i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå"

Transkript

1 i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/ årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du

2 i vindusposten Nr årgang Ansvarlig utgiver: Pensjonistpartiet K O N TA K T S i D E N Redaktør: Einar Lonstad Redaksjonell leder: Cecilie Haeseler Redaksjon: Hovedstyret Bilder: Om ikke annet er oppgitt er bildene egenprodusert eller hentet fra Wikimedia Commons Forside: Pensjonistpartiet 2 Hvordan komme i kontakt med Tlf: e-post: Besøksadr: Prinsensgate 3 A, 0152 OSLO Postadr: Postboks 6, Sentrum, 0101 OSLO Hovedstyret: Leder Tlf: Nestleder, politisk Terje Wold Einar Lonstad Tlf: Nestleder, org. Cecilie Haeseler Tlf: Kasserer Odd Jørgensen Tlf: Styremedlem Anna Steen Tlf: Styremedlem Gjert-Are Valberg Tlf: Styremedlem Ottar Gjermundnes Tlf: Varamedlem Torgrim Nordgarden Tlf: Varamedlem Frede Sund Tlf: Varamedlem John T Tjuslia Tlf: Akershus Ragnar Dahl Tlf: Aust-Agder Odd V Jørgensen Tlf: Hedmark Jan M Oreld Tlf: Fylkesledere: Hordaland Frank Hansen Tlf: Juni 2011 Nordland Gjert-Are Valberg Tlf: Våre tanker går til alle pårørende og berørte. Kondolerer. Oppland Mona Bergh Brustad Tlf: Oslo Einar Lonstad Tlf: Møre og Romsdal Toralf Halvorsen Tlf: Rogaland Nordal Torstensen Tlf: Sør-Trøndelsg Terje Wold Tlf: Telemark Berit S. Pedersen Tlf: Vest-Agder Kari Berthelsen Tlf: Vestfold Steinar Haraldsen Tlf: Østfold Berit Minge Tlf: En takk til alle de som har stilt opp! PensjonistPartiet tar sterk avstand fra det som har skjedd. Dette er noe vi ikke kan akseptere i et åpent demokratisk land som Norge. Layout & Trykk av: Norvald Strands veg 43, Siva 2212 Kongsvinger Tlf Vedtekter 1 FORMÅL Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. Partiet vil i sitt praktiske arbeid føle ansvar for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon. Prinsipp og Handlingsprogram 1.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere. Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig livssituasjon for eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge i Norge.

3 Fylkes- og kommunevalg i 2011 Pensjonistpartiet skal markere seg! Landsmøtet i 2011 ga signaler om ny kurs og giv for Pensjonistpartiet. Et nytt hovedstyre for et parti er alltid et signal fra et Landsmøte om et ønske om forandringer. Her har det vært mye kreativt arbeid! Jeg håper og tror at ved årets lokalvalg, vil vi oppnå minst tilsvarende resultatet eller bedre i forhold til valget for fire år siden. Uansett resultater, LEDER Som nyvalgt leder ga jeg også Landsmøtet klare signaler om at endringer ville/ måtte komme. Ved årets Fylkes- og kommunevalg vil det være Fylkespartiene som har hovedansvaret for valget i eget fylke. Ut fra de signaler som jeg har mottatt etter en drøy måned i lederrollen, virker det som Fylkespartiene har en rimelig kontroll med sine valgkampforberedelser. Det som imponerer meg mest, er de enkeltes personlige valgbrosjyrer som skal brukes under valgkampen. og som jeg har sagt så mange ganger tidligere etter valget må vi sette organisasjonen i fokus. Opplæring i politisk arbeid nyvalgte Pensjonistpartirepresentanter til Fylkesting eller kommunestyre vil møte en ny hverdag. Et slikt valg er ingen sovepute, og her taler jeg av erfaring etter åtter år i Oslo bystyre. Om fire år, ved valget i 2015 vil våre velgere evaluere oss alle. Og er ikke arbeidet gjort som vi gikk til valg på, ja da er løpet som regel kjørt. Kjære partivenner kjære kommende representanter til Fylkesting og kommunestyrer, om to år er det igjen et nytt valg Stortingsvalg! Det er i disse to årene vi skal bygge Pensjonistpartiet videre! Einar Lonstad, leder 3 Godt valg lykke til alle sammen. Einar Lonstad, leder Pensjonistpartiet Hei alle sammen! Aller først må jeg takke for tillitten dere viste meg på Landsmøtet. Jeg vil gjøre mitt ytterste for ikke å skuffe dere. Det er nå enn slik at alle vil så mye og mange så forskjellig, at i noen situasjoner blir ikke alle fornøyd. Allikevel er min målsetning at det ikke skal være stort å klage på når vi igjen møtes til Landsmøtet Etter å ha tatt over det organisatoriske og sekretærfunksjonen på kontoret, har det vært mye å sette seg inn i. Nye rutiner er laget og gammelt er ryddet. Den viktigste funksjonen fremover er å bistå dere alle i valgkampen. Dette er ekstra spennende for meg, da det er min første valgkamp. Håper jeg får sjansen til å se mange av dere i de neste månedene. Som mange av dere vet, brenner jeg for nettsidene våre. Dette er et viktig verktøy i valgkampen. Jeg oppfordrer alle til i det minste å få lagt ut kontakt informasjon og deres program. ikke nøl med å be om hjelp. Jeg er bare en telefon samtale eller unna. Ønsker dere en God Sommer og et Glimrende valg! De beste hilsener fra Cecilie B. Haeseler Org. Nestleder og Fung. Kontorsekretær. Cecilie B. Haeseler Org. Nestleder Fung. kontorsekretær

4 Helse- og omsorgsdepartementet v/ Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen B R E V T i L S TAT S R å D Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 4 Oslo, den 15. juni Pensjonistpartiets Landsmøte den mai 2011 stilte følgende spørsmål om mulige uønskede virkninger av Samhandlingsreformen: Pensjonistpartiet har med interesse fulgt debatten om innføring av Samhandlingsreformen i Norge fra 1. januar Det er alltid spennende å følge utvikling av nye reformer, og det er særlig stor interesse knyttet til en reform som gjelder vårt eget liv og vår helse. På Helse- og omsorgsdepartementets nettside står følgende under overskriften Fremtidens helsetjeneste trygghet for alle : Målet med reformen er å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Pensjonistpartiets Landsmøte 2011 tror at intensjonen med Samhandlingsreformen kan være bra, sett fra Regjeringens side. Men det er flere sider ved reformen som ikke er tydelig nok belyst i det som hittil er tilgjengelig av opplysninger. i dagens situasjon blir ganske mange pasienter overført fra sykehus til kommunene for rehabilitering og etterbehandling ved såkalte korttidsplasser. En korttidsplass må i dag betale med kr. 129,- pr. døgn. Korttidspasientene må også betale sine egne medisiner. Landsmøtets spørsmål til Helse- og omsorgsministeren er derfor følgende: Når Samhandlingsreformen trer kraft og den enkelte kommune skal overta ansvaret for egne pasienter fra dag en etter ferdigbehandling, vil disse pasientene da bli belastet med egenbetaling slik det skjer i dagens praksis med korttidsplasser? Vil de i tilfelle også måtte betale for medisiner som ikke gis på blå resept? En innføring av egenbetaling ved sykdom og betaling av egne medisiner vil være et stort tilbakekritt for helse-norge. Dette vil kunne føre til at minstepensjonister og kroniske syke ikke har råd til etterbehandling i form av kommunal pleie og omsorg. Pensjonistpartiets Landsmøte 2011 ber om Helse- og omsorgsministerens svar på ovenstående spørsmål snarest mulig. Med vennlig hilsen PENSJONiSTPARTiET Einar Lonstad, Leder Adr. PENSJONiSTPARTiET Prinsens gate 3 A 0152 Oslo PENSJONiSTPRTiET Postboks 6 Sentrum 0101 Oslo

5 Akershus: Akershus Pensjonistparti har to helt nye saker i sitt program 1. kandidat Ragnar Dahl, Frogn. 55 år, gift, 4 barn. Forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon. Har vært leder av Hovedstyret i Pp i 5 ½ år, er nå leder i Akershus Pp og Frogn Pp. Har sittet 8 år i kommunestyret i Frogn og som utvalgsmedlem i Oppvekst, omsorg og kultur. Var medlem i eldrerådet i perioden og leder av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne de siste 4 år. Hovedinteresser er helse, velferd og omsorg for ung og gammel. Særlig fokus på pensjon, skatt og avgifter, eldrepolitikk, mennesker med nedsatt funksjonsevnes muligheter, universell utforming, skole, fritid, nærings- og samferdselspolitikk. SINGELPOLITIKK: Utjevne leve- og boutgiftene mellom par og single. Mange mennesker, i alle aldersgrupper, bor alene av forskjellige årsaker. Bo- og levekostnadene er tilnærmet lik som for gifte/samboende. Akershus Pp vil arbeide for at det bygges flere boliger/ leiligheter som er tilrettelagt for single, innenfor en pris som er akseptabel. Skatte- og avgiftspolitikken må også i hensyn ta at det er dyrere å leve alene, enn sammen i et parforhold. Skatte- og avgiftspolitikken må også ta hensyn til at aleneboende kun har én inntekt. Kommunale skatter og avgifter tar ikke hensyn til dette i dag. 2. kandidat Cecilie Berisha Haeseler, Skedsmo. 37 år, gift, 2 stk chihuahua. Er sekretær/ kasserer i Akershus Pp og organisatorisk nestleder i Pps hovedstyre og betjener til daglig partikontoret. Økonomisk bakgrunn fra Bi og privatrettslig bakgrunn fra Universitetet. Tidligere jobbet med kontorarbeid og regnskap. Spesielle interesseområder er singelpolitikk, dyrepolitikk og pensjonsreformen. 3. kandidat B. Christian Jenssen, Bærum. 74 år, gift, 2 barn. Utdannet bedriftsøkonom og er vernepliktig offiser i Forsvaret. Leder også foreningen Rettferd for de Eldre. Har hatt lederjobber i forskjellige deler av norsk nærings-, medie og kulturliv, gjennom salg, markedsføring, reklame, administrasjon og senest som direktør i Asker Næringsråd gjennom 12 år. Står på Bærum Pps kommunevalgliste. 4. kandidat Ola Øygard, Ski. 70 år, gift, 2 barn. Utdannet lærer, styremedlem Akershus Pp og er leder Ski Pp og Ski Sykehus Venner. Kommunestyremedlem i Ski og medlem i Utvalget for tjenesteutvikling (Barnehager, skoler og helse- og sosial). Hovedsaker helse- og omsorgstilbud for eldre og uføre, opplærings og oppvekstsvilkår for barn og unge. Bevare lokalsykehus, nytt dobbeltspor (Follobanen), klima, miljø og natur. 5. kandidat Kjell Sandanger, Asker. 72 år, gift, 2 barn. Er politisk nestleder i Akershus Pp og leder i Asker Pp Befalsutdannelse, utdannet elektroingeniør med tilleggsutdannelse Marketing og Økonomi. Prioriterer full barnehagedekning, skole- og fritidstilbud, samferdsel og sykehjemsplasser og aldersboliger for alle som har behov. Sikre tilfredsstillende bemanning i helse- og omsorgssektoren. Vil motarbeide nedleggelse av lokalsykehus. DYREPOLITIKK: Vi vil støtte opprettelse av Dyrepoliti i Norge. Vi ønsker å styrke dyrevernet og innføre strengere straff ved mishandling og vannskjøtsel av dyr. Det bør vurderes om ansvaret skal flyttes fra Mattilsynet til eget organ. Det er mange dyr rundt om i Norges hjem som ikke får det stell de har krav på i følge lov av 01/01-10 Lov om dyrevelferd. 3. Generelt om behandling av dyr: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Mattilsynet har ikke ressurser nok til å følge opp dyr rundt i alle hjem. En kan stadig lese i media om dyr som blir mishandlet både fysisk og seksuelt. i de fleste tilfeller får ikke eieren eller vedkommende som påfører dyret lidelse noen straff. Hvis du for eksempel dreper hunden din fordi du får lyst, risikerer du at straffen blir at du ikke kan holde dyr i framtiden. i lov om dyrevelferd står det i 12 bl.a.at avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement. Hva hjelper det hvis straff ikke er avskrekkende? FyLKENE 5 på topp 5

6 Akershus: Frogn Pensjonistparti: FyLKENE Helseprosjekter er viktigere enn et badeland! 6 i valgkamper er tydeligvis alt tillatt, selv om det er å love mer enn kommunens økonomi tillater. Det viktigste er å fremheve det de enkelte partier mener de kan vinne flest mulige stemmer på uavhengig om dette slår tilbake på velgerne i form av eiendomsskatt eller andre økte kommunale avgifter. Der er Frogn Pensjonistparti en sterk motstander av vi ønsker et svømmeanlegg med helsedel, som er tilrettelagt for kommunens behov. i Frogn kommune (Drøbak) er de største badelandtilhengere - et prosjekt som er anslått å koste over 200 mill kr, mer opptatt av valg og stemmer, enn å fortelle velgerne om konsekvenser av nødvendige politiske prioriteringer som: Et helsebygg B er klar for politisk behandling kostnad fra mill kr (3 alternativer). Et nødvendig bygg for å møte eldrebølgen og de enorme utfordringene samhandlingsreformen gir. 10 unge uføre venter på at kommunen skal etablere omsorgsboliger Kommunen har ingen ledige omsorgsboliger for eldre behovet er økende, og vi trenger et nytt eldresenter. Vi ønsker å gjøre om Grande sykehjem til Grande bo- og servicesenter når helsebygg B er ferdig. innvendig renovering av murhuset, slik at brukere med psykiatriske lidelser (mental helse) kan få et tilfredsstillende behandlingstilbud Flerbrukskirken har vært en politisk gjenganger i mer enn 10 år og må snart bli bygget Etableringen av Drøbak gjestehavn påfører kommunen millioner i økte utgifter hvert år de neste 25 årene Gang- og sykkelvei ifm etableringen av 500 nye båtplasser nord i Drøbak er midlertidig utsatt pga kommunens økonomi Kommunen skal være universelt utformet innen 2015, noe som medfører nye millioner i utgifter - for å nevne noe. Hvordan ser badelandtilhengerne at dette skal finansieres i tillegg til det som ovenfor er nevnt? Tro meg, de største tilhengerne kommer til å foreslå innføring av eiendomsskatt og økte kommunale skatter og avgifter for alle andre prosjekter - enn for badelandet. å si nei til badeland og ja til et svømmeanlegg, er kanskje ikke den beste valgkampsaken, men tatt i betraktning kommunens andre store og nødvendige investeringsbehov er det kanskje greit å fastslå at Frogn Pensjonistparti ikke vil innføre eiendomsskatt eller øke kommunale skatter og avgifter for å finansiere et badeland som er kjekt å ha vi går for et svømmeanlegg m/helsedel. Ragnar Dahl, 1. kand. Akershus Fylke Skedsmo Pensjonistparti Tannbehandling med egenandelstak Det er en kjent sak at tannbehandling i Norge er dyrt. Både unge og eldre lider av dette. Uten en regelmessig tannbehandling vil tannproblemene bare vokse i størrelse og prislappen bli dyrere og dyrere. PensjonistPartiet i Skedsmo vil nå sette på agendaen og kjempe for at tannbehandling får et egenandelstak, slik lege og psykolog er under egenandelstak 1 og fysioterapi under egenandelstak 2. Under egenandelstak 2 ligger noe tannbehandling. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve faller under dette taket. Det gjør også undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering) og behandling og rehabilitering av marginal periodontitt. Allikevel kan en ende opp med å måtte betale deler av regningen selv etter at du har mottatt frikort 2. Tannlegene står fritt til å bestemme prisen på behandlingen, uavhengig av satsen folketrygden dekker. Pasienten må dermed selv dekke differansen. Når de unge ikke lengre får tannbehandling via skolesystemet blir det en treskel å gå til tannlegen. i en jungel av tannleger opererer de med forskjellige priser, service og kvalitet. En undersøkelse har en prislapp på kr 500,- og oppover, og velger en å ta røntgenbilder legges det til som et tillegg i prisen. Det samme skjer hvis en velger å fjerne noen tannstein og få tennene høytrykkspylt. Så uavhengig av hva resultatet av undersøkelsen blir, får en gjerne servert en regning på over kr 1000,Ved at flere å flere velger å utsette tannlegebesøket blir tannhelsen i Norge svært dårligere. Det finnes de som ikke har nådd 30 års alderen, som ikke ønsker å smile fordi tennene deres ikke ser bra ut. At vi har medier som viser perfekte hvite smil hjelper heller ikke på selvbildet til de som lider. Dårlig tannhelse betyr altså ikke bare smerte, men kan også føre til psykologiske problemer for vedkommende. Ved å få et egenandelstak for tannbehandling vil en del av terskelen bli lavere for alle for å ta et tannlegebesøk. Regelmessige undersøkelser vil oppdage problemer på et tidlig stadige og da også til en rimeligere pris. Ved å vente med å gå til tannlegen til smerten kommer, risikerer en både rotfylling, krone og eventuelt implantat eller bro. Derfor mener vi i PensjonistPartiet Skedsmo at prislappen i det lange løp vil bli rimeligere om det ble innført et eget egenandelstak for tannbehandling. Cecilie Haeseler

7 Aust-Agder: Dette er noen av fylkestingskandidatene for Pensjonistpartiet og blir å treffe rundt om i fylket på ulike stands og i debatter. i sum representerer disse lang livsvisdom. Kunnskap innen arbeid og organisasjonsliv. Og vil være gode ombudsmenn for fylkets innbyggere. Toril Mølbach Arendal Tor O. Tønnessen Lillesand Fylkessammenslåing; Her er Pensjonistpartiet krystall klar i sin handling. i et slikt viktig spørsmål for fylket vil vi følge folkeviljen. Dersom det blir flertall for sammenslåing vil vi stemme for det. Blir det NEi ved folkeavstemningen så vil våre representanter på fylkestinget stemme NEi. Vi tar avstemningsresultatet som forpliktende. Stol på oss, stem Pensjonistpartiet. Skole: Vår kristne kulturarv må opprettholdes. Et likeverdig skoletilbud i alle fylkets regioner. Alle elever må gis mulighet til et likeverdig tilbud som de kan fullføre. Skolen må være så interessant at elevene ønsker å gjennomføre tilbudet når de starter sin utdannelse og forberedelse til sitt fremtidige yrkesliv. Fylket må være mer aggressiv i forhold til bedriftene for å gi alle som ønsker det en lærlingplass. Vedlikehold av institusjonene må bedres, her vil Pensjonistpartiet arbeide for at dette iverksettes. Jon Lindset Arendal Elbjørg Y. Tengelsen Arendal Steinar O. Johansen Grimstad Samferdsel: Et samferdselstilbud som er tilpasset brukerne. Dette vil gi Pensjonistpartiet handlingsrom til å gjennomføre et tilbud som gjør at folk kommer på jobb. Kan gjennomføre avtaler med helsepersonell, utføre nødvendige ærend. Og ikke minst ivareta de mange hverdagskulturer og aktiviteter rundt om i kommunene. Pensjonistpartiet er imot bompenger i veifinansiering. Fylket må få tilstrekkelige midler fra staten til å oppgrader og ivareta de fylkeskommunale veier. Kommunalt selvstyre: Pensjonistpartiet vil respektere det kommunale selvstyret og ikke legge hindringer i veien for at kommuner kan oppleves som gode JA kommuner å bo i. Pensjonistpartiet vil arbeide for et fylke hvor alle beslutninger fattes i åpne fora. FyLKENE Odd V. Jørgensen Fevik - Grimstad 7

8 Aust-Agder: Arendal Pensjonistparti FyLKENE Planer for Barbu Pensjonistpartiet mener at utbygging i Barbu med fordel kunne stå på vent. 8 Har det slik hast å få dette området utbygd? Man kunne etter Pensjonistpartiets vurdering bruke lengre tid på gjennomdrøfting av hva som tjener Arendal by og Barbu best. Er det høge murkollosser eller et område for rekreasjon og helse? Her skulle partiets standpunkt være klart. Et mest mulig grøntområde er Pensjonistpartiets førstevalg. En ny vegtrase burde derimot snarlig komme i området, sett ut fra den biltetthet som alt i dag skaper problemer. Et slikt forslag sakner man i planene. Store og for høge blokker, passer ellers lite inn i den eksisterende bebyggelse. Det må nevnes at det er foreslått en del grøntområder i planene for Barbu, men hvem vil slå seg ned på inneklemte plener for å søke sommerens ro og fred? Eldreomsorg i de siste ti år har ordet Aldershjem falt ut av vokabularet hos statsråder og andrestortingsdebattanter. Og det skjer til tross for at aldershjem er lovhjemlet som «institusjon for heldøgns pleie og omsorg. De som husker stortingsmelding nr.50 (midten av 1990-tallet), kan sikkert også huske at omsorgsboliger og åpen omsorg var løsningen på de store problemer. Omsorgsboligen skulle være avløser for alders- og sykehjem. Ei handlingsplan kom, så vidt jeg erindrer, i 1998.Var det ikke ca. 30 milliarder kroner som skulle settes av til bygging av omsorgsboliger?men så vidt vites, er mange av disse boliger som da ble bygd, fortsatt uten den ønska bemanning. Vi kan ane at det lå, og fortsatt ligger, økonomisk tenking bak omlegging i eldreomsorg. i stortingsmelding nr. 25, da nærmer vi oss vår egen tid, går det fram at brukerne skal betale mer for tjenestene. Begrunnelse: De eldre i dag sitter bedre i det enn de eldre gjorde tidligere. Jeg vil sitere hva en tidligere fylkeslege i et vestlandsfylke har uttrykt: Det som må være gjeldende, er hva den enkelte trenger av hjelp. Eldre som er alvorlig syke og lidende, har krav på forsvarlig og faglig omsorg og behandling. Fra et faglig ståsted, kan en trygt hevde at sykehjemmet er det beste tilbudet. Trivsel og kvalitet i Arendals - skolen For å klargjøre partiets holdning kort, har man det synet at nåværende skolestruktur i Arendal skal beholdes. Men med den vekst som er i Myra/Bråstad, kan det være aktuelt på sikt å lufte planer for 1-10 skole i området. Dette er i dag bare på tankestadiet i Pensjonistpartiet. En skole betyr mye for miljøet i bygd og grend. Boligbygging i skolekretsene vil derfor bli prioritert for å stabilisere elevtallet der skoler er nedleggingstruet, f.eks. i Flosta - og Løddesøl -områdene. Ellers har Pensjonistpartiet hatt gleden av å gi sin stemme til bygging av ny skole på Stuenes. Dette er noe området trenger. Det ligger også i planen at det skal komme ny skole i Færvik-området (Roligheten). Pensjonistpartiet kunne nå i vårhalvåret gi sin stemme til forslaget om at private skoler skal få samme vilkår for å få statlige momsrefusjoner som de kommunale skoler. Partiet hilser også omstrukturering av den internasjonale skolen velkommen. Denne gjør et godt arbeid og dekker et behov. innenfor barnehagesektoren legger ikke partiet noen vekt på om dette drives kommunalt eller privat. Hovedsaken er at opplegget har kvalitet. Partiet har stemt imot forslag om at barnehager skal slås sammen, med felles leder. Pensjonistpartiet ser verdi i at det er lederfunksjon i den enkelte barnehage. Partiet vil gi ros til det styringskart (strategisk kart) som er utarbeidet for barnehage og skole. Dette gir muligheter for mer planmessig kompetanseheving for både lærer og elev, sosialt og faglig. For å få dette til, må bevilgninger foreslås i kommende års budsjetter. Det samme gjelder midler til å gjøre skoleveger trygge, og man må sikre segnaturområder som ligger i skolenes nærhet. Det siste er viktig for barns leik og fritid. Hva kan så gjøres for å bedre trivselen i skolen? Her mener Pensjonistpartiet at trivsel har noe å gjøre med mestring og sjølforståelse. Derfor må hjelp og støtte til barna, gis så tidlig som mulig, kanskje bør også elevtallet i klassene vurderes. Tilbud om praktiske fag på ungdomstrinnet er aktuelt. Og all mobbing og utestenging av enkeltelever må det slås ned på, og aktivt motarbeides både i undervisningstid og i fritid. En god integrering av minoritetsgrupper må også prioriteres. Til slutt vil Pensjonistpartiet peke på hvor viktig det er at skolen viderefører vår kristne arv, og ivaretar samarbeidet med den norske kirke og/eller kristne frimenigheter.

9 Pensjonistpartiet i Grimstad. Pensjonistpartiet i Lillesand PP i bystyret. Etter at fylkesleder Odd Victor Jørgensen flyttet til Grimstad for snart 4 år siden. Er partiet på nytt reetablert og regner med representasjon i kommunestyret. Vi satser på representasjon, håper på 2, og drømmer om 3. PP i bystyret. Etter at Tor Olav Tønnessen meldte seg inn i Pensjonistpartiet, er PP på ny representert i Lillesand bystyre etter et fravær på ca 12 år. Foreløpig har partiet bare 1 representant, men det kan endres ved det kommende kommunevalget. Vi satser på fortsatt representasjon, håper på 2, og drømmer om 3. Grimstad Pensjonistparti vil. Omsorg for eldre og funksjonshemmede. Den kommende eldrebølge må forberedes. Kommunen må øke kapasiteten både innenfor hjemmetjenester og institusjonsplasser for å gi tjenester til et økende antall eldre. Sterkere politisk styring av kommunens tjenestetilbud. Pensjonistpartiet vil gjeninnføre ordningen med politisk valgt Helse- og sosialstyre, Skolestyre (Oppvekstutvalg), Teknisk styre og Kulturstyre. Delegasjon av myndighet til Rådmannen skal reduseres. Boligbygging. Bedre tilrettelegging av tomtearealer, raskere og rimeligere saksbehandling. Selge ut kommunal eiendom som ikke er nødvendig for daglig kommunal drift. Dette vil tilføre sterkt tiltrengte driftsmidler til kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta alle dispensasjoner i forhold til vedtatte reguleringsplaner. Sommer delegasjon kan ikke benyttes til tillatelser av kontroversiell karakter. Kun der hvor alle i nettverket mener det er akseptabelt. Næring. Vi må prioritere å tilrettelegge flere næringstomter innen kommunen. Grimstad skal være en åpen by innen forvaltningen. Eiendomsskatt for boliger og fritidsbebyggelse skal sterkt reduseres/fjernes i valgperioden. Så håper vi at velgerne gir oss tillit. Lokallaget er reetablert. Den 17. mars i år ble Pensjonistpartiets lokallag i Lillesand reetablert. Et styre på 5 medlemmer ble valgt, og partiets arbeid ble siktet inn mot det kommende kommunevalget. Partiets valgliste. Partiets valgliste som er godkjent av valgstyret har 9 kandidater; 3 kvinner og 6 menn. Tor Olav Tønnessen Arnt Helleren Rolf Johansen Anne Sophie Høegh-Omdal Leiv Per Olsen Thor Olav Govertsen Rita G. Tønnessen Konrad Maløen Berit Haus Olsen Flere av kandidatene har lang erfaring fra politiske verv i kommune og fylke. Tor Olav Tønnessen og Arnt Helleren representerte begge Høyre i kommunestyre og formannskap i årene Dette vil vi. i Lillesand går pensjonistpartiet til valg med 3 sidestilte hovedsaker først i programmet: Eiendomsskatt for boliger og fritidsbebyggelse skal fjernes i valgperioden. Omsorg for eldre og funksjonshemmede. Den kommende eldrebølge må forberedes. Kommunen må øke kapasiteten både innenfor hjemmetjenester og institusjonsplasser for å gi tjenester til et økende antall eldre. Sterkere politisk styring av kommunens tjenestetilbud. Pensjonistpartiet vil gjeninnføre ordningen med politisk valgt Helse- og sosialstyre, Skolestyre (Oppvekstutvalg), Teknisk styre og Kulturstyre. Delegasjon av myndighet til Rådmannen skal reduseres. Så håper vi at velgerne gir oss tillit. FyLKENE Partiets valgliste. Partiets valgliste som er godkjent av valgstyret har 9 kandidater; 3 kvinner og 6 menn. 1 Odd Viktor Jørgensen Steinar Ola Johansen Georg Andreas Andersen Åse Haugen Arnfinn Moland Jørgensen Olaug Jørgensen Pétur Ingimar Reynisson Erling Krystad Oscar Mardon Olsen 1933 Flere av kandidatene har lang erfaring fra politiske verv i kommune og fylke. De to første har flere perioder i kommune og fylkesting, da for andre partier. 9

10 FyLKENE Nordland: 10 Nordland Pensjonistparti har ikke vært virksomt de siste årene. Dette forholdet har vi tenkt å endre på, slik at vi ved valget i 2015 forhåpentligvis har klart å opparbeide en fungerende fylkesorganisasjon, med mange lokallag spredt over hele Nordland. Vær derfor med på å danne lokallag rundt om i kommunene. i vår ble Gjert-Are Valberg fra Steigen valgt inn i Pensjonistpartiets Hovedstyre. Dette forplikter! For Fylkestingsvalget i år er det lista for Steigen Pensjonistparti som gjelder. Vi håper flest mulig vil bruke lista, selv om det bare er ett lokallag som står bak denne gangen. Vi var det eneste lokallaget og ble oppfordret av ledelsen i Pensjonistpartiet til å stille vår lokale liste som Fylkestingsliste. Ta gjerne kontakt med oss i Steigen om det er ting du lurer på. Du kan også melde deg inn i Nordland Pensjonistparti og stå som medlem direkte under fylkespartiet, så lenge det ikke finnes lokallag i din kommune. Fra høsten vil vi fra Steigen være behjelpelig med å danne lokallag i de kommuner der det er av interesse. Da er vi avhengige av hjelp fra dere! i Nordland fylke bor befolkningen spredt. Bare om lag 10 tettsteder har over 7000 innbyggere, med fylkeshovedstaden Bodø med sine knapt innbyggere som den desidert største byen. Resten av bosettinga finnes i distriktene. Nordland består derfor mest av utkantskommuner, hvor flere sliter med den kommunale økonomien. At de få regionsentrene i fylket er svært avhengig av velfungerende lokalsamfunn i utkantene er selvsagt og må ha fokus i fylkespolitikken. Dette er vi meget opptatt av. Pensjonistpartiet er et parti som er opptatt av helse og omsorg, spesielt for svake grupper i samfunnet. Vi ønsker et verdig liv og vilkår for disse. Vi oppfordrer så mange som mulig å slutte seg til Pensjonistpartiet i vårt fylke. Det gjør du best ved å melde deg inn og/eller bruke lista vår. Vi forlater ikke løftene når valgkampen er over. Vårt motto er: et løfte gitt, er et løfte holdt. Robert Dearsley er vår førstekandidat. Han er født i Dumfries, Skottland. Flyttet til Moss som barn, hvor han vokste opp. Utdannet i Sjøforsvaret, Sambandet. 5 års tjeneste (Sjøforsvaret/Hæren) og 3 år i utenriksfart som telegrafist. Ansatt 1967 i Meteorologisk institutt, Værvarslinga i Tromsø med ca 10 års tjeneste på ishavsstasjonene Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen. Meteorologisk observatør og radioekspeditør ved Værvarslinga i Nord-Norge og de siste 15 år som driftsansvarlig for stasjonene. Deltatt 4 sesonger på selfangst i Vesterisen ( ). interessen for politisk engasjement toppet seg i fjor høst, da TV2 viste flere innslag om behandlingen av mange av våre gamle og syke. Nordland Pensjonistparti oppfordrer alle som kan identifisere seg med Pensjonistpartiets politikk om å bruke sin stemme til å velge Robert Dearsley inn i Steigen kommunestyre og Nordland Fylkesting!

11 Oppland: Oslo: Hei, alle velgere i Oppland! Oslovalget et nytt kommunevalg mellom DE RØDE og DE BLÅ! Jeg heter Arne J. Grindal, er 62 år, er gift har 3 barn og ett barnebarn og jeg har en far som er 93 år og bor i omsorgsbolig. i denne perioden sitter jeg i kommunestyret på Gjøvik og er medlem av utvalget for Helse, Omsorg og NAV. Jeg har sittet 2 perioder i kommunestyret på Gjøvik på 80-tallet, men da for et annet parti. Jeg har hele tiden vært opptatt av eldreomsorgen, altså de menneskene som bygget opp landet til det det er i dag. Jeg har vært en stor motstander av nedleggelsene av sykehjemsplasser og jeg har engasjert meg i Kløverhagen- saken i Ringebu, der jeg har vært aktivt med. Jeg skjønner ikke at vi skal legge ned plasser for demente, folk med psykiske lidelser, sykehjemsplasser og rehabilitering. Vi trenger flere slike plasser ikke færre, dette er en fanesak for meg og Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet manglet bare noen stemmer for å komme inn på Fylkestinget forrige valg, nå er tiden inne. En stemme på oss er en stemme for å bedre de syke, eldre og de svakeste sine kår. Gi din stemme til Pensjonistpartiet i september, så skal vi gjøre alt vi kan for at alle får det litt bedre. Jeg lover å gjøre mitt beste. De eldre har fortjent en bedre og mer verdig alderdom. Høyre vil som tidligere trenge politisk støtte fra Fremskrittspartiet, dagens Byrådspartner, samt politisk støtte fra KrF og Venstre. AP vil som ellers trenge støtte fra SV, samt fra partiet Rødt. Når det gjelder ordførerkjedet, er det flere partier som ønsker dette til sin ordførerkandidat. Lengst har FrP ved Carl i. Hagen gått, som allerede nå har proklamert seg selv som ordfører hvis FrP skal støtte Høyre i Byråd de neste fire årene. Hva om Pensjonistpartiet gjorde et brakvalg og kom på vippen, sier Fylkesleder i Oslo/ leder av Pensjonistpartiet, Einar Lonstad. For det første ville Pensjonistpartiet få den media-oppmerksomheten som partiet har savnet, og ikke minst ville partiet få fire år på å styre Oslo kommune, samt få satt partiets politikk ut i praksis, sier Einar Lonstad, Pensjonistpartiets 1. kandidat i Oslo. Hvem eventuelt Pensjonistpartiet vil støtte i den krigen som vil komme mellom den blå og den røde partifløyen, vil vi ta stilling til etter valget. Her er det størst mulig gjennomslag for vår egen politikk som teller, sier Einar Lonstad. Et skår valgkampen her i Oslo, kan mobilisering av valgkampmedarbeidere bli. Byen er stor, og vi kunne med fordel ha vært mange flere. Men vi får satse som tidligere, Stand på Karl Johans gate eller i den så kjente Spikersuppa. Plass nr. 7 er midt blant de store partiene. For en gangs skyld har vi vært heldige med trekningen, sier en optimistisk 1. kandidat for Pensjonistpartiet i Oslo. Leinesfjord Telefon Besøk gjerne vår nettside: Åpent man. - fre. kl lørdag. kl FyLKENE Jeg har jobbet som baker men møtte nerveveggen og måtte gi meg, så nå er jeg bare politiker. i år er det jeg som står på 1. plass på Pensjonistpartiet sin fylkestingsliste i Oppland. årets kommunevalg i Oslo vil bli som for fire år siden. Slaget vil stå mellom Høyre og Arbeiderpartiet i et valg om hvem som skal lede byen i et Byråd og hvem som skal inneha prestisjerollen som byens ordfører. 11

12 Rogaland: FyLKENE Presentasjon av Toppkandidatene i Rogaland: Terje Larsen 1. kand. Aage Halleland 2. kand. inger Marie åsbø 3. kand. Toppkandidatene til kommunevalget 2011 Karmøy: Ja, nå nærmer vi oss høstens valg, Det er fantastisk hvordan kommunepolitikerne i de enkelte partier har det travelt med å besøke institusjoner for å hilse på de innsatte og for å fortelle dem hvor godt alt skal bli hvis de stemmer på mitt parti og hvor dårlig det blir hvis de ikke gjør det. Har vi hørt dette før? i min kommune legger de ned alders og sykehjem og når det gjelder å bygge opp om skolene tar de like godt og legger ned skoler også. Budsjettet holder ikke sier rådmannen, lurer på om han kan trenge en institusjonsplass i fremtiden. Det er vel slik at mange eldre og syke får den omsorg og respekt de fortjener, men hva med dem som ikke får det. Kanskje statsminister og finansminister trenger å bli minnet på det gamle ordspråket om å feie for egen dør før man roter for andres? Det blir ofte sagt at dere (PP) er jo så små, hvorfor skal vi stemme på dere? 12 Karl W. Sandvig Stavanger Roald A. Lende Sandnes Mitt svar på dette er, det er to alternativer: bli gammel, få som fortjent altså respekt, omsorg og velferd. Det andre alternativet vil vel de som bestemmer i verdens rikeste land ikke ha. Det skulle la seg gjøre rydde opp med tretusen milliarder på bok. Pensjonistpartiet er lite sa du? Det gjør ikke så vondt å stikke seg med en nål, men stikker du mange nok ganger Nils Johs. Østerhus Sola Arne Sjursen Haugesund Aage A. Halleland Karmøy Så til alle pensjonister og foresatte, gi din stemme til Pensjonistpartiet, slik at vi får de plassene vi fortjener for din skyld. Vi kan bli mange nok til å arbeide for din og dine rettigheter i en velferdsstat Helse, omsorg og respekt er det vi krever. Godt valg. Aage A. Halleland

13 Sandnes: Valgkamp i Sandnes Siden 1991 har Pensjonistpartiet vært representert i bystyret i Sandnes, og det har en også som mål om å fortsette med i kommende periode! Valgkampen blir knallhard, hele 12 partier kjemper om velgernes gunst i Norges 8. største by, og som igjen har den raskeste vekst i folketall av samtlige byer i Norge; dette byr på mange utfordringer, ikke minst innen eldreomsorgen. Fra v.: Roald A. Lende, Suzanne Bollie og Jakob i. Grude. Valg 2011 Odd Salvesen, tidligere mangeårig havnesjef i Kristiansand, er vår 1. kandidat, både i fylket og i Kristiansand. i Vest-Agder Pensjonistparti vil vi: Arbeide for en bedre regional helsepolitikk, utvikle sentralsykehusene i Agder-fylkene og opprettholde de lokale sykehusene. Styrke omsorgen for den enkelte bruker, og krever en trygg og verdig Vest-Agder Pensjonistparti Livskvalitet for alle. Si nei til økt skatt av pensjonister og uføre. Øke satsingen mellom skole, universitet og næringsliv. At helsesøster skal være tilgjengelig på alle videregående skoler. Ha oppgradert veinett, sikre tunneler og rasfarlige veistrekninger. At strømprisen ikke skal ha en høyere utvikling enn konsumprisindeksen, fordi strøm er ren energi og bør brukes fremfor annen forurensende energi At bopliktsordningen endres. Vi vil opprettholde en samfunnsøkonomisk landbruksnæring Ha en rettferdig, men restriktiv innvandringspolitikk. FyLKENE i inneværende periode har vi kun 1 representant i bystyret av totalt 49, men satser friskt på å nå målet, slik at samtlige 3 kumulerte kandidater skal få hvert sitt sete i bystyret i kommende valgperiode. De kumulerte er lokallagsleder Roald A. Lende, som går for sin tredje periode; sekretær i lokallaget og styremedlem i fylket Jakob i. Grude; og ikke minst vårt kvinnelige innslag, nestleder i lokallaget og med lang fartstid i lokalpolitikken, Suzanne Bollie. Totalt inneholder valglisten 17 kandidater. Vest-Agder: 13

14 Vest Agder: Kristiansand Pensjonistparti FyLKENE 14 Øke bevilgninger til eldre over kommunebudsjettet Økt satsing på skole og utdanning, inkl. tiltak for multihandikappede barn Vi er et parti for alle mennesker i samfunnslivet: Arbeid, økonomi, kultur, sosial integrasjon, trygghet og politikk Øket vedlikehold av gang- og sykkelstier, og øket satsingen på kollektivtrafikk Sstyrke NAV, og øke samarbeidet mellom NAV og næringslivet Bevare Kristiansands særpreg. Streng praksis i innvandringspolitikken, og krav til norskkunnskaper hos alle våre nye landsmenn Offentlige byggeprosjekter må finansieres innenfor kommunens økonomiske bæreevne Søgne Pensjonistparti Bjørn Nilsen, 1. kandidat i Søgne Økt næringsutvikling i Søgne Utbygging av omsorgsboliger må ikke skje på bekostning av nye sykehjemsplasser Vi vil arbeide aktivt for å øke antall sykehjemsplasser Bedre oppvekstsvilkårene for barn og ungdom Ansette miljøarbeider som kan ta seg av problemer på skolene Vi vil fjerne eiendomsskatten Forenkle saksgangen for byggesaker, og om mulig få ned avgiftene for gebyrer Vi vil ha bedre rutetilbud samt en oppgradering av de kommunale veiene, der det er behov Farsund Pensjonistparti Petter Kjølleberg, 1. kandidat i Farsund Vennesla pensjonistparti Torgrim Nordgarden, 1. kandidat i Vennesla Vennesla PensjonistParti (VPp) har som mål å markere oss for de svake i samfunnet og den kommende slekt som skal bære arven videre VPp vil styrke hjemmehjelp og -sykepleietjenesten VPp vil styrke omsorg for den enkelte bruker, og krever en trygg- og verdig livskvalitet for alle Barn og ungdom krav på en trygg og god skole, samt kvalitetsutdanning VPp vil arbeide for at ungdom får en jobb de kan leve av VPp vil arbeide for en permanent bussforbindelse mellom Øvrebø/ Hægeland og nedre Vennesla VPp vil arbeide for at ny næringsvirksomhet kommer til kommunen, som gir flere og varige arbeidsplasser VPp vil at sentrum i Vennesla skal være der det er nå, og utvikles derfra Sørge for nok sykehjemsplasser når det trengs og omsorgsboliger for de som ønsker det. Utvikle Farsund sykehus med økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig helsetjenester, og et akutt røntgenservicesenter. Videreføre legevaktordningen. Være aktive medspillere for at skolen får de midler og utstyr den trenger for å gi en god utdanning, også til de med spesielle behov. Videreføre arbeidet med trafikksikkerhet for vår ungdom. Vi ønsker, i samarbeid med eierne, å være med og vitalisere på Lista flyplass. Bidra til å gjøre Farsund attraktivt, og øke nyetablering av virksomhet i kommunen. Støtte og oppmuntre det rike kulturtilbudet vi har i kommunen gjennom våre lag og foreninger, museer og vårt maritime miljø. Farsund Pensjonistparti vil arbeide for å avvikle eiendomsskatten. Lindesnes Pensjonistparti Thor Gilbertson, 1. kandidat i Lindesnes Enkeltmennesket skal sees, høres, hjelpes og være i sentrum Mål om garantert plass på sykehjem eller i omsorgsbolig for eldre og pleiegaranti for uføre Opprettholde Spangereid bo- og aktivitetssenter. Gjenåpne den stengte avdelingen ved Vigeland omsorgssenter og gjenåpne bassenget Skoleskyss for elever med farlig skolevei, uansett avstand Bevare Vigemostad skole Barn og ungdom er vår fremtid og de har rett på en god skole med et godt innemiljø Vi sier nei til eiendomsskatt, og vil ha større selvråderett over egen eiendom

15 Ikke institusjon, men derimot et nytt hjem! Pensjonistpartiet skal starte en ny vår i kommunenes pleie- og omsorgstjenester, sier Einar Lonstad, nyvalgt leder i Pensjonistpartiet. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg vil ha det når jeg blir gammel og trolig vil ha behov for hjelp i en eller annen form. For å kunne tilby ulike tjenester på et riktig nivå og etter behov, må det etter min mening, være et minstekrav at kommunene etablerer en komplett behandlings- og omsorgskjede som inkluderer eldresentra, tilrettelagte omsorgsboliger, sykehjem og ikke minst egne avdelinger for demente. Alle som er beboere i en pleie- eller omsorgsinstitusjon skal oppleve at dette er et hjem for de eldre. Her skal de oppleve kvalitet, høy kvalitet på alt som er innenfor veggene, varme og omsorg, måltider å glede seg til og fritt valg av drikke og ikke minst spennende aktivitetstilbud. For å få dette til, så må det være beboere selv som skal bestemme. Ordet er valgfrihet, valgfrihet til å stå opp når man vil, det samme skal gjelde om kvelden. Alle er ikke A4 mennesker, eldre i institusjon skal heller ikke føle at de blir tvunget inn i en A 4 situasjon. Hvis Pensjonistpartiet får gjennomslag for sine forslag skal alle våre eldre få føle frihetsfølelsen i en hel omsorgssituasjon, sier Einar Lonstad. A K T U E LT S T O F F Av Einar Lonstad, leder av Pensjonistpartiet Våre eldre har gjennom et langt liv vært vant til å ta egne valg. Egne valg skal også være det viktigste hvis en er i en institusjonssituasjon, enten det gjelder leggetid eller valg av mat. Medbestemmelse er den riktige veien for trivsel. Einar Lonstad Jeg tror mye kunne vært gjort i forhold til å få gjort endringer. Med Pensjonistpartiets politikk innenfor Helse Velferd og Omsorg, skal alt være mulig. Pensjonistpartiet skal i de neste fire årene fremstå som et mulighetens parti, sier den nyvalgte lederen fra Groruddalen og Oslo, Einar Lonstad. Aktivitet er også viktig, og dette skal også være en del av hverdagen. Noen liker TV-spill, kanskje andre vil være med på kjøkkenet for å være med på baking. Fakta om Norges befolkning FAKTA: Arbeidsledige: På attføring eller rehabilitering: AFP: Uføre: Total arbeidsstyrke i Norge: 2,62 millioner Totalt antall stemmeberettigede i Norge: i 2009 Totalt antall borgere over 18 år i Norge: Andel nordmenn i arbeidsfør alder på trygd: 22 % (inkluderer ikke kontantstøtte, barnebidrag o.l.) Andel nordmenn som er uføre: 13 % Andel nordmenn som er arbeidsledige: 3 % pensjonister over 67 år Totale utbetalinger til uføre i 2008: 56,53 milliarder FINNMARK Tromsø TROMS Bodø NORDLAND NORD-TRØNDELAG Steinkjer Trondheim Molde MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE Hermansverk SØR-TRØNDELAG OPPLAND Lillehammer Hamar Bergen BUSKERUD HORDALAND Stavanger ROGALAND HEDMARK OSLO Drammen AKERSHUS TELEMARK Tønsberg Moss ØSTFOLD Skien VESTAUSTFOLD AGDER VESTAGDER Kristiansand Arendal Vadsø 15

16 BARNEVERN Pensjonistpartiet tar pulsen på omsorgssituasjonen i barnevernet. 16 Formålet med barnevernloven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. og - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Fylkesnemnda kan fatte vedtak om at barnevernet skal overta omsorgen, og gi barnet et nytt hjem. Pr var barn og unge under barnevernets omsorg av disse var plassert i fosterhjem. De øvrige var plassert i andre typer tiltak som barneverninstitusjoner, behandlingsinstitusjoner og bolig/hybel. (SSB barnevern.) Barn og unge under omsorg, skal etter loven, og hensynet til barnet, plasseres så snart som mulig etter vedtaket. Noe som tilsier at barnevernet må arbeide parallelt med å forberede saken for behandling i Fylkesnemnda, utrede barnets situasjon og behov, og finne riktig omsorgstilbud. Alt dette er tids- og kompetansekrevende prosesser, med store krav til barnevernfaglig kompetanse. Det er egentlig ikke rom for prøving og feiling i arbeidet med å finne det beste plasseringsalternativet. Det er store krav til at omsorgsapparatet, institusjonsplasser og ledige fosterhjem, fungerer, slik at ikke barnet må settes på vent. Det må til enhver tid være flere fosterhjem ledig. De siste par måneder d.å., kan man lese følgende overskrifter; Den store fosterhjemsundersøkelsen, avsluttet 2011, konklusjon; Tøft, men verdt det av 4 fosterforeldre anbefaler andre å bli fosterforeldre. Kommunal Rapport; Flere bekymringsmeldinger til barnevernet Kommunal Rapport; Fosterbarn får ikke tilsyn Kommunal Rapport; Mange venter på fosterhjemsplass, Bufetat utdyper at de arbeider med å finne et nytt hjem til mer enn 600 barn, 95 av disse har ventet lengre enn lovens frist på 6 uker, enkelte av de eldste barna har ventet i over et år på å få et fast sted å bo. Fosterhjem er det absolutt viktigste tiltaket barnevernet har, for å gi en ansvarlig og god omsorg til barn og unge som trenger et nytt hjem. Fosterhjemmenes oppgave er å gi barn og unge gode oppvekstvilkår, og hjelpe barna til å få en ny start i livet. Det er likevel vanskelig å få rekruttert nok nye fosterhjem. At dette er en stor utfordring, bekrefter både Bufetat og Norsk Fosterhjemsforening. Et av problemene er at det ikke

17 Flere av barna og de unge som vurderes plassert i fosterhjem har en krevende atferd, og ofte spesielle behov. Her trengs mye kontakt og oppfølgning fra barnevernet. Noen av fosterhjemmene har dessverre blandete erfaringer med å få assistanse fra barnevernet etter at barnet har flyttet inn. Og tiltakene for å imøtekomme de spesielle behovene, (som ofte er knappe goder) f. eks pedagogiske, psykologiske evt. helserelaterte spesialtjenester, er ikke alltid tilgjengelige. Det offentlige barnevernet har ikke råd til å brenne opp sitt eget nettverk av hjelpere, ved ikke å stille opp når det røyner på. Dessverre skjer det også at fosterhjemmet settes på vent. Slike forhold tærer på idealismen og virker igjen negativt inn på rekrutteringen. Barnevernet må ha kompetanse og ressurser å sette inn umiddelbart når behovet for back-up er der. Oppfølgningen må være organisert i utgangspunktet. Barnevernet må være rustet for akutt- og krisesituasjoner, og kunne trå til med en gang med støtte og tiltak. Dersom fosterhjemmet ikke blir hørt, eller må vente, er dette et dårlig signal til nye personer som ønsker å bli fosterforeldre. Norsk Fosterhjemsforenings formål er at NFF skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen arbeider å sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår, herunder å sikre deres lovfestede rettigheter. Eksempel på dette er spesielt tilpasset undervisning som alle barn har rett til. Andre tilbud og tjenester som ligger under barnevernets ansvarsområde, er utredning, slik at barnet kan sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og prioritert plass til behandling. Foreningen arbeider også med å sikre at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om oppfølgning fra barnevernet frem til de er 23 år. De arbeider systematisk for å få fokus på, og få gjennomført forhold som gjelder hjelp, støtte og trygghet for barn og unge under omsorg. i tillegg er de interesseorganisasjon for sine medlemmer og gjør en innsats for å bedre vilkårene for fosterhjemmene. Fosterforeldre gir uttrykk for det er meningsfullt og givende å ha oppgaven med å ha ansvaret for barn/unge. 3 av 4 anbefaler andre å bli fosterforeldre. Selv om det ennå er stort forbedringspotensiale når det gjelder fosterhjemmenes vilkår og rettigheter, eksempelvis i forhold til NAV, viser dette at fosterforeldre er en ressurssterk, optimistisk og handlekraftig gruppe. Pensjonistpartiet vil arbeide for å spre opplysning om barnevernet. Hvordan det fungerer i praksis i forhold til lovverket. Partiet vil bidra politisk til at barnevernet skal bli bedre ved at det styrkes i alle ledd. Anna Steen BARNEVERN er nok fosterhjem til de barna som er vurdert for slik plassering. Det er heller ikke enkelt å få rekruttert nye hjem til det fremtidige, forventede behov. En av grunnene er at det faglig og politisk pr. i dag er flere barn som vurderes for fosterhjemsomsorg. Andre grunner er at mye gjenstår på å imøtekomme fosterhjemmenes arbeidstakerrettigheter. Såvel Bufetat som Fosterhjemsforeningen er enige om at rammebetingelsene for fosterhjemmene må bli bedre. 17

18 A K T U E LT S T O F F En utrolig eldrediskriminering 18 Vår rødgrønne regjering har i dette året sendt ut flere forslag om endringer i lovverket som klart vil virke negativt for pensjonistene. De nye forslagene i Pasientrettighetsloven vil gi en svekkelse av pasienters rettsstilling. Det er ny Helse- og omsorgs lov, samtidig med forslaget om ny Folkehelselov, også kalt Samhandlingsreformen, Stortingsmelding nr. 47. Her heter det at kommunene i Norge «skal bli bedre rustet og få ansvar». Altså er det hver enkelt kommune som blir tildelt mer ansvar innen helse- sykehus-sektoren. Bedre rustet betyr ikke at det automatisk følger med tilstrekkelig med penger fra staten. Det er en bitter lærdom fra tidligere år at staten gjerne pålegger kommunene oppgaver, men sender ikke med tilstrekkelig med midler for å løse disse. Av og til utvises det en bunnløs naivitet, staten sender et sekkebeløp og sier at de er til eldre. Kommunene står dermed fritt til å disponere beløpet. Kanskje kommer det en klatt de eldre til gode, men de fleste kommuner har mange huller å fylle. Hvis dette går gjennom blir det fritt for staten å legge ned lokalsykehus og fødestuer. Det er blitt kommunens ansvar. i lovteksten fokuseres det på kommunens plikter «å sørge for». Hensikten fra statens side er klar. Det er å spare penger. At man fra statens side er så knipen når det gjelder å utstyre kommunene med penger er noe jeg ikke slutter å forundre meg over. Vi bor i et land som flyter over av penger, og det er ikke måte på hva Norge gavmildt øser ut til andre land. Polen har nettopp fått et lokalsykehus i GAVE fra Norge. Nærmeste sentralsykehus ligger 7-8 mil unna. i Polen er det for langt, mens det i Norge er akseptabelt med mil til nærmeste sykehus. Millioner på millioner gis til diverse mer eller mindre korrupte statssjefer uten at det kontrolleres av pengene er brukt til det de offisielt burde vært brukt til. Våre topp politikere reiser stadig verden rundt og deler ut norske oljepenger med raus hånd. innenlands derimot er det stadig et rop om og spare- å spare. innen helse- og omsorg teller helsebyråkratene bare på kroner og ører, menneskene kommer i annen rekke. Og pensjonistene har fått 0,75 % mindre i lønnsutvikling, såkalt indeksering. Og den smarte staten lot minstepensjonistene få mere penger, men de pengene tok de fra de pensjonistene som hadde over kr i opptjent pensjon. De norske veiene er kommet i en elendig forfatning, og vår gamle jernbane snirkler seg langsomt og ensporet gjennom landet, stadig utsatt for stopp og forsinkelser. Det er ikke tvil om at det blir vanskeligere for alle eldre i Norge å bli innlagt på sykehus. For folk over 80 år blir det MyE vanskeligere. Dette fordi det da er den enkelte kommune som har ansvaret for helsa vår, og det er kommunene som må være med på å betale for sykehusoppholdet vårt. Det kommer også til å bli vanskeligere å få sykehjemsplass, fordi det er billigere med hjemmesykepleie. i de såkalte trygdeboligene betaler beboerne en viss sum for bolig, mat og stell. Det er forklaringen på at selv 100% pleietrengende fortsatt mange steder bor i trygdebolig. Helse- og sosialdepartementet bruker mange fine og vanskelige ord, men hvis man setter seg ned og finleser teksten er det så det risler kaldt ned gjennom ryggen. Gammel og syk må du for all del ikke bli. i følge statistikk fra Byplankontoret i Trondheim vil aldersgruppen 67 år til 79 år øke kraftig i årene foran oss. i år 2020 vil det være rundt mennesker i denne gruppen. Neste gruppe på fra 80 år til 89 år vil øke til bort i mot 8500 mennesker. Før var det et særsyn at folk ble 100 år, men i dag lever det mange over 100 år. For samtlige over 80 år forventes det at de er i behov for en eller annen form for hjelp/støtte fra kommunen. i tillegg kommer et økende antall mennesker med diverse demente syk-

19 Folketallsframskriving har i mange år vist at eldrebølgen kom. Det har ikke manglet på kunnskap. Framtida vil kreve mange flere ansatte i helsesektoren. Det er ikke nok bare å slå det fast. yrkene må kraftig oppgraderes, både med kompetanse og lønn. Dette er turnusyrker med en del tunge løft, og det haster med handling, ord har det vært nok av. De digitale verktøyene vi i dag har tilgang til, kan i mye større grad tas i bruk innen helse- og omsorgsyrkene, og vi kan intensivere forskning innen geriatri. i dagens Norge er de eldste blitt salderingsposten på mange områder. Vi er rett og slett blitt for mange, og vi lever for lenge. Fine valgtaler er en ting, virkeligheten en annen. Det var alle disse varme hendene da, hvor ble de av? Det er dagens pensjonister som har skapt den grunnmuren som Norge bygger dagens velstand på. Den er skapt gjennom 42 timers arbeidsuke, ingen lørdagsfri og to ukers sommerferie. Derfor vil vi ikke finne oss i å bli diskriminert og satt på sidelinja. Ser vi på alderssammensetningen av politikere, både sentralt og lokalt, er det en sjeldenhet å se politikere over 60 år. Det er aldersdiskriminering. Vi pensjonister må sørge for å få politisk makt, det må flere seniorer inn i politikken som taler vår sak. Alle eldre- og pensjonistforeninger vi har sovet i timen! Lillian Dalager Bromseth Trondheim Pensjonistparti Vårmøte i Østfold 7. juni hadde styret i Østfold PP invitert alle lokallagene i fylket til VåRMØTE i Onsøy Rådhus, Fredrikstad. Fredrikstad PP hjalp til med det tekniske. Det var meget godt fremmøte. Dette skulle være et politisk møte og et møte hvor vi kunne bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Flere hadde mye på hjertet, så de 5. min fra lokallagslederne ble betydelig lenger. Alle fortalte at de hadde kommet godt i gang med valgforberedelsene sine og var optimistiske. Flere hadde også fått en del nye medlemmer. Vi hadde invitert et par fra Brukerrådet i Fredrikstad. De orienterte om sitt arbeid og arbeidsområder. Det var lærerikt og interessant. Brukerråd / eldreråd burde finnes i alle kommuner Rolf Anundsen og Odd Sæthre kom med glimt fra Pp s LM: Bjørn Tindlund avsluttet med en sammenfatning av møtet og hans godfølelse sa ham at vi var på rett vei! Selvfølgelig ble det servert god mat og drikke. inntektene av den spesielle utlodningen gikk til et prosjekt Hjelp til selvhjelp for barnehjems jenter i Kambodsja. Møtet var vellykket og vi gjentar en slik samling 17. aug. hvor vi har grillparty i Nesparken, Moss. Da får vi besøk av Ottar Gjermundnes fra HS. Godt valg til dere alle! Berit Minge Fylkesleder, Østfold Vern av dyrket mark Tidligere år har om lag 7000 da. jordbruksareal blitt omregulert til annen bruk. Pensjonistpartiet mener vi må ha et mye sterkere vern denne viktige ressursen. Vår selvforsyning av mat er på omlag 50 %, resten av behovet må importeres fra en verden der det er mange mennesker som sulter. Våre planleggere må sørge for at dyrket mark, uansett størrelse av areal, blir minst mulig berørt av omreguleringer for vi har en moralsk plikt til i størst mulig grad å brødfø oss selv. Oppland Pensjonistparti A K T U E LT S T O F F dommer. Det er klart at dette skaper store utfordringer for den enkelte, for familien, for lokalsamfunnet og for staten. Stat og kommune kan ikke her toe sine hender og skylde på økonomi og på at vi ikke kan bruke så mye av oljepengene, de må spares til kommende generasjoner. Man kan spørre seg, skal de kommende generasjoner overta et land som er kjørt helt i grøfta, men med penger på bok? 19

20 A K T U E LT S T O F F 20 Minste garantipensjonsnivå? Pensjonistpartiet vil med dette be om en redegjørelse fra regjeringen angående minste garantipensjonsnivå. Som pensjonsreformen nå fungerer kan en tro at hensikten er å narre pensjonistene til å tro at alt er så mye bedre nå enn det har vært før, bare ved å innføre nye begrep. Den såkalte minste garantipensjonen for minstepensjonistene må opp på et anstendig nivå, slik at denne gruppen har mulighet til å klare de daglige bo- og levekostnader uten å måtte nedverdige seg til å ty til sosial stønad! Hva menes med minste garantipensjonsnivå? Mange har trodd at det betyr minstepensjon. Det viser seg i ettertid at det finnes en definisjonen på dette begrepet hos selskapet Vital. Garantipensjon har en helt annen betydning enn det som fremgår av pensjonsreformen. I det nye regelverket for alderspensjon erstattes det gamle begrepet minstepensjon med garantipensjon heter det hos Vital. Garantipensjonen gis til personer med ingen eller liten opptjening av inntektspensjon, og sikrer at alle pensjonister får en pensjon som minst tilsvarer garantipensjons-nivået. Etter vår mening er denne definisjonen mer avklarende og gir en bedre forståelse av garantipensjonsnivået enn med beregningseksempler etter pensjonsreformen. Spørsmålet i denne sammenheng er: Hvor mye er egentlig minste nivået for en garantipensjon? Det er en gruppe som det gis pensjon som tilsvarer garantipensjonsnivået, og denne gruppen er de som har ulønnet omsorg for barn. Fra pensjonsreformen heter det: Minstegarantien ved ulønnet omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede er pr. år fra 2010 økt til 4,5 G ( kroner) og gjelder nå inntil barnet fyller seks år. Dette gjelder både for personer som omfattes av dagens og ny opptjeningsmodell. Det vil si en pensjon på kr ( x 0.66) pr år. Når det gjelder uførepensjonen for unge uføre er denne gruppen garantert 3,5 pensjonspoeng før fylte 26 år. Dette gir en minstegaranti på 4,5 (3,5 + 1) G. Det vil si en uførepensjon på kr ( x 0.66) pr år. Denne gruppen vil få det samme beløpet i alderspensjon. Som vi forstår av begrepet minste garantipensjonsnivå er det mer korrekt at en garantipensjon for minstepensjonister også burde være kr pr år. En minstepensjonist får lik pensjon i uførepensjon. Pensjonistpartiet mener at minste Pensjonistpartiet mener at minstepensjonister i dette tilfellet er blitt pensjonister i dette tilfellet er blitt diskriminert og forskjellsbehandlet i diskriminert og forskjellsbehandlet i forhold til unge uføre og de som har forhold til unge uføre og de som har ulønnet omsorg for barn. Det er vel ulønnet omsorg for barn. Det er vel ikke riktig at det skal gjøres forskjell ikke riktig at det skal gjøres forskjell på nevnte grupper? Pensjonistpartiet på nevnte grupper? Pensjonistpartiet mener at disse gruppene bør sidestilmener at disse gruppene bør sidestilles med lik pensjon. les med lik pensjon.

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 1/2011 - årgang 6 Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen K O N TA K T S I D E N i vindusposten Nr.

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge INNHOLD Forord 5 Bare helsa holder! 7 Et helsebringende samfunn 11 Sjukehus-Norge etter 2001: «Et diktatorisk råkjør» 13 Gode arbeidsforhold gir gode velferdstjenester

Detaljer