Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni 2013"

Transkript

1 Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni av 8 Styret i forening vil med dette ønske deg og dine hjertelig velkommen til vårt lille sommerparadis. Vi håper du vil finne deg tilrette og trives like godt som det vi gjør. Ta gjerne kontakt med ett av styremedlemmene eller grendeleder for ditt område dersom du har spørsmål. For å hjelpe deg litt i gang sender vi deg en liten orientering om velforeningen, vannverket og s Båtforening. Om forening er en forening for tomteeiere innen det området som Frogn kommune har definert. Medlemskapet er i henhold til de opprinnelige skjøtene pliktig. forening tar ansvar for bl.a. veier, strender og andre fellesoppgaver som bidrar til at vi har et levende og trivelig hytte- og fritidsområde. Eksempler på dette er St.Hans-arrangement samt stranddugnader hver vår. Velforeningen har eget vannverk hvor de som ønsker det kan få vann frem til hytteveggen. Deltagelse i vannverket som er oppgradert 2011 og har rensende UV-filter, er frivillig. Du kan lese mer om foreningen på vellets hjemmeside på nettet: har egen båtforening som bl.a. bygger ut og administrerer båtplasser innenfor vellets område. Organisering av. Velets øverste organ er årsmøtet der alle medlemmer blir invitert. Vanligvis avholdes årsmøtet på Oppsal Samfunnshus i mars måned. Årsmøtet velger styre og øvrige tillitsvalgte for kommende periode og vedtar velforeningens regnskap og budsjett for året som kommer. For å sikre god kontakt med alle deler av vellet er dette delt inn i 9 grender. Hver grend har en leder valgt av årsmøtet. Styremedlem for grendeutvalget, sammen med grendelederne danner vellets grendeutvalg. Navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser til styremedlemmene og andre i finner du på Om grendeutvalget. Medlemmene i grendeutvalget skal være parselleier (eller i parselleiers nære familie) i den grend de representerer. De har innen sin grend følgende ansvar: 1. Være velmedlemmenes rådgivere og kontaktledd overfor styret i. Rapportere jevnlig til grendeutvalgets formann. 2. Ønske nye parselleiere velkommen og gi nødvendig informasjon om driften i. Rapportere om eierskifter. 3. Kontrollere veiene slik at meldinger går til utvalgets formann når reparasjoner, rydding og utbedringer bør foretas. 4. Rapportere eventuelle skader på ledningsnettet innen sin grend snarest mulig, slik at reparasjoner kan bli utført straks. De skal kunne påvise ledningsnett og stoppekraner.

2 2 av 8 5. Rapportere behov, klager og meldinger som vedrører vellets arbeidsområder. Herunder veier, vannforsyning, fellesområder, natur og miljøvern, badeplasser, båtplasser og motorhus. 6. Kalle inn til - og lede nødvendig dugnadsarbeid. Alle dugnader / timer som skal godtgjøres må forhåndsgodkjennes av styret i. Du finner en liste over medlemmer i s styre og andre tillitsvalgte på vellets hjemmeside på nettet. Om vannverket Velforeningen har eget privat vannverk. Da mange medlemmer har egne brønner er medlemskap i vannverket frivillig. Vannet fra vårt private vannverk har tradisjonelt holdt god kvalitet og møter EU-krav med UV-filter m.v. for å sikre bakteriefritt drikkevann. Stoppekranen inn til hver enkelt hytte skal åpnes etter at sommervannet er stengt av for sesongen, slik at vannet kan renne ut. Stoppekranen kan stenges igjen etter at vannet har fått renne ut, dog senest før sommervannet blir skrudd på for neste sesong. Siden vi henter vannet fra eget grunnvann, er vannforsyningen sårbar i forhold til ulovlige kloakkutslipp / lekkasjer fra egne lukkede anlegg o.l. Medlemmene som både har sommervann fra Vannverket pg private brønner må ikke koble vannkildene sammen med koblinger som ikke har godkjente tilbakeslagsventiler. Dette for å unngå spredning av bakterier og hindre lekkasjer. Alle hytteeiere er pålagt å sørge for lovlige og sanitære tilstander på dette området. Avdekkes det uregelmessigheter som forårsaker forurensning av våre vannkilder, vil dette bli anmeldt og eventuelt få økonomiske konsekvenser. Stikkledninger (d.v.s. vannledningen fra hovedledning til hytte) er hytteeiers ansvar innenfor tomtegrensen. Vannverket er organisert som et eget andelslag innen med separat regnskap. Om båtforeningen De langt fleste av hytteeierne har båt og trenger derfor båtplass. s Båtforening er organisert som en egen forening og krever særskilt medlemskap. Gjennom båtforeningen kan du få tildelt båtplass på ett av de tre bryggeanleggene. Etter at vi har fått en vedtatt reguleringsplan for strandsonen er båtplasser og badeområder skilt fra hverandre og hytteeiere eller andre har ikke anledning til å etablere egne faste båtplasser / bøyearrangementer utenom bryggeanleggene. Båtforeningen er for tiden inne i en investeringsperiode for å oppgradere båtplasser med tilstrekkelig antall brygger og bøyer. For tildeling av båtplass, ta kontakt med ett av medlemmene i båtforeningens styre som vil hjelpe deg tilrette. Kontingenter og avgifter For regnskapsåret 2011 er det vedtatt følgende satser for kontingenter og avgifter: Velkontingent: Anleggsbidrag vannverk: Vannavgift Vannverk Etablering, postkasse Gebyr for frakobling/ utmelding kr. 300 Etablering, postkasse kr. 500 kr (årlig for alle medlemmer) kr (nye medlemmer ved innmelding) kr (årlig for medlemmer av Vannverket) kr. 500 (engangsavgift/ forbehold om ledig plass) Årlig avgift postkasse kr. 50 Dugnadsbidrag kr. 300 (dersom man ikke vil/kan delta i dugnad)

3 3 av 8 Båtforeningen Anleggsbidrag Innskudd / grunnavgift: Motorhus innskudd Anleggbidrag brygge Anleggbidrag akterfeste/bøye Årlig avgift Årsavgift Motorhusavgift Kategori 1 Kategori 2 og 3 kr (ved innmelding) kr (ved tildeling) kr (ved tildeling av bryggeplass) kr (ved tildeling av bøyefeste) kr. 150 (uansett plasstildeling) kr. 200 (gjelder de som har motorhus tildelt) kr. 400 (enkleste plass uten brygge / bøye) kr (brygge / bøyeplasser ved brygge) Innbetaling av de årlige avgiftene til Vel, Vannverket og Båtforeningen finner normalt sted i juni / juli måned. Betalingsvarsel med giroblankett sendes ut til den / de som står oppført som eier i s eget register på utsendelsestidspunktet. Vellet har ikke mulighet til å følge med på eiendomsoverdragelser i grunnboken og det påhviler derfor både kjøper og selger å sende varsel om eierskiftet til vellets styre. Gammel og ny eier må også selv avtale eventuell fordeling av velkontingenter m.v. Til syvende og sist er det den til enhver tid eier av hytteeiendommen som hefter for alle forfalte ubetalte kontingenter (forpliktelsen følger eiendommen). For sen betaling av kontingenter og avgifter medfører krav om purregebyr og forsinkelsesrenter. Det er derfor viktig at eieroverdragelser meddeles styret med en gang slik at utsendelsene kommet til riktig adressat. Vi gjør oppmerksom på at kommunale avgifter for renovasjon m.v. varsles den enkelte eier direkte fra Frogn kommune med krav om direkte betaling. Dette går med andre ord utenom velregnskapene. Frogn Kommune har en avtale med Aqua Power (tlf ) for tømming av sort- og gråvannsanlegg.(ikke lenger Norsk Gjenvinning.) Første gangs tømming hvert år er sterkt subsidiert. Ved annen gangs tømming bør man undersøke priser også hos andre aktører i markedet. Viktig for opprettholdelse av et godt og fredfullt naboskap For de aller fleste hytteeierne er hytte en friplass for samling av nye krefter og rekreasjon. I denne sammenheng verdsettes goder som sol, utsikt og stillhet høyt av de fleste. Vi kan på den ene siden glede oss over varme og gode vekstvilkår. På den annen side berøver de samme vekstvilkår bakenforliggende naboer for sol og utsikt. I de opprinnelige skjøtene har hver enkelt tomteeier forpliktet seg til å gjøre sitt til å vedlikeholde naboenes solforhold og utsikt. Hvis du ikke har den opprinnelige kjøpekontrakten og skjøtet som er utstedt av Frogn kommune, kan du få en kopi av dette ved henvendelse til styret. Det er med andre ord ikke tiltrekkelig å bare sikre egen utsikt ved å rydde foran hytta. Likeledes vil naboene sette pris på at musikk m.v. holdes på et lydnivå som ikke gjør naboene alt for delaktig i egne musikkpreferanser. Sommerbutikken, - vårt eget nærkjøp Det er en liten butikk i s område beliggende i Langebåtveien. Denne butikken har holdt åpen fra mai til september og er både et sted der du vil treffe naboer og kunne gjøre dine daglige innkjøp. Forutsetningen for drift av denne butikken er som for alle andre at det opprettholdes en viss lønnsomhet. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte denne butikken i rimelig omfang, slik at vi kan beholde denne også i fremtiden. Det er i drift et trådløst nett ved butikken som alle i vellet kan benytte gratis.

4 4 av 8 Hjemmesiden s hjemmeside finner du som sagt på På denne siden finner du en mengde informasjon relatert til Marikova inkludert blant annet Medlemmenes navn Tillitsvalgte med kontaktinformasjon Vellet Vannverket Båtforening Grendeutvalg Natur og miljø Rammeplan Og mye mer Hjemmesiden blir også brukt som oppslagstavle for viktig informasjon av allmenn interesse, og du oppfordres til å gå inn på hjemmesiden regelmessig for å sjekke om det skulle være et viktig oppslag, som for eksempel informasjon om grunnvannets kvalitet. Vi oppfordrer også alle medlemmene til å bli medlem av Vellets egne Facebook gruppe (). Dette er en lukket gruppe og administrator, Oddbjørn Høvik gir tilgang til denne). Vårt ønske er at denne gruppen i større grad skal erstatte for eksempel oppslagstavler når det gjelder informasjonsformidling, samtidig som dette kan være et sted for å dele tanker, meninger, bilder, m.m.. Vi benytter anledningen til å minne om at alle hytter skal være merket med godt synlig veinummer. Med vennlig hilsen for Styret i Svein-Erik Dippner, Sekretær

5 Bilag til medlemsorientering Tillitsvalgte 5 av 8 For tiden består styret m.v. av følgende medlemmer STYRET: Leder: Valgt André Western 2013 Maristien 14 Tlf: E-post: Styremedlem Natur/miljø: Sigurd Østbye 2012 Mariveien 27 Tlf: E-post: Styremedlem båtplasser/motorhus: Christian Hiemeyer 2012 Båtmannskaret 3 Tlf: E-post: Styremedlem Vannverket: Oddbjørn Høvik, 2013 Dyreskaret 4, Tlf: e-post: Styremedlem Grendeutvalget: Wenche Wiig 2012 Molbakken 4 Tlf: E-post: Styremedlem/Sekretær: Svein Erik Dippner 2013 Sønderstøveien 23 Tlf: E-post:

6 BÅTUTVALGET: 6 av 8 Felt 1: Tommy Davidsen/ Hans Petter Roest, 2012 Revjebakken 26, Tlf / e-post: Felt 2: Vegard Alterskjær 2012 Bjellegrunna 3 Tlf E-post: Felt 3: Knut Ødegård/ Arne Fredhjem 2012 Maristien 12 Sønderstøveien 50 Tlf: Tlf: VANNVERK - VAKTTELEFON: Tlf: GRENDEUTVALGET: Grend 1: Pål Syversen 2013 Revjebakken 7 Tlf: Grend 2: Vidar Kvam 2012 Båtmannskaret 9 Tlf: Grend 3: Einar Tafjord 2013 Mariveien 43 Tlf: Grend 4: Petter Thoresen 2013 Maristien 6 Tlf: Grend 5: Geir Vegar Gramdal 2012 Sønderstøveien 44 Tlf: Grend 6: Olav Barlund 2013 Elgtråkka 19 Tlf:

7 7 av 8 Grend 7: Inger Lise Rønning 2013 Sønderstøvn 15 Tlf: Grend 8: Trond Jarnum 2012 Revjebakken 2 Tlf: Grend 9 Einar Kleppe 2012 Langebåtveien 7 Tlf: VANNVERKSUTVALGET: Bjørn Vinge 2012 Mariveien 17 Tlf Inger Lise Rønning 2012 Sønderstøvn 15 Tlf: Bjørn Røising 2013 Islia 3 Tlf VALGKOMITE: Stein Erik Grønland 2013 Tlf: Øyvind Sverre Menne 2013 Tlf: Unni Mette Vårdal 2012 Tlf: Lars Grorud 2012 Tlf: /

8 REVISORER: 8 av 8 REGNSKAP: Arve Myrvang 2013 Eikelia 2 Ole Bulls vei 34, 0765 Oslo Tlf: Ole Rolfsjord 2012 Eikelia 9 Kurlandstien 38, 1052 Oslo Tlf: Knut Regbo Oppnevnt 2012 Mariveien 22 Furuveien 31, 0678 Oslo Tlf: e-post: Siste side

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer