LO i Bergen og Omland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO i Bergen og Omland"

Transkript

1 LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning Regnskap Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister (AP) 6. Politisk Plattform , orientering 7. Innkomne forslag og Uttalelser 8. Budsjett Valg

2 Konstituering Styrets forslag til funksjonærer: Dirigent: Lillian Vangberg Dirigent: Mads Wiik Kleven Sekretær: Toril Torsvik Sekretær: Kenneth Larsen Fagforbundet Unionen Fagforening Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 6 Vest Fellesorganisasjonen Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen(AP) og forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor i Norge holdt tale for dagen på 1. mai 2010.

3 Styrets forslag til FORRETNINGSORDEN PÅ ÅRSMØTET, 24. MARS Til å lede møtet velges 2 dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes møtets ledelse. Til å føre protokoller velges 2 sekretærer. 2. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. 3. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hvert punkt på dagsorden. 4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn og på den forening han/hun representerer. Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter strek er satt. 5. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når 10 representanter forlanger det, foregår avstemming skriftlig. 6. I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingen samt de fattede beslutninger og talerlisten. 7. Styret får fullmakt til å godkjenne protokollen fra årsmøtet 8. Årsmøtet er åpent for pressen.

4 STYRET: Styret og representasjon 2010 VERV NAVN FAGFORENING Leder (AU) Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen Nestleder (AU) Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor 1. Styremedlem (AU) Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5 Styremedlem Ragnfrid J. Skavland NTL, UiB Styremedlem Jarle Wilhelmsen NNN Hordaland Styremedlem Grethe Kvist FO Hordaland Styremedlem Arne Jæger Unionen Fagforening Styremedlem Marius Arnason Bøe Skolenes Landsforbund, Forening Bergen Grunnskole Ungdomsrepresentant Personlig vara: Roger Valhammer Tore Eikeland Vestlandet Handel og Kontor Vestlandet Handel og Kontor 1. vara Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening 2. vara Jorge Dahl Rørleggersvennenes Forening 3. vara Steinar Nørstebø Postkom Hordaland 4. vara Djevat Hisenaj Hotel og Restaurantarbeiderforening 1. MAI- KOMITÉ Styrets faste medlemmer + Marte Mjøs Persen Vestlandet Handel og Kontor Åge Blummenfeldt Knut Jarle Rødseth Elektroarbeidernes Fagforening NAF avd. 6 Vest KONTROLL KOMITÉ Leder Kjell Dyngeland Vestnorsk Transportarbeiderforening Medlem Torill Haukås-Eide Fagforbundet Åsane medlem: Åge Blummenfeldt Elektroarbeidernes Fagforening LOS FYLKESKONFERANSE I HORDALAND NAVN FAGFORENING Medlem Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen Medlem Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og K ontor Medlem Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5 Medlem Ragnfrid J. Skavland NTL, UiB Medlem Jarle Wilhelmsen NNN Hordaland Medlem Grethe Kvist FO Hordaland Medlem Arne Jæger Unionen Fagforening Medlem Marius Arnason Bøe Skolenes Landsforbund, Forening Bergen Grunnskole Varamedlem Roger Valhammer Vestlandet Handel og Kontor

5 Varamedlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Varamedlem Jorge Dahl Rørleggersvennenes Forening Varamedlem Steinar Nørstebø Postkom Hordaland Varamedlem Djevat Hisenaj Hotel og Restaurantarbeiderforening Varamedlem Tore Eikeland Vestlandet Handel og Kontor Varamedlem Roar Lokøy Marinestasjonenes Fagforening Varamedlem Christopher Beckham LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland er også representert følgende steder LOs representantskap (valgt for 4 år): Styret for Fylkeskonferansen (valgt for 4 år): Byrådsleders kontaktutvalg Referansegruppen for ny havn i Bergensregionen (Hord. Fylkesk.): Inkludering av innvandrere i arbeidslivet, Bergen Kommune Inkludering av innvandrere i arbeidslivet, Bergen Kommune Styremedlem Folkets Hus Askøy: Styret Bergensbanen : Lokalhistorisk arkiv i Bergen: Innledning Styrets beretning 2010 Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Jarle Wilhelmsen Jorge Dahl Audhild Solsvik/Djevat Hisenaj Christopher Beckham Christopher Beckham Christopher Beckham, leder Året 2010 har også vært et hektisk år for fagbevegelsen. Vi har heldigvis en regjering i Norge som har lykkes med å holde arbeidsledigheten på et lavt nivå sett i forhold hva resten av Europa opplever. Og mens våre fagforeningskamerater rundt omkring i Europa går ut i gatene og demonstrerer mot dramatiske kutt i lønninger og velferd, har vi vært igjennom et år med fortsatt vekst i velferden, og lønnsvekst for de aller fleste av våre medlemmer. Lønnsoppgjøret våren 2010 har preget mye av arbeidet i år. Flere av forbundene våre var ute i streik over lengre perioder, og de fleste forbund som ikke var ute streik drev med forberedelser til streik hvis oppgjøret deres ikke skulle komme i havn. Man kan si at 2010 var det året der fagbevegelsen i Bergen og Omland har markert seg i gatene, utenfor kjøpesentre og i bybildet. Vi hadde fanemarkeringer for å støtte våre streikende fagforeningskamerater. I tillegg var EL&IT også ute i en politisk streik høsten Styremøter Det har blitt avholdt 9 styremøter i perioden og 65 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møtene. Det ble også i 2010 en 2 dagers styresamling, der styret blant annet begynte arbeidet med å lage en tiltaksplan for Årsmøtet 2010 Årsmøtet i LO i Bergen og Omland 2010 ble avholdt 29. april. Ved møtets åpning kl var der 57 fremmøtte representanter og 17 gjester tilstede. Totalt 74 personer var tilstede under åpningen.

6 Torill Haukås-Eide, Fagforbundet Åsane og Grethe Kvist, Fellesorganisasjonen i Hordaland, ble valgt som dirigenter på årsmøtet. Toril Torsvik, NAF avd. 6 Vest og Arild Klever, Vestlandet Handel og Kontor, ble valgt som sekretærer på årsmøtet. Statsråd Audun Lysbakken holdt innledning om den fagligpolitiske situasjonen. Årsmøtet vedtok følgende politiske forslag: Økning av kontingent til LO i Bergen og Omland Finansiering av etter- og videreutdanningsreformen Arbeidsledighetstrygden må økes og ledigangen fordeles Gode posttjenester i hele landet 1. mai 2010 Arrangementet startet kl med konsert på Torgallmenningen med Gatas Parlament fra Oslo. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Sture Arntzen var hovedtalere på 1. mai arrangementet. Omtrent 5000 deltok i toget etter talene for dagen. Ved innmarsj på Torgallmenningen avholdt Hordaland AUFs leder Tore Eikeland, ungdomsappellen. Deretter takket 1. mai komiteen forsamlingen for oppmøtet. Etter omlegging av marsjruten har 1. mai toget vært en suksess. Det gir spesielt et godt inntrykk når man går utover bryggen. Der kan man se fagforeningskamerater i toget i hele sin utstrekning, og det gir en god følelse av fellesskap. Foruten arrangementet i Bergen sentrum, arrangerte Fagforbundet Askøy, Askøy SV, Askøy Arbeiderparti og LO i Bergen og Omland et frokostarrangement for medlemmer i tidligere LO Vest på Askøy. Arrangementet var godt besøkt, og er en tradisjon vi må opprettholde. LO i Bergen og Omland støttet 1. mai arrangementet som Arna Arbeiderparti arrangerte. Dette arrangementet er alltid godt besøkt, og er det nest største arrangementet i Hordaland, etter arrangement i Bergen. Representantskapet i LO i Bergen og Omland hadde vedtatt følgende paroler: Hovedparole 2010: Hev kvinnelønnen Likelønn nå! Sentrale paroler: Barn er ikke en handelsvare nei til anbud i barnevernet Opphev blokaden av Gaza Boikott Israel! Sosial dumping skaper A og B lag Norsk lønn i Norge! Ja til ansettelser NEI til vikardirektivet! Sats kollektivt bybanen i hele Bergen Heltid en viktig rettighet! Mer rettferdig fordeling - strengere markedsregulering Ingen Rasering av posttilbudet stopp EUs liberalisering

7 Marsjruten: Torgallmenningen Torget (forbi Fana Sparebank) Bryggen Slottsgate (toget snur i lyskrysset) Bryggen Torget Strandkaien Strandgaten Torgallmenningen Streik - Demonstrasjoner Det var hovedoppgjør i Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, EL&IT, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Fellesorganisasjonen og Skolenes Landsforbund gikk ut i streik i forbindlese med hovedoppgjøret. LO i Bergen og Omland koordinerte fellesaksjoner med forbund/foreninger som var i streik i Det ble også arrangert morgenmøter med representanter fra hvert forbund og LO i Bergen og Omland, slik at vi kunne koordinere aktiviteter blant de fagforeningene som var i streik. Fanemarkering LO i Bergen og Omland arrangerte en fanemarkering, 28. mai 2010, til støtte for de streikende, både i kommunesektoren og i transportsektoren. Alle deler av fagbevegelsen var samlet til støtte for de streikende. Fanemarkeringen ble holdt utenfor Bergen Storsenter og skulle egentlig være en støttemarkering for NAF og de streikende renholderne, men NAF kom til enighet med arbeidsgiversiden. Siden så mange LO medlemmer var i streik, feiret vi NAF sin seier-, og støttet medlemmene i kommunesektoren og terminalarbeiderne som fremdeles var i streik. Det var appeller av blant annet: : Leder i LO i Bergen og Omland, Ørjan Myrmel Leder av FO, Randi Reese Nestleder i Transportarbeiderforbundet, Torbjørn Reigstad Norsk Arbeidsmandsforbund, Torill Torsvik Fanemarkering utenfor Bergen Rådhus LO i Bergen og Omland og de foreningene arrangerte en markering utenfor Bergen Gamle Rådhus 31. mai 2010, sammen med fagforeningene som var i streik. Dette var i forbindelse med et møte i bystyret. Her ble det ropt slagord laget av damene i FO, stemningen var på topp. Det var ca 400 som møtte opp og demonstrerte! Aksjonen var vellykket og samlende for de streikende i offentlig og privat sektor! demonstrerte på Festplassen LO i Bergen og Omland sin fanemarkering til støtte for de streikende på Festplassen 4. juni 2010 samlet rundt mennesker i strålende solskinn. Streikeviljen og humøret var på topp selv om det dessverre var feil på lydanlegget. Det var en imponerende faneborg med over 20 faner, fra privat og offentlig sektor! Streikemøtet ble avholdt på Festplassen som er den nærmeste plassen ved Bergen Rådhus. Leder i LO i Bergen og Omland, Ørjan Myrmel ønsket velkommen. Skuespiller Yngve Sæterås startet med å lese to

8 dikt, diktene var En lesende arbeiders spørsmål av Bertolt Brecht, og Bergens egen Stig Holmås sitt dikt Hilsen til Bergen. LO i Bergen og Omland er stolt av å ha hatt, Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, Stein Grøtting, leder i Skolenes Landsforbund, Kjetil Ostling, nestleder i Fellesorganisasjonen, og Hans Ole Rian, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon, til å holde appeller for de streikende. Det var både oppmuntrende og samlende for de som var i streik. I forbindelse med streikene i år var det mange foreninger og forbund som arrangerte streikekafé og andre møteplasser for medlemmene. Det var mange små aksjoner utenfor arbeidsplassene. Streiken viste at det er godt samarbeidsånd mellom foreningene og LO i Bergen og Omland. Streiken viste at når LOs medlemmer blir utfordret av arbeidsgiversiden, da stiller vi solidarisk opp og støtter hverandre. Gaza Demonstrasjon Gaza demonstrasjonen hvor LO var medarrangør fant sted 5. juni ved Den blå steinen, og var en markering etter at Israel mandag 31. mai angrep Free Gazaflåten, hvor ni mennesker mistet livet og flere titalls ble skadet. Jorge Dahl var konferansier under demoen på vegne av LO. 17. juni arrangerte LO i Bergen og Omland, enda en markering utenfor Bergen Storsenter. Vekterne som var organisert i NAF var ute i streik. Bergen Storsenter leide inn uorganiserte bedrifter til å gjøre vekternes jobb. Fagforeninger i Bergen mente dette var streikebryteri! Vi hadde appeller av Ørjan Myrmel, LO i Bergen og Omland, Øyvind Hatland, NAF, og Geir Merkesdal, NAF. I forkant av appellene demonstrerte vi igjennom Bergen Storsenter med alle fanene og tilhørerne for å vise at vi hadde solidaritet med vekterne som var i konflikt. Politisk streik EL&IT arrangerte en 4 timer politisk streik den 4. november. Grunnlaget for streiken er høringsutkastet på Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) i behandlingen av Tjenesteloven samt manglende politisk avklaring på Kompetanseforskriften for Nettselskapene. Aksjonen startet med en demonstrasjonstog fra Torgallmenningen til Bergen Kino, der medlemmer samlet seg til markeringen innendørs. Ørjan Myrmel fra LO i Bergen og Omland holdt appell til de streikende. Markering mot tjenestedirektivet i Oslo LO i Bergen og Omland var tilstede på markeringen mot vikarbyrå direktivet i Oslo, 1. desember Det var NTF, EL&IT, Fagforbundet, LO i Oslo, LO i Bergen og Omland, m.fl. som arrangerte markeringen.

9 Faglig politisk samarbeid Samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi har faste møtepunkter der Arbeidsutvalget i LO i Bergen og Omland treffer ledelsen i Arbeiderpartiet i Bergen. Våre faste treffpunkter er i samarbeidskomiteen. Styret ble invitert til å treffe Aps fraksjon i Arbeidskomiteen på Stortinget, når de var på et møte i Bergen. Møte var en dialog i forhold til hvordan trender på arbeidsmarkedet var på det tidspunktet, og en politisk diskusjon rundt arbeidslivsspørsmål. Faglig-politisk konferanse på Voss, september 2010 LO i Bergen og Omland deltok som vanlig på Faglig-politisk konferanse på Voss. Vi mener det er et viktig forum å delta i. Her blir viktige politiske tema tatt opp og vi møter tillitsvalgte både fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fra hele fylket. Det er viktig for LO i Bergen og Omland og delta for å ivareta og bygge vårt kontaktnett og samtidig øke vår innflytelse og påvirkningsevne. Samarbeid med Bergen Sosialistisk Venstreparti og Bergen Senterparti Vårt samarbeid med Bergen Sosialistisk Venstreparti og Bergen Senterparti har vi stort sett i fellesmøter med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi arrangerer felles møteplasser for partiene og LO i Bergen og Omland. Videre så kan en si at LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med gruppelederen i SV, Oddny Miljeteig. LO i Bergen og Omland var tilstede på årsmøtet til Bergen SV, 24. januar 2010, og holdt en hilsningstale. 1. september hadde LO i Bergen og Omland møte med Sigrid Handegard (SP), Politisk Rådgiver i Samferdselsdepartementet. På møtet ble det diskutert utvidelse av bybanen, opprustning av Bergensbanen og tiltak for å få innbyggerne i Bergen og Omlandskommunene til å bruke kollektiv trafikk fremfor privatbil. Bergensbanen LO i Bergen og Omland sitter i styret for Bergensbanen , det er sekretær i LO i Bergen og Omland, Christopher Beckham, som representerer oss i styret. I 2010 har aksjonsgruppen hatt et samarbeid med OPUS, Bergensbanen og andre aktøer. Målsetningen er å få reisetiden mellom Bergen og Oslo ned til 4 timer i LO i Bergen og Omland mener det er viktig at vi er i dette tverrpolitiske fora.

10 Representantskap, frokostmøter, konferanser Styret har i 2010 arrangert 3 representantskapsmøter. Styret vurderer alltid om nødvendigheten med å innkalle representantskapet. Dette er det høyeste organet mellom årsmøtene. Skal representantskapet innkalles til møte, må vi ha gode faglige og politiske innledere, og det bør være forslag til uttalelser og/eller saker som fører til vedtak. 20. januar Tema: Den fagligpolitiske situasjonen Innleder: Roar Flåthen, LO leder 1. mai 2009 hovedtalere Indeksregulering av kontingent til LO i Bergen og Omland Valg av valgkomité til årsmøte 11. mars 2010 Tema: Ja mer til kvinnedominerte yrker enn mannsyrker ved oppgjøret?!? Innleder: Jan Helge Gulbrandsen, AU medlem i Fagforbundet 1.mai 2009 Hovedparole og sentrale paroler 9. desember 2010 Tema:Trondheimsmodellen, hvordan bruke den i Bergen? Hvordan vinne Bergen? Innleder: Svein Olav Aarlott, LO Trondheim Harald Schelderup, AP Oddny Miljeteig, SV Storbykonferanse Det ble arrangert storbykonferanse mellom LO Oslo, LO i Bergen og Omland, LO Trondheim, LO Stavanger og LO Tromsø i tidsrommet mai Det forsøkes å finne frem til måter som StorbyLOene kan samarbeide på. På storbykonferansen var vi enige om å utvide møtene slik at LO i Kristiansand og LO Fredrikstad blir invitert.samlingen i 2011 skal være i Bergen. Fylkeskonferanse LO Hordaland og Lederkonferanser LOs lokalorganisasjoner i Hordaland LO i Bergen og Omland har deltatt på LOs fylkeskonferanser som har vært arrangert i 2010, og på to lederkonferanser i regi av LOs distriktskontor Hordaland. Det er viktig å treffe de andre lokalorganisasjonene, i fylket. Det er lokalorganisasjonene som skal være pådrivere overfor lokale myndigheter, og påvirke partiene både i kommune- og fylkestingsvalget. Frokostmøter I 2010 ble det arrangert 4 frokostmøter. Styret har en intensjon om at vi skal arrangere disse etter behov. Frokostmøte om SABORG i Bergen, 29. januar 2010 LO i Bergen og Omland og Fagforbundet arrangerte frokostmøtet. Jan Davidsen, August Ratke og historiker Lars Borgerud holdt en innledning om prosjektet; SABORG i Bergen. Det var ca 50 fremmøte på frokostmøtet. Det ble informert om arbeidet med at historien til SABORG skulle skrives, og det ble opplyst at Sporveisfunksjonærenes forening ønsket at Minneplaketten av Reidar Olsen ble flyttet fra Mannsverk til et egnet sted sentralt i Bergen. Det ble nedsatt en komité for å se på dette. Komiteen består av: Ørjan Myrmel, Christopher Beckham fra LO i Bergen og Omland, Terje Olsen og Øystein Jahn fra Sporveisfunksjonærenes forening. Arverett og intensjonsavtale med LO i Bergen og Omland, 9.mai 2010 Helge Porsum fra advokatfirmaet Juridikum innledet om intensjonsavtalen med LO i Bergen og Omland om gratis rådgivning.(foreningen betaler første time til subsidiært pris, men foreningen må tilslutte seg avtalen) og arverett. Dette viste seg å være et tema som kan bli tatt opp igjen ved en seinere anledning.

11 Frokostmøte om Flommen i Polen, 2. juni 2010 På grunn av for få deltakere ble det ikke noen innledning om temaet, men på møtet ble Unionen fagforening og LO i Bergen og Omland enige om å ha en innsamling for de flomrammede i Polen, og det ble overført midler til en lokal aktør. Rashadia i Libanon, 16. august 2010 LO i Bergen og Omland arrangerte et frokostmøte om Rashadia i Libanon. Det er noen norske aktivister som forsøker å samle inn penger slik at det kan bygges et aktivitetshus for palestinske flyktninger. Dette er en av de eldste flyktningleirene i Libanon, og det viktig å ha et sted ungdommer kan drive aktiviteter, da det ikke er noen form for aktivitet i leiren. LOs organisasjons konferanse på Sørmarka desember 2010 LO i Bergen og Omland var representert med nestleder Sonja Irene Lerøy Hjelvik. Målgruppen for konferansen er LOs lokalorganisasjoner, LOs distriktskontorer, og forbundene. Temaene varierer fra år til år, men vi mener det er viktig å være tilstede og høre hva som skjer av lokale tiltak i landet. Konferanse om Vikarbyrådirektivet LO i Bergen og Omland arrangerte en konferanse med de andre storbyloene i Oslo, Det var deltakere fra tilstede. Styret til LO i Bergen og Omland deltok på konferansen. Vi hadde lagt styresamlingen til Oslo, og dermed fikk vi delta på konferansen. Internasjonalt arbeid Internasjonal uke Under åpningen av Internasjonal uke i Bergen 23. september 2010 på Torgallmenningen hadde LO i Bergen og Omland stands sammen med Norsk Folkehjelp. Vi delte ut LO kjærligheter og informasjon om en Norsk båt til Gaza og informasjon om boikottstafett.no som LO i Bergen og Omland var med å starte. Delegasjon til Shanghai, Kina I 2009 hadde LO Oslo besøk av en delegasjon fra kinesisk delegasjonen fra Shanghai, og i løpet av turen var de i Bergen. LO i Bergen og Omland ble invitert med LO Oslo til Shanghai i Kina i mai LO i Bergen og Omland sendte Arne Jæger og Ragnfrid J. Skavland fra styret med i delegasjonen. Palestina LO i Bergen og Omland har i 2010 har betalt for domenet boikottstafett.no. Bakgrunnen for dette nettstedet er å sende inn uttalelser som fagforeninger eller andre gjør i forhold til konflikten i Palestina. LO i Bergen og Omland var den første lokalorganisasjonen som kunngjorde sine vedtak på det nettstedet i Nettstedet ble lansert på årsmøte i LO i Bergen og Omland 29. april Vi sitter i arbeidsutvalget til Norsk skip til Gaza i Bergen. I Bergen er det samlet inn nesten kr til å finansiere et norsk skip som skal sendes med en konvoi til Gaza i Det er mange politiske parti og organisasjoner tilsluttet aksjonen. LO i Bergen og Omland har opprettet en innsamlingskonto for aksjonen. Organisasjon LO i Bergen og Omland arbeider med å finne å formen på hvordan vi skal ivareta omlandet. Men, det er jo slik at de fleste fagforeningene har kontoret i Bergen, og betjener klubbene og medlemmene fra Bergen. I vårt omland er det Fagforbundet som er representert i alle kommunene, og vi samarbeider med dem og eventuelle andre foreninger i aktuelle lokale saker.

12 LO i Bergen og Omland har i år søkt LO sentralt om midler til en prosjektmedarbeider. Prosjektet skal gå frem mot valget i 2013, og være et organisasjonsprosjekt. Vi skal samarbeide med de andre lokalorganisasjonene i fylket, og dermed vil også de ha eierinteresser i prosjektet. LO i Bergen og Omland er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisasjon. Ved lønnsoppgjøret i år ble det en lønnsøkning på 3,9% for området HK-AAF. LO i Bergen og Omland tok de sentrale forhandlingene til orientering. Økonomi LO i Bergen og Omland finansieres av kontingenten som foreningene betaler til LO i Bergen og Omland 4 kvartaler i året. Medlemsutvikling i LO i Bergen og Omland er stabil. Vi får kontingent for yrkesaktive medlemmer. Pensjonister, skoleelever, studenter og arbeidssøkende betaler ikke fagforeningene kontingent til LO i Bergen og Omland for. Pr hadde LO i Bergen og Omland kr i egenkapital. Økonomien til LO i Bergen og Omland har utviklet seg i positiv retning de siste årene, og dette gjør at vi har midler til aksjoner, investeringer og ekstraordinære utgifter. Sluttord 2010 var et år som bar preg av at det var et hovedoppgjør blir et år som vil bli preget av kommune- og fylkestingsvalget i september Vi er godt i gang med forberedelsene til valgkampen i Bergen og omlandskommunene og i Fylkestinget. Vi vil arbeide for å få et nytt flertall som har et politisk syn som er i tråd med oss i fagbevegelsen. Styret i LO i Bergen og Omland vil takke alle foreningene for innsatsen i 2011, og så håper vi at vi sammen kan gjøre en innsats i 2011 som viser at når fagbevegelsen setter seg mål, så oppnår vi de målene i felleskap. Bergen, 01. mars 2010 Ørjan Myrmel Sonja Hjelvik Audhild Solsvik Leder Nestleder 1. styremedlem Ragnfrid J Skavland Jarle Wilhelmsen Grethe Kvist Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arne Jæger Marius Arnason Bøe Roger Valhammer Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Atle Rasmussen Jorge Dahl Steinar Nørstebø 1. vara 2. vara 3. vara Djevat Hisnej Tore Eikeland Christopher Beckham 4. vara Vara Ungdomsrepesentant Sekretær

Årsmøte i LO i Bergen og Omland, 29. april 2010 Side 1

Årsmøte i LO i Bergen og Omland, 29. april 2010 Side 1 Side 1 Konstituering Styrets forslag til funksjonærer: Dirigent: Torill Haukås-Eide Fagforbundet Åsane Dirigent: Grethe Kvist Fellesorganisasjonen Hordaland Sekretær: Toril Torsvik Sekretær: Trond Arild

Detaljer

Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3. Dagsorden:

Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3. Dagsorden: LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2012 4. Regnskap 2012 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/ Ellen Stensrud, Hovedkasserer

Detaljer

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden:

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden: LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2011 4. Regnskap 2011 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/ Audun Lysbakken, leder i

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 9. a p r i l 2 0 1 5 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2014 4. Regnskap 2014 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/arve Bakke 6. 1. mai 2015

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen

Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen Landsorganisasjonen i Norge LO i Vesterålen LOs lokalorganisasjon for organisasjonsledd som har medlemmer i Vesterålen, og som omfatter kommunene: Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, og Øksnes PRESSEMELDING

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Inntektspolitisk utvalg 2013-2017

Inntektspolitisk utvalg 2013-2017 Inntektspolitisk utvalg 2013-2017 Gerd Kristiansen, LO Tor-Arne Solbakken, LO Hans-Christian Gabrielsen, LO Arve Bakke, FF Erna Hagensen, NAF Hans O. Felix, EL & IT Jan Davidsen, FAGFORBUNDET Jan-Egil

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer