Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg"

Transkript

1 Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på Otta ønsker velkommen til Norges første nullutslippsskole - snart. S12: Planarbeidet kan bli et enda mer potent klimaverktøy for kommunene. Husk konferansen «Klimaarbeid fra plan til praksis» på Clarion Airport Hotel Gardermoen, februar 2010

2 Staten bør kjøpe klimakutt fra kommunene Kommunene kan dekke halvparten av klimakuttene Norge har forpliktet seg til innen KS foreslår derfor en ny finansieringsordning hvor staten kjøper utslippskutt fra kommunene. KS Klimasatsing Kommunenes utslippskutt vil nå kunne bli en vare som blir gjenstand for prisforhandlinger mellom staten og kommunesektoren. Alt i alt vil ordningen trolig kunne koste staten rundt fire milliarder kroner fram til Også målt med dagens internasjonale kvotepriser vil dette gi svært billige klimakutt for staten. Kommunesektorens klimakutt kan først og fremst oppnås gjennom nye tiltak for energisparing i bygg, nye areal- og transportløsninger, tiltak i landbruket og bedre avfallsbehandling. I tillegg kan det oppnås mye ved å samordne tiltak på disse områdene. God planlegging Eksempler på dette finner vi blant annet i klima- og energiplanene i Rogaland og Østfold. I begge opereres det med akser for kollektivtrafikk mellom de største byene, som utgangspunkt for den videre samfunnsplanleggingen. Ved å knytte utbygging av nye arbeidsplasser, boliger, skoler, barnehager, butikksentre og andre tjenester til disse kollektivaksene, vil det spares et stort antall bilreiser og tilsvarende utslipp. Samtidig vil det kunne skapes attraktive og livskraftige nærmiljøer. Produksjon og bruk av biogass kan være et annet eksempel på nytten av å koordinere flere tiltak gjennom kommunesektoren. Gjødsel fra et fjøs med 30 kyr kan med dagens teknologi brukes til å produsere varme tilsvarende kwh årlig. Tilsettes det prosent energirikt avfall til dette, blir produksjonen doblet og med bruk av denne varmen i lokale bygg kan det spares både klimafarlige metanutslipp og penger. Hele lokalsamfunnet med Disse og lignende tiltak krever betydelige lokale investeringer, som kommunene ikke har midler til å ta på egen kappe slik at det er stort behov for et nytt virkemiddel for klimatiltak i kommunesektoren. Med et slikt nytt virkemiddel vil staten samtidig få dekket en stor andel av sine internasjonale klimaforpliktelser. KS har derfor kalt den foreslåtte ordningen KLOKT klimakutt Klare til klimainnsats Kommunene er klare til nye klimatiltak. Over 80 prosent av alle norske kommuner har nå eller er i ferd med å få en klima- og energiplan. Dette går fram av forskningsprosjektet Klimamål i kommuneperspektiv som Civitas har utført for KS. Rapporten fra forskningsprosjektet viser dessuten at en av fire kommuner er aktivt i gang med nye klimatiltak, basert på forpliktende budsjettvedtak. I tillegg til en rekke konkrete egne initiativer og arbeid med klimaog energiplaner har mange kommuner også skaffet seg betydelig erfaring og kompetanse gjennom aktiv deltagelse i miljø- og samfunns-utviklingsnettverkene Livskraftige kommuner, Grønne energikommuner og Framtidens byer. Brandbu. Foto: Helge Midttun 2

3 NYTT FRA CLIMIT / NR 1 / MÅNED 2010 Bolig- og næringsutbygging i tilknytning til kollektivaksene kan spare mange bilreiser og store mengder utslipp. Foto: Oslo Sporveier lokalt gjennom kommunale tiltak. Ordningen bygger på at kommunene skal samle sine klimatiltak i lokale klimaprogrammer. Disse programmene kan omfatte mye mer enn kommunenes egne tiltak. Initiativer tatt fra lokale private og offentlige bedrifter, skoler, organisasjoner og andre lokale aktører kan gjerne inngå. Programmene kan også omfatte flere kommuner. Prisforhandlinger For hvert program skal det beregnes samlede kutt og pris for disse, basert på internasjonale CO 2 -priser. Beregningene blir deretter vurdert av en uavhengig akkreditert tredjepart, før staten og kommune sektoren forhandler om endelig pris. Ettersom det her vil være snakk om kjøp og salg, og ikke kostnadsdekning, vil staten kunne avslå kjøp og å betale mer for gode, innovative tiltak og mindre for «lavthengende frukter». På samme måte vil kommunene kunne beholde eventuelle overskudd og selv måtte betale et underskudd. Ordningen legger også til rette for bruk av allerede eksisterende virkemidler, som for eksempel Enovas ordninger. Brukes disse, trekkes dette fra i prisen staten vil gi. KLOKT vil derfor også være en svært fleksibel, enkel og ubyråkratisk ordning. Ny innkjøpsveileder til kommunene Det er mange fallgruver ved konkurranseutforming, fra klager til KOFAavgjørelse eller rettssak fra leverandør og stans i prosjektet. Derfor utformer senioradvokat Marianne Høstmark Dragsten en innkjøps veileder for kommunene. Veilederen er en hjelp når man skal utforme konkurranseregler for innkjøp av energisparetiltak, sier Dragsten. Konkurranse, likebehandling og gjennomføring etter prosedyrene må sikres. Det er såpass komplisert at man trenger punkter for hva man gjør, fra idé til målet. Regelverket er strengt. Veilederen presenteres på GEs konferanse «Klimaarbeid fra plan til praksis» på Gardermoen februar. (Morten Gulden). Senioradvokat Marianne Høstmark Dragsten. Foto: Morten Gulden 3

4 En klima-gourmet Å være klimabevisst betyr ikke at man skal leve et liv fattigere på opplevelser. Tvert imot, hevder mesterkokken Bent Stiansen. Gjengitt med tillatelse fra Bama Mer matglede, velvære og et globalt klima for overlevelse? Svaret er grønn saker! Mesterkokken Bent Stiansen er ikke i tvil. Å spise mer grønnsaker er både sunt for kroppen og positivt for det globale klimaet. Det er faktisk også mulig å tilfredsstille selv de mest kresne ganer når man er en klimabevisst forbruker i matveien. I tillegg til smak og sunnhet, har grønnsakene viktige egenskaper i forhold til klima og utfordringen med å ha nok mat til verdens befolkning. Det går enormt med korn og dermed landbruksareal for å produsere en biff eller en svinefilet. Dette medfører store klimautslipp. Grønnsaker, derimot, binder C02. Hele verden kan ikke spise amerikanske biffer. Heller 150 gram biff og mye grønt, enn 300 gram biff og lite grønnsaker, sier Stiansen. 10 g kjøtt per person Han illustrerer poenget med et selvopplevd skoleeksempel fra Vietnam: Jeg var på kokkekurs i Saigon og skulle lære å lage mat på deres måte. Til hovedretten var det 40 gram storfekjøtt i en skål. Ikke mye til en voksen gjest, tenkte jeg men så viste det seg å være for fire personer. Så vi skar kjøttet i tynne strimler, lagde masse fantastiske grønnsaker og la kjøttet på toppen så det så mer ut enn det var. Fantastisk godt! Sunt. Og akkurat det hele verden burde gjøre nå. Verdensmester Bent Stiansen vant Bocuse d`or (VM i kokkekunst) i I dag driver han Statholdergaarden og Statholderens krostue i Oslo, i tillegg til at han er forfatter av mange av de mest brukte kokebøkene i landet. Han understreker hvordan et sunnere kosthold ikke bare gir deg velvære og overskudd, men også er en forutsetning for at vi kan sikre mat for alle mennesker. Jeg har alltid brukt veldig mye grønnsaker i maten jeg lager mye mer enn de fleste kokker. Både i restauranten og privat, er halvparten av mine tallerkener forbeholdt sesongens aller beste grønnsaker. Blir det for mye kjøtt eller fisk i et måltid, blir man i hvert fall jeg! tung og utilpass. Særlig i et stort måltid er det viktig med mye lett føde. Og så er jo grønnsaker fantastisk godt, året rundt, sier Stiansen. Siden biff med løk er en norsk nasjonalrett, valgte jeg småløk, kantareller og en ratatouille altså en grønnsaksblanding til oksefileten. Ellers er jeg aller mest begeistret for aspargesbønner til biff. Jeg elsker aspargesbønner! Men de må kokes riktig: To tre minutter i godt saltet vann, så i iskaldt vann for å stanse kokeprosessen og så freses i smør og hvitløk. Ah! Høytid Til fisk er favorittgrønnsaken asparges. Når den første, norske aspargesen kommer i begynnelsen av mai, er det høytid i Bent Stiansens liv. Den vokser sakte, og får derfor spenst og ekstra mye smak, forteller han. Og er i det hele full av genuin begeistring over de norskproduserte grønnsakene spisskål, smørdampet sommerkål og norske rotgrønnsaker. gratis magasin: Det Du vet, har Du godt av nr.1/2010 bama.no en sunn start på året handler ikke om å spise mindre. men om å spise mer. - grønnsaker: hver sin smak. hver sin skål - wok, ratatouille, pureer - Bent stiansen om kosthold og klimautfordringer - Jakten på kjærligheten Artikkelen er hentet fra Bamas magasin «Spis Mer» nr 1/2010, der man også finner mange gode oppskrifter på klimavennlige retter. 4 Den klimabevisste mesterkokken Bent Stiansen vant Bocuse d`or (VM i kokkekunst) i Foto: Christian Brun

5 Klimaarbeid fra plan til praksis februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

6 Sparer man ikke, betaler man ikke Så enkel er tankemåten bak energisparekontrakter, såkalt EPC. Selv om denne enøk-metoden brukes i mye i både EU og USA, er den fremdeles ukjent i Norge. Liers EPC-kontrakt med Siemens holder Siemens ansvarlige for å oppnå energikutt. Siemens har derfor interesse av å sjekke utstyr som disse rørene som distribuerer varme på Sylling skole. Ved daglig å følge med på energibruken, kan driftslederen for finne og rette opp årsaken til et avbrudd. Det automatiske styringssystemet ved Sylling skole sørger for en ideell temperatur året rundt, og har hjulpet den nye skolen (2004) å kutte 44% av energiforbruket sitt. Tekst og foto: Elizabeth Kjønø Det er så enkelt som at hvis den lovte besparelsen uteblir, er det leverandøren som er ansvarlig og må ta kostnaden. På den annen side, dersom vi sparer mer enn det som ble forespeilet oss, så deler vi gevinsten med leverandøren, sier miljørådgiver Unn Hofstad i Lier kommune. Energisparekontraktene innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken, noe som gjør at eieren av bygget får redusert arbeid og risiko. Kommunene får også tilbud om en finansieringsløsning som gjør det mulig å gjennomføre prosjektet uten egne investeringsmidler. De få prosjektene som er gjennomført i Norge viser at kommunene heller velger egen finansiering gjennom Kommunalbanken. Lier blant de første Erfaringer fra utlandet viser at gjennomføring av energitiltak har økt betydelig med 6 bruk av energisparekontrakter, som også kalles EPC-kontrakter (energy performance contracting). I Norge var Lier kommune en av de aller første til å ta i bruk EPC i Norge, og de visste ikke helt hva de gikk til da de startet prosessen. Kommunen måtte selv gjøre arbeidet for å komme i gang med enøk-arbeidet, blant annet sammenstille informasjon om byggemassen sin for å gi et godt konkurranseunderlag for tilbyderne av EPC-tjenester. Siemens ble valgt som entreprenør og har stått for gjennomføring av alle tiltakene. Mangel på penger hindrer Det største problemet for kommunene er gjerne kapasitet når det gjelder tid og kunnskap. EPC kan ta hånd om denne barrieren. Kommunene tenker i for stor grad på investeringskostnader og for lite på drift. Det er en mengde energitiltak med god økonomi i norske kommuner som av ulike grunner ikke blir realisert. Gjennomføring av energisparekontrakter i kommunene vil kunne føre til større gjennomføring av tiltak på en rasjonell måte og med liten risiko for kommunen, forteller sivilingeniør Kjell Gurigard, som driver et eget rådgivningsfirma. Suksessfaktorer Miljøvernleder Hofstad i Lier er ikke i tvil om hva som har gjort prosjektet så vellykket at kommunen nå bruker 18 prosent mindre energi. Kun én aktør: Fremfor at en ekstern konsulent kartlegger behovene og en leverandør vinner kontrakten via budrunden, så er det her én aktør hele veien, etter at kontrakten er vunnet på vanlig vis. I Lier var det Siemens som kom med det beste tilbudet i 2004, og det har vært et samarbeid begge parter har vunnet på. Kommunen har spart mer enn det som ble avtalt, dermed tjener Siemens penger, siden de får dele den økonomiske gevinsten. Energioppfølgingsverktøy: Gjennom å følge med på forbruket fra uke til uke kan driftspersonell finne feilen fort. Her er det også en alarmmulighet. Alarmen går når forbruket forandrer seg drastisk uten synlig grunn. Lier har foreløpig et halvautomatisk system,

7 Rådgiver i miljø og samfunnsutvikling, Unn Hofstad i Lier kommune: - Dette har vært veldig riktig for oss. Vi vet hele tiden hva vi har å forholde oss til. men planen er å automatisere det enda mer. Vaktmesterne/driftspersonell er viktige, da deres kunnskap om byggene og hvordan de fungerer er helt avgjørende. Vi hadde beregnet en tilbakebetalingsperiode på fem og et halvt år, men inntjeningen vil faktisk bli på under fem år, konstaterer Hofstad fornøyd. Stort potensial Potensialet for energireduksjon i næringsbygg er stort. Det EU- og Enova-finansierte pro sjektet Eurocontract har hatt offentlige byggeiere som målgruppe. Forbruket til offentlige bygg (kommunale og fylkeskommunale) var i 2006 ca 8,7 TWh. Pilotprosjektene har vist at en besparelse på 15 prosent er et konservativt anslag for reduksjonspotensial i kommunal bygningsmasse. Dette utgjør 1,3 terawat timer årlig (TWh/år), eller 910 mill kroner i årlig redusert driftskostnad i kommunene (med en gjennomsnittelig energipris på 70 øre/kwh) De viktigste erfaringene fra pilotprosjektene er: Kapasitet i kommunene, både når det gjelder tid og kunnskap (om både energi og innkjøp), er viktigste barriere Informasjon og data som trengs for å utarbeide tilbudsforespørsel er ofte vanskelig å finne, og denne prosessen krever mye tid og innsats. For kommunene er EPC positivt. Hovedfokuset ligger på sparegarantien når også finansieringen er lagt opp slik at kommunen betaler det de sparer i avdrag, innebærer heller ikke investeringen en økonomisk risiko. Eurocontract-prosjektets bidrag har vært positivt, spesielt dokumentmaler og teknisk støtte. Det har vært nødvendig med mye tid til direkte bistand i tilbuds- og forhandlingsprosessen. Det er flere entreprenører som sitter på gjerdet i forhold til EPC, og noen har benyttet pilotprosjektene til å sette seg inn i konseptet. Tilbakemelding på tilbud blir derfor viktig. Finansieringsløsninger Kommunalbanken tilbyr finansieringsløsninger for EPC-kontrakter. I den graden man gjør en investering, og det ikke bare er vedlikehold, er det helt ok for oss å finansiere det på vanlig måte, sier Tor Christian Hansen i Kommunalbanken. EPC-leverandører kan også tilby finansieringsløsninger. For de fleste kommuner er Kommunalbanken den beste finansieringsløsning, men noen entreprenører tilbyr også finansiering gjennom sine tilbud, forklarer Gurigard. Foreløpig er det få kommuner som har fått øynene opp for EPC. Det er et titall norske kommuner som har vært gjennom prosessen. Tre av de grønne energikommunene har også startet prosessen og jeg tror det blir mange flere i løpet av året, avslutter Gurigard. Fakta om EPC Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak som garanterer besparelser. En EPC-kontrakt er en funksjonsbasert kontrakt og den overfører risikoelementer som utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt og drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til tiltakene fra kommunen til energientreprenøren. 7

8 PROGRAM for konferansen «Klimaarbeid fra plan til praksis», Clarion Oslo Airport Hotel, februar MANDAG 8.februar 2010 TIRSDAG 9.februar :30-11:30 ARBEIDSMØTER 1 * 11:30-12:30 12:30-17:00 HOVEDPROGRAM 08:30-10:30 HOVEDPROGRAM 11:00-13:00 ARBEIDSMØTER 2 * 13:00-14:00 Lunsj /reg POLITIKK PRAKSIS Lunsj 12:30-12:50 12:50-13:05 13:05-13:15 Åpning v/statsråd Liv Signe Navarsete MÅL Nasjonale mål med vekt på kommunesektoren Statsråd Liv Signe Navarsete Har kommunene satt seg mål? Styreleder Halvdan Skard, KS TILTAK Fremtidig utbyggingsmønster: Bidrar PBL og rammefinansiering til et godt utbyggingsmønster? Partner Christian Grorud, Vista Analyse 08:30-10:30 Støtte for kommunenes klimaog energiarbeid KS bidrag til kommunene. Fagleder Kjetil Bjørklund, KS Fylkeskommunenenes rolle. Tidligere fylkesplansjef Per F. Pallesen AVSLUTNING HOVEDPROGRAM 1030 Deltakerne går til sine arbeidsmøter. 13:15-13:25 13:25-13:45 EFFEKT og tiltak? Egner SSBs statistikk seg til dette? Partner Eivind Selvig, Civitas PANELDEBATT Debattleder: Jan Inge Krossli, Kommunal Rapport 13:45-13:55 Orientering om tiltak PAUSE 14:30-17:00 Presentasjon og formidling av gode eksempler 19:00 MIDDAG/SOSIALT * Se nærmere beskrivelse neste side 14:00-16:00 ARBEIDSMØTER 3 * 8

9 ARBEIDSMØTER - en nærmere beskrivelse Enøk med EPC som verktøy Fagansvarlig: Siviling. Kjell Gurigaard, Hvordan kan vi greie å redusere energiforbruket i kommunale bygg med de % som er vedtatt i energi- og klimaplanen uten å ha investeringsmidler? Energisparekontrakter, Energy Performance Contracting, kan være løsningen. Her samarbeider kommunen med en entreprenører,som tar ansvaret for investeringen i ENØK - tiltak, basert på en omforent tiltakspakke. Kommunens opprinnelige energiutgifter settes av til energi og energitiltak i hele kontraktsperioden på 5 til 10 år, mens besparelsene går til å nedbetale investeringene. Etter dette vil kommunen dra fullt ut nytte av de sparte energiutgiftene. I arbeidsmøtet vil vi belyse: - Eksempler fra kommuner som har gjennomført prosessen. - Den praktiske prosessen - Støtteordninger - Oppstart av en EPC-prosess, med utgangspunkt i 2 konkrete eksempler. Fjern- og nærvarmeetablering Fagansvarlig: Siviling. Kjell Gurigaard, og drøfte: - Eksempler på gjennomførte prosjekter - Eksempel på lønnsomhetsbetraktninger i konkrete tettsteder. - Skal det velges varmepumpe eller bioenergi som grunnlast? - El eller olje/gass som spiss-/reservelast? Hva skal vi velge? - Hvilke muligheter ligger i Plan og bygningslov, byggeforskrifter og energilov - Støtteordninger og eksempel på hva som trengs i en søknad til Enova. - Presentasjon av konkrete prosjekter fra deltagerne. Konvertering av varmesentraler, vannbåren varme Fagansvarlig: Siviling. Kjell Gurigaard, vann varmepumpe eller bioenergikjel (som innkjøpt ferdig varme eller egendriftet varmesentral.) Hva fører til at en velger det ene alternativet framfor det andre? I tillegg har mange kommunale bygg bare delvis vannbåren varme: Når er det fornuftig å konvertere hele oppvarmingssystemet i et bygg til vannbåren varme - og hvordan gjøres det? Her får deltakerne anledning til å presentere konkrete prosjekter der de ønsker innspill. Småkraft Fagansvarlig: Rådgiver Helge Midttun, fagansvarlig KS, Mange kommuner har store småkraftpotensialer i bygda si, hvordan kan disse potensialene utløses, samtidig som en tar de nødvendige miljøhensyn? Kan kommunene bidra til at fallrettseierne får organisert seg, så de kan komme i gang med planleggingen sin. Hvordan kan småkrafteierne møte kraftselskapene på en konstruktiv måte, dersom de får tilbud om å selge fallrettene sine til kraftselskapene? Fagansvarlig: Rådgiver Turid Haugen, Mange klima- og energiplaner er allerede vedtatt, og flere er under arbeid i norske kommuner. Hvordan tar vi fatt i planene og omsetter dem til handling handling som fører til de ønskede forpliktende dokumenter. Det setter ekstra store krav til de som skal være ansvarlig for en praktisk oppfølging. Styring, miljøledelse og innkjøp Fagansvarlig: Rådgiver Turid Haugen, Vi vil presentere Nedre Eiker-modellen (bruk av verneombud i klimaarbeidet) feiervesenets muligheter i klimaarbeidet (Trondheim kommune) en ny innkjøpsveileder av advokat Marianne Dragsten fra advokatfirmaet Haavind. Kommunenes rolle i klimaarbeidet Fagansvarlig: ing./cand.mag. Christian Grorud, Kommunene er lokal planmyndighet, og har også andre, formaliserte oppgaver og myndigheter. Hvilken innflytelse har egentlig kommunen på de ulike virksomhetsområdene og hva blir kommunens naturlige rolle i klima- og energiarbeidet, sett i forhold til fylkeskommune og stat? I dette arbeidsmøtet belyser vi disse spørsmålene, og viser hvordan en med dette utgangspunktet kan og må - forankre klima- og energiarbeidet hos folkevalgte og i kommunens egen organisasjon. Til slutt tar vi for oss det arbeidet med å synliggjøre innsats og resultater overfor innbyggere, næringsliv og andre forvaltningsnivåer. Mat & klima Fagansvarlig: ing./cand.mag. Christian Grorud, I utslippsstatistikken for norske landbrukskommuner gir jordbruksvirksomheten synlige utslag, og all mat vi spiser har satt utslippsspor etter seg uansett hvor den kommer fra. Hvis vi kjøper lokalt produserte gulrøtter ser det kanskje bra ut inntil vi oppdager at de har reist 50 mil tur/retur for å bli pakket inn i plast Maten setter klimaspor, men hva kan vi gjøre for å handle rasjonelt i forhold til dette? Hva er en naturlig utfordring for kommunene? Er det grenser for ansvar? Vi skal vise hvordan kommunen kan gå frem, uten å gape over for mye! Nullvisjonen Fagansvarlig: ing./cand.mag. Christian Grorud, Hva skal til for at vi skal bevege oss mot et klimanøytralt samfunn? Hvilke strukturelle forutsetninger må endres og skapes for å få det til? Hvilke teknologiske løsninger finnes i dag, i morgen og kanskje lenger fram i tida? 9

10 Velkommen til nullvisjonen! Rektor Ole-Petter Hansen ved den videregående skolen på Otta har en visjon. Studentene hans skal gå på Norges første klimanøytrale skole! energiproduksjon på ulike måter, blant annet med måle instrumenter. Men det koster å bygge ut en foregangsskole på energibruk og sparing. Tiltak ene og installasjonene som foreløpig er planlagt fordyrer utbyggingen med 11,5 millioner kroner. Hittil har Oppland fylkeskommune gitt tilsagn om å bevilge 4,5 millioner kroner til klimatiltakene. Det betinger at også staten spytter i. De øvrige midlene har Grønne energikommuner søkt regjeringen om å få dekket, gjennom en ekstraordinær bevilgning. Rektor Ole-Petter Hansen ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta, håper å kunne ønske velkommen til Norges første klimanøytrale skole i Tekst og foto: Atle Abelsen Ekstra isolering, automatisk varmestyring, varmegjenvinnere, LEDbelysning, solfangere, solcelleanlegg, vindturbiner på taket, skjerming mot nordavind og pedagogisk energilabora torium er bare noen av elementene i Hansens plan, som er ført i pennen av Grønne energikommuner. Ekstrakostnadene er beregnet til 11,5 millioner kroner, i tillegg til byggekostnadene for den ombyggingen som allerede er i gang. Slike tiltak på en skole har en annen effekt enn andre bygg, fordi vi kan ha holdningsskapende arbeid som en del av undervisningen. Elevene blir delaktige, blant annet ved å måle effekten av tiltakene. Dette gjør at de får med seg viktige holdninger ut i arbeidslivet, uttaler Hansen til lokalavisa GD. Energilab Blant de planlagte tiltaket er også etableringen av et energilabora torium som skal utformes slik at det blir synlig mot E6. Her skal det bli mulig å følge energisparing og Ole-Petter Hansen mener imidlertid at det ikke kan legges inn vanlige lønnsomhetsberegninger for slike investeringer. De må betraktes som en viktig del av undervisningen og også sees i forhold til at skolen ligger i et område med seks nasjonalparker og en nyåpnet klimapark i Jotunheimen. Det gir muligheter for å tenke bruk langt ut over skolevirksom heten. Fyr og flamme Fylkesvaraordfører Reidun Gravdahl er i fyr og flamme, og mener det er viktig at politikerne nå kan omsette gode ønsker i praktiske tiltak. Vi er en grønn fylkeskommune, og nå kan vi bidra med noe som virkelig kan vises fram. Dette prosjektet blir en pilot i Norge, sier hun. Det er arkitektfirmaet FuthArk som har levert mulighetsskissen for nullvisjonsprosjektet på Otta til Oppland fylkeskommune. 10

11 Den videregående skolen på Otta skal bli en foregangsskole på energibruk og sparing. Et kjempegodt prosjekt Listetoppene i Ap vil gjøre sitt til at miljø prosjektet på Otta blir en realitet. Det er et kjempegodt prosjekt, sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen til lokalavisa GD etter at Arbeiderpartiets listetopper i Oppland ble orientert om planene. I tillegg til at det blir et demonstrasjonsanlegg for nullutslipp mener han det er ekstra positivt at elevene blir involvert i dette og at det blir en integrert del av undervisningen på ulike fagområder. Det betyr at energi og miljø blir løftet fram og elevene vil få med seg verdifull kunnskap om hvordan de best kan forvalte naturen, sier Rudihagen. I tillegg til å totalrenovere selve skolen, bygger Oppland fylkeskommune også et nytt kulturhus i tilknytning til skolen. Dette omfattes også av GEs nullvisjons-prosjekt. Ill: Arkitekt Eileraas Sævik. 11

12 Arealplaner i et klimaperspektiv Kommunenes planstyring er et av de mest potente verktøyene politikerne rår over i sine klima bestrebelser. Flere av deltakerne i Grønne energikommuner prøver ut forskjellige veier for å finne fram de mest egnede tiltakene. Eksempler på alternative utredninger utført av GE i Sunndalsøra: Til venstre en samvisualisering av de begrensende faktorene for kommunen i arealplanleggingen, til høyre en studie av arbeidsreiser i tettstedet, og i midten et av satellittbildene som viser solinnstrålingen midt på dagen vår og høst. Ill: FuthArk/Asplan Viak. Tekst og foto: Atle Abelsen Kommunens posisjon som lokal planmyndighet gir dem stor innflytelse over framtidig utbyggingsmønster og infrastruktur. Slik påvirkes det framtidige transportbehovet. Sunndal kommune har nettopp vedtatt en ny sentrumsplan for kommunesenteret Sunndalsøra. Parallelt har arkitektkontoret FuthArk og konsulentselskapet Asplan Viak utarbeidet en alternativ sentrumsplan i et klimaperspektiv på vegne av Grønne energikommuner. I denne utredningen foreslår GE blant annet tiltak for å øke gang- og sykkeltransport, og å redusere bilbruken i sentrum. Utredningen går også grundig inn på hvor det er mest hensiktsmessig å etablere nye boligfelt i forhold til soltilgang og klimatiske forhold. Også rasfare og situasjonen ved flom og 12 springflo er tatt med. Det er første gang dette er gjort på Sunndalsøra. Det spesielle med tettstedet, er den nære tilknytningen til Hydro aluminium. Planen ser på muligheten for å utnytte spillvarmen fra verket, ikke bare til bygningsoppvarming, men også til grønnsakproduksjon i drivhus. Studerer prosessen Parallelt med utredningen av den alternative sentrumsplanen, er SINTEF engasjert i å studere hvordan planprosessen har foregått. Denne analysen kan bli nyttig som erfaringsoverføring når liknende utredninger skal gjøres i andre kommuner seinere. Narvik har mange av de samme utford ringene som Sunndalsøra, både med hensyn til industri og topografi. Overføringen av erfaringer fra utrednings arbeidet i Sunndal blir en viktig prøvestein for å finne ut hvordan et klimaperspektiv kan implementeres i øvrige kommuners planarbeid. I Re kommune har klimaperspektivet et litt annet fokus, se artikkelen side 15. Her studerer Vista Analyse nøye hvordan transportbehovet spiller inn i en kommunal og regional sammenheng. Omfattende utbygging Lier kommune står i startgropa i en stor utbygging av en hel bydel på Lierstranda. Kommunen har et uttalt mål om å gjøre bydelen klimanøytral, og GE bistår dels gjennom direkte prosessbistand, dels ved å betale utvalgte rådgivere på utvalgte områder. I Ås vurderer kommunen å legge ut et nytt boligfelt, Dyster Eldor II. Kommunen ønsker i første rekke å utrede hvordan miljø- og klimakrav vil påvirke tomtepriser og utviklingen av området.

13 Grønt i nordvest Tingvoll er landbrukskommunen som aldri har vært redd for store planer, eller å gjennomføre dem. Sunndal er industrikommunen som har vært sett på som skitten, men faktum er at de er mer enn gjennomsnittlig opptatt av miljø. Tekst og foto: Elizabeth Kjønø Siden 1994 har de vært Nordmøres økoalibi, nå blir de også en pioner på fornybar energi. Vi har rullet i gang mat- og klimaprosjektet, forteller teknisk sjef i Tingvoll, Odd-Arild Bugge. Mat- og klimaprosjektet innebærer måling og veiing i storkjøkken og privathusholdninger for å se hvordan man best kan ha et klimavennlig kosthold. Kommunen samarbeider med Grønne energikommer og Bioforsk om dette. Så har vi jo samarbeidsprosjektet mellom alle Orkidé-kommunene og GE om EPCkontrakter. (Om EPC: Se s. 6) Alle ordførerne har sagt seg villige til å være med. I tillegg vil Tingvoll søke om å være prosjektlederstillingen her, sier han videre. Sol- og bioenergi Etableringen av et kompetansesenter for sol- og bioenergi er i gang, og stillingen som daglig leder skal besettes så snart det er mulig. Kommunen og det lokale energiselskapet Neas er også enige om å drifte et selskap som har som formål å bygge et flisfyringsanlegg som skal forsyne kommunen med tre gigawattimer årlig (GWh/ år) til fjernvarmeanlegget vårt, fortsetter Bugge. Den lille kommunen er ikke redd for store prosjekter. På Tingvoll gard skal det runde, energivennlige fjøset bygges i vår. De har fått tilskudd fra Innovasjon Norge til å bygge et biogassanlegg for å lage biogass av møkka fra fjøset. Vi har ikke hatt noen tilbakeslag, så vi tror vi får til alt vi planlegger. Det må vi si oss fornøyd med, avslutter den tekniske sjefen fornøyd. Grønn industribygd En times kjøring fra Tingvoll ligger den kjente industrikommunen Sunndal. Faktisk er industrikommunen mer enn gjennom Sunndal (bildet) og Tingvoll kommune profilerer seg som spesielt miljø- og klimavennlige. Tingvoll har lenge vært en foregangskommune i klima- og miljøarbeidet, sier teknisk sjef Odd- Arild Bugge i kommunen. snittlig opptatt av miljø, og har satt i gang mange spennende prosjekter. Ett av dem er å utnytte spillvarmen fra verket til Hydro aluminium til fjernvarme. Å utnytte spillvarme er noe av det grønneste som er. Man kan jo uansett ikke gjøre noe annet med den, sier daglig leder Jørund Kvande i Sunndal Energi. At vi har en eier i Sunndal kommune som har vært opptatt av miljø og grønn energi og latt oss få lov til å bygge ut, har vært det viktigste. Og tilgang på spillvarme fra Hydro, selvfølgelig. Befolkningen her i Sunndal er også opptatt av å bruke spillvarmen. Nå produserer vi 20 GWh fjernvarme i året, konstaterer han. Miljøsertifisering Industrikommunen har også en hel rekke andre tiltak på tapetet, og er i full gang med å miljøsertifisere kommunale enheter. Så langt er tre av de fem barnehagene Snart er alle de kommunale byggene i Sunndal sentrum tilknyttet fjernvarme, sier miljøvernrådgiver Steinar Anda i Sunndal kommune. sertifiserte, og nå er kommunen i full gang med å gjøre Rådhuset om til miljøfyrtårn. Det at vi nå miljøsertifiserer rådhuset, vil nok øke kompetansen generelt. Det er viktig, sier miljøvernrådgiver Steina Anda i Sunndal kommune. Så skal kulturhuset ombygges så det får fjernvarme. Da gjenstår bare legesentreret og biblioteket, før alle de kommunale byggene i sentrum er tilknyttet. I tillegg vektlegger Sunndal kunnskap om energi, klima og miljø, og er derfor en av kommunene hvor alle fjerdeklassingene må ta Regnmakerskolen er Enovas opplegg for klima- og energiundervising. Begge kommunene er enige om at kunnskap er makt i denne sammenheng, og jobber hardt for å øke kunnskapsnivået i både kommune og befolkning, slik at prosjekter kan gjennomføres mest mulig smertefritt. 13

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer