INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F. Ungdomsarbeid G. Familie- og voksenarbeid H. Annet til informasjon 2. Utvalg, råd og tjenester. A. Husrådet og prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke B. Gudstjenesteutvalget C. Undervisningsutvalget D. Diakoniutvalget Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti 2013 E. Ressursgruppen F. Økonomiutvalget G. Kommunikasjonsutvalget 3. Gudstjenestelivet 4. Økonomi og regnskap 2013 A. Menighetens regnskap og balanse B. Koret FløyBaGos og SoulKids, regnskap C. Koret Flekkerøy SoulChildren, regnskap D. Fritidsklubben, YOU2

3 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 3 1. MENIGHETSRÅDETS ARBEID A. MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER VÅRT OPPDRAG Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. Vi er et evangelisk - luthersk trossamfunn. Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker. Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og fellesskap. Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy VÅR VISJON Alle vil vi ha med på veien til himmelen Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre. Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus. Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. VÅRE VERDIER OG HOLDNINGER Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være Vennlige (Filipperne 4:5) Inkluderende (Kolosserne 3:12) Tjenende (1. Petersbrev 4:10) Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy

4 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 4 B. MENIGHETENS STRUKTUR

5 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 5 C. MENIGHETSRÅDET Flekkerøy menighetsråd har i 2013 hatt følgende sammensetning. Medlemmer: Åshild Guttormsen Olsen Tove Nilsen Grastveit Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Vidar Røsstad Marte Stine Richardsen Siv Ingrid Hansson Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget og repr. i diakoniutvalget. Nestleder, repr. i arbeidsutvalget og repr. i gudstjenesteutvalget. 1. varamedlem. Repr. repr. i husrådet. Fellesrådsrepresentant og repr. i plankomitèen. Fellesråds vararepresentant og repr. i økonomiutvalget. Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen. Repr. i gudstjenesteutvalget. Repr. i kommunikasjonsutvalget. Repr. i undervisningsutvalget. Varamedlemmer: 2. Kjetil Kragset Repr. for Torsdagstreff. 3. Heidi Marie Eikås Johannessen Repr. for Torsdagstreff. 4. Gunnar Torset Repr. i diakoniutvalget. 5. Bård Gotskalk Austefjord Repr. i kommunikasjonsutvalget. Menighetsrådsmøtene: Alle medlemmer og 1. varamedlem møter fast til møtene. I tillegg møter sokneprest og daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Menighetsrådets arbeidsutvalg: Saksforberedende organ for menighetsrådet. Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. Menighetsrådet har i 2013 hatt 9 møter, hvor 87 saker har vært behandlet. Menigheten har hatt 1 menighetsmøte i 2013.

6 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 6 Menighetsrådets virksomhet oversikt.

7 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 7 VESENTLIGE AV MENIGHETSRÅDETS SAKER I 2013 Verdier og verdigrunnlag for Flekkerøy menighet. Plan for bruk av brosjyrene «Oppdrag, visjon og verdier» og «ledermanual». Lydplater i menighetssalen. Montering av lydplater i deler av taket i menighetssalen for å dempe støy. Menighetens kor; FløyBaGos inndeles i to kor. Fra høsten 2013 inndeles FløyBaGos i to kor; FløyBaGos, 3-6 år og SoulKids, trinn. Begge korene har øvelser tirsdager kl Påsken Vi tenker helhet for hele påskeuken fra palmesøndag 2. påskedag. Nytt av året blir derfor egne korte kveldssamlinger mandag, tirsdag, onsdag og lørdag i påskeuken. Hovedansvarlig for samlingene er: Arve Nilsen og Nils Ingvar Nilsen. Lokal trosopplæringsplan. Orientering fra arbeidet med lokal trosopplæringsplan av trosopplærer, sokneprest og undervisningsutvalg. Bearbeiding av innspill fra menighetsrådet. Søknad og godkjenning fra biskopen i Agder og Telemark bispedømme. Menighetsrådets handlingsplan for perioden Menighetsrådet hadde en prosess i 2013 med utarbeiding av menighetsrådets handlingsplan for perioden Utvalg, undergrupper og samarbeidsorgan var med i prosessen. I avslutningen av 2013 endte menighetsrådet opp med en handlingsplan for perioden med prioriterte hovedarbeidsområder. Takkefest for alle frivillige medarbeidere, høsten Menighetsrådet, sokneprest og daglig leder var vertskap. Ca. 85 stk. påmeldte. Flott fest! Innstilling av miljøarbeider i 20% stilling. Elias Bakke tok i mot tilbud om stillingen med funksjonstid, Menighetens hjemmeside. Kommunikasjonsutvalget har vært i prosess med utvikling av menighetens hjemmeside. Menighetsrådet godkjente hjemmesiden slik den fremstår og den profileres nå i menigheten. Kirketjener: Kirketjener, Johan Trygve Berglihn fikk innvilget permisjonssøknad til Vikar for ham i permisjonstiden er Stig Rune Skaran. Kristiansand kirkelige fellesråd, handlingsprogram for perioden Forslag og høringsuttalelse. Temakveld i Søm kirke, 12. november. Tema: Å være kirke i pressområde.

8 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 8 Åpningstider i Flekkerøy kirke. Samtale rundt åpningstider ved kontoret i Flekkerøy kirke. Bispevisitas i Flekkerøy og Voie menigheter, februar Planleggingsfase, høsten Regnskap og budsjett. Gjennomgang av driftsregnskap og budsjett for D. PERSONELL Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2013: Johan Trygve Berglihn Kirketjener, 50%. Permisjon fra og med Stig Rune Skaran Kirketjener, 35%. Vikar for kirketjener fra Gunnar Lindtveit Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%. Oscar Jansen Organist i 30%. Kristina Høgetveit Miljøarbeider, 20%. Til og med: Elias Bakke Miljøarbeider, 20%. Fra og med: Else Norheim Trosopplærer, 50%. Roy Øverland Daglig leder, 70%. Menighetsfinansierte stillinger, 2013: Aase Randi Iversen Renholder av menighetslokalet, 20%. + Vikar renholder i 15% for kirketjener i perioden Anstein Norheim Ungdomsarbeider, 50%. Ungdomsarbeiderstillingen: 30% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Roy Øverland Menighetsarbeider, 30%. Menighetsfinansierte stillinger er lønnet via menigheten givertjeneste. KIRKENS HUS I KRISTIANSAND: Åpningstid: Mandag fredag Kl Tlf.: Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken. Innmelding av dåp. - Avtale tid og sted for vigsel. Generell info. FLEKKERØY KIRKE: Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Sokneprest, onsdager kl

9 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 9 Stilling etc.: Navn: Tlf. : E-post: Flekkerøy menighet Sokneprest Gunnar Lindtveit Kirketjenervikar Stig Rune Skaran Organist Oscar Jansen Ungdomsarbeider Anstein Norheim Trosopplærer Else Norheim Renholder Aase Randi Iversen av menighetslokalet Daglig leder Roy Øverland Miljøarbeider Elias Bakke INTERNETT: Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no E. BARNEARBEID Generelt: Flekkerøy menighet vil tilby 315 undervisningstimer for barn- og unge i alderen 0-18 år. Dette vil skje trinnvis i årene fremover i samarbeid med trosopplærer, undervisningsutvalget, frivillige og øvrige ansatte. I 2011 ble det inngått en intensjonsavtaler med de bestående barne- og ungdomslagene på Flekkerøy, når det gjelder enkelte tiltak. I 2013 har vi gjennomført 20 av de 27 tiltakene som står i trosopplæringsplanen for Flekkerøy menighet. Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende barnearbeid: Menighetsfadder for dåpsbarn (0-4 år): Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to menighetsfaddere fra menigheten i 4 år. Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag. Hovedansvar i 2013: Elisabeth Tønnesøl Skogseid, daglig leder, menighetsfadderne. Babysang for babyer fra 3-12 mnd med foresatt: Vi har arrangert 2 kurs på 8 samlinger i løpet av Samlingene inneholdt sangstund og felles lunsj. Første kurs ble holdt av Torbjørg Haddeland Høgetveit og det andre av Maria Svendsen og Merethe Liane. Helsesøster deltok også på det første kurset. Deltakere på tiltaket i 2013: 32 barn av 59 inviterte. Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: Søndag 13.oktober hadde vi en enkel og tilrettelagt gudstjeneste for små barn. Gudstjenesten inneholdt sang, andakt, bønnestasjoner og nattverd. Vi spiste kveldsmat sammen etterpå. Fremmøte på gudstjenesten var ca.80 stk., og av disse var 21 barn av de 117 som var invitert. En fin start.

10 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 10 Gave til 4-års medlemmer: «Min kirkebok» Søndag 18. august fikk alle 4.åringer utdelt 4års-boka. Gudstjenesten arrangeres i samarbeid med søndagsskolen. Etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet fest for 4 åringer med familier i samarbeid med søndagsskolen. Barna fikk da informasjon og tilbud om å begynne i Flekkerøy søndagsskole/søndagsklubben og barnekoret FløyBaGos. Foreldrene fikk noen tips til tro i hjemmet ved trosopplærer, mens Svein Pedersen hadde minisøndagsskole for 4-åringene. Deltagere på tiltaket i 2013: 24 stk. av 43 inviterte. Frivillig tilbud for 4 og 5 åringer: Barna fikk informasjon om tilbudet på festen for 4.åringer og på opstartsfesten for 5.åringer. Tilbudene er deltakelse på søndagsskole, søndagsklubb og FløyBaGos. Deltakere på tiltaket 2013:58 stk. av 90 inviterte. Kirkerottene for 4.åringene: I forbindelse med juleavslutningen til FløyBa Gos tirs.3.des. inviterte vi alle 4.åringene til å komme på ungdomsloftet og se filmen: Kirkerottene og Gabrielle» De fikk popcorn. Deltakere på tiltaket i 2013: 15stk. av 43 inviterte. Valgfrie former for 5-åringer: 5-åringene ble invitert til en oppstartsfest sammen med familien sin 27. august. Her ble de presentert for lagene søndagsskolen, søndagsklubben og FløyBaGos, som de kunne delta på det neste semesteret. Barna fikk også utdelt dvd-en «Propell», som er utgitt av Søndagsskolen Norge, som inneholder mange fine sanger og så gis det tips til tro i hjemmet. Vi tok frem enkelte klipp fra dvd-en. Daniel Lindhjem tryllet for oss. Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner, som vi ønsker de skal bruke. Deltagere på tiltaket for 5- åringer i 2013: 19 stk. av 44 inviterte. Dåpsskole for 6 års medlemmer: Dåpsskolens innhold: -Utdeling av 6-årsbok ved familiegudstjeneste. -3 enkeltsamlinger i kirken. -Utdeling av diplom ved gudstjeneste, der barna deltar på søndagsklubben. Ansvarlige for dåpsskolen 2013: Else Norheim, Frida Hansson, Lisa Kristiansen og Karen Kilane Deltagere v/ 6 års dåpsskole i 2013: 35stk. av 50 invitert. ½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktørene Torunn Haraldsen og Brit Kari Urdal hadde et informasjonsmøte for de påmeldte. Barna får da 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland» Deltakere på tiltaket i 2013: 13 stk. av 43 inviterte. Tilbud for 3.trinn: Søndagsskolen/søndagsklubben: Barna får brev om at de ønskes spesielt velkommen til høsthalv-året på søndagsskolen/søndagsklubben. Deltakere på tiltaket i 2013: 22stk av 43 inviterte.

11 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 11 Tårnagenthelg for 3.trinn: Barna var sammen med flere foreldre en hel lørdag og var agenter med forstørrelsesglass og lommelykt og fikk flere oppdrag som de måtte løse. Et av oppdragene var å lage innhold til gudstjenesten neste dag. Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på gudstjenesten påfølgende søndag. Foreldre og ungdommer hjalp til hele helga. Bestemødre lagde mat. Deltakere på tiltaket i 2013: 45 stk. av 54 inviterte. Valgfrie former for 4.trinn: Tiltaket startet med en oppstartsfest der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Lagene var: Sennepskornet jenteforening, Rasken gutteforeningen Speideren og Flekkerøy Soulkids. Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner som vi ønsker de skal bruke. Deltakere på tiltaket i 2013: 38 stk. av 54 inviterte. Bibel til alle i 5. trinn: Menigheten har i en årrekke samarbeidet med Flekkerøy barneskole om utdeling av bibel til 5. trinn. Bibelen ble delt ut ved egen skolegudstjeneste, 16.okt. Antall elever som fikk bibel i 2013: 67stk. Bibelkurs for 5.trinn: I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter skoletid. De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i Bibelen. Sokneprest og trosopplærer delte på undervisningen. Voksne og ungdommer var med og hjalp til med ulike aktiviteter. Bestemødre lagte mat til alle når de kom. Deltagere på tiltaket i 2013: 43 stk. av 55 inviterte. Frivillige tilbud, 6.trinn Tiltaket startet med en oppstartsfest den 28.august. Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Det var Soul children, jenteforeningen Sydkorset, søndagsskolen og You 2. Deltakere på tiltaket i 2013: 36 stk. av 40 inviterte. «Lys våken» for 6.trinn: Fra lørdag ettermiddag den 30.nov.til etter gudstjenesten på søndag den 1.des. var vi samlet i kirka. Hele staben var med på å gjennomføre tiltaket og det var flott. Vi hadde tema «Lys i mørke», spiste taco og godteri, løype i mørke og samling rundt bål og hadde ulike oppgaver de øvde på til gudstjenesten. Alle overnattet inne i kirkesalen. Gudstjenesten ble gjennomført med «Lys våken» sangen, drama/ dans rundt tema og flere innslag av barna. Deltakere på tiltaket: 38stk. av 44 inviterte. Yngres/ Yngrestur for 7.trinn: I samarbeid med yngreslederne inviterte vi til deltakelse på yngrestur til en redusert pris. Turen ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Det var mye annet som skjedde den helga. Det var 59 inviterte. Vi vil rekke en stor takk til alle dere som har vært med å bedt for arbeidet og for dere som på en eller annen måte har bidratt til at vi har kunne gjennomført alle disse tilbudene.

12 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 12 Årsmelding for Søndagsklubben, Søndagsklubben er et fast innslag for barn under gudstjenesten. Vi har Søndagsklubben under de fleste vanlige gudstjenester som menigheten eller Misjonsforeningen arrangerer. Ledere: Ledere i Søndagsklubben har i 2013 vært inndelt i tre team bestående av ungdom og voksne. Det er +/- 8 voksenledere i hvert team. Teamledere i 2013 har vært: Anne Nilsen (team 2), Jorunn Sagedal (team 3), Anne Margrethe Vik (team 4). På grunn av ledermangel har vi måttet løse opp team 1. Kirsten Nilsen har gitt seg i Søndagsklubben og familien Haraldsen har gått inn i team 3. Antall barn: Det varier veldig hvor mange barn som kommer på Søndagsklubben det kan være alt i fra 10 til 50. Alder på barna er fra 0-12 år (ca). Innhold: Barna går opp på Ungdomsloftet etter å ha sunget Søndagsklubbsangen (et stykke ut i gudstjenesten). Vi blir der oppe i ca 45 min. Vi starter med en fellesdel med sang og andakt. Etterpå deler vi barna inn i fire grupper: 0-4 år, 4-8 år og 8-12 og 12+. I disse gruppene har vi alderstilpassede aktiviteter. Som hjelpemidler bruker vi i hovedsak Søndagsskolens Sprell. Søndagsklubben er en gruppe som fungerer godt, og de enkelte teamene jobber selvstendig. Fra høsten 2014 har vi fått løfte om medlemmer til et nytt team. Hilsen hovedleder, Torunn Haraldsen Årsmelding for FløyBaGos og Soulkids, 2013 Høsten 2013 delte vi gamle FløyBaGos i i to. Soulkids fra Klasse og FløyBaGos fra 3-6 år. Soulkids øver hver tirsdag kl i kirka. FløyBaGos øver annenhver tirsdag (oddetallsuker) samme tid, kl FløyBaGos (FBG) har for tiden 57 registrerte barn. Vi har regnskap sammen med Soulkids. Vi har kontingent på kr. 100/sesong. Det er som regel ca barn på øvelsene i FBG. Vi synger litt, har en kort andakt, ofte holdt av barn fra Soulkids (4. Klasse), har litt sangleker i ring før vi synger litt som kor til slutt. Vi har hatt en opptreden (julemesse) i høst, pluss avslutningskonsert for foreldre kombinert med grøtfest! Foreldrene får kaffi og sitter og hører på når vi øver. Vi har snakket om at vi ønsker oss noen som kan stille opp med enkel servering/salg av enkel middagsrett et par ganger i halvåret. Vi tror det er et stort potensiale i å samle foreldre slik av og til. Det var i hvert fall suksess med grøt før jul...

13 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 13 Hos Soulkids er det rundt 50 på øvelsen. Her er lederne fortsatt Frank Otto Pedersen, Karen Kilane, Cathrine Øgrey Brandsdal, Eirin Vige Fidje og Anne Bentsen. Begge korene har regnskap sammen der Eirin V. Fidje er kasserer. På øvelsene til Soulkids er det vanligvis medlemmer. Vi har begynt med litt flere engelske sanger, og det har vært vellykket. Litt andrestemmer har det også blitt lagt inn Barna får mulighet til å utfordre seg på nye ting og det er gøy! Vi har bidratt med sang stort sett her på Flekkerøya. Vårt hovedfokus er arrangementer i nærmiljøet og det har vært vellykket. Høydepunktet i 2013 var konsert med Emeline og Sunniva. Det var veldig vellykket og de var fine mennesker å jobbe sammen med. Utfordringer og gleder Barna er ivrige sangere og vi har mange dyktige solister i begge korene. Vi gleder oss til fortsettelsen! Hilsen oss i FløyBaGos/Soulkids Årsmelding for Flekkerøy SoulChildren (FSC), 2013 Ledere: Anne-Britt Thompson, Eva D. Vik, Janet S. Hansson, Jostein Viste, Kirsten Nilsen, Torhild Skraastad. Vi teller ca.50 medlemmer og øver hver tirsdag fra Første tirsdag i hver måned har vi kveldsmat sammen. En stor takk til Lisa og Marry som stiller opp og ordner maten for oss. FSC er blitt 1 år og fortsatt er det gøy å drive kor og «reise ut» med vår gladsang. Året 2013 har vi deltatt på fellesmøtene i domkirka, sunget på basarer, gudstjenester, 17.mai, øygospel,julemesser og i dyreparken Må nevne øygospel, hvor vi sang sammen med Oslo Soul Children. Gøy for liten og stor. Denne våren har vi utfordret de eldste i koret til å holde andakt på øvelsen. Vi ønsker at dette skal være en arena, der barna/tweensa kan formidle Jesus på en trygg og god måte. Vi ønsker også at alle skal være rause og engasjere seg for hverandre.både innad og ut mot andre barn i nærmiljøet. For målet med Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus. Vær med å be for Flekkerøy Soul Children. Vi har også opprettet en nettside som du gjerne må besøke : og vi er også på facebook. Vi ønsker her å rette en takk til dere foreldre som stiller opp på arrangementer og ikke minst til henting og bringing. Dere er uvurderelige. Bless you Med vennlig hilsen lederne i Flekkerøy Soul Children

14 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 14 F. UNGDOMSARBEID Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: Årsmelding for fritidsklubben YOU2 Dette var syvende året med YOU2 i Flekkerøy menighet. Tilbudet er for barn/ungdommer på 6-8 trinn, men hovedbrukerne er 6.og 7. trinn. YOU2 har i løpet av 2013 gjennomgått en stor omorganisering når det gjelder ledelse. Storparten av ledergruppen gjennom flere år ønsket av ulike årsaker å avslutte sitt engasjement. Det ble på felles voksenledersamling besluttet at det ikke lenger skulle være en egen ledergruppe, men at alle ledere skulle fordeles på ulike ansvarsområder. Det ble også bestemt at det skal arrangeres klubbkveld ca. en gang pr. mnd. Det er 15 voksne ledere og 8 ungdomsledere. YOU2 ønsker å bidra til at barna/ungdommene skal føle seg hjemme i menigheten. Vi tror at sjansene da er større for at de vil fortsette å gå på aktiviteter i kirke/bedehus når de blir eldre. Klubbkveldene er fredag i Flekkerøy kirke og har normalt fulgt følgende program: 19.00: Inngang/Kiosk : Grupper/aktiviteter : Samling i kirkerommet 20.40: Konkurranse 20.45: Matservering ved matgruppen/kiosk 21.00: Slutt! Gruppene har hatt følgende aktiviteter: hobbyverksted, dans-/forsanger-gruppe, kjøkken, luftgevær, brettspill og rompefotball. Vi har hatt to annerledes kvelder: 3. mai: Semesteravslutning ved Murane. Det var aktivitetsløype, grilling, andakt og leker. 15. nov: Stjerner i Sikte. Show med mange flinke artister og pizza fra Pizzabakeren. Det har totalt vært arrangert 9 klubbkvelder i 2013: 8. februar, 1. mars, 15. mars, 5.april, 19. april, 3. mai, 20. september, 25.oktober og 15. november. Fremmøtetallet dette året har ligget på gjennomsnittlig 39, med en topp på Stjerner i Sikte med 88 registrerte fremmøtte. Under samling i kirkerommet har vi samlet inn 2684,- i kollekt dette året. Kollekten har gått til fadderbarnet vårt, Agung. Vi planlegger at klubben skal fortsette en fredag i måneden også det kommende året. Alle ledere takkes for en flott innsats i året som har gått. Bjørn Vidar Nilsen

15 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 15 Konfirmantundervisningen: Høsten 2013 ble 30 ungdommer konfirmert. Undervisningen gikk som vanlig på torsdagskvelder etter boka «Con Dios». Etter en halv times undervisning fikk vi mat levert av foreldre, dette koste vi oss med under gruppesamtalen. Til hver konfirmantgruppe var det 4 ledere og hjelpeledere som gjorde en super innsats. Helgeturen i februar gikk også dette året til Fredheim leirsted ved Oggevatn med Anstein som turleder og Gunnar som underviser. Ledere og konfirmanter bidro med naturtursti og leker og masse godt humør. Søndag avsluttet vi med gudstjeneste med bønnevandring. Konfirmantene var med og gikk fra dør til dør på fasteaksjonen 19. mars. Her ble det samlet inn kr ,5 til Kirkens nødhjelp. Etter siste undervisningssamling i april, samlet vi lederne til kosekveld med pizza og evaluering av opplegget. De fleste konfirmantene ble med Anstein og noen ledere på KonfCamp på Risøy med stort utbytte i begynnelsen av sommerferien. Etter ferien samlet vi alle konfirmantene tre torsdager og forberedte samtalegudstjeneste og konfirmasjon sammen med enkelte ledere fra ungdomsforeningen. Etter samtalegudstjenesten holdt ungdomsforening og menighetsråd fest for konfirmanter med nærmeste familie. Takk til alle som gjorde 2013 til et godt konfirmantår! Sokneprest Gunnar Lindtveit

16 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 16 G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: Menighetens bønnetimer: Bibelen forteller i Lukas 5 om den lamme som fikk både sine synder tilgitt og førligheten tilbake fordi noen menn bar den lamme til Jesus. «Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er tilgitt.» og videre «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» I partallsuker er kirken åpen for stillhet og bønn mandag fra kl ,00. Fra er det i menighetssalen mulighet til samtale og forbønn blant annet for sykdom. Kl samles vi rundt alteret i bønn for øya, menigheten og verden. Du er hjertelig velkommen med dine ønsker om forbønn og til å være med i bønnearbeidet i vår menighet. Vi er ikke mange, men annenhver mandag er det alltid noen som ber Guds nåde inn i våre sammenhenger og bringer mennesker fram til Jesus. Anette Landelius og Arve Nilsen Årsmelding «Show and Tell» familiearbeid Vi i «Show and Tell» ser tilbake på året med stor takknemlighet og glede. Takknemlig over alle som er med å gjøre det til det det er, og at det blir satt pris på i menigheten. Glede over alle små og store skritt vi tar sammen med hverandre og Gud. Visjonen vår er å bli bedre kjennt med Gud og hverandre, og gjennom små og store utfordringer vise hva vi opplever med Gud og fortelle det videre. Emner for dette året er hentet fra Misjonsbefalingen matt. 28: 16-20: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Hva var det Jesus befalte oss å gjøre? 1. Omvendelse og tro ( på menighetsturen ). 2. Å elske Gud og sin neste. 3. Nattverden. 4. Bønn og Bibel. 5. Gi rikelig. 6. Gjør disipler Vi opplever at det vi snakket om og drømmte om for noen år siden nå er en del av arbeidet. Vi snakket om hvor gøy det hadde vært å skrive manus selv, ha en filmgruppe, egen familie på scenen, ungdom som er med å spille i band mm, og nå har vi noen med som gjør at vi kan gjennomføre det. Eva D Vik skriver mye av manus og Jorunn Sagedal skriver familiedrama.

17 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 17 Vi er rundt 30 familier = 135 barn og voksne, som er sammen 5 helger i året og forbereder «familiefeiring» søndagen. Fra høsten 2013 har vi også en voksensamling fredag kveld, som Marianne og Harald Fjell leder. Har hatt Dale Kaufmann med til å undervise 3 kvelder, og Marianne to av disse. Vi har vært rundt 30 voksne som samles til kveldsmat og fellesskap. Viktig kveld der vi kan bli kjennt i roligere former og der vi kan få noen utfordringer med oss på veien. Beetweens er også nytt fra høsten Da har trinn vært samlet hos Lisa og Knut Ove Kristiansen (og Jorunn og Endre Sagedal en av gangene) etter fellessamling lørdag ettermiddag. Dette for å bli kjennt, og å ha fellesskap med Gud og hverandre. De har sett en andakt av Viggo Klausen, snakket sammen og bedt sammen. Også litt tid til spill og lek. Dette arbeidet har vi lyst til å utvide til å bli flere enn 5 lørdager, slik at de kan bli godt kjennt med hverandre og få et fellesskap og tilhørighet i menigheten. Tenker da at de som er med åpner hjemmene sine og bytter på hvem de er hos. Gøy også at bandet med Andreas Dale som leder nå øver med noen barn og ungdommer som får spillt i kirken. Alle familier betaler 1000 kr el 200 kr pr helg + vi har kollekt på «Show and tell» søndagene. Dette gjør at vi får finansiert det meste + noen gir materiell og div som gaver til arbeidet. Tenker på mulighet for støtte andre veier til arbeidet, men har ikke fått gang på det enda, så om noen har lyst til å hjelpe ta gjerne kontakt. Utfordringer fremover er «hyrdefunksjonen». Vi ønsker at alle skal bli sett, og har snakket litt om mulighet for en ansatt evt i kombinasjon med ungdomsarbeider. Ikke at den ansatte skal drive arbeidet, men et samarbeid. Dette blir tatt videre i menighetsråd og evt et menighetsmøte. Også utfordrende å la alle ta del med det de er gode til og har lyst til. Vi kommer til å fokusere mer på at de voksne finner en plass og at de sier fra om det er noe de eller andre kan gjøre for at barna skal trives. Noe av gleden ved familiearbeid er at vi kan være eksempler for barna våre og andres barn. Og betweens/ungdommer er eksempler for hverandre og barna. Vi gleder oss til fortsettelsen! For komiteen, Sven Bjørn og Karianne Hillesund

18 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 18 Årsmelding for Torsdagstreff for voksne: Ledere: Kjetil Kragset og Heidi Marie Eikaas Johannessen har hatt hovedansvar vedrørende planlegging og gjennomførelse av arrangementene. Karen Kilane og Paul Richardsen har deltatt i planlegging av kveldene. Tiltak: Temakveld med aktuelle hverdagstema samt god kveldsmat hvor det legges stor vekt på det sosiale og hvor det er god takhøyde. Samlingene holdes i kirka kl ca hver første torsdag i måneden. Aldersgruppen er ca år, men åpent for alle Gjennom året har det vært fra fremmøte pr. gang. Aktivitet: Totalt i 2013 har vi hatt 7 (4 på våren og 3 på høsten)samlinger med følgende forelesere/ temaer: Vidar Udjus Fred i midtøsten er det mulig? Karen Kilane/Eirin Fidje Å møte veggen, eller i hvert fall i det minste en planke Sylfest Lomheim Snakkar om å snakka Tore Thomassen Livsveiene vi går (sanger i motbakke) Lars Verket Leve enklere både i arbeid, fritid og tro Oddvar Søvik Linkledet i Torinto Harald Eikeland m/musikervenner Økumenisk aften Utfordringer: Har vært en utfordring å skaffe nok personer til kjøkkentjeneste, men er i bedring. Trenger også flere ledere, for å kunne ivareta nye som dukker opp på samlingene. Hilsen Kjetil Kragset og Heidi Marie Johannessen Smågrupper for voksne: Smågruppene er i tillegg til gudstjenesten de viktigste byggesteinene i menigheten. Det er gjennom gruppene vi skal arbeide for å leve menighetens, mål og verdier. Hensikt med gruppene er å bygge fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. Stedet for å inkludere og invitere nye i menigheten. Et sted der vi er opptatt av å tjene andre. Gruppene er ulike. I dag er det 15 stk ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverket. Det er ulike typer grupper: Bibelgruppe, bønnegruppe, samtalegruppe, familiegruppe, kvinneforening, mannsgruppe og husfellesskap. Innholdet på den enkelte gruppe varierer. Det mest vanlige er to ting: DELE: Å dele liv innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre. Bibelen eller en studiebok benyttes av de fleste. Å dele liv sammen gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper hverandre til å leve livet i hverdagen. BE: De fleste bruker tid til å be sammen. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte.

19 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 19 Hvordan bli med i en smågruppe? Ta kontakt med Flekkerøy kirke, / epost: Eller ta direkte kontakt med en fra styringsgruppen for menighetens gruppenettverk: Arve Nilsen, Jan Egil Norheim, Rolf Guttormsen eller Roy Øverland. Menighetsturen til Hove, august 2013: For syvende gang på rad reiste Flekkerøy menighet på menighetstur. Årets tur gikk for andre gang til Hove leirsted på Tromøya, Arendal. Over 250 barn, ungdom og voksne var påmeldt og overnattet i ulike rom, campingvogn, telt og båt. Tema for årets tur var: Fellesskap som forandrer. En flott menighetstur med en positiv og god stemning blant deltakerne. Vi møttes i det store møteteltet til felles samlinger. Etterpå var det egne samlinger for barn, ungdom og voksne. Det ble servert god mat i egen kafè. Området på Hove er stort og ble benyttet til mang en aktivitet. Helgen ble benyttet til å knytte gode bånd til de ulike aldersgrupper og fellesskap oss imellom. Årets menighetsturkomité har bestått av: Ann Margrethe og Jarle Vik, Karianne og Sven Bjørn Hillesund, Beate og Bård Austefjord, Siv Ingrid og Oddbjørn Hansson, Marielle og Knut Løvås, Ingvild og Eivind Sjekkeland. TAKK til deg! Flekkerøy menighet har et rikt og mangfoldig barne-, ungdoms- og voksenarbeid. En del står direkte under menighetsrådet og en del er selvstendig og frittstående. Menighetsrådet ønsker å TAKKE alle som har tjenestegjort i de ulike sammenhengene gjennom Med ønske om Guds gode velsignelse i tjenesten videre!

20 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 20 H. ANNET TIL INFORMASJON: 1. Ukentlig løpeseddel - "GUL LAPP" All aktivitet i Flekkerøy bedehus og kirke samarbeider om felles ukentlig informasjonslapp om de forskjellige arrangementer i begge hus. Alle husstander på Flekkerøy mottar info.-lappen ukentlig. Distribusjon av løpeseddelen: Alle større kristne lag og foreninger bidrar med distributører. I 2013 var det med 44 stk. distributører fordelt på 4 stk. ulike ruter. Hver enkelt distributør har ansvar for 1 rute i en måned. Det er alltid en utfordring å få delt ut til alle husstander når et så stort apparat med frivillige er med. Vi gjør så godt vi kan og har øynene åpne for alle postkasser, også de som er flyttet til hushjørnet. Enkeltstående postkasser v/ huset: Dersom du ikke mottar gul informasjonslapp i din postkasse ber vi deg rett og slett flytte postkassen tilbake på stativet eller benytte et av alternativene under: Andre gode alternativer for å motta menighetens ukentlige informasjonsskriv (gul lapp): 1. Internett: flekkeroymenighet.no 2. Direkte på DIN e-post? Send din e-post adresse til: 3. Flekkerøy kirke: Utlagt i våpenhuset og oppslagstavle på menighetstorget. 4. Butikken KIWI-Flekkerøy, oppslagstavlen. 5. Frist for innlevering av info. til "gul lapp": Innen hver ONSDAG til Roy ( ). Benytt gjerne e-post for å melde ifra om info. til gul lapp: Økonomi: Menighetsrådet og bedehusstyret deler på trykkeutgiftene for gul løpeseddel. 2. Aktivitetsbrosjyre. Hvert år oppdateres aktivitetsbrosjyren over all kristen aktivitet i Flekkerøy menighet. Brosjyren er inndelt i aktivitetstilbud for barn, ungdom, voksne. Den inneholder aktivitetstilbudenes innhold med virkedag/ kl. og kontaktperson. Brosjyren benyttes aktivt i menighetsarbeidet og er ligger tilgjengelig på kirkens menighetstorg, bedehuset og menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no 3. Virksomhetslisten. Flekkerøy kirke og bedehus planlegger nå sin virksomhet hver for seg, men holder hverandre orientert i planleggingsfasen. Benyttes i hovedsak til intern planlegging på begge hus. Virksomhetslisten kan ses på menigheten hjemmeside flekkeroymenighet.no og kan i tillegg fåes ved henvendelse til daglig leder i kirken, evt. e-post til:

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 28.01.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 36-50/ 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 36-50/ 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 27.05.14 Fra kl 19:00 Til kl 21:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20 Sted: Flekkerøy kirke, kirkestuen. MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20 Tilstede: Siv Ingrid Hansson, Åshild Guttormsen Olsen, Marte Stine Richardsen, Vidar

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2015

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2015 Årsmelding 2015 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid / trosopplæring F. Ungdomsarbeid G. Familie-

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet

PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet Forord Plan for diakoni i Flekkerøy menighet er utarbeidet på grunnlag av: Plan for diakoni i Den norske kirke, som ble vedtatt av Kirkemøtet i november 2007. Diakoniutvalget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20 Sted: Flekkerøy kirke, foreningsrommet. MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20 Tilstede: Harald Fjell, Siv Ingrid Hansson, Gunnar Torset, Åshild Guttormsen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, menighetssalen Møtedato 28.10.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer