STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014"

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Svein Marienborg Geir Ingeborgrud Morten Øren Christian Brennum Jan Skjønberg Tor Brønn Unni Ekren Daglig leder har vært Rolf Munk Blaker i hele Totalt har det blitt avholdt 5 styremøter i 2014 (27. februar, 10. mars, 20. mai, 16. september og 16. desember). Daglig leder utarbeidet etter årsmøtet 10. mars 2014 en omfattende fordeling av arbeidsoppgaver blant styremedlemmene/varamedlemmene slik at alle hadde konkrete temaer og oppgaver å forholde seg til. Det interne samarbeidet i styret har i hele foreningsåret 2014 fungert meget bra. Sekretariatet har i hele 2014 leid et eget kontor i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. TEK 2015 Hele varmebransjen venter på ny energidel til TEK 10. Myndighetene har satt i gang en prosess, som vil innebære betydelige endringer i oppvarmingsmarkedene. Klimaforliket, som ble vedtatt på Stortinget i juni 2012, konkluderer bl. a. med følgende: - Elektrisitet til oppvarmingsformål skal unngås. - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger fra Dette forbudet gjelder alle boliger, også boliger i blokker, bygårder og rekkehus. - Forbud mot fyring med fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger, som skal administreres av Enova. - Fossil energigass (naturgass og propan) skal ikke behandles som fossil fyringsolje. Fossil energigass skal fortsatt tillates som hovedlast og spisslast i eksisterende boliger og yrkesbygg, mens det i nye bygg kun skal tillates som spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass. - «Passivhusnivå» skal være på alle nye bygg fra Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK), som er myndighetenes forlengede arm i dette arbeidet, og det er DIBK, som skal utarbeide de nye forskriftene om energi, som etter planen skal gjelde fra 2015, og den omtales gjerne som den nye «TEK15».

2 DIBK har utarbeidet sitt forslag til ny energidel til TEK, som i mars 2014 ble oversendt til Kommunal, og Moderniseringsdepartementet (KMD). KMD og DIBK har hele tiden hatt som fremdriftsplan at den nye energidelen til TEK skal sendes ut på høring i løpet av høsten Det har i desember 2014 kommet signaler om at «TEK 15» ikke kommer ut på høring før i 2015, kanskje ikke før i mai VARMEKOMPETANSE (PROSJEKT ENERGIOMLEGGING) VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER NVF tok i februar 2009 initiativet til et samarbeidsprosjekt blant foreningene: - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) ved Rolf Munk Blaker. - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) ved Ole Larmerud. - Norsk Bioenergiforening (NoBio) ved Arnold Martinsen. - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) ved Bård Baardsen. - Norsk Solenergiforening ved Åse Sørensen. - Norsk Fjernvarme ved Heidi Juhler. - Norsk Miljø- og VVS-teknisk Forening (VVS-Foreningen) ved Thor-Jostein Egeland. Det har ikke vært gjennomført noen fordypningskurs i Varmekompetanse i løpet av Pr. 31. desember 2014 har vi gjennomført i alt 41 fordypningskurs med totalt 921 deltakere. Vi har følgende fordeling av totalt 41 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: - Varmepumper 15 fordypningskurs 337 deltakere - Solenergi 9 «201 «- Vannbåren varme 9 «180 «- Fjernvarme 4 «111 «- Bioenergi 4 «92 «Totalt 41 fordypningskurs 921 deltakere Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2015 og for å diskutere veien videre. MEDLEMSUTVIKLING Etter flere år der medlemsmassen er blitt redusert har Norsk Varmeteknisk Forening siden 2008 mer enn 8-doblet antall medlemmer. Pr 31. desember 2014 har vi 450 bedriftsmedlemmer, som det fremgår av nedenstående medlemsutvikling: medlemmer « « « « « «Fra 1. november 2014 mottok NVF en kollektiv innmelding fra alle 44 medlemmer i Norske Varmeforhandlere (NV), som i løpet av høsten 2014 ble avviklet. NV har vært et forbund for forhandlere, distributører og transportører av flytende brensel, som fyringsoljer og parafin, samt autodiesel og bensiner. NVF og NV ble i løpet av 2014 enige om en kollektiv innmelding I Norsk Varmeteknisk Forening.

3 For øvrig er de nye medlemmene rekruttert fra bedrifter innen følgende bransjer: - Leverandører av alle mulige produkter til vannbåren varme og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Leverandører av energi. - Virksomheter som prosjekterer, installerer og har service og vedlikehold på vannbårne varmeanlegg og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Rådgivende ingeniørfirmaer. - Byggherrer. - Entreprenører. Vi har kontinuerlig fulgt opp potensielle nye medlemmer, slik at vi har en kontinuerlig verveprosess. Med nesten 450 medlemsbedrifter utgjør medlemsmassen til Norsk Varmeteknisk Forening et meget spennende, interessant og mangfoldig miljø for vannbåren varme og varmesentraler for fornybare energiressurser. Alle bedriftsmedlemmene er listet opp i alfabetisk rekkefølge på våre hjemmesider under «Våre medlemmer», som kontinuerlig blir ajourført med alle endringer. STRATEGI FOR NVF 20. mai 2014 gjennomførte styret et strategimøte for å definere på de aktiviteter Norsk Varmeteknisk Forening skal ha fokus på i de kommende årene. Det ble konkludert med at vi skal fokusere på følgene hovedaktiviteter: - «Budskapet skal ut». Blant NVFs viktigste oppgaver er å være i forkant for alt som skjer m.h.t. nye forskrifter/krav for vannbåren varme (varmedistribusjon), varmesentraler og støtteordninger. NVF skal ha nær kontakt med og pleie alle offentlige organer for å få greie på alle nyheter om disse temaer på et så tidlig tidspunkt som mulig. - Alle nyheter skal formuleres som et budskap, som skal distribueres til alle NVFs målgrupper. - Implementering av alle de nye forskriftene og reglene. Hvilken betydning og hvilke konsekvenser har dette for varmesystemer i boliger og yrkesbygg, både prosjektering, installering og service/vedlikehold. - Hvorledes skjer varmedistribusjon i et passivhus? Med lavtemperaturanlegg? - Støtteordninger. - Daglig leder skal samarbeide med styremedlemmene om våre hovedtemaer. - NVF kan utarbeide et eget seminar/kurs om «TEK 15 Konsekvenser for oppvarmingsmarkedene». Det ble videre konkludert med at vi prioriterer ettermiddagsmøter, seminarer, kurs, Fyrtøyet og øvrige informasjonstiltak for våre medlemmer, slik at de står best mulig rustet til å møte de fremtidige utfordringene i varmemarkedet. FAGLIGE MØTER Vi har gjennomført følgende 12 faglige møter i løpet av 2014: januar «Fremtidige utviklingstrekk for oppvarmingsmarkedene i Norge som en følge av TEK 15». Ved Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi & Miljøteknikk AS. 28 deltakere februar «Fremtidens dokumentasjon av varmeanlegg». Ved Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening. 31 deltakere.

4 - 4. mars «Undervisningsbygg presenterer 2-3 prosjekter der fossil fyringsolje er erstattet med fornybare energiressurser, fortrinnsvis biofyringsolje og trepellets i sine skoler». Ved Hanna Asak Nilsen og Rita Næssen i Undervisningsbygg Oslo KF. 27 deltakere mars «Veidekke Entreprenør AS og Skanska Norge AS presenterer oppvarmingssystemer i sine fremtidige bygg frem mot år 2020». Ved Petter Nøstdal, Veidekke Entreprenør AS og Niels Lassen, Skanska Norge AS. 50 deltakere mai «En vellykket konvertering fra fossil fyringsolje til biofyringsolje praktisk gjennomgang av Tveita Borettslag et meget interessant prosjekt». Ved Geir Ingeborgrud i Eco-1 Bioenergi AS, Sverre Haider i Ingeniørfirma Paul Schwartz AS og Ole Morten Øversjøen i Tveita Borettslag. 54 deltakere juni «Siste nytt om TEK 15. DIBK har oversendt sitt forslag til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og vil orientere NVF om viktige elementer i de nye foreslåtte energiforskriftene». Ved Marin Strand, DIBK. 37 deltakere august «Oslos første passivhus på Skøyen i Oslo En presentasjon av et meget spesielt og energieffektivt hus. Ved Karin Hagen i Ratio Arkitekter AS. 27 deltakere september «Solvarme som supplerende energikilde i et vannbårent oppvarmingssystem». Ved Jo Helge Gilje, adm. dir. i SGP Varmeteknikk AS og Harald Grytten, daglig leder i Norsk Solenergi AS. 46 deltakere oktober «Varmepumper i bygg med radiatorer». Ved Gjermund Vittersø i Thermoconsult AS. 38 deltakere november «Hvorfor er byggeindustrien så lite industrialisert?». Ved Jon Karlsen, adm. dir. i Glava AS. 18 deltakere november «Optimale og lønnsomme varmepumpeinstallasjoner basert på væske /vann i lavenergibygg/passivhus». Ved Bjørn Sønderland, daglig leder i Energi-Spar AS. 43 deltakere desember «Flis og biofyringsolje som energi- og kostnadseffektiv energiløsning i Hemnes i Aurskog og Høland Kommune». Ved Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS og Jørgen Galtestad i Oplandske Bioenergi AS. 22 deltakere. Vi har hatt 12 faglige møter med totalt 413 deltakere i Vi kan fremlegge følgende statistikk for de 4 siste årene: Antall møter Antall deltakere I 2010 og tidligere ble det bare arrangert 1-3 faglige møter pr. år. OVERFØRING AV FAGLIGE MØTER PÅ LYNC Mandag 8. desember 2014 fikk alle medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening mulighet til å følge et faglig møte på sin egen personlige PC, overført via Lync. Hverken vi eller vår IT-rådgiver, Funn IT AS, har hørt om noe lignende tidligere, så sannsynligvis er vi den første foreningen i Norge, som har lagt forholdene til rette for overføring av faglige møter til medlemmer i det ganske land. Man kan faktisk følge møtene i hver eneste avkrok i hele verden. Medlemmene får dette tilbudet gratis, NVF har investert i et «Lync-kamera» og vi har tegnet et Lync-abonnement. På alle møteinvitasjoner blir det heretter gitt en oppskrift på fremgangsmåte for å følge møtene på Lync. På vårt første «Lync-møte» 8. desember 2014 var det 5 medlemmer, som fulgte møtet via Lync. Det vil nok bli betydelig flere på våre faglige møter i 2015.

5 SEMINAR PÅ COLOR FANTASY I MAI 2014 OM «FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER» mai 2014 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, det årlige seminaret om «Fremtidens oppvarmingssystemer» på Color Magic. Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar: Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte fremføringer. Antall deltakere utgjorde: - 47 seminardeltakere - 14 ledsagere - 61 deltakere totalt Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet: - Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) er i ferd med å utarbeide den nye TEK15. Dessverre ble foredragsholderen Martin Strand fra DIBK syk, så innlegget ble ikke avholdt. - Fremtidige utviklingstrekk for oppvarmingsmarkedene i Norge som en følge av TEK 15. Tor Olsen i AF Energi og Miljø AS la vekt på at fremtidige bygninger kommer til å ha et betydelig redusert varmebehov sammenlignet med bygninger bygget tidligere, og dette oppvarmingsbehovet vil bli dekket av fornybare energiressurser. - Introduksjon til Varmenormen. NVFs styreformann, Svein Marienborg, presenterte Varmenormen, som er uvurderlig for alle i varmebransjen. Varmenormen er som en «bibel» for alle aktører innen vannbåren varme og alle typer varmesentraler. Foredraget medførte at 12 av møtedeltakerne kjøpte Varmenormen om bord på Color Magic. - Viktigheten av akkumulatortanker Kombinasjonsløsninger basert på sol/bio og sol/varmepumpe. Christian Brennum fra SGP Varmeteknikk AS presenterte 2 meget interessante varmeløsninger, det ene alternativet basert på pellets og solfangere og det andre på varmepumpe og solfangere, begge med velegnet akkumulatortank. - Biofyringsolje i Norge. Vi hadde fått 2 av leverandørene av biofyringsolje i Norge (MBP Trading SA Norway AS, ved Hanne Kristoffersen, og Eco-1 Bioenergi AS, ved Geir Ingeborgrud) til å gå gjennom «det siste nye» innen biofyringsolje i Norge: o Holdbarheten for biofyringsolje er økt til 3-4 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca. 1 år. o De fleste kvaliteter av biofyringsolje tåler inntil kuldegrader, slik at eksisterende nedgravde tanker for fossil fyringsolje også kan benyttes for biofyringsolje. o Leverandørene av biofyringsolje i Norge er nå leveringsdyktig i hele Sør-Norge. Det er nå mulig å få leveringer av biofyringsolje til alle tettsteder sør for Steinkjer, samt til noen byer i Nord-Norge. Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og sine produkter. Følgende 10 bedrifter hadde en enkel utstilling:

6 - ABK Klimaprodukter AS. - Belimo Automation Norge AS - Eco-1 Bioenergi AS. - Energiservice Sør AS - Frico AS. - MBP Trading SA Norway AS. - Parat Varme AS. - Qenergi AS. - Roth Nordic AS - SGP Varmeteknikk AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år, i Også denne gang hadde vi gitt anledning til å ha med ledsagere til lav og subsidiert pris. V hadde også et spesielt opplegg for ledsagerne om bord på Color Magic, der det ble gitt opplæring i forberedelse til festmåltider. ÆRESMEDLEMMER Det har ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i løpet av NVF har pr. 31. desember 2014 fortsatt 3 æresmedlemmer, som er: - Knut Gunby. - Tore Fjell. - Carl Fredrik Selmer. HØRINGER Norsk Varmeteknisk Forening har ikke mottatt avgitt noen høringskommentarer i løpet av Vi venter imidlertid på den nye energidelen til TEK 10, populært kalt «TEK 15», som opprinnelig skulle komme ut på høring innen utgangen av Den er imidlertid først ventet ut på høring i løpet av FYRTØYET Sekretariatet har i 2014 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3 i oktober Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på sider. Redaksjonskomiteen består av: - Rolf Munk Blaker, redaktør. - Christian Brennum. - Svein Marienborg.

7 De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2014 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har fått mye ros for Fyrtøyet. Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. Det er fortsatt Jentestreker AS som er leverandør av grafiske tjenester for Fyrtøyet. F.o.m. nr har Jentestreker AS ferdigstilt alle utgavene av Fyrtøyet. NVFS HJEMMESIDER Våre hjemmesider har blitt oppdatert flere ganger i løpet av 2014, og sekretariatet vil kontinuerlig oppdatere sidene med nyheter. Spesielt medlemsoversikten er til enhver tid fullstendig oppdatert. Sekretariatet har hatt omfattende kontakt med vår leverandør av web-tjenester, Idium AS, gjennom hele KUBEN YRKESARENA MED OPPLÆRINGSSENTER FOR SERVICETEKNIKERE Høsten 2014 ble Kuben Yrkesarena etablert på Økern i Oslo. Kuben Yrkesarena er Oslo Kommunes storsatsing på yrkesfag og samler ca daglige brukere (elever, studenter, lærlinger, lærere og næringsliv), og har som mål å samlingspunkt for yrkesfagene i Oslo og Akershus og en spydspiss innen både skoleutvikling og samarbeid med næringslivet. Kuben-bygget er et vakkert bygg, som ble tildelt «Oslo Bys Arkitekturpris» for Kuben Kurs- og Teknologisenter (KKT) er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben Yrkesarena. I KKT er det etablert en «Bioenergimodul», der alle kjeler, tanker, mm. Fra Sogn Videregående Skole (KEM-senteret) er installert. Vi har nå 5 kjeler for fossil fyringsolje/biofyringsolje, 2 tanker hver på 700 liter (en for fossil fyringsolje og en for biofyringsolje). Flere av NVFs medlemmer har bidratt med produkter til «Bioenergimodulen», og vi takker følgende bedrifter: - ctc Ferrofil AS. - Eco-1 Bioenergi AS. - Grundfos Pumper AS. - Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. - Roth Nordic AS. - SGP Varmeteknikk AS - VV Parts AS. I tillegg har Norsk Varmeteknisk Forening har betalt for rørleggerarbeider i.f.m. oppkopling og installering av alle disse produktene, en investering på totalt kr Men vi er glade og stolte over å ha fått i stand et skikkelig bra opplæringssenter for serviceteknikere. Mandag 1. desember 2014 ble Kuben Yrkesarena høytidelig åpnet med 55 gjester til stede. Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen, sto for den offisielle åpningen og ønsket Kuben Yrkesarena lykke til med den videre driften.

8 EO-ORDNINGEN NVF har i 2014, som i tidligere år, utført alle sekretariatstjenester for EO-ordningen. Vi har utarbeidet en handlingsplan for EO-ordningen for perioden Det er avholdt et møte for interessentene i EO-ordningen 8. april Totalt har vi registrert 166 EO-godkjente fyringsteknikere pr. 31. desember Alle EO-godkjente fyringsteknikere er blitt inkludert i NVFs tilbud til medlemmene, som innebærer: - Invitasjon til seminarer og faglige møter distribueres til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - Fyrtøyet blir distribuert til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - EO inkluderes i Fyrtøyet ved at 1 2 sider i hver utgave er øremerket EO-Ordningen. Vi har kjørt et kurs om Effektiv Oppvarming for utdanning av nye EO-godkjente fyringsteknikere, september Kurset varer 5 dager med en avsluttende eksamen, både av teoretisk og praktisk karakter. Vi hadde 10 deltakere på kurset i Forelesere på kurset er Arne Palm, Mentor Energi AS, Jørgen Johansson, Ivar Lærum AS, og Rolf Munk Blaker. Det viktigste som er skjedd i EO-Ordningen er ferdigstillelsen av en web-basert Serviceportal der rapportering av servicer og lovpålagte energivurderinger av kjelanlegg blir meget enkel. Alle kompliserte beregninger ved energivurderinger blir utført automatisk på basis av målte og registrerte data. Det nye systemet heter EVVA (EnergiVurdering av VarmeAnlegg), som er tilbudt alle EOgodkjente fyringsteknikere i november MONSTRA CONVEGNO EXPO COMFORT I MILANO I MARS 2014 Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer mars 2014 i Milano. Vi var en mindre norsk kontingent, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på «Monstra Convegno Expo Comfort» i Milano. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Det var dessuten meget interessant å besøke flere stander som presenterte kjeler for biofyringsolje. Totalt sett var det derimot lite nytt sammenlignet med ISH i Frankfurt i mars 2013, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. VVS-DAGENE 2014 NVF sitter i Hovedkomiteen for VVS-dagene 2014, som ble arrangert oktober 2014 på Lillestrøm. Totalt var det 218 utstillere på VVS-Dagene 2014 mot 212 i NVF hadde egen stand på VVS- Dagene i Totalt hadde VVS-Dagene besøkende på de 3 dagene i oktober 2014, som er en solid økning fra besøkende i NVF sitter også i seminarkomiteen for 2014, der vi aktivt bidrar med seminarer med temaer og foredragsholdere i seminarprogrammet. Aldri har vi på standen til Norsk Varmeteknisk Forening opplevet maken til stor aktivitet og positiv interesse på vår stand som under VVS-Dagene Vi gjorde standen vår meget aktiv, og vi

9 oppnådde 55 «leads» (potensielle medlemmer), hvorav 16 av disse bedriftene har meldt seg inn i NVF. Vi var like ved å bli utnevnt som «Årets stand» på VVS-Dagene Det sto mellom NVF og AF Norsk Energi & Miljøteknikk AS, der AF-Gruppen til slutt gikk seirende ut. Men Norsk Varmeteknisk Forening fikk ros fra scenen under utdelingen for en meget velfungerende stand med lite ressursbruk. Totalt var det 54 av våre medlemsbedrifter, som hadde stand på VVS-Dagene Til sammenligning var det 37 av våre medlemmer, som hadde stand på VVS-Dagene DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER I ØVRIGE FORENINGER OG VIRKSOMHETER Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra øvrige foreninger om å holde innlegg om oppvarmingsmarkedene, spesielt om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Rolf Munk Blaker/Svein Marienborg har i 2014 deltatt på/ holdt innlegg i følgende fora: mars NRL på Hunderfossen. TEK mars Årsmøte Norske Varmeforhandlere mai NoBio. Bioenergidagene på Gardermoen. TEK juni Erichsen & Horgen AS. Biofyringsolje sept Flogas AS. Foredrag om fremtiden for gass oktober Fjernvarmedagene Hva er fremtiden for vannbåren varme? Oktober Varme & Bad AS. «Kick Off» arrangement november Nøtterøy Kommune. Problemer med fossil fyringsolje november Årskonferanse Erichsen & Horgen nov SGP Varmeteknikk AS. Akkumulatortanker desember 2014 Åpning av Kuben på Økern i Oslo. I tillegg har vi skrevet flere artikler i media om fornybare energiressurser i varmesentraler. ØKONOMI Autorisert regnskapsfører Sissel Fagerli har ført NVFs regnskap i hele Hun ble engasjert i desember Dette innebærer at vi i hele 2014 har gjennomført utmerkede regnskaps- og kontrollrutiner, og regnskapsføringen kan gjennomføres på en betryggende måte, som tilfredsstiller alle krav til god regnskapsskikk. Regnskapet for Norsk Varmeteknisk Forening for 2014 er gjort opp med et underskudd på kr ,81 mot et overskudd på kr ,40 i Sum egenkapital og gjeld for regnskapsenheten Norsk Varmeteknisk Forening utgjorde pr. 31. desember 2014 kr ,38, en økning fra kr ,09 pr. 31. desember Oslo, 24. februar Rolf Munk Blaker Daglig leder. Styret i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF)

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer