LO i Bergen og Omland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO i Bergen og Omland"

Transkript

1 LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning Regnskap Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister (AP) 6. Politisk Plattform , orientering 7. Innkomne forslag og Uttalelser 8. Budsjett Valg

2 Konstituering Styrets forslag til funksjonærer: Dirigent: Lillian Vangberg Dirigent: Mads Wiik Kleven Sekretær: Toril Torsvik Sekretær: Kenneth Larsen Fagforbundet Unionen Fagforening Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 6 Vest Fellesorganisasjonen Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen(AP) og forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor i Norge holdt tale for dagen på 1. mai 2010.

3 Styrets forslag til FORRETNINGSORDEN PÅ ÅRSMØTET, 24. MARS Til å lede møtet velges 2 dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes møtets ledelse. Til å føre protokoller velges 2 sekretærer. 2. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. 3. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hvert punkt på dagsorden. 4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn og på den forening han/hun representerer. Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter strek er satt. 5. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når 10 representanter forlanger det, foregår avstemming skriftlig. 6. I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingen samt de fattede beslutninger og talerlisten. 7. Styret får fullmakt til å godkjenne protokollen fra årsmøtet 8. Årsmøtet er åpent for pressen.

4 STYRET: Styret og representasjon 2010 VERV NAVN FAGFORENING Leder (AU) Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen Nestleder (AU) Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor 1. Styremedlem (AU) Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5 Styremedlem Ragnfrid J. Skavland NTL, UiB Styremedlem Jarle Wilhelmsen NNN Hordaland Styremedlem Grethe Kvist FO Hordaland Styremedlem Arne Jæger Unionen Fagforening Styremedlem Marius Arnason Bøe Skolenes Landsforbund, Forening Bergen Grunnskole Ungdomsrepresentant Personlig vara: Roger Valhammer Tore Eikeland Vestlandet Handel og Kontor Vestlandet Handel og Kontor 1. vara Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening 2. vara Jorge Dahl Rørleggersvennenes Forening 3. vara Steinar Nørstebø Postkom Hordaland 4. vara Djevat Hisenaj Hotel og Restaurantarbeiderforening 1. MAI- KOMITÉ Styrets faste medlemmer + Marte Mjøs Persen Vestlandet Handel og Kontor Åge Blummenfeldt Knut Jarle Rødseth Elektroarbeidernes Fagforening NAF avd. 6 Vest KONTROLL KOMITÉ Leder Kjell Dyngeland Vestnorsk Transportarbeiderforening Medlem Torill Haukås-Eide Fagforbundet Åsane medlem: Åge Blummenfeldt Elektroarbeidernes Fagforening LOS FYLKESKONFERANSE I HORDALAND NAVN FAGFORENING Medlem Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen Medlem Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og K ontor Medlem Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5 Medlem Ragnfrid J. Skavland NTL, UiB Medlem Jarle Wilhelmsen NNN Hordaland Medlem Grethe Kvist FO Hordaland Medlem Arne Jæger Unionen Fagforening Medlem Marius Arnason Bøe Skolenes Landsforbund, Forening Bergen Grunnskole Varamedlem Roger Valhammer Vestlandet Handel og Kontor

5 Varamedlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Varamedlem Jorge Dahl Rørleggersvennenes Forening Varamedlem Steinar Nørstebø Postkom Hordaland Varamedlem Djevat Hisenaj Hotel og Restaurantarbeiderforening Varamedlem Tore Eikeland Vestlandet Handel og Kontor Varamedlem Roar Lokøy Marinestasjonenes Fagforening Varamedlem Christopher Beckham LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland er også representert følgende steder LOs representantskap (valgt for 4 år): Styret for Fylkeskonferansen (valgt for 4 år): Byrådsleders kontaktutvalg Referansegruppen for ny havn i Bergensregionen (Hord. Fylkesk.): Inkludering av innvandrere i arbeidslivet, Bergen Kommune Inkludering av innvandrere i arbeidslivet, Bergen Kommune Styremedlem Folkets Hus Askøy: Styret Bergensbanen : Lokalhistorisk arkiv i Bergen: Innledning Styrets beretning 2010 Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Jarle Wilhelmsen Jorge Dahl Audhild Solsvik/Djevat Hisenaj Christopher Beckham Christopher Beckham Christopher Beckham, leder Året 2010 har også vært et hektisk år for fagbevegelsen. Vi har heldigvis en regjering i Norge som har lykkes med å holde arbeidsledigheten på et lavt nivå sett i forhold hva resten av Europa opplever. Og mens våre fagforeningskamerater rundt omkring i Europa går ut i gatene og demonstrerer mot dramatiske kutt i lønninger og velferd, har vi vært igjennom et år med fortsatt vekst i velferden, og lønnsvekst for de aller fleste av våre medlemmer. Lønnsoppgjøret våren 2010 har preget mye av arbeidet i år. Flere av forbundene våre var ute i streik over lengre perioder, og de fleste forbund som ikke var ute streik drev med forberedelser til streik hvis oppgjøret deres ikke skulle komme i havn. Man kan si at 2010 var det året der fagbevegelsen i Bergen og Omland har markert seg i gatene, utenfor kjøpesentre og i bybildet. Vi hadde fanemarkeringer for å støtte våre streikende fagforeningskamerater. I tillegg var EL&IT også ute i en politisk streik høsten Styremøter Det har blitt avholdt 9 styremøter i perioden og 65 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møtene. Det ble også i 2010 en 2 dagers styresamling, der styret blant annet begynte arbeidet med å lage en tiltaksplan for Årsmøtet 2010 Årsmøtet i LO i Bergen og Omland 2010 ble avholdt 29. april. Ved møtets åpning kl var der 57 fremmøtte representanter og 17 gjester tilstede. Totalt 74 personer var tilstede under åpningen.

6 Torill Haukås-Eide, Fagforbundet Åsane og Grethe Kvist, Fellesorganisasjonen i Hordaland, ble valgt som dirigenter på årsmøtet. Toril Torsvik, NAF avd. 6 Vest og Arild Klever, Vestlandet Handel og Kontor, ble valgt som sekretærer på årsmøtet. Statsråd Audun Lysbakken holdt innledning om den fagligpolitiske situasjonen. Årsmøtet vedtok følgende politiske forslag: Økning av kontingent til LO i Bergen og Omland Finansiering av etter- og videreutdanningsreformen Arbeidsledighetstrygden må økes og ledigangen fordeles Gode posttjenester i hele landet 1. mai 2010 Arrangementet startet kl med konsert på Torgallmenningen med Gatas Parlament fra Oslo. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Sture Arntzen var hovedtalere på 1. mai arrangementet. Omtrent 5000 deltok i toget etter talene for dagen. Ved innmarsj på Torgallmenningen avholdt Hordaland AUFs leder Tore Eikeland, ungdomsappellen. Deretter takket 1. mai komiteen forsamlingen for oppmøtet. Etter omlegging av marsjruten har 1. mai toget vært en suksess. Det gir spesielt et godt inntrykk når man går utover bryggen. Der kan man se fagforeningskamerater i toget i hele sin utstrekning, og det gir en god følelse av fellesskap. Foruten arrangementet i Bergen sentrum, arrangerte Fagforbundet Askøy, Askøy SV, Askøy Arbeiderparti og LO i Bergen og Omland et frokostarrangement for medlemmer i tidligere LO Vest på Askøy. Arrangementet var godt besøkt, og er en tradisjon vi må opprettholde. LO i Bergen og Omland støttet 1. mai arrangementet som Arna Arbeiderparti arrangerte. Dette arrangementet er alltid godt besøkt, og er det nest største arrangementet i Hordaland, etter arrangement i Bergen. Representantskapet i LO i Bergen og Omland hadde vedtatt følgende paroler: Hovedparole 2010: Hev kvinnelønnen Likelønn nå! Sentrale paroler: Barn er ikke en handelsvare nei til anbud i barnevernet Opphev blokaden av Gaza Boikott Israel! Sosial dumping skaper A og B lag Norsk lønn i Norge! Ja til ansettelser NEI til vikardirektivet! Sats kollektivt bybanen i hele Bergen Heltid en viktig rettighet! Mer rettferdig fordeling - strengere markedsregulering Ingen Rasering av posttilbudet stopp EUs liberalisering

7 Marsjruten: Torgallmenningen Torget (forbi Fana Sparebank) Bryggen Slottsgate (toget snur i lyskrysset) Bryggen Torget Strandkaien Strandgaten Torgallmenningen Streik - Demonstrasjoner Det var hovedoppgjør i Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, EL&IT, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Fellesorganisasjonen og Skolenes Landsforbund gikk ut i streik i forbindlese med hovedoppgjøret. LO i Bergen og Omland koordinerte fellesaksjoner med forbund/foreninger som var i streik i Det ble også arrangert morgenmøter med representanter fra hvert forbund og LO i Bergen og Omland, slik at vi kunne koordinere aktiviteter blant de fagforeningene som var i streik. Fanemarkering LO i Bergen og Omland arrangerte en fanemarkering, 28. mai 2010, til støtte for de streikende, både i kommunesektoren og i transportsektoren. Alle deler av fagbevegelsen var samlet til støtte for de streikende. Fanemarkeringen ble holdt utenfor Bergen Storsenter og skulle egentlig være en støttemarkering for NAF og de streikende renholderne, men NAF kom til enighet med arbeidsgiversiden. Siden så mange LO medlemmer var i streik, feiret vi NAF sin seier-, og støttet medlemmene i kommunesektoren og terminalarbeiderne som fremdeles var i streik. Det var appeller av blant annet: : Leder i LO i Bergen og Omland, Ørjan Myrmel Leder av FO, Randi Reese Nestleder i Transportarbeiderforbundet, Torbjørn Reigstad Norsk Arbeidsmandsforbund, Torill Torsvik Fanemarkering utenfor Bergen Rådhus LO i Bergen og Omland og de foreningene arrangerte en markering utenfor Bergen Gamle Rådhus 31. mai 2010, sammen med fagforeningene som var i streik. Dette var i forbindelse med et møte i bystyret. Her ble det ropt slagord laget av damene i FO, stemningen var på topp. Det var ca 400 som møtte opp og demonstrerte! Aksjonen var vellykket og samlende for de streikende i offentlig og privat sektor! demonstrerte på Festplassen LO i Bergen og Omland sin fanemarkering til støtte for de streikende på Festplassen 4. juni 2010 samlet rundt mennesker i strålende solskinn. Streikeviljen og humøret var på topp selv om det dessverre var feil på lydanlegget. Det var en imponerende faneborg med over 20 faner, fra privat og offentlig sektor! Streikemøtet ble avholdt på Festplassen som er den nærmeste plassen ved Bergen Rådhus. Leder i LO i Bergen og Omland, Ørjan Myrmel ønsket velkommen. Skuespiller Yngve Sæterås startet med å lese to

8 dikt, diktene var En lesende arbeiders spørsmål av Bertolt Brecht, og Bergens egen Stig Holmås sitt dikt Hilsen til Bergen. LO i Bergen og Omland er stolt av å ha hatt, Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, Stein Grøtting, leder i Skolenes Landsforbund, Kjetil Ostling, nestleder i Fellesorganisasjonen, og Hans Ole Rian, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon, til å holde appeller for de streikende. Det var både oppmuntrende og samlende for de som var i streik. I forbindelse med streikene i år var det mange foreninger og forbund som arrangerte streikekafé og andre møteplasser for medlemmene. Det var mange små aksjoner utenfor arbeidsplassene. Streiken viste at det er godt samarbeidsånd mellom foreningene og LO i Bergen og Omland. Streiken viste at når LOs medlemmer blir utfordret av arbeidsgiversiden, da stiller vi solidarisk opp og støtter hverandre. Gaza Demonstrasjon Gaza demonstrasjonen hvor LO var medarrangør fant sted 5. juni ved Den blå steinen, og var en markering etter at Israel mandag 31. mai angrep Free Gazaflåten, hvor ni mennesker mistet livet og flere titalls ble skadet. Jorge Dahl var konferansier under demoen på vegne av LO. 17. juni arrangerte LO i Bergen og Omland, enda en markering utenfor Bergen Storsenter. Vekterne som var organisert i NAF var ute i streik. Bergen Storsenter leide inn uorganiserte bedrifter til å gjøre vekternes jobb. Fagforeninger i Bergen mente dette var streikebryteri! Vi hadde appeller av Ørjan Myrmel, LO i Bergen og Omland, Øyvind Hatland, NAF, og Geir Merkesdal, NAF. I forkant av appellene demonstrerte vi igjennom Bergen Storsenter med alle fanene og tilhørerne for å vise at vi hadde solidaritet med vekterne som var i konflikt. Politisk streik EL&IT arrangerte en 4 timer politisk streik den 4. november. Grunnlaget for streiken er høringsutkastet på Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) i behandlingen av Tjenesteloven samt manglende politisk avklaring på Kompetanseforskriften for Nettselskapene. Aksjonen startet med en demonstrasjonstog fra Torgallmenningen til Bergen Kino, der medlemmer samlet seg til markeringen innendørs. Ørjan Myrmel fra LO i Bergen og Omland holdt appell til de streikende. Markering mot tjenestedirektivet i Oslo LO i Bergen og Omland var tilstede på markeringen mot vikarbyrå direktivet i Oslo, 1. desember Det var NTF, EL&IT, Fagforbundet, LO i Oslo, LO i Bergen og Omland, m.fl. som arrangerte markeringen.

9 Faglig politisk samarbeid Samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi har faste møtepunkter der Arbeidsutvalget i LO i Bergen og Omland treffer ledelsen i Arbeiderpartiet i Bergen. Våre faste treffpunkter er i samarbeidskomiteen. Styret ble invitert til å treffe Aps fraksjon i Arbeidskomiteen på Stortinget, når de var på et møte i Bergen. Møte var en dialog i forhold til hvordan trender på arbeidsmarkedet var på det tidspunktet, og en politisk diskusjon rundt arbeidslivsspørsmål. Faglig-politisk konferanse på Voss, september 2010 LO i Bergen og Omland deltok som vanlig på Faglig-politisk konferanse på Voss. Vi mener det er et viktig forum å delta i. Her blir viktige politiske tema tatt opp og vi møter tillitsvalgte både fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fra hele fylket. Det er viktig for LO i Bergen og Omland og delta for å ivareta og bygge vårt kontaktnett og samtidig øke vår innflytelse og påvirkningsevne. Samarbeid med Bergen Sosialistisk Venstreparti og Bergen Senterparti Vårt samarbeid med Bergen Sosialistisk Venstreparti og Bergen Senterparti har vi stort sett i fellesmøter med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi arrangerer felles møteplasser for partiene og LO i Bergen og Omland. Videre så kan en si at LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med gruppelederen i SV, Oddny Miljeteig. LO i Bergen og Omland var tilstede på årsmøtet til Bergen SV, 24. januar 2010, og holdt en hilsningstale. 1. september hadde LO i Bergen og Omland møte med Sigrid Handegard (SP), Politisk Rådgiver i Samferdselsdepartementet. På møtet ble det diskutert utvidelse av bybanen, opprustning av Bergensbanen og tiltak for å få innbyggerne i Bergen og Omlandskommunene til å bruke kollektiv trafikk fremfor privatbil. Bergensbanen LO i Bergen og Omland sitter i styret for Bergensbanen , det er sekretær i LO i Bergen og Omland, Christopher Beckham, som representerer oss i styret. I 2010 har aksjonsgruppen hatt et samarbeid med OPUS, Bergensbanen og andre aktøer. Målsetningen er å få reisetiden mellom Bergen og Oslo ned til 4 timer i LO i Bergen og Omland mener det er viktig at vi er i dette tverrpolitiske fora.

10 Representantskap, frokostmøter, konferanser Styret har i 2010 arrangert 3 representantskapsmøter. Styret vurderer alltid om nødvendigheten med å innkalle representantskapet. Dette er det høyeste organet mellom årsmøtene. Skal representantskapet innkalles til møte, må vi ha gode faglige og politiske innledere, og det bør være forslag til uttalelser og/eller saker som fører til vedtak. 20. januar Tema: Den fagligpolitiske situasjonen Innleder: Roar Flåthen, LO leder 1. mai 2009 hovedtalere Indeksregulering av kontingent til LO i Bergen og Omland Valg av valgkomité til årsmøte 11. mars 2010 Tema: Ja mer til kvinnedominerte yrker enn mannsyrker ved oppgjøret?!? Innleder: Jan Helge Gulbrandsen, AU medlem i Fagforbundet 1.mai 2009 Hovedparole og sentrale paroler 9. desember 2010 Tema:Trondheimsmodellen, hvordan bruke den i Bergen? Hvordan vinne Bergen? Innleder: Svein Olav Aarlott, LO Trondheim Harald Schelderup, AP Oddny Miljeteig, SV Storbykonferanse Det ble arrangert storbykonferanse mellom LO Oslo, LO i Bergen og Omland, LO Trondheim, LO Stavanger og LO Tromsø i tidsrommet mai Det forsøkes å finne frem til måter som StorbyLOene kan samarbeide på. På storbykonferansen var vi enige om å utvide møtene slik at LO i Kristiansand og LO Fredrikstad blir invitert.samlingen i 2011 skal være i Bergen. Fylkeskonferanse LO Hordaland og Lederkonferanser LOs lokalorganisasjoner i Hordaland LO i Bergen og Omland har deltatt på LOs fylkeskonferanser som har vært arrangert i 2010, og på to lederkonferanser i regi av LOs distriktskontor Hordaland. Det er viktig å treffe de andre lokalorganisasjonene, i fylket. Det er lokalorganisasjonene som skal være pådrivere overfor lokale myndigheter, og påvirke partiene både i kommune- og fylkestingsvalget. Frokostmøter I 2010 ble det arrangert 4 frokostmøter. Styret har en intensjon om at vi skal arrangere disse etter behov. Frokostmøte om SABORG i Bergen, 29. januar 2010 LO i Bergen og Omland og Fagforbundet arrangerte frokostmøtet. Jan Davidsen, August Ratke og historiker Lars Borgerud holdt en innledning om prosjektet; SABORG i Bergen. Det var ca 50 fremmøte på frokostmøtet. Det ble informert om arbeidet med at historien til SABORG skulle skrives, og det ble opplyst at Sporveisfunksjonærenes forening ønsket at Minneplaketten av Reidar Olsen ble flyttet fra Mannsverk til et egnet sted sentralt i Bergen. Det ble nedsatt en komité for å se på dette. Komiteen består av: Ørjan Myrmel, Christopher Beckham fra LO i Bergen og Omland, Terje Olsen og Øystein Jahn fra Sporveisfunksjonærenes forening. Arverett og intensjonsavtale med LO i Bergen og Omland, 9.mai 2010 Helge Porsum fra advokatfirmaet Juridikum innledet om intensjonsavtalen med LO i Bergen og Omland om gratis rådgivning.(foreningen betaler første time til subsidiært pris, men foreningen må tilslutte seg avtalen) og arverett. Dette viste seg å være et tema som kan bli tatt opp igjen ved en seinere anledning.

11 Frokostmøte om Flommen i Polen, 2. juni 2010 På grunn av for få deltakere ble det ikke noen innledning om temaet, men på møtet ble Unionen fagforening og LO i Bergen og Omland enige om å ha en innsamling for de flomrammede i Polen, og det ble overført midler til en lokal aktør. Rashadia i Libanon, 16. august 2010 LO i Bergen og Omland arrangerte et frokostmøte om Rashadia i Libanon. Det er noen norske aktivister som forsøker å samle inn penger slik at det kan bygges et aktivitetshus for palestinske flyktninger. Dette er en av de eldste flyktningleirene i Libanon, og det viktig å ha et sted ungdommer kan drive aktiviteter, da det ikke er noen form for aktivitet i leiren. LOs organisasjons konferanse på Sørmarka desember 2010 LO i Bergen og Omland var representert med nestleder Sonja Irene Lerøy Hjelvik. Målgruppen for konferansen er LOs lokalorganisasjoner, LOs distriktskontorer, og forbundene. Temaene varierer fra år til år, men vi mener det er viktig å være tilstede og høre hva som skjer av lokale tiltak i landet. Konferanse om Vikarbyrådirektivet LO i Bergen og Omland arrangerte en konferanse med de andre storbyloene i Oslo, Det var deltakere fra tilstede. Styret til LO i Bergen og Omland deltok på konferansen. Vi hadde lagt styresamlingen til Oslo, og dermed fikk vi delta på konferansen. Internasjonalt arbeid Internasjonal uke Under åpningen av Internasjonal uke i Bergen 23. september 2010 på Torgallmenningen hadde LO i Bergen og Omland stands sammen med Norsk Folkehjelp. Vi delte ut LO kjærligheter og informasjon om en Norsk båt til Gaza og informasjon om boikottstafett.no som LO i Bergen og Omland var med å starte. Delegasjon til Shanghai, Kina I 2009 hadde LO Oslo besøk av en delegasjon fra kinesisk delegasjonen fra Shanghai, og i løpet av turen var de i Bergen. LO i Bergen og Omland ble invitert med LO Oslo til Shanghai i Kina i mai LO i Bergen og Omland sendte Arne Jæger og Ragnfrid J. Skavland fra styret med i delegasjonen. Palestina LO i Bergen og Omland har i 2010 har betalt for domenet boikottstafett.no. Bakgrunnen for dette nettstedet er å sende inn uttalelser som fagforeninger eller andre gjør i forhold til konflikten i Palestina. LO i Bergen og Omland var den første lokalorganisasjonen som kunngjorde sine vedtak på det nettstedet i Nettstedet ble lansert på årsmøte i LO i Bergen og Omland 29. april Vi sitter i arbeidsutvalget til Norsk skip til Gaza i Bergen. I Bergen er det samlet inn nesten kr til å finansiere et norsk skip som skal sendes med en konvoi til Gaza i Det er mange politiske parti og organisasjoner tilsluttet aksjonen. LO i Bergen og Omland har opprettet en innsamlingskonto for aksjonen. Organisasjon LO i Bergen og Omland arbeider med å finne å formen på hvordan vi skal ivareta omlandet. Men, det er jo slik at de fleste fagforeningene har kontoret i Bergen, og betjener klubbene og medlemmene fra Bergen. I vårt omland er det Fagforbundet som er representert i alle kommunene, og vi samarbeider med dem og eventuelle andre foreninger i aktuelle lokale saker.

12 LO i Bergen og Omland har i år søkt LO sentralt om midler til en prosjektmedarbeider. Prosjektet skal gå frem mot valget i 2013, og være et organisasjonsprosjekt. Vi skal samarbeide med de andre lokalorganisasjonene i fylket, og dermed vil også de ha eierinteresser i prosjektet. LO i Bergen og Omland er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisasjon. Ved lønnsoppgjøret i år ble det en lønnsøkning på 3,9% for området HK-AAF. LO i Bergen og Omland tok de sentrale forhandlingene til orientering. Økonomi LO i Bergen og Omland finansieres av kontingenten som foreningene betaler til LO i Bergen og Omland 4 kvartaler i året. Medlemsutvikling i LO i Bergen og Omland er stabil. Vi får kontingent for yrkesaktive medlemmer. Pensjonister, skoleelever, studenter og arbeidssøkende betaler ikke fagforeningene kontingent til LO i Bergen og Omland for. Pr hadde LO i Bergen og Omland kr i egenkapital. Økonomien til LO i Bergen og Omland har utviklet seg i positiv retning de siste årene, og dette gjør at vi har midler til aksjoner, investeringer og ekstraordinære utgifter. Sluttord 2010 var et år som bar preg av at det var et hovedoppgjør blir et år som vil bli preget av kommune- og fylkestingsvalget i september Vi er godt i gang med forberedelsene til valgkampen i Bergen og omlandskommunene og i Fylkestinget. Vi vil arbeide for å få et nytt flertall som har et politisk syn som er i tråd med oss i fagbevegelsen. Styret i LO i Bergen og Omland vil takke alle foreningene for innsatsen i 2011, og så håper vi at vi sammen kan gjøre en innsats i 2011 som viser at når fagbevegelsen setter seg mål, så oppnår vi de målene i felleskap. Bergen, 01. mars 2010 Ørjan Myrmel Sonja Hjelvik Audhild Solsvik Leder Nestleder 1. styremedlem Ragnfrid J Skavland Jarle Wilhelmsen Grethe Kvist Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arne Jæger Marius Arnason Bøe Roger Valhammer Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Atle Rasmussen Jorge Dahl Steinar Nørstebø 1. vara 2. vara 3. vara Djevat Hisnej Tore Eikeland Christopher Beckham 4. vara Vara Ungdomsrepesentant Sekretær

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Årsmøte i Trondheim SV

Årsmøte i Trondheim SV Årsmøte i Trondheim SV Mandag 26. januar 2015 Parkgården selskapslokaler, Vår Frues Gate 4 Vedlagt finner du: - Forslag til dagsorden - Forslag til forretningsorden - Forslag til konstituering - Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7.

2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7. 2/11 Trikker n Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7. 1 Leder n har ordet! 22. juli vil for alltid være meisla inn som den svarteste dagen i arbeiderbevegelsen og Norges

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer