum 7 Årsmelding 2014

8 Resultatregnskap 2014 Bergen Jazzforum - Org. nr Driftsinntekter Tilskudd Medlemsskap og arrangementinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Prosjektkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER Finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Bergen Jazzforum 8 Årsmelding 2014

9 Balanse per Bergen Jazzforum - Org. nr Eiendeler ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Jazzforum 9 Årsmelding 2014

10 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Våren Bajazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Jøkleba Finsejazz Polkabjørn og Kleine Heine Finsejazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Needlepoint Hovedscene Knut Reiersrud Jazzout Paal Nilssen-Love Large Unit Kortreist Ole Amund Gjersvik Hovedscene George Garzone Hovedscene Black Motor feat Verneri Pohjola GiG GiG med Dag Arnesen Hovedscene The Thing Bergen Big Band BBB Jarle Storløkken Hovedscene Tigran Hamasyan / Bang / Aarset / Henriksen Bajazz Jens Brun & De Hattmakers Jazzout Story Water Kortreist Kjetil Møster Hovedscene Kris Davis GiG GIG Hovedscene BMX feat Per Jørgensen Hovedscene Don Byron Hovedscene Helge Lien Trio Kortreist ReBirth of Cool Hovedscene Jazz i Sikte Bajazz Not on the guestlist Jazzout Cirrus Hovedscene Motif & Kit Kortreist Martin Vinje Trio feat Dahle & Dahle Bajazz Miss Tati Hovedscene Pat Metheny Unity Group 914 SUM vår Bergen Jazzforum 10 Årsmelding 2014

11 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Høsten Hovedscene GriegAkademiet 10 årsjubileum Hovedscene Eivind Austad Hovedscene Bugge Wesseltoft Hovedscene Siwan Bajazzfestivalen Balke / Eike / Nordbakken Bajazzfestivalen Meg og kameraten min Bajazzfestivalen Christine Sandtorv Bajazzfestivalen The Vossa rebels Hovedscene Møster! Hovedscene Karl Seglem Kortreist Jørgenen isungset Apeland Hovedscene Carmen Souza Hovedscene Mathias Eick Bajazz Good Time Charlie Hovedscene Al Foster Hovedscene Jan Erik Vold Kortreist Sigurd Uleseth Kvartett Hovedscene Moskus Bergen Big Band BBB med Krog og Surman Hovedscene HBC Hovedscene Bill Frisell Hovedscene Chrstina Dahl Hovedscene John Escreet Trio Østre (BJF) Nils Bech Bajazz Bajazz: Nils Bech Hovedscene Gregory Porter Hovedscene Ingebrigt Flaten Chicago Sextet Bergen Big Band BBB med Lars Jonsson Kortreist Knut Kristiansen Kvartet 49 Konsertbesøk gjennom året SUM høst Pat Metheny Solgt Gratis/gjest Finsejazz Totalt Vår 2014 Høst 2014 Gregory Porter Bajazz: Nils Bech Bajazzfestivalen Bajazz Bergen Jazzforum 11 Årsmelding 2014

12 Vedtekter Bergen Jazzforum Vedtatt av årsmøtet 26. april Navn og formål 1) Foreningens navn er Bergen Jazzforum og har sitt sete i Bergen. Foreningen ble stiftet 3. oktober ) Foreningens formål er å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt avvikle konserter jevnlig. 3) Foreningen skal være medlem av Norsk Jazzforum. 2 Medlemsskap 1) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemsskapet er gyldig når kontingent er betalt. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbens virksomhet og har rett til å delta på årsmøtet og bestemme foreningens form og virksomhet. 2) Medlemskontingenten fastsettes av styret. 3) Medlemsskapet er personlig og gir rimeligere adgang til de fleste av foreningens arrangement. 4) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en periode. 3 Organisasjon 1) Årsmøtet er foreningens øverste organ og består av foreningens medlemmer. 2) Styret leder foreningen, og utfører også praktiske oppgaver knyttet til foreningens virksomhet. 3) Daglig leder forestår den daglige driften av foreningen. Daglig leder tilsettes av styret, og er styrets sekretær. Styret tilsetter også eventuell øvrig administrasjon. 4) Ytterligere arbeid som kreves for å gjennomføre foreningens oppgaver baseres hovedsakelig på frivillig arbeid. 4 Årsmøtet Årsmøtet skal avholdes hvert år før 1.mai. Årsmøtet skal: 1) Velge møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll. 2) Godkjenne innkalling og sakspapirer. 3) Behandle styrets årsberetning. 4) Behandle foreningens regnskap og revisors beretning. 5) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 6) Velge styremedlemmer. 7) Velge styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg. 8) Velge revisor. Styret skal fremlegge forslag til revisor. 9) Velge valgkomité. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det vil si ved kunngjøring minimum 3 uker før avholdelse. Saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende periode. Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer, som krever to tredjedels flertall. 5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minimum 10% av foreningens medlemmer krever det. Det skal innkalles med minimum 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 6 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 personer. Valgkomiteen innhenter, vurderer og fremmer forslag til styremedlemmer samt styreleder når denne er på valg. Valgkomiteen gir sin innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen plikter å gjøre sine forslag tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Styret legger frem forslag til valgkomité. 7 Styret Styret velges av årsmøtet. Det skal være sju styremedlemmer inkludert styreleder. Årsmøtet velger styreleder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Leder og 3 styremedlemmer velges for 2 år. Ved frafall i perioden har styret rett til å utpeke vararepresentanter fram til neste årsmøte. Styrets oppgaver: - Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. - Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for foreningens virksomhet. Styret skal føre tilsyn med denne, og påse at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. - Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske oppgaver. - Styret ansetter daglig leder og evt. annet personell, samt fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår. Styret utarbeider instruks for stillingene. - Styret innkaller til årsmøte og evt. andre medlemsmøter. Daglig leder og evt. annen administrasjon har møteplikt, samt tale- og forslagsrett på styrets møter. 8 Vedtak Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede, etter at innkallelse er sendt alle. Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme. 9 Regnskap Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk. Foreningens regnskap skal avsluttes per Styret og foreningens revisor skal til enhver tid kunne få innsyn i foreningens regnskap. 10 Vedtektsendringer En vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. 11 Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med fire femtedels flertall bestemmer dette, og videre at vedtaket blir stadfestet på ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt skal foreningens midler disponeres til musikkformål. Bergen Jazzforum 12 Årsmelding 2014

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer