i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå"

Transkript

1 i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/ årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du

2 i vindusposten Nr årgang Ansvarlig utgiver: Pensjonistpartiet K O N TA K T S i D E N Redaktør: Einar Lonstad Redaksjonell leder: Cecilie Haeseler Redaksjon: Hovedstyret Bilder: Om ikke annet er oppgitt er bildene egenprodusert eller hentet fra Wikimedia Commons Forside: Pensjonistpartiet 2 Hvordan komme i kontakt med Tlf: e-post: Besøksadr: Prinsensgate 3 A, 0152 OSLO Postadr: Postboks 6, Sentrum, 0101 OSLO Hovedstyret: Leder Tlf: Nestleder, politisk Terje Wold Einar Lonstad Tlf: Nestleder, org. Cecilie Haeseler Tlf: Kasserer Odd Jørgensen Tlf: Styremedlem Anna Steen Tlf: Styremedlem Gjert-Are Valberg Tlf: Styremedlem Ottar Gjermundnes Tlf: Varamedlem Torgrim Nordgarden Tlf: Varamedlem Frede Sund Tlf: Varamedlem John T Tjuslia Tlf: Akershus Ragnar Dahl Tlf: Aust-Agder Odd V Jørgensen Tlf: Hedmark Jan M Oreld Tlf: Fylkesledere: Hordaland Frank Hansen Tlf: Juni 2011 Nordland Gjert-Are Valberg Tlf: Våre tanker går til alle pårørende og berørte. Kondolerer. Oppland Mona Bergh Brustad Tlf: Oslo Einar Lonstad Tlf: Møre og Romsdal Toralf Halvorsen Tlf: Rogaland Nordal Torstensen Tlf: Sør-Trøndelsg Terje Wold Tlf: Telemark Berit S. Pedersen Tlf: Vest-Agder Kari Berthelsen Tlf: Vestfold Steinar Haraldsen Tlf: Østfold Berit Minge Tlf: En takk til alle de som har stilt opp! PensjonistPartiet tar sterk avstand fra det som har skjedd. Dette er noe vi ikke kan akseptere i et åpent demokratisk land som Norge. Layout & Trykk av: Norvald Strands veg 43, Siva 2212 Kongsvinger Tlf Vedtekter 1 FORMÅL Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. Partiet vil i sitt praktiske arbeid føle ansvar for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon. Prinsipp og Handlingsprogram 1.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere. Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig livssituasjon for eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge i Norge.

3 Fylkes- og kommunevalg i 2011 Pensjonistpartiet skal markere seg! Landsmøtet i 2011 ga signaler om ny kurs og giv for Pensjonistpartiet. Et nytt hovedstyre for et parti er alltid et signal fra et Landsmøte om et ønske om forandringer. Her har det vært mye kreativt arbeid! Jeg håper og tror at ved årets lokalvalg, vil vi oppnå minst tilsvarende resultatet eller bedre i forhold til valget for fire år siden. Uansett resultater, LEDER Som nyvalgt leder ga jeg også Landsmøtet klare signaler om at endringer ville/ måtte komme. Ved årets Fylkes- og kommunevalg vil det være Fylkespartiene som har hovedansvaret for valget i eget fylke. Ut fra de signaler som jeg har mottatt etter en drøy måned i lederrollen, virker det som Fylkespartiene har en rimelig kontroll med sine valgkampforberedelser. Det som imponerer meg mest, er de enkeltes personlige valgbrosjyrer som skal brukes under valgkampen. og som jeg har sagt så mange ganger tidligere etter valget må vi sette organisasjonen i fokus. Opplæring i politisk arbeid nyvalgte Pensjonistpartirepresentanter til Fylkesting eller kommunestyre vil møte en ny hverdag. Et slikt valg er ingen sovepute, og her taler jeg av erfaring etter åtter år i Oslo bystyre. Om fire år, ved valget i 2015 vil våre velgere evaluere oss alle. Og er ikke arbeidet gjort som vi gikk til valg på, ja da er løpet som regel kjørt. Kjære partivenner kjære kommende representanter til Fylkesting og kommunestyrer, om to år er det igjen et nytt valg Stortingsvalg! Det er i disse to årene vi skal bygge Pensjonistpartiet videre! Einar Lonstad, leder 3 Godt valg lykke til alle sammen. Einar Lonstad, leder Pensjonistpartiet Hei alle sammen! Aller først må jeg takke for tillitten dere viste meg på Landsmøtet. Jeg vil gjøre mitt ytterste for ikke å skuffe dere. Det er nå enn slik at alle vil så mye og mange så forskjellig, at i noen situasjoner blir ikke alle fornøyd. Allikevel er min målsetning at det ikke skal være stort å klage på når vi igjen møtes til Landsmøtet Etter å ha tatt over det organisatoriske og sekretærfunksjonen på kontoret, har det vært mye å sette seg inn i. Nye rutiner er laget og gammelt er ryddet. Den viktigste funksjonen fremover er å bistå dere alle i valgkampen. Dette er ekstra spennende for meg, da det er min første valgkamp. Håper jeg får sjansen til å se mange av dere i de neste månedene. Som mange av dere vet, brenner jeg for nettsidene våre. Dette er et viktig verktøy i valgkampen. Jeg oppfordrer alle til i det minste å få lagt ut kontakt informasjon og deres program. ikke nøl med å be om hjelp. Jeg er bare en telefon samtale eller unna. Ønsker dere en God Sommer og et Glimrende valg! De beste hilsener fra Cecilie B. Haeseler Org. Nestleder og Fung. Kontorsekretær. Cecilie B. Haeseler Org. Nestleder Fung. kontorsekretær

4 Helse- og omsorgsdepartementet v/ Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen B R E V T i L S TAT S R å D Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 4 Oslo, den 15. juni Pensjonistpartiets Landsmøte den mai 2011 stilte følgende spørsmål om mulige uønskede virkninger av Samhandlingsreformen: Pensjonistpartiet har med interesse fulgt debatten om innføring av Samhandlingsreformen i Norge fra 1. januar Det er alltid spennende å følge utvikling av nye reformer, og det er særlig stor interesse knyttet til en reform som gjelder vårt eget liv og vår helse. På Helse- og omsorgsdepartementets nettside står følgende under overskriften Fremtidens helsetjeneste trygghet for alle : Målet med reformen er å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Pensjonistpartiets Landsmøte 2011 tror at intensjonen med Samhandlingsreformen kan være bra, sett fra Regjeringens side. Men det er flere sider ved reformen som ikke er tydelig nok belyst i det som hittil er tilgjengelig av opplysninger. i dagens situasjon blir ganske mange pasienter overført fra sykehus til kommunene for rehabilitering og etterbehandling ved såkalte korttidsplasser. En korttidsplass må i dag betale med kr. 129,- pr. døgn. Korttidspasientene må også betale sine egne medisiner. Landsmøtets spørsmål til Helse- og omsorgsministeren er derfor følgende: Når Samhandlingsreformen trer kraft og den enkelte kommune skal overta ansvaret for egne pasienter fra dag en etter ferdigbehandling, vil disse pasientene da bli belastet med egenbetaling slik det skjer i dagens praksis med korttidsplasser? Vil de i tilfelle også måtte betale for medisiner som ikke gis på blå resept? En innføring av egenbetaling ved sykdom og betaling av egne medisiner vil være et stort tilbakekritt for helse-norge. Dette vil kunne føre til at minstepensjonister og kroniske syke ikke har råd til etterbehandling i form av kommunal pleie og omsorg. Pensjonistpartiets Landsmøte 2011 ber om Helse- og omsorgsministerens svar på ovenstående spørsmål snarest mulig. Med vennlig hilsen PENSJONiSTPARTiET Einar Lonstad, Leder Adr. PENSJONiSTPARTiET Prinsens gate 3 A 0152 Oslo PENSJONiSTPRTiET Postboks 6 Sentrum 0101 Oslo

5 Akershus: Akershus Pensjonistparti har to helt nye saker i sitt program 1. kandidat Ragnar Dahl, Frogn. 55 år, gift, 4 barn. Forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon. Har vært leder av Hovedstyret i Pp i 5 ½ år, er nå leder i Akershus Pp og Frogn Pp. Har sittet 8 år i kommunestyret i Frogn og som utvalgsmedlem i Oppvekst, omsorg og kultur. Var medlem i eldrerådet i perioden og leder av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne de siste 4 år. Hovedinteresser er helse, velferd og omsorg for ung og gammel. Særlig fokus på pensjon, skatt og avgifter, eldrepolitikk, mennesker med nedsatt funksjonsevnes muligheter, universell utforming, skole, fritid, nærings- og samferdselspolitikk. SINGELPOLITIKK: Utjevne leve- og boutgiftene mellom par og single. Mange mennesker, i alle aldersgrupper, bor alene av forskjellige årsaker. Bo- og levekostnadene er tilnærmet lik som for gifte/samboende. Akershus Pp vil arbeide for at det bygges flere boliger/ leiligheter som er tilrettelagt for single, innenfor en pris som er akseptabel. Skatte- og avgiftspolitikken må også i hensyn ta at det er dyrere å leve alene, enn sammen i et parforhold. Skatte- og avgiftspolitikken må også ta hensyn til at aleneboende kun har én inntekt. Kommunale skatter og avgifter tar ikke hensyn til dette i dag. 2. kandidat Cecilie Berisha Haeseler, Skedsmo. 37 år, gift, 2 stk chihuahua. Er sekretær/ kasserer i Akershus Pp og organisatorisk nestleder i Pps hovedstyre og betjener til daglig partikontoret. Økonomisk bakgrunn fra Bi og privatrettslig bakgrunn fra Universitetet. Tidligere jobbet med kontorarbeid og regnskap. Spesielle interesseområder er singelpolitikk, dyrepolitikk og pensjonsreformen. 3. kandidat B. Christian Jenssen, Bærum. 74 år, gift, 2 barn. Utdannet bedriftsøkonom og er vernepliktig offiser i Forsvaret. Leder også foreningen Rettferd for de Eldre. Har hatt lederjobber i forskjellige deler av norsk nærings-, medie og kulturliv, gjennom salg, markedsføring, reklame, administrasjon og senest som direktør i Asker Næringsråd gjennom 12 år. Står på Bærum Pps kommunevalgliste. 4. kandidat Ola Øygard, Ski. 70 år, gift, 2 barn. Utdannet lærer, styremedlem Akershus Pp og er leder Ski Pp og Ski Sykehus Venner. Kommunestyremedlem i Ski og medlem i Utvalget for tjenesteutvikling (Barnehager, skoler og helse- og sosial). Hovedsaker helse- og omsorgstilbud for eldre og uføre, opplærings og oppvekstsvilkår for barn og unge. Bevare lokalsykehus, nytt dobbeltspor (Follobanen), klima, miljø og natur. 5. kandidat Kjell Sandanger, Asker. 72 år, gift, 2 barn. Er politisk nestleder i Akershus Pp og leder i Asker Pp Befalsutdannelse, utdannet elektroingeniør med tilleggsutdannelse Marketing og Økonomi. Prioriterer full barnehagedekning, skole- og fritidstilbud, samferdsel og sykehjemsplasser og aldersboliger for alle som har behov. Sikre tilfredsstillende bemanning i helse- og omsorgssektoren. Vil motarbeide nedleggelse av lokalsykehus. DYREPOLITIKK: Vi vil støtte opprettelse av Dyrepoliti i Norge. Vi ønsker å styrke dyrevernet og innføre strengere straff ved mishandling og vannskjøtsel av dyr. Det bør vurderes om ansvaret skal flyttes fra Mattilsynet til eget organ. Det er mange dyr rundt om i Norges hjem som ikke får det stell de har krav på i følge lov av 01/01-10 Lov om dyrevelferd. 3. Generelt om behandling av dyr: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Mattilsynet har ikke ressurser nok til å følge opp dyr rundt i alle hjem. En kan stadig lese i media om dyr som blir mishandlet både fysisk og seksuelt. i de fleste tilfeller får ikke eieren eller vedkommende som påfører dyret lidelse noen straff. Hvis du for eksempel dreper hunden din fordi du får lyst, risikerer du at straffen blir at du ikke kan holde dyr i framtiden. i lov om dyrevelferd står det i 12 bl.a.at avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement. Hva hjelper det hvis straff ikke er avskrekkende? FyLKENE 5 på topp 5

6 Akershus: Frogn Pensjonistparti: FyLKENE Helseprosjekter er viktigere enn et badeland! 6 i valgkamper er tydeligvis alt tillatt, selv om det er å love mer enn kommunens økonomi tillater. Det viktigste er å fremheve det de enkelte partier mener de kan vinne flest mulige stemmer på uavhengig om dette slår tilbake på velgerne i form av eiendomsskatt eller andre økte kommunale avgifter. Der er Frogn Pensjonistparti en sterk motstander av vi ønsker et svømmeanlegg med helsedel, som er tilrettelagt for kommunens behov. i Frogn kommune (Drøbak) er de største badelandtilhengere - et prosjekt som er anslått å koste over 200 mill kr, mer opptatt av valg og stemmer, enn å fortelle velgerne om konsekvenser av nødvendige politiske prioriteringer som: Et helsebygg B er klar for politisk behandling kostnad fra mill kr (3 alternativer). Et nødvendig bygg for å møte eldrebølgen og de enorme utfordringene samhandlingsreformen gir. 10 unge uføre venter på at kommunen skal etablere omsorgsboliger Kommunen har ingen ledige omsorgsboliger for eldre behovet er økende, og vi trenger et nytt eldresenter. Vi ønsker å gjøre om Grande sykehjem til Grande bo- og servicesenter når helsebygg B er ferdig. innvendig renovering av murhuset, slik at brukere med psykiatriske lidelser (mental helse) kan få et tilfredsstillende behandlingstilbud Flerbrukskirken har vært en politisk gjenganger i mer enn 10 år og må snart bli bygget Etableringen av Drøbak gjestehavn påfører kommunen millioner i økte utgifter hvert år de neste 25 årene Gang- og sykkelvei ifm etableringen av 500 nye båtplasser nord i Drøbak er midlertidig utsatt pga kommunens økonomi Kommunen skal være universelt utformet innen 2015, noe som medfører nye millioner i utgifter - for å nevne noe. Hvordan ser badelandtilhengerne at dette skal finansieres i tillegg til det som ovenfor er nevnt? Tro meg, de største tilhengerne kommer til å foreslå innføring av eiendomsskatt og økte kommunale skatter og avgifter for alle andre prosjekter - enn for badelandet. å si nei til badeland og ja til et svømmeanlegg, er kanskje ikke den beste valgkampsaken, men tatt i betraktning kommunens andre store og nødvendige investeringsbehov er det kanskje greit å fastslå at Frogn Pensjonistparti ikke vil innføre eiendomsskatt eller øke kommunale skatter og avgifter for å finansiere et badeland som er kjekt å ha vi går for et svømmeanlegg m/helsedel. Ragnar Dahl, 1. kand. Akershus Fylke Skedsmo Pensjonistparti Tannbehandling med egenandelstak Det er en kjent sak at tannbehandling i Norge er dyrt. Både unge og eldre lider av dette. Uten en regelmessig tannbehandling vil tannproblemene bare vokse i størrelse og prislappen bli dyrere og dyrere. PensjonistPartiet i Skedsmo vil nå sette på agendaen og kjempe for at tannbehandling får et egenandelstak, slik lege og psykolog er under egenandelstak 1 og fysioterapi under egenandelstak 2. Under egenandelstak 2 ligger noe tannbehandling. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve faller under dette taket. Det gjør også undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering) og behandling og rehabilitering av marginal periodontitt. Allikevel kan en ende opp med å måtte betale deler av regningen selv etter at du har mottatt frikort 2. Tannlegene står fritt til å bestemme prisen på behandlingen, uavhengig av satsen folketrygden dekker. Pasienten må dermed selv dekke differansen. Når de unge ikke lengre får tannbehandling via skolesystemet blir det en treskel å gå til tannlegen. i en jungel av tannleger opererer de med forskjellige priser, service og kvalitet. En undersøkelse har en prislapp på kr 500,- og oppover, og velger en å ta røntgenbilder legges det til som et tillegg i prisen. Det samme skjer hvis en velger å fjerne noen tannstein og få tennene høytrykkspylt. Så uavhengig av hva resultatet av undersøkelsen blir, får en gjerne servert en regning på over kr 1000,Ved at flere å flere velger å utsette tannlegebesøket blir tannhelsen i Norge svært dårligere. Det finnes de som ikke har nådd 30 års alderen, som ikke ønsker å smile fordi tennene deres ikke ser bra ut. At vi har medier som viser perfekte hvite smil hjelper heller ikke på selvbildet til de som lider. Dårlig tannhelse betyr altså ikke bare smerte, men kan også føre til psykologiske problemer for vedkommende. Ved å få et egenandelstak for tannbehandling vil en del av terskelen bli lavere for alle for å ta et tannlegebesøk. Regelmessige undersøkelser vil oppdage problemer på et tidlig stadige og da også til en rimeligere pris. Ved å vente med å gå til tannlegen til smerten kommer, risikerer en både rotfylling, krone og eventuelt implantat eller bro. Derfor mener vi i PensjonistPartiet Skedsmo at prislappen i det lange løp vil bli rimeligere om det ble innført et eget egenandelstak for tannbehandling. Cecilie Haeseler

7 Aust-Agder: Dette er noen av fylkestingskandidatene for Pensjonistpartiet og blir å treffe rundt om i fylket på ulike stands og i debatter. i sum representerer disse lang livsvisdom. Kunnskap innen arbeid og organisasjonsliv. Og vil være gode ombudsmenn for fylkets innbyggere. Toril Mølbach Arendal Tor O. Tønnessen Lillesand Fylkessammenslåing; Her er Pensjonistpartiet krystall klar i sin handling. i et slikt viktig spørsmål for fylket vil vi følge folkeviljen. Dersom det blir flertall for sammenslåing vil vi stemme for det. Blir det NEi ved folkeavstemningen så vil våre representanter på fylkestinget stemme NEi. Vi tar avstemningsresultatet som forpliktende. Stol på oss, stem Pensjonistpartiet. Skole: Vår kristne kulturarv må opprettholdes. Et likeverdig skoletilbud i alle fylkets regioner. Alle elever må gis mulighet til et likeverdig tilbud som de kan fullføre. Skolen må være så interessant at elevene ønsker å gjennomføre tilbudet når de starter sin utdannelse og forberedelse til sitt fremtidige yrkesliv. Fylket må være mer aggressiv i forhold til bedriftene for å gi alle som ønsker det en lærlingplass. Vedlikehold av institusjonene må bedres, her vil Pensjonistpartiet arbeide for at dette iverksettes. Jon Lindset Arendal Elbjørg Y. Tengelsen Arendal Steinar O. Johansen Grimstad Samferdsel: Et samferdselstilbud som er tilpasset brukerne. Dette vil gi Pensjonistpartiet handlingsrom til å gjennomføre et tilbud som gjør at folk kommer på jobb. Kan gjennomføre avtaler med helsepersonell, utføre nødvendige ærend. Og ikke minst ivareta de mange hverdagskulturer og aktiviteter rundt om i kommunene. Pensjonistpartiet er imot bompenger i veifinansiering. Fylket må få tilstrekkelige midler fra staten til å oppgrader og ivareta de fylkeskommunale veier. Kommunalt selvstyre: Pensjonistpartiet vil respektere det kommunale selvstyret og ikke legge hindringer i veien for at kommuner kan oppleves som gode JA kommuner å bo i. Pensjonistpartiet vil arbeide for et fylke hvor alle beslutninger fattes i åpne fora. FyLKENE Odd V. Jørgensen Fevik - Grimstad 7

8 Aust-Agder: Arendal Pensjonistparti FyLKENE Planer for Barbu Pensjonistpartiet mener at utbygging i Barbu med fordel kunne stå på vent. 8 Har det slik hast å få dette området utbygd? Man kunne etter Pensjonistpartiets vurdering bruke lengre tid på gjennomdrøfting av hva som tjener Arendal by og Barbu best. Er det høge murkollosser eller et område for rekreasjon og helse? Her skulle partiets standpunkt være klart. Et mest mulig grøntområde er Pensjonistpartiets førstevalg. En ny vegtrase burde derimot snarlig komme i området, sett ut fra den biltetthet som alt i dag skaper problemer. Et slikt forslag sakner man i planene. Store og for høge blokker, passer ellers lite inn i den eksisterende bebyggelse. Det må nevnes at det er foreslått en del grøntområder i planene for Barbu, men hvem vil slå seg ned på inneklemte plener for å søke sommerens ro og fred? Eldreomsorg i de siste ti år har ordet Aldershjem falt ut av vokabularet hos statsråder og andrestortingsdebattanter. Og det skjer til tross for at aldershjem er lovhjemlet som «institusjon for heldøgns pleie og omsorg. De som husker stortingsmelding nr.50 (midten av 1990-tallet), kan sikkert også huske at omsorgsboliger og åpen omsorg var løsningen på de store problemer. Omsorgsboligen skulle være avløser for alders- og sykehjem. Ei handlingsplan kom, så vidt jeg erindrer, i 1998.Var det ikke ca. 30 milliarder kroner som skulle settes av til bygging av omsorgsboliger?men så vidt vites, er mange av disse boliger som da ble bygd, fortsatt uten den ønska bemanning. Vi kan ane at det lå, og fortsatt ligger, økonomisk tenking bak omlegging i eldreomsorg. i stortingsmelding nr. 25, da nærmer vi oss vår egen tid, går det fram at brukerne skal betale mer for tjenestene. Begrunnelse: De eldre i dag sitter bedre i det enn de eldre gjorde tidligere. Jeg vil sitere hva en tidligere fylkeslege i et vestlandsfylke har uttrykt: Det som må være gjeldende, er hva den enkelte trenger av hjelp. Eldre som er alvorlig syke og lidende, har krav på forsvarlig og faglig omsorg og behandling. Fra et faglig ståsted, kan en trygt hevde at sykehjemmet er det beste tilbudet. Trivsel og kvalitet i Arendals - skolen For å klargjøre partiets holdning kort, har man det synet at nåværende skolestruktur i Arendal skal beholdes. Men med den vekst som er i Myra/Bråstad, kan det være aktuelt på sikt å lufte planer for 1-10 skole i området. Dette er i dag bare på tankestadiet i Pensjonistpartiet. En skole betyr mye for miljøet i bygd og grend. Boligbygging i skolekretsene vil derfor bli prioritert for å stabilisere elevtallet der skoler er nedleggingstruet, f.eks. i Flosta - og Løddesøl -områdene. Ellers har Pensjonistpartiet hatt gleden av å gi sin stemme til bygging av ny skole på Stuenes. Dette er noe området trenger. Det ligger også i planen at det skal komme ny skole i Færvik-området (Roligheten). Pensjonistpartiet kunne nå i vårhalvåret gi sin stemme til forslaget om at private skoler skal få samme vilkår for å få statlige momsrefusjoner som de kommunale skoler. Partiet hilser også omstrukturering av den internasjonale skolen velkommen. Denne gjør et godt arbeid og dekker et behov. innenfor barnehagesektoren legger ikke partiet noen vekt på om dette drives kommunalt eller privat. Hovedsaken er at opplegget har kvalitet. Partiet har stemt imot forslag om at barnehager skal slås sammen, med felles leder. Pensjonistpartiet ser verdi i at det er lederfunksjon i den enkelte barnehage. Partiet vil gi ros til det styringskart (strategisk kart) som er utarbeidet for barnehage og skole. Dette gir muligheter for mer planmessig kompetanseheving for både lærer og elev, sosialt og faglig. For å få dette til, må bevilgninger foreslås i kommende års budsjetter. Det samme gjelder midler til å gjøre skoleveger trygge, og man må sikre segnaturområder som ligger i skolenes nærhet. Det siste er viktig for barns leik og fritid. Hva kan så gjøres for å bedre trivselen i skolen? Her mener Pensjonistpartiet at trivsel har noe å gjøre med mestring og sjølforståelse. Derfor må hjelp og støtte til barna, gis så tidlig som mulig, kanskje bør også elevtallet i klassene vurderes. Tilbud om praktiske fag på ungdomstrinnet er aktuelt. Og all mobbing og utestenging av enkeltelever må det slås ned på, og aktivt motarbeides både i undervisningstid og i fritid. En god integrering av minoritetsgrupper må også prioriteres. Til slutt vil Pensjonistpartiet peke på hvor viktig det er at skolen viderefører vår kristne arv, og ivaretar samarbeidet med den norske kirke og/eller kristne frimenigheter.

9 Pensjonistpartiet i Grimstad. Pensjonistpartiet i Lillesand PP i bystyret. Etter at fylkesleder Odd Victor Jørgensen flyttet til Grimstad for snart 4 år siden. Er partiet på nytt reetablert og regner med representasjon i kommunestyret. Vi satser på representasjon, håper på 2, og drømmer om 3. PP i bystyret. Etter at Tor Olav Tønnessen meldte seg inn i Pensjonistpartiet, er PP på ny representert i Lillesand bystyre etter et fravær på ca 12 år. Foreløpig har partiet bare 1 representant, men det kan endres ved det kommende kommunevalget. Vi satser på fortsatt representasjon, håper på 2, og drømmer om 3. Grimstad Pensjonistparti vil. Omsorg for eldre og funksjonshemmede. Den kommende eldrebølge må forberedes. Kommunen må øke kapasiteten både innenfor hjemmetjenester og institusjonsplasser for å gi tjenester til et økende antall eldre. Sterkere politisk styring av kommunens tjenestetilbud. Pensjonistpartiet vil gjeninnføre ordningen med politisk valgt Helse- og sosialstyre, Skolestyre (Oppvekstutvalg), Teknisk styre og Kulturstyre. Delegasjon av myndighet til Rådmannen skal reduseres. Boligbygging. Bedre tilrettelegging av tomtearealer, raskere og rimeligere saksbehandling. Selge ut kommunal eiendom som ikke er nødvendig for daglig kommunal drift. Dette vil tilføre sterkt tiltrengte driftsmidler til kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta alle dispensasjoner i forhold til vedtatte reguleringsplaner. Sommer delegasjon kan ikke benyttes til tillatelser av kontroversiell karakter. Kun der hvor alle i nettverket mener det er akseptabelt. Næring. Vi må prioritere å tilrettelegge flere næringstomter innen kommunen. Grimstad skal være en åpen by innen forvaltningen. Eiendomsskatt for boliger og fritidsbebyggelse skal sterkt reduseres/fjernes i valgperioden. Så håper vi at velgerne gir oss tillit. Lokallaget er reetablert. Den 17. mars i år ble Pensjonistpartiets lokallag i Lillesand reetablert. Et styre på 5 medlemmer ble valgt, og partiets arbeid ble siktet inn mot det kommende kommunevalget. Partiets valgliste. Partiets valgliste som er godkjent av valgstyret har 9 kandidater; 3 kvinner og 6 menn. Tor Olav Tønnessen Arnt Helleren Rolf Johansen Anne Sophie Høegh-Omdal Leiv Per Olsen Thor Olav Govertsen Rita G. Tønnessen Konrad Maløen Berit Haus Olsen Flere av kandidatene har lang erfaring fra politiske verv i kommune og fylke. Tor Olav Tønnessen og Arnt Helleren representerte begge Høyre i kommunestyre og formannskap i årene Dette vil vi. i Lillesand går pensjonistpartiet til valg med 3 sidestilte hovedsaker først i programmet: Eiendomsskatt for boliger og fritidsbebyggelse skal fjernes i valgperioden. Omsorg for eldre og funksjonshemmede. Den kommende eldrebølge må forberedes. Kommunen må øke kapasiteten både innenfor hjemmetjenester og institusjonsplasser for å gi tjenester til et økende antall eldre. Sterkere politisk styring av kommunens tjenestetilbud. Pensjonistpartiet vil gjeninnføre ordningen med politisk valgt Helse- og sosialstyre, Skolestyre (Oppvekstutvalg), Teknisk styre og Kulturstyre. Delegasjon av myndighet til Rådmannen skal reduseres. Så håper vi at velgerne gir oss tillit. FyLKENE Partiets valgliste. Partiets valgliste som er godkjent av valgstyret har 9 kandidater; 3 kvinner og 6 menn. 1 Odd Viktor Jørgensen Steinar Ola Johansen Georg Andreas Andersen Åse Haugen Arnfinn Moland Jørgensen Olaug Jørgensen Pétur Ingimar Reynisson Erling Krystad Oscar Mardon Olsen 1933 Flere av kandidatene har lang erfaring fra politiske verv i kommune og fylke. De to første har flere perioder i kommune og fylkesting, da for andre partier. 9

10 FyLKENE Nordland: 10 Nordland Pensjonistparti har ikke vært virksomt de siste årene. Dette forholdet har vi tenkt å endre på, slik at vi ved valget i 2015 forhåpentligvis har klart å opparbeide en fungerende fylkesorganisasjon, med mange lokallag spredt over hele Nordland. Vær derfor med på å danne lokallag rundt om i kommunene. i vår ble Gjert-Are Valberg fra Steigen valgt inn i Pensjonistpartiets Hovedstyre. Dette forplikter! For Fylkestingsvalget i år er det lista for Steigen Pensjonistparti som gjelder. Vi håper flest mulig vil bruke lista, selv om det bare er ett lokallag som står bak denne gangen. Vi var det eneste lokallaget og ble oppfordret av ledelsen i Pensjonistpartiet til å stille vår lokale liste som Fylkestingsliste. Ta gjerne kontakt med oss i Steigen om det er ting du lurer på. Du kan også melde deg inn i Nordland Pensjonistparti og stå som medlem direkte under fylkespartiet, så lenge det ikke finnes lokallag i din kommune. Fra høsten vil vi fra Steigen være behjelpelig med å danne lokallag i de kommuner der det er av interesse. Da er vi avhengige av hjelp fra dere! i Nordland fylke bor befolkningen spredt. Bare om lag 10 tettsteder har over 7000 innbyggere, med fylkeshovedstaden Bodø med sine knapt innbyggere som den desidert største byen. Resten av bosettinga finnes i distriktene. Nordland består derfor mest av utkantskommuner, hvor flere sliter med den kommunale økonomien. At de få regionsentrene i fylket er svært avhengig av velfungerende lokalsamfunn i utkantene er selvsagt og må ha fokus i fylkespolitikken. Dette er vi meget opptatt av. Pensjonistpartiet er et parti som er opptatt av helse og omsorg, spesielt for svake grupper i samfunnet. Vi ønsker et verdig liv og vilkår for disse. Vi oppfordrer så mange som mulig å slutte seg til Pensjonistpartiet i vårt fylke. Det gjør du best ved å melde deg inn og/eller bruke lista vår. Vi forlater ikke løftene når valgkampen er over. Vårt motto er: et løfte gitt, er et løfte holdt. Robert Dearsley er vår førstekandidat. Han er født i Dumfries, Skottland. Flyttet til Moss som barn, hvor han vokste opp. Utdannet i Sjøforsvaret, Sambandet. 5 års tjeneste (Sjøforsvaret/Hæren) og 3 år i utenriksfart som telegrafist. Ansatt 1967 i Meteorologisk institutt, Værvarslinga i Tromsø med ca 10 års tjeneste på ishavsstasjonene Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen. Meteorologisk observatør og radioekspeditør ved Værvarslinga i Nord-Norge og de siste 15 år som driftsansvarlig for stasjonene. Deltatt 4 sesonger på selfangst i Vesterisen ( ). interessen for politisk engasjement toppet seg i fjor høst, da TV2 viste flere innslag om behandlingen av mange av våre gamle og syke. Nordland Pensjonistparti oppfordrer alle som kan identifisere seg med Pensjonistpartiets politikk om å bruke sin stemme til å velge Robert Dearsley inn i Steigen kommunestyre og Nordland Fylkesting!

11 Oppland: Oslo: Hei, alle velgere i Oppland! Oslovalget et nytt kommunevalg mellom DE RØDE og DE BLÅ! Jeg heter Arne J. Grindal, er 62 år, er gift har 3 barn og ett barnebarn og jeg har en far som er 93 år og bor i omsorgsbolig. i denne perioden sitter jeg i kommunestyret på Gjøvik og er medlem av utvalget for Helse, Omsorg og NAV. Jeg har sittet 2 perioder i kommunestyret på Gjøvik på 80-tallet, men da for et annet parti. Jeg har hele tiden vært opptatt av eldreomsorgen, altså de menneskene som bygget opp landet til det det er i dag. Jeg har vært en stor motstander av nedleggelsene av sykehjemsplasser og jeg har engasjert meg i Kløverhagen- saken i Ringebu, der jeg har vært aktivt med. Jeg skjønner ikke at vi skal legge ned plasser for demente, folk med psykiske lidelser, sykehjemsplasser og rehabilitering. Vi trenger flere slike plasser ikke færre, dette er en fanesak for meg og Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet manglet bare noen stemmer for å komme inn på Fylkestinget forrige valg, nå er tiden inne. En stemme på oss er en stemme for å bedre de syke, eldre og de svakeste sine kår. Gi din stemme til Pensjonistpartiet i september, så skal vi gjøre alt vi kan for at alle får det litt bedre. Jeg lover å gjøre mitt beste. De eldre har fortjent en bedre og mer verdig alderdom. Høyre vil som tidligere trenge politisk støtte fra Fremskrittspartiet, dagens Byrådspartner, samt politisk støtte fra KrF og Venstre. AP vil som ellers trenge støtte fra SV, samt fra partiet Rødt. Når det gjelder ordførerkjedet, er det flere partier som ønsker dette til sin ordførerkandidat. Lengst har FrP ved Carl i. Hagen gått, som allerede nå har proklamert seg selv som ordfører hvis FrP skal støtte Høyre i Byråd de neste fire årene. Hva om Pensjonistpartiet gjorde et brakvalg og kom på vippen, sier Fylkesleder i Oslo/ leder av Pensjonistpartiet, Einar Lonstad. For det første ville Pensjonistpartiet få den media-oppmerksomheten som partiet har savnet, og ikke minst ville partiet få fire år på å styre Oslo kommune, samt få satt partiets politikk ut i praksis, sier Einar Lonstad, Pensjonistpartiets 1. kandidat i Oslo. Hvem eventuelt Pensjonistpartiet vil støtte i den krigen som vil komme mellom den blå og den røde partifløyen, vil vi ta stilling til etter valget. Her er det størst mulig gjennomslag for vår egen politikk som teller, sier Einar Lonstad. Et skår valgkampen her i Oslo, kan mobilisering av valgkampmedarbeidere bli. Byen er stor, og vi kunne med fordel ha vært mange flere. Men vi får satse som tidligere, Stand på Karl Johans gate eller i den så kjente Spikersuppa. Plass nr. 7 er midt blant de store partiene. For en gangs skyld har vi vært heldige med trekningen, sier en optimistisk 1. kandidat for Pensjonistpartiet i Oslo. Leinesfjord Telefon Besøk gjerne vår nettside: Åpent man. - fre. kl lørdag. kl FyLKENE Jeg har jobbet som baker men møtte nerveveggen og måtte gi meg, så nå er jeg bare politiker. i år er det jeg som står på 1. plass på Pensjonistpartiet sin fylkestingsliste i Oppland. årets kommunevalg i Oslo vil bli som for fire år siden. Slaget vil stå mellom Høyre og Arbeiderpartiet i et valg om hvem som skal lede byen i et Byråd og hvem som skal inneha prestisjerollen som byens ordfører. 11

12 Rogaland: FyLKENE Presentasjon av Toppkandidatene i Rogaland: Terje Larsen 1. kand. Aage Halleland 2. kand. inger Marie åsbø 3. kand. Toppkandidatene til kommunevalget 2011 Karmøy: Ja, nå nærmer vi oss høstens valg, Det er fantastisk hvordan kommunepolitikerne i de enkelte partier har det travelt med å besøke institusjoner for å hilse på de innsatte og for å fortelle dem hvor godt alt skal bli hvis de stemmer på mitt parti og hvor dårlig det blir hvis de ikke gjør det. Har vi hørt dette før? i min kommune legger de ned alders og sykehjem og når det gjelder å bygge opp om skolene tar de like godt og legger ned skoler også. Budsjettet holder ikke sier rådmannen, lurer på om han kan trenge en institusjonsplass i fremtiden. Det er vel slik at mange eldre og syke får den omsorg og respekt de fortjener, men hva med dem som ikke får det. Kanskje statsminister og finansminister trenger å bli minnet på det gamle ordspråket om å feie for egen dør før man roter for andres? Det blir ofte sagt at dere (PP) er jo så små, hvorfor skal vi stemme på dere? 12 Karl W. Sandvig Stavanger Roald A. Lende Sandnes Mitt svar på dette er, det er to alternativer: bli gammel, få som fortjent altså respekt, omsorg og velferd. Det andre alternativet vil vel de som bestemmer i verdens rikeste land ikke ha. Det skulle la seg gjøre rydde opp med tretusen milliarder på bok. Pensjonistpartiet er lite sa du? Det gjør ikke så vondt å stikke seg med en nål, men stikker du mange nok ganger Nils Johs. Østerhus Sola Arne Sjursen Haugesund Aage A. Halleland Karmøy Så til alle pensjonister og foresatte, gi din stemme til Pensjonistpartiet, slik at vi får de plassene vi fortjener for din skyld. Vi kan bli mange nok til å arbeide for din og dine rettigheter i en velferdsstat Helse, omsorg og respekt er det vi krever. Godt valg. Aage A. Halleland

13 Sandnes: Valgkamp i Sandnes Siden 1991 har Pensjonistpartiet vært representert i bystyret i Sandnes, og det har en også som mål om å fortsette med i kommende periode! Valgkampen blir knallhard, hele 12 partier kjemper om velgernes gunst i Norges 8. største by, og som igjen har den raskeste vekst i folketall av samtlige byer i Norge; dette byr på mange utfordringer, ikke minst innen eldreomsorgen. Fra v.: Roald A. Lende, Suzanne Bollie og Jakob i. Grude. Valg 2011 Odd Salvesen, tidligere mangeårig havnesjef i Kristiansand, er vår 1. kandidat, både i fylket og i Kristiansand. i Vest-Agder Pensjonistparti vil vi: Arbeide for en bedre regional helsepolitikk, utvikle sentralsykehusene i Agder-fylkene og opprettholde de lokale sykehusene. Styrke omsorgen for den enkelte bruker, og krever en trygg og verdig Vest-Agder Pensjonistparti Livskvalitet for alle. Si nei til økt skatt av pensjonister og uføre. Øke satsingen mellom skole, universitet og næringsliv. At helsesøster skal være tilgjengelig på alle videregående skoler. Ha oppgradert veinett, sikre tunneler og rasfarlige veistrekninger. At strømprisen ikke skal ha en høyere utvikling enn konsumprisindeksen, fordi strøm er ren energi og bør brukes fremfor annen forurensende energi At bopliktsordningen endres. Vi vil opprettholde en samfunnsøkonomisk landbruksnæring Ha en rettferdig, men restriktiv innvandringspolitikk. FyLKENE i inneværende periode har vi kun 1 representant i bystyret av totalt 49, men satser friskt på å nå målet, slik at samtlige 3 kumulerte kandidater skal få hvert sitt sete i bystyret i kommende valgperiode. De kumulerte er lokallagsleder Roald A. Lende, som går for sin tredje periode; sekretær i lokallaget og styremedlem i fylket Jakob i. Grude; og ikke minst vårt kvinnelige innslag, nestleder i lokallaget og med lang fartstid i lokalpolitikken, Suzanne Bollie. Totalt inneholder valglisten 17 kandidater. Vest-Agder: 13

14 Vest Agder: Kristiansand Pensjonistparti FyLKENE 14 Øke bevilgninger til eldre over kommunebudsjettet Økt satsing på skole og utdanning, inkl. tiltak for multihandikappede barn Vi er et parti for alle mennesker i samfunnslivet: Arbeid, økonomi, kultur, sosial integrasjon, trygghet og politikk Øket vedlikehold av gang- og sykkelstier, og øket satsingen på kollektivtrafikk Sstyrke NAV, og øke samarbeidet mellom NAV og næringslivet Bevare Kristiansands særpreg. Streng praksis i innvandringspolitikken, og krav til norskkunnskaper hos alle våre nye landsmenn Offentlige byggeprosjekter må finansieres innenfor kommunens økonomiske bæreevne Søgne Pensjonistparti Bjørn Nilsen, 1. kandidat i Søgne Økt næringsutvikling i Søgne Utbygging av omsorgsboliger må ikke skje på bekostning av nye sykehjemsplasser Vi vil arbeide aktivt for å øke antall sykehjemsplasser Bedre oppvekstsvilkårene for barn og ungdom Ansette miljøarbeider som kan ta seg av problemer på skolene Vi vil fjerne eiendomsskatten Forenkle saksgangen for byggesaker, og om mulig få ned avgiftene for gebyrer Vi vil ha bedre rutetilbud samt en oppgradering av de kommunale veiene, der det er behov Farsund Pensjonistparti Petter Kjølleberg, 1. kandidat i Farsund Vennesla pensjonistparti Torgrim Nordgarden, 1. kandidat i Vennesla Vennesla PensjonistParti (VPp) har som mål å markere oss for de svake i samfunnet og den kommende slekt som skal bære arven videre VPp vil styrke hjemmehjelp og -sykepleietjenesten VPp vil styrke omsorg for den enkelte bruker, og krever en trygg- og verdig livskvalitet for alle Barn og ungdom krav på en trygg og god skole, samt kvalitetsutdanning VPp vil arbeide for at ungdom får en jobb de kan leve av VPp vil arbeide for en permanent bussforbindelse mellom Øvrebø/ Hægeland og nedre Vennesla VPp vil arbeide for at ny næringsvirksomhet kommer til kommunen, som gir flere og varige arbeidsplasser VPp vil at sentrum i Vennesla skal være der det er nå, og utvikles derfra Sørge for nok sykehjemsplasser når det trengs og omsorgsboliger for de som ønsker det. Utvikle Farsund sykehus med økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig helsetjenester, og et akutt røntgenservicesenter. Videreføre legevaktordningen. Være aktive medspillere for at skolen får de midler og utstyr den trenger for å gi en god utdanning, også til de med spesielle behov. Videreføre arbeidet med trafikksikkerhet for vår ungdom. Vi ønsker, i samarbeid med eierne, å være med og vitalisere på Lista flyplass. Bidra til å gjøre Farsund attraktivt, og øke nyetablering av virksomhet i kommunen. Støtte og oppmuntre det rike kulturtilbudet vi har i kommunen gjennom våre lag og foreninger, museer og vårt maritime miljø. Farsund Pensjonistparti vil arbeide for å avvikle eiendomsskatten. Lindesnes Pensjonistparti Thor Gilbertson, 1. kandidat i Lindesnes Enkeltmennesket skal sees, høres, hjelpes og være i sentrum Mål om garantert plass på sykehjem eller i omsorgsbolig for eldre og pleiegaranti for uføre Opprettholde Spangereid bo- og aktivitetssenter. Gjenåpne den stengte avdelingen ved Vigeland omsorgssenter og gjenåpne bassenget Skoleskyss for elever med farlig skolevei, uansett avstand Bevare Vigemostad skole Barn og ungdom er vår fremtid og de har rett på en god skole med et godt innemiljø Vi sier nei til eiendomsskatt, og vil ha større selvråderett over egen eiendom

15 Ikke institusjon, men derimot et nytt hjem! Pensjonistpartiet skal starte en ny vår i kommunenes pleie- og omsorgstjenester, sier Einar Lonstad, nyvalgt leder i Pensjonistpartiet. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg vil ha det når jeg blir gammel og trolig vil ha behov for hjelp i en eller annen form. For å kunne tilby ulike tjenester på et riktig nivå og etter behov, må det etter min mening, være et minstekrav at kommunene etablerer en komplett behandlings- og omsorgskjede som inkluderer eldresentra, tilrettelagte omsorgsboliger, sykehjem og ikke minst egne avdelinger for demente. Alle som er beboere i en pleie- eller omsorgsinstitusjon skal oppleve at dette er et hjem for de eldre. Her skal de oppleve kvalitet, høy kvalitet på alt som er innenfor veggene, varme og omsorg, måltider å glede seg til og fritt valg av drikke og ikke minst spennende aktivitetstilbud. For å få dette til, så må det være beboere selv som skal bestemme. Ordet er valgfrihet, valgfrihet til å stå opp når man vil, det samme skal gjelde om kvelden. Alle er ikke A4 mennesker, eldre i institusjon skal heller ikke føle at de blir tvunget inn i en A 4 situasjon. Hvis Pensjonistpartiet får gjennomslag for sine forslag skal alle våre eldre få føle frihetsfølelsen i en hel omsorgssituasjon, sier Einar Lonstad. A K T U E LT S T O F F Av Einar Lonstad, leder av Pensjonistpartiet Våre eldre har gjennom et langt liv vært vant til å ta egne valg. Egne valg skal også være det viktigste hvis en er i en institusjonssituasjon, enten det gjelder leggetid eller valg av mat. Medbestemmelse er den riktige veien for trivsel. Einar Lonstad Jeg tror mye kunne vært gjort i forhold til å få gjort endringer. Med Pensjonistpartiets politikk innenfor Helse Velferd og Omsorg, skal alt være mulig. Pensjonistpartiet skal i de neste fire årene fremstå som et mulighetens parti, sier den nyvalgte lederen fra Groruddalen og Oslo, Einar Lonstad. Aktivitet er også viktig, og dette skal også være en del av hverdagen. Noen liker TV-spill, kanskje andre vil være med på kjøkkenet for å være med på baking. Fakta om Norges befolkning FAKTA: Arbeidsledige: På attføring eller rehabilitering: AFP: Uføre: Total arbeidsstyrke i Norge: 2,62 millioner Totalt antall stemmeberettigede i Norge: i 2009 Totalt antall borgere over 18 år i Norge: Andel nordmenn i arbeidsfør alder på trygd: 22 % (inkluderer ikke kontantstøtte, barnebidrag o.l.) Andel nordmenn som er uføre: 13 % Andel nordmenn som er arbeidsledige: 3 % pensjonister over 67 år Totale utbetalinger til uføre i 2008: 56,53 milliarder FINNMARK Tromsø TROMS Bodø NORDLAND NORD-TRØNDELAG Steinkjer Trondheim Molde MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE Hermansverk SØR-TRØNDELAG OPPLAND Lillehammer Hamar Bergen BUSKERUD HORDALAND Stavanger ROGALAND HEDMARK OSLO Drammen AKERSHUS TELEMARK Tønsberg Moss ØSTFOLD Skien VESTAUSTFOLD AGDER VESTAGDER Kristiansand Arendal Vadsø 15

16 BARNEVERN Pensjonistpartiet tar pulsen på omsorgssituasjonen i barnevernet. 16 Formålet med barnevernloven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. og - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Fylkesnemnda kan fatte vedtak om at barnevernet skal overta omsorgen, og gi barnet et nytt hjem. Pr var barn og unge under barnevernets omsorg av disse var plassert i fosterhjem. De øvrige var plassert i andre typer tiltak som barneverninstitusjoner, behandlingsinstitusjoner og bolig/hybel. (SSB barnevern.) Barn og unge under omsorg, skal etter loven, og hensynet til barnet, plasseres så snart som mulig etter vedtaket. Noe som tilsier at barnevernet må arbeide parallelt med å forberede saken for behandling i Fylkesnemnda, utrede barnets situasjon og behov, og finne riktig omsorgstilbud. Alt dette er tids- og kompetansekrevende prosesser, med store krav til barnevernfaglig kompetanse. Det er egentlig ikke rom for prøving og feiling i arbeidet med å finne det beste plasseringsalternativet. Det er store krav til at omsorgsapparatet, institusjonsplasser og ledige fosterhjem, fungerer, slik at ikke barnet må settes på vent. Det må til enhver tid være flere fosterhjem ledig. De siste par måneder d.å., kan man lese følgende overskrifter; Den store fosterhjemsundersøkelsen, avsluttet 2011, konklusjon; Tøft, men verdt det av 4 fosterforeldre anbefaler andre å bli fosterforeldre. Kommunal Rapport; Flere bekymringsmeldinger til barnevernet Kommunal Rapport; Fosterbarn får ikke tilsyn Kommunal Rapport; Mange venter på fosterhjemsplass, Bufetat utdyper at de arbeider med å finne et nytt hjem til mer enn 600 barn, 95 av disse har ventet lengre enn lovens frist på 6 uker, enkelte av de eldste barna har ventet i over et år på å få et fast sted å bo. Fosterhjem er det absolutt viktigste tiltaket barnevernet har, for å gi en ansvarlig og god omsorg til barn og unge som trenger et nytt hjem. Fosterhjemmenes oppgave er å gi barn og unge gode oppvekstvilkår, og hjelpe barna til å få en ny start i livet. Det er likevel vanskelig å få rekruttert nok nye fosterhjem. At dette er en stor utfordring, bekrefter både Bufetat og Norsk Fosterhjemsforening. Et av problemene er at det ikke

17 Flere av barna og de unge som vurderes plassert i fosterhjem har en krevende atferd, og ofte spesielle behov. Her trengs mye kontakt og oppfølgning fra barnevernet. Noen av fosterhjemmene har dessverre blandete erfaringer med å få assistanse fra barnevernet etter at barnet har flyttet inn. Og tiltakene for å imøtekomme de spesielle behovene, (som ofte er knappe goder) f. eks pedagogiske, psykologiske evt. helserelaterte spesialtjenester, er ikke alltid tilgjengelige. Det offentlige barnevernet har ikke råd til å brenne opp sitt eget nettverk av hjelpere, ved ikke å stille opp når det røyner på. Dessverre skjer det også at fosterhjemmet settes på vent. Slike forhold tærer på idealismen og virker igjen negativt inn på rekrutteringen. Barnevernet må ha kompetanse og ressurser å sette inn umiddelbart når behovet for back-up er der. Oppfølgningen må være organisert i utgangspunktet. Barnevernet må være rustet for akutt- og krisesituasjoner, og kunne trå til med en gang med støtte og tiltak. Dersom fosterhjemmet ikke blir hørt, eller må vente, er dette et dårlig signal til nye personer som ønsker å bli fosterforeldre. Norsk Fosterhjemsforenings formål er at NFF skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen arbeider å sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår, herunder å sikre deres lovfestede rettigheter. Eksempel på dette er spesielt tilpasset undervisning som alle barn har rett til. Andre tilbud og tjenester som ligger under barnevernets ansvarsområde, er utredning, slik at barnet kan sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og prioritert plass til behandling. Foreningen arbeider også med å sikre at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om oppfølgning fra barnevernet frem til de er 23 år. De arbeider systematisk for å få fokus på, og få gjennomført forhold som gjelder hjelp, støtte og trygghet for barn og unge under omsorg. i tillegg er de interesseorganisasjon for sine medlemmer og gjør en innsats for å bedre vilkårene for fosterhjemmene. Fosterforeldre gir uttrykk for det er meningsfullt og givende å ha oppgaven med å ha ansvaret for barn/unge. 3 av 4 anbefaler andre å bli fosterforeldre. Selv om det ennå er stort forbedringspotensiale når det gjelder fosterhjemmenes vilkår og rettigheter, eksempelvis i forhold til NAV, viser dette at fosterforeldre er en ressurssterk, optimistisk og handlekraftig gruppe. Pensjonistpartiet vil arbeide for å spre opplysning om barnevernet. Hvordan det fungerer i praksis i forhold til lovverket. Partiet vil bidra politisk til at barnevernet skal bli bedre ved at det styrkes i alle ledd. Anna Steen BARNEVERN er nok fosterhjem til de barna som er vurdert for slik plassering. Det er heller ikke enkelt å få rekruttert nye hjem til det fremtidige, forventede behov. En av grunnene er at det faglig og politisk pr. i dag er flere barn som vurderes for fosterhjemsomsorg. Andre grunner er at mye gjenstår på å imøtekomme fosterhjemmenes arbeidstakerrettigheter. Såvel Bufetat som Fosterhjemsforeningen er enige om at rammebetingelsene for fosterhjemmene må bli bedre. 17

18 A K T U E LT S T O F F En utrolig eldrediskriminering 18 Vår rødgrønne regjering har i dette året sendt ut flere forslag om endringer i lovverket som klart vil virke negativt for pensjonistene. De nye forslagene i Pasientrettighetsloven vil gi en svekkelse av pasienters rettsstilling. Det er ny Helse- og omsorgs lov, samtidig med forslaget om ny Folkehelselov, også kalt Samhandlingsreformen, Stortingsmelding nr. 47. Her heter det at kommunene i Norge «skal bli bedre rustet og få ansvar». Altså er det hver enkelt kommune som blir tildelt mer ansvar innen helse- sykehus-sektoren. Bedre rustet betyr ikke at det automatisk følger med tilstrekkelig med penger fra staten. Det er en bitter lærdom fra tidligere år at staten gjerne pålegger kommunene oppgaver, men sender ikke med tilstrekkelig med midler for å løse disse. Av og til utvises det en bunnløs naivitet, staten sender et sekkebeløp og sier at de er til eldre. Kommunene står dermed fritt til å disponere beløpet. Kanskje kommer det en klatt de eldre til gode, men de fleste kommuner har mange huller å fylle. Hvis dette går gjennom blir det fritt for staten å legge ned lokalsykehus og fødestuer. Det er blitt kommunens ansvar. i lovteksten fokuseres det på kommunens plikter «å sørge for». Hensikten fra statens side er klar. Det er å spare penger. At man fra statens side er så knipen når det gjelder å utstyre kommunene med penger er noe jeg ikke slutter å forundre meg over. Vi bor i et land som flyter over av penger, og det er ikke måte på hva Norge gavmildt øser ut til andre land. Polen har nettopp fått et lokalsykehus i GAVE fra Norge. Nærmeste sentralsykehus ligger 7-8 mil unna. i Polen er det for langt, mens det i Norge er akseptabelt med mil til nærmeste sykehus. Millioner på millioner gis til diverse mer eller mindre korrupte statssjefer uten at det kontrolleres av pengene er brukt til det de offisielt burde vært brukt til. Våre topp politikere reiser stadig verden rundt og deler ut norske oljepenger med raus hånd. innenlands derimot er det stadig et rop om og spare- å spare. innen helse- og omsorg teller helsebyråkratene bare på kroner og ører, menneskene kommer i annen rekke. Og pensjonistene har fått 0,75 % mindre i lønnsutvikling, såkalt indeksering. Og den smarte staten lot minstepensjonistene få mere penger, men de pengene tok de fra de pensjonistene som hadde over kr i opptjent pensjon. De norske veiene er kommet i en elendig forfatning, og vår gamle jernbane snirkler seg langsomt og ensporet gjennom landet, stadig utsatt for stopp og forsinkelser. Det er ikke tvil om at det blir vanskeligere for alle eldre i Norge å bli innlagt på sykehus. For folk over 80 år blir det MyE vanskeligere. Dette fordi det da er den enkelte kommune som har ansvaret for helsa vår, og det er kommunene som må være med på å betale for sykehusoppholdet vårt. Det kommer også til å bli vanskeligere å få sykehjemsplass, fordi det er billigere med hjemmesykepleie. i de såkalte trygdeboligene betaler beboerne en viss sum for bolig, mat og stell. Det er forklaringen på at selv 100% pleietrengende fortsatt mange steder bor i trygdebolig. Helse- og sosialdepartementet bruker mange fine og vanskelige ord, men hvis man setter seg ned og finleser teksten er det så det risler kaldt ned gjennom ryggen. Gammel og syk må du for all del ikke bli. i følge statistikk fra Byplankontoret i Trondheim vil aldersgruppen 67 år til 79 år øke kraftig i årene foran oss. i år 2020 vil det være rundt mennesker i denne gruppen. Neste gruppe på fra 80 år til 89 år vil øke til bort i mot 8500 mennesker. Før var det et særsyn at folk ble 100 år, men i dag lever det mange over 100 år. For samtlige over 80 år forventes det at de er i behov for en eller annen form for hjelp/støtte fra kommunen. i tillegg kommer et økende antall mennesker med diverse demente syk-

19 Folketallsframskriving har i mange år vist at eldrebølgen kom. Det har ikke manglet på kunnskap. Framtida vil kreve mange flere ansatte i helsesektoren. Det er ikke nok bare å slå det fast. yrkene må kraftig oppgraderes, både med kompetanse og lønn. Dette er turnusyrker med en del tunge løft, og det haster med handling, ord har det vært nok av. De digitale verktøyene vi i dag har tilgang til, kan i mye større grad tas i bruk innen helse- og omsorgsyrkene, og vi kan intensivere forskning innen geriatri. i dagens Norge er de eldste blitt salderingsposten på mange områder. Vi er rett og slett blitt for mange, og vi lever for lenge. Fine valgtaler er en ting, virkeligheten en annen. Det var alle disse varme hendene da, hvor ble de av? Det er dagens pensjonister som har skapt den grunnmuren som Norge bygger dagens velstand på. Den er skapt gjennom 42 timers arbeidsuke, ingen lørdagsfri og to ukers sommerferie. Derfor vil vi ikke finne oss i å bli diskriminert og satt på sidelinja. Ser vi på alderssammensetningen av politikere, både sentralt og lokalt, er det en sjeldenhet å se politikere over 60 år. Det er aldersdiskriminering. Vi pensjonister må sørge for å få politisk makt, det må flere seniorer inn i politikken som taler vår sak. Alle eldre- og pensjonistforeninger vi har sovet i timen! Lillian Dalager Bromseth Trondheim Pensjonistparti Vårmøte i Østfold 7. juni hadde styret i Østfold PP invitert alle lokallagene i fylket til VåRMØTE i Onsøy Rådhus, Fredrikstad. Fredrikstad PP hjalp til med det tekniske. Det var meget godt fremmøte. Dette skulle være et politisk møte og et møte hvor vi kunne bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Flere hadde mye på hjertet, så de 5. min fra lokallagslederne ble betydelig lenger. Alle fortalte at de hadde kommet godt i gang med valgforberedelsene sine og var optimistiske. Flere hadde også fått en del nye medlemmer. Vi hadde invitert et par fra Brukerrådet i Fredrikstad. De orienterte om sitt arbeid og arbeidsområder. Det var lærerikt og interessant. Brukerråd / eldreråd burde finnes i alle kommuner Rolf Anundsen og Odd Sæthre kom med glimt fra Pp s LM: Bjørn Tindlund avsluttet med en sammenfatning av møtet og hans godfølelse sa ham at vi var på rett vei! Selvfølgelig ble det servert god mat og drikke. inntektene av den spesielle utlodningen gikk til et prosjekt Hjelp til selvhjelp for barnehjems jenter i Kambodsja. Møtet var vellykket og vi gjentar en slik samling 17. aug. hvor vi har grillparty i Nesparken, Moss. Da får vi besøk av Ottar Gjermundnes fra HS. Godt valg til dere alle! Berit Minge Fylkesleder, Østfold Vern av dyrket mark Tidligere år har om lag 7000 da. jordbruksareal blitt omregulert til annen bruk. Pensjonistpartiet mener vi må ha et mye sterkere vern denne viktige ressursen. Vår selvforsyning av mat er på omlag 50 %, resten av behovet må importeres fra en verden der det er mange mennesker som sulter. Våre planleggere må sørge for at dyrket mark, uansett størrelse av areal, blir minst mulig berørt av omreguleringer for vi har en moralsk plikt til i størst mulig grad å brødfø oss selv. Oppland Pensjonistparti A K T U E LT S T O F F dommer. Det er klart at dette skaper store utfordringer for den enkelte, for familien, for lokalsamfunnet og for staten. Stat og kommune kan ikke her toe sine hender og skylde på økonomi og på at vi ikke kan bruke så mye av oljepengene, de må spares til kommende generasjoner. Man kan spørre seg, skal de kommende generasjoner overta et land som er kjørt helt i grøfta, men med penger på bok? 19

20 A K T U E LT S T O F F 20 Minste garantipensjonsnivå? Pensjonistpartiet vil med dette be om en redegjørelse fra regjeringen angående minste garantipensjonsnivå. Som pensjonsreformen nå fungerer kan en tro at hensikten er å narre pensjonistene til å tro at alt er så mye bedre nå enn det har vært før, bare ved å innføre nye begrep. Den såkalte minste garantipensjonen for minstepensjonistene må opp på et anstendig nivå, slik at denne gruppen har mulighet til å klare de daglige bo- og levekostnader uten å måtte nedverdige seg til å ty til sosial stønad! Hva menes med minste garantipensjonsnivå? Mange har trodd at det betyr minstepensjon. Det viser seg i ettertid at det finnes en definisjonen på dette begrepet hos selskapet Vital. Garantipensjon har en helt annen betydning enn det som fremgår av pensjonsreformen. I det nye regelverket for alderspensjon erstattes det gamle begrepet minstepensjon med garantipensjon heter det hos Vital. Garantipensjonen gis til personer med ingen eller liten opptjening av inntektspensjon, og sikrer at alle pensjonister får en pensjon som minst tilsvarer garantipensjons-nivået. Etter vår mening er denne definisjonen mer avklarende og gir en bedre forståelse av garantipensjonsnivået enn med beregningseksempler etter pensjonsreformen. Spørsmålet i denne sammenheng er: Hvor mye er egentlig minste nivået for en garantipensjon? Det er en gruppe som det gis pensjon som tilsvarer garantipensjonsnivået, og denne gruppen er de som har ulønnet omsorg for barn. Fra pensjonsreformen heter det: Minstegarantien ved ulønnet omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede er pr. år fra 2010 økt til 4,5 G ( kroner) og gjelder nå inntil barnet fyller seks år. Dette gjelder både for personer som omfattes av dagens og ny opptjeningsmodell. Det vil si en pensjon på kr ( x 0.66) pr år. Når det gjelder uførepensjonen for unge uføre er denne gruppen garantert 3,5 pensjonspoeng før fylte 26 år. Dette gir en minstegaranti på 4,5 (3,5 + 1) G. Det vil si en uførepensjon på kr ( x 0.66) pr år. Denne gruppen vil få det samme beløpet i alderspensjon. Som vi forstår av begrepet minste garantipensjonsnivå er det mer korrekt at en garantipensjon for minstepensjonister også burde være kr pr år. En minstepensjonist får lik pensjon i uførepensjon. Pensjonistpartiet mener at minste Pensjonistpartiet mener at minstepensjonister i dette tilfellet er blitt pensjonister i dette tilfellet er blitt diskriminert og forskjellsbehandlet i diskriminert og forskjellsbehandlet i forhold til unge uføre og de som har forhold til unge uføre og de som har ulønnet omsorg for barn. Det er vel ulønnet omsorg for barn. Det er vel ikke riktig at det skal gjøres forskjell ikke riktig at det skal gjøres forskjell på nevnte grupper? Pensjonistpartiet på nevnte grupper? Pensjonistpartiet mener at disse gruppene bør sidestilmener at disse gruppene bør sidestilles med lik pensjon. les med lik pensjon.

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI Partiet for helse, velferd og omsorg Akershus Pensjonistparti HOVEDOMRÅDER: 1. Omsorg 2. Barnehager og skoler 3. Sykehustilbudet 4. Samferdsel

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD 2015-2019 Bodø eldreråd har følgende sammensetning: Medlemmer Agnete Tjærandsen (leder) Elly Wolden (nestleder) Ali Horori Wiggo Nilsen Anne-Gro Abrahamsen

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset - bystyresalen Møtedato: 18.11.2008 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer