BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014"

Transkript

1 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

2 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen var i 2014 på I tillegg til klubbkonserter har BJF i 2014 også avviklet festivalen Finsejazz, konsertserien Jazzout, talentkonkurransen Jazz i Sikte og en rekke Bajazzarrangementer inkludert egen Bajazzfestival. BJF drives av daglig leder i tillegg til frivillig innsats fra rundt 70 personer. Bergen Jazzforum Bergen Jazzforum (BJF) ble etablert i 1972, og er en av Norges eldste jazzklubber. BJF har vært i kontinuerlig drift siden starten, og har som hovedformål å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt forestå jevnlig avvikling av konserter hele året. Foreningen er tilknyttet Norsk Jazzforum (NJF). Etter etablering av stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) i 1997, har BJF fungert som teknisk arrangør for VNJS hovedscene på Sardinen USF, i tillegg til arrangementer på Røkeriet USF. Føringer for det ordinære konsertprogrammet legges av Kunstnerisk Utvalg for VNJS hvor styret i BJF er representert, i tillegg til direkte kontakt mellom administrasjon/styret og bookingsansvarlig Tom Svendsgård. I tillegg til klubbkonserter, avvikler BJF en rekke egne arrangementer, som Finsejazz, Bajazzfestivalen og Bajazzkonserter for barn og familier. Talentkonkurransen Jazz i Sikte arrangeres årlig i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Virksomhet og arrangementer i 2014 Jazzout - eksperimentell konsertserie I konseptet Jazzout har BJF gjennom flere år arrangert gratiskonserter omlag en gang i måneden på Sardinen USF som en del av programmet for VNJS. Hensikten med konsertserien har vært å presenteres artister med en litt smalere og mer eksperimentell profil, og BJF avviklet våren 2014 tre Jazzout-konserter med Paal Nilssen-Love Large Unit, Story Water og Cirrus. Konsertene var vellykkede både publikumsmessig og musikalsk. BJF har likevel valgt å avslutte konsertserien, og som et ledd i arbeidet med å spisse profilen til Bergen Jazzforum ble det ikke arrangert konserter under Jazzout-fanen høsten Vi valgte istedenfor å integrere Jazzout-profilen i hovedprogrammet på mer attraktive konsertdager. Kortreist Som en prøveordning gjennomførte BJF 7 konserter under fanen Kortreist i Dette var et tiltak initiert av VNJS for å få engasjere jazzmusikere med lokal tilknyttning i en periode hvor jazzklubben Evans hadde liten aktivitet. Konsertene ble arrangert på torsdager en gang i måneden i vår- og høstsemesteret. Ellen Andrea Wang, Finsejazz, 25. januar 2014 Klubbkonserter Bergen Jazzforum har Sardinen USF som hovedscene for klubbkonserter. Det samlede programmet for 2014 holder en stabil, høy og fornuftig konsertfrekvens. Styret mener programmet holdt et høyt kvalitetsnivå og med en god presentasjon av både norske og utenlandske utøvere. BJF har en profil hvor vi ønsker å presentere nyskapende og til tider eksperimentell jazz, gjerne ved å fange opp nye band og konstellasjoner fra inn- og utland. Programmet skal gi en blanding av ulike retninger innen jazz og moderne musikk som reflekterer det mangfoldet som kjennetegner genren, og som har en høy kunstnerisk standard samt bra publikumsappell. I 2014 ble det også presentert en stor spennvidde av ulike artister som Moskus, Karl Seglem, Helge Lien Trio, Pat Metheny, Gregory Porter, Bill Frisell, Siwan, Kjetil Møster m.fl. Se vedlegg for fullt program. Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 2 Årsmelding 2014

3 Finsejazz Finsejazz er BJFs høyfjellsjazzfestival, og ble i 2014 avviklet for 19. gang 24. og 25. januar. Festivalen er et samarbeid mellom BJF og hotellet Finse 1222, og er blitt en svært populær og innarbeidet festival med fulle hus og gode musikalsk resultater. Festivalprogrammet holdt også i år høy kvalitet med artister som Jøkleba, Polkabjørn og Kleine Heine, Needlepoint og Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang. Bajazz Konserter for barn og unge er et viktig satsingsområde for BJF, og Bajazz har vært en fast aktivitet siden Bajazz er en jazzscene for barn og familier med konserter én søndag i måneden i semestrene. Bajazz drives selvstendig av BJF, som forestår booking, finansiering, og avvikling av konsertene. Bajazz-arrangementene har vært svært populære med god omtale i presse og media, og har i snitt 200 besøkende per konsert. BJF mottok også i 2014 en vesentlig støtte fra Kulturrådets Arrangørstøtteordning for drift av Bajazzprosjektet. Dette har sikret en god drift av prosjektet også for Bajazz-merkelappen deles med Nattjazz. Bajazzfestivalen I 2014 ble Bajazzfestivalen arrangert av BJF for femte gang den 13. og 14. september på Kulturhuset USF i Bergen. Arrangementet ble en suksess både musikalsk og publikumsmessig og i sammenheng med pressedekning. I løpet av to dager ble det gjennomført en rekke konserter, lydlaboratorium og tegneverksted. Bajazzfestivalen - Sardinen sept BJF mottok i hovedsak prosjektstøtte fra Arrangørstøtteordningen for gjennomføring av Bajazzfestivalen, samt noe sponsorstøtte fra BKK. Mottatt støtte har muliggjort å tilby et variert og spennende program med høy deltagelse, gode kunstneriske opplevelser, og beholde en overkommelig billettpris for de fleste. Bergen Big Band søndagsmatinéer Bergen Jazzforum var i 2014 arrangør av 3 søndagsmatinéer med Bergen Big Band og gjestemusikere som Jarle Storløkken, Karin Krog & John Surman, og Lars Jonsson. Konsertene hadde godt besøk. Bajazzfestivalen - USF september 2014 Bergen Jazzforum 3 Årsmelding 2014

4 Foto: Jan Tore Skråmestø Nattjazz Nattjazz er en separat organisasjon med eget styre, men med felles medlemmer med BJF. Samarbeidet mellom BJF og Nattjazz er tett gjennom hele året, og i 2014 som i tidligere år gjorde BJFs styre en stor innsats både før og under Nattjazz i form av vakthold, musikeransvar, arrangementsgjennomføring og forskjellig dugnadsarbeid. Styret i BJF er i tillegg sterkt involvert i driften av billett- og informasjonsskranken under festivalen og i avviklingen av Bajazz under Nattjazz. GIG-akademiet Thea Hjemleland, Finsejazz, 25. januar GIG-akademiet er et samarbeid mellom Griegakademiet i Bergen, Vestnorsk jazzsenter og Bergen Jazzforum, og skal sørge for at unge studenter på akademiet får gjøre konserter med etablerte musikere, etter eget valg. Det ble i 2014 arrangert fire konserter med GIG-akademiet. Jazz i Sikte talentkonkurranse BJF ønsker å stimulere jazzinteressen og rekruttering blant unge musikere på Vestlandet, og å gi dem mulighet til å vise seg frem på en etablert scene. Vi har derfor siden 2001 gjennomført prosjektet Jazz i Sikte i vårsemesteret i samarbeid med VNJS og Nattjazz. Utvalgte unge og uetablerte musikere får presentert seg i forkant av klubbkonsertene, og får i tillegg musikkpedagogisk veiledning. Våren 2014 ble det avholdt konserter både i Bergen og Stavanger, hvor tilsammen 10 forhåndsutplukkede band deltok. Juryen i Bergen består hvert år av personer fra administrasjon og styrer i BJF/VNJS/NJ, samt musikere og musikkjennere fra lokalmiljøet. Jazz i Sikte har vist seg å være et viktig springbrett for flere artister, og har fungert som et første steg frem mot kontrakt og plateinnspilling. Vinner av Jazz i sikte 2014 i Bergen var Molecules og i Stavanger Sonder, og bandene ble premiert med spillejobber under Nattjazz i og Maijazz i mai. I tillegg ble trommeslager Cato Furdahl Lyngholm hedret som Årets Instrumentalist, og ble premiert med spillejobb under BJFs høstprogram. Musiker Bergmund Skaslien fungerte som mentor og underviser i tillegg til å lede selve konkurransekvelden. Gregory Porter, Røkeriet, 28. november Øvingsrom På grunn av utbygging av Arena USF ble de eksisterende øvingsrommene fra januar 2012 overført til AKKS, som mistet sine øvingsrom på grunn av ombyggingen av Røkeriet. BJF har avtalefestet opsjon på bruk av disse øvingsrommene på dagtid. Medlemmer og publikum Bergen Jazzforum solgte 350 medlemskap i 2014 (352 i 2013). BJF arrangerte i 2014 totalt 59 konserter (31 vår og 28 høst), hvorav 3 gratiskonserter under Jazzout, 4 konserter under Finsejazz, og 10 Bajazzkonserter (enkeltstående eller på Bajazzfestivalen). Antall besøkende var totalt 7260 (2013: 6839). I snitt var det 123 besøkende per konsert (2013: 129). Vi er godt fornøyd med aktivitetsnivået og publikumsoppslutningen til våre arrangementer i et marked med stadig sterkere konkurranse. Medlemmer i BJF får reduserte priser på alle våre arrangementer (25-35%), løpende info på e-post, gratis eksemplar av Jazznytt, rabatter på drikke i Kafé Kippers USF, og har stemmerett på årsmøtene for BJF og Nattjazz. I tillegg får en rabatt på andre jazzklubber. Konsertaktivitet BJF Konserter Snitt publikum Publikumsutvikling BJF Bergen Jazzforum 4 Årsmelding 2014

5 Økonomi Hovedoppgaven for BJF er å fungere som teknisk arrangør av hovedscenen for VNJS. Disse arrangementene har en total omsetning på omlag kr 1,6 mill/år og regnskapsføres av VNJS. BJF mottar godtgjørelse for sitt arbeid. Årsresultat for BJF for 2014 er på kr (2013: kr ). Det negative resultatet skyldes bl.a. en kraftig nedgang i forventet sponsorstøtte, samt vesentlig større utgifter til regnskapsføring enn forventet. Organisasjon og drift av BJF Bergen Jazzforum er organisert med et eget styre med 7 medlemmer, samt en daglig leder ansatt i 100% stilling. Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for BJF, og ser til at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. Styremedlemmene deltar i tillegg aktivt i foreningens praktiske oppgaver med gjennomføring av arrangementer. Styrearbeidet er frivillig og medlemmene mottar ikke honorarer. Styret velges av foreningens medlemmer på årsmøtet. Daglig leder forestår den daglig drift av foreningen, og har oppgaver som regnskapsføring, arrangementsgjennomføring, PR og annonsering og samarbeidsaktiviteter med VNJS og Nattjazz. Februar 2014 ble Mads Hatlevik ansatt som daglig leder i Bergen Jazzforum. Fra oktober 2014 utvidet Bergen Jazzforum med en stilling på 50% hvor Kristian Groth ble ansatt som produksjonsassistent. BJF arrangerer konsertene ved hjelp av frivillige medarbeidere organisert i vaktlag, styremedlemmer og andre aktive medlemmer. Konsertene blir gjort kjent med annonser i Bergens Tidende, plakater, info på våre nettsider, samt nyhetsbrev til våre medlemmer. I tillegg blir konsertene gjort kjent på diverse nettsider og sosiale medier. Vi gir også ut et trykt program hver måned i semesteret sammen med VNJS, som distribueres bredt i Bergen. Billetter til våre konserter selges via TicketCo, samt før konsertene i våre lokaler. Styre og administrasjon i 2014 Styret Styret for Bergen Jazzforum har i 2014 bestått av totalt 7 medlemmer, valgt av Årsmøtet 28. april 2014: Bjørnar Vasenden Styreleder ( ) Øyunn Viken Nestleder ( ) Ingvard Mjelde Olsen Medlem ( ) Edvard Mjanger Medlem ( ) Marit Heimstad TønnesenMedlem ( ) Emelinn Bråtane Medlem ( ) Anita Skibenes Medlem ( ) I løpet av perioden har Marit Heimstad Tønnesen trukket seg og Øyunn Viken gått ut i fødselspermisjon. Charlotte Todnem og Jan Tore Skråmestø er valgt inn som vara av styret frem til årsmøtet ihht. til vedtektene. Styremedlemmer velges for 2 år, og styret har ingen faste varamedlemmer. Styret avholdt totalt 11 møter i Valgkomité Valgkomiteen for 2014 har bestått av følgende representanter: Åse Humberset May Øvregård Øystein Eriksen Regnskapsfører Leder valgkomité Medlem Medlem PricewaterhouseCoopers Accounting AS (NO ) Revisor KPMG Frivillige medarbeidere Bergen Jazzforum er helt avhengig av frivillig innsats for å fungere, og også i 2014 har styret, vaktlag og andre aktive medlemmer gjort en stor innsats for å gjennomføre et omfattende program. Bergen Jazzforum 5 Årsmelding 2014

6 arrangementene. Utover dette er det tilknyttet en PRgruppe av 5 frivillige som sørger for jevnlig distribuering av plakater og programhefter i løpet av året, og en gruppe andre, frivillige, ressurspersoner som deltar i konsertavviklingen som musikeransvarlige, sjåfører eller arrangementsansvarlige. Et godt sosialt miljø og trivsel blant våre medarbeidere er viktig for å sikre kontinuitet og videre rekruttering. BJF arrangerer egne sosiale samlinger for de frivillige medarbeiderne i form av infomøter, medarbeiderfester, julebord, innkvartering under Finsejazz, m.m. BJF har en svært god kontinuitet av frivillige medarbeidere. Antall frivillige per semester var ca. 70 personer, og den frivillige innsatsen for 2014 regnes til ca timer. Samarbeid og representasjon BJF er samlokalisert med administrasjonen for Nattjazz og VNJS, og dette gir en god utnyttelse av midler og samlet kompetanse for å presentere et bredt jazztilbud på et høyt kvalitetsnivå. Vi har også et godt samarbeid med USF administrasjonen og Kafé Kippers på USF. BJF har god dialog med de andre jazzklubbene i Bergen og festivalene i regionen. Styremedlemmer har det overordnede ansvar for arrangementer og musikere. BJF har også en gruppe på ca. 40 frivillige medarbeidere organisert i flere vaktlag, som tar seg av billettsalg, vakthold, garderobe, rydding, og andre oppgaver før, under og etter Mats Gustavsson, Sardinen, Foto: Jan Tore Skråmestø Bergen Jazzforum 6 Årsmelding 2014

7 BJF hadde i 2014 representanter i følgende fora: Kunstnerisk utvalg VNJS: Bjørnar Vasenden Styret VNJS: Øyunn Viken (for BJF) Ingvard Mjelde Olsen (vara) Representantskapet USF: Bjørnar Vasenden Ingvard Mjelde Olsen Styret Norsk Jazzforum: Bjørnar Vasenden Styret Nasjonal Jazzscene: Bjørnar Vasenden NJF utvalg barn og unge: Anita Skibenes Styreleder SURF: Mads Hatlevik Offentlig støtte og sponsorer Mottatt støtte i 2014 fordeler seg slik: Norsk Kulturråd kr (Arr. støtte) Bergen Kommune kr (Driftsstøtte) BKK kr (Bajazzfestival) Samlet støtte 2014: kr BJF er i tillegg støttet gjennom Bergens Tidende med prisreduksjon på annonser, og First Hotel Marin med reduksjon i rompriser til våre artister. Vi vil rette en stor takk til dem som har støttet oss i 2014 og dermed gjort det mulig å drive en av Norges mest aktive jazzklubber. Drift Arbeidsmiljø og HMS Samlokalisering og ressursdeling mellom de tre jazzorganisasjonene er en ressurseffektiv modell som har fungert godt over mange år. Dette skaper også trivsel og et godt arbeidsmiljø. Ytre miljø BJFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Videre drift BJFs økonomi er under kontroll og forutsetningene for videre drift er tilstede. Likestilling BJF har samlet god representasjon av begge kjønn i styre og administrasjon. I administrasjonen for de Etter styrets oppfatning ligger forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Bergen 31. desember 2014 / 13. april 2015 Åpning av Bajazzfestivalen v/nora Svendsgård, 13. september 2014 Foto: Jan Tore Skråmestø Bjørnar Vasenden Styreleder Charlotte Todnem Edvard Mjanger Jan Tore Skråmestø Anita Skibenes Emelinn Bråtane Ingvard Mjelde Olsen Bergen Jazzforum 7 Årsmelding 2014

8 Resultatregnskap 2014 Bergen Jazzforum - Org. nr Driftsinntekter Tilskudd Medlemsskap og arrangementinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Prosjektkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER Finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Bergen Jazzforum 8 Årsmelding 2014

9 Balanse per Bergen Jazzforum - Org. nr Eiendeler ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Jazzforum 9 Årsmelding 2014

10 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Våren Bajazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Jøkleba Finsejazz Polkabjørn og Kleine Heine Finsejazz Thea Hjelmeland & Ellen Andrea Wang Finsejazz Needlepoint Hovedscene Knut Reiersrud Jazzout Paal Nilssen-Love Large Unit Kortreist Ole Amund Gjersvik Hovedscene George Garzone Hovedscene Black Motor feat Verneri Pohjola GiG GiG med Dag Arnesen Hovedscene The Thing Bergen Big Band BBB Jarle Storløkken Hovedscene Tigran Hamasyan / Bang / Aarset / Henriksen Bajazz Jens Brun & De Hattmakers Jazzout Story Water Kortreist Kjetil Møster Hovedscene Kris Davis GiG GIG Hovedscene BMX feat Per Jørgensen Hovedscene Don Byron Hovedscene Helge Lien Trio Kortreist ReBirth of Cool Hovedscene Jazz i Sikte Bajazz Not on the guestlist Jazzout Cirrus Hovedscene Motif & Kit Kortreist Martin Vinje Trio feat Dahle & Dahle Bajazz Miss Tati Hovedscene Pat Metheny Unity Group 914 SUM vår Bergen Jazzforum 10 Årsmelding 2014

11 Program Bergen Jazzforum 2014 Dato Sted Artist Totalt besøkende Høsten Hovedscene GriegAkademiet 10 årsjubileum Hovedscene Eivind Austad Hovedscene Bugge Wesseltoft Hovedscene Siwan Bajazzfestivalen Balke / Eike / Nordbakken Bajazzfestivalen Meg og kameraten min Bajazzfestivalen Christine Sandtorv Bajazzfestivalen The Vossa rebels Hovedscene Møster! Hovedscene Karl Seglem Kortreist Jørgenen isungset Apeland Hovedscene Carmen Souza Hovedscene Mathias Eick Bajazz Good Time Charlie Hovedscene Al Foster Hovedscene Jan Erik Vold Kortreist Sigurd Uleseth Kvartett Hovedscene Moskus Bergen Big Band BBB med Krog og Surman Hovedscene HBC Hovedscene Bill Frisell Hovedscene Chrstina Dahl Hovedscene John Escreet Trio Østre (BJF) Nils Bech Bajazz Bajazz: Nils Bech Hovedscene Gregory Porter Hovedscene Ingebrigt Flaten Chicago Sextet Bergen Big Band BBB med Lars Jonsson Kortreist Knut Kristiansen Kvartet 49 Konsertbesøk gjennom året SUM høst Pat Metheny Solgt Gratis/gjest Finsejazz Totalt Vår 2014 Høst 2014 Gregory Porter Bajazz: Nils Bech Bajazzfestivalen Bajazz Bergen Jazzforum 11 Årsmelding 2014

12 Vedtekter Bergen Jazzforum Vedtatt av årsmøtet 26. april Navn og formål 1) Foreningens navn er Bergen Jazzforum og har sitt sete i Bergen. Foreningen ble stiftet 3. oktober ) Foreningens formål er å fremme musikkmiljøet i Bergen og omland, samt avvikle konserter jevnlig. 3) Foreningen skal være medlem av Norsk Jazzforum. 2 Medlemsskap 1) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemsskapet er gyldig når kontingent er betalt. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbens virksomhet og har rett til å delta på årsmøtet og bestemme foreningens form og virksomhet. 2) Medlemskontingenten fastsettes av styret. 3) Medlemsskapet er personlig og gir rimeligere adgang til de fleste av foreningens arrangement. 4) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en periode. 3 Organisasjon 1) Årsmøtet er foreningens øverste organ og består av foreningens medlemmer. 2) Styret leder foreningen, og utfører også praktiske oppgaver knyttet til foreningens virksomhet. 3) Daglig leder forestår den daglige driften av foreningen. Daglig leder tilsettes av styret, og er styrets sekretær. Styret tilsetter også eventuell øvrig administrasjon. 4) Ytterligere arbeid som kreves for å gjennomføre foreningens oppgaver baseres hovedsakelig på frivillig arbeid. 4 Årsmøtet Årsmøtet skal avholdes hvert år før 1.mai. Årsmøtet skal: 1) Velge møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll. 2) Godkjenne innkalling og sakspapirer. 3) Behandle styrets årsberetning. 4) Behandle foreningens regnskap og revisors beretning. 5) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 6) Velge styremedlemmer. 7) Velge styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg. 8) Velge revisor. Styret skal fremlegge forslag til revisor. 9) Velge valgkomité. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det vil si ved kunngjøring minimum 3 uker før avholdelse. Saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende periode. Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer, som krever to tredjedels flertall. 5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minimum 10% av foreningens medlemmer krever det. Det skal innkalles med minimum 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 6 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 personer. Valgkomiteen innhenter, vurderer og fremmer forslag til styremedlemmer samt styreleder når denne er på valg. Valgkomiteen gir sin innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen plikter å gjøre sine forslag tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Styret legger frem forslag til valgkomité. 7 Styret Styret velges av årsmøtet. Det skal være sju styremedlemmer inkludert styreleder. Årsmøtet velger styreleder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Leder og 3 styremedlemmer velges for 2 år. Ved frafall i perioden har styret rett til å utpeke vararepresentanter fram til neste årsmøte. Styrets oppgaver: - Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet. - Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer for foreningens virksomhet. Styret skal føre tilsyn med denne, og påse at regnskapsførsel, økonomi og daglig ledelse er godt ivaretatt. - Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske oppgaver. - Styret ansetter daglig leder og evt. annet personell, samt fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår. Styret utarbeider instruks for stillingene. - Styret innkaller til årsmøte og evt. andre medlemsmøter. Daglig leder og evt. annen administrasjon har møteplikt, samt tale- og forslagsrett på styrets møter. 8 Vedtak Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede, etter at innkallelse er sendt alle. Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme. 9 Regnskap Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk. Foreningens regnskap skal avsluttes per Styret og foreningens revisor skal til enhver tid kunne få innsyn i foreningens regnskap. 10 Vedtektsendringer En vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. 11 Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med fire femtedels flertall bestemmer dette, og videre at vedtaket blir stadfestet på ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt skal foreningens midler disponeres til musikkformål. Bergen Jazzforum 12 Årsmelding 2014

FOTO:RAGNAR BØE. Bergen Jazzforum

FOTO:RAGNAR BØE. Bergen Jazzforum Bergen Jazzforum FOTO:RAGNAR BØE ÅRSRAPPORT 2016 Hvem er Bergen Jazzforum? Styret Øyunn Viken (styreleder) Edvard Mjanger Charlotte Todnem Ingvard Mjelde Olsen Ragnar Bøe (vikar for Emelinn Bråtane) Maja

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer