HAKAVIK VEL DOKUMENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAKAVIK VEL DOKUMENTER"

Transkript

1 HAKAVIK VEL DOKUMENTER

2 ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite: Elisabeth og Helle Valgkomite: Svein og Frank Lokalene er leid ut 9 ganger Det er avholdt 1 styremøte Regnskap (vedlegg) Hygga har selv arr: 17 mai Julebord Julegrantenning som erstattet juletrefest Hanne Løken. Hakavik

3 ÅRSBERETNING, Hakavik vel 2006 Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite: Elisabeth og Helle Valgkomite: Svein og Frank Lokalene er leid ut 5 ganger mot betaling Stoler eller service er lånt ut gratis 3 ganger Det er avholdt 3 styremøter Det er avholdt 1 medlemsmøte Beboerforeningen har lånt lokalene 1 gang Regnskap (vedlegg) Arrangement: 17 mai feiring Dugnad med vasking av yttervegger Dugnad med påbegynt maling av yttervegger Ekstra dugnad med rydding av sykkelsti til Holtet Temakveld med sopp ledet av Tove Enkel lappesøm ledet av Gro Gratis julebord for medlemmer i forbindelse med overdragelsen av velhuset Julegrantenning med gløgg Juletrefest for barna i romjulen Annet nytt av året: Kommunen har gitt tilsagn om at Hakavik vel får overta velhuset for kr 1,- Hakavik hygga vel har skiftet navn til Hakavik vel. Adresse og telefonliste er under arbeid alle medlemmer har fått listen, oppdateringer foregår fortløpende. Vi er i ferd med å bli registrert som egen enhet i Brønnøysund Det er gjort en bestemmelse på at de som er med på dugnad får lov å låne lokalene 1 g gratis innen utgangen av 1 år fra dugnadsdagen. Forslag til vedtekter er utarbeidet. Hanne Løken

4 Invitasjon til allmøte i Hakavik vel. Mandag den 23 oktober klokken 19.00, Hakavik vel Saker som skal diskuteres og avgjøres: Hva har foregått i Hakavik vel og hva skal skje framover. Nye forslag mottaes med takk. Overdragelse av velhuset Oppsummering av dugnadsarbeid Økonomi Innkjøp av ting fra ønskelista Velhuset, en forbannelse eller velsignelse? Eventuelt Styret

5 Referat fra allmøtet Hakavik vel, mandag den 23. oktober kl Tilstede: Erik, Sven Otto, Arne G, Arne O, Heidi, Jon Kåre, Elisabeth, Thomas, Frank, Bjørn, Hanne Følgende saker ble behandlet: Aktiviteter i Hakavik vel. Av nye tiltak ble det foreslått å sette inn et biljardbord. Sven Otto har et til utlån. Han ordner med å sette dette inn. Andre aktiviteter fortsetter som før. Forslag om å lære videoredigering i tillegg til fotoredigering. Arne O ble spurt om lærejobben og er villig til det. Overdragelsen av velhuset. Hanne informerte om at overdragelsen er signert av formann men vi har ikke fått noen papirer på det. Hanne skal purre på Bolstad i kommunen, igjen, Økonomi, Arne G informerer om at vi har ca på konto. Medlemskontingent for 2006 skal være innbetalt innen årsskiftet, Arne sørger for dette. Kontingent for 2007 og 2008 kreves inn i januar 07, av Arne. Oppsummering av dugnad, Erik informerte om hva som er gjort og hva som gjenstår i nærmeste framtid. Det ble avtalt en ny helg, 9 og 10. juni 2007 for å male ferdig huset. Allmøtet var enige om at vi må gjøre dugnad og ikke bruke pengene våre på å betale noen. Forslag om å leie en skoleelev for en billig penge ble satt på vent. Husleie fra 2 etg. er ca 3123 pr mnd. De klipper gress og brøyter snø. Allmøtet var ikke interessert i å gjøre dette på dugnad og heve leien, så dette fortsetter som før. Innkjøp, vi ønsker å bruke penger på vedlikehold og kjøpe inn saker fra ønskelista. Arne G skal sørge for å skaffe en meget billig komfyr og en gratis (til tomrommet i benkeraden)frank skal ordne med innkjøp av et lite partytelt, som ikke har løse stenger, men er sammenleggbar. Det skal koste maks 2000,- Erik skal kjøpe en sylinder til kjøkkendøra slik at vi skifter låsen her og reservenøkler skal kopieres opp. Erik skifter lås. Hanne lager kopier til festkomité og styret. Sven Otto og Thomas skaffer juletre til kontorplassen og til velhuset. På velhuset skal treet opp før 15. desember og skal lyse opp for forbipasserende. Jon Kåre og Heidi skal pynte det. Erik skal sjekke om vi kan få gratis kaffetraktere, 3 stk. Forslaget om nye bord til spisesalen sendes over til Rune. Han undersøker pris på bord til å legge sammen, før vi evnt. kjøper. Isbitmaskin ønskes kjøpt, men ble satt på vent til vi har fått en opptelling av Camilla og Elisabeth. Innkjøp av glass fra Ikea foretaes først. Velhuset, forbannelse eller velsignelse er et spørsmål vi stiller oss, vi tror det kan bli en velsignelse. Her er utført tusenvis av dugnadstimer og huset er i bra stand, allmøtet bestemte at vi fortsetter å ta vare på det og bruke det til hyggelige begivenheter. Eventuelt Juletrefest, Heidi hjelper Elisabeth. Årets julebord blir gratis for medlemmer, Elisabeth bestiller mat i god tid og sørger for en lapp i kassene samt påmelding. Camilla må sørge for at juledukene og de hvite dukene er ferdig vasket og strøket og på plass i

6 god tid. Forslag om at medlemmer som har arbeidet 1 dag dugnad skal få låne Hakavik vel 1 g gratis ble vedtatt. Gratis utlån 1 g gjelder fra dugnadsdato og 1 år fram i tid og gjelder for dugnad foretatt etter mai Ringnett, Arne O skal undersøke muligheter for bredbånd i Hakavik. Arne O holder oss oppdatert på saken. Nettside er laget. Adressen er hakavik.no. Det er Arne O, som er designer. Frank ønsker bildet av seg fjernet fra forsiden. De som ønsker å ha lenker fra denne siden og til egne hjemmesider tar kontakt med Arne O. Referat fra aktiviteter som soppkveld, styremøter, allmøter osv legges ut på nettsiden. Ø Eiker kommune skal også ha en lenke fra deres sider til oss. Forslag til mer på nettsiden er opp til det enkelte medlem, ta kontakt med Arne. Mikrobølgeovn kan muligens skaffes gratis, Erik undersøker saken og kommer evnt. med den til Hakavik vel. De som var på allmøtet stiller seg positive til at medlemmer i Hakavik vel listes opp med telefon og mailadresser. Dette legges forløpende inn på nettsiden. Hanne skal forsøke å samle inn resten av mailadressene. Send en SMS med navnet ditt, mailadresse og telefoner til Hanne på , så vil du få en komplett liste tilbake når den er ferdig oppdatert. De som allerede står på lista, sjekker om det er rett og sender bare sms hvis noe skal endres. Referent Erik

7 Årsmøte i Hygga 2006 Årsmøte blir mandag den 29.mai klokken på Mastebogen grendehus. Saker: Årsberetning Regnskap Valg Mastebogen skole, hva skjer? Dugnad Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være formann i hende senest 22 mai. Med hilsen styret Informasjon: Jeg har kontaktet kommunen igjen for å få klarhet i hva som skjer med Mastebogen skole. Bolstad sier at saken har vært oppe i formannskapet, med forslag om at kommunen selger til oss for kr 1. Nå skal saken opp i kommunestyret i slutten av mai, da får vi eksakt beskjed. Det er mest trolig at vi får kjøpt det, så jeg har begynt å jobbe med saken om eierskapet. Det må en jurist til i første rekke. Så får vi se hva kommunen kommer med i kontrakten. Kommunen kommer kanskje til å forlage at de får forkjøpsrett ved et evnt. salg. Hanne

8 Årsmøte med fest i Hakavik vel Årsmøtet i år blir fredag den 20 april klokken på Hakavik vel. Etter møtet blir det festlig samvær der hver og en tar med seg det de ønsker å drikke og et fat med smørbrød. Hakavik vel spanderer kake, kaffe og brus. Saker som skal opp på årsmøtet må være formann i hende senest 10 april. Saker innkommet etter denne dato vil ikke bli behandlet på møtet Saksliste: Vedtekter for Hakvik vel (se nettsiden) Brønnøysund/kommunen/overdragelse Valg av 2 medlemmer i styret Valg av festkomite, 1-2 medlemmer Valg av valgkomite, 1-2 medlemmer Velkommen til alle!!! Hilsen Styret v/hanne L, Erik L, Arne G, Gro A og Tove H

9 Referat fra årsmøte i Hakavik vel Tilstede : Elisabeth, Thomas, Rune, Inger, Svein, Unni, Jon Kåre,Heidi og styret minus Hanne. Årsberetningen ble delt ut og lest uten noen merknader. Forslag til nye vedtekter ble delt ut, de var ikke lagt ut på nettet, så folk hadde ikke hatt mulighet til og lese dem på forhånd. Ble skumma igjennom, noen bemerkninger om innhold og formuleringer ble det satt spørsmål ved. Tove merka seg kommentarene. Vedtektene blir gjennomgått på nytt av styret og så blir forsleget lagt ut på nettet etter den 24 mai. Regnskapet for 07 ble lagt fram for årsmøtet og godtatt. Hege Bakken har ikke hatt tid til og godkjenne det ennå. Regnskapet fra festkomiteen er helt i orden, men kom inn til Arne etter at han var ferdig med det andre, så det kommer med på neste runde. I følge Elisabeth, har vi tilgode 500 kroner fra brus og ølkjøp i 05,på butikken. Dette er det Helle som har oversikt over, så Elisabeth spør Helle om hun kan sjekke opp dette. Valg. valgkomiteen hadde gjort en utmerket jobb og stillte med tre kandidater til festkomiteen. Forslag om tre medlemmer til denne komiteen ble enstemmig vedtatt. Unni.Anne og Heidi er de nye medlemmene i festkommiteen. Thomas ble valgt som vara medlem da Tove ønsker og trekke seg neste år, resten av styret sitter en to års periode til. Rune har sagt seg villig til og sitte en runde til i valgkomiteen og Jon Kåre går inn i stede for Heidi. Dugnad. Det blir dugnad som bestemt på medlemsmøtet, 9 og 10 juni. Arne ordner med lift og sjekker at utstyr er på plass. Tove sender ut påminnelses lapper med svarslipp i god tid på forhånd. Nøkler. hvem har fått nøkler til velhuset? Heidi, Arne, Erik, Hanne.Elisabeth hører med Helle om hvem hun har levert nøklene til. Erik sørger for 3 utgangsdør nøkler til og 2 kjøkkennøkler. Forslag om å sjekke opp på kommunen om vi kan slippe og betale kommunale avgifter siden vi er en velforening. Refer: Tove

10 Referat fra styremøte Hakavik vel, Hakavik vel kl Tilstede: Gro, Erik, Hanne, Tove, Arne Økonomi. Vi har ca , all gjeld på huset er betalt. Utgifter til maling gjenstår, ca 3.500,- Gjenstående er da ca Dette kan brukes til utstyr eller vedlikehold. Dette avgjøres av allmøtet. Nettside. Arne O jobber med saken. Adressen er Hakavik.no. Overdragelse. Papirene er skrevet under, men vi har ikke mottatt skjøte. Bolstad har ikke gitt noen beskjed om at overdragelsen koster oss noe. Årets julebord blir vår feiring av dette og alle medlemmer får gratis julemiddag, lørdag den Utleie/klage på vask. Den som leier må selv sørge for å vaske godt etter seg. Forbruksvarer. Formann har sørget for innkjøp av forbruksvarer og fortsetter med dette. Det blir laget en liste hvor en skal skrive opp det som mangler. Bruk av området rundt huset. De som leier skal kunne bruke uteområdene, derfor må området være ryddet for campingvogn e.l til enhver tid, eller det må ryddes på kort varsel. Det er viktig for de som leier at utearealet virker tiltalende. Bruk av velhuset. Vi har forslag om soppkveld, enkel lappesøm, lage kort, juleverksted, fotoredigering, diskotek for barn, barnekveld, trimrom, juletrefest for barn. Flere forslag mottaes med takk. Oppmøte på fastlagte kvelder vil avgjøre om vi gjennomfører noen av de andre forslagene. Følgende datoer er klare: MANDAG 25 SEPTEMBER kl 18.00, soppkveld MANDAG 23 OKTOBER KL 19.00, allmøte TORSDAG 2 NOVEMBER, enkel lappesøm kl LØRDAG 18 NOVEMBER, Julebord kl Kontingent. Styret ønsker at innbetaling av kontingent skal gjennomføres i januar, for inneværende år. Kasserer har ansvar for dette. Dugnadsoppsummering. Vi takker Hans, Elisabeth, Heidi, Frank, Gro, Tove, Hanne og Erik for innsatsen med vasking om maling, høsten En del arbeid gjenstår. Skal vi bruke noen av pengene vi har til å leie hjelp? Eller skal vi gjøre det selv og kunne bruke pengene på innkjøp av ting fra ønskelista? Når maling er ferdig blir det 7 år til neste malerunde. Innkjøp. Styret har fått inn en liste over ønsker for innkjøp. Glass, klokke, stort partytelt, ovn, kaffekanner, kaffetrakter, isbitmaskin, bord til spisesalen. Allmøte er med å bestemme hva vi skal prioritere. Evnt: Det er et forslag om at de som deltar på dugnad en dag, får anledning til å låne Hakavik vel gratis en kveld. Ordningen kan gjelde 12 mnd fra dugnadsdagen og kan ikke opparbeides. Vi ser at noen har flere

11 hundre timer fra tidligere år, hvilket er kjempeflott, men nå eier vi huset selv og dette blir en ny start. Referent Tove

12 Styremøte Hakavik vel man kl Tilstede: Erik L, Arne G og Hanne L, Ikke til stede: GroA og Tove H Følgende saker diskuteres Økonomi tv-aksjonen leger uten grenser. Innbetaling av kontingent for Vann trøbbel 2 etg velhuset Allmøtet, hvem sier hva? Annen aktivitet på velhuset, soppkveld, lappesøm Evnt Mailadresses føres opp på medlemmene og spør om de kan ligge på nettsiden Arne O kan informere om nettsiden Erik snakker om dugnad, Arne om økonomi og innebetaling av kontingent for 06, Hanne info om overdragelse, Erik skriver referat fra allmøte. Arne G tar med maling for overvintring. Arne G skal undersøke om vi kan gå over til ren nettbank for å slippe gebyrer. Ca 3500 har blitt brukt på grøft til avløp fra 2 etg. Vi holder et nytt styremøte i desember med oppsummering av året. Ref, Hanne

13 Innkalling til styremøte mandag den 29 januar Styremøtet finner sted hos Hanne kl Saker: Referat fra sist møte Trøbbel med stereoanlegg Vaskemaskininstrukser Nøkkelproblemer Økonomi Kommunens utspill Brønnøysund Vedtekter Nye aktiviteter, fotoredigering Evnt Hanne Møteinnkalling er sendt pr SMS, på forhånd og dato valgt etter ønske fra de andre i styret.

14 Referat fra styremøte Tilstede : Gro, Arne, Erik og Tove. Vi gikk gjennom sakene som skulle taes opp på årsmøtet.se sakslista som er sendt ut fra før. Enige om at Gro skulle lede møtet, og vi andre supplere om nødvendig. Arne skulle gå igjennom regnskapet og dele ut kopi av dette. Tove skulle skrive referat. Gro lese årsberetningen. Kopier av forslag til nye vedtekter skulle deles ut. Valg av ny festkomite skulle vi overlate til festkomiteen og det skulle deles ut nøkler til denne. Refr Tove

15

16 Mandag den 25 september ble det arrangert soppkveld for interesserte, i regi av Hakavik vel. Spente deltakere med kurvene fulle av både kjent og ukjente sopper og klirrende flasker med rødvin i sekken fikk plass ved kjøkkenbordet. Under kyndig ledelse og veiledning av vår lokale soppekspert Tove, tømte vi innholdet ut over aviser. Sorteringen ble høylydt diskutert og skiver, porer, rør og pigger nøye undersøkt. Giftige sopper for seg, spiselige her, gode og vonde sirlig sortert. Stanksopp, slørsopp, kantareller, blodrørsopp, kremler og risker, fluesopp og steinsopp ble gjennomgått og vi som deltok sugde til oss den nye kunnskapen. Et uttall sopper som her ikke er nevnt ble også tatt i øyesyn. Men ingen vil fortelle hvor soppene finnes?? Tove hadde også skrevet ut oppskrifter til oss og vi laget og smakte på soppbrød, nydelige små brød som duftet helt ut i gårdsplassen. Pannekaker med steinsopp fikk vi også smake, nystekte og saftige. Disse kan også legges i form og gratineres med ost, i steikeovn. En takk til Tove for et særdeles vellykket arrangement som vi helt sikker vil gjenta. Deltaker Hanne

17 Hakavik vel inviterer til en hyggelig kveld for voksne, med lappesøm og quilting. Det blir på Hakavik vel Torsdag 2 november klokken Gro Agerup tar med seg ideer og setter oss i gang. Her trengs ingen forkunnskaper. Har du noen ideer selv, så ta det med. Lene Grantangen fra Darbu, kommer med stoffer, mønster og utstyr fra sin butikk, Lappeliten. Vi kan kjøpe materialer av henne. Ta med deg, hvis du har: Symaskin, Skjøteledning, Saks, Skjærebrett/ rullekniv Strykebrett, Strykejern, Nål og tråd, Stoff/vatt, Skråbånd og kanskje et fotoapparat? En en ide Vi satser på at dette blir en kveld for de som vil sy litt, for de som vil titte, snakke, treffe andre fra bygda, strikke eller prate. Det vil bli servert kaffe/te og en deilig kake, til alle som kommer. Det er flott hvis du melder deg på, enten du vil sy eller prate, da er det lettere å beregne hva som trengs. Medlemmer av Hakavik vel har gratis adgang, ikke medlemmer betaler 20,-. Påmelding til Gro innen 25 oktober Med hilsen styret i Hakavik vel

18 Lite kurs med innblikk i fotoredigering, ledet av Arne Olsson, blir torsdag 8 mars, 2007, klokken , på grendehuset. Kvelden er for voksne.pris 50 kr for medlemmer. Ikke medlemmer betaler kr 100, Ta med bærbar PC (eller stasjonær, hvis du orker) Skjøteledning Adobe fotoshop elements (hvis du har) CD/DVD med bilder 50 eller 100 kr Det blir en liten pause med kaffe/te og en kakebit. Hvis du ikke har med pc kan du også komme. Påmelding til Hanne via brev, SMS, hustelefon eller personlig frammøte. ( kl 18-20) velkommen! Med hilsen Hakavik vel, styret

19 Kurs i fotoredigering Hakavik vel 8. mars medlemmer og 2 ikke medlemmer Vår kjære Arne O guidet oss gjennom en enkelt innføring i fotoredigeringens kunst torsdag den 8 mars på Hakavik vel. Det hadde møtt fram 8 medlemmer og 2 ikke medlemmer. Alle hadde med seg PC men da nesten ingen hadde programmet vi skulle jobbe med, ble det litt startvansker. Arne viste tips og forklarte om mer og mindre innviklede prosesser for å gjøre bilder lysere, høyne kontrast, forstørre, forminske og legge farger på svart-hvitt bilder. Vi lærte mye om ulike måter å lagre bilder på for å ikke forringe kvaliteten. Til tross for god opplæring og mange egne forsøk på tastaturet måtte vi be om en liten skriftig veiledning. Det skulle vi få, etter kurset. En spennende kveld der deltakerne mer enn gjerne ville ha en oppfølging til høsten, hvis det er mulig. Referent Hanne

20 Referat fra styremøte i Hakevik vel Tilstede Gro, Hanne,Erik og Tove. Innkjøp :Hanne kjøper inn kopipapir og fargepatron på Hakavik vels regning. Vararepresentant: Thomas bør få beskjed om når det er styremøter slik at han har mulighet til og stille når en av de andre ikke kan. Leietagerkonrakt :Hanne kontakter leietagere og ordner med underskrift på leiekontrakten. Vedtekter: Forslag til nye vedtekter ble gjennomgått på nytt og retta på,disse blir snart lagt ut på nettet. Årsmøtereferat: Referat ble lest,noen kommentarer. Rune var ikke tilstede, men Bjørn var der. Nøkkelskjema :Vi lager et skjema hvor de som får nøkkel til grendehuset kvitterer for lånet. Etter flere spørrerunder anser vi nå nøkkelsettet som Helle lånte for borte. Skjøte :Hanne har nå fått skjøte på at vi eier Hakavik vel.!!bør dette markeres på no slags vis...kanskje med en invitasjon til noen av kommunens utgaver. Dugnaden 9 og 10 juni: Arne har ordna med lift og får beskjed om og ordne med pensler og maling. Erik og Tove stiller på dugnaden.håper det kommer mange. Vi prøver og få til neste styremøte 3 sept.kl 18 på grendehuset. Tenke ut forslag til temakvelder for neste høst/vinter. Refr. Tove

21 Styremøte Hakavik vel torsdag den Vi møtes på Hakavik vel, i kjøkkenet, klokken Styret i Hakavik vel: Hanne Løken, Gro Agerup, Tove Holmbekk, Arne Grimnes og Erik Løken Gjennomgang av referat fra sist møte. Husleiekontrakten. Vedtekter. Økonomi. o Har de som leier betalt o Hva har vi av midler nå o Kontingent o Festkomiteen bruker kontoen til årets julebord Mus i kjøkkenskap Utbedring av lekkasje i taket på Hakavik vel, 2 etg Tv-aksjonen Temakvelder. Julebord. o Spørsmål fra festkomiteen om å sponse litt til årets julebord Festkomite.(Heidi, Unni og Anne) Evnt Hilsen formann Hanne Løken Sendt: Erik, Arne, Tove, Gro, Hanne og varamedlem Thomas

22 Styremøte Hakavik vel torsdag den Sted: Hakavik vel Tid: Torsdag den kl:16.00 Tilstede: Hanne Løken, formann, Gro Agerup styremedlem, Thomas Paulsen varemedlem og Erik Løken nestformann. Forfall: Tove Holmbekk, sekretær og Arne Grimnes, kasserer. Gjennomgang av referat fra sist møte. Referatet ble ikke gjennomgått, vi tar det på neste møte. Husleiekontrakten. Hanne har underskrevet og fått underskrift av leietakere i 2 etg. Vedtekter. Tove og Hanne har gjennomgått og rettet opp feil, mangler og rettet på formuleringene i vedtektene. Vedtektene er nå ferdige og mailet til Arne O som legger dem ut på nettsiden vår. Økonomi. Kasserer var ikke til stede på møtet, så det ble ingen gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Mus i kjøkkenskap. Vi diskuterte museproblematikken og snakket med Jorunn i 2 etg, hun er villig til å tømme feller i kjøkkenet med jevne mellomrom. Vi ser om dette er et stort problem før vi vurderer å kjøpe en lyd-musejager effekten av denne har vi i styret delte meninger om. Erik er ansvarlig for å sette opp ei felle, i første omgang. Jorunn er ansvarlig for jevnlig tømming. Utbedring av lekkasje i taket på Hakavik vel, 2 etg Taket i 2 etg. Var lekk i sommer, under en av de mange kraftige regnbyger, Jorunn meldte fra til Hanne, Hanne kontaktet Arne som så på saken. Erik har ansvaret for å spørre Egil om han kan utbedre dette. Vi ber først om et overslag på pris. Det har ikke vært noen lekkasje etter denne ene gangen i sommer. Tv-aksjonen Tove oppfordret bygdas befolkning til å melde seg til tv-aksjonen, ingen meldte seg, så i år ble det ingen innsats fra Hakavik vel. Temakvelder. Vi diskuterte temakvelder og konkluderte med at de vi hadde gjennomført var svært vellykket. Vi fortsetter derfor med dette og bestemte følgende tema: scrapboock kveld i november. Hanne har ansvaret for denne. Hun kontakter en kursvertinne og Hakavik vel sponser med 1000,- De påmeldte må betale det resterende selv. Lapp om dag, tid og pris sendes medlemmene, samt hva de må ta med og hva som vil kunne kjøpes på kurskvelden. Quiltekveld arrangeres i februar 08. Gro har ansvaret, Lapp om dag, tid og hva en trenger å ta med, sendes medlemmene. Spillekveld, mulighet for biljard, kort, bordtennis el. Vil komme i januar 08, Thomas har ansvaret for dette, Lapp kommer. Det vil bli

23 opplyst om barn kan være med eller ikke. Fotoredigering ønskes, mange som ikke kunne sist ønsket dette og de som var med vil ha mer. Vi spør Arne O igjen og det er et ønske å kunne komme med en liten ønskeliste på hva vi ønsker å lære. Vi forsøker å få dette til i mars 08. Hanne spør Arne O Soppkveld er også ønsket, men mangel på sopp gjorde gjennomføringen i år vanskelig, vi komme tilbake med nytt tilbud høsten 08. Julebord. Vi har fått en muntlig forespørsel fra festkomiteen, om å sponse litt til årets julebord, dette ble diskutert og viljen var stor, men økonomien er heller usikker. (Vi valgte å prioritere taket) Vi gir derfor 500 kr til å kjøpe inn premier til loddsalg, denne gangen. Vi minner også om at påmeldingen til julebordet er å betale innen fristen. Hanne informerer festkomiteen. Festkomite.(Heidi, Unni og Anne) Festkomiteen har kommet med lapp om det som skal foregå i forhold til julen i Hakavik. De administrerer dette. Evnt o Thomas ble informert om hvordan styret jobber, vedtekter med mer. o Duker kjøpes inn, Hanne ordner det. Vi bestemte stresset fløyel, som er strykefri. Hanne kjøper inn hvit, rød og marineblå til alle bord i spisesalen. De hvite lindukene skal Thomas etterlyse og legge i skapet på kjøkkenet. Her har vi også juleduker (strykes) o Forslag om å lage et infoskriv om Hakavik vel, i håp om å få leid ut flere ganger i året. Hanne lager en plakat som henges opp på Joker Darbu, Prix og Kiwi Vestfossen, Eikersenteret og Spar i Hokksund, Kongsberg nye handlesenter og Kiwi Skollenborg. Vi henger opp disse i første omgang og øker på med flere om vi får respons. o Nettsiden ble diskutert, har vi teller på hvor mange som har vært inne og sett? Oppdateringer savnes også, det er noe gammelt nytt her. o Rune kom innom og målte opp for å se på innkjøp av nye bord i spisesalen, men vi setter det litt på vent, vi må få en økonomisk oversikt først. o Erik skal ordne glass som mangler i et vindu, det ble tatt mål. o Erik har skaffet flere nøkler, Hanne har dem. o Hanne har laget nye innbetalingsgiroer for leie av Hakavik vel, disse ble delt ut på møtet. o Hanne har fått en henvendelse på hva velforeningen heter, det offisielle navnet, etter overdragelsen er nå HAKAVIK VEL o Det er funnet en kvittering på kjøkkenet på 60 vinglass fra Ikea, men ingen glass er å se og ingen har krevd penger for dem, noen som kjenner til saken?

24 o Inventarliste for Hakavik vel skal oppdateres, Hanne sender den med de som leier, men nå er alle borte. Hanne skriver ut en ny, men vi må oppdatere den igjen. o Camilla har sponset en komfyr til kjøkkenet, den gamle sørger Erik for å fjerne innen 4 nov. o Jorunn må få beskjed om når det skal leies ut, Hanne må skjerpe seg og huske å informere om dette, hver gang. o Nytt styremøte i Hakavik vel er bestemt til tirsdag den 22. januar klokken på kjøkkenet, Hakavik vel. Hanne sender innkalling med saksliste til møtet. Referent Hanne Løken, formann. Hakavik Sendt: Erik, Arne, Tove, Gro, Hanne, Thomas og Arne O for utlegg på nettsiden

25 Styremøte Hakavik vel tirsdag den 22 januar 2008 kl Dagens saker: Referat fra møte nr 3 i Referat fra møte nr 4 i Temakvelder, gamle og nye. Nettsiden, oppdatering, lenker. Mus Utbedring av taket Fjerning av ovn Plakater til butikker om utleie av Hakavik vel Økonomi o Har de som leier betalt? o Hva har vi av midler nå? o Kontingent, hvordan ligger vi an, øke prisen? Festkomiteen referat Dugnad eller ikke? Neste møte i styret, nr 2 i 2008 Evnt o Skal vi nummerere sakene? Hanne L

26 Referat fra styremøte nr 1, i 2008, tirsdag den 22 januar. Tirsdag den 22 januar på Hakavik vel sitt kjøkken klokken Tilstede: Arne Grimnes, Thomas Dalby Paulsen, Gro Agerup og Hanne Løken Forfall: Erik Løken og Tove Holbekk Sak 1/08. Referat fra møte nr 3 i Referat ble lest og følgende kommentert: 1. Thomas innkalles til alle styremøter, flott at han stiller. 2. Arne har ikke mottatt noen regning for kopipapir og blekk, så Hanne skal kjøpe inn det nå og sende regningen til Arne. 3. Hvorfor står det at Rune ikke var tilstede på årsmøtet og at Bjørn var der? 4. Sak 2/08Referat fra møte nr 4 i Referatet ble lest og følgende kommentert: 1. Vedtektene skal nå ligge på nettsiden vår. 2. Det er ingen mus i kjøkkenet/fella 3. Lekkasjen i taket på bad/2 etg er undersøkt, det er ikke funnet noe feil og derfor ikke gjort noe. Vi avventer og ser 4. Temakveld i scrap boock ble gjennomført i november. 5. Spillekveld er gjennomført i januar. Vi forsøker igjen senere på våren og skal da arrangere på en lørdag. 6. Julebordet er gjennomført, festkomiteen har levert regnskap til Arne. Han skal sjekke dette til neste møte (Om alle har betalt osv.) 7. Evnt. Duker er kjøpt inn, vi mangler bare de hvite. Hanne eller Erik kjøper inn. 8. Hanne skal finne fram det gamle skrivet om utleie/inventarliste, dette skal vi gå gjennom på neste møte og få laget en ny. Thomas skal skrive ei liste på det som manglet da han leide det. 9. Informasjonsskriv om Hakavik vel/reklame. Hanne skal jobbe med dette. 10.Erik skal ordne med vinduet, taes opp på neste møte Kvittering for nøkler i styret og til folk som leier skal føres, saken taes opp på neste møte. 12. Fest i forbindelse med overdragelse fra kommunen? Vi er usikre på hva vi skal gjøre og ser på dette igjen på neste møte. Sak 3/08. Temakvelder, gamle og nye. Den neste temakvelden blir søm. Gro har ansvaret og lager innbydelser. Hanne skal sende det til medlemmene. Det blir tirsdag den 26 februar. Arne O stiller opp på en foto-kveld i mars, send ham en beskjed om du har spesielle ønsker. Lapp kommer. Thomas skal ordne ny spillekveld, lapp kommer. Sak 4/08. Nettsiden, oppdatering, lenker. Arne G sier det bare er

27 Sak 12/08. Neste møte i styret, nr 2 i Det blir tirsdag den 11 mars klokken på Hakavik vel. Sak 13/08. Evnt 1. Arne og Thomas sjekker om bordtennisbordet er i orden og kjøper evnt inn det som mangler. Thomas skal snakke med Sven Otto om biljardbordet kan lånes. 2. Årsmøte blir lørdag den 5 april kl Lapp kommer. 3. Alle saker skal nummereres i referater Det er ønskelig med flere CD-plater. Kom med ønsker, Thomas skal kjøpe inn. En boks til oppbevaring skal også kjøpes. 5. Stereoanlegget har en feil, CD skuffen må ha mye hjelp for å åpnes, Hanne kontakter Erik for å spørre om han kan se på det. 6. Fluer samler seg i taklampene, vi skal se på om vi kan få gjort noe med dette. Når salene varmes opp drysser det fluer i flere dager, og det er det kanskje noen som ikke liker? 7. Flasker, brukte håndklær og kluter, søppel og knust glass skal fjernes/vaskes og leveres tilbake av de som leier lokalet eller de som har ansvaret for fester. Det er ikke så fint at dette blir stående for neste besøkende. Snakk med Hanne om noe er uklart. 8. Røykvarslerne har ikke kommet opp enda, på neste styremøte tar Thomas med drill og skruer, så får vi de på plass. 9. Begge panelovnene på wc er ødelagt, og de er gamle. Thomas sørger for å skaffe nye. Arne G og Thomas gjør dette i løpet av uke 5, slik at ikke vannet fryser i toalettene, slik vi har opplevd før. 10. Forslag om styremøte tirsdag den 7 oktober, og tirsdag den 11 november. Referent Hanne Løken Hakavik onsdag den

28 Hakavik som har nettside med link til kommunen. Det er muligheter for at flere kan gå inn og legge inn bilder, referat og slikt, da slipper Arne O å gjøre alt. Vi diskuterer med ham først. Sak 5/08. Mus, ingen forandring i musesaken, fella står åpen i kjøkkenet. Sak 6/08. Utbedring av taket, ingen endring, taket virker tett nok, så vi ser an. Sak 7/08. Fjerning av ovn, Hanne og Erik fjernet ovnen fra kjøkkenet. Det mangler fremdeles en ovn der, vi skal ha to. Arne G skal skaffe den andre. Mulig vi trenger en kurs til, det ser vi på når ovnen kommer på plass. Sak 8/08. Plakater til butikker om utleie av Hakavik vel, Hanne jobber videre med denne saken Sak 9/08. Økonomi 1. Arne G gikk gjennom økonomien. 2. Vi har pr i dag kr på konto. 3. Det er opprettet tilgang til nettbank. 4. Er det ønskelig at flere disponerer denne kontoen? 5. Arne tar kontakt med festkomiteen og de ordner opp i hvem som skal purre på de som fremdeles skylder penger for julebordet Har festkomiteen fått de 500 kr som Hakavik vel skulle sponse til julebordet? Arne sjekker dette. 7. Festkomiteens regnskap er ikke gjennomgått, dette skal Arne gjøre til neste møte. 8. Vedtektene skal sjekkes i forhold til om Thomas skal betale for leie nyttårskvelden eller om det er gratis fordi de jobbet dugnad. Hanne sjekker dette. (Sjekket vedtekter som sier i punkt 9.3 Dugnad De som arbeider dugnad for velforeningen en dag kan i 12 mnd fra dugnadsdato benytte Hakavik vel sine lokaler til eget bruk, en gang, uten vederlag til foreningen. Det blir derfor viktig at antall timer hver har jobbet dugnad blir dokumentert for evnt gratis leie. Styret diskuterer på neste møte hva som tilsvarer en hel dag 9. Kontingenten skal betales forskuddsvis i januar. Arne G ordner dette nå, vi tar inn for 2 år av ganger og hever ikke beløpet. Det blir 50 kr pr person, som før. 10.Arne G sender giro til Randi og Helge Nedremo, som ønsker å være medlemmer. De som ikke betaler, er ikke medlemmer. Sak 10/08. Festkomiteen referat. Arne G tar kontakt med festkomiteen, vi savner et referat. Sak 11/08. Dugnad eller ikke. Vi mangler nå bare å male rundt vinduene. Med ca 40 medlemmer blir det kanskje 1/2 vindu på hver person. Vi tar derfor en kort dugnad og en grillfest etterpå. Det blir lørdag den t juni klokken Lapp kommer når det nærmer seg, men hold av datoen.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12.

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. 1 2 I første møtet lages gruppene. Det vanligste er 1 leder 1 kasserer 2 Matgruppe 2 Rigggruppe 2 Premiegruppe 2 Lekegruppe Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. LEDER

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer