ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon 2.2 Medlemskap 2.3 Nasjonalparksenter 2.4 Kontorhold 3 PERSONALE 4 ØKONOMI 5 UTADRETTET VIRKSOMHET 5.1 Besøkstall 5.2 Naturveiledning 5.3 Skole- og barnehagebesøk 5.4 Forsvaret - besøk og samarbeid 5.5 Guiding 5.6 Naturvandringer/kurs 5.7 Andre arrangement 5.8 Utleie konferanserom 5.9 Åpningstider og billettpriser 5.10 Hjemmesider 5.11 Markedsføring 5.12 Salg av jakt- og fiskekort 6 REISER, KURS, REPRESENTASJON 7 PROSJEKTER OG NYTT SIDEN SIST 8 REVISJONSBERETNING 9 REGNSKAP 2

3 1 INNLEDNING Stabbursnes Naturhus og Museum (SNM) er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og et nasjonalparksenter for Stabbursdalen Nasjonalpark. SNM ligger i Porsanger kommune i Finnmark. Naturhuset eies og drives av en stiftelse med representanter fra følgende institusjoner: Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, Porsanger Kommune, Porsanger Historie- og Museumslag og Arctic Active. I vedtektene for Stabbursnes Naturhus og Museum heter det i 1 at Formålet med stiftelsen er å etablere, forvalte og drive et informasjonssenter for natur og kultur på Stabbursnes i Porsanger kalt Stabbursnes Naturhus og Museum. Formålet med Stabbursnes Naturhus og Museum er å informere om Porsangers og Finnmarks naturkvaliteter og kulturhistorie, å fremme miljøvern og kulturminnevern, og bruk av dette i reiselivssammenheng. Målgruppene for senteret er definert som fylkets befolkning, tilreisende, skoler og organisasjoner/offentlige etater. I 2009 har Naturhuset fortsatt å arbeide primært med formidling i forhold til barn og unge i Finnmark, og sekundært i forhold til tilreisende fra inn- og utland. Naturhuset er et av landets 15 autoriserte nasjonalparksentre, og legger derfor spesielt vekt på informasjon om Stabbursdalen Nasjonalpark samt andre nasjonalparker og verneområder i Finnmark. Vårt mål er at formidling av kunnskap om natur, kultur og friluftsliv skal medvirke til miljøvennlige holdninger og adferd, og stimulere til naturvennlig friluftsliv. Dette gjøres selvsagt på en måte som forurenser det ytre miljøet minst mulig. Mye av aktiviteten ved SNM har også i 2009 kunnet skje som et resultat av støtte fra enkeltpersoner og offentlige myndigheter. Det rettes herved en hjertelig takk til alle som har bidratt på ulike måter. 3

4 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon Styret: Styret har i 2009 bestått av: Porsanger kommune: Ordfører Mona Skanke, Børselv Vara: Camilla Vonheim Gjermund Thomassen, Lakselv Porsanger Historie- og Museumslag: Almar Paulsen, Lakselv Vara: Siv Opdahl, Lakselv Fylkesmannen i Finnmark: Gunhild Lutnæs Vara: Ørjan W Jenssen Finnmark Fylkeskommune: Bjørg Masternes, Lakselv Vara: Ronny Wilhelmsen Arctic Active: Geir Aarskog, Lakselv Vara: Jan-Viggo Pettersen, Lakselv Leder: Almar Paulsen Revisor: Inter Revisjon Finnmark Styremøter: Det er avholdt 3 styremøter (1 telefonmøte) og 11 saker er protokollført i Medlemsskap Stabbursnes Naturhus og Museum er medlem av: Finnmark Museumsråd Norges Naturvernforbund Samisk Museumslag Arctic Active Finnmark Reiseliv Foreningen Autoriserte Nasjonalparksentre Norsk Ornitologis Forening 4

5 2.3 Nasjonalparksenter Ordningen med nasjonalparksentre i Norge ble opprettet i SNM var et av de fem første sentrene som ble autorisert. Pr i dag har vi 15 nasjonalparksentre i Norge. Miljøforvaltningens visjon for nasjonalparksenterarbeidet er at nasjonalparksentrene skal være en åpen dør til natur og naturopplevelser. Målgruppen for nasjonalparksentrene skal være den brede allmennheten. Miljøforvaltningen har som mål for nasjonalparksentrene at de skal: Informere om nasjonalparker og naturvern Informere om og aktivisere til miljøvennlig friluftsliv Drive formidling for miljøforvaltningen I 2008 dannet nasjonalparksentrene på eget initiativ foreningen Autoriserte Nasjonalparksentre som skal ivareta sentrenes felles interesser. Med en slik organisering står vi sterkere, og kan lettere utøve et press på bla bevilgende myndigheter enn hver for oss. 2.4 Kontorhold Øko Nor i Lakselv har ført vårt regnskap i De har også forestått utbetaling av lønn. 3 PERSONALE Daglig leder: Gry Ingebretsen (50% permisjon) Kontorassistent/renholder: Tove Persen (50%) Naturveileder: Svein Ingebrigtsen (50%) Sommervikarer: Marit Olli Helgesen Ove Stødle Stina Larsen Linn Påve Christel Larsen Stabbursnes Naturhus og Museum har i 2009 hatt en mannlig og to kvinnelige fast ansatte. Styret består av 6 mannlige og 5 kvinnelige representanter. Det er ikke iverksatt tiltak mht likestilling. Arbeidsmiljøet ved SNM er meget bra, de ansatte trives godt på arbeidsplassen. Sykefravær forekommer sjelden. Ingen skader og ulykker på arbeidsplassen er registrert i

6 4 ØKONOMI Følgende tilskudd er mottatt i 2009: Grunntilskudd: (til autoriserte nasjonalparksentre), Direktoratet for Naturforvaltning kr Tilskudd til særskilte tiltak i 2009: Midler til informasjonsperm/utstilling om verneområder Direktoratet for naturforvaltning kr ,- (overf fra 08, til 10) Direktoratet for naturforvaltning kr ,- ( overføres til 2010) Prosjekt til topps i Porsanger 2009 Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- Finnmarkseiendommen, grønne midler kr ,- Prosjekt dverggås Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- (overf fra 08, overf 2010) Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- ( overføres til 2010) Prosjekt natursti Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- Finnmarkseiendommen, Grønne midler kr ,- ( overføres til 2010) Forprosjekt Sametinget kr ,- Innovasjon Norge kr ,- Porsanger kommune kr ,- RiddoDuottarMuseat kr ,70 Andre tilskudd: Konsul Haldor Viriks Legat kr ,- (overført fra 2008) Fylkesmannen i Finnmark Tilskudd til utstopping kr 6 500,- (overf fra 08, overf 2010) Undervisningsoplegg mm, Roddenes kr ,- (overført fra 2008) Sikringsmidler ABMU kr ,- SUM TILSKUDD kr ,70,-(kr ,- til 2010) Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr Årsregnskapet er avlagt under forutsetninger for fortsatt drift. 6

7 5 UTADRETTET VIRKSOMHET 5.1 Besøkstall Oversikt over antall besøkende (som har betalt billett og besøkt utstillingen): KATEGORI ANTALL BESØKENDE Voksne 988 Barn 7-16 år 96 Barn < 7 8 Grupper 548 Skoler / barnehager 806 Fri adg. 210 SUM ANTALL BESØKENDE 2393 Gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag: 11,7. Dette er en liten nedgang fra 2008, da det var 12,6 besøkende pr. åpningsdag. Totalt er dette en nedgang på ca 7% fra Det er nedgang i gruppene voksne (ca 10%) og fri adgang (ca 25%). Det har vært en økning i gruppebesøk (ca 15%) og i gruppen skoler- og barnehager (ca 40%). Det er gledelig at gruppen skoler og barnehager øker, siden dette er vår viktigste målgruppe. Vi håper likevel at vi klarer å snu den negative trenden på det totale besøkstallet. Erfaringer fra tidligere registreringer viser imidlertid at nærmere personer totalt er innom Naturhuset i løpet av et år. Dvs alle som er innom, også ikke betalende som ønsker informasjon, kjøper fiskekort, etc. Av alle besøkende på Naturhuset betaler 30-40% billett. Diagram 1:Besøkstall ved Stabbursnes Naturhus i perioden , diagrammet viser kun betalende gjester. 7

8 5.2 Naturveiledning Naturveiledningsprosjektet ved Naturhuset ble startet opp i 1992, og er siden forsøkt videreført. Stillingen som naturveileder har vært knyttet til prosjektet, og siden oppstarten har ulike personer vært engasjert i stillingen. Fra 2001 til 2008 var det ikke ansatt noen naturveileder, men i 2008 ansatte vi Svein Ingebrigtsen som naturveileder. Han er fortsatt engasjert i 50% stilling. Vi er meget godt fornøyd med å ha en naturveileder på plass. Målsettingen som er lagt til grunn for naturveiledningsarbeidet er følgende: 1. Drive naturveiledning og holdningsskapende arbeid overfor lokalbefolkning, barnehager og skoleverket. 2. Utvikle veiledningsprodukter i reiselivssammenheng, markedsføre dette overfor Nordkappturismen. 3. Styrke Naturhusets kapasitet og kompetanse i forbindelse med kurs og seminarer, og som oppdragsinstitusjon. Diagrammet under viser skole- og barnehagebesøk på Naturhuset siden Det er en klar sammenheng mellom år med høyt besøk av skoler og barnehager og år det har vært naturveileder ansatt, evt andre ansatte i tillegg til daglig leder. Diagram 2: Skole- og barnehagebesøk ved Naturhuset Skole- og barnehagebesøk Til utstillingen har SNM et selvinstruerende undervisningsopplegg på norsk og samisk, beregnet på grunnskolen. I tillegg har vi utarbeidet undervisningsopplegg med ulike temaer som skolene kan gjennomføre på Naturhuset. I begynnelsen av mars 2009 ble det sendt ut tilbud om undervisningsopplegg til alle skolene i Finnmark. Det ble også sendt ut tilbud til barnehagene i Porsanger. Andre barnehager i Finnmark har ikke fått tilsendt tilbud, men vi tar imot de som henvender seg til oss på eget initiativ. 8

9 Antall besøkende grupper barn/unge Nedenfor er det satt opp en oversikt over dagsbesøk fra skoler og barnehager fordelt på antall grupper og personer i TYPE GRUPPER ANTALL GRUPPER ANTALL PERSONER Barnehage 3 35 Grunnskole Videregående 4 98 Høyskole 1 8 SUM En stor del av skolebesøkene har også i 2009 kommet gjennom samarbeidet med Stabbursdalen Leirskole. I år har vi hatt 1 uke med besøk av skoleklasser i mai/juni og 5 uker i august/september/oktober. Stabbursnes Naturhus og Museum har hatt et halvdagsopplegg om kart og kompass med alle klassene mandag og fredag, samt et heldagsopplegg med kanopadling og natursti tirsdag og torsdag. I tillegg har leirskolen brukt konferanserommet vårt hver mandag til informasjonsmøte for leirskolen, og sett videoshowet tirsdag ettermiddag. Leirskoleelevene har hatt tilbud om overnatting i gamme på Naturhuset en natt. Vi er godt fornøyd med årets samarbeid med Stabbursdalen leirskolen. Når det gjelder Lakselv videregående skoler har SNM også tidligere hatt en partnerskapsavtale med dem, som innebærer at SNM bidrar i enkelte deler av undervisningen ved Lakselv vdg innen naturfagene. I 2009 har vi ikke hatt noen slik avtale, men skolen hatt 2 ekskursjoner med temaet ferskvannsøkologi og biologisk mangfold. Alle elevene på 1. årstrinn deltok i opplegget. Ellers synes vi det er gledelig at både Samisk Videregående skole og Reindriftskole og Høyskolen i Finnmark besøker Naturhuset jevnlig. Tyven barnehage fra Hammerfest er en av flere barnehager som benytter seg av tilbudet ved Naturhuset. De har vært på overnattingstur på Naturhuset siden 1990, og kan snart se fram til 20-års jubileum! Temaoppleggene for skoleklassene har i år bestått av følgende emner: EMNE ANTALL PERSONER ANTALL GRUPPER Ferskvannsøkologi 55 3 Sjø- og vadefuglekskursjon 25 1 Kart og kompass Geologi 25 1 Verneområder og nasjonalparker 47 2 Omvisning, film Naturbruk 5 1 Kanopadling og natursti SUM Leirskolen har hatt både kart og kompass, kanopadling og natursti, samt sett filmen. Aktivitetene har vært lagt opp slik at de besøkende skoleklassene har kunnet velge mellom halvog heldagsopplegg. Noen grupper har hatt bare omvisning i utstillingen og sett filmen, evt hatt overnatting. Alle besøkende skoleklasser og barnehager blir vist rundt i SNM`s faste utstilling. Flere av gruppene har også overnattet i gamme og lavvu tilhørende Naturhuset og brukt naturstien i tilknytning til Naturhuset. 9

10 5.4 Forsvaret besøk og samarbeid Vi har i 2009 fortsatt det gode samarbeidet med forsvaret, og har hatt alle nye soldater på Garnisonen i Porsanger på besøk. Soldatene gjennomgår et obligatorisk dagsprogram i samfunnsorientering der Naturhuset er en av «postene». I tillegg har vi bl.a hatt besøk fra Bodø Hovedflystasjon og utenlandske attachefruer. Totalt har vi hatt besøk av 9 grupper fra forsvaret, til sammen 192 personer. 5.5 Guiding Naturhuset har også i år gått ut med tilbud om guidede turer. En fast ukentlig tur til Trollholmsund ble tilbudt i perioden På bestilling kunne vi i tillegg tilby turer til Stabbursdalen nasjonalpark, Stabbursnes naturreservat, floratur, fugletur, eller serverig av kaffe og vafler evt tradisjonell samisk mat i lavvo/gamme. Turene ble markedsført direkte til turoperatører gjennom Arctic Active. Vi har ikke hatt stor pågang på disse turene, men har heller ikke drevet aktiv markedsføring pga at vi ikke har guider tilgjengelige til enhver tid. Mange grupper har imidlertid hatt omvisning i utstillingen og sett videoshowet, evt hatt servering i gammen. Her kan vi nevne bl.a Lakselv Bakeri, Aurora Landskap, fylkeslag av HLF. Det tyske selskapet Hoock har blitt en fast gjest på Naturhuset. I år kom de på besøk ved to anledninger, og fikk se videoshowet og utstillingen. 5.6 Naturvandringer/kurs SNM`s naturvandringer har vært arrangert årlig siden Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen med naturvandringene er å kunne bidra til og skape en økt natur- og kulturforståelse gjennom: å gi deltagerne positive natur/kulturopplevelser å gi et innblikk i tidligere tiders naturbruk Turene er gjennomført med en eller flere turledere med gode kunnskaper om de emnene turene omhandlet. Det ble i 2009 arrangert 6 naturvandringer. Turene har vært annonsert i lokalavisa, på SNM og Porsanger kommunes hjemmesider, plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Olderfjord og Børselv samt pressemeldinger. 10

11 Oversikt over turer og turdeltakelse DATO TYPE TUR TURLEDERE ANT. DELTAKERE Polarsnipeforedrag Jim Wilson fra polarsnipeprosjektet Foredrag om dverggås og fugletur til Stabbursneset Ingar Øien og Tomas Aarvak NOF Naturveielder, daglig leder og kontorassistent SNM Tjæremiletur, Skoganvarre Sverre Opdahl Daglig leder og kontoassistent SNM Kulturminnevandring i Stabbursdalen Daglig leder og kontorassistent SNM Hardvig Birkely Soppkurs Daglig leder SNM Assistent SNM Roddinesseminar og tur til Roddines naturreservat, kulturminner Naturveielder, daglig leder og kontorassistent SNM, museumsbestyrer RDM, Anne Tømmervik, Hardvik Birkeli og Torkjell Morset Andre arrangement I tillegg til tematurer har SNM i 2009 hatt flere ulike arrangementer. Soppkontroller Naturhuset har hatt tilbud om soppkontroller i Det har ikke vært satt opp faste tider, men publikum har kunnet henvende seg dersom de har hatt sopp de ønsket å kontrollere. Vi har ikke hatt slike henvendelser utenom soppkurset. Til topps i Porsanger 2009 Prosjektet Til topps i Porsanger ble gjennomført for 6. gang i I løpet av sommeren har 161 personer kjøpt deltakerheftet og besøkt en eller flere av de åtte toppene. I gjestebøkene på toppene har 1023 personer skrevet seg inn i bøkene, både deltakere i Til topps og andre. Den 10. november hadde vi en kveld på Naturhuset med premieutdeling, salg av T-skjorter og litt underholdning for de som hadde deltatt. Kanskje en liten gulrot for å delta også neste år? Juleåpent Den hadde vi førjulsåpent med juleverksted for barn og salg av lokale husflidsprodukter, kaffe, gløgg, vafler med mer. Denne dagen var det også gratis inngang i museets utstilling. Oppslutningen var ganske bra med 20 frammøtte. 11

12 5. 8 Utleie konferanserom Stabbursnes Naturhus og Museum leier ut kurs- og konferanselokaler til bedrifter og organisasjoner. I tillegg til lokale faste kunder som Stabbursdalen Bygdelag, Stabbursdalen Elveeierlag, Stabbursdalen Grunneierforening og Stabbursdalen Leirskole har vi i 2009 leid ut konferanserommet til bl. a. Finnmarkseiendommen og Skaiddan Siida. Konferanserommet har også vært utleid til konfirmasjon. Ved utleie av konferanserommet i åpningstiden er inngang i utstillingen og evt visning av videoshowet inkludert i leieprisen. 5.9 Åpningstider og billettpriser juni alle dager kl juni 21. august alle dager kl aug. alle dager kl Resten av året tirsdag og torsdag kl onsdag kl Det har også forekommet besøk utenom åpningstidene, men det har da skjedd etter særskilt avtale. Besøk utenom ordinær åpningstid skjer oftest til høyere pris. Billettprisene har vært som følger: Voksne: kr. 50,- Studenter/vernepliktige: kr. 40,- Barn: kr. 10,- Barn < 7 år: gratis 5.10 Hjemmesider Våre hjemmesider er i helhet laget ved Naturhuset, og kan besøkes på: Sidene ble lagt ut i september I 2008 har vi oppdatert sidene i forhold til arrangementer, fiskeregler og fiskebilder. Sidene har hatt besøkende i perioden februar 2009-januar Sidene som er mest besøkt er hovedsiden, sider som har med laksefiske å gjøre, og siden med informasjon om nasjonalparken Markedsføring SNM har siden 1993 vært medlem i Arctic Active, destinasjonsselskapet for reiseliv i Porsanger. SNM har i samarbeid med Arctic Active og Finnmark Reiseliv deltatt på følgende: Utsendelse av informasjonsmateriell til individuelle, turoperatører og bedrifter Turistinformasjon i Porsanger Visnings- og presseturer: 12

13 Visnings- og presseturer knyttet til markedsføring Den 25. april hadde vi visningstur for en gruppe på 16 personer fra forskjellige turoperatører. De fikk omvisning, og fikk se videoshowet. Vi har i tillegg hatt besøk av enkeltpersoner som har vært representanter for ulike reiselivsaktører og presse. Pressemeldinger Til alle arrangement i regi av Naturhuset har det blitt sendt ut pressemeldinger til Finnmark Dagblad, Sagat og NRK. Vi har ellers hatt oppslag i Lakselv, Billefjord, Olderfjord og Børselv. Arrangementer ved Naturhuset blir lagt ut på våre egne hjemmesider, og på Porsanger kommunes aktivitetskalender på Internett. Andre markedsføringstiltak Når det gjelder annonser og lignende er SNM med i: Finnmark Ferieguide 2009 sommer/vinter Brosjyren Finnmarksmuseene Finnmark.com Brosjyren Porsanger Info Brosjyren til Alta Museum Oppføring i opplysningen 1881, i bransjen museer og historiske bygninger Oppføring i Kvasir i kategoriene turistinformasjoner og museer i Vest Finnmark Gule sider Internett Gule sider og Telefonkatalogen Telefonkatalogen Troms, Finnmark og Svalbard gule sider, museer og samlinger Telefonkatalogen Troms, Finnmark og Svalbard rosa sider, Porsanger Telefonkatalogen Ditt distrikt, Vest-Finnmark, vanlig hovedoppføring, medium Color Lines Norway Card 2009 Nordis Reisehandbuch Skandinavien og Reisegids Noorwegen Salg av jakt- og fiskekort Naturhuset har også for 2009 hatt en avtale om kommisjonærsalg av jakt- og innlandsfiskekort for Finnmarkseiendommen som ønsker å ha lokale utsalgssteder rundt om i Finnmark for å sikre alle som ønsker det en enkel tilgang til å løse kort på Finnmarkseiendommen. Naturhusets fortjeneste har bestått i et gebyr på kr 50,- pr kort. Fiskekortsalg Stabburselva SNM inngikk i 2008 en 5 årig samarbeidsavtale med Stabbursdalen Grunneierforening (SG) som har forpaktningen av Stabburselva. Avtalen innebærer at SNM er ansvarlig for fiskekortsalg, kortregnskap samt fangststatistikk for i perioden I tillegg til kan SG kjøpe andre tjenester av SNM ved behov. Avtalen innebærer økte åpningstider i fiskesesongen. Vi mottar en kompensasjon for utvidete åpningstider, samt en provisjon av brutto kortsalg. Kortsalget har også i 2009 vært meget bra, i et år med normalt god fangst i Stabburselva. For å kunne gi fiskerne en best mulig service har vi i tillegg til fiskekort solgt fiskeravgift i sommer. En god del laksefiskere har løst fiskeravgiften på Naturhuset. Fiskeravgiftene har vi forhåndsbetalt og solgt videre mot et gebyr. Desinfiseringsstasjonen for Stabburselva var også i sommer ved Naturhuset. Alle fiskere bosatt utenfor Finnmark, eller Finnmarkinger som har fisket utenfor fylket må desinfisere 13

14 fiskeutstyret før de får kjøpt fiskekort. Desinfisering av fiskeutstyr skjer for å forhindre spredningen av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris til vassdrag i Finnmark. Vi har utført ca 400 desinfiseringer sommeren Det er også tatt skjellprøver ved Naturhuset. Fiskekortsalget betyr mye aktivitet for Naturhuset sommerstid, kortsalget og samarbeidet med forpaktende forening har fungert bra. At vi nå har inngått en 5-årig avtale om kortsalget gjør at vi har mulighet til langsiktig planlegging i kommende år, og selvsagt mer forutsigbare inntekter. Stabbursdalen Grunneierforening har utarbeidet en driftsplan for Stabburselva. Denne ble vedtatt i mai I forbindelse med dette arbeidet ble det inngått en avtale med Stabbursnes Naturhus om kjøp av konsulenttjenester. Naturveileder Svein Ingebrigtsen har vært sekretær for driftsplanutvalget, og har også skrevet rapport i forbindelse med innkjøp av fisketeller i Stabburselva. 6.0 REISER, KURS, REPRESENTASJON Representasjon/verv Styreleder deltok på kursdag og seminar for nasjonalparksentrene på Røros i februar. Daglig leder deltok på fagsamling for nasjonalparksentrene i regi av DN. Samlinga ble i år avholdt ved Hardangervidda Nasjonalparksenter i Eidfjord i september. Daglig leder og naturveileder deltok på Ramsarmøte i regi av Direktoratet for Naturforvaltning ved Fetsund lenser i november Naturhuset er representert i arbeidsgruppe som jobber med forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark. Det er ikke avholdt møter i PROSJEKTER OG NYTT SIDEN SIST Videreutvikling av Naturhuset Arbeidet med samlokalisering av Naturhuset, RiddoDuottarMuseat, Porsanger Museum, evt Statens Naturoppsyn og andre på Stabbursnes går videre. Ved hjelp av prosjektmidler fra Innovasjon Norge, Sametinget og Porsanger kommune har vi benyttet prosjektlederassistanse fra Noodt og Reiding i Alta og arkitektfirmaet Link Signatur i et forprosjekt. Vi har hatt flere møter møte med representanter for RiddoDuottarMuseat i Karasjok, Noodt og Reiding og Link Signatur i Noodt og Reiding og Link Signatur er ferdige med sitt oppdrag, og må forsøke å komme videre i prosessen i Utearealer Også i 2009 har vi fått gjort mye med uteområdet vårt. Parkeringsplassen ble gruset i I 2009 har vi fått satt opp en del stokker for å få avgrenset plassen, samt hindre ulovlig kjøring ut mot Stabbursneset. Nå gjenstår oppgradering av naturstiene og oppslagstavler på parkeringsplassen før den er ferdig. Nye plakater til naturstien for barn er ferdig trykket, og en del stolper er satt opp. Våren 2010 skal plakatene opp, og begge naturstiene skal suppleres mht merking. Den lange naturstien skal få 2-3 nye plakater. I 2009 har vi begynt arbeidet med å smøre inn taket med Kraotar. Taket blir mye finere etter behandlingen. Det resterende arbeidet håper vi å få gjort våren

15 Innbruddsalarm og branntavle Ved hjelp av midler fra ABM-Utvikling og Stiftelsen UNI har vi fått ny branntavle, samt oppgradert innbruddsalarmen. Dette ble gjort i august/desember Forvaltningsplan for Stabbursdalen Nasjonalpark Arbeidet med forvaltningsplanen for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde startet opp i 2007 i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Etter noen møter stoppet arbeidet opp, og vi venter spent på fortsettelsen, og er klare til å delta i arbeidsgruppen når arbeidet tar til igjen. Infoperm om verneområder i Porsanger Naturhuset har fått midler til å utvikle en informasjonsperm om verneområder i Porsanger. Tanken er å lage et oppslagsverk der faktaopplysninger og annen nyttig informasjon finnes, om alle våre verneområder. Tilrettelegging, infrastruktur, åpne hytter, naturstier osv. Denne permen vil bli gitt til en del servicebedrifter i kommunen, slik at de har opplysningene lett tilgjengelig ved spørsmål fra publikum, forberedelser i saker osv. Innholdet i informasjonspermen vil også bli lagt ut på Naturhusets hjemmesider, slik at den er tilgjengelig for de som ønsker slik informasjon. Vi håper å få både den trykte utgaven og nettutgaven ferdig i løpet av våren Informasjon om verneområder i utstillingen Vi har fått midler til å presentere verneområdene i Porsanger i vår faste utstilling. Dette vil vi gjøre der dagens geologivegg er. Vi vil sette opp en skjerm hvor informasjon om verneområdene i Porsanger legges inn, slik at de besøkende kan klikke seg inn og lære mer om hvert enkelt område. I tillegg vil vi ha kart, korte tekster fra hvert enkelt område samt bilder. Informasjonen på skjerm vil være på norsk og engelsk. Den skrevne informasjonen vil etter hvert komme i utstillingsheftet på diverse språk. Den nye veggen om verneområder vil vi ha ferdig til sesongstart i mai Dverggås og Siste trekk Naturhuset forsøker stadig å drive informasjonsformidling om den truede dverggåsa. Det siste prosjektet vårt har vært å oppdatere og oversette nettutstillingen Siste trekk. Utstillingen er oppdatert og oversatt til engelsk. Samisk og kvensk oversettelse er under arbeid. Nettutstillingen er lagt ut på en skjerm i utstillingen, slik at våre besøkende kan lære om dverggåsa ved å klikke seg gjennom utstillingen. Vi har fått midler til å utvikle en interaktiv natursti om dverggås som skal legges inn på samme skjerm i utstillingen samt på våre nettsider. Arbeidet er påbegynt, men vi trenger ytterligere midler i 2010 for å få ferdigstilt arbeidet. Annet I 2008 ble lundefuglen stjålet fra utstillingen, tidligere har lavskrika også blitt stjålet. Vi har bestilt nye fugler fra Håkon Dahlen, og fått tilskudd til dette fra Fylkesmannen. Også våren 2009 har det vært vannlekkasjer i resepsjonen. 15

16 Stabbursnes Almar Paulsen Geir Aarskog Mona Skanke Gjermund Thomassen Bjørg Masternes Gunhild Lutnæs Gry Ingebretsen 16

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyre.

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyre. Referat fra møte med Faglig rådgivende utvalg i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde Møtested: Stabbursnes naturhus og museum Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 19.00 22.45 Deltakere fra Faglig rådgivende

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark Stabbursdalen nasjonalpark Positive og negative erfaringer forvaltninga har med lokale forhold. av nasjonalparkforvalter Karoline Salmila Stabbursdalen nasjonalpark Vernet første gang i 1970 98 km² Nasjonalpark

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Ronny Wilhelmsen Øyvind Lindbäck Jorunn

Detaljer

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad Vedlegg a Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad De nasjonale retningslinjene for naturinformasjonssentre i Norge er utgangspunktet for Direktoratet for naturforvaltning sin autorisasjon av slike sentre.

Detaljer

Pressemelding 1. september 2015

Pressemelding 1. september 2015 Pressemelding 1. september 2015 Kulturminnedagene i Porsanger 2015 Kulturminnedagene i Norge er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), med aktiviteter i hele Europa. Det er

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Miljøuka 2009. CO 2 - klima. Hva kan vi gjøre i Alta? Spar miljøet la bilen stå sykle eller gå i Miljøuka!

Miljøuka 2009. CO 2 - klima. Hva kan vi gjøre i Alta? Spar miljøet la bilen stå sykle eller gå i Miljøuka! Miljøuka 2009 Program 8.-12. juni Skoler og barnehager CO 2 - klima Hva kan vi gjøre i Alta? Spar miljøet la bilen stå sykle eller gå i Miljøuka! Mange voksne og elever har meldt seg på til konkurransen

Detaljer

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Våtmarkssentre som sentertype Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Ramsarkonvensjonen - utgangspunkt og forankring for våtmarkssentrene Convention on Wetlands of International Importance especially

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Høring revisjon av retningslinjer forpaktning av laksevassdrag og forpaktningskontrakt 1. Innledning Finnmarksloven 26 - Lokal

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark. Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen 10.06.2015

Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark. Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen 10.06.2015 Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen Hva er FeFo? 2006: Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat FeFo Norges desidert største ikke-statlige

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik. Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik

Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik. Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik Verneformål 2 Formålet med Øvre Pasvik nasjonalpark å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 2012: 15 autoriserte nasjonalparksentre 35 nasjonalparker Status - forvaltere Pr dato er 35 forvaltere ansatt Etableres

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Naturveiledning i SNO og DN

Naturveiledning i SNO og DN Naturveiledning i SNO og DN Definisjon: Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Rapport Fiske i Sel 2017.

Rapport Fiske i Sel 2017. Rapport Fiske i Sel 2017. 20.11.2017 Innledning Denne rapporten viser hva som er blitt gjort i 2017 i Fiskeprosjektet i Sel. I tillegg er resultatene fra kortsalget i prosjektperioden omtalt. Hovedsatsningsområdene

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Norsk Fjellmuseum Norsk Fjellmuseum opna 10. juni 1994. Eigd og drive av stiftinga Norsk Fjellmuseum. 13 stiftarar. Autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Rapport 2014 Tiltak 2015? Besøksforvaltning Forvaltningsplan Verneområdestyrets aktivitet 2014 4 møter så langt siste møte 25/11,

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

Rørosmuseet. Formidling av naturverdier i verdensarven eller verdensarv-verdier i naturarven??

Rørosmuseet. Formidling av naturverdier i verdensarven eller verdensarv-verdier i naturarven?? Formidling av naturverdier i verdensarven eller verdensarv-verdier i naturarven?? Om presentasjonen 1. Regionens geografi og sammenhenger verdensarv og verneområder 1. Kulturminneverdier 2. Naturverdier

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Nordland Nasjonalparksenter Nordland har et senter og 8 nasjonalparker. Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005. Autorisert for Saltfjellet

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning DIREKTØR ORGANISASJON AREALFORVALTNING (Arealvern og bruk) ARTSFORVALTNING STATENS NATUROPPSYN (SNO) ØKONOMI NASJONALPARK VILT NASJONALPARK Nord Sør PERSONAL FRILUFTSLIV

Detaljer

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark Miljøverndepartementet initierte i 2010 et prosjekt rettet mot barmarks kjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som kan redusere skadelig barmarkskjøring

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening ÅRSMELDING 25 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 25 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Sigbjørn Amundsen pers.vara Ola Fuglår Kasserer : Odd Erling

Detaljer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Et verdensarvsenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og søker aktiviteter knyttet til å oppleve verdensarven.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening.

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening. Kåfjord jeger- og fiskerforening er blant de som har mottatt Grønne midler i år. Her er Arne Pettersen og Einar Blomkvist ved foreningens flytebygge. Foto: Eirik Palm 9 millioner til trivselstiltak For

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Jarle Fløan fra Namsskogan fjellstyre under et besøk til Namsskogan barne- og ungdomsskole. Foto: KLV/ SNO.

Arbeidsoppgaver. Jarle Fløan fra Namsskogan fjellstyre under et besøk til Namsskogan barne- og ungdomsskole. Foto: KLV/ SNO. Arbeidsoppgaver Oppgavene har vært svært varierte og hovedformålet i stillingen har vært å være utadrettet, mot barn og ungdom, lærere, næringsliv og interesserte for å gi kunnskap om villaks og naturmangfold,

Detaljer

A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat

A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat RDM styremøte 14.03.17. Porsanger vertshus. Møtet ble avholdt Kl. 10:00-14:00 A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat Styret besøkte RDM-PMs lokale Kunstarena Lakselv (fefo-bygget). Til stede var: Johan Ailo

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 ABM-utvikling Postboks 8045 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. 01. 07 SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås hotell DATO: 07.04.15 KL.: 0930-1100 Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Detaljer

Publikum. Kommunens innbyggere

Publikum. Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2016 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

HELGELAND MUSEUM Avd. SØMNA

HELGELAND MUSEUM Avd. SØMNA HELGELAND MUSEUM Avd. SØMNA Årsrapport 2016 Publikumstiltak Sømna bygdetun har ei samling av 12 ulike bygninger fra hele kommunen, 2 av bygningene brukes hele året. Bakerhuset med steinovnen brukes til

Detaljer