Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING"

Transkript

1 Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

2 Styret i Orkladal Næringsforening ( ): Fra venstre: Arve Slørdahl, (Salvesen & Thams) styremedlem Marit Fuglem Høgli (Admento AS) styremedlem Morten Brataas (Danske Bank), styreleder Erik Dragset (Simpro AS), nestleder Johan Olav Wiggen (Orkdal Bil AS), styremedlem Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Eva Johansen (Amfi Orkanger), styremedlem Gjest Ove Lilleås (AGTre AS), styremedlem Geir Sigbjørn Knutzen (Elkem AS), varamedlem Hilde Smevoll (Bredero Shaw), varamedlem 1

3 Innhold Styret i Orkladal Næringsforening ( ): Styrets tilbakeblikk ONF s Økonomi Nye medlemmer Partneravtaler Bedriftsregister- Aktivitetskalender Støtte fra myndigheter m.m Generelt Medlemsarbeidet Informasjonsarbeidet Medlemsmøter/Medlemsarrangement Thamskonferansen Tilgjengelighet Fagråd Formal drift av ONF Myndigheter Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen Kommunikasjon/ Kontakt med kommunene Samfunn Rekruttering, skole og utdanning Yrkesmessa Fag- og svennebrevutdeling Aktiv deltakelse Medlemmer Avslutning

4 1. Styrets tilbakeblikk ONF har lagt nok et aktivt år bak seg. Begge våre næringskontorer i Orkdal og Meldal er godt etablert, og danner et fint utgangspunkt for foreningens aktiviteter. Vi registrerer at foreningen vår er synlig i regionen, og våre arrangementer er blitt en attraktive arenaer og møteplasser for folk både fra næringsliv og offentlig sektor ble året da ONF på vegne av Næringsalliansen i Orkdalsregionen ble engasjert av de 10 kommunene som danner Orkdalsregionen regionråd til å lede arbeidet med utarbeidelse og utvikling av en regional strategisk næringsplan. Her gis regionens næringsliv en flott anledning til å påvirke kommunal næringspolitikk, og yte bidrag for at planen skal bli så treffsikker og relevant som mulig. Arbeidet i foreningen i år er naturlig nok preget av dette arbeidet. ONF opplever økt interesse fra bedrifter i hele regionen, men også fra mange bedrifter i Trondheimsregionen. Mange anser vårt nedslagsfelt som en positiv og voksende næringsregion som de gjerne vil være en del av. Gjennom medlemskap i vår forening kommer de i kontakt med interessante mennesker i regionen, som igjen skaper grunnlag for avtaler og forretning. Foreningen har nå to medarbeider, Daglig leder Ove J. Snuruås og næringsrådgiver Toril B. Kyllo Styret arbeider etter de strategier som ble vedtatt i 2013 der følgende fire hovedområder i handlingsplanen fortsatt ligger fast: - ONF s økonomi - Medlemsarbeidet - Samfunn - Myndigheter Etablering av Næringsalliansen i Orkdalsregionen er et viktig skritt i retning av å sikre at næringslivet kan stå samlet i vår region. Alliansen representerer ca 500 bedrifter med rundt medarbeidere. Dette er en betydelig faktor å ta med seg når det offentlige lager planverk og skal forme politikk. Videre blir dette en viktig arena for oss, der vi kan ta opp utfordringer av felles karakter, og som det er av betydning å stå sammen om. Det er stort spenn og variasjon i hvilke saker og områder ONF er engasjert i. Å sikre foreningens økonomi og drift er en forutsetning for alt det andre vi skal gjøre. 3

5 I denne rapporten kan du lese mer om strategisk næringsplan med workshops og møter, medlemsmøter, B2B nettverk, vindkraftstudie, Yrkes-NM, Thamskonferansen, kontaktmøter med kommunene, by- og sentrumsutvikling -markedsgruppe Orkanger, høringsuttalelser, fag- og svennebrevutdeling, fagråd samferdsel, travpark og mange andre aktiviteter og områder. Orkladal Næringsforening har i 2014 styrket sin posisjon som regionens ledende næringsorganisasjon 2. ONF s Økonomi Styret mener det fortsatt er viktig å ha fokus på foreningens økonomi, fordi dette er en avgjørende forutsetning for å kunne gjennomføre alle de aktivitetene vi skal ha på vegne av våre medlemmer. I 2014 og 2015 bruker foreningen store ressurser på utarbeidelse av den regional strategiske næringsplanen for de 10 kommunene som utgjør Orkdalsregionen. Dette arbeidet honoreres i henhold til avtale som næringsalliansen har med regionrådet. Vi har dessuten mottatt 2. års oppstartstøtte fra Meldal kommune, Orkdal kommune og Trondheimsregionen. Dette er inntekter som faller bort i Ellers er følgende tiltak lagt inn i handlingsplanen for å sikre økonomisk bærekraft: Flere medlemmer (fra 150 1/ til 165 1/3-2015) Oppfylle forpliktelser i partneravtalene Ajourføre medlemsregister, medlemsoversikt på hjemmeside, Aktivitetskalender Sikre sponsorer, annonsører og støtte til arrangement Søke støtte knyttet til prosjekter m.m. (Yrkesmesse, fagbrevutdeling, vindprosjekt m.m.) Egenandel på arrangement 2.1 Nye medlemmer. Arbeidet med å verve nye medlemmer til foreningen har pågått også i hele Vi har nå et medlemsregister som er ajour og som gir tilgang til våre medlemmers hjemmesider. Selv om vi verver nye medlemmer er det også noen som går ut av forskjellige årsaker som nedleggelse, fusjoner og andre endringer i bedriften. Vi er fornøyd med at netto tilvekst i 2014 er på 15 medlemmer, men ønsker at ONF skal favne enda flere, og bli enda mer representativ for næringslivet i Orkladalsregionen 2.2 Partneravtaler. ONF s partnere er viktige støttespillere og samhandlingsaktører. De støtter oss samtidig som vi arbeider for å oppfylle vår del av kontrakten. Dere vil finne våre partneres logoer på våre trykksaker, annonser, presentasjon m.m. Vi har i 2014 fått en ny partner, Amfi Orkanger, og vil i 2015 arbeide for å utvide med ytterligere en partner. Våre partnere ved årsskiftet er: 4

6 KL Regnskap- Orkla, OTTS AS, Washington Mills AS, Chr.Thams fagskole, Meldal Sparebank, Orkdal Sparebank og Amfi Orkanger Avtalene gir foreningen forutsigbare inntekter, og øker muligheten for samhandling og økt kompetanse 2.3 Bedriftsregister- Aktivitetskalender ONF har nå laget en aktivitetskalender på vår hjemmeside. Her er det mulig for oss å selge annonseplass til bedrifter som ønsker å markedsføre arrangement, tjenester og produkter ONF skal ikke være «postkasse» for markedsføring av enkeltbedrifter, men kan som sagt legge opp til å selge informasjon gjennom vår aktivitetskanal 2.4 Støtte fra myndigheter m.m. ONF søkte Orkdal og Meldal kommuner og Trondheimsregionen om støtte til etablering av eget næringskontor i Støtten skulle være toårig, og vi har således mottatt slik støtte også i ONF har som motytelse tatt på seg oppgaver i samarbeid med kommunene Vi har mottatt støtte til fagbrevutdeling også i 2014, men det har i dette året ikke vært noen yrkesmesse grunnet skolenes deltakelse i Yrkes-NM i Trondheim. Vi har videre mottatt støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av forstudie i forbindelse med vindkraftutbygging i Snillfjord 2.5 Generelt Mange av foreningens aktiviteter er gratis for våre medlemmer, men noen har selvsagt deltakeravgift, sånn som bl.a. Thamskonferansen. Styret i ONF tilstreber å ha god balanse i slike spørsmål, og det er en målsetting å ikke ha så høye kontingentsatser at dette blir et hinder for medlemskap hos oss. Da synes vi det er bedre at noen av våre aktiviteter har en deltakerandel. Senterleder Eva Johansen er leder ved Amfi Orkanger, som er vår nye partner i Hun får stå som representant for våre partnere. ONF takker for samarbeidet i året som gikk. 5

7 3. Medlemsarbeidet 3.1 Informasjonsarbeidet I vår tid er det naturlig å bruke både nettside og sosiale medier som kommunikasjonsarenaer. Vår hjemmeside er godt besøkt, og vi ser at det er god respons på informasjon gjennom facebook. I tillegg sender vi mail til våre medlemmer og kontaktnettverk om nyheter og invitasjoner m.m. Vi har også lansert en nyhetskalender på vår hjemmeside, der medlemmene kan informere om nyheter i sin bedrift. Det er likevel viktig å understreke at hjemmesiden ikke skal brukes som en markedsføringskanal for arrangement, produkter og tjenester. Vi bruker også kanaler som Avisa ST og meldal.no som annonsemedier i forbindelse med våre arrangement m.m. Vår årsrapport for 2013 ble svært godt mottatt, og vi lager derfor denne årsrapporten for Mange besøker våre kontorer på Orkanger og Løkken og det er ingen ting som slår den gode samtalen. ONF tar opp saker av næringspolitisk karakter, og vi skal etter beste evne representere bredden i medlemsmassen. Derfor er det svært viktig med god intern kommunikasjon i foreningen vår. I noen spørsmål har våre medlemmer forskjellig syn på næringspolitiske utfordringer. Slik skal det være, og ONF s oppgave er i slike sammenhenger å belyse utfordringene og sikre gode prosesser i forhold til myndigheter og mellom bedriftene. Næringsforeningen er svært avhengig av at vi kommuniserer godt med våre medlemmer og med våre omgivelser for øvrig. 3.2 Medlemsmøter/Medlemsarrangement Næringsforeningen skal ha minst et medlemsarrangement pr. måned i gjennomsnitt. En av de viktigste oppgavene vi har er å skape møtearenaer for nettverksbygging og grunnlag for forretninger mellom våre medlemmer. Videre er det viktig å sette diverse fagtema på dagsorden, som kompetanse, samferdsel, handel og service, jus, økonomi m.m. Og ikke minst i 2014, gjennomføre arbeidet med utvikling av regional næringsplan i Orkdalsregionen De viktigste arrangementene i 2014 har vært: - 18 februar Fag- og svennebrevutdeling i Gammelgruva - 27 februar Årsmøte - 4 mars Medlemsmøte på Storås - 11 mars Etablering og oppstart Fagråd Samferdsel - 24 mars Møte i styringsgruppe SNP - 25 mars Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen - 1 april Medlemsmøte Orkanger - 3 april Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen 6

8 - 4 april Møte i Regionrådet på Ørlandet - 25 april Møte med kommunale næringssjefer i regionen på Løkken - 9 mai ONF møteforum - 12 mai Møte med og foredrag for St.Olav - 14 mai Dugnadsdriv Orkanger - 12 juni Workshop SNP Frøya - 26 juni Fagrådsmøte Samferdsel - 30 juni Vindkraftmøte med Snillfjord kommune - 1 juli Orkanger Bymarkering - 15 august Workshop SNP Berkåk - 1 september Eiermøte i Næringshagen i Orkdalsregionen - 2 oktober SNP møte med formannskapet i Skaun - 15 oktober Møte om kommunereformen på Løkken - 16 oktober Kontaktmøte med kommunene - 22 oktober Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen - 29 oktober Deltakelse med MNO på Yrkes - NM - 29 oktober Nettverkstreff før Thamskonferansen - 30 oktober Thamskonferansen november SNP møte med formannskapet i Orkdal - 14 november Møte med styringsgruppe SNP - 4 desember ONF s julemøte i Surnadal - 12 januar Deltar vi på Trøndelagsmøtet - 16 januar Workshop SNP Orkanger - 26 januar Dialogmøte med formannskapet i Orkdal - 29 januar Næringskonferanse i Skaun - 6 februar SNP styringsgruppen - 10 februar Nyåpning av Meldal Videregående skole - 24 februar Fagbrevutdeling i Gammelgruva - 26 februar Workshop SNP Hemne Møteforum på Strandheim. Våren 2014 Fra Julemøtet i Surnadal. Besøk hos Kjell Larsen ved Pipelife 7

9 3.3 Thamskonferansen 2014 Thamskonferansen 2014 ble en flott opplevelse. I år hadde vi ca. 130 deltakere. I 2013 var vi 60 deltakere, så dette er en flott vekst. Ambisjonene er at denne konferansen skal innta en ledende posisjon som næringskonferanse i Orkladalsregionen Foredragene var meget gode og ble bundet sammen på en utmerket måte av konferansier Ola By Rise. Cecilie Skogs personlige foredrag gjorde sterkt inntrykk og satte et solid punktum for konferansen. ONF takker alle som var med, partnere medarrangører, foredragsholdere, Orkdal kommune og ikke minst de flotte elevene fra Orkdal vidaregående skole som gjennom Operasjon dagsverk gjorde en flott innsats. 3.4 Tilgjengelighet Foruten å være tilgjengelig på nett, facebook, mail og telefon, er det viktig at næringsforeningen kan nås av sine medlemmer. Gjennom etablering av kontor både i Orkdal og Meldal er vi blitt synlige og lettere å komme i kontakt med. Dette får vi positiv respons på, og mange medlemmer benytter anledningen til å stikk innom for å ta opp saker, eller å slå av en næringsprat. Vi har også besøk av samarbeidspartnere, kommunene og andre som har behov for møte oss. 8

10 3.5 Fagråd I 2014 ble fagråd samferdsel etablert. Rådet har vært aktiv i flere viktige spørsmål. Rådet har avgitt høring i anledning Orkdal kommunes arealplan, og har tatt stilling i havnespørsmålet. Videre har vi deltatt i den fylkeskommunalt oppnevnte styringsgruppa som skal arbeide for å samordne og prioritere veiprosjekter i vår region. Denne gruppa har av forskjellige årsaker ikke fungert så langt. I stedet har både fylkeskommunen og kommunene etablert flere andre fora for diskusjon om de samme spørsmålene, og ONF v/ fagrådet har etterlyst aktivitet i denne styringsgruppen Leder for fagrådet har vært Halvor Dahl i OTTS. Han går nå over i annen stilling, og vi må velge ny leder for fagrådet. Arbeidet med å forberede fagråd finans er i gang 3.6 Formal drift av ONF ONF driver som en vanlig ideell organisasjon med årsmøtet som øverste organ. Styret har hatt 7 møter i året som gikk. Styret har hatt et aktivt år og mange saker er behandlet. Her legges rammene for driften, og rapporter blir gjennomgått og kontrollert. Det er et godt samarbeid mellom styret og administrasjon, og sammen mener vi at vi når de målene som er satt for foreningens virksomhet. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til hvordan de ønsker at driften av foreningen skal være. 4. Myndigheter Orkladal Næringsforening er bedriftenes egen organisasjon og skal være næringslivets interesseorganisasjon. Det er derfor viktig at vi kan være så uhildet som mulig i vår dialog med bl.a. myndigheter og samfunn for øvrig. Vi må sikre at næringslivets røst blir hørt når viktige samfunnsplaner blir lagt og næringspolitikk gjennomføres. Dette kan være 9

11 kommunenes arealplaner, samferdsel, bredbånd og mobiltelefondekning, sentrumsutvikling, rammevilkår for primærnæringene, skole og utdanning, energiforsyning og mye annet Det er også av betydning at vi klarer å synliggjøre oss som en interesseorganisasjon for bedriftene. Dette gjør vi ved å fremme næringspolitiske saker og vi arbeider for at næringslivets rammevilkår får sin rettmessig plass på den politiske agendaen 4.1 Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen ONF er medlem av og sekretær for Næringsalliansen i Orkdalsregionen. Alliansen fikk i februar 2014 ansvaret for å utvikle en strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Orkdalsregionen i denne sammenheng er regionrådet for Skaun, Orkdal, Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Hemne, Meldal, Rennebu og Rindal kommuner. Dette arbeidet er svært omfattende for ONF, og frem til dette skal ferdigstilles sommeren 2015, må vi fortsatt ha stor oppmerksomhet og bruke arbeidskapasitet for å få dette til. Arbeidet er svært interessant og spennende, og vi opplever et godt samarbeid med de andre næringsforeningene i regionen. Vi har også et godt samarbeid med regionrådets daglige leder og med styringsgruppen for strategisk næringsplan 4.2 Kommunikasjon/ Kontakt med kommunene ONF synes at vi har en god dialog med kommunene og fylkeskommunen. Det gjennomføres to faste kontaktmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene Meldal og Orkdal hvert år. Disse møtene er etter ONF s mening viktige treffpunkter og gir oss anledning til å sette mange aktuelle saker på kartet. Vi møter ellers både i politiske fora og deltar i prosjekter av forskjellig art sammen med kommunene. Som eksempel nevnes forberedelser med å etablere Orkanger som by og markedsgruppe Orkanger og møte vedrørende kommunereform som var på Løkken. Dersom våre medlemmer ønsker at vi skal ta opp næringssaker med kommunene, så følger vi opp dette og sender henvendelser og arrangerer dialogmøter 10

12 Bilder fra workshop i Hemne. Tema: Skole og utdanning, Opplæring og rekruttering Geir Arne Rao fra Elpro Group AS Monica Sethernes fra Måsøval Fiskeoppdrett AS Stor interesse både blant politikere, kommunalt ansatte og privat næringsliv Fylkesdirektør for opplæring i STFK, Inger Johanne Christensen 5. Samfunn 5.1 Rekruttering, skole og utdanning Bevaring og rekruttering av arbeidskraft, skole og utdanning vil alltid stå på ONF s agenda. Sammen med videregående skoler, Chr.Thams Fagskole, Midt Norsk Opplæring, fylkeskommunen og kommunene jobber vi hele tiden med å sikre at våre medlemmer har tilgang til kompetent arbeidskraft. I 2014 var det ikke noen yrkesmesse fordi mange elever deltok på Yrkes NM i Trondheim. Vi planlegger nå Yrkesmessa 2015 som skal være i Meldalshallen den 15. oktober. Vi håper og tror på stor oppslutning fra våre medlemmer Dette temaet er også sentralt i arbeidet med ny strategisk næringsplan, og vi tar sikte på å fremme forslag til strategier på området i denne planen Yrkesmessa 2014 Yrkesmessa 2014 ble avlyst grunnet Yrkes NM der vi deltok med stand sammen med Midt Norsk Opplæring Fag- og svennebrevutdeling Fagbrevutdelingen både i 2014 og 2015 ble store suksesser. Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune/yrkesopplæringsnemnda, Midt Norsk Opplæring, Håndverkerforeningen i Trondheim og Orkla Industrimuseum har vi disse 2 årene delt ut ca 140 fag- og svennebrev. 11

13 Arrangementene er stilige og vi opplever at dette er svært populært for de som har bestått sine prøver og får sine brev. ONF er stolte over å stå som arrangør av denne fine anledningen. 5.2 Aktiv deltakelse For å ha oversikt over det som skjer er det viktig å være tilstede på arenaer der næringsliv møtes, og der man treffer representanter for myndigheter og utdanningsinstitusjonene. Vi har derfor deltatt på konferanser og arrangement av forskjellig art, og opplever at vi har stort utbytte av dette. På samme tid får vi også anledning til å synliggjøre ONF og vår aktivitet. Vi vil derfor delta på slike arrangement også i fremtiden Bilder fra fag- og svennebrevutdeling 2015 Gammelgruva på Løkken Verk 12

14 6. Medlemmer 2014 A Admento AS Advokat Jon Reidar Aae Advokat Ola Fossvoll Advokatfirmaet Erbe & Co DA Advokatfirmaet Nidaros DA AG Tre AS Agdenes Regnskap SA Aktiv Kjøkken Albert E. Olsen AS Allsidig Design AS Ametrine AS AMFI Orkanger Assistanse.no Aterm AS Audiografen AS Avantas AS Avisa Sør-Trøndelag Axess AS B Bårdshaug Herregård BDO AS Bilxtra Orkanger Blostrupmoen Medical Equipment AS Boreal Travel Midt Norge Bosystem AS Brandås Transport AS Bredero Shaw Norway AS Avd. Thermotite Bring Logistic AS, Avdeling Orkanger BWELL MIDT-NORGE AS Bygger'n Meldal Byggledelse Norge Orkdal AS C Caverion Norge AS, avd Orkanger Christian Thams fagskole Coop Å SA Coop Orkla Møre SA Creatur Media AS D Danske Bank ASA, Orkanger DesignTrykk AS Drugli Maskin AS E E.A.Smith Elementbygg AS EA Smith Bygger n, Orkdal Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS-Orkanger EKKO Reklame AS Elkem AS Thamshavn Elpro Group AS Elshaug AS Erik Kalstad Eriksen Eiendom AS Euronics Løkken, Trafo AS Europris orkanger Exigo AS F Fabricom Vigor AS Fortuna Ellen H. Bergsrønning Foss Snekkeri AS Fremo Bemanning AS Førerkort.nu G Garberg Holding AS Garde AS Gjensidige Orkla Forsikring Gjølme Sementvarefabrikk AS H Halseth Transport Hegle Regnskap AS Hemne og Orkladal Eiendomsmegling AS Hiltula AS HMS-Tjenesten i Orkladal AS HOB Gods AS, Avd Orkanger HoliBul AS I Intersport Løkken AS J Jankos Mek. Verksted AS Jensen Tjenester Jomar Lie Eiendom AS K KL Regnskap Klatrehallen - Orkla Fjellsportklubb Koment AS Kontaktbedriften Kontorplan AS KS OTI-senteret Eiendom AS L Løkken Industripark AS M Maskin og kranopplæring AS Meldal Byggservice AS Meldal Kommune Meldal Sparebank Meldal Taxi AS Meldal Trykkeri Steinar Olsen Meldal Videregåande Skole Midt Norsk Opplæring AS 13

15 Moment Events AS MOSI CONSULT Møbelringen Orkanger (Rostad Møbler) N Nammo NAD AS Nardo Bil Orkanger AS NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag avd. Orkdal NAV Orkdal Navigator Reklamebyrå as Nor Betong Orkanger Nordea AS, Orkanger Norsk Gjenvinning Metall AS avd Orkanger Nr. 1 Adressa-Trykk Orkanger NRS Norge AS Næringshagen i Orkdalsregionen AS O Olav Nilsen Service AS Ole Lium Møbelverksted AS Ole N. Negård Møbelfabrikker AS ON Arkitekter og Ingeniører AS Opak AS Optimal Regnskap AS Orkanger Parfymeri AS Orkdal Bil AS Orkdal Energi AS Orkdal Fjernvarme - Orkdal Energi Varme AS Orkdal hage og blomstersenter AS Orkdal Industriservice AS ORIS Orkdal Installasjon AS Orkdal Kommune Orkdal Sparebank Orkdal Trafikkskole AS Orkdal Videregåande skole Orkel as Orkla Bygdeservice SA Orkla Credit AS Orkla Grafiske AS Orkla Industrimuseum/MIST Orkla Isolerglass AS Orkla Renhold AS Orkla Revisjon AS Orkla Shipping & Trading AS Orkla Stålkonsult AS Orkla Trykk og Profilering Orkla Økonomi AS Orklaposten Orklareiser AS OTTS AS R Ramirent AS, Orkanger Rema 1000 AS Retura Sør-Trøndelag AS Ringlis Dekksenter AS Ritas Frisersalong Rosenvik AS Rupro AS Rupro Plast AS S Salvesen & Thams AS Sans Bergmannskroa Simpro AS Solem AS Sparebank1 Midt.Norge Sretan Put AS Storås Trafikksenter AS Storås Trevare AS Størseth Optikk AS Svinsås Auto AS Syrstadeng Bil AS Syrstadeng Regnskap AS T Technip Offshore Norge AS TOOLS Pro Industri AS Torkjell Orre Rye Toyota Hell Bil Orkanger Trondheim Havn IKS TrønderEnergi Nett AS U UNION Drift SEF AS V Veksthuset Rekruttering AS Vertshuset Fannarheimr ANS Vianor AS Avd Orkanger Vibo Entreprenør AS avd Orkanger Vintervoll AS, Avd. Fannrem Vormstad Bil AS W Washington Mills AS 14

16 7. Avslutning Styret i Orkladal Næringsforening vil takke alle medlemmer for et aktivt og godt samarbeid i året som gikk. Vi er i rask og god utvikling og arbeider for at våre medlemmer skal oppleve sitt medlemskap som nyttig og positivt. Flere og flere bedrifter slutter seg til foreningen, og det er vi selvsagt svært glade for. Vi vil nok en gang oppfordre våre medlemmer til å utfordre oss og komme med innspill, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb. Styret takker administrasjonen for jobben i året som har gått, og vi vil også takke for samarbeidet med kommuner og myndigheter, andre næringsforeninger, næringshagen, fylkeskommunen for godt samarbeid og støtte. En spesiell takk til våre partnere som sikrer at vi har et godt økonomisk og faglig grunnlag å arbeide på Så ser vi frem til et aktivt nytt år i

17 16

18 17

19 Våre samarbeidspartnere i

20 Er du medlem i næringsforeningen? 170 virksomheter med ca ansatte i vår region er medlem i ONf. Vi ønsker oss enda flere for å bli en enda sterkere organisasjon. Meld inn din virksomhet nå og bli med i fellesskapet. 19

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem Høgli Gjest-Ove Lilleås Johan

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger 4.6.2014 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Disposisjon Orkanger havn i dag Havneavhengige bedrifter Havneutbygging på Grønøra Sysselsettingsvirkninger

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Bjørn M. Wiggen 8. februar 2016 Struktur fra 31/5-2015 Salvesen & Thams AS Morselskap Salvesen & Thams Eiendom AS Salvesen & Thams Invest AS Eiendomsutvikling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter:

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter: ÅRSBERETNING 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: MELDAL STED: MELDAL SAMFUNNSHUS DATO: 23.02.2017 KLOKKESLETT: 19.30 FELLES MED ORKDAL SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING PÅ HURTIGBÅTTERMINALEN PÅ SANDSTAD, MANDAG 27. MARS KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING PÅ HURTIGBÅTTERMINALEN PÅ SANDSTAD, MANDAG 27. MARS KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING PÅ HURTIGBÅTTERMINALEN PÅ SANDSTAD, MANDAG 27. MARS KL. 18.00-20.30 Tema for dagen etter ordinære årsmøtesaker: STATUS OG PLANER FOR HITRA KYSTHAVN, HITRA

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Felles Skoleutvalg for og onsdag 09.12.15 kl 8:30 Møtested: Orkdal vidaregåande skole Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse KS personalledersamling Stjørdal 8.november Karen Havdal og Pål Ranes Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Fylkeskommunens oppgaver og roller: Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Invitasjon. Veteran-VM i hopp og kombinert 2016 Knyken skisenter Norge. Knyken skisenter

Invitasjon. Veteran-VM i hopp og kombinert 2016 Knyken skisenter Norge. Knyken skisenter Invitasjon Veteran-VM i hopp og kombinert 2016 Knyken skisenter Norge Knyken skisenter 1 2 Orkdal Idrettslag har gleden av å invitere til VM i hopp og kombinert for veteraner fra 1. til 6. mars, 2016.

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: ORKDAL STED: MELDAL SAMFUNNSHUS DATO: 23.02.2017 KLOKKESLETT: 19.30 FELLES MED MELDAL SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

Sak 10/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 10/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 10/15 MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Meldingene referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 10.02.2016,kl. 09:00 13.10 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Dolmsundet Hotell, Hitra Tid: 4. og 5. juni 2015, Til stede: Agdenes kommune: Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Formannskapet

MELDAL KOMMUNE Formannskapet MELDAL KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 30.06.2016 kl. 18:00 Sakliste Sak nr. Sakstittel Arkivsak nr Gradering 049/16 Grenda Eiendom AS - Rekapitalisering 09/46

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2011 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler Program Kl 10.00-10.30: Velkommen v/regionrådsleder Bersvend Salbu Presentasjon av arbeidet i prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» inkludert «Samfunnsanalyse av

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer