INNLEDNING: 1. STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING: 1. STYRET"

Transkript

1

2 INNLEDNING: Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) kan glede seg over en stadig økende interesse for huset og mange varierte aktiviteter i Huset fungerer som at lokalt kulturhus med et bredt og variert innhold. Kulturhuset har en rekke faste bruker som fremmer film, dans, teater og musikk. I tillegg fungerer Kulturhuset som en arena for lokale aktører, som kan leie og bruke scene/kinosal og/eller festsal. Lokale kor, korps, lag og foreninger bruker Kulturhuset jevnlig til åpne og lukkede arrangement. Det er avholdt 81 allmenne arrangementer i 2013 med til sammen ca besøkende dvs. ca. 85 besøkende pr. arrangement. Detter er en oppgang på ca. 800 fra Av disse er 11 arrangement holdt i regi av Kulturhuset Stabekk kino med totalt 975 besøkende. Dvs. et gjennomsnittlig besøkstall på 89 personer pr. forestilling. Kinosal/Festsal har hatt ca. 50 private arrangementer, som er en økning på 10 utleier fra Totalt har det vært ca besøkende innom Kulturhuset Stabekk kino i Festsalen har blitt benyttet 266 ganger i 2013, mens kinosalen har vært brukt 267 ganger. Ut over dette har artister og andre brukere fått benyttet lokalene til øvelser der det ikke har kommet i konflikt med øvrige leietagere. Venneforeningen for Kulturhuset har flere ganger stilt opp med kafé og bidratt på husets arrangementer. 1. STYRET Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter og behandlet 58 saker. Styret har bestått av: Styreleder: Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel Kasserer: Gunnar Markussen Venneforeningen Styremedlem: Trine Tandberg Stabekk Teater Styremedlem: John Henrik Tveit Stabekk Janitsjar Styremedlem: Espen Dal Stabekk filmklubb Varamedlem: Tine Asmundsen Bruker / Profesjonell utøver Varamedlem: Magnar Øvrebø Vestre Stabekk Vel Daglig leder er Heidi Q. Bach Dal Valgkomitéen: Svein Henriksen, Øyvind Kristensen. Revisorer: Øivind Amundsen Kulturhuset Stabekk kinos hjemmesider er oppe og går og har gjennomsnittlig 39 besøkende pr. dag. Styret har i 2013 hatt fokus på programaktiviteten der en har konkludert at programkomiteen ikke fungerte som forventet. Da programkoordinator sa opp sin stilling i 2013 besluttet styret å nedlegge programkomiteen. Side 2

3 Det arbeides nå med å få på plass en ressursgruppe som skal bistå Kulturhuset Stabekk kino med å finne frem til egnede egne arrangementer. Daglig leder vil ivareta og koordinere denne ressursgruppen. Ytterlige detaljer er gitt i Appendiks ØKONOMI Kulturhusets regnskap er gjort opp med et resultat på kr Inntektene var på kr Driftskostnadene var på kr Netto finanskostnader var kr Egenkapitalen er pr. 31. desember 2013 på kr Kulturhusets årsregnskap for 2013 er vist i Vedlegg 1. Bærum kommune har fra 2010 slått sammen støtten til Kulturhuset og Mediaverkstedet. Av disse midlene er kr øremerket driften av Mediaverkstedet. For å ivareta dette er det er innført en egen note i regnskapet (note 11 Aktivitetsregnskap). Mediaverkstedets virksomhet kommer innunder posten Film & Media noe som understøtter kommunens ønske om prioritering av film og mediavirksomhet på huset. 3. OVERSIKT OVER KULTURHUSET STABEKK KINOS BRUKERE I Brukerforeningen Registrerte medlemmer i brukerforeningen er: Ballroom danseskolen er nå godt etablert med kurs hver tirsdag for både store og små. Danseskolen har hatt ca. 75 elever. Bærum Balselskab danset annenhver mandag kveld i festsalen med ca. 35 deltagere. Et Årsverk: En årlig kulturbegivenhet som fyller en dag med: Utstillinger Foredrag Debatter Konserter Arrangementet hadde ca. 675 besøkende i 2013 der bl.a. hippielegenden Donovan gav en konsert. Mediaverkstedet er eneste brukermedlem med aktivitet på dagtid. Uttrykksformen er film/lek med levende bilder (tryll og trix) animasjon. Mediaverkstedet har holdt til på Kulturhuset Stabekk kino i 15 år. Det har lang erfaring i filmpedagogisk arbeid og har utstyr og faglig kompetanse. Mediaverkstedet viser skolefilm i kinoen og lager film i samarbeid med lokale aktører. Mediaverkstedet arrangerer filmfaglige seminarer og kurs i samarbeid med skole / utdanning, Det Norske Filminstitutt/Film og Kino og Den kulturelle Skolesekken Mediaverkstedet deltok på byfesten i Sandvika, Oppvekst 2013 i Akershus fylke, Kulturtorget og Ungdommens kulturmønstring. Det er gjennomført oppfølgingskurs/introduksjonskurs for lærere og andre i Bærum kommune. Kursene tar for seg bruk av levende bilder som metode i undervisningen. Det er blitt avholdt fire slike kurs i Side 3

4 Stabekk Filmklubb har hatt 17 onsdagsvisninger med til sammen ca. 925 besøkende i mai ble det, i tråd med gamle tradisjoner, vist en gratisforestilling "Hugo Cabret" med 75 tilskuere. Før filmene gis det en innledning knyttet til filmens innhold og produksjon. Stabekk filmklubb er medlem i Norsk Filmklubbforbund og har ca. 100 medlemmer. Stabekk Janitsjarorkester er et amatørorkester med ca. 50 medlemmer. De har øvelse hver tirsdag på Kulturhuset Stabekk kino. Orkesteret har som målsetning om å være blant de beste korpsene i landet. De har et variert repertoar med vekt på god orginalskrevet korpsmusikk. Orkesteret er velordnet og har stabil korpsdrift. Stabekk Teater og Teaterskole (STS) lager forestillinger der skolens elever spiller sammen med profesjonelle skuespillere. De har store oppsetninger hvor hele eller store deler av teaterskolen er med. Høsten 2013 satte de opp "Robin Hood og Villungene". I forbindelse med denne produksjonen ble det spilt i både kinosalen og festsalen, mens foajeen var bygget om til et middelaldermarked der man kunne kjøpe både karnevalsmasker, middelalderkaker og CD fra forestillingen. Stykket spilte 13 ganger i august, hadde tilskuere. Ungdomsgruppa ved Stabekk Teater og Teaterskole viste i april 2013 forestillingen "Vinn og Forsvinn". Vinn og Forsvinn var en del av den nasjonale DUS-festivalen der ca 60 teatergrupper fra hele landet får muligheten til å sette opp nyskrevet norsk dramatikk som er spesialskrevet til festivalen. Stabekk teater og teaterskole har vært med i DUS siden begynnelsen i På de tre visningene påstabekk Kino var det ca. 190 besøkende. Stykket ble også vist på Dramatikkens Hus i Oslo i forbindelse med DUS-festivalen. STS driver to dager i uken regulær teaterundervisning for ulike alderstrinn med improvisasjon, lek, teatersport, historikk, selvutviklingsøvelser, med lærere som har høy kompetanse. Det har i 2013 vært knyttet ca. 80 elever til teaterskolen. Venneforeningen/venner av Kulturhuset Stabekk kino støtter opp om aktiviteten ved Kulturhuset, hjelper til med arrangementer, billettsalg, kafé, m.m. Velforeninger i Østre Bærum, kan bli engasjert i driften av kulturhuset forutsatt at de oppfyller minst to av følgende kriterier: Aktivt søke om medlemskap i brukerforeningen. Stille med representant på møter i brukerforeningen, eller meddele at de ikke har anledning til å delta på et medlemsmøte. Legger minst et årlig arrangement til Kulturhuset. Støtter opp om dugnadsarbeid Delta i nedsatte arbeidsgrupper eller komiteer I 2013 er følgende vel registret som aktive: Jar vel Krokvolden Vel Malurtåsen vel Vestre Stabekk Vel Østre Stabekk Vel 3.2 Lokale aktører som har hatt arrangement på Kulturhuset 2013 I tillegg til de faste brukerne har lokale artister og aktører benyttet Kulturhuset Stabekk kino i Dette er: Side 4

5 Arne Olav Hageberg Asea Asker og Bærum Trekkspillorkester Benjamin Fjellmann Bærum kammerkor Bærum Musikk og kulturskole Bærum Seniorkor Bærum veterankorps Bærums unge strykere Fortidsminneforeningen Grav Skolekorps Hospice Stabekk Høvik Verk skolekorps Jar Skoles Musikkorkester Jar Skoles Musikkorps Landsforeningen Rettferdighet for eldre Mediaverkstedet Montessoriskolen Musikk og Kulturskolen Nytt Liv Qi gong workshop Sigves søndag Slow Food Spirituell filmklubb SRG Musikkstudio Stabekk VGS Vestre Stabekk Vel Kulturhuset er et populært hus å bruke til markeringer, jubileer, kurs, møter og konferanser. Til sammen har det vært 50 betalende arrangementer i BESØKSTALL, ALLMENNE ARRANGEMENTER 2013 Kulturhuset har gjennom året hatt ca besøkende på til sammen 84 allmenne arrangementer i 2013, 7 flere enn i Med allmenne arrangement forstås det forestillinger som åpen for alle. Dette kan dreie seg om artister/foreninger som leier seg inn eller Kulturhuset Stabekk kinos egne arrangement. Besøkstallet viser en oppgang på ca. 800 fra året før. Gjennomsnittlig besøkstallet pr. arrangement har gått noe opp det siste året. (85 pr. arrangement i 2013 mot 83 pr. arrangement i 2012.) (Se Appendiks 1.) 5. STYRETS VURDERINGER 5.1 Hva skjer med bygget Kulturhuset Stabekk kino har vært under kontinuerlig utvikling gjennom disse årene. Etter en lang bygge- og oppgraderingsperiode fremstår bygget fullt belagt. Vi er fornøyd med at bygget nå representerer et spennende innslag av håndverksbedrifter, restaurant mm. som bidrar til handelsmiljøet på øvre Stabekk. På gateplanet finner vi vi: Jeppes restaurant Vinco Tobakksmagasin Englebutikken Amund urmaker Gullsmedmester Nicolay Møbeltapetserer Inger Eide Siden forrige årsmøte har følgende forbedringer skjedd ved Kulturhuset Stabekk kino: Side 5

6 Installert betalingsterminal (2013) Innkjøpt nye høyttalere til kinosalen (2013) Innkjøpt nye bord til festsalen (2013) Festsalen har fått oppusset toalettene (2013) Garderoben til festsalen er pusset opp og det er satt inn nye dører(2013) Utvendige fasade har blitt flekkmalt og utgangspartiet fra kinosalen brakt tilbake til opprinnelig utseende før utbygging av Jeppes (2013) Nye utgangsdører er installert i kinosalen (2013) Søylene i kinosalen vil bli sparklet og pusset opp (2014) Innkjøpt ny BluRay spiller i kinosalen (2014) Det er utarbeidet nye branninstrukser for lokalene (2014) Utskifting av det elektriske anlegget (2014) Oppsett av "black box" i kinosalen (2014) I Appendiks 2 er det gitt en oversikt over ønsker og planer for ytterligere utbedringer. 5.2 Formålet med Kulturhuset Stabekk kino Vedtektene sier: "Formålet (til Kulturhuset Stabekk kino) er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter." Styret mener at en oppfyller dette kravet fra politikerne i Bærum, men ser samtidig at det fortsatt er rom for forbedringer bl.a. rettet mot allmenne arrangement for hele befolkningen i Østre Bærum. 5.3 Hva skjer fremover Styret mener at Kulturhuset Stabekk kinos hovedoppgave skal være å fremstå som en scene og arena for utøvende og debuterende lokale kunstnere. Styret har beskjeftiget seg mye med programaktiviteten ved Kulturhuset og arbeider med å finne frem til en driftsform som kan gi gode og varierte kulturtilbud innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Da stillingen som programkoordinator falt ut 31/ har styret økt stillingsandelen til daglig leder tilsvarende. Daglig leder vi bl.a. ha som oppgave å følge opp: Utleie og forvaltning av lokalene Profilering og markedsføring av Kulturhuset Stabekk kino Samarbeide med Bærum kommune om forvaltning av Kulturhuset Stabekk kino i henhold til driftsforståelse mellom Bærum kommune og Kulturhuset Stabekk kino. 5.4 Andre aktiviteter Ettermiddager og kvelder i uken er stort sett fylt opp med aktiviteter, men det er potensial for mer aktivitet på dagtid. Nå tilbys lokalbefolkningen Yoga-kurs på dagtid. Støtten fra kommunen brukes primært til å fremme lokalt kulturliv i form av gratis/lav leie av salen og ved å holde huset i forsvarlig og tiltalende stand. Forslag til handlingsplan for 2014 er vist i Vedlegg 2. Utkast til budsjett for 2014 er vist i Vedlegg 3. Side 6

7 Stabekk, 16. mars 2014 Side 7

8 Kulturhuset Stabekk kino 2013 Allmenne Arrangement Appendiks 1 Arrangør Type arrangement Besøkende Januar 13 Jar Skoles Musikkorps Konsert Stabekk filmklubb Manhattan Landsforeningen Rettferdighet for Folkemøte 40 eldre 24 Kulturhuset Stabekk Kino Musikalsk møte med Fay Wildhagen Stabekk filmklubb Smoke 45 Februar 13 Stabekk filmklubb "The Seven Year Itch" Asea Informasjonsmøte om "livsstil" Kulturhuset Stabekk Kino Operaforedrag: "Cavalleria Rusticana og 130 Pagliacci" 27 Stabekk filmklubb "The Odd Couple" Kulturhuset Stabekk Kino Kulturkafe med Gabi Gleichmann 25 Mars 7 Kulturhuset Stabekk Kino Stabekk - verne og utvikle Stabekk filmklubb "Winters Bone" Hospice Stabekk 10 års jubileum Stabekk filmklubb "Paris, Texas" Vestre Stabekk Vel Årsmøte Slow Food Seminar 25 April 3 Stabekk filmklubb Sideways 50 5 Grav Skolekorps Konsert Asea Informasjonsmøte om "livsstil" Spirituell filmklubb Film "Levende Helse - På Sporet av 95 Nøkkelen" 14 Kulturhuset Stabekk Kino Konsert med "Lonely Woman" Stabekk filmklubb Med støv på hjernen Bærum kammerkor Konsert Stabekk Teaterskoles Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 90 ungdomsgruppe 23 Stabekk Teaterskoles Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 65 ungdomsgruppe 24 Stabekk Teaterskoles ungdomsgruppe Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 35 Mai 1 Stabekk filmklubb Gratisforestilling: "Hugo Cabret" 75 4 Spirituell filmklubb "Future of Hope" 43 5 Asker og Bærum Trekkspillorkester Konsert 40 Side 8

9 Arrangør Type arrangement Besøkende 7 Mediaverkstedet Adobekurs 25 8 Jar Skoles Musikkorkester Konsert Bærum Seniorkor Konsert SRG Musikkstudio Konsert Qi gong workshop Qi gong workshop 10 Juni 6 Landsforeningen Rettferdighet for Åpent politisk møte 130 eldre 11 Musikk og Kulturskolen Elevkonserter 150 Juli August 17 Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene 130 September 1 Spirituell filmklubb " Astral City" Stabekk filmklubb "Sherlock Jr." Stabekk filmklubb "Det Hendte en Natt" Fortidsminneforeningen Stabekks historie Spirituell filmklubb "Mythic Journeys" 41 Oktober 9 Stabekk filmklubb "Notorius" Stabekk filmklubb Erik Poppe Filmforedrag Montessoriskolen Jubileumsarrangement Bærum veterankorps Konsert Stabekk filmklubb "12 Angry Men" Kulturhuset Stabekk kino Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard Kulturhuset Stabekk kino Danseaften med "Bo Brekke Allstars" Spirituell filmklubb "Raw Faith" Høvik Verk skolekorps Konsert Kulturhuset Stabekk kino Filmforedrag av Jon Roar Bjørkvold 70 November 6 Stabekk filmklubb "Bussen" 60 Side 9

10 Arrangør Type arrangement Besøkende 7 Kulturhuset Stabekk kino Operaforedrag: "Hoffmanns eventyr" Sigves søndag Eventyrstund Stabekk filmklubb "Ringenes herre"; film maraton Bærums unge strykere Konsert 1ste forestilling Bærums unge strykere Konsert 2ndre forestilling Stabekk filmklubb "Bør Børson jr." Kulturhuset Stabekk kino Brasiliansk aften med "Prime Time 70 Orchestra" 23 Arne Olav Hageberg Konsert Sigves søndag Eventyrstund Spirituell filmklubb "Spirit Riders" Benjamin Fjellmann "Experimental Soundscape Performance" 50 Desember 1 Sigves søndag Eventyrstund 60 4 Stabekk filmklubb "The Unbearable Lightness of Being" 60 8 Bærum Musikk og kulturskole Blåsekonsert 90 8 Kulturhuset Stabekk kino Adventsjazz 90 9 Stabekk VGS Skolefilm Et Årsverk Årlig happening på Stabekk kino Stabekk filmklubb "La Cena Middag på Italiensk" 65 SUM Totalt antall arrangementer 84 Gjennomsnitt besøkende pr. arrangement 85 Side 10

11 Appendiks 2 Oversikt over ønsker for utbedringer Ansvar Bærum Kommune: Utbedring av ventilasjonsanlegget i kinosalen (på gang) Oppussing av festsalen Fornying av kjøkkenet Lydisolering av døren mellom foajeen og festsalen Fornying av scenegulvet foran stolradene i kinosalen Ansvar Kulturhuset Stabekk kino: Supplere stoler til festsalen Opplegg for nye sceneelementer Side 11

12 Vedlegg 1 Årsmelding for VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) er et lokalt kulturhus på Stabekk som skal gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av stor variasjon av film og kulturelle aktiviteter. I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, leies lokalene ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset. Kulturhuset ledes av et styre valgt av og blant brukerne. Driften finansiers basert på tilskudd fra Bærum Kommune og leieinntekter. 2. RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT Kulturhusets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr mot et budsjett på kr. 0. Inntektene var på kr , budsjettert kr Driftskostnadene var på kr , budsjettert kr Netto finanskostnader var på kr I kinosalen er det investert i nye høyttalere og BluRay spiller. Festsalen har fått nye bord. Egenkapitalen er pr. 31. desember 2013 på kr Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. 2.2 Arbeidsmiljø og likestilling Kulturhusets har i 2013 hatt to ansatte i deltidsstillinger, daglig leder i 51 % stilling og en programansvarlig med 5 timer pr. uke. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak når de gjelder arbeidsmiljøet. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker forbundet med virksomheten. Kulturhusets har som målsetning at det skal råde full likestilling mellom kjønnene. 2.3 Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Side 12

13 2.4 Regnskap 2013 Note Inntekter Utleie Arrangementer Kommunalt tilskudd 3/ Andre inntekter Sum Inntekter Kostnader Personalkostnader Arrangementer Huset Andre Kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Netto finanskostnader Årsresultat Disponering Til Avsetning kinosal Til egenkapital Sum Disponert Balanseregnskapet Note Eiendeler Anleggsmidler Utestående fordringer Bank, kasse Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Opptjente feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Pr..1. januar Fra disponering Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Noter til regnskapet Note 1: Utleieinntekter Ekstern utleie Faste brukere Lokale kulturgrupper Sum Utleieinntekter Note 2: Billetter og arrangementer Vårsemesteret Høstsemesteret Sum Arrangementer Note 3: Kommunalt tilskudd Ordinær tilskudd Side 13

14 Film og Media Sum kommunale tilskudd Note 4: Personalkostnader Lønn og andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Feriepenger Kurs Sum Personalkostnader Note 5. Artisthonorarer, tonoavgifter, markedsføring Vårsemesteret Høstsemesteret Kursvirksomhet Mediaverkstedet Sum arrangementskostnader Note 6: Huskostnader Leie av leilighet - Vedlikehold Renhold Sum huskostnader Note 7: Andre kostnader Kontorrekvisita Teknisk utstyr Kopiering Tele/Porto/WEB Diverse utlegg Sum andre kostnader Note 8: Anleggsmidler og avskrivninger Inventar Kontor-utstyr Utstyr kinosal (MV) Sum anleggsmidler Saldo 1. januar Investert i Avskrivninger (42 781) (3 564) (21 848) (68 193) Saldo 31. desember Avskrivningssats 20 % 25 % 25 % I tillegg til ordinære avskrivninger av anleggsmidler er det foretatt en ekstra nedskrivning av inventaret på NOK da dette slites raskere enn antatt. Det er foretatt en gjennomgang av utestående fordringer,og disse er avskrevet med NOK Note 9: Omdisponering av midler fra Mediaverkstedet til Kulturhuset Etter søknad fra Kulturhuset og Mediaverkstedet overførte Bærum kommune NOK ,- av bevilgningen i 2010 til Mediaverkstedet tilføres Kulturhuset øremerket oppgradering av kinosalen med fast videokanon, digital lyd med videre. Avsetning reduseres med tilgangen av utstyr til kinosalen; se note 8. Note 10: Utestående fordringer Eksterne leietakere Side 14

15 Faste brukere Andre debitorer Sum utestående fordringer Note 11: Aktivitetsregnskap 2012 Egne Arrangement Film & Media Drift av huset Sum Inntekter Utleie Arrangementer Kommunalt tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalutgifter Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Stabekk: Side 15

16 Side 16

17 Vedlegg 2 Handlingsplan for 2014 Aktivitet Ansvar Målsetning/målgruppe Resultat Tidsfrist Oppfølging av programaktiviteten Styret Sikre at programaktiviteten fyller styrets forventninger. Husets egne arrangement gir kulturhuset et variert kulturtilbud Fortløpende Sikre gode kontorrutiner Daglig leder Lage en beskrivelse av kontorrutiner for å kvalitetssikre bevaring og lagring av Kulturhuset Stabekk kinos dokumenter Lette gjenbruk og gjenfinning av dokumenter og inngåtte avtaler Høsten 2014 Utvikle strategidokument for Kulturhuset Stabekk kino Styret Utvikle Kulturhuset Stabekk kino som en debutscene for kulturaktiviteten i østre Bærum Skape et større mangfold i uttrykk og publikum Høsten 2014 Oppgradering av kjøkken Daglig leder i samråd med Bærum kommune Opprusting av kjøkkenet Utleiedelen fremstår som et med attraktivt leieobjekt Utgangen av 2014 Side 17

18 Vedlegg 3 Utkast til budsjett RESULTATDISPONERINGER / INVESTERINGER Budsjettet viser et underskudd på NOK Ut fra resultatene de siste år vil det være forsvarlig med et lite underskudd i Det er foreslått en investeringsramme på kr SAMLET OVERSIKT AV INNTEKTER OG KOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter Utleieinntekter Arrangementsinntekter Kommunalt tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Arrangementskostnader Film & Media Kontorkostnader Husleie Vedlikehold/Renhold Øvrige kostnader Sum driftskostnader Avskrivninger Netto finanskostnader Årsresultat Side 18

INNLEDNING: 1. STYRET

INNLEDNING: 1. STYRET INNLEDNING: Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) kan glede seg over en stadig økende interesse for huset og mange varierte aktiviteter i 2014. Huset fungerer som at lokalt kulturhus med et bredt og variert

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik REGNSKAP 2010 Inntekter Budsjett Resultat Avvik Offentlig støtte Bærum 320 000 387 529 Offentlig støtte Asker 50 000 58 481 Offentlig støtte Akershus 90 000 109 587 Egenandel, Hiorthen 45 000 47 300 Renter

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter Årsrapport for 2012 Stiftelsen Ringerike kultursenter Innhold Tillitsverv i 2012... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi... 4 Sponsorer... 5 Styrets arbeid... 5 Aktiviteter i 2012... 6 Administrasjon... 776

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer