Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned."

Transkript

1 Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13 Godt skjulte svensker i Digitalarkivet side 14 Emigrantkonferanse side 15 Årsmøtetid Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Vårt årsmøte holdes i år lørdag 13. mars. Saksliste har dere blitt behørig informert om i innkallingen. Et årsmøte er et viktig møte for alle foreninger her legges grunnlaget for hvem som skal drive foreningen videre det neste året, og hvilke midler vi har for å utføre foreningens oppgaver til beste for medlemmene. ÅRSMØTE førstkommende lørdag den 13. februar 2010 kl i Bøndernes hus, Råde. Se dagsorden, årsberetning og regnskap på sidene 4-9. Bevertning. Et nytt styre blir valgt 1 styremøte og 1 medlemsmøte gjenstår i denne sesongen, og brått så er det slutt vi tar fri fra foreningslivet helt fram til september måned. Ja, sånn kan det se ut på papiret og i møtekalenderen, helt klart, men sånn er det ikke i virkeligheten. Styret i DIS-Østfold holder (kon)takten hele året, også i den «møtefrie» perioden. Det planlegges aktiviteter, slektsforskerdag og andre prosjekter. Vi holder kontakt på mail og på Skype, vi er ute hos medlemmene og hjelper til der det trengs. Vi er ute og holder foredrag både sommer og vinter, vi svarer på mail fra medlemmer og ikke-medlemmer og hjelper til med slektsgransking og PC-trøbbel. Vi drar på slektsforskerarrangement andre steder for å hente inspirasjon og lære mer. Styret tar ikke ferie. Folk bedriver slektsforskning til alle tider av året, enten det er sol eller regn, minus- eller plussgrader. Og vi Anne Marie Sandhaug, leder av DIS- Østfold. er klare til å yde førstehjelp til enhver tid. Og det er nettopp det som gjør det så gøy å være med styret. Vi har mange og varierte arbeidsoppgaver og det er veldig opp til hver og en av oss hva vi velger å gjøre ut av det. Vi har bred kontakt med medlemmene, både på medlemsmøtene og slektsforskerdagen, på mail, på hjemmebesøk og på telefon. Dette er en levende forening. Og for at vi skal fortsette å være en levende forening, trenger vi også stadig tilsig av medlemmer, vi trenger tilbakemeldinger fra medlemmene, vi trenger å høre hva dere vil lære, hva dere vil vite mer om, hva dere trenger påfyll i. Vi er lutter øre! Gi oss beskjed, ta kontakt med oss vi tar som nevnt aldri fri fra slektsforskningen.

2 Windowshjørnet Ved OLE MONSØ Hold datamaskinen i form De fleste har vel opplevd at datamaskinen blir «treg» etter at den har vært i bruk en stund. Den bruker lang tid på å starte opp, programmene bruker lang tid på å starte, og noen ganger «henger de». Dette kan man motvirkes litt, ved å bruke noen små gratisprogram. CCleaner er et slikt program, kjører du dette programmet for eksempel før du slår av maskinen for dagen, så bidrar dette til å holde maskinen i litt bedre form. CCleaner er meget enkelt å 1. Oppstartsbildet ser slik ut, legg merke til at knappen «Renser» er uthevet. Nede på høyre side finner du knappen «Kjør CCleaner» trykk på denne. bruke, og det tar ikke lang tid på jobben. Programmet finner du på denne adressen: Etter innstallasjonen kjører du programmet og tar en opprydding med en gang. 2. En grønn indikator dukker opp, og går til 100%. Da er første del av rensingen gjort. SIDE 2 3. Nå trykker du på knappen «Register» og ett nytt vindu vises. Trykk på knappen «Søk etter feil». ØSTFOLDDIS - NR

3 4. Igjen dukker det opp en grønn indikator, som går til 100%. 5. Om programmet finner feil i registeret, så vil disse nå finnes i en liste i det hvite feltet, og være merket av. Nå kan du trykke på «Reparer merkede feil» nede til venstre. 6. Nå får du informasjon om antallet feil som programmet har funnet, og knappen «Reparer feil». Trykk på denne. 7. Nå får du valget om du vil lage en sikkerhetskopi av registeret. Velger du å gjøre dette, får du opp Utforskervinduet, og finner en dertil egnet mappe å til lagring, og trykker på «Lagre». 8. Nå får du opp dette vinduet igjen, nå kan du trykke på «reparer merkede feil». 9. Nå får du beskjed om at feilene er reparert, og du kan lukke programmet. Jobben er gjort. ØSTFOLDDIS - NR SIDE 3

4 DIS-Østfold Årsmøte DIS-Østfold avholder årsmøte lørdag den 13. mars 2010 kl i Bøndernes hus, Råde Dagsorden: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder og referent 4. Årsberetning for Regnskap/revisors beretning for Innkomne forslag 7. Budsjett 8. Valg. Følgende velges i år: a. Leder for DIS-Østfold(velges hvert år) b. Sekretær(velges for 2 år) c. Styremedlem(velges for 2 år) d. Ett varamedlem(velges for 2 år) e. Revisor(velges hvert år) f. Valgkomité 9. Avslutning De øvrige styremedlemmer er ikke på valg i år. Saksdokumenter (regnskap og årsberetning) er lagt ut på vår hjemmeside Det skal velges delegater til Landsmøte april 2010 Møtet avsluttes med foredrag av Marius Hellerud: DAGENS FOREDRAG Pantebøker og tinglysingsmateriale som slektshistoriske kilder. Pantebøker og tinglysningsmateriale som slektshistoriske kilder v/ Marius Hellerud. Marius Som vanlig Hellerud blir det sier servert om seg kaffe selv: og vafler i pausen. Ingen inngangspenger. Hjertelig velkommen! Jeg er født i 1977 og er bosatt i Trøgstad. Av utdannelse er jeg filosofie magister i etnologi fra Göteborgs universitet med etnologi, historie og arkivkunnskap i fagkretsen. Siden slutten av 1980 årene har jeg vært veldig interessert i slektsforskning. Vennlig hilsen for styret i DIS-Østfold Gamle Fredrikstad 22.februar 2010 Bakgrunnen til dette var blant annet en gul plastbalje med Peter Sæter(Sekretær) amerikabrev tlf som befant seg på kott hos mine farforeldre. Særinteressen i dag er da også nettopp emigrantforskning. Med årene har jeg holdt mange kurs og foredrag, og siden 2005 er jeg redaktør for «Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold». Jeg har ellers vært medforfatter til flere slektsbøker og publisert artikler i lokale tidsskrift i både Norge og Sverige. Marius Hellerud. SIDE 4 ØSTFOLDDIS - NR

5 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet Foreningens formål er: Årsberetning for 2009 Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette. Å stimulere slektsforskning i sitt område Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeid. Styret Styret har etter årsmøtet 14. mars bestått av: Leder: Anne Marie Sandhaug, Gamle Fredrikstad Nestleder: Ole E. Monsø, Borgenhaugen Sekretær: Peter Sæter, Gamle Fredrikstad Kasserer: Dagfinn Ugelstad Larsen, Råde Styremedlem: Kjell Lisland, Moss Varamedlem: Inger Johanne Øra, Larkollen Varamedlem: Odd Marthinsen, Borge Revisor: Jan Bjerketvedt, Moss Valgkomité: Steinar Rasmussen, leder, Odd Kjell Nilsen og Alex Kverneland I tillegg til styremøtene er det daglig mail- og telefonkontakt mellom styrets medlemmer. Medlemsmøter Det har vært avholdt 8 medlemsmøter. Dessuten har vi arrangert Slektsforskerdag i Bøndernes hus, Råde Her er en oversikt: 10.januar 2009: Backup og sikkerhet v/ Ole E. Monsø. 14. februar 2009: Kommunikasjon. Prat/vedlikehold via internett, Skype,TeamViewer v/ole Monsø. 14. mars 2009: Årsmøte/medlemsmøte. Foredrag: Nils Hetman om «Skifter». 18. april 2009: Slektsbok i et slektsprogram v/ Dagfinn U. Larsen 19. september 2009: «Smålänningar i krig og fred. Slektsforskning fra Østfold til Kronoberg» Foredragssholder: Gunnar Arholt. 14.oktober 2009: Kirkebok prosjekt v/ Anne Marie Sandhaug Digitale familiefortellinger Ole E. Monsø, Peter Sæter 31.oktober 2009: Slektsforskerdag, Bøndenes hus, Råde. Foredrag: Bestefar - hvem var han? v/ Svein Skahjem Foredrag: Befolkningen i Østfoldbyene ca v/ Tore H. Vigerust. 14. november 2009: Windows med vekt på Windows 7.0 v/ Ole E. Monsø 12.desember 2009: Slektsbok i et slektsprogram forts. v/ Dagfinn U. Larsen Slektsforsker-dagen DIS-Østfold arrangerte i oktober 2009 for 7. gang slektsforskerdag. Tema var: Familieminner. Tema og arrangementdato var felles for alle regionslagene i Norge. Arrangementet i gikk av stabelen i Bøndernes hus, Råde, hvor vi bl.a. hadde 2 foredrag: En slektskrønike fra landsbygda i Råde gjennom 300 år v/per Roer Bestefar hvem var han? v/ Svein Skahjem Begge foredragene var godt besøkt. Vi hadde også Slektstorg med Medlemstall har i perioden steget fra 458 til 492 Styremøter Styret har vært samlet til møter regelmessig, til sammen 9 ganger, og arbeidet har dreiet seg om tilrettelegging av medlemsmøter, generell drift og administrasjon av foreningen. I mangel av egne lokaler har de fleste av møtene blitt avholdt på «møterom» på Solli kro. Dette stilles gratis til disposisjon. Østfold Historielags stand under Slektsforskerdagen. ØSTFOLDDIS - NR SIDE 5

6 Godt frammøte på våre medlemsmøter. presentasjon av forskjellige slektsprogrammer på PC, slektsgransking på internett osv. Informasjon om registrering av gravminner i Norge, og registrering av kirkebøker. Deltakere på slektstorget forøvrig var: Østfold historielag (Ættekomitéen), Moss Historielag, Slektssenteret Moss ( mormonerkirken ), Borge historielag. Vi fikk presentert DIS på en meget fin måte, samtidig som fikk vist at slektsforskning kan være en interessent og morsom hobby. Slektsforskerdagen hadde god publikumsoppslutning og må betegnes som meget vellykket Tillitsmannskonferansen Tillitsmannskonferanse blir arrangert annen hvert år. I år deltok Anne Marie Sandhaug for DIS-Østfold, april 2009 på Gardemoen Kulturminneåret og Digitalt fortalt ble viet mye tid på denne konferansen. Dessuten var det tema som medlemsverving, frivillighet i organisasjonen, kirkebokregistrering, slektforskerdagen og slektsbok som ble tatt opp. Ledersamling/ekstraordinært landsmøte Ledersamling er et nytt tiltak, hvor alle ledere for regionslagene møtes en helg og drøfter tema som alle er opptatt av, og inspirerer hverandre til aktiviteter i regionslagene. I høst ble ledersamlingen, november i Oslo, også brukt som SIDE 6 ekstraordinært landsmøte, pga at styret i DIS-Norge gjerne ville ha vedtatt kontingentøking i inneværende år. Det ble vedtatt en økning på kr , f o m , slik at medlemskontingenten nå er kr pr år. Medlemsinformasjon All informasjon skjer via . Dessuten legger vi ut informasjon på våre hjemmesider: Her finnes også nyttig og interessant stoff for slektsgranskere. Vi legger også ut våre møtedatoer og møtereferater der. Hjelp å få De enkelte styremedlemmer stiller opp på henvendelser vi får fra medlemmer om bistand, det være seg installering av et program, eller innføring i bruken av f. eks. et slektsprogram. Vi forsøker å strekke oss så langt vi kan i så henseende, og er relativt ofte ute på «hjemmebesøk». Kilderegistrering Kilderegistreringskomiteen består av: Leder/koordinator: Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad Medlem: Tor Vinje, Moss Medlem: Dagfinn Ugelstad Larsen Råde Det er for tiden ikke stor registreringsaktivitet i DIS-Østfold. Et fåtall registratorer holder aktiviteten oppe, og det er positivt. Vi har en god del ferdig registrert materiale, men mangler korrekturlesere. Etter å ha etterlyst korrekturlesere i Slektsforum, har vi fått flere aktive korrekturlesere, men det er behov for flere. Gravminner i Norge DIS-Norge har iverksatt registrering av gravsteder og utarbeidet retningslinjer for slik registrering. Dette er blitt et svært populært tiltak, og nye registreringer av kirkegårder legges ut på DIS-Norges hjemmesider hver måned. Kirkevergene er nå positivt innstilt til tiltaket, og sender sine databaser til prosjektet. Databaser for så å si alle kirkegårdene ligger nå ute på internett, flere i regi av DIS-Østfold. Anne Marie Sandhaug er koordinator. Slektsforum er DIS-Norges forum for etterlysninger og slektsfaglige diskusjoner. Mappen til Østfold inneholder over 1200 emner med ca svar eller innlegg.(fra oppstart i 2006 og til februar 2010) Slektsforskerdagen i Sverige Det ble forsøkt å arrangere en felles busstur. Men manglende interesse gjorde at turen måtte avlyses. Styret i DIS-Østfold reiste dog i august til Svenske slektsforskerdager i Falköping. Bibliotek- support 1 person fra DIS-Østfold stiller opp på Fredrikstad bibliotek hver tirsdag, for å bistå med slektsgransking på Internett. Brukergrupper slektsprogram. Det har ikke vært avholdt noen nye kurs i perioden Teknisk avdeling Etter Slektsforskerdagen 2008, ble styret enig om at vi måtte gjøre noe for å ha en bedre tilgang til internett på møter og arrangementer. Styret vedtok å gå til anskaffelse av abonnement hos ICE, som gjør at vi nå er uavhengig av stedlige tilkoblingsmuligheter, via egen trådløs ruter, ØSTFOLDDIS - NR

7 over hele Scandinavia uten ekstra kostnad. Det er også blitt kjøpt inn egen forsterker og trådløse mikrofoner til bruk på møtene, slik at alle kan høre hva som blir sagt under foredragene. Teleslynge blir også vurdert innkjøpt. Det har i år også blitt noen turer ute hos noen av medlemmene, for å løse noen små problemer med maskiner og programvare, oppsett av bredbånd osv. Dette tilbudet fortsetter også i For å gjøre dette litt mer tilgjengelig, har nå teknisk avdeling tatt i bruk programmene Skype og TeamViewer. Dette har vist seg å fungere meget bra, spesielt TeamViewer, da kan du fjernstyre enhver datamaskin som om du skulle sitte like foran den til og med gjennom brannmurer. Det eneste du må gjøre, er å starte et lite program som ikke engang krever installasjon eller administrative rettigheter for å brukes. Websidene Websidene blir oppdatert av Ole Monsø. Vi ønsker fortsatt innspill fra medlemmene om hva vi bør ha med på sidene, slik at vi kan ha en side som flest mulig kan ha nytte av. Utseendet vil sannsynligvis bli endret før eller siden, det er kommet ønske fra sentralt hold om mer uniformitet på sidene. DIS-Norges hovedsider er bygd opp på Drupal, og det antas at lokallagene vil få tilbud om å bygge opp sidene ved hjelp av det samme systemet. Økonomi Den økonomiske situasjonen i DIS- Østfold er god. Det gjør det mulig å tilby medlemmene det best mulige på medlemsmøtene. Fast møtelokale med moderne audiovisuelt utstyr og trådløst internett. Gode og interessante foredragsholdere kan leies inn og vi kan tilby opplæring innen ulike områder som slektsprogrammer, generell bruk av PC, og mer spesielle oppgaver innen slektsforskning og registrering. Foreningen sponser en årlig medlemstur. Det er også rom for å anskaffe DIS-Østfold var representert under Slektsforskerdagene i Falköping i Sverige. nye hjelpemidler innen slektsforskning, og å delta i seminarer innen temaet. Kursvirksomhet Ingen kurs ble avholdt i årsmøteperioden. Vår brosjyre er oppdatert og revidert og den ble i 2006 trykket i nytt opplag. Foredrag Vi får ofte henvendelser om å komme ut og holde foredrag om slektsgransking. Dette stiller vi oss alltid positive til, og i år har vi bl.a. besøkt Borge historielag, Skjeberg historielag, Rygge idrettslags veteranforening, Trolldalen husmorlag. Fremtiden Interessen for slektsforskning blant folk flest i Østfold er stadig voksende. Den rammer alle samfunnslag like hardt, og resulterer i at slektsforskere er en gruppe mennesker med fantastisk mye verdifull erfaring og kompetanse på alle områder. Disse menneskene har meldt seg inn i, og utgjør DIS- Østfold. Samtidig ser vi at utviklingen innen data og kommunikasjon stadig gjør nye sprang fremover. Det gjør at stadig flere slektsforskere kan kommunisere og samarbeide, og dele kunnskap og ikke minst vennskap. Når så mange positive mennesker deler en så interessant hobby i samme forening, borger det for en fortsatt positiv utvikling i DIS-Østfold. Nettavis Første nummer av vår nettavis Østfolddis kommer i februar Avslutning Styret vil takke eksterne og interne foredragsholdere, medlemmer og andre frivillige som har stilt opp. Som denne årsberetningen viser har det vært nok et aktivt år for DIS- Østfold, vi har en stadig økende medlemsmasse, mange aktiviteter på gang og flere ligger i vannskorpa. Foreningens økonomi er betryggende, hvilket også regnskapene viser og gir dermed muligheter til å engasjere attraktive foredragsholdere og på alle måter drive foreningen til beste for medlemmene. Fredrikstad den 10. februar For styret i DIS-Østfold Peter Sæter ØSTFOLDDIS - NR SIDE 7

8 DIS-Østfolds regnskap 2009 SIDE 8 ØSTFOLDDIS - NR

9 Velkommen til årsmøte i DIS-Østfold lørdag 13. mars kl ØSTFOLDDIS - NR SIDE 9

10 Hvor ble det av min mor? Denne beretningen viser et eksempel på hvordan tilfeldighetene råder i slektsgranskingen. Noen ganger er det bare flaks at vi kommer i mål. Av Odd Marthinsen For mange år siden fikk jeg et brev fra Bodø, det var Anna Hellesvik som gjennom bekjente hadde hørt at jeg drev med slektsforskning som hobby. Hun var den gang 85 år gammel og lengtet sårt etter å vite noe om sin mor og sin morsslekt. Hun skrev: «Jeg ble som spedbarn bortsatt til fosterforeldre på Mysen og har aldri fått vite noe om min mors familie som skal være av svensk slekt, antagelig innvandret fra Sverige til Østfold». Hun var født i Borge, det sto på dåpsattesten hun hadde en kopi av. Kopien var fra 1944 og var underskrevet av presten Ivar Aas i Eidsberg presteembete. På dåpsattesten står også navnet på foreldrene: Mekanisk arbeider Peter Oscar Olsen og Olga Josefine Alfredsdatter. Anna var altså født i Borge 1. oktober SIDE år gamle Anna Hellesvik fant endelig sin morsslekt. (Foto: Odd Marthinsen) Anna Hellesvik skriver videre i det første brevet: «Jeg er blitt gammel, men har fem barn som er interessert i hvor morsrøttene stammer fra». Hun ber derfor om hjelp til å finne ut av dette. Hun har litt kjennskap til farens familie som er i Titterudslekta i Rakkestad. Hun hadde litt kontakt med sin far gjennom barneog ungdomsårene. Den gang forsøkte jeg å hjelpe. Jeg hadde gjennom et prosjekt i Østfold Historielag registrert alle svenske innflyttere til Borge i tidsrommet Der fant jeg besteforeldrene hennes, Alfred Persen, født 1859 og Kristiane Karlsdatter, født 1858, de kom flyttende fra Fredrikstad. I kirkeboka fant jeg at de giftet seg 4. september 1881 i Østre Fredrikstad. De slo seg ned på Kjølberg og Alfred jobbet som teglverksarbeider. Den 20. januar 1882 kom deres første barn til verden, hun fikk navnet Olga Josefine. Det må være moren til Anna Hellesvik. Vi er på sporet! Folketellingen i 1900 er neste kilde som må sjekkes. Med de opplysningene jeg hadde fant jeg ingen i folketellingen som passet. Hadde familien flyttet? Olga Josefine var 18 år og bodde kanskje hjemmefra for å jobbe? Men, hun var jo angivelig i Borge i 1908 da Anna ble født. Jeg undersøkte med en slektsforsker i Eidsberg, men ingenting førte fram. Jeg skrev brev til Anna Hellesvik om hvor vanskelig dette var. Hun svarte i nytt brev at det gledet henne de opplysningene jeg hadde funnet. Hun skriver: «Det er så godt å vite at min mors foreldre var arbeidsomme mennesker og sikkert både hederlige og redelige, får man tro. Og sikkert min mor og. Bare så synd at alle spor etter henne forsvant etter min fødsel, det mest interessante er jo om hun giftet seg og fikk flere barn». Ti år senere begynnelsen av dette året fikk jeg ØSTFOLDDIS - NR

11 telefon fra Sandvika, det var Monica Hellesvik. Hun var barnebarn til Anna Hellesvik. Hun fortalte at hun hadde lest et par brev som hennes mormor hadde fått fra meg for ti år siden og at de i familien hadde snakket om mulighetene for å ta opp denne vanskelige saken. Hun fortalte at hennes mormor nå var 95 år og at det ville glede henne mye om vi fant ut noe om hennes mor. Jeg husket saken og hadde papirene ennå. Jeg ble inspirert av denne samtalen med Monica og sa at jeg må få noen dager på å vurdere dette. Den store endringen fra ti år tilbake er at nå ligger folketellingen 1900 for hele landet på internett med alle muligheter for søk etter navn. Jeg prøvde noen søk. Jeg søkte på Olga Josefine, ingen treff med Alfredsdatter som etternavn og ikke med Persson. Søkte på Alfred med Persson som etternavn og Persen, men nei. Den riktige Olga Josefine med foreldre fant jeg ikke i Folketellingen Jeg måtte tilbake til kirkeboka for om mulig å finne Olga Josefines dåp. Foreldrene giftet seg i september 1881, så jeg begynte der. Borge kirkebok for april 1882 fant jeg dåpen til Olga Josefine og nå kom gjennombruddet, faren Alfred hadde byttet navn fra Persson (Persen) til PEDERSEN. De videre søk i folketellingen 1900 gikk nå på etternavnet Pedersen, og da gikk det bedre. Mange kvelder og nattetimers arbeid hadde endelig gitt resultat, men mer motgang kom senere. Folketellingen ga ingen svar på hvor Olga Josefine var i året Gjennom kirkebøkene fant jeg at Alfred PEDERSEN og hustru Kristine hadde følgende barn: Olga Josefine Pedersen, f. 20. januar Hilda Pedersen, f. 26. november Gundine Olivia Pedersen, f. 18, oktober Astrid Gunborg Pedersen, f. 16. juni Hjalmar Gotfred Pedersen, f. 3. juni Dette var gode nyheter for Anna Hs. Majestät Kungen av Sverige anmoder alle sivile og militære autoriteter å la Alfred Persson passere fritt til Sverige og tilbake til Norge. Dette var i Hellesvik. Hun hadde altså flere tanter og en onkel, så mulighetene var til stede for å finne slektninger. Ekteskapslistene i kirkeboka ble gjennomgått for å finne om tantene til Anna giftet seg i Borge. Ja, treff igjen. Astrid Gunborg giftet seg 18. juli 1917 med Jens Sigvart Gustavsen fra Skjeberg. Fikk de barn? Over til dåpslista i kirkeboka. Ja, 18. april 1918 fikk de sønnen Asbjørn og de bodde da på Årum. Jens Sigvart jobbet som maler på Borregaard. De fikk også en datter, Else Marie, født i Flere barn fant jeg ikke de hadde fått, - hadde de flyttet til et annet sted? Jeg så for meg en uendelig leting etter dem. Asbjørn var født i 1918, han gikk sikkert i klasse med min far på Kilevold skole hvis de ikke hadde flyttet. Jeg var optimist og orienterte Monica Hellesvik om framgangen. Gjennombruddet Er det noen i dag, tenkte jeg, som kjente til denne familien på Årum på 1920-tallet? Jeg ringte til Just Ødmann på Årum. Det var lykketreffet som skulle til for å løse hele gåten om hvor det ble av moren til Anna Hellesvik, som er 95 år og bor i Bodø. Just Ødmann husket godt Else Marie Gustavsen og broren Asbjørn. De var jo på samme alder. Han fortalte at Else Marie flyttet til Sverige ØSTFOLDDIS - NR SIDE 11

12 under krigen og senere har hun vært bosatt der. - Ja vel, tenkte jeg, dette blir ikke lett. - Else Marie er venninne med Karin, en søster av meg som også bor i Sverige. De bor i nærheten av hverandre nede i Småland, sier Just. For et lykketreff, tenkte jeg idet jeg fikk telefonnummeret til Karin i Småland som er venninne med Else Marie som er ekte søskenbarn med Anna Hellesvik. Jeg må innrømme at hjertet slo litt ekstra fort når jeg slår nummeret til Karin. Jeg hilste fra hennes bror på Årum og fortalte mitt ærend. Jo, hun kjente godt Else Marie, men de hadde ikke hatt kontakt på et par år, hun visste ikke hvordan det sto til med henne, hun var jo 83 år gammel. Hun hadde selvfølgelig hennes telefonnummer, - du får ringe til henne, og hils fra meg, sier Karin. Etter denne hyggelige samtalen var jeg ennå mer oppspilt. Så ringer jeg for å snakke med Else Marie, hun bor i Taberg like ved Jönköping i Småland sammen med samboer Arne. Det er Arne som tar telefonen og jeg spør forsiktig om det er mulig å snakke med Else MØTE- KALENDER Onsdag 14. april 2010 kl Bøndernes Hus, Karlshus, Råde. Medlemsmøte. Obs! dag og klokkeslett. Tema: «Å lage slektsbok med slektsprogrammet DISGEN». Foredrag og presentasjon v/odd Marthinsen. Else Marie f. Gustavsen og Anna Hellesvik, to søskenbarn som traff hverandre for første gang. Marie. Jaja, ett ögonblikk. Jeg tenkte at dette var full klaff. Vi hadde en lengre samtale om mitt ærend og om hennes slekt. Jeg spurte om hun visste at hun hadde et søskenbarn i Bodø. Det visste hun ikke og ble veldig glad. Hun fortalte om sin familie i Sverige, om barn og barnebarn og om tanter og onkel. Else Marie fortalte at tante Olga Josefine hadde reist til Sverige sammen med en sønn og ble gift i Gøteborg og deretter reiste familien til Amerika. De bodde i Detroit hvor de fikk syv barn. Hun fortalte at hun hadde besøkt familien i Amerika i 1972 og at hun hadde hatt besøk derfra året etter. Kontakten med slekta i Amerika hadde blitt mindre etter hvert. Det viser seg at alle halvsøsknene til Anna Hellesvik er døde, men det har masse slekt etter seg. Vi kom også i kontakt med nær familie i Skjeberg og Varteig. hadde hatt en følelse av at hennes mor var i Amerika. Kontakt ble opprettet mellom Bodø, Skjeberg, Varteig og Småland, både brev og telefonlinjer krysset grensen. Så hadde jeg den glede å treffe Anna Hellesvik, hennes datter Marit og datterdatter Monica, da de kom på besøk hos meg. Vi hadde en hyggelig dag hvor jeg også viste dem rundt i Borge. De besøkte også slekt i Varteig. Så reiste de til Småland og besøkte Else Marie. Besøket ble meget vellykket. Nå har 95 år gamle Anna Hellesvik fra Bodø fått ekte familierelasjoner til sin morsslekt. For meg er det en stor opplevelse å være med på dette og se at tilfeldigheter ofte avgjør resultatet av slektsforskningen. Jeg håper at varige kontakter er knyttet. Artikkelen var publisert i Åbygge for syv år siden. Dette vendingen kom som et gledessjokk for familien Hellesvik. Anna innrømmet at hun i alle år SIDE 12 ØSTFOLDDIS - NR

13 Å bruke svenske SVAR Anne Marie Sandhaug Tidlig lørdag morgen 13. februar 2010 tegnet jeg et abonnement på søketjenesten i det svenske Riksarkivet, SVAR. Det gjorde jeg fordi jeg kl. 11 samme formiddag skulle holde et foredrag om «slektsgransking i Sverige», og gjerne vil vise DIS- Østfolds medlemmer hvordan det var å lese folketellinger og kirkebøker fra denne tjenesten. Det gikk ikke helt etter planen. Riktignok går ting fort i vår digitaliserte verden, men ikke alltid fort nok! Kvittering for betalt abonnement og mail med brukernavn og passord mottok jeg 2 sekunder etter at abonnementet var tegnet og betalt, men da jeg kl ville gjøre mitt første test-søk i SVAR, fikk jeg beskjed om at «ditt användarkonto er låst, kontakta kundtjänst på tlf. xxxxxxx». Greit det, jeg ringer det oppgitte telefonnummer og får der bare en automatisk telefonsvarer som forteller meg at nummeret ikke er i bruk. Altså ingen hjelp å få lørdag formiddag, og foredraget måtte foregå uten at jeg fikk vist søkefunksjonen i SVAR. Mandag morgen kl presis landet en mail fra SVAR kundtjänst i min mailboks, som fortalte meg at Vi har nu granskat din undansökan. Använd följande användarnamn och lösenord för att logga in på Så pr. mandag morgen er alt i sin skjønneste orden, og jeg får endelig mulighet til å granske de svenske kildene på min egen PC. Dersom andre går med tanker om å tegne et abonnement, så ta dere litt bedre tid enn det jeg gjorde. Det som jeg gjorde feil i utgangspunktet, var at man faktisk må opprette en användarkonto/brukerkonto FØR man får lov til å bestille/kjøpe et abonnement. Her er noen ord om framgangsmåten for dere som er usikre: Åpne hjemmesiden til SVAR. På høyre side vil du se en oransje/- brun firkant, med mulighet for å fylle inn bruker-id og passord. Siden du ennå ikke har fått bruker-id og passord, klikker du litt lenger ned i den oransje boksen på linjen Skapa nytt användarkonto. Fyll inn opplysningene som kreves i skjema (markert med stjerne). En av opplysningene de vil ha er Person- /organisationsnummer. Da svenske og norske personnummer er ulike, skrev jeg inn det eksempelnummer som står i skjema: (Det funka) Klikk på knappen Skicka Du får ganske raskt en mail tilbake om at en brukerkonto er opprettet, og at du nå kan bestille abonnement osv. Helt til slutt står det en viktig setning: Når vi har gransket din kundeansøkning kommer du til å få en endelig bekreftelse via e-post. (Det var denne setningen jeg ikke leste da jeg lørdag morgen i min travelhet ville opprette en brukerkonto). Nå kan du tegne det abonnement du ønsker ved å gå tilbake til hovedsiden, i den oransje/brune firkanten på høyre side er det en lenke til Teckna abonnemang. Med en gang du klikker på knappen Beställ så havner din «vare» i Kundevognen. Klikk på knappen Til kundvagn, derfra kan du klikke deg videre til Kasse for å betale. Du blir geleidet videre hvordan du skal utføre betalingen. Alt vel å bra så langt da er det bare å vente på den endelige mailen som bekrefter at din alt er OK. Da er du kommet til det du egentlig er ute etter, å søke i svenske kilder. Logg deg på med ditt bruker-id og passord, og let fram kilden du vil søke i. Du må nok lete litt rundt og bli kjent med oppbyggingen av siden før finner det du leter etter, men det er ikke noe problem å finne fram. I venstremenyen har du valget Forska, klikk Forska Søktjänster-Geografisk søk Fyll inn Län i «firkanten» som er midt på siden og Församling hvis du vet det. Når du har funnet det du vil se nærmere på, får du en beskjed om at for å få se bildene må du laste ned et program som heter Plugin. Du blir geileidet gjennom nedlastingen, så dette går greit. Da er alt klart du kan lese svenske kirkbøker i SVAR. ØSTFOLDDIS - NR SIDE 13

14 Godt skjulte svensker i Digitalarakivet? Gjør Windows 7 til en fryd å jobbe med Her er hovedsiden til Digitalarkivet. Av Anne Marie Sandhaug Østfold Historielags database «Innvandrede svensker til Østfold » ble for få år siden lagt ut i Digitalarkivet. Databasen som inneholder navn er til stor hjelp når man skal finne hvor våre svenske aner kom fra i Sverige, hvem de kom sammen med, når kom de, hvor gamle de var når de kom osv. Vi har fått flere henvendelser med spørsmål om hvordan man finner denne databasen. Årsaken til at noen synes denne basen er vanskelig å finne, er at den ligger under kategorien Kyrkebøker. Det er kanskje ikke helt innlysende for de fleste, men forklaringen er at denne databasen er basert på avskrift av innflyttingslistene Østfolds kirkebøker. Her er et par søketips: Tips 1: Åpne hovedsiden til Digialarkivet SIDE 14 Helt til venstre på den blå linjen øverst ser dere ordet Databaseveljar. Klikk på Databaseveljar. Velg Østfold fylke i bildet som kommer opp. I feltet Kildekategori velg Kyrkjebøker. På høyre side vil det da komme opp en liste over hvilke registrerte kirkebøker for Østfold som ligger i Digitalarkivet. Gå nedover i denne lista, ganske langt nede finner dere Kyrkjebøker,innflytta, og rett under der ser dere Innflytta svensker til Østfold Tips 2: Klikk på Databaseveljaren Et søkefelt kalt Søkeomgrep vises Skriv ordet svensk i søkefeltet Klikk knappen Utfør søket Lenka til Innflytta Svensker til Østfold kommer opp. Og husk: Les dokumentasjonen. HUSK nå å legge siden som favoritt sammen med andre «slekt-favoritter» Kjøre som administrator Hvis du har vært nødt til å kjøre enkelte programmer som administrator i Vista, vet du at du må høyreklikke programikonet og velge «Kjør som administrator». Dette kan du også gjøre i Windows 7, men du kan gjøre det enklere bare ved å holde inne CTRL + Shift når du starter programmet. Du vil fortsatt få spørsmål etterpå om du vil tillate programmet å kjøre som administrator (med mindre du har deaktivert User Account Control). Forhåndsvisning av bilder i Utforsker En ny veldig praktisk funksjon er å kunne forhåndsvise bilder når du blar i filer og mapper i Windows Utforsker. Trykk Alt + P, så dukker det opp et forhåndsvisningsfelt til høyre i Utforsker. Marker et bilde, og det forhåndsvises i dette feltet. Trykk Alt + P en gang til for å skru av forhåndsvisningen. PS: Windows 7 selges innebygget i mange datamaskiner eller kan kjøpes seprarat. Prisen er fra knappe 700 kroner, men pass på at du velger du riktig versjon. (Dagbladet nett) ØSTFOLDDIS - NR

15 Hvordan bytte til ett annet trådløst nettverk Av Ole Monsø Noen ganger er det behov for å koble seg til ett annet trådløst nettverk, enn det man vanligvis benytter. Som for eksempel når man har med seg pc en på ferie, eller ens eget nettverk er nede, og man får låne naboens tilkobling. Eller man tar med seg den bærbare på ett av møtene våre. I Windows XP er dette rimelig enkelt, i Vista og Windows 7 er det litt mer knotete. I Windows XP gjør du som følger, hvis du bruker det innebygde styringsprogrammet i XP: Høyreklikk på ikonet for trådløse nettverk nede på høyre side, på oppgavelinjen, det ser ut som en liten skjerm, med tre loddrette streker på høyre side. Klikk på «Vis tilgjengelige trådløse nettverk». Du får opp en liste over nettverk, her markerer du det nettverket du vil koble deg til. Klikk på «Koble til» nede i høyre hjørne. Hvis det er ett sikkert/- kryptert nettverk, må du legge inn passordet to ganger, for å kunne koble deg til. Når det er gjort klikker du på «OK». Maskinen forsøker nå å koble seg til det trådløse nettverket du valgte, og hvis det lykkes, vil du se at nettverket du valgte legger seg øverst i listen, og på høyre side vil teksten «Tilkoblet» vises. Da er du tilkoblet, og kan teste det ved å forsøke å koble deg til internett. Hvis det er nettverksenhetens eget program som styrer tilkoblingene, er framgangsmåtene forskjellig fra det som er beskrevet over, men i hovedsak består det i å starte opp enhetsprogrammet, fra ikonet nede på oppgavelinjen, markere nettverket du vil koble deg til, legge inn passord, og koble til. I Windows Vista og Windows 7 gjør du som følger: Høyreklikk på ikonet for nettverkstilkoblinger nede på oppgavelinjen på høyre side. Klkk på «Åpne Nettverks- og delingssenter». Klikk på den blå teksten «Koble til eller koble fra» på høyre side. I vinduet som nå åpner seg, får du en oversikt over nettverk som er tilgjengelige, velg det du skal bruke. Nå kan du trykke på «Koble til» hvis det er ett sikkert/-kryptert nettverk vil du også nå måtte legge inn passordet, og deretter vil maskinen prøve å koble seg til, når den er tilkoblet, skulle du kunne koble deg til internett på vanlig måte. Som i Windows XP er det mulig at nettverksenhetens egen programvare har tatt over styringen, og da må prosedyren til dette programmet følges. Emigrasjonskonferanse i Mellerud, Sverige Emigrasjon Konferanse «Brev til Sverige» august 2010 Mellerud, Sverige Dag 1: Fredag 13. august. På fredag vil du bli tilbudt en omvisning i det vakre landskapet Dalsland. Vi reiser med tog og buss, besøker spennende museer, kirker og gårder og lære mer om våre forfedres liv. Dag 2: Lørdag 14 august Konferansen starter kl Lørdag holdes seminaret på Dal i Mellerud. Lørdagens seminar er åpne for alle som er interessert i utvandringen, historie og slektsforskning. Dermed kan man velge å delta kun på lørdag og trenger ikke gjøre noe forvarsel. Det vil bli en utstilling om utvandringshistorie laget av grunnskoleelever, kunstutstilling med malerier av Carl Oscar Borg, utvandring informasjon, stand og kaffe. Dette er en perfekt dag for å gjøre kontakter mellom svensker og amerikanere. Lunsj blir servert på noen av de flotte restaurantene i Mellerud og du kan velge hva du vil gå til. Seminarer: Slektsforskning i USA Anna-Lena Hultman, slektsforsker Kvinnene i utvandringen Marianne Larsson, lærer Genline og Bygd Band Peter Wall Skog, medlem av styret, Genline Carl Oscar Borg Hakan Hultman, professor i landbruk Emigrasjonshistorie Erik Gustavson, Superintendent, Den svenske American Center Et delat folk Sverige-Amerika Arnold Barton, professor i historie. Mer informasjon på: conference.html Nye Østfold- Dag 3: Søndag 15 august På databaser søndag du invitert til å delta på gudstjenesten i kirken Bolstad, i Digitalarkivet hittil i år, Dalslands eldste kirke. registrert og korrekturlest i regi av DIS-Østfold: Bare seminarer Du kan velge å delta kun på Hvaler, døpte lørdagens seminar. SEK 100 hvis du Hvaler, konfirmerte betaler ved ankomst. Hvaler, gravlagte Hvaler, konfirmerte Hvaler, utflyttede ØSTFOLDDIS - NR SIDE 15

16 STYRET Leder: Anne Marie Sandhaug, Nabbetorpvn. 29A, 1632 Gamle Fredrikstad Tlf E-post: Nestleder: Ole Eddy Monsø, Løkkebråtveien 3, 1738 Borgenhaugen Tlf E-post: Kasserer: Dagfinn Ugelstad Larsen, Sarpsborgveien 68, 1640 RÅDE Tlf E-post: Sekretær: Peter Elias Løvli Sæter, Terrasse 24, 1639, Gml. Fredrikstad Tlf E-post: Styremedlem: Kjell Lisland, Slalåmbakken 3 K, 1598 Moss Tlf E-post: Varamedlem: Odd Marthinsen, Skonnertveien 4, 1659 Torp Tlf E-post: Varamedlem: Inger Johanne Øra, Rørvikvn 44, 1560 Larkollen Tlf E-post: Borge kirke i vinterdrakt. (Foto: Odd Marthinsen)

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Av og v/thor H. Nordahl

Av og v/thor H. Nordahl * Av og v/thor H. Nordahl (Foto: Montasje: Shutterstock/Teknofil.no) SLEKTSTRE For å komme i gang bør en først gjøre følgende: Snakk med de eldste i familien og notér alles navn, fødselsår/alder, beste-/oldeforeldre

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren»

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. Trinn

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Riktig godt nytt slektsgranskerår til dere alle!

Riktig godt nytt slektsgranskerår til dere alle! Østfolddis Digitalt medlemsblad, nr. 1 - januar 2012-3. årgang Riktig godt nytt slektsgranskerår til dere alle! Medlemsmøte Lørdag 14. januar kl. 11.00 kommer Nina Hanssen til vårt møte på Roald Amundsens

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer