INNLEDNING: 1. STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING: 1. STYRET"

Transkript

1

2 INNLEDNING: Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) kan glede seg over en stadig økende interesse for huset og mange varierte aktiviteter i Huset fungerer som at lokalt kulturhus med et bredt og variert innhold. Kulturhuset har en rekke faste bruker som fremmer film, dans, teater og musikk. I tillegg fungerer Kulturhuset som en arena for lokale aktører, som kan leie og bruke scene/kinosal og/eller festsal. Lokale kor, korps, lag og foreninger bruker Kulturhuset jevnlig til åpne og lukkede arrangement. Det er avholdt 81 allmenne arrangementer i 2013 med til sammen ca besøkende dvs. ca. 85 besøkende pr. arrangement. Detter er en oppgang på ca. 800 fra Av disse er 11 arrangement holdt i regi av Kulturhuset Stabekk kino med totalt 975 besøkende. Dvs. et gjennomsnittlig besøkstall på 89 personer pr. forestilling. Kinosal/Festsal har hatt ca. 50 private arrangementer, som er en økning på 10 utleier fra Totalt har det vært ca besøkende innom Kulturhuset Stabekk kino i Festsalen har blitt benyttet 266 ganger i 2013, mens kinosalen har vært brukt 267 ganger. Ut over dette har artister og andre brukere fått benyttet lokalene til øvelser der det ikke har kommet i konflikt med øvrige leietagere. Venneforeningen for Kulturhuset har flere ganger stilt opp med kafé og bidratt på husets arrangementer. 1. STYRET Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter og behandlet 58 saker. Styret har bestått av: Styreleder: Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel Kasserer: Gunnar Markussen Venneforeningen Styremedlem: Trine Tandberg Stabekk Teater Styremedlem: John Henrik Tveit Stabekk Janitsjar Styremedlem: Espen Dal Stabekk filmklubb Varamedlem: Tine Asmundsen Bruker / Profesjonell utøver Varamedlem: Magnar Øvrebø Vestre Stabekk Vel Daglig leder er Heidi Q. Bach Dal Valgkomitéen: Svein Henriksen, Øyvind Kristensen. Revisorer: Øivind Amundsen Kulturhuset Stabekk kinos hjemmesider er oppe og går og har gjennomsnittlig 39 besøkende pr. dag. Styret har i 2013 hatt fokus på programaktiviteten der en har konkludert at programkomiteen ikke fungerte som forventet. Da programkoordinator sa opp sin stilling i 2013 besluttet styret å nedlegge programkomiteen. Side 2

3 Det arbeides nå med å få på plass en ressursgruppe som skal bistå Kulturhuset Stabekk kino med å finne frem til egnede egne arrangementer. Daglig leder vil ivareta og koordinere denne ressursgruppen. Ytterlige detaljer er gitt i Appendiks ØKONOMI Kulturhusets regnskap er gjort opp med et resultat på kr Inntektene var på kr Driftskostnadene var på kr Netto finanskostnader var kr Egenkapitalen er pr. 31. desember 2013 på kr Kulturhusets årsregnskap for 2013 er vist i Vedlegg 1. Bærum kommune har fra 2010 slått sammen støtten til Kulturhuset og Mediaverkstedet. Av disse midlene er kr øremerket driften av Mediaverkstedet. For å ivareta dette er det er innført en egen note i regnskapet (note 11 Aktivitetsregnskap). Mediaverkstedets virksomhet kommer innunder posten Film & Media noe som understøtter kommunens ønske om prioritering av film og mediavirksomhet på huset. 3. OVERSIKT OVER KULTURHUSET STABEKK KINOS BRUKERE I Brukerforeningen Registrerte medlemmer i brukerforeningen er: Ballroom danseskolen er nå godt etablert med kurs hver tirsdag for både store og små. Danseskolen har hatt ca. 75 elever. Bærum Balselskab danset annenhver mandag kveld i festsalen med ca. 35 deltagere. Et Årsverk: En årlig kulturbegivenhet som fyller en dag med: Utstillinger Foredrag Debatter Konserter Arrangementet hadde ca. 675 besøkende i 2013 der bl.a. hippielegenden Donovan gav en konsert. Mediaverkstedet er eneste brukermedlem med aktivitet på dagtid. Uttrykksformen er film/lek med levende bilder (tryll og trix) animasjon. Mediaverkstedet har holdt til på Kulturhuset Stabekk kino i 15 år. Det har lang erfaring i filmpedagogisk arbeid og har utstyr og faglig kompetanse. Mediaverkstedet viser skolefilm i kinoen og lager film i samarbeid med lokale aktører. Mediaverkstedet arrangerer filmfaglige seminarer og kurs i samarbeid med skole / utdanning, Det Norske Filminstitutt/Film og Kino og Den kulturelle Skolesekken Mediaverkstedet deltok på byfesten i Sandvika, Oppvekst 2013 i Akershus fylke, Kulturtorget og Ungdommens kulturmønstring. Det er gjennomført oppfølgingskurs/introduksjonskurs for lærere og andre i Bærum kommune. Kursene tar for seg bruk av levende bilder som metode i undervisningen. Det er blitt avholdt fire slike kurs i Side 3

4 Stabekk Filmklubb har hatt 17 onsdagsvisninger med til sammen ca. 925 besøkende i mai ble det, i tråd med gamle tradisjoner, vist en gratisforestilling "Hugo Cabret" med 75 tilskuere. Før filmene gis det en innledning knyttet til filmens innhold og produksjon. Stabekk filmklubb er medlem i Norsk Filmklubbforbund og har ca. 100 medlemmer. Stabekk Janitsjarorkester er et amatørorkester med ca. 50 medlemmer. De har øvelse hver tirsdag på Kulturhuset Stabekk kino. Orkesteret har som målsetning om å være blant de beste korpsene i landet. De har et variert repertoar med vekt på god orginalskrevet korpsmusikk. Orkesteret er velordnet og har stabil korpsdrift. Stabekk Teater og Teaterskole (STS) lager forestillinger der skolens elever spiller sammen med profesjonelle skuespillere. De har store oppsetninger hvor hele eller store deler av teaterskolen er med. Høsten 2013 satte de opp "Robin Hood og Villungene". I forbindelse med denne produksjonen ble det spilt i både kinosalen og festsalen, mens foajeen var bygget om til et middelaldermarked der man kunne kjøpe både karnevalsmasker, middelalderkaker og CD fra forestillingen. Stykket spilte 13 ganger i august, hadde tilskuere. Ungdomsgruppa ved Stabekk Teater og Teaterskole viste i april 2013 forestillingen "Vinn og Forsvinn". Vinn og Forsvinn var en del av den nasjonale DUS-festivalen der ca 60 teatergrupper fra hele landet får muligheten til å sette opp nyskrevet norsk dramatikk som er spesialskrevet til festivalen. Stabekk teater og teaterskole har vært med i DUS siden begynnelsen i På de tre visningene påstabekk Kino var det ca. 190 besøkende. Stykket ble også vist på Dramatikkens Hus i Oslo i forbindelse med DUS-festivalen. STS driver to dager i uken regulær teaterundervisning for ulike alderstrinn med improvisasjon, lek, teatersport, historikk, selvutviklingsøvelser, med lærere som har høy kompetanse. Det har i 2013 vært knyttet ca. 80 elever til teaterskolen. Venneforeningen/venner av Kulturhuset Stabekk kino støtter opp om aktiviteten ved Kulturhuset, hjelper til med arrangementer, billettsalg, kafé, m.m. Velforeninger i Østre Bærum, kan bli engasjert i driften av kulturhuset forutsatt at de oppfyller minst to av følgende kriterier: Aktivt søke om medlemskap i brukerforeningen. Stille med representant på møter i brukerforeningen, eller meddele at de ikke har anledning til å delta på et medlemsmøte. Legger minst et årlig arrangement til Kulturhuset. Støtter opp om dugnadsarbeid Delta i nedsatte arbeidsgrupper eller komiteer I 2013 er følgende vel registret som aktive: Jar vel Krokvolden Vel Malurtåsen vel Vestre Stabekk Vel Østre Stabekk Vel 3.2 Lokale aktører som har hatt arrangement på Kulturhuset 2013 I tillegg til de faste brukerne har lokale artister og aktører benyttet Kulturhuset Stabekk kino i Dette er: Side 4

5 Arne Olav Hageberg Asea Asker og Bærum Trekkspillorkester Benjamin Fjellmann Bærum kammerkor Bærum Musikk og kulturskole Bærum Seniorkor Bærum veterankorps Bærums unge strykere Fortidsminneforeningen Grav Skolekorps Hospice Stabekk Høvik Verk skolekorps Jar Skoles Musikkorkester Jar Skoles Musikkorps Landsforeningen Rettferdighet for eldre Mediaverkstedet Montessoriskolen Musikk og Kulturskolen Nytt Liv Qi gong workshop Sigves søndag Slow Food Spirituell filmklubb SRG Musikkstudio Stabekk VGS Vestre Stabekk Vel Kulturhuset er et populært hus å bruke til markeringer, jubileer, kurs, møter og konferanser. Til sammen har det vært 50 betalende arrangementer i BESØKSTALL, ALLMENNE ARRANGEMENTER 2013 Kulturhuset har gjennom året hatt ca besøkende på til sammen 84 allmenne arrangementer i 2013, 7 flere enn i Med allmenne arrangement forstås det forestillinger som åpen for alle. Dette kan dreie seg om artister/foreninger som leier seg inn eller Kulturhuset Stabekk kinos egne arrangement. Besøkstallet viser en oppgang på ca. 800 fra året før. Gjennomsnittlig besøkstallet pr. arrangement har gått noe opp det siste året. (85 pr. arrangement i 2013 mot 83 pr. arrangement i 2012.) (Se Appendiks 1.) 5. STYRETS VURDERINGER 5.1 Hva skjer med bygget Kulturhuset Stabekk kino har vært under kontinuerlig utvikling gjennom disse årene. Etter en lang bygge- og oppgraderingsperiode fremstår bygget fullt belagt. Vi er fornøyd med at bygget nå representerer et spennende innslag av håndverksbedrifter, restaurant mm. som bidrar til handelsmiljøet på øvre Stabekk. På gateplanet finner vi vi: Jeppes restaurant Vinco Tobakksmagasin Englebutikken Amund urmaker Gullsmedmester Nicolay Møbeltapetserer Inger Eide Siden forrige årsmøte har følgende forbedringer skjedd ved Kulturhuset Stabekk kino: Side 5

6 Installert betalingsterminal (2013) Innkjøpt nye høyttalere til kinosalen (2013) Innkjøpt nye bord til festsalen (2013) Festsalen har fått oppusset toalettene (2013) Garderoben til festsalen er pusset opp og det er satt inn nye dører(2013) Utvendige fasade har blitt flekkmalt og utgangspartiet fra kinosalen brakt tilbake til opprinnelig utseende før utbygging av Jeppes (2013) Nye utgangsdører er installert i kinosalen (2013) Søylene i kinosalen vil bli sparklet og pusset opp (2014) Innkjøpt ny BluRay spiller i kinosalen (2014) Det er utarbeidet nye branninstrukser for lokalene (2014) Utskifting av det elektriske anlegget (2014) Oppsett av "black box" i kinosalen (2014) I Appendiks 2 er det gitt en oversikt over ønsker og planer for ytterligere utbedringer. 5.2 Formålet med Kulturhuset Stabekk kino Vedtektene sier: "Formålet (til Kulturhuset Stabekk kino) er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter." Styret mener at en oppfyller dette kravet fra politikerne i Bærum, men ser samtidig at det fortsatt er rom for forbedringer bl.a. rettet mot allmenne arrangement for hele befolkningen i Østre Bærum. 5.3 Hva skjer fremover Styret mener at Kulturhuset Stabekk kinos hovedoppgave skal være å fremstå som en scene og arena for utøvende og debuterende lokale kunstnere. Styret har beskjeftiget seg mye med programaktiviteten ved Kulturhuset og arbeider med å finne frem til en driftsform som kan gi gode og varierte kulturtilbud innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Da stillingen som programkoordinator falt ut 31/ har styret økt stillingsandelen til daglig leder tilsvarende. Daglig leder vi bl.a. ha som oppgave å følge opp: Utleie og forvaltning av lokalene Profilering og markedsføring av Kulturhuset Stabekk kino Samarbeide med Bærum kommune om forvaltning av Kulturhuset Stabekk kino i henhold til driftsforståelse mellom Bærum kommune og Kulturhuset Stabekk kino. 5.4 Andre aktiviteter Ettermiddager og kvelder i uken er stort sett fylt opp med aktiviteter, men det er potensial for mer aktivitet på dagtid. Nå tilbys lokalbefolkningen Yoga-kurs på dagtid. Støtten fra kommunen brukes primært til å fremme lokalt kulturliv i form av gratis/lav leie av salen og ved å holde huset i forsvarlig og tiltalende stand. Forslag til handlingsplan for 2014 er vist i Vedlegg 2. Utkast til budsjett for 2014 er vist i Vedlegg 3. Side 6

7 Stabekk, 16. mars 2014 Side 7

8 Kulturhuset Stabekk kino 2013 Allmenne Arrangement Appendiks 1 Arrangør Type arrangement Besøkende Januar 13 Jar Skoles Musikkorps Konsert Stabekk filmklubb Manhattan Landsforeningen Rettferdighet for Folkemøte 40 eldre 24 Kulturhuset Stabekk Kino Musikalsk møte med Fay Wildhagen Stabekk filmklubb Smoke 45 Februar 13 Stabekk filmklubb "The Seven Year Itch" Asea Informasjonsmøte om "livsstil" Kulturhuset Stabekk Kino Operaforedrag: "Cavalleria Rusticana og 130 Pagliacci" 27 Stabekk filmklubb "The Odd Couple" Kulturhuset Stabekk Kino Kulturkafe med Gabi Gleichmann 25 Mars 7 Kulturhuset Stabekk Kino Stabekk - verne og utvikle Stabekk filmklubb "Winters Bone" Hospice Stabekk 10 års jubileum Stabekk filmklubb "Paris, Texas" Vestre Stabekk Vel Årsmøte Slow Food Seminar 25 April 3 Stabekk filmklubb Sideways 50 5 Grav Skolekorps Konsert Asea Informasjonsmøte om "livsstil" Spirituell filmklubb Film "Levende Helse - På Sporet av 95 Nøkkelen" 14 Kulturhuset Stabekk Kino Konsert med "Lonely Woman" Stabekk filmklubb Med støv på hjernen Bærum kammerkor Konsert Stabekk Teaterskoles Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 90 ungdomsgruppe 23 Stabekk Teaterskoles Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 65 ungdomsgruppe 24 Stabekk Teaterskoles ungdomsgruppe Forestillingen: "Vinn og Forsvinn" 35 Mai 1 Stabekk filmklubb Gratisforestilling: "Hugo Cabret" 75 4 Spirituell filmklubb "Future of Hope" 43 5 Asker og Bærum Trekkspillorkester Konsert 40 Side 8

9 Arrangør Type arrangement Besøkende 7 Mediaverkstedet Adobekurs 25 8 Jar Skoles Musikkorkester Konsert Bærum Seniorkor Konsert SRG Musikkstudio Konsert Qi gong workshop Qi gong workshop 10 Juni 6 Landsforeningen Rettferdighet for Åpent politisk møte 130 eldre 11 Musikk og Kulturskolen Elevkonserter 150 Juli August 17 Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene Stabekk teater og teaterskole Robin Hood & Villungene 130 September 1 Spirituell filmklubb " Astral City" Stabekk filmklubb "Sherlock Jr." Stabekk filmklubb "Det Hendte en Natt" Fortidsminneforeningen Stabekks historie Spirituell filmklubb "Mythic Journeys" 41 Oktober 9 Stabekk filmklubb "Notorius" Stabekk filmklubb Erik Poppe Filmforedrag Montessoriskolen Jubileumsarrangement Bærum veterankorps Konsert Stabekk filmklubb "12 Angry Men" Kulturhuset Stabekk kino Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard Kulturhuset Stabekk kino Danseaften med "Bo Brekke Allstars" Spirituell filmklubb "Raw Faith" Høvik Verk skolekorps Konsert Kulturhuset Stabekk kino Filmforedrag av Jon Roar Bjørkvold 70 November 6 Stabekk filmklubb "Bussen" 60 Side 9

10 Arrangør Type arrangement Besøkende 7 Kulturhuset Stabekk kino Operaforedrag: "Hoffmanns eventyr" Sigves søndag Eventyrstund Stabekk filmklubb "Ringenes herre"; film maraton Bærums unge strykere Konsert 1ste forestilling Bærums unge strykere Konsert 2ndre forestilling Stabekk filmklubb "Bør Børson jr." Kulturhuset Stabekk kino Brasiliansk aften med "Prime Time 70 Orchestra" 23 Arne Olav Hageberg Konsert Sigves søndag Eventyrstund Spirituell filmklubb "Spirit Riders" Benjamin Fjellmann "Experimental Soundscape Performance" 50 Desember 1 Sigves søndag Eventyrstund 60 4 Stabekk filmklubb "The Unbearable Lightness of Being" 60 8 Bærum Musikk og kulturskole Blåsekonsert 90 8 Kulturhuset Stabekk kino Adventsjazz 90 9 Stabekk VGS Skolefilm Et Årsverk Årlig happening på Stabekk kino Stabekk filmklubb "La Cena Middag på Italiensk" 65 SUM Totalt antall arrangementer 84 Gjennomsnitt besøkende pr. arrangement 85 Side 10

11 Appendiks 2 Oversikt over ønsker for utbedringer Ansvar Bærum Kommune: Utbedring av ventilasjonsanlegget i kinosalen (på gang) Oppussing av festsalen Fornying av kjøkkenet Lydisolering av døren mellom foajeen og festsalen Fornying av scenegulvet foran stolradene i kinosalen Ansvar Kulturhuset Stabekk kino: Supplere stoler til festsalen Opplegg for nye sceneelementer Side 11

12 Vedlegg 1 Årsmelding for VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) er et lokalt kulturhus på Stabekk som skal gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av stor variasjon av film og kulturelle aktiviteter. I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, leies lokalene ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset. Kulturhuset ledes av et styre valgt av og blant brukerne. Driften finansiers basert på tilskudd fra Bærum Kommune og leieinntekter. 2. RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT Kulturhusets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr mot et budsjett på kr. 0. Inntektene var på kr , budsjettert kr Driftskostnadene var på kr , budsjettert kr Netto finanskostnader var på kr I kinosalen er det investert i nye høyttalere og BluRay spiller. Festsalen har fått nye bord. Egenkapitalen er pr. 31. desember 2013 på kr Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. 2.2 Arbeidsmiljø og likestilling Kulturhusets har i 2013 hatt to ansatte i deltidsstillinger, daglig leder i 51 % stilling og en programansvarlig med 5 timer pr. uke. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak når de gjelder arbeidsmiljøet. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker forbundet med virksomheten. Kulturhusets har som målsetning at det skal råde full likestilling mellom kjønnene. 2.3 Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Side 12

13 2.4 Regnskap 2013 Note Inntekter Utleie Arrangementer Kommunalt tilskudd 3/ Andre inntekter Sum Inntekter Kostnader Personalkostnader Arrangementer Huset Andre Kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Netto finanskostnader Årsresultat Disponering Til Avsetning kinosal Til egenkapital Sum Disponert Balanseregnskapet Note Eiendeler Anleggsmidler Utestående fordringer Bank, kasse Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Opptjente feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Pr..1. januar Fra disponering Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Noter til regnskapet Note 1: Utleieinntekter Ekstern utleie Faste brukere Lokale kulturgrupper Sum Utleieinntekter Note 2: Billetter og arrangementer Vårsemesteret Høstsemesteret Sum Arrangementer Note 3: Kommunalt tilskudd Ordinær tilskudd Side 13

14 Film og Media Sum kommunale tilskudd Note 4: Personalkostnader Lønn og andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Feriepenger Kurs Sum Personalkostnader Note 5. Artisthonorarer, tonoavgifter, markedsføring Vårsemesteret Høstsemesteret Kursvirksomhet Mediaverkstedet Sum arrangementskostnader Note 6: Huskostnader Leie av leilighet - Vedlikehold Renhold Sum huskostnader Note 7: Andre kostnader Kontorrekvisita Teknisk utstyr Kopiering Tele/Porto/WEB Diverse utlegg Sum andre kostnader Note 8: Anleggsmidler og avskrivninger Inventar Kontor-utstyr Utstyr kinosal (MV) Sum anleggsmidler Saldo 1. januar Investert i Avskrivninger (42 781) (3 564) (21 848) (68 193) Saldo 31. desember Avskrivningssats 20 % 25 % 25 % I tillegg til ordinære avskrivninger av anleggsmidler er det foretatt en ekstra nedskrivning av inventaret på NOK da dette slites raskere enn antatt. Det er foretatt en gjennomgang av utestående fordringer,og disse er avskrevet med NOK Note 9: Omdisponering av midler fra Mediaverkstedet til Kulturhuset Etter søknad fra Kulturhuset og Mediaverkstedet overførte Bærum kommune NOK ,- av bevilgningen i 2010 til Mediaverkstedet tilføres Kulturhuset øremerket oppgradering av kinosalen med fast videokanon, digital lyd med videre. Avsetning reduseres med tilgangen av utstyr til kinosalen; se note 8. Note 10: Utestående fordringer Eksterne leietakere Side 14

15 Faste brukere Andre debitorer Sum utestående fordringer Note 11: Aktivitetsregnskap 2012 Egne Arrangement Film & Media Drift av huset Sum Inntekter Utleie Arrangementer Kommunalt tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalutgifter Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Stabekk: Side 15

16 Side 16

17 Vedlegg 2 Handlingsplan for 2014 Aktivitet Ansvar Målsetning/målgruppe Resultat Tidsfrist Oppfølging av programaktiviteten Styret Sikre at programaktiviteten fyller styrets forventninger. Husets egne arrangement gir kulturhuset et variert kulturtilbud Fortløpende Sikre gode kontorrutiner Daglig leder Lage en beskrivelse av kontorrutiner for å kvalitetssikre bevaring og lagring av Kulturhuset Stabekk kinos dokumenter Lette gjenbruk og gjenfinning av dokumenter og inngåtte avtaler Høsten 2014 Utvikle strategidokument for Kulturhuset Stabekk kino Styret Utvikle Kulturhuset Stabekk kino som en debutscene for kulturaktiviteten i østre Bærum Skape et større mangfold i uttrykk og publikum Høsten 2014 Oppgradering av kjøkken Daglig leder i samråd med Bærum kommune Opprusting av kjøkkenet Utleiedelen fremstår som et med attraktivt leieobjekt Utgangen av 2014 Side 17

18 Vedlegg 3 Utkast til budsjett RESULTATDISPONERINGER / INVESTERINGER Budsjettet viser et underskudd på NOK Ut fra resultatene de siste år vil det være forsvarlig med et lite underskudd i Det er foreslått en investeringsramme på kr SAMLET OVERSIKT AV INNTEKTER OG KOSTNADER Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter Utleieinntekter Arrangementsinntekter Kommunalt tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Arrangementskostnader Film & Media Kontorkostnader Husleie Vedlikehold/Renhold Øvrige kostnader Sum driftskostnader Avskrivninger Netto finanskostnader Årsresultat Side 18

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer