ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien Anders Strand Tor Steinar Fossen Knut Bjertnes Kjell Ove Hovde Tor Steinar Fossen Jon Låg Vemund Frøvold Erling Løvlid Kristian Medalen Knut Aabø Morten Olsen Lise S. Nybo Helge Thorsby Nils Arne Fagerli Lars Håkon Nerum Heidi Eilertsen Løvstad Tempelseter og omegn Gunbjørn Vidvei Sølve Kolbjørnsrud Bjørn Gunnar Ravnås Arild Haugane Bent Wang Haflan Arne Kvalheim Djupsjøen og omegn Anders Strand Åse Lene Eckhoff Anders Widding Bjørn Unhjem Frode Haugen Geir Berntsen

2 Hovedstyret har hatt 3 møter, samt masse telefon- og mailkontakt. Arbeidsoppgaver Vi har jobbet med å forbedre nettsiden, men det ser ut til at Custom Publish ikke har den kompetansen vi trenger mht. blant annet nettbetalingsløsningen. Det er fortsatt problemer med den, samt at de ikke klarer å få på plass en abonnementsløsning for de som ønsker å bli trukket automatisk hvert år. Dette betaler vi DIBS for, men får altså ikke løsningen inn på siden. Spørsmålet er da om vi må gå over til en annen nettsideprodusent/-leverandør. Facebook-siden er oppdatert flere ganger pr. uke, og vi har fått masse positive tilbakemeldinger på at den blir ofte oppdatert, og at det er gøy å følge med på den. Det er veldig mange flere som ser innleggene på Facebook-siden enn på hjemmesiden vår. Alle maskinkjørte løyper på østsida av fjellet ble satt bort til Eggedalsfjella AS fra forrige sesong, som har hatt 4 maskiner fordelt i fjellet med en på Haglebu, en på Markeli, og 2 på Tempelseter, hvorav den ene maskinen er innleid. Løypene har også i år hatt veldig bra standard, med flere traseer som er tilpasset skøyting. Det har snødd veldig mye denne sesongen, spesielt fra litt ut i januar til midten av mars, så det har blitt kjørt mye oftere enn i fjor. Tilbakemeldingene fra brukerne er at løypene har vært veldig bra også denne sesongen, og vi setter stor pris på den jobben som Eggedalsfjella AS har gjort. De få negative tilbakemeldingene har vært fra Gamleseter-området, men dette ble det funnet en midlertidig løsning på. Løypene på Vestsida er kjørt av de samme som har gjort det de siste åra, og er fortsatt scooterkjørte. Vi får ikke så mange tilbakemeldinger fra dette området, men de vi får er for det aller meste positive. Alle maskinene har også denne sesongen hatt GPS er så vi får oppdateringer på skisporet.no når løypene blir kjørt, dette er en tjeneste som blir flittig brukt av brukerne. ne i lokallag har jobbet med å få en oversikt over utbedringer som bør/må gjøres i løpet av sommeren for å til rette traseene bedre for løypemaskinene. Det har i løpet av sesongen kommet opp mange nye skilt i fjellet. Det har Knut Bjertnes arbeidet veldig mye med, samt flere som hjalp til å sette opp skiltene. Vi har fått enormt god respons på dette. Det er også planlagt å få opp oversiktskart og skilt ved starten av flere løyper kommende sesong. Til vinterferien ble det satt ut bålpanner og putekasser med ved og opptenningsutstyr flere steder langs løypene. De sto ute til over påske, og dette har vi også mottatt mange godord for. Dette er et lite og relativt enket og billig tiltak som gir mye tilbake både i form av kos og hygge for brukerne og goodwill til turlaget. Det ble også laget en brosjyre til vinterferien, med div. info om løypekjøringen, bålplassene og bilder, samt giro. Disse brosjyrene ble distribuert på alle butikker i Eggedal samt på Haglebu og ved bålplassene. Alle trykkerikostnader, layout osv. kostet Zoom Grafisk v/ari D. Hauksson i sin helhet!

3 Eggedal Turlag har også hatt et møte hvor alle velforeningene ble innbudt. Dette var et veldig bra møte hvor informasjon ble utvekslet begge veier. Vi var også innbudt til et møte i regi av Sigdal kommune, som også hadde bedt inn velforeningene. Det ble besluttet å kjøpe inn luer som alle medlemmene skulle få gratis. Det kostet mye og bare halvparten er levert ut, så dette prosjektet bør man diskutere nøye om man skal gjøre igjen. Forrige sesongen med Eggedal Turlag var veldig arbeidskrevende, og alt arbeid rundt det administrative ble gjort på dugnad. Denne sesongen ble alt det administrative samt oppdateringer av hjemmeside og Facebook-side satt bort til Sigdal og Eggedal Turistservice AS. Dette har vært et positivt samarbeid for begge parter, og Eggedal Turlag ønsker å fortsette å bruke SET til dette arbeidet. Siden både styreleder og administrasjonen var nye denne sesongen, har det gått med litt ekstra tid til å komme inn i ting, men dette har gått greit. Økonomi I år har noen grunneiere samt noen velforeninger begynt å legge løypeavgiften på giroer for bom, brøyting, velforeningsavgifter osv. De har gjort en enestående jobb, og det har nå kommet inn mer penger via alle disse enn på enkeltinnbetalinger! I tillegg til brukerne har vi grunneiere som gir sine bidrag, samt at vi har gått ut til det lokale næringsliv og fått god støtte fra disse. Mer detaljert info om økonomien er å finne i regnskapet. Oppsummering Sesongen har vært en positiv sesong med mye snø og derfor mye jobb for de flittige løypekjørerne. Men som lønn for strevet har de og Eggedal Turlag fått nok en sesong med mange positive tilbakemeldinger. Tusen takk til alle våre flinke løypekjørere! Ting er naturlig nok litt mer «innkjørt» i år enn i fjor. All jobb som ble lagt ned i fjor, i tillegg til det som er det som har blitt tilført i år (brosjyrer, bålplasser, avtaler mm.), vil gjøre neste sesong enda mer «lettkjørt». Siden det har vært en så stor suksess for de grunneierne som har lagt løypeavgiften på andre giroer (bom, brøyting osv.), vil vi jobbe for at mange flere skal gjøre det samme neste sesong. Regnskap og budsjett viser også at det er grunnlag for videre drift.

4 EGGEDAL TURLAG REGNSKAP OG BUDSJETT Budsjett Regnskap Pr Budsjett sesong13-14 Sesong INNTEKTER Medlemsinnbetaling via nett kr kr ,00 kr kr Medlemsinnbetaling via giro kr kr ,00 kr kr Inntekter hytteforeninger,bom, vei osv. kr kr ,00 kr kr SMS bidrag - INATUR kr kr 1 313,00 kr Sum medlemsinnbetaling kr kr ,00 kr Grunneiere innbet. kr kr ,00 kr kr Næringsliv innbet. kr kr ,00 kr kr Tilskudd Sigdal kommune kr kr ,00 kr kr Andre inntekter kr kr SUM INNTEKTER kr kr ,00 kr kr KOSTNADER Innleid løypekjøring Eggedalsfjella AS kr kr ,00 Innleid løypekjøring vestfjella kr kr ,00 Sum løypekjøring kr kr ,00 kr kr Administrasjon (inkl porto) kr kr ,00 kr kr Vester kr - kr 9 485,50 kr kr Reklamebannere kr kr ,00 Møteutgifter kr kr 4 810,00 kr kr Brøytestikker (Sørvangen Næringspark, NCC, Brdr. Dahl) kr kr ,00 Skiltprosjekt kr kr ,00 Luer kr - kr ,00 Bålpanneprosjekt kr - kr ,00 Sommervedlikehold kr Dibs, Skisporet, Custom Publish, Domeneshop, (ny nettside ) kr kr ,00 SUM UTGIFTER kr kr ,50 kr kr RESULTAT RESULTAT kr ,00 kr 7 910,50 kr kr

5 3359 Eggedal. Tlf Epost: Handlingsplan sesongen ADMINISTRASJON Fortsette å bruke SET til adminstrasjonsarbeidet og oppdateringer/utvikling av hjemmeside og Facebook. 2. SKILT OG KART Fortsette skiltprosjektet og få opp oversiktskart og tavler i begynnelsen av noen av hovedløypene. Også jobbe for å få opp flere infoskilt om løypene og hvordan dagsturister kan betal inn, spesielt på grensen mellom Krødsherad og Sigdal, ved Flatvollen og ved siden av kartet på Ski Haglebu. 3. UTBEDRINGER OG VEDLIKEHOLD AV TRASEER Lage oversikter basert på vinterens erfaringer og merknader. Denne jobben forventes det at de lokale utvalgene utfører ifølge vedtektene, samt at de lager budsjett for sitt område og dugnader for å gjennomføre jobben som trengs å gjøres før neste sesong. 4. LØYPER Jobbe mer for å finne ut hvor mye som kjøres av skiløyper utenfor kommunen, for derved å finne ut mer nøyaktig utgifts- og inntektsfordeling. Huske på å ta med i regnestykket utgifter til administrasjon, GPS osv., slik at de er med på å dekke inn dette også. 5. SØKE OM MIDLER Undersøke om det er mulig å søke om økonomisk støtte fra institusjoner som banker, tippemidler, offentlige (SMIL) osv. 6. NÆRINGSLIV Følge opp det gode arbeidet som er påbegynt mht. at næringslivet får noe tilbake når de støtter Eggedal Turlag (logoer på bannere, hjemmesiden, skilt i fjellet, ved bålplassene osv.) 7. JACILLA Fortsette å bruke Skisporet.no. Vi har også fått pris for å få inn løypene i Vestfjella på det samme kartet, så dette må vurderes. 2 hovedsponsorer får stor og synlig reklameplass på skisporet.no, som denne sesongen. 8. SYKKELSTIER/TURSTIER Jobbe med sykkelsti fra Tempelseter-Bøseter og Tempelseter-rund Istjenn. Kontakt med Haglebu Utvikling vedr. sykkelstien rund Haglebuvatn. Andre tilbak på sommerstier klopper, bruker, skilt, markarbeid osv. 9. HYTTEFORENINGER/LAG Få lokallagene og grunneiere til å følge opp styrene i hver forening/lag. De skal også markedsføre Eggedal Turlag, ordne med innbetalinger fra foreningen, bidrag i form av dugnader osv. 10. GRUNNEIERE Jobbe for at flest mulig grunneiere legger løypeavgiften på samme giro som f.eks. bom, brøyting el.l., samt at alle grunneiere krever inn samme beløp. 11. CAMPINGPLASSENE

6 Få et samarbeid med campingplassene, slik at alle campingplassene tar inn det samme beløpet fra alle «sine» vogner. Referat fra årsmøte i Eggedal Turlag Saker: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Registrere antall stemmeberettigede 11 stk. (Gunbjørn, K. Medalen, Knut Bjertnes, Bjørn Eckhoff, Helje Medalen, Anders Strand, Geir Lyder Åsland, Knut Båsen, Vemund, Frode Haugen, Elisabeth B. Skare) 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Handlingsprogram for neste sesong. 7. Kontingent for 2014/2015 Kun ett beløp, kr. 750,- (vedtektsendring, 5.2) 8. Valg Helje Medalen inn istedenfor Knut Helge Aalien fra Utmarkslaget. Ny representant fra Vestfjella, blir valgt snart. Usikkert om hvilke andre nye representanter som kommer inn i lokallagene. Får beskjed om dette når lokallagene har holdt nytt styremøte. Nytt hovedstyre i Eggedal Turlag konstitueres på neste styremøte. Pga. dette med usikkerheten om lokallagets representant, blir det lagt til en ny paragraf i vedtektene. Se punkt 9. Lokallagene styrer selv sitt eget valg.

7 9. Evt. innkomne saker: Forandring i vedtektene, 4.2. Blir heretter kalt Tillegg til vedtektene, 4: Ny 4.2.2: Lokallagene må ha avholdt årsmøte før generalforsamlingen i Eggedal Turlag, slik at valget på generalforsamlingen kan sluttføres. Ny 4.2.3: De som velges i både hovedstyret i Eggedal Turlag og i lokallagene, sitter for 2 år av gangen. Nye paragrafer er enstemmig vedtatt. Eggedal 22. mai 2014 Gunbjørn Vidvei Knut Bjertnes

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som noen av Miljøagentene på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! 1 Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 1. 2013 har vært første år som såkalt frivillig lag og forening. Registrering i Brønnøysundregistrene/frivillighetsregisteret er på plass. Dette innbærer at foreningen

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer