Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING"

Transkript

1 Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

2 Styret i Orkladal Næringsforening ( ): Fra venstre: Arve Slørdahl, (Salvesen & Thams) styremedlem Marit Fuglem Høgli (Admento AS) styremedlem Morten Brataas (Danske Bank), styreleder Erik Dragset (Simpro AS), nestleder Johan Olav Wiggen (Orkdal Bil AS), styremedlem Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Eva Johansen (Amfi Orkanger), styremedlem Gjest Ove Lilleås (AGTre AS), styremedlem Geir Sigbjørn Knutzen (Elkem AS), varamedlem Hilde Smevoll (Bredero Shaw), varamedlem 1

3 Innhold Styret i Orkladal Næringsforening ( ): Styrets tilbakeblikk ONF s Økonomi Nye medlemmer Partneravtaler Bedriftsregister- Aktivitetskalender Støtte fra myndigheter m.m Generelt Medlemsarbeidet Informasjonsarbeidet Medlemsmøter/Medlemsarrangement Thamskonferansen Tilgjengelighet Fagråd Formal drift av ONF Myndigheter Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen Kommunikasjon/ Kontakt med kommunene Samfunn Rekruttering, skole og utdanning Yrkesmessa Fag- og svennebrevutdeling Aktiv deltakelse Medlemmer Avslutning

4 1. Styrets tilbakeblikk ONF har lagt nok et aktivt år bak seg. Begge våre næringskontorer i Orkdal og Meldal er godt etablert, og danner et fint utgangspunkt for foreningens aktiviteter. Vi registrerer at foreningen vår er synlig i regionen, og våre arrangementer er blitt en attraktive arenaer og møteplasser for folk både fra næringsliv og offentlig sektor ble året da ONF på vegne av Næringsalliansen i Orkdalsregionen ble engasjert av de 10 kommunene som danner Orkdalsregionen regionråd til å lede arbeidet med utarbeidelse og utvikling av en regional strategisk næringsplan. Her gis regionens næringsliv en flott anledning til å påvirke kommunal næringspolitikk, og yte bidrag for at planen skal bli så treffsikker og relevant som mulig. Arbeidet i foreningen i år er naturlig nok preget av dette arbeidet. ONF opplever økt interesse fra bedrifter i hele regionen, men også fra mange bedrifter i Trondheimsregionen. Mange anser vårt nedslagsfelt som en positiv og voksende næringsregion som de gjerne vil være en del av. Gjennom medlemskap i vår forening kommer de i kontakt med interessante mennesker i regionen, som igjen skaper grunnlag for avtaler og forretning. Foreningen har nå to medarbeider, Daglig leder Ove J. Snuruås og næringsrådgiver Toril B. Kyllo Styret arbeider etter de strategier som ble vedtatt i 2013 der følgende fire hovedområder i handlingsplanen fortsatt ligger fast: - ONF s økonomi - Medlemsarbeidet - Samfunn - Myndigheter Etablering av Næringsalliansen i Orkdalsregionen er et viktig skritt i retning av å sikre at næringslivet kan stå samlet i vår region. Alliansen representerer ca 500 bedrifter med rundt medarbeidere. Dette er en betydelig faktor å ta med seg når det offentlige lager planverk og skal forme politikk. Videre blir dette en viktig arena for oss, der vi kan ta opp utfordringer av felles karakter, og som det er av betydning å stå sammen om. Det er stort spenn og variasjon i hvilke saker og områder ONF er engasjert i. Å sikre foreningens økonomi og drift er en forutsetning for alt det andre vi skal gjøre. 3

5 I denne rapporten kan du lese mer om strategisk næringsplan med workshops og møter, medlemsmøter, B2B nettverk, vindkraftstudie, Yrkes-NM, Thamskonferansen, kontaktmøter med kommunene, by- og sentrumsutvikling -markedsgruppe Orkanger, høringsuttalelser, fag- og svennebrevutdeling, fagråd samferdsel, travpark og mange andre aktiviteter og områder. Orkladal Næringsforening har i 2014 styrket sin posisjon som regionens ledende næringsorganisasjon 2. ONF s Økonomi Styret mener det fortsatt er viktig å ha fokus på foreningens økonomi, fordi dette er en avgjørende forutsetning for å kunne gjennomføre alle de aktivitetene vi skal ha på vegne av våre medlemmer. I 2014 og 2015 bruker foreningen store ressurser på utarbeidelse av den regional strategiske næringsplanen for de 10 kommunene som utgjør Orkdalsregionen. Dette arbeidet honoreres i henhold til avtale som næringsalliansen har med regionrådet. Vi har dessuten mottatt 2. års oppstartstøtte fra Meldal kommune, Orkdal kommune og Trondheimsregionen. Dette er inntekter som faller bort i Ellers er følgende tiltak lagt inn i handlingsplanen for å sikre økonomisk bærekraft: Flere medlemmer (fra 150 1/ til 165 1/3-2015) Oppfylle forpliktelser i partneravtalene Ajourføre medlemsregister, medlemsoversikt på hjemmeside, Aktivitetskalender Sikre sponsorer, annonsører og støtte til arrangement Søke støtte knyttet til prosjekter m.m. (Yrkesmesse, fagbrevutdeling, vindprosjekt m.m.) Egenandel på arrangement 2.1 Nye medlemmer. Arbeidet med å verve nye medlemmer til foreningen har pågått også i hele Vi har nå et medlemsregister som er ajour og som gir tilgang til våre medlemmers hjemmesider. Selv om vi verver nye medlemmer er det også noen som går ut av forskjellige årsaker som nedleggelse, fusjoner og andre endringer i bedriften. Vi er fornøyd med at netto tilvekst i 2014 er på 15 medlemmer, men ønsker at ONF skal favne enda flere, og bli enda mer representativ for næringslivet i Orkladalsregionen 2.2 Partneravtaler. ONF s partnere er viktige støttespillere og samhandlingsaktører. De støtter oss samtidig som vi arbeider for å oppfylle vår del av kontrakten. Dere vil finne våre partneres logoer på våre trykksaker, annonser, presentasjon m.m. Vi har i 2014 fått en ny partner, Amfi Orkanger, og vil i 2015 arbeide for å utvide med ytterligere en partner. Våre partnere ved årsskiftet er: 4

6 KL Regnskap- Orkla, OTTS AS, Washington Mills AS, Chr.Thams fagskole, Meldal Sparebank, Orkdal Sparebank og Amfi Orkanger Avtalene gir foreningen forutsigbare inntekter, og øker muligheten for samhandling og økt kompetanse 2.3 Bedriftsregister- Aktivitetskalender ONF har nå laget en aktivitetskalender på vår hjemmeside. Her er det mulig for oss å selge annonseplass til bedrifter som ønsker å markedsføre arrangement, tjenester og produkter ONF skal ikke være «postkasse» for markedsføring av enkeltbedrifter, men kan som sagt legge opp til å selge informasjon gjennom vår aktivitetskanal 2.4 Støtte fra myndigheter m.m. ONF søkte Orkdal og Meldal kommuner og Trondheimsregionen om støtte til etablering av eget næringskontor i Støtten skulle være toårig, og vi har således mottatt slik støtte også i ONF har som motytelse tatt på seg oppgaver i samarbeid med kommunene Vi har mottatt støtte til fagbrevutdeling også i 2014, men det har i dette året ikke vært noen yrkesmesse grunnet skolenes deltakelse i Yrkes-NM i Trondheim. Vi har videre mottatt støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av forstudie i forbindelse med vindkraftutbygging i Snillfjord 2.5 Generelt Mange av foreningens aktiviteter er gratis for våre medlemmer, men noen har selvsagt deltakeravgift, sånn som bl.a. Thamskonferansen. Styret i ONF tilstreber å ha god balanse i slike spørsmål, og det er en målsetting å ikke ha så høye kontingentsatser at dette blir et hinder for medlemskap hos oss. Da synes vi det er bedre at noen av våre aktiviteter har en deltakerandel. Senterleder Eva Johansen er leder ved Amfi Orkanger, som er vår nye partner i Hun får stå som representant for våre partnere. ONF takker for samarbeidet i året som gikk. 5

7 3. Medlemsarbeidet 3.1 Informasjonsarbeidet I vår tid er det naturlig å bruke både nettside og sosiale medier som kommunikasjonsarenaer. Vår hjemmeside er godt besøkt, og vi ser at det er god respons på informasjon gjennom facebook. I tillegg sender vi mail til våre medlemmer og kontaktnettverk om nyheter og invitasjoner m.m. Vi har også lansert en nyhetskalender på vår hjemmeside, der medlemmene kan informere om nyheter i sin bedrift. Det er likevel viktig å understreke at hjemmesiden ikke skal brukes som en markedsføringskanal for arrangement, produkter og tjenester. Vi bruker også kanaler som Avisa ST og meldal.no som annonsemedier i forbindelse med våre arrangement m.m. Vår årsrapport for 2013 ble svært godt mottatt, og vi lager derfor denne årsrapporten for Mange besøker våre kontorer på Orkanger og Løkken og det er ingen ting som slår den gode samtalen. ONF tar opp saker av næringspolitisk karakter, og vi skal etter beste evne representere bredden i medlemsmassen. Derfor er det svært viktig med god intern kommunikasjon i foreningen vår. I noen spørsmål har våre medlemmer forskjellig syn på næringspolitiske utfordringer. Slik skal det være, og ONF s oppgave er i slike sammenhenger å belyse utfordringene og sikre gode prosesser i forhold til myndigheter og mellom bedriftene. Næringsforeningen er svært avhengig av at vi kommuniserer godt med våre medlemmer og med våre omgivelser for øvrig. 3.2 Medlemsmøter/Medlemsarrangement Næringsforeningen skal ha minst et medlemsarrangement pr. måned i gjennomsnitt. En av de viktigste oppgavene vi har er å skape møtearenaer for nettverksbygging og grunnlag for forretninger mellom våre medlemmer. Videre er det viktig å sette diverse fagtema på dagsorden, som kompetanse, samferdsel, handel og service, jus, økonomi m.m. Og ikke minst i 2014, gjennomføre arbeidet med utvikling av regional næringsplan i Orkdalsregionen De viktigste arrangementene i 2014 har vært: - 18 februar Fag- og svennebrevutdeling i Gammelgruva - 27 februar Årsmøte - 4 mars Medlemsmøte på Storås - 11 mars Etablering og oppstart Fagråd Samferdsel - 24 mars Møte i styringsgruppe SNP - 25 mars Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen - 1 april Medlemsmøte Orkanger - 3 april Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen 6

8 - 4 april Møte i Regionrådet på Ørlandet - 25 april Møte med kommunale næringssjefer i regionen på Løkken - 9 mai ONF møteforum - 12 mai Møte med og foredrag for St.Olav - 14 mai Dugnadsdriv Orkanger - 12 juni Workshop SNP Frøya - 26 juni Fagrådsmøte Samferdsel - 30 juni Vindkraftmøte med Snillfjord kommune - 1 juli Orkanger Bymarkering - 15 august Workshop SNP Berkåk - 1 september Eiermøte i Næringshagen i Orkdalsregionen - 2 oktober SNP møte med formannskapet i Skaun - 15 oktober Møte om kommunereformen på Løkken - 16 oktober Kontaktmøte med kommunene - 22 oktober Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen - 29 oktober Deltakelse med MNO på Yrkes - NM - 29 oktober Nettverkstreff før Thamskonferansen - 30 oktober Thamskonferansen november SNP møte med formannskapet i Orkdal - 14 november Møte med styringsgruppe SNP - 4 desember ONF s julemøte i Surnadal - 12 januar Deltar vi på Trøndelagsmøtet - 16 januar Workshop SNP Orkanger - 26 januar Dialogmøte med formannskapet i Orkdal - 29 januar Næringskonferanse i Skaun - 6 februar SNP styringsgruppen - 10 februar Nyåpning av Meldal Videregående skole - 24 februar Fagbrevutdeling i Gammelgruva - 26 februar Workshop SNP Hemne Møteforum på Strandheim. Våren 2014 Fra Julemøtet i Surnadal. Besøk hos Kjell Larsen ved Pipelife 7

9 3.3 Thamskonferansen 2014 Thamskonferansen 2014 ble en flott opplevelse. I år hadde vi ca. 130 deltakere. I 2013 var vi 60 deltakere, så dette er en flott vekst. Ambisjonene er at denne konferansen skal innta en ledende posisjon som næringskonferanse i Orkladalsregionen Foredragene var meget gode og ble bundet sammen på en utmerket måte av konferansier Ola By Rise. Cecilie Skogs personlige foredrag gjorde sterkt inntrykk og satte et solid punktum for konferansen. ONF takker alle som var med, partnere medarrangører, foredragsholdere, Orkdal kommune og ikke minst de flotte elevene fra Orkdal vidaregående skole som gjennom Operasjon dagsverk gjorde en flott innsats. 3.4 Tilgjengelighet Foruten å være tilgjengelig på nett, facebook, mail og telefon, er det viktig at næringsforeningen kan nås av sine medlemmer. Gjennom etablering av kontor både i Orkdal og Meldal er vi blitt synlige og lettere å komme i kontakt med. Dette får vi positiv respons på, og mange medlemmer benytter anledningen til å stikk innom for å ta opp saker, eller å slå av en næringsprat. Vi har også besøk av samarbeidspartnere, kommunene og andre som har behov for møte oss. 8

10 3.5 Fagråd I 2014 ble fagråd samferdsel etablert. Rådet har vært aktiv i flere viktige spørsmål. Rådet har avgitt høring i anledning Orkdal kommunes arealplan, og har tatt stilling i havnespørsmålet. Videre har vi deltatt i den fylkeskommunalt oppnevnte styringsgruppa som skal arbeide for å samordne og prioritere veiprosjekter i vår region. Denne gruppa har av forskjellige årsaker ikke fungert så langt. I stedet har både fylkeskommunen og kommunene etablert flere andre fora for diskusjon om de samme spørsmålene, og ONF v/ fagrådet har etterlyst aktivitet i denne styringsgruppen Leder for fagrådet har vært Halvor Dahl i OTTS. Han går nå over i annen stilling, og vi må velge ny leder for fagrådet. Arbeidet med å forberede fagråd finans er i gang 3.6 Formal drift av ONF ONF driver som en vanlig ideell organisasjon med årsmøtet som øverste organ. Styret har hatt 7 møter i året som gikk. Styret har hatt et aktivt år og mange saker er behandlet. Her legges rammene for driften, og rapporter blir gjennomgått og kontrollert. Det er et godt samarbeid mellom styret og administrasjon, og sammen mener vi at vi når de målene som er satt for foreningens virksomhet. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til hvordan de ønsker at driften av foreningen skal være. 4. Myndigheter Orkladal Næringsforening er bedriftenes egen organisasjon og skal være næringslivets interesseorganisasjon. Det er derfor viktig at vi kan være så uhildet som mulig i vår dialog med bl.a. myndigheter og samfunn for øvrig. Vi må sikre at næringslivets røst blir hørt når viktige samfunnsplaner blir lagt og næringspolitikk gjennomføres. Dette kan være 9

11 kommunenes arealplaner, samferdsel, bredbånd og mobiltelefondekning, sentrumsutvikling, rammevilkår for primærnæringene, skole og utdanning, energiforsyning og mye annet Det er også av betydning at vi klarer å synliggjøre oss som en interesseorganisasjon for bedriftene. Dette gjør vi ved å fremme næringspolitiske saker og vi arbeider for at næringslivets rammevilkår får sin rettmessig plass på den politiske agendaen 4.1 Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen ONF er medlem av og sekretær for Næringsalliansen i Orkdalsregionen. Alliansen fikk i februar 2014 ansvaret for å utvikle en strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Orkdalsregionen i denne sammenheng er regionrådet for Skaun, Orkdal, Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Hemne, Meldal, Rennebu og Rindal kommuner. Dette arbeidet er svært omfattende for ONF, og frem til dette skal ferdigstilles sommeren 2015, må vi fortsatt ha stor oppmerksomhet og bruke arbeidskapasitet for å få dette til. Arbeidet er svært interessant og spennende, og vi opplever et godt samarbeid med de andre næringsforeningene i regionen. Vi har også et godt samarbeid med regionrådets daglige leder og med styringsgruppen for strategisk næringsplan 4.2 Kommunikasjon/ Kontakt med kommunene ONF synes at vi har en god dialog med kommunene og fylkeskommunen. Det gjennomføres to faste kontaktmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene Meldal og Orkdal hvert år. Disse møtene er etter ONF s mening viktige treffpunkter og gir oss anledning til å sette mange aktuelle saker på kartet. Vi møter ellers både i politiske fora og deltar i prosjekter av forskjellig art sammen med kommunene. Som eksempel nevnes forberedelser med å etablere Orkanger som by og markedsgruppe Orkanger og møte vedrørende kommunereform som var på Løkken. Dersom våre medlemmer ønsker at vi skal ta opp næringssaker med kommunene, så følger vi opp dette og sender henvendelser og arrangerer dialogmøter 10

12 Bilder fra workshop i Hemne. Tema: Skole og utdanning, Opplæring og rekruttering Geir Arne Rao fra Elpro Group AS Monica Sethernes fra Måsøval Fiskeoppdrett AS Stor interesse både blant politikere, kommunalt ansatte og privat næringsliv Fylkesdirektør for opplæring i STFK, Inger Johanne Christensen 5. Samfunn 5.1 Rekruttering, skole og utdanning Bevaring og rekruttering av arbeidskraft, skole og utdanning vil alltid stå på ONF s agenda. Sammen med videregående skoler, Chr.Thams Fagskole, Midt Norsk Opplæring, fylkeskommunen og kommunene jobber vi hele tiden med å sikre at våre medlemmer har tilgang til kompetent arbeidskraft. I 2014 var det ikke noen yrkesmesse fordi mange elever deltok på Yrkes NM i Trondheim. Vi planlegger nå Yrkesmessa 2015 som skal være i Meldalshallen den 15. oktober. Vi håper og tror på stor oppslutning fra våre medlemmer Dette temaet er også sentralt i arbeidet med ny strategisk næringsplan, og vi tar sikte på å fremme forslag til strategier på området i denne planen Yrkesmessa 2014 Yrkesmessa 2014 ble avlyst grunnet Yrkes NM der vi deltok med stand sammen med Midt Norsk Opplæring Fag- og svennebrevutdeling Fagbrevutdelingen både i 2014 og 2015 ble store suksesser. Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune/yrkesopplæringsnemnda, Midt Norsk Opplæring, Håndverkerforeningen i Trondheim og Orkla Industrimuseum har vi disse 2 årene delt ut ca 140 fag- og svennebrev. 11

13 Arrangementene er stilige og vi opplever at dette er svært populært for de som har bestått sine prøver og får sine brev. ONF er stolte over å stå som arrangør av denne fine anledningen. 5.2 Aktiv deltakelse For å ha oversikt over det som skjer er det viktig å være tilstede på arenaer der næringsliv møtes, og der man treffer representanter for myndigheter og utdanningsinstitusjonene. Vi har derfor deltatt på konferanser og arrangement av forskjellig art, og opplever at vi har stort utbytte av dette. På samme tid får vi også anledning til å synliggjøre ONF og vår aktivitet. Vi vil derfor delta på slike arrangement også i fremtiden Bilder fra fag- og svennebrevutdeling 2015 Gammelgruva på Løkken Verk 12

14 6. Medlemmer 2014 A Admento AS Advokat Jon Reidar Aae Advokat Ola Fossvoll Advokatfirmaet Erbe & Co DA Advokatfirmaet Nidaros DA AG Tre AS Agdenes Regnskap SA Aktiv Kjøkken Albert E. Olsen AS Allsidig Design AS Ametrine AS AMFI Orkanger Assistanse.no Aterm AS Audiografen AS Avantas AS Avisa Sør-Trøndelag Axess AS B Bårdshaug Herregård BDO AS Bilxtra Orkanger Blostrupmoen Medical Equipment AS Boreal Travel Midt Norge Bosystem AS Brandås Transport AS Bredero Shaw Norway AS Avd. Thermotite Bring Logistic AS, Avdeling Orkanger BWELL MIDT-NORGE AS Bygger'n Meldal Byggledelse Norge Orkdal AS C Caverion Norge AS, avd Orkanger Christian Thams fagskole Coop Å SA Coop Orkla Møre SA Creatur Media AS D Danske Bank ASA, Orkanger DesignTrykk AS Drugli Maskin AS E E.A.Smith Elementbygg AS EA Smith Bygger n, Orkdal Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS-Orkanger EKKO Reklame AS Elkem AS Thamshavn Elpro Group AS Elshaug AS Erik Kalstad Eriksen Eiendom AS Euronics Løkken, Trafo AS Europris orkanger Exigo AS F Fabricom Vigor AS Fortuna Ellen H. Bergsrønning Foss Snekkeri AS Fremo Bemanning AS Førerkort.nu G Garberg Holding AS Garde AS Gjensidige Orkla Forsikring Gjølme Sementvarefabrikk AS H Halseth Transport Hegle Regnskap AS Hemne og Orkladal Eiendomsmegling AS Hiltula AS HMS-Tjenesten i Orkladal AS HOB Gods AS, Avd Orkanger HoliBul AS I Intersport Løkken AS J Jankos Mek. Verksted AS Jensen Tjenester Jomar Lie Eiendom AS K KL Regnskap Klatrehallen - Orkla Fjellsportklubb Koment AS Kontaktbedriften Kontorplan AS KS OTI-senteret Eiendom AS L Løkken Industripark AS M Maskin og kranopplæring AS Meldal Byggservice AS Meldal Kommune Meldal Sparebank Meldal Taxi AS Meldal Trykkeri Steinar Olsen Meldal Videregåande Skole Midt Norsk Opplæring AS 13

15 Moment Events AS MOSI CONSULT Møbelringen Orkanger (Rostad Møbler) N Nammo NAD AS Nardo Bil Orkanger AS NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag avd. Orkdal NAV Orkdal Navigator Reklamebyrå as Nor Betong Orkanger Nordea AS, Orkanger Norsk Gjenvinning Metall AS avd Orkanger Nr. 1 Adressa-Trykk Orkanger NRS Norge AS Næringshagen i Orkdalsregionen AS O Olav Nilsen Service AS Ole Lium Møbelverksted AS Ole N. Negård Møbelfabrikker AS ON Arkitekter og Ingeniører AS Opak AS Optimal Regnskap AS Orkanger Parfymeri AS Orkdal Bil AS Orkdal Energi AS Orkdal Fjernvarme - Orkdal Energi Varme AS Orkdal hage og blomstersenter AS Orkdal Industriservice AS ORIS Orkdal Installasjon AS Orkdal Kommune Orkdal Sparebank Orkdal Trafikkskole AS Orkdal Videregåande skole Orkel as Orkla Bygdeservice SA Orkla Credit AS Orkla Grafiske AS Orkla Industrimuseum/MIST Orkla Isolerglass AS Orkla Renhold AS Orkla Revisjon AS Orkla Shipping & Trading AS Orkla Stålkonsult AS Orkla Trykk og Profilering Orkla Økonomi AS Orklaposten Orklareiser AS OTTS AS R Ramirent AS, Orkanger Rema 1000 AS Retura Sør-Trøndelag AS Ringlis Dekksenter AS Ritas Frisersalong Rosenvik AS Rupro AS Rupro Plast AS S Salvesen & Thams AS Sans Bergmannskroa Simpro AS Solem AS Sparebank1 Midt.Norge Sretan Put AS Storås Trafikksenter AS Storås Trevare AS Størseth Optikk AS Svinsås Auto AS Syrstadeng Bil AS Syrstadeng Regnskap AS T Technip Offshore Norge AS TOOLS Pro Industri AS Torkjell Orre Rye Toyota Hell Bil Orkanger Trondheim Havn IKS TrønderEnergi Nett AS U UNION Drift SEF AS V Veksthuset Rekruttering AS Vertshuset Fannarheimr ANS Vianor AS Avd Orkanger Vibo Entreprenør AS avd Orkanger Vintervoll AS, Avd. Fannrem Vormstad Bil AS W Washington Mills AS 14

16 7. Avslutning Styret i Orkladal Næringsforening vil takke alle medlemmer for et aktivt og godt samarbeid i året som gikk. Vi er i rask og god utvikling og arbeider for at våre medlemmer skal oppleve sitt medlemskap som nyttig og positivt. Flere og flere bedrifter slutter seg til foreningen, og det er vi selvsagt svært glade for. Vi vil nok en gang oppfordre våre medlemmer til å utfordre oss og komme med innspill, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb. Styret takker administrasjonen for jobben i året som har gått, og vi vil også takke for samarbeidet med kommuner og myndigheter, andre næringsforeninger, næringshagen, fylkeskommunen for godt samarbeid og støtte. En spesiell takk til våre partnere som sikrer at vi har et godt økonomisk og faglig grunnlag å arbeide på Så ser vi frem til et aktivt nytt år i

17 16

18 17

19 Våre samarbeidspartnere i

20 Er du medlem i næringsforeningen? 170 virksomheter med ca ansatte i vår region er medlem i ONf. Vi ønsker oss enda flere for å bli en enda sterkere organisasjon. Meld inn din virksomhet nå og bli med i fellesskapet. 19

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE Nasjonalparken Næringshage AS2014 gir deg: Årsoppgjør 2014 Næringshagens arbeid gjennom året Bedriftenes egne historier Befolknings- og næringsstatistikk RENNEBU KOMMUNE OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul! Nr. 3 - november - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer